Sunteți pe pagina 1din 119

“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,

jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE


INTERVENTIE (DALI)

A: PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investitii


,,MODERNIZAREA STRAZILOR, RIGOLELOR, SANTURI, TROTUARE IN SATELE
GURA OCNITEI, SACUIENI, ADANCA”, JUDETUL DAMBOVITA

1.2 Ordonator principal de credite /investitor: Comuna Gura Ocnitei


1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar): Nu este cazul
1.4 Beneficiarul investitiei: Comuna Gura Ocnitei
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:
S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L TARGOVISTE
Adresa: G-ral Matei Vladescu, nr. 9B/2
Nr. Registrul Comertului: J15/591/2009; CUI: RO26004170

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventie

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri


institutionale si financiare.
Comuna Gura Ocniţei este situata In estul judeţului Damboviţa, la aproximativ 12 km de
Targoviste, 87 km de Bucuresti, 50 km de Ploiesti, 114 km de Pitesti si 110 km de Brasov. Comuna
Gura Ocnitei are in componenta 4 sate: Gura Ocnitei, Adanca, Sacuieni si Ochiuri.
Principalele cai de comunicatie de nivel teritorial ce asigura comunicatiile si transportul in
cadrul teritoriului administrativ, dar si in afara acestuia cu reteaua generala de localitati a judetului
sunt :
CF – Targoviste – Ploiesti
DN72 – Gaesti – Targoviste – Sacuieni – Adanca – Ploiesti
DJ720 – Razvad (DN72) – Gura Ocnitei – Moreni
DJ720A – Gura Ocnitei (DJ720C) – Adanca – Marcesti – Postarnacu (DN1A)
DJ720B – Ulmi (DN71) – Nisipuri – Gura Ocnitei
DJ720C – Gura Ocnitei (DJ720) – Ocnita
DC20 – Gura Ocnitei (DJ720) – Sacuieni (DN72)
Proiectul privind modernizarea strazilor, rigolelor, santurilor si trotuarelor in Comuna
Gura Ocnitei se regaseste in Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Gura Ocnitei pentru
perioada 2014-2020.
Strazile propuse pentru modernizare se afla intr-o stare tehnica precara atat din punct de
vedere al elemntelor geometrice cat si al capacitatii portante. Pe o mare parte a traseului se intalnesc
gropi, fagase, denivelari care fac ca circulatia sa se desfasoare anevoios si in conditii de disconfort.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

1/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor


Evolutia economico-sociala in ultimii 10 ani este nefavorabila. Foarte multi locuitori, in
general tineri, migreaza in spatial European, datorita lipsei locurilor de munca.
Functiunea economica dominanta este agricultura practicata in sistem individual.
Imposibilitatea valorificarii produselor agricole dezarmeaza producatorii si ,,stimuleaza’’
migratia tinerilor.
Lipsa infrastructurii tehnico-edilitare (drumuri in stare rea, lipsa partiala a utilitatilor) sunt
tot atatia factori care fac neatractiva localitatea pentru cei ce doresc sa se stabileasca in Comuna
Gura Ocnitei.
Principala conditie pentru dezvoltarea orcarei comunitati umane, este reprezentata de
amploarea si utilitatea infrastructurii, iar dintre toate elementele care compun aceasta infrastructura,
poate cea mai importanta, o reprezinta caile de acces.
In comuna Gura Ocnitei exista la ora actuala o retea de drumuri comunale si strazi
nemodernizate.
Prin acest DALI se incearca aducerea strazilor, care fac obiectul documentatiei de avizare la
parametrii impusi de normele europene astfel incat sa se fluidizeze circulatia de tranzit din zonele
centrale.
Ca o concluzie a celor aratate mai sus se apreciaza ca circulatia rutiera pe aceste strazi se
desfasoara in conditii tehnice precare de siguranta si confort, creand probleme deosebite legate de
deplasarile zilnice ale locuitorilor Comunei Gura Ocnitei.
Aceste neajunsuri genereaza la randul lor costuri suplimentare legate de uzura prematura a
autovehiculelor si de consumul suplimentar de carburant. Nu in ultimul rand starea precara a acestor
drumuri locale afecteaza calitatea mediului prin noxele emanate in aer – praf si consumul in exces
de carburant.
Existenta santurilor neamenajate, colmatate si a podetelor existente colmatate sau a celor
lipsa, a determinat scurgerea haotica a apelor meteorice pe platforma carosabila. Astfel circulatia
rutiera se desfasoara in conditii precare, improprii mai ales in anotimpurile reci si ploioase.
De asemenea, pe strazile ce fac obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de
interventie exista retea de canalizare si camine de vizitare ale caror capace sunt acoperite cu pietris
si care necesita aducerea la cota in vederea asigurarii viabilitatii acestora.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice


Analizand starea actuala a strazilor se poate concluziona ca investitia este necesara si
oportuna. Aceasta deoarece prin finalizarea investitiei se vor realiza:
- Intregirea retelei de cai de comunicatie modernizate la nivelul Comunei Gura Ocnitei.
- Accesul rutier facil si permanent pentru locuitorii comunei la obiectivele socio economice.
- Cresterea vitezei de deplasare a mijloacelor auto si reducerea cheltuielilor legate de
consumul de combustibil si de reparatii ale autovehiculelor.
- Reducerea nivelului noxelor din aer (in special al prafului) si a fenomenului de degradare al
solului datorat scurgerii necontrolate a apelor meteorice.
- Imbunatatirea starii fizice a infrastructurii tehnico – edilitare a Comunei Gura Ocnitei.
- Cresterea atractivitatii zonei, implicit bugetul local se poate alimenta cu fonduri banesti mai
mari din impozite pe terenuri si constructii.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

2/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- Asigurarea unui confort sonic deosebit precum si o economie de carburanti, transformandu-


se astfel categoria drumurilor de la categoria "E" la categoria M, respectiv de la un consum de
1.2% la un consum de 0.9% (corespunzator pentru un drum modernizat).
- Protejarea mediului inconjurator deoarece prin transformarea categoriei strazilor,
noxele rezultate prin arderea carburantilor si uleiurilor sunt mai mici, astfel incat poluarea
mediului este cu 30% mai mica fata de situatia actuala cu drumurile nereabilitate si
nemodernizate.
- Asigurarea accesului locuitorilor la institutiile Comunei aflate in centru civic amplasat
pe DJ720C.
Neexecutarea la timp a lucrarilor propuse in prezentul D.A.L.I. va conduce cu timpul la
costuri de intretinere din ce in ce mai mari, modernizarea strazilor fiind o necesitate evidenta.
Proiectul „Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri si trotuare in satele Gura Ocnitei,
Sacuieni, Adanca”, jud. Dambovita, corespunde Planului Urbanistic General aprobat cu HCL nr.
28/31.07.2014 si care stabileste, regimul juridic/economic al terenului aferent obiectivului de
investitii este: teren intravilan/extravilan aflat in domeniul public al Comunei.
Conform statisticii cuprinse in Rezultatul final al Recensamantului populatiei si
locuintelor din anul 2011, populatia stabila a Comunei Gura Ocnitei este de 7516 locuitori –
corespunzator cu Anexa 7 - Rezultate finale recensamantul Populatiei 2011.

3. Descrierea constructiei existente

3.1 Particularitati ale amplasamentului


a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);
Lungimea totala a strazilor ce fac obiectul prezentului DALI este de 7558 ml si sunt
catalogate ca strazi in intravilanul Comunei Gura Ocnitei, care se regasesc in Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Gura Ocnitei, publicat in HG
1350/2001 cu modificarile, completarile si abrogarile ulterioare, reactualizat la 31.12.2012.
Pozitia 134 - Dezbenzinarii;
Pozitia 133 - Prof. Dumitrescu;
Pozitia 132 - Opinescu;
Pozitia 14 - Varniti;
Pozitia 15 - Preot Savulescu;
Pozitia 8 - Gamaloiu;
Pozitia 16 - Brezencii;
Pozitia 9 - Sub Coasta;
Pozitia 131 - Colnic;
Pozitia 10 - Stadion;
Pozitia 11 - Camine;
Pozitia 12 - Capu Plaiului;
Pozitia 138 - Gradinitei;
Pozitia 13 - Stanciu;
Pozitia 3 - Nisipuri;
Pozitia 30 - Olarului;
Pozitia 23 - Capitan Sultana;
Pozitia 18 - Bacioiesti;
Pozitia 24 - Mitu Letu;
Pozitia 21 - Opresti;
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

3/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Pozitia 17 - Luncii;
Pozitia 2 - Fantanii.

Conform prevederilor Ordinului MT. nr.50/1998 (Norme tehnice privind proiectarea si


realizarea strazilor in localitaţi rurale), strazile analizate prezinta in general caracteristici de
strazi secundare cu o singura banda de circulatie pentru trafic de intensitate redusa.
Lucrarea ce face obiectul acestei documentaţii de avizare a lucrarilor de interventii se
incadreaza la categoria de importanţa C – construcţii de importanţa normala, conform
“Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor” aprobat cu Ordinul
MLPAT nr. 31/N din 2 oct.1995. Conform HG nr. 766/1997 lucrarea se incadreaza in categoria
de importanţa a construcţiei normala (C).
In Comuna Gura Ocnitei, satele Gura Ocnitei, Sacuieni si Adanca se vor executa
modernizari de strazi pietruite pe o lungime de 7558 m si o suprafata a partii carosabile de
27034.25 mp. Latimea partii carosabile pentru strazile ce fac obiectul prezentei documentatii de
avizare a lucrarilor de interventii este de 2.00 m, 2.50 m, 2.75 m, 3.00 m, 4.00 m, 4.50 m si 5.00
m.
Strada Dezbenzinarii, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza
pe o lungime de 191 ml, pe segmentul pietruit;
Strada Profesor Dumitrescu, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei si se
modernizeaza pe o lungime de 181 ml;
Strada Opinescu, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza pe o
lungime de 301 m la care se adauga 138 ml de drumuri laterale care fac parte din inventarul
strazii Opinescu;
Strada Varniti, se desprinde din str Nisipuri in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza pe
o lungime de 324 ml;
Strada Preot Savulescu, se desprinde din str. Nisipuri in satul Gura Ocnitei si se
modernizeaza pe o lungime de 217 ml;
Strada Gamaloiu, se desprinde din str. Nisipuri in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza
pe o lungime de 424 ml la care se adauga 175 ml de drumuri laterale care fac parte din
inventarul strazii Gamaloiu;
Strada Brezencii, se desprinde din str. Fantanii in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza
pe o lungime de 260 ml la care se adauga 158 ml de drumuri laterale care fac parte din
inventarul strazii Brezencii;
Strada Sub Coasta, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei (se inchide in str.
Fantanii) si se modernizeaza pe o lungime de 568 ml la care se adauga 340 ml de drumuri
laterale care fac parte din inventarul strazii Sub Coasta;
Strada Colnic, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei (se inchide in str. Fantanii)
si se modernizeaza pe o lungime de 157 ml; Nota: 12 ml din strada Colnic apartin DJ720C,
implicit administratorului acestuia, Consiliul Judetean Dambovita;
Strada Stadion, se desprinde din DJ720A in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza pe o
lungime de 379 ml;
Strada Camine, se desprinde din DJ720 in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza pe o
lungime de 244 ml la care se adauga 72 ml de drum lateral care face parte din inventarul strazii
Camine;
Strada Capu Plaiului, se desprinde din DJ720A in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza
pe o lungime de 257 ml;
Strada Gradinitei, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei si se modernizeaza pe
o lungime de 99 ml;
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

4/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Strada Stanciu, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei (se inchide in DJ720) si
se modernizeaza pe o lungime de 330 ml; Nota: 9 ml din strada Stanciu apartin DJ720C si
DJ720, implicit administratorului acestora, Consiliul Judetean Dambovita;
Strada Nisipuri, se desprinde din strada nisipuri in satul Gura Ocnitei (se inchide in
DJ720) si se modernizeaza pe o lungime de 164 ml;
Strada Olarului, se desprinde din DJ720A in satul Adanca si se modernizeaza pe o
lungime de 130 ml;
Strada Cpt. Sultana, se desprinde din DN72 in satul Sacuieni (se inchide in DC20) si se
modernizeaza pe o lungime de 984 ml; Nota: primii 20 m din DN72 au fost modernizati
anterior ca drum lateral al drumului national.
Strada Bacioiesti, se desprinde din str. Bisericii in satul Sacuieni si se modernizeaza pe o
lungime de 403 ml;
Strada Mitu Letu, se desprinde din DC20 in satul Sacuieni (se inchide in str. Cpt.
Sultana) si se modernizeaza pe o lungime de 564 ml; Nota: 6 ml din strada Mitu Letu apartin
DC20, implicit administratorului acestuia, Comuna Gura Ocnitei;
Strada Opresti, se desprinde din str. Morii in satul Sacuieni si se modernizeaza pe o
lungime de 303 ml;
Strada Luncii, se desprinde din str. Stadion in satul Sacuieni si se modernizeaza pe o
lungime de 451 ml;
Strada Fantanii, se desprinde din DJ720C in satul Gura Ocnitei (se inchide in DJ720C)
si se modernizeaza pe o lungime de 627 ml; Nota: 7 ml din strada Fantanii apartin DJ720C,
implicit administratorului acestuia, Consiliul Judetean Dambovita.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;


Aceste strazi, dupa modernizare asigura accesul locuitorilor la institutiile publice aflate
pe DJ720C (Primarie, Politie, societati comerciale, gradinite, scoli etc.) sau aflate pe alte strazi
modernizate anterior (biserici, scoli, gradinite, societati comerciale, etc).

c) datele seismice si climatice;


▪ Conform STAS 1100 / 1 - 93, referitor la macrozonarea seismica pe teritoriul
Romaniei, gradul de intensitate seismica in zona este 81 (grade MSK) cu o perioada de revenire
la 100 ani (1);
▪ Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 /1- 2013, referitor la proiectarea
seismică a construcţiilor:
– zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul
mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani (şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 de ani)
este de 0,35g iar perioada de colţ „Tc” are valoarea de 1,00 sec. (zona Gura Ocnitei) si 0,70 (zona
satelor Sacueni si Bucsani).
Particularitatile principalelor elemente climatice
-medii anuale de temperatura: +8,0 - 9,00C
- medii lunii ianuarie : - 20; - 50C
- minima lunii ianuarie: - 29,30C
- mediile lunii iulie: + 180C; + 20 0C
- maxima lunii iulie: + 40,400C
Regimul precipitatiilor:
- cantitatea medie anuala de precipitatii 650 mm/mp
- evaporatia E = 460 mm
- scurgerea medie anuala S = 105 mm
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

5/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- infiltratia efectiva Lc= 8 l/sec/km2


Frecventa vanturilor pe perioada anului este :
- vanturile din nord si nord-est 12 %
- vanturile din sud-est 12 %
- vanturi din sud 14 %
Vitezele medii anuale ale vanturilor sunt cuprinse intre 1,8 m/sec si 5,0 m/sec.
Tipurile de ani pun in evidenta si tendinta de incalzire a atmosferei in ultimii ani cu o
valoare medie de 0,7°C.
Conform CR-1-1-4-2012 ,valorile presiunii de referinta a vantului mediata pe 10 min,la 10
m,avand intervalul de recurenta de 50 ani este de 0,4 kPa.
Conform CR-1-1-4-2012, incarcarea de referinta gz =1,2 kN/m² cu perioada de revenire de
10 ani si gz =2,0 kN/m² cu o perioada de revenire de 50 ani.

d) studii de teren:
(i) studii geotehnice pentru solutia de consolidare a infrastructurii, conform reglementarilor
tehnice in vigoare
S-au folosit extrase din studiul geotehnic intocmit de SC EXPLORARI SRL Targoviste,
jud. Dambovita, F15/1161/1993; CUI RO4343400, str. Soroca, nr. 3, bl. D4, intocmit conform
prevederilor normativului NP074/2007 privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
Studiul geotehnic a fost verificat de verificator proiecte atestat Af conform Ord.
777/2003.
Din punct de vedere morfologic comuna Gura Ocnitei este situata in zona Subcarpatilor
externi, ce poarta denumirea de Subcarpatii Ialomitei la limita cu zona de câmpie, cu urmatoarele
unitati de relief conform Harta fizica a României.
 zona dealurilor subcarpatice externe, dintre Ialomita si Prahova (Subcarpatii Ialomitei);
 Câmpia Cricovului ce face parte din marea unitate de relief Câmpia Româna, alcatuita
din Pintenul Magurii si zona de terasa a râului Ialomita.
Dealurile subcarpatice se caracterizeaza prin culmi deluroase cu versanti cu pante domoale
si inaltimi de peste 400 m.
In partea de nord est a comunei se individualizeaza plaiul Ungureanului orientat de la nord
est la sud vest. Cea mai mare altitudine din cadrul acestui deal este de cca 460 m in dreptul statiei
de dezbenzinare, iar la limita de NE, vârful Ursa are o altitudine de 407.3 m.
De la statia de dezbenzinare, culmea deluroasa se ramifica astfel:
- dealul Batrâna, cu directia est – vest si altitudinea maxima de peste 410 m;
- culmea deluroasa – dealul Crucilor ce coboara catre sud, cu altitudinea maxima de 405.5 m.
Pintenul Magurii se dezvolta sub forma unor platouri inalte ale caror racorduri cu zona
de terasa a râului Ialomita sau cu zonele depresionare create de reteaua hidrografica din zona
(pâraiele Slanic si Pâscov), se realizeaza prin pante abrupte uneori afectate de prabusiri sau
alunecari de teren.
Altitudinea maxima a acestor platouri este de 295.8 m, in partea de est a satului Adânca.
Vaile care fragmenteaza versantii acestui platou sunt largi, iar versantii sunt afectati de
fenomene de instabilitate pe zonele defrisate.
Terasa Ialomitei ocupa cca. 50 % din teritoriul comunei si pe ea se dezvolta vatra satului
Sacuieni. Prezinta un relief neted, cu o mica panta de la nord catre sud de 1 – 2 %.
Din punct de vedere hidrogeologic, stratele acvifere se situeaza la adâncimi variabile de la 0
– 20 m in formatiunile poros permeabile ale Romanianului superior si Pleistocenului inferior
(Stratele de Cândesti).
Stratul acvifer cantonat in Stratele de Cândesti se manifesta sub forma de izvoare ce apar
in partea de vest a comunei pe strada Fântânilor.
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

