Sunteți pe pagina 1din 18

SC M.C.

General Construct SRL B-ul Ferdinand Nr 58 Sc A Et 1 Ap2 Sector 2

Bucureti

CUI

RO15757211 RC J40/12661/2003 Cont RO68 INGB 0001 0081 8239 8910 deschis la ING Sucursala
Kiseleff

Telefon/Fax : (+4) 021 310 60 63 E-mail : mc@mcproiect.ro www.mcgeneralconstruct.ro

sdvsdvsvsvsdvdcvdcvxcvxcvxcv

INSTALAII HVAC
IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII
Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Faz de proiectare
Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate
Proiect nr.

:
:
:
:
:

P.Th.+D.E.
S.C. MEGAPOL CONSTRUCT S.R.L
S.C. DASA ARCH SRL
S.C. M.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
B59/2010
2011

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

LISTA DE SEMNTURI:

ef de proiect

Dipl. Ing. Silviu Tanasie

Proiectant

Dipl. Ing. Marius Bordei

Dipl. Ing. Robert Ciubotaru

Verificat

Dipl. Ing. Marian Cernovschi

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

BORDEROU:
PIESE SCRISE:
No.

Denumire

Data
elaborrii

FOAIE DE GARD

05.2011

LISTA DE SEMNTURI

05.2011

BORDEROU

05.2011

MEMORIU TEHNIC INSTALAII TERMICE

05.2011

BREVIAR DE CALCUL

05.2011

CAIET DE SARCINI

05.2011

LISTA CANTITATI INSTALATII TERMICE

05.2011

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

05.2011

PIESE DESENATE:
INSTALATII TERMICE DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
Denumire plan

Data
elaborrii

No.

Nr. Plan

IT-01

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 1

05.2011

IT-02

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 2

05.2011

IT-03

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 3

05.2011

IT-04

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 4

05.2011

IT-05

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 5

05.2011

IT-06

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 6

05.2011

IT-07

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 7

05.2011

IT-08

INSTALATII TERMICE - PLAN ETAJ 8

05.2011

IT-09

INSTALATII TERMICE - SCHEMA COLOANELOR

05.2011

10

IV-01

INSTALATII HVAC - PLAN PARTER

05.2011

11

IV-02

05.2011

12

IV-03

13

IV-04

INSTALATII HVAC - PLAN MEZANIN


INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN
ETAJ 1
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN
ETAJ 2

05.2011
05.2011

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

14

IV-05

15

IV-06

16

IV-07

17

IV-08

18

IV-09

19

IV-10

20

IV-11

21

IV-12

22

ID-01

INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN


ETAJ 3
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN
ETAJ 4
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN
ETAJ 5
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - PLAN
TERASA
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - SCHEMA
COLOANELOR GRUPURI SANITARE
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - SCHEMA
COLOANELOR HOTE BUCATARII
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - SCHEMA
COLOANELOR INTRODUCERE AER PROASPAT
INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE - SCHEMA
COLOANELOR CENTRALE TERMICE
INSTALATII HVAC - PLAN SUBSOL 2

23

ID-02

INSTALATII HVAC - PLAN SUBSOL 1

05.2011

24

ID-03

INSTALATII DESFUMARE - SCHEMA FUNCTIONALA

05.2011

05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011
05.2011

1. DATE GENERALE
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

1.1 Denumirea obiectivului de investiii


IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII .
Str. Radu Voda, nr. 25, sector 4, Bucuresti.
1.2 Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
ara
Oras
Adresa

: Romnia
: Bucuresti
: Str. Radu Voda, nr. 25, sect. 4.

1.3 Beneficiarul investiiei


S.C. MEGAPOL CONSTRUCT S.R.L.
1.4 Proiectant de specialitate
M.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
B-dul. Ferdinand, nr. 58, sc. A, et. 1, ap. 2, sector 2, Bucureti.
Tel.: +40 21 310 60 63; E-mail: mc@mcproiect.ro; www.mcgeneralconstruct.ro
Reg. Com. J 40/12661/2003, C.U.I. RO 15757211

2. DESCRIEREA GENERAL A LUCRRILOR MEMORIU INSTALAII TERMICE


2.1 PREZENTAREA PROIECTULUI
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Prezenta documentaie trateaz la faza P.Th.+D.E. instalaiile termice, ventilare si


climatizare aferente obiectivului Imobil de locuinte si servicii amplasat n Bucuresti,
Str. Radu Voda, nr. 25, sector 4.
2.2 REGLEMENTRI
La baza intocmirii documentatiei au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu
functiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiarului, acestea
tin cont si de documentatia romaneasca de specialitate, si anume :
I13-02-Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de

nclzire central

STAS 7132-86-Msuri de siguran la instalaiile de nclzire


central cu ap avnd temperatura maxim de 115C
SR 1907-1-97-Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur.
Prescripii de calcul
SR 1907-2-97-Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur.
Temperaturi interioare convenionale de calcul
I5-98-Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de
ventilare i climatizare
STAS 6648/1-82-Instalaii de ventilare i climatizare. Calculul
aporturilor de cldur din exterior. Prescripii fundamentale.
STAS 6648/2-82-Instalaii de ventilare i climatizare. Parametrii
climatici exteriori
STAS 3317-67-Gaze combustibile
C 142-85-Instruciuni tehnice pentru executarea i recepionarea
termoizolaiilor la elementelor de instalaii
GP-041/98-Proiectarea, alegerea si intretinerea sistemelor si
echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire, cu apa pana la
115C;
GP-063-01-Proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
evacuarea fumului si gazelor fierbinti.
C 56-Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de
construcii i instalaii aferente.
C107/1-C107/5-97-Normative privind calculul termotehnic al
elementelor de costructie
P.T-C9-2004-Prescriptii de proiectare; -ISCIR
P.T-C37/2004-Prescriptii de proiectare; -ISCIR
P 118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Norme generale de protecia muncii/1998.
NP 127/2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor
subterane pentru autoturisme.
SR EN 12101-3/4/5/6

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Toate standardele si normativele la care care fac referire la reglementarile de mai sus.
2.3 PARAMETRII CLIMATICI SI SARCINILE TERMICE
2.3.1 PARAMETRII CLIMATICI INTERIORI
VARA temperatura interioara +24C2,0C
umiditatea relativa a aerului 40% 60%
IARNA temperatura interioara +22C2,0C
umiditatea relativa a aerului 40% 60%
2.3.2 PARAMETRII CLIMATICI EXTERIORI
VARA temperatura exterioara +35 C
umiditatea relativa a aerului 40%, conf. STAS 6648/2.
IARNA - temperatura exterioara : -15C
umiditatea relativa a aerului 80%, conf. STAS 1907/2.
2.4 DESCRIEREA SOLUTIILOR
2.4.1 INSTALAII DE INCALZIRE
Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului, s-a proiectat
o instalatie de incalzire cu radiatoare din otel montate la parapet, alimentate de la doua
surse de preparare agent termic pentru etajele 15, si doua sisteme VRV cu functionare
in pompa de caldura pentru spatiile de la parter si mezanin.
Incaperile aferente etajelor 15 au fost prevazute cu cate doua surse de
preparare agent termic : centrala murala cu functionare pe gaz, pentru incalzire si
preparare apa calda menajera cu boiler incorporat, si micro modul de termoficare pentru
nclzire indirect i preparare instantanee a apei calde, care functioneaza cu racordare
directa de la sistemul de termoficare a Mun. Bucuresti (RADET). Ambele surse de
incalzire prepara agent termic cu temperatura tur/retur 70/50C.
Casa scarii va fi incalzit cu radiatoare din otel alimentate de la un micro modul de
termoficare amplasat in subsolul 1.
Sistemul de distributie agent termic de la sistemul de termoficare a Mun.
Bucuresti (RADET) este de tip ramificat, bitubular, cu distributie verticala prin ghene si
distribitie ramificata prin sapa de la coloana la modul de termoficare, distribuitor
colector si apoi la radiatoare. Conductele aferente incalzirii casei scarii de distributie
agent termic de la coloana verticala pana la radiatoare vor fi montate la plafon, cu
coborare prin slit de zidarie in dreptul radiatoarelor.
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Fiecare etaj are un distribuitor-colector prevazut cu vane de sectorizare, robineti


de golire portfurtun, ventil de aerisire, si contor de energie pe fiecare racord.
Distributia de la sursele de incalzire (modulul de termoficare si centrala murala)
la radiatoare se realizeaza prin sapa, prin intermediul unui distribuitor-colector prevazut
cu vane de sectorizare, robineti de golire portfurtun, ventil de aerisire, ramanand vizibile
la nivelul corpului de incalzire doar racordurile ce ies din perete.
Fiecare radiator s-a prevzut, pe tur, un robinet cu cap termostatat iar pe retur
racord cu reglaj, de asemenea vor fi prevazuti si robineti de aerisire si robineti de golire.
Distanele ntre radiatoare, perete i pardoseal vor fi n conformitate cu STAS
1797/82. Montarea lor se va face dup probarea lor prealabil la o presiune de 4,5 bar
i se va realiza cu ajutorul consolelor i susintoarelor de perete.
Pentru incalzire, agentul termic utilizat, este apa calda cu parametrii 70/50C.
Toate conductele de distributie agent termic prin sapa vor fi realizate din PE-Xa
montate in tub gofrat. Distributia din subsol la distribuitor-colector-ul fiecarui etaj vor fi
realizate din teava neagra de otel izolat cu Armaflex 19 mm. Distributia de la modulul de
termoficare amplasat in subsolul 1 pana la radiatoarele din casa scarii vor fi realizate
din PPR-Al si va fi izolata cu Armaflex 19 mm pe verticala.
2.4.2 SURSA DE AGENT TERMIC 70/50C
Spatiile din etajele 15 vor fi alimentate fiecare cu cldur de la central termic
murala, pe combustibil gazos, pentru nclzire i preparare ap cald menajer cu
prioritate, cu arztor modulant atmosferic pentru funcionare cu tiraj fortat. Sursa de
caldura este amplasat intr-o incapere ce indeplineste toate cerintele impuse de
normativele in vigoare si prepara agent termic ap cald 70/50C, avand o putere
nominala de 24 kW.
Centrala termica este prevazuta cu detector pentru gaze naturale cu prag de
sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al
cazanului (vezi proiectul de specialitate de alimentare cu gaze naturale) si priza de aer
proaspat, corespunzator dimensionate puterii termice instalate, dimensiune mentionata
in plan.
2.4.3 CIRCULATIA AGENTULUI TERMIC
Circulatia agentului termic se realizeaza fortat cu pompa de circulatie a Centralei
Termice.
Sistemul de distributie este de tip ramificat, bitubular, cu distributie verticala de la
centrala termica la distribuitor/colector si distribitie ramificata prin sapa de la
distribuitor/colector la radiatoare.
2.4.4 PROTEJAREA INSTALATIEI
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele


admise conform STAS 7132 prin:

asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit


din dilatare ca urmare a cresterii temperaturii cu vas de expansiune cu membrana
elastica. Acesta va avea o presiune de incarcare si capacitate specificate in fisa tehnica
a centralei.

Limitarea presiunii de lucru la 0.8 - 3 bar

Evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin


supapele de presiune

Limitarea temperaturii maxime prin termostat

Protejarea cazanului impotriva lipsei de apa prin intreruperea


functionarii arzatorului la detectarea lipsei de apa din cazan.
2.4.5 PARAMETRII AGENTULUI TERMIC NECESAR INCALZIRII
Parametrii agentului termic sunt reglati in regim dinamic in functie de temperatura
exterioara efectiva, atat prin functionarea modulanta a arzatorului, cat si prin reglajul
indepent la radiator.
2.4.6 ALIMENTAREA CU AP (UMPLEREA) INSTALAIE
Alimentarea cu apa se va face de la racordul destinat spatiului deservit, printr-un
racord flexibil demontabil de 0.6 mc/h.
2.4.7 FUNCIONAREA IN PARAMETRII TEHNICI, DE SIGURANA I ECONOMIE
Conform cap. 15 din I13/94, instalatia si centrala termica este prevazuta cu
aparate de msur, contorizare i echipamente de automatizare care controleaz n
principal sigurana i economicitatea la arztoare, temperaturile si presiunile prescrise,
inclusiv protecia la depirea acestora, reglarea temperaturilor agenilor termici
corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

