Sunteți pe pagina 1din 34

PROIECT B-ENG-09-01R

__________________________________________________________________

DENUMIRE PROIECT: « INFIINTARE SISTEM DE


ALIMENTARE CU APA IN
COMUNA BARBULETU, JUDETUL
DAMBOVITA »
LOCALITATEA: BARBULETU, CETATUIA, GURA
BARBULETULUI

FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ ÎN


VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE
GOSPODĂRIRE A APELOR
ORDONATOR PRINCIPAL
DE CREDITE: COMUNA BARBULETU
BENEFICIAR: COMUNA BARBULETU
PROIECTANT GENERAL: S. C. BLOM ROMANIA S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE: S. C. EXPLORARI S.R.L.

LISTĂ DE SEMNĂTURI

DIRECTOR ing. VALENTIN HOSSU

ŞEF PROIECT ing. COSMIN FASIE

PROIECTANT ing. CORINA MEREU

VERIFICAT ing. MARIAN RADU

Sediu Central Târgovişte Sediu Bucureşti


Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 3-5 Str. Mârşa, nr. 12, Bucureşti, sector 1 – România 013178
Târgovişte – România 130010 Tel.: +40 21 313 17 65; Fax: +40 21 313 17 73
Tel: +40 245 214 725; +40 245 606 150 Sediu Constanţa
Fax: +40 245 210 852 B-dul. Tomis, nr. 143A, et. 8, Constanta – România 900591
www.blominfo.ro Tel./Fax: +40 241 481 410
office@blominfo.ro Sediu Braşov
J 15/266/1999, RO 12540535 Str. Padina, nr. 4, bl D7, ap 1, Braşov – România 500283
BRD, Târgovişte RO57BRDE160SV01302001600 Tel./Fax: +40 268 317 735
DOCUMENTATIE TEHNICA
PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE
GOSPODARIRE A APELOR
PENTRU
„Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Barbuletu, judetul
Dambovita”

A. PREVEDERI COMUNE

a). DATE GENERALE

a.1. Localizarea obiectivului

Lucrarile prevazute in aceasta documentatie tehnico-economica, vor fi


amplasate in comuna Barbuletu (resedinta de comuna) si satele apartinatoare Gura
Barbuletului si Cetatuia din judetul Dambovita.
Comuna Barbuletu este localizata in partea de nord - vest a judeţului
Dambovita, in zona dealurilor subcarpatice, care se extind spre sud, de la poalele
masivului Leaota, pana la culmile deluroase care delimitează in partea de nord
Câmpia Targovistei.
Comuna Barbuletu este situata la o distanta de 38 km. de Municipiul
Targoviste, are in componenta satele Barbuletu (reşedinţa de comuna), Cetatuia si
Gura Barbuletului, si prezintă următoarele vecinătăţi:
- la nord: comuna Pucheni;
- la sud: comuna Pietrari;
- la est: comuna Rau Alb;
- la vest: comuna Malu cu Flori.
Principalele cai de comunicatie care asigura accesul in localitate sunt:
Accesul in zona se face pana in comuna Barbuletu - sat Gura Barbuletu, prin
DJ 712 A Targoviste – Gura Barbuletu - Rau Alb – Runcu, iar pana in satul
Barbuletu prin DC 126.
Lucrarile propuse prin prezenta documentatie vor consta in infiintarea unui
sistem centralizat de alimentare cu apa.

a.2. Titularul si beneficiarul investitiei

COMUNA BARBULETU

a.3.Denumirea completa a societatii beneficiare

COMUNA BARBULETU
Adresa: Barbuletu,– judetul Dambovita
Reprezentant : ALEXE MARIAN - primar

a.4.Proiectant general

S. C. BLOM ROMANIA S.R.L. TARGOVISTE


Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 3-5 Târgovişte – România 130010
Tel: +40 245 214 725; +40 245 606 150; Fax: +40 245 210 852

a.5.Proiectant de specialitate

S. C. EXPLORARI S.R.L. TARGOVISTE


Str. Soroca nr. 3 Târgovişte – România
Tel: +40 245 212 886; Fax: +40 245 212 886;

b) CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

CADRUL NATURAL
Morfologic
Comuna Barbuletu este situat intr-o depresiune cu culmi deluroase a
Subcarpatilor Ialomitei dintre care se disting Dealul Barbuletu(860 m.),dealurile lui
Coman(845,2) si dealul lui Iacob.Zona este puternic fragmentata de reteaua
hidrografica a Paraului Rau-Alb si a afluientului sau Barbuletu(6km.) pe o lungime
de 25 km.
Zona luata in studiu se caracterizeaza prin varietatea formelor morfologice
rezultata din caracterul complex al structurii geologice si de varietatea factorilor de
modelare a reliefului,astfel se pot delimita unitati geomorfologice majore:
Zona Dealurilor Subcarpatice interne ,subunitate a Subcarpatilor
Ialomitei ,cu un relief accidentat ,altitudini mari si medii ,brazdate de cursuri de apa
permanente si temporare. Culmile deluroase sunt rezultatul actiunii de eroziune si
adancire a retelei hidrografice intr-o zona cu aspect de piemont ce face legatura intre
zona subcarpatica si campia propriu-zisa cu altitudini cuprinse intre 300 si 900 m.
Constitutia geologica in general friabila a culmilor deluroase ca si stratificatia
de regula pe orizontala sau slab inclinata a permis ca in conditiile unei clime cu
precipitatii abundente si caracter torential sa ia nastere o serie de microforme de
relief specifice, zone de terase, mici perimetre de alunecari, zone de versanti.
Zonele de versanti fac legatura intre nivelele culmilor deluroase si arterele
hidrografice cu pante de 45 - 60 %.
Zonele de contact versanti - terasa au aspectul unor versanti slab inclinati sau
a unor conuri de dejectie in sectoarele de debusare a precipitatiilor torentiale sau
paraiaselor catre zona de terasa.
Geologic se caracterizeaza prin prezenta materialului diluvial rezultat din
remanierea depozitelor ce alcatuiesc zonele colinare.
Geologia
Teritoriul comunei Barbulatu se situeaza din punct de vedere geotectonic in :
- zona flisului intern al Carpatilor Orientali la contactul a doua unitati
tectonice distincte Panza de Ceahlau si Panza de Teleajen . contactul dintre cele
doua mari unitati structurale se face in lungul unei dislocatii tectonice majore
afectata de o serie de falii longitudinale si transversale pe structura. Unitatea de
Ceahlau este reprezentata prin Digitatii Bratocea si Comarnic peste care se dispune
cuvertura post-tectonica constituita din depozite cretacice senoniene.
Zona de sud a teritoriului este ocupata de cuvertura post-tectonica a untatilor
cu tectogeneza cretacic superioara.
- Panza de Ceahlau – digitatia Brotocea cuprinde urmatori termeni :
Barremian – Aptian cu : Flis marnos cu brecii si calcarenite
Flis marnos (Strate de Varful Radacinii) ;
Flis grezos – sistuos (Flis marno grezos cenusiu) ; Albian este
reprezentat prin conglomeratele si gresiile masive ce afloreaza in dealul Ciurcului ;
- Panza de Ceahlau – Digitatia de Comarnic reprezintata prin :
Barremian – Aptian cu :
Flis marnos cu brecii si calcarenite – Strate de Comar
Flis marnos cu siderite (Stratele de Podul Vartos).
Vraconian superior – Turonian este alcatuita din silite, marne cenusii
visinii, albe si egre (Seria de Dumbravioara).
- Cuvertura post – tectonica ce se dispune peste Panza de Ceahlau este
de varsta senonian – turonian , - compexul Marnelor de Gura Beliei.
Acestea sunt alcatuite predominant din marne rosii, uneori patate cu alb si verde,
verzi si albe, dure, compacte cu spartura concoidala, la care sunt asociate uneori
gresii verzi, moi micacee, sau gresii galbui, calcaroase, mai dure.
In partea de sud formatiunile geologice ce se dispun peste unitatea Panzei de
Ceahlau apartin Cuverurii post-tctonice a unitatilor cu tectogeneza Cretacic superior
reprezentata prin senonian – turonian (Marne de Gura Beliei) si paleocenul – eocen
in faciesul de Sotrile.
Cuaternarul reprezinta depozitele aluvionare ce formeaza lunca raurilor si
terasa joasa a acestuia, depozitele proluviale le conurilor de dejectie si depoztele
coluviale ale terenurilor cu alinecari de teren.
Depozitele aluvionare si cele pluvionare sunt constituite in cea mai mare
parte din depozite grosiere, aluvionare reprezentate prin petrisuri slab rulate,
bolovanisuri, blocuri de roci stancoase si mai rar nisipuri.
Depozitele coluviale sunt neomogene, compozitia lor variind functie de
litologia zonei.
Cuaternarul constituie depozitele aluvionare ale raului Dambovita, retelei
hidrografice secundare si depozitele de panta deluvial - coluviale.
La sud de comuna Malu cu Flori (satul Capu Coastei) se contureaza
pleistocenul inferior ce constituie terasa inalta a raului Dambovita, iar la scara
regionala formeaza unitatea geomorfologica a Piemontului Candesti.
Litologic constituie faciesul Stratelor de Candesti ce reprezinta o alternanta de
pietrisuri si argile slabe cutate si uneori slab consolidate.
In aceeiasi zona se recunoaste un al doilea nivel de terasa ce apartine
pleistocenului superior, de asemenea constituita din aluviuni grosiere cu grosimi de
15 - 20 m. acoperite de materialul deluvial prafos argilos.Zona terasei inferioare ce
insoteste albia majora a raului Dambovita pana la nord de comuna Malu cu Flori
uneori cu profil discontinuu este formata din aluviuni grosiere, cu grosimi de 8 - 15
m, ce apartine holocenului superior.
Albia majora este incastrata relativ sub depozitele terasei inferioare, astfel
incat are loc o alimentare continua cu apa a acestora, din apa de suprafata.
Din punct de vedere tectonic partea nordica apartine cuverturii post-tectonice
mezocretacice deformate si antrenate intr-o structura sinclinorie – sinclinalul
Bucegi. Aceasta structura se caracterizeaza prin cute de al doilea ordin si este
afectata de falii transversale. Unitatea de Ceahlau cuprinde in partea sa externa
anticlinoriul Zamurei divizat in patru mari anticlinale (Ialomicioara – Pucheni, Valea
Albilor – Moroieni, Posada si Pietrosita – Raul Alb).
Intre anticlinalul Posada si Pietrosita – Raul Alb se interpune sinclinalul major
Talea – Zlacu. Unitatea de Ceahlau apartine dacidelor externe si prezinta o structura
intens tectonizata afectata de falii longitudinale si trasnversale.
Cuverturile post-tectonice sunt slab cutate si ele formeaza sinclinalul Talea-
Zlacu la est de paraul Runcului si Barbuletu – Malu cu Flori la vest si sinclinalul
compozit al Slanicului <Buciumeni-Raul Alb> .
Hidrogeologia
Apele de suprafaţă
Reteaua hidrografica este reprezentata de raul Dambovita impreuna cu
afluentii directi si indirecti ai acestora.
Densitatea retelei de rauri variaza in functie de factorii care o determina;
astfel la munte se intalnesc cele mai ridicate valori, 0,5-0,8 km/km2, in zona
subcarpatica desitatea scade la 0,3 km/km2, pentru ca in zona de campie sa atinga
0,3-0,4 km/km2. Reteaua de rauri a judetului are o alimentare pluvio-nivala cu ape
mari de primavara rezultate din ploi si din topirea zapezilor si cu viituri de vara
provocate de ploi cu character torential.
Debitele maxime se inregistreaza in perioada aprilie-iunie, iar cele minime in
perioada ianuarie-martie, datorita inghetului si retinerii precipitatiilor in stratul de
zapada. Reteaua hidrografica care dreneaza teritoriul este tributara raului
Dambovita.
Raul Dambovita este cel mai important afluent al Argesului cu un debit mediu
multianual de 9,55 m3/s (la Malu cu Flori). Dupa ce primeste o serie de afluenti pe
teritoriul judetului, ajunge la un debit de 11,2 mc/s (la Contesti).
Afluentii cei mai importanti ai Dambovitei sunt: Valea Lunga si Raul Alb pe stanga
(suprafata bazin hidrografic 98 km2) .
Albia majora este larga cu un curs meandrat si care isi schimba forma dupa
fiecare viitura.
Bazinul hidrografic al raului Dambovita (cod cadastral X1.25) in zona
dealurilor subcarpatice are o suprafata de 412 km². Teritoriul comunei Malu cu
Flori este situat pe cursul mijlociu al acestuia si este caracterizat prin pronuntate
variatii a scurgerii apelor de la o luna la alta si de la un sezon la altul. Prin statia
hidrometrica din comuna se monitorizeaza acesti parametrii.Debitul mediu este de
10,16 m³/s iar maximul inregistrandu-se in iulie 1975 de 500 m³ /s. Viituri in
perioade de precipitatii maxime au fost inregistrate de-a lungul anilor, pragurile
critice de precipitatii fiind de 15 l/m² iar timpul de propagare a undei de viitura fiind
de 10 minute. In zona gospodariei de apa, pe malul Dambovitei exista ricul de
inundatii, din acest motiv se vor prevede lucrari de aparare de mal.
Datorita depozitelor litologice neconsolidate din terasa,se manifesta cu mare
intensitate eroziunea de mal sapand in terasa pana la 5-10 m in ultimii ani. S-au
facut lucrari de regularizare si de aparare de mal cu gabioane pe o lungime de 3,5
km ,ce se vor continua mai ales in zona unde este in constructie noul pod peste raul
Dambovita, si in zona amplasamentului propus pentru gospodaria de apa.
Reteua hidrografica secundara este reprezentata de afluentii stanga ai raului
Dambovita, Valea Larga (cod cadastral X1.2512) si Rau Alb, cu directia de curgere
est-vest care in cursul inferior isi largesc mult valea.
Asa cum s-a aratat principala artera hidrografica ce domina zona luata in studiu
este raul Dambovita. Prin raporturile care exista intre apa de suprafata si structura
geologica subiacenta, raul Dambovita are un rol major in refolosirea rezervei de apa
subterana a hidrostructurilor acvifere adiacente acestuia.
Pentru ca obiectivul de cercetare a acestui studiu este o captare prin infiltratii
de mal, este necesara cunoasterea catorva elemente a regimului hidrologic al apei de
suprafata a raului Dambovita in doua sectiuni de control amonte si aval de zona de
studiu.
-Sectiunea Malu cu Flori
-debite minime zilnice asig 90% 0,820 mc/s
asig 95% 0,580 mc/s
-debite minime anuale asig 95% 1,75 mc/s
-debite minime lunare asig 90% 3.75 mc/s
asig 95% 3,40 mc/s
-Sectiunea Contesti
-debite minime zilnice asig 90% 1,00 mc/s
asig 95% 0,70 mc/s
-debite minime anuale asig 95% 2,10 mc/s
-debite minime lunare asig 90% 4,30 mc/s
asig 95% 3,90 mc/s
Prin urmare la debitele minime inregistrate in cele doua sectiuni, raul
Dambovita asigura posibilitati de alimentare cu apa prin captari de mal. Avand in
vedere panta hidraulica ce se inregistreaza in momentul de fata pe rau , se constata
gradienti hidraulici mariti, ce au determinat eroziuni intense ale talvegului , cu
coborarea nievelului acestuia si implicit a nivelului apelor freatice.
Apele subterane din zona luata in studiu sunt conditionate de succesiunea
diferitelor formatiuni geologice si se intalnesc sub forma de ape freatice si ca ape de
adancime. Ele provin din infiltrarea precipitatiilor prin rocile poroase permeabile
avand, deci, origine vadoasa si se caracterizeaza prin hidrostructuri variate din
punctde vedere al constructia litologica a reliefului.
Hidrostructura freatica este cantonata in depozitele pleistocenului si
holocenului superior si se situeaza la adâncimi variabile functie de morfologia zonei.
Hidrostructura de adâncime este cantonata in depozitele dacianului,
romanianului si pleistocenului inferior. Ea se manifesta sub forma de izvoare in zona
axiala a sinclinalelor.
In zona este prezent un acvifer cu caracter freatic cantonat in orizontul de
depuneri grosiere situate la adancimi de la 2,5 m in lunca retelei hidrografice pana la
5-6 m in zona de terasa.
Clima
Radiatia solara directa, in valori medii anuale inregistreaza 80-85 kcal/cm2
suprafata orizontala , mai mare vara si redusa in anotimpul de iarna.
Temperatura medie anuala este de 9.6°. Suprafata ocupata de acest climat
corespunde izotermei de 7.5°, 8.0°, 8.5°, 9.0° si 9.5°C. Luna ianuarie cunoaste o
temperatura medie de - 0.4°C, iar in iulie 20.0°C cu o amplitudine anuala de
20.4°C.
Media maximelor de temperatura este de 10°C, iar cea a minimelor de 4°C
cu o amplitudine de 10°C.
Maxima absoluta de temperatura poate inregistra 38.2°C, iar minima
absoluta -22°C (-23.5°C la Pucioasa si -26.1°C la Voinesti).
Amplitudinea depaseste 60°C. In aceasta zona sunt prezente formele de
relief depresionare, circulatia areului moderata, iar inversiunile termice au o
frecventa mai mica.
Umezeala relativa medie inregistreaza 79 de procente cu un deficit mediu
de saturatie de 4.6 mb.
Nebulozitatea medie anuala este de 5.9 zecimi, 51 de zile cu cer senin si 97
cazuri cu cer acoperit.
Durata de stralucire a Soarelui este de 1972 ore pe an si o fractie de
insolatie egala cu 0,44.
Numarul mediu al zilelor cu Soare este de 261 cazuri/an.
Suma precipitatiilor atmosferice este cuprinsa intre 650 si 880 mm/an, mai
abundente in zonele impadurite si mai reduse pe vai.
Numarul de zile cu precipitatii pe an insumeaza 151 de cazuri, iar cel a
zilelor cu ninsoare 35 de cazuri/an. Cantitatea maxima a precipitatiilor in 24 ore
pentru acest climat depaseste 89 mm/m2.
Directia predominanta a vantului este NV in procent de 13% pentru zona
subcarpatica corespunzatoare bazinului Dambovita si NE cea a bazinului
Ialomitei.Viteza medie a vantului depaseste 2m/sec cu prezenta frecventa a rafalelor
de vant. Numarul annual al zilelor cu grindina este de 1 caz/an iar diametrul mediu
al granulelor este de 5mm. Numarul de zile mediu anual de ceata este de 45 de
cazuri/an, fenomen favorizat de prezenta suprafetelor acvatice in zona.
Conform STAS 6054 -1977 adancimea de inghet se incadreaza la 0,80-
0.90 m de la nivelul terenului ,pe intregul traseu al retelelor de alimentare cu apa
Conform STAS 10101/20-90 ,traseul retelelor de alimentare cu apa se
incadreaza din punct de vedere al actiunii vantului in zona A.Conform tabelului
1,viteza mediata pe 2” este de v2m =22m/sec., iar presiunea dinamica de baza
stabilita la inaltimea de 10 m este de 0,30 kN/m².
Conform STAS 11 100/21-90 , traseul retelelor de alimentare cu apa apartine
zonei B,cu o incarcare de referinta gz =1,2 kN/m² cu perioada de revenire de 10 ani si
gz =2,0 kN/m² cu o perioada de revenire de 50 ani.

Seismic
Conform Normativ P100-1/2006 pentru protectia antiseismica a
constructiilor,din punct de vedere seismic zona se caracterizeaza prin urmatoarele
elementele :
-Perioada de colt "Tc=0,70"
-Coeficient "ag"=0,24. Conform macrozonarii seismice dupa codul de
proiectare seismic privind zonarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure
avand IMR (perioada medie a intervaluilui de revenire de 100 ani").

b.3. Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor a influenţei


lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane şi a
obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă
Lucrările de infiintare a sistemului de alimentare cu apa prevăzut a se
executa nu influenţează regimul apelor subterane sau de suprafata. Obiectivele aflate
in zona de interes nu vor fi influentate in mod negativ de lucrarile ce se propun.
c). SCOPUL INVESTIŢIEI ŞI ELEMENTE DE COORDONARE

c.1. Elemente privind profilul şi capacităţile investiţiei în funcţie de care


se dimensionează lucrările ce fac obiectul avizului
A. Sistemul de alimentare cu apa :
Avand in vedere cele mentionate se prevede un sistem centralizat de alimentare
cu apa, astfel;
- un sistem de alimentare cu apa centralizat pentru localitatile Barbuletu,
Gura Barbuletului si Cetatuia, avand gospodaria de apa proiectata pe terenul
concesionat al localitatii Malu cu Flori.
Elementele principale ale sistemului centralizat de alimentare cu apa sunt:
a. captarea
b. conducta de aductiune dintre puturi si rezervor
c. rezervor de inmagazinare 500 mc
d grup de exploatare (cabina modulara pentru statie pompare, statie clorinare, statie
deferizare – demagnetizare, camera dispecer, grup sanitar)
e. retele tehnologice
f. retele aductiune dintre rezervor 500 mc si rezervor 300 mc (Barbuletu)
g. retele de distributie
h. utilitati
Avand in vedere ca solutia aleasa (practic impusa de caracteristicile zonei )
prevede dimensionarea sursei si pentru alimentarea in sistem centralizat a localitatii
Raul Alb in baza breviarului de calcul sursa a fost dimensionata pentru:
Q zi med Qzi max Qo max
mc/zi mc/h l/s mc/zi mc/h l/s mc/h l/s
RAU ALB 335.35 13.98 3.89 437.18 18.21 5.06 45.54 12.65
BARBULETU 362.7 15.11 4.2 478.74 19.94 5.54 49.74 13.82
TOTAL 698.05 29.09 8.09 915.92 38.15 10.6 95.28 26.47

Necesarul de apa pentru localitatea Barbuletu - necesar pe baza caruia s-a


facut dimensionarea retelelor de distributie este:

