Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC) pentru eficienta energetica si aer interior curat
In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.

Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie sa actioneze pentru–tab.1: -dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia naturala; -etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii; -sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica; -dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente; -comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului. Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora. Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act.. Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si incalzire: -fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ; -transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor. Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire Instalatie Incalzire Tehnologie Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre. Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura

gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C . Racire
Structura consumului de energie termica

electricitate 11%

prepararea hranei 7%

a.c.m. 25%

incalzire 57%

Surse de caldura necesar a fi eliminate : - interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului. -din exterior-prin energia solara . Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman. InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer, ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!! Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001 InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu turnuri de racire pentru a furniza frig. ReglajRepartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer

2 sau figura 1: -cazane –prin combustie.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald poate fi recirculata. ceas programabil pe cazane.000 au venituri de până la 500 lei/membru de familie. se află în mediul rural. Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră.racirea sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab. 1.contoare de caldura si apa calda menajera . utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul. -ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte.Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic. cărbuni.pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie.condensare.expansiune si evaporare.aproximativ 4.a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura.regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%). Structura consumului de energie termica . panou de programare temperaturi pe zone: aduc economii de energie de circa 20%( ex.700.000 de familii şi persoane singure. din surse externe. din care circa 2. -pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta temperatura.invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si absortie(se obtin temperaturi de 100 °C). structura acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr. regulatoare electronice. circa 85%.Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere Prin convertirea.care poate avea si motor electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie. combustibili petrolieri. astfel incat acesta sa nu fie poluat).107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne.270. precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure care în majoritate. Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum .masurari .

preparare locala in cazan -pe gaze -carbune Birou Club Restaurant Hotel 4 stele Bai publice 1 functionar pe schimb preparare centralizata 2 mese pe zi Cu spalatorie Cu cazi de baie 60 55 5 15 36 225 100 totale de 75 Energia utila/auxiliara Temperatura Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda. Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin: -centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu sau o cladire.preparare centralizata 2. pierderi energie/consumata de echipamente-pompe.iar spalat/degresat-50-60°C. Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C.lichid. Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C Locuit 1. -producere energie termica in proces.Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-furnizare. .vane.brichetat. -preparare/acumulare.solid natural.echipament control si automatizare. Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d. Apa rece-10 °C. -regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C. -distributie-reciclare. -combustibil-gazos.

s-6 p-2.N-numar de utilizatori/zi.s-3 30 (75)/15 2 d-1.24 26.87 3655. temp.24 4461.p-3.s-2 spalari 5 75 27375 l/omxzi si energie5730xmil.31 Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare].de utilizare t [°C].02 32. J/an Total mediu[l/omxzi] Necesar anual Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] : V[l/zi]=axSloc[mp] Sloc 14-40 70 100 125 150 200 225 250 a 45 38.cla utilizare consum total [l/zi]: P[kCal/zi] si p .61 4844.61 4663.seara-s Toaleta Spalat maini Dus Baie la cada Preparare hrana Spalat vesela Curatenie usoare si d-6.38 V 630-1800 2661.73 19.17 3272.pranz-p.45 22.31 20.56 3968.73 29.

zi 40 40 35 40 50 70 4 1 1125/1.9 Avantaj CO Kg/Toe 4.aldehide).5 74.31 2250/3.5 73. -incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.3 0.66 0.9 4.15 1950/2.este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25: -reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon .1 975/1.3 1-2 24 30 36 40 15 145 c 3-4 36 12 45 72 40 15 220 5-6 60 8 90-120 90-120 80 30 374-428 1-2 480/0.8-71.33 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol.55 -/750/0. Murdar si uneori poluant .26 5370/6.3 9.dioxidul de azot.9 2.27 5-6 1200/1.2 4.15 0.13 72. Deosebit de relevant si necesar este Sinteza.26 3525/4.2 36.42 lavoar bideu dus cada spalator masina spalat Consum total Consum mediu 6-10 6 30-40 120-150 20-30 100 l/zi l/om.5 5-6 10 3 3 0.68 2100/2.0 1440/1.Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu : Compusi organici volatili Kg/Toe 2.particule cu sau fără produşi chimici ataşaŃi.5 1175/1.36 1146/1.87 720/0.84 240/0.fata de cea cu lemn.84 - P/p 3-4 720/0.2 Pret convenabil.7 58.hidrocarburi nearse.6 2 2 0.Intretinere mai .2 Dezavantaj Combustibil Carbune moale Carbune brun CO2 SO2 NOX Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe 3.8 4 0.4 360/0.2 11.dioxidul de sulf.[kW/zi] Receptor C t 1-2 N 3-4 6 2 1.

