Sunteți pe pagina 1din 8

CONSOLIDAREA MALULUI DREPT AL RAULUI SLANIC LA ALDENI, JUD BUZAU Dr. ing. Costel BOARIU 1.

Prezentarea situatiei create Ploile torentiale cazute in lunile iulie si august 2005 au produs cresterea debitului raului Slanic la valori foarte mari. In zona km 56+200 a DJ 203K, raul Slanic are ca limita a albiei majore in partea dreapta, terasamentul drumului. Odata cu cresterea debitului raului s-a marit viteza apei precum si debitul solid antrenat de apele raului. Aceste fenomene au produs erodarea rambleului drumului. De asemenea variatiile mari de nivel a apei in rau au condus la antrenarea hidrodinamica a pamantului din malul drept al raului. La km 56+200 existata o protectie a malului albiei realizata cu traverse de cale ferata . Variatiile de nivel ale apei in raul Slanic precum si turbioanele care s-au format in zona zidului de traverse au produs deplasarea elementelor zidului. Aceasta a initiat deplasarea superficiala a versantului pe care este amplasat drumul. Ploile abundente din lunile iulie si august 2005, au intensificat instabilitatea versantului producandu-se prabusirea acostamentului drumului pe pe o inaltime de 1-10 m si pe o lungime de aproximativ 40m. Astfel actiunea combinata a raului din aval de drum si a debitelor de apa infiltrate din amonte de drum au condus la o miscare a versantului, de tip delapsiv (regresiv) Pentru refacerea drumului calamitat sunt necesare urmatoarele lucrari: -zid de gabioane pentru protejare mal drept al raului Slanic refacere terasamente -reparatie zid de traverse CF -refacere terasamente la rambleu drum -amenajare albie (batardou + amenajare finala) -amenajare versant

2. Calcul hidraulic al lucrarilor necesare

Determinarea caracteristicilor de curgere a apei Debitele de calcul comunicate de INMH Bucuresti sunt: Q1% = 600 mc/s Q2% = 470 mc/s Q5% = 325 mc/s Conform STAS 4273, clasa de importanta a constructiei este IV; Probabilitatile anuale de depasire a debitelor maxime, conform STAS 4068/2 87, pentru clasa de importanta IV, sunt: 1

-pentru conditii de exploatare normala 5% -pentru conditii speciale de explatare 1%

Relatia generala intre elementele hidraulice la curgerea apelor este:

Q = A Vm (debitul cursului de apa in mc/s) A = aria sectiunii de scurgere a albiei in mp Vm = C Ri (viteza medie in m/s) C= 1 y R , coeficientul de viteza, (coeficientul lui Chezy) n

P = perimetrul udat (m) i = panta hidraulica, intre profilele 1-9 R = A/P, raza hidraulica (m) n = 0,033 coeficient de rugozitate al albiei Avand in vedere ca adancimea apei (h), este mica in raport cu latimea albiei (B), B/h>20, in calcule se admite P=B si R=h Exponentul y=1/4, pentru cursuri de apa in zona de deal Rezultatele calculului sunt puse in evidenta in tabelul urmator

Pentru profilul 3 P=B [m] 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 R=h [m] 0,5 0,75 1 1,25 1,426 1,5 1,75 1,76 2 2,025 2,25 2,5 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 25,48 28,20 30,30 32,04 33,11 33,53 34,85 34,90 36,03 36,15 37,11 38,10 i C=1/nRy V=CRi [m/s] 1,89 2,56 3,18 3,76 4,15 4,31 4,84 4,86 5,34 5,39 5,84 6,32 27,5 41,3 55,0 68,8 78,4 82,5 96,3 96,8 110,0 111,4 123,8 137,5 A [mp] Q=AV [mc/s] 51,96 105,65 174,78 258,28 325,25 355,35 465,39 470,06 587,90 600,82 722,47 868,75 2

Pentru profilul 4 P=B [m] 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 R=h [m] 0,5 0,75 1 1,25 1,344 1,5 1,66 1,75 1,908 2 2,25 2,5 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 25,48 28,20 30,30 32,04 32,62 33,53 34,39 34,85 35,61 36,03 37,11 38,10 i C=1/nRy V=CRi [m/s] 1,89 2,56 3,18 3,76 3,97 4,31 4,65 4,84 5,16 5,34 5,84 6,32 30,5 45,8 61,0 76,3 82,0 91,5 101,3 106,8 116,4 122,0 137,3 152,5 A [mp] Q=AV [mc/s] 57,63 117,17 193,85 286,46 325,21 394,12 470,61 516,16 600,46 652,04 801,29 963,53

S-au prezentat calculele pentru profilele 3 si 4 care prezinta sectiunile cele mai mici ale albiei raului Slanic in zona amenajata prin prezenta lucrare

Avand in vedere rezultatele calculelor se pot formula urmatoarele concluzii: -Cota superioara a protectiei de mal va fi de minim 2,025m + 0,5m = 2,525 m -Viteza apei la debitul maxim este 5,39m/s < 5,8m/s (viteza critica pentru gabioane conform NP067-02) -Viteza apei este mai mare decat viteza limita la nivelul patului de sub gabion, deci este necesar asezarea saltelelor de gabioane peste un filtru din material geosintetic Influienta hidraulica a epiurilor nu a fost luata in calcul deoarece acestea se realizeaza cu cota superioara la nivelul talvegului, deci nu modifica sectiunea de scurgere, avand numai rolul de consolidare a fundului cursului de apa.

3. Descrierea lucrarilor

Zid de gabioane Pentru protejarea la viituri a rambleului drumului se va realiza un zid de sprijin din gabioane.

Zidul se va realiza pe o lungime de 103 ml, conform planului de situatie. Inaltimea zidului este de 3,5m. Zidul de gabioane va fi placat cu beton C12/15, de 15 cm grosime, armat cu plasa sudata 100x100x6. Zidul se va realiza din gabioane de urmatoarele dimensiuni (inaltime x latime x lungime, in metri) 0,5 x 5 x 5; 1 x 2,5 x 4; 1 x 2 x 4; La realizarea gabioanelor se va folosi otel beton PC 52 D=12 mm, peste care se va coase plasa de sirma zincata cu diametrul de 2,8 mm. Coaserea plasei pe cadre se va realiza cu sirma zincata de 4 mm diametru. Umplerea gabioanelor se va face cu bolovani de rau cu dimansiunea minima de 100mm. La extradosul zidului de sprijin precum si sub salteaua de gabioane, pe tronsonul de zid de 340m, se va monta o panza de material geotextil netesut cu greutatea minima 400g/mp. Materialul geotextil are rol de filtru pentru a nu se disloca materialul granular din rambleul drumului la variatiile nivelului apei in albie.

Reparatie zid de traverse cf Zidul de sprijin existent, realizat din casoaie din traverse de cale ferata este complet distrus pe o lungime de 26 ml (conform plan de situatie). Pe acest tronson de 26ml zidul de casoaie de traverse se va reface. Se vor folosi traverse uzate de cale ferata. Aceste casoaie de traverse se umplu dupa montare cu bolovani de rau. La montare traversele se leaga intre ele la capete cu otel beton cu diametrul de 10mm. Pentru montarea traverselor este necesar amenajarea prealabila a terenului de fundare prin nivelare. Traversele se aseaza pe balast. Intre zidul de traverse si zidul de gabioane, spatiul se umple cu balast compactat Inaltimea zidului de casoaie de traverse va fi de 2,5 m.

Refacere terasamente rambleu Rambleul drumului este erodat si prezinta prabusiri pe o lungime de circa 40 m Se va reface umplutura in rambleu cu pamant obtinut din albia raului Slanic. Compactarea umpluturii se va realiza cel putin 97 % Proctor normal. Grosimea straturilor succesive de umplutura nu va fi mai mare de 30 cm. Refacerea umpluturii in rambleu se va face concomitent cu realizarea zidului de gabioane. In apropierea zidului de gabioane (la mai putin de 1 m) se va face compactarea cu mijloace de mica mecanizare (mai mecanic, placa )

Amenajare albie 4

Inainte de atacarea lucrarilor de refacere a drumului se va realiza in albie un batardou din balast, la adapostul caruia se vor executa lucrarile. Batardoul se va realiza prin sapatura cu buldozerul si excavatorul in albie, realizarea profilului umpluturii si compactarea acesteia cu mijloace mecanice. Batardoul se va realiza in profil mixt 125m umplutura si 220m sapatura. Paramentul amonte al batardoului se va placa cu folie de material plastic peste care se vor monta elemente prefabricate plane din beton cu grosimea de 20 cm Dupa realizarea protectiei cu zidul de gabioane batardoul se va demola cu buldozerul. Balastul din patul albiei se va amenaja cu o usoara inclinatie spre malul drept, conform profilelor transversale

Amenajare versant Pentru a se evita eroziunea rambleului drumului se vor efectua lucrari de terasamente mecanice si manuale pentru nivelarea terenului, umplerea depresiunilor si taierea ridicaturilor de pamant care impiedeca scurgerea apelor. De asemenea se va umple cu pamant vegetal profilul taluzului si se va semana iarba. Se vor amenaja de asemenea gardulete de coasta din nuiele pentru fixarea pamantului si protectia vegetatiei pana la intelenire.

SECTIUNE PRIN BATARDOU Placare cu piatra bruta sau dale beton >50kg/buc (spre amonte)

BALAST

BATARDOU L=125 M

SECTIUNE PRIN SANT DEVIERE APE


Epiu

Epiu

Epiu

SL AN

IC

Zid de sprijin din traverse existent


jin e spri Zid d verse nou a din tr
rijin din Zid de sp istent traverse ex

CANAL DEVIERE L=210 M

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 3 4 5 6 7 8 9

X 2850,64 2849,14 2848,09 2847,29 2846,81 2846,09 2845,14 2844,64 2844,15 2882,97 2879,66 2876,79 2875,35 2875,12 2874,85 2874,61

Y 4965,38 4998,04 5017,81 5036,99 5047,95 5068,54 5082,71 5099,76 5114,27 5020,52 5036,92 5048,02 5069,56 5083,56 5099,72 5114,27

T1 T2

X 2839,75 2840,27

Y 5049,81 5040,07

Z 108,7 108,7

Fig. 1. Dispozitia generala a lucrarilor 6

Fig. 2. Profil transversal caracteristic

Gabion 1x2x4; 18 buc Cadru PC 52 12, L=68 ml, 62 kg Impletitura zincata 50x2,8; S=28mp Umplutura bolovani de rau dmin=100mm, 8 mc

Gabion 1x2,5x4; 8 buc Cadru PC 52 12, L=75 ml, 68 kg Impletitura zincata 50x2,8; S=33mp Umplutura bolovani de rau dmin=100mm, 10 mc

SECTIUNE CURENTA PRIN ZIDUL DE GABIOANE

Zid de sprijin din traverse CF beton armat

Saltea 0,5x5x5; 26 buc Cadru PC 52 12, L=155 ml, 140 kg Impletitura zincata 50x2,8; S=60mp Umplutura bolovani de rau dmin=100mm, 12,5 mc

Balast

Placare cu beton C12/15, 15 cm grosime, armat cu plasa sudata 100x100x6 Zid de gabioane nou

Geotextil

Gabion existent in profilele 3; 6-9,

SECTIUNE CURENTA PRIN EPIU

Caracteristici gabioane: Carcasele din PC 52 12 Plasa din sirma zincata cu ochiuri patrate 50x2,8x1500; legata cu sirma moale zincata de 4 mm Umplutura in gabioane cu bolovani de riu, dimensiunea minima 100mm Tipuri de gabioane folosite (lungime x inaltime x latime - in metri de sus in jos): 4x1x2; 4x1x2,5; 5x0,5x5

Fig. 3. Detalii amenajare mal