Sunteți pe pagina 1din 7

BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE

1. CONSUMUL DE APA RECE I EVACUAREA APELOR MENAJERE

Conform STAS 1478-90 i STAS 1343/1-2006: Debitul de ap potabil aferent consumului menajer se va asigura de la conducta de branament. Necesarul de ap, calculat conform STAS 1478 90 este calculat conform algoritmului urmator :

- debit mediu zilnic : Acesta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in decursul unui an, in m3/zi : Qzi med = (qs x N) / 1.000 (m3/zi) - debit maxim zilnic; Acesta reprezinta volumul de apa utilizat in ziuacu consum maxim in decursul unui an, in m3/zi : Qzi max = Kzi x Qzi med - debit orar maxim, notat Qorar max ; acesta reprezinta valuarea maxima a consumului orar din ziua ( zilele ) de consum maxim, in m3/h

Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max


in care: N(i) - este necesarul de utilizatori; qs (i) - este debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator, in litri/consumator si zi; KZI (i) - este coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorilor consumului fata de medie, adimensional:

KZI (i) = Qzimax (i) / Qzimed (i)

Korar (i) - este coeficient de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorilor maxime orare ale
consumului fata de media in zilele de consum maxim, adimensional.

Coeficienti de variatie zilnica si orara ai necesarului de apa Coeficient de variatie zilnica (Kzi) se stabileste pentru fiecare tip de consum, conform tabelului de mai jos :

Nr. zonei 1 2 3 4

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si menajere Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi fara canalizare Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti fara canalizare zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde zone cu apartamente in blocuri cu instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde

qs(i) l/om,zi 50 50..60 100..120 150..180

Kzi(i) 1.50/2.00 1.40/1.80 1.30/1.40 1.20/1.35

Coeficient de variatie orara (Ko) se stabileste pentru fiecare tip de necesar de apa, conform tabelului de mai jos : Numarul total de locuitori ai localitatiii/zonei de presiune considerate < 10.000 15.000 25.000 50.000 100.000 >200.000 Ko 2,003,00 1,302,00 1,301,50 1,25...1,40 1,201,30 1,151,25

4.2 DETERMINAREA DEBITELOR DE CANALIZARE Debitul de calcul pentru conductele de canalizare a apei uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qu se calculeaz cu relaia: Qu = 0,8 x QS

[l/s]

In care QS - debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim )

Astfel : Debitul zilnic mediu Qu zi med = Qzi med x 0.8 Debitul zilnic maxim QU zi max = Qzi max x 0.8

Debitul orar maxim QU orar maxim= Qorar max x 0.8

Pentru celelalte conducte de canalizare a apelor uzate menajere, debitul de calcul, se calculeaza cu relatia generala:

Qc =Qs +qs max [l/s]

Apele uzate menajere ndeplinesc condiiile impuse de Normativ NTPA002.

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in fuctie de destinatia cladirii si a numarului de persoane aferente :

ALIMENTARE CU APA
N r. C rt. T ip c la d i re N r. P e rs o a n e e b it c a ra cte risticC o n su m m e d iu ziln ic o n su m m a xim ziln ic C o n su m m a xim o ra r D C QZ I M E D QZ I M A X QO R A RM A X L /O M Z I 50 5 1 M C /Z I 0 .7 5 0 .7 0 5 1.4 M C /Z I 0 .9 0 0 .8 5 1 .6 8 M C /H 0 .1 1 0 .1 0 0 .2 0

1 2 3

P e rso n a l m a g az in 15 C lie n ti 141 In tre tin e re [m p ] 1400

TOTAL CANALIZARE MENAJERA


N r. C rt. T ip c la d ire

2.86
N r. P e rs o a n e e b it c a ra cte ristic D e b it m e d iu ziln ic D Q UZ ZI MED L /O M Z I 50 5 1 M C /Z I 0 .7 5 0 .7 1 1 .4 0

3.43
D e b it m a xim ziln ic Q UZ ZI MAX M C /Z I 0 .9 0 0 .8 5 1 .6 8

0.40
D e b it m a xim o ra r Q UZ ORAR MAX M C /H 0 .1 1 0 .1 0 0 .2 0

1 2 3

P e rso n a l m a g az in 15 C lie n ti 141 In tre tin e re [m p ] 1400

TOTAL

2.86

3.43

0.40

Dimensionarea conductelor : Dimensionarea conductelor de apa rece si apa calda s-a fcut conform STAS 1478-90, cu relatia ;

qc=a*b*c*E l/s
c = 1.6; a = 0.20 ; b = 1.0 pentru E > 2.0

E = E1 + E2 E1 = suma echivalenilor bateriilor amestectoare de apa rece cu apa calda; E2 = suma echivalenilor bateriilor de apa rece; -presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc


Unde: Hg 3,0 = 9,0 mH2O ; Hu mH2O ; mH2O ;

[ mH2O ]; =

Hlin = 5,0

Hloc = 3,0 mH2O ; Hnec= 20mH2O

qc=a*b*c*E l/s
c = 1.6; a = 0.2 ; b = 1.0 E = E1 E1 = suma echivalenilor bateriilor amestectoare de apa rece cu apa calda;

2. Instalaia de canalizare menajera Dimensionarea conductelor: Debitele de ape uzate menajere care se evacueaz in reeaua de canalizare, Qc se determina cu relaia :

Qc=Qs + qsmax
unde :

Qs =a*c*Es l/s; reprezint debitul corespunztor sumei echivalenilor de debit;


- E=13.85 reprezint suma echivalenilor de scurgere ; - Qs max= 1,15 l/s reprezint debitul specific cu valoarea cea mai mare ; - a= 0,33 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei in reeaua de distribuie ( furnizare continua ). - c= 0,70 coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii

Qc =Qs + qsmax =0.33*0.7*13.85+1.15 = 2.0l/s

3. Instalaia de canalizare pluviala


Considerndu-se cerinele SR 1846-2 vom avea: Debitul de calcul s-a stabilit cu relatia : Q P =m x 0.0001x I x x Sc [ l/s]

m=

=
I= S= Q P=
unde:

0.8 0.95 180 4760 65.12

[l/s ha] [m2] [l/s]

m=0.8 - coeficient reducere a debitelor de calcul, datorat efectului de acumulare a apei

meteorice in reteaua de canalizare intre momentul inceperii ploii si momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de calcul; S =[ m2 ] - suprafata de calcul = 0,95 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S I = 180 [l/s ha] - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de frecventa f si durata ploii de calcul t

a) Calculul separatorului de hidrocarburi SH Debitul de calcul s-a stabilit cu relaia : Q P =m x 0.0001x I x x Sc : unde: m=0.8 S = 3100 m2, = 0,95 I = 180 /sha rezulta debitul total de ape meteorice: Q P = 42.2 l /s

4. Instalaia de hidrani exteriori


In conformitate cu scenariul de securitate la foc se pot prevedea hidranti exteriori. Volumul cldirii fiind de cca 9500 m3 debitul de ap pentru stingerea din exterior este de 10 l/sec, timpul teoretic de funcionare fiind de 3 ore. Necesarul de ap este de 3 ore x 3600 sec x 10l/s = 108.000 l = 108 m3. In conformitate cu cerinele NP 086 05, art. 6.36 si 6.4, hidranii exteriori vor fi de tip suprateran cu Dn. 80 mm., iar conductele de distribuie care alimenteaz hidranii de incendiu exteriori, vor avea diametrul de 100 mm. Pompa de incendiu va dispune pe langa comanda automata si de posibilitatea de comanda manuala. Oprirea pompei se va face manual din staia de pompare. Amplasarea hidrantilor exteriori se va face la maxim 120 m unul de altul si la distanta de minimum 5 m fata de cladire. Presiunea necesara s-a determinat cu formula: Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc mH2O ; Unde: Hg Hu = 8,5 mH2O ; = 15,0 mH2O ;

Hlfurtun = A * l * qih2 = 0.0015 * 120 * 52 = 4.5 mH2O ; A = coeficient egal cu 0.0015 pentru furtun DN 75;

Hlin Hloc

= 11 mH2O ; = 7 mH2O ; Hnec

= 46,0 mH2O ; A fost prevzut un grup de pompare complet echipat ( pentru hidranti exteriori) ( Q = 10,0 l / s; H = 5,0 bar; ) format dintr-o pompa activa si o pompa pilot avnd Q=1 l/s si H=6 bar. 5. Rezerva de apa pentru incendiu Volumul de apa pentru stingerea incendiilor calculat in conformitate cu cerinele NP 086 - 05 este :

Vhe = 10 l/sec x 180 min x 60 sec = 108 m3 V = 108 m3 Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor va fi stocata intr-un rezervor subteran, amplasat in exteriorul cladiri. Se va asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formaiilor de pompieri din rezervorul de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor, prin prevederea unui punct de alimentare cu doua racorduri exterioare tip "A". Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se vor prevedea instalaii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor rezervelor de incendiu, cu transmiterea semnalizrii la dispeceratul de securitate si pompieri din parter, in concordanta cu prevederile art. 13.4 din NP 086 05. Timpul de refacere a rezervei de incendiu Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform STAS 1478-90, tabel 15 pentru cldiri civile , este de 24 ore, rezultnd un debit de calcul de pentru refacerea rezervei : Qri = Vri / Tri = 108 m3/24ore = 4.5 m3/h = 1.25 l/s debit asigurat de racordul la reeaua publica.