Sunteți pe pagina 1din 5

BREVIAR DE CALCUL PANOURI SOLARE PENTRU ALIMENTARE CU APA A OBIECTIVULUI : PEDIATRIE SPITAL SINAIA beneficiar : A.

PRIMARIA SINAIA

DETERMINAREA CERINTEI DE APA Necesarul specific (norma de consum) de apa rece si apa calda de consum este data in STAS 1478 tab 4 sau SR 1343/1-2006 tabelul 2. Qzi med - debitul mediu zilnic - reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic [m3/zi] n m
Q zi
med

Qzi max - debitul zilnic maxim - reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim [m3/zi]

1 1000

k = 1 i =1

N i q s i

Q zi

= max

1 1000
n

Qorar max - debitul orar maxim - reprezinta valoarea maxima a consomului orar din ziua de consum maxim [m3/h] N(i) - numarul de utilizatori q s(i) - necesarul specific (norma de consum) k zi (i) - coeficientul de variatie zilnica - SR 1343/1-2006 tabelul 1 - k zi (i) = 1,2 ,,, 1,35

Q orar

= max

1 1 1000 24

k = 1 i =1

N i q s i k zi i k or i

k =1 i =1 m

N i q i k zi i

Observatii

K or - coeficient de variatie orara - se alege cu ajutorul SR 1343/1-2006 anexa 2 sau tabele statistice asemanatoare - valoarea maxima este 5. Norma de Norma cons Qzi med Numar consum ar acc 45o apa rece consumatori (l/zi) (l/zi) mc/zi Qzi med apa calda mc/zi Kzi Qzi max apa rece mc/zi Qzi max apa calda mc/zi Korar Qorar max apa Qorar max apa rece mc/h calda mc/h

Nr. Crt 1

Denumirea consumatorului

UM

Nevoi gospodaresti om/zi om/zi 15 25 25 120 11.25 54 0.375 3.000 3.375 0.039 0.169 1.350 1.519 0.018 0.000 1.519 0.018 l/s 1.2 1.2 0.450 3.600 4.050 0.047 0.000 4.050 0.047 0.203 1.620 1.823 0.021 0.000 1.823 0.021 l/s 4.2 4.2 0.079 0.630 0.709 0.197 0.000 0.709 0.197 0.035 0.284 0.319 0.089 0.000 0.319 0.089

SR 1343/1/2006

1.1. Personal angajat 1.2. bolnavi (paturi) TOTAL NECESAR DE APA

l/s

Nevoi proprii ale sistemului TOTAL NECESAR DE APA

0%

0.000 3.375 0.039

l/s

l/s

l/s

Consumul maxim de apa calda este de aprox. 4050 l/zi (709 l/h). B. DETERMINAREA VOLUMULUI BOILERULUI BIVALENT Temperatura de stocare a apei calde de consum este 60 C, iar volumul este 1,5 x necesarul zilnic la 45 C V boiler = 1590 litri Se alege un boiler bivalent 500 litri care poate prepara 1605 l apa calda pe ora. De asemenea se alege un vas de acumulare 500 l, dotat cu serpentina pentru racordare la panouri solare pentru aportul la incalzire. V boiler pr = 500 + 500 litri Pentru cazul panourilor cu tuburi vidate, conform diagramei sunt necesare 10 panori, tinand cont de abaterea de montaj fata de directia Sud, si fata de 45 orizontal. Numarul maxim de panouri solare este in functie de serpentina boilerului bivalent: S max = 1,6 / 0,2 = 8 mp echivalent cu 5 panouri, total 10 panouri Se monteaza 10 panouri cu tuburi vidate cu prindere pe acoperisul cladirii. INTOCMIT , Alexandru Opris

BREVIAR DE CALCUL PANOURI SOLARE PENTRU ALIMENTARE CU APA A OBIECTIVULUI : beneficiar : A. PRIMARIA SINAIA

SPITAL ORASENESC SINAIA

DETERMINAREA CERINTEI DE APA Necesarul specific (norma de consum) de apa rece si apa calda de consum este data in STAS 1478 tab 4 sau SR 1343/1-2006 tabelul 2. Qzi med - debitul mediu zilnic - reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic [m3/zi] n m
Q zi
med

Qzi max - debitul zilnic maxim - reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim [m /zi]
3

1 1000

k = 1 i =1

N i q s i

Q zi

1 = max 1000
n

Qorar max - debitul orar maxim - reprezinta valoarea maxima a consomului orar din ziua de consum maxim [m3/h] N(i) - numarul de utilizatori q s(i) - necesarul specific (norma de consum) k zi (i) - coeficientul de variatie zilnica - SR 1343/1-2006 tabelul 1 - k zi (i) = 1,2 ,,, 1,35

Q orar

= max

1 1 1000 24

k = 1 i =1

N i q s i k zi i k or i

k =1 i =1 m

N i qi k zi i

Observatii

K or - coeficient de variatie orara - se alege cu ajutorul SR 1343/1-2006 anexa 2 sau tabele statistice asemanatoare - valoarea maxima este 5. Norma de Norma cons Qzi med Numar consum ar acc 45o apa rece consumatori (l/zi) (l/zi) mc/zi Qzi med apa calda mc/zi Kzi Qzi max apa rece mc/zi Qzi max apa calda mc/zi Korar Qorar max apa Qorar max apa rece mc/h calda mc/h

Nr. Crt 1

Denumirea consumatorului

UM

Nevoi gospodaresti om/zi om/zi 153 69 25 370 11.25 166.5 3.825 25.530 29.355 0.340 1.721 11.489 13.210 0.153 0.660 13.870 0.161 l/s 1.2 1.2 4.590 30.636 35.226 0.408 1.761 36.987 0.428 2.066 13.786 15.852 0.183 0.793 16.644 0.193 l/s 4.2 4.2 0.803 5.361 6.165 1.712 0.308 6.473 1.798 0.361 2.413 2.774 0.771 0.139 2.913 0.809

SR 1343/1/2006

1.1. Personal angajat 1.2. bolnavi (paturi) TOTAL NECESAR DE APA

l/s

Nevoi proprii ale sistemului TOTAL NECESAR DE APA

5%

1.468 30.823 0.357

l/s

l/s

l/s

Consumul maxim de apa calda este de aprox. 16600 l/zi (2900 l/h). B. DETERMINAREA VOLUMULUI BOILERULUI BIVALENT Temperatura de stocare a apei calde de consum este 60 C, iar volumul este 1,5 x necesarul zilnic la 45 C V boiler = 14560 litri Se aleg doua circuite independente cu cate un boiler bivalent 500 litri care poate prepara 1605 l apa calda pe ora. De asemenea fiecare circuite are un vas de acumulare 500 l, dotat cu serpentina pentru racordare la panouri solare pentru aportul la incalzire. V boiler pr = 2x500 + 2x500 litri Pentru cazul panourilor plane, conform diagramei sunt necesare 12 panori, tinand cont de abaterea de montaj fata de directia Sud, si fata de 45 orizontal. Numarul maxim de panouri solare este in functie de serpentina boilerului bivalent: S max = 1,9 / 0,2 = 9.5 mp echivalent cu 7 panouri, total 15 Se monteaza un total de 30 panouri plane, grupate in doua circuite independente de 15 panouri. INTOCMIT ,

panouri

Alexandru Opris

BREVIAR DE CALCUL PANOURI SOLARE PENTRU ALIMENTARE CU APA A OBIECTIVULUI : CAMIN SOCIAL beneficiar : A. PRIMARIA SINAIA

DETERMINAREA CERINTEI DE APA Necesarul specific (norma de consum) de apa rece si apa calda de consum este data in STAS 1478 tab 4 sau SR 1343/1-2006 tabelul 2. Qzi med - debitul mediu zilnic - reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic [m3/zi] n m
Q zi
med

Qzi max - debitul zilnic maxim - reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim [m /zi]
3

1 1000

k = 1 i =1

N i q s i

Q zi

= max

1 1000
n

Qorar max - debitul orar maxim - reprezinta valoarea maxima a consomului orar din ziua de consum maxim [m3/h] N(i) - numarul de utilizatori q s(i) - necesarul specific (norma de consum)

Q orar

max

1 1 1000 24

k = 1 i =1

N i q s i k zi i k or i

k =1 i =1 m

N i q i k zi i

Observatii

k zi (i) - coeficientul de variatie zilnica - SR 1343/1-2006 tabelul 1 - k zi (i) = 1,2 ,,, 1,35 K or - coeficient de variatie orara - se alege cu ajutorul SR 1343/1-2006 anexa 2 sau tabele statistice asemanatoare - valoarea maxima este 5. Norma de Norma cons Qzi med Numar consum ar acc 45o apa rece consumatori (l/zi) (l/zi) mc/zi Qzi med apa calda mc/zi Kzi Qzi max apa rece mc/zi Qzi max apa calda mc/zi Korar Qorar max apa Qorar max apa rece mc/h calda mc/h

Nr. Crt 1

Denumirea consumatorului

UM

Nevoi gospodaresti om/zi om/zi 2 54 25 120 11.25 54 0.050 6.480 6.530 0.076 0.023 2.916 2.939 0.034 0.000 2.939 0.034 l/s 1.2 1.2 0.060 7.776 7.836 0.091 0.000 7.836 0.091 0.027 3.499 3.526 0.041 0.000 3.526 0.041 l/s 4.2 4.2 0.011 1.361 1.371 0.381 0.000 1.371 0.381 0.005 0.612 0.617 0.171 0.000 0.617 0.171

SR 1343/1/2006

1.1. Personal administrativ 1.2. Locuitori TOTAL NECESAR DE APA

l/s

Nevoi proprii ale sistemului TOTAL NECESAR DE APA

0%

0.000 6.530 0.076

l/s

l/s

l/s

Consumul maxim de apa calda este de aprox. 3526 l/zi (617 l/h). B. DETERMINAREA VOLUMULUI BOILERULUI BIVALENT Temperatura de stocare a apei calde de consum este 60 C, iar volumul este 1,5 x necesarul zilnic la 45 C V boiler = 3090 litri Se aleg doua boilere bivalente 1000 litri ce pot prepara 3500 l apa calda pe ora. De asemenea se alege un vas de acumulare 500 l, dotat cu serpentina pentru racordare la panouri solare pentru aportul la incalzire. V boiler pr = 2000 + 500 litri Pentru cazul panourilor plane, conform diagramei sunt necesare 26 panori, tinand cont de abaterea de montaj fata de directia Sud, si fata de 45 orizontal. Numarul maxim de panouri solare este in functie de serpentina boilerului bivalent: S max = 3,8 / 0,2 = 19 mp echivalent cu 15 panouri, total 30 panouri Se monteaza 28 panouri plane cu prindere pe acoperisul cladirii. INTOCMIT , Alexandru Opris

C.

DETERMINAREA DIAMETRULUI CIRCUITULUI DE PLECARE

D=

4V v

Nr panouri

1 2 3 4 5 10 15 20 30

Aria panou 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Debit de debit de circulatue Debit de circulatie A x circulatue Aria totala l/mp h v mc/s 1.6 50 80 0 3.2 50 160 0 4.8 50 240 0 6.4 50 320 0 8 50 400 0 16 50 800 0 24 50 1200 0 32 50 1600 0 48 50 2400 0

Diametrul interior m 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04

Dn teava Cu 10x1 Cu 12x1 Cu 15x1 Cu 18x1 Cu 18x1 Cu 22x1 Cu 28x1,5 Cu 35x1,5 Cu 42x1,5

Dn al tevii colectoare panouri solare este 28x1,5 mm, cu izolatie tip ARMAFLEX HT.

INTOCMIT , Alexandru Opris