Sunteți pe pagina 1din 81

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


CATEDRA HIDRAULICA, TERMOTEHNICA I INGINERIE DE ZACAMNT

PROIECT LA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA


FLUIDELOR

Coordonator: ef lucrari dr. ing. RADULESCU RENATA

Student: Dima Veronica Bianca


Specializarea: Foraj - Extractie
Grupa: III
Anul: III

PLOIETI, 2015

TRANSPORTUL I DEPOZITAREA FLUIDELOR


III Foraj, 2015
PROIECT

I TEMA:
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SONDA LA
RAFINARIE

II CONTINUT:
Introducere
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apa; alegerea pompelor....
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor.............................
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sonda parc)..........................
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice).........................................................
Capitolul 5. Bilantul termic al depozitului central...........................................................
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinarie........
6.1. Calculul hidraulic
6.2. Calculul termic
6.3. Calulul mecanic
Concluzii.......................................................................................................................
Bibliografie...................................................................................................................

INTRODUCERE
Colectarea, transportul i depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere i a
gazelor, constituie o activitate de mare importanta prin care se asigura alimentarea cu materie
prima a rafinariilor sau a combinatelor petrochimice precum i distribuirea produselor finite
ale acestora catre beneficiari.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produselor de titei brut a
mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acesta se realizeaza prin intermediul
conductelor de legatura dintre sondele productive i parcul de separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare raspude cerintelor tehnico economice de acumulare i
pastrare a produselor petroliere n spatii special amenajate n vederea transportului sau
distribuirii catre beneficiar. Din punct de vedere tehnic aceasta se realizeaza prin intermediul
rezervoarelor de acumulare de diferite capacitati.
Transportul produselor petroliere reprezinta activitatea economica cu ponderea cea
mai mare in cadrul general amintit, avnd drept scop economic deplasarea produselor
petroliere i a gazelor asigurnd legatura dintre producatori i consumatori. Alegerea
modalitatilor de efectuare a transportului se face pe baza unui studiu tehnico economic care
are n vedere n primul rnd costul total al transportului precum i volumul total de transport.
Transportul prin conducta reprezinta o serie de avantaje: continuitate i regularitate n
transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de automatizare, fiabilitate n
exploatare, cost redus la capacitati mari de transport n raport cu alte mijloace. Totui,
transportul prin conducte necesita un efort financiar mare din punct de vedere al investitiilor
care trebuiesc justificate economic.
Obiectul disciplinei consta n studiul legilor care guverneaza produsele de transport i
depozitare a hidrocarburilor fluide sau n drumul lor ntre producator i consumator, n
vederea cunoaterii metodologiei de proiectare i exploatare n conditii optime a instalatiilor
de transport.
Datorita necesarului tot mai ridicat de combustibil n viata economica i industriala a
ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viata economica aceeai importanta pe
care o are sistemul circulator pentru organismul uman.

TEMA PROIECTULUI
n cadrul unei brigazi de productie petroliera pe un cmp petrolier se extind x sonde
care se racordeaza la un parc de separatoare nou. Productia acestui parc este transportata la
depozitul central (DC) mpreuna cu productia a nca patru parcuri conform schemei:
Q2, z2
P2

x2
x1

Q4, z4

xn

P4

L2
La
SA

L4

L1A

LCD
B

P1

A
za,qa

zDC

LAB

Q1, z1

LDE
D

LBC

DC

L3

L5
P5

Lt

Lg
P3

pi

Q5, z5
Q3, z3

pm
pj
unde notatiile au urmatoarea semnificatie:
P1,......,P5

-parcuri de sonde;

La

-lungimea conductei de apa;

qa

-debitul sursei de apa;

za

-cota topografica a sursei de apa;

Lij

-lungimea conductei pe portiunea ij;

Lt

-lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central i rafinarie;

DC

-depozit central;

-rafinarie;

zi

-cote topografice ale parcurilor i, i=1...5;

SA

-sursa de apa;

Qi

-debitul de titei de la parcurile Pi

III. DATE CUNOSCUTE


III.1. Cote topografice III.2. Lungimea conductelor n = 6
zS = 295 m

La = (10 +0,1 n) = (10 +0,1 6) = 10,6 Km = 10600 m

zSA = 290 m

Lam = (1,5 +0,1 n) = Lam = (1,5 +0,1 6) = 2.1 Km = 2100 m

z1 = 300 m

L1A = (4,4+0,1n) = (4,4+0,16) =5 Km = 5000 m

z2 = 170 m

LAB = (2,8+0,1n) = (2,8+0,16) = 3,4 Km = 3400 m

z3 = 180 m

LBC = (3,2+0,1n) = (3,2+0,16) = 3,8 Km = 3800 m

z4 = 190 m

LCD = (5,5+0,1n) = (5,5+0,16) = 6,1 Km = 6100 m

z5 = 210 m

LDR = (3,85+0,1n) = (3,85+0,16) = 4,45 Km = 4450 m

zA = 160 m

L2 = (1,1+0,1n) = (1,1+0,16) = 1,7 Km =1700 m

zB = 175 m

L3 = (1,8+0,1n) = (1,8+0,16) = 2,4 Km = 2400 m

zC = 160 m

L4 = (0,7+0,1n) = (0,7+0,16) = 1,3 Km = 1300 m

zD = 180 m

L5 = (3,4+0,1n) = (3,4+0,16) = 4 Km = 4000 m

zE = 160 m

Lt = (62+0,1n) = (62+0,16) = 62,6 Km = 62600 m

zR = 180 m

Lg = (1,2+0,1n) = (1,2+0,16) = 1,8 Km = 1800 m

III.4. Numarul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n0,5 = 4+60,5= 7
Se alege x =7 sonde
III.5. Productia parcutilor
Q1 = xqam = 78 m3 / zi = 56 m3 / zi = 6,48110-4 m3/s
qam = 8 m3 lichid / zi
Q2 = (210+5n) m3 / zi = (210+56) m3/ zi = 240 m3 / zi = 2.7710-3 m3/s
Q3 = (180+5n) m3 / zi = (180+56) m3/ zi = 210 m3 / zi = 2,4310-3 m3/s
Q4 = (190+5n) m3 / zi = (190+56) m3/ zi = 220 m3 / zi = 2,5410-3 m3/s
Q5 = (90+5n) m3 / zi = (90+56) m3/ zi = 120 m3 / zi = 1,3810-3 m3/s
III.6. Densitatea relativa a gazului n raport cu aerul
= 0,67
III.7. Temperatura de congelare a titeiului, Tc (Tabelul 1)
Tc = +10C
III.8. Temperatura de siguranta pentru transport
Ts = Tc +(2...7)C = 10+5C = 15C

III.9. Unele proprietati ale titeirilor functie de temperatura (, , )


Se transporta titeiul (TIP Moreni) de la depozit la rafinarie cu urmatoarele proprietati:

Temperatura

Densitatea

[C]

[g/cm3]

20
30
40
50
60

0,8530
0,8460
0,8390
0,8320
0,8250

Vscozitatea Vscozitatea
cinematica

dinamica

[cSt]

[cP]

12,815
7,276
5,058
4,036
3,393

10,931
6,156
4,244
3,358
2,799

Punctul de

Punctul de

congelare

congelare

titei

reziduu

[C]

[C]

+ 14

+ 42

Continut de
parafina
[% gr]

1 cSt = 10-6 m2/s


1 cP = Pas

Temperatura
[K]

Densitatea

Vscozitatea

Vscozitatea

cinematica

dinamica

[m2/s]

[Pas]

[kg/m3]

293,15

0,8530 103

12,815 10-6

10,931 10-3

303,15

0,8460 103

7,276 10-6

6,156 10-3

313,15

0,8390 103

5,058 10-6

4,244 10-3

323,15

0,8320 103

4,036 10-6

3,358 10-3

333,15

0,8250 103

3,393 10-6

2,799 10-3

Punctul de

Punctul de

congelare

congelare

titei

reziduu

[K]

[K]

+ 287.15

+ 315.15

2 III.10. Ratia de solutie


r = 250 + (-1)nn m3st/ m3 = 250 + (-1)66 m3st/zi = 256 m3st/ m3
III.11. Impuritati
i = (0,2 + 0,01n) = (0,2 + 0,016) = 0,26 = 26 %
III.12. Densitatea lichidului

= (1-i) t + i a* = (1-0,26)856,84 + 0,261015 = 897,96 kg/m3


a* =1015 kg/m3
273,15 = 871,8 kg/m3
293,15 =857,8 kg/m3

Continut de
parafina
[% gr]

=1,1825-0,001315 273,15 =1,1825-0,001315871.8=0,036


t = 293,15 - (Tm 273.15) = 857,8 0,036(299,15-273,15) = 856,84 kg/m3

III.13. Temperatura medie


Tm

T sond 2 T parc 42 2 18

= 26C = 299,15 K
3
3

Tsonda = 42C
Tparc=18C
III.14. Vscozitatea lichidului

l=(1-i)lTm+i a* = (1-0,26)9.778910-6+0,260.987110-6
= 7,4910-6 m2/s
= 7,49 cSt
III.15. Vscozitatea titeiului la temperatura medie, lTm

log log 10 6 tTmm 0,8 A B log Tm


106 tTm 0,8 ee

tT

10 10

( 2.86320.3541 ln299.15

A B ln Tm

0.8

106

9.7789 cSt

constantele A i B se determin din sistemul de ecuaii:

loglog10

0,8 A B ln T

log log 10 6 t 0C 0,8 A B ln T1

Se cunosc:

t 0C
2

vscozitatea ieiului la t1= 200C : t10C 12,815 cSt ;


vscozitatea ieiului la t2= 300C : t10C 7,276 cSt ;

loglog10 7,276 0,8 A B ln 30 273,15

log log106 12,815 0,8 A B ln 20 273,15


6

A 2.8632 ; B 0,3541

III.16. Vscozitatea cinematica a apei de zacamnt

a*

a* 1,002 10 3

0.9871 10 6 m 2 /s
*
a
1015

a= 1015 kg/m3;
III.17. Vscozitatea dinamica a apei sarate

a* a 1 1,34 10 3 s 6,62 10 6 s 2 10 3 1 1,34 10 3 2 6,62 10 6 2 2


= 0,001002 cP = 1,00210-3 Pas
a =1 cP = 10-3 Pas

s=20 kg NaCl/vagon = 2 g NaCl/l


III.18. La parcul 1 gazele se separ pe 3 trepte de presiune: nalt, medie, joas, la
valorile :
p1= 40 105 N/m2;
p1m= 13 105 N/m2;
p1j= 5 105 N/m2;
p2= 38 105 N/m2;
p2m= 10 105 N/m2;
p2j= 2,5 105 N/m2.

