P. 1
Instalatii de Incalzire Si Racire Prin Ventilare Sau Climatizare Hvac Pentru Eficienta Energetic A Si Aer Interior Curat

Instalatii de Incalzire Si Racire Prin Ventilare Sau Climatizare Hvac Pentru Eficienta Energetic A Si Aer Interior Curat

|Views: 1,480|Likes:
Published by zavaidoc70

More info:

Published by: zavaidoc70 on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC) pentru eficienta energetica si aer interior curat
In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.

Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie sa actioneze pentru–tab.1: -dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia naturala; -etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii; -sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica; -dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente; -comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului. Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora. Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act.. Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si incalzire: -fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ; -transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor. Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire Instalatie Incalzire Tehnologie Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre. Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura

gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C . Racire
Structura consumului de energie termica

electricitate 11%

prepararea hranei 7%

a.c.m. 25%

incalzire 57%

Surse de caldura necesar a fi eliminate : - interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului. -din exterior-prin energia solara . Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman. InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer, ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!! Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001 InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu turnuri de racire pentru a furniza frig. ReglajRepartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer

circa 85%. ceas programabil pe cazane. structura acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr.Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald poate fi recirculata.270.2 sau figura 1: -cazane –prin combustie. -pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta temperatura.107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne.000 au venituri de până la 500 lei/membru de familie. 1. utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul.000 de familii şi persoane singure. combustibili petrolieri. cărbuni.care poate avea si motor electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie.condensare.aproximativ 4. panou de programare temperaturi pe zone: aduc economii de energie de circa 20%( ex. din care circa 2. -ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte. precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure care în majoritate. se află în mediul rural. astfel incat acesta sa nu fie poluat). Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum .a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura.masurari . regulatoare electronice.regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%).expansiune si evaporare. Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră.pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie.contoare de caldura si apa calda menajera . din surse externe.invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si absortie(se obtin temperaturi de 100 °C).Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere Prin convertirea.700.racirea sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab. Structura consumului de energie termica .

iar spalat/degresat-50-60°C. Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d.preparare centralizata 2.vane.lichid. .preparare locala in cazan -pe gaze -carbune Birou Club Restaurant Hotel 4 stele Bai publice 1 functionar pe schimb preparare centralizata 2 mese pe zi Cu spalatorie Cu cazi de baie 60 55 5 15 36 225 100 totale de 75 Energia utila/auxiliara Temperatura Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda. -combustibil-gazos. Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C. -regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C. Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin: -centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu sau o cladire.echipament control si automatizare. Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C Locuit 1. Apa rece-10 °C.brichetat.Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-furnizare.solid natural. -distributie-reciclare. pierderi energie/consumata de echipamente-pompe. -producere energie termica in proces. -preparare/acumulare.

s-2 spalari 5 75 27375 l/omxzi si energie5730xmil. J/an Total mediu[l/omxzi] Necesar anual Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] : V[l/zi]=axSloc[mp] Sloc 14-40 70 100 125 150 200 225 250 a 45 38.87 3655.N-numar de utilizatori/zi.61 4844.45 22.38 V 630-1800 2661.31 20.61 4663. temp.s-6 p-2.73 19.24 4461.02 32.31 Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare].cla utilizare consum total [l/zi]: P[kCal/zi] si p .56 3968.de utilizare t [°C].17 3272.p-3.73 29.24 26.pranz-p.s-3 30 (75)/15 2 d-1.seara-s Toaleta Spalat maini Dus Baie la cada Preparare hrana Spalat vesela Curatenie usoare si d-6.

dioxidul de azot.26 3525/4.fata de cea cu lemn.9 Avantaj CO Kg/Toe 4.aldehide). -incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.7 58.0 1440/1.este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25: -reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon .66 0.[kW/zi] Receptor C t 1-2 N 3-4 6 2 1.13 72.1 975/1.Intretinere mai .2 Pret convenabil.3 1-2 24 30 36 40 15 145 c 3-4 36 12 45 72 40 15 220 5-6 60 8 90-120 90-120 80 30 374-428 1-2 480/0.42 lavoar bideu dus cada spalator masina spalat Consum total Consum mediu 6-10 6 30-40 120-150 20-30 100 l/zi l/om.8-71.36 1146/1.zi 40 40 35 40 50 70 4 1 1125/1.dioxidul de sulf.5 1175/1.Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu : Compusi organici volatili Kg/Toe 2.87 720/0.9 4.68 2100/2.31 2250/3.26 5370/6.3 0.5 5-6 10 3 3 0.hidrocarburi nearse.15 1950/2.33 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol.3 9.particule cu sau fără produşi chimici ataşaŃi. Deosebit de relevant si necesar este Sinteza.84 240/0. Murdar si uneori poluant .9 2.27 5-6 1200/1.8 4 0.2 11.84 - P/p 3-4 720/0.5 74.15 0.4 360/0.5 73.6 2 2 0.55 -/750/0.2 36.2 Dezavantaj Combustibil Carbune moale Carbune brun CO2 SO2 NOX Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe 3.2 4.

2 8. 1.Utilizare larga . arderea ramuri . cel mai ecologic dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2.2 18.9 0.6 10.mentenanta.1 5.3 0.Intretinere masuri de siguranta .Lemn.9 0.3 5.Pret mai mai redusa a echipamentelor ridicat Source: www. lipituri.42 0.Eficienta redusa Motorina Pacura 3.deseuri 3.Centrale de Cazane: imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2.tratat sau verde. cărbunii precum lignitul si huila.dioxidul de sulf.Cărbune.org Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania Pozitionare si Instalatie statistica Locale -Sobe-gaze4% -Sobe –com.Gaz natural sau gaz lichefiat.3 - 0.gradul de ventilare a aerului interior). solid-57% -Centrale termice-8% -Centrale termice -Sobeceramice -Şeminee -Cazane de apa -Cuptoare Combustibil si evolutie proces tehnologic 1.grătar defect 4.particule cu sau 2.hidrocarburi nearse.Kerosen.5 5.Pret rezonabil Probleme de murdarie PLG (butan.PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon .Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau de cartier.petrol. 2. gazul natural.aldehide 3.dificila.Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi.42 0.energytraining4europe.9 51.tiraj slab Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau funingine(dupa tipul instalaŃiei.Gaz sau petrol 1. Gazul natural -sursă de energie puternica.7 2.42 Foarte curate .tip combustibil.dioxidul de azot.aer de ardere poate fi insuficient pentru arderea completă a combustibilului. propan) Gaz natural 2.Combustibili fosili-ŃiŃeiul.In general Sunt necesare mai multe eficienta ridicata .084 2. activităŃi incidentale -suduri.vaporizare.42 Operare si stocare simpla .1 4.arzătorul se deregleaza.1 3.

debit vehiculat). condens evacuat gaze de ardere alim. oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu confera costuri maxime. Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur .apă tur . pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate sarcină.Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc la apariŃia de bacterii şi a mucegai. Contoare de energie termică StaŃia de tratare a apei de adaus InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş. 4. fata de standardele europene).split sau multisplit.Pompe de caldura 2.Colecteaza Energia termo-solara Source:APICT Sistemul de termoficare centralizat . 58% in medie lunara fata de sistemul centralizat-[APICT].eficienta ridicata. cu comb.apa caldă rece .cu pierderi de retea(de 30-45%.debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea financiara este deficitara.Colectoare solare 2.31% -fără condensaŃie Pompe de circulaŃie ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii (termoizolaŃie.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura monobloc.instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%. 1.In interior se afla montate: Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame. incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca. iar in locuinta sunt de 30-45%. Resurse regenerabile 1.

Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab. persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene. 400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat. trebuie sa fie sigure.introduse pe piata si puse in functiune. Hotararea de Guvern nr. 4 kW la max. stabileste cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard. 574/2005.3Pn si >50°C Randament %la 70°C Randament % la o sarcina de 30% si >50°C 83 la Pn de 10 kW 84.3: a) respecta cerintele de randament b) au aplicat simbolul de eficienta energetica c) daca poarta marcajul european de conformitate CE.1 Eficienta generarii Cazanele noi pentru apa calda.6 kW 86 la Pn de 100 kW >84+2 logPn >87+2 logPn >90+2 logPn >80+3 log Pn >83+3 log Pn >86+3 log Pn 86 la <10 kW 87 la 31.5 la Pn de 31. sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului. Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn si la o temperatura medie a apei din cazan Eticheta daca randamentul este > val.6 kW 88 la 100 kW .Prin armonizarea legislatiei din Uniunea Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana.ro 1.de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie Source:ipconsult. fara bariere comerciale. bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica. aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda. care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi . standard • •• ••• Randament % la Pn si 70°C Randament %la 0.Fig.

an.in 2010 reducerile vor fi de 26 mil.•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn Source:HG nr. 1.24 0.4 : Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2 Technologie de incalzire Electrica din sistemul national Direct Gaz in spatiu Cazan pe petrol si apa calda Cazan pe gaz si apa calda Cazan cu condensare pe gaz si apa calda Eficienta (%) 35 80 80 80 95 Emisii de CO2 (kg/kWh incalzire) 0.29 0.2 Mtoe.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC.au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.in 2010 economie de energie de 11.5 la Pn de 316 kW Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW. pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii).55 0.destinat sa asigure caldura prin emiterea de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis.19 .pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab.2% din cerere .21 0. si cu 100% prin trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996) Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz de absorptie(tab.iar la cele moderne de 70%.574/2005 si Directiva 92/42/EEC 89 la 316 kW 87. Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7.furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational.2 Reducere de emisii GHG Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire.mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%.la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%.in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%).

22 0.17 0.5 .HP electrica 110 HP cu gaz de 130 absorptie HP cu motor pe gaz 150 Source:Program ATLAS 0.2 HP cu motor pe gaz 36.000 7-17 Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata .recomandat fiind pentru emisiile de HCFCshidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.000 70-170 ? 0-9 0 6-150 150-3.0 ? 0 0 30 12 0.000 1.GJ) CO2 dioxid de carbon CH4 metan N2O dioxidul de azot CFCs carbonat SO2 dioxidul de sulf NOx oxidul de azot CO monoxidul de carbon VOC Source:Program ATLAS HP electrica 0 0 0 0-13 0 0 0 0 HP cu absorbtie 44.emisiile de NOx local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la un potential de 10-2-% reduceri emisii.12 Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.prin functionare.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca .dar si a eficientei.in halocarbonati. Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz Emisii gazoase (g.6: Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori (electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU Caracterizare Marime kW Capacitatea majora Petrol 20(-70) 18-19 Gaz 20(-70) 19 Lemn 40 36 HP 10 Caldura HP electrica 10 Caldura eliberata .14-0.dupa anumite caracteristici si prettab.

sa fie bine instalate.713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele vitrate necesare.echipate cu vas de expansiune.3-0.3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit Necesare sunt centralele cu condensare de gaz .2 –electricitate pt gaze evacuate 100 20 200-300-in scadere 200-300-in scadere eliberata GJ/kW/an-8 GJ/kW/an-12 0.kW utilizata Eficienta combustibil % la Pn Rata proprie de consum kW 93-conventional 103-condensare 0. Utilizarea gazului conferă un înalt standard de siguranŃă.fata de centralele termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse.5 0.5 Factor emisii CO2 73 g/MJ Factor emisii SO2 0-20 mg/MJ Factor emisii NOx 15-25 mg/MJ Factor emisii – 5 –usor in scadere celelalte mg/MJ Source:Program ATLAS 1.conform normelor.8-pierderi 0. ceea ce permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus.avantajele sunt: -consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici. inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului nr. -dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat. -emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină).2-pierderi 0. termopan ).2-pierderi 0.7.1 50-70 0-1 90. utilizate. sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie specială -securizat.conventional 0.2 –electricitate pt ardere 73 0. InstalaŃiile de ardere trebuiesc .3-0.2 –electricitate pt ardere 95-conventional 108-condensare 0.se elibereaza căldura de condensare. iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală” este ghidul in domeniu-tab. putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor.cu schimb de căldură mai intens. randamentul poate creste pana la 109% . .

persoane 2 persoane 3 persoane 4 persoane 2.5 8.m3 5. -aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi convectivi intenşi.Nm3 125 140 155 150 165 180 175 183 205 Apa-consum mediu / luna. 2 camere Apartament Nr.7 13.ca o politica energetica necesara in sector.5% din locuinte erau dotate: -sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune. 4 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane Gaz-consum mediu / luna.Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr. 3 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane 3. conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice 2. iritare nazala.chiar daca in 2002 doar 0.5 8. de persoane pentru o centrala cu condensare de gaz Nr. .Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie.necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate.0 5.2 11. 1.5 9. diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).2 11.0 6. crt.0 25÷30 Kw 25÷30 Kw Energie electricaKw/h 25÷30 Kw Source:APICT Sursa interna.

Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt insuficiente pt. Presiune aer incapere Instalatiile:conform resiunii aer din incapere. -depresiune.praf) din incaperi: Sursa energie circulatie aer si se dilueaza/elimina cel 1.Naturala.prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer: -numai ventilare. -simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer 3. Mecanica. 2.Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica. Doua.vapori.Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior poluat(umiditate.prin diferente de presiuni int. excesul de umiditate produs la interior este necesar o Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare Proces 1. -echilibrate. .cu un circuit de aspiratie.in raport cu cea ext. Circuite aer Instalatiile: Unul-introducere sau evacuare aer . Dimensiune spatiu Ventilare realizata: -locala.-exterior create de factori naturalidiferente de temperatura si vant: -organizata-conform normelor sanitare. -neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre.: -suprapresiune-cu un circuit de introducere.realizare debit de aer necesar. -generala.introducere si evacuare aer.gaze.

Se calculeaza-coeficienti de transfer de caldura.prescrisa-se cupleaza cu ventilarea.5 sunt :ext.5 b.Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale apa(ventilo/ejectoconvectoare.n=1.) functie de suprafata de deschidere efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf) 1 fatada a.5.0.Climatizarea asigura o temp. -temperaturi exterioare echivalente. Caracterizare-elementele de delimitare transparente(ferestre.5 2 fatade a.int.n=2.ziua-Sf=0.ziua-Sf=0.Sf=0.n=4.laboratoare). cladire.Sf=0.noaptea.5.Cu aparate de climatizare 2.n=7.5.-combinata.Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre deschise ziua si noaptea(a. Calcul temp. si ext. Sf=0.n=4.5.) sau noaptea si inchise ziua(b.realizata cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control: Realizare 1. si umiditate aer.fiind si de ventilare. int. 2.De aer conditionat-caz particular pentru-temp.0 b.5.5. -temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru: 1.0.usi vitrate).opace usoare/grele si .Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea vara proceselor de transfer termic la int.cu limite mici de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali operatie.luminatoare.noaptea.Sf=0. -flux caldura in nodurile de temperatura..grinzi de racire) de aer) sau aer- 3.n=1.

pierderi de energie la surse de caldura sau pe traseu distributie. aer refulat.debit aer si temp.efectul protectiei nocturne. sau pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare. Etape de calcul: -transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona. Energia necesara pentru racire/luna: Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si mediu.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse interioare(W/mp) Ora Rezidential 1 12 24 Bucatarie 5 10 5 Sufragerie 0 10 0 Iluminat –W/mp 22 9 20 Dormitor 5 0 5 Echipamente-W/mp 7 5 3 Nerezidential Oameni –W/pers -Proiectare -Conferinte -Restaurant 155 130 150 Calcul necesar Cladiri climatizate. Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare.elemente comanda si control.2.climat exterior.surse interne de umiditate si caldura.date privind sistemul de incalzire.ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul.apa calda . -necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare.coeficienti de transfer termic prin transmisie.racire. Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp.fara control umiditate: energie -racire si -flux de caldura prin transmisie si ventilare.caldura acumulata sau cedata in masa cladirii.surse interioare de caldura sau solare.situatii speciale-pereti solari . climatizare/lunar -contributie surse interne si aport solar.descriere cladire.

instalatii ventilare. Debite calculate-zona si cladire. -sistem centralizat –centrala.sisteme hibride. -coeficient de presiune dinamica.pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare matematica.ventilator local.incalzire sau racire.producere hrana).pentru sisteme de racire si ventilatie-pierderi.debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica.cu cosuri.debite de aer pentru ardere. -aporturi de caldura solara-calcul.aeroterma.realizare nivel de acuratete ridicat.ventilare pasiva si hibrida.coeficient de permeabilitate la aer.flux de caldura mediu degajat de sursele interioare. Calcul energie /orar necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-racire capacitati.de aparate electrice si iluminat. de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de -energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme. -repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa. -degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica.utilizare anuala de energie suplimentara. Calcul ventilare mecanica-eficienta.coeficient de control local al debitului de aer.degajata.surse interioare de joasa temp.rezultate pe zone si cladire.arii de captare/element vitrat. -concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de evacuare naturala prin Calcul debite de aer pentru ventilare mecanica si naturala . -conditii interioare intrerupere.ventilare nocturna. Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic.debit prin aerisire.ventilati. -calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura.constanta de timp a cladirii pentru racire. Consum anual prin: -sistem distributie aer/incapere-. prin curgere apa calda/rece si canalizare . coeficienti de transfer termic prin ventilare.deschidere manuala ferestre. -transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata .opac.situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura.

2-1. . -ventilatoare.1 0.0 PM10ug/ m³ <20 10-30 20-50 PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um -debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare: Masura INT1 Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic >108 >30 72-108 20-30 43-72 12-20 <43 <12 m³/(sˆpers) >54 l/ sˆpers) >15 INT2 m³/(sˆpers) 36-54 l/ sˆpers) 10-15 INT3 m³/(sˆpers) 22-36 l/ sˆpers) 6-10 INT4 m³/(sˆpers) <22 l/ sˆpers) <6 Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara. -recuperatoare de caldura sensibila .inclusiv latenta(entalpica). energie la Metoda de calcul prin: ventilare -pierderi de caldura prin suprafata de transport aer.1-0.concentratii CO2ppm Rural Oras mic Centru oraspoluat 350 375 400 COmg/m³ <1 1-3 2-6 NO2ug/ m³ 5-35 15-40 30-80 SO2ug/ m³ <5 5-15 10-50 Total-PM mg/m³ <0.3 0.

-varietate instalatii. Calcul: -necesar pentru racire si dezumidificare. Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 2. elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie.-camere de amestec. -preincalzire aer. hidroizolaŃii.emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus. -umidificare izoterma aer iarna. Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local. -proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri. -preracire aer. . -umidificare aer.sursa lor.1 Ventilatie naturala Ventilarea naturală .clapeta deschisa a ventilatorului din fereastra .ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta diferentei de temperatura) sau forta vant. Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”.este uzuala si reglementata. anual de energie Metoda de calcul prin : la alte sisteme -consum la sarcini de caldura latente .pentru care trebuiesc extinse studiile in domeniu: -control sursa de poluare-cunostiinte.regland si consumul energetic:prin ferestre deschise. -vehiculare aer. -inertie termica elemente de constructie.prin bariere de aer.

precum şi de capitalul disponibil. cartier -reŃeaua de canale de aer. -pompele de circulaŃie agenŃi termici.2 Ventilatie mecanica si climatizare Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul poluarii. filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer. -agregatul pentru producerea apei răcite. Tip Elemente componente Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat sau spatiu de lucru Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu : pentru o cladire sau -priza de aer proaspăt .economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi se reduce eficienta ventilarii)-tab. Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie de climă. Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare : Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură Ventilator de evacuare . -sistemul de telegestiune. -baterii de încălzire sau răcire a aerului . nivelul de confort. Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului natural sau vice versa. -organele de reglaj-clapete. jaluzele. utilizare şi funcŃia clădirii.controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer.2.8. -recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat. Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu : -camera de amestec.

1. moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu: -direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C).2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale Pentru incalzirea locuinte.ro 3. ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate. 3.fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica.dar cu o elice de 20 m diametru. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare Source:ipconsult. 3. . Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea. creveti.in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti. transformata prin tehnologiile clasice in caldura.Fig. Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator eolian de ordinul zecilor de kW.

8 km. dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera .Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de a fi relativ constanta din / in pamant in cladire. Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat cat si incalzire: -vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior.care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul de electricitate cu 30-60% . dioxidul de sulf cu 30%. -sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura.oxizi de nitrogen redusi cu 70%. -iarna .cu cat adancimea creste. . printr-o unitate de condensare. Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul. dispersat în pamânt.caldura este captata din exterior.apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie).se bazeaza pe energia termala naturala constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 . apa panzei freatice si solul. temperatura solului este mai mare).12 grade C.-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3.apa fierbinte si aburul de 120370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei. Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie. comprimata si transmisa in interior. iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata.

R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire.deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si presiune ridicata.si invers frigiderului ca principiu: -Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura). printr-o pompa de circulatie.oer. bioxidul de carbon sau tipul R407C .indirect .ro Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura este relativ constanta pentru caldura si apa calda.3: Harta resurselor Source:www. propanul.circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura . usor cedand aceasta caldura).iesind ca vapori fierbinti . -Interior:circuit 2-agentul frigorific.prin care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol.unde se produce transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic.Fig.

agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade la (-2) C sau 1.ro .7 bar si se se reia ciclul. Source :www.agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii.pompedecaldura.gestionat de o pompa de circulatie.

.Source:www.deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius): .5 kW.pompedecaldura2005.chiar si 250..sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m.ro a. prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel)..Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa.30 30…. se realizeaza colectarea. -colectoare plane –in subsol la 1-1.: Tipul solului Sol Sol Sol Sol Sol nisipos uscat nisipos umed argilos uscat argilos umed cu apă freatică qg [W/m2] 10….25 25….5 m. sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2.15 15….... Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3.20 20…. 50 cm.preferabil in nisip pentru protectia plantelor.35 .deoarece valorile fluxului termic disponibil qg. se plaseaza serpentine de teava -distanta dintre acestea va fi de min.

sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central. c. minerale si poluanti).pot functiona bivalent.oer.Pentru aplicatii mari. Se ofera: -economii pana la 66% din energia electrica.de la o sondă sau mai multe.Source:www. situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita. se poate instala si un schimbător de căldură cu sursă de energie suplimentară .panza freatica poate fi utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire. -local(sarcină termică de 1-4 MW). Pentru temperature scazute ( sub -15º C). 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica: -descentralizat(peste 5MW. se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC). -vara.16mc/ora (la min 8 º C). inclusiv din lacuri. cu necesitati de încalzire si/sau racire diferita.daca este conventional curata.se alimenteaza sistemul clasic. ape de tunel. care opereaza zone diferite. . fluvii. prin intermediul instalatiei descrise .Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific: -iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer si apa calda).din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa .paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice . -confort.apa fiind rejectata in sol prin al doilea put la min.Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de alimentare. excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant.Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp.prin folosirea in cascada a pompei.ro b. la alta care trebuie încalzita. maxime de 28-30 º C. baraje –unde temperature depaseste 10º C).cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile.pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora. debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie). d. fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect. adica 0.).

Utilajele moderne au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab.apa sau aer).prin pierderi clasice si de echipament(termice.prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor. orăşeneşti şi municipale.existand posibilitatea aprinderii electrice automate si masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea. presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1 -100 mm.dar simplu de montat.si apoi uscat . silvicultură şi industrii conexe.-curat si fara poluare ca la o ardere.fiind mai mic la cea prin calorifere.5.3). precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica.5 kW intrati.3 Utilizare casnica a biomasei din lemn Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila .Producatorii si furnizorii detaliaza in livrari valoarea COP . La cuptor electric COP este 1.5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala .care reprezinta valoarea COP.ventiloconvectoare sau in pereti).5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5. O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat: COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol.pentru eficienta pompei . mecanice. inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală. COP=3. Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii. 3. pe langa traditionalul combustibil –ca butuci. este necesara la proiectarea si alegerea pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.5scazute la aer-apa. Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia electrica consumata:la 15 kW iesiti/4.precum si ecartul de temperatura detaliat.5-5.iar la pompa de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5. prin macinare tuturor produselor din lemn).realizabil prin sisteme de distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala.dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune).9.4 . astfel incat sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile).adica o economie finaciara. .Valori uzuale sunt de 3.4 5. trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor .Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda. deşeurilor şi reziduurilor din agricultură. electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin aceasta formula. Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire Tip Sobe cu placi ceramice si cazane pentru butuci din lemn Functionalitate Modalitatea traditionala cea mai eficienta.

75% din cladirile nou construite pentru rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab.Nou construite Rezidential -Unifamilie N-5 M-95 -Multifamilie M-100 2. Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M) Regiune Potential de dezvoltare in 2010 1.In stoc -Unifamilie N-constant M-creste -Multifamilie Nivelul dezvoltatii (% din stoc) 20 80 Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc) Franta-rezidential -10% pentru incalzire la o locuinta existenta.org 4. Source: www.izolare controlata cand evacuarea aer este in cladire izolata. Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat.Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% .Cazane si sobe pentru pelete Cazane pentru aschii din lemn Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si. comanda electronica(variatii ale umiditatii combustibilului).25-caldura 88-evac.apoi.2-caldura 85 10-evac..pompa de caldura si pentru apa calda.utilizare de motoare cu viteza variabila.Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua.In stoc -Unifamilie N-75-80 M-20-25 -Multifamilie 35 40-de evacuare aer. Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei societati:alimentare automata cu combustibil.5-caldura .energytraining4europe. 100 75 25 Finlanda 1.cu exceptia -in Scandinavia si Franta . arderea la temperatura inalta intr-o camera speciala. -30% la una de curand construita Consum ridicat electric pentru ventilare(motor): -850 MkWh/anunifamilie.10: Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire.Nou construite -Unifamilie N-scade M-creste -Multifamilie M 2.

5 la multifamile. 4.in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare. poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid) . sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin comutator orar programat sau controlul temperaturii .fezabilitatea “racirii economice”. -dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al produselor si materialelor. -reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane. deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de căldură şi instalaŃiile solare. Source:Program ATLAS 70 30 N-30 M-70 40 60-evacuare aer In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in comercializare.Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si 5% mechanic in multifamile.Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica.la temperature joase-economii de pana la 30%.N-constant multifamilie.cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului. M-creste -1200-comercial sector Prin eficiente motoare cu viteza variabila-65% eficienta. -produse eficiente-pentru incalzire.temporizator.Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1.thermostat.prin pardoseala -eficacitatea maximă. de CO2.Cehia-in cladiri administrative dezvoltat sistemul mechanic.izolare dinamica.-535 MkWh/an.reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii.pre-conditionare al alimentarii cu aer. -corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire. -dezvoltarea unei calitati pentru confort . -sistemele de reglare.1 Viitorul tehnologic -aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta. un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai rece decât cel din interior.prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza functionarea echipamentelor pe vreme calda .optimizare a incalzirii prin introducere RES.ventilatie.control miscari aer.care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul. -incalzire prin pereti-umeda si uscata. senzori de umiditate.

Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din de locuit cochilii din vata minerala. confortului si securitatatii .inlocuire cazan.In urma expertizei.ENERO Ghid.Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si boiler. armaturi cu consum redus si debitmetre pentru apartament.Urmarirea si adaptare la consumul casnic . 3.monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor. costurile de functionare.termostatici.Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Aplicatie Cladire de locuit individual a S+P+1E Imbunatatire a confortului termic 1. Avantaje 1. 3. S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de retur. 2. Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri.spalare instalatie interioara.-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii. a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera.ventile de aerisire la nivelul corpurilor de incalzire.reducerea timpului de exploatare al unui echipament. 2. incluzând necesarul de electricitate.Instalatia de incalzire: bloc -montare contor de caldura general. 3.Randament de producere superior si durata de viata. colectiva. temperatura.repartitoare de costuri cu evaporare.Instalatia de apa calda: -montare contor general.2.evaluat dupa masurile de modernizare ale cladirii.Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la nivelul centralei Cladire 1. implicit se reduce si gradul de uzura al echipamentelor .Evidentiere a consumului si regla functie de gradul de ocupatie.

Junkers Grupul Bosch Termomax Durata de viata Eficacitate Köber Productie .inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor .thermaltechnology.nu emana radiatii electromagnetice.preparatoare pentru apa calda.www.la case noi se instaleaza sub sapa . iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) .ro Noi va tratam cu caldura -Cazane.Surse de incalzire alternativa-panouri solare .2 Solutii moderne si eficiente propuse Tehnologie Thermal Technology Performanta de asigurat Consum energetic ridicat Solutie propusa si realizata Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in membrana termoconductibila.generatoare de aer cald. Junkers.pe acoperis sau pe conducte.sisteme de climatizare. (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.distribuie in medie 55 W/mp .peste un strat de polistiren.aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau pereti .fiind gestionabila si prin calculator.4.motan.ro Puterea culorii si centrale Motan.fiind alimentata de un circuit principal. www.ro Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de combustibil gazos consumat.Termomax.pompe de caldura www.si incalzire apa din piscine.Centrala in condensatie –www.ro.

cazane electrice pana in 15 kW.laing.com 1.ro Caldura este elementul nostru -cazane murale .Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid.incalzire electrica prin pardoseala.robinete de echilibrare termica.ro Centrale termice controlate prin computer.centrale in condensare cu panouri solare-www.Casitherm.danfoss. prin canal în pardoseală www.ro Sistem de aer conditionat.ro Ieftin.Negarra.atmor.Pompa de apa calda instantanee .baxi.hu 2.hidrofoare – www.radiatoare tip panou-www.laing.aparate de conditionat www.Boiler pe gaz www.schimbatoare de caldura.Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda.regulatoare si vane.boiler mixt.cazane de baie.pompe de circulatie.ventilare.conducte www.-incalzitoare electrice de apa cu acumulare de caldura sub presiune.ro 1.celsius2000.www.cazan electric.wolf-heiztechnik.cazane fonta sau otel-www.ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.Variotherm Romstal Baxi Romania Buderus Eltim nationala Diversitate tehnologica Economicitate si mentenanta Sistem centralizat ineficient Randamente mici in sistem centralizat Eficienta Sistemul de încălzire prin perete sau podea.de 2.variotherm.ro Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.Boilere.ventilatoare.ro Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz.eltim.dotare cu cronotermostate .ro Centrale murale.pompewww.sistem de incalzire prin pardoseala.standard si in condensare-marca Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium).buderus.arzatoare pe gaz.boilere.panouri solare Cazane .si pe baza de combustibil solid.romstal.umiditatii si puritate aer Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda www.ro Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare.cu condensatie si conventionale.incalzire si frig Danfoss Control eficace Schenderlein Functionare necontrolata Casitherm Diversitate Electromec Temperaturi ridicate vara si necompensate Durabilitate Emisii ridicate de noxe Diversitate in solutii Dipet Keston Laing Atmor Wolf Instal Siguranta in functionare Performanta Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii.substatii.com .schimbatoare de caldura.

promoterm. dar nu e disponibil în toate locurile.racitoare.ro Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare camp dinamic in incapere.Purmo Eurato Wesper Air Systemair Clima Therm ClimaLux MultiSplit MatriXclima Ferroli Frigorex Unicomp Neura Kapitherm StiebelEltron Trapec Elemente durabile Diversitate technologica Durabilitate Cercetare pentru calitate Asigurare confort si calitate Control eficace Siguranta Elemente durabile Siguranta Eficacitate Performanta Diversitate Asigurare confort si calitate Durabilitate Clădire eficientămediu confortabil cu consum minim Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa www.ro Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare www.eurato.testare a functionarii grup de ventilare.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ scump.ClimaTherm.apa pentru apa calda menajera si incalzirea de iarna! www.ro Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC .factorul de putere necesar -0.incalzire.panouri termoizolante.ro Pompe de caldura-valoare COP de 8.bobinaj motoare Instalatii pentro viata –termice.Ige.unicomp.purificare.trapec.temp.ventilatie www.ventilare.ro Solutii complete pentru aer conditionat.mai ieftină dar are .ventiloconvectoare Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.incalzire si ventilatie www.centrale www.ro Instalatii frigorifice-vitrine.păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice.ro Servicii la „cheie”-climatizare.centrale termice www.ascomi.ClimaLux.insule.climatizare .gaz natural -ieftin şi curat.ro Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer.ro Echipamente de aer conditionat www. clase de curs-16oC – 18oC.frigorex. modu complex de ventilatie si aerisire AERO300 Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer.ro Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii.purmo.tratar aer www.9.

01.montaj aparat de o firma autorizata ISCIR. dar scump.realizare.putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru arzător-mai multe emisii nocive. Legea gazului nr .proiect si executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN. Climatizare Consum de gaz natural Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate. -Instalare aparat de utilizare gaz:1.09. -Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01. www.Ghid Practic Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC.GPL este curat (în mod normal Propan sau Butan).combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de depozitare si impact mai mare asupra mediului. 5. .2007 si casnici-100% de la 01.351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc].obtinere accord de la distribuitor.ro -De la 1.07. 2007.2.distributie si reglaj.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi termostatici-minim 25-35%.2007.conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal).anrgn.3.

verificare-la max.04.indiciu a randamentului scazut-www. vestibul.ex. etc.-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR.verificati temperatura anormala a gazelor de ardere . termostat camera. regulator cu senzor exterior Avantajele beneficiarului centralei termice .iscir. autorizat de ISCIR.tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat / evacuare gaze arse • complet automatizate .si suprafeŃele vitrate sunt „parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din geamuri de construcŃie specială (securizat. termopan etc.)"-Ordin MEC nr.3 milioane de consumatori casnici Obligativitatea instituŃiilor şi unităŃilor de interes public Centrale termice pe combustibil gazos pentru spatii de locuit Avantajele centralelor termice si ale beneficiarului De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate.ro Avantajele centralelor termice • eficienta termica mare: 90 .2007-va fi calcultata in functie de greutatea produsului. bai.pentru electronice si electrocasnice-de la 1 . conform normelor în vigoare • functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural • echipamente compacte • emisii reduse de noxe • varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime .109 % • flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii. si 10 la echipamentele IT Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care au loc scurgeri de gaze: de la aragaz. debarale. 2 ani si revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare. 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2.pana la 20 euro la “electrocasnice albe”. Taxa de reciclare –“taxa verde” Montarea detectoare automate de gaze Taxa. centrală termică.inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o scadere a facturii cu 30%. Verificare eticheta CE si de Randament. arzător etc. pivnite.

Rezistenta electrica produce noaptea caldura. pentru NU. aer.lipsa apei calde menajere.Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate.Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de mobilier . conditiile de alimentare cu energie electrica (retea mono sau trifazica.zona geografica -apa.economii de energie de 20-30%. deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet. 713/2004. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C. -0.gaz lichefiat. pe faŃa interioară a peretelui exterior.Montaj în spatele radiatoarelor. centrala termică se montează în bucătărie. Vara . 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si Importatorilor de Centrale Termice www. Ordin MEC nr.org 1. Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere. etc. nu asezati mobilier la distante mici de calorifer . Source: www.03 m2 pe m3 de volum net de încăpere. vestibul. a unei plăci izolatoare şi reflectorizante.info 1. puterea electrica maxima permisa pe racordul electric).m.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile: -InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie.energytraining4europe.) . Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare rezervor sau conducte si fara scurgeri.c. -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze.ex.Impuneri prin reglementari Rezervor de stocaj Optimizare echipamente Alegere pompa de caldura si tip de furnizare sura Pardoseala radianta • autodeterminarea confortului • independenta fata de sistemul centralizat . balcon. 2.05 m2 pe m3 de volum net de încăpere. uşi cu geam sau goluri. luminatoare cu geamuri.sol in care se afla obiectivul. în cazul construcŃiilor din zidărie. Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature. combustibil lichid. toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă totală de: -0. în cazul construcŃiilor din beton armat. temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de preselectie(economie de pana la 50%) Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii. pentru creşterea eficienŃei corpului de încălzire. stocata in rezervor si utilizata ziua. Pentru încălzirea de apartament. toamna cand temperatura exterioara este scazuta • consum redus de combustibil • confort optim de caldura si a. sub formă de ferestre.prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta.daca vrei economii de energie pe ansamblul clădirii .apict. la 3-5 cm sub suprafata pardoselii.In timpul iernii. la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor.

termoizolarea conductelor de distribuŃie.verificare tiraj.eliminare pierderi de agent termic.(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate. -InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării. eliminăre depuneri prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii. -InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte.verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt.montarea ventilelor de dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane.utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă caldă.curăŃarea lor si a canalelor sau cos de fum.revizia arzatoarelor. -Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării. .montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la intrarea în clădire.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->