Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC) pentru eficienta energetica si aer interior curat
In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.

Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie sa actioneze pentru–tab.1: -dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia naturala; -etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii; -sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica; -dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente; -comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului. Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora. Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act.. Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si incalzire: -fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ; -transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor. Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire Instalatie Incalzire Tehnologie Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre. Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura

gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C . Racire
Structura consumului de energie termica

electricitate 11%

prepararea hranei 7%

a.c.m. 25%

incalzire 57%

Surse de caldura necesar a fi eliminate : - interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului. -din exterior-prin energia solara . Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman. InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer, ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!! Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001 InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu turnuri de racire pentru a furniza frig. ReglajRepartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer

000 de familii şi persoane singure.107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne. 1.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald poate fi recirculata.Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic. se află în mediul rural. structura acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr.racirea sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab.contoare de caldura si apa calda menajera . ceas programabil pe cazane. astfel incat acesta sa nu fie poluat). combustibili petrolieri. cărbuni.270. panou de programare temperaturi pe zone: aduc economii de energie de circa 20%( ex.000 au venituri de până la 500 lei/membru de familie. din care circa 2.Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere Prin convertirea.regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%).invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si absortie(se obtin temperaturi de 100 °C).a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura. utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul. Structura consumului de energie termica . Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum .care poate avea si motor electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie. Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră. precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure care în majoritate. -pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta temperatura.aproximativ 4.expansiune si evaporare.masurari .2 sau figura 1: -cazane –prin combustie. din surse externe.pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie. regulatoare electronice.700. circa 85%. -ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte.condensare.

Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C.lichid.preparare centralizata 2.echipament control si automatizare.vane. -regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C. -preparare/acumulare. pierderi energie/consumata de echipamente-pompe. Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d. -distributie-reciclare. Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C Locuit 1.brichetat.preparare locala in cazan -pe gaze -carbune Birou Club Restaurant Hotel 4 stele Bai publice 1 functionar pe schimb preparare centralizata 2 mese pe zi Cu spalatorie Cu cazi de baie 60 55 5 15 36 225 100 totale de 75 Energia utila/auxiliara Temperatura Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda. Apa rece-10 °C. . -producere energie termica in proces. Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin: -centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu sau o cladire. -combustibil-gazos.solid natural.Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-furnizare.iar spalat/degresat-50-60°C.

J/an Total mediu[l/omxzi] Necesar anual Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] : V[l/zi]=axSloc[mp] Sloc 14-40 70 100 125 150 200 225 250 a 45 38.cla utilizare consum total [l/zi]: P[kCal/zi] si p .pranz-p.87 3655. temp.s-6 p-2.24 4461.61 4844.31 20.61 4663.31 Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare].38 V 630-1800 2661.s-3 30 (75)/15 2 d-1.p-3.24 26.N-numar de utilizatori/zi.73 19.17 3272.02 32.73 29.s-2 spalari 5 75 27375 l/omxzi si energie5730xmil.56 3968.45 22.seara-s Toaleta Spalat maini Dus Baie la cada Preparare hrana Spalat vesela Curatenie usoare si d-6.de utilizare t [°C].

dioxidul de azot.5 74.33 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol.55 -/750/0. -incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.dioxidul de sulf.7 58.4 360/0.26 3525/4.2 36.66 0. Murdar si uneori poluant .8-71.2 4.Intretinere mai .hidrocarburi nearse.5 1175/1.3 9.6 2 2 0.9 Avantaj CO Kg/Toe 4.0 1440/1.zi 40 40 35 40 50 70 4 1 1125/1.5 5-6 10 3 3 0.aldehide).84 240/0.3 1-2 24 30 36 40 15 145 c 3-4 36 12 45 72 40 15 220 5-6 60 8 90-120 90-120 80 30 374-428 1-2 480/0.9 2.27 5-6 1200/1.42 lavoar bideu dus cada spalator masina spalat Consum total Consum mediu 6-10 6 30-40 120-150 20-30 100 l/zi l/om.68 2100/2.fata de cea cu lemn.9 4.este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25: -reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon . Deosebit de relevant si necesar este Sinteza.2 Dezavantaj Combustibil Carbune moale Carbune brun CO2 SO2 NOX Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe 3.5 73.3 0.[kW/zi] Receptor C t 1-2 N 3-4 6 2 1.2 11.8 4 0.2 Pret convenabil.Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu : Compusi organici volatili Kg/Toe 2.particule cu sau fără produşi chimici ataşaŃi.36 1146/1.84 - P/p 3-4 720/0.15 0.87 720/0.15 1950/2.13 72.26 5370/6.31 2250/3.1 975/1.

dificila.1 4.42 0.2 8.Intretinere masuri de siguranta .petrol.tratat sau verde.grătar defect 4.PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon .tiraj slab Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau funingine(dupa tipul instalaŃiei.7 2.3 5.2 18.5 5.Utilizare larga .6 10.9 0. cel mai ecologic dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2.tip combustibil.Eficienta redusa Motorina Pacura 3.Gaz sau petrol 1.vaporizare.Lemn.3 - 0.9 51. Gazul natural -sursă de energie puternica. lipituri.particule cu sau 2.energytraining4europe.Centrale de Cazane: imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2.Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau de cartier. 2.In general Sunt necesare mai multe eficienta ridicata . 1.deseuri 3.aldehide 3.dioxidul de azot.42 0.org Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania Pozitionare si Instalatie statistica Locale -Sobe-gaze4% -Sobe –com.1 3.1 5.aer de ardere poate fi insuficient pentru arderea completă a combustibilului.gradul de ventilare a aerului interior).dioxidul de sulf.9 0.arzătorul se deregleaza.Combustibili fosili-ŃiŃeiul.Gaz natural sau gaz lichefiat.mentenanta.Kerosen. activităŃi incidentale -suduri.Pret rezonabil Probleme de murdarie PLG (butan. arderea ramuri . cărbunii precum lignitul si huila.42 Operare si stocare simpla .Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi.084 2. gazul natural.Pret mai mai redusa a echipamentelor ridicat Source: www. solid-57% -Centrale termice-8% -Centrale termice -Sobeceramice -Şeminee -Cazane de apa -Cuptoare Combustibil si evolutie proces tehnologic 1.hidrocarburi nearse.Cărbune.42 Foarte curate .3 0. propan) Gaz natural 2.

Colecteaza Energia termo-solara Source:APICT Sistemul de termoficare centralizat . pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate sarcină.31% -fără condensaŃie Pompe de circulaŃie ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii (termoizolaŃie. incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca. 1.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura monobloc. oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu confera costuri maxime. condens evacuat gaze de ardere alim.Pompe de caldura 2.cu pierderi de retea(de 30-45%.debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea financiara este deficitara.eficienta ridicata. Contoare de energie termică StaŃia de tratare a apei de adaus InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş. debit vehiculat). Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur . Resurse regenerabile 1. 58% in medie lunara fata de sistemul centralizat-[APICT]. 4. iar in locuinta sunt de 30-45%. cu comb.instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%.apa caldă rece .apă tur .split sau multisplit.Colectoare solare 2. fata de standardele europene).Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc la apariŃia de bacterii şi a mucegai.In interior se afla montate: Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame.

Hotararea de Guvern nr. care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda.3Pn si >50°C Randament %la 70°C Randament % la o sarcina de 30% si >50°C 83 la Pn de 10 kW 84. sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului. care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi . Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn si la o temperatura medie a apei din cazan Eticheta daca randamentul este > val. bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica. 400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat. Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab.Prin armonizarea legislatiei din Uniunea Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana.6 kW 86 la Pn de 100 kW >84+2 logPn >87+2 logPn >90+2 logPn >80+3 log Pn >83+3 log Pn >86+3 log Pn 86 la <10 kW 87 la 31.Fig.6 kW 88 la 100 kW .5 la Pn de 31. aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. stabileste cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard. trebuie sa fie sigure. fara bariere comerciale. 4 kW la max. persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.1 Eficienta generarii Cazanele noi pentru apa calda.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie Source:ipconsult. standard • •• ••• Randament % la Pn si 70°C Randament %la 0.3: a) respecta cerintele de randament b) au aplicat simbolul de eficienta energetica c) daca poarta marcajul european de conformitate CE.ro 1.introduse pe piata si puse in functiune. 574/2005.de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min.

Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7.pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab.55 0.furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC.2 Reducere de emisii GHG Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire.4 : Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2 Technologie de incalzire Electrica din sistemul national Direct Gaz in spatiu Cazan pe petrol si apa calda Cazan pe gaz si apa calda Cazan cu condensare pe gaz si apa calda Eficienta (%) 35 80 80 80 95 Emisii de CO2 (kg/kWh incalzire) 0.2% din cerere .in 2010 reducerile vor fi de 26 mil.5 la Pn de 316 kW Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW. pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii).au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.2 Mtoe.19 .mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%.in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%).destinat sa asigure caldura prin emiterea de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis.•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn Source:HG nr.iar la cele moderne de 70%.la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%. 1.24 0.574/2005 si Directiva 92/42/EEC 89 la 316 kW 87.in 2010 economie de energie de 11.21 0.an. si cu 100% prin trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996) Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz de absorptie(tab.29 0.

12 Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.prin functionare.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca .5 .GJ) CO2 dioxid de carbon CH4 metan N2O dioxidul de azot CFCs carbonat SO2 dioxidul de sulf NOx oxidul de azot CO monoxidul de carbon VOC Source:Program ATLAS HP electrica 0 0 0 0-13 0 0 0 0 HP cu absorbtie 44.17 0.14-0.6: Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori (electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU Caracterizare Marime kW Capacitatea majora Petrol 20(-70) 18-19 Gaz 20(-70) 19 Lemn 40 36 HP 10 Caldura HP electrica 10 Caldura eliberata .in halocarbonati.000 1.0 ? 0 0 30 12 0.2 HP cu motor pe gaz 36.HP electrica 110 HP cu gaz de 130 absorptie HP cu motor pe gaz 150 Source:Program ATLAS 0.000 70-170 ? 0-9 0 6-150 150-3.recomandat fiind pentru emisiile de HCFCshidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.22 0.dar si a eficientei.000 7-17 Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata . Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz Emisii gazoase (g.dupa anumite caracteristici si prettab.emisiile de NOx local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la un potential de 10-2-% reduceri emisii.

2-pierderi 0.2 –electricitate pt ardere 73 0.713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele vitrate necesare.cu schimb de căldură mai intens.2 –electricitate pt ardere 95-conventional 108-condensare 0. Utilizarea gazului conferă un înalt standard de siguranŃă.5 Factor emisii CO2 73 g/MJ Factor emisii SO2 0-20 mg/MJ Factor emisii NOx 15-25 mg/MJ Factor emisii – 5 –usor in scadere celelalte mg/MJ Source:Program ATLAS 1.7. ceea ce permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus. InstalaŃiile de ardere trebuiesc . randamentul poate creste pana la 109% . -dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat. inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului nr. termopan ).sa fie bine instalate. utilizate.fata de centralele termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse.1 50-70 0-1 90.conventional 0.se elibereaza căldura de condensare. .conform normelor.8-pierderi 0.echipate cu vas de expansiune. -emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină).3-0. sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie specială -securizat. putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor.2-pierderi 0.avantajele sunt: -consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.kW utilizata Eficienta combustibil % la Pn Rata proprie de consum kW 93-conventional 103-condensare 0.2 –electricitate pt gaze evacuate 100 20 200-300-in scadere 200-300-in scadere eliberata GJ/kW/an-8 GJ/kW/an-12 0.5 0.3-0. iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală” este ghidul in domeniu-tab.3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit Necesare sunt centralele cu condensare de gaz .

5% din locuinte erau dotate: -sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune. .m3 5.5 9. crt.necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate.Nm3 125 140 155 150 165 180 175 183 205 Apa-consum mediu / luna. diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).2 11. iritare nazala.0 25÷30 Kw 25÷30 Kw Energie electricaKw/h 25÷30 Kw Source:APICT Sursa interna.ca o politica energetica necesara in sector. 4 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane Gaz-consum mediu / luna. de persoane pentru o centrala cu condensare de gaz Nr. 2 camere Apartament Nr. -aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi convectivi intenşi.Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie. 3 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane 3.5 8.chiar daca in 2002 doar 0. conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice 2.2 11.7 13.Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr. 1. persoane 2 persoane 3 persoane 4 persoane 2.0 5.0 6.5 8.

praf) din incaperi: Sursa energie circulatie aer si se dilueaza/elimina cel 1. Mecanica.in raport cu cea ext. Circuite aer Instalatiile: Unul-introducere sau evacuare aer .cu un circuit de aspiratie.: -suprapresiune-cu un circuit de introducere. -generala. Doua. . Presiune aer incapere Instalatiile:conform resiunii aer din incapere. -simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer 3.realizare debit de aer necesar. -neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre.prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer: -numai ventilare.Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior poluat(umiditate. excesul de umiditate produs la interior este necesar o Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare Proces 1. Dimensiune spatiu Ventilare realizata: -locala.Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica.prin diferente de presiuni int.-exterior create de factori naturalidiferente de temperatura si vant: -organizata-conform normelor sanitare.Naturala.introducere si evacuare aer.gaze. 2. Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt insuficiente pt. -depresiune. -echilibrate.vapori.

realizata cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control: Realizare 1.Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre deschise ziua si noaptea(a.n=4.usi vitrate).n=7.opace usoare/grele si .Sf=0. si umiditate aer.5.n=1. -flux caldura in nodurile de temperatura.Sf=0.5.5 b.prescrisa-se cupleaza cu ventilarea.noaptea.luminatoare. Calcul temp..) functie de suprafata de deschidere efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf) 1 fatada a.) sau noaptea si inchise ziua(b.Climatizarea asigura o temp.n=1. si ext. 2.laboratoare). Caracterizare-elementele de delimitare transparente(ferestre.Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale apa(ventilo/ejectoconvectoare.ziua-Sf=0.5 sunt :ext.0 b.cu limite mici de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali operatie.De aer conditionat-caz particular pentru-temp.0.Sf=0.fiind si de ventilare. cladire. Sf=0.-combinata. -temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru: 1. int.5.noaptea.5.Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea vara proceselor de transfer termic la int.Cu aparate de climatizare 2.5 2 fatade a.5.grinzi de racire) de aer) sau aer- 3.n=2.ziua-Sf=0. -temperaturi exterioare echivalente. Se calculeaza-coeficienti de transfer de caldura.5.int.n=4.0.

aer refulat. sau pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare.2.descriere cladire. Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp.efectul protectiei nocturne.caldura acumulata sau cedata in masa cladirii. climatizare/lunar -contributie surse interne si aport solar.elemente comanda si control.fara control umiditate: energie -racire si -flux de caldura prin transmisie si ventilare.date privind sistemul de incalzire.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse interioare(W/mp) Ora Rezidential 1 12 24 Bucatarie 5 10 5 Sufragerie 0 10 0 Iluminat –W/mp 22 9 20 Dormitor 5 0 5 Echipamente-W/mp 7 5 3 Nerezidential Oameni –W/pers -Proiectare -Conferinte -Restaurant 155 130 150 Calcul necesar Cladiri climatizate. Etape de calcul: -transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona. Energia necesara pentru racire/luna: Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si mediu. -necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare.climat exterior.situatii speciale-pereti solari .debit aer si temp. Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare.racire.surse interioare de caldura sau solare.ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul.coeficienti de transfer termic prin transmisie.surse interne de umiditate si caldura.apa calda .pierderi de energie la surse de caldura sau pe traseu distributie.

coeficient de control local al debitului de aer. -repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa.deschidere manuala ferestre.flux de caldura mediu degajat de sursele interioare.cu cosuri.ventilare nocturna.de aparate electrice si iluminat.ventilator local.ventilati. -conditii interioare intrerupere. Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic. -concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de evacuare naturala prin Calcul debite de aer pentru ventilare mecanica si naturala . Consum anual prin: -sistem distributie aer/incapere-. -transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata . coeficienti de transfer termic prin ventilare. Calcul energie /orar necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-racire capacitati. -sistem centralizat –centrala.producere hrana). Debite calculate-zona si cladire.debit prin aerisire.opac.incalzire sau racire. -degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica. Calcul ventilare mecanica-eficienta.instalatii ventilare.degajata.sisteme hibride.ventilare pasiva si hibrida.aeroterma.rezultate pe zone si cladire.debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica.arii de captare/element vitrat. -aporturi de caldura solara-calcul.surse interioare de joasa temp. de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de -energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme.realizare nivel de acuratete ridicat. -calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura.debite de aer pentru ardere.pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare matematica.situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura.pentru sisteme de racire si ventilatie-pierderi. -coeficient de presiune dinamica.coeficient de permeabilitate la aer.constanta de timp a cladirii pentru racire.utilizare anuala de energie suplimentara. prin curgere apa calda/rece si canalizare .

inclusiv latenta(entalpica).2-1. .0 PM10ug/ m³ <20 10-30 20-50 PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um -debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare: Masura INT1 Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic >108 >30 72-108 20-30 43-72 12-20 <43 <12 m³/(sˆpers) >54 l/ sˆpers) >15 INT2 m³/(sˆpers) 36-54 l/ sˆpers) 10-15 INT3 m³/(sˆpers) 22-36 l/ sˆpers) 6-10 INT4 m³/(sˆpers) <22 l/ sˆpers) <6 Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara.1 0. -recuperatoare de caldura sensibila .1-0. -ventilatoare.concentratii CO2ppm Rural Oras mic Centru oraspoluat 350 375 400 COmg/m³ <1 1-3 2-6 NO2ug/ m³ 5-35 15-40 30-80 SO2ug/ m³ <5 5-15 10-50 Total-PM mg/m³ <0.3 0. energie la Metoda de calcul prin: ventilare -pierderi de caldura prin suprafata de transport aer.

este uzuala si reglementata. Calcul: -necesar pentru racire si dezumidificare. -preracire aer.1 Ventilatie naturala Ventilarea naturală . -umidificare aer.ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta diferentei de temperatura) sau forta vant. . Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local. anual de energie Metoda de calcul prin : la alte sisteme -consum la sarcini de caldura latente . -varietate instalatii. -inertie termica elemente de constructie.regland si consumul energetic:prin ferestre deschise.sursa lor.pentru care trebuiesc extinse studiile in domeniu: -control sursa de poluare-cunostiinte. -vehiculare aer.emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus. -umidificare izoterma aer iarna. hidroizolaŃii. Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 2.clapeta deschisa a ventilatorului din fereastra .prin bariere de aer. Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”.-camere de amestec. -preincalzire aer. elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie. -proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri.

jaluzele. -agregatul pentru producerea apei răcite. -baterii de încălzire sau răcire a aerului . -organele de reglaj-clapete. utilizare şi funcŃia clădirii. Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie de climă.8. -pompele de circulaŃie agenŃi termici. Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului natural sau vice versa. cartier -reŃeaua de canale de aer. nivelul de confort. filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer. Tip Elemente componente Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat sau spatiu de lucru Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu : pentru o cladire sau -priza de aer proaspăt . precum şi de capitalul disponibil. Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu : -camera de amestec.2 Ventilatie mecanica si climatizare Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul poluarii. Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare : Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură Ventilator de evacuare .2. -recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat.economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi se reduce eficienta ventilarii)-tab.controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer. -sistemul de telegestiune.

1. 3.ro 3.2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale Pentru incalzirea locuinte.Fig.fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica. ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare Source:ipconsult. creveti. Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator eolian de ordinul zecilor de kW. transformata prin tehnologiile clasice in caldura. 3. . moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu: -direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C). Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea.dar cu o elice de 20 m diametru.in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti.

. dioxidul de sulf cu 30%. Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat cat si incalzire: -vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior.cu cat adancimea creste.care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul de electricitate cu 30-60% .apa fierbinte si aburul de 120370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei. temperatura solului este mai mare). apa panzei freatice si solul. dispersat în pamânt.12 grade C.oxizi de nitrogen redusi cu 70%.apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie).caldura este captata din exterior.8 km. -sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura.-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3. Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie. printr-o unitate de condensare. iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata. dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera .Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de a fi relativ constanta din / in pamant in cladire.se bazeaza pe energia termala naturala constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 . -iarna . comprimata si transmisa in interior. Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul.

deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si presiune ridicata. printr-o pompa de circulatie. bioxidul de carbon sau tipul R407C .Fig. usor cedand aceasta caldura).3: Harta resurselor Source:www.prin care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol.ro Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura este relativ constanta pentru caldura si apa calda. R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire.oer. propanul.indirect .iesind ca vapori fierbinti .si invers frigiderului ca principiu: -Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura).circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura . -Interior:circuit 2-agentul frigorific.unde se produce transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic.

pompedecaldura.7 bar si se se reia ciclul. Source :www.agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii. agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade la (-2) C sau 1.ro .gestionat de o pompa de circulatie.

35 .: Tipul solului Sol Sol Sol Sol Sol nisipos uscat nisipos umed argilos uscat argilos umed cu apă freatică qg [W/m2] 10….preferabil in nisip pentru protectia plantelor. se realizeaza colectarea.. 50 cm.Source:www. Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3...pompedecaldura2005.15 15….20 20….Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa.ro a.30 30…. prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel).deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius): .sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m. sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2.chiar si 250..5 m. se plaseaza serpentine de teava -distanta dintre acestea va fi de min.25 25…. -colectoare plane –in subsol la 1-1..5 kW..deoarece valorile fluxului termic disponibil qg.

-vara. baraje –unde temperature depaseste 10º C).cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile.se alimenteaza sistemul clasic.prin folosirea in cascada a pompei. debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie). se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC).oer.apa fiind rejectata in sol prin al doilea put la min.Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de alimentare. excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant.). adica 0.ro b. la alta care trebuie încalzita. maxime de 28-30 º C. d. -local(sarcină termică de 1-4 MW).16mc/ora (la min 8 º C).sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central. minerale si poluanti). -confort. Se ofera: -economii pana la 66% din energia electrica. situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita.Pentru aplicatii mari.Source:www. care opereaza zone diferite.panza freatica poate fi utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire. cu necesitati de încalzire si/sau racire diferita. Pentru temperature scazute ( sub -15º C). c.de la o sondă sau mai multe. fluvii. . se poate instala si un schimbător de căldură cu sursă de energie suplimentară .daca este conventional curata.Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp.din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa . fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect.pot functiona bivalent.Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific: -iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer si apa calda). inclusiv din lacuri.pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora. prin intermediul instalatiei descrise .paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice . ape de tunel. 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica: -descentralizat(peste 5MW.

4 5.apa sau aer).-curat si fara poluare ca la o ardere.si apoi uscat . este necesara la proiectarea si alegerea pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor. Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire Tip Sobe cu placi ceramice si cazane pentru butuci din lemn Functionalitate Modalitatea traditionala cea mai eficienta.4 . precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale. silvicultură şi industrii conexe.iar la pompa de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5.dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune). presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1 -100 mm. astfel incat sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile). trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor .5 kW intrati.precum si ecartul de temperatura detaliat.3 Utilizare casnica a biomasei din lemn Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila . electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin aceasta formula. .3).existand posibilitatea aprinderii electrice automate si masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea.Valori uzuale sunt de 3.9. 3.5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5. pe langa traditionalul combustibil –ca butuci.5.adica o economie finaciara.ventiloconvectoare sau in pereti). orăşeneşti şi municipale. mecanice. Utilajele moderne au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab.5scazute la aer-apa.fiind mai mic la cea prin calorifere. deşeurilor şi reziduurilor din agricultură. prin macinare tuturor produselor din lemn). O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat: COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol. Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia electrica consumata:la 15 kW iesiti/4.care reprezinta valoarea COP.prin pierderi clasice si de echipament(termice.dar simplu de montat. Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii. La cuptor electric COP este 1.5-5. inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală.Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica.realizabil prin sisteme de distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala. COP=3.pentru eficienta pompei .Producatorii si furnizorii detaliaza in livrari valoarea COP .5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala .

Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua. comanda electronica(variatii ale umiditatii combustibilului).Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% .2-caldura 85 10-evac.utilizare de motoare cu viteza variabila. 100 75 25 Finlanda 1.Cazane si sobe pentru pelete Cazane pentru aschii din lemn Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si..apoi.energytraining4europe. arderea la temperatura inalta intr-o camera speciala. Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei societati:alimentare automata cu combustibil.In stoc -Unifamilie N-constant M-creste -Multifamilie Nivelul dezvoltatii (% din stoc) 20 80 Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc) Franta-rezidential -10% pentru incalzire la o locuinta existenta.cu exceptia -in Scandinavia si Franta .In stoc -Unifamilie N-75-80 M-20-25 -Multifamilie 35 40-de evacuare aer. Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M) Regiune Potential de dezvoltare in 2010 1.Nou construite Rezidential -Unifamilie N-5 M-95 -Multifamilie M-100 2.Nou construite -Unifamilie N-scade M-creste -Multifamilie M 2. Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat.25-caldura 88-evac.pompa de caldura si pentru apa calda.75% din cladirile nou construite pentru rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab.org 4.izolare controlata cand evacuarea aer este in cladire izolata.5-caldura .10: Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire. -30% la una de curand construita Consum ridicat electric pentru ventilare(motor): -850 MkWh/anunifamilie. Source: www.

un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai rece decât cel din interior. poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid) .pre-conditionare al alimentarii cu aer.prin pardoseala -eficacitatea maximă. -dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al produselor si materialelor. Source:Program ATLAS 70 30 N-30 M-70 40 60-evacuare aer In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in comercializare.Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si 5% mechanic in multifamile.optimizare a incalzirii prin introducere RES. 4.Cehia-in cladiri administrative dezvoltat sistemul mechanic.1 Viitorul tehnologic -aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta.care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul. -incalzire prin pereti-umeda si uscata.N-constant multifamilie.control miscari aer. senzori de umiditate.izolare dinamica. -corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire.5 la multifamile. -sistemele de reglare.in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare.prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza functionarea echipamentelor pe vreme calda . M-creste -1200-comercial sector Prin eficiente motoare cu viteza variabila-65% eficienta. sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin comutator orar programat sau controlul temperaturii .thermostat. de CO2.fezabilitatea “racirii economice”.Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1.la temperature joase-economii de pana la 30%.temporizator.reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii. -reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane. -dezvoltarea unei calitati pentru confort .Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica.cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului. -produse eficiente-pentru incalzire.-535 MkWh/an.ventilatie. deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de căldură şi instalaŃiile solare.

a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera. 3. implicit se reduce si gradul de uzura al echipamentelor .inlocuire cazan.Randament de producere superior si durata de viata.Instalatia de apa calda: -montare contor general.reducerea timpului de exploatare al unui echipament. incluzând necesarul de electricitate.spalare instalatie interioara. 3.ventile de aerisire la nivelul corpurilor de incalzire.Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si boiler. armaturi cu consum redus si debitmetre pentru apartament.Evidentiere a consumului si regla functie de gradul de ocupatie. 2.repartitoare de costuri cu evaporare.ENERO Ghid. costurile de functionare.evaluat dupa masurile de modernizare ale cladirii. 2.-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii.termostatici.Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Aplicatie Cladire de locuit individual a S+P+1E Imbunatatire a confortului termic 1.Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la nivelul centralei Cladire 1.Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din de locuit cochilii din vata minerala.monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor. Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri.Instalatia de incalzire: bloc -montare contor de caldura general. 3.2. colectiva.Urmarirea si adaptare la consumul casnic . S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de retur. temperatura. confortului si securitatatii .In urma expertizei. Avantaje 1.

ro. Junkers.generatoare de aer cald.2 Solutii moderne si eficiente propuse Tehnologie Thermal Technology Performanta de asigurat Consum energetic ridicat Solutie propusa si realizata Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in membrana termoconductibila.motan.Termomax.peste un strat de polistiren.ro Noi va tratam cu caldura -Cazane.inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor .preparatoare pentru apa calda.sisteme de climatizare.Centrala in condensatie –www.Surse de incalzire alternativa-panouri solare .fiind alimentata de un circuit principal.nu emana radiatii electromagnetice. (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau pereti .4. www.thermaltechnology.distribuie in medie 55 W/mp . iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) .pompe de caldura www.fiind gestionabila si prin calculator.pe acoperis sau pe conducte.la case noi se instaleaza sub sapa . Junkers Grupul Bosch Termomax Durata de viata Eficacitate Köber Productie .si incalzire apa din piscine.www.ro Puterea culorii si centrale Motan.ro Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de combustibil gazos consumat.

laing.atmor.hu 2.substatii.schimbatoare de caldura.cazane electrice pana in 15 kW.Negarra.ro Centrale termice controlate prin computer.ro 1.Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda.centrale in condensare cu panouri solare-www.regulatoare si vane.robinete de echilibrare termica.eltim.cazan electric.incalzire electrica prin pardoseala.sistem de incalzire prin pardoseala.conducte www.ro Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare.umiditatii si puritate aer Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda www.romstal.ro Centrale murale.si pe baza de combustibil solid.ro Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.ventilatoare.baxi.schimbatoare de caldura.radiatoare tip panou-www.Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid.com .variotherm.dotare cu cronotermostate .cazane de baie.panouri solare Cazane .ro Sistem de aer conditionat.cu condensatie si conventionale.ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.danfoss.Boilere.boiler mixt.-incalzitoare electrice de apa cu acumulare de caldura sub presiune.Boiler pe gaz www.www.boilere.hidrofoare – www.com 1.laing.ro Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz.ro Ieftin.arzatoare pe gaz.standard si in condensare-marca Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium).Pompa de apa calda instantanee .de 2.incalzire si frig Danfoss Control eficace Schenderlein Functionare necontrolata Casitherm Diversitate Electromec Temperaturi ridicate vara si necompensate Durabilitate Emisii ridicate de noxe Diversitate in solutii Dipet Keston Laing Atmor Wolf Instal Siguranta in functionare Performanta Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii.buderus.cazane fonta sau otel-www.wolf-heiztechnik.aparate de conditionat www.Casitherm.pompewww. prin canal în pardoseală www.ventilare.pompe de circulatie.celsius2000.Variotherm Romstal Baxi Romania Buderus Eltim nationala Diversitate tehnologica Economicitate si mentenanta Sistem centralizat ineficient Randamente mici in sistem centralizat Eficienta Sistemul de încălzire prin perete sau podea.ro Caldura este elementul nostru -cazane murale .

Ige.climatizare . clase de curs-16oC – 18oC.ventiloconvectoare Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.ClimaLux.ro Echipamente de aer conditionat www.ro Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii.ro Servicii la „cheie”-climatizare.ro Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC .ro Solutii complete pentru aer conditionat. modu complex de ventilatie si aerisire AERO300 Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ scump.ascomi.mai ieftină dar are .păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice.ro Instalatii frigorifice-vitrine.ClimaTherm.centrale www.incalzire si ventilatie www.Purmo Eurato Wesper Air Systemair Clima Therm ClimaLux MultiSplit MatriXclima Ferroli Frigorex Unicomp Neura Kapitherm StiebelEltron Trapec Elemente durabile Diversitate technologica Durabilitate Cercetare pentru calitate Asigurare confort si calitate Control eficace Siguranta Elemente durabile Siguranta Eficacitate Performanta Diversitate Asigurare confort si calitate Durabilitate Clădire eficientămediu confortabil cu consum minim Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa www.purificare.gaz natural -ieftin şi curat.ro Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer.promoterm.racitoare.panouri termoizolante.ro Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare www.purmo.eurato.insule.tratar aer www.ventilatie www.frigorex. dar nu e disponibil în toate locurile.factorul de putere necesar -0.9.temp.ro Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare camp dinamic in incapere.incalzire.ro Pompe de caldura-valoare COP de 8.apa pentru apa calda menajera si incalzirea de iarna! www.centrale termice www.bobinaj motoare Instalatii pentro viata –termice.testare a functionarii grup de ventilare.trapec.unicomp.ventilare.

-Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01.anrgn.putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru arzător-mai multe emisii nocive.realizare.ro -De la 1.montaj aparat de o firma autorizata ISCIR. dar scump. 2007. Climatizare Consum de gaz natural Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate. www.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi termostatici-minim 25-35%.2. 5.obtinere accord de la distribuitor.3.proiect si executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN. Legea gazului nr .2007. -Instalare aparat de utilizare gaz:1. .01.GPL este curat (în mod normal Propan sau Butan).07.2007 si casnici-100% de la 01.Ghid Practic Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC.combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de depozitare si impact mai mare asupra mediului.351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc].distributie si reglaj.09.conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal).

2 ani si revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare.iscir. debarale.ro Avantajele centralelor termice • eficienta termica mare: 90 . etc. si 10 la echipamentele IT Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care au loc scurgeri de gaze: de la aragaz.ex.)"-Ordin MEC nr. pivnite.-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR. autorizat de ISCIR. Taxa de reciclare –“taxa verde” Montarea detectoare automate de gaze Taxa. arzător etc. vestibul.si suprafeŃele vitrate sunt „parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din geamuri de construcŃie specială (securizat.indiciu a randamentului scazut-www.pentru electronice si electrocasnice-de la 1 .pana la 20 euro la “electrocasnice albe”.inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o scadere a facturii cu 30%. centrală termică.verificare-la max.2007-va fi calcultata in functie de greutatea produsului. bai. 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2.04. termopan etc.109 % • flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii.verificati temperatura anormala a gazelor de ardere . Verificare eticheta CE si de Randament. termostat camera. regulator cu senzor exterior Avantajele beneficiarului centralei termice . conform normelor în vigoare • functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural • echipamente compacte • emisii reduse de noxe • varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime .3 milioane de consumatori casnici Obligativitatea instituŃiilor şi unităŃilor de interes public Centrale termice pe combustibil gazos pentru spatii de locuit Avantajele centralelor termice si ale beneficiarului De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate.tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat / evacuare gaze arse • complet automatizate .

a unei plăci izolatoare şi reflectorizante. pentru NU. aer. Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere.lipsa apei calde menajere. luminatoare cu geamuri. deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet.) . Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature.zona geografica -apa. Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare rezervor sau conducte si fara scurgeri. la 3-5 cm sub suprafata pardoselii. 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si Importatorilor de Centrale Termice www.Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C. la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor. toamna cand temperatura exterioara este scazuta • consum redus de combustibil • confort optim de caldura si a. Ordin MEC nr.sol in care se afla obiectivul. pentru creşterea eficienŃei corpului de încălzire. sub formă de ferestre. uşi cu geam sau goluri.energytraining4europe. temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de preselectie(economie de pana la 50%) Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii. în cazul construcŃiilor din zidărie. vestibul.info 1. 713/2004. Pentru încălzirea de apartament.In timpul iernii.c.m. etc. în cazul construcŃiilor din beton armat.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile: -InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie.daca vrei economii de energie pe ansamblul clădirii .ex. Source: www. -0.Impuneri prin reglementari Rezervor de stocaj Optimizare echipamente Alegere pompa de caldura si tip de furnizare sura Pardoseala radianta • autodeterminarea confortului • independenta fata de sistemul centralizat . nu asezati mobilier la distante mici de calorifer . puterea electrica maxima permisa pe racordul electric). 2.Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de mobilier . Vara . toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă totală de: -0.03 m2 pe m3 de volum net de încăpere. combustibil lichid. conditiile de alimentare cu energie electrica (retea mono sau trifazica.Montaj în spatele radiatoarelor.org 1. balcon.apict. stocata in rezervor si utilizata ziua. centrala termică se montează în bucătărie. Rezistenta electrica produce noaptea caldura.prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta.05 m2 pe m3 de volum net de încăpere.economii de energie de 20-30%.gaz lichefiat. -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze. pe faŃa interioară a peretelui exterior.

-InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte.termoizolarea conductelor de distribuŃie.curăŃarea lor si a canalelor sau cos de fum.utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă caldă.(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate.revizia arzatoarelor.verificare tiraj.verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt.montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la intrarea în clădire. eliminăre depuneri prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii. . -Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării.montarea ventilelor de dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane.eliminare pierderi de agent termic. -InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful