Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE BETON
OBIECT
Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de
constructie a proiectului de consolidare si reamenajare a constructiilor
amplasate in strada Actiunii, proprietatea VEL-PITAR. Executia se va
face cu respectarea prevederilor proiectului si ale prescriptiilor in
vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari.

LUCRARI DE TRASARE
Trasarea lucrarilor se va face cu grija, conform documentatiei de
executie , pentru a obtine toleranta redusa ceruta de executarea radierului
general si a structurii de beton armat. Se vor pastra repere de control
pana la terminarea lucrarilor de montaj si se vor respecta prevederile
Codului de practica pentru executia lucrarilor de beton armat NE 012/2-
2010.

LUCRARI DE TERASAMENTE
Lucrarile de terasamente se vor executa cu luarea tuturor masurilor
de asigurare a securitatii muncii in conformitate cu prevederile legale si
cu tehnologia de executie adoptata pe santier. Sapaturile pentru radier se
vor executa la cota indicata in proiect dupa care se va receptiona terenul
de fundatie de catre inginerul geotehnician si numai cu aprobarea acestuia
se poate trece la etapa de compactare a fundului sapaturii. Executia
sapaturilor se va face numai dupa executarea amenajarilor terenului
pentru scurgerea apelor meteorice fara sa afecteze incinta de lucru si cu
luarea tuturor masurilor de protectia muncii.
Umpluturile la exterior si interior se vor executa imediat dupa realizarea
Planseelor de la cota ±0.00 m. si intarirea betonului la 60% din clasa,
utilizand material curat, fara resturi vegetale, rezultat de la excavatii.
Compactarea umpluturilor se va realiza cu maiul mecanic, in straturi de
max. 20 cm grosime asigurand umiditatea optima prin stropire cu apa. Se
vor respecta prevederile normativului C169-88 privind executia lucrarilor
de terasamente.

LUCRARI DE BETOANE
Lucrarile de betoane se vor executa conform prevederilor
Codului de practica pentru executia lucrarilor de beton armat NE 012/1-
2007 pentru producerea betonului si NE012/2-2010 cap. 11 pentru
executia lucrarilor din beton. Betonul simplu de egalizare se va realiza
cu beton C 8/10 preparat cu ciment I,II/A-32,5. Betonul armat va avea
clasa inscrisa in plansele de executie iar cel pentru bazine va avea
caracteristicile specificate in plan iar turnarea se va face in trei etape :
radier-pereti-planseu, fara rosturi de lucru in cadrul unei etape.
Aprovizionarea cu beton se va face cu o planificare stricta, astfel ca
timpul de asteptare sa nu treca de 5-10 min. iar betonul sa fie pus in opera
in max. 45 min de la preparare. Betonul simplu se va turna ingrijit si va
fi nivelat si orizontalizat conform regulilor de buna executie pentru
asigurarea unei cote precise pentru fundatiile din beton armat. Se vor
face incercarile pe betonul proaspat si se vor lua probe pentru incercari pe
betonul intarit in vederea confirmarii calitatii si rezistentei
corespunzatoare clasei indicate in proiect. Inainte de turnarea betonului
se vor monta piesele metalice care sunt prevazute pentru inglobare, avand
grija sa fie in pozitia corecta atat in plan cat si pe verticala. Se vor face
verificari topometrice ale pozitiei intrucat abaterea permisa este foarte
redusa Dupa turnarea betonului si decofrarea elementelor se va
incheia proces verbal de receptie a suprafetelor intre reprezentantul
beneficiarului si reprezentantul executantului cu specificarea defectelor
de turnare .

Dupa decofrarea bazinelor se va controla suprafata si se va receptiona


cu proces verbal de lucrari ascunse, mentionand eventuale defecte de
turnare si modul lor de tratare acceptat de proiectant. Dupa turnarea
planseelor si intarirea betonului se va face proba de etanseitate
Se va asigura protejarea si mentinerea in stare umeda a betonului
dupa turnare min 7 zile si se vor proteja suprafetele dupa decofrare cu
produse adecvate pentru a evita pierderea apei.
LUCRARI DE COFRAJE
Cofrajele se vor executa din lemn sau metal conform prevederilor
Codului NE 012/2-2010 cap. 7 si vor fi receptionate inaintea turnarii
betonului. Se va asigura etanseitatea lor pentru a evita scurgerea laptelui
de ciment si a partii fine a agregatelor. Se va controla planeitatea si
indeformabilitatea lor. Se va acorda o atentie deosebita cofrarii pentru
incadrarea in tolerantele admise.
Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a atins rezistenta
necesara, conform normativului de executie, cu multa atentie pentru a nu
fisura betonul neintarit complet in cursul eliminarii cofrajelor.
Se vor utiliza produse agrementate pentru tratarea suprafetei cofrajelor in
vederea decofrarii usoare si asigurarea aderentei straturilor care se aplica
pe suprafata betonului.
LUCRARI DE ARMARE
Lucrarile de armare vor respecta prevederile codului NE 012/2-
2010 cap. 8 precum si indicatiile proiectului. Se va asigura grosimea
stratului de acoperire cu distantieri din mortar sau plastic, utilizarea
cupoanelor din otel beton in acest scop fiind interzisa. Se va face receptia
armaturilor inainte de turnarea betonului cu incheerea procesului verbal
de lucrari ascunse corespunzator. Armaturile vor avea calitatea, diametrul
si pozitia conform planului de armare. In cazul in care sunt diferente intre
plan si extrasul de armare, se vor respecta indicatiile din plan.
Inlocuirea sorturilor de armaturi care nu pot fi procurate se va face
numai cu acordul proiectantului si cu respectarea conditiilor stipulate in
Codul NE 012/2-2010
CONTROLUL CALITATII

Se va efectua controlul calitatii pe faze de executie si la terminarea


lucrarilor de structura conform prevederilor Codului NE 012/2-2010 cap.
15

INTOCMIT,
Ing. M. Moisei