Sunteți pe pagina 1din 23
IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

4.CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE

INSTALATII TERMICE, CLIMATIZARE - VENTILATIE

SUMAR

CAPITOL I. GENERALITATI

I.1

OBIECTUL PREZENTULUI DOCUMENT

I.2

NORME SI REGLEMENTARI

I.3

MARCI SI ECHIPAMENTE

I.4

BAZE DE CALCUL

I.5

PROGRAM DE REALIZAT

I.6

INCERCARI – RECEPTII

CAPITOL II. SPECIFICATII GENERALE

II.1

ALEGEREA MATERIALELOR

II.2

MONTARE UTILAJE

II.3

PROCURARE UTILAJE

II.4 ROBINETARIE

II.5 CONDUCTE

II.6

GOLURI, INCASTRARI, ETANSEIZARI SI RACORDURI

II.7

TUBURI DE PROTECTIE

II.8 SUSTINERI II.9 IZOLATII II.10 MATERIAL DE REGLARE

CAPITOL III.

ANEXA 1 MARCI SI FABRICANTI

CAPITOL I. GENERALITATI

I.1 OBIECTUL PREZENTULUI DOCUMENT

Prezentul proiect de specialitate are ca obiect instalatiile de : incalzire si climatizare.

Proiectul a fost elaborat pe baza conditiilor

cadru

de tema,

al

planurilor de

arhitectura si in concordanta cu normativele tehnice in vigoare.

DESCRIEREA SUMARA A LUCRARILOR PROIECTATE

Prezentele specificatii tehnice privesc instalatiile de incalzire si ventilatie ale acestei faze de lucrari, in care sunt cuprinse, esential, urmatoarele:

Instalatii de incalzire si racire cu ventiloconvectoare pentru toate birourile

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Instalatii de incalzire cu corpuri statice pentru grupurile sanitare, anexe, chicinete si casa scarii.

I.2. NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

Instalatiile de incalzire si climatizare, in general, trebuie sa fie conforme cu urmatoarele norme si reglementari :

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I 13/94.

Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1-96.

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.

STAS 6648/1-82 Calculul apaorturilor de caldura din exterior

STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori.

STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau

partilor de cladire, limite admisibile. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la

actiunea focului P.118-99. STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si

elementelor de constructie din punct de vedere al combustibilitatii. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.

Norme generale de protectia muncii MMPM 1996.

Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in

constructii. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente C.56-85. HG 273/1994 – Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si

instalatii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei. HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a

proiectelor, a executiei lucrarilor, si a constructiilor. HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse,

procedee si echipamente noi in constructii. STAS 3417/85 Prescriptii de calcul termotehnic pentru proiectarea cosurilor si

canalelor de fum pentru instalatii de incalzire centrala C31/84 Prescriptii tehnice privind proiectarea, executia montarea si

instalarea cazanelor de apa calda C39/83 Prescriptii tehnice privind echiparea arzatoarelor pe gaze.Instalatii

de automatizare C4/90 Prescriptii tehnice privind instalarea recipientilor sub presiune

STAS 7132 Masuri de siguranta in instalatii de incalzire centrala cu apa calda

Calculele relative de proiectare, calculele termice incalzire si climatizare, calculele de debit si de dimensionarea instalatiilor, vor fi efectuate in conformitate cu normele romanesti in vigoare. Proiectarea instalatiilor de incalzire, climatizare si ventilatie va tine cont de cerintele amplasamentului. In cazul absentei reglementarilor locale, se vor respecta normele internationale IEC.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

I.3. MARCI SI ECHIPAMENTE

Marcile fabricantului desemnat in prezentul descriptiv sunt date cu titlu informativ in Anexa 1.

In acelasi timp, calitatea, caracteristicile si aspectul echipamentelor propuse trebuie sa corespunda specificatiilor din materialul prezentat care reprezinta nivelul minim admis.

I.4. BAZE DE CALCUL

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI

Moinesti

ROMANIA

Latitudine

46.5 °N

CONDITII EXTERIOARE DE BAZA

 

VARA

IARNA

Temperatura

31 °C

-15°C

uscata

Umiditate relativa

50 %

85 %

Amplitudinea oscilatiei zilnice de temperatura

7

0 C

-

PIERDERI CALORICE

Inaintea executarii calculelor, antreprenorul va prezenta spre aprobare un ansamblu de ipoteze. Calculele de pierderi calorice vor fi efectuate cu ajutorul metodei expuse in standardele romanesti, puse la zi in data prezentei cereri de oferte.

CARACTERUL SI NATURA FLUIDELOR SI ENERGIILOR

Retea apa calda

o

CT:

80/60°C

REGULI SI DATE DE RESPECTAT IN EFECTUAREA CALCULELOR

Calculul conductelor

Pierderile sarcinilor liniare nu depasesc 15 mm CA/m si vitezele conductelor vor fi limitate la 1,20 m/s. Excesul de presiune dinamica va fi absorbit de organele de reglare.

o

Supraincarcarea echipamentelor Incalzire

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Instalatiile de incalzire vor fi dimensionate pe baza calculelor. Pompe Pompele nu vor fi niciodata selectionate pentru un diametrul al rotorului maxim, viteza maxima de 1 450 rot/min. Randamentul global in punctul functionarii 85%.

I.5. PROGRAM DE REALIZAT

Date de baza si principiul de tratare in interiorul localurilor:

Temperaturi si umiditati relative interioare de calcul iarna:

Spatii tehnice: +5 +10 0 C

Oficii personal: + 22 0 C Grupuri sanitare (closete, pisoare) + 18 0 C Holuri: + 20 0 C

Birouri: + 22 0 C / Фii

= 45 %

Temperaturi si umiditati relative interioare de calcul vara:

Birouri: + 24 0 C / Фii

= 45 %

I.6. INCERCARI – RECEPTII

Incercarile se vor efectua dupa programul de faze determinante.

Incercarile de functionare a ansamblului de instalatii se vor efectua dupa criteriile antreprizei si vor fi consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la inceputul santierului si transmise beneficiarului, pe masura ce lucrarile avanseaza.