6/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Zona centrala si de nord a satului Gura Ocnitei este deficitara in surse de apa potabile
datorita apropierii de structurile anticlinale din dealul Batrâna.
In satele Sacuieni si Adânca nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi cuprinse intre 2 – 10
m si este alimentat din Stratele de Cândesti.
Apa subterana- Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona si de conditiile
meteorologice, de aceea la executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente
normale.
Pe teren au fost executate 27 sondaje geotehnice si 3 foraje corespunzatoare tuturor zonelor
de cercetare geotehnica.
Pentru stabilirea stratificatiei pamanturilor, a fost executata o cartare geologica de suprafata
si pe adancimea stratului rutier existent pana la roca de baza, completata cu rezultatele sondajelor si
forajelor geotehnice executate.
Prezentam pentru fiecare strada alcatuirea stratului rutier, pana la roca de baza alcatuita din
argile, argile nisipoase si nisipuri argiloase.

str. Dezbenzinarii;
F1
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Prof. Dumitrescu;


F2 Km 0+000-0+107
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

F3Km 0+107-0+181
- 30 cm pietris contaminat
str. Opinescu;
F4 Km 0+000-0+267
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

F5 Km 0+267-0+301
- 30 cm pietris contaminat

str. Varniti;
F6
- 30 cm pietris contaminat

str. Preot Savulescu;


F7
- 30 cm pietris contaminat

str. Gamaloiu;
F8
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Brezencii;
F9
- 30 cm pietris contaminat

str. Sub Coasta;


PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

7/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

F10
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Colnic;
F11
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Stadion;
F12
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Camine;
F13
- 30 cm pietris contaminat

str. Capu Plaiului;


F14
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Gradinitei;
F15
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Stanciu;
F16
- 30 cm pietris contaminat

str. Nisipuri;
F17
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Olarului;
F18
- 30 cm pietris contaminat

str. Capitan Sultana;


F19 Km 0+000-0+430
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

F20 Km 0+430-0+530
- 30 cm pietris contaminat

F21 Km 0+530-0+984
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Bacioiesti;
F22
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

8/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

str. Mitu Letu;


F23
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Opresti;
F24
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Luncii;
F25
- 45 cm pietris contaminat la partea superioara

str. Fantanii.
F26 Km 0+000-0+420
- 15 cm beton de ciment
- 40 cm pietris

F27 Km 0+420-0+627
- imbracaminte asfaltica 4-6 cm
- 40 cm impietruire existenta

Terenul afectat viitoarelor obiective se prezintă diferit functie de amplasament


in general stabil, fara a fi afectat de procese morfologice care sa conduca la degradarea terenului de
fundare.
Pentru stabilirea sensibilitatii la inghet a pamanturilor s-a folost criteriul granulometric de
apreciere.
În toate sondajele geotehnice, sub sistemul rutier se găsesc pamanturi coezive reprezentate
prin argile prafoase, prafuri argiloase si argile nisipoase cu o consistenta ce apartine domeniului
plastic vartos.
Conform STAS 2914-84 pământurile de tip P4 si P5 se încadrează în domeniul 4b al
nomogramei Casagrande, care corespunde unor „pământuri coezive anorganice, cu compresibilitate
mijlocie, umflare liberă redusă sau medie, foarte sensibile la îngheţ-dezgheţ” şi au o calitate
„mediocră” ca material pentru terasamente.
Pentru stabilirea sensibilitatii la inghet a pamanturilor s-a folost criteriul granulometric de
apreciere.
Conform STAS 1234-88 stratificatia este : argile nisipoase, argile, nisipuri argiloase,
pamanturi care se incadreaza conform tabelului in pamanturi foarte sensibile la inghet respectiv P4,
P5.
 Adancimea la inghet
Conform STAS 6054 -1977 ( harta anexa) adancimea de inghet se incadreaza la 0,90m de
la nivelul terenului, pe intregul traseu al drumurilor .
Conform STAS 1709 /1-90 ( harta anexa) tipul climatic după repartiţia indicelui de
umiditate Thornthwaite Im = <-20, este I.

 Tip climatic I
Valoarea indicelui de îngheţ în sistemul rutier (conform STAS 1709 / 1 - 90), pentru sisteme
rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, uşor şi foarte uşor este: I 5med
30
 350 o C  zile  ;
 Conditii hidrologice
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

9/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Au fost stabilite conform STAS 1709/2-1990 si ele sunt :


Defavorabile dar si mediocre pe anumite sectoare de drum unde sunt indeplinite urmatoarele
conditii :
-imbracaminte cu Ist degr >- 1;
-acostamente impermeabilizate pe cel putin latimea benzilor de incadrare,conform STAS
1598/1-89 ;
-santuri si rigole impermealizate sau neimpermeabilizate ,dar cu functionare
necorespunzatoare
-scurgerea apelor de pe terenul inconjurator este asigurata in tot timpul anului. In cazul
rembleelor cu inaltimea egala sau mai mare de 3 m,apele pot stationa temporar,in zone
depresionare ;
-nivelul cel mai ridicat al apei freatice fata de patul drumului este la adancime mai mare
decat cea critica hcr care este in functie de tipul pamantului.
Adâncimea de îngheţ determinata în sistemul rutier, corespunzătoare tipului climatic I şi
condiţiilor hidrologice – considerate „defavorabile” la momentul actual (conform STAS 1709 / 2 -
90) este de:
 tip P2 adâncimea de îngheţ 90 cm;
 tip P3 adâncimea de îngheţ 78 cm;
 tip P4 adâncimea de îngheţ 73 cm;
 tip P5 adâncimea de îngheţ 65 cm.
Capacitatea portanta la nivelul patului drumului
Conform „Normativului PD 177-2001” valorile de calcul ale modulului de elasticitate
dinamic (Ep) si modulului de reactie Ko, funcţie de tipul pământului şi având în vedere un tip
climatic I, condiţii hidrologice defavorabile, sunt urmaroarele:
- pentru pamanturi de tip P4 si P5 → Ep = 70 Mpa (SRN)
- pentru pamanturi de tip P2 → Ep = 90 Mpa (SRN)
- pentru pamanturi de tip P3 → Ep = 65 Mpa (SRN)
Capacitatea portantă a terenului de fundare
Capacitatea portantă a terenului de fundare se determina conform
NP 112-2014, pentru o fundaţie cu laţimea B=1,00 m şi o cotă de fundare Df=-2,00 m este:
Functie de stratificatia evidenţiată, pentru stratele de fundare existente sunt recomandate
presiunile convenţionale conform STAS 1300/2-85, tipul de pamant fiind argile, argile nisipoase
este Pconv = 220 kPa.
La proiectare se recomanda sa se ia masuri pentru prevenirea tasarilor diferentiale, unde este
cazul.
Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundaţiilor, precum şi în cazul unor încărcări aplicate
excentric, se va reface calculul valorilor capacităţilor portante ale terenului de fundare conform
paragrafului 3.3.1 şi 4.2.1 din STAS 3300/2-85, respectiv ANEXA D din normativul NP 112-2014.

(ii) studii de specialitate necesare precum studii topografice


S-au intocmit planuri de situatie la scara 1:500 de catre S.C. HORIA S.R.L Targoviste si s-
au folosit ca planuri suport pentru amenajarea platformei strazilor in sistem Stereo 70, cu dezvoltare
in zona drumurilor laterale, a intersectiilor.
Nu sunt necesare studii de stabilitate a terenului si nici studii hidrologice.

(iii) studii de trafic


Nu exista studii de trafic sau studii origine-destinatie pentru strazile ce fac obiectul prezentei
documentatii de avizare a lucrarilor de interventie realizate de catre administratorul acestora. S-a

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

10/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

considerat ca intensitatea medie zilnica anuala de trafic este de sub 750 vehicule fizice, trafic actual
si estimat pentru o perioada de 25 ani.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente


Pe strazile care fac obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventie
exista utilitati tehnico-edilitare de retele de gaze naturale, apa potabila si canalizare, astfel:
str. Dezbenzinarii - retele gaze naturale si apa potabila
str. Prof. Dumitrescu - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Opinescu - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Varniti - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Preot Savulescu - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Gamaloiu - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Brezencii - retele gaze naturale si apa potabila
str. Sub Coasta - retele gaze naturale si apa potabila
str. Colnic - retele gaze naturale si apa potabila
str. Stadion - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Camine - retele gaze naturale si apa potabila
str. Capu Plaiului - retele gaze naturale si apa potabila
str. Gradinitei - retele gaze naturale si apa potabila
str. Stanciu - retele gaze naturale, apa potabila si canalizare
str. Nisipuri - retele gaze naturale si apa potabila
str. Olarului - retele gaze naturale si apa potabila
str. Capitan Sultana - retele gaze naturale si apa potabila
str. Bacioiesti - retele gaze naturale si apa potabila
str. Mitu Letu - retele gaze naturale si apa potabila
str. Opresti - retele gaze naturale si apa potabila
str. Luncii - retele gaze naturale si apa potabila
str. Fantanii - retele gaze naturale si apa potabila
De asemenea exista retele aeriene de alimentare cu energie electrica.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de


schimbari climatice ce pot afecta investitia
In zona in care sunt proiectate lucrarile de modernizare ale strazilor din Comuna Gura
Ocnitei, satele Gura Ocnitei, Sacuieni si Adanca nu sunt semnalate, la aceasta data pierderi de
stabilitate de versanti; din acest motiv nu exista factori de risc care sa puna in pericol investitia.
Nu s-au semnalat pana la aceasta data schimbari climatice bruste (acumulari mari de ape,
revarsari ale apelor din canale colectoare peste platforma strazilor si drumurilor comunale,
acumulari de zapezi care prin topire brusca sa puna in pericol stabilitatea platformei strazilor,
scurgeri de ape pluviale cu viteze mari care sa puna in pericol perimetrul de libera scurgere al
santurilor si podetelor, vijelii care sa puna in pericol stabilitatea mobilierului stradal inclusiv arbori,
parapet metalic, panouri publicitare, semnalizare rutiera verticala).

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri


arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate
In tema de proiectare s-a specificat existenta monumentului istoric Biserica "Nasterea
Domnului" in sat Sacuieni si a Coloniei muncitoresti a Societatii "Concordia" in satul Gura Ocnitei.
Strazile ce fac obiectul investitiei sunt cai de comunicatii vechi, pietruite si pe care s-a circulat cel
putin in ultimul
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

11/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

secol. Nu sunt cunoscute, conform temei de proiectare situri arheologice in amplasamentul


investitiei.

3.2 Regimul juridic


a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemtiune
Amplasamentul investitiei a fost stabilit impreuna cu beneficiarul, Comuna Gura Ocnitei, pe
vechile amplasamente ale strazilor.
Strazile sunt in proprietate comunitara astfel incat este necesara obtinerea avizului
Consiliului Local pentru realizarea lucrarilor propuse.
Lungimea totala a strazilor ce fac obiectul prezentului DALI este de 7558 ml si sunt
catalogate ca strazi in intravilanul Comunei Gura Ocnitei, care se regasesc in Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Gura Ocnitei, publicat in HG
1350/2001 cu modificarile, completarile si abrogarile ulterioare, reactualizat la 31.12.2012.
Pozitia 134 - Dezbenzinarii;
Pozitia 133 - Prof. Dumitrescu;
Pozitia 132 - Opinescu;
Pozitia 14 - Varniti;
Pozitia 15 - Preot Savulescu;
Pozitia 8 - Gamaloiu;
Pozitia 16 - Brezencii;
Pozitia 9 - Sub Coasta;
Pozitia 131 - Colnic;
Pozitia 10 - Stadion;
Pozitia 11 - Camine;
Pozitia 12 - Capu Plaiului;
Pozitia 138 - Gradinitei;
Pozitia 13 - Stanciu;
Pozitia 3 - Nisipuri;
Pozitia 30 - Olarului;
Pozitia 23 - Capitan Sultana;
Pozitia 18 - Bacioiesti;
Pozitia 24 - Mitu Letu;
Pozitia 21 - Opresti;
Pozitia 17 - Luncii;
Pozitia 2 - Fantanii.

b) destinatia constructiei existente;


Strazile propuse pentru modernizare sunt cai de acces destinate circulatiei publice in
interiorul Comunei si fac legatura cu drumurile nationale, judetene si comunale ale zonei.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii


naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zonele construite protejate, dupa
caz;
Nu este cazul

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

12/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.


Nu exista informatii/obligatii/constrangeri specificate in documentatiile de urbanism cu
privire la expropieri, factori de risc, amenajari de lucrari de protectie a investitiei pe amplasamente
din afara suprafetelor proprietate ale Comunei.

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:


a) categoria si clasa de importanta;
Conform prevederilor Ordinului MT. nr.50/1998 (Norme tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitaţi rurale), strazile analizate prezinta in general caracteristici de strazi secundare cu o
singura banda de circulatie pentru trafic de intensitate redusa.
Lucrarea ce face obiectul acestei documentaţii de avizare a lucrarilor de interventii se incadreaza la
categoria de importanţa C – construcţii de importanţa normala, conform “Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanţa a construcţiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct.1995. Conform HG
nr. 766/1997 lucrarea se incadreaza in categoria de importanţa a construcţiei normala (C).
b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; LMI 1055 DB-II-m-A-17693 si LMI 866-
DB-II-a-B-17527
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; Nu este cazul.
d) suprafata construita;
Suprafata totala ocupata definitiv de obiectivul de investitie este de 35600 mp reprezentand
parte carosabila, acostamente, santuri din beton armat cu capace carosabile, drumuri laterale.
suprafete de racordari orizontale cu celelalte drumuri si platforme de incrucisare.
e) suprafaţa construita desfasurata; Nu este cazul.
f) valoarea de inventar a constructiei;
Conform Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Gura Ocnitei,
drumurile locale au o valoare de inventar de 0 lei.
Costul lucrarilor de interventie (valoare fara TVA) este de: 3984085.71 lei
Rezulta ca noua valoare de inventar este de 3984085.71 lei.
g) alţi parametri, in funcţie de specificul si natura construcţiei existente. Nu este cazul.

3.4 Analiza starii constructiei pe baza concluziilor expertizei tehnice


Strazile studiate au trasee ce urmaresc Indeaproape proprietaţile cetaţenilor, avand aliniamente relativ
scurte racordate cu curbe avand valori mici si medii. Traseul nu este geometrizat, curbele nu au supralargiri,
trebuie reconsiderat traseul In lumina prevederilor STAS 863-85.
Din punct de vedere al profilului longitudinal, declivitaţile au valori mici cuprinse intre 0-2%. Cu
pasul de proiectare nu vor fi probleme deosebite la Incadrarea In prevederile STAS 863-85, datorita
declivitaţilor mici Intalnite.
Profilul existent este profil de strada la nivelul terenului, cu rigole de pamant situate de o parte si de
alta a parţii carosabile, si pe alocuri rigole din beton. Profilul transversal difera foarte mult de la o strada la
alta si chiar de-a lungul fiecareia dintre strazi, astfel incat modernizarea se va face In limitele spaţiului
existent, poate cu mici corecţii acolo unde se pot muta garduri.
Latimea platformei (carosabil si acostamente) este variabila de la o strada la alta de 3,00 – 7,00 m.
In curbe pantele transversale sunt ca si in aliniament, adica sunt necorespunzatoare.
Din datele culese de pe teren, s-a observat ca grosimea pietruirilor existente este variabila, Concluzia
este aceea ca se pot grupa in 2 categorii: strazi care au o zestre care poate fi luata in considerare si strazi care
au o pietruire sumara la care trebuie executata o structura rutiera complet noua. Datorita traficului redus, pe
strazile inguste in special, s-a dezvoltat vegetatie pe zona carosabila.
Nici una dintre strazile studiate nu prezinta fenomene de instabilitate si riscul declansarii unor
fenomene geodinamice este redus.
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

13/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Datorita circulaţiei turismelor si a vehiculelor mai grele, au aparut degradari care Impiedica
desfasurarea normala a traficului.
Din punct de vedere al starii de degradare, s-a realizat o identificare a tipului de degradari. Astfel au
fost identificate urmatoarele tipuri de degradari:
 Gropi cu dezagregarea structurii materialului din strat;
 Fagase longitudinale, denivelari;
 Aglomerarea catre margini a granulelor dislocate din circulaţie;
 Uzura neuniforma.
Gropile apar In urma dislocarii pietrelor din stratul de rulare sub acţiunea traficului si a apei. Lipsa
de operativitate In acţiunea de plombare a gropilor In faza incipienta conduce la extinderea acestora si
transformarea drumului Intr-un sector greu practicabil.
Fagasele apar sub forma de tasari In profil transversal pe urmele de circulaţie frecventa a pneurilor
vehiculelor. Ele se datoresc capacitaţii portante scazute a sistemului rutier, uzurii fasiilor mai solicitate,
folosirii unor materiale pietroase cu tendinţe de alterare, gelive sau cu un conţinut ridicat de argila.
Degradarile din Ingheţ-dezgheţ apar sub forma de umflari neregulate care afecteaza Intregul
complex rutier si se datoresc acţiuni concomitente a urmatorilor factori: pamant geliv, Ingheţ, prezenţa apei
si trafic.
Praful rezulta din dislocarea materialului granular fin sub acţiunea traficului. In contact cu apa acest
material se transforma In noroi.
Starea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor, santuri, rigole, podeţe este necorespunzatoare
atat din punct de vedere al starii actuale (colmatate) precum si a secţiunilor se scurgere neadecvate debitelor;
s-au Intalnit urmatoarele:
 Rigole colmatate din pamant;
 Rigole betonate pe sectoare sporadice;
 Amenajari intrari In curţi cu tuburi peste care s-a turnat beton;
 Podeţe tubulare necorespunzatoare din punct de vedere al lungimii si asigurarii scurgerii apelor, si cu
diferite tipuri de degradari – colmatari, timpane degradate, etc.
Strazile laterale existente se afla In aceeasi stare, respectiv sunt pline de gropi si la multe din ele
lipsesc podeţele pentru continuitatea scurgerii apelor.
Intersecţiile cu alte strazi nu sunt amenajate In sensul ca nu sunt racordari cu arce de cerc si nu sunt
panouri de semnalizare, urmand ca acestea sa fie realizate si amenajate corespunzator.
Lipsesc semnalizarile rutiere verticale, de cele orizontale nu poate fi vorba deoarece drumurile sunt
pietruite.
Pe strazile expertizate exista utilitati tehnico-edilitare de gaze naturale si apa potabila pe
toate strazile si canalizare pe unele dintre ele.
De asemenea exista retele aeriene de alimentare cu energie electrica.
Starea de degradare pe fiecare sector omogen este caracterizata de indicele de degradare (ID),
calculat cu relaţia:
Calificativul starii de degradare se stabileste In funcţie de indicele ID:
ID> 13 REA
ID= 7,5-13 MEDIOCRA
ID= 5-7,5 BUNA
ID < 5 FOARTE BUNA
Cele mai frecvente degradari intalnite sunt: plombe, fagase longitudinale, tasari la margine,
fisuri transversale. Reparaţiile realizate cu ocazia introducerii retelelor de utilitati sau intretinerii
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

14/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

partii carosabile sunt in stare rea, cu rosturi de lucru adiacente sau la distante mici si muchii fara
aderenta.
Strada Fantanii modernizata anterior cu imbracaminte din beton de ciment (partial) si
imbracaminte asfaltica prezinta o stare de degradare cu calificativul mediocra.

