Sunteți pe pagina 1din 25

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

BREVIAR DE CALCUL STATIE DE EPURARE GURA HUMORULUI


1. DATE DE INTRARE 1.1 DEBITE INFLUENTE m /zi Debit uzat orar minim pe timp uscat Qdw = Debit uzat zilnic mediu pe timp uscat Qdw.avg = Debit uzat zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = Debit uzat orar maxim pe timp uscat: Qdw. peak = Debit uzat orar maxim pe timp ploios: Qrw. peak = 1.2 PARAMETRII APEI UZATE INFLUENTE IN SE Populatie echivalenta: 1.2.2. Cantitati de poluanti influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 1.2.3. Concentratii de poluanti influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (TN): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Total Phosphorus(TP): 1.3 PARAMETRII APEI UZATE EFLUENTE DIN SE 1.3.1. Concentratii de poluanti efluente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (TN): Azot amoniacal (NH4 -N): 3259,87 4072,03
3

m /h 42,42 135,83 169,67 229,25 458,50

m /s 0,7070 2,2638 2,8278 3,8208 7,64

l/s 11,78 37,73 47,13 63,68 127,36

16178

P.E.

1132,4 970,7 1536,9 161,8 161,8 113,2 48,5 0,0 0,0 24,3

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

278,1 238,4 377,4 39,7 39,7 27,8 11,9 0,0 0,0 6,0

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

35,0 25,0 125,0 15,0 3,0

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

JUDETUL SUCEAVA

32 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Fosfor total (PT): 1.3.2. Cantitati de poluanti efluente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (TN): Azot amoniacal (NH4 -N): Fosfor total (PT): 2. GRATARE RARE 2.1. Debitul de calcul Qc II = Qrw. peak = 127,36 l/s 0,127 m /s
3

STUDIU DE FEZABILITATE 2,0 mg/l

142,5 101,8 509,0 61,1 12,2 8,1

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

458

mc/h

2.2. Debit de verificare QVii = Qdw.min = 11,78 l/s 0,012 m /s


3

42,4

mc/h

2.3. Dimensionare gratare Lumina dintre barele gratarului: b = Grosimea barelor: s = Lungimea barelor l = Unghiul de inclinare a gratarului: = 2.4. Dimensiunile canalului: Latimea canalului: B1 = 0,50 m Numarul de gratare n = 2 pcs Numarul de bare: n2 = (B1 b)/(b+s) = 8,00 Numarul de deschderi dintre bare: n1 = n2 + 1= 9 pcs Distante marginale: b0 = [B1-(n1-2)b-n2s]/2 = 0,030

30 10 50 o 70

mm mm mm

Latimea gratarului B1 = 0,35 m

bar, rot.

bar

cm 0,3 5

Verificare:

2*b0+n2*s/1000+(n1-2)*b/1000 =

Nivelul minim al apei in canal si panta minima pentru Viteza minima, vmin = 0,5 A1,min = A1,min = P1,min = Rmin = Cmin = Qv/n vmin = B1 h1,min ; B1+2*h1,min = A1,min/P1,min = (1/n) (Rmin)
. 1/6 . .

m/s m
2

0,0117825 0,55 0,022 = 39,03

h1,min = A1,min/B1 = m m

0,024

JUDETUL SUCEAVA

33 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava imin = (vmin) /[(cmin) .Rmin] =
2 2

STUDIU DE FEZABILITATE 0,0076 imin = 1,2


o

/oo i= 7,6
o

Alegem h (m) 0 0,024 0,1380 0,110 QCii/n = QVii/n = A 2 (m ) 1 0,01 0,07 0,05 63,68 5,89 l/s l/s P (m) 2 0,55 0,78 0,72 hmax = hmin = R (m) 3 0,022 0,089 0,076 0,110 m 0,024 m R 4
1/2

/oo

C 5 39,03 49,44 48,19 1,16 m/s 0,50 m/s

v (m/s) 6 0,50 1,29 1,16

Q 3 (m /s) 7 0,006 0,089 0,064

Q (l/s) 8 5,89 45,00 63,68

0,147 0,298 0,276 vmax= vmin =

2.5. Calculul pierderii de sarcina prin barele gratarului 2.6. Viteza apei printre barele gratarului . 2 hw = 0,0361 m, rezultat 3,61 g v /2g = g = = sin(70) = hr = 3*hw = hw =
. 2

cm

(s/b) 2,42 0,93969 cm

4/3.

sin =

0,526

10,84 g v /2g = g = = sin(70) =

0,01 m, rezultat . 4/3. (s/b) sin = 2,42 0,93969 cm 2,18; 1,09; m/ m/

0,67 0,526

cm

hr =3*hw = 2,01 vg . . . = Qc/(n n1 b hmax) = vg . . . = QV/(n n1 b hmed) =

- la debit QcII - la debit QvII

2.7. Materii sitate: Volum materii sitate umede, cu w = Vr = a No k/(1000 365) = a= No = k=


. . .

75 % m /zi
3

0,53 6 l.e.

16.178 2

Greutatea materiilor sitate umede Gr . = r Vr = 425,5 kg/zi 800 kg/m r = Volumul de materii sitate compactate: Vru . 3 = Vr (100-w)/100 = 0,13 m /zi 3. STATIE DE POMPARE APA UZATA 3.1 Debite influente in statia de pompare
3

JUDETUL SUCEAVA

34 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava m /zi 3260 4072
3 3

STUDIU DE FEZABILITATE m /h 136 170 229 458 m /s 0,038 0,047 0,064 0,13
3

Debit uzat zilnic mediu pe timp uscat: Qdw.avg = Debit uzat zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = Debit uzat orar maxim pe timp uscat: Qdw. peak = Debit uzat orar maxim pe timp ploios: Qrw. peak = 3.2 Dimensionare statie de pompare Timp de stocare Timp de stocare selectat: Timp de stocare selectat: Volum necesar de stocare: Diametru al SP: Inaltimea apei in SP: Volum depozitare selectat: Timp de stocare la Qdw.avg = Timp de stocare la Qdw.avg = Timp de stocare la Qdw = Timp de stocare la Qdw = Timp de stocare la Qdw. peak = Timp de stocare la Qdw. peak = Timp de stocare la Qrw. peak = Timp de stocare la Qrw. peak = 3.3 Echipamente selectate Tipul pompei: Numarul de pompe active: Numarul de pompe de rezerva: Debit de pompare necesar: Inaltimea de pompare necesara: Debit de pompare selectat: Debit de pompare selectat: 4. DEZNISIPATOR SEPARATOR DE GRASIMI 4.1 Caracteristicile apei uzate influente 4.1.1. Debite de apa uzata influente Debit zilnic mediu pe vreme uscata: Qdw.avg = Debit zilnic maxim pe vreme uscata: Qdw = Debit orar maxim pe vreme uscata: Qdw. peak = Debit orar maxim pe vreme ploioasa: Qrw. peak = 4.1.2. Cantitati de poluanti influente Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN):

l/s 38 47 64 127,36

5 - 10 5 0,08 38,2 5,7 1,5 38,3 0,3 16,9 0,2 13,5 0,2 10,0 0,1 5,0

min min ore 3 m m m 3 m ore min ore min ore min ore min

Submersible 2 buc 1 buc 3 229 m /h 12,0 m 229 m3/h 12,0 m H2O

m /zi 3260 4072

m /h 136 170 229 458

m /s 0,038 0,047 0,064 0,127

l/s 38 47 64 127

1132,4 kg/zi 970,7 kg/zi 1536,9 kg/zi 161,8 kg/zi 161,8 kg/zi

JUDETUL SUCEAVA

35 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 4.1.3. Concentratii de poluanti influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Tota Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 4.2 Cantitati de nisip Poductia de nisip specifica: Volum nisip (60% umiditate): Densitate nisip: Cantitate de nisip (60% umiditate): 4.3 Cantitati de grasimi Productia de grasimi specifica: Volumul de grasimi: Densitate grasimi: Cantitate grasimi: 4.4 Necesarul de aer Debitul de aer specific: Debit de aer necesar: Debit de aer necesar Inaltimea de pompare necesara: 4.5 Echipamente selectate 4.5.1 Compact de pretratrare Scop: Numarul de unitati: Capacitate: Instalare: Debit apa de spalare: Presiune necesara: 4.5.2 Containere de nisip Numarul de containere:

STUDIU DE FEZABILITATE 113,2 48,5 0,0 0,0 24,3 kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

278,1 mg/l 238,4 mg/l 377,4 mg/l 39,7 mg/l 39,7 mg/l 27,8 mg/l 11,9 mg/l 0,0 mg/l 0,0 mg/l 6,0 mg/l

0,015 0,06 1600 98

m /1000 m 3 m /zi 3 kg/m kg/zi

5,00 l/1000 m 20,4 l/zi 3 800 kg/m 16 kg/zi

0,2 4,0 240,0 2,5

m /min,m 3 m /min 3 m /h m

Sitare, deznisipare si separare de grasimi 2 unit 3 229 m /h 63,68 suprateran 3 3,6 m /h 6 bar

buc/unitate

JUDETUL SUCEAVA

36 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Numarul total de containere: Capacitatea containerului: Timp de stocare a nisipului: 4.5.3 Containere materii sitate Numarul de containere: Numarul total de containere: 4.5.4 Rezervoare de stocare grasimi Numarul de rezervoare: Numarul total de rezervoare: 2 1,5 24,6 buc 3 m zi

STUDIU DE FEZABILITATE

1 2

buc/unitate buc

1 2

buc/unitate buc

5. DECANTOARE PRIMARE 5.1. Parametrii de intrare 5.1.1 Debite influente m /zi Debit uzat zilnic mediu pe timp uscat: Qdw.avg = Debit uzat zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = Debit uzat orar maxim pe timp uscat: Qdw. peak = Debit uzat orar maxim pe timp ploios: Qrw. peak = 5.1.2. Incarcarile apei uzate influente Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 5.1.3. Concentratii influente 5.2. Dimensionarea decantorului primar Numar de decantoare primare: Tipul decantoarelor primare: Adancimea apei la peretele exterior: Latime decantor: Lungime decantor: Latime deversor de capat: Lungime deversor de capat: Lungime deversor pe bazin: Suprafata orizontala per decantor: Suprafata orizontala activa totala: (Un compartiment scos din uz) 2 1 buc dreptughiular 2,75 2,75 m 3,5 3,5 m 20 20 m 3 3 m 4 4 m 11 11 m 2 70 70 m 2 140 70 m 3260 4072 229 458
3

m /h 136 170

m /s 0,038 0,047

l/s 38 47 64 127

0,064 0,127

1132,4 970,7 1536,9 161,8 161,8 113,2 48,5 0,0 0,0 24,3

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

JUDETUL SUCEAVA

37 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Volumul unui decantor: Volum total: Numar de deversoare per decantor: Lungimea deversorului per decantor Lungimea totala a deversoarelor: 5.3. Parametrii de proiectare efectivi Timp de retentie la Qdw.max.: Debitul deversorului Qdw.max: Eficienta retinerii SS: Eficienta retinerii CBO5: Eficienta retinerii CCO: Eficienta retinerii azotului organic: Eficienta retinerii azotului amoniacal: Eficienta retinerii NO3-N: Eficienta retinerii NO2-N: Eficienta retinerii P: 5.4. Namol primar Cantitatea de namol primar: Continutul de solide uscate: Greutate specifica: Volumul de namol primar: Procentul de spuma primara: Volumul de spuma primara: Consum biologic de oxigen (CBO 5): Azot organic (Norg): Fosfor total (TP): 5.5. Caracteristicile efluentului decantoarelor primare 5.5.1 Debite efluente m /zi Debit uzat zilnic mediu pe timp uscat: Qdw.avg = Debit uzat zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = Debit uzat orar maxim pe timp uscat: Qdw. peak = Debit uzat orar maxim pe timp ploios: Qrw. peak = 5.5.2 Cantitati de poluanti efluente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): 3260 4072
3

STUDIU DE FEZABILITATE 193 385 1 11 22 193 193 1 11 11 m 3 m buc m m


3

2,27 24,24 60% 30% 30% 10% 0% 0% 0% 10%

1,13 48,5 60% 30% 30% 10% 0% 0% 0% 10%

h 3 2 m /m ,h

679 3 1.030 22 2 0,44 291 4,9 2,43

kg/zi % 3 m /zi % 3 m /zi kg/zi kg/zi kg/zi

m /h 136 170 229 458

m /s 0,038 0,047 0,064 0,127

l/s 38 47 64 127

453.0 679.5 1075.8 156.9 156.9 113.2 43.7 0.0

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

JUDETUL SUCEAVA

38 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 5.5.3 Concentratii de poluanti efluente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 5.6. Echipamente selectate: 5.6.1. Statie pompare namol primar Tipul pompei: Numarul de pompe active: Numarul de pompe de rezerva: Numarul de cicluri de pompare pe zi: Timp de pompare pe ciclu: Capacitatea necesara a pompei: Capacitatea selectata a pompei: Inaltime de pompare necesara: Inaltime de pompare necesara: Timp de functionare pe ciclu: Timp de functionare pe zi: 5.6.2. Poduri racloare Tip pod raclor: Colectarea namolului: Colectarea materiei flotante: Numar poduri: Deschidere pod: Timp functionare: 6. DEVERSOR 2 6.1. Debite de dimensionare Debit orar maxim pe timp de ploaie: Qrw. peak = Debit orar maxim pe timp uscat: Qdw. peak = Debit deversat = 6.2. Dimensionare

STUDIU DE FEZABILITATE 0.0 21.8 kg/zi kg/zi

111,2 166,9 264,2 38,5 38,5 27,8 10,7 0,0 0,0 5,4

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Centrifuge 1 1 6 1 3,74 5,0 10 10 0,75 4,5

buc buc ciclu/zi h/ciclu 3 m /h 3 m /h m m h/ciclu h/zi

Rectangular Racleta radier Racleta de suprafata 2 buc 3,5 m 24 h/zi

m /h 458,50 229,25 229,25

m /s 0,13 0,06 0,06

l/s 127,36 63,68 63,68

Qdev = m h Ld 2 g h
for h = 0,1 m

JUDETUL SUCEAVA

39 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava m= 0,42 g= 9,81 Lungimea deversorului Ld = 1,08 m for h = 0,2 m m= 0,42 g= 9,81 Lungimea deversorului Ld = 0,38 Lungimea selectata a deversorului: Ld = 0,8 0,12 Inaltimea lamei dev.: h = 7. BAZINE BioP 7.1 Debite influente in bazinele anaerobe Debit zilnic mediu pe timp uscat: Qdw.avg = Debit zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = 7.2 Parametri de intrare 7.2.1. Incarcarile apei uzate influente Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Fosfor total (TP): 7.2.2. Concentratiile apei uzate influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Fosfor total (TP): 7.3 Balanta fosforului Concentrati a de fosfor influenta in bioreactor: CP,IAT = Concentratia de fosfor efluenta din bioreactor CP,ER = Concentratia de fosfor efluenta din bioreactor CP,EST = Fosforul necesar cresterii biomasei: XP,BM = Fosforul indepartat pe cale biologica: XP,BioP = Fosforul ce trebuie indepartat pe cale chimica XP,Prec = Este necesara precipitarea chimica a fosforului ! Este necesara indepartarea pe cale biologica a fosforului! m /zi 3260 4072
3

STUDIU DE FEZABILITATE

m m m

m /h 136 170

m /s 0,038 0,047

l/s 38 47

453,0 679,5 1075,8 156,9 156,9 113,2 43,7 0,0 21,8

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

111,2 166,9 264,2 38,5 38,5 27,8 10,7 0,0 5,4

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

5,4 2,0 1,4 1,7 1,7 0,63

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

JUDETUL SUCEAVA

40 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

7.4. Precipitarea chimica a fosforului prec efl BM ex cP = cP cP cP cP bio (mg/l) Fosforul ce trebuie indepartat pe cale chimica: XP,Prec = Concentrati a de fosfor influenta in bioreactor: CP,IAT = Concentratia de fosfor efluenta din bioreactor CP,EST = Fosforul necesar cresterii biomasei: XP,BM = Fosforul indepartat pe cale biologica: XP,BioP = 7.5. Precipitarea fosforului cu sulfat feric P necesar a fi indepartat pe cale chimica Fe2+ necesar pentru a indeparta P conform ANA-WIN Fe2+ necesar pe zi Cantitatea de Fe in sare Cantitatea de sare cu 100% concentratie Cantitatea de sare cu 41% concentratie 7.6 Productia de namol rezultata din eliminarea fosforului

0,626 5,36 1,4 1,67 1,7

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

2,5 2,7 6,9 279,4 24,6 60,1

kg/zi kgFe2+/kgP kgFe2+/d mg/g kg/zi kg/zi

Productia de namol rezultata din eliminarea fosforului: SPd,P = SPd,P,b + SPd,P,c = 7.7 Productia de namol rezultata din indepartarea pe cale biologica a foforului 7.8 Timp de retentie selectat in zona anaeroba Timp minim de stocare in zona anaeroba: tBioP = 7.9 Volumul bazinelor anaerobe Debit namol recirculat: QRS = Debit de proiectare: Qdw + QRS = Volumul total necesar: 7.10 Volume selectate a bazinelor anaerobe Numarul de bazine: Volumul necesar al unui bazin anaerob: Adancimea apei: Latimea selectata a bazinului Lungime Volumul selectata al zonei Bio-P pe bazin: Volumul total selectat al zonei Bio-P: Timp de retentie rezultat in zona Bio-P: 7.11 Echipamente selectate 7.11.1. Mixere pentru bazinele anaerobe Tipul mixerului: Numarul de mixere pe bazin: Numarul total de mixere: Puterea unui mixer: Puterea consumata pe bazin: 1,00

37,7

kg/zi

2679 6751 281

m /zi 3 m /zi 3 m

2 140,7 5,5 5 5 140 281 1,00

buc 3 m m m m 3 m 3 m h

Submersibile, viteza redusa 1 buc 2 buc 2,0 kW 2 kW

JUDETUL SUCEAVA

41 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Puterea totala consumata: Puterea specifica consumata: Timp de functionare:

STUDIU DE FEZABILITATE 4 14,3 24 kW 3 W/m h/zi

7.12 Timpul de retentie in zona anaeroba (cand un bazin este scos din functiune) Numarul de bazine scoase din functiune: 1 Numarul de bazine in functiune: 1 Timp de retentie rezultat: tBio-P = 0,50 Numarul total de mixere in functiune: 1 7.13 Unitate de precipitare pe cale chimica a fosforului Numarul de unitati active: Numarul de unitati de rezerva: Cantitatea zilnica de sare cu 41% concentratie: Debitul zilnic de sare cu 41% concentratie: Debitul orar de sare cu 41% concentratie: 8. REACTOR BIOLOGIC 8.1 Caracteristicile influentului 8.1.1. Debitele influente Debit zilnic mediu: Qdw.avg = Debit zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = 8.1.2 Cantitatile de poluanti influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 8.1.3 Concentratii de poluanti influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 111,24 166,86 264,20 38,54 38,54 27,81 10,73 0,00 0,00 5,36 m /zi 3260 4072
3

buc buc h buc

1 0 60,1 39,0 1,6

buc buc kg/zi l/zi l/h

m /h 136 170

m /s 0,038 0,047

l/s 38 47

453,0 679,5 1075,8 156,9 156,9 113,2 43,7 0,0 0,0 21,8

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

JUDETUL SUCEAVA

42 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

8.2 Caracteristicile efluentului dupa epurarea biologica: 8.2.1. Incarcari ale efluentului: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Fosfor total (PT): 8.2.2. Concentratii efluente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Fosfor total (PT): 8.3. Capacitatea necesara de denitrificare Raport carbon/azot (BOD5/TN): Raport carbon/azot (COD/TN): Azot incorporat in biomasa: Azot ce trebuie denitrificat: Capacitatea necesara de denitrificare: 8.4. Namolul activat Procent de recirculare namol: Indicele volumetric al namolului: Timp maxim de concentrare: Concentratia namolului de pe radier Factor de dilutie a namolului recirculat: Concentratia namolului recirculat: Concentratia namolului activat: 8.5 Factori utilizati in calculul de proces Factor de corectie a temperaturii: Factor de siguranta pentru eliminarea azotului: Factor de siguranta pentru eliminarea carbonului: 8.6 Coeficienti utilizati in calculul de proces Valoare maxima crestere, autotrofa, Tdim ( C):

142,5 101,8 509,0 61,1 24,8 9,5 15,5 34,2 8,1

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

35,00 25,00 125,00 15,00 6,10 2,33 3,80 8,40 2,00

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

4,33 6,86 8,34 0,117

mg/l 19,60 mg/l mg NO3 N/mg BOD5

64,00 100,00 2,00 12,599 0,70 8,82 3,50

% ml/g h mg/l mg/l kg/mc

0,706 1,8 1

0,2

-1

JUDETUL SUCEAVA

43 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

8.7 Varsta namolului Varsta namolului necesara proceselor aerobe: Varsta totala a namolului: Varsta efectiva namolului: 8.8 Productia de namol Cantitatea de namol rezultata din indepartarea carbonului organic: Cantitatea de namol rezultata din indepartarea fosforului: Cantitatea totala de namol: Volumul de namol in exces: Raportul substante volatile / materii solide in suspensie: Cantitatea de substante volatile: Cantitatea de namol rezultata din indepartarea carbonului organic: 8.9 Balanta azotului Raportul de azot incorporat in biomasa: Azotul incorporat in biomasa: Capacitatea de denitrificare (azotati ce trebuie denitrificati): Tipul denitrificarii: Factor de corectie a denitrificarii pentru Pre-DN: Potential de denitrificare: 8.10 Oxigenul necesar proceselor pentru indepartarea carbonului Consumul specific de oxigen pentru indepartarea carbonului organic: Capacitatea de oxigenare necesara pentru eliminarea carbonului organic: 8.11 Recirculare interna Coeficient de recirculare interna: Debit de recirculare interna: Debit de recirculare interna: Debit de recirculare interna: Timp de functionare: 8.12 Calculul volumului de bazin biologic Raportul dintre volumul de denitrificare si volumul total: Volumul necesar pentru denitrificare: Volumul necesar pentru nitrificare: Volumul total necesar al bazinului biologic: 8.12.1. Zona de denitrificare Numarul de bazine: Adancimea zonei de denitrificare: Suprafata totala necesara a zonei de denitrificare: Suprafata necesara pe bazin a zonei de denitrificare: Latimea selectata a bazinului Lungimea selectata a zonei de denitrificare pe bazin:

10,0 13,52 13,52

zi zi zi

529,13 kg/zi 37,72 kg/zi 566,85 kg/zi 70,50 m3/zi 68 % 385 kg/zi 529 kg/zi

0,05 34 80 PD 1,24 80

kg/zi kg/zi

kg/zi

1,28 870

kg O2/kgBOD kg/zi

0,81 3286 137 38 24

3 m /d 3 m /h l/s h/zi

0,26 533 m3 1511 m3 2043 m3

2 5,5 97 48 5 9,6

buc m 2 m 2 m m m

JUDETUL SUCEAVA

44 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Suprafata de denitrificare selectata pe bazin: Suprafata totala de denitrificare selectata: Volumul selectat al zonei de denitrificare pe bazin: Volumul total al zonei de denitrificare selectat: 8.12.2. Zona de nitrificare Numarul de bazine: Adancimea zonei de nitrificare: Suprafata totala necesara a zonei de nitrificare: Suprafata pe bazin a zonei de nitrifcare: Latimea selectata a bazinului Lungimea pe bazin selectata pentru zona de nitrificare: Suprafata de nitrificare selectata pe bazin: Suprafata totala de nitrificare selectata: Volumul selectat al zonei de nitrificare pe bazin: Volumul total al zonei de nitrificare selectat: 8.12.3. Dimensiunile bazinului biologic inclusiv zona Bio-P Numarul de bazine: Adancimea selectata a apei: Lungimea totala a unui bazin selectata: Latimea bazinului selectata (un canal): Volumul total selectat (fara bazinele Bio-P): Volumul total selectat: 8.13 Echipamente selectate 8.13.1. Pompe pentru recirculare interna Tipul pompei Numarul de unitati active: Numarul de unitati de rezerva: Debitul necesar al pompei: Debitul selectat al pompei Inaltime de pompare: Timp de functionare: 8.13.2. Mixere pentru zona anoxica Tipul mixerului: Numarul de mixere pe bazin: Numarul total de mixere: Puterea unui mixer: Puterea consumata pe bazin: Puterea totala consumata: Puterea specifica consumata: Timp de functionare: 9. NECESARUL DE AER 9.1. Caracteristicile influentului la intrare in Bioreactor

STUDIU DE FEZABILITATE 48 96 264 528 m 2 m 3 m 3 m


2

2 5,5 275 137 5 27,5 138 275 756 1513

buc m 2 m 2 m m m 2 m 2 m 3 m 3 m

2 5,5 42,8 5 2321

buc m m m 3 m 3 m

Submersibile 2 buc 2 buc 3 68 m /h 3 68 m /h 4 m 24 h/zi

Submersibile 2 buc 4 buc 1,5 kW 3 kW 6 kW 3 11,4 W/m 24 h/zi

JUDETUL SUCEAVA

45 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava 9.1.1. Debite de intrare m /zi Debit uzat zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = 9.1.2 Concentratii influente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Azotiti (NO2 - N): Fosfor total (PT): 9.1.3. Concentratii efluente: Materii solide (SS): Consum biochimic de oxigen (CBO5): Consum chimic de oxigen (CCO): Azot total (NT): Azot total Kjeldahl (TKN): Azot amoniacal (NH4 -N): Azot organic (Norg): Azotati (NO3 - N): Fosfor total (PT): 9.2. Parametrii de proces Concentratia namolului activat: Varsta namolului: 9.3 Valorile orare de varf ale capacitatii de oxigenare necesare Factor de varf al incarcarii organice (fc): Factor de varf al incarcarii cu azot (fN): 9.4 Cacitatea de oxigenare (AOTR) Factor de corectie a temperaturii: Capacitatea de oxigenare necesara pentru eliminarea carbonului organic: Capacitatea de oxigenare necesara pentru nitrificare: Cantitatea de oxigen care se castiga prin denitrificare: 9.4.1. AORT pentru nitrificare Factor de varf al incarcarii organice (fc): Factor de varf al incarcarii cu azot (fN): Capacitatea de oxigenare necesara (AOTR): 4072
3

STUDIU DE FEZABILITATE

m /h 170

m /s 0,047

l/s 47

111,24 166,86 264,20 38,54 38,54 27,81 10,73 0,00 0,00 5,36

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

35,00 25,00 125,00 15,00 6,10 2,33 3,80 8,40 2,00

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

3,5 mg/l 13,52 zi

1,0 2,5

0,71 870 476 231 kgO2/zi kgO2/zi kgO2/zi

1,2 1,0 101

kgO2/h

JUDETUL SUCEAVA

46 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

9.4.2. AORT pentru indepartarea substanei organice Factor de varf al incarcarii organice (fc): Factor de varf al incarcarii cu azot (fN): Capacitatea de oxigenare necesara(AORT): Capacitatea de oxigenare (AORT): 9.5 Conditii de proiectare Altitudine (H): Concentratia de oxigen din apa selectata: Fouling factor: Distanta de amplasare a difuzoarelor fata de radierul bazinului: Adancimea de imersare a difuzoarelor: 9.6 Concentratia de saturatie a oxigenului Concentratia de saturatie a oxigenului la T( C): Concentratia de oxigen ce paraseste bazinul: Concentratia medie de saturatie a oxigenului dizolvat in apa curata, la T si H: Concentratia de saturatie a oxigenului dizolvat la 20C si 1 atm Standard oxygen transfer efficiency at 20 (SOTE), required: C 9.7 Necesarul de aer 9.7.1. Densitatea aerului in conditii normale (20 and 1 atm) C Temperatura normala a aerului ( C): Temperatura standard a aerului ( C): Temperatura normala a aerului (K): Temperatura standard a aerului ( K): Densitatea aerului in conditii normale (20 and 1 atm): C Densitatea aerului in conditii standard (0 and 1 atm): C 9.7.2. Necesarul de aer in conditii standard (la 0 si 1 atm) C Procentul de oxigen din aer (la 0 si 1 atm): C Cantitatea de oxigen din aer (la 0C si 1 atm): Necesarul de aer in conditii standard (0 and 1 atm): C 9.7.3. Necesarul de aer in conditii normale (la 20 si 1 atm) C Se considera ca procentul de oxigen din aer nu variaza functie de temperatura) Cantitatea de oxigen din aer (la 20 si 1 atm): C Necesarul de aer in conditii normale (la 0 si 1 atm): C

1,00 2,5 137 137

kgO2/h kgO2/h

458 m 2 mg/l 0,9 m 0,3 m 5,20 m

11,28 mg/l 20,0 % 9,8 mg/l 10,4 31,2 %

20 0 293,15 273,15 1204 1293

C C K K 3 kg/m 3 kg/m

23,18 0,3 2163

% 3 kgO2/m 3 Sm /h

23,18 % 3 0,30 kgO2/m 3 2317 Nm /h

9.7.4. Necesaul de aer in conditiile de functionare (la Td si 1 atm): C Sezon (1-Iarna; 2-Primavara, 3-Vara, 4-Toamna): 1 Temperatura aerului la exterior: -4 Cresterea de temperatura estimata la suflanta: 70 Temperatura in functionare (Td C): 66 Necesarul de aer in conditiile de functionare (la Td si 1 atm): C 2317

C C C 3 m /h

JUDETUL SUCEAVA

47 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

9.8. Echipamente selectate 9.8.1 Suflante Tipul suflantei: Numarul de suflante active: Numarul de suflante de rezerva Debitul de aer necesar al fiecarei suflante: Presiunea de aer necesara: Debitul de aer selectat al fiecarei suflante: Presiunea de aer selectata: 9.8.2 Sistemul de aerare 9.8.2.1. Cerintele sistemului Tipul elementelor de distributie Diametrul elementului de aerare: Dimensiunea bulelor de aer (max): Debitul de aer al difuzorului (domeniu de variatie): Debitul selectat al difuzorului: Numarul de difuzoare:

Suflante centrifuge 2 buc 1 buc 3 1159 Nm /h 6,70 m 3 1200 m /h 7 m

EPDM rubber disc 300 mm 70 m 3 1,0 - 8,0 m /h,diff. 3 8 m /h,diff. 300 buc

10. DECANTOARE SECUNDARE 10.1. Debitul de apa uzata influent in decantoarele secundare Debit uzat zilnic maxim pe timp uscat: Qdw = 10.2. Parametrii namolului de recirculare Concentratia namolului activat: Indecele volumetric al namolului (SVI): Timp maxim de concentrare (tth): Concentratia namolului decantat (SSBS) Factor de dilutie a namolului de recirculare (fobs): Concentratia namolului de recirculare (SSRS): Procent de recirculare a namolului activat (RS): Debitul de namol de recirculare (QRS): Debitul de namol de recirculare (QRS): Debitul de namol de recirculare (QRS): 10.3. Parametrii de proiectare Incarcare superficiala la debitul de calcul: Timp de retentie: Incarcarea volumetrica superficiala cu namol (q sv): 10.4. Proiectarea decantoarelor secundare Tipul decantorului secundar Suprafata totala necesara a decantoarelor: Volumul total necesar al decantoarelor: Adancimea totala selectata: 4072 170 0,047 47

3,5 100,00 2 12,599 0,7 8,82 0,66 2679 112 31

mg/l l/kg h mg/l mg/l m /zi 3 m /h l/s


3

0,7 m /h,m 2 h 2 500 l/m ,h

dreptunghiular 2 242 m 3 679 m 3 m (un decantor secundar scos din functiune)

JUDETUL SUCEAVA

48 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Numarul de decantoare: Tipul decantoarelor secundare: Adancimea apei la perete: Latimea bazinului selectata: Lungimea bazinului selectata: Latimea deversorului selectata Lungimea selectata a jgheabului de colectare a apei limpezite in zona de capat a fiecarui bazin: Lungimea selectata a jgheabului de colectare apei limpezite pe lateralul bazinului: Lungimea totala a jgheabului Suprafata orizontala activa selectata pe fiecare bazin: Suprafata orizontala activa totala selectata: Volumul ales pe un bazin: Volumul total ales a decantoarelor: Numarul de deversoare pe decantor: Lungimea totala aleasa a jgheabului de colectare pe decantor: Lungimea totala aleasa a jgheabului de colectare : 10.5. Parametrii rezultati in functionare Timp de retentie la Qdw.avg: Timp de retentie la Qdw.avg + QRS: Incarcare specifica la Qdw.avg: Incarcare specifica deversor la Qdw.avg + QRS: Incarcarea volumetrica superficiala cu namol (qSV): 10.6. Echipamente selectate 10.6.1. Pod raclor Tip pod raclor: Sistemul de colectare al namolului: Tipul de colectare a spumei si materiilor flotate: Numarul de poduri: Lungimea podului: Timp de functionare: 11. CONCENTRATOR MECANIC DE NAMOL IN EXCES
3,0 w = %

STUDIU DE FEZABILITATE 2 1 buc Rectangular/Flat Bottom 3,00 m 3,00 4,00 4,00 m 29,00 29,00 m 0,50 0,50 m 3,50 4,00 11,50 116 232 348 696 1 11,5 23,0 3,50 m 4,00 11,50 116 116 348 348 1 11,5 11,5 m m 2 m 2 m 3 m 3 m pcs m m

(Un decantor scos din functiune) 4,10 2,1 2,05 1,03 7,4 14,8 14,8 29,5 512 1024

h h 3 m /h,m 2 kg/m ,h 2 l/m ,h

dreptunghiular Suctiune Lama de spuma 2 4,00 24

buc m h/zi

Ne = wne = ne = Vne =

npe 567 99,2 1005 70,5

CN kg s.u./zi % 3 kgf/m 3 m zilnic Nc = wnc = nc = Vnc =

nc 567 96,2 1.010 14,8 kg s.u./zi % 3 kgf/m 3 m zilnic

Unitate de conditionare a namolului Debitul de supernatant:

55,7

m /zi

JUDETUL SUCEAVA

49 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava

STUDIU DE FEZABILITATE

11.1 Parametrii de proiectare: Timp de functionare, pe saptamana: Timp de functionare pe zi: 11.2 Substanta uscata Numar de zile/sapatamana: Cantitatea de namol influenta/saptamana: Cantitatea de substanta uscata necesara a fi procesata zilnic: Cantitatea de substanta uscata necesara a fi procesata orar: 11.3 Bazine tampon pentru namolul in exces Numarul de bazine: Numarul de zile de stocare ales: Volumul necesar de stocare: Volumul necesar de stocare, pe bazin: Adancime namol Diametru bazin: Volumul de namol pe bazin ales: Volumul de namol total ales: Timp de stocare rezultat: 11.4 Balanta volumelor Volumul de namol influent la concentrare: Volumul de namol concentrat: Volumul de supernatant rezultat in urma concentrarii: 11.5 Namolul concentrat Cantitate de namol zilnica: Continutul de substanta uscata din namolul concentrat: Greutatea specifica a namolului concentrat: Volumul de namol concentrat: 11.6 Echipamente selectate Pompe namol in exces Tipul pompei: Numarul de pompe active: Numarul de pompe de rezerva: Debitul necesar al pompei: Debitul necesar al pompei: Debitul selectat al pompei: Inaltime de pompare selectata: Timp de functionare: Numarul de cicluri pe zi: Timpul de functionare pe ciclu: Mixere pentru bazinul tampon

7 8

zile/saptamana ora/zi

7 3968 566,85 71

zile/saptamana kg/saptamana kg/zi kg/ora

2 1 70,5 35,3 2,5 4 31,4 62,8 0,9

buc zile 3 m 3 m m m 3 m 3 m d

70,5 14,77 55,73

m /zi 3 m /zi m /zi


3

567 3,8 1.010 14,77

kg/zi % 3 m /zi

cu surub 1 1 8,8 2,45 10,0 8 8 6 1,33

buc buc 3 m /h l/s 3 m /h m h/zi ciclu /zi h/ ciclu

JUDETUL SUCEAVA

50 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Tipul mixerului: Numarul de mixere pe bazin: Numarul de bazine: Numarul total de mixere: Puterea unui mixer: Puterea consumata pe bazin: Puterea totala consumata Puterea specifica consumata: Timp de functionare: Instalatia de concentrare Numarul de unitati active: Numarul de unitati de rezerva: Timp de functionare pe zi: Incarcarea cu substanta uscata: Unitatea de preparare si dozare polielectrolit: Numarul de unitati active: Numarul de unitati de rezerva: Doza de polielectrolit: Cantitatea zilnica de polielectrolit: Timp functionare = timpul de functionare al unitatii de concentrare: Cantitatea orara de polielectrolit: Timp de stocare polielectrolit: Capacitatea de stocare a polielectrolitului: Pompe namol concentrat Tipul pompei: Numarul de pompe active: Numarul de pompe de rezerva: Volum total de namol concentrat: Timp de functionare: Debit necesar al pompei: Inaltime de pompare necesara: Debitul selectat al pompei: Inaltime de pompare selectata: 12. STABILIZATOR DE NAMOL 12.1. Namolul influent la stabilizare 12.1.1 Namol primar Cantitate de namol primar: Cantitate de namol primar pe ciclu de pompare: Continut de substanta uscata: Greutatea specifica: Volum de namol primar:

STUDIU DE FEZABILITATE Submersibile viteza redusa 1 buc 2 buc 2 buc 1 kW 1 kW 2 kW 31,85 W/m3 24 h/zi

1 1 8 71

buc buc h/zi kg/h

1 0 3 1,7 8 0,2 2 2,8

buc buc kgPE/t DS kg/zi h/zi kg/h zi mc

Cavitati progresive 1 buc 1 buc 14,8 m3/zi 8 h/d 1,8 m3/h 8 m 5,0 m3/h 8 m

679,47 113,24 3 1.030 22,43

kg/zi kg/zi % 3 m /zi

JUDETUL SUCEAVA

51 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Volum de namol primar, pe ciclu de pompare: Volum de spuma: 12.1.2. Namol in exces Cantitate de namol in exces: Cantitate de namol in exces pe ciclu de pompare: Continut de substanta uscata: Greutatea specifica: Volum de namol in exces:

STUDIU DE FEZABILITATE 3,7 0,44 m /h 3 m /zi


3

566,85 70,86 3,8 1.010 14,8

kg/zi kg/h % 3 m /zi

12.1.3. Namol amestecat influent de stabilizare: Cantitatea de namol influenta: Continut de substanta uscata: Greutatea specifica: Volum de namol: Procent de substante volatile: Substante volatile influente: Substante inerte influente: 12.2. Parametri de proiectare ai stabilizatorului Tipul de stabilizare: Necesarul de oxigen: Necesarul specific de aer pentru mixare: 12.3. Namolul efluent Procentul de reducere a substantelor volatile Substante volatile influente: Substantele volatile reduse: Substantele volatile evacuate: Cantitatea de namol evacuata: Continutul de substanta uscata din namolul fermentat: Greutatea specifica: Volumul de namol stabilizat: 12.4. Stabilizatorul de namol Volumul necesar de stabilizare Numarul de stabilizatoare: Volumul necesar pe stabilizator Adancime: Lungime: Latime: Volumul selectat pe bazin: Volumul total selectat de stabilizare: 12.5. Parametrii rezultati Incarcarea cu substanta organica: 12.6. Necesarul de oxigen:

1246,32 3,36 1022 37 68 848 399

kg/zi % 3 m /zi % kg/zi kg/zi

Aeroba 2,3 kgO2/kgVSS 0,02 Nm3/min,m3

35 848 297 551 950 3,36 1022 27,6

% kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi % 3 m /zi

565 1 565 4,5 42,8 3,0 578 577,8

m buc 3 m m m m 3 m 3 m

1,47

kg s.o /m ,zi

JUDETUL SUCEAVA

52 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Necesarul specific de oxigen: Necesarul de oxigen: 12.7. Debit de aer Debit de aer in conditii normale (20 and 1 atm): C 12.8. Necesarul de aer pentru mixare Necesarul specific de aer pentru mixare: Debit de aer pentru mixare: 12.9. Echipamente selectate 12.9.1. Suflante Numarul de suflante active: Numarul de suflante de rezerva Debitul de aer necesar al suflantei Presiunea necesara Debitul de aer selectat al suflantei Presiunea selectata 12.9.2. Sistemul de aerare Tipul de difuzor: Diametrul difuzorului: Dimensiunea bulelor (max): Debit de aer pe difuzor (domeniul de variatie): Debitul selectat pe difuzor: Numarul de difuzoare: 13. DESHIDRATAREA 13.1. Namolul influent Cantitate de namol stabilizat: Continutul de substanta uscata: Greutatea specifica: Volum de namol stabilizat: 13.2 Parametri de proiectare Timp de functionare pe saptamana: Timp de functionare pe zi (per ciclu): Continutul de substanta uscata din namolul deshidratat Greutatea specifica a namolului deshidratat: 13.3 Conditionare cu var Cantitatea de var necesara: Cantitatea de var necesara: Numarul de echipamente: Capacitatea echipamentului: 13.4 Substanta uscata Numarul de zile pe saptamana: Cantitatea saptamanala de namol influenta: Cantitatea zilnica necesara a fi procesata 2,3 1949

STUDIU DE FEZABILITATE kgO2/kgVSS kgO2/zi

1813

Nm /h

0,02 693,36

Nm /min,m 3 Nm /h

1 1 1813 5,7 1813 5,7

buc buc 3 Nm /h m 3 Nm /h m

EPDM rubber disc 300 mm 70 m 1.0 - 8.0 8 227 Nm /h,diff. 3 Nm /h,diff. buc
3

950 3,36 1022 27,6

kg/zi % 3 m /zi

7 8 35 1,1

zi/sapt h/zi % -

24 190 1 24

Kg/h kg/zi buc Kg/h

7 zi/sapt 7977 kg/sapt 1140 kg/zi

JUDETUL SUCEAVA

53 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Cantitate orara necesara a fi procesata: 13.5 Balanta volumelor Volum de namol influent: Debit apa de spalare: Volum de apa de spalare: Volumul de namol deshidratat: (Veff): 13.6 Retinerea solidelor Eficienta de retinere a materiilor solide: 13.7 Namolul efluent deshidratat Cantitatea de namol deshidratat: Continut de substanta uscata: Greutatea specifica: Volum de namol deshidratat: 13.8 Supernatant de la deshidratarea namolului Volum de supernatant rezultat de la deshidratare (Vsp1): Volum de supernatant inclusiv apa de spalare (Vsp1.t): 13.9 Echipamente selectate 13.9.1. Pompe alimentare namol Tipul pompei: Numarul de pompe active: Numarul de pompe de rezerva: Debitul necesar al pompei: Inaltime de pompare necesara: Debitul selectat al pompei: Inaltime de pompare selectata: Timp de functionare: 13.9.2. Echipament de deshidratare Numarul de unitati active: Numarul de unitati de rezerva: Debit necesar al echipamentului: Debit selectat al echipamentului: Unitate de preparare si dozare polielectrolit Numarul de unitati active: Numarul de unitati de rezerva: Doza de polielectrolit: Cantitatea zilnica de polielectrolit: Timp de functionare: Cantitatea orara de polielectrolit: Concentratia polielectrolitului: Debitul zilnic de polielectrolit: Numarul de pompe de dozare active: Numarul de pompe de dozare de rezerva:

STUDIU DE FEZABILITATE 142 kg/h

27,8 5 40 2.65

m /zi 3 m /h 3 m /zi 3 m /zi

89

1016 kg/zi 35 % 1,1 3 2,6 m /zi

25,1 65

m /zi 3 m /zi

Cavitati progresive 1 buc 1 buc 3 3,5 m /h 10 m 3 3,5 m /h 10 m 8 h/zi

1 1 3,5 3,5

buc buc 3 m /h 3 m /h

buc buc kgPE/t 5 DS 5,7 kg/zi 8,0 h/zi 0,71 kg/h 0,20 % 3 4,75 m /zi 1 buc 1 buc

1 0

JUDETUL SUCEAVA

54 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Debitul necesar al pompei de dozare polielectrolit (0.2%): Debitul selectat al pompei de dozare polielectrolit (0.2%): Timp de stocare polielectrolit (0.2%): Volum de stocare necesar polielectrolit (0.2%): Volum de stocare selectat de polielectrolit (0.2%): 13.9.3 Transportoare de namol Tipul transportorului: Numarul de transportoare active: Capacitatea necesara de transportat: Volumul necesar a fi transportat: Capacitatea selectata a transportorului: Volumul selectat al transportorului: Timp de functionare: 13.9.4 Echipament de dozare var Cantitatea utilizata de var: Cantitatea utilizata de var: Numarul de echipamente de dozare: Capacitatea echipamentului: 13.10 Stocare namol deshidratat 13.10.1 Namol influent Cantitate de namol: Continut de substante uscate: Greutate specifica: Volum namol deshidratat: Cantitatea de namol deshidratat 13.10.2. Parametri de proiectare Timp de stocare pe an: 13.10.3. Stocare namol deshidratat Volum de stocare necesar: Inaltime de stocare: Arie orizontala necesara Numarul de compartimente de stocare: Lungime: Latime: Volum de stocare pe compartiment: Volum total de stocare: Timp stocare efectiv: 13.11 Statie pompare supernatant Supernatant rezultat de la deshidratare: Numarul de pompe active Numarul de pompe de rezerva Timpul propus pentru functionare Debitul necesar de pompare: Inaltime de pompare necesara

STUDIU DE FEZABILITATE 594 594 1,0 4,7 4,7 l/h l/h zi 3 m 3 m

surub, 2 intrari 1 buc 142 kg/h 3 0,33 m /h 142 kg/h 3 1,00 m /h 8 h/zi

24 190 1 24

kg/h kg/zi buc kg/h

1016 35 1,1 2,6 2,90

kg/zi % 3 m /zi t/zi

180

zi/an

475,2 m 1,5 m 2 316,8 m 3 buc 13,5 m 8 m 3 162 m 3 486 m 184 zi

121 1 1 18 6,7 10

m /zi buc buc h/zi 3 m /h m

JUDETUL SUCEAVA

55 / 56

Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Suceava Debitul selectat al pompei: Inaltime de pompare selectata: Timp de pompare rezultat:

STUDIU DE FEZABILITATE 7 10 17,3 m /h m h/zi


3

JUDETUL SUCEAVA

56 / 56