Q zi med Qzi max Qo max


mc/zi mc/h l/s mc/zi mc/h l/s mc/h l/s
BARBULETU 214.43 8.93 2.48 282.47 11.77 3.27 29.30 8.14
CATATUIA 66.29 2.76 0.77 87.48 3.64 1.01 9.11 2.53
GURA
81.98 3.42 0.95 108.79 4.53 1.26 11.33 3.15
BARBULETULUI
TOTAL 362.7 15.11 4.2 478.74 19.94 5.54 49.74 13.82
Sursa de apa
Conform studiului hidrogeologic captarea apei se va face prin cinci puturi
săpate in cheson. cu adâncimea de 9,00 m., pentru incastrarea in stratul bazai de
argila.
Debitul de apa extras din fiecare put se estimează a fî de 5 - 6 l/s.
Dn. 3000 mm;
H = 9 m;
Q = 4 l/s;
NHs = 3 m;
NHd = 4 m.
Puturile vor fi tubate cu tuburi din beton, prevazute cu barbacane pentru
accesul apei. Acestea vor avea un planseu intermediar pe care se vor monta
electropompele submersibile.
Puturile vor fi amplasate in zona de terasa inferioara a raului Dambovita, pe
malul stang al acestuia, in aval de podul nou construit peste cursul de apa.
Conform HG 930/2005 perimetrul de protectie sanitara cu regim sever, va fi
imprejmuit. Imprejmuirea puţurilor pentru protecţia sursei fata de contaminarea
bacteriana si impurificarea chimica, este constituita din gard cu plasa de sarma pe
rame metalice cu stâlpi metalici cu dimensiunile de 20 x 20 m.
În cazul captării propuse, care exploatează acvifere freatice si la care nu
există suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile
zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi de minimum 50 m amonte, 20 m
aval de captare şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe direcţia de curgere
a apelor subterane, în cazul forajelor şi drenurilor;
Electropompele submersibile de exploatare vor avea corp din otel inox, si
următoarele caracteristici:
- Q = 15 mc/h
- H = 14.6 mCA
- P = 1,5kW/3x380 V/50 Hz/2875 rpm
Apa captata este pompata prin intermediul electropompelor submersibile la
gospodăria de apa, respectiv la rezervorul de inmagazinare metalic cu V = 500 mc.,
amplasat in apropierea puturilor ( care asigura volumul de apa pentru rezerva
intangibila de incendiu si volumul de compensare a variaţiilor orare de consum atat
pentru localitatile componente ale comunei Barbuletu cat si pentru localitatile
componente ale comunei Rau Alb – ce nu face obiectul prezentului proiect), de unde,
după o prealabila clorinare, apa va fi refulata prin intermediul pompelor amplasate in
containerul adiacent rezervorului de 500 mc pana la rezervorul de 300 mc din
localitatea Barbuletu.
Conducte de aductiune, din teava de polietilena de inalta densitate PEHD ;
Pn 32 – 6 atm dupa cum urmeaza:
 PEHD Dn = 180 x 29,9 mm Pn = 32 at – L = 680 ml
 PEHD Dn = 180 x 24,6 mm Pn = 25 at– L = 2336 ml
 PEHD Dn = 180 x 20,1 mm Pn = 20 at– L = 1233 ml
 PEHD Dn = 180 x 16,4 mm Pn = 16 at– L = 1080 ml
 PEHD Dn = 180 x 13,3 mm Pn = 12,5at– L = 769 ml
 PEHD Dn = 180 x 10,7 mm Pn = 10 at– L = 902 ml
 PEHD Dn = 180 x 8,6 mm Pn = 8 at– L = 1147 ml
 PEHD Dn = 180 x 6,9 mm Pn = 6 at– L = 2112 ml
TOTAL 10.259,0 ml
Apa captata este pompata prin intermediul electropompelor submersibile la
gospodaria de apa, respectiv la rezervorul de inmagazinare metalic cu V
= 500 mc, metalic, suprateran. (care asigura volumul de apa pentru rezerva
intangibila de incendiu si volumul de compensare a variatiilor orare de consum), de
unde, dupa o prealabila clorinare apa va fi distribuita prin intermediul utilajelor de
pompare, din statia de pompare, la consumatori.
Gospodaria de apa este compusa din rezervorul de inmagazinare a apei,
grupul de exploatare care are in componenta statia de pompare, statia de clorinare,
statia de deferizare si demagnetizare, camera dispecer si grup sanitar, bazin
neutralizare clor si bazin vidanjabil, obiecte care necesita din punct de vedere
tehnologic, legaturi intre ele prin intermediul unor retele subterane exterioare.
Suprafata ocupata de gospodaria de apa este de 2.100 mp.
Dimensiunile sunt determinate de distantele minime de protectie sanitara
impuse de „Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara” aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 101/1997, cu
modificarile aprobate prin H.G. nr. 930/2005.
Statie de pompare a apei
Pentru a se asigura debitul si presiunea necesare pentru a umple rezervorul de 300
mc Barbuletu, se prevede o staţia de pompare adiacenta rezervorului de 500 mc
cuprinde un grup de trei pompe – 2 active si una de rezerva avand caracteristicile: Q=
20 mc/h; H = 333 m, P=45 kW ; n = 2900 rot/min
Rezervor de inmagazinare metalic, V = 500 mc va asigura volumul de apa
pentru rezerva intangibila de incendiu si volumul de compensare a variaţiilor orare de
consum, din care după o prealabila clorinare apa va fi refulata prin intermediul a unei
statii de pompare la rezervorul de 300 mc amplasat in localitatea Barbuletu, de unde
apa va fi distribuita prin intermediul retelelor de distributie catre consumatori.
Volumul util total al rezervorului este de 500 mc.
Parametri dimensionali:
- Capacitate 500 m .
- Diametru interior: 9.300 mm.
- înălţime: 8.400 mm.
Grup de exploatare ( staţie pompare, staţie clorinare, camera dispecer,
grup sanitar)
Grupul de exploatare este o construcţie modulara, autoportanta, demontabila.
Cabina are rol de protejare a echipamentelor tehnice pentru pomparea si
clorinarea apei si de asigurare a locului de munca pentru personalul de supraveghere.
Dimensiunile de gabarit ale cabinei sunt:
Lungime: 10000 mm; Latime: 2450 mm;
înălţime: 2850 mm.
Cabina are patru incaperi si este compartimentata astfel:
- Camera staţiei de pompare: 10,80 mp
-Birou: 4,61 mp
- Grupul sanitar: 2,70 mp
- Camera staţiei de clorinare: 3,58 mp
• Staţia de clorinare
Operaţia de tratare consta in clorinarea apei, care se efectuează prin intermediul
echipamentelor din staţia de clorinare. Staţia de clorinare este amplasata in modulul
care constituie grupul de exploatare.
In conformitate cu SR 9296/1996 se prevede un sistem compus din doua
aparate de clorare din care unul de rezerva.
Soluţia de clor necesara dezinfectării apei se prepara intr-un sistem compact cu
capacitate de 1,4 - 28 g/h.
Sistem complet de clorinare a apei are următoarea componenta:
- Aparat de dozare a clorului gazos cu montarea regulatorului de vacuum direct
pe butelia de clor
- Regulator de vacuum cu supapa de siguranţa si indicator optic lipsa clor,
rotametru cu ventil de dozare si reglaj incorporat
- Ejector cu supapa de siguranţa pentru presiune inversa
- Pompa booster pentru majorarea presiunii in punctual de injecţie Q = 1,1 mc/h ,
H = 30 mCA
- Accesorii necesare montajului ( conducta de vacuum si conductra de legătura cu
atmosfera din PVC 3/8", fitinguri pentru racordarea ejectorului, bride fixare)
Parametrii tehnici si funcţionali:
- domeniu de reglare Qmax.= 1000 mg/mc.
- presiune de lucru min 1,5 bar
- racorduri ejector FE %"
- temperature apei 10 - 25 °C
- Materialele utilizate au rezistenta ridicata la coroziune
Analizator de clor residual in apa
- Analizatorul se foloseşte la măsurarea continua a concentraţiei de clor rezidual in
apa. Este alcătuit din partea electronica si celula de măsurare (sonda).
Rezultatele sunt afişate pe un display digital si pot fi transmise prin semnal
unificat 4 -20 mA la un sistem computerizat
Sistemul este prevăzut cu butelii de clor 50 kg - 6 buc.
Pentru depistarea scăpărilor de clor in atmosferă se prevede un detector de
clor (semnal ACH) care va da semnal de alarmare audio / sau vizual pentru
intervenţia personalului de exploatare din staţia de pompe.
Eventualele scăpări de clor vor fi eliminate din incapere cu ajutorul a unui
ventilator axial tip MP 254 M.
Apa supraclorinata dozata in aparatul de clorinare este transportata in
rezervoare prin conducte PVC - G, cu Dn. 25 mm.
Neutralizarea clorului in cazul avariilor la butelii se face in căminul de
neutralizare amplasat in apropierea staţiei de clorinare, la cea. 2 - 3 m. de clădire.
Căminul de neutralizare este din beton armat cu dimensiunile de
1,70 x 1,00 m., H=l,00m.
La avaria unei butelii, aceasta se demontează, se transporta cu ventilul in
jos si se introduce in căminul de neutralizare cu var, unde se menţine pana la
epuizarea totala a clorului din butelie.Intreg sistemul de alimentare cu apa va fi
complet automatizat si monitorizat.
Reteaua de distributie a apei
Conductele principale de distribuţie dimensionate la debitul orar maxim şi
verificate la consumul pe timp de incendiu, vor avea diametre cuprinse între:
De 75 – De 160 mm dupa cum urmeaza:
 PEHD 160 x 5,2 mm – 836 ml
 PEHD 140 x 5,10 mm – 588 ml
 PEHD 125 x 4,6 mm – 1.486 ml
 PEHD 110 x 4,0 mm – 6.931 ml
 PEHD 90 x 3,3 mm – 4.571 ml
 PEHD 75 x 2,8 mm – 3.146 ml
TOTAL 17.558 ml
Montarea conductelor se va face conform instructiunilor furnizorului si a
normativelor in vigoare, pe strat de nisip şi sub adâncimea de îngheţ.
Amplasarea conductelor de distribuţie montate îngropat se va face evitând
desfacerea carosabilului existent, prin zonele verzi, acostamentele limitelor
drumurilor spre borduri, marginilor de şanţuri, trotuarelor.
Conductele de apa se vor incerca la presiune, se vor spala si dezinfecta
inainte de darea in functiune, conform SR 4163-3/ 96 si STAS 2250-73 ( M –SR 2/
80 ).
La executia terasamentelor pentru camine s-au prevazut sprijiniri, iar de-a
lungul santurilor s-au prevăzut parapeti si podete de trecere.
La intersectii si la schimbarile de directie s-au prevazut masive de ancoraj
din beton simplu B100. In camine, sprijinirea conductelor se va face pe suporţi
metalici.
Intregul sistem va fi automatizat si monitorizat.

Aparare de mal si dig de pamat


Din calculul hidraulic s-a concluzionat ca zona este inundabila.
S-au prezentat calculele pentru profilele care prezinta sectiunile din zona de
calcul.
Avand in vedere rezultatele sunt necesare lucrari de aparare de mal(pentru a
preveni eroziunea de mal in zona de amplasament a viitoarelor obiective) si
realizarea unui dig de protectie in aceeasi zona.Se recomanda ca aceste lucrari sa fie
proiectate in continuitatea lucrarilor de aparare de mal de pe malul stang al Raului
Dambovita, realizate pentru protectia podului din amonte de amplasament.
 Pentru protejarea la eroziune de mal a zonei de amplasament a
frontului de captare si gospodoriei de apa se va realiza un zid de sprijin din
gabioane.
Zidul se va realiza pe toata lungimea , amplasamentelor obiectivelor
proiectate conform planului de situatie.
Inaltimea zidului este de 2,50 m. Zidul de gabioane va fi placat cu beton
C12/15, de 15 cm. grosime, armat cu plasa sudata 100 x 100 x 6.
Zidul se va realize din gabioane de urmatoarele dimensiuni (inaltime x latime
x lungime, in metri) -0,5 x 5 x 5; 1 x 2,5 x 4; 1 x 2 x 4;
La realizarea gabioanelor se va folosi otel beton PC 52, D = 12 mm, peste
care se va coase plasa de sarma zincata cu diametrul de 2,8 mm. Coaserea plasei pe
cadrele metalice se va realiza cu sarma zincata de 4 mm diametru. Umplerea
gabioanelor se va face cu bolovani de rau cu dimensiunea minima de 100 mm.
La extradosul zidului de sprijin precum si sub salteaua de gabioane, pe
tronsonul de zid, se va monta o panza de material geotextil netesut cu greutatea
minima 400 g/mp. Materialul geotextil are rol de filtru pentru a nu se disloca
materialul granular la variatiile nivelului in albie.
De asemenea, intre geotextil si versant, pentru drenaj, se va efectua
umplutura de balast pe o latime de 1,50 m.