3.5 Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale


aplicabile, potrivit legii.
Prescripţiile tehnice cer corelarea elementelor geometrice In plan cu elementele geometrice
In profil longitudinal. In consecinţa soluţiile de traseu In plan si profil longitudinal se vor studia
Impreuna, avandu-se In acelasi timp In vedere situatia terenului In profil transversal, mai exact spus
solutiile proiectate ale traseului vor fi astfel stabilite Incat sa rezulte volume minime ale cantitaţilor
necesare lucrarilor de modernizare.
De asemenea se va urmari ca traseul In plan, profil longitudinal sau transversal sa se Inscrie
In teren astfel Incat sa se mentina lucrarile existente, accese, intersectii cu drumuri laterale, etc.
Datorita situatiei existente, va fi necesara si proiectarea si realizarea unor mici corectii, atat
In plan cat si In profilul longitudinal, pentru Incadrarea In prevederile Normativelor In vigoare.
Traseele proiectate se vor suprapune in linii mari peste cele existente evitand exproprierile si
vor fi formate din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 Lucrari
de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare) si STAS 10144/3-91.
Se pot face usoare corecţii de traseu pentru a corecta aliniamentele si se vor imbunatati
curbele de racordare in plan existente calibrand platforma strazilor + santurile (rigolele) necesare
intre garduri, fara insa a afecta proprietaţile adiacente.
Viteza de baza va fi de 25 km/h.
Prin proiectarea in lung se va asigura In primul rand scurgerea apelor. Se va tine seama si de
cotele impuse de racordurile la drumurile laterale precum si de necesitatea asigurarii accesului la
proprietaţile adiacente strazilor.
Profilul longitudinal va respecta:
- pasul minim de proiectare corespunzator vitezei de proiectare recomandate;
- razele de racordare in plan vertical trebuie sa fie mai mari decat cele minime prevazute de
STAS 863/85 si STAS 10144/3-91 corespunzator vitezei de proiectare recomandate.
Se vor avea in vedere si urmatoarele aspecte:
- evitarea declivitatilor cu valori sub cele minime pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- evitarea frangerii frecvente a liniei rosii;
- se va evita proiectarea liniei rosii in palier pentru a asigura scurgerea apelor in lungul
traseului.
Se recomanda ca volumele de terasamente sa fie minime.
Se va pleca de la prevederile Ordinului M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea “Normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor In localitaţile rurale”, precum si de STAS 10144/1-
90 „Strazi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare”, pct. 3.1.2., adaptând profilul transversal
la situaţia existenta. Strazile vor avea o banda de circulatie.
Ordinul M.T. nr. 50/1998 prevede pentru strazi secundare platforma de 5,00 m cu o parte
carosabila de 4,00 m si acostamente de 2x0,50 m apoi rigole cu laţimea de 1,0 m si spaţiu liber pana
la garduri de 1,0 m.
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

15/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

STAS 10144/1-90 prevede pentru strazi secundare o platforma de 5,00 m cu parte carosabila
de 3,50 m si acostamente de 2x0,75 m apoi rigole betonate de 1,00 m laţime.
Proiectantul va cauta sa respecte In proiect aceste gabarite. Daca nu va putea integral sa le
respecte, atunci se va prevala de prevederile ordinului MT nr. 45 (Norme tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor) capitolul 5 “Dispoziţii finale”, punctul 5.2,
reducand latimea partii carosabile si a acostamentelor, pana la suprimarea acestora si inlocuirea lor
cu niste rigole de acostament cu inaltime mica care permit si accesul in curti:
“In cazul modernizarii, consolidarii sau reabilitarii unor sectoare de drumuri existente, care
au un sistem rutier definitiv fara defecte majore structurale: sunt In ramblee Inalte sau deblee
adânci, au lucrari grele de sprijinire si consolidare, sunt In traversarea localitaţilor cu numeroase
accese si prezinta elemente geometrice care nu se Incadreaza In cele prevazute de norme, iar
amenajarea In condiţiile normelor ar necesita lucrari de volume mari si costisitoare, exproprieri
si/sau demolari sau ar elimina posibilitaţile de acces la riverani, cu acordul administratorului
drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare In cadrul unui proces de proiectare
excepţionala, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fara Insa a afecta
siguranţa circulaţiei, prevazându-se masuri corespunzatoare.”
Panta transversala in aliniament a partii carosabile va fi de 2,5%, recomandabil unica pentru
strazile care sunt inguste (pana la 4,0 m) si in profil de acoperis pe strazile care se pot amenaja pe o
latime mai mare.
Profilele transversale vor fi supralargite In limita spaţiului disponibil, iar amenajarea In
spaţiu se va realiza conform STAS 863/85.
In curbe, panta transversala va fi In concordanta cu raza de racordare a aliniamentelor.
Pe toate strazile, inclusiv pe drumurile laterale ce vor fi amenajate, acostamentele se vor
executa din piatra sparta, pe latimea de 0.25m pe fiecare latura a partii carosabile si pe o grosime de
10 cm, grosimea imbracamintii; pe str. Fantanii, acostamentele vor avea grosimea de 12 cm.
Vor fi necesare lucrari de terasamente, sapaturi si umpluturi pentru realizarea pantelor In
profil longitudinal si transversal, eventual stabilizarea suprafetei patului drumului, compactarea
patului drumului.
Vor fi si sapaturi de sanţuri, rigole si lucrari de taluzare.
Lucrarile de terasamente trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2914-84 In ceea ce
priveste capacitatea portanta, gradul de compactare si pantele taluzurilor.

3.6 Actul doveditor al fortei majore.


Intervenţia care se va face la aceste artere rutiere de catre comuna Gura Ocnitei necesita
lucrari pentru:
 cresterea capacitaţii portante pentru un trafic de perspectiva de 10 ani;
 reducerea cheltuielilor de intreţinere;
 imbunataţirea urbanistica si ecologica a zonei.
Raportul de expertiza tehnica fundamenteaza masurile de intervenţie la aceste strazi astfel ca
investiţia preconizata sa ofere rata cea mai mare de rentabilitate si reprezinta actul doveditor al
fortei majore.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

16/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

4. Concluziile expertizei tehnice


a) clasa de risc seismic
▪ Conform SR 11100 / 1 - 93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul României,
gradul de intensitate seismică în zona este I = 81 (grade MSK) cu o perioadă de revenire la 100 ani
(1);
▪ Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 /1- 2013, referitor la proiectarea
seismică a construcţiilor:
– zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul
mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani (şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 de ani)
este de 0,35g iar perioada de colţ „Tc” are valoarea de 1,00 sec. (zona Gura Ocnitei) si 0,70 (zona
satelor Sacueni si Bucsani).

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventii


Raportul de Expertiza tehnica 214/2017, anexata prezentului D.A.L.I., apreciaza ca, din
cauza starii tehnice necorespunzatoare, structura rutiera a strazilor din Comuna Gura Ocnitei,
judetul Dambovita necesita modernizarea urgenta pentru a satisface cerintele unui trafic mediu si
usor.
Raportul de expertiza tehnica propune modernizarea strazilor prin doua solutii specifice
starii existente de degradare ale acestora.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul


documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie.
Raportul de expertiza tehnica propune modernizarea strazilor prin urmatoarele solutii:
Structura rutiera proiectata, in ambele variante, se verifica la actiunea inghet-dezghetului (STAS
1709-1/90, STAS 1709/2-90 si STAS 1709/3-90). Se recomanda urmatoarele solutii tehnice posibile pentru
modernizarea strazilor:
Pe sectoarele: Str. Dezbenzinarii; Str. Prof. Dumitrescu Km 0+000-0+107; Str. Sub Coasta; Str.
Colnic; Str. Stadion Km 0+087-0+151 si Str. Stadion Tronson 2 Km 0+000-0+095; Str. Capu Plaiului; Str.
Gradinitei Km 0+045-0+099; Str. Mitu Letu Km 0+000-0+296; Str. Opinescu, Km 0+000-0+267; Str.
Nisipuri; Str. Gamaloiu; Str. Capitan Sultana Km 0+000-0+430; Str. Opresti; Str. Luncii; Str. Stadion Km
0+000-0+087; Str. Gradinitei Km 0+000-0+045; Str. Bacioiesti Km 0+000-0+094 si Km 0+251-0+403; Str
Stadion Km 0+151-0+284; Str Stanciu Km 0+000-0+045; Str. Capitan Sultana 0+530 - 0+984; Str.
Bacioiesti Km 0+094-0+251; str. Mitu Letu, Km 0+296-0+564:
Varianta unica
 sapatura a pietruirii existente pe o adancime de 30 cm, ramanand astfel circa 15 cm balast curat,
considerat strat de forma;
 asternerea unui strat de fundatie de 20 cm balast amestec optimal;
 asternerea unui strat de baza de piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 6 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4 cm.
Pe sectoarele; Str. Prof. Dumitrescu Km 0+107-0+181; Str. Opinescu Km 0+267-0+301; Str. Varniti;
Str. Preot Savulescu; Str. Brezencii; Str. Camine Km 0+134-0+244; Str. Olarului; Str. Capitan Sultana Km
0+430-0+530; Str. Stanciu Km 0+045-0+330:

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

17/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Varianta 1
 saparea si indepartarea pe 57 cm a sistemului rutier, inclusiv impietruirea existenta in grosime de
30cm;
 asternerea unui strat filtrant de nisip in grosime de 7 cm;
 asternerea unui strat din balast amestec optimal in grosime de 25 cm;
 asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 6 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4 cm

Varianta 2
 sapatura a pietruirii existente, plus argila, pe o adancime de 59 cm;
 executarea unui strat de forma, pe o grosime de 15 cm din pamant stabilizat cu var in procent de
3%;
 asternerea unui strat de fundatie din balast amestec optimal cu o grosime de 20 cm;
 asternerea unui strat de baza de piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 5 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4 cm.
In cazul acestei investiţii se recomanda structura rutiera in Varianta 1.
Pe Str. Camine Km 0+000-0+134 si dr. lat, L=72.00 m:

Varianta unica
 impietruirea existenta in grosime de 30 cm;
 asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 6 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4cm.
Pe str. Fantanii Km 0+000-0+420

Varianta unica
 asternerea unui strat in grosime de 3 cm de mixtura tip BA 8 rul 50/70 peste imbracamintea din
beton de ciment existenta, colmatata si reparata;
 asternerea unui strat de geocompozit,
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 5 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de 4
Pe str. Fantanii Km 0+420-0+697

Varianta unica
 frezarea imbracamintii asfaltice existente in grosime de 4-6 cm,
 asternerea unui strat de baza din AB 31.5 baza 50/50 (cu pietris concasat) - ABPC 31.5 in grosime

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

18/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

de 6 cm,
 asternerea unui strat de legatura din BADPC20 in grosime de 6 cm
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4cm.
Stratul de balast si piatra sparta se vor realiza conform prevederilor STAS 6400-84 si SR EN
13242:2013.
Imbracamintea se va incadra cu pene ranfort conform STAS 1598, acolo unde nu se prevad rigole
carosabile.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si


conform exigentelor de calitate.
In Raportul de expertiza tehnica se recomanda adoptarea solutiilor de modernizare din
varianta 1 si a variantei unice.
Prezenta documentatie stabileste solutiile tehnice viabile ce se impun pentru aducerea
acestor strazi la parametrii tehnici impusi de normativele si standardele in vigoare.

Avantajul Variantei I il reprezinta costul mai redus al investitiei.


Raportul de expertiza tehnica recomanda Varianta 1 pretabila pentru drumuri locale
deschise unui trafic usor si redus, solutie care permite aplicarea principiului consolidarilor succesive
(realizarea de noi straturi bituminoase pe masura sporirii solicitarilor din trafic).
Straturile imbracamintii rutiere se vor fabrica conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 sau AND 605.
Imbracamintea bituminoasa se va incadra cu pene ranfort realizate din BA 16 rul 50/70 PC
(cu exceptia situatiei cand carosabilul este incadrat cu rigola carosabila in loc de acostament),
conform STAS 1598-/1-89.
Stratul de balast si piatra sparta se vor realiza conform prevederilor STAS 6400-84 si SR
EN 13242:2013.

Dezavantajele variantei II comparativ cu varianta I:


 costuri de executie mai ridicate ;
 impactul ecologic este maxim prin utilizarea resurselelor solului si subsolului
la intreaga cantitate prevazuta in proiect.
Starea tehnica a drumurilor dupa modernizare trebuie sa asigure exigentele de calitate
indeplinind cerintele urmatoarelor caracteristici:
 Planeitatea suprafetei de rulare, exprimata prin valoarea indicelui de planeitate, IRI;
 Rugozitatea suprafetei imbracamintii rutiere, exprimata prin valorile SRT sau HS;
 Capacitatea portanta a complexului rutier exprimata prin valoarea deformatiei
elastice caracteristice, dc20 ;
 Starea de degradare a imbracamintii rutiere, caracterizata prin urmatorii indici de
degradare:
 Indicele global de degradare (IG) pentru imbracamintile bituminoase;
 Indicele de degradare (ID) pentru imbracamintile bituminoase.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

19/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza


detaliata a acestora

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional -
arhitectural si economic

Lucrarile de modernizare a strazilor se vor executa pe traseul existent, dupa cum urmeaza:
str. Dezbenzinarii 191 ml lpc = 3.00 m S= 573 mp
str. Prof. Dumitrescu 181 ml lpc = 3.00 m S= 543 mp
str. Opinescu 301 ml lpc = 3.00 m S= 903 mp
str. Varniti 324 ml lpc = 3.00 m S= 972 mp
str. Preot Savulescu 217 ml lpc = 3.00 m S= 651 mp
str. Gamaloiu 424 ml lpc = 4.00 m S= 1696 mp
str. Brezencii 260 ml lpc = 3.00 m S= 780 mp
str. Sub Coasta 568 ml lpc = 3.00 m S= 1704 mp
str. Colnic 157 ml lpc = 3.00 m S= 471 mp
str. Stadion 87 ml lpc = 4.00 m S= 348 mp
159 ml lpc = 3.00 m S= 477 mp
133 ml lpc = 2.75 m S= 365.75 mp
Total str. Stadion 379 ml S= 1190.75 mp
str. Camine 244 ml lpc = 3.00 m S= 732 mp
str. Capu Plaiului 257 ml lpc = 3.00 m S= 771 mp
str. Gradinitei 45 ml lpc = 4.00 m S= 180 mp
44 ml lpc = 3.00 m S= 132 mp
Total str. Gradinitei 99 ml S= 312 mp
str. Stanciu 285 ml lpc = 2.50 m S= 712.50 mp
45 ml lpc = 2.00 m S= 90 mp
Total str. Stanciu 330 ml S= 802.50 mp
str. Nisipuri 164 ml lpc = 3.00 m S= 492 mp
str. Olarului 130 ml lpc = 3.00 m S= 390 mp
str. Capitan Sultana 430 ml lpc = 4.00 m S= 1720 mp
100 ml lpc = 4.00 m S= 400 mp
454 ml lpc = 5.00 m S= 2270 mp
Total str. Capitan Sultana 984 m S= 4390 mp
str. Bacioiesti 246 ml lpc = 4.00 m S= 984 mp
157 ml lpc = 5.00 m S= 785 mp
Total str. Bacioiesti 403 ml S= 1769 mp
str. Mitu Letu 564 ml lpc = 3.00 m S= 1692 mp
str. Opresti 303 ml lpc = 4.00 m S= 1212 mp
str. Luncii 451 ml lpc = 4.00 m S= 1804 mp
str. Fantanii 627 ml lpc = 4.60 m S= 2884 mp

Total= 7558 ml S= 27034.25 mp

In Comuna Gura Ocnitei, satele Gura Ocnitei, Adanca si Sacuieni se vor executa
modernizari de strazi pe o lungime de 7558 m si o suprafata a partii carosabile de 27034.25 mp.
Latimea partii carosabile pentru strazile ce fac obiectul prezentei documentatii de avizare a
lucrarilor de interventii este de 2.00 m, 2.50 m, 2.75 m, 3.00 m, 4.00 m si 5.00 m.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

20/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Traseul in plan
Lucrarile de modernizare se vor realiza cu mentinerea traseelor existente spre a se evita
implicatiile necesare obtinerii de terenuri ce apartin proprietatilor private.
La amenajarea traseelor in plan s-a urmarit respectarea prevederilor continute in STAS
863/1985. In plan traseele strazilor se vor proiecta si amenaja pentru viteza de proiectare de 25
Km/h.
Pe strazile supuse modernizarii s-au facut mici corectii ale elementelor geometrice in plan,
profil longitudinal si transversal realizandu-se un sistem rutier suplu care sa asigure desfasurarea
circulatiei rutiere in conditii de fluenta si cu caracter permanent.