2.5 INSTALATII DE CLIMATIZARE


Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic, conform I5/98, in spatiile
interioare care necesita climatizare (living si dormitoare), de la etajele 15, se vor utiliza
sisteme tip mono-split si/sau multi-split. Aceste echipamente vor folosi ca agent de
racire freon R410A.
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Sistemul va realiza o climatizare a spatiului prin aducerea aerului interior la


nivelul de temperatura interioara impus (sezonul cald). Distributia freonului la unitatile
interioare se face cu ajutorul traseului frigorific.
Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic, conform I5/98, in spatiile de
la parter si mezanin, se vor utiliza sisteme VRV cu functionare in pompa de caldura.
Sistemele VRV sunt formate din unitati interioare necarcasate amplasate in plafonul
fals, prevazute cu plenum, racordate prin intermediul tubulaturii flexibile la grilele de
introducere si recirculare, si unitati exterioare amplasate in subsolul 1.
2.6. INSTALATIA DE VENTILARE
Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor
igienico-sanitare evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se va realiza printr-un
sistem compus din valve de evacuare, tubulatura flexibila, ventilator si tubulatura
circulara, racordata la o tubulatura verticala ce duce pe terasa.
Evacuarea aerului provenit de la hote se va face printr-o tubulatura flexibila
racordata la o tubulatura verticala ce duce pe terasa.
2.7. INSTALATIE DE DESFUMARE IN CAZ DE INCENDIU
Obiectivul este prevzut cu doua subsoluri ce au ca destinatie parcaje pentru
masini.
Pentru ventilarea/desfumarea parcajelor subterane s-a proiectat o instalatie
comuna de ventilare mecanica (in cazul depasirii nivelului maxim al concentratiei de
CO) si de desfumare (in caz de incendiu). Ventilarea se va face simultan in ambele
parcaje, iar desfumarea independent pe fiecare subsol prin intermediul unor voleti de
desfumare care va separa subsolurile.
Sisteme de evacuare a fumului (dupa caz, a gazelor fierbinti):
Asigurarea evacuarii fumului din cladirie, va fi realizat in concordanta cu cerintele
Normativului P 118 99 si NP 127:2009, astfel:
Caile de evacuare sunt dotate dupa cum urmeaza : scara centrala inchisa
asigurand evacuarea pentru zona supraterana a cladirii este prevzuta cu trapa de fum
la ultimul nivel, avand dispozitive de deschidere automat si manuala la parter si
admisie de aer naturala. Casa scarii care asigura comunicarea intre subsol si zona
supraterana este pusa in supra-presiune fata de incaperile cu care comunica, prin
introducere mecanica a aerului, introducere mecanica a aerului in incaperea-tampon si
evacuarea mecanica a fumului din incaperea tampon.
Parcajul a fost incadrat in risc mare de incendiu, astfel ca a fost necesara
prevederea de sisteme mecanice de evacuare a fumului. Evacuarea fumului produs pe
timpul unui incendiu se va realiza mecanic, conform prevederilor din Normativul NP
127-2009, art 117 si 118, astfel: prin guri de evacuare a fumului dispuse la partea
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

10

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

superioara a fiecarui nivel si guri de admisie la partea inferioara, asigurandu-se un debit


de extractie a fumului de 900mc/h pentru fiecare autoturism, parcajul nefiind dotat cu
sprinklere. Suprafata admisiei de aer de compensare este de 9dmp pe masina conform
prevederilor din Normativul NP 127-2009.
In incaperile tampon (care protejeaza golurile de acces la spatii invecinate
parcajului, inlusiv accesul la casa de scari si ascensoare) se va asigura mecanic o
suprapresiune fata de incaperile adiacente cu care comunica - introducere mecanica a
aerului in incaperea tampon in partea inferioara si mentinerea unei suprapresiuni de 45
Pa cu presostate diferentiale.
Incaperile tampon aferente camerei de pompare incendiu si camera grup
electrogen vor fi ventilate mecanic in suprapresiune cu ventilatoare tip BOX montate te
tubulatura, suprapresiunea fiind mentinuta prin intermediul unor presostate diferentiale.
Sasul aferent camerei de curenti slabi va fi ventilat in suprapresiune cu un
ventilator cu convertizor de frecventa de tubulatura rectangulara ce are priza de aer
proaspat amplasata in camera de pompare incendiu.
Sasurile aferente camerei anexa si camerei pompare vor fi ventilate independent
in suprapresiune cu un ventilator cu convertizor de frecventa de tubulatura rectangulara
ce are priza de aer proaspat in spatiul verde din parter.
Comunicarea dintre subsol si spatiile supraterane se face printr-o scara protejata
la subsol cu spatiu-tampon, avand asigurata evacuarea mecanica a fumului in caz de
incendiu prin introduceri de aer si evacuari de fum prin tiraj mecanic , cf art.86 si 87 din
NP 127/2009 . Casa scarii care asigura comunicarea intre subsol si zona supraterana
este pusa in supra-presiune fata de incaperile cu care comunica, prin introducere
mecanica a aerului in incaperea-tampon.
NOTA:
-ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului sunt de tip F200 120, cf art
132, aliniat 2 din NP127/2009 si vor fi astfel realizate incit sa functioneze la
temperatura de 4000 C a fumului, timp de o ora (parcajul nu este prevazut cu instalatii
automate de stingere a incendiilor tip sprinkler). Legaturile dintre ventilatoare si canalele
de ventilatie vor fi realizate cu materiale A1 (C0).cf art 127, 129 si 130 din NP 127:2009
- comanda sistemelor de desfumare (ventilatoare, voleti, trape) se va realiza si prin
centrala de semnalizare a incendiilor (numai pentru zona incendiata) , cat si manuala.
- alimentarea cu energie electrica a ventilatoarelor de desfumare se va realiza dintr-o
sursa normala si o sursa electrica de rezerva (grup electrogen).
Masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare - climatizare:
-canalele de ventilare vor fi realizate din materiale incombustibile A1(C0) si vor fi
separate si izolate fata de canalele de evacuare a fumului astfel incit sa nu conduca la
incendii datorita transmiterii de caldura, a scaparilor de gaze fierbinti, a flacarilor etc.
corespunzator cerintelor art. 18.32 din Normativul I5-98;
-canalele de ventilare ale parcajului, se vor separa cu materiale A1(C0) rezistente la foc
minimum 1 ora, iar trapele de vizitare aferente acestora vor fi rezistente la foc minimum
30 de minute; Se va etanseiza in dreptul planseului dintre parter si subsol, 180 minute,
cf art 104 din NP127.
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

11

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

-canalele si ghenele care strapung peretii sau planseele de separare ale parcajului si
care constituie comunicari cu spatii invecinate vor fi realizate din materiale rezistente la
foc minim 2 ore si prevazute cu clapete antifoc in dreptul trecerilor prin peretii de
compartimentare;
-canalele de ventilare aferente parcajului vor fi independente de restul constructiei cu
alta destinatie, atit pentru introducere cit si pentru evacuare;
2.8. INSTALATIE DE FILTROVENTILATIE
Pentru adapostul de protectie civila, aflat in incinta obiectivului s-a propus
realizarea unei instalatii de filtro-ventilatie. Debitul de aer calculat pentru instalatia de
filtro-ventilare s-a calculat in functie de numarul de persoane la metru patrat. S-au
considerat intre 5 -7 m3/h de persoana in regim de ventilare mecanica normala si de
2m3/h in regim de filtro-ventilare, in concordanta cu prevederile Normelor tehnice
privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul
constructiilor noi, capitolul III A.
Instalatie de filtro-ventilare asigura conditiile de microclimat si functioneaza in
doua regimuri:
- regim de ventilare mecanica normala in care aerul introdus in adapost este
curatat de praf si impuritati;
- regim de filtro-ventilare in care aerul introdus in adaposturi este curatat de
praf, impuritati, substante toxice, radioactive de lupta si agenti patogeni.
Instalatie de filtro-ventilatie aer este compusa din:
-

priza de aer

conducte 160 mm;

vana antisuflu;

filtru retinator de praf;

filtru retinator de substante toxice;

ventilator electromanual VS-00;

debitmetru;

teava neagra de 159x4.5 pentru distribuirea aerului in incapere;

guri de refulare reglabile din otel zincat montate pe teava neagra.

Introducerea aerului proaspat in adapost se realizeaza printr-o priza de aer


amplasata in exteriorul cladirii. Pentru protectia impotriva patrunderii corpurilor straine in
instalatie la capatul exterior se va monta o plasa de sarma.
Pe traseul prizei de aer, in interiorul adapostului, se monteaza o vana antisuflu.
Purificarea de praf sau alte impuritati ale aerului inspirat din exterior se face
printr-un filtru retinator de praf, in carcasa cu clapeta.

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

12

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Retinerea substantelor toxice, radioactive si a agentilor patogeni existente in


componenta aerului aspirat din exterior pe perioada functionarii instalatiilor in regim de
filtroventilare, se face cu ajutorul unor celule filtrante.
Debitul de aer filtrat al filtrului retinator de praf este de cca 750 m3/h, ceea ce
asigura debitul necesar pentru persoanele adapostite, atat in regim de ventilare
normala, cat si in regim de filtro-ventilare.
Aerul necesar persoanelor adapostite se asigura cu un ventilatoar centrifugal VS00, actionate electric si manual.
Ventilatorul va fi montat conform proiectului, pe console metalice sau pe
postamente cu amortizoare tampon din cauciuc si racorduri elastice la imbinarea
conductelor prizelor de aer si a canalelor pentru distributia aerului in adapost, pentru
atenuarea zgomotului. La amplasarea ventilatorului se va avea in vedere ca actionarea
manuala sa fie posibila, in functie de pozitia de montare a manivelei.
Axul manivelei pentru actionarea manuala a ventilatorului se va amplasa la 1,001,05 m fata de pardoseala si la minimum 0,90 m fata de peretele cel mai apropiat al
incaperii.
Masurarea debitului de aer introdus in adaposturi se va face prin debitmetre
montate la gurile de refulare ale ventilatoarelor.
Distributia aerului in camerele de adapostit se va realiza pe trasee cat mai scurte,
prin canale circulare cu sectiune constanta executate din tabla galvanizata, prevazute
cu guri de refulare orizontale si clapete de reglare a debitului de aer.
Suprapresiunea ce se creeaza in interiorul adaposturilor pe perioada functionarii
instalatiilor de ventilare se va masura cu un micromanometru diferential amplasat langa
ventilator, la 1,70m de la pardoseala. Legatura micromanometrului cu exteriorul se va
realizeaza printr-o conducta de otel 3/8, pe care se monteaza un robinet de
inchidere. Aceasta conducta se va scoate in spatiul alaturat din subsol.
Evacuarea aerului viciat din adaposturi se realizeaza prin supape de
suprapresiune tip S-00. Cu ajutorul micromanometrului montat pe perete langa
ventilator se asigura verificarea suprapresiunii create in interiorul adapostului pe
perioada functionarii instalatiei de ventilare. In perioada functionarii instalatiilor de
ventilare trebuie sa se mentina in adapost o suprapresiune de 10-15 mm H2O.
Supapele de suprapresiune se vor monta la o inaltime de 1,80 m fata de
pardoseala si se vor dispune conform proiectului.
Supapele de suprapresiune au diametrul de 100 mm. O supapa poate evacua
circa 300 m3/h aer viciat.
Adapostul de protectie civila poate fi dotat si cu alte tipuri de utilaje decat cele
mentionate, cu conditia ca acestea sa fie aprobate de Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta Protectia Civila.
ntocmit,
Dipl. Ing. Robert Ciubotaru

Verificat,
Dipl. Ing. Silviu Tanasie

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

13

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

3. BREVIAR DE CALCUL
3.1.Calculul pierderilor de caldura

Pierderile de cldur au fost calculate conform STAS 1907/1-1997, utilizand


urmatoarele premize de calcul:
Temperaturi de calcul :
- Temperatura exterioara
- Temperaturi interioare iarna :
- dormitoare :
- living :
- Bucatarii :
- Bai:
- Hol:
Umiditate relativa:

te = -15 C
ti = +22 C1 C
ti = +22 C1 C
ti = +20 C1 C
ti = +24 C
ti = +18 C
necontrolata

Situaia cldirii in raport cu actiunea vantului: cladire amplasata in localitate, zona


climatica II, zona eoliana 2 , viteza de calcul convenional a vntului : 5m/sec.
Ferestre exterioare cu rama de PVC si geam termopan.
Conform memoriului de arhitectura s-au considerat urmatoarele valori ale
rezitentelor termice:
Rezistenta termica pereti exteriori izolati
: 2.08 mK/W
Rezistenta termica acoperis
: 3.08 mK/W
Rezistenta termica pardoseala
: 1.76 mK/W
Rezistenta termica fereastra
: 0.55 mK/W
Agent termic incalzire Ttur/Tretur=70/50 C.
Metodologia calculului pierderilor de caldura, conform STAS 1907/97 este
detaliat in cele ce urmeaza:
Q QT (1

A) Q
100

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

14

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

unde QT fluxul de cldura pierdut prin elementele de construcie


Qi debitul de cldura necesar nclzirii aerului rece ptruns in ncpere
adaosurile la pierderile de cldura prin transmisie
QT Qe Q p

Unde: Qe- pierderile de cldura prin elementele de constructie care separa doua
medii identice dar cu potentiale termice diferite.
Qp- pierderile de cldura prin elementele de constructie in contact direct
cu solul.
Qe C M

Sj
Rj

(t i t ej ) m j

CM coeficient de corectie al transferului de caldura prin transmisie ( are


valoarea `1` pentru cladiri cu inertie termica normala , si valoarea `0.9` pentru cladiri cu
inertie termica ridicata.)
Sj suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura.
Rj rezistenta termica a elementelor de constructie.
ti temperatura interioara conventionala alesa pentru realizarea confortului
termic.
tej temperatura exterioara incaperii de incalzit ( mediu exterior sau incapere
adiacenta incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de potential termic fata de
incaperea considerata initial )
mj coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura exterioara
m j f (D j )

cu Dj- indiice de inertie termica


Dj RjS j

cu Sj - coeficient de asimilare termica


m j 1.225 0.05 D j

Qp in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura


prin elementele de constructie in contact cu solul avand in vedere existenta subsolului
neincalzit.
A adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie , se da numai incaperilor
in contact cu cel putin un perete exterior.
Ao adaosuri de orientare , se ia in considerare diferenta intre incaperile
insorite , partial insorite sau neinsorite.Toate aceste incaperi indiferent de pozitia lor in
raport cu punctele cardinale trebuie sa se comporte din punct de vedere termic la fel.
Ele se dau incaperii si nu fiecarui elemente de constructie in parte.

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

15

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

NV

Faza : P.Th.+D.E.

N (-5%)
NESUPUSE ACTIUNII RAZELOR
SOLARE

V (0%)
PARTIAL SUB
ACTIUNEA RAZELOR
SOLARE

Data : Mai 2011

NE

E (0%)
PARTIAL SUB
ACTIUNEA RAZELOR
SOLARE

S ( +5 %)
SV
SE
SUB ACTIUNEA RADIATIEI
SOLARE
Ac- adaos de compensare a suprafetelor reci.Pentru incaperile care au elemente
de constructie cu o rezistenta termica medie scazuta ( datorita unei suprafete vitrate )
pentru a compensa efectul de radiatie rece intre om si aceste suprafete , se impune
compensarea acestui efect prin marirea pierderilor de caldura prin transmisie.Acest
adaos se da tuturor incaperilor in contact cu exteriorul cu exceptia incaperilor in care
omul este in tranzit.
AC f ( Rm )

Rm

S T (t i t e )
QT

Qi reprezinta necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns in


incapere.
Qi max(Qinf iltratii , Qventilare ) Qusa

Qusa debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in cladire prin
deschiderea usilor.
A
Qusa 0.36 S u n0 (t i t e )(1 C )c M
100
unde Su suprafata usii
n0 numarul de deschideri pe ora
ti temperatura in camera tampon

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

16

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Qinfiltratii fluxul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere


prin infiltratii.
A
Qinf c M E L i v 4 / 3 (t i t e )(1 C )
100
L reprezinta suma lungimilor rosturilor elementelor de constructie mobile prin
care se infiltreaza aerul rece.La elementele de constructie mobile de tip usa sau
fereastadubla sau tripla lungimea rosturilor se ia o singura data.
i coeficient de infiltratie a aerului in interior. Depinde de urmatorii parametrii :
- natura elementului mobil ( lemn , metal )
- tipul de constructie ( simplu , dublu , cuplat )
- gradul de permeabilitate al cladirii la aer
- raportul dintre Se/Si (suprafata elementelor mobile exterioare /suprafata
elementelor mobile interioare ).
v- viteza vantului conventional de calcul
E coeficient de corectie eolian ( se da incaperilor de la nivelele inferioare)
- densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva
cp caldura specifica a aerului.
Urmand aceasta metodologie de calcul a rezultat necesarul de cldura pentru
fiecare ncpere in parte; in functie de sarcina termica pentru fiecare incapere in parte
se va stabili lungimea fiecarui corp de incalzire (in cazul incalzirii cu corpuri statice) sau
se va alege echipamentul care va asigura sarcina termica necesara spatiului
considerat.

Pentru corpurile statice de incalzire se aplica urmatorii coeficienti de corectie:


Cr -coeficient ce tine seama de modul de racordare al corpurilor de incalzire la
coloane
Cc- coeficient ce tine seama de caderea de temperatura in corupul de incalzire
Ch- coeficient ce tine seama de altitudine
Cm coeficient ce tine seama de modul de montaj al radiatorului
Cv coeficient ce tine seama de culoarea radiatorului
3.2. Reteaua de distributie a agentului termic
Stabilirea diametrelor conductelor de distributie a agentului termic se face in
functie de sarcina termica transportata, cu o crestere a diametrelor de la consumatori
catre centrala. Cu ajutorul debitelor ( sau a sarcinilor termice transportate ) si a
nomogramelor de dimensionare a conductelor se determina diametrele conductelor si
ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL
I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

17

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII


Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

pierderile de sarcina ale fiecarui tronson asa cum sunt prezentate in cadrul planului de
instalatii.

3.3. Calculul aporturilor de si a degajarilor de caldura


S-au utilizat urmatoarele premize de calcul:
Temperaturi de calcul :
-Temperatura exterioara
-Temperaturi interioare vara :
Umiditate relativa:

te = 35 C
ti = +22 C1 C
necontrolata

Aporturile si degajarile de calcura au fost calculate conform STAS 6648/1 si


cuprind :
Aporturi de caldura prin elemente inertiale (ferestre)
Aporturi de calcura prin elementele inertiale (pereti,terasa)
Aporturi de caldura de la incaperile invecinate neclimatizate
Degajari de caldura de la corpurile de iluminat electric
Degajari de caldura de la ocupanti
In bilantul necesarului de frig pentru incaperile climatizate au fost luati in calcul si
degajarile de umiditate de la ocupanti;
ntocmit,
Dipl. Ing. Robert Ciubotaru

Verificat,
Dipl. Ing. Silviu Tanasie

ACEST PROIECT REPREZINT PROPRIETATEA INTELECTUAL A SC MC GENERAL CONSTRUCT SRL


I ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

18

S-ar putea să vă placă și