 Pentru protejarea la inundatii cu un grad de asigurare 5% a zonei de


amplasament a frontului de captare si gospodoriei de apa se va realiza un dig de
protectie de pamant cu o forma trapezoidala avand urmatoarele caracteristici :
-Latime coronament de 2,00 m
-pante ale taluzului de 1 :2
-Inaltime dig-1,2-1,5m
-Taluzul va fi protejat prin pereuri
-Traseul digului va va urmari traseul albiei cu raza de curbura a racordarilor de 200-
300 m
-Digul va fi realizat din materiale locale
c.2.Necesitatea investitiei si impactul ei major asupra mediului si
comunitatii
Apele din fântâni este impurificata, improprie consumului, ca urmare a
contaminării, in general datorita folosirii substanţelor chimice in agricultura.
Au existat pe teritoriul localităţii Barbuletu, captări empirice ale stratelor
acvifere freatice in zona de izvorare, respectiv in punctele , Apa rece; Gagesti" si Plesi,
insa acestea deversează numai in perioadele cu precipitaţii abundente, când se reface
parţial potenţialul acvifer.
Captările respective deserveau grupuri mici de case, conductele trecând pe
proprietăţile locuitorilor, iar in momentul de fata acestea fiind nefunctionale.
In scopul protectiei sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator, cu impact
negativ semnificativ, se impune cu stringenta necesitatea reabilitarii, modernizarii si
monitarizarii acestora.
Locuitorii comunei folosesc apa din fântânile de tip rural de 4 – 6 m adâncime
ce captează apa din stratul freatic de suprafaţă, fântâni în care apa nu este
permanent potabilă şi care sunt în legătură directă cu cantitatea de precipitaţii
căzute în zonă, astfel că în perioadele secetoase este deficit de apă, lipsind si
posibilitatea stingerii unui eventual incendiu.
Dezvoltarea centrelor populate implica cresterea gradului de confort al
populatiei si consumul unor cantitati sporite de apa.
Conform PUG, asigurarea necesarului de apa si evacuarea apelor reziduale se
inscrie in randul problemelor majore, acute si dificil de rezolvat.
Apa reprezintă mediul în care se desfăşoară toate procesele vitale. Cantitatea
mare de apă folosită în consum creează posibilitatea ca, atunci când este
necorespunzătoare să devină factor de răspândire a bolilor în rândul populaţiei. Ca
urmare aprovizionarea cu apă trebuie să asigure apă în cantitate suficientă şi de
bună calitate. Apa potabilă trebuie să prezinte caracteristici organoleptice, fizice,
chimice şi bacteriologice proprii consumului şi care, odată consumată să nu prezinte
nici un pericol pentru sănătatea oamenilor.
Având în vedere cele menţionate mai sus, se consideră necesar şi oportun
realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă in comuna Barbuletu.
In acest fel impactul negativ atat asupra sanatatii populatiei cat si asupra
factorilor de mediu va fi redus pana la un nivel care sa nu produca efecte nedorite.

c.3. Precizari referitoare la alte documente si avize emise anterior


Pentru investitia mentionata s-a emis certificatul de urbanism
nr. 117/17.06.2009 care permite declansarea procedurilor de implementare a
proiectului.
c.4. Încadrarea în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic,
corelarea funcţională sub aspect hidrotehnic cu lucrările existente sau
programate în zonă şi analiza posibilităţilor de cooperare cu alte lucrări
hidrotehnice sau hidroedilitare existente sau prevăzute a se realiza în zonă
Lucrarile de infintare sistem ventralizat de alimentare cu apa in comuna
Barbuletu se incadreaza in schema de amenajare hidro-edilitara a bazinului
hidrografic si se coreleaza functional cu lucrarile deja existente in zona.
Lucrările propuse nu influenţează lucrările existente în zonă. Acestea se vor
incadra in schema generala functionala si vor asigura cooperarea cu lucrarile
existente sau preconizate a fi executate pe raza comunei Barbuletu, asigurand o
exploatare integrata a acestor sisteme hidro-edilitare.
c.5. Încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă conform STAS 4273 –
83, cu privire la asigurarea sursei de apă şi apărarea împotriva inundaţiilor
impreuna cu fundamentarea tehnico – economica a incadrarii respective
Lucrarile prevazute pentru infiintarea sistemului de alimentare cu apa din
comuna Barbuletu, judetul Dambovita, conform STAS 4273/83, se incadreaza in
Clasa de importanta III - constructii a caror avariere pune in pericol obiective social
– industriale, pentru localitati urbane, altele decat municipiile.
Dupa categoria de importanta, lucrarile se incadreaza astfel:
- lucrari de alimentare cu apa – categoria 3
Dupa durata de exploatare – definitiva
Dupa rolul functional – principala.
c.6. Influenta lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona,
cu indicarea masurilor sau lucrarilor prevazute pentru evitarea unor pagube sau
afectarea acestor obiective, inclusiv refacerea folosintelor sau lucrarilor care au
avut de suferit

Lucrarile infiintare a sistemului de alimentare cu apa propus a se executa nu


infuenteaza obiectivele existente in zona.
Realizarea sistemului de alimentare cu apa este astfel conceput încât pe toata
durata de viata (executie, exploatare, postuilizare) sa nu afecteze in nici un fel,
echilibrul ecologic si sa nu dauneze sanatatii, linistii sau starii de confort a
oamenilor prin modificarea calitatii factorilor naturali sau creati prin activitati
umane.
Din activitatea de exploatare a obiectivelor tehnologice propuse nu rezulta
nici un fel de pericol pentru sanatatea oamenilor sau a mediului ambiant, cu conditia
sa se respecte “Normele specifice de securitate a muncii in lucrarile pentru
alimentarea cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice” din 1995, precum si
“Normele privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara aprobate prin
H.G. 101/04.1997.
Trebuie mentionat de asemenea ca in afara respectarii acestor norme, prin
tehnologia propusa se inlatura si se previne orice fel de poluare accidentala atat a
aerului, apei, solului, cat si a subsolului.
Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa in mod centralizat cu dezinfectare,
va contribui la mentinerea sanatatii oamenilor asigurandu-se apa potabila din punct
de vedere chimic si bacteriologic.
Conform breviarului de calcul anexat necesarul de apa potabila este:
Qzi max = 5,13 l/sec în perioadele normale de funcţionare şi Q zi max = 6,4 l/sec în
perioadele de reface a volumului de incendiu.
d).PRECIZARI PRIVIND :
d.1. Masurile tehnico – constructive pentru prevenirea evacuarii directe
sau indirecte in resursele de apa a substantelor din familiile si grupele de
substante periculoase din Lista I si Lista II si a substantelor prioritare/prioritar
periculoase,conform H.G. nr.351/2005,cu modificarile ulterioare,privind
Programul de eliminare treptata a evacuarilor,emisiilor si pierderilor de
substante periculoase in mediul acvatic,precum si modul de asigurare a
monitorizarii efluentului evacuat si a calitatii apelor.

Nu este cazul.

d.2. Aparatura si instalatiile de masurare a debitelor si volumelor de apa


captate, prelevate si evacuate
Contorizarea apei utilizate se va face plecarea din rezervorul de 500 mc
pentru locuitorii din Barbuletu si Rau Alb si reţelele tehnologice din incinta
rezervorului, prin contor de apa rece Zenner multijet tip MNK, clasa “B” de
precizie, avand Qn = 80 mc/h si Dn = 80 mm.
Contorizarea apei utilizate se va face plecarea din rezervorul de 300 mc
pentru locuitorii din Barbuletu si reţelele tehnologice din incinta rezervorului, prin
contor de apa rece Zenner multijet tip MNK, clasa “B” de precizie,
avand Qn = 15 mc/h si Dn = 50 mm.

d.3. Aparatura si instalatiile de monitorizare a calitatii apei la evacuare in


emisar
Nu este cazul.
d.4. Controlul poluarii industriale, gestionarea deseurilor
Nu este cazul.
d.5. Sistemul informational, sistem de prognoza hidrometeorologica,
sistem de avertizare si alarmare a populatiei in caz de incidente sau accidente la
constructiile hidrotehnice
Prin proiect s-a precavut si un sistem de monitorizare continua a debitelor de
apa furnizata catre populatie, inclusiv monitorizarea in puncte caracteristice ale
retelei de distributie a presiunilor si debitelor in diferite sectoare ale retelei de
distributie, pe raza comunei Barbuletu. Un astfel de sistem va fi implementat odata
cu realizarea reabilitarii sistemului de alimentare cu apa.
In cazul unor intreruperi ale furnizarii apei din motive diverse (intreruperi
programate, interventii la avarii, etc) sau in cazul unor eventuale avarii majore,
informarea populatiei se face in cel mai scurt timp prin intermediul posturilor locale
de radio si televiziune.

d.6. Lucrari pentru refacerea axului cadastral de referinta afectat de


obiectivul propus
Nu este cazul.

d.7. Lucrari pentru refacerea amplasamentului in zona afectata de


executia investitiei

In documentatie tehnica se vor prevedea lucrari de sistematizatea verticala a


terenului in jurul constructiilor propuse spre executie, refacerea terenului afectat
temporar de executia lucrarilor, la forma initiala, iar dupa executarea retelelor de
apa si canalizare se va reface sistemul rutier la starea si la cotele initiale.

e). CONSIDERATII PRIVIND ALEGEREA CELOR MAI BUNE


TEHNICI DISPONIBILE

e.1.Utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri

In cadrul sistemelor de alimentare cu apa nu rezulta deseuri toxice sau cu


impact negativ semnificativ asupra sanatatii populatiei sau a factorilor de mediu.

e.2.Utilizarea substantelor mai putin periculoase


Realizarea dezinfectiei apei potabile cu clor gazos nu conduce la producerea
de compusi toxici in mediul inconjurator. Statia de clorinare aferenta rezervorului va
fi complet automatizata fiind prevazuta cu detectoare de clor in aer, cu senzori de
masurare instantanee a clorului rezidual iar dojazul de clor se va realiza in functie de
necesarul stabilit in laborator, concentratiile de clor fiind monitorizate permanent.
e.3. Promovarea valorificarii si reciclarii substantelor generate si utilizate
in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul
Nu este cazul.
e.4. Instalatii si metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu
succes la scara industriala
Materialele folosite pentru realizarea retelelor de apa sunt utilizate pe scara
larga, cu rezultate bune, avand in vedere ca au urmatoarele avantaje fata de tevile
din otel sau tuburile din beton :
- pret net inferior fata de materialele clasice
- rezistenta ridicata la uzura si agenti corozivi
- este inodor, netoxic, inert si insolubil
- imbinarile prezinta etanseitate perfecta
- durata de viata de minim 50 de ani
Automatizarea sistemului de alimentare cu apa conduce la siguranta in
exploatare, personal de intretinere redus si eficienta ridicata atat din punct de vedere
al procesului tehnologic cat si a costurilor de operare.
e.5.Utilizarea de tehnologii avansate si a nivelului de cunostinte stiintifice
in domeniu
Pentru realizarea lucrarilor de infiintare a sistemului de alimentare cu apa vor
fi utilizate tehnologii actuale, cu performante net superioare tehnologiilor clasice.
Executarea retelelor de apa presupune atat folosirea unor materiale noi cat si
a unor utilaje si tehnologii care sa permita un impact cat mai redus asupra lucrarilor
existente sau a factorilor de mediu (foraj orizontal, reabilitarea conductelor
magistrale prin interventie „in situ” - rellining, etc.).
e.6. Luare in considerare a naturii, efectelor si volumul emisiilor produse
pe un anumit amplasament
Nu este cazul.

e.7. Perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici


disponibile

Nu este cazul, deoarece prin insasi implementarea acestui proiect vor fi


adoptate cele mai noi tehnici si tehnologii.