In profil longitudinal, s-a urmarit linia terenului existent pentru majoritatea strazilor pentru
a asigura accesul cetatenilor in gospodariile proprii si pentru a asigura scurgerea apelor pluviale
spre dispozitivele de scurgere amenajate sau existente si conducerea acestora in afara ariei locuite.
De asemenea, s-au facut corectii ale profilului longitudinal in zona de intersectie cu drumurile
judetene deja modernizate.

In profil transversal, s-a adoptat:


- profil transversal tip I, avand partea carosabila cu o banda de circulatie de 3.00 m latime,
profil cu panta unica de 2.5%, acostament de 0.25 m pe una din laturile partii carosabile cu panta
transversala de 4 % si sant de beton armat cu capace carosabile pe cealalta latura, amplasat in
interiorul partii carosabile; Acest profil transversal tip se aplica pe str. Dezbenzinarii;
- profil transversal tip II, avand o banda de circulatie de 3.00 m latime, profil cu panta unica
de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta transversala de 4 %,
rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile pentru scurgerea
apelor si casete 2 x 0.25 - 0.32 cm, necesare asigurarii grosimii sistemului rutier. Acest profil
transversal tip se aplica pe: str. Prof. Dumitrescu, Km 0+000-0+107; str. Sub Coasta; str. Colnic;
str. Stadion, Km 0+087-0+151 si str. Stadion Tronson 2, Km 0+000-0+095; str. Capu Plaiului; str.
Gradinitei, Km 0+045-0+099; str. Mitu Letu, Km 0+000-0+296;
- profil transversal tip III, tip IV si tip VIII avand o banda de circulatie de 3.00 m latime,
profil cu panta unica de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta
transversala de 4 %, rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile
pentru scurgerea apelor. Aceste profile transversale tip se aplica pe: str Prof. Dumitrescu, Km
0+107-0+181; str. Opinescu Km 0+267-0+301; str. Varniti; str. Preot Savulescu; str. Brezencii; str.
Camine, Km 0+134-0+244; str. Olarului; str. Capitan Sultana, Km 0+430-0+530; str Opinescu, Km
0+000-0+267; str. Nisipuri; str Camine, Km 0+000-0+134 si dr. lat, L=73.00 m;
- profil transversal tip V, avand o banda de circulatie de 3.00 m latime, profil cu panta unica
de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta transversala de 4 %,
rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile pentru scurgerea
apelor si casete 2 x 0.50 - 0.32 cm, necesare asigurarii grosimii sistemului rutier. Acest profil
transversal tip se aplica pe: str. Capitan Sultana, Km 0+000-0+430; str. Opresti; str. Luncii;
- profil transversal tip VI, avand o banda de circulatie de 4.00 m latime, profil cu panta unica
de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta transversala de 4 %,
rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile pentru scurgerea
apelor; Acest profil transversal tip se aplica pe: str Stadion Km 0+000-0+087; str. Gradinitei Km
0+000-0+045; str. Bacioiesti, Km 0+000-0+094 si Km 0+251-0+403;
- profil transversal tip VII, avand o banda de circulatie de 2.75 m latime, profil cu panta
unica de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta transversala de
4 %, rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile pentru scurgerea
apelor; Acest profil transversal tip se aplica pe: str Stadion, Km 0+151-0+284;
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

21/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- profil transversal tip IX, avand o banda de circulatie de 2.00 m latime, profil cu panta unica
de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta transversala de 4 %,
rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile pentru scurgerea
apelor; Acest profil transversal tip se aplica pe: str Stanciu, Km 0+000-0+045;
- profil transversal tip X, avand o banda de circulatie de 2.50 m latime, profil cu panta unica
de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si panta transversala de 4 %,
rigola triunghiulara existenta, din pamant, pe una din laturile partii carosabile pentru scurgerea
apelor; Acest profil transversal tip se aplica pe: str Stanciu, Km 0+045-0+330;
- profil transversal tip XI, avand doua benzi de circulatie de 5.00 m latime parte carosabila,
profil cu panta tip acoperis de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a partii carosabile si
panta transversala de 4 %, santuri trapezoidale existente, din pamant, pe ambele laturi ale partii
carosabile, pentru scurgerea apelor; Acest profil transversal tip se aplica pe: str. Capitan Sultana
0+530 - 0+984; str. Bacioiesti Km 0+094-0+251;
- profil transversal tip XII, avand partea carosabila cu o banda de circulatie de 3.00 m latime,
profil cu panta unica de 2.5%, acostament de 0.25 m pe una din laturile partii carosabile cu panta
transversala de 4 %, caseta 1 x 0.25 - 0.32 m pentru realizarea grosimii sistemului rutier si sant de
beton armat cu capace carosabile pe cealalta latura, amplasat la marginea partii carosabile; Acest
profil transversal tip se aplica pe: str. Mitu Letu, Km 0+296-0+564;
- profil transversal tip XIII si tip XIV, avand o banda de circulatie de 4.50 m latime parte
carosabila in medie, profil cu panta tip acoperis de de 2.5%, acostamente de 0.25 m pe fiecare latura
a partii carosabile si panta transversala de 4 %, santuri trapezoidale existente, din pamant, pe
ambele laturi ale partii carosabile, pentru scurgerea apelor; Aceste profile transversale tip se aplica
pe: str. Fantanii.

Structura rutiera proiectata, consta in:


- saparea si indepartarea pe 30 cm a sistemului rutier existent in grosime totala de 45 cm,
asternerea unui strat de fundatie de 20 cm balast amestec optimal peste stratul de forma de 15 cm
rezultat in urma sapaturii, asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in
grosime de 15 cm, asternerea unui starat de legatura din BADPC20 in grosime de 6 cm si a unui
strat de uzura de BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem se aplica pe: str. Dezbenzinarii
(profil transversal tip I), str. Prof. Dumitrescu, Km 0+000-0+107; str. Sub Coasta; str. Colnic; str.
Stadion, Km 0+087-0+151 si str. Stadion Tronson 2, Km 0+000-0+095; str. Capu Plaiului; str.
Gradinitei, Km 0+045-0+099; str. Mitu Letu, Km 0+000-0+296 (profil transversal tip II); str
Opinescu, Km 0+000-0+267; str. Nisipuri (profil transversal tip IV); str Gamaloiu; str. Capitan
Sultana, Km 0+000-0+430; str. Opresti; str. Luncii (profil transversal tip V); str Stadion Km 0+000-
0+087; str. Gradinitei Km 0+000-0+045; str. Bacioiesti, Km 0+000-0+094 si Km 0+251-0+403
(profil transversal tip VI); str Stadion, Km 0+151-0+284 (profil transversal tip VII); str Stanciu, Km
0+000-0+045 (profil transversal tip IX); str. Capitan Sultana 0+530 - 0+984; str. Bacioiesti Km
0+094-0+251 (profil transversal tip XI); str. Mitu Letu, Km 0+296-0+564 (profil transversal tip
XII);
- saparea si indepartarea pe 57 cm a sistemului rutier, inclusiv impietruirea existenta in
grosime de 30 cm, asternerea unui strat filtrant de nisip in grosime de 7 cm, asternerea unui strat din
balast amestec optimal in grosime de 25 cm, asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu
impanare si innoroire in grosime de 15 cm, asternerea unui starat de legatura din BADPC20 in
grosime de 6 cm si a unui strat de uzura de BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem rutier
se aplica pe: str Prof. Dumitrescu, Km 0+107-0+181; str. Opinescu Km 0+267-0+301; str. Varniti;
str. Preot Savulescu; str. Brezencii; str. Camine, Km 0+134-0+244; str. Olarului; str. Capitan
Sultana, Km 0+430-0+530; (profil transversal tip III); str Stanciu, Km 0+045-0+330 (profil
transversal tip X).
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

22/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm
peste impietruirea existenta in grosime de 30 cm, asternerea unui starat de legatura din BADPC20
in grosime de 6 cm si a unui strat de uzura de BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem
rutier se aplica pe: str Camine, Km 0+000-0+134 si dr. lat, L=72.00 m (profil transversal tip VIII).
- asternerea unui strat in grosime de 3 cm de BA8 peste imbracamintea din beton de ciment
existenta, colmatata si reparata; asternerea unui strat de geocompozit, asternerea unui strat de
legatura din BADPC20 in grosime de 5 cm si a unui strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm.
Acest tip de sistem rutier se aplica pe str. Fantanii, Km 0+000-0+420 (profil transversal tip XIII).
Nota: imbracamintea asfaltica va urmari suprafata imbracamintii din beton de ciment, existenta.
- frezarea imbracamintii asfaltice existente in grosime de 4-6 cm, asternerea unui strat de
baza din ABPC31.5 in grosime de 6 cm, asternerea unui strat de legatura din BADPC20 in grosime
de 6 cm si a unui strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem rutier se aplica
pe str. Fantanii Km 0+420-0+627 (profil transversal tip XIV). Nota: imbracamintea asfaltica va
urmari suprafata imbracamintii din beton de ciment, existenta.

Casete
In vederea asigurarii latimii minime a partii carosabile precum si a grosimii sistemului rutier
necesar, pe urmatoarele strazi se vor executa casete suplimentare cu 7 cm strat filtrant nisip si 25 cm
balast, astfel:
a) casete cu latimea de 25 cm si adancimea de 32 cm
- str. Dezbenzinarii caseta 1 x 0.25 m - 0.32 m, L=191 ml;
- str. Prof. Dumitrescu casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=214 ml, Km 0+000-0+107;
- str. Sub Coasta casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=1136 ml;
- str. Colnic casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=314 ml;
- str. Stadion casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=128 ml; Km 0+087-0+151;
- str. Stadion Tronson 2 casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=190 ml;
- str. Capu Plaiului casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=514 ml;
- str. Gradinitei casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=108 ml; Km 0+045-0+099;
- str. Mitu Letu caseta 1 x 0.25 m - 0.32 m, L=268 ml; Km 0+296-0+564;
casete 2 x 0.25 m - 0.32 m, L=592 ml; Km 0+000-0+296.
In total se vor executa 3655 ml de casete cu latimea de 25 cm si adancimea de 32 cm.

b) casete cu latimea de 50 cm si adancimea de 32 cm


- str. Gamaloiu casete 2 x 0.50 cm - 0.32 cm, L=848 ml;
- str. Cpt. Sultana casete 2 x 0.50 cm - 0.32 cm, L=860 ml; Km 0+000-0+430
- str. Opresti casete 2 x 0.50 cm - 0.32 cm, L=606 ml;
- str. Luncii casete 2 x 0.50 cm - 0.32 cm, L=902 ml;
In total se vor executa 3216 ml de casete cu latimea de 50 cm si adancimea de 32 cm.

Drumuri laterale,
In vederea protejarii sistemului rutier de pe strazile proiectate s-au amenajat drumurile
laterale, astfel:
- pe str. Opinescu s-au amenajat: un drum lateral la Km 0+030 stg., L=65.00 m, latimea
partii carosabile 2.75 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum
lateral la Km 0+091 dr., L=51.00 m, latimea partii carosabile 2.75 m si acostamente de 0.25 m pe
fiecare latura a drumului lateral; un drum lateral la Km 0+228 dr., L=22.00 m, latimea partii
carosabile 2.75 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral;
In total pe str. Opinescu se vor amenaja 3 drumuri laterale cu lungimea totala de 138 m,
cu latimea partii carosabile de 2.75 m si o suprafata totala carosabila de 379.5 mp.
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

23/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- pe str. Gamaloiu s-au amenajat: un drum lateral la Km 0+168 stg., L=155.00 m, latimea
partii carosabile 2.75 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum
lateral la Km 0+424 stg., L=10.00 m, latimea partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe
fiecare latura a drumului lateral; un drum lateral la Km 0+424 dr., L=10.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral;
In total pe str. Gamaloiu se vor amenaja 3 drumuri laterale cu lungimea totala de 175 m,
cu latimea partii carosabile de 2.75 m si 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 610 mp.
- pe str. Brezencii s-au amenajat: un drum lateral la Km 0+121 dr., L=122.00 m, latimea
partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum
lateral la Km 0+180 dr., L=36.00 m, latimea partii carosabile 1.75 m si acostamente de 0.25 m pe
fiecare latura a drumului lateral;
In total pe str. Brezencii se vor amenaja 2 drumuri laterale cu lungimea totala de 158 m,
cu latimea partii carosabile de 1.75 m si 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 429 mp.
- pe str. Sub Coasta s-au amenajat: un drum lateral la Km 0+045 stg., L=94.00 m, latimea
partii carosabile 2.75 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum
lateral la Km 0+275 stg., L=10.00 m, latimea partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe
fiecare latura a drumului lateral; un drum lateral la Km 0+357 stg., L=177.00 m, latimea partii
carosabile 2.75 m/97 m si 3.00 m/80 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului
lateral; un drum lateral la Km 0+442 stg., L=49.00 m, latimea partii carosabile 3.00 m si
acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum lateral la Km 0+450 stg.,
L=10.00 m, latimea partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului
lateral;
In total pe str. Sub Coasta se vor amenaja 5 drumuri laterale cu lungimea totala de 340
m, cu latimea partii carosabile de 2.75 m si 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 972.25 mp.
- pe str. Camine s-a amenajat un drum lateral la Km 0+077 stg., L=72.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral.
In total pe str. Camine se va amenaja 1 drum lateral cu lungimea totala de 72 m, cu
latimea partii carosabile de 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 216 mp.
- pe str. Capu Plaiului s-a amenajat un drum lateral la Km 0+114 stg., L=5.00 m, latimea
partii carosabile 2.75 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral.
In total pe str. Capu Plaiului se va amenaja 1 drum lateral cu lungimea totala de 5 m, cu
latimea partii carosabile de 2.75 m si o suprafata totala carosabila de 13.75 mp.
- pe str. Olarului s-a amenajat un drum lateral la Km 0+061 stg., L=10.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral.
In total pe str. Olarului se va amenaja 1 drum lateral cu lungimea totala de 10 m, cu
latimea partii carosabile de 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 54 mp.
- pe str. Capitan Sultana s-au amenajat: un drum lateral la Km 0+530 stg., L=5.00 m, latimea
partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum
lateral la Km 0+204 stg., L=10.00 m, latimea partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe
fiecare latura a drumului lateral; un drum lateral la Km 0+702 dr., L=5.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral;
In total pe str. Capitan Sultana se vor amenaja 3 drumuri laterale cu lungimea totala de
20 m, cu latimea partii carosabile de 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 82 mp.
- pe str. Bacioiesti s-a amenajat un drum lateral la Km 0+395 dr., L=5.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral.
In total pe str. Bacioiesti se va amenaja 1 drum lateral cu lungimea totala de 5 m, cu
latimea partii carosabile de 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 20 mp.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

24/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- pe str. Opresti s-a amenajat un drum lateral la Km 0+300 dr., L=5.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral.
In total pe str. Opresti se va amenaja 1 drum lateral cu lungimea totala de 5 m, cu
latimea partii carosabile de 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 20 mp.
- pe str. Luncii s-au amenajat: un drum lateral la Km 0+055 dr., L=5.00 m, latimea partii
carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral; un drum lateral la
Km 0+451 stg., L=10.00 m, latimea partii carosabile 3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare
latura a drumului lateral; un drum lateral la Km 0+451 dr., L=10.00 m, latimea partii carosabile
3.00 m si acostamente de 0.25 m pe fiecare latura a drumului lateral;
In total pe str. Luncii se vor amenaja 3 drumuri laterale cu lungimea totala de 25 m, cu
latimea partii carosabile de 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 90 mp.
Sistemul rutier pe drumurile laterale consta in: saparea si indepartarea pe 57 cm a sistemului
rutier, inclusiv impietruirea existenta in grosime de 30 cm, asternerea unui strat filtrant de nisip in
grosime de 7 cm, asternerea unui strat din balast amestec optimal in grosime de 25 cm, asternerea
unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm, asternerea unui
starat de legatura din BADPC20 in grosime de 6 cm si a unui strat de uzura de BAPC16 in grosime
de 4 cm.
In total pe strazile ce fac obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de
interventie se vor amenaja 24 drumuri laterale cu lungimea totala de 953.00 m, cu latimea partii
carosabile de 2.75m si 3.00 m si o suprafata totala carosabila de 2886.5 mp.

