Sunteți pe pagina 1din 21

- 01 -

FORMULAR F1

OBIECTIV PROIECTANT
RETEA DE APA PEHD DN110 L=695M

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. cap./| | Valoarea | Din care: |
| subcap. | | cheltuielilor | C+M |
| deviz | Denumirea capitolelor de cheltuieli | pe obiect | |
| general | | (exclusiv TVA) | |
| | |----------------|----------------|
| | | lei | lei |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.5 | Proiectare | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | Investitia de baza | 226856.10 | 226856.10 |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora | 226856.10 | 226856.10 |
| | 4.1.001 RETEA DE APA | 226856.10 | 226856.10 |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | 0.00 | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4.5 Dotari | 0.00 | |
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 4.6 Active necorporale | 0.00 | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5.1 | Organizare de santier | 24085.96 | 24085.96|
| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 24085.96 | 24085.96 |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 250942.06 | 250942.06 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Taxa pe valoarea adaugata | 47678.99 | 47678.99 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 298621.05 | 298621.05 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 02 -

FORMULAR F1

OBIECTIV PROIECTANT
RETEA DE APA PEHD DN110 L=695M

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. cap./| | Valoarea | Din care: |
| subcap. | | cheltuielilor | C+M |
| deviz | Denumirea capitolelor de cheltuieli | pe obiect | |
| general | | (exclusiv TVA) | |
| | |----------------|----------------|
| | | lei | lei |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

Executant Proiectant
- 01 -

FORMULAR F2

RETEA DE APA PEHD DN110 L=695M PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | | |
|cap./subcap. | | Valoarea |
|deviz general| Cheltuieli pe categoria de lucrari | (exclusiv TVA) |
| | |----------------|
| | | lei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1.1 | Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 226856.10 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | COJA08 RETEA APA PEHD80 DN110, L=695 | 226856.10 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1.4 | Instalatii | 0.00 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | 0.00 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | 0.00 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | 0.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | TOTAL I | 226856.10 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | TOTAL II | 0.00 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | | |
|cap./subcap. | | Valoarea |
|deviz general| Cheltuieli pe categoria de lucrari | (exclusiv TVA) |
| | |----------------|
| | | lei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | TOTAL III | 0.00 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 226856.10 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | 43102.66 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 269958.76 |
| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Executant Proiectant
Formularul F3

Obiectivul: 0002 45000000 RETEA DE APA PEHD DN110 L=695M


Obiectul: 0001 45000000 RETEA DE APA

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta COJA08 RETEA APA PEHD80 DN110, L=695

Categoria de lucrari: 0120


Preturile sunt exprimate in RON
================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 M.C. 183.500 84.49 15504.13
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE

002 100 MC. 4.300 3365.71 14472.56


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 M.C. 5.400 30.42 164.25


SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.USOR

004 100 MC. 1.260 3365.71 4240.80


SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

005 MP. 417.500 17.21 7186.57


SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI

006 M 100.000 53.17 5317.49


SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE

007 M 695.000 3.86 2684.24


MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE

008 100 MP. 8.600 258.06 2219.32


FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.F.
TARE

009 TONA 877.555 29.40 25800.12


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
COJA08 pag 2
=================================================================

010 M.C. 406.500 13.74 5583.62


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

011 100 MC. 4.065 232.99 947.11


COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

012 M.C. 335.340 75.00 25149.03


UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

013 M 695.000 21.95 15254.62


MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

013 M 695.000 31.75 22067.64


TEAVA PEID PE80 PN 6 DN110X6,3

014 100 M. 6.950 12.07 83.89


IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN
MIJLOCIU PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA

015 M 695.000 5.47 3799.83


MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN
MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA

015 M 695.000 2.23 1552.91


BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL
DETECTABIL

016 BUC. 8.000 14.72 117.80


PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

016 BUC. 4.000 264.60 1058.40


TEU PEHD REDU PN6 DN110/90/110

016 BUC. 4.000 210.50 842.02


COT COMPRESIE PEHD LA 90GR DN110

017 BUC. 8.000 7.51 60.12


IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI
ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP
TIP P SI DN 100 MM

017 BUC. 8.160 10.82 88.28


GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

018 BUC. 2.000 6.30 12.60


IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI
ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP
TIP P SI DN 80 MM
COJA08 pag 3
=================================================================

018 BUC. 2.040 10.82 22.07


GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

019 TONA 0.040 362.11 14.48


LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50
KG

019 KG 80.000 5.88 470.40


PIESA LEGATURA FONTA TRECERE OTEL
CONDUCTA G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET

020 BUC. 8.000 21.48 171.88


IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN
2,5;6 AT.

020 BUC. 8.080 10.82 87.42


GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733
80 M4.04 G2X4

020 BUC. 32.000 2.12 67.74


SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 60 GR.
5.8 S4272

020 BUC. 32.000 1.18 37.63


PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 18 GR.
5 S 4071

021 BUC. 4.000 31.24 124.96


IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE
LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN
POLIESTERI ARMATE DN 80

021 BUC. 4.040 10.82 43.71


GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733
80 M4.04 G2X4

021 BUC. 4.000 67.03 268.13


FLANSA LIBERA PN 6 80- 89 OL37-2 STAS
4791

021 BUC. 32.000 3.53 112.90


SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 90 GR.
5.8 S4272

022 BUC. 4.000 244.91 979.62


HIDRANT SUPRATERAN DE INCENDIU AVAND
DN80MM CU DOUA GURI

022 BUC. 4.000 1375.92 5503.68


HIDRANT DE INCENDIU SUPRATERAN DN80

023 M 8.000 33.04 264.30


MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75
COJA08 pag 4
=================================================================
024 BUC. 4.000 30.21 120.84
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE
PRES. AVIND D 75-90

025 M 27.500 19.05 523.94


MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210

025 M 27.500 64.68 1778.70


TEAVA PEHD DN 200X6,3

026 BUC. 8.000 37.16 297.27


INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE
PRES. AVIND D 100-1

027 100 MP. 8.600 322.03 2769.48


NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

028 100 MP. 8.600 52.21 449.04


NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

029 BUC. 4.000 36.06 144.26


PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE
REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.
ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ

030 100 MP. 2.600 158.84 412.99


CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

031 BUC. 8.000 1117.17 8937.33


CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA CAROSABIL

031 BUC. 8.000 882.00 7056.00


CAMIN VANE POLIETILENA AVAND DN 1000 MM
SI H=1.32M

032 M.C. 35.700 83.65 2986.16


SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI
DRUMULUI

033 M.C. 17.850 24.44 436.29


SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

034 M.C. 14.280 206.54 2949.44


STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
COJA08 pag 5
=================================================================
035 M.C. 30.350 221.46 6721.37
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

036 TONA 98.260 35.28 3466.61


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

037 BUC. 20.000 14.72 294.49


PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

037 BUC. 8.000 210.50 1684.03


COT COMPRESIE PEHD LA 90GR DN110

037 BUC. 4.000 264.60 1058.40


TEU PEHD REDU PN6 DN110/90/110

037 BUC. 8.000 115.25 921.98


@CAPAT CU FLANSA PEHD PT SUDURA PN6
DN110 COD 66401007

038 BUC. 8.000 31.45 251.62


IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE
LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN
POLIESTERI ARMATE DN 10

038 BUC. 8.080 10.82 87.42


GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

038 BUC. 8.000 67.03 536.26


FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU S
8012

038 BUC. 64.000 1.41 90.32


SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X 40 GR.
5.8 S4272

039 BUC. 4.000 20.52 82.08


MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 2

039 BUC. 4.000 1705.20 6820.80


ROBINET CU BILA PENTRU APA CU TIJA DE
MANEVRA SI TUB TELESCOPIC DN110

040 BUC. 4.000 434.58 1738.30


GARNIT.MANEVRA CU TIJA 20 MM PT.VANE
MONTATE: IN PAMINT

041 BUC. 8.000 118.11 944.85


CAPAC CAMIN CAROSABIL IV COMPOZIT CU
SISTEM ANTIFURT DN640MM
COJA08 pag 6
=================================================================

041 BUC. 8.000 535.08 4280.64


CAPACE DIN MATERIAL COMPOZIT

042 100 M. 6.950 57.45 399.30


SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100

043 M 695.000 1.98 1376.06


EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=100-125MM

044 M.C. 0.750 89.98 67.49


TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

044 M.C. 0.756 258.72 195.59


BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

045 TONA 2.100 35.28 74.09


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

046 LEI. 1200.000 1.42 1704.02


DIFERENTA PRET MANOPERA - RON

047 LEI. 2400.000 1.18 2822.40


DIFERENTA PRET UTILAJ - RON

TOTAL GENERAL DEVIZ: 226 856.10


TVA 226856.10 * 19.0% = 43 102.66
TOTAL cu TVA 269 958.76

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
COJO08 pag 7
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0002 45000000 RETEA DE APA PEHD DN110 L=695M


Obiectul: 0001 45000000 RETEA DE APA

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta COJO08 ORGANIZARE SANTIER

Categoria de lucrari: 0120


Preturile sunt exprimate in RON
================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU TOTAL
crt. (col.3xcol4)
(denumirea si sub- ( RON / ( RON )
capitolele de lu- UM)
crari)
----------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
================================================================
001 M 100.000 172.60 17259.56
IMPREJMUIRE PANOURI PLASA SARMA PE ST
METALIC

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
001 M 100.000 29.45 2945.12
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

>>> componenta 002


001 MP. 150.000 7.64 1146.60
RAME CU PLASA SIRMA ZINCATA D=16MM
MONTAT STILP TEAVA 2 T

>>> componenta 003


001 M 105.000 16.64 1747.24
TEAVA COMERCIALA F S LC 70 X 3,5 OLT 35
S 404/1

>>> componenta 004


001 KG 70.000 3.53 246.96
PIESE METAL IMP-EL PRINDERE PRAZNURI
CAPAC STALP

>>> componenta 005


001 KG 10.000 4.70 47.04
SIRMA GHIMPATA ZINCATA D=2,24 MM S 1179-
80

>>> componenta 006


001 M 40.000 28.37 1134.96
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM,INCLUSIV
COJO08 pag 8
=================================================================
>>> componenta 007
001 M.C. 11.000 54.32 597.47
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

>>> componenta 008


001 M.C. 11.000 89.98 989.83
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

>>> componenta 009


001 M.C. 11.000 176.85 1945.31
PREPARARE BETON B75 CU BALAST,GRANULATIA
<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII
CENTRALIZATE

>>> componenta 010


001 M.C. 2.500 114.27 285.67
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

>>> componenta 011


001 M.C. 2.500 277.19 692.97
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE

>>> componenta 012


001 MP. 30.000 27.83 834.84
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

>>> componenta 013


001 KG 500.000 0.54 268.80
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

>>> componenta 014


001 KG 120.000 4.40 528.47
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

>>> componenta 015


001 KG 380.000 4.21 1600.09
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

>>> componenta 016


001 MP. 30.000 20.94 628.25
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU
VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>
34MM INCL.
COJO08 pag 9
=================================================================

>>> componenta 017


001 KG 4.500 17.64 79.38
VOPSEA PE BAZA DE ULEI DE CALITATE
SUPERIOARA

>>> componenta 018


001 TONA 20.000 29.40 588.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 019


001 TONA 27.000 35.28 952.56
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

002 BUC. 1.000 1366.98 1366.98


POARTA ACCES PIETONAL 1X1.5 + POARTA 3&
3X1,5

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
002 M 4.000 35.34 141.37
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 2,05 M

>>> componenta 002


002 MP. 6.000 7.64 45.86
RAME CU PLASA SIRMA ZINCATA D=16MM
MONTAT STILP TEAVA 2 T

>>> componenta 003


002 M 6.150 16.64 102.34
TEAVA COMERCIALA F S LC 70 X 3,5 OLT 35
S 404/1

>>> componenta 004


002 KG 2.100 3.53 7.41
PIESE METAL IMP-EL PRINDERE PRAZNURI
CAPAC STALP

>>> componenta 005


002 KG 8.500 64.68 549.78
BROASCA POARTA, CONTRAVANTUIRI,BALAMALE

>>> componenta 006


002 M 4.500 28.37 127.68
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 5-7MM,INCLUSIV

>>> componenta 007


002 M.C. 0.400 54.32 21.73
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE
COJO08 pag 10
=================================================================
>>> componenta 008
002 M.C. 0.400 89.98 35.99
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

>>> componenta 009


002 M.C. 0.400 176.85 70.74
PREPARARE BETON B75 CU BALAST,GRANULATIA
<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII
CENTRALIZATE

>>> componenta 010


002 M.C. 0.100 114.27 11.43
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

>>> componenta 011


002 M.C. 0.100 277.19 27.72
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE

>>> componenta 012


002 MP. 1.200 27.83 33.39
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

>>> componenta 013


002 KG 20.000 0.54 10.75
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

>>> componenta 014


002 KG 6.000 4.40 26.42
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

>>> componenta 015


002 KG 14.000 4.40 61.65
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

>>> componenta 016


002 MP. 1.500 20.94 31.41
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU
VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>
34MM INCL.

>>> componenta 017


002 KG 0.225 17.64 3.97
VOPSEA PE BAZA DE ULEI DE CALITATE
SUPERIOARA
COJO08 pag 11
=================================================================
>>> componenta 018
002 TONA 0.750 29.40 22.05
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 019


002 TONA 1.000 35.28 35.28
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

003 MP. 50.000 85.67 4283.42


DESFACERE REFACERE PAVAJ BALAST

- D E S C R I E R E:
>>> componenta 001
003 100 MP. 0.500 62.48 31.24
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED
5CM DE PE STRAT RUTIER

>>> componenta 002


003 M.C. 15.000 206.54 3098.15
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 003


003 TONA 24.000 29.40 705.60
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

>>> componenta 004


003 TONA 24.000 18.68 448.43
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

004 LEI. 1000.000 1.18 1176.00


DIFERENTA PRET UTILAJ - RON

TOTAL GENERAL DEVIZ: 24 085.96


TVA 24085.96 * 19.0% = 4 576.33
TOTAL cu TVA 28 662.29

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

S-ar putea să vă placă și