e.8. Consumul si natura materiilor prime, utilizate in proces si eficienta


energetica a acestora

Consumul de materii prime in cadrul sistemelor de alimentare cu apa este


redus. Pentru apa potabila se va folosi doar clor gazos iar pentru procesul de
epurare al apelor uzate se vor folosi reactivi care sa potenteze procesul de
prelucrare. Nu se pune problema de eficienta energetica in acest caz.

e.9. Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global


al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de aceasta

Impactul produs dupa reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa va fi


pozitiv benefic, in egala masura tuturor factorilor de mediu ai ecosistemelor,
sanatatii, sigurantei si calitatii vietii populatiei.
Obiectivul propus este in esenta o investitie de protectie a mediului si prin
executarea lucrarilor propuse se va reduce impactul negativ produs asupra factorilor
de mediu.
Impactul asupra mediului produs in timpul executiei se va diminua prin
reducerea pe cat posibil a duratei de executie, evitarea perioadelor nefaforabile
meteo-climatice, precum si printr –o executie ingrijita si organizare adecvata.
Intimpul exploatarii, pentru a se mentine impactul pozitiv al investitiei asupra
mediului se va pune accent pe executarea la timp a lucrarilor de revizii, intretinere si
reparatii, in conformitate cu regulamentul de exploatare.

e.10. Necesitatea prevenirii accidentelor si mnimizarea acestora pentru


mediu

Pentru prevenirea accidentelor si minimizarea acestora, in cadrul


documentatiei tehnice se vor avea in vedere urmatoarele :
- dimensionarea corecta a echipamentelor si retelelor tehnologice;
- prevederea pompelor de rezerva in instalatiile cu functionare continua;
- utilizarea unor echipamente fiabile cu mentenanta redusa si
corespunzatoare mediului in care functioneaza;
- prevederea de protectii electrice si tehnologice corespunzatoare;
- realizarea unui sistem de comanda, control si semnalizare permanent.
Sursele de apa, rezervoarele de apa, statiile de pompare se vor imprejmui
pentru a se evita impactul negativ privind migratia animalelor domestice si salbatice,
precum si evitarea unor accidente ce s–ar putea produce prin patrunderea in incinta
acestora a persoanelor neautorizate.
Se vor prevedea de asemenea si grupuri electrogene pentru ca in cazul
intreruperii accidentale a energiei electrice, procesele tehnologice sa nu fie afectate.
f).ANEXE, DUPA CAZ.
f.1. Elemente de fundamentare a principalilor parametri functionali si
tehnologici ai lucrarilor care fac obiectul avizului, breviar de calcul
Elementele de fundamentare a principalilor parametri functionali si
tehnologici se regasesc in breviarele de calcul anexate prezentei documentatii.
f.2. Studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de gospodarire a apelor
sau de alta natura, de teren sau de laborator, sinteze sau extrase ale acestora
strict necesare pentru fundamentarea prevederilor documentatiei
Lucrarile propuse au avut la baza planuri cadastrale, studii geotehnice si
hidrogeologice preliminare. La faza de proiect tehnic aceste studii de teren vor fi
detaliate astfel incat solutiile tehnice sa fie in concordanta cu realitatile efective din
teren.
f.3. Acceptul altor beneficiari si conditiile de cooperare in cazul unor
lucrari sau instalatii detinute de alti beneficiari
Nu e cazul.
f.4. Certificatul de abilitare a instalatiilor si utilajelor propuse a se utiliza
prin documentatia tehnica, dupa caz
Toate utilajele si materialele propuse vor avea agrement tehnic corespunzator
cu legislatia nationala si europena.
B. PREVEDERI SPECIFICE PE CATEGORII DE LUCRĂRI
a). Precizarea sursei de apa si calitatea necesara si a receptorului apelor
uzate si meteorice
Asa cum s-a descris anterior, sursa de apa pentru alimentarea cu apa a
comunei Barbuletu este reprezentata de un front de captare constituit din cinci puturi
săpate in cheson. cu adâncimea de 9,00 m., pentru incastrarea in stratul bazal de
argila.

Debitul de apa extras din fiecare put se estimează a fî de 5 - 6 l/s.


Dn. 3000 mm;
H = 9 m;
Q = 4 l/s;
NHs = 3 m;
NHd = 4 m.
Puturile vor fi tubate cu tuburi din beton, prevazute cu barbacane pentru accesul
apei. Acestea vor avea un planseu intermediar pe care se vor monta electropompele
submersibile.
Puturile vor fi amplasate in zona de terasa inferioara a raului Dambovita, pe
malul stang al acestuia, in aval de podul nou construit peste cursul de apa.
Conform HG 930/2005 perimetrul de protectie sanitara cu regim sever, va fi
imprejmuit.
În cazul captării propuse, care exploatează acvifere freatice si la care nu
există suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile
zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi de minimum 50 m amonte, 20 m
aval de captare şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe direcţia de curgere
a apelor subterane, în cazul forajelor şi drenurilor;
Dimensiunile exacte ale imprejmuirii vor fi stabilite in urma Studiului
Hidrogeologic definitiv.
Electropompele submersibile de exploatare vor avea corp din otel inox, si
următoarele caracteristici:
- Q = 15 mc/h
- H = 14.6 mCA
- P = 1,5kW/3x380 V/50 Hz/2875 rpm
Tabloul electric de comanda si protecţie pentru electropompa submersibila
echipata cu motor electrice de 1,5 kW / 2.900 rpm. va indeplini următoarele funcţii si
protecţii:
• protecţie la scurtcircuit
• protecţie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor)
• protecţie la minima si maxima tensiune
• protecţie la lipsa faza (antibifazic)
• protecţie la lipsa curent (infasurare întrerupta, contactor defect, etc.)
• protecţie la supraîncălzirea bobinajului
• protecţie la subtensiune
• protecţie la supratensiune
Apa captata este pompata prin intermediul electropompelor submersibile la
gospodăria de apa, respectiv la rezervorul de inmagazinare metalic cu V = 500 mc.,
amplasat in apropierea puturilor ( care asigura volumul de apa pentru rezerva
intangibila de incendiu si volumul de compensare a variaţiilor orare de consum atat
pentru localitatile componente ale comunei Barbuletu cat si pentru localitatile
componente ale comunei Rau Alb – ce nu face obiectul prezentului proiect), de unde,
după o prealabila clorinare, apa va fi refulata prin intermediul pompelor amplasate in
containerul adiacent rezervorului de 500 mc pana la rezervorul de 300 mc din
localitatea Barbuletu.
Puturile proiectate sunt prevăzute cu instalaţii hidraulice si apometru,
acestea fiind montate in cabina puţurilor.
Cabina puţului este o construcţie supraterana cu dimensiunile 0, 3 m x 2,5
m.
Contorul cu impulsuri montat la puturi va avea următoarele caracteristici:
- DN50mm
- Q= 15 mc/h
- Qmin = 0,45 mc/h
- Qt-3mc/h
- Qmax = 30mc/h
- Montaj orizontal
- Clasa metrologică B
- Prindere pe filet
- Erori maxim admise —> ± 2% în intervalul Qt -î- QmsK
-> ± 5 % în intervalul Qmjn -*- Qt

b). Debitele de apa potabila

Debitele totale ale sistemului de alimentare cu apa al comunei Barbuletu sunt:

Q zi med Qzi max Qo max


mc/zi mc/h l/s mc/zi mc/h l/s mc/h l/s
BARBULETU 214.43 8.93 2.48 282.47 11.77 3.27 29.30 8.14
CATATUIA 66.29 2.76 0.77 87.48 3.64 1.01 9.11 2.53
GURA
81.98 3.42 0.95 108.79 4.53 1.26 11.33 3.15
BARBULETULUI
TOTAL 362.7 15.11 4.2 478.74 19.94 5.54 49.74 13.82

c). Regimul de functionare, permanent sau sezonier.

Regimul de functionare al sistemelor de alimentare cu apa este permanent 365


zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

d). Descrierea obiectivelor care formeaza sistemul de alimentare cu apa si


sistemul de canalizare si caracteristicile tehnice, constructive si functionale

d.1. Descrierea obiectivelor privind infiintarea sistemului de alimentare cu


apa
Lucrările propuse în acest studiu au ca scop alimentarea cu apă a tuturor
locuitorilor din localitatile Barbuletu, Cetatuia si Gura Barbuletului, judetul
Dambovita.
Conform breviarului de calcul anexat necesarul de apa potabila este:
Qzi max = 5,13 l/sec în perioadele normale de funcţionare şi Q zi max = 6,4 l/sec în
perioadele de reface a volumului de incendiu.

Pentru asigurarea alimentării cu apă a acestei localitati se propun următoarele


lucrări:
 Ob. nr. 1. - Captare ,
 Ob. nr. 2 - conducta de aducţiune,
 Ob. nr. 3- rezervor de înmagazinare,
 Ob. nr. 4 - reţele tehnologice
 Ob. nr. 5 - reţele de distribuţie,
 Ob. nr. 6 - drumuri
 Ob. nr. 7 - sistematizare verticală
 Ob. nr. 8 - împrejmuiri,
 Ob. nr. 9 - alimentare cu energie electrica 20 KV
 Ob. nr. 10 - retele electrice 0.4 kv – incinta gospodarie de apa
 Ob. nr. 11 – automatizare si monitorizare sistem de alimentare cu apa

Ob. nr. 1 - Captare

Pe baza studiului hidrogeologic întocmit pentru acest proiect, de catre firma


INTREPRINDEREA INDIVIDUALA RADU MARIA TARGOVISTE , captarea apei, se va realiza
prin intermediul a doua puturi de medie adancime, H = 80 m., caracteristicile
acestora fiind:
Captarea apei
Conform studiului hidrogeologic captarea apei se va face prin cinci puturi
săpate in cheson. cu adâncimea de 9,00 m., pentru incastrarea in stratul bazai de
argila.
Debitul de apa extras din fiecare put se estimează a fî de 5 - 6 l/s.
Dn. 3000 mm;
H = 9 m;
Q = 4 l/s;
NHs = 3 m;
NHd = 4 m.
Puturile vor fi tubate cu tuburi din beton, prevazute cu barbacane pentru
accesul apei. Acestea vor avea un planseu intermediar pe care se vor monta
electropompele submersibile.
Puturile vor fi amplasate in zona de terasa inferioara a raului Dambovita, pe
malul stang al acestuia, in aval de podul nou construit peste cursul de apa.
Conform HG 930/2005 perimetrul de protectie sanitara cu regim sever, va fi
imprejmuit.
În cazul captării propuse, care exploatează acvifere freatice si la care nu
există suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile
zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi de minimum 50 m amonte, 20 m
aval de captare şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe direcţia de curgere
a apelor subterane, în cazul forajelor şi drenurilor;
Dimensiunile exacte ale imprejmuirii vor fi stabilite in urma Studiului
Hidrogeologic definitiv.
Electropompele submersibile de exploatare vor avea corp din otel inox, si
următoarele caracteristici:
- Q = 15 mc/h
- H = 14.6 mCA
- P = 1,5kW/3x380 V/50 Hz/2875 rpm
Tabloul electric de comanda si protecţie pentru electropompa submersibila
echipata cu motor electrice de 1,5 kW / 2.900 rpm. va indeplini următoarele funcţii si
protecţii:
• protecţie la scurtcircuit
• protecţie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor)
• protecţie la minima si maxima tensiune
• protecţie la lipsa faza (antibifazic)
• protecţie la lipsa curent (infasurare întrerupta, contactor defect, etc.)
• protecţie la supraîncălzirea bobinajului
• protecţie la subtensiune
• protecţie la supratensiune
Apa captata este pompata prin intermediul electropompelor submersibile la
gospodăria de apa, respectiv la rezervorul de inmagazinare metalic cu V = 500 mc.,
amplasat in apropierea puturilor ( care asigura volumul de apa pentru rezerva
intangibila de incendiu si volumul de compensare a variaţiilor orare de consum atat
pentru localitatile componente ale comunei Barbuletu cat si pentru localitatile
componente ale comunei Rau Alb – ce nu face obiectul prezentului proiect), de unde,
după o prealabila clorinare, apa va fi refulata prin intermediul pompelor amplasate in
containerul adiacent rezervorului de 500 mc pana la rezervorul de 300 mc din
localitatea Barbuletu.
Puturile proiectate sunt prevăzute cu instalaţii hidraulice si apometru,
acestea fiind montate in cabina puţurilor.
Cabina puţului este o construcţie supraterana cu dimensiunile 0, 3 m x 2,5 m.
Contorul cu impulsuri montat la puturi va avea următoarele caracteristici:
- DN50mm
- Q= 15 mc/h
- Qmin = 0,45 mc/h
- Qt-3mc/h
- Qmax = 30mc/h
- Montaj orizontal
- Clasa metrologică B
- Prindere pe filet
- Erori maxim admise —> ± 2% în intervalul Qt -î- QmsK
-> ± 5 % în intervalul Qmjn -*- Qt
Conducta de aducţiune, din teava de polietilena de inalta densitate PEHD ;
Pn 32 – 6 atm dupa cum urmeaza:
 PEHD Dn = 180 x 29,9 mm Pn = 32 at – L = 680 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 24,6 mm Pn = 25 at– L = 2336 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 20,1 mm Pn = 20 at– L = 1233 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 16,4 mm Pn = 16 at– L = 1080 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 13,3 mm Pn = 12,5at– L = 769 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 10,7 mm Pn = 10 at– L = 902 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 8,6 mm Pn = 8 at– L = 1147 ml
 PEHD Dn = Dn = 180 x 6,9 mm Pn = 6 at– L = 2112 ml
TOTAL 10.259,0 ml
Apa captata este pompata prin intermediul electropompelor submersibile la
gospodaria de apa, respectiv la rezervorul de inmagazinare metalic cu V = 500 mc,
metalic, suprateran. (care asigura volumul de apa pentru rezerva intangibila de
incendiu si volumul de compensare a variatiilor orare de consum), de unde, dupa o
prealabila clorinare apa va fi distribuita prin intermediul utilajelor de pompare, din
statia de pompare, la consumatori.
Gospodaria de apa este compusa din rezervorul de inmagazinare a apei,
grupul de exploatare care are in componenta statia de pompare, statia de clorinare,
statia de deferizare si demagnetizare, camera dispecer si grup sanitar, bazin
neutralizare clor si bazin vidanjabil, obiecte care necesita din punct de vedere
tehnologic, legaturi intre ele prin intermediul unor retele subterane exterioare.
Suprafata ocupata de gospodaria de apa este de 2.100 mp.
Dimensiunile sunt determinate de distantele minime de protectie sanitara
impuse de „Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara” aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 101/1997, cu
modificarile aprobate prin H.G. nr. 930/2005.
Rezervor de inmagazinare metalic, V = 500 mc va asigura volumul de apa
pentru rezerva intangibila de incendiu si volumul de compensare a variaţiilor orare de
consum, din care după o prealabila clorinare apa va fi refulata prin intermediul a trei
pompare la rezervorul nr. 2 de 300 mc amplasat in localitatea Barbuletu, de unde
apa va fi distribuita prin intermediul retelelor de distributie la consumatori.
Volumul util total al rezervorului este de 500 mc.
Parametri dimensionali:
- Capacitate 500 m .
- Diametru interior: 9.300 mm.
- înălţime: 8.400 mm.
Grup de exploatare ( staţie pompare, staţie clorinare, camera dispecer,
grup sanitar)
Grupul de exploatare este o construcţie modulara, autoportanta, demontabila.
Cabina are rol de protejare a echipamentelor tehnice pentru pomparea si
clorinarea apei si de asigurare a locului de munca pentru personalul de supraveghere.
Dimensiunile de gabarit ale cabinei sunt:
Lungime: 10000 mm; Latime: 2450 mm;
înălţime: 2850 mm.
Cabina are patru incaperi si este compartimentata astfel:
- Camera staţiei de pompare: 10,80 mp –
- Birou: 4,61 mp
- Grupul sanitar: 2,70 mp
- Camera staţiei de clorinare: 3,58 mp
• Staţia pompare
Pentru a se asigura debitul si presiunea necesare pentru umplerea rezervorului de
300 mc de la Barbuletu, staţia de pompare cuprinde un grup de trei pompe – 2 active
si una de rezerva avand caracteristicile: Q= 20 mc/h; H = 333 m, P=45 kW ; n =
2900 rot/min
Grupurile de pompare prevazute pentru asigurarea presiunii in reteaua de
distributie - se vor utiliza in statiile de pompare ce furnizează apă pentru consumul
menajer şi stingerea incendiilor. Grupurile vor fi dimensionate la debitul necesar
etapei actuale de dezvoltare a comunei, si va fi
SP1: Q=3 x 6 mc/h, H=58 m, P=3 x 2,2 kW
SP2 Q=3 x 9 mc/h , H=30 m, P=3 x 1,5 kW
• Staţia de clorinare
Operaţia de tratare consta in clorinarea apei, care se efectuează prin intermediul
echipamentelor din staţia de clorinare. Staţia de clorinare este amplasata in modulul
care constituie grupul de exploatare.
In conformitate cu SR 9296/1996 se prevede un sistem compus din doua
aparate de clorare din care unul de rezerva.
Soluţia de clor necesara dezinfectării apei se prepara intr-un sistem compact cu
capacitate de 1,4 - 28 g/h.
Sistem complet de clorinare a apei are următoarea componenta:
- Aparat de dozare a clorului gazos cu montarea regulatorului de vacuum direct
pe butelia de clor
- Regulator de vacuum cu supapa de siguranţa si indicator optic lipsa clor,
rotametru cu ventil de dozare si reglaj incorporat
- Ejector cu supapa de siguranţa pentru presiune inversa
- Pompa booster pentru majorarea presiunii in punctual de injecţie Q = 1,1 mc/h ,
H = 30 mCA
- Accesorii necesare montajului ( conducta de vacuum si conductra de legătura cu
atmosfera din PVC 3/8", fitinguri pentru racordarea ejectorului, bride fixare)
Parametrii tehnici si funcţionali:
- domeniu de reglare Qmax.= 1000 mg/mc.
- presiune de lucru min 1,5 bar
- racorduri ejector FE %"
- temperature apei 10 - 25 °C
- Materialele utilizate au rezistenta ridicata la coroziune
Analizator de clor residual in apa
- Analizatorul se foloseşte la măsurarea continua a concentraţiei de clor rezidual in
apa. Este alcătuit din partea electronica si celula de măsurare (sonda).
Rezultatele sunt afişate pe un display digital si pot fi transmise prin semnal
unificat 4 -20 mA la un sistem computerizat
Sistemul este prevăzut cu butelii de clor 50 kg - 6 buc.
Pentru depistarea scăpărilor de clor in atmosferă se prevede un detector de
clor (semnal ACH) care va da semnal de alarmare audio / sau vizual pentru
intervenţia personalului de exploatare din staţia de pompe.
Eventualele scăpări de clor vor fi eliminate din incapere cu ajutorul a unui
ventilator axial tip MP 254 M.
Apa supraclorinata dozata in aparatul de clorinare este transportata in
rezervoare prin conducte PVC - G, cu Dn. 25 mm.
Neutralizarea clorului in cazul avariilor la butelii se face in căminul de
neutralizare amplasat in apropierea staţiei de clorinare, la cea. 2 - 3 m. de clădire.
Căminul de neutralizare este din beton armat cu dimensiunile de
1,70 x 1,00 m., H=l,00m.
La avaria unei butelii, aceasta se demontează, se transporta cu ventilul in
jos si se introduce in căminul de neutralizare cu var, unde se menţine pana la
epuizarea totala a clorului din butelie.
Intreg sistemul de alimentare cu apa va fi complet automatizat si
monitorizat.
Conductele principale de distribuţie dimensionate la debitul orar maxim şi
verificate la consumul pe timp de incendiu, vor avea diametre cuprinse între:
De 75 – De 160 mm dupa cum urmeaza:
 PEHD 160 x 5,2 mm – 836 ml
 PEHD 140 x 5,10 mm – 588 ml
 PEHD 125 x 4,6 mm – 1.486 ml
 PEHD 110 x 4,0 mm – 6.931 ml
 PEHD 90 x 3,3 mm – 4.571 ml
 PEHD 75 x 2,8 mm – 3.146 ml
TOTAL 17.558 ml
Intregul sistem va fi automatizat si monitorizat.
 SOFTWARE MONITORIZARE : Statia de ridicare a presiunii trebuie sa
transmita datele achizitionate cartre un dispecaret pe suport GSM.
Dispeceratul va fi echipat cu un calculator, soft de gestiune si modem GSM.
 specificatie detector de prezenta:
- detector PIR cu unghi minim 90grd.
- aria de masura: 10m x 10 m
- temperatura de lucru: -10grd….50 grd
- contact normal deschis / normal inchis
- tensiune de alimentare 12Vcc
 specificatie detector de fum:
- domeniul de masurare: 10m x 10 m
- aria de masura: 10m x 10 m
- temperatura de lucru: -10grd….50 grd
- contact normal deschis / normal inchis
- tensiune de alimentare 12Vcc / 24Vc
 specificatie hupa de alarmare:
- caracteristici: minim 100db
- temperatura de lucru: -10grd….50 grd
- tensiune de alimentare 12Vcc

Reţelele tehnologice din incinta rezervorului cuprind:


a) Conducta de evacuare a apelor uzate menajere provenite de la grupul
de exploatare din PVC KG - Dn 200 mm. Apele evacuate vor fi descărcate la
reteaua de canalizare.
 Conducta de alimentare a rezervorului (conducta de aducţiune) din teava de
polietilena de inalta densitate PEHD Dn 110 x 4 mm
- Conducta de distribuţie a apei la consumatori, din PEHD
avea diametre cuprinse între: De 75 – De 160 mm
 Conducta pentru racordul PSI din ţeavă de otel Ø 100 mm . Pentru
asigurarea
stingerii unui eventual incendiu, s-a prevazut un camin
de racord PSI amplasat in imediata apropiere a drumului de acces. Asigurarea
alimentarii cu apa a acestui camin se face printr-o conducta de racord din ţeavă de
otel Ø 100 mm , montata ingropat in lungime de cca. 30 m. Caminul este din beton
monolit având dimensiunile in plan 1,00 x 1,00 m si H = 1,80 m.
 Instalatia hidraulica din caminul de racord PSI este compusa din: robinet cu
sertar Dn 100 mm, robinet de golire Ø 1/2”, coturi si stuturi din teava pentru
legaturi. La partea de sus a caminului este prevazuta o gura de racord pentru
cuplarea motopompei mobile de incendiu sau a masinilor de pompieri.
Robinetul de sectionare este prevazut cu tija de manevra care
permite inchiderea/deschiderea acestuia fara a fi necesara
coborârea in camin. Robinetul este sustinut cu un dispozitiv
metalic de fixare pe radier.
 Conducta de preaplin a rezervorului din ţeavă de oţel Ø 150 mm
citomata la interior si izolata la exterior cu izolatie anticoroziva intarita cu
protectie exterioara din banda PVC. Ea va descarca apa din preaplinul
rezervorului, daca se defecteaza robinetii cu plutitor si nu se comanda oprirea
pompelor de la sursa. Aceasta conducta va descarca apa în reteaua de canalizare
din incinta gospodariei de apa.
 Conducta de golire a rezervorului din ţeavă de oţel Ø 80 mm izolata la
exterior cu izolatie anticoroziva intarita cu protectie exterioara din banda PVC. Ea
descarca apele în reteaua de canalizare din incinta gospodariei de apa
Conductele de apă se vor monta îngropat la adâncimea de 1,10 m deasupra
generatoarei superioare a conductei la cota terenului amenajat pentru evitarea
pericolului de îngheţ.