III.19.Se va trasa grafic:


a) Densitatea ieiului funcie de temperatur ;

b) Vscozitatea cinematic a ieiului funcie de temperatur;

c) Vscozitatea dinamic a ieiului funcie de temperatur ;

CAPITOLUL 1

CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

Determinarea diametrului orientativ:


d0

4q a

va

4 0,02
0,1302 m 130.2 mm
1,5

va=13 (m/s), se alege: va=1,5 m/s


debitul de apa necesar pentru alimentare qa=72 m3/ora=

72
m3/s = 0.02 m3/s
3600

Alegerea diametrului real (SREN 10208 Anexa 1)


D = 141.3 mm = 59/16 in
d = 130.1 mm = 0,01301 m
e = 5.6 mm = 0,0056 m

Determinarea vitezei reale de curgere:

4 qa
4 0,02

1,502 m/s
2
d
0.13012

Determinarea caderii de presiune:

La
v2
10600
1,502 2
a
a g z p1 z SA 0,0182
1000
1000 9,806 300 290
d
2
0,1301
2
1770728,3 Pa 17,70 bar

a 1000 kg/m 3

Determinarea numarului Reynolds:


Re

v d 1,052 0,1301

91243,46
a
1,5 10 6

Determinarea coeficientului de rezistenta hidraulica:


- regim laminar (Re<2300)

64
Re

- regim turbulent (Re>2300)

0.3164
Re 0.25

Re = 130273,46 => regim turbulent

0.3164
0,3164

0,0182
0.25
Re
91243,46 0, 25

Determinarea presiunii de pompare a apei:


pSA= pH+ p= 6105+17,07105 = 23.07105 Pa
phidrant = 6 bar = 6105 Pa

Determinarea puterii pompei:


N

p SA q a
23,07 10 5 0.02

65914,28 W 65,9 kW

0,7

= 0,7

Determinarea valorii energiei consumate:


W N t 65,9 6 395,4 kWh/zi

t = 6 ore/zi

CAPITOLUL 2
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE
2.1. Conducta de presiune nalta:
p p
2
p

Qg2*

Lg

k2

pp= 40 ata = 40105 Pa


p = 6 ata = 6105 Pa
pp - presiunea de parc;
p presiunea nalta de la sonda;
Qg debitul de gaze al unei sonde;
k modulul de debit;

Debitul pe fiecare treapta va fi:


Qg*

1
1
Q1 r 6.481 10 4 256 0,0553 m 3st /s
3
3

r ratia de solutie
3

r = 256 m st /m

Q1 = 6.481 10 -4

Modulul de debit:

ki

Q g2*

p 2p p 2

0,5

Lg

0,0553 2

40 10 5

6 10
2

5 2

0,5

1800

0,05932 10 5

ki = 0,593 10-6
T
k 0
4 p0

d 05

Z T
p p

0,5

R aer

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gaelor perfecte:


T p 18 273.15 291,15 K
T0 273.15 K
P0 1.01325 10 5 Pa

0.67

Z p 1 10 2 0,76 T pr 9,36 T pr 13 8 p pr p pr
3

Z p 1 10 2 0,76 1,374 3 9,36 1,374 13 8 0,865 0,865 0,87

Temperatura i presiunea pseudoredus:


T pr

Tp
T pcr

p pr

p p
p pcr

pmedie

291,15
1,374
211,905

40
0,865
46,261

p p p 40 6

23 bar
2
2

Temperatura i presiunea pseudocritic:


T pcr 171 97 171 0,67 97 211,905
p pcr 49,37 4,64 49,37 4,64 0,67 46,261
R 8314 J/kgK

M aer 0.21 32 0.79 28 28.84 kg/kmol


Raer

R
8314

288.28
M aer 28.84

T0 = 273,15 K; p0 =1,01325105 Pa; R=8314 J/kgK


Tc = 296,15 K; pc =48,27105 Pa; Tp = 291,15 K

Determinarea diametrului orientativ, d0:

Raer

R
8314

288,28
M aer
28,84

T
k o
4 Po
d0

2 , 66

d o5
Raer
Z T
p p

k 4 p0 Z p T p

0. 5

0,5

2 , 66

T 0 Raer 10

0,05932 10 5 4 1,01325 10 5 0,691 291,15 0,67

273,15 288,28 10

0,017 m 17mm

Se alege: d = 18,9 mm
D = 26,7 mm
e = 3,9 mm

Coeficientul de rezistenta hidraulica:


1

100 d

1
3

= 0,0038

Evaluarea coeficientului de abaterede la legea gazelor perfecte:


Z p 1

9 pr
6
9 0,829
6
1 2 1

1
0,691
128 Tr
128 0,983
Tr
0,983 2

pp

40 10 5
0,829
pr
5
p
48,27 10

T T p 291.15 0,983
r Tc 296.15

2.2. Conducta de presiune medie:

Modulul de debit:

Qg2*

Km

p 2pm p m2

0,5

Lg

0,0553 2

16 10 5

2 10
2

ppm= 16 ata = 16105 Pa


pm = 2 ata = 2105 Pa

Determinarea diametrului orientativ, d0:

5 2

0,5

1800

1,477 10 6

0,5

d 0 2, 66

K m 4 p0 Z p T p

0, 5

T 0 Raer 10

2 , 66

1,477 10 6 4 1,01325 10 5 0,877 291,15 0,67

0, 5

273,15 288,28 10

0,025m 25mm

Se alege: d = 26,6 mm
D = 33,4 mm
e = 3,4 mm

Evaluarea coeficientului de abaterede la legea gazelor perfecte:


Z p 1

9 pr
6
9 0,331
6
1 2 1

1
0,877
128 Tr
128 0,983
Tr
0,983 2

pp

16 10 5
0,331
pr
5
p
48
.
27

10

T T p 291.15 0,983
r Tc 296.15

2.3. Conducta de joasa presiune:

Modulul de debit:

p 2pm p m2

0,5

Q g2*

Kj

Lg

8 10 5

0,0553 2

1,05 10
2

5 2

0,5

1800

2,9583 10 6

ppj= 8 ata = 8105 Pa


pj = 1,05 ata = 1,05105 Pa

Determinarea diametrului orientativ, d0:

d0

2 , 66

K j 4 p0 Z p T p

T 0 Raer 10

0,5

2, 66

2,9583 10 6 4 1,01325 10 5 0,938 291,15 0,67

273,15 288,28 10

0,033m 33mm

Se alege: d = 35,0 mm
D = 42,2 mm
e = 3,6 mm

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte:


Z p 1

9 pr
6
9 0,166
6
1 2 1

1
128 Tr
128 0,983
Tr
0,983 2

0,938

0,5

pp

8 10 5
0,166
pr
5
pc 48.27 10

T T p 291.15 0,983
r Tc 296.15

CAPITOLUL 3
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE AMESTEC
(SONDA PARC DE SEPARARE)
Calculul fractiei de lichide din amestec:

Gg
Gt G g

Gg
Gt

g Vg
t Vt

1
1

g
t

RGT

1
0,796
1,2 0,67
1
254
798,15

unde:
RGT = 254 m3N/ m3 . g =1,2 kg/ m3

Densitatea amestecului:

am 1 x g x l (1 0,796) (1,2 0,67) 0,796 798,15 628,327 kg/m 3

am

Vscozitatea cinematica:
g l

x g (1 x ) l

1,49 10 5 2,46 10 6
2,964 10 6 m 2 / s 2,964 cSt
5
6
0,796 1,49 10 (1 0,796) 2,46 10

g
g

1,2 10 5
1,49 10 5
1,2 0,67

g 1,2 105 Pa s

Viteza medie a amestecului:

v am

l
g
g l

x l ( 1 x) g

1,2 0,67
798,15

0,23 19,53 0,314 m/s


0,796 798,15 ( 1 0,796 ) 0,804 1,2 0,67

4 Ql
4 0,001

0,23 m/s
2
d 0 75 2 10 6

vl
vg

4 Qg

2
0

4 0,086
19,53 m/s
75 2 10 6

vl viteza medie a fazei lichide daca aceasta ar curge singura prin conducta
vg viteza medie a fazei gazoase daca aceasta ar curge singura prin conducta
Ql =0,001 m3/s
Qg

Ql RGT 0,001 254

0,086 m 3 /s
3
3

Diametrul orientativ:
d0

4 Qam

v ec

4 0,087
0,075m 75mm
20

3
unde Qam Ql Q g 0,001 0,086 0,087 m /s

vec=(10...30) m/s; Se alege vec = 20 m/s

Diametrul real:
Se alege: d = 76,1 mm
D = 88,9 mm
e = 6,4 mm

v am

Viteza amestecului:
g

x l ( 1 x) g

l
g
l
g

1,2 0,67
798,15

0,231 19,47
0,796 798,15 1 0,796 1,2 0,67 1,2 0,67

0,314 m/s

vl

4 Ql
4 0,001

0,231 m/s
2
d 0 0,075 2

vg

4 Qg

2
0

4 0,086
19,47 m/s
0,075 2

vl viteza medie a fazei lichide daca aceasta ar curge singura prin conducta
vg viteza medie a fazei gazoase daca aceasta ar curge singura prin conducta

Numarul Reynolds:
Re am

v am d 0,314 0,0761

8061,876 => regim turbulent de curgere


am
2,964 10 6

Coeficientul de rezistenta hidraulica pentru regim turbulent:


am

0,3164
0,3164

0,033
0 , 25
(Re am )
8061,876 0 , 25

Caderea de presiune de-a lungul conduceti de amestea:


2

v
L
p am am am am g z1 z s
2
d
2
0,314
2800
628,327
0,033
628,327 9,806 300 295
2
0,0761
0,68397 10 5 Pa 0,684 bar

Capitolul 4

DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A


TITEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARARE
In vederea dimensionarii colectorului si a stabilirii unui program optim de pompare se
vor alege trei variante de pompare. Parcurile sunt echipate cu pompe 2PN-400.
Avnd ca date cunoscute, datele nscrise pe schema, proprietatile fizice ale fluidului de
transport, caracteristicile pompelor 2PN-400, alegerea variante optime de pompare se va face
tinnd seama de energia consumata la fiecare varianta n parte.
Parcurile echipate cu pompe 2PN-400 au urmatoarele caracteristici:
- debitul de pompare pe o cursa dubla:
Vcd=0,092 l/s =0,09210-3 m3/s
- numarul de curse duble pe minut:
ncd = 70 curse duble/minut
- randamentul:
t = 0,7

- debitul pompei:
qp= Vcdn=0,09210-37036000,7 = 16,23 m3/h
- presiunea de refulare: 200 bar
- diametrul nominal al conductelor de reglare: 4 inch = 100 mm

- presiunea maxima de aspiratie: 10 bar


- diametrul nominal al conductei de aspiratie: 10 inch = 250 mm

4.1. Prima varianta de pompare:


Q2, z2
P2

Q4, z4
P4

L2

L4
P1

L1A

LAB

B LBCLCD

LDE

Q1, z1

L3

L5
P5

Q5, z5
Q3, z3

P3

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-4); (2); (3-5)

- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 4;


- a doua grupa de pompare: parcul 2;
- a treia grupa de pompare: parcul 3 parcul 5;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q4 = 88 + 255 = 343 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q2 = 275 m3/zi;
- debitul celei de a III-a grupe de pompare: Q3 + Q5 = 245 + 155 = 400 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 3.

Timpul zilnic de pompare:

DC

tz

20 20

6.667 ore
ng
3

Se alege tz = 7 ore

Numarul de pompe necesare la fiecare parc:


np c1

Q1
88

0,7
q p t z 16,23 7

Se alege npr1 = 1 pompa

np c 2

Q2
275

2,4
q p t z 16,23 7

Se alege npr2 = 3 pompe

np c 3

Q3
245

2,2
q p t z 16,23 7

Se alege npr3 = 3 pompe

np c 4

Q4
255

2,3
q p t z 16,23 7

Se alege npr4 = 3 pompe

np c 5

Q5
155

1,4
q p t z 16,23 7

Se alege npr5 = 2 pompe

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


t evc1

Q1
88

5,42 ore
q p np r1 16,23 1

Se alege tevr1 = 6 ore

t evc 2

Q2
275

5,65 ore
q p np r 2 16,23 3

Se alege tevr2 = 6 ore

t evc 3

Q3
245

5,03 ore
q p np r 3 16,23 3

Se alege tevr3 = 5 ore

t evc 4

Q4
255

5,24 ore
q p np r 4 16,23 3

Se alege tevr4 = 6 ore

t evc 5

Q5
155

4,78 ore
q p np r 5 16,23 2

Se alege tevr3 = 5 ore

Diagrama de pompare

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
88
275
245
255
155

q ev1

Q1
88

17,6 m 3 /h
t evr1
6

q ev 2

Q2
275

45,8 m 3 /h
t evr 2
6

q ev 3

Q3
2455

49 m 3 /h
t evr 3
5

q ev 4

Q4
255

51 m 3 /h
t evr 4
6

q ev 5

Q5
155

31 m 3 /h
t evr 5
5

npc

npr

0,7
2,4
2,2
2,3
1,4

1
3
3
3
2

tev

qev

[ore]
6
6
5
6
5

[m3/h]
17,6
45,8
49
51
31

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A

4 q ev1

v ec

4 17,6
0,0789 m 78,9 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 79,3 mm

D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 4,8 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B

4 q ev 2

v ec

4 45,8
0,1273 m 127,3 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 128,1 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 6,6 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B

4 q ev 3
4 49

0,1316 m 131,6 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 131,7 mm
D01-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
e01-B = 4,8 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04 C

4 q ev 4

v ec

4 51
0,1343 m 134,3 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 149,3 mm
D04-C = 168,3 mm = 6 5/8 in
e04-C = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D

4 q ev 5

v ec

4 31
0,1047 m 104,7 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 104,7 mm

D05-D = 114,3 mm = 4 in
e05-D = 4,8 mm

Dimensionarea conductelor colector:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B

4 max q ev1 ; q ev 2
4 45,8

0,1272 m 127,2 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 128,1 mm
DA-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
eA-B = 6,6 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C

4 max q ev1 ; q ev 2 ; q ev 3
4 49

0,1316 m 131,6 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dB-C = 131,6 mm
DB-C = 141,3 mm = 5 9/16 in
eB-C = 4,8 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


Determinarea diametrului orientativ:

d CD

4 max q ev1 q ev 4 ; q ev 2 ; q ev 3
4 68,6

0,1497 m 149,7 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dC-D = 150,9 mm
DC-D = 168,3 mm = 6 5/8
eC-D = 8,7 mm

Dimensionarea tronsonului D-E


Determinarea diametrului orientativ:

d DE

4 max q ev1 qev 4 ; qev 2 ; q ev 3 qev 5


4 80

0,1682m 168,2 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dD-E = 174,7 mm
DD-E = 219,1 mm = 8 5/8 in
eD-E = 22,2 mm

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare


[mm]:
Q2, z2

P2

Q4, z4
P4

128,1

149,3
P1

79,3 128,1

B 131,7

150,9

174,7

Q1, z1

131,7

104,7
P5

Q5, z5
Q3, z3

P3

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

v1 A

4 q ev1
4 17,6

1,000 m/s
2
d 1 A 0,0793 2 3600

v 2 A

4 qev 2
4 45,8

0,986 m/s
2
d 2 A 0,12812 3600

DC

v 3 B

4 q ev 3
4 49

0,999 m/s
2
d 3 B 0,1317 2 3600

v 4 C

4 q ev 4
4 51

0,809 m/s
2
d 4C 0,1493 2 3600

v 5 D

4 q ev 5
4 31

1,000 m/s
2
d 5 D 0,1047 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare.

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re 1 A

v1 A d1 A 1,000 0,0793

26754 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 2 A

v 2 A d 2 A 0,986 0,1281

42613 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 3 B

v 3 B d 3 B 0,999 0,1317

44388 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 4C

v 4C d 4C 0,809 0,1493

40750 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 5 D

v 5 D d 5 D 1,000 0,1047

35323 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:
1 A

0,3164
0,3164

0,0247
0.25
(Re1 A )
26754 0.25

2 A

0,3164
0,3164

0,0220
0.25
(Re 2 A )
42613 0.25

3 B

0,3164
0,3164

0,0218
0.25
(Re1 A )
44388 0.25

4C

0,3164
0,3164

0,0223
0.25
(Re 4C )
40750 0.25

5 D

0,3164
0,3164

0,0231
0.25
(Re 5 D )
35323 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare:

(iL )1 A

q ev2 1 L1 A
8
8
17,6 2 5700
2 1 A
2
0,0247
88,7 m
g
d15 A
9,806
0,07935 3600 2

(iL) 2 A

qev2 2 L2
8
8
45,8 2 2400
2 2 A 5
2
0,0220
20,48 m
g
d 2 A
9,806
0,12815 3600 2

(iL) 3 B

q ev2 3 L3
8
8
49 2 3100
2 3 A 5
2
0,0218
26,12 m
g
d 3 B
9,806
0,1317 5 3600 2

(iL) 4C

qev2 4 L4
8
8
512 2000
2 4 C 5
2
0,0223
9,97m
g
d 4 A
9,806
0,14935 3600 2

(iL) 5 D

q ev2 5 L5
8
8
312 4700

0
,
0231

52,89 m
5 D
2 g
d 55 A
2 9,806
0,1047 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 628,327 kg/m3
pE = amgH = 628,327 9,80610=0,61613105 Pa = 0,616 bar
Intervalul de ore 00-06

Pompeaza parcurile 1 i 4 i timpul de pompare este: tp = 6 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 q ev1
4 17,6

0,379 m/s
2
d A B 0,12812 3600

v B C

4 q ev1
4 17,6

0,359 m/s
2
d B C 0,1317 2 3600

vC D

4 q ev1 q ev 4
4 17,6 51

1,065 m/s
2
d C D
0,1509 2 3600

v DE

4 q ev1 q ev 4
4 17,6 51

0,795 m/s
2
d DE
0,1747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am= 2,964 10-6 m2/s

Re A B

v A B d A B 0,379 0,1281

16379 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re B C

v B C d B C 0,359 0,1317

15951 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 1,065 0,1509

54220 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,795 0,1747

46858 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale

conductei colectoare:
A B

0,3164
0,3164

0,028
0.25
(Re A B )
16379 0.25

B C

0,3164
0,3164

0,028
0.25
(Re B C )
159510.25

C D

0,3164
0,3164

0,021
0.25
(Re C D )
54220 0.25

DE

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re D E )
46858 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale

conductei colectoare:

(iL) A B

qev2 1 L AB
8
8
17,6 2 4100

0
,
028

6,58 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,12815 3600 2

(iL) B C

q ev2 1 LBC
8
8
17,6 2 4500

0
,
028

6,28 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,1317 5 3600 2

qev1 qev 4 LCD


8
8
17,6 51 2 6800 54,78 m

0
,
021

CD
2 g
d C5 D
2 9,806
0,1509 5 3600 2
2

(iL) C D

2
qev1 qev 4 LDE

8
8
17,6 51 5150
2 DE
2
0,022
20,89 m
g
d D5 E
9,806
0,1747 5 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:

p1 p E am g [iL1 A iLA B iLB C iLC D iLD E ( z E z1 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 88,7 6,58 6,28 54,78 20,89 160 300 2,91 10 5 Pa 2,91 bar
p 4 p E am g [iL4 C iLC D iL D E ( z E z 4 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 9,97 54,78 20,89 160 190 4,04 10 5 Pa 4,04 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W10003
W4 00 03

p1 q ev1
2,91 10 5 17,6
tp
6 12194 Wh 12,194 kW h

0,7 3600
p 4 q ev 4
4,04 10 5 51
tp
6 49057 Wh 49,057 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 08-14


Pompeaza parcul 2 i timpul de pompare este: tp = 6 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 q ev 2
4 45,8

0,987 m/s
2
d A B 0,12812 3600

v B C

4 q ev 2
4 45,8

0,934 m/s
2
d B C 0,1317 2 3600

vCD

4 q ev 2
4 45,8

0,711m/s
2
d C D 0,1509 2 3600

v DE

4 q ev 4
4 45,8

0,531 m/s
2
d D E 0,1747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s


Re A B

v A B d A B 0,987 0,1281

42656 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re B C

v B C d B C 0,934 0,1317

41501 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,711 0,1509

36197 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,531 0,1747

31297 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re A B )
42656 0.25

B C

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re B C )
415010.25

C D

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re C D )
36197 0.25

DE

0,3164
0,3164

0,024
0.25
(Re D E )
31297 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

q ev2 2 L AB
8
8
45,8 2 4100

0
,
022

34,98 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,12815 3600 2

(iL) B C

qev2 2 LBC
8
8
45,8 2 4500

0
,
022

33,43 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,1317 5 3600 2

(iL) C D

qev2 2 LCD
8
8
45,8 2 6800

0
,
023

26,74 m
CD
2 g
d C5 D
2 9,806
0,1509 5 3600 2

(iL) D E

q ev2 2 LDE
8
8
45,8 2 5150

0
,
024

10,16 m
D E
2 g
d D5 E
2 9,806
0,1747 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p2 p E am g [iL2 A iL A B iLB C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 20,48 34,98 33,43 26,74 10,16 160 170 7,750 10 5 Pa 7,7

Energia consumata la fiecare parc:


W2 0814

p 2 q ev 2
7,750 10 5 45,8
tp
6 84511 Wh 84,511 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 16-21


Pompeaza parcurile 3 i 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C
v C D

v DE

4 qev 3
4 49

1m/s
2
d B C 0,1317 2 3600

4 qev 3
4 49

0,761 m/s
2
d C D 0,1509 2 3600

4 q ev 3 q ev 5
4 49 31

0,927 m/s
d D2 E
0,1747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,964 10-6 m2/s


Re B C

v B C d B C
1 0,1317

44433 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,761 0,1509

38742 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,927 0,1747

54638 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

B C

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re B C )
444330.25

C D

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re C D )
38742 0.25

D E

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re D E )
54638 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) B C

qev2 3 LBC
8
8
49 2 4500
2 B C
2
0,022
38,26 m
g
d B5 C
9,806
0,1317 5 3600 2

(iL) C D

q ev2 3 LCD
8
8
49 2 6800
2 C D

0
,
023

22,21 m
g
d C5 D
2 9,806
0,1509 5 3600 2

qev3 qev5 LDE


8
8
49 31 2 5150 28,42 m

0
,
022

DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,1747 5 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p3 p E am g [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z3 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 26,12 38,26 22,21 28,42 160 180 6,47 10 5 Pa 6,47 bar
p5 pE am g [iL5 E iLD E ( z E z5 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 52,89 28,42 160 210 2,55 10 5 Pa 2,55 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W316 21

p3 q ev 3
6,47 10 5 49
tp
5 62902 Wh 62,902 kW h

0,7 3600

W516 21

p5 q ev 5
2,55 10 5 31
tp
5 15685 Wh 15,685 kW h

0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W1-00-03 =12,194 kWh
W2 = W2-08-14 =84,511 kWh
W3 = W3-16-21 =62,902 kWh
W4 = W4-00-03 =49,057 kWh
W5 = W5-16-21 =15,685 kWh
5

W I Wi 12,194 84,511 62,902 49,057 15,685 224,349 kW h


i 1

4.2. A II-a varianta de pompare:


Q2, z2
P2
P4
P1

L2
L1A A

Q1, z1

Q4, z4

B
LAB

D
LBC

L3

LCD

L5

LDE

P5
Q5, z5

P3

Q3, z3

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1 2 ); (3 4); (5)

- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 2;


- a doua grupa de pompare: parcul 3 parcul 4;
- a treia grupa de pompare: parcul 5;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q2 = 88 + 275 = 363 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q3 + Q4 = 245 + 255 = 500 m3/zi;
- debitul celei de a III-a grupe de pompare: Q5 = 155 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 3.

Timpul zilnic de pompare:


tz

20 20

6,667 ore
ng
3

Se alege tz = 7 ore

Numarul de pompe necesare n fiecare parc:


np c1

Q1
88

0,77
q p t z 16,23 7

Se alege npr1 = 1 pompa

np c 2

Q2
275

2,42
q p t z 16,23 7

Se alege npr2 = 3 pompe

np c 3

Q3
245

2,16
q p t z 16,23 7

Se alege npr3 = 3 pompe

np c 4

Q4
255

2,25
q p t z 16,23 7

Se alege npr4 = 3 pompe

np c 5

Q5
155

1,36
q p t z 16,23 7

Se alege npr5 = 2 pompa

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


t evc1

Q1
88

5,42 ore
q p np r1 16,23 1

t evc 2
t evc 3

Q2
275

5,65 ore
q p np r 2 16,23 3

Q3
245

5,03 ore
q p np r 3 16,23 3

Se alege tevr1 = 6 ore


Se alege tevr2 = 6 ore
Se alege tevr3 = 6 ore

t evc 4

Q4
255

5,24 ore
q p np r 4 16,23 3

Se alege tevr4 = 6 ore

t evc 5

Q5
155

4,78 ore
q p np r 5 16,23 2

Se alege tevr3 = 5 ore

Diagrama de pompare

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
88
275
245
255
155

q ev1

Q1
88

14,67 m 3 /h
t evr1
6

qev 2

Q2
275

45,83 m 3 /h
t evr 2
6

q ev 3

Q3
245

40,83 m 3 /h
t evr 3
6

q ev 4

Q4
255

42,50 m 3 /h
t evr 4
6

q ev 5

Q5
155

31,00 m 3 /h
t evr 5
5

npc

npr

0,77
2,42
2,16
2,25
1,36

1
3
3
3
2

tev

qev

[ore]
6
6
6
6
5

[m3/h]
14,67
45,83
40,83
42,50
31,00

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A

4 qev1
4 14,67

0,072 m 72 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 73,7 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 7,6 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B

4 q ev 2
4 45,83

0,127 m 127 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 127,1 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 7,1 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B

4 q ev 3
4 40,83

0,120 m 120 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 122,3 mm
D01-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
e01-B = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04C

4 q ev 4

v ec

4 42,50
0,123 m 123 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 123,9 mm
D04-C = 141,3 mm = 5 9/16 in
e04-C = 8,7 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D

4 q ev 5

v ec

4 31
0,105 m 105 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 105,5 mm
D05-D = 114,3 mm = 4 in
e05-D = 4,4 mm

Dimensionarea conductelor colector:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B

4 max q ev1 q ev 2

v ec

4 (14,67 45,83)
0,146 m 146 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 146,3 mm
DA-B = 168,3 mm = 6 5/8 in
eA-B = 11,0 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C

4 max q ev1 q ev 2 ; q ev 3

v ec

4 14,67 45,83
0,146 m 146 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dB-C = 146,3 mm
DB-C = 168,3 mm = 6 5/8 in

eB-C = 11,0 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


Determinarea diametrului orientativ:

d C D

4 max q ev1 q ev 2 ; q ev 3 q ev 4

v ec

4 40,83 42,5
0,172 m 172 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dC-D = 200,1 mm
DC-D = 219,1 mm = 8 5/8 in
eC-D = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului D-E
Determinarea diametrului orientativ:

d DE

4 max q ev1 q ev 2 ; q ev 3 q ev 4 ; q ev 5

v ec

4 40,83 42,50
0,172 m 172 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dD-E = 200,1 mm
DD-E = 219,1 mm = 8 5/8 in
eD-E = 9,5 mm

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare


[mm]:
Q2, z2
P2

Q4, z4
P4

Q1, z1
P1

127,1
73,3

146,3

146,3

123,9
C

D
200,1

200,1

105,5

122,3
Q3, z3
P3

P5

Q5, z5

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

v1 A

4 q ev1
4 14,67

0,974 m/s
2
d1 A 0,073 2 3600

v 2 A

4 q ev 2
4 45,83

1,005 m/s
2
d 2 A 0,127 2 3600

v 3 B

4 q ev 3
4 40,83

0,970m/s
2
d 3 B 0,122 2 3600

v 4 C

4 q ev 4
4 42,5

0,978 m/s
2
d 4C 0,124 2 3600

v 5 D

4 q ev 5
4 31

0,976 m/s
2
d 5 D 0,106 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare.

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re1 A

v1 A d 1 A 0,974 0,073

23988 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 2 A

v 2 A d 2 A 1,005 0,127

43062 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 3 B

v 3 B d 3 B 0,97 0,122

39926 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 4C

v 4C d 4C 0,978 0,124

40915 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 5 D

v 5 D d 5 D 0,976 0,106

34904 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A

0,3164
0,3164

0,025
0.25
(Re1 A )
23988 0.25

2 A

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re 2 A )
43062 0.25

3 B

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re1 A )
39926 0.25

4C

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re 4 C )
40915 0.25

5 D

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re 5 D )
34904 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

q ev2 1 L1 A
8
8
14,67 2 5700
2 1 A
2
0,025
94,35 m
g
d15 A
9,806
0,0735 3600 2

(iL) 2 A

qev2 2 L2
8
8
45,83 2 2400
2 2 A 5
2
0,022
21,41 m
g
d 2 A
9,806
0,127 5 3600 2

(iL) 3 B

qev2 3 L3
8
8
40,83 2 3100
2 3 A 5
2
0,022
26,83 m
g
d 3 B
9,806
0,122 5 3600 2

(iL) 4C

q ev2 4 L4
8
8
42,5 2 2000
2 4 C 5
2
0,022
17,29 m
g
d 4 A
9,806
0,124 5 3600 2

(iL) 5 D

q ev2 5 L5
8
8
312 4700
2 5 D 5
2
0,023
49,51 m
g
d 5 A
9,806
0,106 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 628,327 kg/m3
pE = amgH =628,3279,80610 = 0,61613105 Pa = 0,61613 bar
Intervalul de ore 00-06

Pompeaza parcurile 1 i 2 i timpul de pompare este: tp = 6 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v A B

4 (q ev1 q ev 2 ) 4 (14,67 45,83)

1m/s
d A2 B
0,1463 2 3600

v B C

4 qev1 qev 2 4 14,67 45,83

1 m/s
d B2C
0,1463 2 3600

v CD

4 q ev1 q ev3 4 14,67 45,83

0,053 m/s
d C2 D
0,20012 3600

v DE

4 qev1 q ev 2 4 14,67 45,83

0,053 m/s
d D2 E
0,20012 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re A B

v A B d A B
1 0,1463

49359 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re B C

v B C d B C
1 0,1463

49359 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,053 0,2001

35780 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,053 0,2001

35780 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B

0,3164
0,3164

0,021
0.25
(Re A B )
49359 0.25

B C

0,3164
0,3164

0,021
0.25
(Re B C )
49359 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re C D )
35780 0.25

D E

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re D E )
35780 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

(q ev1 q ev 2 ) 2 L AB
8
8
60,5 2 4100

0
,
021

29,99 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,14635 3600 2

(iL) B C

qev1 qev 2 LBC


8
8
60,5 2 4500

0
,
021

32,92 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,14635 3600 2
2

qev1 qev 2 LCD


8
8
60,5 2 6800
2 C D
2
0,023
11,38 m
g
d C5 D
9,806
0,20015 3600 2
2

(iL) C D

qev1 qev 2 LDE


8
8
60,5 2 5150

0
,
023

8,62 m
DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,20015 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p1 p E am g [iL1 A iL A B iLB C iLC D iLD E ( z E z1 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 94,35 29,99 32,92 11,28 8,62 160 300
2,906 10 5 Pa 2,906 bar

p 2 p E am g [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]


0,61613 10 5 628,327 9,806 21,41 29,99 32,92 11,28 8,62 160 170
6,421 10 5 Pa 6,421 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W100 06

p1 q ev1
2,906 10 5 14,67
tp
6 10150 Wh 10,15 kW h

0,7 3600

W2 0006

p 2 q ev 2
6,421 10 5 45,83
tp
6 70065 Wh 70,065 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 08-14


Pompeaza parcurile 3 i 4 i timpul de pompare este: tp = 6 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v B C

v C D

4 q ev 3
4 40,83

0,675m/s
2
d B C 0,1463 2 3600

4 ( qev3 q ev 4 )
4 83,33

0,736 m/s
2
d CD
0,20012 3600

v DE

4 qev 3 q ev 4
4 83,33

0,736 m/s
2
d D E
0,20012 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s


Re B C

v B C d B C 0,675 0,1463

33317 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,736 0,2001

49687 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,736 0,2001

49687 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale

conductei colector:

B C

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re B C )
33317 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,021
0.25
(Re C D )
49687 0.25

DE

0,3164
0,3164

0,021
0.25
(Re D E )
49687 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale

conductei colector:

(iL) B C
(iL) C D

q ev2 3 LBC
8
8
40,83 2 4500

0
,
023

16,41 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,14635 3600 2

q(q ev 3 q ev 4 ) 2 LCD
8
8
83,33 2 6800

0
,
021

19,71 m
C D
2 g
d C5 D
2 9,806
0,20015 3600 2

qev3 qev5 LDE


8
8
83,33 2 5150
2 D E
2
0,021
14,92 m
g
d D5 E
9,806
0,20015 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p3 p E am g [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z3 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 12,86 16,41 19,71 14,92 160 180


3,321 10 5 Pa 3,321 bar

p 4 p E am g [iL4C iLC D iLD E ( z E z 4 )]


0,61613 10 5 628,327 9,806 17,29 19,71 14,92 160 190
1,967 10 5 Pa 1,967bar

Energia consumata la fiecare parc:

W3 0814

p3 q ev3
3,321 10 5 40,83
tp
6 56498 Wh 56,498 kW h

0,7 3600

W4 0814

p 4 q ev 4
1,967 10 5 42,50
tp
6 19904 Wh 19,904 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 16-21


Pompeaza parcul 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v DE

4 qev 4
4 42,5

0,375 m/s
2
d D E 0,20012 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s


Re D E

v D E d D E 0,375 0,2001

25343 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:
D E

0,3164
0,3164

0,025
0.25
(Re D E )
25343 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) D E

qev2 5 LDE
8
8
312 5150

0
,
025

24,6 m
DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,20015 3600 2

Presiunea la fiecare parc:

p5 p E am g [iL2 A iLD E ( z E z 5 )]

0,61613 10 5 628,327 9,806 21,41 24,6 160 210 3,075 10 5 Pa 3,075 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W516 21

p5 q ev 5
3,075 10 5 31
tp
5 18913 Wh 18,913 kW h

0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W1-00-06 = 10,150 kWh
W2 = W2-00-06 = 70,065 kWh
W3 = W3-08-14 = 56,498 kWh
W4 = W4-08-14 = 19,904 kWh
W5 = W5-16-21 = 18,913 kWh
5

W II Wi 10,150 70,065 56,498 19,904 18,913 175,53 kW h


i 1

4.3. A III-a varianta de pompare:


Q2, z2
Q4, z4
L2
L4
L1A

LAB

Q1, z1

LBC

D
LCD

LDE E
L5

L3
Q5, z5

Q3, z3

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-3-5); (2-4)

- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 3 parcul 5;


- a doua grupa de pompare: parcul 2 parcul 4;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q3 + Q5 = 88+245+155 = 488 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q2 + Q4 = 275+255 = 530 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 2.

Timpul zilnic de pompare:


tz

20 20

10 ore
ng
2

Numarul de pompe necesare n fiecare parc:


np c1

Q1
88

0,54
q p t z 16,23 10

Se alege npr1 = 1 pompa

np c 2

Q2
275

1,69
q p t z 16,23 10

Se alege npr2 = 2 pompe

np c 3

Q3
245

1,51
q p t z 16,23 10

Se alege npr3 = 2 pompe

np c 4

Q4
255

1,57
q p t z 16,23 10

Se alege npr4 = 2 pompe

np c 5

Q5
155

0,96
q p t z 16,23 10

Se alege npr5 = 1 pompa

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:

t evc1

Q1
88

5,42 ore
q p np r1 16,23 1

Se alege tevr1 = 6 ore

t evc 2

Q2
275

8,47 ore
q p np r 2 16,23 2

Se alege tevr2 = 8 ore

t evc3

Q3
245

7,56 ore
q p np r 3 16,23 2

Se alege tevr3 = 8 ore

t evc 4

Q4
255

7,86 ore
q p np r 4 16,23 2

Se alege tevr4 = 8 ore

t evc 5

Q5
155

9,56 ore
q p np r 5 16,23 1

Se alege tevr3 = 10 ore

Diagrama de pompare

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
88
275
245
255
155

q ev1

Q1
88

14,67 m 3 /h
t evr1
6

qev 2

Q2
275

34,38 m 3 /h
t evr 2
8

qev 3

Q3
245

30,63 m 3 /h
t evr 3
8

q ev 4

Q4
255

31,88 m 3 /h
t evr 4
8

q ev 5

Q5
155

15,5 m 3 /h
t evr 5
10

npc

npr

0,54
1,69
1,51
1,57
0,96

1
2
2
2
1

tev

qev

[ore]
6
8
8
8
10

[m3/h]
14,67
34,38
30,63
31,88
15,5

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A

4 qev1
4 14,67

0,072 m 72 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 73,7 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 7,6 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B

4 q ev 2

v ec

4 34,38
0,11 m 110 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 115,9 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 12,7 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B

4 q ev 3

v ec

4 30,63
0,104 m 104 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 104,7 mm
D01-B = 114,3 mm = 6 5/8 in
e01-B = 4,8 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:

d 04 C

4 q ev 4

v ec

4 31,88
0,106 m 106 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 106,3 mm
D04-C = 114,3 mm = 4 in
e04-C = 4 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D

4 q ev 5
4 15,5

0,074 m 74 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 74,7 mm
D05-D = 88,9 mm = 3 in
e05-D = 7,1 mm

Dimensionarea conductelor colector:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B

4 max q ev1 ; q ev 2
4 34,38

0,110 m 110 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 115,9 mm
DA-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
eA-B = 12,7 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C

4 max qev1 qev 3 ; q ev 2

v ec

4 (14,67 30,63)
0,127 m 127 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dB-C = 127,1 mm

DB-C = 141,3 mm = 5 9/16 in


eB-C = 7,1 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


Determinarea diametrului orientativ:

4 max q ev1 q ev 3 ; q ev 2 q ev 4

v ec

d C D

4 (34,38 31,88)
0,153 m 153 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dC-D = 154,1 mm
DC-D = 168,3 mm = 6 5/8 in
eC-D = 7,1 mm
Dimensionarea tronsonului D-E
Determinarea diametrului orientativ:

d DE

4 max q ev1 q ev 3 qev 5 ; qev 2 qev 4


4 66,26

0,153 m 153 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dD-E = 151,1 mm
DD-E = 168,3 mm = 6 5/8 in
eD-E = 7,1 mm

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare


[mm]:
Q2, z2
Q4, z4
115,9
106,3
73,7

115,9
A

Q1, z1

127,1

154,1

168,3 E

C
104,7

74,7

Q5, z5
Q3, z3

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

v1 A

4 q ev1
4 14,67

0,974 m/s
2
d1 A 0,073 2 3600

v 2 A

4 q ev 2
4 34,38

0,904 m/s
2
d 2 A 0,116 2 3600

v 3 B

4 qev 3
4 30,63

0,983 m/s
2
d 3 B 0,105 2 3600

v 4 C

4 q ev 4
4 31,88

1,003 m/s
2
d 4C 0,106 2 3600

v 5 D

4 q ev 5
4 15,5

0,975 m/s
2
d 5 D 0,075 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare.

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re1 A

v1 A d 1 A 0,974 0,074

24317 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 2 A

v 2 A d 2 A 0,904 0,116

35379 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 3 B

v 3 B d 3 B 0,983 0,105

34823 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 4C

v 4C d 4C 1,003 0,106

35869 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re 5 D

v 5 D d 5 D 0,975 0,075

24671 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A

0,3164
0,3164

0,025
0.25
(Re1 A )
24317 0.25

2 A

0,3164
0,3164

0,027
0.25
(Re 2 A )
35379 0.25

3 B

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re1 A )
34823 0.25

4 C

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re 4C )
35869 0.25

5 D

0,3164
0,3164

0,025
0.25
(Re 5 D )
246710.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

q ev2 1 L1 A
8
8
14,67 2 5700
2 1 A
2
0,025
88,15 m
g
d15 A
9,806
0,074 5 3600 2

(iL) 2 A

q ev2 2 L2
8
8
34,38 2 2400
2 2 A 5
2
0,027
23,26 m
g
d 2 A
9,806
0,116 5 3600 2

(iL) 3 B

q ev2 3 L3
8
8
30,63 2 3100
2 3 A 5
2
0,023
33,43 m
g
d 3 B
9,806
0,105 5 3600 2

(iL ) 4C

qev2 4 L4
8
8
31,88 2 2000
2 4 C 5
2
0,023
22,28 m
g
d 4 A
9,806
0,106 5 3600 2

(iL) 5 D

qev2 5 L5
8
8
15,5 2 4700
2 5 D 5
2
0,025
75,87 m
g
d 5 A
9,806
0,075 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 628,327 kg/m3
pE = amgH =628,3279,80610=0,61613105 Pa = 0,61613 bar
Intervalul de ore 00-06

Pompeaza parcurile 1, 3 i 5 i timpul de pompare este: tp = 6 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v A B

4 q ev1
4 14,67

0,386 m/s
2
d A B 0,116 2 3600

v B C

4 (q ev1 q ev 3 ) 4 (14,67 30,63)

0,993 m/s
d B2 C
0,127 2 3600

v C D

4 (q ev1 q ev 3 ) 4 (14,67 30,63)

0,676 m/s
d C2 D
0,154 2 3600

v DE

4 q ev1 q ev 3 q ev 5 4 14,67 30,63 15,5

0,762 m/s
d D2 E
0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re A B

v A B d A B 0,386 0,116

15107 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re B C

v B C d B C 0,993 0,127

42548 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,676 0,154

35123 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,762 0,168

43190 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B

0,3164
0,3164

0,029
0.25
(Re A B )
15107 0.25

B C

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re B C )
42548 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re C D )
351230.25

D E

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re D E )
43190 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL ) A B
(iL ) B C

(iL) C D
(iL) D E

q ev2 1 L AB
8
8
14,67 2 4100

0
,
029

7,77 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,116 5 3600 2

(qev1 qev 3 ) 2 LBC


8
8
45,3 2 4500

0
,
022

39,22 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,127 5 3600 2

(qev1 q ev 3 ) 2 LCD
8
8
45,3 2 6800
2 C D
2
0,023
23,63 m
g
d C5 D
9,806
0,154 5 3600 2

(q ev1 q ev3 q ev5 ) 2 LDE


8
8
60,8 2 5150
2 D E
2
0,022
19,96 m
g
d D5 E
9,806
0,168 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p1 p E am g [iL1 A iL A B iLB C iLC D iLD E ( z E z1 )]

0,616 10 5 628 9,806 88,15 7,77 39,22 23,63 19,96 160 300 2,068 10 5 Pa 2,068 bar
p3 p E am g [iL3 B iLB C iLC D iL D E ( z E z 3 )]

0,616 10 5 628 9,806 33,43 39,22 23,63 19,96 160 180 6,543 10 5 Pa 6,543 bar
p5 p E am g [iL5 d iLD E ( z E z 5 )]

0,616 10 5 628 9,806 75,87 19,96 160 210 3,438 10 5 Pa 3,438 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W1 00 06

W300 06
W5 00 06

p1 q ev1
2,068 10 5 14,67
tp
6 7223 Wh 7,223 kW h

0,7 3600

p3 q ev 3
6,543 10 5 30,63
tp
6 47717 Wh 47,717 kW h

0,7 3600
p 5 q ev 5
3,438 10 5 15,5
tp
6 12687 Wh 12,687 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 08-10


Pompeaza parcurile 3 i 5 iar timpul de pompare este: tp = 2 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v B C

4 qev 3
4 30,63

0,672 m/s
2
d B C 0,127 2 3600

vCD

4 q ev3
4 30,63

0,457m/s
2
d C D 0,154 2 3600

v D E

4 (q ev 3 q ev 5 ) 4 (30,63 15,5)

0,578 m/s
d D2 E
0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re B C

v B C d B C 0,672 0,127

28793 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,457 0,154

23744 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,578 0,168

32761 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

B C

0,3164
0,3164

0,024
0.25
(Re B C )
287930.25

C D

0,3164
0,3164

0,025
0.25
(Re C D )
23744 0.25

D E

0,3164
0,3164

0,024
0.25
(Re D E )
327610.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) B C

qev2 3 LBC
8
8
30,63 2 4500

0
,
024

19,56 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,127 5 3600 2

(iL) C D

q ev2 3 LCD
8
8
30,63 2 6800

0
,
025

11,75m
C D
2 g
d C5 D
2 9,806
0,154 5 3600 2

(iL) D E

(q ev 3 qev 5 ) 2 LDE
8
8
46,13 2 5150

0
,
024

12,54 m
DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,168 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p3 p E am g [iL3 B iLB C iLC D iL D E ( z E z 3 )]

0,616 10 5 628 9,806 33,43 19,56 11,75 12,54 160 180 41,435 10 5 Pa 41,435 bar

p 5 p E am g [iL5 D iLD E ( z E z 5 )]

0,616 10 5 628 9,806 75,87 12,54 160 210 29,815 10 5 Pa 29,815 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W3 08 10

p3 qev 3
41,435 105 30,63
tp
2 10072 Wh 100,726 kW h

0,7 3600

W5 0810

p 5 q ev 5
29,815 10 5 15,5
tp
2 36677 Wh 36,677 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 10-12


Pompeaza parcul 5 i timpul de pompare este: tp = 2 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v DE

4 q ev 5
4 15,5

0,194 m/s
2
d D E 0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s


Re D E

v D E d D E 0,194 0,168

10996 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

DE

0,3164
0,3164

0,031
0.25
(Re D E )
10996 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) D E

q ev2 5 LDE
8
8
15,5 2 5150
2 DE
2
0,031
18,28 m
g
d D5 E
9,806
0,168 5 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 5 p E am g [iL5 D iLD E ( z E z 5 )]

0,616 10 5 628 9,806 75,87 1,82 160 210 2,32 10 5 Pa 2,32 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W51012

p5 q ev 5
2,32 10 5 15,5
tp
2 2853 Wh 2,853 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 16-24


Pompeaza parcurile 2 si 4 iar timpul de pompare este: tp = 6 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v A B

4 qev 2
4 34,38

0,904 m/s
2
d A B 0,116 2 3600

v B C

4 q ev 2
4 34,38

0,754 m/s
2
d B C 0,127 2 3600

v C D

4 ( q ev 2 q ev 4 )
4 66,26

0,988 m/s
2
d C D
0,154 2 3600

v D E

4 (q ev 2 q ev 4 )
4 66,26

0,830 m/s
2
d DE
0,168 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2,96410-6 m2/s

Re A B

v A B d A B 0,904 0,116

35379 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re B C

v B C d B C 0,754 0,127

32307 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re C D

v C D d C D 0,988 0,154

51333 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Re D E

v D E d D E 0,830 0,168

47045 2300 regim turbulent


am
2,964 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:
A B

0,3164
0,3164

0,023
0.25
(Re A B )
35379 0.25

B C

0,3164
0,3164

0,024
0.25
(Re B C )
32307 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,021
0.25
(Re C D )
51333 0.25

DE

0,3164
0,3164

0,022
0.25
(Re D E )
47045 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

q ev2 2 L AB
8
8
34,38 2 4100

0
,
023

33,85 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,116 5 3600 2

(iL) B C

qev2 2 LBC
8
8
34,38 2 4500

0
,
024

24,64 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,127 5 3600 2

(iL) C D

(q ev 2 q ev 4 ) 2 LCD
8
8
66,26 2 6800

0
,
021

46,17 m
C D
2 g
d C5 D
2 9,806
0,154 5 3600 2

(iL) D E

(q ev 2 qev 4 ) 2 LDE
8
8
66,26 2 5150

0
,
022

23,71 m
DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,1685 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 2 p E am g [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

0,616 10 5 628 9,806 23,26 33,85 24,64 46,17 23,71 160 170 9,299 10 5 Pa 9,299 bar

EMBED Equation.3 p 4 p E am g [iL4C iLC D iLD E ( z E z 4 )]


EMBED Equation.3
0,616 10 5 628 9,806 22,28 46,17 23,71 160 190 4,496 10 5 Pa 4,496 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W216 24

p 2 q ev 2
9,299 10 5 34,38
tp
6 76118 Wh 76,118 kW h

0,7 3600

W4 16 24

p 4 q ev 4
4,496 10 5 15,5
tp
6 16592 Wh 16,592 kW h

0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W1-00-06 =7,223 kWh
W2 = W2-16-24 =76,118 kWh
W3 = W3-00-06 + W3-08-10 = 47,717+100,726 = 148,443 kWh
W4 = W4-16-24 =16,592 kWh
W5 = W5-00-06+W5-08-10+W5-10-12 = 12,687+36,677+2,853 = 52,217 kWh
5

W III Wi 7,223 76,118 148,443 16,592 52,217 300,593 kW h


i 1

Bilantul energiei consumate n cazul fiecarei variante:

WI 224,349 kWh

WII 175,53 kWh varianta optim de pompare


W 300,593 kWh
III

Capitolul 5

BILANTUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL


n cadrul depozitului central titeiul curat este depozitat n rezervoare metalice
cilindrice verticale cu capacitati corespunzatoare conform STAS 6579 71.
Pentru depairea temperaturii de congelare i asigurarea transportului titeiului spre
rafinarie acesta se ncalzete cu ajutorul serpentinelor la o temperatura T = 60 C. Aburul de
ncalzire va fi de tip saturat produs n agregate de tip ABA.
Rezervoarele au urmatoarele capacitati:
- capacitatea nominala: 1000 m3;
- capacitatea efectiva: 1062 m3;
- diametrul interior al primei virole: D = 12370 mm;
- numarul virolelor: n = 6;
- naltimea partii cilindrilor: H = 8840 m;
- grosimea capacului: 5mm;
- grosimea fundului: 5 mm;
- grosimea mantalei: 5mm;
- inclinarea capacului: 1/20.

Cantitatea de titei curat n parcul central:


Qiei net 1 i Q1 Q2 Q3 Q4 Q 5

= (1-0,33)(88 + 275 +245 + 255 + 155) = 682,06 m3/zi

Numarul de rezervoare n care se depoziteaza titeiul curat:

nc

Q iei _ net
V

682,06
0,682
1000

Se alege nr = 1 rezervor

5.1. Calculul cantitatii totale de caldura


Q = QI + QII + QIII
- QI reprezinta caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului la temperatura de
siguranta Ts la temperatura de ncalzire T;
- QII reprezinta cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei cristalizate;
- QIII reprezinta cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura.

Temperatura de siguranta:
Ts = Tc + 3 C = 11 + 3 = 14 C = 287,15 K

Temperatura de ncalzire:
T = 60 C = 333,15 K

Temperatura medie:
Tm

T 2 TS 333,15 2 287,15

302,48 K
3
3

Caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului la temperature de siguranta:

QI t ct V T Ts 798,15 0,638 1000 333,15 287,15 23,42 10 6 kcal

unde:
- ct caldura specifica a titeiului;
ct 0.4825 0.00077 Tm 100 0,4825 0,00077 302,48 100 0,638 kcal/h

- V volumul titeiului din rezervor.

Cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei:


QII t V 798,15 1000 0,06 40 1,91 10 6 kcal/h

- caldura latenta de vaporizare;


- reprezinta continutul de parafina.

40 kcal/kg

4...8 0 0 se alege

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura:


QIII K S Tm Text

unde:

6% 0,06

K este coeficientul global de schimb de caldura;


S suprafata rezervorului;
Text temperatura mediului exterior.

K S K g S f K og S og K l Sl

unde:
Kg coeficientul global de schimb de caldura pentru fundul rezervorului;
k g 1 kcal/m2 ho C

Kog coeficient de oglinda;


k og 1.5 kcal/m 2 ho C

Kl coeficientul lateral.
kl 5 kcal/m 2 ho C

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura se determina n doua


cazuri:
- Pe timp de vara: Text=25C;
- Pe timp de iarna: Text= - 15C.
Rezervorul avnd o forma cilindrica suprafetele de fund i de oglinda sunt egale.
S f S og

D 2 12,37 2

120,17 m 2
4
4

Sl D h 12,37 8,321 323,36 m 2


h

V
1000

8.321 m
Sf
120,17

KS = 1120,17 + 1,5120,17 + 5323,36 =1917,2 kcal/hC


Pe timp de vara:
QIII = 1917,2 (29,33 25) = 8301,4 kcal
Q = QI + QII + QIII =23,42106+1,91106+8301,4 =25,338106 kcal
Pe timp de iarna:
QIII = 1917,2 (29,33 + 10) = 75403,47 kcal
Q = QI + QII + QIII =23,42106+1,91106+75403,47 =25,405106 kcal
5.2. Numarul de agregate necesare ncalzirii titeiului

Debitul de aer necesar (kg abur/ora); p = 8 at, t = 175 C


Qabur

iabur=560 kcal/kg

Q
iabur

(entalpia aburului).

Pe timp de vara:
Qabur

25,338 106
45246,42 kg cal/h
560

Qabur

25,405 10 6
45366,07 kg cal/h
560

Pe timp de iarna:

Cantitatea de apa necesara producerii aburului, pentru raportul de conversie


1/1:

Pe timp de vara:
Qap

Qabur 45246,42

45,246 m 3 /h
1000
1000

Qap

Qabur
45366,07

45,366 m 3 /h
1000
1000

Pe timp de iarna:

Debitul de gaze necesar producerii aburului:


Qg

Q
p cal

unde: pcal = 8760 k cal/ m 3st puterea calorica a gazului


Pe timp de vara:
Qg

Q
25,338 10 6

2892,47 m 3 /h
p cal
8760

Pe timp de iarna:
Qg

Q
25,405 10 6

2900,11 m 3 /h
p cal
8760

5.3. Lungimea serpentinelor de ncalzire


Lungimea serpentinelor de ncalzire:

S sp

419,61
394,93 m
0,3382

unde:
Ssp aria suprafetei serpentinei;
d diametrul serpentinei; d = 338,2 mm.
Tab

Q
T fc

S sp
K ab t

Tab Ts
2

1376

25,405 10 6
419,61 m 3
448,15 375,15 448,15 287,15

2
2

unde:
- Kab-t coeficientul global de schimb de caldura abur titei;
Kab-t =1600 W/m2K = 1376 kcal/ m2hK
1 kW =860 kcal/h
- Tab temperatura de ncalzire a aburului;
Tab = 175 C = 448,15 K
- Tfc temperatura finala a condensului;
Tfc = 375,15 K
5.4. Timpul de racire al titeiului din rezervor
Pe timp de vara: Text = 25 C

T Text
t ct V
ln
KS
TS Text

798,15 0,638 1000 60 25


ln
307,43 ore
1917,2
14 25

Pet imp de iarna: Text = -10 C

T Text
t ct V
ln
KS
TS Text

798,15 0,638 1000 60 15


ln
252,38 ore
1917,2
14 15

Capitolul 6

PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA DEPOZITUL


CENTRAL LA RAFINARIE
Transportul titeiului curat de la depozitul central la rafinarie se face cu pompele 2PN400, echipate cu camaa de 7 1 4 " i au urmatoarele caracteristici:
- volumul pe cursa dubla:
Vcd=30,6 l/c.d.
- numarul de curse duble pe minut:
ncd=50 c.d./minut
- randamentul:
= 0,7
- debitul pompei:
qp = Vcd ncd = 30,6 10-3 50 60 0,7 =64,26 m3/h
- presiunea de pompare maxima:
pp = 70 bar
6.1. Calculul hidraulic al conductei de transport
Q2
pD pR
8
2 t5 Lt t g z R z D
t g
g d

Determinarea debitului total de titei curat la depozitul central:

Qt = (1- i)( Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5) = (1-0,33)(88 + 275 + 245 + 255 + 155) =


=682,06 m3/zi = 28,42 m3/h

Numarul de pompe:
np c

Qt
682,06

0,5897
q p t z 64,26 18

unde:
- tz: timpul zilnic de pompare
tz = 18 ore

Se alege npr = 1 pompa

Determinare diametrului orientativ:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


4 Qt
4 28,42

0,100 m 100 mm
v ec
1 3600

d0

Determinarea diametrului real, conform STAS 715/8 88:


d = 100,1 mm
D = 114,3 mm = 4 1/2 in
e = 7,1 mm

Viteza reala:
v

4 Qt
4 28,42

1,01 m/s
d 3600 0,100 2

Temperatura medie pe conducta:


Pe timp de vara:
Tm

TD 2 TR 60 2 18

32 C
3
3

TD temperatura la depozitul central:


TD = 60 C
TR temperatura la rafinarie:
TR = 18 C
Pe timp de iarna:
Tm

TD 2 TR 60 2 2

21,33 C
3
3

TD temperatura la depozitul central:


TD = 60 C
TR temperatura la rafinarie:
TR = 2 C

Densitatea medie pentru temperatura medie:


Pe timp de vara:

t 293,15 Tm 273,15 801 0,108 305,15 273,15 797,54 kg/m 3

= 1,1875 0,001315273,15 = 1,1875 -0,001315816 = 0,108

Pe timp de iarna:
t 293,15 Tm 273,15 801 0,108 294,48 273,15 798,69 kg/m 3

= 1,1875 0,001315273,15 = 1,1875 -0,001315816 = 0,108

Vscozitatea titeiului pentru temperatura medie:


Pe timp de vara:
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => Tm=2,82510-6 m2/s

constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C 0.8)] A B log T 1

log[log(106 vt 2C 0.8)] A B log T 2


Pe timp de iarna:
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => Tm=3,47510-6 m2/s
constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C 0.8)] A B log T 1

log[log(106 vt 2C 0.8)] A B log T 2

Calculul numarului Reynolds:


Pe timp de vara:
Re

v d 1.01 0,100

35752 regim turbulent


v Tm
2,825 10 6

Pe timp de iarna:
Re

v d
1,01 0,100

29065 regim turbulent


v Tm 3,475 10 6

Coeficientul de rezistenta hidraulica:


Pe timp de vara:

0,3164
0,3164

0,023
0 , 25
Re
35752 0, 25

Pe timp de iarna:

0,3164
0,3164

0,024
0 , 25
Re
29065 0, 25

Panta hidraulica:
Pe timp de vara:
i

Qt2
8
8
28,42 2

0
,
023

0,0118
2 g
d 5 2 9,806
3600 2 0,100 5

Pe timp de iarna:
i

Qt2
8
8
28,42 2

0
,
024

0,0124
2 g
d 5 2 9,806
3600 2 0,100 5

Presiunea de pompare:
Pe timp de vara:

PD PR t g i Lt z R z E 0,782 10 5 797,54 9,806 0,0118 63300 180 160 =


59,839105 Pa = 59,839 bar
PR H t g 10 797,54 9,806 78206 Pa 0,782 bar

Pe timp de iarna:

PD PR t g i Lt z R z E 0,783 10 5 798,69 9,806 0,0124 63300 180 160 =


63,824105 Pa = 63,824 bar
PR H t g 10 798,69 9,806 78319 Pa 0,783 bar

Numarul de statii de pompare:


n sc

PD
63,824

0,912
pp
70

Se alege nsr = 1 statie

Puterea necesara pomparii:


p p Qt

m t t z

k ns

70 10 5 28,42
1,1 1 4690,37 W h 4,690 kW h
0,96 0,75 18 3600

unde:
- m - este randamentul motorului
m 0.96

- t - este randamentul transmisiei


t 0.75

- k - coeficientul de supra sarcina


k=1.1
Energia consumata pe zi:

W = Ntz320 = 4,6918320 = 27015,4 kWh/zi

6.2. Calculul mecanic al conductei de transport


Grosimea de perete a tevii se determina pe baza teoriei efortului unitar.
e

PD D
a1 a2 a1 a2
2 a

unde:
- coeficientul de calitate al mbinarii sudate: =(0,7...0,9) Se alege: =0,9;
- a1 ados pentru neuniformitatea grosimii peretelui: a1=(0,125...0,15) mm
Se alege:

a1=0,130 mm;

- a2 adaos pentru coroziune: a2=(0,5...1) mm

Se alege:

a2=0,75 mm;

- a efortul unitar admisibil:


a

c 2,07 108

1,182 108 N/m 2


c
1,75

- c efortul unitar de curgere: c =2,07108 N/m2


c coeficient de siguranta: c=(1,67...2)
e

Se alege: c=1,75;

PD D
63,824 10 5 114,3
a1 a 2
0,13 0,75 4,3 mm 7,1 mm
2 a
2 0,9 1,182 10 8

e=4,3 mm < 7,1 mm => conducta a fost corect dimensionata.


6.3. Calculul termic al conductei de transport

Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei:


Pe timp de vara:
Tx Text TD Text e ax 18 60 18 e 0,156x 18 42 e 0,156x
a

K d
2 0,1001 3600

0,156
tm c mt Qt 797,54 28,42 0,640

- temperatura la depozitul central: TD =60 C


- temperatura exterioara: Text = 18 C
- coeficientul global de schimb de caldura: K=2 W/m2K
- caldura specifica a titeiului pentru temperatura medie: cmt

cmt 0,4825 0,00077 (Tm 100) 0,4825 0,0077 (305,15 100) 0,640 Kcal/kgC

Pe timp de iarna:
Tx Text TD Text e ax 2 60 2 e 0 ,158x 2 58 e 0,158x
a

K d
2 0,1001 3600

0,158
tm c mt Qt 798,69 28,42 0,632

- temperatura la depozitul central: TD =60 C


- temperatura exterioara: Text = 2 C
- coeficientul global de schimb de caldura: K=2 W/m2K
- caldura specifica a titeiului pentru temperatura medie: cmt
cmt 0,4825 0,00077 (Tm 100) 0,4825 0,0077 (294,48 100) 0,632 Kcal/kgC

Calculul hidraulic al conductei considernd proprietatile fluidelor ca fiind zonal


constante:

- lungimea tronsonului:
L = 5 km = 5000 m
- determinarea numarului de tronsoane:
j

Lt
63300

12,66
L
5000

Avem 13 tronsoane din care 12 de 5 km i unul de 3,3 km.

Calculul temperaturii medii pe fiecare tronson:


Tmj

T j 2 Ti 1
3

Densitatea titeiului pentru temperatura medie pe ficare tronson:

tj 293,15 Tmj 273,15 kg/m 3


293,15 801 kg/m 3

= 1,1825 0,001315273,15=1,1825-0,001313816 = 0,108

Vscozitatea titeiului pentru temperatura medie pe fiecare tronson:


log[log(106Tj+0,8)]=A+Blog Tmj

constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C 0.8)] A B log T 1

log[log(106 vt 2C 0.8)] A B log T 2


0,193 A B 2,46

0,243 A B 2,48

0,193 0,243 B 2,46 B 2,48


0,05 = - B0,02 => B = - 2,5
-0,193 = A 2,52,46 => A =5,957

A 5,957

B 2,5
tj

5 , 957 2 , 5log Tmj

10

4 Qt
4 28,42

1,003 m/s
2
d
0,10012 3600

Numarul Reynolds pe fiecare tronson:


Re j

0,8

Viteza medie pe fiecare tronson:


v

1010

v d
vtj

Rezistenta hidraulica pe fiecare tronson:


- regim turbulent:
j

- regim laminar:

0,3164
Re 0j , 25

64
Re j

Panta hidraulica pe fiecare tronson:


8
Qt2
ij 2 j 5
g
d

Pierderea de sarcina pe fiecare tronson:


hLj i j L

Pierderea totala de sarcina:


13

13

j 1

j 1

hL hLj L i j

Presiunea de pompare:
Pe timp de vara:

13

h z

PE PR t g

j 1

Lj

zE

0,782 105 797,54 9,806 738,83 180 160 60,127 105 Pa 60,127 bar
PR H t g 10 797,54 9,806 78206 Pa 0,782 bar

Pe timp de iarna:

13

PE PR t g

h z
j 1

Lj

zE

0,783 105 798,69 9,806 764,46 180 160 62,22 105 Pa 62,22 bar
PR H t g 10 798,69 9,806 78319 Pa 0,783 bar

Pe timp de vara
Nr.

Lung.

tronson
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

tronson
km
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

TX
0

C
2
53,93
48,74
44,30
40,50
37,25
34,47
32,09
30,05
28,31
26,82
25,55

Tmj
0

C
3
55,95
50,47
45,78
41,76
38,33
35,39
32,88
30,73
28,89
27,32
25,97

Tabelul 6.3.1
tj

tj

Rej

Kg/m3
4
886,87
886,88
886,89
886,90
886,91
886,92
886,92
886,92
886,93
886,93
886,94

10-6m2/s
5
2,09
2,22
2,35
2,47
2,58
2,68
2,77
2,85
2,92
2,99
3,04

m/s
6

7
48029,1
45122,5
42684,8
40636,5
38912,1
37458,5
36230,9
35192,5
34312,5
33567,2
32934,3

1,003

regim
8
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent

ij

hLj

9
0,0214
0,0217
0,0220
0,0222
0,0225
0,0227
0,0229
0,0231
0,0232
0,0233
0,0234

10
0,0109
0,0111
0,0112
0,0114
0,0115
0,0116
0,0117
0,0118
0,0119
0,0120
0,0121

m
11
54,83
55,69
56,47
57,17
57,79
58,35
58,83
59,27
59,64
59,97
60,25

12

24,46

24,82

886,94

3,09

32397,9

13

3,3

23,52

23,83

886,94

3,14

31940,0

turbulent

0,0121

60,50

turbulent
0,0236
0,0122
Pierderea totala de sarcina hidraulica, m
Presiunea de pompare, bar

0,0235

40,07
738,83
60,127

Pe timp de iarna

Tabelul 6.3.2
Nr.

Lung.

tronson
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tronson
km
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

tj

tj

Rej

C
2
51,52
44,28
38,10
32,82
28,32
24,47
21,19
18,38
15,99
13,94
12,20
10,70

C
3
54,34
46,69
40,16
34,58
29,82
25,75
22,28
19,32
16,78
14,62
12,78
11,20

Kg/m3
4
886,87
886,89
886,91
886,92
886,93
886,93
886,94
886,95
886,96
886,97
886,97
886,98

10-6m2/s
5
2,12
2,32
2,52
2,70
2,88
3,05
3,21
3,36
3,49
3,61
3,72
3,81

m/s
6

7
47171,3
43156,9
39827,0
37060,0
34755,1
32832,9
31223,9
29876,4
28743,4
27791,3
26987,4
26310,3

13

3,3

9,43

9,85

886,98

3,90

TX

Tmj

1,003

25735,8

regim

ij

hLj

9
0,0214
0,0219
0,0223
0,0228
0,0231
0,0235
0,0238
0,0240
0,0243
0,0245
0,0246
0,0248

10
0,0110
0,0112
0,0114
0,0117
0,0118
0,0120
0,0122
0,0123
0,0124
0,0125
0,0126
0,0127

m
11
55,08
56,32
57,46
58,50
59,45
60,30
61,06
61,74
62,34
62,86
63,33
63,73

0,0249
0,0128
Pierderea totala de sarcina hidraulica, m
Presiunea de pompare, bar

42,29
764,46
62,22

8
Turbulent

Nu recalculam numarul de statii de pompare deoarece am obtinut valori mai


mici pentru presiunea de pompare.

Lungimea de congelare:
LC

T Text
1
ln E
a
Ts Text

1
333,1 275,15
ln
9,459 km
0,158 288,15 275,15

Numarul statiilor de ncalzire:


ns

Lt
63,3

6,692
Lc 9,459

Se alege nsr = 7 statii

6.4. Calculul mecanic al conductei de transport(de verificare)


Grosimea de perete a tevii se determina pe baza teoriei efortului unitar.
e

PD D
a1 a2 a1 a2
2 a

unde:
- coeficientul de calitate al mbinarii sudate: =(0,7...0,9) Se alege: =0,9;

- a1 ados pentru neuniformitatea grosimii peretelui: a1=(0,125...0,15) mm


Se alege:

a1=0,130 mm;

- a2 adaos pentru coroziune: a2=(0,5...1) mm

Se alege:

a2=0,75 mm;

- a efortul unitar admisibil:


a

c 2,07 108

1,182 108 N/m 2


c
1,75

- c efortul unitar de curgere: c =2,07108 N/m2


c coeficient de siguranta: c=(1,67...2)
e

Se alege: c=1,75;

PD D
63,824 10 5 114,3
a1 a 2
0,13 0,75 4,3 mm 7,1 mm
2 a
2 0,9 1,182 10 8

e=4,3 mm < 7,1 mm => conducta a fost corect dimensionata.

CONCLUZII
Proiectarea sistemului de transport i de depozitare este un calcul complex care are
n vedere realizarea unei scheme tehnice de transport i depozitare, astfel nct cheltuielele
efectuate pentru aceasta, sa fie ct mai reduse, dar cu un andament maxim.
Unii dintre parametrii care intervin n calcul depind de proprietatile fluidului
transportat, deci de respectivele proprietati (densitate, vscozitate, ratia gaze-solutie,
presiune, temperatura e.t.c.) i este valabila numai pentru fluidul transportat entru care sa
facut calculul.
Calculul variantelor de pompare a necesitat o atentie deosebita din partea
proiectantului deoarece trebuie sa se ajunga la o varianta ct mai eficienta din punct de
vedere economic, ct i din punct de vedere al timpului de pompare i evacuare a produselor
petroliere.
Aceasta operatiune se face printr-un sistem de parcuri, conducte de legatura, depozit
i n cele din urma, rafinarie, acest sistem putnd fi adoptat la procesele automatizate,
uurnd n acest fel responsabilitatea personalului angajat.
Tinnd cont de faptul ca transportul produselor petroliere prin conducte are costul
cel mai redus, acesta are prioritate fata de alte metode de transport. ntretinerea sistemului
este uoara, el necesita revizii tehnice periodice de cteva ori pe an de catre persoane
autorizate.

Anexa 1

Anexa 1

Anexa 2

Bibliografie:

1) Oroveanu T., Stan Al., Talle V.: Transportul petrolului Editura tehnica Bucureti,
1985.
2) Bulau L.:Colectarea, transportul i depozitarea titeiului I.P.G. Ploieti, 1978.
3) Oroveanu T., Stan Al., Trifan G.:Colectarea transportul i depozitarea produselor
petroliere i gazului Editura E.T.P.Bucureti 1985