Scurgerea apelor,
Pentru scurgerea apelor din lungul strazilor se vor folosi, in general, santurile de pamant
existente. In functie de panta transversala a imbracamintii rutiere se vor amenaja santuri de scurgere
sub forma de rigole triunghiulare, santuri din beton armat cu capace carosabile, sau se vor
decolmata santurile trapezoidale din pamant, existente.
a) Santuri din beton armat cu capace carosabile
Pentru asigurarea scurgerii apelor si conducerea acestora in lungul strazilor se vor executa
santuri din beton armat cu capace carosabile, astfel:
- pe str. Dezbenzinarii, intre Km 0+006-0+191 stg. se vor executa 185 ml de sant de beton
armat cu capace carosabile de 50 cm.
- pe str. Mitu Letu, intre Km 0+296-0+564 stg. se vor executa 268 ml de sant de beton armat
cu capace carosabile de 50 cm.
Lungimea totala a santurilor de beton armat cu capace carosabile de 50 cm este de 453ml.
b) Podete din sant de beton armat cu capace carosabile
Pe strazile pe care sunt necesare lucrari de asigurare a scurgerii apelor in lungul acestora in
zona drumurilor laterale s-au executat podete din santuri de beton armat cu capace carosabile.
- pe str. Opinescu s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+030 stg. cu lungimea de 7.33 m si un podet din sant de beton armat cu capace
carosabile de 50 cm, la Km 0+094 cu lungimea de 5.00 m;
- pe str. Preot Savulescu s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile
de 50 cm, la Km 0+000 stg. cu lungimea de 9.00 m.
- pe str. Sub Coasta s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+045 stg. cu lungimea de 5.00 m; un podet din sant de beton armat cu capace carosabile
de 50 cm, la Km 0+000 pe drumul lateral de la Km 0+442 stg. si Km 0+450 stg. cu lungimea de
16.66 m; un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50 cm, la Km 0+430 cu
lungimea de 7.00 m si un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50 cm, la Km
0+568 cu lungimea de 10.00 m;

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

25/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- pe str. Camine s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+000 cu lungimea de 5.00 m si un podet din sant de beton armat cu capace carosabile
de 50 cm, la Km 0+079 cu lungimea de 7.00 m;
- pe str. Capu Plaiului s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de
50 cm, la Km 0+003 cu lungimea de 5.00 m.
- pe str. Stanciu s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+000 cu lungimea de 4.00 m si un podet din sant de beton armat cu capace carosabile
de 50 cm, la Km 0+330 cu lungimea de 4.00 m;
- pe str. Nisipuri s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+147 cu lungimea de 7.00 m;
- pe str. Olarului s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+000 cu lungimea de 5.00 m si un podet din sant de beton armat cu capace carosabile
de 50 cm, la Km 0+052 cu lungimea de 10.33 m;
- pe str. Mitu Letu s-a prevazut un podet din sant de beton armat cu capace carosabile de 50
cm, la Km 0+564 cu lungimea de 6.66 m;
In total pe strazile ce fac obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de
interventie se vor executa 16 podete din sant din beton armat cu capace carosabile de 50 cm in
lungime totala de 114 ml .
c) Podete tubulare
Pe str. Gamaloiu la Km 0+037 de pe drumul lateral de la Km 0+168 stg., se va executa un
podet tubular Dn500, cu L=13.00 m.
In total se va executa un podet tubular Dn500 cu lungimea de 13.00 m
d) Santuri trapezoidale din beton
Pe str. Sub Coasta se va executa, transversal, un sant trapezoidal din beton cu L=10.00 m la
Km 0+430 dr.
Pe str. Capitan Sultana se va executa, un sant trapezoidal din beton cu L=77.00 m intre Km
0+440 -0+530 stg, inclusiv acostamentul de 0.25 ml.
In total se vor executa 87 ml de sant trapezoidal din beton C25/30 cu grosimea dalei de 8
cm asezat pe un pat de nisip de 5 cm.
e) Podete dalate
Pe str. Preot Savulescu se va executa un podet dalat cu L=7.00 m, lumina de 1.50 m la Km
0+105.
In total se va executa un podet dalat cu lungimea de 7.00 m si lumina de 1.50 m.
f) Largiri si timpane podete tubulare existente
Pe str. Opinescu la Km 0+000 se vor executa timpane din beton la podetul existent cu
L=9.00 m.
Pe str. Sub Coasta la Km 0+000 se vor executa: largirea cu 2.00 m a podetului tubular
existent Dn500 si timpane din beton C25/30 si la Km 0+005 de pe drumul lateral de la Km 0+357
stg. se vor executa timpane la podetul tubular existent Dn1000.
Pe str. Gamaloiu se vor executa timpane cu lungimea de 1.65 m/2.00 m la podetul tubular
existent, Dn1000 de la Km 0+000; se vor executa timpane cu lungimea de 2.20 m/1.70 m la podetul
tubular existent Dn800 de la Km 0+152.
In total se vor executa timpane pentru 5 podete tubulare existente necesare sustinerii
terasamentelor.

Platforme de incrucisare
Pe str. Opinescu la Km 0+260 dr. se va amenaja o platforma de incrucisare cu L=11.00 m,
latimea partii carosabile de 1.50 m si o suprafata a platformei de 16.50 mp.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

26/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Pe str. Gamaloiu la Km 0+064 dr. de pe drumul lateral de la Km 0+168 stg., se va executa o


platforma de incrucisare cu o suprafata a partii carosabile de 75 mp;
Pe str. Bacioiesti la Km 0+083 dr. se va amenaja o platforma de incrucisare cu L= 18.50 m,
latimea partii carosabile de 1.50 m si o suprafata a platformei de 28 mp.
In total se vor executa 3 platforme de incrucisare cu o suprafata a partii carosabile de
119.5 mp.

Ziduri de sprijin
Pe str. Preot Savulescu se va executa un zid de sprijin de sustinere a terasamentului de la
Km 0+108-0+150 dr. cu L=42.00 ml si inaltimea elevatiei de 0.80 m.
Pe str. Gamaloiu se va executa un zid de prijin de sustinere a terasamentului de la Km
0+000-0+018 dr. cu L=18.00 m si inaltimea elevatiei de 0.80 m.
In total se vor executa 60 ml de zid de sprijin cu inaltimea elevatiei de 0.80 m.

Acostamente
Pe toate strazile, inclusiv pe drumurile laterale ce fac obiectul prezentei documentatii de
avizare a lucrarilor de interventie acostamentele se vor amenaja din piatra sparta, pe latimea de
0.25m pe fiecare latura a partii carosabile si pe o grosime de 10 cm, grosimea imbracamintii; pe str.
Fantanii, acostamentele vor avea grosimea de 12 cm.

Semnalizare rutiera verticala


Pentru asigurarea reglementarii prioritatilor in desfasurarea circulatiei rutiere se vor monta
table indicatoare, astfel:
- pe strada Gradienitei o tabla indicatoare A11 DRUM INGUST PE PARTEA STANGA SI
o tabla indicatoare B1 CEDEAZA TRECEREA la intersectia cu DJ720C.
- pe strada Olarului o tabla indicatoare B1 CEDEAZA TRECEREA la intersectia cu
DJ720A.
- pe strada Capitan Sultana o tabla indicatoare B1 CEDEAZA TRECEREA la intersectia cu
DN72 si o tabla indicatoare B1 CEDEAZA TRECEREA la intersectia cu DC20.
In total se vor monta 5 table indicatoare triunghiulare.

5.2 Necesarul de utilitati rezultate:


Nu este cazul

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul


orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi dupa cum urmeaza:


 Intocmire studii de teren 2 luni
 Intocmire D.A.L.I., PT, DTAC, D.T.O.E. 5 luni
 Contractarea lucrarilor de modernizare a strazilor 5 luni
 Executia lucrarilor si receptie la terminare 12 luni
TOTAL 24 luni

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

27/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Luni
Activitate
2 5 5 12
luni luni luni luni
Intocmire studii de teren
Intocmire D.A.L.I., P.T., D.T.A.C., D.T.O.E.
Contractarea lucrarilor de modernizare strazi
Executia lucrarilor si receptie la terminare

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.


Valori cu TVA
TOTAL Anul 1 Anul 2
Etape in realizarea investitiei
Lei Lei Lei
1. Proiectare si asistenta tehnica 162055 132305 29750
- organizare procedura achizitie publica 17850 17850
- studii de teren 28560 28560
- avize si acorduri 2000 2000
- consultanta 0 0 0
- tema de proiectare 595 595
- DALI 28560 28560
- Documentatie pentru avize si autorizatii 1190 1190
- Proiectare PT+CS 47600 47600
- expertiza tehnica 2975 2975
- verificarea tehnica a proiectelor 2975 2975
- asistenta tehnica pe perioada de executie 4760 4760
- asistenta tehnica pentru faze ISC 1190 1190
- dirigentie de santier 23800 23800
2. Investitia de baza 4741061.995 4741061.995
- constructii si instalatii 4741061.995 4741061.995
- montaj utilaje si echipamente 0.000 0.000
- utilaje si echipamente cu montaj 0.000 0.000
- utilaje si echipamente fara montaj 0.000 0.000
- dotari 0.000 0.000
- active necorporale 0.000 0.000
3. Alte cheltuieli: 237894.223 237894.223
- organizare de santier 0.000 0.000
- comisioane si taxe 43824.944 43824.944
- diverse si neprevazute 194069.279 194069.279
TOTAL mii Lei 5141011.218 132305 5008706.218

5.4 Costurile estimative ale investitiei


Varianta optima
Valoarea totala a lucrarilor, inclusiv TVA, este de 5141011.218 lei, din care valoarea totala
a lucrarilor este de 4327494.082 lei la care se adauga TVA in valoare de 813517.136 lei.
Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M), inclusiv TVA este de 4741061.995 lei din
care valoarea lucrarilor pentru investitia de baza este de 3984085.710 lei la care se adauga TVA in
vaoare de 756976.285 lei.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

28/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Varianta alternativa
Valoarea totala a lucrarilor, inclusiv TVA, este de 5801030.800 lei, din care valoarea totala
a lucrarilor este de 4874815.798 lei la care se adauga TVA in valoare de 956215.002 lei.
Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M), inclusiv TVA este de 5381015.800 lei din
care valoarea lucrarilor pentru investitia de baza este de 4521862.017 lei la care se adauga TVA in
valoare de 859153.783 lei.
Devizul general al investiţiei este intocmit conform conţinutului cadru stipulat in HG
907/29.11.2016 in preţuri la data de 14.09.2017.
Devizul general s-a elaborat in baza devizelor pe obiect.
Evaluarile pentru fiecare obiect au la baza indicatori unitari (lei/ml, lei/mc, lei/mp), preturi
14.09.2017.
La stabilirea preturilor pe unitati de masura pentru executarea lucrarilor cuprinse in cadrul
proiectului, s-a luat ca baza preturile medii folosite de utilizatorii DOCLIB in elaborarea
documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul altor proiecte similare de investitii si aflate
in curs de executie.
Totodata s-au obtinut informatii de la furnizori privind preturi ale materialelor de
constructii, precum si de la firme de constructii din zona (municipiul Targoviste, judetele
Dambovita, Arges, Prahova) care detin in portofoliu lucrari de executie pentru modernizari de
drumuri.
Costurile estimative de operare pe durata normata de viata a investitiei publice.
Durata normala de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii normale de
exploatare, exprimata in ani, de la darea in circulatie a drumului, ca nou si pana la introducerea sa in
prima reparatie capitala sau intre doua reparatii capitale si se stabileste in functie de sistemul rutier
si intensitatea traficului.
Durata normala de viata a strazilor ce fac obiectul prezentei documentatii de avizare a
lucrarilor de interventie este de 13 ani pentru o intensitate medie zilnica anuala de trafic de sub 750
vehicule fizice, trafic actual si estimat pentru aceasta perioada.
In primii 5 ani nu se preconizeaza cheltuieli pentru reparatii curente si periodice.
In primii 5 ani se vor efectua cheltuieli pentru intretinerea curenta pe timp de iarna si
asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabila prin lucrari de intretinere curenta (taierea
acostamentelor si aducerea la nivel cu panta partii carosabile, desfundarea si curatirea santurilor
pentru asigurarea conducerii apelor pluviale catre poduri si podete, desfundarea podetelor tubulare
existente, desfundarea camerelor de cadere, intretinerea semnalizarii rutiere verticale prin pastrarea
viabilitatii acestora, vopsirea parapetului metalic la drumuri si poduri, etc.). Costul acestor lucrari
de intretinere curenta pe timp de vara si pe timp de iarna este estimat la 5000 lei/an.
Incepand cu anul al saselea se vor efectua cheltuieli si pentru reparatii curente (tratamente de
regenerare a suprafetelor bituminoase, reparatii izolate, colmatari, fisuri si rosturi, asanari suprafete
burdusite). Costul lucrarilor de reparatii curente este estimat la 4000 lei/an.
Durata normata de viata a investitiei functie de traficul rutier absorbit si pentru care se
calculeaza cheltuielile de operare este de 13 ani. Dupa expirarea celor 13 ani de exploatare a
investitiei se vor efectua lucrari de reparatii periodice (consolidari si reabilitari).
Costurile estimative de operare pe durata celor 13 ani este de 57.000 lei, costuri totale.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

29/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei


a) impactul social si cultural;
Realizarea modernizarii strazilor pietruite va avea impact social si cultural benefic pentru
populatie prin facilitarea acesului spre institutii sociale, publice si culturale. De asemenea creste si
siguranta circulatiei pietonale si rutiere.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;
Lucrarile de modernizare ale strazilor vor fi executate de catre o firma specializata in
domeniu selectata in urma unei proceduri de achizitie publica de lucrari si nu creaza noi locuri de
munca.
Lucrarile de reparatii curente vor fi asigurate de catre o firma specializata in domeniu
selectata in urma unei proceduri de achizitie publica de lucrari si nu creaza noi locuri de munca.
Lucrarile de intretinere curenta a strazilor vor fi asigurate de Comuna Gura Ocnitei prin
personalul existent si care executa deja astfel de tipuri de lucrari.

c) impactul asupra factorilor de mediu


Investitia de modernizare a strazilor nu necesita studiu de impact asupra mediului.
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.
Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de
mediu cat si din punct de vedere economic si social.
Influente asupra factorilor de mediu datorate imbunatatirii conditiilor de circulatie:
- va scadea gradul de poluare;
- se va reduce volumul de praf;
- va scadea emisia de noxe;
- se va reduce uzura masinilor.
Influenta socio – economica:
- o deplasare mai usoara a riveranilor legata de activitatile cotidiene;
- reducerea consumului de carburanti;
- cresterea sigurantei circulatiei.
Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un
efect pozitiv.
Lucrarile de la carosabilul strazilor propuse a se executa, vor conduce la imbunatatirea
conditiilor de circulatie si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona, atat din punct de vedere
ambiental cat si din punct de vedere socio – economic.

5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventii


a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta
Perioada de referinta la care se refera analiza financiara si economica aferenta lucrarilor
de interventii este 2017-2042. In aceasta perioada de referinta s-a prevazut realizarea celor
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

30/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

7.558 Km din proiectul de modernizare a strazilor din Comuna Gura Ocnitei care se regasesc in
Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Gura Ocnitei pentru perioada 2014-2020. La cei
7.558 Km se adauga inca 1.000 Km de modernizare de strazi pentru aceasi perioada. Dupa
2020 nu exista strategie de dezvoltare locala a Comunei Gura Ocnitei.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,


inclusiv prognoze pe termen mediu si lung.
In perioada de implementare a investitiei vor exista cereri de servicii de contractare, de
urmarire a executiei investitiei prin echipa de management a proiectului.
In cadrul strategiei de contractare se au in vedere urmatoarele principii:
 Nediscriminarea
 Tratamentul egal
 Recunoasterea reciproca
 Transparenta
 Proportionalitatea
 Eficienta utilizarii fondurilor publice
 Asumarea raspunderii
In functie de valoarea contractata se va aplica, una dintre procedurile Legii 98/2016,
actualizata.

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara


Investitia are sustenabilitate financiara, fiind finantata prin fonduri din bugetul local si alte
surse legal constituite, respectiv finantarea de catre Guvernul Romaniei prin Ordonanta de Guvern
28/2008, actualizata.
Comuna Gura Ocnitei are capacitatea de a mobiliza resurse prin atragerea de fonduri externe
si de a administra corect si eficient resursele. Atragerea de fonduri externe prin cerere de finantare
genereaza venituri suplimentare la bugetul local. Unul din indicatorii sanatatii financiare este
evolutia valorii bugetului fata de valoarea anilor anteriori.
Resursele financiare nu garanteaza sustenabilitatea investitiei. Sunt necesare a fi indeplinite
si urmatoarele aspecte:
- daca proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, in ambele variante;
- daca proiectul este in concordanta cu politicile de mediu si cu strategiile locale de
dezvoltare;
In ceea ce priveste implementarea proiectului, Primaria localitatii Gura Ocnitei detine spatii,
resurse umane, dotari si echipamente necesare pentru exercitarea rolului de manager de proiect.
- daca prin implementarea proiectului se estimeaza o scadere a migratiei populatiei datorita
crearii de noi locuri de munca pe teritoriul Comunei, ceea ce va conduce la o crestere a populatiei
comunei Gura Ocnitei;
- daca prin facilitatile create, proiectul va genera dezvoltarea sectoarelor agricole,
economice, cultural-educative, turismului si serviciilor, contribuind in acest fel la cresterea
veniturilor proprii ale populatiei si implicit a nivelului de trai;
- daca prin lucrarile propuse impactul asupra mediului de afaceri pe teritoriul Comunei are
un aspect evolutiv.
- daca nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.
Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a
lucrarilor, datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii. Acest impact

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

31/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica pe perioada de executie a
lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele sistematizate vor fi refacute.
Sustenabilitatea este acel criteriu care aduce unei investitii nu numai credibilitate in procesul
de evaluare ci, mai ales masura in care proiectul are capacitatea sa existe si dupa incheierea
finantarii, sa genereze servicii, mecanisme, structuri si resurse care sa multiplice efecte pozitive ale
investitiei initiale.
Scopul finantarii modernizarii celor doua strazi este sa favorizeze dezvoltarea teritoriala
echilibrata a comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Valorile indicatorilor financiari calculati in anexa, sunt dupa cum urmeaza:
 Valoarea actualizata neta (VAN) = -3368.7 mii ron < 0
 Rata interna de rentabilitate (RIR) = 7.87% < rata de actualizare (8%)
 Fluxul de numerar cumulate este pozitiv (0) in fiecare an al perioadei de referinta
 Raportul cost/beneficii = 0.24 ≤ 1
Modernizarea strazilor propuse prin aceasta documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie este sustenabila datorita indeplinirii criteriilor enumerate.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;


In elaborarea analizei tehnico-economice a proiectului s-a tinut cont de o serie de factori de
influenta, care pot afecta rezultatul final al proiectului Pregatirea proiectului s-a ghidat dupa analiza
alternativei selectate, dupa cum urmeaza:
 Proiect acceptabil pentru potentialii consumatori → analiza de suportabilitate
 Realizabil tehnic → fezabilitate tehnica (documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie)
 Viabil financiar → analiza de fezabilitate financiara, calcul valoare neta actualizata,
calcul rata interna de rentabilitate, calcul break even point, evidentierea fluxului de numerar generat
de proiect, situatia costurilor si veniturilor
 Impact asupra solicitantului → analiza solicitantului pe baza raportarilor anuale
Efectele analizei alternative se concretizeaza in previziuni realiste ale cererii, real estimate,
tinand cont de factorii de influenta de pe piata si identificarea gradului de suportabilitate.
In prezentarea estimarilor si diferitelor posibilitati de evolutie a proiectului s-a tinut cont de
diferite rate de actualizare, fluctuatii de costuri.
Succesul proiectului se bazeaza in principal pe o estimare optima si eficienta a costului de capital.
Estimarea costului de capital s-a realizat tinand cont de urmatoarele grupuri de costuri care trebuie
considerate:
 Constructii (inclusiv lucrari temporare)
 Munca
 Energie
 Preturi financiare si economice
 Taxe legale
 Alterari si modificari de preturi
 Identificarea altor elemente de cost
Este esentiala determinarea capabilitatii de plata a populatiei intrucat nivelul acestei
capabilitati influenteaza in mod direct si beneficiile proiectului.
Calculul de capacitate de plata:
 Populatie 7516 locuitori
 Venitul mediu lunar pe locuitor 2681 RON/luna
 Nivel actual suportabil taxa terenuri 0,097 EUR/m2

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

32/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

Nivelul actual al suportabilitatii s-a calculat tinand cont si de nivelul celorlalte taxe si
impozite pe care populatia le are de platit catre stat.
Aceste beneficii socio-economice ale proiectului trebuie percepute si interpretate in functie de
impactul lor asupra intregii comunitati. Ca beneficii directe putem preciza:
 Cresterea nivelului de trai al populatiei localitatii racordate si pe viitor a restului populatiei
comunei;
 Cresterea potentialului economic al zonei, intrucat din punctul de vedere al infrastructurii,
pentru a se prevede premisele dezvoltarii economice a zonei. Acest aspect se poate concretiza in investitii
directe facute in comuna Gura Ocnitei, scaderea ratei somajului si cresterea nivelului de trai al societatii.
Ca beneficii indirecte putem preciza:
 Modernizarea retelei de strazi din comuna Gura Ocnitei creaza premisele dezvoltarii de
noi activitati economice in regiune sau extinderea celor deja existente ca urmare a asigurarii
infrastructurii necesare. Din punct de vedere economic, aceasta se traduce prin noi locuri de munca,
diminuarea ratei somajului si cresterea nivelului de viata.
Structura beneficiarilor finali carora li se adreseaza investitia de modernizare a strazilor si
drumurilor comunale este urmatoarea :
- populatia riverana strazilor si drumurilor comunale modernizate;
- populatia care locuieste in zona strazilor modernizate;
- intreaga populatie a Comunei Gura Ocnitei;
- populatia din comunele invecinate;
Beneficiari directi ai investitiei sunt: populatia pe structura de mai sus, precum si agentii
economici aflati in zona.
Beneficiari indirecti ai investitiei sunt: intreaga populatie a Comunei, agentii economici potentiali,
precum si populatia din comunele invecinate.
In realizarea analizei cost / beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de un acest gen de
analiza si anume studiul de senzitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.
In determinarea efectiva a ratei cost / beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile
aduse de implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor


Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gama larga de activitati, care se
finalizeaza cu obtinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivului proiectului. Activitatile
proiectului au la baza o serie de ipoteze sau prezumtii care trebuie in prealabil solutionate pentru
derularea in bune conditii a proiectului.Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al
proiectului, care sunt necesare sa apara pentru ca proiectul sa se poata indeplini, factori definiti
pozitiv si in termeni masurabili, iar incertitudinile apar ca si modificari posibile a elementelor
proiectului, dar a caror probabilitate de aparitie nu este cunoscuta.
Ipotezele formulate in legatura cu proiectul "MODERNIZAREA STRAZILOR,
RIGOLELOR, SANTURI, TROTUARE IN SATELE GURA OCNITEI, SACUIENI, ADANCA"
, JUD. DAMBOVITA pot fi diferentiate pe trei faze:
- faza de pregatire si elaborare proiect
- faza de implementare a proiectului si realizare efectiva a lucrarilor
- faza de gestionare si monitorizare a proiectului
- faza de pregatire si eloborare proiect
 Resurse umane cu experienta in implementarea proiectului
 Performanta consultantului
Elaborarea documentatiei de finantare a fost contractata cu o firma de specialitate in domeniu, iar
aportul de resurse umane a comunei direct implicat in proiect este format din experti tehnici si
financiari din Primarie.
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

33/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

 Asigurarea surselor de finantare externa


 Asigurarea surselor de finantare interne de la Comuna implicata in proiect
 Natura proprietatii este clarificata
- faza de implementare a proiectului si realizarea efectiva a lucrarilor
 Inflatia este cea pronosticata
 Cresterea economica este cea previzionata
 Evolutia ratelor de schimb si a dobanzilor sunt cele stabilite
 Modificarile legislative sunt cele previzibile
 Armonizarea legislatiei Romaniei cu legislatia Uniunii Europene
 Climat normal pe durata realizarii fizice a lucrarilor
 Planul de finantare va fi respectat
 Costul celorlalte utilitati este cel preconizat, tinandu-se cont de potentialele investitii si
in aceste infrastructuri
 Cresterea demografica este cea estimata
 Personalul instruit este disponibil
 Nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconizat
- faza de gestionare si monitorizare a proiectului
 management performant al investitorului
 practici de munca eficiente
 continuarea dezvoltarii strategiei lucrarilor
 cresterea increderii in calitatea serviciilor
Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect.
Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea
urmatoarelor trei etape:
- identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
- estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact / probabilitate
- gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de
Management al Riscului
- identificarea riscurilor se realizeaza prin:
 analiza planului de implementare
 brainstorming
 experienta specialistilor si a echipei de implementare
 metode analitice
Se identifica in structura proiectului doua mari surse de risc si anume:
 risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementarii proiectului
 risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viata a investitiei
Riscurile identificate in cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus mentionate de
identificare a riscurilor sunt:
Strategia de contractare constituie un mecanism esenţial in repartizarea riscului. Riscurile pe
care si le asuma firma sunt in mod obisnuit formalizate prin contracte cu beneficiarii. Riscurile
legate de resursele umane sunt acoperite, cel puţin parţial, prin incheierea contractelor colective si
individuale de munca. In majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale si echipamente pot fi
transferate furnizorilor acestora, prin garanţiile pe care acestia le ofera. Unele riscuri pot fi
indepartate prin incheierea unor contracte de asigurare. Compania de asigurari isi asuma o parte
din riscuri in schimbul unui preţ (prima de asigurare). Daca riscul se produce in condiţiile
specificate prin contractul de asigurare, asiguratorul va rambursa partea asigurata sau toate
pierderile suferite datorita riscului. Daca riscul nu apare, asiguratorul pastreaza prima de asigurare.

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

34/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

6. Scenariu recomandat
6.1 Comparatia scenariilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor
La baza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie au stat doua alternative de
realizare a obiectivelor propuse:
Pentru aceste strazi, in urma dimensionarii sistemului rutier a rezultat ca intreaga structura
rutiera se verifica la criteriile starilor limita de deformatii care pot aparea pe parcursul perioadei de
perspectiva de 15 ani (2017-2032).
Pe sectoarele: Str. Dezbenzinarii; Str. Prof. Dumitrescu Km 0+000-0+107; Str. Sub Coasta; Str.
Colnic; Str. Stadion Km 0+087-0+151 si Str. Stadion Tronson 2 Km 0+000-0+095; Str. Capu Plaiului; Str.
Gradinitei Km 0+045-0+099; Str. Mitu Letu Km 0+000-0+296; Str. Opinescu, Km 0+000-0+267; Str.
Nisipuri; Str. Gamaloiu; Str. Capitan Sultana Km 0+000-0+430; Str. Opresti; Str. Luncii; Str. Stadion Km
0+000-0+087; Str. Gradinitei Km 0+000-0+045; Str. Bacioiesti Km 0+000-0+094 si Km 0+251-0+403; Str
Stadion Km 0+151-0+284; Str Stanciu Km 0+000-0+045; Str. Capitan Sultana 0+530 - 0+984; Str.
Bacioiesti Km 0+094-0+251; str. Mitu Letu, Km 0+296-0+564:
Varianta unica
 sapatura a pietruirii existente pe o adancime de 30 cm, ramanand astfel circa 15 cm balast curat,
considerat strat de forma;
 asternerea unui strat de fundatie de 20 cm balast amestec optimal;
 asternerea unui strat de baza de piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 6 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4 cm.
Pe sectoarele; Str. Prof. Dumitrescu Km 0+107-0+181; Str. Opinescu Km 0+267-0+301; Str. Varniti;
Str. Preot Savulescu; Str. Brezencii; Str. Camine Km 0+134-0+244; Str. Olarului; Str. Capitan Sultana Km
0+430-0+530; Str. Stanciu Km 0+045-0+330:
Varianta 1
 saparea si indepartarea pe 57 cm a sistemului rutier, inclusiv impietruirea existenta in grosime de 30
cm;
 asternerea unui strat filtrant de nisip in grosime de 7 cm;
 asternerea unui strat din balast amestec optimal in grosime de 25 cm;
 asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 6 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
4
Varianta 2
 sapatura a pietruirii existente, plus argila, pe o adancime de 59 cm;
 executarea unui strat de forma, pe o grosime de 15 cm din pamant stabilizat cu var in procent de
3%;
 asternerea unui strat de fundatie din balast amestec optimal cu o grosime de 20 cm;
 asternerea unui strat de baza de piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 5 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

35/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

4 cm.
In cazul acestei investiţii se recomanda structura rutiera in Varianta 1.
Pe Str. Camine Km 0+000-0+134 si dr. lat, L=72.00 m:
Varianta unica
 impietruirea existenta in grosime de 30 cm;
 asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 6 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de 4
cm.
Pe str. Fantanii Km 0+000-0+420
Varianta unica
 asternerea unui strat in grosime de 3 cm de mixtura tip BA 8 rul 50/70 peste imbracamintea din
beton de ciment existenta, colmatata si reparata;
 asternerea unui strat de geocompozit,
 asternerea unui strat de mixtura BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) – BADPC 20 in grosime
de 5 cm;
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de 4
Pe str. Fantanii Km 0+420-0+697
Varianta unica
 frezarea imbracamintii asfaltice existente in grosime de 4-6 cm,
 asternerea unui strat de baza din AB 31.5 baza 50/50 (cu pietris concasat) - ABPC 31.5 in grosime
de 6 cm,
 asternerea unui strat de legatura din BADPC20 in grosime de 6 cm
 asternerea unui strat de mixtura BA 16 rul 50/70 PC (cu pietris concasat) – BAPC 16 in grosime de 4
cm.
Stratul de balast si piatra sparta se vor realiza conform prevederilor STAS 6400-84 si SR EN
13242:2013.
Imbracamintea se va incadra cu pene ranfort conform STAS 1598, acolo unde nu se prevad rigole
carosabile.

6.2 Selectarea si justificarea scenariului recomandat:


- saparea si indepartarea pe 30 cm a sistemului rutier existent in grosime totala de 45 cm,
asternerea unui strat de fundatie de 20 cm balast amestec optimal peste stratul de forma de 15 cm
rezultat in urma sapaturii, asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in
grosime de 15 cm, asternerea unui starat de legatura din BADPC20 in grosime de 6 cm si a unui
strat de uzura de BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem se aplica pe: str. Dezbenzinarii
(profil transversal tip I), str. Prof. Dumitrescu, Km 0+000-0+107; str. Sub Coasta; str. Colnic; str.
Stadion, Km 0+087-0+151 si str. Stadion Tronson 2, Km 0+000-0+095; str. Capu Plaiului; str.
Gradinitei, Km 0+045-0+099; str. Mitu Letu, Km 0+000-0+296 (profil transversal tip II); str
Opinescu, Km 0+000-0+267; str. Nisipuri (profil transversal tip IV); str Gamaloiu; str. Capitan
Sultana, Km 0+000-0+430; str. Opresti; str. Luncii (profil transversal tip V); str Stadion Km 0+000-
0+087; str. Gradinitei Km 0+000-0+045; str. Bacioiesti, Km 0+000-0+094 si Km 0+251-0+403
(profil transversal tip VI); str Stadion, Km 0+151-0+284 (profil transversal tip VII); str Stanciu, Km
0+000-0+045 (profil transversal tip IX); str. Capitan Sultana 0+530 - 0+984; str. Bacioiesti Km
0+094-0+251 (profil transversal tip XI); str. Mitu Letu, Km 0+296-0+564 (profil transversal tip
XII);
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

36/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

- saparea si indepartarea pe 57 cm a sistemului rutier, inclusiv impietruirea existenta in


grosime de 30 cm, asternerea unui strat filtrant de nisip in grosime de 7 cm, asternerea unui strat din
balast amestec optimal in grosime de 25 cm, asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu
impanare si innoroire in grosime de 15 cm, asternerea unui starat de legatura din BADPC20 in
grosime de 6 cm si a unui strat de uzura de BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem rutier
se aplica pe: str Prof. Dumitrescu, Km 0+107-0+181; str. Opinescu Km 0+267-0+301; str. Varniti;
str. Preot Savulescu; str. Brezencii; str. Camine, Km 0+134-0+244; str. Olarului; str. Capitan
Sultana, Km 0+430-0+530; (profil transversal tip III); str Stanciu, Km 0+045-0+330 (profil
transversal tip X).
- asternerea unui strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15 cm
peste impietruirea existenta in grosime de 30 cm, asternerea unui starat de legatura din BADPC20
in grosime de 6 cm si a unui strat de uzura de BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem
rutier se aplica pe: str Camine, Km 0+000-0+134 si dr. lat, L=72.00 m (profil transversal tip VIII).
- asternerea unui strat in grosime de 3 cm de BA8 peste imbracamintea din beton de ciment
existenta, colmatata si reparata; asternerea unui strat de geocompozit, asternerea unui strat de
legatura din BADPC20 in grosime de 5 cm si a unui strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm.
Acest tip de sistem rutier se aplica pe str. Fantanii, Km 0+000-0+420 (profil transversal tip XIII).
Nota: imbracamintea asfaltica va urmari suprafata imbracamintii din beton de ciment, existenta.
- frezarea imbracamintii asfaltice existente in grosime de 4-6 cm, asternerea unui strat de
baza din ABPC31.5 in grosime de 6 cm, asternerea unui strat de legatura din BADPC20 in grosime
de 6 cm si a unui strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm. Acest tip de sistem rutier se aplica
pe str. Fantanii Km 0+420-0+627 (profil transversal tip XIV). Nota: imbracamintea asfaltica va
urmari suprafata imbracamintii din beton de ciment, existenta.
In Raportul de expertiza tehnica se recomanda adoptarea solutiilor de modernizare din
varianta 1 si a variantei unice.
Prezenta documentatie stabileste solutiile tehnice viabile ce se impun pentru aducerea
acestor strazi la parametrii tehnici impusi de normativele si standardele in vigoare.
Avantajul Variantei I il reprezinta costul mai redus al investitiei.
Raportul de expertiza tehnica recomanda Varianta 1 pretabila pentru drumuri locale
deschise unui trafic usor si redus, solutie care permite aplicarea principiului consolidarilor succesive
(realizarea de noi straturi bituminoase pe masura sporirii solicitarilor din trafic).
Straturile imbracamintii rutiere se vor fabrica conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 sau AND 605.
Imbracamintea bituminoasa se va incadra cu pene ranfort realizate din BA 16 rul 50/70 PC
(cu exceptia situatiei cand carosabilul este incadrat cu rigola carosabila in loc de acostament),
conform STAS 1598-/1-89.
Stratul de balast si piatra sparta se vor realiza conform prevederilor STAS 6400-84 si SR
EN 13242:2013.

