Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC) pentru eficienta energetica si aer interior curat
In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.

Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie sa actioneze pentru–tab.1: -dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia naturala; -etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii; -sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica; -dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente; -comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului. Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora. Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act.. Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si incalzire: -fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ; -transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor. Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire Instalatie Incalzire Tehnologie Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre. Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura

gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C . Racire
Structura consumului de energie termica

electricitate 11%

prepararea hranei 7%

a.c.m. 25%

incalzire 57%

Surse de caldura necesar a fi eliminate : - interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului. -din exterior-prin energia solara . Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman. InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer, ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!! Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001 InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu turnuri de racire pentru a furniza frig. ReglajRepartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer

combustibili petrolieri. ceas programabil pe cazane. se află în mediul rural.masurari . din care circa 2.700. precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure care în majoritate. astfel incat acesta sa nu fie poluat).270. 1.regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%). cărbuni.aproximativ 4. structura acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr.racirea sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab.107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne. utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul. circa 85%.invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si absortie(se obtin temperaturi de 100 °C).2 sau figura 1: -cazane –prin combustie. din surse externe. Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră.a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura.expansiune si evaporare. Structura consumului de energie termica .000 au venituri de până la 500 lei/membru de familie.000 de familii şi persoane singure. -pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta temperatura.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald poate fi recirculata.Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere Prin convertirea. -ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte.Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic. Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum .care poate avea si motor electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie.condensare.contoare de caldura si apa calda menajera . panou de programare temperaturi pe zone: aduc economii de energie de circa 20%( ex.pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie. regulatoare electronice.

Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d. Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C Locuit 1. Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C. Apa rece-10 °C.preparare locala in cazan -pe gaze -carbune Birou Club Restaurant Hotel 4 stele Bai publice 1 functionar pe schimb preparare centralizata 2 mese pe zi Cu spalatorie Cu cazi de baie 60 55 5 15 36 225 100 totale de 75 Energia utila/auxiliara Temperatura Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda.iar spalat/degresat-50-60°C.Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-furnizare. -combustibil-gazos. -distributie-reciclare.vane.brichetat.solid natural. . -preparare/acumulare. -regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C.lichid.preparare centralizata 2. -producere energie termica in proces. pierderi energie/consumata de echipamente-pompe. Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin: -centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu sau o cladire.echipament control si automatizare.

02 32.24 4461.56 3968.s-2 spalari 5 75 27375 l/omxzi si energie5730xmil. temp.cla utilizare consum total [l/zi]: P[kCal/zi] si p .24 26.45 22.de utilizare t [°C].31 20.31 Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare].seara-s Toaleta Spalat maini Dus Baie la cada Preparare hrana Spalat vesela Curatenie usoare si d-6.s-3 30 (75)/15 2 d-1.38 V 630-1800 2661.73 29.17 3272.s-6 p-2.73 19.pranz-p.61 4663.87 3655. J/an Total mediu[l/omxzi] Necesar anual Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] : V[l/zi]=axSloc[mp] Sloc 14-40 70 100 125 150 200 225 250 a 45 38.p-3.N-numar de utilizatori/zi.61 4844.

3 1-2 24 30 36 40 15 145 c 3-4 36 12 45 72 40 15 220 5-6 60 8 90-120 90-120 80 30 374-428 1-2 480/0.15 0.9 2.1 975/1.6 2 2 0. Murdar si uneori poluant .fata de cea cu lemn.2 11.0 1440/1.este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25: -reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon . -incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.2 4.5 5-6 10 3 3 0.5 74.hidrocarburi nearse.Intretinere mai .36 1146/1.Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu : Compusi organici volatili Kg/Toe 2.9 4.66 0.8-71.13 72.5 1175/1.87 720/0.2 36.2 Dezavantaj Combustibil Carbune moale Carbune brun CO2 SO2 NOX Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe 3.33 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol.zi 40 40 35 40 50 70 4 1 1125/1.55 -/750/0.15 1950/2.27 5-6 1200/1.particule cu sau fără produşi chimici ataşaŃi.dioxidul de sulf.3 9.84 240/0.7 58.31 2250/3.3 0. Deosebit de relevant si necesar este Sinteza.4 360/0.2 Pret convenabil.26 3525/4.aldehide).42 lavoar bideu dus cada spalator masina spalat Consum total Consum mediu 6-10 6 30-40 120-150 20-30 100 l/zi l/om.68 2100/2.5 73.26 5370/6.8 4 0.[kW/zi] Receptor C t 1-2 N 3-4 6 2 1.dioxidul de azot.84 - P/p 3-4 720/0.9 Avantaj CO Kg/Toe 4.

org Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania Pozitionare si Instalatie statistica Locale -Sobe-gaze4% -Sobe –com.3 - 0.aer de ardere poate fi insuficient pentru arderea completă a combustibilului.Combustibili fosili-ŃiŃeiul.aldehide 3.vaporizare.9 0. 2.dificila.gradul de ventilare a aerului interior).42 0.PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon .Utilizare larga .deseuri 3.arzătorul se deregleaza.084 2.1 4.particule cu sau 2.Lemn.tratat sau verde. 1.petrol. propan) Gaz natural 2.Eficienta redusa Motorina Pacura 3.3 5.dioxidul de sulf.dioxidul de azot.9 0.1 3.42 Foarte curate .Intretinere masuri de siguranta .6 10.energytraining4europe.Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi. cărbunii precum lignitul si huila.3 0. gazul natural.tip combustibil.hidrocarburi nearse.Gaz sau petrol 1. lipituri.Pret mai mai redusa a echipamentelor ridicat Source: www.7 2.42 Operare si stocare simpla . solid-57% -Centrale termice-8% -Centrale termice -Sobeceramice -Şeminee -Cazane de apa -Cuptoare Combustibil si evolutie proces tehnologic 1.42 0. arderea ramuri .9 51.2 8.mentenanta.Pret rezonabil Probleme de murdarie PLG (butan.Gaz natural sau gaz lichefiat.2 18. activităŃi incidentale -suduri.Kerosen.In general Sunt necesare mai multe eficienta ridicata .tiraj slab Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau funingine(dupa tipul instalaŃiei.Cărbune. cel mai ecologic dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2.grătar defect 4.Centrale de Cazane: imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2.5 5. Gazul natural -sursă de energie puternica.Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau de cartier.1 5.

fata de standardele europene). incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca.Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc la apariŃia de bacterii şi a mucegai.Pompe de caldura 2.cu pierderi de retea(de 30-45%.apă tur . condens evacuat gaze de ardere alim. iar in locuinta sunt de 30-45%.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura monobloc. oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu confera costuri maxime. 4. pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate sarcină. debit vehiculat).debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea financiara este deficitara.instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%.apa caldă rece .In interior se afla montate: Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame.split sau multisplit. Contoare de energie termică StaŃia de tratare a apei de adaus InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş.eficienta ridicata. Resurse regenerabile 1.31% -fără condensaŃie Pompe de circulaŃie ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii (termoizolaŃie. cu comb.Colecteaza Energia termo-solara Source:APICT Sistemul de termoficare centralizat . 58% in medie lunara fata de sistemul centralizat-[APICT]. Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur .Colectoare solare 2. 1.

care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda. sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului.6 kW 88 la 100 kW .3Pn si >50°C Randament %la 70°C Randament % la o sarcina de 30% si >50°C 83 la Pn de 10 kW 84. stabileste cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard. trebuie sa fie sigure. standard • •• ••• Randament % la Pn si 70°C Randament %la 0.3: a) respecta cerintele de randament b) au aplicat simbolul de eficienta energetica c) daca poarta marcajul european de conformitate CE. 574/2005.Prin armonizarea legislatiei din Uniunea Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana. 400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat.5 la Pn de 31.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie Source:ipconsult. Hotararea de Guvern nr. 4 kW la max. aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn si la o temperatura medie a apei din cazan Eticheta daca randamentul este > val.introduse pe piata si puse in functiune.6 kW 86 la Pn de 100 kW >84+2 logPn >87+2 logPn >90+2 logPn >80+3 log Pn >83+3 log Pn >86+3 log Pn 86 la <10 kW 87 la 31. persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.ro 1. Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab.Fig.de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min. bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica.1 Eficienta generarii Cazanele noi pentru apa calda. fara bariere comerciale. care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi .

pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii).in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%).2 Mtoe.574/2005 si Directiva 92/42/EEC 89 la 316 kW 87.19 .mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%. si cu 100% prin trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996) Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz de absorptie(tab.an.in 2010 reducerile vor fi de 26 mil.24 0.•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn Source:HG nr. 1.5 la Pn de 316 kW Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW.pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab.au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.destinat sa asigure caldura prin emiterea de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis.21 0. Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7.2 Reducere de emisii GHG Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire.iar la cele moderne de 70%.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC.55 0.29 0.in 2010 economie de energie de 11.2% din cerere .4 : Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2 Technologie de incalzire Electrica din sistemul national Direct Gaz in spatiu Cazan pe petrol si apa calda Cazan pe gaz si apa calda Cazan cu condensare pe gaz si apa calda Eficienta (%) 35 80 80 80 95 Emisii de CO2 (kg/kWh incalzire) 0.furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational.la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%.

HP electrica 110 HP cu gaz de 130 absorptie HP cu motor pe gaz 150 Source:Program ATLAS 0.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca .emisiile de NOx local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la un potential de 10-2-% reduceri emisii.6: Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori (electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU Caracterizare Marime kW Capacitatea majora Petrol 20(-70) 18-19 Gaz 20(-70) 19 Lemn 40 36 HP 10 Caldura HP electrica 10 Caldura eliberata .prin functionare.22 0.recomandat fiind pentru emisiile de HCFCshidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.GJ) CO2 dioxid de carbon CH4 metan N2O dioxidul de azot CFCs carbonat SO2 dioxidul de sulf NOx oxidul de azot CO monoxidul de carbon VOC Source:Program ATLAS HP electrica 0 0 0 0-13 0 0 0 0 HP cu absorbtie 44.2 HP cu motor pe gaz 36.17 0.dar si a eficientei.5 .000 70-170 ? 0-9 0 6-150 150-3.dupa anumite caracteristici si prettab. Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz Emisii gazoase (g.12 Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.14-0.000 1.000 7-17 Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata .in halocarbonati.0 ? 0 0 30 12 0.

termopan ).se elibereaza căldura de condensare.3-0.3-0. InstalaŃiile de ardere trebuiesc .sa fie bine instalate. -dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat.kW utilizata Eficienta combustibil % la Pn Rata proprie de consum kW 93-conventional 103-condensare 0.5 Factor emisii CO2 73 g/MJ Factor emisii SO2 0-20 mg/MJ Factor emisii NOx 15-25 mg/MJ Factor emisii – 5 –usor in scadere celelalte mg/MJ Source:Program ATLAS 1. randamentul poate creste pana la 109% .avantajele sunt: -consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.2 –electricitate pt gaze evacuate 100 20 200-300-in scadere 200-300-in scadere eliberata GJ/kW/an-8 GJ/kW/an-12 0. iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală” este ghidul in domeniu-tab.2-pierderi 0.echipate cu vas de expansiune. .cu schimb de căldură mai intens.conventional 0.conform normelor.8-pierderi 0.5 0.2-pierderi 0.3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit Necesare sunt centralele cu condensare de gaz . sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie specială -securizat.2 –electricitate pt ardere 95-conventional 108-condensare 0. ceea ce permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus. putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor.fata de centralele termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse.7.1 50-70 0-1 90. Utilizarea gazului conferă un înalt standard de siguranŃă.2 –electricitate pt ardere 73 0.713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele vitrate necesare. -emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină). utilizate. inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului nr.

Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie. 2 camere Apartament Nr. conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice 2.5 8. iritare nazala. de persoane pentru o centrala cu condensare de gaz Nr.chiar daca in 2002 doar 0.7 13.ca o politica energetica necesara in sector.m3 5.0 5. 4 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane Gaz-consum mediu / luna.0 25÷30 Kw 25÷30 Kw Energie electricaKw/h 25÷30 Kw Source:APICT Sursa interna.Nm3 125 140 155 150 165 180 175 183 205 Apa-consum mediu / luna.necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate. persoane 2 persoane 3 persoane 4 persoane 2.2 11.2 11. -aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi convectivi intenşi.Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr. .5 8.0 6. 1.5 9. diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).5% din locuinte erau dotate: -sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune. crt. 3 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane 3.

Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt insuficiente pt.Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior poluat(umiditate. -depresiune. excesul de umiditate produs la interior este necesar o Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare Proces 1. -generala.-exterior create de factori naturalidiferente de temperatura si vant: -organizata-conform normelor sanitare. Dimensiune spatiu Ventilare realizata: -locala.praf) din incaperi: Sursa energie circulatie aer si se dilueaza/elimina cel 1.prin diferente de presiuni int.Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica. Circuite aer Instalatiile: Unul-introducere sau evacuare aer . -simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer 3. Mecanica. .: -suprapresiune-cu un circuit de introducere. Doua. -neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre.gaze. 2.Naturala.realizare debit de aer necesar.cu un circuit de aspiratie.introducere si evacuare aer.prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer: -numai ventilare.vapori. -echilibrate. Presiune aer incapere Instalatiile:conform resiunii aer din incapere.in raport cu cea ext.

-combinata.5.n=4.fiind si de ventilare. Calcul temp. 2.Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea vara proceselor de transfer termic la int. -flux caldura in nodurile de temperatura.usi vitrate).5. -temperaturi exterioare echivalente.Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale apa(ventilo/ejectoconvectoare.noaptea.n=7. Caracterizare-elementele de delimitare transparente(ferestre.5.noaptea.laboratoare).luminatoare.5.n=1.ziua-Sf=0.int.Sf=0.Cu aparate de climatizare 2.) sau noaptea si inchise ziua(b.0.5 sunt :ext.n=1. si ext..Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre deschise ziua si noaptea(a.cu limite mici de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali operatie. -temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru: 1.) functie de suprafata de deschidere efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf) 1 fatada a.0 b.Sf=0.opace usoare/grele si .0. Se calculeaza-coeficienti de transfer de caldura.De aer conditionat-caz particular pentru-temp.grinzi de racire) de aer) sau aer- 3.realizata cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control: Realizare 1.5.Climatizarea asigura o temp.Sf=0. cladire. si umiditate aer. int.5 b. Sf=0.5 2 fatade a.n=4.ziua-Sf=0.prescrisa-se cupleaza cu ventilarea.5.n=2.

situatii speciale-pereti solari .ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul.pierderi de energie la surse de caldura sau pe traseu distributie.efectul protectiei nocturne.surse interne de umiditate si caldura.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse interioare(W/mp) Ora Rezidential 1 12 24 Bucatarie 5 10 5 Sufragerie 0 10 0 Iluminat –W/mp 22 9 20 Dormitor 5 0 5 Echipamente-W/mp 7 5 3 Nerezidential Oameni –W/pers -Proiectare -Conferinte -Restaurant 155 130 150 Calcul necesar Cladiri climatizate.debit aer si temp.surse interioare de caldura sau solare.caldura acumulata sau cedata in masa cladirii. Energia necesara pentru racire/luna: Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si mediu.coeficienti de transfer termic prin transmisie.climat exterior. Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare.fara control umiditate: energie -racire si -flux de caldura prin transmisie si ventilare.date privind sistemul de incalzire.elemente comanda si control. Etape de calcul: -transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona. sau pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare. -necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare. climatizare/lunar -contributie surse interne si aport solar. aer refulat.racire.apa calda .2.descriere cladire. Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp.

-sistem centralizat –centrala. de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de -energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme. -concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de evacuare naturala prin Calcul debite de aer pentru ventilare mecanica si naturala .utilizare anuala de energie suplimentara. Calcul energie /orar necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-racire capacitati.incalzire sau racire. -aporturi de caldura solara-calcul. -transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata . -conditii interioare intrerupere.constanta de timp a cladirii pentru racire.rezultate pe zone si cladire. coeficienti de transfer termic prin ventilare.pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare matematica. Calcul ventilare mecanica-eficienta.deschidere manuala ferestre.pentru sisteme de racire si ventilatie-pierderi.ventilator local.degajata. -coeficient de presiune dinamica. -degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica.debite de aer pentru ardere.arii de captare/element vitrat.flux de caldura mediu degajat de sursele interioare.ventilare pasiva si hibrida.sisteme hibride. -calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura.cu cosuri.situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura.ventilati.coeficient de permeabilitate la aer. Consum anual prin: -sistem distributie aer/incapere-.realizare nivel de acuratete ridicat.producere hrana).surse interioare de joasa temp.opac. prin curgere apa calda/rece si canalizare .debit prin aerisire. Debite calculate-zona si cladire.debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica.aeroterma. Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic.de aparate electrice si iluminat. -repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa.instalatii ventilare.ventilare nocturna.coeficient de control local al debitului de aer.

-ventilatoare.0 PM10ug/ m³ <20 10-30 20-50 PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um -debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare: Masura INT1 Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic >108 >30 72-108 20-30 43-72 12-20 <43 <12 m³/(sˆpers) >54 l/ sˆpers) >15 INT2 m³/(sˆpers) 36-54 l/ sˆpers) 10-15 INT3 m³/(sˆpers) 22-36 l/ sˆpers) 6-10 INT4 m³/(sˆpers) <22 l/ sˆpers) <6 Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara.2-1.3 0. .1-0. energie la Metoda de calcul prin: ventilare -pierderi de caldura prin suprafata de transport aer.inclusiv latenta(entalpica).1 0. -recuperatoare de caldura sensibila .concentratii CO2ppm Rural Oras mic Centru oraspoluat 350 375 400 COmg/m³ <1 1-3 2-6 NO2ug/ m³ 5-35 15-40 30-80 SO2ug/ m³ <5 5-15 10-50 Total-PM mg/m³ <0.

Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local.pentru care trebuiesc extinse studiile in domeniu: -control sursa de poluare-cunostiinte.sursa lor. -umidificare izoterma aer iarna. elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie. -umidificare aer. hidroizolaŃii.emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus. Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”. . anual de energie Metoda de calcul prin : la alte sisteme -consum la sarcini de caldura latente .regland si consumul energetic:prin ferestre deschise. -proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri.este uzuala si reglementata. Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 2. -vehiculare aer. -preracire aer.-camere de amestec. -inertie termica elemente de constructie. Calcul: -necesar pentru racire si dezumidificare.prin bariere de aer.ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta diferentei de temperatura) sau forta vant. -preincalzire aer.1 Ventilatie naturala Ventilarea naturală .clapeta deschisa a ventilatorului din fereastra . -varietate instalatii.

-sistemul de telegestiune.economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi se reduce eficienta ventilarii)-tab. Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie de climă. -pompele de circulaŃie agenŃi termici. Tip Elemente componente Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat sau spatiu de lucru Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu : pentru o cladire sau -priza de aer proaspăt .2.controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer. cartier -reŃeaua de canale de aer. -agregatul pentru producerea apei răcite. -organele de reglaj-clapete. -recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat. Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu : -camera de amestec. -baterii de încălzire sau răcire a aerului . Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului natural sau vice versa.8. precum şi de capitalul disponibil.2 Ventilatie mecanica si climatizare Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul poluarii. nivelul de confort. Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare : Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură Ventilator de evacuare . filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer. jaluzele. utilizare şi funcŃia clădirii.

3.1. Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator eolian de ordinul zecilor de kW. transformata prin tehnologiile clasice in caldura.dar cu o elice de 20 m diametru. ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate. .in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti. moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu: -direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C). creveti.2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale Pentru incalzirea locuinte. 3. Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea.ro 3.Fig. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare Source:ipconsult.fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica.

dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera . temperatura solului este mai mare). -sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura.apa fierbinte si aburul de 120370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei.apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie). dispersat în pamânt. comprimata si transmisa in interior. Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul.cu cat adancimea creste.oxizi de nitrogen redusi cu 70%. -iarna . Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie.se bazeaza pe energia termala naturala constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 .caldura este captata din exterior. .8 km. dioxidul de sulf cu 30%. apa panzei freatice si solul.-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3. printr-o unitate de condensare. iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata. Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat cat si incalzire: -vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior.Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de a fi relativ constanta din / in pamant in cladire.care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul de electricitate cu 30-60% .12 grade C.

propanul.ro Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura este relativ constanta pentru caldura si apa calda. bioxidul de carbon sau tipul R407C .oer.3: Harta resurselor Source:www.si invers frigiderului ca principiu: -Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura).iesind ca vapori fierbinti . usor cedand aceasta caldura).prin care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol.circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura . -Interior:circuit 2-agentul frigorific.unde se produce transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic. printr-o pompa de circulatie. R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire.deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si presiune ridicata.indirect .Fig.

Source :www.7 bar si se se reia ciclul.gestionat de o pompa de circulatie.agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii.ro .pompedecaldura. agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade la (-2) C sau 1.

ro a. -colectoare plane –in subsol la 1-1. se plaseaza serpentine de teava -distanta dintre acestea va fi de min.25 25….sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m.30 30…. sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2. 50 cm.Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa.35 .20 20…. prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel). se realizeaza colectarea. Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3.deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius): ..5 m..5 kW...chiar si 250..15 15…..: Tipul solului Sol Sol Sol Sol Sol nisipos uscat nisipos umed argilos uscat argilos umed cu apă freatică qg [W/m2] 10….Source:www.pompedecaldura2005.deoarece valorile fluxului termic disponibil qg.preferabil in nisip pentru protectia plantelor.

adica 0. cu necesitati de încalzire si/sau racire diferita.Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp. Pentru temperature scazute ( sub -15º C).daca este conventional curata. prin intermediul instalatiei descrise .prin folosirea in cascada a pompei. d. la alta care trebuie încalzita. inclusiv din lacuri. fluvii.de la o sondă sau mai multe. .Pentru aplicatii mari. se poate instala si un schimbător de căldură cu sursă de energie suplimentară . debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie).din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa .pot functiona bivalent. ape de tunel. -local(sarcină termică de 1-4 MW). minerale si poluanti).Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de alimentare.).se alimenteaza sistemul clasic.apa fiind rejectata in sol prin al doilea put la min.ro b. baraje –unde temperature depaseste 10º C). c.panza freatica poate fi utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire.pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora.sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central. excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant.Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific: -iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer si apa calda). -vara. 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica: -descentralizat(peste 5MW. maxime de 28-30 º C.16mc/ora (la min 8 º C). situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita.Source:www. care opereaza zone diferite. se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC). fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect. Se ofera: -economii pana la 66% din energia electrica. -confort.oer.paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice .cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile.

adica o economie finaciara. prin macinare tuturor produselor din lemn).ventiloconvectoare sau in pereti).3 Utilizare casnica a biomasei din lemn Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila .3). mecanice.iar la pompa de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5.5-5.dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune). O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat: COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol. Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire Tip Sobe cu placi ceramice si cazane pentru butuci din lemn Functionalitate Modalitatea traditionala cea mai eficienta.Valori uzuale sunt de 3.4 5. COP=3. precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale.prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor. inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală. . astfel incat sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile). Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii. Utilajele moderne au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab. trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor .5.5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5. La cuptor electric COP este 1.9.precum si ecartul de temperatura detaliat.existand posibilitatea aprinderii electrice automate si masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea.5scazute la aer-apa. electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin aceasta formula.si apoi uscat . 3.dar simplu de montat. silvicultură şi industrii conexe.apa sau aer).-curat si fara poluare ca la o ardere. Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia electrica consumata:la 15 kW iesiti/4. presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1 -100 mm.pentru eficienta pompei . pe langa traditionalul combustibil –ca butuci.Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda.Producatorii si furnizorii detaliaza in livrari valoarea COP . deşeurilor şi reziduurilor din agricultură.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica.4 .5 kW intrati.care reprezinta valoarea COP.fiind mai mic la cea prin calorifere. este necesara la proiectarea si alegerea pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.realizabil prin sisteme de distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala. orăşeneşti şi municipale.5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala .prin pierderi clasice si de echipament(termice.

izolare controlata cand evacuarea aer este in cladire izolata. Source: www.Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% .2-caldura 85 10-evac.cu exceptia -in Scandinavia si Franta .Cazane si sobe pentru pelete Cazane pentru aschii din lemn Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si.pompa de caldura si pentru apa calda. Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat. -30% la una de curand construita Consum ridicat electric pentru ventilare(motor): -850 MkWh/anunifamilie.. arderea la temperatura inalta intr-o camera speciala.In stoc -Unifamilie N-75-80 M-20-25 -Multifamilie 35 40-de evacuare aer.Nou construite -Unifamilie N-scade M-creste -Multifamilie M 2.energytraining4europe.5-caldura .org 4.Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua.10: Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire.Nou construite Rezidential -Unifamilie N-5 M-95 -Multifamilie M-100 2.75% din cladirile nou construite pentru rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab. comanda electronica(variatii ale umiditatii combustibilului).In stoc -Unifamilie N-constant M-creste -Multifamilie Nivelul dezvoltatii (% din stoc) 20 80 Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc) Franta-rezidential -10% pentru incalzire la o locuinta existenta. 100 75 25 Finlanda 1. Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei societati:alimentare automata cu combustibil.apoi. Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M) Regiune Potential de dezvoltare in 2010 1.25-caldura 88-evac.utilizare de motoare cu viteza variabila.

fezabilitatea “racirii economice”.pre-conditionare al alimentarii cu aer. -sistemele de reglare.temporizator.thermostat.prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza functionarea echipamentelor pe vreme calda . -produse eficiente-pentru incalzire.-535 MkWh/an. 4. senzori de umiditate. -dezvoltarea unei calitati pentru confort . -dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al produselor si materialelor. -reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane.cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului.optimizare a incalzirii prin introducere RES. -incalzire prin pereti-umeda si uscata. un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai rece decât cel din interior.5 la multifamile. deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de căldură şi instalaŃiile solare.Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si 5% mechanic in multifamile.control miscari aer.Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica. -corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire. M-creste -1200-comercial sector Prin eficiente motoare cu viteza variabila-65% eficienta.izolare dinamica. de CO2.in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare.Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1.prin pardoseala -eficacitatea maximă. poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid) .Cehia-in cladiri administrative dezvoltat sistemul mechanic.1 Viitorul tehnologic -aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta.ventilatie.care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul.la temperature joase-economii de pana la 30%.N-constant multifamilie. Source:Program ATLAS 70 30 N-30 M-70 40 60-evacuare aer In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in comercializare.reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii. sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin comutator orar programat sau controlul temperaturii .

Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la nivelul centralei Cladire 1. a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera.evaluat dupa masurile de modernizare ale cladirii.Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si boiler. colectiva.In urma expertizei. Avantaje 1. incluzând necesarul de electricitate.2. S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de retur. 2. implicit se reduce si gradul de uzura al echipamentelor . 3. armaturi cu consum redus si debitmetre pentru apartament.monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor.reducerea timpului de exploatare al unui echipament.Randament de producere superior si durata de viata. confortului si securitatatii . Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri.-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii.ventile de aerisire la nivelul corpurilor de incalzire.Urmarirea si adaptare la consumul casnic . costurile de functionare.Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Aplicatie Cladire de locuit individual a S+P+1E Imbunatatire a confortului termic 1.termostatici. temperatura.inlocuire cazan.Instalatia de incalzire: bloc -montare contor de caldura general.Instalatia de apa calda: -montare contor general. 2.ENERO Ghid.spalare instalatie interioara.repartitoare de costuri cu evaporare. 3. 3.Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din de locuit cochilii din vata minerala.Evidentiere a consumului si regla functie de gradul de ocupatie.

ro Puterea culorii si centrale Motan. iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) .peste un strat de polistiren.motan.4. Junkers.sisteme de climatizare.pe acoperis sau pe conducte.2 Solutii moderne si eficiente propuse Tehnologie Thermal Technology Performanta de asigurat Consum energetic ridicat Solutie propusa si realizata Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in membrana termoconductibila.ro Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de combustibil gazos consumat.Centrala in condensatie –www.la case noi se instaleaza sub sapa .inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor .pompe de caldura www.ro Noi va tratam cu caldura -Cazane.fiind gestionabila si prin calculator.Termomax. Junkers Grupul Bosch Termomax Durata de viata Eficacitate Köber Productie .www.aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau pereti .si incalzire apa din piscine.nu emana radiatii electromagnetice.ro.Surse de incalzire alternativa-panouri solare . www.distribuie in medie 55 W/mp .fiind alimentata de un circuit principal.generatoare de aer cald.preparatoare pentru apa calda.thermaltechnology. (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.

prin canal în pardoseală www.romstal.Pompa de apa calda instantanee .ro Centrale murale.ventilare.ro Centrale termice controlate prin computer.cazane fonta sau otel-www.hu 2.Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda.Variotherm Romstal Baxi Romania Buderus Eltim nationala Diversitate tehnologica Economicitate si mentenanta Sistem centralizat ineficient Randamente mici in sistem centralizat Eficienta Sistemul de încălzire prin perete sau podea.ro Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz.dotare cu cronotermostate .incalzire si frig Danfoss Control eficace Schenderlein Functionare necontrolata Casitherm Diversitate Electromec Temperaturi ridicate vara si necompensate Durabilitate Emisii ridicate de noxe Diversitate in solutii Dipet Keston Laing Atmor Wolf Instal Siguranta in functionare Performanta Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii.conducte www.variotherm.eltim.radiatoare tip panou-www.Casitherm.laing.de 2.Boiler pe gaz www.centrale in condensare cu panouri solare-www.incalzire electrica prin pardoseala.danfoss.sistem de incalzire prin pardoseala.boiler mixt.com 1.hidrofoare – www.buderus.com .atmor.-incalzitoare electrice de apa cu acumulare de caldura sub presiune.standard si in condensare-marca Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium).ro Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.robinete de echilibrare termica.cazane de baie.celsius2000.wolf-heiztechnik.www.boilere.ro Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare.schimbatoare de caldura.aparate de conditionat www.pompe de circulatie.substatii.cazan electric.Boilere.panouri solare Cazane .schimbatoare de caldura.baxi.cu condensatie si conventionale.ro Caldura este elementul nostru -cazane murale .ro 1.umiditatii si puritate aer Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda www.arzatoare pe gaz.ro Sistem de aer conditionat.pompewww.ro Ieftin.si pe baza de combustibil solid.ventilatoare.cazane electrice pana in 15 kW.ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.laing.Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid.regulatoare si vane.Negarra.

ro Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer.ro Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii.ventilare.ventiloconvectoare Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.Ige.eurato.climatizare .racitoare.temp.ro Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC .9. modu complex de ventilatie si aerisire AERO300 Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer.ro Solutii complete pentru aer conditionat.bobinaj motoare Instalatii pentro viata –termice.incalzire si ventilatie www. clase de curs-16oC – 18oC.incalzire.purmo.ro Echipamente de aer conditionat www.ClimaLux.frigorex.trapec.apa pentru apa calda menajera si incalzirea de iarna! www.testare a functionarii grup de ventilare.ro Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare camp dinamic in incapere.centrale www.promoterm.factorul de putere necesar -0.ro Instalatii frigorifice-vitrine.ro Servicii la „cheie”-climatizare.unicomp.ro Pompe de caldura-valoare COP de 8.păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice.centrale termice www.gaz natural -ieftin şi curat.panouri termoizolante.ventilatie www.ClimaTherm.ascomi.insule.Purmo Eurato Wesper Air Systemair Clima Therm ClimaLux MultiSplit MatriXclima Ferroli Frigorex Unicomp Neura Kapitherm StiebelEltron Trapec Elemente durabile Diversitate technologica Durabilitate Cercetare pentru calitate Asigurare confort si calitate Control eficace Siguranta Elemente durabile Siguranta Eficacitate Performanta Diversitate Asigurare confort si calitate Durabilitate Clădire eficientămediu confortabil cu consum minim Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa www.tratar aer www.purificare.ro Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare www.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ scump.mai ieftină dar are . dar nu e disponibil în toate locurile.

combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de depozitare si impact mai mare asupra mediului.2007 si casnici-100% de la 01.01.ro -De la 1.montaj aparat de o firma autorizata ISCIR.conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal).Ghid Practic Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC.obtinere accord de la distribuitor.2.GPL este curat (în mod normal Propan sau Butan). Climatizare Consum de gaz natural Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate. www. 5.anrgn. 2007.07. . dar scump.realizare. -Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01.09. Legea gazului nr .putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru arzător-mai multe emisii nocive.3.2007.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi termostatici-minim 25-35%.351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc].distributie si reglaj.proiect si executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN. -Instalare aparat de utilizare gaz:1.

regulator cu senzor exterior Avantajele beneficiarului centralei termice .ex. termostat camera. 2 ani si revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare. etc.2007-va fi calcultata in functie de greutatea produsului. debarale.pentru electronice si electrocasnice-de la 1 .ro Avantajele centralelor termice • eficienta termica mare: 90 . autorizat de ISCIR. Verificare eticheta CE si de Randament. termopan etc. bai. vestibul. 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2.verificare-la max. pivnite.indiciu a randamentului scazut-www.109 % • flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii. Taxa de reciclare –“taxa verde” Montarea detectoare automate de gaze Taxa. centrală termică.inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o scadere a facturii cu 30%.verificati temperatura anormala a gazelor de ardere .-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR.pana la 20 euro la “electrocasnice albe”.tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat / evacuare gaze arse • complet automatizate . conform normelor în vigoare • functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural • echipamente compacte • emisii reduse de noxe • varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime .si suprafeŃele vitrate sunt „parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din geamuri de construcŃie specială (securizat.)"-Ordin MEC nr.iscir.04. si 10 la echipamentele IT Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care au loc scurgeri de gaze: de la aragaz.3 milioane de consumatori casnici Obligativitatea instituŃiilor şi unităŃilor de interes public Centrale termice pe combustibil gazos pentru spatii de locuit Avantajele centralelor termice si ale beneficiarului De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate. arzător etc.

balcon. Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature. pe faŃa interioară a peretelui exterior. conditiile de alimentare cu energie electrica (retea mono sau trifazica. nu asezati mobilier la distante mici de calorifer . pentru creşterea eficienŃei corpului de încălzire.Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate.prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta.sol in care se afla obiectivul. toamna cand temperatura exterioara este scazuta • consum redus de combustibil • confort optim de caldura si a.ex. temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de preselectie(economie de pana la 50%) Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii. în cazul construcŃiilor din zidărie. centrala termică se montează în bucătărie. 2. -0.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile: -InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie. combustibil lichid.) . uşi cu geam sau goluri. puterea electrica maxima permisa pe racordul electric).m. Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere.c.03 m2 pe m3 de volum net de încăpere. vestibul. Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare rezervor sau conducte si fara scurgeri. la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor.daca vrei economii de energie pe ansamblul clădirii . 713/2004.05 m2 pe m3 de volum net de încăpere. luminatoare cu geamuri. Ordin MEC nr. aer. Rezistenta electrica produce noaptea caldura.zona geografica -apa. -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C. în cazul construcŃiilor din beton armat.Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de mobilier . Pentru încălzirea de apartament.org 1. etc. pentru NU. a unei plăci izolatoare şi reflectorizante.economii de energie de 20-30%.In timpul iernii. deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet. toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă totală de: -0. sub formă de ferestre. Vara . 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si Importatorilor de Centrale Termice www. la 3-5 cm sub suprafata pardoselii.info 1.lipsa apei calde menajere.energytraining4europe.Impuneri prin reglementari Rezervor de stocaj Optimizare echipamente Alegere pompa de caldura si tip de furnizare sura Pardoseala radianta • autodeterminarea confortului • independenta fata de sistemul centralizat .Montaj în spatele radiatoarelor.apict. stocata in rezervor si utilizata ziua. Source: www.gaz lichefiat.

termoizolarea conductelor de distribuŃie.(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate.verificare tiraj.eliminare pierderi de agent termic. -InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte. eliminăre depuneri prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii. .utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă caldă. -Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării. -InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării.montarea ventilelor de dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane.curăŃarea lor si a canalelor sau cos de fum.revizia arzatoarelor.montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la intrarea în clădire.verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt.