Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE HIDROTEHNICA

CONTRACT Nr. 516/01.08.2012


GHID DE PROIECTARE
PENTRU REABILITAREA ROSTURILOR DE LUCRU I
DEFINITIVE, LA CONSTRUCIILE HIDROTEHNICE
Faza 3
Redactarea a III-a
RECTOR

prof. univ.dr.ing. Iohan NEUNER

SEF DEPARTAMENT

prof. univ.dr.ing. Radu DROBOT

RESPONSABIL CONTRACT

sef lucrari dr.ing. Adrian PETCU

COORDONATOR TEHNIC

prof. univ.dr.ing. Romeo CIORTAN


Membru Corespondent al Academiei
de Stiinte Tehnice din Romania

BUCURESTI, APRILIE 2014

COLECTIV DE ELABORARE
1. s.l. dr.ing. Adrian PETCU
2. prof.univ.dr.ing. Romeo CIORTAN
3. s.l. dr.ing. Cornel ILINCA
4. asistent dr.ing. Catalin POPESCU
5. ing. gr.I Carmen TUDORACHE
6. teh. Constanta ION

GHID DE PROIECTARE
PENTRU REABILITAREA ROSTURILOR DE LUCRU I
DEFINITIVE, LA CONSTRUCIILE HIDROTEHNICE
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiectul ghidului
1.2. Domeniul de aplicare al ghidului
1.3. Scopul ghidului
1.4. Potenialii utilizatori ai ghidului
2. TERMINOLOGIE I DEFINIII
3. ROLUL ROSTURILOR DE LUCRU I A CELOR DEFINITIVE N
CONSTRUCIILE DE BETON
4. SPECIFICUL ROSTURILOR PENTRU CONSTRUCII
HIDROTEHNICE
4.1. Construcii hidrotehnice
4.2. Rosturi pentru construciile hidrotehnice
5. CERINELE DE CONCEPIE I PROIECTARE A ROSTURILOR
5.1. Observaii asupra variaiei deschiderii rosturilor
5.2. Limea rosturilor de deformaie
5.3. Distana dintre rosturile de defomaie
5.4. Dimensionarea benzilor de rost din material plastic
6. SISTEME DE REALIZARE A ROSTURILOR
6.1. Construcia rosturilor de deformaie
6.2. Benzi metalice
6.3. B enzi din cauciuc i materiale plastic
6.4. Benzi din material plastic cu prelungiri metalice
6.5. Pan de etansare
6.6. Umpluturi n rostul de deformaie
6.7. Materiale utilizate pentru benzile din material plastic
7. EXECUIA INTRETINEREA SI REPARAREA ROSTURILOR
7.1. Cauzele principale ale infiltrrii apei prin rosturi
7.2. Execuia lucrrilor
7.2.1. Controlul zonei suprafetei rostului
3

7.2.2. Pregatirea executiei


7.2.3. Depozitarea, benzilor din material plastic
7.2.4 Montajul benzilor de rost din material plastic
7.2.5 mbinarea benzilor din material plastic
7.2.6 Montajul benzilor de rost metalic
7.2.7 mbinarea benzilor metalice
7.2.8 Montajul benzilor de rost la o construcie existent
7.2.9 Etanarea colurilor
7.2.10 Etansarea intre panourile unui ecran
8. URMRIREA COMPORTRII N EXPLOATARE A ROSTURILOR
DEFINITIVE. LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE
8.1. Observatii vizuale si masuratori
8.2. Intretinerea si repararea rosturilor
9. MSURI PRIVIND PROTECIA I IGIENA MUNCII
10. MSURI PENTRU PREVENIREA I STINGEREA INCENDIILOR
11. ANEXE
12. REFERINTE TEHNICE SI LEGISLATIVE

Lista figuri
Nr.crt.

Denumirea

Fig. 4.1.

Tipuri de rosturi transversale sectiuni orizontale:

Fig. 4.2.

Pozitionarea rosturilor transversale de contractie:

Fig. 4.3.

Baraj Eskaba rosturi longitudinale de contractie

Fig. 4.4.

Baraj de greutate cu pinteni amonte si aval sectiune transversala

Fig. 5.1.

Variatia ciclica a deschiderii rosturilor

Fig. 5.2.
Fig. 5.3

Valori de calcul ale tasrii la cldirea nodului hidroenergetic


Verhne Svirskoi,
Tasrile la Nodul Gorkovski

Fig. 5.4.

Tasarea a dou secii adiacente

Fig. 5.5

Rosturi: a. Duble lrgite, b. joantive poligonale c. joantive drepte

Fig. 5.6.

Elemente tipice la un rost de contractie

Fig. 5.7

Distante intre rosturi

Fig. 5.8 .

Rezultate teste

Fig. 5.9

caracteristici banda dispusa intern

Fig. 6.1

Benzi metalice

Fig. 6.2.
(a1, a2, b, c)
Fig. 6.3

Benzi de rost din cauciuc sau material plastic

Fig. 6.4

Pan pe conturul rostului de temperatur

Fig.7.1.a

Depozitate n siguran a benzilor de rost

Fig.7.1.b

Protejarea benzilor de rost de aciunea direct a razelor solare

Fig.7.1.c.

Depozitarea si manipularea benzilor de rost pe timp friguros

Fig. 7.2.

Banda de rost montat orizontal

Fig. 7.3

Fixarea de cofraj a benzi de rost

Fig. 7.4

Tipuri de imbinari

Fig. 7.5

Schema de imbinare a doua benzi din material plastic

Fig. 7.6

Schema de dispunere a benzilor in cofrajul betonului aferent sectiilor alaturate.