Aceste documente vor fi compilate si validate de catre antrepriza si/sau de beneficiari si vor constitui dosarul de punere in functionare a instalatiilor.

La finalizarea lucrarilor, un dosar in 5 exemplare care au servit la executie, validate de catre beneficiarul si aduse la zi pe masura avansarii santierului, va constitui dosarul definitiv.

In localul tehnic, o schema generala in suport de plastic, a instalatiilor, va trebui sa fie afisata inainte de inceperea operatiunilor de receptie.

Instalatiile de incalzire se vor supune urmatoarelor probe:

 • - Proba la rece;

 • - Proba la cald;

 • - Proba la eficacitate.

Inainte de proba la rece, instalatiile vor fi spalate cu apa potabila, sub jet continuu cu apa pana cand apa evacuata nu mai contine impuritati. Dupa spalarea instalatiei se umple cu apa rece in care se injecteaza solutie anticoroziva preparata in statia din centrala termica. Proba de presiune a conductelor se va realiza la 10 bar, iar proba de presiune a intregii instalatii va fi realizata la 9 bar.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei. In timpul probelor se vor verifica imbinarile radiatoarelor, FC si armaturile. Se va verifica, de asemenea, daca se realizeaza o buna aerisire a instalatiei. Dupa terminarea acestor operatii si dupa racirea instalatiei la temperatura mediului inconjurator, se va trece la repetarea incalzirii instalatiei, urmata de un control identic cu cel anterior prezentat. Daca si de aceasta data nu se constata neetanseitati, incalziri neuniforme si instalatia functioneaza normal, proba se considera corespunzatoare. Dupa efectuarea probei, instalatia va fi golita pana la intrarea in functionare. Proba de eficacitate Proba de eficacitate se va face cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de exploatare, la temperaturi ale aerului exterior corespunzator normelor, cat mai apropiate situatiei de calcul si in conditiile depasirii inertiei termice a constructiei, respectiv, dupa minimum 3 zile de functionare continua. Reglajul se va considera satisfacator daca temperaturile aerului interior corespund celor din proiect cu abateri de 2ºC. Pentru efectuarea probei instalatiile vor fi alimentate cu agent termic la presiunea si temperatura prevederilor proiectului. Odata cu proba se va efectua si reglajul instalatiei. Dupa minimum 2 ore de functionare se va verifica daca toate elementele corpurilor si echipamentelor s-au incalzit la aceeasi temperatura, si daca temperaturile diferitelor corpuri de incalzire nu prezinta diferente sensibile. Se vor face masuratori de temperatura pentru cel putin 2 incaperi pe fiecare

etaj.

CAPITOL II. SPECIFICATII GENERALE

II.1 ALEGEREA MATERIALELOR

Echipamentele propuse vor fi in conformitate cu reglementarile romanesti.

Materialul importat va trebui sa aiba certificatele de omologare ale autoritatilor romane. Acestea vor fi prezentate beneficiarului, inainte de montaj.

Materialul electric utilizat va vea un grad de protectie in raport cu riscurile prezentate de diferite localuri si amplasamente. Toate materialele vor fi garantate printr-un proces verbal de conformitate la norme. In lipsa, vor fi propuse materiale :

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in specificatiile contractului. Rezistente (materialul propus va fi definit prin durata sa de viata, numarul de ore de functionare, numarul de manipulari). Cu intretinere usoara (posibilitatea de acces, piese de schimb, etc.). Avand un reprezentant local care sa aiba posibilitatea sa asigure :

1. piese de schimb a caror fabricatie sa fie mentinuta in timp pentru a se

permite

intretinerea,

2. Un serviciu de depanare si intretinere, cunoscand materialele si putand sa intervina rapid.

II.2. PROCURAREA UTILAJELOR

Furnitura compusa din cazanele de apa calda din fonta echipate cu arzatoare pe gaz, pompele de circulatie, vasele de expansiune închise cu membrana fixa si echipamentul de automatizare, este achizitionata la propunerea proiectantului,cu acceptul beneficiarului.

Restul echipamnetelor din lista de utilaje este achizitionat de contractori pe baza specificatiilor anexate.

Se procura si monteaza numai utilaje însotite de agrement MLPAT, de cartea tehnica specifica utilajului si de certificatul de calitate. Nu se accepta utilaje cu performante inferioare celor specificate în documentatia tehnica.

Toate utilajele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj, conform fiselor tehnice.

II.3 MONTAREA SI INSTALAREA UTILAJELOR

Inainte de montare, utilajele si echipamenrele vor fi supuse unui control vizual pentru a constata daca n-au suferit degradari de natura a le compromite calitativ in cursul transportului, depozitarii sau manipularii.

Depozitarea utilajelor, armaturilor, fitingurilor, flanselor, aparatelor de masura, etc. ce se deterioreaza la intemperii, se pastreaza in magazii inchise. La instalarea echipamentelor în centrala termica se va tine seama de prescriptiile tehnice ISCIR C 4/90, precum si cele din cartea tehnica a utilajului.

Legaturile la aparate se realizeaza astfel incat sa permita demontarea lor sau a unora din partile lor componente, si sa nu solicite aparatele la eforturi. Utilajele se monteaza pe amplasamentele indicate în planul centralei termice.

a. Cazanele existente din sunt montate pe fundatii de beton. Instalarea cazanelor se executa conform instructiunilor tehnice de instalare ce însotesc aceste utilaje (cartea tehnica).

Racordurile cazanelor la canalele de fum si canalul de fum se monteaza cu o panta spre cosul de fum de minim 10%, conform proiectului.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Pe racordurile dintre cazane si canalele de fum se prevad sibare cu rol de izolare a cazanelor pentru cazul în care acestea nu functioneaza.

Aceste racorduri se izoleaza termic pentru evitarea condensarii vaporilor de apa din gazele de ardere.

Canalele de fum sunt prevazute cu usi de vizitare si control care sa se închida etans. Canalele de fum sunt prevazute cu clapete de explozie.

b.Vasele de expansiune închise cu membrana fixa, se monteaza pe pardoseala si se instaleaza conform instructiunilor tehnice ce îl însotesc (cartea tehnica).

c.Pompele tip IN-LINE se monteaza pe conducte. Racordarea lor se efectueaza

conform

proiectului.

.Se tine seama de distantele stabilite în I 13/94 dintre utilaje si

dintre acestea si elementele de constructie.

d.Filtrele de impuritati se monteaza pe conductele de întoarcere a agentului termic de încalzire .Pozitia de montaj permite scoaterea usoara a cartusului filtrant pentru curatire; în acest scop se prevad robinete de închidere în amonte si avalul filtrului de impuritati.

Înainte si dupa filtru se monteaza prize de masurare a presiunii echipate cu hidrometre pentru a se stabili caderea de presiune, respectiv necesitatea interventiei de curatare a sitei acestuia. Curatarea filtrului se face periodic si de fiecare data când se constata o pierdere de presiune mai mare de 0,3 bar.

Înaintea montarii, materialele si utilajele se supun unui control cu ochiul liber, pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic si calitativ (deformari sau blocari la utilaje, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor) se remediaza defectiunile respective sau se înlocuiesc materialele si aparatele ce nu pot fi remediate.

La recipientele sub presiune se verifica daca acestea au placa de timbru si cartea tehnica de exploatare aferenta. La aparatele de masura si control montate de catre excutantul instalatiei de încalzire se verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de metrologie. Pâna la montare, aparatele se pastreaza în magazii închise deoarece se pot deteriora datorita umiditatii si a radiatiilor solare.

e. Evacuarea gazelor de ardere

Gazele de ardere ies din cazan prin racordul situat in spatele cazanului. Acest racord se leaga la canalul de evacuare gaze de ardere aferent, care se racordeaza la cosul de fum existent. Se prevad doua canale de gaze de ardere, fiecare racordandu-se la cate un cos de fum existent.

Tubulatura este executata din tabla neagra de 2 mm, cu sectiune patrata. Sustinerea canalelor se face cu console sau suporti fixati de elementele de constructii.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Canalele de gaze de ardere sunt protejate la interior si exterior prin grunduire, si se izoleaza termic conform caietului de sarcini.

Canalele de gaze de ardere, piesele speciale si flansele se executa pe santier. Materialele si piesele confectionate se depoziteaza in spatii inchise, ferite de intemperii, degradari, deformari.

Manipularea materialelor si a pieselor se efectueaza cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii, astfel incat acestea sa nu se deterioreze. Canalele de gaze de ardere si piesele speciale se executa din foi de tabla neagra STAS 901-90 de 2 mm grosime. Imbinarile longitudinale ale tablelor din otel se efectueaza conform detaliilor indicate la faza DE.

Imbinarile transversale se realizeaza cu flanse si sudura. La montarea flanselor pe canal se va respecta perpendicularitatea planului flanselor pe axul canalului. Materialele si piesele confectionate se pot monta numai daca sunt executate conform prevederilor proiectului si daca in cursul depozitarii si manipularii n-au suferit deteriorari. Materialele nu vor fi inlocuite fara avizul scris al proiectantului.

Muchiile canalului trebuie sa fie fara sinuozitati. Nu se admit laturi concave sau convexe vizibile cu ochiul liber.

Canalele de gaze de ardere se aseaza pe suporti confectionati din profile metalice (otel cornier, fier U, etc.)

Imbinarile cu flanse se prevad cu garnituri de etansare confectionate din marsit. Garniturile se taie si se monteaza astfel încât marginile lor sa nu patrunda in interiorul canalului. Verificarea acestei prescriptii este obligatorie la executia imbinarilor transversale. Canalele racordate la cos se etanseaza cu snur de azbest.

II.4 ROBINETARIE

A) Generalitati

Robinetaria va trebui sa fie montata astfel incat sa fie usor accesibila si demontabila si sa nu suporte nici un efort anormal rezultat, in mod special, din greutatea tubulaturii si a aparatelor, ca si din dilatarea lor.

Fiecare corp de robinet va trebui sa aiba indicatia PN (presiune nominala), numele fabricantului, si sensul fluidului.

Robinetaria va fi fin otel sau fonta, si se va diferentia una fata de cealalta printr-o vopsire diferita a corpurilor.

La interiorul cladirii si pe aceeasi coloana de distributie, presiunea nominala a vanelor, robinetilor, etc., la diferite puncte de consum, va fi aceeasi pe toata inaltimea si egala cu PN cea mai importanta (exceptie facand alte indicatii).

Numai diametrele nominale normalizate vor fi luate in consideratie.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Flansele utilizate vor fi :

flanse filetate pentru conductele cu filet (tub galvanizat)

flanse sudate (teava neagra)

cu fata cu nervura PN10 si 16

cu imbinare simpla sau dubla PN 25.

Garniturile utilizate vor fi urmatoarele :

cauciuc panzat : apa rece, aer comprimat

cauciuc comprimat : apa calda, vapori

Robinetaria instalata la tubulatura cu diametrul cuprins intre ½ si 2 va fi cu filet interior.

Robinetaria instalata pe tubulatura cu diametrul > 2va fi cu flanse.

Robinetaria cu filet interior va fi echipata de fiecare parte cu racorduri de cuplaj. Filetele vor fi prevazute cu banda de teflon.

Suruburile robinetilor cu flanse vor fi unsi cu vaselina grafitata.

Dispozitivele de protectie a orificiilor robinetilor nu vor fi inlaturate decat in momentul montajului.

B) Montarea armaturilor

În centrala termica, conform “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiiilor de încalzire” I-13/94, utilajele montate sunt prevazute cu armaturi de închidere, de retinere, golire si siguranta.

Armaturile utilizate în centrala termica sunt:

pentru închiderea si deschiderea conductelor în care circula agentul termic robinete cu obturator sferic demontabile de Pn=6bar. pentru retinere - robinete de retinere cu clapa din fonta Pn=6bar STAS 4631/90. Armaturi de siguranta- supape de siguranta cu arc pentru cazane, montate pe racordul de expansiune al cazanului. Periodic (de regula la 2 saptamâni) supapele de siguranta se vor actiona pentru a se verifica functionarea acestora. Nu se vor monta decât supape de siguranta cu aviz ISCIR si agrement MLPAT. La folosirea robinetelor cu obturator sferic se evita închiderea brusca a acestora pentru a nu se produce “lovituri de berbec” care pot dauna în special aparaturii montate în amonte. Periodic aceste robinete se vor actiona pentru verificarea funcionarii si evitarii pietrificarii depunerilor.

Toate armaturile folosite trebuie sa fie însotite de certificate de calitate emise de catre uzina producatoare.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

La legarea armaturilor utilizate pe conductele de apa rece, apa calda de consum si recirculatie se tine seama de prevederile I 9/94-cap. 11.9÷11.11.

Armaturile se curata si verifica la standul de proba înainte de montarea lor pe retea, verificarea realizandu-se din ambele parti ale sectiunii de inchidere. Se utilizeaza conform proiectului- robinete cu obturator sferic cu Pn 6bar. Montarea armaturilor se face în pozitia “închis”.

Supapele de siguranta vor avea stantate presiunile de deschidere pentru care sunt garantate.

La montarea armaturilor cu flanse se asigura paralelismul între flansele conductelor si cele ale armaturilor. Îmbinarile prin flanse se etanseaza prin garnituri confectionate din marsit conform STAS 3498/87, STAS 1733/89 unse cu muniu de plumb si grafit îmbibat cu ulei de in fiert. Garniturile îmbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar periferia garniturii va ajunge pâna la suruburile flansei.

C) Materiale

Robineti multifunctionali

Sunt instalati pe toate echipamentele care necesita un reglaj de debit.

Acesti robineti vor trebui sa permita urmatoarele functiuni, pentru vanele cuprinse intre diametrele ½" la le 2" :

reglaj de debit

inchidere

golire

masurare de debit

Acesti robineti vor trebui sa permita urmatoarele functiuni, pentru vanele cu diametre > 50 mm :

reglaj de debit

inchidere

golire

masurare de debit

Masurarea debitului se va face cu ajutorul unui manometru diferential cu microprocesor, permitand o citire directa a debitului vehiculat.

Ei vor fi cu filet pana la diametrul de 50 mm.

Ei vor fi cu flanse pentru un diametru > 50mm.

Limite de utilizare :

Vane cu diametre cuprinse intre ½" si 2" :

temperatura:

110°C

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

presiune de serviciu:

10 bari

Vane cu diametre > 2" :

 

temperatura :

110°C

presiune de serviciu :

10 bari

Clapeta de retinere

Tip : montaj in toate pozitiile, pe tubulatura orizontala si verticala.

Fabricare :

pentru racordarea cu flanse

corp in fonta

clapeta si ghidaj in fonta

resort in otel inox

garnitura de etanseitate in nitril

Pentru racordarea orificiilor filetate :

corp in alama matritat

clapeta si ghidaj in Delrin

resort in otel inox

garnitura de etanseitate in Nitril

Limita de utilizare :

temperatura: 110°C

presiune de serviciu :

10 bari

Mansoane antivibratie (diametru ½" - 2") cu filet

Tip : cu racord de cuplare

Fabricare :

manson in elastomere mulat pe panza de fire sintetice

imbracaminte exterioara din choropren

interior din cauciuc butil

Limita de utilizare :

temperatura :

110°C (functionare continua)

presiune de serviciu :

10 bari

Vane de reglare 2 si 3 cai (cuprins intre ½" si 2") Tip :cu supapa

Fabricare :

corp in bronze cu racorduri de cuplare in fonta

scaun prefabricat in corpul vanei

supapa si ax in otel inoxidabil

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Limita de utilizare :

temperatura: 110°C

presiune de serviciu:

10 bari

Purjoare

Tip : automate cu flotor

Fabricare :

corp in alama matritata

sistem de etanseitate

Limita de utilizare :

temperatura :

110°C

presiune de serviciu:

10 bari

Termometre

Tip : industrial

Fabricare :

Cutie rectangulara din metal, inaltime 200 mm ; capilar cu lichid albastru, forma « deget de manusa » in alama, diametru 15 x 21, lungime adaptata la tubulatura.

Manometre

Tip : lance

Fabricare :

cutie din fonta - aluminiu diametru 80mm

racorduri in alama filetate, diametru ½"

indicator central

ecran in sticla

gradatie 0 -10 bari.

Diverse :

Fiecare manometru va fi echipat cu un robinet de inchidere dublat de un « deget de manusa », permitand controlul.

Supapa de siguranta

Tip : cu resort

Fabricare :

corp in bronz

Caracteristrici de utilizare presiune de reglaj functie de calcul

Golire

In toate localurile tehnice, golirile vor fi colectate pentru evacuare prin sifoane de pardoseala sau in conducta de scurgere.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Elemente flexibile

Fabricare :

Elastomer conform cu specificatiile normelor NFT 47305

Ecran rotativ

Protectie prin impletitura din inox

Racorduri

Limite de utilizare :

Temperatura

:

110°C

Presiune maxima

:

10 bari

II. 5 CONDUCTE

 • a) Generalitati

Dupa diferitele lor aplicatii, caliatea si montarea lor vor fi conforme cu normele romanesti. Nici o tubulatura nu va avea un diametru interior mai mic de 15mm.

Teava polipropilena reticulata cu insertie de aluminiu imbinata prin termofuziune pentru instalatii

Asamblare :

Prin termofuziune cu piese speciale de asamblare.

Conducte din plastic

Calitate :

Tub PVC grosime minima 3,2 mm, marca de calitate PF 755, conforma cu normele romanesti, rezistenta la foc M1

Asamblare :

Cu garnituri pe coloanele verticale. Prin lipire cu un adeziv si solvent, etc .. Dispozitive contra propagarii focului pentru limitarea zonelor atunci cand diametrele le necesita.

 • b) Montare conductelor

Conductele din centralele termice se pozeaza aparent. Se folosesc numai materialele ce corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului.

Materialele de instalatii asupra carora conditiile de depozitare nu au practic influenta nefavorabila pana la punerea lor in opera, cum sunt: tevile din otel, profilele din otel, se pot depozita in aer liber, in stive sau rastele, cu respectarea normelor specifice de protectie a muncii.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Manipularea materialelor ce se pun în opera la centrala termica se face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii,utilizand echipamentul de protectie prescris, avand grija ca acestea sa nu se deterioareze.

Conductele de agent termic de încalzire sunt din tevi OL fara sudura pentru constructii OLT 35 STAS 404/1-98.

Îmbinarile tevilor din otel pentru încalzire pe ciruitul primar se fac prin sudura cap la cap. Sudurile se executa conform standardelor specifice, precum si a tehnologiei de sudare adoptata de executant.

Instalatia de apa rece, se executa din tevi de otel pentru instalatii OL –32 sudate longitudinal STAS 7656/90 zincate/pentru diametrele de pâna la 4” si din tevi de otel pentru constructii STAS 7657/90 OL –32 pentru diametre mai mari de 4”. Fitigurile utilizate: coturi STAS 474-84; teuri STAS 476-84 si reductii STAS 477-84.

Filetul tevilor va corespunde STAS 402-88 si trebuie sa permita insurubarea pieselor cu mâna pâna la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei.

Etansarea la îmbinarea cu filet se executa cu fuior de cânepa îmbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau alte materiale omologate în acest scop.

Conductele sunt sustinute pe console sau suporti metalici

executati conform prevederilor planselor desenate ale proiectului, si se fixeaza cu bratari de acestea.

Acolo unde nu e posibila sustinerea conductelor pe elemente de sustinere ale constructiei, acestea se sustin pe suporti sprijiniti pe pardoseala.

La montarea suportilor, se tine seama de pantele conductelor care trebuie sa fie de minimum 2‰.

Elementele auxiliare necesare montarii conductelor (sustineri, suporturi, console, punte fixe, etc) se executa cu precadere cu profile cu pereti subtiri, formate la rece. Dupa confectionare, suportii vor fi protejati anticoroziv prin vopsire cu miniu de plumb in doua straturi.

Se solicita fabricii furnizoare de tevi sa livreze materialul însotit de certificate de calitate conform obligatiilor pe care le au; în certificat sunt indicate compozitia chimica, proprietati fizico-mecanice, starea de tratament termic si categoria tevii (marcaj).

Îmbinarile tevilor de otel pentru încalzire, respectiv pe circuitul

primar pentru preparare a.c.m. se face prin sudura cap la cap. Se acorda o atentie deosebita centrarii corecte a tronsoanelor ân vederea sudarii provizorii în puncte de sudura astfel încât dezaxarea masurata pe suprafata tevii sa nu depaseasca 10% din grosimea peretelui tevii. La racordarea tevilor cu diametre diferite, se va avea in vedere asigurarea:

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
 

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

 

-

continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala

-

-

coaxialitatea conductelor verticale

 

Suprafetele care urmeaza sa fie sudate se curata în prealabil în mod corespunzator, în conformitate cu tehnologia de executie, pentru a asigura o calitate corespunzatoare a îmbinarilor sudate.

Se respecta geometria si dimensiunile rosturilor la îmbinarea prin sudura conform STAS-urilor în vigoare. În realizarea rosturilor se folosesc sanfrenul existent sau conductele se traseaza si taie folosind sabloane. Pentru îndepartarea bavurilor se folosesc polizarea de mare turatie care, cu ajutorul discurilor abrazive va crea conditii de sanfren corespunzator.

Tehnologia de sudare trebuie sa fie elaborata pe baza procedeelor de sudare omologate în conformitate cu prevederile cuprinse în “ Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a îmbinarilor sudate la conducte tehnogice I 27/82. Lucrarile de sudura se executa numai la o temperatura a mediului ambiant de cel putin 0 0 C si numai dupa ce conductele ce urmeaza a se suda au stat cel putin 4 ore la temperatura mediului ambiant.

La îmbinarea tevilor prin sudura se tine cont ca terminarea cordonului de sudura longitudinala a unei tevi sa fie decalat fata de începutul cordonului de sudura longitudinal al conductei urmatoare.

Materialul de adaos folosit trebuie sa corespunda meterialului de baza si procedeului de sudare, sa asigure în cusatura sudata aceeasi compozitie chimica si acelaesi proprietati ca materialul tevii.

În centrala termica la schimbarile de directie se folosesc cu precadere coturile pentru sudare, cu raza de curbura minima; la ramificatii se vor utiliza teurile STAS 8804/5 si la schimbarea sectiunii, reductii STAS 8804/8-92.

La racordarea tevilor cu diametre diferite se asigura continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala prin care circula apa si coaxialitatea conductelor verticale pentru orice agent termic. La schimbarile de directie ale fascicolelor de conducte montate în acelasi plan cu curbele se executa:

 • - cu aceiasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare, în cazul când schimbarea de directie se face într-un plan perpendicular pe planul în care se gaseste fascicolul de tevi).

 • - cu acelasi centru în cazul în care schimbarea de directie se face în acelasi plan în care se gaseste fascicolul de tevi. Nu se vor executa imbinari sudate in dreptul suportilor, iar distanta intre doua cordoane de sudura consecutive nu va fi mai mica de 50 mm (art. 24 modif. C15-

84).

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Inlocuirea materialelor prescrise cu altele, cu caracteristici diferite, se va face numai cu acordul proiectantului instalatiei , precum si cu respectarea tehnologiei de montare specifica tipului de material.

Pantele vor fi astfel realizate, in asa fel incat sa permita purjarile si golirile totale ale instalatiilor.

Sagetile si contrapantele nu sunt admise. Toate conductele sau ansamblurile de conducte izolate vor fi instalate la o distanta de 50 mm intre ele. Punctele inalte vor fi prevazute cu purjoare de aer automate. Punctele joase vor fi prevazute cu robineti de golire ¼ tura.

c)

Dilatatii

Dilatarea conductelor va fi absorbita fie prin compensatori instalati pe parcurs, fie prin configuratia traseului insusi. Contractorul are obligatia sa anunte proiectantul in cazul lipsei compensatorilor axiali si a imposibilitatii preluarii dilatarii prin lire de

dilatare executate din conducta. De asemenea contractorul va executa puncte fixe in toate locurile unde sunt necesare.

 • d) Asamblarea retelelor cuprinse intre ½" si 2"

Tevile, coturile, diversele accesorii, procurate din comert, vor fi asamblate prin insurubare sau sudura.Etanseitatea garniturilor va fi asigurata prin banda de teflon. asamblate prin sudura.

 • f) Legaturi la aparate

Legaturile tubulaturii la aparate vor trebui sa fie realizate in asa fel incat montajul

elementelor amovibile sa se poata face fara a antrena demontarea dispozitivelor de reglare, robinetelor si accesoriilor. Aceste legaturi vor trebui sa fie studiate astfel incat manevrarea sa se poata face prin simplul demontaj al mansetelor instalate intre flanse sau intre racordurile de cuplare.

g)

Curatare

Conductele vor fi, dupa montare si inainte de a fi umplute cu apa, atent aerisite cu

aer comprimat si spalate. In acest scop, antrepriza va trebui, inaintea montarii aparatelor, sa faca probe de circulare a apei prin conducte si sa curete foarte bine filtrele. Pentru aceasta, antrepriza va trebui sa furnizeze materialul necesar care sa permita racordarea elementelor tur spre retur care vor servi la racordarea aparatelor.

h)

Incercari

Toate conductele, dupa montaj, vor fi atent probate. Presiunea de proba va fi 1,5

din suma presiunilor statice si dinamice cele mai ridicate – conform I13/94.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

II.6 GOLURI, INCASTRARI, ETANSEIZARI SI RACORDURI

Planurile de rezerve vor fi transmise din timp lotului Constructii. Incorporarile din peretii usori vor trebui sa fie executate respectand conditiile de montare corecta a materialelor intalnite.

Astuparea golurilor si incorporarilor executate in peretii din beton va fi in sarcina prezentului lot. Ei vor fi executati cu produse corespondente materialelor intalnite.

Utilizarea cimentului cu priza rapida este interzisa.

II.7 TUBURI DE PROTECTIE

Toate trecerile conductelor la traversarea peretilor sau planseelor vor fi echipate cu protectii rigide metalice.

Diametrul inferior al protectiei va trebui sa fie compatibil cu diametrul exterior al tubului care traverseaza astfel incat sa nu de distruga la deplasarile antrenate prin dilatarea sa.

In cazul in care spatiul lasat liber intre conducte si protectii risca sa produca o comunicare fonica intre doua incaperi, va fi prevazuta o umplutura cu material elastic incombustibil.

Extremitatile tuburilor de protectie vor trebui sa depaseasca peretii sau planseele cu 25 mm.

In cazurile in care traversarile peretilor se realizeaza dintr-o parte in alta a unui rost de dilatare, tubul de protectie va fi impartit in doua parti, pe lungime, si va avea un diametru interior suficient de mare pentru a garanta un spatiu liber in cadrul rostului.

II.8 SUSTINERI

Fixarile pe peretii fatadei cu izolatie termica vor fi realizate in peretele portant cu ranforsare in grosimea izolatiei, pentru evitarea zdrobirii acestuia.

Suportii utilizati vor fi de fabricatie industriala, prezentand avantajul de a fi studiati atat pentru fixare cat si pentru insonorizare.

Ei vor trebui :

sa fie usor demontabili

sa lase un spatiu necesar la dilatare

sa fie in numar suficient, pentru a evita toate sagetile

sa prezinte posibilitatea de reglare orizontala si verticala.

Structura lor va fi studiata in functie de sarcina si de eforturile la care acestia sunt supusi.

Ei vor fi montati conform distantelor de mai jos :

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.
   

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

 

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

tub

½"

-

3/4"

-

2

ml

II. 9 IZOLATII

1) Generalitati

Materialele utilizate trebuie sa fie :

sa nu putrezeasca in timp sa nu se deterioreze la caldura sau umiditate neinflamabile (se vor furniza certificate de agrement). Izolatia termica a circuitelor hidraulice si a aparatelor se va efectua dupa verificarea si incercarea etanseitatii. Izolatia nu trebuie sa fie intrerupta in dreptul suporturilor.

Grosimea stratului izolant montat pe conducte va trebuie sa asigure o eficacitate de cel putin 85%.

NATURA IZOLANTULUI SI MONATREA : CONDUCTE SI APARATE PENTRU APA CALDA

Izolatia va fi realizata cu ajutorul unei cochilii din vata minerala montata cu legaturi incrucisate cu sarma din fier galvanizat, sau cu cochilii (taiate pe generatoare) semi de vata de sticla-rigida lipita cu ajutorul unei rasini termoreactive de culoare galbena.

Capace de finisare cu mansete de aluminiu in dreptul flanselor.

Protectia izolatiei retelelor de apa calda :

in localurile tehnice, o protectie cu vata minerala caserata

 

in incaperile unde vor fi riscuri de socuri, o protectie metalica, din aluminiu, grosime minima 8/10 si asamblata cu suruburi Parker

in

restul

cladirii,

ghene

tehnice, golurile

din

plafonul fals

si

localurile

neincalzite, o protectie cu finisaj din folie de PVC agreata.

NATURA IZOLANTULUI SI MONATREA : CONDUCTE SI APARATE PENTRU APA DE RACIRE

Grosimea minima a izolatiei

Se calculeaza pentru evitarea aparitiei condensului pe imbracamintea exterioara pentru temperatura aerului ambiant de 25°C si umiditatea relativa de 80%.

Grosimea izolatiei conductelor in exteriorul cladirii se calculeaza pentru urmatoarele conditii: temperatura 35°C si umiditatea relativa de 60%.

Cochilii din spuma rigida din poliuretan

Pentru toate conductele si echipamentele in general:

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Coeficientul λ va fi < 0, 04 W/m°C. Permeabilitatea la vapori 7000 Plaja de utilizare: -50°C la +120°C.

Conductele, rezervoarele si, in general, toate elementele din otel sunt in prealabil impregnate cu un lac pentru protectia contra coroziunii, inaintea izolarii lor.

Izolatia din cochilii de vata minerala caserata. Rosturile se vor umple cu mastic.

Suprafata este apoi acoperita

cu

un

imbinarile, si apoi cu tabla de aluminiu.

strat

impotriva vaporilor, urmarind

Spuma sintetica cu celule inchise

Acest tip

de

izolatie

este

in special

utilizat

diametre mai mici sau egale cu 50mm.

pentru conductele

de cupru

de

Coeficientul λ va fi < 0, 04 W/m°C. Permeabilitatea la vapori 7000 Plaja de utilizare: -50°C la +120°C.

Nici un colector nu va fi izolat cu acest tip de spuma.

Aceasta spuma va fi introdusa pe exteriorul conductelor, nici o crestatura nefiind admisa. Lipirea se va face urmand indicatiile fabricantului.

NATURA IZOLANTULUI SI MONATREA PE GHENE

Vor fi izolate termic :

Ghenele de refulare din tabla, care vehiculeaza aer tratat – aer cald la

interiorul cladirii, in localurile netratate (grosime minima 25mm) Ghenele de aer proaspat, din tabla, susceptibil a provoca condensari (grosime minima 50 mm), finisaj folie de aluminiu in localuri.

Izolantul va fi sub forma de strat, constituit din fibra de sticla (sau minerala), impregnat si acoperit la exterior cu folie de aluminiu, pentru ghenele din interiorul cladirii.

Izolantul va fi sub forma de strat, constituit din fibra de sticla (sau minerala) cu etanseitate si finisaj din tabla inoxidabila, pentru ghene la exterior.

Coeficientul λ < 0, 04 W/m°C. Permeabilitatea la vapori 7000

Montarea izolantului pe ghene se va realiza astfel : salteaua va fi asezata pe ace metalice lipite sau sudate pe suport (numar minim de ace : 6/m 2 )

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Se vor lua toate precautiile pentru ca protectia contra vaporilor sa fie acceasi pe toate suprafetele. Ghena circulara va fi inconjurata la un interval regulat prin benzi in otel galvanizat pentru a mentine izolantul pe loc.

II. 10 MATERIAL DE REGLARE

Generalitati

Furnizorul de materiale de reglaj va face service-ul sistemelor furnizate de catre el si le va asista tehnic pe toata durata incercarilor.

Modul de reglare va fi proportional integral cu exceptia sistemelor de siguranta care vor fi « totul sau nimic » (aparataj electric).

Electrovane modulante de reglaj

Caracteristicile

debitului electrovanelor modulante

2

si

3

cai

vor

fi

liniare, cu

exceptia vanelor « totul sau nimic » (vana fluture), caracteristice la deschideri si

inchideri rapide.

Caracteristici particulare ale electrovanelor modulante

Ele vor avea o membrana de etanseitate din neopren sau viton.

Selectia electrovanelor modulante

Apa calda sau apa racita :

Electrovanele modulante vor fi calculate astfel incat capabilitatea lor sa fie cuprinsa intre 0,5 si 1 ; in consecinta, pierderile de sarcina ale electrovanelor, la debit maxim, vor fi cel putin egale cu pierderile de sarcina ale circuitului la debit variabil.

III. DESCRIEREA INSTALATIILOR

A)CENTRALA TERMICA Cazanele vor avea caracteristicile din proiect, atat din punct de vedere al parametrilor tehnici cat si dimensionali; in cazul cand se propun alte tipuri se va anunta proiectantul pentru a verifica daca: este posibila montarea lor conform proiectului; schema functionala a CT ramane valabila sau trebuie adaptata corespunzator. Arzatoarele se vor monta pe usa cazanelor; sensul de deschidere este cel indicat in proiect. Racordarea cazanelor la cosul de fum se va face prin canale de fum alcatuite din elemente prefabricate; montajul se va face cu panta crescatoare catre cos Cosul de fum este alcatuit din elemente prefabricate (perete interior din inox, termoizolatie, perete exterior din tabla zincata). Fiecare cos va avea urmatoarele piese: clapeta de explozie, piesa de racordare la canalul de fum piesa de curatire cu usita etansa si scurgere condens, caciula (piesa terminala). Fixarea cosului de elemente de constructie se face prin piese de sustinere speciale (din furnitura) precum si prin bratari de prindere. Cosul va trebui sa depaseasca inaltimea aticului cu cel putin 1 m. cosurile de fum se vor executa conform STAS 6793, STAS 6724, STAS 3417 si Normativ P118.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

Pompele din CT se vor monta pe conducte sau se vor sprjini de pardoseala, functie de tipul si marimea lor. Reglarea debitelor de agent termic pe fiecare circuit se va face prin reglarea robinetilor de reglaj cu prize (tip TA, Hetz sau similar). Statia de tratare apa va trebui sa functioneze in regim automat atat pentru umplerea instalatiilor de incalzire si apa racita. Inainte de umplerea cu apa a instalatiilor, conductele vor fi spalate cu solutie de pasivizare, prin intermediul statiei din C.T. Punerea in functiune si autorizarea functionarii centralei termice se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice PT-ISCIR. Intretinerea si exploatarea centralei termice se face cu personal nepermanent.

C)INSTALATII FRIGORIFICE APA RACITA Antreprenorul va amplasa fiecare agregat pe un postament orizontal din beton armat, cu amortizoare de vibratii. Agregatul va fi echipat cu racorduri flexibile la conductele de legatura. Pornirea, punerea in functiune, reglarea si instructajul personalului de exploatare se va face de catre un reprezentant al fabricii furnizoare. Executia, punerea in functiune se vor face tinand seama de conditiile tehnice cuprinse in STAS 6987. Prescriptii de siguranta, si a normelor elaborate de Frigotehnica 1977. Instalatia de apa racita va respecta conditiile indicate la pct. 1.1. privind montarea conductelor si armaturilor, cu exceptia suportilor conductelor care se va realiza pe suporti speciali pentru conducte reci. Inainte de realizarea izolatiei se va realiza proba la rece la o presiune de 16

bar.

Inainte de izolarea conductelor, acestea vor fi curatate si protejate impotriva fenomenelor de rugina prin vopsire cu vopsele anticorozive. La montarea echipamentelor complexe – chillere, agregate centrale de climatizare (CTA), ventiloconvectoare, robinete cu 3 cai -se poate cere asistenta tehnica furnizorului. La punerea in functiune se va chema in mod obligatoriu furnizorul care va constata corecta montare si va face legaturile la automatizare, reglarea si punerea in functiune a fiecarui echipament si a intregii instalatii in ansamblu. Constructorul va instiinta furnizorul cu cel putin 10zile inainte pentru ca aceasta sa-si poata face pregatirile necesare. In caz de necesitate se va chema si proiectantul.

D)INSTALATII DE VENTILARE- CLIMATIZARE

Echipamente

Toate

echipamentele

livrate

(chiller,

centrale

de

climatizare,

ventiloconvectoare, ventilatoare, etc.) trebuie sa aiba caracteristicile tehnice, functionale si geometrice prevazute in proiect. In cazul in care se vor constata diferente, va fi anuntat proiectantul pentru a stabili daca pot fi acceptate sau nu. Se va solicita furnizorilor si se va verifica respectarea acestei solicitari, ca fiecare echipament sa fie insotit de cartea tehnica respectiva, instructiuni de montaj, instructiuni de exploatare si intretinere.

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

In cazul in care documentatia tehnica nu este completa, nerezultand clar modul de montare, racordare si functionare a echipamentelor se va solicita furnizorului documentatia in completare sau – daca este cazul – trimiterea unui specialist – delegat care sa dea detaliile necesare si sa participe la motaj. Se va verifica daca echipamentele au agrement tehnic de la organele abilitate din tara. La punerea in functiune a echipamentelor se va solicita prezenta unui reprezentant al furnizorului sa regleze parametrii si sa supravegheze in primele ore modul de functionare (silentiozitate, lipsa vibratiilor, a supraincalzirii motoarelor, etc.)

Ventilo-convectori Ventilo-conventorii se vor monta in tavanul fals, cat mai aproape de planseul de beton astfel incat sa permita evacuarea condensului cu panta maxima. In situatia in care condensul nu se poate evacua cu panta de minim 1%, ventiloconvectorul nu va fi prevazut cu pompa de condens. Ventilo-convectorul va fi montat orizontal astfel incat sa asigure o functionare silentioasa si mentinerea nivelului condensului in tavita. Plenumul de refulare se va monta etans pe ventilo-convector; la iesirea din plenum, se vor prevedea racorduri din tabla zincata cu diametrul egal cu al tubului flexibil dintre plenum si gura de refulare. Pe fiecare racord, inainte de legatura cu tubul flexibil, se va monta cate o clapeta de reglaj tip fluture, in cazul in care grilele un au dispozitive proprii de reglaj. Conductele de apa calda si racita se vor racorda la ventilo-convectori prin legaturi flexibile, rezistente la presiune si temperatura corespunzatoare. Robinetii de inchidere si reglaj vor fi montati cat mai aproape de ventilo- convectori.

Chillere Chillerele vor fi amplasate pe terasa cladirii, pe un postament peste placa de beton armat. Acestea vor veni complet echipate, cuprinzand racorduri elatice, indicator de curgere, filter, ventile de siguranta, instalatie de automatizare. Celelalte echipamente din statia de apa racita (vas de expansiune, pompe, rezervor tampon) se vor monta intr-o incapere special destinata, imediat langa chillere, astfel incat traseul exterior al conductelor sa fie cat mai scurt. Adaptarea ramei utilajului la dimensiunile scheletului (fundatiei/reazemului) se va face de catre instalatorul care realizeaza si montajul.

E) MASURI SPECIALE DE EXECUTIE Se va urmari realizarea golurilor (cu capace) de acces la robinete si/sau parti care trebuie inspectate si reglate. Ventilo-convectoarele montate la plafon se vor amplasa astfel incat:

- sa poata fi exploatat - sa aiba spatiu lateral sau dedesupt, pentru scoaterea filtrelor si eventual a bateriilor; - sa nu produca si sa nu transmita zgomote; in acest sens se vor prevedea racorduri flexibile. Canalele de aer ale instalatiilor de evacuare a fumului se vor proteja la foc cu materiale rezistente la foc 1 ora de catre antreprenorul de lucrari de constructii (rigips).

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

IMOBIL DE LOCUINTE SI SERVICII Str. Radu Voda, nr.25, Sector 4, Bucuresti.

Nr. Proiect : B59/2009

Faza : P.Th.+D.E.

Data : Mai 2011

IV NORME DE PROTECTIE A MUNCII, MASURI DE PROTECTIE A MUNCII,

NORME SI MASURI PSI Norme de protectie a muncii

 • - Norme Generale de Protectie a Muncii – Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii;

 • - Normativ I 5 – 1998;

 • - Normativ I 13 – 2002. Masuri de protectie a muncii

 

a.

Locul de munca va fi curat de materialele nefolositoare, luminat si bine

 

ventilat.

 

b.

Uneltele folosite vor fi in perfecta stare.

c.

Aparatele electrice vor fi in perfecta stare.

d.

Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de

 

24V.

 

e.

Lucrarile de sudura se vor efectua de muncitori specializati care vor folosi

echipamente de protectie.

 

f.

Spargerea gaurilor in plansee, pereti, precum si realizarea de santuri in

pereti se vor executa cu echipamente adecvate (ochelari de protectie).

 

g.

Uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite

numai pe schele construite in conformotate cu normele in vigoare.

 

Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa.

Masuri PSI

 

a.

Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

b.

Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform

normelor.

 

c.

Echiparea santierului cu mijloace de stingerea incendiului.

d.

Asigurarea unui post telefon pentru anuntarea pompierilor militari in caz

de incendiu.

CAPITOL V. DOCUMENTE ANEXE

ANEXA 1

MARCI SI FABRICANTI

MARCI

FABRICANTI

Cazane de fonta

De Dietrich, Viessman

Vase expansiune

Reflex, Varem

VRV

Daikin, LG, Samsung

Izolatii

K-flex, Armaflex

Armaturi

Giacomini

Sustineri

Hilti

Intocmit Ing. Robert Ciubotaru

MC GENERAL CONSTRUCT SRL B-dul. Ferdinand, nr. 58, Sector 2, Bucureşti

Email: mc@mcproiect.ro Tel/Fax : (+40)021 310 60 63