Sunteți pe pagina 1din 42

004/2008 Hermes Business Campus

Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania


Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 1 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII HVAC

1. DATE GENERALE.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Denumire obiectiv
Date despre constructie
Amplasament
Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate
Faza de proiectare
Obiectul proiectului

2. DATE DE CALCUL / BAZE DE PROIECTARE


2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Baze de proiectare
Caracteristici termotehnice ale constructiei
Conditii de microclimat interior
Nivel de aer proaspat
Nivel de zgomot

3. SURSE DE ENERGIE
3.1.

Sursa termica pentru incalzire


3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.

Amplasare
Sarcina termica/echipare
Combustibil utilizat
Circuite si temperaturi agent termic
Presiuni in instalatie
Schema de asigurare
Umplerea instalatiei
Schema de preparare apa calda menajera
Consumatori
Automatizare
Amplasare echipamente
Evacuare gaze arse
Asigurare aer ardere
Asigurare suprafata de explozie

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 2 of 42

3.2.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Sursa termica pentru racire


3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Amplasare
Sarcina termica/echipare
Circuite si temperaturi agent termic
Presiuni in instalatie
Schema de asigurare
Umplere instalatie
Consumatori / Contorizare
Automatizare
Amplasare echipamente

4. SISTEM DE VENTILATIE
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Sistemul de evacuare
Amplasare echipamente
Automatizare
Sistemul de desfumare

5. ECHIPAMENTE TERMINALE
5.1.
5.2.
5.3.

Instalatia de incalzire cu corpuri statice


Instalatia de climatizare
Instalatii de ventilatii

6. DESCRIERE INSTALATIA INTERIORA / CONDUCTE SI ARMATURI


6.1.
6.2.
6.3.

Instalatia de incalzire/racire
Instalatia de ventilatie
Probarea instalatiilor

7. NORME SI STANDARDE DE REFERINTA


8. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
9. MASURI PENTRU PREVENIREA SI STINGERE A INCENDIILOR
10. NORME DE TEHNICA SI SECURITATEA MUNCII
11. LEGEA CALITATII IN CONSTRUCTII

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 3 of 42

1.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

DATE GENERALE

1.1. Denumire obiectiv


HERMES BUSINESS CAMPUS
Ansamblu cladiri de birouri 4S+P+8E+1E tehnic
1.2. Date despre constructie

Imobilul este o constructie noua, denumita corp C

Regim de inaltime 4S+P+8E+1E tehnic

Destinatie:
SUBSOL 4

SUBSOL 2

- parcaje, ALA, spatii


tehnice, rezerva apa, bazin retentie
- parcaje, anexe, spatii
tehnice, rezerva
apa, bazin retentie
- parcaje, anexe, spatii tehnice

SUBSOL 1

- intrare, parcaje, anexe, spatii tehnice

PARTER

- holuri acces, spatii pentru inchiriat;

ETAJ 1-8

- holuri acces, spatii birouri ;

ETAJ TEHNIC

- centrala termica, centrala frig, centrala


chillere ;

SUBSOL 3

Suprafata desfasurata supraterana totala :


Suprafata desfasurata subterana totala :

Regim de inaltime normala conform P118/99

Categoria de importanta

Clasa de importanta :

Zona de calcul seismic

Grad de rezistenta la foc

26592 m2
12222 m2

C - Normala
II

C
:

II

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 4 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

1.3. Amplasament
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti
1.4. Beneficiar (investitor)
S.C. NGY PROPERTIERS INVESTMENT S.R.L.
1.5. Proiectantul general al lucrarilor
S.C. West Group Architecture SRL
1.6. Proiectantul de specialitate al lucrarilor
S.C. Pipe Design SRL
1.7. Faza de proiectare
Documentatie pentru faza licitatie
1.8

Obiectul proiectului

Proiectul trateaza urmatoarele instalatii termotehnice :

instalatii de incalzire

instalatii de climatizare

instalatii de ventilatie

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 5 of 42

2.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

DATE DE CALCUL / BAZE DE PROIECTARE

2.1. Baze de proiectare


La baza elaborarii proiectului au stat :

proiectul de arhitectura

proiectul de structura

tema de proiectare

normativele si standardele de specialitate in vigoare

2.2. Caracteristici termotehnice ale constructiei


Coeficientii de transfer termic ai elementelor de constructii sunt in
conformitate

cu

normativul

C107/1-2005

Normativ

privind

calculul

coeficientilor globali de izolare termica.


Astfel, coefiecientii de transfer termic in camp curent sunt :

Element de constructie
Perete exterior
Tamplarie exterioara
Planseu
peste
ultimul
nivel
Planseu peste pivnite si
subsoluri
Placi in contact cu solul
Plansee care delimiteaza
cladirea
la
partea
inferioara,
de
exterior
(ganguri, bowindouri)

Rezistenta termica in Rezistenta


termica
camp curent
admisa
m2K/W
m2K/W
3,12
1,40
0,86
0,50
5,26

3,00

1,82

1,65

4,50

4,50

Pentru mai multe informatii referitoare la calculele energetice se vor


consulta fisele de calcul atasate proiectului.
Pentru calculul aporturilor de caldura solare urmatoarele caracteristici
fotometrice si termice ale sticlei au fost luate in calcul :

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 6 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Perete cortina spre exterior:


-

Factorul de transmisie solar total maxim :

28% ;

Factorul de transmisie solar direct maxim :

22,5% ;

Coeficientul global de transmisie termica :

1,14 W/m2K;

Perete cortina spre atrium:


-

Factorul de transmisie solar total maxim :

37,8% ;

Factorul de transmisie solar direct maxim :

28,8% ;

Coeficientul global de transmisie termica :

1,69 W/m2K;

Luminator atrium:

In

Factorul de transmisie solar total maxim :

28% ;

Factorul de transmisie solar direct maxim :

22,5% ;

Coeficientul global de transmisie termica :

1,14 W/m2K;

calcul, pentru compensarea puntilor termice, se vor considera

rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie

2.3. Conditii de microclimat exterior/interior


2.3.1.

Conditii exterioare de calcul

Anotimp

Temperatura
exterioara

Umiditatea
relativa

Vara

35OC

36,7%

Iarna

-14OC

98%

2.3.2.

Conditii interioare de calcul

Incapere

Temperatura
interioara vara
(setata / de calcul)

Temperatura
interioara iarna
(setata / de calcul)

Umiditatea
relativa

Viteza
curentilor
de aer

Birouri

23OC / 26OC

21OC / 21OC

40%-50%

0,15 m/s

Holuri
Grupuri
sanitare

20OC / 18OC

0,25 m/s

20OC / 18OC

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 7 of 42

Spatii
tehnice
Parcaj

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

15OC / 15OC

12OC / 10OC

2.4. Nivel de aer proaspat


Rata de aer proaspat pentru care s-au dimensionat instalatiile de tratare
a aerului este de 40 m3/hpers, conform temei de proiectare. Numarul de
persoane a fost stabilit folosind rata de ocupare de 1 persoana / 5m2 spatiu de
inchiriat conform cerintelor din tema de proiectare.
2.5. Nivelul de zgomot
Conform regelementarilor in vigoare (referinta STAS 6156-86) limitele
maxime admisibile ale nivelurilor de zgomot interioare functie de destinatia
incaperilor sunt urmatoarele :
Destinatie
spatiu
Birouri
Sali de conferinta
Restaurant
Comert
Centrale termice
Centrala frig

3.

Nivel zgomot
[dB(A)]
40
40
50
45
90
90

SURSE DE ENERGIE

3.1. Sursa termica pentru incalzire


3.1.1.

Amplasare

Sursa de incalzire ce furnizeaza agent termic catre consumatori este


amplasata pe terasa corpului de cladire C (etajul tehnic). Corpul C este
deservit de o centrala termica dotata cu doua cazane cu functionare in
condensatie.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 8 of 42

3.1.2.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Sarcina termica/echipare

Sarcina termica a cladirii este de 1,2 MW. Aceasta putere termica este
acoperita de centrala termica dupa cum urmeaza :
1. Centrala Termica Corp C :
a. Denumire : CTC ;
b. Amplasare : etaj tehnic corp C ;
c. 2 cazane cu functionare in condensatie, combustibilul utilizat
fiind gazul metan, legate in baterie, a cate 600 kW / bucata ;
3.1.3.

