Sunteți pe pagina 1din 10

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII SANITARE

C B A Rev.

12.2009 Data

M. STAN Nume Semnatura REDACTARE

C. DRAGUSIN D. ALEXANDRU Nume Semnatura Nume Semnatura VALIDARE APROBARE

Pag

Indice

Scopul indicelui si al modificarii


Nr.P.T 97243 B REVIZIA 1 2 3 DATA Decembrie 09 PAG 1

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

CUPRINS 1. GENERALITATI ........................................................................................................................ 3 1.1. Obiectul proiectului ................................................................................................................. 3 1.2. Dimensionarea instalatiilor interioare de apa rece ( STAS 1478/ 90 ) .................................... 3 1.2.1. Instalatia de alimentare cu apa rece pentru consum menajer ............................................ 3 1.2.2. Calculul presiunii necesare functionarii instalatiei sanitare interioare de apa rece .............. 5 1.3. Dimensionarea instalatiilor interioare de apa calda de consum conform (STAS 1478/ 90 ) ... 5 1.4. Dimensionarea instalatiei interioare de canalizare menajera conform STAS 1795/ 87 .......... 6 1.5. Dimensionarea instalatiei interioare de hidranti interiori (conform NP 086-2005) .................. 8 1.6. Dimensionarea instalatiei interioare de hidranti exteriori (conform NP 086-2005) ................. 9

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.P.T 97243 B

REVIZIA 1 2 3

DATA Decembrie 09

PAG 2

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

1. GENERALITATI 1.1. Obiectul proiectului Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice si specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor de alimentare cu apa rece, apa calda menajera, instalatie incendiu cu hidranti interiori si hidranti exteriorir aferente reabilitarii si mansardarii corpurilor de cladiri A si B, imobile cu destinatia de scoala clasele I-VIII, cu regimul de inaltime P+1E si P+1E+M. Amplasamentul imobilului este in orasul Ocnele Mari, sector Gura Suhasului, str. Alexandru I. Cuza nr. 56, judet Vlcea. Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece, instalatia de apa calda de consum si canalizare menajera s-au dimensionat pe baza prevederilor standardelor in vigoare respectiv: STAS 1478 90, STAS 1795 87. 1.2. Dimensionarea instalatiilor interioare de apa rece ( STAS 1478/ 90 ) 1.2.1. Instalatia de alimentare cu apa rece pentru consum menajer Determinarea debitului de calcul : Se calculeaza suma echivalentilor de debit tinnd cont de numarul, tipul si felul obiectelor sanitare si armaturilor (conform tabel 3 - STAS 1478 - 90). In functie de destinatia cladirii, din tabel 6; punct 4 - STAS 1478 - 90 se determina formula de calcul :

q c = a b c E , in care :
a - coeficient adimensional, functie de regimul de furnizare a apei (tab. 7); a = 0,20; b - coeficient adimensional, functie de felul apei (tab.8); b = 1,0; c - coeficient adimensional, functie de destinatia cladirii (tab.6); c = 1,8 E - suma echivalentilor punctelor de consum ; E = 0,7 E1 + E2 pentru apa rece ; E1 - suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda; E2 - suma echivalentilor robinetelor de apa rece. OBIECTE SANITARE PROIECTATE CORP A:

16 lavoare + 2 tsnitoare apa + 22 wc-uri + 1 spalator + 6 pisoare 16 lavoare 2 tsnitoare apa


AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

16 buc x 0,35 = 5,60 2 buc x 0,17 = 0,34


Nr.P.T 97243 B 0 REVIZIA 1 2 3 4 DATA Decembrie 09 PAG 3

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

22 WC-uri 22 buc x 0,50 = 11,00 1 spalator 1 buc x 1,00 = 1,00 6 pisoare 6 buc x 0,17 = 1,02 Total E1 = 18,96 Debitul de calcul este:

qc = a b c E q c = 0 , 2 0 1 1, 8 1 8, 9 6 = 1, 5 6 ( l / s ) (5,64 m3/h),
valoare confirmata si de tabelul 19 STAS 1478 90. Din nomograma pentru dimensionarea conductelor de apa rece rezulta diametre ale conductelor de Dn = 1/2" (20 mm PP-R) pentru racordurile la obiectele sanitare cu apa rece. OBIECTE SANITARE PROIECTATE CORP B:

6 lavoare + 5 cadite de dus + 3 wc-uri + 1 pisoar 6 lavoare 6 buc x 0,35 = 2,10 5 dusuri 5 buc x 1,00 = 5,00 3 WC-uri 3 buc x 0,50 = 1,50 1 pisoar 1 buc x 0,17 = 0,17 Total E1 = 8,77 Debitul de calcul este:

qc = a b c E q c = 0 , 2 0 1 1, 8 8, 7 7 = 1, 0 7 ( l / s ) (3,84 m3/h),
valoare confirmata si de tabelul 19 STAS 1478 90. Din nomograma pentru dimensionarea conductelor de apa rece rezulta diametre ale conductelor de Dn = 1/2" (20 mm PP-R) pentru racordurile la obiectele sanitare cu apa rece. OBIECTE SANITARE PROIECTATE IN TOTAL CORP A+B:

22 lavoare + 2 tsnitoare apa + 25 wc-uri + 1 spalator + 7 pisoare + 5 cadite de dus 22 lavoare 2 tsnitoare apa 25 WC-uri 5 dusuri 1 spalator 7 pisoare
AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

22 buc x 0,35 = 7,70 2 buc x 0,17 = 0,34 25 buc x 0,50 = 12,50 5 buc x 1,00 = 5,00 1 buc x 1,00 = 1,00 7 buc x 0,17 = 1,19
Nr.P.T 97243 B REVIZIA 1 2 3 DATA Decembrie 09 PAG 4

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

Total E1 = 27,73 Debitul de calcul este:

qc = a b c E q c = 0 , 2 0 1 1, 8 2 7 , 7 3 = 1, 9 0 ( l / s ) (6,82 m3/h),
valoare confirmata si de tabelul 19 STAS 1478 90. Din nomograma pentru dimensionarea conductelor de apa rece rezulta diametre ale conductelor de Dn = 1/2" (20 mm PP-R) pentru racordurile la obiectele sanitare cu apa rece. 1.2.2. Calculul presiunii necesare functionarii instalatiei sanitare interioare de apa rece Presiunea necesara se calculeaza cu relatia: H nec = Hg + Hu + h ( m CA), unde: Hg inaltimea geodezica ; Hu presiunea de utilizare; h piederea de presiune in instalatie (m CA); H g = 8,00 m Hu Conform STAS 1478 90 , tabel 3 , Hu = 3,00 m CA h piederea de presiune in instalatie (m CA); h 5,00 m CA rezulta: H nec = 8,00 + 3,00 + 5,00 = 16 m CA. 1.3. Dimensionarea instalatiilor interioare de apa calda de consum conform (STAS 1478/ 90 ) Determinarea debitului de calcul : - formula de calcul este q c = a b c unde E = E1 ;

E ,

OBIECTE SANITARE PROIECTATE CORP A:

16 lavoare + 1 spalator 16 lavoare 16 buc x 0,35 = 5,60 1 spalator 1 buc x 1,00 = 1,00 Total E1 = 6,60 Debitul de calcul este:
AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.P.T 97243 B REVIZIA 1 2 3 DATA Decembrie 09 PAG 5

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

qc = a b c E q c = 0 , 2 0 1 1, 8

6 , 6 = 0 , 9 2 ( l / s ) (3,33 m3/h),

valoare confirmata si de tabelul 19 STAS 1478 90. OBIECTE SANITARE PROIECTATE CORP B:

6 lavoare + 5 cadite de dus 6 lavoare 6 buc x 0,35 = 2,10 5 dusuri 5 buc x 1,00 = 5,00 Total E1 = 7,10 Debitul de calcul este:

qc = a b c E q c = 0 , 2 0 1 1, 8

7 ,1 = 0 , 9 6 ( l / s ) (3,45 m3/h),

valoare confirmata si de tabelul 19 STAS 1478 90. OBIECTE SANITARE PROIECTATE IN TOTAL CORP A+B:

22 lavoare + 1 spalator + 5 cadite de dus 22 lavoare 22 buc x 0,35 = 7,70 5 dusuri 5 buc x 1,00 = 5,00 1 spalator 1 buc x 1,00 = 1,00 Total E1 = 13,70 Debitul de calcul este:

qc = a b c E q c = 0 , 2 0 1 1, 8 1 3, 7 = 1, 3 3( l / s ) (4,80 m3/h),
Din nomograme in functie de debitul de calcul si vitezele economice s-au determinat diametrele conductelor si pierderile de sarcina unitare. Din nomograma pentru dimensionarea conductelor de apa rece rezulta diametre ale conductelor de Dn = 1/2" (20 mm PP-R) pentru racordurile la obiectele sanitare cu apa calda menajera. 1.4. Dimensionarea instalatiei interioare de canalizare menajera conform STAS 1795/ 87 Determinarea debitului de calcul :

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.P.T 97243 B

REVIZIA 1 2 3

DATA Decembrie 09

PAG 6

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

Se calculeaza suma echivalentilor de scurgere, tinnd cont de numarul, tipul si felul obiectelor sanitare (conform tabel 1). Debitul de calcul se determina cu relatia : Qc = Qs + Qsmax ( l/s) in care : qcm = debitul de calcul corespunzator sumei echivalentilor qspmax = debitul specific de scurgere al obiectului cu valoarea cea mai mare (Qsmax WC = 2 l/ s ) In functie de destinatia cladirii (cladire administrativa) din tabelul 3 STAS 1795 87 , debitul de scurgere Qs se calculeaza cu relatia (sau tabelul 11): Qs = 0,132 x

+ 0,001 Es

( l/s)

pentru Es 0,15 ;

Es reprezinta echivalentul de debit pentru scurgere ce se alege din tabelul 1 STAS 1795 87, in functie de tipul obiectului sanitar Echivalentii de scurgere al obiectelor sanitare : - lavoare Es = 0,50 - closete Es = 3,50 - dusuri Es = 1,00 - tsnitoare apa Es = 0,25 - pisoare Es = 3,50 - spalatoare Es = 1,00 CORP A: Coloana M1: suma echivalentilor de scurgere este Spalator buc. 1 x 0,50 = 0,50 Total Es = 0,50 Coloana M2: suma echivalentilor de scurgere este Rezervor closet buc. 3 x 6,00 = 18,00 Lavoar buc. 9 x 0,50 = 4,50 Total Es = 22,50 Coloana M3: suma echivalentilor de scurgere este Rezervor closet buc. 6 x 6,00 = 36,00 Pisoar buc. 6 x 3,50 = 21,00 Lavoar buc. 2 x 0,50 = 1,00 Total Es = 58,00 Coloana M4: suma echivalentilor de scurgere este Rezervor closet buc. 13 x 6,00 = 78,00
AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.P.T 97243 B 0 REVIZIA 1 2 3 4 DATA Decembrie 09 PAG 7

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

Tsnitoare apa Lavoar pentru coloana pentru coloana pentru coloana pentru coloana M1 M2 M3 M4

buc. 2 x 0,25 = 0,50 buc. 5 x 0,50 = 2,50 Total Es = 81,00 Qs Qs Qs Qs = = = = 0,09 0,65 1,06 1,27 l/s l/s l/s l/s Qc = Qs + qs max 0,09 + 2,00 = 2,09 0,65 + 2,00 = 2,65 1,06 + 2,00 = 3,06 1,27 + 2,00 = 3,27 l/s l/s l/s l/s ( l/s)

Debitul de calcul Qc se calculeaza cu relatia: pentru pentru pentru pentru coloana M1 coloana M2 coloana M3 coloana M4 Qc = Qc = Qc = Qc =

CORP B: Coloana M1: suma echivalentilor de scurgere este Rezervor closet buc. 1 x 6,00 = 6,00 Lavoar buc. 1 x 0,50 = 0,50 Total Es = 6,50 Coloana M2: suma echivalentilor de scurgere este Lavoar buc. 5 x 0,50 = 2,50 Dus buc. 5 x 1,00 = 5,00 Pisoar buc. 1 x 3,50 = 3,50 Rezervor closet buc. 2 x 6,00 = 12,00 Total Es = 23,00 pentru coloana M1 Qs = 0,34 l/s pentru coloana M2 Qs = 0,65 l/s Debitul de calcul Qc se calculeaza cu relatia: pentru coloana M1 pentru coloana M2 Qc = Qs + qs max ( l/s)

Qc = 0,34 + 2,00 = 2,34 l/s Qc = 0,65 + 2,00 = 2,65 l/s

Tinndu-se seama de debitele ct si de diametrele racordurilor obiectelor sanitare au rezultat diametre intre Dn = 32 110 mm (PP), evacuarea facndu-se in reteaua exterioara de canalizare prin racorduri Dn = 110 mm (PP). 1.5. Dimensionarea instalatiei interioare de hidranti interiori (conform NP 086-2005)

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.P.T 97243 B

REVIZIA 1 2 3

DATA Decembrie 09

PAG 8

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

Conform NP 086 si STAS 1478/90 art. 3.2.3.1. instalatia de hidranti interiori va trebui sa functioneze timp de 10 minute de la declansarea incendiului. Conform art. 14.66 din normativul I9/94, STAS 1478/90 (tabel 5.6) si NP 086 s-a prevazut 1 hidrant in funciune simultana x 2,5 l/s/buc =2,5 l/s, fiecare punct fiind asigurat prin 1 jet. Presiunea necesar la hidranti interiori Hnec = Hg + Hu + Hup+ Hpf Hg = 9 mCA (inaltime geodezica) Hu = 8,4 mCA (presiune utila) Hup = 9 mCA (pierdere de presiune) Hpf = 2 mCA (pierdere in ajutaj) Hnec = 9 + 8,4 + 9 + 2 = 28,4 mCA Hnec 28,4 mCA Debitul necesar pentru hidranti Qc = 2,5 l/s = 9 mc/h Aa cum se aratat mai sus, debitul de calcul pentru hidrantii interiori este de 2,5 l/sec. pe timp de 10 min (600 sec). Volumul util de apa necesar va fi: V = 2,5 l/sec x 600 sec = 1500 litri (1,5 mc) 1.6. Dimensionarea instalatiei interioare de hidranti exteriori (conform NP 086-2005) Conform NP 086 si STAS 1478/90 art. 3.2.3.1. instalatia de hidranti exteriori vor trebui sa functioneze timp de 3 ore de la declansarea incendiului. Conform NP 086, anexa 9, cladirile fiind incadrate in clasa de importanta II C, cu volumul compartimentelor: corp A: 6463mc > 5000 mc corp B: 3260mc < 5000 mc debitul pentru hidrantii exteriori este de 10 l/sec (se alege valoarea maxima dintre cele doua). Presiunea necesar la hidranti exteriori Hnec = Hg + Hu + Hup+ Hpf Hg = 13 mCA (inaltime geodezica) Hu = 15 mCA (presiune utila) Hup = 9 mCA (pierdere de presiune) Hpf = 2 mCA (pierdere in hidrant)
AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.P.T 97243 B 0 REVIZIA 1 2 3 4 DATA Decembrie 09 PAG 9

REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE -SCOALA CU CLASELE I-VIII OCNELE MARI, JUD VALCEA 97243B - D

Hnec = 13 + 15 + 9 + 2 = 39 mCA Hnec 39 mCA Debitul necesar pentru hidranti Qc = 10 l/s = 36 mc/h Aa cum s-a aratat mai sus, debitul de calcul pentru hidrantii exteriori este de 10 l/sec. pe timp de 3 ore (10800 sec). Volumul util de apa al rezervorului va fi: V = 10 l/sec x 10800 sec = 108000 litri (108 mc)

Intocmit, ing. Ciprian Drguin

Verificat, Ing. Mihai Stan

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.P.T 97243 B

REVIZIA 1 2 3

DATA Decembrie 09

PAG 10