Source:www.aea-energy-and-environment.

com

PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN

InstalaŃii de incalzire termica si racire prin ventilare sau climatizare(HVAC) pentru eficienta energetica si aer interior curat
In sectorul residential se consuma majoritar energie pentru incalzire si racire- ventilare mecanica sau climatizare,necesar si pentru a diminua efectele schimbarilor climatice:in Finlanda normele comune impun o calitate a aerului interior ,corelat cu energetica de ventilare si pentru consum minor!.

Initiativele pentru un viitor durabil si al confortului termic (spatiu racit in aer proaspat-[Programul EU ATLAS])trebuie sa actioneze pentru–tab.1: -dezvolterea cercetarii impactului microclimatic,poluat si de metabolismul ocupantilor, necesar pentru a facilita ventilatia naturala; -etichetarea produselor din cladire corelat si cu emisiile acceptabile ,modul de masurare si reducere a poluarii; -sistem integrat de incalzire prin ventilatie,control al miscarilor de aer interior-exterior,izolare dinamica; -dezvoltarea sistemului de ventilare eficient energetic in cladirile existente; -comuna legislatie despre calitatea aerului pentru sanatate si confort,cu necesitati energetice ale sistemului. Directiva 2005/32/EC referitoare la stabilirea cadrului pentru definirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie (Energy using Products – EuP) identifica parametrii de eco-design ai EuP, cerintele specifice pentru eco-design, cerintele referitoare la informatie, la fabricant, la marcajul CE, s.a. va fi urmata de un plan de implementare, prin care se vor identifica produsele si termenele de conformare a acestora. Pentru echipamente şi produse care conŃin anumite substanŃe, OG nr.89 /1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon impune norme de interzicere in urma importului, exportului, vânzării, utilizării.O etichetă în care pe lângă denumirea comercială sunt înscrise: denumirea tehnică a agentului de răcire/stingere sau a solventului, formula chimică, precum şi conŃinutul, exprimat în procente de masă, de substanŃă reglementată, atunci când aceasta se află în amestecuri sau în izolaŃii înglobate în produsul finit; inscripŃia: "Prieten cu ozonul" ale produselor şi echipamentelor care conŃin substanŃel chimice prevazute in act.. Elementele anvelopei cladirii determina gradul de ventilare naturala-dar cu un mediu curat exterior si cu infiltratii minime si incalzire: -fluxul de caldura ce intra sau iese,cu o anumita pondere, prin geamuri si pereti sau pardoseli(pentru cele unietaj) ; -transferul de aer intre interior si exterior,programat prin tuburi sau canale si accidental prin sparturi sau uscarea rufelor. Tabelul 1 Elementele componente ale sistemului incalzire si racire Instalatie Incalzire Tehnologie Furnizeaza energia termică ce se pierde în exterior, pentru o temperatura interioara prescrisă; asigură şi apa caldă menajeră de max. 95oC: de la sursa termica –tip cazan de încălzire, reŃeaua conductelor de distribuŃie şi corpurile de încălzire din încăperi -radiatoare, convectoare, registre. Centralele cu condensatie-utilizare a combustibili,emisii de noxe reduse la maxim; randamentul termic105-112%;pe racordul de evacuare a gazelor arse este un recuperator de caldura ce foloseste caldura

gazelor arse pentru incalzirea agentului termic-40-500C . Racire
Structura consumului de energie termica

electricitate 11%

prepararea hranei 7%

a.c.m. 25%

incalzire 57%

Surse de caldura necesar a fi eliminate : - interne -degajari prin: iluminat, functionare aparataj casnic sau echipamente de birou si ocupantii spatiului. -din exterior-prin energia solara . Ventilatia mecanica:asigura puritatea aerului,introduce aer proaspat din exterior pentru racire si evacueaza aerul cald viciat,nociv pentru corp uman. InstalaŃia de ventilare se realizeaza prin: priza de aer proaspăt, filtru de praf, canalele de aer, ventilatorul de introducere, gurile de refulare a aerului în încăperi, gurile de aspiraŃie a aerului din încăperi şi ventilatorul de evacuare(la o ventilare mixtă se schimba ventilatoarele, cu introducere mecanică şi evacuare naturală în suprapresiune, respectiv, cu evacuare mecanică şi introducere naturală în depresiune);baterii de încălzire a aerului proaspăt;!!!!!! Aerul conditionat-furnizeaza frig:aerul rece din exterior este introdus pentru a regla temperature si calitatea aerului poluat interior(eliminarea mirosuri si CO2 din arderile locale ,dar si respiraŃie sau fum de Ńigară; substante contaminate de la materialele de construcŃie-gaze, vapori, mirosuri sau de la procese de fabricaŃie –plastifianti,solvenŃi;mobilier-tesaturi,lacuri;echipamentul casnic);un dispozitiv de reglaj verifica gradul de caldura necesar a fi eliminat. Source:Recensamantul din 2001 InstalaŃia de climatizare asigura si anumiti parametrii fixati de temperatură(rece in sezon cald si cald in sezon rece) şi umiditate al aerului interior:in plus, contin baterii de răcire şi sisteme de umidificaresau uscare aer - prin aparatul mural de aer conditionat, cazane pentru caldura si cu aparate frigorifice si cu turnuri de racire pentru a furniza frig. ReglajRepartitoare de caldura si robinete termostatice -Dispozitive care preiau radiatia emanate de calorifer

700. Structura consumului de energie termica . 1. Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de apa calda de consum . se află în mediul rural.expansiune si evaporare. din care circa 2.a energiei electrice(prin rezistente) sau chimice a combustibililor se obtine caldura. Reglarea sisteme de incalzire si de racire prin:termostate de cameră.-la instalatii HVAC-o parte din aerul evacuat care inca este cald poate fi recirculata.2 sau figura 1: -cazane –prin combustie. ceas programabil pe cazane. din surse externe. circa 85%.masurari . panou de programare temperaturi pe zone: aduc economii de energie de circa 20%( ex. regulatoare electronice. utilizand filtre de carbon activ pentru a curata aerul.pe piata de desfacere se utilizeaza cele cu vapori de compresie. structura acestuia in functie de destinatie fiind reliefata in OUG nr.invers absorb caldura din un spatiu mediu rece si o rejecteaza-cu vapori de compresie(prin compresia mecanica) si absortie(se obtin temperaturi de 100 °C). -ventilator pentru incalzire: aerul circulat se incalzeste de la un radiator prin care circula apa fierbinte. cărbuni.Sectorul rezidential este al doilea mare sector consumator energetic.care poate avea si motor electric sau motor pe gaz-refrigerantul ca fluid trece prin fazele de compresie. astfel incat acesta sa nu fie poluat).Instalatii de incalzire si pregatire a apei calde menajere Prin convertirea.000 au venituri de până la 500 lei/membru de familie.regleaza circulatia agentului termic si conduce la economii 30%-45% din consumul de caldura pentru o temperature necesara de 20°C(un grad peste aduce un consum inutil de energie de 5-7%). combustibili petrolieri. precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice:familii şi persoane singure care în majoritate.270.aproximativ 4.condensare.contoare de caldura si apa calda menajera .000 de familii şi persoane singure.racirea sau apa fierbinte necesara prin utilizarea-tab. -pompe de caldura(incalzire -HP) prin ciclu termodinamic-absorb caldura de mica temperatura si o transforma la inalta temperatura.107/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinŃei cu lemne.

solid natural. Necesar apa calda zilnic [l/persoana] in cladire unifamiliala-dimineata-d. Apa calda-preparare:45-60 °C si utilizare:igena corporala-35-40 °C.brichetat.lichid.Clasificare Numar surse de energie si zone de distributie:conform celor 4 sisteme constitutive-furnizare.vane. -regim de alimentare cu apa rece-continuu sau intermitent cu 8-15 °C. -distributie-reciclare. Apa rece-10 °C. Necesar specific de apa calda[l] de consum de 60°C Locuit 1. . pierderi energie/consumata de echipamente-pompe.preparare locala in cazan -pe gaze -carbune Birou Club Restaurant Hotel 4 stele Bai publice 1 functionar pe schimb preparare centralizata 2 mese pe zi Cu spalatorie Cu cazi de baie 60 55 5 15 36 225 100 totale de 75 Energia utila/auxiliara Temperatura Suma celor 4 sisteme si depinde de :volum si pierderi de apa calda. -preparare/acumulare.echipament control si automatizare. -producere energie termica in proces. -combustibil-gazos.iar spalat/degresat-50-60°C.preparare centralizata 2. Sistem central de preparare in functie de sistemul de incalzire prin: -centrala termica locala sau centrala(preferat-cogenerare sau prin surse neconventionale)-ansamblu sau o cladire.

de utilizare t [°C].24 4461. J/an Total mediu[l/omxzi] Necesar anual Volum necesar V Saptamanal -locuinta unifamiliala functie de suprafata si indice specific de consum a [l/mp] : V[l/zi]=axSloc[mp] Sloc 14-40 70 100 125 150 200 225 250 a 45 38.s-2 spalari 5 75 27375 l/omxzi si energie5730xmil.56 3968.pranz-p. temp.73 29.38 V 630-1800 2661.seara-s Toaleta Spalat maini Dus Baie la cada Preparare hrana Spalat vesela Curatenie usoare si d-6.45 22.24 26.02 32.s-3 30 (75)/15 2 d-1.73 19.N-numar de utilizatori/zi.31 20.87 3655.p-3.17 3272.61 4844.61 4663.cla utilizare consum total [l/zi]: P[kCal/zi] si p .s-6 p-2.31 Pierderi de energie La consumator in raport cu:C-consum [l/utilizare].

42 lavoar bideu dus cada spalator masina spalat Consum total Consum mediu 6-10 6 30-40 120-150 20-30 100 l/zi l/om.particule cu sau fără produşi chimici ataşaŃi.fata de cea cu lemn.2 Pret convenabil.31 2250/3.3 9.3 1-2 24 30 36 40 15 145 c 3-4 36 12 45 72 40 15 220 5-6 60 8 90-120 90-120 80 30 374-428 1-2 480/0.15 0.Intretinere mai .Emisii asociate combustibililor fosili conventionali pentru orice studiu : Compusi organici volatili Kg/Toe 2.66 0.2 4.9 Avantaj CO Kg/Toe 4.dioxidul de sulf.zi 40 40 35 40 50 70 4 1 1125/1.36 1146/1. Deosebit de relevant si necesar este Sinteza. -incorporare condensatie si temperaturi de joasa temperatura pentru cresterea eficientei.este pentru un pret ce scade cu 15-20% pana in 2010 in Nordul Europei si profitul crste prin generare de 995 PJ in EU-25: -reducere noxe de dioxid de azot NOx si alte emisii(monoxidul de carbon .5 1175/1.5 74.87 720/0.[kW/zi] Receptor C t 1-2 N 3-4 6 2 1.55 -/750/0.5 5-6 10 3 3 0.2 11.84 - P/p 3-4 720/0.3 0.27 5-6 1200/1.15 1950/2.6 2 2 0. Murdar si uneori poluant .0 1440/1.8 4 0.hidrocarburi nearse.68 2100/2.13 72.4 360/0.26 3525/4.8-71.5 73.2 Dezavantaj Combustibil Carbune moale Carbune brun CO2 SO2 NOX Tone/Toe Kg/Toe Kg/Toe 3.9 2.33 Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii Tehnologia pentru cazan cu gaz sau petrol.9 4.84 240/0.26 5370/6.2 36.7 58.1 975/1.aldehide).dioxidul de azot.

Pret mai mai redusa a echipamentelor ridicat Source: www.5 5.1 3.9 51.42 0.energytraining4europe.1 5. cel mai ecologic dintre combustibilii fosili-cele mai scăzute emisii de CO2.In general Sunt necesare mai multe eficienta ridicata .tiraj slab Procesele de ardere emana substanŃele poluante:gaze şi particule de praf sau funingine(dupa tipul instalaŃiei.Gaz sau petrol 1.PoluanŃii cei mai comuni produşi în instalaŃiile de ardere din clădiri apă din gazele de ardere si sunt:monoxidul de carbon .org Tabelul 2 Sistemele uzuale de încălzire in Romania Pozitionare si Instalatie statistica Locale -Sobe-gaze4% -Sobe –com.7 2.3 5. arderea ramuri .2 18.hidrocarburi nearse.dificila. gazul natural.dioxidul de sulf.42 Foarte curate .deseuri 3.084 2.particule cu sau 2.aer de ardere poate fi insuficient pentru arderea completă a combustibilului.9 0.Kerosen. cărbunii precum lignitul si huila. lipituri. solid-57% -Centrale termice-8% -Centrale termice -Sobeceramice -Şeminee -Cazane de apa -Cuptoare Combustibil si evolutie proces tehnologic 1.2 8.Eficienta redusa Motorina Pacura 3.1 4.Gaze evacuate de la motoare cu ardere internă stationate in apropiere sau de cartier.gradul de ventilare a aerului interior).Centrale de Cazane: imobil comun -cu condensaŃiea vaporilor de 2. activităŃi incidentale -suduri.Cărbune.tip combustibil.vaporizare.Utilizare larga . 1.aldehide 3.Pret rezonabil Probleme de murdarie PLG (butan.Lemn.42 Operare si stocare simpla . Gazul natural -sursă de energie puternica.arzătorul se deregleaza.Intretinere masuri de siguranta .Combustibili fosili-ŃiŃeiul.grătar defect 4.42 0.tratat sau verde.dioxidul de azot.9 0. 2.3 - 0.Gaz natural sau gaz lichefiat.Termoficare eliberand căldura latenta de fără produşi chimici ataşaŃi.mentenanta.petrol.6 10.3 0. propan) Gaz natural 2.

Colecteaza Energia termo-solara Source:APICT Sistemul de termoficare centralizat . Schimbător de căldură recuperator Schimbător de căldură retur . Resurse regenerabile 1. 4. pierderi de Corpurile de încălzire –cu eficienŃă termică si termostate sarcină. fata de standardele europene). 1.debransarea fiind in mare crestere:se elimina si subventiile pentru energia termică si gestiunea financiara este deficitara.Pompe de caldura 2.eficienta ridicata.In interior se afla montate: Filtre tip sac si electrostatice: elimina particule mari –praf sau scame. 58% in medie lunara fata de sistemul centralizat-[APICT]. oferit de catre autoritatile locale sau societati in domeniu confera costuri maxime.apa caldă rece . cu comb.apă tur .Colectoare solare 2. Contoare de energie termică StaŃia de tratare a apei de adaus InstalaŃii de evacuare a gazelor de ardere:canal sau coş. condens evacuat gaze de ardere alim. iar in locuinta sunt de 30-45%. incalzirea prin sistemul individual este mai ieftina cu cca.Se produc vapori de apă-cu umiditate ridicată şi suprafeŃe umede ce conduc la apariŃia de bacterii şi a mucegai.Apa sau aerul asigura:incalzire sau racire economica-prin aparatura monobloc.split sau multisplit. debit vehiculat).31% -fără condensaŃie Pompe de circulaŃie ReŃeaua de conducte Sistemul de telegestiune-reglarea furnizării căldurii (termoizolaŃie.instalatii nemodernizate si cu fiabilitate redusa sub 70%.cu pierderi de retea(de 30-45%.

4 kW la max.3Pn si >50°C Randament %la 70°C Randament % la o sarcina de 30% si >50°C 83 la Pn de 10 kW 84. Hotararea de Guvern nr.6 kW 88 la 100 kW . 400 kW:un cazan este un ansamblu corp cazan-arzator destinat să transmita apei caldura degajată la arderea combustibilului in scopul incalzirii spatiului de locuit unde este instalat.3: a) respecta cerintele de randament b) au aplicat simbolul de eficienta energetica c) daca poarta marcajul european de conformitate CE. aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia. Tabelul 3 Atribuirea simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice la puterea nominala Pn si la o temperatura medie a apei din cazan Eticheta daca randamentul este > val.ro 1. 574/2005. sa nu pericliteze securitatea si sanatatea persoanelor sau a mediului.1:Schema de principiu a unei instalaŃii de încălzire cu condensaŃie Source:ipconsult. Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune numai a cazanelor care indeplinesc urmatoarele conditii-tab. stabileste cerintele referitoare la eficienta cazanelor noi(standard. fara bariere comerciale. trebuie sa fie sigure. care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi .5 la Pn de 31.1 Eficienta generarii Cazanele noi pentru apa calda.de joasa temperatura si cu condensare de gaz-unde vaporii de apa continuti in gazele de aredere sunt condensati) pentru apa calda care au puterea nominală de la min. persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.Fig. standard • •• ••• Randament % la Pn si 70°C Randament %la 0.6 kW 86 la Pn de 100 kW >84+2 logPn >87+2 logPn >90+2 logPn >80+3 log Pn >83+3 log Pn >86+3 log Pn 86 la <10 kW 87 la 31. bazata pe recunoastere mutuala si armonizare tehnica. care aplica Directiva 92/42/EEC de eficienta energetica a cazanelor de apa calda.Prin armonizarea legislatiei din Uniunea Europeană in legislatia romaneasca se doreste asigurarea conditiilor pentru libera circulatie a marfurilor intr-o Piata Unica Europeana.introduse pe piata si puse in functiune.

in 2010 economie de energie de 11.574/2005 si Directiva 92/42/EEC 89 la 316 kW 87.21 0.furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational. 1. Directiva aplicata si toate cazanele inlocuite contribuie la reducerea:de combustibili de 7.29 0.au inscrisa pe carcasa indicatia de folosire.19 .4 : Tabelul 4 Eficienta sistemului si emisiile de CO2 Technologie de incalzire Electrica din sistemul national Direct Gaz in spatiu Cazan pe petrol si apa calda Cazan pe gaz si apa calda Cazan cu condensare pe gaz si apa calda Eficienta (%) 35 80 80 80 95 Emisii de CO2 (kg/kWh incalzire) 0.mai ales ca ca la conventionale scade la 65%(normal este 70-75%) eficienta daca incarcarea este de 25% si la cele de inalta eficienta la 76-80%.iar la cele moderne de 70%.5 la Pn de 316 kW Pentru cazanul din locuinta –centrala termica CT se impune: o Pn utila< de 37 kW.destinat sa asigure caldura prin emiterea de caldura de corpul sau ce are un vas de expansiune deschis.an.2 Mtoe.in comparatie cu instalatiile conventionale cele mai bune(36%) si cazane cu condensare pe gaz(22%).la incarcari sezoniere eficienta pentru cele vechi este de 50%.24 0.2 Reducere de emisii GHG Prin imbunatatirea eficientei reducerea de emisii CO2 este de 5-10% pentru echipamentul existent de incalzire.pompa electrica ofera beneficii peste cazanul cu condensare pe gaz-tab.2% din cerere .in 2010 reducerile vor fi de 26 mil.tone de CO2 conform previziunilor de aplicare a Directivei 92/42/EEC.55 0. pe baza mediei EU din sistemul generarii mixte a electricitatii).•••• >93+2 logPn >89+3 log Pn Source:HG nr. si cu 100% prin trecerea la surse regenerabile (RES-in Danemarca sau montat 2000 cazane pe biomasa in 1996) Sistemul de inalta eficienta al pompelor de caldura(HP) ofera un potential de economii al emisiilor:cu motor pe gaz si cu gaz de absorptie(tab.

000 7-17 Maturitatea procesului de implementare tehnologica a sistemului este stabilit de piata .prin functionare.17 0.recomandat fiind pentru emisiile de HCFCshidrofluorocarbonati si pierderile energetice mici.5 .HP electrica 110 HP cu gaz de 130 absorptie HP cu motor pe gaz 150 Source:Program ATLAS 0.dupa anumite caracteristici si prettab.GJ) CO2 dioxid de carbon CH4 metan N2O dioxidul de azot CFCs carbonat SO2 dioxidul de sulf NOx oxidul de azot CO monoxidul de carbon VOC Source:Program ATLAS HP electrica 0 0 0 0-13 0 0 0 0 HP cu absorbtie 44.in halocarbonati.14-0.000 1.22 0.000 70-170 ? 0-9 0 6-150 150-3.Este dorit ca intreg sistemul de cazane sa reduca .0 ? 0 0 30 12 0.12 Sistemul HP ofera avantaje si pentru celelalte emisii-tab.2 HP cu motor pe gaz 36.6: Tabelul 6 Caracteristici ale sistemului de incalzire prin cazane si HP-cu vapori (electric sau cu motor cu gaz ) si absorptie( cu uni sau dublu efect) in anul 2010 in EU Caracterizare Marime kW Capacitatea majora Petrol 20(-70) 18-19 Gaz 20(-70) 19 Lemn 40 36 HP 10 Caldura HP electrica 10 Caldura eliberata .dar si a eficientei.emisiile de NOx local si regional si sa devina tehnologic de mica emisie:amplasare directa a incalziri electrica si cazane electrice cu HP conduce la un potential de 10-2-% reduceri emisii. Tabelul 5 Impactul de mediu al pompelor de caldura in punctul de uz Emisii gazoase (g.

fata de centralele termice tradiŃionale unde se pierde prin evacuarea gazelor arse. termopan ).3 Centrale termice(CT) din spatiu de locuit Necesare sunt centralele cu condensare de gaz .se elibereaza căldura de condensare.5 Factor emisii CO2 73 g/MJ Factor emisii SO2 0-20 mg/MJ Factor emisii NOx 15-25 mg/MJ Factor emisii – 5 –usor in scadere celelalte mg/MJ Source:Program ATLAS 1.cu schimb de căldură mai intens.2 –electricitate pt ardere 95-conventional 108-condensare 0.echipate cu vas de expansiune. sunt parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcŃie specială -securizat.3-0. utilizate.kW utilizata Eficienta combustibil % la Pn Rata proprie de consum kW 93-conventional 103-condensare 0.sa fie bine instalate. Utilizarea gazului conferă un înalt standard de siguranŃă.conventional 0.1 50-70 0-1 90. .avantajele sunt: -consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.2-pierderi 0.5 0.2 –electricitate pt gaze evacuate 100 20 200-300-in scadere 200-300-in scadere eliberata GJ/kW/an-8 GJ/kW/an-12 0.2-pierderi 0.7.conform normelor.2 –electricitate pt ardere 73 0. -dimensiunile sunt adecvate si un sistem de automatizare –control este montat. iar Normativul I 13-02 “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală” este ghidul in domeniu-tab. randamentul poate creste pana la 109% . inspectate şi întreŃinute:conform Ordinului nr. InstalaŃiile de ardere trebuiesc . -emisiile de bioxid de carbon sau noxe-NOx mai reduse(emisie de 15% din cat emite un cazan pe motorină). putand fi inlocuit cu GPL împreună cu sisteme moderne de evacuare a gazelor.713/2004 al MEC incepand cu 2008 trebuie montate dispozitive detectoare de monoxid de carbon in spatiu(detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale şi suprafeŃele vitrate necesare. ceea ce permite vaporilor de apă să condenseze încă în interiorul centralei: in plus.8-pierderi 0.3-0.

0 25÷30 Kw 25÷30 Kw Energie electricaKw/h 25÷30 Kw Source:APICT Sursa interna.2 11.0 5.5 8.2 11.5 9.Tabelul 7 Consumul maximal pe tip de apartament si nr. iritare nazala. persoane 2 persoane 3 persoane 4 persoane 2.5 8.m3 5. 4 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane Gaz-consum mediu / luna. diferenŃe mai mari de presiune între interior şi exterior).5% din locuinte erau dotate: -sub 30%(in cursul iernii si prin utilizarea unor elemente de încălzire uscate-calorifere sau radiator electric) ca umiditate relativă apare un disconfort ce conduce la senzaŃia de uscăciune.Instalatii de racire prin ventilatie si climatizare Racirea climatului interior necesara pe timpul verii este corelata cu supravegherea sau reglajul umiditatii aerului(cu valori normale intre 40-7-%) prin ventilatie.chiar daca in 2002 doar 0. -aerul rece exterior este uscat şi pătrunde în cantităŃi mai mari în clădire datorită diferenŃelor mai mari de temperatură (curenŃi convectivi intenşi.necesar elemente umidificatoare-ca evaporare apa din cana sau farfurie si dispozitive de ionizare adecvate. conform parametrilor tehnici de functionare ai centralei termice 2. 1.ca o politica energetica necesara in sector.7 13. .0 6. 3 camere 2 persoane 3 persoane 4 persoane 3.Nm3 125 140 155 150 165 180 175 183 205 Apa-consum mediu / luna. de persoane pentru o centrala cu condensare de gaz Nr. crt. 2 camere Apartament Nr.

excesul de umiditate produs la interior este necesar o Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilatie si climatizare Proces 1. -generala. Doua. .Daca umiditatea din exterior patrunde si trebuie evacuat si anvelopa cu ventilatie naturala sau mecanica.praf) din incaperi: Sursa energie circulatie aer si se dilueaza/elimina cel 1. -neorganizata-aerisire prin neesentaietati cladire sau deschidere ferestre.realizare debit de aer necesar.in raport cu cea ext. -echilibrate. Presiune aer incapere Instalatiile:conform resiunii aer din incapere.prin diferente de presiuni int. Dimensiune spatiu Ventilare realizata: -locala. 2.gaze.cu un circuit de aspiratie.vapori. -simpla sau complexa-climatizare sau conditionare aer 3.introducere si evacuare aer.prin ventilatoare(mono sau dublu flux)-dupa tratare aer: -numai ventilare. Hibrida -ventilatoarele intra in functiune cand diferentele de presiuni sunt insuficiente pt.: -suprapresiune-cu un circuit de introducere.Naturala. Circuite aer Instalatiile: Unul-introducere sau evacuare aer .Ventilare-se aduce aer proaspat-exterior poluat(umiditate. Mecanica.-exterior create de factori naturalidiferente de temperatura si vant: -organizata-conform normelor sanitare. -depresiune.

noaptea.laboratoare).0.De aer conditionat-caz particular pentru-temp.usi vitrate).Sf=0.ziua-Sf=0.5 sunt :ext. si umiditate aer. Sf=0.Sf=0.) functie de suprafata de deschidere efectiva a ferestrei si cea totala a ei(Sf) 1 fatada a.ziua-Sf=0.-combinata.n=4.Sisteme numai aer(cu 1 sau 2 canale apa(ventilo/ejectoconvectoare.Cu aparate de climatizare 2..5.5. 2.Fara sistem climatizare(racire)-pentru alegere instalatie:prin analogia electrica pentru modelarea vara proceselor de transfer termic la int.5.n=4.5.5 2 fatade a.luminatoare.n=1.prescrisa-se cupleaza cu ventilarea.grinzi de racire) de aer) sau aer- 3. cladire.n=1.opace usoare/grele si .realizata cu control umiditate interioara sau partial(iarna) sau fara control: Realizare 1.Climatizarea asigura o temp. -temperatura interioara vara-utilizand valori recomandate pentru: 1.n=7.0 b. Se calculeaza-coeficienti de transfer de caldura. Calcul temp.cu limite mici de variatie-se pot controla si viteza curenti si concentratie praf(Sali operatie.n=2. int.Debit de aer de ventilare –prin numar schimburi de aer prin aerisire(n-1/h) pentru ferestre deschise ziua si noaptea(a.noaptea.) sau noaptea si inchise ziua(b. -temperaturi exterioare echivalente.5.Sf=0.int. -flux caldura in nodurile de temperatura.5 b.5.0. Caracterizare-elementele de delimitare transparente(ferestre.fiind si de ventilare. si ext.

climatizare/lunar -contributie surse interne si aport solar.fara control umiditate: energie -racire si -flux de caldura prin transmisie si ventilare.caldura acumulata sau cedata in masa cladirii.apa calda .elemente comanda si control.pierderi de energie la surse de caldura sau pe traseu distributie.surse interioare de caldura sau solare.descriere cladire.ventilare si iluminat-partitionare cladire in zone de calcul.situatii speciale-pereti solari .date privind sistemul de incalzire. Date necesare:caracteristici elemente de anvelopa si sisteme de ventilare. Energia necesara pentru racire/luna: Q[MJ]=Qsurse de caldura-Nfactor de utilizare pierderi de calduraxQtotala transferata intre cladire si mediu.Putere surse interioare de caldura-prin valori recomandate ale fluxului de caldura de la surse interioare(W/mp) Ora Rezidential 1 12 24 Bucatarie 5 10 5 Sufragerie 0 10 0 Iluminat –W/mp 22 9 20 Dormitor 5 0 5 Echipamente-W/mp 7 5 3 Nerezidential Oameni –W/pers -Proiectare -Conferinte -Restaurant 155 130 150 Calcul necesar Cladiri climatizate. sau pentru incalzire/racire sau transmisie/ventilare.racire. Bilant de energie la nivel cladire prin:transfer de caldura prin transmisie prin diferente de temp.debit aer si temp.efectul protectiei nocturne.2. Etape de calcul: -transfer caldura prin transmisie-energie disipata prin transmisie/luna sau zona. aer refulat. -necesar si consum anual pentru racire sau auxiliar-racire si ventilare.climat exterior.coeficienti de transfer termic prin transmisie.surse interne de umiditate si caldura.

-calcul parametrii dinamici-factor de utilizare pierderi de caldura.debit de aer evacuat si refulat pe cale mecanica. -degajari de caldura de la surse interioare-energie disipata(caldura metabolica.sisteme hibride.ventilator local. Calcul ventilare mecanica-eficienta.coeficient de permeabilitate la aer. -repartizare rosturi si neetanseitati la nivel anvelopa.debit prin aerisire.debite de aer pentru ardere.degajata.de aparate electrice si iluminat.constanta de timp a cladirii pentru racire.ventilati.pentru sisteme de racire si ventilatie-pierderi. -conditii interioare intrerupere. -sistem centralizat –centrala.realizare nivel de acuratete ridicat.utilizare anuala de energie suplimentara.producere hrana). prin curgere apa calda/rece si canalizare . Debite calculate-zona si cladire.situatii speciale-utilizare recuperatoare de caldura.rezultate pe zone si cladire. -transfer caldura prin ventilare-calcul energie disipata .ventilare pasiva si hibrida.arii de captare/element vitrat. -coeficient de presiune dinamica. de calcul-functionare in regim continuu/intermitent/perioade mari de -energie consumata anual pentru racire-necesar/zona sau combinatie de sisteme. Calcul energie /orar necesar Alternativa de calcul:pe baza unui model analogic termic-electric cu schema de tip R-rezistente si C-racire capacitati.instalatii ventilare.coeficient de control local al debitului de aer.aeroterma.incalzire sau racire.surse interioare de joasa temp.ventilare nocturna.pentru reprezentare relativ simpla a fenomenelor de transfer si formulare matematica.opac. coeficienti de transfer termic prin ventilare.deschidere manuala ferestre. -aporturi de caldura solara-calcul. Domeniu de aplicare:cladiri ventilate si climatizate-mecanic. Consum anual prin: -sistem distributie aer/incapere-.flux de caldura mediu degajat de sursele interioare.cu cosuri. -concentratii exterioare de calcul pentru poluantii gazosi la evaluare aer exterior-recomandare de evacuare naturala prin Calcul debite de aer pentru ventilare mecanica si naturala .

2-1. -recuperatoare de caldura sensibila .concentratii CO2ppm Rural Oras mic Centru oraspoluat 350 375 400 COmg/m³ <1 1-3 2-6 NO2ug/ m³ 5-35 15-40 30-80 SO2ug/ m³ <5 5-15 10-50 Total-PM mg/m³ <0. .3 0.inclusiv latenta(entalpica).0 PM10ug/ m³ <20 10-30 20-50 PM10-continut particule cu un diametru aerodinamic pana la 10 um -debite de aer proaspat /persoana furnizar de instalatia de ventilare: Masura INT1 Zona nefumatori-tipic Zona fumatori-tipic >108 >30 72-108 20-30 43-72 12-20 <43 <12 m³/(sˆpers) >54 l/ sˆpers) >15 INT2 m³/(sˆpers) 36-54 l/ sˆpers) 10-15 INT3 m³/(sˆpers) 22-36 l/ sˆpers) 6-10 INT4 m³/(sˆpers) <22 l/ sˆpers) <6 Calcul consum Cladiri fara control umiditate interioara vara. -ventilatoare.1-0. energie la Metoda de calcul prin: ventilare -pierderi de caldura prin suprafata de transport aer.1 0.

pentru care trebuiesc extinse studiile in domeniu: -control sursa de poluare-cunostiinte. -umidificare izoterma aer iarna.emisii aceptabile de siguranta si nivel medical impus. -umidificare aer.ca infiltrare datorată numai diferenŃelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii(sub influenta diferentei de temperatura) sau forta vant.regland si consumul energetic:prin ferestre deschise. -proceduri de audit sau expertiza si control in cladiri. . -varietate instalatii. -vehiculare aer. -inertie termica elemente de constructie.este uzuala si reglementata.clapeta deschisa a ventilatorului din fereastra .-camere de amestec.sursa lor. Calcul: -necesar pentru racire si dezumidificare. -preincalzire aer. -preracire aer. Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii 2. anual de energie Metoda de calcul prin : la alte sisteme -consum la sarcini de caldura latente .prin bariere de aer. hidroizolaŃii. Depinde pentru eficienta si fara aspecte medicale de gradul micro-climatic local. Calcul consum Sistem centralizat si descentralizat de climatizare si aer conditionat-„numai aer ” si”tip aer-apa”. elemente de construcŃie care să ferească pereŃii de ploaie.1 Ventilatie naturala Ventilarea naturală .

Tip Elemente componente Sistem de camera Ventilator si aparat de aer conditionat condiŃionat sau spatiu de lucru Sistem central Ventilatoare pentru tranzit aer cu : pentru o cladire sau -priza de aer proaspăt . -sistemul de telegestiune. precum şi de capitalul disponibil. jaluzele. utilizare şi funcŃia clădirii.2 Ventilatie mecanica si climatizare Aerul conditionat de calitate prin un sistem eficient are ca:tinta de incalzire de 10% la casele existente si 30% la cele noi construite[ATLAS] asigura microclimatul si caldura sau racirea necesara in cladirile industriale si comerciale pentru :a reduce nivelul poluarii. -recuperatorul de căldură sau frig din aerul evacuat. -agregatul pentru producerea apei răcite.controlul miscarilor de aer sau scurgeri de aer.2. Extragerea si/sau introducerea aerului din/in spatiu se realizeaza prin sistemul adecvat mecanic si controlat de evacuare a aerului natural sau vice versa. -organele de reglaj-clapete. nivelul de confort. Tabelul 8 Tipurile de sisteme de ventilare şi/sau climatizare se aleg în funcŃie de climă. -baterii de încălzire sau răcire a aerului . filtrul de praf si guri de refulare sau aspiraŃie aer. cartier -reŃeaua de canale de aer. Conceperea şi realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 5-98 privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare : Element de încălzire Aerul ca sursă de căldură sau frig Ventilator de mentare Pompă de căldură Ventilator de evacuare .economie de energie-in EU in jur de 10% se consuma pentru incalzire aer(desi se reduce eficienta ventilarii)-tab.8. Instalatii de condiŃionare mari pentru încălzirea sau răcirea aerului cu : -camera de amestec. -pompele de circulaŃie agenŃi termici.

Fig. creveti. .dar cu o elice de 20 m diametru.ro 3. Utilizarea energiei eoliene pentru incălzirea clădirilor Un studiu indica ca pentru încălzirea clădirilor de locuit cu consum energetic anual relativ mare este necesar un generator eolian de ordinul zecilor de kW. 3.2 Tehnologii de incalzire cu ape geotermale Pentru incalzirea locuinte. Utilizare Resurse RES pentru instalatiile HVAC Cel mai modern si eficient mod de a realiza climatizarea (incalzirea. 2 Schema de principiu a unei instalaŃii de climatizare Source:ipconsult.1. moluste si aligatori ) se utilizeaza echipamente geotermale-conform hartei in domeniu: -direct pentru incalzire( rezervoare geotermale putin adanci si cu temperatura joasa de 15-150°C).fara a putea fi amplsat si cu investiŃie ridicata:se recomanda combinaŃia cu alte sisteme regenerabile(cele solare) si producerea de energiei electrica. 3. ventilatia si racirea aerului in interior) si de a produce apa calda este si prin utilizarea unor instalatii adecvate.in balneologie sau cultivarea in sere chiar si in timpul iernii sau acvacultura (crestere pesti. transformata prin tehnologiile clasice in caldura.

Prin reversibilitate cu pompa de caldura se produce atat racirea prin aer conditionat cat si incalzire: -vara se extrage caldura acumulata de la energia solara si se transfera in exterior.-generare electricitate in centralele electrice geotermale(foraj pana la o adancime de peste 3. dioxidul de sulf cu 30%.oxizi de nitrogen redusi cu 70%. iar repartitia zonelor hidrogeotermale este detaliata. -iarna . dioxidul de carbon ce creeaza efectul de sera . printr-o unitate de condensare.apa fierbinte si aburul de 120370°C se ridica in mod natural sau sunt pompate in circuitul centralei. . temperatura solului este mai mare).apa geotermala utilizata este retrimisa prin sonda de injectie). Tehnologiile prin pompa de caldura sunt dezvoltate prin utilizarea ca detinatori de energie: aerul. Utilizarea unei pompe in raport cu arderea clasica cu combustibili conventionali la un cazan aduce emisii poluante limitate: la aparitia ploii acide si probleme de respiratie. comprimata si transmisa in interior.caldura este captata din exterior.Fara ardere si poluare cu se realizeaza transferul caldurii necesar de a fi relativ constanta din / in pamant in cladire.se bazeaza pe energia termala naturala constanta a Pamântului(solul la o adâncime de de 15 m are o temperatura între 8 . dispersat în pamânt.care nu utilizeaza rezervoarele geotermale supraadanci si reduc consumul de electricitate cu 30-60% .cu cat adancimea creste.12 grade C.8 km. -sistemul de schimb geotermic prin pompa de caldura. apa panzei freatice si solul.

bioxidul de carbon sau tipul R407C . usor cedand aceasta caldura).ro Cel mai eficient sistem este cu pompa geotermala de caldura conectata la adancimea pamantului-apa sau sol unde temperatura este relativ constanta pentru caldura si apa calda. R134a sau similari: lichid la intrare si cu vapori reci la iesire.indirect . propanul.Fig.oer.iesind ca vapori fierbinti .circuit 3-gazul trece prin alt schimbator de caldura(condensator) si transfera caldura . printr-o pompa de circulatie.3: Harta resurselor Source:www.unde se produce transferul de caldura de la sursa de energie la agentul frigorific sau de racire(tip Freon-dar neecologic.deja gaz intra in compresor si primeste o crestere a temperaturii cu zeci de grade si presiune ridicata. -Interior:circuit 2-agentul frigorific.si invers frigiderului ca principiu: -Exterior:circuit 1-sistem colector ce preia direct apa din sol si intra in vaporizator(schimbator de caldura).prin care circula agentul de transport al energiei-apa si antigel de la caldura sol.

7 bar si se se reia ciclul.agentului termic(apa cu 35C pentru incalzirea in pardoseala si de 50C pentru calorifere) din circuitul 4-clasic al cladirii.gestionat de o pompa de circulatie.pompedecaldura.ro . agentul frigorific devenit lichid intra in ventilul de expansiune unde temperatura si presiunea ii scade la (-2) C sau 1. Source :www.

deoarece dupa 15 m temperatura ramane relativ constanta-8-16°C si accesibila functionarii instalatiilor (cu fiecare 30m in adincime temperatura crescand doar cu cca un grad Celsius): . prin care circula un agent de lucru (de tipul apa cu antigel).preferabil in nisip pentru protectia plantelor.20 20….Source:www.chiar si 250.sonde subterane –ca puturi paralele cu adancime de pana la 100 m....pompedecaldura2005.15 15…..25 25…. 50 cm.: Tipul solului Sol Sol Sol Sol Sol nisipos uscat nisipos umed argilos uscat argilos umed cu apă freatică qg [W/m2] 10…. sunt cuprinse între 10 şi 35 W/m2. se plaseaza serpentine de teava -distanta dintre acestea va fi de min.30 30…... se realizeaza colectarea.deoarece valorile fluxului termic disponibil qg.35 . -colectoare plane –in subsol la 1-1.Din sol -prin intermediul unor elemente de bucla inchisa.5 kW. Sistemul de încălzirea este pentru un consum energetic mai mic de 3.5 m.ro a.

Pentru aplicatii mari.ro b.prin folosirea in cascada a pompei. fiind sursa cea mai eficienta ecologic si energetic(indirect.pentru fiecare kW termic instalat este necesar un volum minim de apa de 160litri/ora. maxime de 28-30 º C.Sistemul pentru climatizare pe timp de vara functioneaza precum un frigider si ca un aparat de aer conditionat -prin intermediul ventilatorului se introduce aerul din mediul inconjurator in pompa de caldura unde cedeaza caldura agentului frigorific: -iarna precum pompa geotermala de caldura (concentreaza aceasta energie si o transmite/ distribuie in cladire sub forma de aer si apa calda). ape de tunel.din un put se extrage apa si este distribuita in schimbatorul de caldura din pompa .Functie de debit şi densitatea sarcinii termice de încălzire se poate valorifica energia prin realizarea unui sistem de alimentare.daca este conventional curata.sistemul este automat cu un termostat de incalzire si racire localizat central. -vara. cu necesitati de încalzire si/sau racire diferita. debitul trebuind asigurat in orice moment de putul de extractie). . prin intermediul instalatiei descrise . 15m in aval fata de directia de curgere a apei in panza freatica: -descentralizat(peste 5MW. Pentru temperature scazute ( sub -15º C). inclusiv din lacuri.paralel monoenergetic prin folosirea unei rezistente electrice . se folosesc mai multe pompe integrate conectate cu alte instalatii solare (doar de energie electrica necesara la un nivel de 30% din consumul din sistemul classic-HVAC).apa fiind rejectata in sol prin al doilea put la min. minerale si poluanti).pot functiona bivalent.se alimenteaza sistemul clasic. la alta care trebuie încalzita. care opereaza zone diferite. fluvii. se poate instala si un schimbător de căldură cu sursă de energie suplimentară . d. c. baraje –unde temperature depaseste 10º C).Incalzire directa(poate fi si pentru racire pasiva) cu apa geotermala(poate avea si temp. situatie în care se foloseste energie dintr-o zona care trebuie racita.panza freatica poate fi utilizata direct utilizata in instalatiile de încălzire.Source:www. Se ofera: -economii pana la 66% din energia electrica.16mc/ora (la min 8 º C).). -confort.oer. adica 0. -local(sarcină termică de 1-4 MW). excesul de caldura este extras de pompa de caldura si este dispersat in pamant.cu rezistenta la acŃiunea corozivă a apei si la alte elemente din compozitie -gaze combustibile.de la o sondă sau mai multe.

COP=3. deşeurilor şi reziduurilor din agricultură.5-la un 1 kWh de energie electrica absorbita se produce 5.apa sau aer). pe langa traditionalul combustibil –ca butuci.3 Utilizare casnica a biomasei din lemn Energia conŃinută în biomasa este deosebit de utila .Producatorii si furnizorii detaliaza in livrari valoarea COP .dar si sub forma de lemn recuperat si turba (tip carbune).care reprezinta valoarea COP.precum si ecartul de temperatura detaliat. astfel incat sa se asigure o cantitate optima de aer secundar pentru procesul de ardere prin supape reglabile). presat uniform ca cilindru cu diametru de 4-10mm) sau aschii(intre 1 -100 mm. trebuie a se implementa tehnologii cu pelete de lemn(obtinut ca rumegus preset sau aschii in tehnologia de tamplarie a arborilor .5scazute la aer-apa.5 kW intrati. O extindere tehnica ar fi ecuatia teoretica -coeficient de eficienta dupa ciclul Carnot inversat: COP-Carnot=Temp(inalta obtinuta a agentului termic)°K: Temp(inalta)-Temp(scazuta uzuala de la sursa-sol. silvicultură şi industrii conexe.iar la pompa de caldura cu extras de apa geotermala COP este estimat la 5. .4 .existand posibilitatea aprinderii electrice automate si masurare nivel de oxigen in gazul de fum prin senzori(arata cat de completa este arderea. Tabelul 9 Echipamente pentru incalzire Tip Sobe cu placi ceramice si cazane pentru butuci din lemn Functionalitate Modalitatea traditionala cea mai eficienta.prin pierderi clasice si de echipament(termice.dar simplu de montat. mecanice. inclusiv substanŃe vegetale şi reziduuri de origine animală. este necesara la proiectarea si alegerea pompei reversibile-compresorul ales dupa necesarul de racire.prin fracŃiunea biodegradabilă a produselor.pentru eficienta pompei .9.Pentru sobele de puteri mici si cazane de apa calda.Dar este necesar ca diferenta de temperatura sa fie mica.adica o economie finaciara. Stabilirea Eficienta energetica de racire pe timpul verii.4 5. Coeficientul de performanta COP al unei pompe de caldura reprezinta comparatia dintre capacitatea de incalzire si energia electrica consumata:la 15 kW iesiti/4.Valori uzuale sunt de 3.-curat si fara poluare ca la o ardere.si apoi uscat .5. La cuptor electric COP este 1.realizabil prin sisteme de distributie a caldurii cu temp mai mici-30-40 °C(sistem in pardoseala.ventiloconvectoare sau in pereti).5-5. precum şi fracŃiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale.3).5 kWh energie termica pentru incalzire in sistemul pardoseala . orăşeneşti şi municipale. electrice) valoarea reala este 50% din valoarea ideala calculata prin aceasta formula. prin macinare tuturor produselor din lemn). Utilajele moderne au emisii sub 100 mg CO/m³ si randamentul atinge valoarea de 90%-tab.fiind mai mic la cea prin calorifere. 3.

Nou construite Rezidential -Unifamilie N-5 M-95 -Multifamilie M-100 2.cu exceptia -in Scandinavia si Franta .Tehnologii sau proceduri dezvoltate in piata EU Tendinta este limitata in instalare tehnologica-5% . Tabelul 10 Impactul energetic al sistemelor de ventilatie naturala(N) si mecanica(M) Regiune Potential de dezvoltare in 2010 1. arderea la temperatura inalta intr-o camera speciala.Cazane si sobe pentru pelete Cazane pentru aschii din lemn Arderea lemnuluiconsta: gazeificare si.utilizare de motoare cu viteza variabila. -30% la una de curand construita Consum ridicat electric pentru ventilare(motor): -850 MkWh/anunifamilie.5-caldura .energytraining4europe.25-caldura 88-evac.pompa de caldura si pentru apa calda. Aplicatii mari de peste 15kW pentru o cladire de dimensiuni mari si o imobile ale unei societati:alimentare automata cu combustibil. comanda electronica(variatii ale umiditatii combustibilului).izolare controlata cand evacuarea aer este in cladire izolata..apoi.10: Necesar a combina:schimbul initial de aer inainte de preincalzire.In stoc -Unifamilie N-75-80 M-20-25 -Multifamilie 35 40-de evacuare aer. Segmentul cu cea mai mare dezvoltare-cu depozitare redusa si confort ridicat.Cazanul incalzeste un rezervor de apa calda pentru utilizare continua. 100 75 25 Finlanda 1.In stoc -Unifamilie N-constant M-creste -Multifamilie Nivelul dezvoltatii (% din stoc) 20 80 Regiune Potential de Nivelul dezvoltatii dezvoltare in 2010 (% din stoc) Franta-rezidential -10% pentru incalzire la o locuinta existenta.org 4.75% din cladirile nou construite pentru rezidential sector sunt echipate cu sisteme de ventilare mecanice pentru alimentare si evacuare -tab.Nou construite -Unifamilie N-scade M-creste -Multifamilie M 2.2-caldura 85 10-evac. Source: www.