Reţele de distribuţie

Distribuţia apei la consumatori se va realiza prin conducte din polietilenă de


înaltă densitate, montate îngropat sub adâncimea de îngheţ. Pe reţeaua de
distribuţie se vor monta cişmele stradale la cca 300 m distanţă între ele şi vane de
secţionare la ramificaţii şi şi în aliniamente la distanţe de 500-550 m. Vanele se vor
monta în cămine de vane din beton monolit
Pe toate conductele cu diametrul de minim. 110 mm se vor monta hidranţi de
incendiu.
La subtraversarea drumurilor s-au prevazut tuburi de protectie din teava de
oţel ce se vor citoma la interior si exterior.
La supratraversari s-a folosit teava de otel Ø 100 mm, montata pe estacada .
Conducta se va izola cu cochiliii de polistiren si protejata cu tabla zincata.
Conductele de distribuţie în lungime totală de 22,114 km sunt dimensionate
la debitul orar maxim şi verificate la consumul pe timp de incendiu, vor avea
diametre cuprinse între: De 75 – De 160 mm dupa cum urmeaza:

Grupul de exploatare
Este reprezentat de “CABINA MODULARA PENTRU STATII DE
POMPARE, STATIE CLORINARE, DISPECERAT SI GRUP SANITAR”,
destinata transportarii si montarii pe amplasament a pompelor, vaselor de presiune si
instrumentelor aferente.
Proiectarea, fabricatia si montajul vor respecta prescriptiile seriei de
standarde ISO 9000 si ale Sistemului de Asigurare a Calitatii al producatorului,
certificate de un organism independent.
Produsul este o constructie modulara, autoportanta, demontabila. Produsul se
va fabrica in uzina si se va transporta si instala la locul de montaj.
Cabina are rol de protejare a echipamentelor tehnice pentru pomparea si
clorinarea apei si de asigurare a locului de munca pentru personalul de
supraveghere.
Dimensiunile de gabarit ale cabinei sunt:
Lungime: 10000 mm;
Latime: 2450 mm;
Inaltime: 3000 mm.
Deoarece modulele sunt destinate sa fie transportate pre-asamblate, acestea
vor fi prevazute cu urechi de ridicare, grinzi si diagonale suplimentare pentru
transport.
Planul cabinei este alcatuit din urmatoarele functiuni:
- Camera statiei de pompare: 10,80 mp
- Camera dispecer (birou): 4,61 mp
- Grupul sanitar: 2,70 mp
- Camera statiei de clorinare: 3,58 m.
Sistem constructiv: fundatie, structura formata din cadre metalice sudate pe
care
se vor monta peretii si invelitoarea.
Acestea se vor fabrica din otel marca OL37 STAS 500./2 – 80.
Toate piesele structurii vor fi sudate pentru a forma un monolit. Sudurile vor fi
continue, cu grosime egala cu 0,70 din grosimea celei mai subtiri dintre piesele
asamblate.
Cabina se va aseza pe o placa din beton armat prevazuta perimetral cu grinzi
pana la adancimea de inghet. Inainte de turnarea placii se vor monta toate
conductele de sub aceasta, conform desenelor prezentate in candrul proiectului.
Peretii vor fi constituiti din panouri sandwich tabla / spuma poliuretan / tabla.
Invelitoarea va fi realizata din panouri sandwich tabla / spuma poliuretan / tabla,
special profilata pentru a prelua sarcinile din zapada, avand o panta de 5,5%.
Peretii si acoperisul se vor executa din panouri izolante tip sandwich, cu
grosimea stratului izolator din poliuretan de 50 mm. Aceste panouri au coeficientul
de transfer termic, k, de max. 0,5 W/m².ºC.
Camera statiei de pompare
Este o incapere in care sunt montate pompele, vasul tampon si tabloul de
comanda.
Pardoseala este din beton sclivisit. Un sifon permite evacuarea apei de pe
pardoseala.
Aceasta incapere are un acces direct din exterior si unul din birou, este luminata
natural prin doua ferestre metalice cu dimensiunile de 0,80 m x 0,80 m.
Accesul din exterior se face printr-o usa plina, cu doua canaturi, avand
deschiderea de 1,60 m si inaltimea de 2,00 m ce va permite montajul / demontajul
echipamentelor si efectuarea operatiunilor de intretinere.
Accesul din birou se face printr-o usa intr-un canat cu deschiderea de 0,80 m si
inaltimea de 2,00 m, prevazuta cu o fereastra pentru a permite observarea panoului
de control din camera pompelor.
Instalatia de iluminat este alcatuita din doua lampi fluorescente cu un
intrerupator local.
Incalzirea se face electric cu ajutorul unui convector. Pentru ventilatie fortata
este prevazut un ventilator si doua grile de ventilatie cu dimensiunile 0,20 m x 0,20
m fiecare.
In incapere este montata o priza dubla de 16A alimentata la 220VCA din tabloul
de distributie.
 N = 3000 rot/min.
Camera dispecer
Este o incapere cu pardoseala din beton acoperit cu covor din PVC. In birou se
monteaza si panoul de comanda a instalatiei de clorinare.
Accesul se face direct din exterior printr-o usa plina avand deschiderea de 0,80
m si inaltimea de 2,00 m. Incaperea este luminata natural printr-o fereastra metalica
cu dimensiunile de 0,80 m x 0,80 m.
Instalatia de iluminat este alcatuita dintr-o lampa fluorescenta cu un intrerupator
local.
Incalzirea se face electric cu ajutorul unui convector. Ventilatia incaperii se face
natural, prin intermediul usii si ferestrei descrise mai sus.
In incapere este montata o priza dubla de 16A alimentata la 220VCA din tabloul
de distributie.
In birou se va realiza activitatea de dispecerat, respectiv monitorizarea
functionarii sistemului de alimentare cu apa.
Grupul sanitar
Este o incapere cu pardoseala din beton sclivisit. Este echipat cu WC cu apa
si
lavoar. O fereastra metalica de 0,40 m x 0,60 m asigura ventilatia naturala a
incaperii.
Un sifon permite evacuarea apei de pe pardoseala.
Instalatia de iluminat este alcatuita dintr-o lampa fluorescenta cu un
intrerupator local.
Alimentarea cu apa a grupului sanitar se asigura printr-un racord din
conducta de refulare prin care se asigura alimentarea cu apa a localitatii, iar
evacuarea apelor uzate provenite de la utilizarea obiectelor sanitare se face intr-un
bazin vidanjabil.
Camera statiei de clorinare
Pardoseala camerei este din beton acoperit cu un sistem de protectie
anticoroziva
pe baza de produse tip Rust-Oleum 9100 sau echivalent. Un sifon permite
evacuarea apei de pe pardoseala.
Accesul se face direct din exterior printr-o usa plina avand deschiderea de
0,80 m si inaltimea de 2,00 m.
Incaperea este iluminata natural printr-o fereastra fixa, metalica, cu o singura
foaie de geam, cu dimensiunile de 0,80 x 0,80 m.
Doua grille de ventilatie si un ventilator electric montat in perete asigura atat
ventilatia naturala cat si cea fortata a incaperii.
Ventilatia fortata asigura 20-25 de schimburi pe ora si este controlata de
senzorul care semnalizeaza prezenta clorului in aer.
Un senzor care semnalizeaza prezenta clorului se va monta la inaltimea de
300 mm de la pardoseala incaperii.
Instalatia de iluminat este alcatuita dintr-o lampa fluorescenta cu un
intrerupator local.
Incalzirea se face electric cu ajutorul unui convector.
Instalatia de clorinare se monteaza pe perete, pe un suport special. Un lavoar
montat pe perete permite spalarea in caz de urgenta.
Operatia de tratare consta in clorinarea apei, care se efectueaza prin
intermediul echipamentelor din statia de clorinare. Statia de clorinare este amplasata
in modulul care constituie grupul de exploatare.
In conformitate cu SR 9296/1996 se prevede un sistem compus din doua
aparate de clorare, din care unul de rezerva.
Solutia de clor necesara dezinfectarii apei se prepara intr-un sistem compact
cu capacitate de 1,4 – 28 g/h.
Sistemul complet de clorinare a apei are urmatoarea componenta:
- Aparat de dozare a clorului gazos cu montarea regulatorului de vacuum direct
pe butelia de clor
- Regulator de vacuum cu supapa de siguranta si indicator optic lipsa clor,
rotametru cu ventil de dozare si reglaj incorporat
- Ejector cu supapa de siguranta pentru presiune inversa
- Pompa booster pentru majorarea presiunii in punctual de injectie Q = 1,1
mc/h , H = 30 mCA
- Accesorii necesare montajului ( conducta de vacuum si conductra de legatura
cu atmosfera din PVC 3/8”, fitinguri pentru racordarea ejectorului , bride
fixare)
Parametrii tehnici si functionali:
- domeniu de reglare 1,4 - 28 g/h
- presiune de lucru min 1,5 bar
- racorduri ejector FE ¾”
- temperature apei 10 – 25 OC
- Materialele utilizate au rezistenta ridicata la coroziune
Analizator de clor residual in apa
- Analizatorul se foloseste la masurarea continua a concentratiei de clor residual
in apa. Este alcatuit din partea electronica si celula de masurare ( sonda ) .
Rezultatele sunt afisate pe un display digital si pot fi transmise prin semnal unificat
4 -20 mA la un sistem computerizat
Sistemul este prevazut cu butelii de clor 50 kg – 8 buc.
Pentru depistarea scăpărilor de clor in atmosferă se prevede un detector de
clor (semnal ACH) care va da semnal de alarmare audio / sau vizual pentru
interventia personalului de exploatare din statia de pompe.
Eventualele scapari de clor vor fi eliminate din incapere cu ajutorul a doua
ventilatoare axiale tip MP 254 M.
Apa supraclorinata dozata in aparatul de clorinare este transportata in
rezervor printr-o conducta PVC - G, cu Dn. 25 mm.
Neutralizarea clorului in cazul avariilor la butelii se face in caminul de
neutralizare amplasat in apropierea statiei de clorinare, la cca. 7,0 m. de cladire.
Caminul de neutralizare este alcatuit din 2 tuburi de beton Dn. 600 mm.,
H = 2,00 m.
La avaria unei butelii, aceasta se demonteaza, se transporta cu ventilul in jos
si se introduce in groapa cu var, unde se mentine pana la epuizarea totala a clorului
din butelie.

Retele distributie
De la rezervorul de inmagazinare, apa este distribuita prin pompare la
consumatori, prin intermediul retelei de distributie.
Reteaua de distributie in lungime totala de 22.114 ml., se va realiza din
conducte de polietilena de inalta densitate avand Pn. 6 atm., SDR 17,6, si diametre
cuprinse intre 63 si 180 mm, montate ingropat sub adincimea de inghet reteaua fiind
prevazuta cu vane de sectionare la ramificatii.
Repartizarea conductelor de distributie pe diametre si cartiere este prezentata
astfel.
 PEHD 160 x 5,2 mm – 836 ml
 PEHD 140 x 5,10 mm – 588 ml
 PEHD 125 x 4,6 mm – 1.486 ml
 PEHD 110 x 4,0 mm – 6.931 ml
 PEHD 90 x 3,3 mm – 4.571 ml
 PEHD 75 x 2,8 mm – 3.146 ml
TOTAL 17.558 ml

Montarea conductelor se va face conform instructiunilor furnizorului si a


normativelor in vigoare, pe strat de nisip şi sub adâncimea de îngheţ.
Amplasarea conductelor de distribuţie montate îngropat se va face evitând
desfacerea carosabilului existent, prin zonele verzi, acostamentele limitelor
drumurilor spre borduri, marginilor de şanţuri, trotuarelor.
Conductele de apa se vor incerca la presiune, se vor spala si dezinfecta
inainte de darea in functiune, conform SR 4163-3/ 96 si STAS 2250-73 ( M –SR 2/
80 ).
La executia terasamentelor pentru camine s-au prevazut sprijiniri, iar de-a
lungul santurilor s-au prevăzut parapeti si podete de trecere.
La intersectii si la schimbarile de directie s-au prevazut masive de ancoraj
din beton simplu B100. In camine, sprijinirea conductelor se va face pe suporţi
metalici.

Aparare de mal si dig de pamat

Din calculul hidraulic s-a concluzionat ca zona este inundabila.


S-au prezentat calculele pentru profilele care prezinta sectiunile din zona de
calcul.
Avand in vedere rezultatele sunt necesare lucrari de aparare de mal(pentru a
preveni eroziunea de mal in zona de amplasament a viitoarelor obiective) si
realizarea unui dig de protectie in aceeasi zona.Se recomanda ca aceste lucrari sa fie
proiectate in continuitatea lucrarilor de aparare de mal de pe malul stang al Raului
Dambovita, realizate pentru protectia podului din amonte de amplasament.
 Pentru protejarea la eroziune de mal a zonei de amplasament a
frontului de captare si gospodoriei de apa se va realiza un zid de sprijin din
gabioane.
Zidul se va realiza pe toata lungimea , amplasamentelor obiectivelor
proiectate conform planului de situatie.
Inaltimea zidului este de 2,50 m. Zidul de gabioane va fi placat cu beton
C12/15, de 15 cm. grosime, armat cu plasa sudata 100 x 100 x 6.
Zidul se va realize din gabioane de urmatoarele dimensiuni (inaltime x latime
x lungime, in metri) -0,5 x 5 x 5; 1 x 2,5 x 4; 1 x 2 x 4;
La realizarea gabioanelor se va folosi otel beton PC 52, D = 12 mm, peste
care se va coase plasa de sarma zincata cu diametrul de 2,8 mm. Coaserea plasei pe
cadrele metalice se va realiza cu sarma zincata de 4 mm diametru. Umplerea
gabioanelor se va face cu bolovani de rau cu dimensiunea minima de 100 mm.
La extradosul zidului de sprijin precum si sub salteaua de gabioane, pe
tronsonul de zid, se va monta o panza de material geotextil netesut cu greutatea
minima 400 g/mp. Materialul geotextil are rol de filtru pentru a nu se disloca
materialul granular la variatiile nivelului in albie.
De asemenea, intre geotextil si versant, pentru drenaj, se va efectua
umplutura de balast pe o latime de 1,50 m.

 Pentru protejarea la inundatii cu un grad de asigurare 5% a zonei de


amplasament a frontului de captare si gospodoriei de apa se va realiza un dig de
protectie de pamant cu o forma trapezoidala avand urmatoarele caracteristici :
-Latime coronament de 2,00 m
-pante ale taluzului de 1 :2
-Inaltime dig-1,2-1,5m
-Taluzul va fi protejat prin pereuri
-Traseul digului va va urmari traseul albiei cu raza de curbura a racordarilor de 200-
300 m
-Digul va fi realizat din materiale locale

Drumuri

Pentru facilitarea accesului rutier la cele doua obiective – rezervorul de apa si


puturile de medie adancime in proiect se prevde amenajarea unor drumuri de acces
racordate la DJ 712A.
In cazul gospodariei de apa traseul in plan va asigura accesul auto cu
asigurarea spatiilor de manevra a autovehicolelor pe timpul executiei si in
exploatare, atat in zona pvilionului cat si a rezervorului si a putului de captare.
Acest drum cat sic el aferent putului de captare sunt incadrate in clasa
tehnica V, cu o banda de circulatie de 4,0 m.
In zonele de racord cu drumul judetean se va amenaja un podet tubular tip
PREMO, avand lungimea de 8,0 ml.
Drumurile se vor amenaja cu o banda de circulatie avand latimea de 4,0 m si
panta transversala unica de 3%.
Structura acceselor rutiere se va realize din balastat – cu grosimea stratului
de 30 cm dupa cilindrare, iar incadrarea se va realiza cu borduri din beton de ciment
de 20 x 25 cm asezate pe fundatie de beton de 15 x 30 cm.

- Sistematizare verticala

Un alt obiect il constituie cel legat de sistematizarea fiecarui obiect in parte.


Pentru amenajarea drumurilor propuse se impun a se executa lucrari minime
de terasamente, acestea urmand usor rambleu cu asigurarea pantelor necesare
indepartarii rapide a apelor meteorice din zona constructiilor.

Imprejmuiri
Incintele delimitate conform planurilor de situaţie vor fi împrejmuite cu gard
confecţionat din plasă de sârmă pe rame din oţel, montate pe stâlpi metalici
poziţionaţi la interaxul de 2,0 m. Stâlpii metalici vor fi fixaţi în fundaţii de beton.
Toată împrejmuirea va fi grunduită şi apoi vopsită cu email alhidric de
culoarea albastră.

alimentare cu energie electrica 20 KV

Pentru alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa se propune


extinderea liniei electrice aeriene (LEA) existente in zona, pe o lungime de 50 m,
pana in imediata apropiere a gospodariei de apa. Pentru a se realiza transformarea
de la medie tensiune (20 kV) la joasa tensiune (0.4 kV) se va monta un post de
transfromare aerian, 40 kVA. Postul de transformare va deservi cu energie electrica
numai gospodaria de apa propusa.

retele electrice 0.4 kv – incinta gospodarie de apa

De la postrul de transformare aerian 40 kVA, se va alimenta cu energie


electrica tabloul electric general (T.G.) al gospodariei de apa.
Solutia de alimentare a tabloului electric general T.G. va fi stabilita de catre
S.C. ELECTRICA S.A., in urma unei cerereri formulata de catre beneficiar.
Din tabloul electric general se va alimenta iluminatul exterior al incintei si
tabloul electric TDP al putului sapat.
Iluminatul exterior se va realiza cu corpuri de iluminat cu lampi cu vapori de
mercur, montate pe stalpi metalici cu inaltimea de 9.00 m.
Circuitul de iluminat exterior se va realiza cu cablu de tip CYABY 3x2.5
mmp, montat ingropat in sant pe pat de nisip, la h = 0.80 m fata de cota terenului
amenajat. Pe fiecare stalp metalic pentru iluminat se va monta cate o cutie de
distributie, la inaltimea h = 1.50 m fata de cota terenului amenajat.
Pentru comanda automata in functie de nivelul apei din rezervorul de
inmagazinare a apei a pompei submersibile din interiorul putului forat pentru
captarea apei, se va monta ingropat in sant pe pat de nisip, la h=0.80 m fata de cota
terenului amenajat, un cablu de semnalizare tip CYABY5x2.5 mmp, care va face
legatura intre tabloul de automatizare si tabloul de comanda al pompei submersibile.
In interiorul incintei gospodariei de apa se va realiza o priza de pamant
artificiala, realizata cu conducta OL 37 40x6 mm si electrozi din teava Olng Ø21/2
”, l = 3 ml/buc. La priza de pamant artificiala se vor lega coborarile de la instalatia
de paratrasnet de pe sarpanta obiectivului si tabloul electric general (TG).

e). Elemente de calcul pentru dimensionarea lucrarilor de captare pentru


ape subterane

Dimensionarea sursei de apa s-a facut in baza unui breviar de calcul si a


studiului hidrogeologic preliminar.

f). Elemente caracteristice ale lucrarilor in albie


Infiintarea sistemului de alimentare cu apa nu presupune executarea unor
lucrari in albia raurilor din zona de interes.

g). Sisteme de monitoring cantitativ si calitativ a apelor subterane


Automatizare si monitorizare sistem de alimentare cu apa

In mare masura, sistemele de tip automatizare si monitorizare sunt definite ca


fiind dispozitive computerizate, utilizate in monitorizarea si gestionarea situatiilor
din teren, astfel incat informatiile furnizate de acestea sa fie analizate in timp real de
catre un dispecer unic. Sistemele automatizare si monitorizare conecteaza acele
elemente pentru gasirea solutilor la anumite probleme incluzand presiunile, debitele,
nivelele rezervoarelor, functionarea vanelor si clapetilor, permitand astfel calibrarea
continua a modelelor si furnizand, totodata, un instrument util si eficient pentru
dezvoltarea in timp real a strategiilor de lucru.
Conectarea la astfel de tipuri de sisteme conduce inevitabil la imbunatatirea
substantiala a gestionarii tuturor resurselor (materiale si umane) prin:
- interpretarea rapida si eficienta a analizelor de randament ale sistemelor,
- crearea continua a modelelor de calibrare,
- realizarea unui management integrat al sistemelor,
- crearea bazei de lucru pentru realizarea suportului decizional in timp real
Pentru sistemele de alimentare cu apa principalele obiective ale sistemelor
automatizare si monitorizare sunt urmatoarele:
 monitorizarea sistemelor pentru administrarea si gestionarea resurselor
de apa, consumurilor / necesarului de apa si controlului calitatii apei,
 mentinerea controlului intregului sistem, asigurarea performantelor
necesare si realizarea unui management integrat al consumurilor /
necesarului de apa si al calitatii apei,
 realizarea procedurilor operationale pentru diferite regimuri de curgere
si cresterea eficientei prin automatizarea proceselor,
 stocarea informatiilor cu privire la comportarea unui sistem pentru a
realiza o intelegere deplina a situatiilor aparute, conform necesitatilor
 realizarea unui varf de consum / necesar de apa, prin examinarea
completa a functionarii sistemelor de alimentare cu apa
 stabilirea functionarii eficiente a sistemelor, minimizand astfel
necesitatea inspectiilor de rutina in diverse locuri indepartate ale
sistemelor de alimentare,
 optimizarea reducerii energiei, atat de necesara functionarii pompelor,
 furnizarea unui sistem de alarmare, ce ofera posibilitatea diagnosticarii
eventualelor probleme ce pot aparea in sistem, prin monitorizarea lor
de la un punct central (dispecer), permitand astfel trimiterea in teren a
unui personal calificat, eliminand in acest fel timpii morti si evitand,
totodata, numeroasele accidente / avarii care ar putea deteriora, in
timp, mediul inconjurator.

Monitorizarea implementării proiectului


Pe durata execuţiei proiectului se va urmări evaluarea următoarelor aspecte:
• nivelul emisiilor din aer, pentru a servi ca probe martor în timpul
monitorizării impactului proiectului;
• calitatea solului din zona riverană pentru a servi ca probe martor
în timpul monitorizării impactului proiectului;
• nivelul zgomotului la limita amplasamentului staţiei în perioada
de execuţie a lucrărilor de excavaţii;

h). Aparatura si instalatii cu ajutorul carora sa se masoare debitele de apa


si sa se determine parametrii calitativi ai apelor

Contorizarea apei prelevate din puturile de la noul front de captare se va


efectua prin aparate de masura (contoare volumetrice).
Determinarea parametrilor calitativi ai apei potabile se va realiza in
laboratoare agrementate.

i). Piese desenate


La prezentul memoriu se vor atasa urmatoarele piese desenate:

 Plan de încadrare în zonă sc. 1:25.000;


 Plan general de situaţie sc. 1: 10.000
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 1
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 2
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 3
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 4
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 5
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 6
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 7
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 8
 Plan de situaţie retea aductiune – caroul 9
 Plan de situaţie front captare
 Plan de situaţie gospodarie de apa
 Plan de situaţie rezervor 300 mc Barbuletu
 Schema tehnologice ale reţelei de distribuţie apă.

INTOCMIT,
ing. Corina Mereu

S-ar putea să vă placă și