Fig. 7.7

mbinarea a dou benzi metalice, dispuse orizontal (a) i vertical (b)

Fig. 7.8

Montaj banda de rost

Fig. 7.9

Elemente tip colt

Fig. 7.10

Etansarea intre panourile prefabricate ale unui perete mulat

Fig. 8.1

Injectarea zonelor de beton care prezint o slab etaneitate

Fig. 8.2

Acoperirea conturului exterior al rostului

Banda de material plastic cu prelungire metalica

Fig. 8.3

Schema de repararea a unui rost de temperature tasare

Fig. 8.4

Schema de reparare a unui rost de temperature tasare la ecluza Verhne Svirsk

Fig. 8.5

Schema reparatiei rostului de temperature tasare la ecluza nr.7 si 13 pe canalul Volga


Don

ANEXE
1. BARAJE
Nr. crt.

Denumirea

Fig. 1.1.

Pan din beton asfaltic

Fig. 1.2

Schema amenajrii rostului de temperatur la barajul nodului hidroenergetic Bratsk.

Fig. 1.3.

Schema unui rost orizontal din asfalt

Fig. 1. 4

Realizarea combinat a umpluturii unui rost de temperatur

Fig. 1.5.
Fig. 1.6

Realizarea umpluturii rostului de temperatur la un baraj fundat pe stnc (nodul


hidroenergetic Mamakansk)
Schema rosturilor de temperatur-tasare

Fig. 1.7

Rost la barajul Karser - Italia

Fig. 1.8

Rost de temperatur la barajul Ciniana

Fig. 1.9

Rost de temperatur la barajul Piastra

Fig. 1.10

Rost de temperatur la barajul Alpe Djera (Italia)

Fig. 1.11.

Rost de temperatur la barajul Ponte dAvio (Italia)

Fig. 1.12

Rost de temperatur la barajul cu contrafori Djinoveretto

Fig. 1.13

Rost de temperatur la barajul cu contrafori Miranda

Fig. 1.14

Rost de temperatur la barajul Grand Diksans

Fig. 1.15

Rost de temperatur la barajele Salanfe, Teleperro i Clezon

Fig. 1.16

Rost de temperatur la barajul Bela Iskar (Bulgaria)

Fig. 1.17

Rost de temperatur la barajul Movoisin

Fig. 1.18

Rost de orizontal la barajul n arc El Generalisimo

Fig. 1.19.

Rost de temperatur la barajul Meraie (Frana)

Fig. 1.20

Rost de temperatur la barajele Roseland (Frana)

Fig. 1.21

Schema unui rost de temperatur la un baraj cu contrafori

Fig. 1.22
Fig. 1.13

Rost de temperatura la barajul. Plan dAmon (Franta) amplasat pe sisturi cristaline (a)
si verzi (b).
Rost de temperatura la un baraj cu contraforti din Argentina

Fig. 1.24

Rost de temperature la barajul Borisogleb

Fig. 1.25

Rost de temperature la barajul Menjil (Iran)

Fig.1.26

Rost de temperatura la barajul cu contraforti Benmetir (Tumis)

Fig. 1.27

Rost de temperature la barajul Catilia (Italia)

Fig.1.28

Rost de temperature la barajul cu contraforti Bai Mudjeris si Sabbion (Italia)

Fig 1.29

Rost de temperature tasare la barajul Sarran (Franta)

Fig. 1.30

Racordarea benzilor metalice

Fig. 1.31

Schema de instalare a unei benzi din material plastic

2.
ECLUZE
Fig. 2.1

Sasul unor ecluze gemene cu bajoaiere massive si radier cu rost

Fig. 2.2.

Rosturi de temperature tasare la ecluze

Fig. 2.3.

Sistem de bajoaier - radiar in forma de carena

Fig. 2.4.

Tipuri de rosturi

Fig. 2.5.

Rost vertical in radier

Fig. 2.6.

Rost vertival in bajoaier

3. Docuri
uscate
Fig. 3.1.

Rost de dilatare la radierul docului uscat din Gdynia - Polonia

Fig. 3.2.

Rost de dilatare la docul uscat din Gdynia - Polonia

Fig. 3.3.

Obturarea rostului de dilatare la docul uscat din Hamburg - RFC

Fig. 3.4.

Seciune transversal la docul uscat nr. 8 din Kuel - RFG

Fig. 3.5.

Legtura articulat pentru radierul docului uscat nr.7 i nr.8 la Kiel - RFG

Fig. 3.6.

Rosturi de deformaie a radierului docurilor uscate

Fig. 3.7.

Amenajarea unui rost de temperatur-tasare

Fig. 3.8.

Rosturi de lucru la docul uscat de reparaii de la antierul Naval Mangalia.

Fig. 3.9.

Rosturi definitive la docurile de la antierul Naval Mangalia

Fig. 3.10.

Rosturi definitive in bajoaierul docului Mangalia

Lista tabele
Nr. crt.

denumirea

5-1

nclinarea construciei

5-2

Deplasarea conturului lucrrii

5-3

Rosturi de deformatie si deplasarea constructiei pe terenuri compresibile

5- 4

Coeficientul de dilatatie termica

55

Amplasarea rosturilor la unele constructii hidrotehnice

56

Elemente ale rosturilor definitive i comportarea acestora

57

Deplasrile benzii de rost la diferite presiuni ale apei

6-1A
6-1B

Proprieti mecanice ale materialului plastic SBR pentru alctuirea benzilor de rost
(Standard olandez NEN 7030)
Proprieti mecanice ale unor materiale plastice pentru alctuirea benzilor de rost

6-2

Proprieti chimice ale materialelor plastice pentru alctuirea benzilor de rost