M-creste -1200-comercial sector Prin eficiente motoare cu viteza variabila-65% eficienta. poate fi de asemenea studiata-ENERO Ghid) . de CO2.Ungaria-in sectorul tertiar –introdusa ventilatia mecanica.ventilatie.Rusia-predominant natural cu 3-4 schimbari/ora la unifamilie si 1-1.fezabilitatea “racirii economice”.N-constant multifamilie.Polonia-95% din locuinte sunt pe ventilatie naturala si 5% mechanic in multifamile.izolare dinamica. senzori de umiditate.-535 MkWh/an.1 Viitorul tehnologic -aplicarea si extinderea cazanelor cu condensare de gaz-cu cel putin 90% eficienta.temporizator. 4.5 la multifamile.prevenirea functionarii echipamentelor de racire pe vreme rece sau stopeaza functionarea echipamentelor pe vreme calda . deoarece ea funcŃionează la temperaturi joase şi poate fi combinată cu sisteme care economisesc energia cum sunt pompele de căldură şi instalaŃiile solare. Source:Program ATLAS 70 30 N-30 M-70 40 60-evacuare aer In sectorul tertiar aerul este controlat si este extins sistemul de climatizare:in Franta sunt profituri de 8 miliarde in comercializare. -sistemele de reglare.la temperature joase-economii de pana la 30%. -produse eficiente-pentru incalzire. -corelare cu masuri de eficienta energetica si elaborare plan pentru cladire.care monitorizeaza necesarul de caldura al cladirii si actioneaza sistemul.Cehia-in cladiri administrative dezvoltat sistemul mechanic. -dezvoltarea unui ghid pentru obtinerea unei eficiente energetice a cladirii cu o calitate buna a aerului si sistem cu eticheta al produselor si materialelor. -incalzire prin pereti-umeda si uscata. un mod de racire care foloseste automat aerul din exterior când este nevoie de racire si când acesta este mai rece decât cel din interior. -reducere emisii la sistemul de incalzire prin cazane.thermostat.control miscari aer.prin pardoseala -eficacitatea maximă.optimizare a incalzirii prin introducere RES.in Anglia –peste 50% din noile oficii au instalatii de climatizare.pre-conditionare al alimentarii cu aer.reîncalzire aer rece pentru a optimiza confortul în fiecare zona a cladirii.cu energice masuri pentru acceptarea climatului interior si calitatii aerului. -dezvoltarea unei calitati pentru confort . sisteme de optimizare (la cladirile mari se gestioneaza functionarea simultana a racirii si încalzirii prin comutator orar programat sau controlul temperaturii .

Termoizolare conducte de distributie din subsoluri si boiler.In urma expertizei. 3. confortului si securitatatii .Instalatia de apa calda: -montare contor general.termostatici. colectiva. armaturi cu consum redus si debitmetre pentru apartament. 3. 2. Studiu de caz privind auditul energetic al unor cladiri.Termoizolarea conductelor de distributie din subsol din de locuit cochilii din vata minerala.2.spalare instalatie interioara.ENERO Ghid.repartitoare de costuri cu evaporare.Instalatia de incalzire: bloc -montare contor de caldura general.Urmarirea si adaptare la consumul casnic . implicit se reduce si gradul de uzura al echipamentelor .monitorizare mai buna a cladirii si a echipamentelor.Evidentiere a consumului si regla functie de gradul de ocupatie. 3.evaluat dupa masurile de modernizare ale cladirii.Dotare puncte de consum apa calda cu armaturi cu consum redus de apa si montare debitmetru pe circuit la nivelul centralei Cladire 1.ventile de aerisire la nivelul corpurilor de incalzire.reducerea timpului de exploatare al unui echipament. costurile de functionare. a consumului de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera. 2.Randament de producere superior si durata de viata. incluzând necesarul de electricitate.Solutii necesare de modernizare energetica a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente Aplicatie Cladire de locuit individual a S+P+1E Imbunatatire a confortului termic 1. temperatura. S+P+10E -montare robineti cu cap de sfera pe racordul de retur.inlocuire cazan. Avantaje 1.-operare si mentenanta prin sistemul de management al cladirii-pentru îmbunatatirea reglarii.

sisteme de climatizare.www.fiind gestionabila si prin calculator.ro.fiind alimentata de un circuit principal.ro Puterea culorii si centrale Motan.la case noi se instaleaza sub sapa .2 Solutii moderne si eficiente propuse Tehnologie Thermal Technology Performanta de asigurat Consum energetic ridicat Solutie propusa si realizata Incalzire prin fibra de sticla -Reducere consum cu 40%:fibra este incorporata in membrana termoconductibila. (cu condensare au consumuri de combustibil cu până la 40% mai mici.aplicata pste mai multe straturi si plasata sub pardoseala sau pereti .4.si incalzire apa din piscine. Junkers.ro Caldura pentru o viata Centrale termice Eurostar –pentru reducerea cantităŃii de combustibil gazos consumat.generatoare de aer cald.Surse de incalzire alternativa-panouri solare .peste un strat de polistiren.ro Noi va tratam cu caldura -Cazane.preparatoare pentru apa calda. www.Termomax.pe acoperis sau pe conducte.pompe de caldura www.thermaltechnology.Centrala in condensatie –www.motan.inclusiv sub pavaj sau pe tavanele teraselor .nu emana radiatii electromagnetice. iar emisiile de bioxid de carbon sunt corespunzător mai reduse) .distribuie in medie 55 W/mp . Junkers Grupul Bosch Termomax Durata de viata Eficacitate Köber Productie .

com 1.panouri solare Cazane .wolf-heiztechnik.buderus.Boilere.centrale in condensare cu panouri solare-www.de 2.robinete de echilibrare termica.si pe baza de combustibil solid.cu condensatie si conventionale.Boiler pe gaz www.eltim.pompe de circulatie.-incalzitoare electrice de apa cu acumulare de caldura sub presiune.laing.umiditatii si puritate aer Perfectiunea caldurii –centrala termica in condensare cu instant de apa calda www.ro Caldura este elementul nostru -cazane murale .Pompa de apa calda instantanee .cazane fonta sau otel-www.baxi.conducte www.com .cazane electrice pana in 15 kW.substatii.Negarra.Casitherm.dotare cu cronotermostate .cazane de baie. prin canal în pardoseală www.danfoss.aparate de conditionat www.ro Centrale murale si de pardoseala pe baza de gaz.Calitate germana garantata-cazan pe combustibil solid.ro Centrale termice controlate prin computer.celsius2000.www.Curat si Sigur-cazane de incalzire si apa calda.schimbatoare de caldura.incalzire si frig Danfoss Control eficace Schenderlein Functionare necontrolata Casitherm Diversitate Electromec Temperaturi ridicate vara si necompensate Durabilitate Emisii ridicate de noxe Diversitate in solutii Dipet Keston Laing Atmor Wolf Instal Siguranta in functionare Performanta Aparate de aer conditionat cu control al temperaturii.Variotherm Romstal Baxi Romania Buderus Eltim nationala Diversitate tehnologica Economicitate si mentenanta Sistem centralizat ineficient Randamente mici in sistem centralizat Eficienta Sistemul de încălzire prin perete sau podea.arzatoare pe gaz.regulatoare si vane.standard si in condensare-marca Baxi(pana la 348 kW) si Western(produse medium).laing.schimbatoare de caldura.ro Ieftin.sistem de incalzire prin pardoseala.hu 2.ventilatoare.boiler mixt.ro Totul pentru confort interior prin-termostate pentru radiatoare.ro 1.atmor.ro Centrale murale.boilere.pompewww.incalzire electrica prin pardoseala.ventilare.radiatoare tip panou-www.cazan electric.variotherm.hidrofoare – www.ro Sistem de aer conditionat.ventilatoare si Sisteme de climatizare –www.ro Instant Electric De Apa calda incalzitor de apa calda-Platinum www.romstal.

ro Echipamente de aer conditionat www.bobinaj motoare Instalatii pentro viata –termice. clase de curs-16oC – 18oC.ClimaLux.eurato.Ige.ventilare.apa pentru apa calda menajera si incalzirea de iarna! www.incalzire si ventilatie www.testare a functionarii grup de ventilare.climatizare .purmo.Purmo Eurato Wesper Air Systemair Clima Therm ClimaLux MultiSplit MatriXclima Ferroli Frigorex Unicomp Neura Kapitherm StiebelEltron Trapec Elemente durabile Diversitate technologica Durabilitate Cercetare pentru calitate Asigurare confort si calitate Control eficace Siguranta Elemente durabile Siguranta Eficacitate Performanta Diversitate Asigurare confort si calitate Durabilitate Clădire eficientămediu confortabil cu consum minim Radiatoare –panou in instalatii de incalzire dotate cu pompa si agent termic apa www.ro Sisteme profesionale –convenabil si eficient –unitati interioare si exterioare www.centrale termice www.purificare.ventilatie www.centrale www.ro Consultanta: temperatura recomandată pentru birouri -19oC .ro Pompe de caldura-valoare COP de 8.ro Centru de cercetari-Suedia-calitate a aer interior:masurare viteza pentru determinare camp dinamic in incapere.ClimaTherm.gaz natural -ieftin şi curat.păcura este furnizată la anumite densităŃi şi puteri calorifice.ventiloconvectoare Totul pentru technica frigului-echipament ventilare-conditionare www.tratar aer www.unicomp.trapec.mai ieftină dar are .ro Incalzire si climatizare-minicentrale de tratare aer.incalzire.ro Solutii complete pentru aer conditionat.9.frigorex.panouri termoizolante.racitoare. modu complex de ventilatie si aerisire AERO300 Distributia caldurii si frigului in pereti printr-o retea de vase capilare pentru a realize racirea pasiva in sistemele cu pompa de caldura tip apa-apa Sistem mixt :panouri solare si pompe de caldura aer.insule. dar nu e disponibil în toate locurile.temp.ro Servicii la „cheie”-climatizare.ro Unitati terminale de tratare a aerului –instalatii.promoterm.factorul de putere necesar -0.Combustibil pentru încălzire:electricitatea este un combustibil curat dar relativ scump.ro Instalatii frigorifice-vitrine.ascomi.

GPL este curat (în mod normal Propan sau Butan). dar scump.2.montaj aparat de o firma autorizata ISCIR.01.distributie si reglaj.09.2007. 2007.Economii de energie prin montare: repartitoare de costuri şi robineŃi termostatici-minim 25-35%. -Grad de deschidere:noncasnici-100% de la 01. -Instalare aparat de utilizare gaz:1. www. .Ghid Practic Recomandarile vizeaza pentru economii importante:sistemele de incalzire sau HVAC. 5.combustibil solid nu e scump dar necesita spaŃii de depozitare si impact mai mare asupra mediului.351/2004-factura exprimata in unitati de Energie-[kWh]=Volum gaze[mc]xPuterea calorifica superioara(PCs)[kWh/mc].putere calorifică mai mică şi necesită încălzire pentru a asigura vâscozitate necesară pentru arzător-mai multe emisii nocive. Legea gazului nr . Climatizare Consum de gaz natural Inlocuire frecventa a agentului frigorific –clorofluorocarbon CFC Esti mai bine informat=Esti mai bine protejat -Persoanele cu venituri reduse primesc ajutoare banesti pentru achizitia de centrale termice individuale sau arzatoare automatizate.conform Directivei 55/2003 privind reglementarea pietei interne de gaze naturale si Codului fiscal:facturarea gazelor este in functie de puterea calorifica a lor-difera dupa regiune sau tara si amestec in transport(in Muntenia cu 10% mai mare fata de Ardeal).anrgn.2007 si casnici-100% de la 01.3.realizare.obtinere accord de la distribuitor.ro -De la 1.07.proiect si executie instalatie de alimentare de la o firma autorizata ANRGN.

autorizat de ISCIR.2007-va fi calcultata in functie de greutatea produsului. termostat camera. regulator cu senzor exterior Avantajele beneficiarului centralei termice .verificati temperatura anormala a gazelor de ardere . Verificare eticheta CE si de Randament. vestibul. termopan etc.indiciu a randamentului scazut-www. arzător etc.ro Avantajele centralelor termice • eficienta termica mare: 90 . centrală termică. conform normelor în vigoare • functioneaza si la presiuni scazute ale gazului natural • echipamente compacte • emisii reduse de noxe • varianta cu tiraj fortat funtioneaza cu accesorii minime . etc. si 10 la echipamentele IT Ziarul Adevarul:Necesar sa avertizeze sonor sis a întrerupă automat alimentarea în cazul în care au loc scurgeri de gaze: de la aragaz.109 % • flexibilitate fata de spatiile de montare: bucatarii.ex.-Verificare si reparare aparate de utilizare-firme autorizate ISCIR.pentru electronice si electrocasnice-de la 1 . 2 ani si revizie periodica-10 ani instalatii de utilizare.04. pivnite.iscir.inlocuirea uneia vechi pe timp de iarna conduce la o scadere a facturii cu 30%. debarale. bai.3 milioane de consumatori casnici Obligativitatea instituŃiilor şi unităŃilor de interes public Centrale termice pe combustibil gazos pentru spatii de locuit Avantajele centralelor termice si ale beneficiarului De a numi personal tehnic responsabil pentru prevenirea accidentelor şi avariilor produse la echipamentele din domeniul ISCIR-exploatarea acestor bunuri să se facă numai prin personal tehnic de specialitate.si suprafeŃele vitrate sunt „parŃial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de patru milimetri sau din geamuri de construcŃie specială (securizat. Taxa de reciclare –“taxa verde” Montarea detectoare automate de gaze Taxa. 713/ 2004(in 2005 erau conectati 2.)"-Ordin MEC nr.verificare-la max.tubulatura dubla pentru admisie aer proaspat / evacuare gaze arse • complet automatizate .pana la 20 euro la “electrocasnice albe”.

Pentru încălzirea de apartament. combustibil lichid. Vara . temperatura apei de maxim 60°C prin reglaj de preselectie(economie de pana la 50%) Marimea obiectivului ce urmeaza a fi incalzit si terenul cladirii. Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere. Ordin MEC nr. uşi cu geam sau goluri. la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor.Montaj în spatele radiatoarelor. aer.energytraining4europe.lipsa apei calde menajere. a unei plăci izolatoare şi reflectorizante. 2.In timpul iernii. puterea electrica maxima permisa pe racordul electric).Impuneri prin reglementari Rezervor de stocaj Optimizare echipamente Alegere pompa de caldura si tip de furnizare sura Pardoseala radianta • autodeterminarea confortului • independenta fata de sistemul centralizat . deschideti ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp si numai dupa ce puneti termostatul pe pozitia antiinghet.Mentenanta asigura economii un consum de 5% si reduce emisiile: -InstalaŃii de încălzire termica prin:înlocuire vane defecte de pe circuitul de distributie.ex. pentru NU. sub formă de ferestre. Rezistenta electrica produce noaptea caldura.) . stocata in rezervor si utilizata ziua.03 m2 pe m3 de volum net de încăpere. -0.daca vrei economii de energie pe ansamblul clădirii . la 3-5 cm sub suprafata pardoselii. în cazul construcŃiilor din beton armat. balcon.info 1. Source: www. nu asezati mobilier la distante mici de calorifer .economii de energie de 20-30%.Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale se prevăd cu suprafeŃe vitrate. 713/2004.prin conducte din polietilena reticulata la distante de 10 – 30 cm una de cealalta.sol in care se afla obiectivul. Distribuie caldura cu valori optime de umiditate si stratifica temperature. conditiile de alimentare cu energie electrica (retea mono sau trifazica. centrala termică se montează în bucătărie. -posibilitatile de instalare a altor sisteme de incalzire (gaze. luminatoare cu geamuri. Circulatia apei la 45°C asigura o temperature a pardoselii de 29°C. Apa calda -dusuri sau robinete cu debit redus pentru consum cu 30% mai mic:izolare/ curatare rezervor sau conducte si fara scurgeri.Ghid ARCE:Nu acoperiti caloriferele si robinetele termostatice cu draperii sau cu piese de mobilier . pentru creşterea eficienŃei corpului de încălzire.m.c.zona geografica -apa. 24/24 h Source:Asociatia Producatorolor si Importatorilor de Centrale Termice www. toamna cand temperatura exterioara este scazuta • consum redus de combustibil • confort optim de caldura si a. toate la exterior sau spre balcoane ori spre terase vitrate cu suprafaŃă minimă totală de: -0.apict. etc.org 1. vestibul. pe faŃa interioară a peretelui exterior. în cazul construcŃiilor din zidărie.gaz lichefiat.05 m2 pe m3 de volum net de încăpere.

montarea ventilelor de dezaerisire la nivelul corpurilor de încălzire şi la capăt de coloane. -InstalaŃii de ventilare si climatizare:reparare grile de evacuare a aerului viciat de la băi şi bucătării.(re)echilibrarea hidraulică a instalaŃiei de încălzire şi montarea pe coloane a unor dispozitive de reglaj adecvate.revizia arzatoarelor.eliminare pierderi de agent termic.verificare tiraj. -InstalaŃii de apă caldă menajeră:repararea tuturor armăturilor defecte.termoizolarea conductelor de distribuŃie. .verificare funcŃionalităŃii canalelor verticale de ventilare naturală si montaj organe de închidere şi reglaj la gurile de ventilare care funcŃionează ca prize de aer proaspăt. eliminăre depuneri prin spălarea chimică a tuturor elementelor din instalatii.montarea debitmetrelor pe branşamentul de alimentare cu apă caldă la intrarea în clădire. -Sobe casnice: montare elemente de obturare a tirajului pe durata nefuncŃionării.curăŃarea lor si a canalelor sau cos de fum.utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă caldă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful