Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre,

........................................................................................
(Administratia Bazinala de Apa ,
Administraia Naional Apele Romne)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 cu completrile i modificrile ulterioare,
a)

Subsemnatul ......................................................... posesor al buletinului de


(Numele i prenumele solicitantului)
identitate/crii de identitate seria ...... nr. ..........., codul numeric personal .
domiciliat n localitatea .............................. str........................,.. nr........., bloc........., ap......
tel.................., fax................
b)...................................................................................................................
(Denumirea societii comerciale/ regiei autonome)
codul fiscal..............., nr. de nmatriculare la Registrul comerului ....................... ......., cod
CAEN........................................
profil de activitate............................................................................................................ ... ................
telefon...................., fax...........................cu sediul n localitatea .......................................
strada............ nr............ judeul................................... prin reprezentantul sau....
(numele i prenumele)
.. n calitate de......................................................................... solicit:
(beneficiar sau titular de investiie)

AVIZ DE GOSPODRIRE A APELOR


pentru investiia .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
(denumirea investiiei)
din bazinul hidrografic........................................... pe rul .........................................
Solicitarea este pentru:
- investiie nou
- extinderea/modernizarea folosinei existente/restrngerea sau sistarea activitii care este n funciune de la data
de ...... i a fost reglementat anterior prin Avizul/Autorizaia de gospodrire a apelor nr. ......din data de
emis(a) de ctre ........................................
(denumirea emitentului)
Pretenie de confidenialitate:..........................................................................................
Execuia obiectivului (folosina, lucrarea) urmeaz s nceap la data de . iar punerea n
funciune de la data de ..
Subsemnatul, declar pe proprie rspundere c documentaia pentru care se solicit aviz de gospodrire a apelor a
fost ntocmit conform normativelor de coninut, iar lucrrile/construciile/instalaiile ndeplinesc condiiile necesare de
asigurare a gospodririi raionale a apelor i proteciei resurselor de ap mpotriva polurii, potrivit reglementrilor n
vigoare.
Anexm n 2 exemplare documentaia tehnic nsoit de urmtoarele acte necesare pentru avizare
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(denumirea actelor, numrul i data emiterii)
Data ................................
L.S.
(funcia, numele i semntura)
NOT:
lit. a) se completeaz n cazul n care beneficiarul sau titularul de investiie este o persoana fizic
lit. b) se completeaz n cazul n care beneficiarul sau titularul de investiie este o persoana juridic.