Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC) pentru eficienta energetica si aer interior curat
In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.

Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie sa actioneze pentru–tab.1: -dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia naturala; -etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii; -sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica; -dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente; -comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului. Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora. Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act.. Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si incalzire: -fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ; -transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor. Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire Instalatie Incalzire Tehnologie Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre. Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura

gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C . Racire
Structura consumului de energie termica

electricitate 11%

prepararea hranei 7%

a.c.m. 25%

incalzire 57%

Surse de caldura necesar a fi eliminate : - interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului. -din exterior-prin energia solara . Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman. InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer, ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!! Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001 InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu turnuri de racire pentru a furniza frig. ReglajRepartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer

aproximativ 4.expansiune si evaporare.condensare. precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure care în majoritate. structura acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr. regulatoare electronice. 1. utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul.invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si absortie(se obtin temperaturi de 100 °C).racirea sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab. Structura consumului de energie termica .700.pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie.270. -ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte.000 de familii şi persoane singure. cărbuni.care poate avea si motor electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie.Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic.masurari .2 sau figura 1: -cazane –prin combustie.000 au venituri de până la 500 lei/membru de familie. Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră. se află în mediul rural. din care circa 2. din surse externe.regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%). ceas programabil pe cazane. astfel incat acesta sa nu fie poluat). combustibili petrolieri.Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere Prin convertirea. Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum . -pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta temperatura.contoare de caldura si apa calda menajera .a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura. panou de programare temperaturi pe zone: aduc economii de energie de circa 20%( ex.107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald poate fi recirculata. circa 85%.

-regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C. Apa rece-10 °C.echipament control si automatizare.brichetat. -distributie-reciclare. pierderi energie/consumata de echipamente-pompe.preparare centralizata 2.Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-furnizare. -preparare/acumulare.preparare locala in cazan -pe gaze -carbune Birou Club Restaurant Hotel 4 stele Bai publice 1 functionar pe schimb preparare centralizata 2 mese pe zi Cu spalatorie Cu cazi de baie 60 55 5 15 36 225 100 totale de 75 Energia utila/auxiliara Temperatura Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda. Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C. -producere energie termica in proces.iar spalat/degresat-50-60°C. -combustibil-gazos. Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin: -centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu sau o cladire. Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C Locuit 1.lichid. Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d.vane.solid natural. .

cla utilizare consum total [l/zi]: P[kCal/zi] si p .N-numar de utilizatori/zi.45 22.p-3.73 19.17 3272.87 3655.73 29.s-3 30 (75)/15 2 d-1.02 32.61 4663.31 Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare].61 4844.24 4461. J/an Total mediu[l/omxzi] Necesar anual Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] : V[l/zi]=axSloc[mp] Sloc 14-40 70 100 125 150 200 225 250 a 45 38.de utilizare t [°C].pranz-p.31 20.s-2 spalari 5 75 27375 l/omxzi si energie5730xmil.38 V 630-1800 2661.24 26.s-6 p-2.56 3968.seara-s Toaleta Spalat maini Dus Baie la cada Preparare hrana Spalat vesela Curatenie usoare si d-6. temp.

36 1146/1.31 2250/3.zi 40 40 35 40 50 70 4 1 1125/1.13 72.55 -/750/0.3 0. -incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.9 Avantaj CO Kg/Toe 4.dioxidul de sulf.hidrocarburi nearse.3 9.2 Pret convenabil.5 1175/1.87 720/0.este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25: -reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon .15 0.aldehide).fata de cea cu lemn.4 360/0.26 3525/4. Murdar si uneori poluant .5 73.5 5-6 10 3 3 0.26 5370/6.2 4.Intretinere mai .particule cu sau fără produşi chimici ataşaŃi.2 Dezavantaj Combustibil Carbune moale Carbune brun CO2 SO2 NOX Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe 3.68 2100/2.5 74.9 4.33 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol.Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu : Compusi organici volatili Kg/Toe 2.7 58.2 36.6 2 2 0.42 lavoar bideu dus cada spalator masina spalat Consum total Consum mediu 6-10 6 30-40 120-150 20-30 100 l/zi l/om.15 1950/2.84 240/0.3 1-2 24 30 36 40 15 145 c 3-4 36 12 45 72 40 15 220 5-6 60 8 90-120 90-120 80 30 374-428 1-2 480/0.66 0.84 - P/p 3-4 720/0.dioxidul de azot.8-71.1 975/1.27 5-6 1200/1.[kW/zi] Receptor C t 1-2 N 3-4 6 2 1. Deosebit de relevant si necesar este Sinteza.0 1440/1.2 11.8 4 0.9 2.

084 2.Eficienta redusa Motorina Pacura 3.Intretinere masuri de siguranta . 1.2 18.dificila.1 5.1 3.Cărbune.3 5.Pret rezonabil Probleme de murdarie PLG (butan.9 0.petrol.7 2.In general Sunt necesare mai multe eficienta ridicata . cel mai ecologic dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2. solid-57% -Centrale termice-8% -Centrale termice -Sobeceramice -Şeminee -Cazane de apa -Cuptoare Combustibil si evolutie proces tehnologic 1.tip combustibil. gazul natural.Combustibili fosili-ŃiŃeiul.dioxidul de sulf.PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon .42 Foarte curate .1 4.Gaz sau petrol 1.arzătorul se deregleaza.Lemn.42 Operare si stocare simpla .3 0.Kerosen.hidrocarburi nearse.deseuri 3.mentenanta.gradul de ventilare a aerului interior).5 5.Utilizare larga .grătar defect 4.3 - 0. lipituri.Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi.aer de ardere poate fi insuficient pentru arderea completă a combustibilului. 2. arderea ramuri .dioxidul de azot. activităŃi incidentale -suduri.2 8.Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau de cartier.Gaz natural sau gaz lichefiat.tratat sau verde. Gazul natural -sursă de energie puternica.Pret mai mai redusa a echipamentelor ridicat Source: www.tiraj slab Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau funingine(dupa tipul instalaŃiei.aldehide 3.42 0.9 51. cărbunii precum lignitul si huila.6 10.vaporizare.energytraining4europe.particule cu sau 2.42 0. propan) Gaz natural 2.Centrale de Cazane: imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2.9 0.org Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania Pozitionare si Instalatie statistica Locale -Sobe-gaze4% -Sobe –com.

Contoare de energie termică StaŃia de tratare a apei de adaus InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş.31% -fără condensaŃie Pompe de circulaŃie ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii (termoizolaŃie.Colecteaza Energia termo-solara Source:APICT Sistemul de termoficare centralizat . 4. 1. Resurse regenerabile 1.instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%.eficienta ridicata.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura monobloc.split sau multisplit.In interior se afla montate: Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame.Colectoare solare 2.apă tur . condens evacuat gaze de ardere alim. pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate sarcină.cu pierderi de retea(de 30-45%.apa caldă rece . iar in locuinta sunt de 30-45%. Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur .Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc la apariŃia de bacterii şi a mucegai. oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu confera costuri maxime. cu comb. incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca. 58% in medie lunara fata de sistemul centralizat-[APICT]. debit vehiculat).debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea financiara este deficitara. fata de standardele europene).Pompe de caldura 2.

de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min. Hotararea de Guvern nr. standard • •• ••• Randament % la Pn si 70°C Randament %la 0.3: a) respecta cerintele de randament b) au aplicat simbolul de eficienta energetica c) daca poarta marcajul european de conformitate CE.5 la Pn de 31.introduse pe piata si puse in functiune. Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn si la o temperatura medie a apei din cazan Eticheta daca randamentul este > val. stabileste cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard. Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab. bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica.3Pn si >50°C Randament %la 70°C Randament % la o sarcina de 30% si >50°C 83 la Pn de 10 kW 84.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie Source:ipconsult.Fig.6 kW 86 la Pn de 100 kW >84+2 logPn >87+2 logPn >90+2 logPn >80+3 log Pn >83+3 log Pn >86+3 log Pn 86 la <10 kW 87 la 31.1 Eficienta generarii Cazanele noi pentru apa calda.6 kW 88 la 100 kW . care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda. fara bariere comerciale.Prin armonizarea legislatiei din Uniunea Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana.ro 1. persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene. 574/2005. aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. trebuie sa fie sigure. 400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat. 4 kW la max. sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului. care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi .

21 0.24 0. 1.5 la Pn de 316 kW Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW.19 . Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7.au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn Source:HG nr.destinat sa asigure caldura prin emiterea de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis.furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational.la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%.mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%.2 Reducere de emisii GHG Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire.in 2010 economie de energie de 11.2% din cerere .iar la cele moderne de 70%.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC.55 0.2 Mtoe.4 : Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2 Technologie de incalzire Electrica din sistemul national Direct Gaz in spatiu Cazan pe petrol si apa calda Cazan pe gaz si apa calda Cazan cu condensare pe gaz si apa calda Eficienta (%) 35 80 80 80 95 Emisii de CO2 (kg/kWh incalzire) 0.in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%). pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii).in 2010 reducerile vor fi de 26 mil.574/2005 si Directiva 92/42/EEC 89 la 316 kW 87.29 0.an. si cu 100% prin trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996) Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz de absorptie(tab.pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab.

prin functionare. Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz Emisii gazoase (g.dar si a eficientei.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca .emisiile de NOx local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la un potential de 10-2-% reduceri emisii.dupa anumite caracteristici si prettab.in halocarbonati.2 HP cu motor pe gaz 36.000 7-17 Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata .000 70-170 ? 0-9 0 6-150 150-3.14-0.0 ? 0 0 30 12 0.12 Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.17 0.recomandat fiind pentru emisiile de HCFCshidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.HP electrica 110 HP cu gaz de 130 absorptie HP cu motor pe gaz 150 Source:Program ATLAS 0.000 1.6: Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori (electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU Caracterizare Marime kW Capacitatea majora Petrol 20(-70) 18-19 Gaz 20(-70) 19 Lemn 40 36 HP 10 Caldura HP electrica 10 Caldura eliberata .5 .GJ) CO2 dioxid de carbon CH4 metan N2O dioxidul de azot CFCs carbonat SO2 dioxidul de sulf NOx oxidul de azot CO monoxidul de carbon VOC Source:Program ATLAS HP electrica 0 0 0 0-13 0 0 0 0 HP cu absorbtie 44.22 0.

-emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină).5 0.conform normelor.avantajele sunt: -consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.3-0.3-0.fata de centralele termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse.se elibereaza căldura de condensare. sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie specială -securizat.2 –electricitate pt ardere 73 0. inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului nr. termopan ). .5 Factor emisii CO2 73 g/MJ Factor emisii SO2 0-20 mg/MJ Factor emisii NOx 15-25 mg/MJ Factor emisii – 5 –usor in scadere celelalte mg/MJ Source:Program ATLAS 1.3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit Necesare sunt centralele cu condensare de gaz . -dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat. ceea ce permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus.2 –electricitate pt gaze evacuate 100 20 200-300-in scadere 200-300-in scadere eliberata GJ/kW/an-8 GJ/kW/an-12 0.cu schimb de căldură mai intens.7. Utilizarea gazului conferă un înalt standard de siguranŃă. iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală” este ghidul in domeniu-tab.713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele vitrate necesare.echipate cu vas de expansiune. randamentul poate creste pana la 109% .2 –electricitate pt ardere 95-conventional 108-condensare 0.1 50-70 0-1 90.8-pierderi 0.2-pierderi 0. InstalaŃiile de ardere trebuiesc .kW utilizata Eficienta combustibil % la Pn Rata proprie de consum kW 93-conventional 103-condensare 0.2-pierderi 0. putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor. utilizate.conventional 0.sa fie bine instalate.

0 25÷30 Kw 25÷30 Kw Energie electricaKw/h 25÷30 Kw Source:APICT Sursa interna. conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice 2. 1.7 13.5 8. diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).Nm3 125 140 155 150 165 180 175 183 205 Apa-consum mediu / luna.ca o politica energetica necesara in sector.5 8. crt.2 11.2 11.0 6.necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate. de persoane pentru o centrala cu condensare de gaz Nr.Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr.Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie. persoane 2 persoane 3 persoane 4 persoane 2. 2 camere Apartament Nr.0 5.5 9.m3 5. -aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi convectivi intenşi. 4 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane Gaz-consum mediu / luna. iritare nazala. .5% din locuinte erau dotate: -sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune. 3 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane 3.chiar daca in 2002 doar 0.

: -suprapresiune-cu un circuit de introducere. excesul de umiditate produs la interior este necesar o Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare Proces 1.in raport cu cea ext.vapori.Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica. Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt insuficiente pt. Doua.Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior poluat(umiditate. -depresiune.praf) din incaperi: Sursa energie circulatie aer si se dilueaza/elimina cel 1. -generala. . -simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer 3.realizare debit de aer necesar.prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer: -numai ventilare. Presiune aer incapere Instalatiile:conform resiunii aer din incapere. Mecanica.introducere si evacuare aer. -neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre.-exterior create de factori naturalidiferente de temperatura si vant: -organizata-conform normelor sanitare.Naturala.prin diferente de presiuni int. -echilibrate. 2.gaze. Circuite aer Instalatiile: Unul-introducere sau evacuare aer . Dimensiune spatiu Ventilare realizata: -locala.cu un circuit de aspiratie.

0 b.Sf=0.n=1.) functie de suprafata de deschidere efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf) 1 fatada a.5 b.5 sunt :ext.ziua-Sf=0.noaptea.noaptea.De aer conditionat-caz particular pentru-temp.5.cu limite mici de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali operatie. Caracterizare-elementele de delimitare transparente(ferestre. Se calculeaza-coeficienti de transfer de caldura.n=2.realizata cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control: Realizare 1. int.laboratoare). si umiditate aer.5. Calcul temp.5.int. si ext. -flux caldura in nodurile de temperatura.5.fiind si de ventilare.Climatizarea asigura o temp.5 2 fatade a.n=4. 2.n=1.ziua-Sf=0.-combinata.5.) sau noaptea si inchise ziua(b. -temperaturi exterioare echivalente.usi vitrate).Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre deschise ziua si noaptea(a.prescrisa-se cupleaza cu ventilarea.opace usoare/grele si . cladire. -temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru: 1.n=4. Sf=0.Sf=0.luminatoare.0.Cu aparate de climatizare 2.Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea vara proceselor de transfer termic la int.grinzi de racire) de aer) sau aer- 3.n=7.0..Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale apa(ventilo/ejectoconvectoare.5.Sf=0.

elemente comanda si control.climat exterior. Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare. Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp.caldura acumulata sau cedata in masa cladirii. Energia necesara pentru racire/luna: Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si mediu.surse interne de umiditate si caldura.situatii speciale-pereti solari .coeficienti de transfer termic prin transmisie.surse interioare de caldura sau solare.racire.date privind sistemul de incalzire.apa calda .pierderi de energie la surse de caldura sau pe traseu distributie. sau pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare.efectul protectiei nocturne.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse interioare(W/mp) Ora Rezidential 1 12 24 Bucatarie 5 10 5 Sufragerie 0 10 0 Iluminat –W/mp 22 9 20 Dormitor 5 0 5 Echipamente-W/mp 7 5 3 Nerezidential Oameni –W/pers -Proiectare -Conferinte -Restaurant 155 130 150 Calcul necesar Cladiri climatizate. Etape de calcul: -transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona.2. -necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare.descriere cladire.debit aer si temp.fara control umiditate: energie -racire si -flux de caldura prin transmisie si ventilare. aer refulat.ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul. climatizare/lunar -contributie surse interne si aport solar.

Calcul ventilare mecanica-eficienta. Calcul energie /orar necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-racire capacitati.situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura. -degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica. -repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa.aeroterma.arii de captare/element vitrat. -concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de evacuare naturala prin Calcul debite de aer pentru ventilare mecanica si naturala .pentru sisteme de racire si ventilatie-pierderi. Debite calculate-zona si cladire.debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica. -conditii interioare intrerupere. Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic.degajata.pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare matematica.rezultate pe zone si cladire. de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de -energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme. -sistem centralizat –centrala.surse interioare de joasa temp.utilizare anuala de energie suplimentara. -calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura. -coeficient de presiune dinamica. coeficienti de transfer termic prin ventilare.incalzire sau racire.ventilator local.ventilare pasiva si hibrida.debit prin aerisire. prin curgere apa calda/rece si canalizare .realizare nivel de acuratete ridicat.instalatii ventilare. -transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata .ventilati.debite de aer pentru ardere.coeficient de control local al debitului de aer.producere hrana).cu cosuri. -aporturi de caldura solara-calcul.opac.coeficient de permeabilitate la aer.sisteme hibride.ventilare nocturna.constanta de timp a cladirii pentru racire.de aparate electrice si iluminat. Consum anual prin: -sistem distributie aer/incapere-.flux de caldura mediu degajat de sursele interioare.deschidere manuala ferestre.

concentratii CO2ppm Rural Oras mic Centru oraspoluat 350 375 400 COmg/m³ <1 1-3 2-6 NO2ug/ m³ 5-35 15-40 30-80 SO2ug/ m³ <5 5-15 10-50 Total-PM mg/m³ <0.inclusiv latenta(entalpica).2-1.1-0. . -recuperatoare de caldura sensibila . energie la Metoda de calcul prin: ventilare -pierderi de caldura prin suprafata de transport aer.0 PM10ug/ m³ <20 10-30 20-50 PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um -debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare: Masura INT1 Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic >108 >30 72-108 20-30 43-72 12-20 <43 <12 m³/(sˆpers) >54 l/ sˆpers) >15 INT2 m³/(sˆpers) 36-54 l/ sˆpers) 10-15 INT3 m³/(sˆpers) 22-36 l/ sˆpers) 6-10 INT4 m³/(sˆpers) <22 l/ sˆpers) <6 Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara.3 0. -ventilatoare.1 0.

anual de energie Metoda de calcul prin : la alte sisteme -consum la sarcini de caldura latente . -varietate instalatii.ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta diferentei de temperatura) sau forta vant.emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus.sursa lor.regland si consumul energetic:prin ferestre deschise. -vehiculare aer. -preracire aer.pentru care trebuiesc extinse studiile in domeniu: -control sursa de poluare-cunostiinte. -proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri.prin bariere de aer.-camere de amestec. .clapeta deschisa a ventilatorului din fereastra . Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 2. elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie. -umidificare aer. Calcul: -necesar pentru racire si dezumidificare. Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local.1 Ventilatie naturala Ventilarea naturală . -umidificare izoterma aer iarna. Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”. hidroizolaŃii. -inertie termica elemente de constructie.este uzuala si reglementata. -preincalzire aer.

-recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat. -organele de reglaj-clapete. Tip Elemente componente Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat sau spatiu de lucru Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu : pentru o cladire sau -priza de aer proaspăt . precum şi de capitalul disponibil. Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare : Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură Ventilator de evacuare . nivelul de confort. jaluzele. cartier -reŃeaua de canale de aer. filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer.8. utilizare şi funcŃia clădirii. Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie de climă. -sistemul de telegestiune. Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu : -camera de amestec. -pompele de circulaŃie agenŃi termici.2 Ventilatie mecanica si climatizare Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul poluarii.controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer. Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului natural sau vice versa. -baterii de încălzire sau răcire a aerului .2. -agregatul pentru producerea apei răcite.economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi se reduce eficienta ventilarii)-tab.

1. Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea.Fig. ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate. 3.fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica. moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu: -direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C). Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator eolian de ordinul zecilor de kW.2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale Pentru incalzirea locuinte.in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti.dar cu o elice de 20 m diametru. creveti. . transformata prin tehnologiile clasice in caldura. 3.ro 3. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare Source:ipconsult.

care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul de electricitate cu 30-60% .apa fierbinte si aburul de 120370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei.apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie). dispersat în pamânt. printr-o unitate de condensare.cu cat adancimea creste. comprimata si transmisa in interior. dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera . -iarna . dioxidul de sulf cu 30%.8 km. apa panzei freatice si solul.caldura este captata din exterior. Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul.Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de a fi relativ constanta din / in pamant in cladire. temperatura solului este mai mare). Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie.oxizi de nitrogen redusi cu 70%. iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata. Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat cat si incalzire: -vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior.-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3.se bazeaza pe energia termala naturala constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 .12 grade C. -sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura. .

3: Harta resurselor Source:www. -Interior:circuit 2-agentul frigorific.unde se produce transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic.si invers frigiderului ca principiu: -Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura).prin care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol. bioxidul de carbon sau tipul R407C . usor cedand aceasta caldura). R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire.indirect .ro Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura este relativ constanta pentru caldura si apa calda.oer.Fig. printr-o pompa de circulatie.deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si presiune ridicata.circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura . propanul.iesind ca vapori fierbinti .

7 bar si se se reia ciclul.agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii. agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade la (-2) C sau 1. Source :www.gestionat de o pompa de circulatie.pompedecaldura.ro .

: Tipul solului Sol Sol Sol Sol Sol nisipos uscat nisipos umed argilos uscat argilos umed cu apă freatică qg [W/m2] 10….Source:www. se plaseaza serpentine de teava -distanta dintre acestea va fi de min. -colectoare plane –in subsol la 1-1.Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa. Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3.ro a. 50 cm.25 25….chiar si 250. prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel).35 .deoarece valorile fluxului termic disponibil qg.. se realizeaza colectarea.5 m.20 20…....sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m.15 15….5 kW.preferabil in nisip pentru protectia plantelor.deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius): .. sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2.30 30….pompedecaldura2005..

inclusiv din lacuri. fluvii.sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central. 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica: -descentralizat(peste 5MW.Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp.ro b. se poate instala si un schimbător de căldură cu sursă de energie suplimentară . ape de tunel.oer. care opereaza zone diferite.de la o sondă sau mai multe.panza freatica poate fi utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire. Se ofera: -economii pana la 66% din energia electrica.Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific: -iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer si apa calda). -vara.pot functiona bivalent.). -confort. maxime de 28-30 º C.din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa . -local(sarcină termică de 1-4 MW).Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de alimentare.pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora. baraje –unde temperature depaseste 10º C). adica 0.daca este conventional curata.Source:www. prin intermediul instalatiei descrise .se alimenteaza sistemul clasic. minerale si poluanti).Pentru aplicatii mari.cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile.apa fiind rejectata in sol prin al doilea put la min.paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice .prin folosirea in cascada a pompei. situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita. c. fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect. excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant.16mc/ora (la min 8 º C). la alta care trebuie încalzita. Pentru temperature scazute ( sub -15º C). cu necesitati de încalzire si/sau racire diferita. d. se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC). debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie). .

Utilajele moderne au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab. COP=3. Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire Tip Sobe cu placi ceramice si cazane pentru butuci din lemn Functionalitate Modalitatea traditionala cea mai eficienta. presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1 -100 mm. precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale.-curat si fara poluare ca la o ardere.prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor.dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune).precum si ecartul de temperatura detaliat.existand posibilitatea aprinderii electrice automate si masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea. silvicultură şi industrii conexe.3 Utilizare casnica a biomasei din lemn Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila .5scazute la aer-apa.Valori uzuale sunt de 3.Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda.pentru eficienta pompei . prin macinare tuturor produselor din lemn).si apoi uscat .Producatorii si furnizorii detaliaza in livrari valoarea COP . mecanice. 3.iar la pompa de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5.3). Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii.adica o economie finaciara. orăşeneşti şi municipale.fiind mai mic la cea prin calorifere. electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin aceasta formula.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica.5-5. astfel incat sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile). O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat: COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol.5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5. pe langa traditionalul combustibil –ca butuci. . este necesara la proiectarea si alegerea pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.apa sau aer).5 kW intrati.4 5. Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia electrica consumata:la 15 kW iesiti/4.realizabil prin sisteme de distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala.4 .prin pierderi clasice si de echipament(termice.care reprezinta valoarea COP.5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala .ventiloconvectoare sau in pereti). La cuptor electric COP este 1. inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală. deşeurilor şi reziduurilor din agricultură.dar simplu de montat.9. trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor .5.

utilizare de motoare cu viteza variabila.Cazane si sobe pentru pelete Cazane pentru aschii din lemn Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si.25-caldura 88-evac. Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei societati:alimentare automata cu combustibil.In stoc -Unifamilie N-75-80 M-20-25 -Multifamilie 35 40-de evacuare aer.10: Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire. arderea la temperatura inalta intr-o camera speciala.. -30% la una de curand construita Consum ridicat electric pentru ventilare(motor): -850 MkWh/anunifamilie.75% din cladirile nou construite pentru rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab.org 4. 100 75 25 Finlanda 1. Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat.energytraining4europe.pompa de caldura si pentru apa calda.5-caldura . Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M) Regiune Potential de dezvoltare in 2010 1.Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua.Nou construite Rezidential -Unifamilie N-5 M-95 -Multifamilie M-100 2. Source: www.izolare controlata cand evacuarea aer este in cladire izolata.cu exceptia -in Scandinavia si Franta .2-caldura 85 10-evac.Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% .In stoc -Unifamilie N-constant M-creste -Multifamilie Nivelul dezvoltatii (% din stoc) 20 80 Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc) Franta-rezidential -10% pentru incalzire la o locuinta existenta.Nou construite -Unifamilie N-scade M-creste -Multifamilie M 2. comanda electronica(variatii ale umiditatii combustibilului).apoi.

care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul. de CO2.in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare. -dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al produselor si materialelor.Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica. -corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire. Source:Program ATLAS 70 30 N-30 M-70 40 60-evacuare aer In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in comercializare.5 la multifamile.-535 MkWh/an.control miscari aer.N-constant multifamilie.Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si 5% mechanic in multifamile. -reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane. poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid) . -dezvoltarea unei calitati pentru confort .reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii.cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului.Cehia-in cladiri administrative dezvoltat sistemul mechanic.prin pardoseala -eficacitatea maximă. senzori de umiditate.temporizator.fezabilitatea “racirii economice”. -produse eficiente-pentru incalzire. deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de căldură şi instalaŃiile solare. -incalzire prin pereti-umeda si uscata.Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1.pre-conditionare al alimentarii cu aer.1 Viitorul tehnologic -aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta.ventilatie.la temperature joase-economii de pana la 30%.izolare dinamica.optimizare a incalzirii prin introducere RES.prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza functionarea echipamentelor pe vreme calda . M-creste -1200-comercial sector Prin eficiente motoare cu viteza variabila-65% eficienta. un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai rece decât cel din interior.thermostat. sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin comutator orar programat sau controlul temperaturii . -sistemele de reglare. 4.

a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera. 3. costurile de functionare.Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din de locuit cochilii din vata minerala. Avantaje 1.2.Randament de producere superior si durata de viata. 2.evaluat dupa masurile de modernizare ale cladirii. 3.reducerea timpului de exploatare al unui echipament. colectiva. incluzând necesarul de electricitate.termostatici.spalare instalatie interioara. confortului si securitatatii .ventile de aerisire la nivelul corpurilor de incalzire.Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la nivelul centralei Cladire 1.monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor. temperatura. 2. Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri. 3.Instalatia de incalzire: bloc -montare contor de caldura general.Evidentiere a consumului si regla functie de gradul de ocupatie. S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de retur.repartitoare de costuri cu evaporare.In urma expertizei. armaturi cu consum redus si debitmetre pentru apartament. implicit se reduce si gradul de uzura al echipamentelor .Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si boiler.Urmarirea si adaptare la consumul casnic .-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii.Instalatia de apa calda: -montare contor general.Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Aplicatie Cladire de locuit individual a S+P+1E Imbunatatire a confortului termic 1.ENERO Ghid.inlocuire cazan.

Junkers Grupul Bosch Termomax Durata de viata Eficacitate Köber Productie .ro Noi va tratam cu caldura -Cazane. www.pompe de caldura www. Junkers. iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) .fiind alimentata de un circuit principal.preparatoare pentru apa calda.si incalzire apa din piscine.Termomax.distribuie in medie 55 W/mp .Surse de incalzire alternativa-panouri solare . (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.ro.ro Puterea culorii si centrale Motan.Centrala in condensatie –www.thermaltechnology.motan.nu emana radiatii electromagnetice.ro Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de combustibil gazos consumat.4.sisteme de climatizare.pe acoperis sau pe conducte.2 Solutii moderne si eficiente propuse Tehnologie Thermal Technology Performanta de asigurat Consum energetic ridicat Solutie propusa si realizata Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in membrana termoconductibila.la case noi se instaleaza sub sapa .aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau pereti .peste un strat de polistiren.fiind gestionabila si prin calculator.generatoare de aer cald.www.inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor .

ro Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.incalzire electrica prin pardoseala.ro Centrale termice controlate prin computer.buderus.robinete de echilibrare termica.cu condensatie si conventionale.com 1.incalzire si frig Danfoss Control eficace Schenderlein Functionare necontrolata Casitherm Diversitate Electromec Temperaturi ridicate vara si necompensate Durabilitate Emisii ridicate de noxe Diversitate in solutii Dipet Keston Laing Atmor Wolf Instal Siguranta in functionare Performanta Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii.boilere.cazane fonta sau otel-www.Variotherm Romstal Baxi Romania Buderus Eltim nationala Diversitate tehnologica Economicitate si mentenanta Sistem centralizat ineficient Randamente mici in sistem centralizat Eficienta Sistemul de încălzire prin perete sau podea.ro Sistem de aer conditionat.centrale in condensare cu panouri solare-www.regulatoare si vane.danfoss.pompewww.pompe de circulatie.-incalzitoare electrice de apa cu acumulare de caldura sub presiune.variotherm.sistem de incalzire prin pardoseala.arzatoare pe gaz.Negarra.ventilatoare.Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid.ro 1.ro Caldura este elementul nostru -cazane murale .substatii.eltim.Pompa de apa calda instantanee . prin canal în pardoseală www.boiler mixt.baxi.ro Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz.Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda.de 2.dotare cu cronotermostate .umiditatii si puritate aer Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda www.aparate de conditionat www.romstal.laing.cazan electric.ro Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare.ro Centrale murale.com .ventilare.Boiler pe gaz www.www.Casitherm.laing.si pe baza de combustibil solid.cazane de baie.panouri solare Cazane .cazane electrice pana in 15 kW.Boilere.wolf-heiztechnik.conducte www.schimbatoare de caldura.standard si in condensare-marca Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium).radiatoare tip panou-www.hu 2.atmor.hidrofoare – www.celsius2000.schimbatoare de caldura.ro Ieftin.ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.

ro Instalatii frigorifice-vitrine.ClimaLux.ro Echipamente de aer conditionat www.centrale termice www.bobinaj motoare Instalatii pentro viata –termice.ascomi.factorul de putere necesar -0.ventilatie www.testare a functionarii grup de ventilare.purmo.ro Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare camp dinamic in incapere.Ige.insule.trapec.tratar aer www. dar nu e disponibil în toate locurile.mai ieftină dar are .incalzire.9.Purmo Eurato Wesper Air Systemair Clima Therm ClimaLux MultiSplit MatriXclima Ferroli Frigorex Unicomp Neura Kapitherm StiebelEltron Trapec Elemente durabile Diversitate technologica Durabilitate Cercetare pentru calitate Asigurare confort si calitate Control eficace Siguranta Elemente durabile Siguranta Eficacitate Performanta Diversitate Asigurare confort si calitate Durabilitate Clădire eficientămediu confortabil cu consum minim Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa www. clase de curs-16oC – 18oC. modu complex de ventilatie si aerisire AERO300 Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer.ro Servicii la „cheie”-climatizare.ro Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC .gaz natural -ieftin şi curat.ro Pompe de caldura-valoare COP de 8.ClimaTherm.ventilare.eurato.frigorex.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ scump.temp.centrale www.incalzire si ventilatie www.apa pentru apa calda menajera si incalzirea de iarna! www.unicomp.ventiloconvectoare Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.purificare.ro Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii.promoterm.păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice.ro Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer.ro Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare www.racitoare.ro Solutii complete pentru aer conditionat.climatizare .panouri termoizolante.

proiect si executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN. -Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01.anrgn.2007 si casnici-100% de la 01. 5. Legea gazului nr . -Instalare aparat de utilizare gaz:1. 2007.3.351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc].realizare.putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru arzător-mai multe emisii nocive.2.01.conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal).ro -De la 1. . dar scump.2007.obtinere accord de la distribuitor. www.07.GPL este curat (în mod normal Propan sau Butan).distributie si reglaj.09. Climatizare Consum de gaz natural Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate.Ghid Practic Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC.combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de depozitare si impact mai mare asupra mediului.montaj aparat de o firma autorizata ISCIR.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi termostatici-minim 25-35%.

vestibul.indiciu a randamentului scazut-www.-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR. pivnite.ro Avantajele centralelor termice • eficienta termica mare: 90 . 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2.iscir.3 milioane de consumatori casnici Obligativitatea instituŃiilor şi unităŃilor de interes public Centrale termice pe combustibil gazos pentru spatii de locuit Avantajele centralelor termice si ale beneficiarului De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate.inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o scadere a facturii cu 30%. termostat camera. si 10 la echipamentele IT Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care au loc scurgeri de gaze: de la aragaz.pentru electronice si electrocasnice-de la 1 .04. conform normelor în vigoare • functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural • echipamente compacte • emisii reduse de noxe • varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime .pana la 20 euro la “electrocasnice albe”.)"-Ordin MEC nr. autorizat de ISCIR. debarale.2007-va fi calcultata in functie de greutatea produsului.si suprafeŃele vitrate sunt „parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din geamuri de construcŃie specială (securizat.ex. 2 ani si revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare.tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat / evacuare gaze arse • complet automatizate . regulator cu senzor exterior Avantajele beneficiarului centralei termice .verificare-la max. termopan etc.109 % • flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii. etc. Taxa de reciclare –“taxa verde” Montarea detectoare automate de gaze Taxa. bai. Verificare eticheta CE si de Randament. centrală termică.verificati temperatura anormala a gazelor de ardere . arzător etc.

In timpul iernii. combustibil lichid. Rezistenta electrica produce noaptea caldura. temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de preselectie(economie de pana la 50%) Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii.prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta. Source: www. conditiile de alimentare cu energie electrica (retea mono sau trifazica. etc. Pentru încălzirea de apartament. luminatoare cu geamuri.zona geografica -apa.apict. 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si Importatorilor de Centrale Termice www. toamna cand temperatura exterioara este scazuta • consum redus de combustibil • confort optim de caldura si a.daca vrei economii de energie pe ansamblul clădirii . 713/2004. puterea electrica maxima permisa pe racordul electric). Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere. stocata in rezervor si utilizata ziua.c.lipsa apei calde menajere. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C. sub formă de ferestre. pe faŃa interioară a peretelui exterior. în cazul construcŃiilor din zidărie.economii de energie de 20-30%.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile: -InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie. pentru creşterea eficienŃei corpului de încălzire. aer.) . nu asezati mobilier la distante mici de calorifer . -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze. toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă totală de: -0.Montaj în spatele radiatoarelor.Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate.sol in care se afla obiectivul.info 1. 2. a unei plăci izolatoare şi reflectorizante. Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare rezervor sau conducte si fara scurgeri. Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature.org 1.gaz lichefiat. centrala termică se montează în bucătărie.energytraining4europe.m. Ordin MEC nr. uşi cu geam sau goluri. -0. deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet. la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor. balcon.ex. Vara .Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de mobilier . pentru NU. în cazul construcŃiilor din beton armat.Impuneri prin reglementari Rezervor de stocaj Optimizare echipamente Alegere pompa de caldura si tip de furnizare sura Pardoseala radianta • autodeterminarea confortului • independenta fata de sistemul centralizat .05 m2 pe m3 de volum net de încăpere. la 3-5 cm sub suprafata pardoselii.03 m2 pe m3 de volum net de încăpere. vestibul.

montarea ventilelor de dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane.verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt.verificare tiraj.eliminare pierderi de agent termic. -Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării. -InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării.revizia arzatoarelor. eliminăre depuneri prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii. -InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte.curăŃarea lor si a canalelor sau cos de fum.(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate.utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă caldă.montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la intrarea în clădire.termoizolarea conductelor de distribuŃie. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful