Sunteți pe pagina 1din 10

BREVIAR DE CALCUL

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR

Cuprins

1. Instalatii Sanitare............................................................................................................. 2
1.1 Instalatii de apa potabila pentru consum si instalatii de canalizare..............................2
1.2 Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere..........................................................2
1.3 Dimensionarea conductelor de apa potabila................................................................3
1.4 Dimensionarea retelei de canalizare menajera............................................................3
1.5 Debitele de ape pluviale..............................................................................................4
1.6 Debitul de evacuare apa pluviala la canal....................................................................6

2. Instalatii Stingerea Incendiilor..........................................................................................7


2.1 Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori..................................................7
2.2 Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori.................................................7
2.3 Instalatii automate de sprinklere..................................................................................7
2.4 Dimensionarea rezervorului de acumulare pentru incendiu (rezerva intangibila).........9
2.5 Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu............................................................10
2.6 Tabel comparativ........................................................................................................10

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/ IANUARIE 2017
Pag 1 din 10
1. Instalatii Sanitare

1.1 Instalatii de apa potabila pentru consum si instalatii de canalizare

1.1.1 Necesarul de apa pentru consum menajer (2.200.000 unitati)

Nivele Tipul de consumator Debit (l/zi)


Test de functionare Industrial 66957
Laborator Cercetare Industrial 90000
Laborator Controlul
Industrial 25000
Calitatii
Centrala Termica Industrial 1000
Toalete si Cantina Domestic 24000
Total 206957 l/zi
qs(i)= debit specific (l/zi)
Debitul mediu zilnic, Qzi mediu:
Qzi,med = 207 m3/zi
Debitul maxim zilnic, Qzi max:
Qzi,max =kzi x Qzi,med m3/zi
o kzi = 1,5
Qzi,max = 310.5 m3/zi
Debitul maxim orar, Qh max:
Qorar,max = Qzi max / T [m3/zi]
o T = 24 h/zi
Qorar,max = 12,94 m3/h = (3.6 l/s)
1.2 Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere
Qu = QS
Debit zilnic de ape uzate menajere:
QUZ zi med = Qzi med = 207 m3/zi
Debit maxim zilnic evacuat:
QUZ zi max = Qzi max = 310.5 m3/zi
Debit maxim orar evacuat:
QUZ orar maxim = Qorar max = 12,94 m3/h (3,6 l/s)

1.2.1 Debitul de evacuare apa la canalizare publica

QC = 3,6 l/s = 12,94 m3/h


Evacuarea apelor menajere din incinta se va realiza prin intermediul unui
camin de racord pe conducta PVC-KG 200 mm catre reteaua de canalizare
menajera din Comuna Ulmi.

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 2 din 10
1.3 Dimensionarea conductelor de apa potabila
Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a facut conform STAS 1478-90, cu
relatia
a = 0,15 tabel 7, alimentare apa 24 h/zi
b = 1,00 tabel 8, pentru apa rece
b = 0,70 tabel 8, pentru apa calda
c = 6,00 tabel 6, pentru grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unitatilor de productie

E = E1 + E2.
E1 = suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda;
E2 = suma echivalentilor bateriilor de apa rece;
Debit umplere turnuri de racire q = 2,4 l/s;
Calculul pentru apa rece:
QarPRODUCTIE = 6,92 +2,4 l/s = 9,32
Calculul pentru apa calda:
QacPRODUCTIE = 3,73 l/s
QTOTAL = QarPRODUCTIE + QarBIROURI + QarDEPOZIT + QarCA = 9,32 l/s + 2,38 l/s + 0,90 + 2 = 14,6 l/s

1.4 Dimensionarea retelei de canalizare menajera


Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, Q C se determina
cu relatia:
Qc = Qs + Qs max
unde:
- Qs = a*c* E ; reprezinta debitul corespunzator sumei echivalentilor de debit;
- E reprezinta suma echivalentilor de scurgere;
- Qs max = 2 l/s reprezinta debitul cu valoarea cea mai mare pentru WC;
- a = 0.33 coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare al apei in reteaua de
distributie (furnizare continua);
- c = 3 coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii (grupuri sanitare la vestiarele
fabricilor, atelierelor, unitatilor de productie)

Calculul pentru canalizarea menajera:


QC PRODUCTIE= 20,34 l/s
QC TOTAL = QC PRODUCTIE + QC BIROURI + QC DEPOZIT + QC CA = 20,34 l/s + 6,76 l/s + 3,73 + 12,1 = 39,95
l/s
INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE
SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 3 din 10
1.5 Debitele de ape pluviale
Debitele pentru ape meteorice se calculeaz conform STAS 18462 astfel:
QP = m I S [l/s]; unde:
m = 0.8, coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, pentru o durata a timpului de
calcul mai mic de 40 de minute;

coeficientul de scurgere a apei meteorice in functie de felul invelitorii, adimensional ( = 0,95);


f frecventa ploii de calcul conform SR 1846-2/2007 tab. 1 (f = 1 la 5 ani);
I intensitatea ploii de calcul conform SR 1795-7, diagrama pentru zona 7 (I = 230 l/s ha);
t durata de calcul a ploii (t = 16 min);
Volumul rezervei de retentie se calculeaza in ipoteza ca durata ploii este mai mare ca timpul
de concentrare (tp > tc), conform SR 1846/2 2007 Anexa B art B.1.4

Mai jos sunt prezentate figura B.3b din SR1846-2/2007.

Q
Qmax
V2

V'1 V''1

qmax
t
Tc 15
Tp 30
Tt 60
Volumul bazinului de retentie va fi calculat astfel.

VBR V1 V2
V1 V1 'V1 ' '
1 Q qmax
V1 ' t c max
2

2 Qmax

V1 ' '
1 Q qmax
t c max
2

2 Qmax
V2 (t p t c ) Qmax qmax

Valorile sunt pentru datele propuse:


Tt durata totala a hidrografului de debit Tt = tp + tc = 60 min
- raportul adimensional supraunitar, a hidrografului debitului in sectiunea de calcul = 2
tc timpul de concentrare = 15 minute (900 s)
tp durata ploi = 30 minute (1800 s)
Qmax - debitul maxim de ploaie calculate
qmax - debitul estimat de evacuare din bazin retentie; 9 l/s

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 4 din 10
Suprafete cladiri aprox 85.600 mp (QC PRODUCTIE + QC BIROURI + QC DEPOZIT + QC CA)

Se propune evacuarea apelor de pe acoperis sa fie facuta direct in sol prin intermediul unor
bazine de infiltrare.

Volum minim lac de suprafata cu evaporare si infiltrare

VBI = 3400 m3
Se va realiza un lac de infiltrare si evaporare cu volumul total de 5000 m 3.

Platforme si parcaje exterioare aprox 92.900 mp

Spatii verzi aprox 80.700 mp

QT max 1686,91 l/s


Epurarea apelor pluviale provenite de pe platformele betonate si parcarile din incinta se vor
epura NTPA 001 prin intermediul a 4 separatoare de hidrocarburi avand debitul de 50 l/s, cu by-pass
extern de 1:10 si debitul total 500 l/s.

Dupa epurarea apelor se propune evacuarea sa fie facuta intr-un lac de suprafata si evacuare
in canalul C.C.1 administrat de Anif.

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 5 din 10
Volum minim bazin de retentie

VBR = 3800 m3

1.6 Debitul de evacuare apa pluviala la canal

QP - debitul estimat de evacuare din bazin retentie


QP = 9 l/s = 32,4 m3/h
Evacuarea apelor pluviale din incinta se va realiza in canalul C.C.1 administrat de
ANIF.
In caz de avarie (imposibilitate de preluare a apelor pluviale de canalul C.C.1) se va realiza un record
de supraplin ce deverseaza catre reteaua de canalizare din Comuna Ulmi.

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 6 din 10
2. Instalatii Stingerea Incendiilor

2.1 Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori


Protectie Cladiri - in conformitate cu, Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor,
partea a II-a Instalatii de stingere, indicativ P 118/2 2013, art. 4.1 lit l, la cladiri de productie cu
aria construita mai mare de 600 m2, se echipeaza cu hidranti de incendiu interior.

In conformitate cu, Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a


Instalatii de stingere, indicativ P 118/2 2013, art. 4.35 lit d hidrantii interiori trebuie sa asigure timpul
de functionare de minimum 10 de minute..

Debitul specific al unui jet: 2,1 l/s.


Lungimea minima a jetului compact: 10 m.
Numarul de jeturi in functionare simultana: 2.
Numarul jeturilor pe punct: 1 cladirea fiind dotata cu instalatii automate de sprinklere.
Debitul de calcul al instalatiei de hidranti interiori: 2 x 2,1 l/s = 4,2 l/s.
Presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 5.7 bar (pentru ansamblu robinet,
furtun semirigid D.25mm si lungimea de 30m, precum si ajutaj 12 mm).
Timpul minim de actionare: 10 minute

2.2 Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori


In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a
Instalatii de stingere, indicativ P 118/2 2013, anexa nr 9, cladirile monobloc, se protejeaza cu
hidranti de incendiu exterior astfel:
volumul cladirii cuprins intre 700.000 m3 800.000 m3 debitul de apa pentru stingerea din
exterior a unui incendiu raportat la riscul de incendiu este Qhe = 50 l/sec.
Timpul minim de actionare: 180 minute (pentru cladiri de productie si depozitare).

2.3 Instalatii automate de sprinklere


Zona de productie ce face obiect al acestui proiect se incadreaza in clasa de risc de incendiu
OH3 (conform tabel 15.2, din P118/2-2013).
In conformitate cu memoriul de arhitectura zona de productie ce face obiect al acestui proiect
se incadreaza la pericol mediu de incendiu si conform P118/2-2013 este obligatorie protectia cu
instalatii de sprinklere.
La cererea beneficiarului instalatiile de sprinklere se vor executa conform NFPA 13-2016, iar in
acest caz caracteristicile instalatiei sunt urmatoarele:

Distanta
Intensitatea Intensitatea Aria de Aria maxima Timp
Categori maxima intre
de stropire de stropire declansre protejata de actionare
a de risc sprinklere
(l/s x mp) (mm/min) (mp) un cap (m) (min)
(m)
Ordinary
k = 115
hazard 6.94 279 12 4 90
p = 1.5 bar
(Group 2)

Debitul de calcul pentru instalatia de sprinklere:


INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE
SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 7 din 10
- suprafata maxima protejata de un cap: 12 mp
- intensitatea de stropire istropire = 0,11 l/s.mp
- aria de declansare simultana As = 279 mp
- numarul de capete pe aria de declansare: n = 24 capete
- presiunea la capul de sprinkler cel mai dezavantajat: p = 1.5 bar
- tip sprinklere: standard K=115 LPM, 3/4
- debitul unui cap de sprinler: qs = K x p = 2.34 l/s
- intensitatea de stingere istingere = qs/as = 2.34/12 = 0,195 l/s.mp
- istingere > istropire (0,195>0,11 l/s.mp)
- debitul instalatiei: Q.s = n x q.s x 1,15 = 24 x 2.34 x 1.15 = 64.58 l/s (1,15 = coeficient de
compensare debit)

Qspk productie = 65 l/s

1.1.1 Instalatia de stingerea incendiilor cu sprinklere deschise.

Zona productie
Pentru evitarea propagarii focului intre zona de productie si zona depozit culoarul de trecere dintre
cele doaua spatii va fi protejat cu perdele de sprinklere deschise la ambele capete.
In acest caz calculul se va realiza astfel:

Conform NFPA 13 2016 capetele de sprinklere de perdea vor avea intensitatea de stropire de 37
l/min (0.61 l/s) pe metru linear.
Conform P118/2-2013 art 7.154 lit b amplasarea sprinklerelor deschise pentru formarea perdelelor de
apa se stabilesc astfel incat sa se asigure intensitatea de stropire de minimum 1 l/s pe metru linear.

Din comparatia de mai sus rezulta ca cerintele P118/2-2013 sunt mai stricte decat cerinta
NFPA 13-2016 si in acest caz calculul se va realiza conform normei romanesti astfel:

- numarul de perdele in functiune simultana: 1 perdele.

- lungime perdea : L=7 m;

- inaltimea perdelei : H> 3,0 m;

- intensitatea de stropire : ir = 1 l/s.m;

- tip sprinkler deschis : , K=80, p=1 bar;

- debitul unui cap sprinkler deschis : qd = 1.33 l/s;

- debitul minim necesar : Q min = L x ir = 7x1=7 l/s;

- numarul de capete necesar : n = Q min. : qd = 7 : 1.33 = 6 capete

- Qmin=6x1x1.1=7 l

- Qtotal=7 l

Rezerva de apa Vsd= 76 mc

Se observa ca atat rezerva de apa cat si debitul de apa calculate sunt mai mari in cazul 1, in
concluzie se vor utiliza valorile din cazul 1

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 8 din 10
2.4 Dimensionarea rezervorului de acumulare pentru incendiu (rezerva
intangibila)
Necesarul total de apa pentru stingerea unui incendiu se stabileste pe baza debitelor de calcul
stabilite pentru fiecare tip de instalatie, a timpilor normati de functionare si a simultaneitatilor conform
P118-2/2013.
Rezerva de apa pentru incendiu se va pastra in 2 rezervoare supraterane independente in
incinta cladiri.
In cazul cel mai defavorabil astfel:
hidrantii interiori: Qhi = 4,2 l/s, Thi = 10 min;

hidrantii exteriori: Qhe = 50 l/s, The = 180 min;

sprinklere: Qie = 65 l/s, Tie = 90 min;

sprinklere deschise Qie = 7 l/s, Tie = 180 min

Rezerva de incendiu pentru hidranti:


Vhi = Qhi x Thi =4,2 l/s x 10 min x 60 sec = 2.520 l.
Vhi = 2.6 m3.
Vhe = Qhe x The =50 l/s x 3 ore x 3600 sec = 540.000 l.
Vhe = 540 m3.
Vh = Vhi+Vhe = 2.6 + 540 = 543 m3.
Rezerva de incendiu pentru sprinklere, sprinklere deschise si stingere echipamente productie:
Vsprinklere = Qis x Tis
Sprinklere = 65 x 90 min x 60 sec =351 m3
Sprinklere deschise = 7 x 180 min x 60 sec = 76 m3

Vspk si spk deschise = 427 m3.


=> se alege volumul necesar de 427 m3
Conform calculelor, rezerva de apa pentru incendiu se va inmagazina in:
REZERVOR DE APA PENTRU HIDRANTI: Vhidranti = 543 m3
REZERVOR DE APA PENTRU SPRINKLERE SI ECHIPAMENTE: Vsprinklere = 427 m3
Volumul total al rezervei de apa pentru incendiu intangibila este de 970 m3.

2.5 Tabel comparativ

Volum rezerva apa Debit de calcul Volum rezerva apa Debit de calcul
DESTINATIE hidranti interiori si hidranti interiori si sprinklere si sprinklere si sprinklere
exteriori exteriori sprinklere deschise deschise
Birouri V=556 mc Q=54.2 l/s V=1610 mc Q=161 l/s
Hala productie V=543 mc Q=54.2 l/s V=427 mc Q=72 l/s
Depozit V=651 mc Q=64.2 l/s V=649 mc Q=166 l/s
Cladiri anexa V=108 mc Q=10 l/s V=351 mc Q=65 l/s

Conform celor de mai sus rezulta urmatoarele caracteristici pentru pompele de incendiu si pentru
rezerva de apa:

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 9 din 10
Qhidranti = 64.2 l/s (232 mc/h)

Volum rezerva apa =651 mc

Rezerva de apa pentru hidranti (interiori+exteriori) se va pastra intr-un rezervoar cu volumul util de
651 mc.

Qsprinklere = 166 l/s (598 mc/h)

Volum rezerva apa =1610 mc

Rezerva de apa pentru sprinklere se va pastra in doua rezervoare ce vor comunica intre ele, fiecare
avand volumul util de 805 mc.

Intocmit,

ing. George Ene

INSTALATII SANITARE SI STINGEREA INCENDIILOR/CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE MASINI DE


SPALAT ARCTIC/IANUARIE 2017
Pag. 10 din 10

S-ar putea să vă placă și