tratat sau verde.dificila.2 8.Gaz sau petrol 1.particule cu sau 2.tiraj slab Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau funingine(dupa tipul instalaŃiei.Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi.Lemn. gazul natural.3 - 0.mentenanta. arderea ramuri .Cărbune. propan) Gaz natural 2.petrol.1 5.Pret mai mai redusa a echipamentelor ridicat Source: www.5 5.vaporizare.3 0.9 0.9 0.tip combustibil.hidrocarburi nearse.In general Sunt necesare mai multe eficienta ridicata .aer de ardere poate fi insuficient pentru arderea completă a combustibilului.energytraining4europe.Utilizare larga . 2.084 2.Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau de cartier. lipituri.3 5. activităŃi incidentale -suduri. cărbunii precum lignitul si huila.dioxidul de azot.deseuri 3.Eficienta redusa Motorina Pacura 3.gradul de ventilare a aerului interior).PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon .grătar defect 4.org Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania Pozitionare si Instalatie statistica Locale -Sobe-gaze4% -Sobe –com.Centrale de Cazane: imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2.dioxidul de sulf.6 10. Gazul natural -sursă de energie puternica. solid-57% -Centrale termice-8% -Centrale termice -Sobeceramice -Şeminee -Cazane de apa -Cuptoare Combustibil si evolutie proces tehnologic 1.Combustibili fosili-ŃiŃeiul.Intretinere masuri de siguranta .Kerosen.9 51.Gaz natural sau gaz lichefiat.1 3.2 18.arzătorul se deregleaza. 1.7 2.42 0.aldehide 3.42 0.42 Foarte curate .42 Operare si stocare simpla .1 4.Pret rezonabil Probleme de murdarie PLG (butan. cel mai ecologic dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2.

Resurse regenerabile 1.Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc la apariŃia de bacterii şi a mucegai. pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate sarcină. Contoare de energie termică StaŃia de tratare a apei de adaus InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş.Pompe de caldura 2.instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%. fata de standardele europene).debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea financiara este deficitara.31% -fără condensaŃie Pompe de circulaŃie ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii (termoizolaŃie.apa caldă rece .In interior se afla montate: Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame.Colecteaza Energia termo-solara Source:APICT Sistemul de termoficare centralizat . cu comb. oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu confera costuri maxime. Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur . 1. debit vehiculat).eficienta ridicata.apă tur . 58% in medie lunara fata de sistemul centralizat-[APICT].cu pierderi de retea(de 30-45%.split sau multisplit. condens evacuat gaze de ardere alim.Colectoare solare 2. iar in locuinta sunt de 30-45%. incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca. 4.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura monobloc.

1 Eficienta generarii Cazanele noi pentru apa calda.3: a) respecta cerintele de randament b) au aplicat simbolul de eficienta energetica c) daca poarta marcajul european de conformitate CE. persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.introduse pe piata si puse in functiune. Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn si la o temperatura medie a apei din cazan Eticheta daca randamentul este > val. aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului.5 la Pn de 31.Fig. Hotararea de Guvern nr. fara bariere comerciale. standard • •• ••• Randament % la Pn si 70°C Randament %la 0.Prin armonizarea legislatiei din Uniunea Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana. bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica. 400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat.6 kW 86 la Pn de 100 kW >84+2 logPn >87+2 logPn >90+2 logPn >80+3 log Pn >83+3 log Pn >86+3 log Pn 86 la <10 kW 87 la 31.6 kW 88 la 100 kW . care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda. 574/2005. 4 kW la max.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie Source:ipconsult.de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min. care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi . stabileste cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard. trebuie sa fie sigure.3Pn si >50°C Randament %la 70°C Randament % la o sarcina de 30% si >50°C 83 la Pn de 10 kW 84.ro 1. Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab.

destinat sa asigure caldura prin emiterea de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis.iar la cele moderne de 70%. 1.la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%.•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn Source:HG nr.4 : Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2 Technologie de incalzire Electrica din sistemul national Direct Gaz in spatiu Cazan pe petrol si apa calda Cazan pe gaz si apa calda Cazan cu condensare pe gaz si apa calda Eficienta (%) 35 80 80 80 95 Emisii de CO2 (kg/kWh incalzire) 0.2 Reducere de emisii GHG Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire. pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii).29 0. si cu 100% prin trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996) Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz de absorptie(tab.2% din cerere .2 Mtoe.55 0.574/2005 si Directiva 92/42/EEC 89 la 316 kW 87.an.pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab. Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7.5 la Pn de 316 kW Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW.24 0.in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%).19 .mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%.furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational.in 2010 reducerile vor fi de 26 mil.au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.in 2010 economie de energie de 11.21 0.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC.

Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz Emisii gazoase (g.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca .000 70-170 ? 0-9 0 6-150 150-3.2 HP cu motor pe gaz 36.HP electrica 110 HP cu gaz de 130 absorptie HP cu motor pe gaz 150 Source:Program ATLAS 0.5 .in halocarbonati.17 0.emisiile de NOx local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la un potential de 10-2-% reduceri emisii.prin functionare.14-0.0 ? 0 0 30 12 0.6: Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori (electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU Caracterizare Marime kW Capacitatea majora Petrol 20(-70) 18-19 Gaz 20(-70) 19 Lemn 40 36 HP 10 Caldura HP electrica 10 Caldura eliberata .000 7-17 Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata .dupa anumite caracteristici si prettab.GJ) CO2 dioxid de carbon CH4 metan N2O dioxidul de azot CFCs carbonat SO2 dioxidul de sulf NOx oxidul de azot CO monoxidul de carbon VOC Source:Program ATLAS HP electrica 0 0 0 0-13 0 0 0 0 HP cu absorbtie 44.22 0.000 1.recomandat fiind pentru emisiile de HCFCshidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.dar si a eficientei.12 Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.

3-0. InstalaŃiile de ardere trebuiesc .conventional 0.7.3-0. inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului nr.5 Factor emisii CO2 73 g/MJ Factor emisii SO2 0-20 mg/MJ Factor emisii NOx 15-25 mg/MJ Factor emisii – 5 –usor in scadere celelalte mg/MJ Source:Program ATLAS 1. iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală” este ghidul in domeniu-tab. termopan ).713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele vitrate necesare. sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie specială -securizat.2-pierderi 0.8-pierderi 0.2 –electricitate pt ardere 95-conventional 108-condensare 0.2-pierderi 0.1 50-70 0-1 90. Utilizarea gazului conferă un înalt standard de siguranŃă.2 –electricitate pt gaze evacuate 100 20 200-300-in scadere 200-300-in scadere eliberata GJ/kW/an-8 GJ/kW/an-12 0.kW utilizata Eficienta combustibil % la Pn Rata proprie de consum kW 93-conventional 103-condensare 0.echipate cu vas de expansiune.fata de centralele termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse.avantajele sunt: -consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici. ceea ce permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus. -dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat. utilizate.conform normelor.se elibereaza căldura de condensare. .sa fie bine instalate.5 0.cu schimb de căldură mai intens. randamentul poate creste pana la 109% .2 –electricitate pt ardere 73 0.3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit Necesare sunt centralele cu condensare de gaz . putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor. -emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină).

Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr. 2 camere Apartament Nr.2 11. persoane 2 persoane 3 persoane 4 persoane 2.5 9.0 5.Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie.necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate.Nm3 125 140 155 150 165 180 175 183 205 Apa-consum mediu / luna.5 8.5 8. . -aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi convectivi intenşi. 1.7 13. conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice 2.ca o politica energetica necesara in sector. iritare nazala.0 6. diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).chiar daca in 2002 doar 0.2 11. de persoane pentru o centrala cu condensare de gaz Nr.0 25÷30 Kw 25÷30 Kw Energie electricaKw/h 25÷30 Kw Source:APICT Sursa interna. 4 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane Gaz-consum mediu / luna.5% din locuinte erau dotate: -sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune. crt. 3 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane 3.m3 5.

Presiune aer incapere Instalatiile:conform resiunii aer din incapere. Mecanica.in raport cu cea ext.: -suprapresiune-cu un circuit de introducere.vapori.Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior poluat(umiditate.gaze. -generala.praf) din incaperi: Sursa energie circulatie aer si se dilueaza/elimina cel 1. Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt insuficiente pt.prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer: -numai ventilare.introducere si evacuare aer.cu un circuit de aspiratie. excesul de umiditate produs la interior este necesar o Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare Proces 1.prin diferente de presiuni int. -depresiune.-exterior create de factori naturalidiferente de temperatura si vant: -organizata-conform normelor sanitare. .Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica. -echilibrate. -simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer 3. 2.Naturala. Circuite aer Instalatiile: Unul-introducere sau evacuare aer . Doua.realizare debit de aer necesar. -neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre. Dimensiune spatiu Ventilare realizata: -locala.

5.Sf=0. -flux caldura in nodurile de temperatura.n=7.0 b.Cu aparate de climatizare 2.5. si umiditate aer.n=2.fiind si de ventilare. Se calculeaza-coeficienti de transfer de caldura.Sf=0.int. Calcul temp. Caracterizare-elementele de delimitare transparente(ferestre.Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale apa(ventilo/ejectoconvectoare.5 2 fatade a.-combinata.5.cu limite mici de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali operatie. int.5 sunt :ext.) sau noaptea si inchise ziua(b.realizata cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control: Realizare 1.noaptea..prescrisa-se cupleaza cu ventilarea.5.ziua-Sf=0.luminatoare.ziua-Sf=0. 2.De aer conditionat-caz particular pentru-temp.usi vitrate).opace usoare/grele si .Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea vara proceselor de transfer termic la int. -temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru: 1.5.5.) functie de suprafata de deschidere efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf) 1 fatada a.Sf=0. -temperaturi exterioare echivalente.noaptea.0.0. cladire.Climatizarea asigura o temp.n=1.laboratoare).grinzi de racire) de aer) sau aer- 3.5 b. Sf=0. si ext.Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre deschise ziua si noaptea(a.n=1.n=4.n=4.

surse interne de umiditate si caldura.pierderi de energie la surse de caldura sau pe traseu distributie.ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul. Energia necesara pentru racire/luna: Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si mediu.debit aer si temp. climatizare/lunar -contributie surse interne si aport solar.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse interioare(W/mp) Ora Rezidential 1 12 24 Bucatarie 5 10 5 Sufragerie 0 10 0 Iluminat –W/mp 22 9 20 Dormitor 5 0 5 Echipamente-W/mp 7 5 3 Nerezidential Oameni –W/pers -Proiectare -Conferinte -Restaurant 155 130 150 Calcul necesar Cladiri climatizate. Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare.caldura acumulata sau cedata in masa cladirii.date privind sistemul de incalzire. -necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare. Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp.fara control umiditate: energie -racire si -flux de caldura prin transmisie si ventilare.elemente comanda si control.apa calda . sau pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare.surse interioare de caldura sau solare.racire.efectul protectiei nocturne.climat exterior. Etape de calcul: -transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona.coeficienti de transfer termic prin transmisie.descriere cladire.situatii speciale-pereti solari . aer refulat.2.

pentru sisteme de racire si ventilatie-pierderi.instalatii ventilare.arii de captare/element vitrat.sisteme hibride. -repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa. coeficienti de transfer termic prin ventilare.debit prin aerisire. Debite calculate-zona si cladire. -calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura.debite de aer pentru ardere.situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura.ventilare nocturna.debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica. -conditii interioare intrerupere.utilizare anuala de energie suplimentara. Consum anual prin: -sistem distributie aer/incapere-.deschidere manuala ferestre. -transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata . Calcul ventilare mecanica-eficienta. -degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica.rezultate pe zone si cladire. Calcul energie /orar necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-racire capacitati.surse interioare de joasa temp.cu cosuri. -coeficient de presiune dinamica. -aporturi de caldura solara-calcul.flux de caldura mediu degajat de sursele interioare.coeficient de permeabilitate la aer.incalzire sau racire.aeroterma. -sistem centralizat –centrala.realizare nivel de acuratete ridicat. prin curgere apa calda/rece si canalizare .ventilator local.ventilare pasiva si hibrida.constanta de timp a cladirii pentru racire.ventilati.coeficient de control local al debitului de aer.producere hrana). de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de -energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme.degajata. Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic.pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare matematica. -concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de evacuare naturala prin Calcul debite de aer pentru ventilare mecanica si naturala .opac.de aparate electrice si iluminat.

1 0. -recuperatoare de caldura sensibila . energie la Metoda de calcul prin: ventilare -pierderi de caldura prin suprafata de transport aer.2-1. .0 PM10ug/ m³ <20 10-30 20-50 PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um -debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare: Masura INT1 Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic >108 >30 72-108 20-30 43-72 12-20 <43 <12 m³/(sˆpers) >54 l/ sˆpers) >15 INT2 m³/(sˆpers) 36-54 l/ sˆpers) 10-15 INT3 m³/(sˆpers) 22-36 l/ sˆpers) 6-10 INT4 m³/(sˆpers) <22 l/ sˆpers) <6 Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara.concentratii CO2ppm Rural Oras mic Centru oraspoluat 350 375 400 COmg/m³ <1 1-3 2-6 NO2ug/ m³ 5-35 15-40 30-80 SO2ug/ m³ <5 5-15 10-50 Total-PM mg/m³ <0.3 0.inclusiv latenta(entalpica).1-0. -ventilatoare.

-camere de amestec. elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie. -preracire aer. -varietate instalatii. hidroizolaŃii.ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta diferentei de temperatura) sau forta vant.pentru care trebuiesc extinse studiile in domeniu: -control sursa de poluare-cunostiinte.emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus.1 Ventilatie naturala Ventilarea naturală . -proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri.regland si consumul energetic:prin ferestre deschise. -umidificare aer. -umidificare izoterma aer iarna.sursa lor. Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 2.prin bariere de aer.clapeta deschisa a ventilatorului din fereastra . Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local.este uzuala si reglementata. Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”. Calcul: -necesar pentru racire si dezumidificare. -preincalzire aer. -inertie termica elemente de constructie. . -vehiculare aer. anual de energie Metoda de calcul prin : la alte sisteme -consum la sarcini de caldura latente .

Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare : Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură Ventilator de evacuare . -sistemul de telegestiune. Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului natural sau vice versa. Tip Elemente componente Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat sau spatiu de lucru Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu : pentru o cladire sau -priza de aer proaspăt . -organele de reglaj-clapete. -pompele de circulaŃie agenŃi termici. jaluzele.8.2.economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi se reduce eficienta ventilarii)-tab. Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie de climă.2 Ventilatie mecanica si climatizare Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul poluarii. cartier -reŃeaua de canale de aer. nivelul de confort. filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer. -recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat. -baterii de încălzire sau răcire a aerului . utilizare şi funcŃia clădirii.controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer. Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu : -camera de amestec. precum şi de capitalul disponibil. -agregatul pentru producerea apei răcite.

in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti.Fig. Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator eolian de ordinul zecilor de kW.dar cu o elice de 20 m diametru.2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale Pentru incalzirea locuinte.fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica.ro 3. creveti. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare Source:ipconsult. . 3. moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu: -direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C). 3. transformata prin tehnologiile clasice in caldura. ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate. Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea.1.

comprimata si transmisa in interior. -iarna . dispersat în pamânt.12 grade C. Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie.-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3. dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera .Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de a fi relativ constanta din / in pamant in cladire.se bazeaza pe energia termala naturala constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 . dioxidul de sulf cu 30%.apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie). Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul. -sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura.caldura este captata din exterior. printr-o unitate de condensare. iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata. apa panzei freatice si solul. Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat cat si incalzire: -vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior. .cu cat adancimea creste.oxizi de nitrogen redusi cu 70%. temperatura solului este mai mare).apa fierbinte si aburul de 120370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei.care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul de electricitate cu 30-60% .8 km.

-Interior:circuit 2-agentul frigorific.si invers frigiderului ca principiu: -Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura).iesind ca vapori fierbinti .indirect . printr-o pompa de circulatie. R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire. propanul.ro Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura este relativ constanta pentru caldura si apa calda.oer. usor cedand aceasta caldura).Fig.circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura . bioxidul de carbon sau tipul R407C .prin care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol.unde se produce transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic.deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si presiune ridicata.3: Harta resurselor Source:www.

gestionat de o pompa de circulatie.pompedecaldura.ro . agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade la (-2) C sau 1.agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii. Source :www.7 bar si se se reia ciclul.

sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2.30 30…..sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m.preferabil in nisip pentru protectia plantelor.5 kW. Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3... prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel).Source:www.25 25….5 m.deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius): . 50 cm.chiar si 250.. se plaseaza serpentine de teava -distanta dintre acestea va fi de min. -colectoare plane –in subsol la 1-1.15 15….ro a.pompedecaldura2005.deoarece valorile fluxului termic disponibil qg..Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa.: Tipul solului Sol Sol Sol Sol Sol nisipos uscat nisipos umed argilos uscat argilos umed cu apă freatică qg [W/m2] 10….35 .20 20….. se realizeaza colectarea.

oer. la alta care trebuie încalzita. maxime de 28-30 º C. excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant. Pentru temperature scazute ( sub -15º C). se poate instala si un schimbător de căldură cu sursă de energie suplimentară .16mc/ora (la min 8 º C). prin intermediul instalatiei descrise . care opereaza zone diferite.Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de alimentare. d.prin folosirea in cascada a pompei. baraje –unde temperature depaseste 10º C). minerale si poluanti). cu necesitati de încalzire si/sau racire diferita. se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC). Se ofera: -economii pana la 66% din energia electrica. . fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect.apa fiind rejectata in sol prin al doilea put la min. ape de tunel.cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile.Pentru aplicatii mari.de la o sondă sau mai multe.din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa .Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp.sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central.pot functiona bivalent. debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie).pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora. fluvii. -confort. inclusiv din lacuri.daca este conventional curata.). c.panza freatica poate fi utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire. adica 0.ro b.Source:www. 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica: -descentralizat(peste 5MW.paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice . -vara.se alimenteaza sistemul clasic.Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific: -iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer si apa calda). situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita. -local(sarcină termică de 1-4 MW).

5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5. precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica.existand posibilitatea aprinderii electrice automate si masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea. O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat: COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol.3). este necesara la proiectarea si alegerea pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.apa sau aer).precum si ecartul de temperatura detaliat.Valori uzuale sunt de 3. inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală. prin macinare tuturor produselor din lemn).fiind mai mic la cea prin calorifere.5 kW intrati. silvicultură şi industrii conexe. mecanice. presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1 -100 mm.dar simplu de montat.prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor.5-5.-curat si fara poluare ca la o ardere.4 .care reprezinta valoarea COP.9.iar la pompa de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5.5. orăşeneşti şi municipale.pentru eficienta pompei .realizabil prin sisteme de distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala.5scazute la aer-apa.ventiloconvectoare sau in pereti). La cuptor electric COP este 1. electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin aceasta formula.adica o economie finaciara.prin pierderi clasice si de echipament(termice.Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda. Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia electrica consumata:la 15 kW iesiti/4. Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire Tip Sobe cu placi ceramice si cazane pentru butuci din lemn Functionalitate Modalitatea traditionala cea mai eficienta.4 5. Utilajele moderne au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab. 3. COP=3. Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii. . pe langa traditionalul combustibil –ca butuci.5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala .dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune).si apoi uscat . trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor . astfel incat sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile).3 Utilizare casnica a biomasei din lemn Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila .Producatorii si furnizorii detaliaza in livrari valoarea COP . deşeurilor şi reziduurilor din agricultură.

energytraining4europe.. Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M) Regiune Potential de dezvoltare in 2010 1.org 4.5-caldura . 100 75 25 Finlanda 1. Source: www. comanda electronica(variatii ale umiditatii combustibilului).Nou construite -Unifamilie N-scade M-creste -Multifamilie M 2.Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% .Cazane si sobe pentru pelete Cazane pentru aschii din lemn Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si.75% din cladirile nou construite pentru rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab.utilizare de motoare cu viteza variabila.apoi.pompa de caldura si pentru apa calda.Nou construite Rezidential -Unifamilie N-5 M-95 -Multifamilie M-100 2.cu exceptia -in Scandinavia si Franta .In stoc -Unifamilie N-constant M-creste -Multifamilie Nivelul dezvoltatii (% din stoc) 20 80 Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc) Franta-rezidential -10% pentru incalzire la o locuinta existenta. Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat.Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua. arderea la temperatura inalta intr-o camera speciala. Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei societati:alimentare automata cu combustibil.In stoc -Unifamilie N-75-80 M-20-25 -Multifamilie 35 40-de evacuare aer.izolare controlata cand evacuarea aer este in cladire izolata. -30% la una de curand construita Consum ridicat electric pentru ventilare(motor): -850 MkWh/anunifamilie.2-caldura 85 10-evac.25-caldura 88-evac.10: Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire.

-incalzire prin pereti-umeda si uscata. sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin comutator orar programat sau controlul temperaturii . poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid) . de CO2. senzori de umiditate. -dezvoltarea unei calitati pentru confort . un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai rece decât cel din interior. -corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire.prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza functionarea echipamentelor pe vreme calda . 4. -dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al produselor si materialelor.Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si 5% mechanic in multifamile. -reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane.cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului. -produse eficiente-pentru incalzire.Cehia-in cladiri administrative dezvoltat sistemul mechanic.-535 MkWh/an.fezabilitatea “racirii economice”.Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1.in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare. deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de căldură şi instalaŃiile solare.1 Viitorul tehnologic -aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta.control miscari aer.prin pardoseala -eficacitatea maximă.la temperature joase-economii de pana la 30%.N-constant multifamilie.izolare dinamica.care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul.thermostat.optimizare a incalzirii prin introducere RES.pre-conditionare al alimentarii cu aer.Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica.5 la multifamile.reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii.ventilatie. M-creste -1200-comercial sector Prin eficiente motoare cu viteza variabila-65% eficienta. Source:Program ATLAS 70 30 N-30 M-70 40 60-evacuare aer In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in comercializare.temporizator. -sistemele de reglare.

armaturi cu consum redus si debitmetre pentru apartament. 3. temperatura. incluzând necesarul de electricitate.Evidentiere a consumului si regla functie de gradul de ocupatie.repartitoare de costuri cu evaporare.Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la nivelul centralei Cladire 1.Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Aplicatie Cladire de locuit individual a S+P+1E Imbunatatire a confortului termic 1.monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor. Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri.In urma expertizei.reducerea timpului de exploatare al unui echipament. colectiva. confortului si securitatatii . Avantaje 1.spalare instalatie interioara. implicit se reduce si gradul de uzura al echipamentelor .termostatici.inlocuire cazan. 3.Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din de locuit cochilii din vata minerala. costurile de functionare.Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si boiler. 2.ventile de aerisire la nivelul corpurilor de incalzire.evaluat dupa masurile de modernizare ale cladirii. 3.Urmarirea si adaptare la consumul casnic . S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de retur. a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera. 2.ENERO Ghid.-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii.Instalatia de incalzire: bloc -montare contor de caldura general.Randament de producere superior si durata de viata.2.Instalatia de apa calda: -montare contor general.

thermaltechnology.ro Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de combustibil gazos consumat.fiind gestionabila si prin calculator.4.sisteme de climatizare.peste un strat de polistiren.nu emana radiatii electromagnetice. Junkers Grupul Bosch Termomax Durata de viata Eficacitate Köber Productie .www.ro Puterea culorii si centrale Motan. iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) .Surse de incalzire alternativa-panouri solare . (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.pompe de caldura www.fiind alimentata de un circuit principal.ro Noi va tratam cu caldura -Cazane.si incalzire apa din piscine.Centrala in condensatie –www.aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau pereti .pe acoperis sau pe conducte.Termomax.ro.motan.la case noi se instaleaza sub sapa . Junkers.distribuie in medie 55 W/mp .preparatoare pentru apa calda.generatoare de aer cald.inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor .2 Solutii moderne si eficiente propuse Tehnologie Thermal Technology Performanta de asigurat Consum energetic ridicat Solutie propusa si realizata Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in membrana termoconductibila. www.

arzatoare pe gaz.robinete de echilibrare termica.hidrofoare – www.regulatoare si vane.ro Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare.pompewww.umiditatii si puritate aer Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda www.Casitherm. prin canal în pardoseală www.sistem de incalzire prin pardoseala.schimbatoare de caldura.hu 2.boilere.eltim.romstal.ro Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz.cazane de baie.atmor.cu condensatie si conventionale.ro Ieftin.Negarra.-incalzitoare electrice de apa cu acumulare de caldura sub presiune.variotherm.com .centrale in condensare cu panouri solare-www.Variotherm Romstal Baxi Romania Buderus Eltim nationala Diversitate tehnologica Economicitate si mentenanta Sistem centralizat ineficient Randamente mici in sistem centralizat Eficienta Sistemul de încălzire prin perete sau podea.incalzire electrica prin pardoseala.cazane electrice pana in 15 kW.Pompa de apa calda instantanee .ro Sistem de aer conditionat.standard si in condensare-marca Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium).ventilare.laing.ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.ro Centrale murale.www.Boiler pe gaz www.cazan electric.buderus.dotare cu cronotermostate .ro 1.com 1.pompe de circulatie.Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda.danfoss.wolf-heiztechnik.conducte www.ventilatoare.ro Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.si pe baza de combustibil solid.aparate de conditionat www.ro Caldura este elementul nostru -cazane murale .cazane fonta sau otel-www.substatii.panouri solare Cazane .laing.celsius2000.radiatoare tip panou-www.boiler mixt.Boilere.Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid.schimbatoare de caldura.baxi.incalzire si frig Danfoss Control eficace Schenderlein Functionare necontrolata Casitherm Diversitate Electromec Temperaturi ridicate vara si necompensate Durabilitate Emisii ridicate de noxe Diversitate in solutii Dipet Keston Laing Atmor Wolf Instal Siguranta in functionare Performanta Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii.ro Centrale termice controlate prin computer.de 2.

testare a functionarii grup de ventilare.Ige.purmo.ro Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare camp dinamic in incapere.apa pentru apa calda menajera si incalzirea de iarna! www.ro Instalatii frigorifice-vitrine.ventilare.mai ieftină dar are .promoterm.ClimaTherm.centrale www.panouri termoizolante.ClimaLux. clase de curs-16oC – 18oC.racitoare.climatizare .ro Servicii la „cheie”-climatizare.ventiloconvectoare Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.ro Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC .insule.ventilatie www. modu complex de ventilatie si aerisire AERO300 Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer. dar nu e disponibil în toate locurile.gaz natural -ieftin şi curat.frigorex.ro Pompe de caldura-valoare COP de 8.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ scump.eurato.purificare.Purmo Eurato Wesper Air Systemair Clima Therm ClimaLux MultiSplit MatriXclima Ferroli Frigorex Unicomp Neura Kapitherm StiebelEltron Trapec Elemente durabile Diversitate technologica Durabilitate Cercetare pentru calitate Asigurare confort si calitate Control eficace Siguranta Elemente durabile Siguranta Eficacitate Performanta Diversitate Asigurare confort si calitate Durabilitate Clădire eficientămediu confortabil cu consum minim Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa www.factorul de putere necesar -0.ro Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare www.bobinaj motoare Instalatii pentro viata –termice.trapec.ro Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer.tratar aer www.incalzire si ventilatie www.incalzire.ro Solutii complete pentru aer conditionat.9.unicomp.temp.păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice.ascomi.ro Echipamente de aer conditionat www.ro Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii.centrale termice www.

Ghid Practic Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC.distributie si reglaj.GPL este curat (în mod normal Propan sau Butan).proiect si executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN.putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru arzător-mai multe emisii nocive.351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc].conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal). Climatizare Consum de gaz natural Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate.07.3.combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de depozitare si impact mai mare asupra mediului.montaj aparat de o firma autorizata ISCIR. .01.ro -De la 1.realizare. 5.2007 si casnici-100% de la 01.anrgn.09. 2007. www.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi termostatici-minim 25-35%. Legea gazului nr . -Instalare aparat de utilizare gaz:1.2. -Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01.obtinere accord de la distribuitor. dar scump.2007.

bai.verificare-la max. 2 ani si revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare.)"-Ordin MEC nr.ex.ro Avantajele centralelor termice • eficienta termica mare: 90 . Taxa de reciclare –“taxa verde” Montarea detectoare automate de gaze Taxa.pentru electronice si electrocasnice-de la 1 . autorizat de ISCIR. arzător etc. Verificare eticheta CE si de Randament.si suprafeŃele vitrate sunt „parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din geamuri de construcŃie specială (securizat.2007-va fi calcultata in functie de greutatea produsului. vestibul. 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2.109 % • flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii. etc. debarale. conform normelor în vigoare • functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural • echipamente compacte • emisii reduse de noxe • varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime . pivnite. regulator cu senzor exterior Avantajele beneficiarului centralei termice .verificati temperatura anormala a gazelor de ardere . si 10 la echipamentele IT Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care au loc scurgeri de gaze: de la aragaz.tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat / evacuare gaze arse • complet automatizate .pana la 20 euro la “electrocasnice albe”.04.3 milioane de consumatori casnici Obligativitatea instituŃiilor şi unităŃilor de interes public Centrale termice pe combustibil gazos pentru spatii de locuit Avantajele centralelor termice si ale beneficiarului De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate. termostat camera. termopan etc.indiciu a randamentului scazut-www.iscir. centrală termică.-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR.inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o scadere a facturii cu 30%.

Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere.05 m2 pe m3 de volum net de încăpere. la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor. luminatoare cu geamuri. toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă totală de: -0. toamna cand temperatura exterioara este scazuta • consum redus de combustibil • confort optim de caldura si a.apict.ex. 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si Importatorilor de Centrale Termice www. Rezistenta electrica produce noaptea caldura.economii de energie de 20-30%. la 3-5 cm sub suprafata pardoselii. centrala termică se montează în bucătărie.sol in care se afla obiectivul. conditiile de alimentare cu energie electrica (retea mono sau trifazica.lipsa apei calde menajere.) . 2. în cazul construcŃiilor din beton armat.Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate. -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze. Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature. aer. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C. deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet. 713/2004. -0. puterea electrica maxima permisa pe racordul electric).Impuneri prin reglementari Rezervor de stocaj Optimizare echipamente Alegere pompa de caldura si tip de furnizare sura Pardoseala radianta • autodeterminarea confortului • independenta fata de sistemul centralizat . pe faŃa interioară a peretelui exterior. temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de preselectie(economie de pana la 50%) Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii. etc. în cazul construcŃiilor din zidărie. pentru NU. Vara .zona geografica -apa.In timpul iernii.energytraining4europe.m. Ordin MEC nr.gaz lichefiat.org 1.info 1. vestibul. combustibil lichid.prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta.c. stocata in rezervor si utilizata ziua.Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de mobilier . Pentru încălzirea de apartament. a unei plăci izolatoare şi reflectorizante. uşi cu geam sau goluri.daca vrei economii de energie pe ansamblul clădirii .03 m2 pe m3 de volum net de încăpere.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile: -InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie. Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare rezervor sau conducte si fara scurgeri.Montaj în spatele radiatoarelor. pentru creşterea eficienŃei corpului de încălzire. balcon. Source: www. sub formă de ferestre. nu asezati mobilier la distante mici de calorifer .

-Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării.termoizolarea conductelor de distribuŃie.montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la intrarea în clădire. -InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării. eliminăre depuneri prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii. .eliminare pierderi de agent termic.verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt.montarea ventilelor de dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane.revizia arzatoarelor.curăŃarea lor si a canalelor sau cos de fum.(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate.verificare tiraj.utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă caldă. -InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful