Sunteți pe pagina 1din 78

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


CATEDRA HIDRAULICA, TERMOTEHNICA I INGINERIE DE ZACAMNT

PROIECT LA TRANSPORTUL SI
DEPOZITAREA FLUIDELOR

Coordonator: ef lucrari dr. ing. RADULESCU RENATA

Student:
Specializarea:
Grupa:
Anul:

PLOIETI, 2008

TRANSPORTUL I DEPOZITAREA FLUIDELOR


III Foraj, 2008
PROIECT

I TEMA:
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SONDA LA
RAFINARIE

II CONTINUT:
Introducere3
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apa; alegerea pompelor..10
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor.............................12
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sonda parc)..........................15
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice).........................................................17
Capitolul

5.

Bilantul

termic

al

depozitului

central...........................................................56
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinarie........61
6.1. Calculul hidraulic
6.2. Calculul termic
6.3. Calulul mecanic
Concluzii.......................................................................................................................69
Bibliografie...................................................................................................................71

INTRODUCERE
Colectarea, transportul i depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere i a
gazelor, constituie o activitate de mare importanta prin care se asigura alimentarea cu materie
prima a rafinariilor sau a combinatelor petrochimice precum i distribuirea produselor finite
ale acestora catre beneficiari.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produselor de titei brut a
mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acesta se realizeaza prin intermediul
conductelor de legatura dintre sondele productive i parcul de separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare raspude cerintelor tehnico economice de acumulare i
pastrare a produselor petroliere n spatii special amenajate n vederea transportului sau
distribuirii catre beneficiar. Din punct de vedere tehnic aceasta se realizeaza prin intermediul
rezervoarelor de acumulare de diferite capacitati.
Transportul produselor petroliere reprezinta activitatea economica cu ponderea cea
mai mare in cadrul general amintit, avnd drept scop economic deplasarea produselor
petroliere i a gazelor asigurnd legatura dintre producatori i consumatori. Alegerea
modalitatilor de efectuare a transportului se face pe baza unui studiu tehnico economic care
are n vedere n primul rnd costul total al transportului precum i volumul total de transport.
Transportul prin conducta reprezinta o serie de avantaje: continuitate i regularitate n
transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de automatizare, fiabilitate n
exploatare, cost redus la capacitati mari de transport n raport cu alte mijloace. Totui,
transportul prin conducte necesita un efort financiar mare din punct de vedere al investitiilor
care trebuiesc justificate economic.
Obiectul disciplinei consta n studiul legilor care guverneaza produsele de transport i
depozitare a hidrocarburilor fluide sau n drumul lor ntre producator i consumator, n
vederea cunoaterii metodologiei de proiectare i exploatare n conditii optime a instalatiilor
de transport.
Datorita necesarului tot mai ridicat de combustibil n viata economica i industriala a
ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viata economica aceeai importanta pe
care o are sistemul circulator pentru organismul uman.

1. TEMA PROIECTULUI
n cadrul unei brigazi de productie petroliera pe un cmp petrolier se extind x sonde
care se racordeaza la un parc de separatoare nou. Productia acestui parc este transportata la
depozitul central (DC) mpreuna cu productia a nca patru parcuri conform schemei:
Q2, z2
P2

x2
x1

Q4, z4

xn

P4

L2
La
SA

L4

L1A

LCD
B

P1

A
za,qa

zDC

LAB

Q1, z1

LDE
D

LBC

DC

L3

L5
P5

Lt

Lg
P3

pi

Q5, z5
Q3, z3

pm
pj
unde notatiile au urmatoarea semnificatie:
P1,......,P5

-parcuri de sonde;

La

-lungimea conductei de apa;

qa

-debitul sursei de apa;

za

-cota topografica a sursei de apa;

Lij

-lungimea conductei pe portiunea ij;

Lt

-lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central i rafinarie;

DC

-depozit central;

-rafinarie;

zi

-cote topografice ale parcurilor i, i=1...5;

SA

-sursa de apa;

Qi

-debitul de titei de la parcurile Pi

2. DATE CUNOSCUTE
2.1. Cote topografice

2.2. Lungimea conductelor

zS = 295 m

La = (10+0,1n) Km = (10+0,113)Km =11,3Km = 11300 m

zSA = 290 m

Lam = (1,5+0,1n) Km = (1,5+0,113)Km =2,8 Km = 2800 m

z1 = 300 m

L1A = (4,4+0,1n) Km = (4,4+0,113)Km =5,7 Km = 5700 m

z2 = 170 m

LAB = (2,8+0,1n) Km = (2,8+0,113)Km =4,1 Km = 4100 m

z3 = 180 m

LBC = (3,2+0,1n) Km = (3,2+0,113)Km =4,5 Km = 4500 m

z5 = 210 m

LCD = (5,5+0,1n) Km = (5,5+0,113)Km =6,8 Km = 6800 m

z4 = 190 m

LDE = (3,85+0,1n) Km = (3,85+0,113)Km =5,15 Km = 5150 m

zA = 160 m

L2 = (1,1+0,1n) Km = (1,1+0,113)Km =2,4 Km =2400 m

zB = 175 m

L3 = (1,8+0,1n) Km = (1,8+0,113) Km =3,1 Km = 3100 m

zC = 160 m

L4 = (0,7+0,1n) Km = (0,7+0,113)Km =2 Km = 2000 m

zD = 180 m

L5 = (3,4+0,1n) Km = (3,4+0,113)Km =4,7 Km = 4700 m

zE = 160 m

Lt = (62+0,1n) Km = (62+0,113)Km =63,3 Km = 63300 m

zR = 180 m

Lg = (1,2+0,1n) Km = (1,2+0,113)Km =2,5 Km = 2500 m

2.3. Numarul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n0,5 = 4+130,5= 10,5
Se alege x =11 sonde
2.4. Productia parcutilor
Q1 = xqam = 118 m3 / zi = 88 m3 / zi = 1,01910-3 m3/s
qam = 8 m3 lichid / zi
Q2 = (210+5n) m3 / zi = (210+513) m3/ zi = 275 m3 / zi = 3,1810-3 m3/s
Q3 = (180+5n) m3 / zi = (180+513) m3/ zi = 245 m3 / zi = 2,8410-3 m3/s
Q4 = (190+5n) m3 / zi = (190+53) m3/ zi = 255 m3 / zi = 2,9510-3 m3/s
Q5 = (90+5n) m3 / zi = (90+53) m3/ zi = 155 m3 / zi = 1,7910-3 m3/s
2.5. Densitatea relativa a gazului n raport cu aerul

= 0,67
2.6. Temperatura de congelare a titeiului, Tc (Tabelul 1)
Tc = +11C
2.7. Temperatura de siguranta pentru transport
Ts = Tc +(2...7)C = 11+4C = 15C
2.8. Unele proprietati ale titeirilor functie de temperatura (, , )
Se transporta titeiul (TIP Parc5, Satchinez) de la depozit la rafinarie cu urmatoarele
proprietati:

Temperatura

Densitatea

[C]

[g/cm3]

20
30
40
50
60

0,801
0,793
0,785
0,778
0,770

Vscozitate

Vscozitate

a cinematica

a dinamica

[cSt]

[cP]

3,574
2,925
2,451
2,150
1,802

2,863
2,321
1,926
1,673
1,388

Vscozitate

Vscozitate

a cinematica

a dinamica

[m2/s]

[Pas]

3,57410-6
2,92510-6
2,45110-6
2,15010-6
1,80210-6

2,86310-3
2,32110-3
1,92610-3
1,67310-3
1,38810-3

Punctul de

Punctul de

congelare

congelare

titei

reziduu

[C]

[C]

+ 11

+ 36

Punctul de

Punctul de

congelare

congelare

titei

reziduu

[K]

[K]

+ 284,15

+ 308,15

Continut de
parafina
[% gr]

5,76

1 cSt = 10-6 m2/s


1 cP = 10-3 Pas

Temperatura

Densitatea

[K]

[kg/m3]

293,15
303,15
313,15
323,15
333,15

801
793
785
778
770

Continut de
parafina
[% gr]

5,76

2.9. Se vor trasa grafic


a) densitatea titeiului functie de temperatura (Anexa 1)
b) vscozitatea cinematica a titeiului functie de temperatura (Anexa 1)
c) vscozitatea dinamica a titeiului functie de temperatura (Anexa 1)
2.10. Ratia de solutie
r = 250 + (-1)nn m3st/ m3 = 250 + (-1)1313 m3st/zi = 237 m3st/ m3
2.11. Impuritati
i = (0,2 + 0,01n) % = (0,2 + 0,0113) % =0,33 %
2.12. Densitatea lichidului

=(1-i) t + i a* = (1-0,33)798,15 + 0,331015 = 869,71 kg/m3


a* =1015 kg/m3

Densitatea titeiului luat din grafic n punctul corespunzator temperaturii de 0C=273,15 K


273,15 = 816 kg/m3

=1,1825-0,001315 273,15 =1,1825-0,001315816=0,108


t = 293,15 - (Tm 273.15) = 801 0,108(299,15-273,15) = 798,15 kg/m3

2.13. Temperatura medie


Tm =

T sond + 2 T parc 42 + 2 18
=
=26C=299,15 K
3
3

Tsonda=42C
Tparc=18C
2.14. Vscozitatea lichidului
l=(1-i)lTm+ia* =(1-0,33)3,1810-6+0,330,987910-6 = 2.4610-6 m2/s=2.46 cSt
2.15. Vscozitatea titeiului la temperatura medie, lTm
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => lTm=3,1810-6 m2/s (din graficul c.)
constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2


2.16. Vscozitatea cinematica a apei de zacamnt

a* =

a* 1,0027 10 3
=
= 0,9879 10 6 m 2 /s
1015
a*

2.17. Vscozitatea dinamica a apei sarate

a* = a (1 + 1,34 10 3 s + 6,62 10 6 s 2 ) = 10 3 (1 + 1,34 10 3 2 + 6,62 10 6 2 2 ) =


=0,001002 cP = 1,00210-3 Pas

a =1 cP = 10-3 Pas
s=20 kg NaCl/vagon = 2 g NaCl/l

Capitolul 1

CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU


APA
Determinarea diametrului orientativ:
d0 =

4q a
=
va

4 0,02
= 0,1457 m =145,7 mm
1,2

va=13 (m/s),
Se alege: va=1,2m/s
debitul de apa necesar pentru alimentare qa=72 m3/ora=

72
m3/s = 0.02 m3/s
3600

Alegerea diametrului real (STAS 715/2 88 Anexa 1)


D = 168,3 mm = 6 in
d = 155,5 mm = 0,1555 m
e = 6,4 mm = 0,0064 m
Determinarea vitezei reale de curgere:
v=

4 qa
4 0,02
=
= 1,053 m/s
2
d
0,1555 2

Determinarea caderii de presiune:


p =

La
v2
11300
1,053 2
a
+ a g z p1 z SA = 0,019
1000
+ 1000 9,806( 300 290) =
d
2
0,1555
2
= 748493 Pa = 7,4849 bar

a = 1000 kg/m 3

Determinarea numarului Reynolds:


Re =

v d

1,053 0,1555
= 141828,93
1,1545 10 6

Determinarea coeficientului de rezistenta hidraulica:


- regim laminar (Re<2300)
=

64
Re

- regim turbulent (Re>2300)

0.3164
Re 0.25

Re = 141828,93 => regim turbulent


=

0.3164
0,3164
=
= 0,0163
0.25
Re
141828,93 0, 25

Determinarea presiunii de pompare a apei:


pSA=pH+ p=6105+7,4849105 = 13,48105 Pa
phidrant=6 bar=6105 Pa
naltimea de pompare:
H SA =

pSA
13,48 10 5
=
= 137,6 m
a g 1000 9,806

Alegerea pompelor din diagrama FTO nr. 11-220:


Pompa de tip LOTRU 100 300
Determinarea numarului de pompe:
np =

H SA 137,6
=
= 2,55
H
54

Se alege: np=3
Determinarea puterii pompei:
N =

p SA q a

13,48 10 5 0.02
= 38528,37 W = 38,528 kW
0,7

= 0,7
Determinarea valorii energiei consumate:
W = N t = 38,528 6 = 231,17 kWh/zi

t = 6 ore/zi

Capitolul 2

CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE


2.1. Conducta de presiune nalta:
p p =
2
p

Qg2*
k2

Lg

pp= 40 ata = 40105 Pa


p = 6 ata = 6105 Pa
pp - presiunea de parc;
p presiunea nalta de la sonda;
Qg debitul de gaze al unei sonde;
k modulul de debit;
Debitul pe fiecare treapta va fi:
1
1
Q g * = Q1 r = 1,019 10 3 237 = 0,0805 m 3st /s
3
3

r ratia de solutie
3

r = 237 m st /m

Modulul de debit:
Q g2*

ki = 2
Lg
2
p p p

0,5

0,0805 2
=
40 10 5 2 6 10 5

) (

2500

0,5

= 1,018 10 6

0.5

d o5

k=
R
aer Z T
4
Po
p p

To

T0 = 273,15 K; p0 =1,01325105 Pa; R=8314 J/kgK


Tc = 296,15 K; pc =48,27105 Pa; Tp = 291,15 K
Determinarea diametrului orientativ, d0:
Raer =

R
8314
=
= 288,28
M aer
28,84

k =

d0 =

2 , 66

Raer

4 Po
Z
T

p
p

To

k 4 p0 ( Z p T p )

5
o

0, 5

= 2 ,66

T 0 Raer 100 0,5

0 .5

To

4 Po

1
5

d 0 d 03 100
Raer

Z p Tp

0 ,5

1,018 10 6 4 1,01325 10 5 ( 0,691 291,15 0,67 )

273,15 288,28 100 0,5

= 0,018 m = 18mm

Se alege: d = 18,9 mm
D = 26,7 mm
e = 3,9 mm
Coeficientul de rezistenta hidraulica:

1
1

100 d 3
Evaluarea coeficientului de abaterede la legea gazelor perfecte:
Z p = 1+

9 pr
6
9 0,829
6
1 2 = 1 +

1
128 Tr Tr
128 0,983 0,983 2

= 0,691

p p 40 10 5

= 0,829
pr = =
pc 48,27 10 5

T = T p = 291.15 = 0,983
r Tc 296.4

2.2. Conducta de presiune medie:


Modulul de debit:
Q g2*

Km = 2

L
g
p pm p m2

0,5

ppm= 16 ata = 16105 Pa


pm = 2 ata = 2105 Pa

0,0805 2
=
16 10 5 2 2 10 5

) (

2500

0,5

= 2,536 10 6

0 ,5

Determinarea diametrului orientativ, d0:


d 0 = 2, 66

K m 4 p0 ( Z p T p )

0 ,5

= 2, 66

T 0 Raer 100 0,5

2,536 10 6 4 1,01325 10 5 ( 0,877 291,15 0,67 )

0, 5

273,15 288,28 100 0,5

= 0,028m = 28mm

Se alege: d = 32,4 mm
D = 42,2 mm
e = 4,9 mm
Evaluarea coeficientului de abaterede la legea gazelor perfecte:
Z p = 1+

9 pr
6
1 2
128 Tr Tr

9 0,331
6
= 1 +

1
128 0,983 0,983 2

= 0,877

p p 16 10 5

= 0,331
pr = =
pc 48.27 10 5

T = T p = 291.15 = 0,983
r Tc 2966.4

2.3. Conducta de joasa presiune:


Modulul de debit:
Q g2*

Kj = 2

L
g
p pm p m2

0, 5

0,0805 2
=
8 10 5 2 1,05 10 5

) (

2500

0,5

= 5,075 10 6

ppj= 8 ata = 8105 Pa


pj = 1,05 ata = 1,05105 Pa
Determinarea diametrului orientativ, d0:
d0 =

2 , 66

K j 4 p0 ( Z p T p )

0 ,5

T 0 Raer 100 0,5

= 2 , 66

= 0,037 m = 37 mm

Se alege: d = 38,1 mm
D = 48,3 mm
e = 5,1 mm

5,075 10 6 4 1,01325 10 5 ( 0,938 291,15 0,67 )

273,15 288,28 100 0,5

0 ,5

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte:


Z p = 1+

9 pr
6
1 2
128 Tr Tr

9 0,166
6
= 1 +

1
128 0,983 0,983 2

pp

8 10 5
= 0,166
pr = =
5
pc 48.27 10

T = T p = 291.15 = 0,983
r Tc 296.4

= 0,938

Capitolul 3

CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE AMESTEC


(SONDA PARC DE SEPARARE)
Calculul fractiei de lichide din amestec:
x=

Gg
Gt + G g

=
1+

1
=
Gg
Gt

1+

1
=
g Vg
t Vt

1
1+

g
t

RGT

1
= 0,796
1,2 0,67
1+
254
798,15

unde:
RGT = 254 m3N/ m3 . g =1,2 kg/ m3
Densitatea amestecului:
am = (1 x ) g + xl = (1 0,796) (1,2 0,67) + 0,796 798,15 = 628,327 kg/m 3

Vscozitatea cinematica:
am =

g l
x g + (1 x) l

1,49 10 5 2,46 10 6
= 2,964 10 6 m 2 / s = 2,964 cSt
5
6
0,796 1,49 10 + (1 0,796) 2,46 10

g =

g
g

1,2 10 5
= 1,49 10 5
1,2 0,67

g = 1,2 105 Pa s

Viteza medie a amestecului:

l l + g =

x l + ( 1 x) g g

1,2 0,67
798,15

0,23 + 19,53 = 0,314 m/s


0,796 798,15 + ( 1 0,796 ) 0,804 1,2 0,67

v am =

vl =
vg =

4 Ql
4 0,001
=
= 0,23 m/s
2
d 0 75 2 10 6
4 Qg

2
0

4 0,086
= 19,53 m/s
75 2 10 6

vl viteza medie a fazei lichide daca aceasta ar curge singura prin conducta
vg viteza medie a fazei gazoase daca aceasta ar curge singura prin conducta
Ql =0,001 m3/s
Qg =

Ql RGT 0,001 254


=
= 0,086 m 3 /s
3
3

Diametrul orientativ:
d0 =

4 Qam
=
v ec

4 0,087
= 0,075m = 75mm
20

3
unde Qam = Ql + Q g = 0,001 + 0,086 = 0,087 m /s

vec=(10...30) m/s; Se alege vec = 20 m/s


Diametrul real:
Se alege: d = 76,1 mm
D = 88,9 mm
e = 6,4 mm
Viteza amestecului:

1,2 0,67
798,15

l l + g =

0,231 + 19,47 =

x l + ( 1 x) g g

0,796 798,15 + (1 0,796 ) (1,2 0,67 ) 1,2 0,67


= 0,314 m/s
v am =

vl =
vg =

4 Ql
4 0,001
=
= 0,231 m/s
2
d 0 0,075 2
4 Qg

2
0

4 0,086
= 19,47 m/s
0,0752

vl viteza medie a fazei lichide daca aceasta ar curge singura prin conducta
vg viteza medie a fazei gazoase daca aceasta ar curge singura prin conducta
Numarul Reynolds:
Re am =

vam d 0,314 0,0761


=
= 8061,876 => regim turbulent de curgere
am
2,964 10 6

Coeficientul de rezistenta hidraulica pentru regim turbulent:


am =

0,3164
0,3164
=
= 0,033
0 , 25
(Re am )
8061,876 0, 25

Caderea de presiune de-a lungul conduceti de amestea:


2

v am
L
am + am g ( z1 z s ) =
2
d
2
0,314
2800
= 628,327
0,033
+ 628,327 9,806 ( 300 295) =
2
0,0761
p = am

= 0,68397 10 5 Pa = 0,684 bar

Capitolul 4

DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A


TITEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARARE
In vederea dimensionarii colectorului si a stabilirii unui program optim de pompare se
vor alege trei variante de pompare. Parcurile sunt echipate cu pompe 2PN-400.
Avnd ca date cunoscute, datele nscrise pe schema, proprietatile fizice ale fluidului de
transport, caracteristicile pompelor 2PN-400, alegerea variante optime de pompare se va face
tinnd seama de energia consumata la fiecare varianta n parte.
Parcurile echipate cu pompe 2PN-400 au urmatoarele caracteristici:
- debitul de pompare pe o cursa dubla:
Vcd=0,092 l/s =0,09210-3 m3/s
- numarul de curse duble pe minut:
ncd = 70 curse duble/minut
- randamentul:
t = 0,7

- debitul pompei:
qp= Vcdn=0,09210-37036000,7 = 16,23 m3/h
- presiunea de refulare: 200 bar
- diametrul nominal al conductelor de reglare: 4 inch = 100 mm
- presiunea maxima de aspiratie: 10 bar
- diametrul nominal al conductei de aspiratie: 10 inch = 250 mm

4.1. Prima varianta de pompare:


Q2, z2
P2

Q4, z4
P4

L2

L4
P1

L1A

LAB

B LBCLCD

LDE

DC

Q1, z1

L3

L5
P5

Q5, z5
Q3, z3

P3

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-4); (2); (3-5)


- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 4;
- a doua grupa de pompare: parcul 2;
- a treia grupa de pompare: parcul 3 parcul 5;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q4 = 88 + 255 = 343 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q2 = 275 m3/zi;
- debitul celei de a III-a grupe de pompare: Q3 + Q5 = 245 + 155 = 400 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 3.
Timpul zilnic de pompare:
tz =

20 20
=
= 6.667 ore
ng
3

Se alege tz = 7 ore
Numarul de pompe necesare la fiecare parc:
np c1 =

Q1
88
=
= 0,7
q p t z 16,23 7

Se alege npr1 = 1 pompa

np c 2 =

Q2
275
=
= 2,4
q p t z 16,23 7

Se alege npr2 = 3 pompe

np c 3 =

Q3
245
=
= 2,2
q p t z 16,23 7

Se alege npr3 = 3 pompe

np c 4 =

Q4
255
=
= 2,3
q p t z 16,23 7

Se alege npr4 = 3 pompe

np c 5 =

Q5
155
=
= 1,4
q p t z 16,23 7

Se alege npr5 = 2 pompe

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


t evc1 =

Q1
88
=
= 5,42 ore
q p np r1 16,23 1

Se alege tevr1 = 6 ore

t evc 2 =

Q2
275
=
= 5,65 ore
q p np r 2 16,23 3

Se alege tevr2 = 6 ore

t evc 3 =

Q3
245
=
= 5,03 ore
q p np r 3 16,23 3

Se alege tevr3 = 5 ore

t evc 4 =

Q4
255
=
= 5,24 ore
q p np r 4 16,23 3

Se alege tevr4 = 6 ore

t evc 5 =

Q5
155
=
= 4,78 ore
q p np r 5 16,23 2

Se alege tevr3 = 5 ore

Diagrama de pompare

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:


q ev1 =

Q1
88
=
= 17,6 m 3 /h
t evr1
6

q ev 2 =

Q2
275
=
= 45,8 m 3 /h
t evr 2
6

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
88
275
245
255
155

q ev 3 =

Q3
2455
=
= 49 m 3 /h
t evr 3
5

q ev 4 =

Q4
255
=
= 51 m 3 /h
t evr 4
6

q ev 5 =

Q5
155
=
= 31 m 3 /h
t evr 5
5

npc

npr

0,7
2,4
2,2
2,3
1,4

1
3
3
3
2

tev

qev

[ore]
6
6
5
6
5

[m3/h]
17,6
45,8
49
51
31

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A =

4 q ev1
4 17,6
=
= 0,0789 m = 78,9 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 79,3 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 4,8 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B =

4 q ev 2
4 45,8
=
= 0,1273 m = 127,3 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 128,1 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 6,6 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:

d 03 B =

4 q ev 3
4 49
=
= 0,1316 m = 131,6 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 131,7 mm
D01-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
e01-B = 4,8 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04C =

4 q ev 4
4 51
=
= 0,1343 m = 134,3 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 149,3 mm
D04-C = 168,3 mm = 6 5/8 in
e04-C = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D =

4 q ev 5
4 31
=
= 0,1047 m = 104,7 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 104,7 mm
D05-D = 114,3 mm = 4 in
e05-D = 4,8 mm
Dimensionarea conductelor colector:
Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B =

4 max( q ev1 ; q ev 2 )
4 45,8
=
= 0,1272 m = 127,2 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 128,1 mm

DA-B = 141,3 mm = 5 9/16 in


eA-B = 6,6 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C =

4 max( q ev1 ; q ev 2 ; q ev 3 )
4 49
=
= 0,1316 m = 131,6 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dB-C = 131,6 mm
DB-C = 141,3 mm = 5 9/16 in
eB-C = 4,8 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


Determinarea diametrului orientativ:

d C D =

4 max ( q ev1 + q ev 4 ; q ev 2 ; qev 3 )


4 68,6
=
= 0,1497 m = 149,7 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dC-D = 150,9 mm
DC-D = 168,3 mm = 6 5/8
eC-D = 8,7 mm

Dimensionarea tronsonului D-E


Determinarea diametrului orientativ:

d D E =

4 max( q ev1 + q ev 4 ; q ev 2 ; q ev 3 + q ev 5 )
4 80
=
= 0,1682m = 168,2 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dD-E = 174,7 mm
DD-E = 219,1 mm = 8 5/8 in
eD-E = 22,2 mm

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare


[mm]:
Q2, z2

P2

Q4, z4
P4

128,1

149,3
P1

79,3 128,1

B 131,7

150,9

174,7

Q1, z1

131,7

104,7
P5

Q5, z5
Q3, z3

P3

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

v1 A =

4 q ev1
4 17,6
=
= 1,000 m/s
2
d1 A 0,0793 2 3600

v 2 A =

4 q ev 2
4 45,8
=
= 0,986 m/s
2
d 2 A 0,12812 3600

v 3 B =

4 q ev3
4 49
=
= 0,999 m/s
2
d 3 B 0,1317 2 3600

v 4C =

4 q ev 4
4 51
=
= 0,809 m/s
2
d 4C 0,1493 2 3600

v 5 D =

4 q ev 5
4 31
=
= 1,000 m/s
2
d 5 D 0,1047 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re 1 A =

v1 A d1 A 1,000 0,0793
=
= 26754 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

DC

Re 2 A =

v 2 A d 2 A 0,986 0,1281
=
= 42613 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 3 B =

v 3 B d 3 B 0,999 0,1317
=
= 44388 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 4C =

v 4 C d 4 C 0,809 0,1493
=
= 40750 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 5 D =

v 5 D d 5 D 1,000 0,1047
=
= 35323 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,0247
0.25
(Re1 A )
26754 0.25

2 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,0220
0.25
(Re 2 A )
426130.25

3B =

0,3164
0,3164
=
= 0,0218
0.25
(Re1 A )
44388 0.25

4C =

0,3164
0,3164
=
= 0,0223
0.25
(Re 4 C )
40750 0.25

5D =

0,3164
0,3164
=
= 0,0231
0.25
(Re 5D )
35323 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare:

(iL )1 A =

q ev2 1 L1 A
8
8
17,6 2 5700

0
,
0247

= 88,7 m
1 A
2g
d15 A
2 9,806
0,07935 3600 2

(iL ) 2 A =

q ev2 2 L2
8
8
45,8 2 2400

0
,
0220

= 20,48 m
2 A
2g
d 25 A
2 9,806
0,12815 3600 2

(iL) 3 B =

qev2 3 L3
8
8
49 2 3100

0
,
0218

= 26,12 m
3 A
2 g
d 35 B
2 9,806
0,1317 5 3600 2

(iL) 4 C =

qev2 4 L4
8
8
512 2000

0
,
0223

= 9,97m
4 C
2g
d 45 A
2 9,806
0,14935 3600 2

(iL) 5 D =

q ev2 5 L5
8
8
312 4700

0
,
0231

= 52,89 m
5 D
2g
d 55 A
2 9,806
0,1047 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 628,327 kg/m3
pE = amgH = 628,327 9,80610=0,61613105 Pa = 0,616 bar
Intervalul de ore 00-06
Pompeaza parcurile 1 i 4 i timpul de pompare este: tp = 6 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B =

4 q ev1
4 17,6
=
= 0,379 m/s
2
d A B 0,12812 3600

v B C =

4 qev1
4 17,6
=
= 0,359 m/s
2
d B C 0,1317 2 3600

vCD =

4 ( qev1 + qev 4 )
4 (17,6 + 51)
=
= 1,065 m/s
2
dCD
0,1509 2 3600

v D E =

4 ( q ev1 + q ev 4 )
4 (17,6 + 51)
=
= 0,795 m/s
2
d D E
0,1747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am= 2,964 10-6 m2/s
Re A B =

v AB d A B 0,379 0,1281
=
= 16379 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re B C =

v B C d B C 0,359 0,1317
=
= 15951 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 1,065 0,1509
=
= 54220 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,795 0,1747
=
= 46858 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colectoare:

A B =

0,3164
0,3164
=
= 0,028
0.25
(Re AB )
16379 0.25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,028
0.25
(Re B C )
159510.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,021
0.25
(Re C D )
54220 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re D E )
46858 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colectoare:

(iL ) A B

q ev2 1 L AB
8
8
17,6 2 4100
= 2 A B
= 2
0,028
= 6,58 m
g
d A5 B
9,806
0,12815 3600 2

(iL) B C

q ev2 1 LBC
8
8
17,6 2 4500
= 2 BC
= 2
0,028
= 6,28 m
g
d B5 C
9,806
0,1317 5 3600 2

2
( qev1 + qev 4 ) LCD
8
8
(
17,6 + 51) 6800
= 2 CD
= 2
0,021
= 54,78 m
g
d C5 D
9,806
0,1509 5 3600 2
2

(iL) C D

( qev1 + qev 4 ) LDE


(17,6 + 51) 2 5150 = 20,89 m
8
8

0
,
022

D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,1747 5 3600 2
2

(iL) D E =

Presiunea la fiecare parc:


p1 = p E + am g [iL1A + iLAB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z1 )] =

= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [88,7 + 6,58 + 6,28 + 54,78 + 20,89 + (160 300 ) ] = 2,91 10 5 Pa = 2,91 bar
p 4 = p E + am g [iL4C + iLC D + iLD E + ( z E z 4 )] =

= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [ 9,97 + 54,78 + 20,89 + (160 190 ) ] = 4,04 10 5 Pa = 4,04 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W10003 =

p1 q ev1

W40003 =

tp =

p 4 q ev 4

2,91 10 5 17,6
6 = 12194 Wh = 12,194 kW h
0,7 3600

tp =

4,04 10 5 51
6 = 49057 Wh = 49,057 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 08-14


Pompeaza parcul 2 i timpul de pompare este: tp = 6 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B =

4 qev 2
4 45,8
=
= 0,987m/s
2
d A B 0,12812 3600

v B C =

4 q ev 2
4 45,8
=
= 0,934 m/s
2
d B C 0,1317 2 3600

v CD =

4 q ev 2
4 45,8
=
= 0,711m/s
2
d C D 0,1509 2 3600

v DE =

4 q ev 4
4 45,8
=
= 0,531 m/s
2
d D E 0,1747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re A B =

v A B d A B 0,987 0,1281
=
= 42656 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re B C =

v B C d B C 0,934 0,1317
=
= 41501 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,711 0,1509
=
= 36197 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,531 0,1747
=
= 31297 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re AB )
42656 0.25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re B C )
415010.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re C D )
36197 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,024
0.25
(Re D E )
31297 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B =

qev2 2 L AB
8
8
45,8 2 4100

0
,
022

= 34,98 m
A B
2g
d A5 B
2 9,806
0,12815 3600 2

(iL) B C =

q ev2 2 LBC
8
8
45,8 2 4500

0
,
022

= 33,43 m
B C
2g
d B5 C
2 9,806
0,1317 5 3600 2

(iL) C D =

qev2 2 LCD
8
8
45,8 2 6800

0
,
023

= 26,74 m
CD
2g
d C5 D
2 9,806
0,1509 5 3600 2

(iL) D E =

qev2 2 LDE
8
8
45,8 2 5150

0
,
024

= 10,16 m
D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,1747 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p2 = p E + am g [iL2A + iLAB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z 2 )] =

= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [ 20,48 + 34,98 + 33,43 + 26,74 +10,16 + (160 170 ) ] = 7,750 10 5 Pa = 7,

Energia consumata la fiecare parc:


W20814 =

p 2 q ev 2

tp =

7,750 10 5 45,8
6 = 84511 Wh = 84,511 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 16-21


Pompeaza parcurile 3 i 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C =
v C D =

v D E =

4 qev 3
4 49
=
= 1m/s
2
d BC 0,1317 2 3600

4 q ev3
4 49
=
= 0,761 m/s
2
d C D 0,1509 2 3600

4 ( qev 3 + q ev5 )
4 ( 49 + 31)
=
= 0,927 m/s
2
d D E
0,1747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,964 10-6 m2/s
Re B C =

v B C d B C
1 0,1317
=
= 44433 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,761 0,1509
=
= 38742 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,927 0,1747
=
= 54638 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re B C )
44433 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re C D )
38742 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re D E )
54638 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) B C =

qev2 3 LBC
8
8
49 2 4500

0
,
022

= 38,26 m
B C
2g
d B5 C
2 9,806
0,1317 5 3600 2

(iL) C D =

qev2 3 LCD
8
8
49 2 6800

0
,
023

= 22,21 m
CD
2g
d C5 D
2 9,806
0,1509 5 3600 2

2
( qev3 + qev5 ) LDE
8
8
(
49 + 31) 5150
= 2 D E
= 2
0,022
= 28,42 m
g
d D5 E
9,806
0,1747 5 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p3 = pE + am g [iL3B + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z3 )] =

= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [ 26,12 + 38,26 + 22,21 + 28,42 + (160 180 ) ] = 6,47 10 5 Pa = 6,47 bar
p5 = p E + am g [iL5E + iLD E + ( z E z5 )] =

= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [ 52,89 + 28,42 + (160 210 ) ] = 2,55 10 5 Pa = 2,55 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W31621 =
W51621 =

p3 q ev 3

p 5 q ev 5

tp =

6,47 10 5 49
5 = 62902 Wh = 62,902 kW h
0,7 3600

tp =

2,55 10 5 31
5 = 15685 Wh = 15,685 kW h
0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W1-00-03 =12,194 kWh
W2 = W2-08-14 =84,511 kWh
W3 = W3-16-21 =62,902 kWh
W4 = W4-00-03 =49,057 kWh
W5 = W5-16-21 =15,685 kWh
5

W I = Wi = 12,194 + 84,511 + 62,902 + 49,057 + 15,685 = 224,349 kW h


i =1

4.2. A II-a varianta de pompare:


Q2, z2
P2
P4
P1

L2
L1A A

Q1, z1

Q4, z4

B
LAB

D
LBC

LCD

L3

L5

LDE

P5
Q5, z5

P3

Q3, z3

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1 2 ); (3 4); (5)


- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 2;
- a doua grupa de pompare: parcul 3 parcul 4;
- a treia grupa de pompare: parcul 5;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q2 = 88 + 275 = 363 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q3 + Q4 = 245 + 255 = 500 m3/zi;
- debitul celei de a III-a grupe de pompare: Q5 = 155 m3/zi;

- numarul de grupe de pompare: ng = 3.


Timpul zilnic de pompare:
tz =

20 20
=
= 6,667 ore
ng
3

Se alege tz = 7 ore
Numarul de pompe necesare n fiecare parc:
np c1 =

Q1
88
=
= 0,77
q p t z 16,23 7

Se alege npr1 = 1 pompa

np c 2 =

Q2
275
=
= 2,42
q p t z 16,23 7

Se alege npr2 = 3 pompe

np c 3 =

Q3
245
=
= 2,16
q p t z 16,23 7

Se alege npr3 = 3 pompe

np c 4 =

Q4
255
=
= 2,25
q p t z 16,23 7

Se alege npr4 = 3 pompe

np c 5 =

Q5
155
=
= 1,36
q p t z 16,23 7

Se alege npr5 = 2 pompa

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


t evc1 =

Q1
88
=
= 5,42 ore
q p np r1 16,23 1

t evc 2 =

Q2
275
=
= 5,65 ore
q p np r 2 16,23 3

Se alege tevr1 = 6 ore


Se alege tevr2 = 6 ore

t evc 3 =

Q3
245
=
= 5,03 ore
q p np r 3 16,23 3

Se alege tevr3 = 6 ore

t evc 4 =

Q4
255
=
= 5,24 ore
q p np r 4 16,23 3

Se alege tevr4 = 6 ore

t evc 5 =

Q5
155
=
= 4,78 ore
q p np r 5 16,23 2

Se alege tevr3 = 5 ore

Diagrama de pompare

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
88
275
245
255
155

q ev1 =

Q1
88
=
= 14,67 m 3 /h
t evr1
6

q ev 2 =

Q2
275
=
= 45,83 m 3 /h
t evr 2
6

q ev 3 =

Q3
245
=
= 40,83 m 3 /h
t evr 3
6

q ev 4 =

Q4
255
=
= 42,50 m 3 /h
t evr 4
6

q ev 5 =

Q5
155
=
= 31,00 m 3 /h
t evr 5
5

npc

npr

0,77
2,42
2,16
2,25
1,36

1
3
3
3
2

tev

qev

[ore]
6
6
6
6
5

[m3/h]
14,67
45,83
40,83
42,50
31,00

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului 01-A

Determinarea diametrului orientativ:


d 01 A =

4 q ev1
4 14,67
=
= 0,072 m = 72 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 73,7 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 7,6 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B =

4 q ev 2
4 45,83
=
= 0,127 m = 127 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 127,1 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 7,1 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B =

4 q ev 3
4 40,83
=
= 0,120 m = 120 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 122,3 mm
D01-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
e01-B = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04C =

4 q ev 4
4 42,50
=
= 0,123 m = 123 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 123,9 mm
D04-C = 141,3 mm = 5 9/16 in

e04-C = 8,7 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D =

4 q ev 5
4 31
=
= 0,105 m = 105 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 105,5 mm
D05-D = 114,3 mm = 4 in
e05-D = 4,4 mm
Dimensionarea conductelor colector:
Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B =

4 max( q ev1 + q ev 2 )
=
v ec

4 (14,67 + 45,83)
= 0,146 m = 146 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 146,3 mm
DA-B = 168,3 mm = 6 5/8 in
eA-B = 11,0 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C =

4 max( q ev1 + qev 2 ; q ev 3 )


=
v ec

4 (14,67 + 45,83)
= 0,146 m = 146 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dB-C = 146,3 mm
DB-C = 168,3 mm = 6 5/8 in
eB-C = 11,0 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


Determinarea diametrului orientativ:

d C D =

4 max( q ev1 + q ev 2 ; q ev 3 + q ev 4 )
=
v ec

4 ( 40,83 + 42,5)
= 0,172 m = 172 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dC-D = 200,1 mm
DC-D = 219,1 mm = 8 5/8 in
eC-D = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului D-E
Determinarea diametrului orientativ:

d DE =

4 max ( q ev1 + q ev 2 ; q ev 3 + q ev 4 ; q ev 5 )
=
v ec

4 ( 40,83 + 42,50 )
= 0,172 m = 172 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dD-E = 200,1 mm
DD-E = 219,1 mm = 8 5/8 in
eD-E = 9,5 mm
Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare
[mm]:
Q2, z2
P2

Q4, z4
P4

Q1, z1
P1

127,1
73,3

146,3

146,3

123,9
C

D
200,1

200,1

105,5

122,3
Q3, z3
P3

P5

Q5, z5

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

v1 A =

4 qev1
4 14,67
=
= 0,974 m/s
2
d1 A 0,073 2 3600

v 2 A =

4 q ev 2
4 45,83
=
= 1,005 m/s
2
d 2 A 0,127 2 3600

v 3 B =

4 q ev 3
4 40,83
=
= 0,970m/s
2
d 3 B 0,122 2 3600

v 4 C =

4 q ev 4
4 42,5
=
= 0,978 m/s
2
d 4C 0,124 2 3600

v 5 D =

4 q ev 5
4 31
=
= 0,976 m/s
2
d 5 D 0,106 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re1 A =

v1 A d1 A 0,974 0,073
=
= 23988 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 2 A =

v 2 A d 2 A 1,005 0,127
=
= 43062 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 3 B =

v 3 B d 3 B 0,97 0,122
=
= 39926 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 4C =

v 4C d 4C 0,978 0,124
=
= 40915 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 5 D =

v 5 D d 5 D 0,976 0,106
=
= 34904 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,025
0.25
(Re1 A )
23988 0.25

2 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re 2 A )
43062 0.25

3B =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re1 A )
39926 0.25

4 C =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re 4C )
40915 0.25

5D =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re 5D )
34904 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

q ev2 1 L1 A
8
8
14,67 2 5700
= 2 1 A
=

0
,
025

= 94,35 m
g
d15 A
2 9,806
0,0735 3600 2

(iL) 2 A

q ev2 2 L2
8
8
45,832 2400
= 2 2 A 5
= 2
0,022
= 21,41 m
g
d 2 A
9,806
0,127 5 3600 2

(iL) 3 B

q ev2 3 L3
8
8
40,83 2 3100
= 2 3 A 5
= 2
0,022
= 26,83 m
g
d 3 B
9,806
0,122 5 3600 2

(iL) 4 C =

qev2 4 L4
8
8
42,5 2 2000

0
,
022

= 17,29 m
4C
2 g
d 45 A
2 9,806
0,124 5 3600 2

(iL) 5 D =

q ev2 5 L5
8
8
312 4700

0
,
023

= 49,51 m
5 D
2g
d 55 A
2 9,806
0,106 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 628,327 kg/m3
pE = amgH =628,3279,80610 = 0,61613105 Pa = 0,61613 bar
Intervalul de ore 00-06
Pompeaza parcurile 1 i 2 i timpul de pompare este: tp = 6 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v A B =

4 (q ev1 + q ev 2 ) 4 (14,67 + 45,83)


=
= 1m/s
d A2 B
0,1463 2 3600

v BC =

4 ( qev1 + q ev 2 ) 4 (14,67 + 45,83)


=
= 1 m/s
d B2 C
0,1463 2 3600

vCD =

4 ( q ev1 + q ev 3 ) 4 (14,67 + 45,83)


=
= 0,053 m/s
d C2 D
0,20012 3600

v D E =

4 ( q ev1 + qev 2 ) 4 (14,67 + 45,83)


=
= 0,053 m/s
d D2 E
0,20012 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re A B =

v A B d A B
1 0,1463
=
= 49359 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re B C =

v B C d B C
1 0,1463
=
= 49359 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,053 0,2001
=
= 35780 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,053 0,2001
=
= 35780 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B =

0,3164
0,3164
=
= 0,021
0.25
(Re AB )
49359 0.25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,021
0.25
(Re B C )
49359 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re C D )
35780 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re D E )
35780 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

(qev1 + qev 2 ) 2 L AB
8
8
60,5 2 4100
= 2 A B
= 2
0,021
= 29,99 m
g
d A5 B
9,806
0,14635 3600 2

(iL) B C

( q + q ) LBC
8
8
60,5 2 4500
= 2 B C ev1 ev5 2
= 2
0,021
= 32,92 m
g
d B C
9,806
0,14635 3600 2
2

( qev1 + qev 2 ) LCD


8
8
60,5 2 6800

0
,
023

= 11,38 m
CD
2g
d C5 D
2 9,806
0,20015 3600 2
2

(iL) C D =

( qev1 + qev 2 ) LDE


8
8
60,5 2 5150
= 2 D E
= 2
0,023
= 8,62 m
g
d D5 E
9,806
0,20015 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p1 = p E + am g [iL1 A + iL AB + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z1 )] =
= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [94,35 + 29,99 + 32,92 + 11,28 + 8,62 + (160 300 ) ] =
= 2,906 10 5 Pa = 2,906 bar

p 2 = p E + am g [iL2 A + iL AB + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z 2 )] =
= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [ 21,41 + 29,99 + 32,92 +11,28 + 8,62 + (160 170 ) ] =
= 6,421 10 5 Pa = 6,421 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W10006 =
W2 0006 =

p1 qev1

p 2 q ev 2

tp =

2,906 10 5 14,67
6 = 10150 Wh = 10,15 kW h
0,7 3600

tp =

6,421 10 5 45,83
6 = 70065 Wh = 70,065 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 08-14


Pompeaza parcurile 3 i 4 i timpul de pompare este: tp = 6 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v B C =

4 q ev 3
4 40,83
=
= 0,675m/s
2
d B C 0,1463 2 3600

vCD =

4 ( q ev 3 + qev 4 )
4 83,33
=
= 0,736 m/s
2
d CD
0,20012 3600

v D E =

4 ( q ev3 + q ev 4 )
4 83,33
=
= 0,736 m/s
2
d D E
0,20012 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re B C =

v B C d B C 0,675 0,1463
=
= 33317 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,736 0,2001
=
= 49687 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,736 0,2001
=
= 49687 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re B C )
33317 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,021
0.25
(Re C D )
49687 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,021
0.25
(Re D E )
49687 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) B C =
(iL) C D =

qev2 3 LBC
8
8
40,832 4500

0
,
023

= 16,41 m
BC
2 g
d B5 C
2 9,806
0,14635 3600 2

q(q ev 3 + q ev 4 ) 2 LCD
8
8
83,33 2 6800

0
,
021

= 19,71 m
CD
2g
d C5 D
2 9,806
0,20015 3600 2

( qev3 + qev5 ) LDE


8
8
83,33 2 5150
= 2 D E
= 2
0,021
= 14,92 m
g
d D5 E
9,806
0,20015 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p3 = pE + am g [iL3B + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z3 )] =
= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [12,86 +16,41 +19,71 +14,92 + (160 180 ) ] =
= 3,321 10 5 Pa = 3,321 bar

p 4 = p E + am g [iL4C + iLC D + iLD E + ( z E z 4 )] =


= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [17,29 +19,71 +14,92 + (160 190 ) ] =
= 1,967 10 5 Pa =1,967bar

Energia consumata la fiecare parc:


W30814 =
W40814 =

p3 q ev 3

p 4 q ev 4

tp =

3,321 10 5 40,83
6 = 56498 Wh = 56,498 kW h
0,7 3600

tp =

1,967 10 5 42,50
6 = 19904 Wh = 19,904 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 16-21


Pompeaza parcul 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v D E =

4 q ev 4
4 42,5
=
= 0,375 m/s
2
d D E 0,20012 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re D E =

v D E d D E 0,375 0,2001
=
= 25343 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,025
0.25
(Re D E )
25343 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) D E =

q ev2 5 LDE
8
8
312 5150

0
,
025

= 24,6 m
D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,20015 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 5 = p E + am g [iL2 A + iLD E + ( z E z 5 )] =

= 0,61613 10 5 + 628,327 9,806 [ 21,41 + 24,6 + (160 210 ) ] = 3,075 10 5 Pa = 3,075 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W51621 =

p 5 q ev 5

tp =

3,075 10 5 31
5 = 18913 Wh = 18,913 kW h
0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W1-00-06 = 10,150 kWh
W2 = W2-00-06 = 70,065 kWh
W3 = W3-08-14 = 56,498 kWh
W4 = W4-08-14 = 19,904 kWh
W5 = W5-16-21 = 18,913 kWh
5

W II = Wi = 10,150 + 70,065 + 56,498 + 19,904 + 18,913 = 175,53 kW h


i =1

4.3. A III-a varianta de pompare:


Q2, z2
Q4, z4
L2
L4
L1A

LAB

LBC

D
LCD

Q1, z1

LDE E
L5

L3
Q5, z5
Q3, z3
Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-3-5); (2-4)
- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 3 parcul 5;
- a doua grupa de pompare: parcul 2 parcul 4;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q3 + Q5 = 88+245+155 = 488 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q2 + Q4 = 275+255 = 530 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 2.
Timpul zilnic de pompare:

tz =

20 20
=
= 10 ore
ng
2

Numarul de pompe necesare n fiecare parc:


np c1 =

Q1
88
=
= 0,54
q p t z 16,23 10

Se alege npr1 = 1 pompa

np c 2 =

Q2
275
=
= 1,69
q p t z 16,23 10

Se alege npr2 = 2 pompe

np c 3 =

Q3
245
=
= 1,51
q p t z 16,23 10

Se alege npr3 = 2 pompe

np c 4 =

Q4
255
=
= 1,57
q p t z 16,23 10

Se alege npr4 = 2 pompe

npc 5 =

Q5
155
=
= 0,96
q p t z 16,23 10

Se alege npr5 = 1 pompa

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


t evc1 =

Q1
88
=
= 5,42 ore
q p np r1 16,23 1

Se alege tevr1 = 6 ore

t evc 2 =

Q2
275
=
= 8,47 ore
q p np r 2 16,23 2

Se alege tevr2 = 8 ore

t evc 3 =

Q3
245
=
= 7,56 ore
q p np r 3 16,23 2

Se alege tevr3 = 8 ore

t evc 4 =

Q4
255
=
= 7,86 ore
q p np r 4 16,23 2

Se alege tevr4 = 8 ore

t evc 5 =

Q5
155
=
= 9,56 ore
q p np r 5 16,23 1

Se alege tevr3 = 10 ore

Diagrama de pompare

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:


q ev1 =

Q1
88
=
= 14,67 m 3 /h
t evr1
6

q ev 2 =

Q2
275
=
= 34,38 m 3 /h
t evr 2
8

q ev 3 =

Q3
245
=
= 30,63 m 3 /h
t evr 3
8

q ev 4 =

Q4
255
=
= 31,88 m 3 /h
t evr 4
8

q ev 5 =

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
88
275
245
255
155

Q5
155
=
= 15,5 m 3 /h
t evr 5
10

npc

npr

0,54
1,69
1,51
1,57
0,96

1
2
2
2
1

tev

qev

[ore]
6
8
8
8
10

[m3/h]
14,67
34,38
30,63
31,88
15,5

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s

Dimensionarea tronsonului 01-A


Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A =

4 q ev1
4 14,67
=
= 0,072 m = 72 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 73,7 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 7,6 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B =

4 q ev 2
4 34,38
=
= 0,11 m = 110 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 115,9 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 12,7 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B =

4 q ev 3
4 30,63
=
= 0,104 m = 104 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 104,7 mm
D01-B = 114,3 mm = 6 5/8 in
e01-B = 4,8 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04C =

4 q ev 4
4 31,88
=
= 0,106 m = 106 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 106,3 mm
D04-C = 114,3 mm = 4 in

e04-C = 4 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D =

4 q ev 5
4 15,5
=
= 0,074 m = 74 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 74,7 mm
D05-D = 88,9 mm = 3 in
e05-D = 7,1 mm
Dimensionarea conductelor colector:
Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B =

4 max( q ev1 ; q ev 2 )
4 34,38
=
= 0,110 m = 110 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dA-B = 115,9 mm
DA-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
eA-B = 12,7 mm

Dimensionarea tronsonului B-C


Determinarea diametrului orientativ:

d B C =

4 max( q ev1 + q ev3 ; q ev 2 )


=
v ec

4 (14,67 + 30,63)
= 0,127 m = 127 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dB-C = 127,1 mm
DB-C = 141,3 mm = 5 9/16 in
eB-C = 7,1 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


Determinarea diametrului orientativ:

4 max( qev1 + q ev 3 ; q ev 2 + qev 4 )


=
v ec

d C D =

4 (34,38 + 31,88)
= 0,153 m = 153 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dC-D = 154,1 mm
DC-D = 168,3 mm = 6 5/8 in
eC-D = 7,1 mm
Dimensionarea tronsonului D-E
Determinarea diametrului orientativ:

d DE =

4 max ( q ev1 + q ev 3 + q ev5 ; q ev 2 + q ev 4 )


4 66,26
=
= 0,153 m = 153 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dD-E = 151,1 mm
DD-E = 168,3 mm = 6 5/8 in
eD-E = 7,1 mm

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare


[mm]:
Q2, z2
Q4, z4
115,9
106,3
73,7

115,9
A

127,1

154,1

168,3 E

Q1, z1

104,7

74,7
Q5, z5

Q3, z3

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

v1 A =

4 qev1
4 14,67
=
= 0,974 m/s
2
d1 A 0,073 2 3600

v 2 A =

4 qev 2
4 34,38
=
= 0,904 m/s
2
d 2 A 0,116 2 3600

v 3 B =

4 q ev 3
4 30,63
=
= 0,983 m/s
2
d 3 B 0,105 2 3600

v 4 C =

4 q ev 4
4 31,88
=
= 1,003 m/s
2
d 4C 0,106 2 3600

v 5 D =

4 qev 5
4 15,5
=
= 0,975 m/s
2
d 5 D 0,075 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re1 A =

v1 A d1 A 0,974 0,074
=
= 24317 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 2 A =

v 2 A d 2 A 0,904 0,116
=
= 35379 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 3 B =

v 3 B d 3 B 0,983 0,105
=
= 34823 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 4C =

v 4C d 4 C 1,003 0,106
=
= 35869 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re 5 D =

v 5 D d 5 D 0,975 0,075
=
= 24671 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,025
0.25
(Re1 A )
24317 0.25

2 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,027
0.25
(Re 2 A )
35379 0.25

3B =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re1 A )
348230.25

4C =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re 4C )
35869 0.25

5D =

0,3164
0,3164
=
= 0,025
0.25
(Re 5D )
246710.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A =

q ev2 1 L1 A
8
8
14,67 2 5700

0
,
025

= 88,15 m
1 A
2 g
d 15 A
2 9,806
0,074 5 3600 2

(iL) 2 A =

q ev2 2 L2
8
8
34,38 2 2400

0
,
027

= 23,26 m
2 A
2g
d 25 A
2 9,806
0,116 5 3600 2

(iL) 3 B =

qev2 3 L3
8
8
30,63 2 3100

0
,
023

= 33,43 m
3 A
2g
d 35 B
2 9,806
0,105 5 3600 2

(iL) 4 C =

q ev2 4 L4
8
8
31,88 2 2000

0
,
023

= 22,28 m
4 C
2 g
d 45 A
2 9,806
0,106 5 3600 2

(iL) 5 D =

qev2 5 L5
8
8
15,5 2 4700

0
,
025

= 75,87 m
5 D
2 g
d 55 A
2 9,806
0,075 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 628,327 kg/m3
pE = amgH =628,3279,80610=0,61613105 Pa = 0,61613 bar
Intervalul de ore 00-06
Pompeaza parcurile 1, 3 i 5 i timpul de pompare este: tp = 6 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v A B =

4 q ev1
4 14,67
=
= 0,386 m/s
2
d A B 0,116 2 3600

v B C =

4 (qev1 + qev 3 ) 4 (14,67 + 30,63)


=
= 0,993 m/s
d B2 C
0,127 2 3600

v C D =

4 (qev1 + qev 3 ) 4 (14,67 + 30,63)


=
= 0,676 m/s
d C2 D
0,154 2 3600

v D E =

4 ( q ev1 + qev 3 + qev 5 ) 4 (14,67 + 30,63 + 15,5)


=
= 0,762 m/s
d D2 E
0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re A B =

v A B d A B 0,386 0,116
=
= 15107 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re B C =

v B C d B C 0,993 0,127
=
= 42548 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,676 0,154
=
= 35123 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,762 0,168
=
= 43190 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B =

0,3164
0,3164
=
= 0,029
0.25
(Re AB )
15107 0.25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re B C )
42548 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re C D )
351230.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re D E )
43190 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B =

q ev2 1 L AB
8
8
14,67 2 4100

0
,
029

= 7,77 m
A B
2g
d A5 B
2 9,806
0,116 5 3600 2

(iL) B C

(q ev1 + q ev 3 ) 2 LBC
8
8
45,3 2 4500
= 2 BC
= 2
0,022
= 39,22 m
g
d B5 C
9,806
0,127 5 3600 2

(iL) C D

(q ev1 + q ev 3 ) 2 LCD
8
8
45,3 2 6800
= 2 C D
=

0
,
023

= 23,63 m
g
d C5 D
2 9,806
0,154 5 3600 2

(iL) D E =

(q ev1 + q ev 3 + q ev5 ) 2 LDE


8
8
60,8 2 5150

0
,
022

= 19,96 m
D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,1685 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p1 = p E + am g [iL1 A + iL AB + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z1 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [88,15 + 7,77 + 39,22 + 23,63 + 19,96 + (160 300 ) ] = 2,068 10 5 Pa = 2,068 bar
p3 = p E + am g [iL3B + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z 3 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 33,43 + 39,22 + 23,63 + 19,96 + (160 180) ] = 6,543 10 5 Pa = 6,543 bar
p5 = p E + am g [iL5d + iL D E + ( z E z 5 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 75,87 + 19,96 + (160 210) ] = 3,438 10 5 Pa = 3,438 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W100 06 =
W30006 =
W500 06 =

p1 q ev1

p3 q ev 3

tp =

p 5 q ev 5

tp =

2,068 10 5 14,67
6 = 7223 Wh = 7,223 kW h
0,7 3600

6,543 10 5 30,63
6 = 47717 Wh = 47,717 kW h
0,7 3600

tp =

3,438 10 5 15,5
6 = 12687 Wh = 12,687 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 08-10


Pompeaza parcurile 3 i 5 iar timpul de pompare este: tp = 2 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v B C =

4 q ev 3
4 30,63
=
= 0,672 m/s
2
d B C 0,127 2 3600

vCD =

4 q ev 3
4 30,63
=
= 0,457m/s
2
d C D 0,154 2 3600

v DE =

4 (q ev 3 + q ev 5 ) 4 (30,63 + 15,5)
=
= 0,578 m/s
d D2 E
0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re B C =

v B C d B C 0,672 0,127
=
= 28793 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,457 0,154
=
= 23744 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,578 0,168
=
= 32761 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,024
0.25
(Re B C )
28793 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,025
0.25
(Re C D )
23744 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,024
0.25
(Re D E )
327610.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) B C =

q ev2 3 LBC
8
8
30,63 2 4500

0
,
024

= 19,56 m
BC
2g
d B5 C
2 9,806
0,127 5 3600 2

(iL) C D =

q ev2 3 LCD
8
8
30,63 2 6800

0
,
025

= 11,75m
CD
2g
d C5 D
2 9,806
0,154 5 3600 2

(iL) D E =

(q ev 3 + q ev 5 ) 2 LDE
8
8
46,13 2 5150

0
,
024

= 12,54 m
D E
2 g
d D5 E
2 9,806
0,168 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p3 = p E + am g [iL3B + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z 3 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 33,43 + 19,56 + 11,75 + 12,54 + (160 180 ) ] = 41,435 10 5 Pa = 41,435 bar
p 5 = p E + am g [iL5 D + iLD E + ( z E z 5 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 75,87 + 12,54 + (160 210) ] = 29,815 10 5 Pa = 29,815 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W3 08 10 =

p3 qev 3

W50810 =

tp =

p 5 q ev 5

41,435 105 30,63


2 = 10072 Wh = 100,726 kW h
0,7 3600

tp =

29,815 10 5 15,5
2 = 36677 Wh = 36,677 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 10-12


Pompeaza parcul 5 i timpul de pompare este: tp = 2 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v DE =

4 q ev 5
4 15,5
=
= 0,194 m/s
2
d D E 0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re D E =

v D E d D E 0,194 0,168
=
= 10996 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,031
0.25
(Re D E )
10996 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) D E =

qev2 5 LDE
8
8
15,5 2 5150

0
,
031

= 18,28 m
D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,168 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 5 = p E + am g [iL5 D + iLD E + ( z E z 5 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 75,87 + 1,82 + (160 210) ] = 2,32 10 5 Pa = 2,32 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W51012 =

p5 q ev 5

tp =

2,32 10 5 15,5
2 = 2853 Wh = 2,853 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 16-24


Pompeaza parcurile 2 si 4 iar timpul de pompare este: tp = 6 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v A B =

4 q ev 2
4 34,38
=
= 0,904 m/s
2
d A B 0,116 2 3600

v B C =

4 q ev 2
4 34,38
=
= 0,754 m/s
2
d B C 0,127 2 3600

vCD =

4 (q ev 2 + q ev 4 )
4 66,26
=
= 0,988 m/s
2
dCD
0,154 2 3600

v DE =

4 (q ev 2 + q ev 4 )
4 66,26
=
= 0,830 m/s
2
d DE
0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s
Re A B =

v A B d A B 0,904 0,116
=
= 35379 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re B C =

v B C d B C 0,754 0,127
=
= 32307 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,988 0,154
=
= 51333 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,830 0,168
=
= 47045 > 2300 regim turbulent
am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B =

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0.25
(Re AB )
35379 0.25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,024
0.25
(Re B C )
32307 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,021
0.25
(Re C D )
51333 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,022
0.25
(Re D E )
47045 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

qev2 2 L AB
8
8
34,38 2 4100
= 2 A B
=

0
,
023

= 33,85 m
g
d A5 B
2 9,806
0,116 5 3600 2

(iL) B C

qev2 2 LBC
8
8
34,38 2 4500
= 2 BC
=

0
,
024

= 24,64 m
g
d B5 C
2 9,806
0,127 5 3600 2

(iL) C D

(qev 2 + qev 4 ) 2 LCD


8
8
66,26 2 6800
= 2 C D
=

0
,
021

= 46,17 m
g
d C5 D
2 9,806
0,154 5 3600 2

(iL) D E =

(q ev 2 + qev 4 ) 2 LDE
8
8
66,26 2 5150

0
,
022

= 23,71 m
D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,1685 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 2 = p E + am g [iL2 A + iL AB + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z 2 )] =

= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 23,26 + 33,85 + 24,64 + 46,17 + 23,71 + (160 170) ] = 9,299 10 5 Pa = 9,299 bar

EMBED Equation.3 p 4 = p E + am g [iL4C + iLC D + iLD E + ( z E z 4 )] =


EMBED Equation.3
= 0,616 10 5 + 628 9,806 [ 22,28 + 46,17 + 23,71 + (160 190 ) ] = 4,496 10 5 Pa = 4,496 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W2 1624 =
W416 24 =

p 2 q ev 2

p 4 q ev 4

tp =

9,299 10 5 34,38
6 = 76118 Wh = 76,118 kW h
0,7 3600

tp =

4,496 10 5 15,5
6 = 16592 Wh = 16,592 kW h
0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W1-00-06 =7,223 kWh
W2 = W2-16-24 =76,118 kWh
W3 = W3-00-06 + W3-08-10 = 47,717+100,726 = 148,443 kWh
W4 = W4-16-24 =16,592 kWh
W5 = W5-00-06+W5-08-10+W5-10-12 = 12,687+36,677+2,853 = 52,217 kWh
5

W III = Wi = 7,223 + 76,118 + 148,443 + 16,592 + 52,217 = 300,593 kW h


i =1

Bilantul energiei consumate n cazul fiecarei variante:

WI = 224,349 kWh

WII = 175,53 kWh varianta optim de pompare


W = 300,593 kWh
III

Capitolul 5

BILANTUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL


n cadrul depozitului central titeiul curat este depozitat n rezervoare metalice
cilindrice verticale cu capacitati corespunzatoare conform STAS 6579 71.
Pentru depairea temperaturii de congelare i asigurarea transportului titeiului spre
rafinarie acesta se ncalzete cu ajutorul serpentinelor la o temperatura T = 60 C. Aburul de
ncalzire va fi de tip saturat produs n agregate de tip ABA.
Rezervoarele au urmatoarele capacitati:
- capacitatea nominala: 1000 m3;
- capacitatea efectiva: 1062 m3;
- diametrul interior al primei virole: D = 12370 mm;
- numarul virolelor: n = 6;
- naltimea partii cilindrilor: H = 8840 m;
- grosimea capacului: 5mm;
- grosimea fundului: 5 mm;
- grosimea mantalei: 5mm;
- inclinarea capacului: 1/20.

Cantitatea de titei curat n parcul central:


Qiei net = (1 i ) ( Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q ) 5 =

= (1-0,33)(88 + 275 +245 + 255 + 155) = 682,06 m3/zi


Numarul de rezervoare n care se depoziteaza titeiul curat:
nc =

Q iei _ net
V

682,06
= 0,682
1000

Se alege nr = 1 rezervor

5.1. Calculul cantitatii totale de caldura


Q = QI + QII + QIII
- QI reprezinta caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului la temperatura de
siguranta Ts la temperatura de ncalzire T;
- QII reprezinta cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei cristalizate;
- QIII reprezinta cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura.
Temperatura de siguranta:
Ts = Tc + 3 C = 11 + 3 = 14 C = 287,15 K
Temperatura de ncalzire:
T = 60 C = 333,15 K
Temperatura medie:
Tm =

T + 2 TS 333,15 + 2 287,15
=
= 302,48 K
3
3

Caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului la temperature de siguranta:


QI = t ct V ( T Ts ) = 798,15 0,638 1000 ( 333,15 287,15) = 23,42 10 6 kcal

unde:
- ct caldura specifica a titeiului;
ct = 0.4825 + 0.00077 ( Tm 100 ) = 0,4825 + 0,00077 ( 302,48 100 ) = 0,638 kcal/h

- V volumul titeiului din rezervor.


Cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei:
Q II = t V = 798,15 1000 0,06 40 = 1,91 10 6 kcal/h

- caldura latenta de vaporizare;


- reprezinta continutul de parafina.

= 40 kcal/kg

= ( 4...8) 0 0 se alege

= 6% = 0,06

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura:


QIII = K S ( Tm Text )

unde:
K este coeficientul global de schimb de caldura;

S suprafata rezervorului;
Text temperatura mediului exterior.

K S = K g S f + K og S og + K l S l

unde:
Kg coeficientul global de schimb de caldura pentru fundul rezervorului;
k g =1 kcal/m 2 ho C

Kog coeficient de oglinda;


k og =1.5 kcal/m 2 ho C

Kl coeficientul lateral.
kl = 5 kcal/m 2 ho C

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura se determina n doua


cazuri:
- Pe timp de vara: Text=25C;
- Pe timp de iarna: Text= - 15C.
Rezervorul avnd o forma cilindrica suprafetele de fund i de oglinda sunt egale.
S f = S og =

D2
4

12,37 2
4

= 120,17 m 2

Sl = D h = 12,37 8,321 = 323,36 m 2


h=

V
1000
=
8.321 m
Sf
120,17

KS = 1120,17 + 1,5120,17 + 5323,36 =1917,2 kcal/hC


Pe timp de vara:
QIII = 1917,2 (29,33 25) = 8301,4 kcal
Q = QI + QII + QIII =23,42106+1,91106+8301,4 =25,338106 kcal
Pe timp de iarna:
QIII = 1917,2 (29,33 + 10) = 75403,47 kcal
Q = QI + QII + QIII =23,42106+1,91106+75403,47 =25,405106 kcal
5.2. Numarul de agregate necesare ncalzirii titeiului

Debitul de aer necesar (kg abur/ora); p = 8 at, t = 175 C


Qabur =

iabur=560 kcal/kg

Q
iabur

(entalpia aburului).

Pe timp de vara:
Qabur =

25,338 10 6
= 45246,42 kg cal/h
560

Qabur =

25,405 10 6
= 45366,07 kg cal/h
560

Pe timp de iarna:

Cantitatea de apa necesara producerii aburului, pentru raportul de conversie


1/1:
Pe timp de vara:
Qap =

Qabur 45246,42
=
= 45,246 m 3 /h
1000
1000

Qap =

Qabur
45366,07
=
= 45,366 m 3 /h
1000
1000

Pe timp de iarna:

Debitul de gaze necesar producerii aburului:


Qg =

Q
p cal

unde: pcal = 8760 k cal/ m 3st puterea calorica a gazului


Pe timp de vara:
Qg =

Q
25,338 10 6
=
= 2892,47 m 3 /h
p cal
8760

Pe timp de iarna:
Qg =

Q
25,405 10 6
=
= 2900,11 m 3 /h
p cal
8760

5.3. Lungimea serpentinelor de ncalzire


Lungimea serpentinelor de ncalzire:
L=

S sp

419,61
= 394,93 m
0,3382

unde:
Ssp aria suprafetei serpentinei;
d diametrul serpentinei; d = 338,2 mm.
S sp =

Q
+ T fc

Tab
K ab t
2

Tab + Ts
2

25,405 10 6
= 419,61 m 3
448,15 + 375,15 448,15 + 287,15
1376

2
2

unde:
- Kab-t coeficientul global de schimb de caldura abur titei;
Kab-t =1600 W/m2K = 1376 kcal/ m2hK
1 kW =860 kcal/h
- Tab temperatura de ncalzire a aburului;
Tab = 175 C = 448,15 K
- Tfc temperatura finala a condensului;
Tfc = 375,15 K
5.4. Timpul de racire al titeiului din rezervor
Pe timp de vara: Text = 25 C
=

T Text
t ct V
ln
KS
TS Text

60 25
798,15 0,638 1000
= 307,43 ore
=
ln

1917,2

14 25

Pet imp de iarna: Text = -10 C

T Text
t ct V
ln
KS
TS Text

798,15 0,638 1000 60 + 15


=
ln
= 252,38 ore
1917,2
14 + 15

Capitolul 6

PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA


DEPOZITUL CENTRAL LA RAFINARIE
Transportul titeiului curat de la depozitul central la rafinarie se face cu pompele 2PN400, echipate cu camaa de 7 1 4 " i au urmatoarele caracteristici:
- volumul pe cursa dubla:
Vcd=30,6 l/c.d.
- numarul de curse duble pe minut:
ncd=50 c.d./minut
- randamentul:
= 0,7
- debitul pompei:
qp = Vcd ncd = 30,6 10-3 50 60 0,7 =64,26 m3/h
- presiunea de pompare maxima:
pp = 70 bar
6.1. Calculul hidraulic al conductei de transport
Q2
pD pR
8
= 2 t5 Lt + t g ( z R z D )
t g
g d

Determinarea debitului total de titei curat la depozitul central:


Qt = (1- i)( Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5) = (1-0,33)(88 + 275 + 245 + 255 + 155) =
=682,06 m3/zi = 28,42 m3/h
Numarul de pompe:
np c =

Qt
682,06
=
= 0,5897
q p t z 64,26 18

unde:
- tz: timpul zilnic de pompare
tz = 18 ore

Se alege npr = 1 pompa

Determinare diametrului orientativ:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s
4 Qt
4 28,42
=
= 0,100 m = 100 mm
v ec
1 3600

d0 =

Determinarea diametrului real, conform STAS 715/8 88:


d = 100,1 mm
D = 114,3 mm = 4 1/2 in
e = 7,1 mm
Viteza reala:
v=

4 Qt
4 28,42
=
= 1,01 m/s
d 3600 0,100 2

Temperatura medie pe conducta:


Pe timp de vara:
Tm =

TD + 2 TR 60 + 2 18
=
= 32 C
3
3

TD temperatura la depozitul central:


TD = 60 C
TR temperatura la rafinarie:
TR = 18 C
Pe timp de iarna:
Tm =

TD + 2 TR 60 + 2 2
=
= 21,33 C
3
3

TD temperatura la depozitul central:


TD = 60 C
TR temperatura la rafinarie:
TR = 2 C
Densitatea medie pentru temperatura medie:
Pe timp de vara:
t = 293,15 (Tm 273,15) = 801 0,108 ( 305,15 273,15) = 797,54 kg/m 3

= 1,1875 0,001315273,15 = 1,1875 -0,001315816 = 0,108

Pe timp de iarna:
t = 293,15 ( Tm 273,15) = 801 0,108 ( 294,48 273,15) = 798,69 kg/m 3

= 1,1875 0,001315273,15 = 1,1875 -0,001315816 = 0,108


Vscozitatea titeiului pentru temperatura medie:
Pe timp de vara:
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => Tm=2,82510-6 m2/s
constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2


Pe timp de iarna:
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => Tm=3,47510-6 m2/s
constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2


Calculul numarului Reynolds:
Pe timp de vara:
Re =

v d 1.01 0,100
=
= 35752 regim turbulent
v Tm
2,825 10 6

Pe timp de iarna:
Re =

v d
1,01 0,100
=
= 29065 regim turbulent
v Tm
3,475 10 6

Coeficientul de rezistenta hidraulica:


Pe timp de vara:

0,3164
0,3164
=
= 0,023
0 , 25
Re
35752 0, 25

Pe timp de iarna:

0,3164
0,3164
=
= 0,024
0 , 25
Re
29065 0, 25

Panta hidraulica:
Pe timp de vara:
i=

Qt2
8
8
28,42 2

0
,
023

= 0,0118
2 g
d 5 2 9,806
3600 2 0,100 5

Pe timp de iarna:
Qt2
8
8
28,42 2
i = 2 5 = 2
0,024
= 0,0124
g
d
9,806
3600 2 0,100 5

Presiunea de pompare:
Pe timp de vara:

PD = PR + t g [ i Lt + ( z R z E ) ] = 0,782 10 5 + 797,54 9,806 [ 0,0118 63300 + (180 160 ) ] = =


59,839105 Pa = 59,839 bar
PR = H t g = 10 797,54 9,806 = 78206 Pa = 0,782 bar

Pe timp de iarna:

PD = PR + t g [ i Lt + ( z R z E ) ] = 0,783 10 5 + 798,69 9,806 [ 0,0124 63300 + (180 160 ) ] = =


63,824105 Pa = 63,824 bar
PR = H t g = 10 798,69 9,806 = 78319 Pa = 0,783 bar

Numarul de statii de pompare:


n sc =

PD
63,824
=
= 0,912
pp
70

Se alege nsr = 1 statie

Puterea necesara pomparii:


N=

p p Qt

m t t z

k ns =

70 10 5 28,42
1,1 1 = 4690,37 W h = 4,690 kW h
0,96 0,75 18 3600

unde:
- m - este randamentul motorului
m = 0.96

- t - este randamentul transmisiei

t = 0.75

- k - coeficientul de supra sarcina


k=1.1
Energia consumata pe zi:
W = Ntz320 = 4,6918320 = 27015,4 kWh/zi

6.2. Calculul mecanic al conductei de transport


Grosimea de perete a tevii se determina pe baza teoriei efortului unitar.
e=

PD D
+ a1 + a2 = + a1 + a2
2 a

unde:
- coeficientul de calitate al mbinarii sudate: =(0,7...0,9) Se alege: =0,9;
- a1 ados pentru neuniformitatea grosimii peretelui: a1=(0,125...0,15) mm
Se alege:

a1=0,130 mm;

- a2 adaos pentru coroziune: a2=(0,5...1) mm

Se alege:

a2=0,75 mm;

- a efortul unitar admisibil:


a =

c
c

2,07 108
= 1,182 108 N/m 2
1,75

- c efortul unitar de curgere: c =2,07108 N/m2


c coeficient de siguranta: c=(1,67...2)
e=

Se alege: c=1,75;

PD D
63,824 10 5 114,3
+ a1 + a 2 =
+ 0,13 + 0,75 = 4,3 mm < 7,1 mm
2 a
2 0,9 1,182 10 8

e=4,3 mm < 7,1 mm => conducta a fost corect dimensionata.


6.3. Calculul termic al conductei de transport
Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei:
Pe timp de vara:
Tx = Text + ( TD Text ) e ax = 18 + ( 60 18) e 0,156x = 18 + 42 e 0 ,156x
a=

K d
2 0,1001 3600
=
= 0,156
tm c mt Qt 797,54 28,42 0,640

- temperatura la depozitul central: TD =60 C


- temperatura exterioara: Text = 18 C
- coeficientul global de schimb de caldura: K=2 W/m2K

- caldura specifica a titeiului pentru temperatura medie: cmt


cmt = 0,4825 + 0,00077 (Tm 100) = 0,4825 + 0,0077 (305,15 100) = 0,640 Kcal/kgC

Pe timp de iarna:
Tx = Text + ( TD Text ) e ax = 2 + ( 60 2 ) e 0,158x = 2 + 58 e 0,158x
a=

K d
2 0,1001 3600
=
= 0,158
tm c mt Qt 798,69 28,42 0,632

- temperatura la depozitul central: TD =60 C


- temperatura exterioara: Text = 2 C
- coeficientul global de schimb de caldura: K=2 W/m2K
- caldura specifica a titeiului pentru temperatura medie: cmt
cmt = 0,4825 + 0,00077 (Tm 100) = 0,4825 + 0,0077 (294,48 100) = 0,632 Kcal/kgC

Calculul hidraulic al conductei considernd proprietatile fluidelor ca fiind zonal


constante:
- lungimea tronsonului:
L = 5 km = 5000 m
- determinarea numarului de tronsoane:
j=

Lt
63300
=
= 12,66
L
5000

Avem 13 tronsoane din care 12 de 5 km i unul de 3,3 km.


Calculul temperaturii medii pe fiecare tronson:
Tmj =

T j + 2 Ti +1
[C]
3

Densitatea titeiului pentru temperatura medie pe ficare tronson:

tj = 293,15 (Tmj 273,15) [kg/m3 ]


293,15 = 801 kg/m 3

= 1,1825 0,001315273,15=1,1825-0,001313816 = 0,108

Vscozitatea titeiului pentru temperatura medie pe fiecare tronson:


log[log(106Tj+0,8)]=A+Blog Tmj
constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2


0,193 = A + B 2,46
0,243 = A + B 2,48
( 1)

0,193 + 0,243 = B 2,46 B 2,48


0,05 = - B0,02 => B = - 2,5
-0,193 = A 2,52,46 => A =5,957

A = 5,957

B = 2,5
tj =

1010

( 5 , 957 2 , 5log Tmj )

10

0,8

Viteza medie pe fiecare tronson:


v=

4 Qt
4 28,42
=
= 1,003 m/s
2
d
0,10012 3600

Numarul Reynolds pe fiecare tronson:


Re j =

v d
vtj

Rezistenta hidraulica pe fiecare tronson:


- regim turbulent:
j =

0,3164
Re0j , 25

- regim laminar:
j =

64
Re j

Panta hidraulica pe fiecare tronson:


ij =

8
Qt2

j
2g
d5

Pierderea de sarcina pe fiecare tronson:


hLj = i j L

Pierderea totala de sarcina:


13

13

j =1

j =1

hL = hLj = L i j

Presiunea de pompare:
Pe timp de vara:
13

PE = PR + t g hLj + ( z R z E ) =
j =1

= 0,782 105 + 797,54 9,806 [ 738,83 + (180 160 ) ] = 60,127 105 Pa = 60,127 bar
PR = H t g = 10 797,54 9,806 = 78206 Pa = 0,782 bar

Pe timp de iarna:
13

PE = PR + t g hLj + ( z R z E ) =
j =1

= 0,783 105 + 798,69 9,806 [ 764,46 + (180 160 ) ] = 62,22 105 Pa = 62,22 bar
PR = H t g = 10 798,69 9,806 = 78319 Pa = 0,783 bar

Pe timp de vara
Nr.

Lung.

tronson
0
1
2
3
4
5
6
7

tronson
km
1
5
5
5
5
5
5
5

TX
0

C
2
53,93
48,74
44,30
40,50
37,25
34,47
32,09

Tmj
0

C
3
55,95
50,47
45,78
41,76
38,33
35,39
32,88

Tabelul 6.3.1
tj

tj

Rej

Kg/m3
4
886,87
886,88
886,89
886,90
886,91
886,92
886,92

10-6m2/s
5
2,09
2,22
2,35
2,47
2,58
2,68
2,77

m/s
6
1,003

7
48029,1
45122,5
42684,8
40636,5
38912,1
37458,5
36230,9

regim
8
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent

ij

hLj

9
0,0214
0,0217
0,0220
0,0222
0,0225
0,0227
0,0229

10
0,0109
0,0111
0,0112
0,0114
0,0115
0,0116
0,0117

m
11
54,83
55,69
56,47
57,17
57,79
58,35
58,83

8
9
10
11
12

5
5
5
5
5

30,05
28,31
26,82
25,55
24,46

30,73
28,89
27,32
25,97
24,82

886,92
886,93
886,93
886,94
886,94

2,85
2,92
2,99
3,04
3,09

35192,5
34312,5
33567,2
32934,3
32397,9

13

3,3

23,52

23,83

886,94

3,14

31940,0

turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent

0,0231
0,0232
0,0233
0,0234
0,0235

0,0118
0,0119
0,0120
0,0121
0,0121

59,27
59,64
59,97
60,25
60,50

turbulent
0,0236
0,0122
Pierderea totala de sarcina hidraulica, m
Presiunea de pompare, bar

40,07
738,83
60,127

Pe timp de iarna

Tabelul 6.3.2
Nr.

Lung.

tronson
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tronson
km
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

tj

tj

Rej

C
2
51,52
44,28
38,10
32,82
28,32
24,47
21,19
18,38
15,99
13,94
12,20
10,70

C
3
54,34
46,69
40,16
34,58
29,82
25,75
22,28
19,32
16,78
14,62
12,78
11,20

Kg/m3
4
886,87
886,89
886,91
886,92
886,93
886,93
886,94
886,95
886,96
886,97
886,97
886,98

10-6m2/s
5
2,12
2,32
2,52
2,70
2,88
3,05
3,21
3,36
3,49
3,61
3,72
3,81

m/s
6

7
47171,3
43156,9
39827,0
37060,0
34755,1
32832,9
31223,9
29876,4
28743,4
27791,3
26987,4
26310,3

13

3,3

9,43

9,85

886,98

3,90

TX
0

Tmj
0

1,003

25735,8

regim

ij

hLj

9
0,0214
0,0219
0,0223
0,0228
0,0231
0,0235
0,0238
0,0240
0,0243
0,0245
0,0246
0,0248

10
0,0110
0,0112
0,0114
0,0117
0,0118
0,0120
0,0122
0,0123
0,0124
0,0125
0,0126
0,0127

m
11
55,08
56,32
57,46
58,50
59,45
60,30
61,06
61,74
62,34
62,86
63,33
63,73

0,0249
0,0128
Pierderea totala de sarcina hidraulica, m
Presiunea de pompare, bar

42,29
764,46
62,22

8
Turbulent

Nu recalculam numarul de statii de pompare deoarece am obtinut valori mai


mici pentru presiunea de pompare.
Lungimea de congelare:
LC =

T Text
1
ln E
a
Ts Text

1
333,1 275,15
=
ln
= 9,459 km
0,158 288,15 275,15

Numarul statiilor de ncalzire:


n s =

Lt
63,3
=
= 6,692
Lc 9,459

Se alege nsr = 7 statii

6.4. Calculul mecanic al conductei de transport(de verificare)


Grosimea de perete a tevii se determina pe baza teoriei efortului unitar.

e=

PD D
+ a1 + a2 = + a1 + a2
2 a

unde:
- coeficientul de calitate al mbinarii sudate: =(0,7...0,9) Se alege: =0,9;
- a1 ados pentru neuniformitatea grosimii peretelui: a1=(0,125...0,15) mm
Se alege:

a1=0,130 mm;

- a2 adaos pentru coroziune: a2=(0,5...1) mm

Se alege:

a2=0,75 mm;

- a efortul unitar admisibil:


a =

c
c

2,07 108
= 1,182 108 N/m 2
1,75

- c efortul unitar de curgere: c =2,07108 N/m2


c coeficient de siguranta: c=(1,67...2)
e=

Se alege: c=1,75;

PD D
63,824 10 5 114,3
+ a1 + a 2 =
+ 0,13 + 0,75 = 4,3 mm < 7,1 mm
2 a
2 0,9 1,182 10 8

e=4,3 mm < 7,1 mm => conducta a fost corect dimensionata.

CONCLUZII
Proiectarea sistemului de transport i de depozitare este un calcul complex care are
n vedere realizarea unei scheme tehnice de transport i depozitare, astfel nct cheltuielele
efectuate pentru aceasta, sa fie ct mai reduse, dar cu un andament maxim.
Unii dintre parametrii care intervin n calcul depind de proprietatile fluidului
transportat, deci de respectivele proprietati (densitate, vscozitate, ratia gaze-solutie,
presiune, temperatura e.t.c.) i este valabila numai pentru fluidul transportat entru care sa
facut calculul.
Calculul variantelor de pompare a necesitat o atentie deosebita din partea
proiectantului deoarece trebuie sa se ajunga la o varianta ct mai eficienta din punct de
vedere economic, ct i din punct de vedere al timpului de pompare i evacuare a produselor
petroliere.
Aceasta operatiune se face printr-un sistem de parcuri, conducte de legatura, depozit
i n cele din urma, rafinarie, acest sistem putnd fi adoptat la procesele automatizate,
uurnd n acest fel responsabilitatea personalului angajat.
Tinnd cont de faptul ca transportul produselor petroliere prin conducte are costul
cel mai redus, acesta are prioritate fata de alte metode de transport. ntretinerea sistemului
este uoara, el necesita revizii tehnice periodice de cteva ori pe an de catre persoane
autorizate.

Anexa 1
Densitatea ieiului uncie de temperatur
0.82
0.81

Densitatea

0.8
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0

20

30

40

Temperatura

50

60

Vscozitatea cinematic a ieiului funcie de


temperatura
4
3.574

Vscozitatea cinematic

3.5
3

2.925

2.5

2.451
2.15

1.802

1.5
1
0.5
0
20

30

40

50

60

Temperatura

Anexa 1
Vscozitatea dinamic a ieiului funcie de
temperatura
3.5

Vscozitatea dinamic

2.863

2.5

2.321

1.926
1.673

1.5

1.388

1
0.5
0
20

30

40
Temperatura

50

60

Anexa 2

Variaia temperaturii de-a lungul conductei

70

60

50

Temperatura (Tx, Ts, Tc)

40

30

20

10

0
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Lungimea conductei
Variaia temperaturii vara

Variaia temperaturii iarna

Temperatura de siguran

Bibliografie:

Temperatura de congelare

60

62.3

1) Oroveanu T., Stan Al., Talle V.: Transportul petrolului Editura tehnica Bucureti,
1985.
2) Bulau L.:Colectarea, transportul i depozitarea titeiului I.P.G. Ploieti, 1978.
3) Oroveanu T., Stan Al., Trifan G.:Colectarea transportul i depozitarea produselor
petroliere i gazului Editura E.T.P.Bucureti 1985