Dezavantajele variantei II comparativ cu varianta I:


 costuri de executie mai ridicate ;
 impactul ecologic este maxim prin utilizarea resurselelor solului si subsolului
la intreaga cantitate prevazuta in proiect.
Starea tehnica a drumurilor dupa modernizare trebuie sa asigure exigentele de calitate
indeplinind cerintele urmatoarelor caracteristici:
 Planeitatea suprafetei de rulare, exprimata prin valoarea indicelui de planeitate, IRI;
 Rugozitatea suprafetei imbracamintii rutiere, exprimata prin valorile SRT sau HS;
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

37/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

 Capacitatea portanta a complexului rutier exprimata prin valoarea deformatiei


elastice caracteristice, dc20 ;
 Starea de degradare a imbracamintii rutiere, caracterizata prin urmatorii indici de
degradare:
 Indicele global de degradare (IG) pentru imbracamintile bituminoase;
 Indicele de degradare (ID) pentru imbracamintile bituminoase.

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei


a) indicatori maximali
Varianta optima
Valoarea totala a lucrarilor, inclusiv TVA, este de 5141011.218 lei, din care valoarea totala
a lucrarilor este de 4327494.082 lei la care se adauga TVA in valoare de 813517.136 lei.
Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M), inclusiv TVA este de 4741061.995 lei din
care valoarea lucrarilor pentru investitia de baza este de 3984085.710 lei la care se adauga TVA in
vaoare de 756976.285 lei.
Devizul general s-a elaborat in baza devizelor pe obiect.
Evaluarile pentru fiecare obiect au la baza indicatori unitari (lei/ml, lei/mc, lei/mp), preturi
14.09.2017.
La stabilirea preturilor pe unitati de masura pentru executarea lucrarilor cuprinse in
cadrul proiectului, s-a luat ca baza preturile medii folosite de utilizatorii DOCLIB in
elaborarea documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul altor proiecte similare de
investitii si aflate in curs de executie.
Totodata s-au obtinut informatii de la furnizori privind preturi ale materialelor de
constructii, precum si de la firme de constructii din zona (municipiul Targoviste, judetele
Dambovita, Arges, Prahova) care detin in portofoliu lucrari de executie pentru modernizari
de drumuri.
Evaluarile lucrarilor nu conţin TVA.
b) indicatori minimali
Indicatori de performanta - capacitati fizice
- lungimea totala a strazilor si drumurilor comunale 7558 m
din care :
o cu doua benzi de circulatie 157 m
o cu o banda de circulatie 7401 m
o drumuri laterale 24 buc/ L=953 m/ S carosabil = 2886.5 mp
o santuri din beton armat cu capace carosabile, L=453 ml
o podete din sant de beton armat cu capace carosabile 16 buc/116 m
o casete 0.25 m x 0.32 m, L=3655 ml
o casete 0.50 m x 0.32 m, L=3216 ml
o podet tubular Dn500, 1 buc/13 ml
o sant trapezoidal din beton C25/30, L=87 ml
o podet dalat, L=7.00 m; l=1.50 m
o platforme incrucisare, 3 buc/119.5 mp
o ziduri de sprijin cu h elevatie 0.80 m, L=60 ml
o table indicatoare, 5 buc

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

38/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

c) indicatori financiari socio-economici de impact


esalonarea investitiei (INV/C+M), valori cu TVA, lei
32305
- anul I
0
5008706.218
- anul II
5141011.218
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, ecprimata in luni.
durata de realizare: 24 luni
6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.
Lucrarea ce face obiectul prezentului obiect se Incadreaza in categoria „C”- Construcţii de
importanta normala – in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de
importanta a construcţiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcţiilor”,
elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.
Strazile care fac obiectul acestei documentatii de avizare a lucrarilor de interventie aparţin
domeniului public al comunei Gura Ocnitei si pot fi incadrate ca: strazi secundare In localitaţi rurale conform
pct. 2 al ord. MT nr. 50/85 (Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor In localitaţi rurale) cu
laţimea partii carosabile de 2.00 m, 2.50 m, 2.75 m, 3.00 m, 4.00 m si 5.00 m.
In conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de
proiectare”, capitolul 2, strazile investigate din comuna Gura Ocnitei se pot Incadra In categoria a IV-a.
Toate strazile se pot Incadra Insa si ca drumuri de clasa tehnica V, conform OMT nr. 45/1998 –
Ordin pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”.
Prezenta documentatie tehnico – economica stabileste solutiile tehnice ce se impun pentru
aducerea strazilor la parametrii tehnici impusi de normativele si standardele in vigoare.
Pentru aducerea strazilor la parametrii tehnici care sa ofere conditii optime de siguranta si
confort rutier, documentatia prevede:
- Executarea de lucrari de modernizare a strazilor pietruite.
- Executarea de lucrari de colectare si evacuare a apelor meteorice din zona strazilor si
prin, podete din santuri din beton armat cu capace carosabile, santuri din beton armat cu
capace carosabile, rigole triunghiulare de pamant, santuri trapezoidale din beton, podete
tubulare Dn500, executarea de timpane la podete existente, podete dalate.
- Lucrari de amenajare a drumurilor laterale in vederea protejarii sistemului rutier de pe
strazile modernizate.
- Executarea de platforme de incrucisare.
- Executarea de ziduri de sprijin necesare sustinerii terasamentelor platformei strazilor.
- Executarea de casete suplimentare necesare asigurarii grosimii sistemului rutier precum
si a latimii platformei strazilor.
- Lucrari de semnalizare rutiera verticala.

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice.


Sursa de finantare este constituita din Bugetul Local si alte surse legal constituite, respectiv
fonduri de la Guvernul Romaniei asigurate prin Ordonanta de Guvern 28/2008, reactualizata.
PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

39/40
“Modernizarea strazilor, rigolelor, santuri, trotuare in satele Gura Ocnitei, Sacuieni, Adanca”,
jud. Dambovita D.A.L.I. 1057D/2017

7. Urbanism, acorduri si avize conforme


7.1 certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
7.2 studiul topografic
7.3 actul administrativ al autoritatii competente pentru protecia mediului;
7.4 avize, acorduri si studii specifice:
a) studiu geotehnic;
b) expertiza tehnica.

B: PIESE DESENATE
a) Plan de amplasare in zona (plan de incadrare);
b) Plan de situatie;
c) profile transversale tip;
d) detalii podete si sant de beton armat cu capace carosabile;
e) podet tubular Dn500.

Data: 14.09.2017 S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.


Sef proiect:
ing. Iulian CAPATINA

PROIECTANT: S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L.

40/40
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZ GENERAL( conform HG 907/29.11.2016)
Privind cheltuielile realizarii obiectivului : ,,MODERNIZAREA STRAZILOR, RIGOLELOR, SANTURI,
TROTUARE IN SATELE GURA OCNITEI, SACUIENI, ADANCA”, JUDETUL DAMBOVITA
DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare Valoare
NR. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) TVA 19% ( inclusiv TVA )
CRT. CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 : CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1,1 Obtinerea terenului
0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului
0.000 0.000 0.000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
0.000 0.000 0.000
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 : CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3 : CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii 24000.000 4560.000 28560.000
3.1.1 Studii de teren 24000.000 4560.000 28560.000
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
3.1.3 Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2000.000 0.000 2000.000
3.3 Expertizare tehnica 2500.000 475.000 2975.000
3.4 Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor 0.000 0.000 0.000
3.5 Proiectare 68000.000 12920.000 80920.000
3.5.1 Tema de proiectare 500.000 95.000 595.000
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general 24000.000 4560.000 28560.000
3.5.4 Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1000.000 190.000 1190.000
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2500.000 475.000 2975.000
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 40000.000 7600.000 47600.000
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15000.000 2850.000 17850.000
3.7.Consultanta 0.000 0.000 0.000
3.7.1 Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii 0.000 0.000 0.000
3.7.2 Auditul financiar 0.000 0.000 0.000
3.8 Asistenta tehnica 25000.000 4750.000 29750.000

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5000.000 950.000 5950.000


3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4000.000 760.000 4760.000
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constrtuctii 1000.000 190.000 1190.000
3.8.2 Dirigentie de santier 20000.000 3800.000 23800.000
TOTAL CAPITOLUL 3 136500.000 25555.000 162055.000
CAPITOLUL 4 : CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii 3984085.710 756976.285 4741061.995
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 4 3984085.710 756976.285 4741061.995
CAPITOLUL 5 : ALTE CHELTUIELI
5.1. Organizare de santier 0.000 0.000 0.000
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe org. de santier 0.000 0.000 0.000
5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului 43824.944 0.000 43824.944
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 19920.429 0.000 19920.429
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 3984.086 0.000 3984.086
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
19920.429 0.000 19920.429
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 0.000 0.000 0.000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 4% 163083.428 30985.851 194069.279
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 5 206908.372 30985.851 237894.223
CAPITOLUL 6 : CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ GENERAL 4327494.082 813517.136 5141011.218
TOTAL C + M 3984085.710 756976.285 4741061.995

Data: 14.09.2017
INTOCMIT,
Comuna Gura Ocnitei ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Dezbenzinarii-sistem rutier, L=191ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=191 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 1.66 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.48 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 3.34 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 11.94 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 100.47 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 445.10 to mc 75.35 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.41 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 71.5 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.115.73 to mp 454.6 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 4.78 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Sant de b. a. cu capace carosabile L=185ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Sant de beton armat cu capace carosabile, L=185 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 97.49 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 3.37 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 5.735 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 39.86 to mc 13.7 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 296 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 52.59 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 4318 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Prof. Dumitrescu -sistem rutier, L=181ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=181 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 2.77 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 3.18 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete si platforma drum, 7 cm mc 21.88 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 13.37 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 139.65 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 616.9 to mc 95.03 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.49 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 89.86 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.142.69 to mp 543 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 9.05 0.00
2.0
Ridicare la cota capace camine vizitare canalizare buc 3 0.00
2.1
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Opinescu-sistem rutier, L=301ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=301 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 3.6 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 1.19 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 8.33 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 224.65 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 894.6 to mc 164.03 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.86 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 155.18 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.246.92 to mp 943 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 15 0.00
1.9
Ridicare la cota capace camine vizitare canalizare buc 9 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, L=138 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, L=138 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 2.56 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 4.49 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 31.4 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 112.12 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 473.12 to mc 67.3 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.45 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 63.57 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.100.49 to mp 379.5 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 6.9 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podete de B.A. cu cap. Carosab. 12.33ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=12.33 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 80.12 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.23 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.382 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 2.65 to mc 0.917 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 19.73 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 3.51 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 288 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Platforma de Incrucisare 11 ml/16.5 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 PLATFORMA DE INCRUCISARE, 11 ml/16.5 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.094 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.165 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 1.16 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 4.13 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 17.44 to mc 2.48 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 2.37 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.3.98 to mp 16.5 0.00
1.8
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Timpane podete existente, 2 buc

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 TIMPANE PODETE EXISTENTE, 2 buc.


Sapatura manuala pentru fundatii 100 mc 0.49 0.00
1.1
Cofraje pentru betoane mp 0.34 0.00
1.2
Turnare beton C25/30 mc 0.7 0.00
1.3
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Preot Savulescu-sistem rutier, L=217ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=217 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 4.33 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 7.6 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 53.17 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 189.88 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 801.12 to mc 113.93 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.59 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 100.49 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.156.29 to mp 561 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 10.85 0.00
1.9
Ridicare la cota capace camine vizitare canalizare buc 11 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Zid de sprijin, L=42 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 ZID DE SPRIJIN, L=42 ml


Sapatura manuala pentru fundatii 100 mc 21.84 0.00
1.1
Cofraje pentru betoane mp 33.6 0.00
1.2
Turnare beton C25/30 mc 32.175 0.00
1.3
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podete de B.A. cu cap. carosab. 9 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=9.00 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 4.57 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.16 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.279 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 2.05 to mc 0.669 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 14.4 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 2.56 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 210 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet dalat, L=7.00 m; l=1.50 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 PODET DALAT, L=7 ml; l=1.50 m


Sapatura pentru realizare podet 100 mc 0.28 0.00
1.1
Nivelare teren 100 mp 0.4 0.00
1.2
Turnare beton C25/30 mc 31.55 0.00
1.3
Cofraje pentru betoane mp 43.8 0.00
1.4
Hidroizolatie lucrari arta mp 32.52 0.00
1.5
Beton C8/10 mc 0.46 0.00
1.6
Sapa de protectie mp 15 0.00
1.7
Confectionat si montat armaturi Kg 588 0.00
1.8
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Varniti-sistem rutier, L=324ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=324 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 6.46 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 11.34 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in grosime de 7 cm mc 79.38 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 283.5 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1196.1 to mc 170.1 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.89 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 160.86 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.255.42 to mp 982 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 16.2 0.00
2.0
Ridicare la nivel capace camine vizitare canalizare buc 5 0.00
2.1
Defrisare suprafete cu arbusti spontani 100 mp 2 0.00
2.2
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Gamaloiu-sistem rutier, L=424 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=424 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 7.08 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 4.24 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 29.68 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 106 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 381.6 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1851.11 to mc 286.2 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 1.54 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 271.24 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.436.23 to mp 1696 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 21.2 0.00
2.0
Ridicare la nivel capace camine vizitare canalizare buc 5 0.00
2.1
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 3 buc./175 ml/610 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 3 buc./175 ml/610 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 3.98 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 6.98 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 48.82 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 174.37 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 735.69 to mc 104.63 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.55 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 99.05 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.158.30 to mp 610 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 8.75 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Platforma de incrucisare, 75 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 PLATFORMA DE INCRUCISARE, 75 mp
Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.43 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.75 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in grosime de 7 cm mc 5.25 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 18.75 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 79.1 to mc 11.25 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 10.71 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.18.01 to mp 75 0.00
1.8
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Zid de sprijin 18 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 ZID DE SPRIJIN, L=18 ml


Sapatura manuala pentru fundatii 100 mc 9.36 0.00
1.1
Cofraje pentru betoane mp 14.4 0.00
1.2
Turnare beton C25/30 mc 13.79 0.00
1.3
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Timpane podete existente 4 buc

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 TIMPANE PODETE EXISTENTE, 4 buc.


Sapatura manuala pentru fundatii 100 mc 0.98 0.00
1.1
Cofraje pentru betoane mp 4.14 0.00
1.2
Turnare beton C25/30 mc 2.283 0.00
1.3
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet Dn500, L=13.00 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 PODET Dn500, L=13.00 ml


Sapatura manuala pentru fundatii mp 0.49 0.00
1.1
Sprijiniri de maluri mp 5.31 0.00
1.2
Cofraje pentru betoane mp 1.274 0.00
1.3
Strat nisip pentru radier, 5 cm mc 0.411 0.00
1.4
Strat balast amestec optimal in grosime de 12 cm mc 0.983 0.00
1.5
Turnare beton C25/30 in fundatii, elevatii, radier mc 2.042 0.00
1.6
Hidroizolatii tuburi Dn500 mp 20.41 0.00
1.7
Tuburi din beton Dn500 de 1 m lungime fiecare + montaj macara buc 13 0.00
1.8
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Brezencii-sistem rutier, L=260ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=260 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 5.19 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 9.1 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 63.7 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 227.5 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 959.83 to mc 136.5 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.71 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 129.1 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.204.94 to mp 780 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 13 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale 2 buc/158 ml/429 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 2 buc./158 ml/429 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 2.89 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 5.08 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 35.56 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 127 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 535.82 to mc 76.2 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.39 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 72 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.158.30 to mp 429 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 7.9 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Sub Coasta-sistem rutier, L=568ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=568 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 6.87 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 2.84 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 19.88 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 71 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 397.6 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1824.56 to mc 298.2 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 1.55 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 282 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.447.76 to mp 1704 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 28.4 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 5 buc./340 ml/973 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 5 buc./340 ml/973 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 6.52 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 11.43 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 80 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 285.75 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1205.56 to mc 171.45 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.88 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 162.07 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.256.73 to mp 973 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 17 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podete din B.A. cu capace carosabile, L=38.66 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=38.66 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 20.38 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.71 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 1.2 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 8.55 to mc 2.88 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 61.86 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 10.99 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 903 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Sant trapezoidal din beton, L=10 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Sant trapezoidal din beton, L=10.00 ml


Sapatura manuala pentru realizare sant trapezoidal mc 10 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.19 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.95 0.00
1.3
Cofraje pentru realizare santuri mp 1.52 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 1.53 0.00
1.6
Rostuire pereu din dale ml 15 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Timp. podet Dn1000 si largire podet Dn500, L=2.00 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Timpane podet Dn1000 si largire podet Dn500, L=2.00 m


Sapatura manuala pentru realizare timpane podet mc 1.47 0.00
1.1
Cofraje pentru realizare timpane si largire podet mp 0.34 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 3.02 0.00
1.6
Tuburi Dn500 cu L=1.00 m si montaj buc 2 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Colnic-sistem rutier, L=157ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=157 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 1.95 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.79 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 5.5 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 19.62 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 113.8 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 320.37 to mc 85.35 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.52 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 91.98 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.147.33 to mp 569 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 7.85 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Stadion-sistem rutier, L=284ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=284 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 4.4 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.8 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 5.57 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 19.88 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 276.5 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1189.56 to mc 207.55 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 1.09 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 195.86 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.311.7 to mp 1190.75 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 18.95 0.00
2.0
Ridicare la cota capace camine vizitare canalizare buc 6 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Camine-sistem rutier, L=244ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=244 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 1.16 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 3.85 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 26.95 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 96.25 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 689.32 to mc 166.42 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.87 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 157.38 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.249.89 to mp 951 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 15.85 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet din B.A. cu cap. carosabile, L=12m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=12 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 6.32 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.22 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.372 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 2.65 to mc 0.892 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 19.2 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 3.41 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 281 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Capu Plaiului-sistem rutier, L=257ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=257 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 3.11 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 1.29 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 6.43 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 32.13 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 179.9 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 821.22 to mc 134.93 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.7 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 127.6 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.202.6 to mp 771 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 12.8 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 1 buc./5 ml/15 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 1 buc./5 ml/15 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.092 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.16 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 0.81 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 4.06 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 16.85 to mc 2.43 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 2.48 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.3.94 to mp 15 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 0.25 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet din B.A. cu capace carosabile, L=5.00 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=5.00 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 2.63 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.091 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.155 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 1.1 to mc 0.372 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 8 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 1.42 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 117 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Gradinitei-sistem rutier, L=99 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=99 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 1.26 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.27 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 1.89 0.00
1.3
Strat balast in casete in grosime de 25 cm mc 6.75 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 82.9 0.00
1.5
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 359.03 to mc 62.17 0.00
1.6
Amorsare suprafete to 0.33 0.00
1.7
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 58.89 0.00
1.8
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.94.4 to mp 365 0.00
1.9
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 4.95 0.00
2.0
Semnalizare rutiera verticala buc 2 0.00
2.1
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : StradaStanciu-sistem rutier, L=330 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=330 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 5.51 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 9.68 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 67.72 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 241.87 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1020.13 to mc 145.13 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.73 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 136.98 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.215.05to mp 802.5 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 16.5 0.00
1.9
Ridicare la cota capace camine vizitare canalizare buc 8 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet din B.A. cu capace carosab., 2 buc/8.00 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL


Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, 2
1 buc/L=8.00ml
Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 4.22 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.14 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.248 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 1.77 to mc 0.595 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 12.8 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 2.27 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 187 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Nisipuri-sistem rutier, L=164 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=164 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 2.03 0.00
1.1
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 135.2 0.00
1.2
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 514.1 to mc 105.5 0.00
1.3
Amorsare suprafete to 0.54 0.00
1.4
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 96.03 0.00
1.5
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.153.81to mp 594 0.00
1.6
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 8.2 0.00
1.7
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet din B.A. cu capace carosab., 1 buc/7.00 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL


Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, 1
1 buc/L=7.00ml
Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 3.69 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.13 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.217 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 1.546 to mc 0.521 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 11.2 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 1.99 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 164 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Olarului-sistem rutier, L=130ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=130 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 2.6 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 4.55 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 31.85 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 113.75 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 479.92 to mc 68.25 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.36 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 64.5 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.102.44 to mp 390 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 6.5 0.00
1.9
Semnalizare rutiera verticala buc 1 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 1 buc./10 ml/54 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 1 buc./10 ml/54 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.34 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.59 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 4.13 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 14.75 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 62.23 to mc 8.85 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 8.4 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.13.66 to mp 54 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 1 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet din B.A. cu capace carosabile, L=15.33 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=15.33 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 8.1 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.28 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.475 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 3.38 to mc 1.14 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 24.53 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 4.36 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 358 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Cpt. Sultana-sistem rutier, L=984ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=984 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 16.67 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 7.8 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 54.6 0.00
1.3
Balast in casete in grosime de 20 cm mc 107.5 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 973.9 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 4302 to mc 717.3 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 3.9 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 680.2 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.1097.57 to mp 4290 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 49.2 0.00
1.9
Semnalizare rutiera verticala buc 2 0.00
2.0
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 3 buc./20 ml/82 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 3 buc./20 ml/82 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.53 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.92 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 6.44 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 23 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 97.04 to mc 13.8 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 13.07 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.265 to mp 82 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 1 0.00
1.9
TOTAL 709.59
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Sant trapezoidal din beton, L=77.00 m

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Sant trapezoidal din beton, L=77.00 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 77 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 1.65 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 8.28 0.00
1.3
Cofraje pentru realizare santuri mp 16.7 0.00
1.4
Beton C25/30 mc 1.66 0.00
1.5
Rostuire pereu din dale ml 166 0.00
1.6

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Bacioiesti-sistem rutier, L=403ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=403 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 5.91 0.00
1.1
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 394.1 0.00
1.2
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1489.7 to mc 295.57 0.00
1.3
Amorsare suprafete to 1.61 0.00
1.4
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 280.3 0.00
1.5
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.452.39 to mp 1769 0.00
1.6
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 20.15 0.00
1.7
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Platforma de incrucisare, S=28 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 PLATFORMA DE INCRUCISARE, S=28 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.16 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.28 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 1.96 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 7 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 29.53 to mc 4.2 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 4 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.2.64 to mp 28 0.00
1.8
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 1 buc/L=5 ml/S=20 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 1 buc./5 ml/20 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.13 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.22 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 1.58 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 4.5 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 21.74 to mc 3.38 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 3.2 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.5.15 to mp 20 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 0.25 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Mitu Letu-sistem rutier, L=564ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=564 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 6.61 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 2.15 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 15.05 0.00
1.3
Balast in casete in grosime de 20 cm mc 70.5 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 381.4 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1748.15 to mc 286.05 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 1.54 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 280 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.406.22 to mp 1692 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 21.5 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Sant din beton armat cu capace carosabile, L=268 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Sant de beton armat cu capace carosabile, L=268 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 125.42 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 4.88 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 8.3 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 57.75 to mc 19.94 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 428.8 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 76.18 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 6256 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Podet din B.A. cu capace caroasbile, L=6.66 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 Podet din sant de beton armat cu capace carosabile, L=6.66 ml


Sapatura manuala pentru realizare santuri mc 3.51 0.00
1.1
Finisare manuala taluzuri 100 mp 0.1 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in fundatie in grosime de 5 cm mc 0.207 0.00
1.3
Fundatie balast in grosime de 12 cm si transport agregate 1.47 to mc 0.495 0.00
1.4
Cofraje pentru realizare santuri mp 10.66 0.00
1.5
Beton C25/30 mc 1.89 0.00
1.6
Fasonat si montat armaturi Kg 156 0.00
1.7

TOTAL 0.00

Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Opresti-sistem rutier, L=303ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=303 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 5.06 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 3.03 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 21.2 0.00
1.3
Balast in casete in grosime de 20 cm mc 75.75 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 172.7 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1325.83 to mc 204.53 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 1.1 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 193.83 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt. 312.33 to mp 1212 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 15.15 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drum lateral, L=5 ml/20 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUM LATERAL, 5 ml/20 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.128 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 0.225 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 1.58 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 5.5 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 23.48 to mc 3.38 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 3.2 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.5.15 to mp 20 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 0.25 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Luncii-sistem rutier, L=451 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=451 ml


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 7.53 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 4.51 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 31.75 0.00
1.3
Balast in casete in grosime de 20 cm mc 112.75 0.00
1.4
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 405.9 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 1968.46 to mc 304.1 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 1.64 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 288.51 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt. 464.02 to mp 1804 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 22.55 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Drumuri laterale, 3 buc/L=25 ml/90 mp

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 DRUMURI LATERALE, 3 buc/25 ml/90 mp


Sapatura mecanica sistem rutier 100 mc 0.58 0.00
1.1
Finisare taluzuri pentru strat filtrant 100 mp 1.025 0.00
1.2
Strat filtrant nisip in casete in grosime de 7 cm mc 7.18 0.00
1.3
Strat fundatie balast amestec optimal in grosime de 20 cm mc 25.63 0.00
1.4
Strat de baza din piatra sparta cu impanare si innoroire in grosime de 15
cm si transport agregate 111 to mc 15.4 0.00
1.5
Amorsare suprafete to 0.01 0.00
1.6
Strat legatura BADPC20 in grosime de 6 cm si pana ramfort to 14.5 0.00
1.7
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt. 23.2 to mp 90 0.00
1.8
Acostamente din piatra sparta in grosime de 10 cm mc 1.25 0.00
1.9
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
EVALUARE COSTURI OBIECTUL : Strada Fantanii-sistem rutier, L=627 ml

DENUMIRE U.M CANTITATE P.U TOTAL

1 SISTEM RUTIER, L=627 ml


Colmatari fisuri si rosturi pe imbracaminti din beton de ciment ml 800 0.00
1.1
Amorsare suprafete asfaltice to 2.7 0.00
1.2
Beton asfaltic BA8 antifisura to 142.6 0.00
1.3
Geocompozit antifisura mp 2180 0.00
1.4
Strat de legatura BADPC20 in grosime de 5 cm to 236.45 0.00
1.5
Imbracaminte asfaltica din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt.
591.77 to mp 1981 0.00
1.6
Frezare imbracaminti asfaltice existente mp 894 0.00
1.7
Anrobat bituminos ABPC31.5 in grosime de 6 cm to 128.06 0.00
1.8
Strat de legatura BADPC20 in grosime de 6 cm to 128.06 0.00
1.9
Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4 cm si transp.mixt. 343.10 to mp 894 0.00
2.0
Acostamente din piatra sparta in grosime de 12 cm-16 cm mc 41.76 0.00
2.1
TOTAL 0.00
Intocmit,
Ing. Capatina Iulian
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA DEZBENZINARII
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Dezbenzinarii-sistem rutier, L=191ml 55365.256 10519.399 65884.655

4.1.2 Sant de b. a. cu capace carosabile L=185ml 50183.248 9534.817 59718.065


TOTAL I - subcap. 4.1 105548.503 20054.216 125602.720
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 105548.503 20054.216 125602.719

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA PROF. DUMITRESCU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
Strada Prof. Dumitrescu -sistem rutier,
4.1.1 73395.861 13945.214 87341.075
L=181ml
TOTAL I - subcap. 4.1 73395.861 13945.214 87341.075
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 73395.861 13945.214 87341.075

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA OPINESCU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Opinescu-sistem rutier, L=301ml 119226.757 22653.084 141879.841
4.1.2 Drumuri laterale, L=138 ml 54472.789 10349.830 64822.619
4.1.3 Podete de B.A. cu cap. Carosab. 12.33ml 8080.499 1535.295 9615.794
4.1.4 Platforma de Incrucisare 11 ml/16.5 mp 2035.191 386.686 2421.877
4.1.5 Timpane podete existente, 2 buc 302.940 57.559 360.499
TOTAL I - subcap. 4.1 184118.176 34982.454 219100.630
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 184118.176 34982.453 219100.629

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA PREOT SAVULESCU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
Strada Preot Savulescu-sistem rutier,
4.1.1 91321.875 17351.156 108673.031
L=217ml
4.1.2 Zid de sprijin, L=42 ml 12755.218 2423.491 15178.709
4.1.3 Podete de B.A. cu cap. carosab. 9 ml 2430.718 461.836 2892.554
4.1.4 Podet dalat, L=7.00 m; l=1.50 m 14573.672 2768.998 17342.670
TOTAL I - subcap. 4.1 121081.482 23005.481 144086.964
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 121081.482 23005.482 144086.964

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA VARNITI
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Varniti-sistem rutier, L=324ml 138626.970 26339.124 164966.094

TOTAL I - subcap. 4.1 138626.970 26339.124 164966.094


Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 138626.970 26339.124 164966.094

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA GAMALOIU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Gamaloiu-sistem rutier, L=424 ml 217372.382 41300.753 258673.135
4.1.2 Drumuri laterale, 3 buc./175 ml/610 mp 84914.238 16133.705 101047.943
4.1.3 Platforma de incrucisare, 75 mp 9223.085 1752.386 10975.471
4.1.4 Zid de sprijin 18 ml 5466.818 1038.695 6505.513
4.1.5 Timpane podete existente 4 buc 989.010 187.912 1176.922
4.1.6 Podet Dn500, L=13.00 m 4510.669 857.027 5367.696
TOTAL I - subcap. 4.1 322476.202 61270.478 383746.680
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 322476.202 61270.478 383746.680

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA BREZENCII
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Brezencii-sistem rutier, L=260ml 110624.282 21018.614 131642.896

4.1.2 Drumuri laterale 2 buc/158 ml/429 mp 61738.138 11730.246 73468.384


TOTAL I - subcap. 4.1 172362.420 32748.860 205111.280
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 172362.420 32748.860 205111.280

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA SUB COASTA
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Sub Coasta-sistem rutier, L=568ml 220809.209 41953.750 262762.959

4.1.2 Drumuri laterale, 5 buc./340 ml/973 mp 138874.320 26386.121 165260.441


Podete din B.A. cu capace carosabile,
4.1.3 10493.139 1993.696 12486.835
L=38.66 m
4.1.4 Sant trapezoidal din beton, L=10 m 735.709 139.785 875.494
Timp. podet Dn1000 si largire podet Dn500,
4.1.5 1812.773 344.427 2157.200
L=2.00 m
TOTAL I - subcap. 4.1 372725.150 70817.779 443542.929
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 372725.150 70817.779 443542.929

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA COLNIC
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Colnic-sistem rutier, L=157ml 68563.062 13026.982 81590.044

TOTAL I - subcap. 4.1 68563.062 13026.982 81590.044


Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 68563.062 13026.982 81590.044

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA STADION
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Stadion-sistem rutier, L=284ml 150439.161 28583.441 179022.602

TOTAL I - subcap. 4.1 150439.161 28583.441 179022.602


Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 150439.161 28583.441 179022.602

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA CAMINE
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Camine-sistem rutier, L=244ml 107925.209 20505.790 128430.999

4.1.2 Podet din B.A. cu cap. carosabile, L=12m 3259.156 619.240 3878.396
TOTAL I - subcap. 4.1 111184.365 21125.030 132309.395
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 111184.365 21125.029 132309.394

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA CAPU PLAIULUI
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Capu Plaiului-sistem rutier, L=257ml 99760.333 18954.463 118714.796

4.1.2 Drumuri laterale, 1 buc./5 ml/15 mp 2037.180 387.064 2424.244


Podet din B.A. cu capace carosabile,
4.1.3 1357.069 257.843 1614.912
L=5.00 m
TOTAL I - subcap. 4.1 103154.582 19599.370 122753.952
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 103154.582 19599.371 122753.953

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA GRADINITEI
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Gradinitei-sistem rutier, L=99 ml 45815.171 8704.882 54520.053

TOTAL I - subcap. 4.1 45815.171 8704.882 54520.053


Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 45815.171 8704.882 54520.053

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA STANCIU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 StradaStanciu-sistem rutier, L=330 ml 118058.727 22431.158 140489.885
Podet din B.A. cu capace carosab., 2
4.1.3 2169.623 412.228 2581.851
buc/8.00 ml
TOTAL I - subcap. 4.1 120228.350 22843.386 143071.736
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 120228.350 22843.386 143071.736

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA STANCIU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Nisipuri-sistem rutier, L=164 ml 72375.388 13751.324 86126.712
Podet din B.A. cu capace carosab., 1
4.1.3 1902.319 361.441 2263.760
buc/7.00 ml
TOTAL I - subcap. 4.1 74277.707 14112.765 88390.472
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 74277.707 14112.764 88390.471

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA OLARULUI
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Olarului-sistem rutier, L=130ml 55638.257 10571.269 66209.526
4.1.2 Drumuri laterale, 1 buc./10 ml/54 mp 7266.190 1380.576 8646.766
Podet din B.A. cu capace carosabile,
4.1.3 4161.261 790.640 4951.901
L=15.33 m
TOTAL I - subcap. 4.1 67065.708 12742.485 79808.193
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 67065.708 12742.485 79808.193

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA CPT. SULTANA
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Cpt. Sultana-sistem rutier, L=984ml 531690.347 101021.166 632711.513

4.1.2 Drumuri laterale, 3 buc./20 ml/82 mp 13759.811 2614.364 16374.175


4.1.3 Sant trapezoidal din beton, L=77.00 m 7749.091 1472.327 9221.418
TOTAL I - subcap. 4.1 553199.249 105107.857 658307.106
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 553199.249 105107.857 658307.106

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA BACIOIESTI
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Strada Bacioiesti-sistem rutier, L=403ml 209979.058 39896.021 249875.079

4.1.2 Platforma de incrucisare, S=28 mp 3454.960 656.442 4111.402


4.1.3 Drumuri laterale, 1 buc/L=5 ml/S=20 mp 2653.546 504.174 3157.720
TOTAL I - subcap. 4.1 216087.564 41056.637 257144.201
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 216087.564 41056.637 257144.201

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA MITU LETU
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Mitu Letu-sistem rutier, L=564ml 214843.845 40820.331 255664.176
Sant din beton armat cu capace carosabile,
4.1.2 71680.082 13619.216 85299.298
L=268 ml
Podet din B.A. cu capace caroasbile,
4.1.3 1805.089 342.967 2148.056
L=6.66 ml
TOTAL I - subcap. 4.1 288329.016 54782.514 343111.530
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 288329.016 54782.513 343111.529

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA OPRESTI
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Opresti-sistem rutier, L=303ml 155035.800 29456.802 184492.602
4.1.2 Drum lateral, L=5 ml/20 mp 2744.378 521.432 3265.810
TOTAL I - subcap. 4.1 157780.178 29978.234 187758.412
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 157780.178 29978.234 187758.412

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA LUNCII
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Luncii-sistem rutier, L=451 ml 230670.053 43827.310 274497.363
4.1.2 Drumuri laterale, 3 buc/L=25 ml/90 mp 12500.046 2375.009 14875.055
TOTAL I - subcap. 4.1 243170.099 46202.319 289372.418
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 243170.099 46202.319 289372.418

INTOCMIT,
SC ARHORIZONT G-A SRL J15/591/2009; RO 26004170 - Targoviste
DEVIZUL OBIECTULUI 4.1 STRADA FANTANII
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI Valoare TVA Valoare
CRT. SUBCAPITOLELOR DE ( fara TVA ) ( inclusiv TVA )
CHELTUIELI
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Strada Fantanii-sistem rutier, L=627 ml 294456.734 55946.779 350403.513
TOTAL I - subcap. 4.1 294456.734 55946.779 350403.513
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 0.000 0.000 0.000
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.000 0.000 0.000
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 294456.734 55946.779 350403.513

INTOCMIT,

S-ar putea să vă placă și