Sunteți pe pagina 1din 4

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APA IN ORASUL COPSA MICA Necesarul de ap pentru orasul Copsa Mica s-a stabilit conform standardului SR 1343-1/2006. Necesarul de ap reprezint suma cantitilor de ap livrate loco branament tuturor beneficiarilor i utilitilor - n regim de funcionare continu. Cerina de ap reprezint cantitatea de ap care trebuie prelevat dintr-o surs de ap ale unui beneficiar sau utilizator, funcie de numrul locuitorilor din orasul Copsa Mica Debite caracteristice: Debitul zilnic mediu Debitul zilnic maxim Debitul orar maxim n care: Ni - numrul de consumatori fizici de ap; qsi - debitul specific (litri/consumator i zi); kzi - valoarea maxim a abaterii consumului zilnic; ko - valoarea maxim a abaterii consumului orar. 1. Debit specific de apa - nevoi gospodreti - zone cu gospodarii cu instalaii interioare de ap rece si cald i canalizare qg = 100 120 l/om*zi; se adopt k zi = 1,3 1.4; se adopt qs = 100 l/om*zi k zi = 1,3 Qzi ,med = Qzi ,max = Qor ,max =
n m 1 N i q si [ m 3 / zi ] ; 1000 k =1 i =1

n m 1 N i q si k zi i [ m 3 / zi ] ; 1000 k =1 i =1 n m 1 N i q si k oi k zi i [ m 3 / h ] ; 1000 24 k =1 i =1

N = numrul de locuitori = 6.100 (rotund, conform datelor transmise de Primria Copsa Mica). Ni = N(1 +r)k - populaia de perspectiv luat n calcul pentru calculul necesarului de ap; r = 0 indice de cretere a populaiei; k = 30 ani perioada de perspectiv. Ni = 6.100 locuitori

Necesarul de ap pentru consumul gospodresc - Ng Q zi mediu = 0,001 Nt * qi qi = debitul specific (cantitatea medie zilnic de ap necesar unui consumator - 100 l/s*zi) Q zi mediu Q zi max Qorar max = 0.001 x 6.100 x 100 l/zi = Q zi mediu x Kzi = 610 x 1,30 = Qzi max x Ko/24 = 793 x 1,3 / 24 = 610 mc/zi = 793 mc/zi = 43 mc/h = 7,1 l/s = 9,2 l/s = 12,0 l/s

2. Apa pentru nevoi publice Necesarul de ap pentru nevoi publice se calculeaz lund n calcul populaia consumatoare de ap din cadrul instituiilor administraiei publice locale (coli, grdinie, spital, societi comerciale mici i mijlocii ) i prin estimarea unui consum specific unitar pentru fiecare din aceste categorii. Coeficientul de variaie zilnic pentru nevoi publice, datorit siturii n aceeai zon de confort edilitar, va fi: k zi = 1,3 Necesarul de nevoi publice, este:
Consumator Nr. unitati Persoane (clienti+angajati) Clienti Angajati Consum specific unitar Consum Consum total

[l/om.zi]
Client Angajat

[l/zi]
Client Angajat

[l/zi] 360 1.500 300 300 330 3.600 750 360 120 1.260 1.560 1.500 6.300 3.300 660 33.600 2.850 1.360 12.120 73.260

mc/zi 1,6 1,5 6,3 3,3 0,7 33,6 2,9 1,4 12.1 73.3 136,7

Bar Birou* Centru comercial ** Hotel Magazin mic coala Restaurant*** Service auto Spltorie auto**** Spital***** Total * ** *** **** ***** -

6 20 1 1 11 5 5 2 2 1

240 20 66 1.200 300 20 12 180

12 50 10 10 11 120 25 6 2 42

5 150 5 25 7 50 1000 400

30 1200 30 30 6.300 30 3.000 30 330 30 30.000 30 2.100 60 1.000 60 12.000 30 72.000

- consiliul local: 28 angajai; poliia: 22 angajai. Total: 50 angajati - clienti (in 4 grupuri sanitare): 4 x 1.500 l/zi = 6.000 l/zi - 15 mese x 4 clienti x 7 l/client =2.100l/zi - 20 masini/zi x 50 l/masina =1.000; angajai 2 x 60 l/zi = 120 l/zi - paturi 180 x 400 l/pat = 72.000 l/zi angajai 42 x 30 = 1.260 l/zi Total = 73.260 l/zi

Necesarul public Q zid med Q zi max Q max = 1,30 x 137 = 1,3 x 178 mc/zi : 24 = 137 mc/zi = 178 mc/zi = 9,65 mc/h = 1,1 l/s = 2,1 l/s = 2,7 l/s

Necesarul de ap tehnologic 10% din necesarul gospodresc Q zi mediu Q zi max Qorar max = 610 mc/zi x 0,1 = Q zi mediu x Kzi = Q zi max x Ko/24 = 61 x 1,30 = 79,3 x 1,3 / 24 = 61 mc/zi = 79,3 mc/zi = 4,3 mc/h = 0,70 l/s = 0,92 l/s = 1,20 l/s

3. Apa pentru stingerea incendiilor Debitul de incendiu exterior pentru localiti cu o populaie cuprins ntre 5.001 i 10.000 de locuitori si cladiri cu pana la 4 niveluri (1 incendiu ): Qie = 10 l/s = 36 m3/h Durata teoretic de funcionare a hidranilor exteriori: Te = 3 h Necesarul de ap pentru combaterea efectiv a incendiului: Vi = 3,6 x Qie x Te = 108 m3 Necesarul de ap pentru consumul la utilizator pe durata stingerii incendiului: Vcons = a x Qor max x Te a = 0,7 pentru reele de joas presiune; Vcons = 2,1 x Qor max [m3/h] Vcons = 172,27 m3. Volumul rezervei intangibile pentru situaii de incendiu: VRI = Vi + Vcons = 108 + 2,1 x Qor max VRI = 280,27 m3 Debitul de refacere a rezervei de incendiu QRI = VRI 24 Tri

Tri - timpul de refacere a rezervei de incendiu; Tri = 24 h. QRI = 108 + 2,1 x Qor max QRI = 140,13 m3/zi = 5,84 m3/h = 1,63 l/s

NECESARUL DE APA (total debite caracteristice) Q zi med = 610 + 137 + 61 Q zi max = 793 + 178 + 79.3 Q orar max = 43 + 10 + 5 = = 808 mc/zi = 1.051 mc/zi = 58 mc/h = 9,4 l/s = 12,2 l/s = 16,1 l/s

4. Apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu ap Se exprima valoric, ca spor pentru celelalte consumuri,prin intermediul coeficientului: ks = 1,04 . 5. Apa pentru acoperirea pierderilor tehnice admisibile din sistem Se exprim ca spor de debit la necesarul de ap, prin intermediul coeficientului: kp = 1,15 (reele de distribuie noi). CERINA DE AP

Kp = 10 % Ks = 8%

- suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa in


obiectele sistemului de alimentare cu apa, pana la bransamentele utilizatorilor

- coeficient de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de


alimentare cu apa spalare instalatii si conducte.

C = Kp x Ks x Q zi max + Kp x Ks x QRI C = 1,10 x 1,08 (1.051 + 140,13) mc/zi = 1.415 mc/zi = 59 mc/ora = 16,5 l/s.