Combustibil utilizat

Combustibilul utilizat pentru instalatia de ardere este gazul metan din


reteaua oraseneasca.
Consumul de gaze de varf pentru incalzire va fi de circa 150 Nm3/h,
impartit dupa cum urmeaza :
CTC :

125 Nm3/h ;

Rezerva:

25 Nm3/h ;

Bransamentul va fi dimensionat pentru debitul total de 150 Nm3/h.


Pe circuitul de alimentare cu gaz metan al centralei termice se va
prevedea in exterior o electrovana comandata de un senzor de gaze instalat in
interiorul centralei, astfel incat, in cazul unei eventuale scapari de gaze,
electrovana sa inchida alimentarea cu gaz.
Proiectul pentru instalatia de gaz metan nu face obiectul acestei
documentatii si va fi intocmit de o firma autorizata si agreata de
furnizorul de gaz.

3.1.4.

Circuite si temperaturi agent termic

Agentul termic utilizat in instalatia de incalzire este apa dedurizata ce


este stocata in doua rezervoare deschise cu capacitatea de 2m3 fiecare
amplasate in centrala termica. Agentul termic este preparat in centrala termica

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 9 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

la parametrii de condensatie a gazelor de ardere, 50OC/30OC si este mai


departe distribuit catre urmatorii consumatori :
Corp C :
a. Circuit plafon radiant birouri : 40OC/35OC apa dedurizata ;
b. Circuit centrale tratare aer (CTA) : 50OC/30OC apa dedurizata;
c. Circuit aeroterme parcaj: 50OC/30OC apa dedurizata ;

3.1.5.

3.1.6.

Presiuni in instalatie

Presiune statica :

4.3 bar

Presiune initiala in centrala termica :

1 bar

Presiune finala in centrala termica :

1.7 bar

Presiune declansare supape de siguranta:

2 bar

Schema de asigurare

Schemele de asigurare sunt prevazute pentru a asigura urmatoarele :


a. Instalatia de distributie si terminalele ;
b. Echipamentele sub presiune din centrala termica ;
c. Cazanele .

Instalatia de distributie si terminalele :


Pentru asigurarea instalatiei a fost aleasa schema cu vase de expansiune
inchise cu membrana interschimbabila si ventile de siguranta, conform
prevederilor din STAS 7132 si I13/2002. Astfel pe circuitul principal de
distributie agent termic, din centrala termica, sunt prevazute vase verticale de
explansiune inchise ce preiau dilatarile apei din instalatie si mentin presiunea
proiectata in limitele prescrise : in centrala termica Pmin = 1 bar si Pmax =
1.7 bar, in partea cea mai de jos a instalatiei, Pmin = Pstat + 1bar = 4.3 bar si
Pmax = 6 bar.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 10 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Echipamentele sub presiune din centrala termica :


Vasele de expaniune prevazute pentru a proteja diferitele elemente ale
intregii instalatii sunt dotate cu ventilele de siguranta ce trebuie sa asigure
evacuarea apei in cazul cresterii presiunii din orice cauza posibila inclusiv
defectarea presostatului pompei de adaos.
Cazanele :
Cazanele sunt prevazute cu trei sisteme de protectie :
a. In cazul vaporizarii apei in cazan sunt prevazute supape de siguranta
ce tebuie sa elimine aburul sau sa evacueze ape din corpul cazanului
in cazul in care presiunea maxima de functionare este depasita (Pmax
= 6 bar). Pe fiecare cazan sunt prevazute pe circuitul de tur al
acestora, inaintea oricarui organ de inchidere (vana de sectionare) 2
supape de siguranta dimensionate sa elimine aburul ce se poate
aparea in cazul intrarii apei in regim de vaporizare si o supapa de
siguranta

de

rezerva.

Supapele

trebuie

sa

fie

verificate

de

laboaratoare metrologice agrementate si sigilate ;


b. Protejarea cazanelor fata de socuri termice si asigurarea regimului la
inceputul perioadei de functionare este prevazuta prin recircularea
apei pe circuitul primar intre cazan si butelia de egalizare a
presiunilor. Deasemenea, dilatarile apei provenite din functionarea
cazanului in perioada de inceput a regimului de preparare agent
termic, sunt preluate cu un vas de expansiune montat pe cazan
inaintea oricarui organ de inchidere (vana de sectionare) ;
c. Blocarea functionarii arzatorului daca prin cazan nu circula debitul
minim de agent termic prescris de furnizor sau in lipsa gazului metan.
3.1.7.

Umplere instalatie

Umplerea instalatiei de incalzire se va face prin intermediul pompei de


umplere si adaos, din rezervorul de apa dedurizata cu care este dotata centrala
termica.

Pompa

de

adaos

va

asigura

presiunea

initiala

in

instalatie.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 11 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Functionarea pompei de adaos va fi prevazuta cu doua regimuri si anume


regimul de umplere in care instalatia este incarcata cu apa si se asigura
presiunea initiala si regimul nominal in care timpul de functionare nu trebuie sa
depaseasca 5 minute (caz in care sistemul de umplere se opreste sesizand o
posibila avarie).
Dedurizarea se va face intr-o statie de dedurizare automata cu doua
coloanecu filtre bazate pe rasini cationice.

3.1.8.

Schema preparare apa calda menajera

Echipamentele pentru alimentare cu apa calda menajera sunt prevazute


in proiectul de instalatii sanitare.
3.1.9.

Consumatori / Contorizare

Circuit alimentare cu agent termic birouri

Circuit alimentare cu agent termic centrale tratare aer proaspat


(CTA)

Circuit alimentare cu agent termic aeroterme parcaj

Toate circuitele vor fi prevazute cu contoare pentru energie termica, cu


debitmetru ultrasonic si integrator electronic cu modul de comunicare M BUS.
De asemenea, alimentarea centralei termice si alimentarea modulelor de
umidificare ale centralelor de tratare aer proaspat cu apa, vor fi contorizate cu
ajutorul debitmetrelor pentru apa rece, cu modul de comunicare M BUS.
3.1.10. Automatizare

Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a centralei


termice, este prevazuta a fi asigurata, cu aparate de masura, contorizare si
echipamente de automatizare care controleaza in principal siguranta si
economicitatea in functionare a arzatoarelor, temperaturile si presiunile
prescrise inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 12 of 42

agentilor

termici

corelata

cu

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

temperatura

exterioara

si

cu

cerintele

consumatorilor.
Functionarea cazanelor din centralele termice se face automat, dupa o
schema in cascada, asigurata prin instalatiile de automatizare ce fac parte
din sistemul de BMS (Building Management System), constand din:
-

Comenzi pe fiecare cazan asigurand controlul temperaturilor in


zona cazanului, controlul functionarii arzatoarelor (modulant), a
pompei de circulatie cazan si protectiile aferente : lipsa gaze,
lipsa apa si energie electrica, etc ;

Comanda functionarii cazanelor in cascada functie de nivelul


cerintelor consumatorilor si functie de temperatura exterioara ;

Comanda si reglaj circuite consumatori : masurare temperatura


tur si comanda pompa;

Programul de furnizare va fi permanent, complet automatizat si va tine


seama de urmatoarele regimuri :
-

Regim zi / noapte ;

Regim saptamana de lucru / sfarsit de saptamana ;

Regim concedii si sarbatori legale ;

Alte regimuri stabilite de beneficiar ;

Energia termica va fi furnizata in regim variabil, in functie de cerintele


consumatorilor. Pentru consumatorii de incalzire se prevede reglajul
centralizat al temperaturii de ducere Td in functie de variatia temperaturii
exterioare Te .

Centrala termica este complet automatizata si nu necesita supraveghere


permanenta.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 13 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

3.1.11. Amplasare echipamente


Amplasarea echipamentelor se face pe postamente din beton realizate cu
dimensiuni corespunzatoare fiecarui utilaj astfel incat sa poata fi facilitata
golirea

acestora.

Inaltimea

postamentelor

va

fi

intre

10cm

si

15cm,

dimensiunea in plan a acestora urmand a fi stabilita odata ce investitorul va


agrea furnizorii de echipamente. Utilajele sau echipamentele ce sunt prevazute
din procesul de fabricatie cu picioare de sustinere se vor amplasa direct pe
placa de beton in conditiile in care producatorul nu specifica altfel.
3.1.12. Evacuare gaze arse
Fiecare cazan din centralele termice se va racorda individual la un cos de
fum ce se va ridica cu 1.5 metri peste placa superioara a fiecarui spatiu de
centrala termica. Cosurile de fum sunt din inox izolate cu vata minerala de 5cm
si au o manta exterioara de inox. Inaltimea unui cos de fum va fi de 3,7 m si
va avea un diametru interior de 750mm.
Cosurile asigura doar tirajul necesar invingerii pierderilor de sarcina de
pe canalul de fum, deflector si de pe lungimea (inaltimea) lor. Pierderea de
presiune pe drumul de gaze arse fiind asigurata de suprapresiunea din cazan
(creata de arzator) .
Circuitele de gaze arse sunt prevazute cu clapete de reglaj, prize
prelevare gaze arse pentru probe si reglaje, usa vizitare, piesa
colectare condens, clapete de explozie, deflector.
Reglajul clapetelor de fum se va realiza astfel incat presiunea disponibila
la baza cosului sa fie zero.

3.1.13. Asigurare aer necesar arderii

Aerul necesar procesului de ardere va fi preluat din exteriorul centralei


termice prin grile de aer cu jaluzele fixe dotate cu plasa impotriva insectelor,
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 14 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

cu sectiunea de curgere a aerului de minim 80% din suprafata grilei. Centrala


termica are urmatoarea suprafata libera de curgere a aerului :
0,25 m2 ;

CT3B :

Suprafata Grila 0.3 m2 - 600x500 mm ;

3.1.14. Asigurare suprafata de explozie

Spatiul centralelor termice va trebui asigurat in caz de explozie cu o


suprafata de decompresie cu suprafata minima de 0,02 m2 din volumul
acestora. Suprafata de decompresie va fi asigurata de spatiul vitrat aferent
fiecarei centrale termice.
Dimensionarea spatiilor vitrate (spatii ce se vor regasi in tablourile de
tamplarie) se va face de catre specialitatea de arhitectura, suprafata calculata
reprezentand tema de proiectare.

Sursa termica de racire

3.2.
3.2.1.

Amplasare

Sursele de racire sunt reprezentate de masini frigorifice ce functioneaza


pe principiul compresiei mecanice de vapori de freon. Spatiile de birouri si
retail sunt deservite de o centrala frigorifica, dotata cu doua chillere, doua
turnuri de racire si o

camera de pompare a agentului termic frigorific.

Chillerele sunt amplasate in spatii special amenajate astfel incat sa permita


intretinerea acestora iar turnurile de racire sunt amplasate in exterior in
apropierea camerelor de chiller. Camera de pompare adaposteste butelia de
egalizare a presiunilor, sistemul de umplere si vasele de expansiune si este
adiacenta camerelor chillerelor.
Spatiile ce vor avea destinatia server room vor fi deservite separat de
catre o centrala de frig dotata cu 2 schimbatoare de caldura legate in paralel la
un sistem de schimb de caldura tip sol-apa si o camera de pompare a agentului
frigorific, amplasata la nivelul subsolului 4.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 15 of 42

3.2.2.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Sarcina termica/echipare

Sarcina termica frigorifica a cladirii este de 1,78 MW. La stabilirea sarcinii


termice s-a considerat un coeficient de simultaneitate in functionare a
consumatorilor de 0,85 . Aceasta sarcina este distribuita corpului C de cladire
dupa cum urmeaza :
1.

Centrala Frigorifica 1 Corp C :


-

Denumire : CFC1;

Amplasare : etaj tehnic corp C ;

chiller

cu compresie

mecanica

de

vapori de

freon si

condensator racit cu apa, cu capacitatea de 800 kW ;


-

1 turn de racire cu ventilator centrifugal cu dubla aspiratie, in


circuit deschis, cu capacitatea de 1000 kW,ce vehiculeaza apa
de parametrii 27/32OC, la temperatura de 24OC a termometrului
cu bulb umed ;

2.

Centrala Frigorifica 2 Corp C :


-

Denumire : CFC2;

Amplasare : subsol 4 corp C ;

2 schimbatoare de caldura cu capacitatea 90 kW fiecare;

Sistem

de

schimb

de

caldura

cu

pamantul(sol-apa),

cu

capacitatea de 180 kW: 35 puturi forate la adancimea de 100 m


fiecare dotat cu 2 bucle continue din teava PE-Xa Dn 32
umplute cu namol bentonitic;

3.2.3.

Circuite si temperaturi agent termic

Agentul termic frigorific utilizat in instalatia de racire

a centralei CFC1

este apa dedurizata ce este stocata in doua rezervoare deschise cu capacitatea


de 2m3 fiecare, amplasate in camera de pompare adiacenta camerelor
chillerelor. Agentul termic este preparat in statia frigorifica la parametrii de

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 16 of 42

temperatura

6OC/12OC

si

este

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

mai

departe

distribuit

catre

urmatorii

consumatori :
Corp C :
a. Circuit plafon radiant birouri : 14OC/16OC apa dedurizata ;
b. Circuit centrale tratare aer (CTA) : 6OC/12OC apa dedurizata;

Agentul termic frigorific utilizat in instalatia de racire a centralei CFC2


este apa dedurizata ce va fi vehiculata pe circuitul primar(schimb de caldura cu
pamantul) la parametrii 20OC/15OC, si este mai departe distribuit catre
urmatorii consumatori:
Corp C :
a. Circuit racire server room : 25OC/30OC apa dedurizata ;
Circuitul racire server room este conectat atat la instalatia de racire a
centralei CFC2 cat si la bateria de recuperare energie a CTA-urilor, astfel pe
timp de iarna acesta schimband caldura cu aerul vehiculat prin modulul
introducere al centralelor.

3.2.4.

Presiuni in instalatie

Circuit apa dedurizata 14/16OC(plafon radiant) si 6OC/12OC(circuit primar


centrala frig) :

Presiune statica :

3,2 bar

Presiune initiala in centrala de frig :

1,0 bar

Presiune finala in centrala de frig :

2,2 bar

Presiune declansare supape de siguranta :

2,5 bar

Circuit 6/12oC (Circuit CTA) :

Presiune statica :

0,0 bar

Presiune initiala in centrala de frig :

1,0 bar

Presiune finala in centrala de frig :

5,5 bar

Presiune declansare supape de siguranta :

6,0 bar

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 17 of 42

3.2.5.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Schema de asigurare

Schemele de asigurare sunt prevazute pentru a asigura urmatoarele :


a. Instalatia de distributie si terminalele ;
b. Echipamentele sub presiune din centrala frigorifica ;
c. Chillerele .

Instalatia de distributie si terminalele :


Pentru asigurarea instalatiei a fost aleasa schema cu vase de expansiune
inchise cu membrana interschimbabila si ventile de siguranta, conform
prevederilor din STAS 7132 si I13/2000. Astfel pe circuitul principal de
distributie agent termic frigorific, din fiecare camera de pompare aferenta
statiilor de frig, sunt prevazute vase verticale de explansiune inchise ce
preiau dilatarile apei din instalatie si mentin presiunea proiectata in limitele
prescrise : in statia de frig Pmin = 1 bar si Pmax = 2.2 bar, in partea cea
mai de jos a instalatiei, Pmin = Pstat + 1bar = 4.2 bar si Pmax = 5.5 bar.
Deasemenea, circuitele secundare ale schimbatoarelor de caldura ce
apartin de ramurile de distributie Plafon radiant, sunt prevazute cu vase de
expansiune inchise cu membrana interschimbabila.
Echipamentele sub presiune din centrala frigorifica :
Vasele de expaniune prevazute pentru a proteja diferitele elemente ale
intregii instalatii sunt dotate cu ventilele de siguranta ce trebuie sa asigure
evacuarea apei in cazul cresterii presiunii din orice cauza posibila inclusiv
defectarea presostatului pompei de adaos.

3.2.6.

Umplere instalatie

Umplerea instalatiei de racire se va face prin intermediul pompei de


umplere si adaos, din rezervorul de apa dedurizata cu care este dotata centrala
frigorifica. Pompa de adaos va asigura presiunea initiala in instalatie.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 18 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Functionarea pompei de adaos va fi prevazuta cu doua regimuri si anume


regimul de umplere in care instalatia este incarcata cu apa si se asigura
presiunea initiala si regimul nominal in care timpul de functionare nu trebuie sa
depaseasca 5 minute (caz in care sistemul de umplere se opreste sesizand o
posibila avarie).

3.2.7.

Consumatori / Contorizare

Circuit alimentare cu agent termic frigorific birouri


Circuit alimentare cu agent termic frigorific centrale tratare aer
proaspat (CTA)
Circuit alimentare cu agent termic frigorific server room

Toate circuitele vor fi prevazute cu contoare pentru energie termica, cu


debitmetru ultrasonic si integrator electronic cu modul de comunicare M BUS.
De asemenea, alimentarea statiilor frigorifice, va fi contorizata cu
ajutorul debitmetrelor pentru apa rece, cu modul de comunicare M BUS.

3.2.8.

Automatizare

Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a statiei


frigorifice, este prevazuta a fi asigurata, cu aparate de masura, contorizare
si echipamente de automatizare care controleaza in principal siguranta si
economicitatea in functionare a chillerelor, temperaturile si presiunile
prescrise inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor
agentilor termici frigorifici corelata cu cerintele consumatorilor.
Functionarea chillerelor din camerele aferente se face automat asigurata
prin instalatiile de automatizare ce fac parte din sistemul de BMS (Building
Management System), constand din:
-

Comenzi pe fiecare chiller asigurand controlul temperaturilor in


zona chillerului, a pompei de circulatie chiller si protectiile
aferente : lipsa apa si energie electrica, etc ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 19 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Comanda functionarii chillerelor functie de nivelul cerintelor


consumatorilor ;

Comanda si reglaj circuite consumatori : masurare temperatura


tur si comanda pompa ;

Programul de furnizare va fi permanent, complet automatizat si va tine


seama de urmatoarele regimuri :
-

Regim zi / noapte ;

Regim saptamana de lucru / sfarsit de saptamana ;

Regim concedii si sarbatori legale ;

Alte regimuri stabilite de beneficiar ;

Energia termica frigorifica va fi furnizata in regim variabil, in functie de


cerintele consumatorilor.

3.2.9.

Amplasare echipamente

Amplasarea echipamentelor se face pe postamente din beton realizate cu


dimensiuni corespunzatoare fiecarui utilaj astfel incat sa poata fi facilitata
golirea

acestora.

Inaltimea

postamentelor

va

fi

intre

10cm

si

15cm,

dimensiunea in plan a acestora urmand a fi stabilita odata ce investitorul va


agrea furnizorii de echipamente. Utilajele sau echipamentele ce sunt prevazute
din procesul de fabricatie cu picioare de sustinere se vor amplasa direct pe
placa de beton in conditiile in care producatorul nu specifica altfel.
In cazul chillerelor se vor intocmi postamente conform specificatiilor
furnizorului,

specificatii

ce

vor

reprezenta

tema

de

proiectare

pentru

specialitatea de structuri.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 20 of 42

4.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

SISTEM DE VENTILATIE

Sistemul de ventilatie este compus din centrale de tratare a aerului,


dotate cu recuperatoare de caldura, retele de tubulatura rectangulara si
circulara din tabla zincata si grile specializate pentru introducerea aerului
proaspat

si

evacuarea

aerului

viciat.

Centralele

de

tratare

aerului

functioneaza 100% cu aer proaspat si furnizeaza debitul de aer prescris in


regim constant, functie de ciclul zi/noapte, noaptea functionand in regim redus

4.1. Sistemul de ventilare al cladirilor


Conform temei de proiectare rata de aer proaspat pentru care s-au
dimensionat instalatiile de tratare a aerului este de 40 m3/hpers, pentru un
grad de ocupare de 1 pers/5 m2. Debitul total de aer proaspat vehiculat in
cladire fiind de 70.000 m3/h, repartizat dupa cum urmeaza :
Corp C :
-

1 Centrala tratare aer proaspat cu urmatoarele caracteristici CTAC1 :


1.

Debit aer proaspat :

70000 m3/h ;

2.

Debit aer viciat :

63000 m3/h ;

3.

Umidificator cu abur cu debitul de 130 kg/h ;

4.

Recuperator de caldura tip sorptie, cu eficienta termica


minima 75% si eficienta higroscopica 56% pe perioada verii
si cu eficienta termica 77% si eficienta higroscopica 72% pe
perioada iernii ;

5.

Baterie de racire cu puterea termica de 365 kW ;

6.

Recuperator de caldura tip roata termica, cu eficienta


termica minima 79% pe perioada verii si cu eficienta
termica 79%;

7.

Baterie de incalzire cu puterea termica de 200 kW ;

8.

Baterie recuperare energie cu puterea de 180 kW

9.

Atenuator de zgomot pe modulul de introducere si modulul


de evacuare cu lungimea de 500mm ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 21 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

10. Filtre grosiere si filtre fine pentru modulul de introducere aer


proaspat.

Toate grupurile sanitare vor fi ventilate prin evacuare in regim


permanent. Volumul de aer evacuat din grupurile sanitare este de 210 mc/h.
Fiecare grup sanitar sau baie vor fi prevazute cu clapete de reglaj de tip iris, cu
garnituri de etansare, pentru reglajul debitului de aer. Reglajul fin al debitului
de aer se va realiza cu ajutorul valvei de evacuare ce va fi de tipul cu con
reglabil.
Circuitele de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare vor fi
conectate la plenumul circuitului de evacuare CTA si vor fi echipate cu filtre
carbon.
Introducerea aerului proaspat in spatiile de office se va face prin grile de
introducere a aerului special concepute pentru plafonul radiant cu latimea
maxima de 21 cm.
Fiecare racord rectangular principal din magistrala verticala de distributie
sau evacuare a aerului este prevazut cu clapete motorizate de reglaj aeraulic
cu jaluzele opuse si prize de presiune inainte si dupa clapeta. Deasemenea,
fiecare racord circular la grile este dotat cu clapete de mentinere a debitultui
de aer constant (cu functionare statica) si prize de presiune pentru masurare.
Aspiratia aerului viciat se realizeaza prin fante fine laterale realizate intre
corpul de iluminat si plenumul in care acesta este introdus.
Aspiratia aerului viciat din spatiile adiacente atriumului se va reliza prin
grile montate in peretele cortina dinspre acesta, si vor fi conectate la tubulaturi
prevazute cu clapete antifoc. Aerul viciat este evacuat mecanic din atrium prin
intermediul grilelor montate la partea superioara .
Aspiratia aerului viciat din spatiile adiacente curtii interioare se va realiza
prin fantele realizare intre corpul de iluminat si plenum si va fi directionat
fortat prin intermediul ventilatoarelor si introdus in spatiul lobby din fata
lifturilor.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 22 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

4.2. Amplasare echipamente

Modulele de introducere si de evacuare ale centralelor de tratare a


aerului proaspat se vor amplasa pe terasa tehnica a cladirii, direct in exterior.
Spatiile vor fi dimensionate astfel incat sa permita manevrarea filtrelor, a
rotilor recuperatoare si a ventilatorului. Modulele se vor amplasa pe un sistem
de grinzi pentru a putea descarca sarcinile liniar, configuratia acestora urmand
a fi stabilita conform specificatiilor furnizorului agreat de client. Fiecare camera
de ventilator axial din componenta centralelor de tratare a aerului va fi dotata
cu pufere anti-vibratie.

4.3. Automatizare

Fiecare centrala de tratare a aerului va fi deservita de un tablou electric


de comanda si automatizare legat la sistemul BMS al cladirii. Fiecare
componenta din ansamblul centralelor de tratare a aerului este comandata sau
monitorizata dupa cum urmaza :
-

Filtrele sunt monitorizate pentru anclansare, astfel incat daca


diferenta de presiune ininte si dupa filtru creste peste o valoare
admisa, in sistemul de monitorizare se va indica o alarma ;

Sarcinile termice pe bateriile de incalzire si racire sunt reglate


functie de senzorii de temperatura a aerului prin vanele cu trei
cai si servomotor modulante ;

Debitele de aer ale ventilatoarelor sunt stabilite functie de


regimul zi/noapte si gradul de ocupare astfel incat noaptea CTAurile

functioneaza

in regim permanent de

ventilatie

fara

racire/incalzire in lunile Iunie, Iulie si August ;


-

Debitul de abur pentru rampa camerei de umidificare este


stabilit functie de interogarile facute senzorului de umiditate ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 23 of 42

Fiecare

CTA

va

putea

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

functiona

conform

unui

orar

stabilit

de

administratorul cladirii si va fi dotata cu toate elementele de protectie la


inghet, la intreruperea alimentarii electrice, la regimurile de pornire si oprire si
la foc (conform scenariului la incendiu). Parametrii de temperatura si umiditate
ai aerului pe tot parcursul CTA-urilor (dupa strabaterea fiecarui modul) vor fi
monitorizati prin sistemul BMS.

4.4. Sistemul de desfumare/evacuare noxe

In conformitate cu normativele P118/13 si NP127 s-au prevazut


urmatoarele instalatii de ventilatie in caz de incendiu :

Rampe scari supraterane :


Evacuarea aerului se va face prin trapa de fum montata in partea
superioara a casei scarii, avand suprafata de 1m2. Introducerea aerului de
compensare se va face natural prin deschiderea automata a usilor de
evacuare.

Rampe scari subterane :


Desfumarea rampelor de scari subterane se va face prin ventilarea in
suprapresiune a caselor scarilor subterane, prin introducerea unui debit de aer
de 5100 mc/h la partea inferioara a casei scarii, asigurand o suprapresiune
de aer de 50-80 Pa cu descarcare in incaperile tampon fata de care se asigura
o suprapresiune de 20-45 Pa si asigurand o viteza de 0,75 m/s in suprafata
usi de la nivelul considerat incendiat.
Incaperi tampon pentru protectia scarilor, incaperi tampon
pentru protectia lifturilor ai incaperi tampon pentru protectia tuturor
incaperilor cu alta destinatie decat parcaj :
Toate sasurile de pe caile de evacuare din parcaj vor fi ventilate in
suprapresiune prin introducerea unui debit de aer de 10200 m3/h (pentru
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 24 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

incaperi tampon pentru protectia lifturilor) si 5100 m3/h (pentru incaperi


tampon pentru protectia scarilor si incaperi tampon pentru protectia spatiilor
cu alta destinatie decat parcaj) la partea inferioara, asigurand o viteza de
0,75m/s in suprafata usii de acces. Trasele de tubulatura pentru ventilatiile
de suprapresiune care strabat portiuni de parcaj se vor izola la foc cu materiale
rezistente la foc timp de o ora.

Desfumare Parcaj :

Sistemul de desfumare este comun cu sistemul de diluare noxe provenite


din procesul de ardere al motoarelor. Debitele de calcul au fost stabilite astfel :
Conditii de desfumare : Un compartiment incendiat, 600 m3/h si
masina.
Conditii de diluare noxe : 300 m3/h si masina.
Sistemul de desfumare este realizat dupa cum urmeaza :
-

Patru

ventilatoare

centrifugale

functionanad

cate

doua

in

paralel, rezistente la foc 2 ore, 200OC cu doua trepte de turatie


cu debitul de 7800 m3/h (desfumare) respectiv 13650 m3/h
(diluare noxe);
-

Doua ventilatoare centrifugale functionanad in paralel rezistente


la foc 2 ore, 200OC cu doua trepte de turatie cu debitul de 7200
m3/h (desfumare) respectiv 13950 m3/h (diluare noxe);

Evacuarea

fumului

se

va

face

exclusiv

la

partea

superioara

compartimentului prin intermediul ventilatorelor de inductie :


Sistemele de directionare a fumului sunt sisteme active oferind o solutie
efectiva de cost pentru a ventila si extrage fumul din parcajele subterane
inchise. Pricipiul acesta de ventilatie presupune eliminarea tubulaturii de
ventilatie si este folosit pentru ventilatia normala sau de extragere a fumului in
cazuri de aparitie a unui incendiu. Atat ventiatia normala precum si cea de

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 25 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

extragere a fumului in cazul accidental al unor incendii se pot face utilizand


acest sistem.
Sistemul de ventilatie prin inductie include ventilatoare si ventilatoare de
evacuare. Aditional, pentru o functionare eficienta a sistemului, sunt necesare
detectoare de Monoxid de Carbon si detectoare de fum si caldura care fac
parte integranta dintr-un sistem de automatizare.
Un sistem de ventilatie prin inductie asigura ventilatia functie de
necesitati in concordanta cu masuratorile detectoareleor de CO. Sistemul poate
controla ventilatoarele individual sau pe grupuri de ventilatoare conform
prestabilirii zonelor cu potential ridicat de incendiu. In momentul aparitiei unui
incendiu in parcajul subteran, dupa o perioada de evacuare prestabilita a
persoanelor prezente in incinta, sistemul va incepe sa functioneze la putere
maxima pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti rezultate in urma
incendiului.
Ventilatoarele sunt echipate cu elice reglabile din aluminiu si motoare
conform standardelor IEC. Pot fi folosite la temperatura mediului ambient in
cazul extragerii de CO ( intre 40 60 grade Celsius ) si pentru evacuarea
fumului fierbinte ( 200 grade Celsius timp de 2 ore ).
Ventilatoarele

sunt

certificate

conform

normelor

EN

12101-3.

Ventilatoarele cu doua viteze pentru temperaturi ridicate pot fi folsite si pentru


extractia normala a CO ( ventilatie normala si de exhaustare fum ).
Motorul ventilatorului are protectie termica activa la temperatura
ambientala , iar in caz de incendiu protectia este dezactivata, fiecare ventilator
fiind controlat individual in tensiune. Aceste module sunt detasabile pentru
facilitarea intretinerii lor.
Evacuarea in regim de desfumare se va face la partea superioara a
cladirilor, la nivelul tehnic.
Introducerea aerului de compensare se va face prin tubulaturi ce
deservesc fiecare subsol, dotate cu grile cu jaluzele fixe si plasa aniti-insecte si
care pun in contact spatiul parcajului cu exteriorul .

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 26 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Tubulaturile de distributie si evacuare a aerului proaspat/viciat suprateran


se vor dota cu clapete anti-foc cu fuzibil si monitorizare a pozitiei pe fiecare
ramificatie orizontala catre nivelurile curente.

5.

ECHIPAMENTE TERMINALE

5.1. Instalatia de incalzire cu sisteme cu convectie fortata


Compensarea

pierderilor

de

caldura

in

vederea

mentinerii

unei

temperaturi de garda in parcaj se va face cu aeroterme .


Compensarea pierderilor de caldura prin luminatorul atriumului, in
vederea mentinerii unor temperaturi de confort in interiorul acestuia(spatiu
adiacent celor de birouri) se va face prin intermediul grilelor de ventilatie de tip
jet diffuser conectate la un modul de introducere aer tratat .

5.2. Instalatia de climatizare


Aporturile de caldura pe perioada verii si pierderile de caldura pe
perioada iernii in spatiile de birouri de inchiriat sunt tratate cu ajutorul
plafoanelor radiante specializate in sistem cu patru tevi pentru perioadele de
intersezon.
Sistemul consta din panouri perforate din otel cu latimea de 225mm si
tevi din PE-RT, care transporta agent termic in vederea incalzirii pe perioada
iernii si agent termic frigorific in vederea racirii pe perioada verii. Tevile sunt
rezistente la coroziune si sunt protejate la UV prin aplicarea unui film negru
rezistent la ultraviolete.Agentul termic frigorific este reprezentat de apa
dedurizata care este vehiculata la parametrii de 14/16OC, parametrii superiori
temperaturii

punctului

de

roua

astfel

incat

formarea

condensului

este

impiedicata.
Prin constructia sistemului se permite un grad de modulare al spatiilor de
inchiriat de 1,35m. Acest modul este format din 7 panouri perforate din care 2
sunt panouri de rigidizare ce permit sustinerea peretilor de compartimentare
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 27 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

de gips-carton si un panou inglobeaza urmatoarele : corpurile de iluminat,


grilele de introducere si evacuare aer proaspat/viciat si senzorii de incendiu. O
astfel de modulare conduce la pasivizarea din punct de vedere al transferului
de caldura radiant a 30% din plafonul disponibil, ceea ce permite acoperirea a
maxim 70W/m2 aporturi de caldura din suprafata utila a incaperii.
Ansamblul acestui sistem este prevazut la partea superioara cu placi din
vata minerala, ce asigura atat o izolare termica cat si o izolare fonica si un
strat suplimentar peste stratul de vata minerala pentru izolare fonica.
Pentru a evita interventiile in interiorul spatiului inchiriat fiecare modul
este racordat din punct de vedere hidraulic la distributia principala desupra
plafonului fals aferent unui culoar de circulatie, plafon pasiv din punct de
vedere al transferului de caldura. Racordul consta din vane de etansare cu
sfera, robinete de echilibrare hidraulica si vane cu doua cai si servomotor
pentru reglarea capacitatii agentului termic.

Aporturile de caldura atat pe perioada verii cat si a iernii in spatiile ce vor


avea destiantia server room vor fi tratate prin intermediul unitatilor de racire
tip pompa de caldura, ce vor fi alimentate cu agent termic de racire la
parametrii 25/30OC. Agentul termic este preparat in centrala frigorifica in
sistemul ce schimba caldura cu pamantul(sol-apa) pe perioada verii si in
bateria de recuperare energie a CTA pe perioada iernii.

Instalatia de condens
Instalatia va prelua gravitational condensul de la fiecare centrala de
tratare a aerului de la nivelul spatiului tehnic (terasa cladirilor) prin reteaua
existenta de preluare a apelor meteorice (curgere dirijata catre sifoane).
5.3. Instalatia de ventilare
Instalatia de ventilare este prevazuta cu urmatoarele echipamente
terminale :
-

grupuri sanitare : valve de evacuare ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 28 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

introducere aer proaspat : grile introducere;

evacuare aer viciat : sistem de fante de-a lungul corpurilor de


iluminat

Toate echipamentele terminale pentru sistemul de ventilatie au fost


dimensionate sa asigure o difuzie optima de aer, sa nu depaseasca nivelul de
zgomot admis si sa nu creeze curenti de aer in zona de lucru.

6.

DESCRIERE INSTALATIA INTERIOARA/CONDUCTE SI ARMATURI

6.1. Instalatia de incalzire/racire

6.1.1.

Instalatia interioara

Alimentarea cu agent termic pentru incalzire si racire se va face in sistem


arborescent pe verticala pentru fiecare nivel al corpurilor de cladire. Plasa de
tevi orizontala este distribuita deasupra plafonului fals pasiv din punct de
vedere termic al culoarelor de circulatie. Fiecare bucla din sistemul de plafon
radiant se va dota cu robineti de debit constant si servomotor pentru reglarea
debitului de agent termic.
Distributiile verticale pozate in ghene se vor realiza din tevi de otel negru
pentru instalatii.
Dupa punearea in opera, teava de otel va fi grunduita inainte de izolarea
termica.
Robinetii de debit constant se vor monta pe tur si retur si vor fi dotati cu
prize de presiune pentru determinarea debitului de agent termic vehiculat.
Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin
proiect :
- pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu sfera cu
mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de otel pana la 1 ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 29 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

- pentru diametre peste 1 se vor utiliza robinete cu sfera si mufa


pana la 4, iar pentru diametru mai mare robinete din fonta cu sfera si flanse.
Daca echipamentele (pompe, robinete, clapete de sens) au flanse atunci se vor
monta contraflanse pe conductele de legatura.

6.1.2.

Centrala termica

Se vor prevedea obligatoriu robinete de aerisire si de golire in punctele


de maxim si minim ale instalatiei.
Izolarea conductelor
-izolarea conductelor calde si a echipamentelor se va face cu saltele din
vata minerala, 40mm, protejata cu tabla zinacta 0,5mm.
-conductele montate in exterior sunt prevazute cu izolatie dublu strat,
primul din vata minerala de 50mm si al doilea in exterior de vata minerala de
100mm protejata cu tabla zincata de 0,5mm.
Butelia de egalizare a presiunii va fi prevazuta cu racorduri separabile
prin vane, cu robinete automate de aerisire si robinete de golire.
Fiecare filtru va fi dotat cu manometre pentru monitorizarea gradului de
anclansare al acestuia.
Fiecare circuit va fi dotat cu manometre si termometre si deasemenea se
vor dota cu senzori de presiune si temperatura legati la sistemul BMS in
vederea monitorizarii acestora.

6.1.3.

Statia frigorifica

Se vor prevedea obligatoriu robinete de aerisire si de golire in punctele


de maxim si minim ale instalatiei.
Izolarea conductelor
- conductele de apa racita din centrala de frig se izoleaza cu tub
ARMAFLEX de 19mm grosime protejata cu tabla zinacta 0,5mm

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 30 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

- conductele montate in exterior sunt prevazute cu izolatie dublu strat,


primul din tub de ARMAFLEX de 19mm si al doilea in exterior de vata minerala
de 20mm protejata cu tabla zincata de 0,5mm.
- pentru protectie la inghet a circuitului de legatura dintre camera
chillerelor si turnurile de racire, in cazul temperaturilor exterioare scazute,
conductele experioare vor fi prevazute si cu colector electric tip DEVI actionat
in functie de temperatura exterioara. Incalzirea electrica va functiona pentru te
+2oC.
Butelia de egalizare a presiunii va fi prevazuta cu racorduri separabile
prin vane, cu robinete automate de aerisire (dezaerare) si robinete de golire.
Fiecare filtru va fi dotat cu manometre pentru monitorizarea gradului de
anclansare al acestuia.
Fiecare circuit va fi dotat cu manometre si termometre si deasemenea se
vor dota cu senzori de presiune si temperatura legati la sistemul BMS in
vederea monitorizarii acestora.

6.2. Instalatia de ventilatie

Sistemul de canale pentru instalatia de ventilare este proiectat ca un


sistem de presiune joasa si este construit din tabla zincata.
In conformitate cu standardele in vigoare, canalele de introducere a
aerului vor fi izolate termic pentru a fi protejate impotriva condensarii. Aceasta
izolatie va fi din placi de cauciuc sintetic tip Armaflex de 9mm grosime
acoperite cu un strat de protectie din material sintetic.
Reglajul debitelor de aer se face cu clapete de reglaj montate pe
tubulatura astfel :
-

tubulatura rectangulara : clapete motorizate cu jaluzele opuse si


garnituri de silicon ;

tubulatura circulara : clapete de mentinere constanta a debitului de


aer ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 31 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Inainte si dupa clapetele de reglaj motorizate, se vor prevedea prize de


presiune sau dispozitivele de reglaj motorizate sunt prevazute cu prize de
presiune din constructie.

6.3. Probarea instalatiilor

Proba la rece a instalatiilor hidraulice


Proba la rece se va executa inainte de finisarea elementelor instalatiilor,
vopsitorii si izolari termice, asigurandu-se ca pe durata probei, instalatia sa fie
usor accesibila.
Proba la rece consta in umplerea cu apa a instalatiei si incercarea la
presiunea de 1,5 ori presiunea de regim, si se va face avand racordat tot
echipamentul montat pe conducte si toate armaturile de inchidere si de reglaj,
deschise.

Proba se va efectua in perioade de timp cu temperaturi ambiante

mai mari de 5C.

Masurarea presiunii se incepe dupa cel putin 3 ore de la

punerea sub presiune si se va face citirea din 10 in 10 minute timp de 3 ore. In


cazul constatarii unor scaderi de presiune sau defectiuni, se remediaza acestea
si se reface proba. Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzatoare
daca, pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variatii de presiune si
daca in instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau pierderi de apa la
imbinari.

Proba la cald a instalatiilor hidraulice


Proba la cald se va executa inainte de finisarea elementelor instalatiilor,
vopsitorii si izolari termice, si dupa inchiderea completa a cladirii.
Proba la cald are ca scop verificarea etanseitatii si a modului de
comportare la dilatare, contractare si a circulatiei agentului termic, la
temperatura cea mai inalta de functionare a instalatiei. In timpul probei se vor
verifica imbinarile aparatelor de incalzire, armaturile, dilatarile conductelor,
stabilitatea punctelor fixe si aerisirea instalatiei.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 32 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Proba de eficacitate a instalatiilor hidraulice


Proba de eficacitate se va executa cu intreaga instalatie in functiune, in
conditii normale de exploatare, la temperaturi exterioare adecvate, timp de 24
ore si numai dupa terminarea completa a constructiei..
Probarea instalatiei de ventilare
Inainte de predarea catre beneficiar a instalatiilor de ventilare, se vor
verifica, prin masurari, caracteristicile tuturor aparatelor montate in instalatie
in pozitie normala de lucru, si anume: ventilatoare, baterii de incalzire sau
racire, filtre de aer proaspat, etc. De asemenea, se vor verifica, prin sondaj,
caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor si dispozitivelor de aspiratie, la
un numar care se va stabili de la caz la caz in functie de specificul instalatiei.
La ventilatoarele centrifugale, precum si la cele axiale montate in canal,
se va masura debitul de aer furnizat, in situatia racordarii lor normale la
instalatie si cu toate dispozitivele de reglare din instalatie fixate in pozitia
normala de functionare. Intre debitul de aer masurat si cel prevazut in proiect
se admite o diferenta de 5% ... 10% din debitul prevazut in proiect.
In cazul in care diferenta dintre debitul de aer masurat si valoarea
prevazuta in proiect este mai mare decat cea admisa se va adopta una din
urmatoarele masuri:
- modificarea turatiei, in limitele admise de firma producatoare si cu
acordul scris al acesteia;
- modificarea rezistentei aeraulice a instalatiei, prin lucrari de corectare
corespunzatoare;
- modificarea conditiilor initiale ale proiectului, cu acordul comun al
beneficiarului instalatiei si al proiectantului.
La bateriile de incalzire sau de racire se vor determina valorile marimilor
caracteristice care definesc variatia temperaturilor aerului si ale agentului
termic, in conditiile de functionare existente in momentul efectuarii probelor si
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 33 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

se vor confrunta cu valorile prescrise in proiect, corespunzatoare regimului


nominal de functionare.
La filtrele de aer proaspat se va masura rezistenta aeraulica cu
materialul filtrant in stare curata. Rezistenta aeraulica astfel masurata poate fi
cu cel mult 10% mai mare decat rezistenta initiala in norma interna de
fabricatie.
In cazuri speciale, la cererea beneficiarului sau in urma unor indicatii
speciale date in proiect, se va masura si gradul de retinere a prafului.
Datele rezultate din probele efectuate se vor Inscrie In fisele de
constatare.

Verificarea eficacitatii globale a instalatiei


Eficacitatea globala a instalatiei de ventilare se verifica spre a constata
daca instalatia realizeaza gradul de igiena sau confort prevazut in proiect.
Verficarea se efectueaza cu intreaga instalatie in functiune si dupa ce
cladirea a fost complet terminata.
Pentru ca verificarea sa fie concludenta, in functie de felul instalatiei,
perioada de verificare va fi:
- perioada rece a anului cu temperaturi exterioare sub 0oC, in cazul
instalatiilor de ventilare si incalzire cu aer cald;
- perioada calda a anului cu temperaturi exterioare de peste 20oC pentru
instalatiile de climatizare.
Inainte de efectuarea masuratorilor pentru verificarea eficacitatii globale,
se va verifica daca conditiile de viciere a incaperilor ventilate, legate de gradul
de ocupare (numarul de persoane) corespund conditiilor admise la proiectarea
instalatiilor, ca baza de calcul.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 34 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Determinarile se vor efectua in conditiile unei desfasurari normale a


activitatii (grad de ocupare a incaperilor cu persoane), in zonele de activitate
umana.
Eficacitatea igienico-sanitara a instalatiei se va stabili prin compararea
determinarilor efectuate cu instalatia in functiune si instalatia oprita.
In cazul in care instalatia de ventilare are mai multe regimuri de
functionare, dupa anotimp sau dupa ciclul zi/noapte :
- se va verifica eficacitatea igienico-sanitara in regimul de functionare
corespunzator anotimpului in care are loc receptia;
-

se

va

verifica

eficacitatea

igienico-sanitara

in

regimurile

corespunzatoare ciclului zi/noapte;


- se va aprecia, prin calcule si masurari partiale, eficacitatea igienicosanitara a instalatiei in alte anotimpuri si faze tehnologice decat cele in care sa desfasurat receptia;
- daca calculele si masurarile partiale nu sunt concludente pentru
aprecierea eficacitatii igienico-sanitare in alte regimuri, se vor efectua, in timp,
in perioada potrivita, operatiile de masurari si verificari corespunzatoare.
Se va verifica temperatura si umiditatea aerului in zona de activitate.
Viteza curentilor de aer va fi verificata in toate cazurile. Metodologia de
verificare in cladirile din aceasta categorie, se va stabili de la caz la caz, in
functie de destinatia spatiului ventilat.
Verificarea calitatii lucrarilor sau dispozitivelor de izolare fonica se va face
cu aparate de masurare adecvate.
Rezultatele probelor de verificare a eficacitatii globale a instalatiei se
considera satisfacatoare daca temperaturile, vitezele si umiditatile relative ale
aerului in zona de activitate se incadreaza in diagramele si ecuatiile de confort
termic, normele igienico-sanitare sau NRPM.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 35 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Dupa fiecare proba se va intocmi un proces verbal de proba. Inainte de


darea in functiune se va spala intreaga instalatie.
7.

NORME SI STANDARDE DE REFERINTA

- Legea nr.10/2001 privind calitatea in constructii;


- NGPM

Norme generale de protectie a muncii/2002;

- O.G. nr. 60/97 privind apararea impotriva incendiilor;


- C-142/85

Normativ

pentru

executarea

si

receptionarea

termoizolatiilor la elementele de instalatii;


- C-56/85

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de

constructii si instalatii aferente;


- H.G.R.273/94

Regulamentul

de

receptie

lucrarilor

de

constructii si instalatii aferente;


- H.G.R.775/98

Norme

generale

de

prevenire

si

stingere

incendiilor;
- NP086/2005

Normativ

pentru

proiectarea,

executare

si

exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor.


- P118/2013

Norme

tehnice

de

proiectare

si

realizare

constructiilor privind protectia la actiunea focului.


- NP127/2009

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor

subterane pentru autoturisme.


- Normativ I.13/2002

Instalatii de incalzire proiectare si executie

- STAS 6972

Higrotermica in constructii

- STAS 7132/1988

Masuri de siguranta in instalatiile de incalzire

- STAS 185/2-89

Instalatii incalzire-fitinguri si piese auxiliare

- STAS 185/3-89

Instalatii incalzire-armaturi

- STAS 185/4-89

Instalatii incalzire-corpuri incalzire;

- STAS 185/5-89

Instalatii incalzire-aparate masura si control;

- SR 1907/1-97

Instalatii

incalzire.

Necesarul

de

caldura.

Prescriptii de calcul;
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 36 of 42

- SR 1907/2-97

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Instalatii

incalzire.

Necesarul

de

caldura.

Temperaturi interioare conventionale de calcul.


- STAS 6648/1-82

Calculul

aporturi

solare

pentru

instalatii

de

conditionare
-STAS 6648/2-82

Parametrii climatici exteriori

- I5/2010

Normativ

pentru

proiectarea,

executarea

si

exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

8.

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Surse de poluanti, concentratii si debite masice de poluanti rezultati si


caracteristicile acestora :
Cladirea prezinta ca sursa de poluare a atmosferei cosurile de fum ale
centralelor termice si camerelor de chillere, avand diametrul interior de 750
mm si inaltimea de 3,7m.
Volumul de gaze de ardere evacuat in atmosfera in cazul cazanelor cu
functionare in condensatie este de cca

1700 Nm/h la temperatura de

evacuare a acestora de 35 C.
Concentratia de poluanti la emisia in atmosfera, admise de ordinul
462/1993 sunt conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire

U.M.
Determinate

Oxizi de sulf
(exprimati in SO2)
Monoxid de carbon
(CO)
Oxizi de azot
(exprimati in NO2)
Pulberi

Valori
Pragul de
Max.
alerta
admisibile

mg / Nm

25

35

mg / Nm

70

100

mg / Nm

245

350

mg / Nm

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 37 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Este obligatoriu ca toti poluantii, concentratiile de emisie sa se situeze


sub nivelul concentratiilor admise de Ordinul 462/93.
Pentru dispersia in atmosfera a substantelor poluante, s-au prevazut
cosuri de fum ce depasesc cel mai inalt punct al cladirilor cu cel putin 0,5m.

Concentratiile

substantelor

poluante

la

emisia

in

atmosfera

sunt

urmatoarele:
Valori

Nr.
Denumire

U.M.

crt.
Concentratia max. momentana
mg/m
de SO2
Concentratia medie zilnica de
mg/m
SO2
Concentratia medie anuala de
mg/m
SO2
Concentratia max. momentana
mg/m
de CO

1
2
3
4

Concentratia medie zilnica de CO mg/m

Concentratia
6 de NOx

max. momentana

Concentratia medie zilnica NOx

Concentratie medie anuala


8 NOx
Conc.
max. momentana
9 suspensii
Concentratia medie zilnica
10 suspensii
Concentratia medie anuala
11 suspensii
12

Depunerea de suspensii pe sol

de
de
de
de

Determinate

Max.
admisibile
0,75
0,25
0,06
6,00
2,00

mg/m

0,30

mg/m

0,10

mg/m

0,04

mg/m

0,50

mg/m

0,15

mg/ m

0,075

g/mp
luna

17

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 38 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Pentru controlarea emisiei de substante poluante la cosurile de fum ale


centralelor termice, s-au prevazut puncte de masura pe tubulatura de legatura
de la cazane la acestea.

9.

MASURI PENTRU PREVENIREA SI STINGERE A INCENDIILOR

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingerea incendiilor, precum


si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingerea incendiilor
este obligatorie in toate etapele de exploatare a instalatiilor inclusiv in timpul
operatiilor de revizii, reparatii, inlocuiri si dezafectari.
Masurile de prevenire si stingerea incendiilor vor fi prevazute si in
instructajul de exploatare.
Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin
atat beneficiarului instalatiei in functiune cat si unitatilor si personalului care
exploateaza aceste instalatii.
Activitatea de prevenire si stingerea incendiilor este permanenta si consta
in organizarea acesteia atat la nivelul central al unitatii care exploateaza
instalatiile cat si local la unitatile specifice.
Personalul care exploateaza instalatiile va fi instruit atat inaintea darii in
exploatare a instalatiilor cat si periodic in timpul exploatarii lor, verificandu-se
insusirea cunostintelor.
Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu
flacara, arcuri electrice, topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un
instructaj special personalului care realizeaza aceste operatii.
Spatiile tehnice pentru instalatii vor fi dotate cu mijloace de prevenire si
stingerea incendiilor intretinute in stare de functionare, amplasate in locuri
accesibile, conform reglementarilor tehnice.
Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare
de avertizare conform prevederilor STAS 297/1 si 297/2.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 39 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de


interventie cu atributii concrete si se vor stabili masuri de alertare a serviciilor
proprii de pompieri si a pompierilor militari.
Lucrarile de sudura vor fi executate astfel incat sa se evite riscul producerii
de incendii sau explozii si cu permis de lucru cu foc deschis. Nu vor fi executate
concomitent sudura electrica si taierea cu flacara oxiacetilenica.
Spatiile in care se realizeaza sudurile vor fi imprejmuite cu panouri
rezistente la foc evacuandu-se materialele combustibile si interzicandu-se
accesul altor persoane decat cele care efectueaza lucrarile.
Generatoarele de acetilena vor fi amplasate in spatiile ventilate si la
distante de minim 10 m de surse de caldura, cabluri electrice, arzatoare si la
cel putin 5 m fata de butelia de oxigen. Generatoarele de acetilena vor fi
amplasate la distanta de zona de exectutie a sudurilor si de substante sau
materiale combustibile. Vor fi utilizate generatoare de sudura, recipiente de
oxigen, furtunuri, butelii, reductoare etc, in stare perfecta care sa nu prezinte
pericol de incendiu sau explozie.
Se interzice prezenta oricarei surse de foc la distanta de minim 25 m de
zona de vopsire. Aceste zone vor fi imprejmuite cu panouri de protectie.
In spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, utilizarea de
dispozitive sau unelte care pot produce scantei.
Cantitatea de vopsea, diluanti sau alte lichide inflamabile aflate la locul
operatiunii va fi limitata la strictul necesar.
In timpul lucrului cu substante inflamabile se va tine seama de directia
vantului astfel incat vaporii substantelor sa nu fie indreptati spre sursa de foc.
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa
izolatii sau operatii cu substante inflamabile.
Golurile functionale din planseele intermediare rezistente la foc, care
constitue elemente de intarzire a propagarii focului, se protejeaza prin
elemente

rezistente

la

foc,

prevazute

dupa

caz,

cu

dispozitive

autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

de

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 40 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

In zonele unde canalele traverseaza compartimente de incendiu diferite,


vor fi prevazute clapete antifoc sau izolate corespunzator.
Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc
stabilite in P 118/13.

10. NORME DE TEHNICA SI SECURITATEA MUNCII

Se vor respecta:
- Legea Protectiei Muncii si Normele Metodologice de aplicare, elaborate de
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ;
- Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii.

Pe parcursul executiei, precum si pe timpul exploatarii se vor respecta


reglementarile Normativului P118/13.
Constructorul si beneficiarul au obligatia ca in functie de specificul lucrarii
sa completeze normele de protectie cu toate masurile de protectia muncii
suplimentare pe care le considera necesare.
In toate etapele cuprinse in operatiile de exploatare ale instalatiilor de
ventilare si climatizare (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezafectari ) vor fi
respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena
muncii.
Verificarile,

probele

si

incercarile

echipamentelor

componente

ale

instalatiilor, vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectie


a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.
Conducatorii de sectoare care exploateaza instalatiile au obligatia sa
asigure :
-

luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor


de securitatea muncii ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 41 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de


exploatare la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele
individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate
individual ;

controlul aplicarii si respectarii de catre intregul personalul a normelor


si instructiunilor specifice ;

verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a


muncii.

Realizarea

instructajelor

specifice

de

protectia

muncii,

verificarea

cunostintelor si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile


aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.
Manevrele

corespunzatoare

exploatarii

vor

fi

efectuate

numai

de

personalul de exploatare.
Instalatiile vor fi echipate cu dispozitive de protectie necesare.
Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se
avertizeaza, interzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.
Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca), vor fi instruite
corespunzator noilor conditii de lucru.
Instructajul de protectia muncii se va face si in cazul efectuarii probelor
instalatiilor in comun de catre toti factorii interesati (beneficiar, proiectant si
executant) avand un responsabil unic.
Instructajul va avea in vedere si masurile ce se impun pentru manevrele
urgente in scopul evitarii producerii unor accidente.
Masurile de protectia muncii indicate mai sus nu sunt limitative, acestea
urmand a fi completate de beneficiar cu instructiunile specifice, care vor fi
afisate la locul de munca.
Masurile vor fi mentionate in instructajul de exploatare sau prevazute
expres de beneficiarul instalatiei.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii HVAC Corp C
03-August-2014
Rev. 01
Pag 42 of 42

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

11. LEGEA CALITATII IN CONSTRUCTII

In conformitate cu cerintele legii 10/1995 Legea privind calitatea in


constructii si a Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, lucrarile din cadrul prezentului proiect se verifica de verificatori
atestati MLPAT pentru instalatii It.
Instalatiile proiectate corespund, de asemenea, celor sase exigente
esentiale de performanta conf. Legea 10/1995, astfel :
- Proiectarea instalatiilor de termoventilatii se va face astfel incat sa fie
satisfacuta cerinta de rezistenta si stabilitate, exigenta A. Prin aceasta
se intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiei in
timpul

executiei

si

exploatarii

instalatiilor

nu

vor

avea

ca

efect

producerea de avarii disproportionate fata de cauza producerii lor ;


- Siguranta in exploatare, exigenta B ;
- Sigurata la foc, exigenta C ;
- Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, exigenta D ;
- Izolatia termica si economia energiei, exigenta E ;
- Protectaia impotriva zgomotului, exigenta F.
Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu
prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte
atestati MTCT.
Orice modificare la prezenta documentatie solicitata de beneficiar sau de
constructor se va face numai cu acordul proiectantului si a verificatorului
atestat.
Orice modificare a proiectului fara acordul biroului de proiectare
Pipe

Design

si

verificatorului

atestat

elibereaza

de

orice

responsabilitate membrii ce au intocmit documentatia de proiectare.


Intocmit :
Pipe Design SRL
Ing. Laurentiu ONEL
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro