Sunteți pe pagina 1din 38

Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic

Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC)


pentru eficienta energetica si aer interior curat

In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau
climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului
interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.
Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie
sa actioneze pentru–tab.1:

-dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia
naturala;
-etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii;
-sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica;
-dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente;
-comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului.

Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele
utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru
eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se
vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora.

Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor
restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma
importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică
a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de
substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu
ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act..

Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si
incalzire:
-fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ;
-transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor.

Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire

Instalatie Tehnologie
Incalzire Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi
apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de
distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre.
Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic-
105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura
gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C .
Racire
Structura consumului de energie termica

prepararea
electricitate
hranei
11%
7%

incalzire
a.c.m. 57%
25%

Surse de caldura necesar a fi eliminate :


- interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului.
-din exterior-prin energia solara .
Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si
evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman.
InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer,
ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului
din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu
introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi
introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!!
Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si
calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de
Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de
fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica
gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001
InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in
sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau
uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu
turnuri de racire pentru a furniza frig.
Reglaj- Repartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer
masurari ,regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o
temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%).

Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră, regulatoare electronice;contoare de


caldura si apa calda menajera , ceas programabil pe cazane, panou de programare temperaturi pe zone:
aduc economii de energie de circa 20%( ex.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald
poate fi recirculata, utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul, astfel incat acesta sa nu fie poluat).

Structura consumului de energie termica - Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic, structura
acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr.107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure
care în majoritate, circa 85%, se află în mediul rural;aproximativ 4.270.000 de familii şi persoane singure, din care circa 2.700.000
au venituri de până la 500 lei/membru de familie.

1.Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere

Prin convertirea, din surse externe,a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura,racirea
sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab.2 sau figura 1:
-cazane –prin combustie;
-pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta
temperatura;invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si
absortie(se obtin temperaturi de 100 °C);pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie,care poate avea si motor
electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie,condensare,expansiune si evaporare;

-ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte.

Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum


Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-
-furnizare;
-distributie-reciclare;
-preparare/acumulare;
-producere energie termica in proces.
Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin:
-centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu
sau o cladire;
-combustibil-gazos,lichid,solid natural,brichetat;
-regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C.
Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C
Locuit 1.preparare centralizata 75
2.preparare locala in cazan
-pe gaze 60
-carbune 55
Birou 1 functionar pe schimb 5
Club preparare centralizata 15
Restaurant 2 mese pe zi 36
Hotel 4 stele Cu spalatorie 225
Bai publice Cu cazi de baie 100
Energia Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda, pierderi totale de
utila/auxiliara energie/consumata de echipamente-pompe,vane,echipament control si automatizare.
Temperatura Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C,iar spalat/degresat-50-60°C.
Apa rece-10 °C.
Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d,
pranz-p,seara-s
Toaleta d-6;s-6
Spalat maini p-2;s-3
Dus 30
Baie la cada (75)/15
Preparare hrana 2
Spalat vesela d-1;p-3;s-2
Curatenie si spalari 5
usoare
Total mediu[l/omxzi] 75
Necesar anual 27375 l/omxzi si energie-
5730xmil. J/an
Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] :
V[l/zi]=axSloc[mp]
Sloc a V
14-40 45 630-1800
70 38,02 2661,17
100 32,73 3272,87
125 29,24 3655,56
150 26,45 3968,24
200 22,31 4461,61
225 20,73 4663,61
250 19,38 4844,31
Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare], temp.de utilizare t [°C],N-numar de utilizatori/zi,c-
la utilizare consum total [l/zi]:
P[kCal/zi] si p
[kW/zi] Receptor C t N c P/p
1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6
lavoar 6-10 40 4 6 10 24 36 60 480/0,55 720/0,84 1200/1,4
bideu 6 40 - 2 3 - 12 8 -/- 240/0,27 360/0,42
dus 30-40 35 1 1,5 3 30 45 90-120 750/0,87 1125/1,31 2250/3,0
cada 120-150 40 0,3 0,6 0,8 36 72 90-120 720/0,84 1440/1,68 2100/2,26
spalator 20-30 50 2 2 4 40 40 80 - - -
masina 100 70 0,15 0,15 0,3 15 15 30 - - -
spalat
Consum l/zi 145 220 374-428 1950/2,26 3525/4,1 5370/6,66
total
Consum l/om.zi 72,5 73,5 74,8-71,5 975/1,13 1175/1,36 1146/1,33
mediu
Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii

Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol,fata de cea cu lemn,este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul
Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25:
-reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon ;dioxidul de azot;dioxidul de sulf;particule cu sau fără
produşi chimici ataşaŃi;hidrocarburi nearse;aldehide);
-incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.
Deosebit de relevant si necesar este Sinteza- Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu :

Compusi Avantaj Dezavantaj


CO2 SO2 NOX organici CO
Combustibil
Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe volatili Kg/Toe
Kg/Toe
Carbune moale 3.9 36.7 11.3 2.9 4.2
Carbune brun 4.2 58.2 9.2 2.9 4.2 Pret convenabil. Murdar si uneori poluant
;Intretinere mai
dificila;Eficienta redusa
Motorina 3.1 5.9 4.2 10.5 0.42
Pacura 3.3 51.1 8.6 5.9 0.42 Operare si stocare simpla Probleme de murdarie
;Utilizare larga ;Pret
rezonabil
PLG (butan, 2.7 0.9 2.1 18.3 0.42
propan)
Gaz natural 2.3 0.084 5.2 - 0.42 Foarte curate ;In general Sunt necesare mai multe
eficienta ridicata ;Intretinere masuri de siguranta ;Pret mai
mai redusa a echipamentelor ridicat

Source: www.energytraining4europe.org

Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania


Pozitionare si Instalatie Combustibil si evolutie proces tehnologic
statistica
Locale -Centrale termice 1.Gaz natural sau gaz lichefiat,petrol- aer de ardere poate fi insuficient pentru
-Sobe-gaze- -Sobeceramice arderea completă a combustibilului;arzătorul se deregleaza.
4% -Şeminee 2.Lemn- tratat sau verde,deseuri
-Sobe –com. 3.Cărbune- grătar defect
-Cazane de apa
solid-57% 4.Kerosen- tiraj slab
-Cuptoare Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau
-Centrale
funingine(dupa tipul instalaŃiei,mentenanta,tip combustibil,gradul de ventilare
termice-8%
a aerului interior).Combustibili fosili-ŃiŃeiul, gazul natural, cărbunii precum
lignitul si huila. Gazul natural -sursă de energie puternica; cel mai ecologic
dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2.
1.Centrale de Cazane: 1.Gaz sau petrol
imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2.PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri
apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon ;dioxidul de azot;dioxidul de sulf;particule cu sau
2.Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi;hidrocarburi nearse;aldehide
de cartier- vaporizare; 3.Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau
activităŃi incidentale -suduri, lipituri, arderea ramuri
31% -fără condensaŃie 4.Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc
la apariŃia de bacterii şi a mucegai.In interior se afla montate:
Pompe de circulaŃie
ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii
(termoizolaŃie, pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate
sarcină, debit vehiculat); Contoare de energie termică
StaŃia de tratare a apei de adaus
InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş.
Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame.
Resurse 1.Pompe de caldura 1.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura
regenerabile monobloc,split sau multisplit;eficienta ridicata.
2.Colectoare solare
2.Colecteaza Energia termo-solara
Source:APICT
Sistemul de termoficare centralizat ,cu pierderi de retea(de 30-45%, iar in locuinta sunt de 30-45%, fata de standardele
europene),instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%, oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu
confera costuri maxime,debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea
financiara este deficitara; incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca. 58% in medie lunara fata de sistemul
centralizat-[APICT].

condens evacuat

gaze de alim. cu
ardere Schimbător de comb.
Schimbător
căldură de căldură
recuperator

retur - apă tur - apa caldă


rece
Fig.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie
Source:ipconsult.ro

1.1 Eficienta generarii

Cazanele noi pentru apa calda, care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi ,introduse pe piata si puse in functiune,
trebuie sa fie sigure, sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului.Prin armonizarea legislatiei din Uniunea
Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana,
fara bariere comerciale, bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica.

Hotararea de Guvern nr. 574/2005, care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda, stabileste
cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard,de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de
apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min. 4 kW la max.
400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in
scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat.

Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab.3:
a) respecta cerintele de randament
b) au aplicat simbolul de eficienta energetica
c) daca poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia,
persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.

Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn
si la o temperatura medie a apei din cazan

Eticheta daca Randament % la Randament %la Randament %la Randament % la o


randamentul Pn si 70°C 0,3Pn si >50°C 70°C sarcina de 30% si
este > val. >50°C
standard
• >84+2 logPn >80+3 log Pn 86 la <10 kW 83 la Pn de 10 kW
•• >87+2 logPn >83+3 log Pn 87 la 31,6 kW 84,5 la Pn de 31,6 kW
••• >90+2 logPn >86+3 log Pn 88 la 100 kW 86 la Pn de 100 kW
•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn 89 la 316 kW 87,5 la Pn de 316 kW
Source:HG nr.574/2005 si Directiva 92/42/EEC

Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW,destinat sa asigure caldura prin emiterea
de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis,furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem
gravitational;au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.
Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7,2% din cerere ;in 2010 economie de
energie de 11,2 Mtoe.an;mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea
este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%;la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%,iar la cele
moderne de 70%.

1.2 Reducere de emisii GHG

Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire;in 2010
reducerile vor fi de 26 mil.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC; si cu 100% prin
trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996)

Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz
de absorptie(tab. pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii),in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai
bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%);pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab.4 :

Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2

Technologie de Eficienta Emisii de CO2


incalzire (%) (kg/kWh incalzire)
Electrica din 35 0,55
sistemul national
Direct Gaz in spatiu 80 0,24
Cazan pe petrol si 80 0,29
apa calda
Cazan pe gaz si apa 80 0,21
calda
Cazan cu 95 0,19
condensare pe gaz
si apa calda
HP electrica 110 0,14-0,22
HP cu gaz de 130 0,17
absorptie
HP cu motor pe gaz 150 0,12
Source:Program ATLAS

Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.5 ,in halocarbonati,recomandat fiind pentru emisiile de HCFCs-
hidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca ,prin functionare,emisiile de NOx
local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la
un potential de 10-2-% reduceri emisii,dar si a eficientei.

Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz

Emisii gazoase HP HP cu HP cu motor pe gaz


(g.GJ) electrica absorbtie
CO2 dioxid de carbon 0 44.000 36.000
CH4 metan 0 1,0 70-170
N2O dioxidul de azot 0 ? ?
CFCs carbonat 0-13 0 0-9
SO2 dioxidul de sulf 0 0 0
NOx oxidul de azot 0 30 6-150
CO monoxidul de 0 12 150-3.000
carbon
VOC 0 0,2 7-17
Source:Program ATLAS

Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata ,dupa anumite caracteristici si pret-
tab.6:

Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori


(electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU

Caracterizare Petrol Gaz Lemn HP HP electrica


Marime kW 20(-70) 20(-70) 40 10 10
Capacitatea majora 18-19 19 36 Caldura Caldura eliberata
kW utilizata eliberata GJ/kW/an-12
GJ/kW/an-8
Eficienta combustibil 93-conventional 95-conventional 90- conventional
% la Pn 103-condensare 108-condensare
Rata proprie de 0,2-pierderi 0,2-pierderi 0,8-pierderi 0,3-0,5 0,3-0,5
consum kW 0,2 –electricitate pt ardere 0,2 –electricitate pt 0,2 –electricitate pt
ardere gaze evacuate
Factor emisii CO2 73 73 100
g/MJ
Factor emisii SO2 0-20 0,1 20
mg/MJ
Factor emisii NOx 15-25 50-70 200-300-in scadere
mg/MJ
Factor emisii – 5 –usor in scadere 0-1 200-300-in scadere
celelalte mg/MJ
Source:Program ATLAS

1.3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit

Necesare sunt centralele cu condensare de gaz ,echipate cu vas de expansiune,cu schimb de căldură mai intens, ceea ce
permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus,se elibereaza căldura de condensare;fata de centralele
termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse,avantajele sunt:
-consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici; randamentul poate creste pana la 109% ;
-emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină). Utilizarea gazului
conferă un înalt standard de siguranŃă, putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor;
-dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat.

InstalaŃiile de ardere trebuiesc ,conform normelor,sa fie bine instalate, utilizate, inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului
nr.713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in
spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele
vitrate necesare, sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie
specială -securizat, termopan ), iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire
centrală” este ghidul in domeniu-tab.7.
Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr. de persoane pentru o centrala cu
condensare de gaz
Nr. Apartament Nr. Gaz-consum mediu / Apa-consum mediu / Energie electrica-
crt. persoane luna- Nm3 luna- m3 Kw/h
1. 2 camere 2 persoane 125 5.5 25÷30 Kw
3 persoane 140 8.2
4 persoane 155 11.0
2. 3 camere 2 persoane 150 5.5 25÷30 Kw
3 persoane 165 8.2
4 persoane 180 11.0
3. 4 camere 2 persoane 175 6.5 25÷30 Kw
3 persoane 183 9.7
4 persoane 205 13.0
Source:APICT Sursa interna, conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice

2.Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare

Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu
valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie,ca o politica energetica necesara in sector,chiar daca in 2002 doar 0,5% din locuinte
erau dotate:
-sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă
apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune, iritare nazala;necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana
sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate;
-aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi
convectivi intenşi, diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).
Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si excesul de umiditate produs la interior este necesar o
anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica.

Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare

Proces 1.Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior si se dilueaza/elimina cel


poluat(umiditate,gaze,vapori,praf) din incaperi:
Sursa 1.Naturala- prin diferente de presiuni int.-exterior create de factori naturali-
energie diferente de temperatura si vant:
circulatie
-organizata-conform normelor sanitare;
aer
-neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre.
2. Mecanica- prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer:
-numai ventilare;
-simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer
3. Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt
insuficiente pt.realizare debit de aer necesar.
Circuite aer Instalatiile:
Unul-introducere sau evacuare aer ;
Doua- introducere si evacuare aer.
Presiune aer Instalatiile:conform resiunii aer din incapere,in raport cu cea ext.:
incapere -suprapresiune-cu un circuit de introducere;
-depresiune- cu un circuit de aspiratie;
-echilibrate.
Dimensiune Ventilare realizata:
spatiu
-locala;
-generala;
-combinata.

2.Climatizarea asigura o temp.int.prescrisa-se cupleaza cu ventilarea,fiind si de ventilare;realizata


cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control:

Realizare 1.Cu aparate de climatizare


2.Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale de aer) sau aer-
apa(ventilo/ejectoconvectoare,grinzi de racire)
3.De aer conditionat-caz particular pentru-temp. si umiditate aer,cu limite mici
de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali
operatie,laboratoare).
Calcul temp. int.- Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea
vara proceselor de transfer termic la int. si ext. cladire.
Caracterizare-elementele de delimitare sunt :ext.opace usoare/grele si
transparente(ferestre,luminatoare,usi vitrate).
Se calculeaza-
-coeficienti de transfer de caldura;
-temperaturi exterioare echivalente;
-flux caldura in nodurile de temperatura;
-temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru:
1.Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre
deschise ziua si noaptea(a.) sau noaptea si inchise ziua(b.) functie de suprafata de deschidere
efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf)
1 fatada a.Sf=0,5;n=1,5
b.ziua-Sf=0,5;n=1,0;noaptea- Sf=0,5;n=2,5
2 fatade a. Sf=0,5;n=4,0
b.ziua-Sf=0,5;n=4,0;noaptea- Sf=0,5;n=7,5
2.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse
interioare(W/mp)
Ora Bucatarie Sufragerie Dormitor
Rezidential 1 5 0 5
12 10 10 0
24 5 0 5
Nerezidential Oameni –W/pers Iluminat –W/mp Echipamente-W/mp
-Proiectare 155 22 7
-Conferinte 130 9 5
-Restaurant 150 20 3
Calcul necesar Cladiri climatizate,fara control umiditate:
energie -racire si
-flux de caldura prin transmisie si ventilare;
climatizare/lunar
-contributie surse interne si aport solar;
-necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare.
Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare;surse interne de
umiditate si caldura;climat exterior;descriere cladire;date privind sistemul de incalzire,racire,apa
calda ,ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul,pierderi de energie la surse de
caldura sau pe traseu distributie,debit aer si temp. aer refulat,elemente comanda si control.
Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp. sau
pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare;surse interioare de caldura sau solare;caldura
acumulata sau cedata in masa cladirii.
Energia necesara pentru racire/luna:
Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si
mediu.
Etape de calcul:
-transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona;coeficienti de
transfer termic prin transmisie;efectul protectiei nocturne;situatii speciale-pereti solari
ventilati,surse interioare de joasa temp.
-transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata ; coeficienti de transfer termic prin
ventilare;situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura,ventilare nocturna;
-degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica,degajata- de aparate
electrice si iluminat, prin curgere apa calda/rece si canalizare ,instalatii ventilare,incalzire sau
racire,producere hrana);flux de caldura mediu degajat de sursele interioare;
-aporturi de caldura solara-calcul,arii de captare/element vitrat,opac;
-calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura,constanta de timp a cladirii pentru
racire;
-conditii interioare de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de
intrerupere;
-energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme;pentru sisteme de
racire si ventilatie-pierderi,rezultate pe zone si cladire,utilizare anuala de energie suplimentara.
Calcul necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-
energie -racire capacitati;pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare
/orar matematica;realizare nivel de acuratete ridicat.
Calcul debite de Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic,cu evacuare naturala prin
aer pentru cosuri,sisteme hibride,deschidere manuala ferestre.
ventilare
Debite calculate-zona si cladire.
mecanica si
naturala Calcul ventilare mecanica-eficienta,coeficient de control local al debitului de aer,coeficient de
permeabilitate la aer,debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica,ventilare pasiva si
hibrida,debite de aer pentru ardere,debit prin aerisire.
Consum anual prin:
-sistem distributie aer/incapere-;
-sistem centralizat –centrala,ventilator local,aeroterma;
-coeficient de presiune dinamica;
-repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa;
-concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de
concentratii
CO2- CO- NO2- SO2- Total-PM PM10-
ppm
mg/m³ ug/ m³ ug/ m³ mg/m³ ug/ m³
Rural 350 <1 5-35 <5 <0,1 <20
Oras mic 375 1-3 15-40 5-15 0,1-0,3 10-30
Centru oras- 400 2-6 30-80 10-50 0,2-1,0 20-50
poluat
PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um
-debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare:
Masura Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic
INT1 m³/(sˆpers) >54 >108
l/ sˆpers) >15 >30
INT2 m³/(sˆpers) 36-54 72-108
l/ sˆpers) 10-15 20-30
INT3 m³/(sˆpers) 22-36 43-72
l/ sˆpers) 6-10 12-20
INT4 m³/(sˆpers) <22 <43
l/ sˆpers) <6 <12

Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara.


energie la
Metoda de calcul prin:
ventilare
-pierderi de caldura prin suprafata de transport aer;
-ventilatoare;
-recuperatoare de caldura sensibila ,inclusiv latenta(entalpica);
-camere de amestec;
-preincalzire aer;
-preracire aer;
-umidificare izoterma aer iarna.
Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”.
anual de energie
Metoda de calcul prin :
la alte sisteme
-consum la sarcini de caldura latente ;
-inertie termica elemente de constructie;
-varietate instalatii.
Calcul:
-necesar pentru racire si dezumidificare;
-umidificare aer;
-vehiculare aer.

Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii

2.1 Ventilatie naturala

Ventilarea naturală ,ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta
diferentei de temperatura) sau forta vant,este uzuala si reglementata,regland si consumul energetic:prin ferestre deschise,clapeta
deschisa a ventilatorului din fereastra ,prin bariere de aer, hidroizolaŃii, elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie.
Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local,pentru care trebuiesc extinse studiile in
domeniu:

-control sursa de poluare-cunostiinte,sursa lor,emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus;

-proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri.


2.2 Ventilatie mecanica si climatizare

Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi
construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul
poluarii,controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer,economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi
se reduce eficienta ventilarii)-tab.8.
Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului
natural sau vice versa.

Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie


de climă, nivelul de confort, utilizare şi funcŃia clădirii, precum şi de capitalul disponibil.
Tip Elemente componente
Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat
sau spatiu de lucru
Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu :
pentru o cladire sau
-priza de aer proaspăt , filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer;
cartier
-reŃeaua de canale de aer;
-organele de reglaj-clapete, jaluzele.
Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu :
-camera de amestec;
-baterii de încălzire sau răcire a aerului ;
-agregatul pentru producerea apei răcite;
-recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat;
-pompele de circulaŃie agenŃi termici;
-sistemul de telegestiune.

Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind
proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare :

Element de Ventilator
încălzire de mentare

Aerul ca
sursă de Pompă
căldură de
căldură
sau frig
Ventilator de evacuare
Fig. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare
Source:ipconsult.ro

3. Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC

Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea, ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce
apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate.

3.1. Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor


Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator
eolian de ordinul zecilor de kW,dar cu o elice de 20 m diametru,fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda
combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica, transformata prin tehnologiile clasice in
caldura.

3.2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale

Pentru incalzirea locuinte,in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti,
creveti, moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu:

-direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C);
-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3,8 km,apa fierbinte si aburul de 120-
370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei;apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie);
-sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura,care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul
de electricitate cu 30-60% .

Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul, apa panzei freatice si solul,
iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata. Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali
la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie- oxizi de nitrogen redusi cu 70%, dioxidul
de sulf cu 30%; dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera .Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de
a fi relativ constanta din / in pamant in cladire. Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat
cat si incalzire:

-vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior, dispersat în pamânt, printr-o unitate de
condensare;

-iarna ,caldura este captata din exterior, comprimata si transmisa in interior- se bazeaza pe energia termala naturala
constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 - 12 grade C;cu cat adancimea creste,
temperatura solului este mai mare).
Fig.3: Harta resurselor

Source:www.oer.ro

Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura
este relativ constanta pentru caldura si apa calda,si invers frigiderului ca principiu:

-Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura)- unde se produce
transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic, propanul, bioxidul de
carbon sau tipul R407C , R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire, usor cedand aceasta caldura);indirect - prin
care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol, printr-o pompa de circulatie;

-Interior:circuit 2-agentul frigorific,deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si
presiune ridicata,iesind ca vapori fierbinti ;circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura
agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii,gestionat
de o pompa de circulatie; agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade
la (-2) C sau 1,7 bar si se se reia ciclul.

Source :www.pompedecaldura.ro
Source:www.pompedecaldura2005.ro

a.Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa, prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel), se
realizeaza colectarea,deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu
fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius):

- sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m,chiar si 250;

-colectoare plane –in subsol la 1-1,5 m,preferabil in nisip pentru protectia plantelor, se plaseaza serpentine de teava -distanta
dintre acestea va fi de min. 50 cm.

Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3,5 kW,deoarece valorile fluxului termic disponibil qg,
sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2,:

Tipul solului qg [W/m2]


Sol nisipos uscat 10…..15
Sol nisipos umed 15…..20
Sol argilos uscat 20…..25
Sol argilos umed 25…..30
Sol cu apă freatică 30…...35
Source:www.oer.ro

b.Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp. maxime de 28-30 º C; inclusiv din
lacuri, fluvii, ape de tunel, baraje –unde temperature depaseste 10º C).)- daca este conventional curata,panza freatica poate fi
utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire, fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect, prin intermediul
instalatiei descrise ,cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile, minerale si
poluanti).Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de
alimentare- din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa ,apa fiind rejectata in sol prin al doilea
put la min. 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica:

-descentralizat(peste 5MW- de la o sondă sau mai multe,prin folosirea in cascada a pompei; se poate instala si un schimbător de
căldură cu sursă de energie suplimentară ;se alimenteaza sistemul clasic;
-local(sarcină termică de 1-4 MW);pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora, adica
0.16mc/ora (la min 8 º C), debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie).

c.Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin
intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific:

-iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer
si apa calda);

-vara, excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant.

Pentru temperature scazute ( sub -15º C),pot functiona bivalent- paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice .

d.Pentru aplicatii mari, se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie
electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC), care opereaza zone diferite, cu necesitati de
încalzire si/sau racire diferita, situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita, la alta care trebuie încalzita. Se
ofera:

-economii pana la 66% din energia electrica;

-confort- sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central;


-curat si fara poluare ca la o ardere.

Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia
electrica consumata:la 15 kW iesiti/4,5 kW intrati, COP=3,3),adica o economie finaciara. La cuptor electric COP este 1,iar la pompa
de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5,4 - 5,5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5,4 -
5,5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala ,fiind mai mic la cea prin calorifere.Valori uzuale sunt de 3,5-5,5-
scazute la aer-apa,dar simplu de montat.

Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii,care reprezinta valoarea COP, este necesara la proiectarea si alegerea
pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.

O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat:

COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol,apa sau


aer);prin pierderi clasice si de echipament(termice, mecanice, electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin
aceasta formula.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica,pentru eficienta pompei ,realizabil prin sisteme de
distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala,ventiloconvectoare sau in pereti).Producatorii si furnizorii
detaliaza in livrari valoarea COP ,precum si ecartul de temperatura detaliat.

3.3 Utilizare casnica a biomasei din lemn

Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila ,prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din
agricultură, inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală, silvicultură şi industrii conexe, precum şi fracŃiunea
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale.Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda, pe
langa traditionalul combustibil –ca butuci, trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset
sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor ,si apoi uscat , presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1
-100 mm, prin macinare tuturor produselor din lemn),dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune). Utilajele moderne
au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab.9.

Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire

Tip Functionalitate
Sobe cu placi ceramice si Modalitatea traditionala cea mai eficienta,existand posibilitatea aprinderii electrice automate si
cazane pentru butuci din masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea, astfel incat
lemn sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile).
Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si,apoi, arderea la temperatura inalta intr-o camera
speciala.Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua.
Cazane si sobe pentru Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat.
pelete
Cazane pentru aschii din Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei
lemn societati:alimentare automata cu combustibil, comanda electronica(variatii ale umiditatii
combustibilului).

Source: www.energytraining4europe.org

4.Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU

Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% ,cu exceptia -in Scandinavia si Franta ,75% din cladirile nou construite pentru
rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab.10:
Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire;pompa de caldura si pentru apa calda;izolare controlata cand
evacuarea aer este in cladire izolata;utilizare de motoare cu viteza variabila.

Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M)

Regiune Potential de Nivelul Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii


dezvoltare in dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc)
2010 (% din stoc)
Franta-rezidential 1.Nou construite Finlanda 1.Nou construite
-10% pentru incalzire -Unifamilie 20 Rezidential -Unifamilie
la o locuinta N-scade 80 N-5 35
existenta; M-creste M-95 40-de evacuare
-30% la una de -Multifamilie -Multifamilie aer;25-caldura
curand construita M 100 M-100
Consum ridicat 2.In stoc 2.In stoc 88-evac;2-caldura
electric pentru -Unifamilie -Unifamilie
ventilare(motor): N-constant 75 N-75-80
-850 MkWh/an- M-creste 25 M-20-25 85
unifamilie; -Multifamilie -Multifamilie 10-evac.;5-caldura
-535 MkWh/an- N-constant 70 N-30
multifamilie; M-creste 30 M-70 40
-1200-comercial 60-evacuare aer
sector
Prin eficiente
motoare cu viteza
variabila-65%
eficienta.

Source:Program ATLAS

In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in
comercializare;in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare;Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si
5% mechanic in multifamile;Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1,5 la multifamile;Cehia-in cladiri
administrative dezvoltat sistemul mechanic;Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica.

4.1 Viitorul tehnologic

-aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta;


-incalzire prin pereti-umeda si uscata,la temperature joase-economii de pana la 30%;prin pardoseala -eficacitatea maximă,
deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de
căldură şi instalaŃiile solare;
-reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane,optimizare a incalzirii prin introducere RES;
-dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al
produselor si materialelor;
-dezvoltarea unei calitati pentru confort ,cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului;
-corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire;
-produse eficiente-pentru incalzire,ventilatie,control miscari aer,pre-conditionare al alimentarii cu aer;izolare dinamica;
-sistemele de reglare,care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul- thermostat,temporizator, senzori
de umiditate, de CO2, sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin
comutator orar programat sau controlul temperaturii ;prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza
functionarea echipamentelor pe vreme calda ;reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii;fezabilitatea
“racirii economice”, un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai
rece decât cel din interior, poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid)
-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii, confortului si securitatatii
;reducerea timpului de exploatare al unui echipament, a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera; implicit se
reduce si gradul de uzura al echipamentelor ;monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor, incluzând necesarul de
electricitate, temperatura, costurile de functionare- ENERO Ghid.

Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri- Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de
incalzire si preparare a apei calde de consum aferente

Aplicatie Imbunatatire a confortului termic Avantaje


Cladire 1.In urma expertizei,inlocuire cazan. 1.Randament de producere superior si durata
de locuit 2.Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si de viata;evaluat dupa masurile de
individual boiler. modernizare ale cladirii.
a 3.Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu
S+P+1E consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la
nivelul centralei
Cladire 1.Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din 2.Evidentiere a consumului si regla functie de
de locuit cochilii din vata minerala. gradul de ocupatie.
colectiva- 2.Instalatia de incalzire: 3.Urmarirea si adaptare la consumul casnic
bloc -montare contor de caldura general;
S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de
retur,termostatici,repartitoare de costuri cu
evaporare,ventile de aerisire la nivelul corpurilor de
incalzire;spalare instalatie interioara.
3.Instalatia de apa calda:
-montare contor general, armaturi cu consum redus si
debitmetre pentru apartament.
4.2 Solutii moderne si eficiente propuse

Tehnologie Performanta de Solutie propusa si realizata


asigurat
Thermal Consum Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in
Technology energetic ridicat membrana termoconductibila,aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau
pereti ,pe acoperis sau pe conducte,inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor ,si incalzire
apa din piscine;fiind alimentata de un circuit principal;nu emana radiatii electromagnetice;la
case noi se instaleaza sub sapa ,peste un strat de polistiren;distribuie in medie 55 W/mp
,fiind gestionabila si prin calculator; www.thermaltechnology.ro
Junkers Durata de viata Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de
Grupul combustibil gazos consumat. (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40%
Bosch mai mici, iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) - www.
Junkers.ro
Termomax Eficacitate Noi va tratam cu caldura -Cazane,preparatoare pentru apa calda,generatoare de aer
cald,sisteme de climatizare,Surse de incalzire alternativa-panouri solare ,pompe de
caldura www.Termomax.ro
Köber Productie Puterea culorii si centrale Motan;Centrala in condensatie –www.motan.ro;
nationala
Variotherm Diversitate Sistemul de încălzire prin perete sau podea, prin canal în pardoseală
tehnologica www.variotherm.ro
Romstal Economicitate si Centrale murale,ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.romstal.ro
mentenanta
Baxi Sistem Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz,standard si in condensare-marca
Romania centralizat Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium);dotare cu cronotermostate ;si pe baza
ineficient de combustibil solid;centrale in condensare cu panouri solare-www.baxi.ro
Buderus Randamente mici Caldura este elementul nostru -cazane murale ,cu condensatie si conventionale;cazane
in sistem fonta sau otel-www.buderus.ro
centralizat
Eltim Eficienta Ieftin,Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda,boilere,-incalzitoare electrice de apa
cu acumulare de caldura sub presiune,cazane de baie,schimbatoare de caldura,hidrofoare –
www.eltim.ro
Danfoss Control eficace Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare,robinete de echilibrare
termica,substatii,incalzire electrica prin pardoseala,regulatoare si vane,schimbatoare de
caldura- www.danfoss.ro
Schenderlein Functionare Centrale termice controlate prin computer;panouri solare
necontrolata
Casitherm Diversitate Cazane ,arzatoare pe gaz,pompe de circulatie,aparate de conditionat
www.Casitherm.ro
Electromec Temperaturi Sistem de aer conditionat,ventilare,incalzire si frig
ridicate vara si
necompensate
Dipet Durabilitate Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii,umiditatii si puritate aer
Keston Emisii ridicate de Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda
noxe www.celsius2000.com
Laing Diversitate in 1.Pompa de apa calda instantanee ,cazane electrice pana in 15 kW,sistem de incalzire
solutii prin pardoseala,radiatoare tip panou-www.laing.hu
2.Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid,boiler mixt,cazan electric,pompe-
www.laing.ro
Atmor Siguranta in Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.atmor.ro
functionare
Wolf Instal Performanta 1.Boiler pe gaz www.wolf-heiztechnik.de
2.Boilere,ventilatoare,conducte www.Negarra.com
Purmo Elemente Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa
durabile www.purmo.ro
Eurato Diversitate Instalatii frigorifice-vitrine,insule,centrale www.eurato.ro
technologica
Wesper Air Durabilitate Echipamente de aer conditionat www.promoterm.ro
Systemair Cercetare pentru Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare
calitate camp dinamic in incapere;testare a functionarii grup de ventilare;temp.bobinaj motoare
Clima Therm Asigurare confort Instalatii pentro viata –termice,climatizare ,ventilatie www.ClimaTherm.ro
si calitate
ClimaLux Control eficace Servicii la „cheie”-climatizare,incalzire,ventilare,purificare,tratar aer
www.ClimaLux.ro
MultiSplit Siguranta Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare
www.Ige.ro
MatriXclima Elemente Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii,racitoare,panouri termoizolante,centrale
durabile termice www.ascomi.ro
Ferroli Siguranta Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer,ventiloconvectoare
Frigorex Eficacitate Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.frigorex.ro
Unicomp Performanta Solutii complete pentru aer conditionat,incalzire si ventilatie www.unicomp.ro
Neura Diversitate Pompe de caldura-valoare COP de 8; modu complex de ventilatie si aerisire AERO300
Kapitherm Asigurare confort Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea
si calitate pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa
Stiebel- Durabilitate Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer- apa pentru apa calda menajera si
Eltron incalzirea de iarna!

Trapec Clădire eficientă-


mediu confortabil
cu consum
minim

www.trapec.ro

Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC ; clase de curs-16oC –


18oC.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ
scump;factorul de putere necesar -0.9;gaz natural -ieftin şi curat, dar nu e disponibil în toate
locurile;păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice- mai ieftină dar are
putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru
arzător-mai multe emisii nocive;combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de
depozitare si impact mai mare asupra mediului;GPL este curat (în mod normal Propan sau
Butan), dar scump.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi
termostatici-minim 25-35%.

5.Ghid Practic

Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC,distributie si reglaj.

Climatizare Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC


Consum de gaz natural Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare
banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate.
www.anrgn.ro

-De la 1.09. 2007,conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze
naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera
dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal);
Legea gazului nr .351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum
gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc];

-Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01.01.2007 si casnici-100% de la 01.07.2007;

-Instalare aparat de utilizare gaz:1.obtinere accord de la distribuitor;2.realizare,proiect si


executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN;3.montaj aparat de o firma
autorizata ISCIR;
-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR;verificare-la max. 2 ani si
revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare.
Taxa de reciclare –“taxa Taxa- pentru electronice si electrocasnice-de la 1 .04.2007-va fi calcultata in functie de
verde” greutatea produsului- pana la 20 euro la “electrocasnice albe”, si 10 la echipamentele IT
Montarea detectoare Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care
automate de gaze au loc scurgeri de gaze: de la aragaz, centrală termică, arzător etc.si suprafeŃele vitrate sunt
„parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din
geamuri de construcŃie specială (securizat, termopan etc.)"-Ordin MEC
nr. 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2,3 milioane de consumatori
casnici

Obligativitatea instituŃiilor şi De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la
unităŃilor de interes public echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal
tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR.
Centrale termice pe Verificare eticheta CE si de Randament;inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o
combustibil gazos pentru scadere a facturii cu 30%;verificati temperatura anormala a gazelor de ardere ,indiciu a
spatii de locuit randamentului scazut-www.iscir.ro
Avantajele centralelor Avantajele centralelor termice
termice si ale beneficiarului • eficienta termica mare: 90 - 109 %
• flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii, vestibul, bai, debarale, pivnite, etc. conform
normelor în vigoare
• functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural
• echipamente compacte
• emisii reduse de noxe
• varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime - tubulatura dubla pentru admisie aer
proaspat / evacuare gaze arse
• complet automatizate - ex. termostat camera, regulator cu senzor exterior

Avantajele beneficiarului centralei termice


• autodeterminarea confortului
• independenta fata de sistemul centralizat - ex. Vara - lipsa apei calde menajere, toamna cand
temperatura exterioara este scazuta
• consum redus de combustibil
• confort optim de caldura si a.c.m. 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si
Importatorilor de Centrale Termice www.apict.info
Impuneri prin reglementari 1. Ordin MEC nr. 713/2004- Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor
naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate, sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu
geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă
totală de:
-0,03 m2 pe m3 de volum net de încăpere, în cazul construcŃiilor din beton armat;
-0,05 m2 pe m3 de volum net de încăpere, în cazul construcŃiilor din zidărie.
Pentru încălzirea de apartament, centrala termică se montează în bucătărie, balcon, vestibul, la
subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor.
Rezervor de stocaj Rezistenta electrica produce noaptea caldura, stocata in rezervor si utilizata ziua.
Optimizare echipamente Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare
rezervor sau conducte si fara scurgeri; temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de
preselectie(economie de pana la 50%)
Alegere pompa de caldura si Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii;zona geografica -apa, aer,sol in
tip de furnizare sura care se afla obiectivul; -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze,
combustibil lichid,gaz lichefiat, etc.) ; conditiile de alimentare cu energie electrica (retea
mono sau trifazica, puterea electrica maxima permisa pe racordul electric).
Pardoseala radianta Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature- economii de energie de
20-30%;prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta, la 3-5
cm sub suprafata pardoselii. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C.
Source: www.energytraining4europe.org
NU,daca vrei economii de
1.Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de
energie pe ansamblul clădirii mobilier ; Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere, nu asezati mobilier la distante
mici de calorifer ;In timpul iernii, deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si
numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet.Montaj în spatele radiatoarelor, pe faŃa
interioară a peretelui exterior, a unei plăci izolatoare şi reflectorizante, pentru creşterea eficienŃei
corpului de încălzire.
2.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile:

-InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie, pentru


eliminare pierderi de agent termic;termoizolarea conductelor de distribuŃie; eliminăre depuneri
prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii;(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de
încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate;montarea ventilelor de
dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane;revizia arzatoarelor;

-Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării;curăŃarea lor si


a canalelor sau cos de fum;verificare tiraj;

-InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi


bucătării;verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de
închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt;
-InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte;utilizarea perlatoarelor
pentru reducerea debitului de apă caldă;montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare
cu apă caldă la intrarea în clădire.

S-ar putea să vă placă și