Sunteți pe pagina 1din 23

DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.

2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 1 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

2. MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE
Incalzire cu corpuri statice

A. DATE GENERALE :

1. Denumirea obiectivului
Prezentul proiect se refera la partea de instalatii termice – incalzire cu radiatoare pentru
IMOBIL str. DIMITRIE ONCIU nr. 10, sector 2, Bucuresti.

2. Amplasarea obiectivului si adresa


Investitia va fi situata in Bucuresti, str. Dimitrie Onciu nr. 10, sector 2 Bucuresti conform
planului de amplasament existent in prezenta documentatie.

3. Proiectantul lucrarii
Proiectantul acestei investitii este S.C. FBCR Project srl, str. Dogarilor nr. 9, sector 2,
Bucuresti
e-mail: fbcr@rdslink.ro

4. Beneficiarul si titularul lucrarilor

5. Perioada de executie
Executia lucrarilor va incepe dupa obtinerea autorizatiei de construire si se va desfasura
in termenul stabilit de aceasta.

6. Categoria de importanta
Contructia va avea un caracter permanent si se inscriu, in conformitate cu HGR
766/1997, Anexa 3 publicat in Monitorul Oficial nr. 352 din 12/10/1997, in categoria ‚’’C’’
de importanta.

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 2 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

B. BAZELE PROIECTARII

Cladirea este proiectata pentru a asigura un grad corespunzator normelor internationale fiind
dotata cu instalatii de incalzire centrala cu radiatoare din otel pentru toate spatiile principale si
anexe.
Proiectul este intocmit in baza temei de proiectare si a planurilor de arhitectura si in
concordanta cu celelalte specialitati.
Prezenta investitie are la baza elaborarii ei urmatoarele:
 certificatul de urbanism nr. ..... eliberat de primaria Bucuresti cu anexe planuri cadastrale
 situatia juridica a locatiei
 releveul constructiei existente
 tema de proiectare
Spatiul destinat investitiei se compune din trei apartamente pe trei niveluri diferite.

C. BAZE DE CALCUL

Sarcina termica interioara pentru incalzire s-a determinat conform STAS 1907/92 pentru conditii
de vant 5m/s (zona eoliana II), cladirea fiind amplasata in localitate, altitudinea sub 1100m,
temperaturile interioare de calcul fiind cele corespunzatoare destinatiei fiecarei incaperi (18 0C-
220C) si pentru temperatura exterioara de calcul de -15 0C (zona termica II).

Coeficientii globali de transfer termic utilizati in calculul necesarului de caldura au urmatoarele


valori:
 perete exterior K=0.715 W/m 2 K;
 perete interior K=1.43 W/m 2 K;
 fereastra exterioara K=1.4 W/m2 K (geam termopan);
 pardoseala K=0.333 W/m 2 K;
 plafon K=0.333 W/m2 K.

A rezultat sarcina de incalzire cu radiatoare


 apartamentul 1 - 18 KW
 apartamentul 2 - 20 KW
 apartamentul 3 – 24 KW

Sarcina termica pentru prepararea apei calde menajere a fost determinata in functie de
cerintele proiectantului cu specialitatea instalatii sanitare.
In urma acestor considerente s-a prevazut o centrala murala, cu camera de ardere etansa , cu
aprindere electronica, echipata cu schimbator de caldura in placi, pompa de circulatie pentru
circuitul de incalzire, vas de expansiune inchis, robinet cu 4 cai cu servomotor, avand sarcinile:
apartament 1 – 30KW, apartament 2 – 30KW, apartament 3 – 30KW

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 3 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

D. DESCRIEREA SOLUTIEI

Incalzirea interioara a spatiilor principale se realizeaza prin radiatoare din otel, cu ventile de
reglaj, ventile de aerisire si robinete de golire la fiecare radiator.

Agentul termic apa calda 75/65 0C este furnizat de la cazan la doua circuite: incalzire cu
radiatoare si circuite de preparare apa calda de consum.

Instalatia functioneaza cu prioritate pe apa calda, ceea ce presupune ca in momentul sesizarii


circulatiei apei in secundarul schimbatorului in placi ventilul cu 4 cai isi schimba pozitia pentru a
se putea alimenta cu agent termic primarul schimbatorului, pornindu-se pompa de ciculatie si,
ulterior, arzatorul. In momentul incetarii consumului de apa calda robinetul cu 4 cai revine in
pozitia de alimentare a circuitului de incalzire.

Instalatia de incalzire cu radiatoare a fost realizata cu distributie in sapa, acesta avand inaltimea
de minim 7 cm.

Conductele de distributie a agentului termic si legaturile la radiatoare sunt din cupru, izolate cu
Armaflex de 9mm grosime sau similar.

E. NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I 13/94


 Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1-96
 Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare 1.5.-98
 SR 1907/1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.
 SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul
 STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii
 STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de caldura din exterior
 STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori
 STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare
 STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de
cladire, limite admisibile
 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
P.118-99
 STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor
de constructie din punct de vedere al combustibilitatii
 Norme generale de protectia muncii MMPM 1996
 Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
 Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C56-85
 HG 273/1994 – Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 4 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

 HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a


executiei lucrarilor, si a constructiilor
 HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii

F. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a


prevederilor cuprinse in Planul de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile
proprii de securitate si sanatate in munca specifice subantreprenorilor de lucrari de instalatii.

Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca referitoare la


locurile de munca specifice executiei lucrarilor de instalatii.

Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea instruirii
personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitate a
muncii specifice fiecarui loc de munca.

Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului


care trebuie dotat cu echipament de lucru conform ''Normativului individual de protectia muncii''
aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, aditia 1991.

Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se constata ca s-


au respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii – montaj se vor respecta normele


specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:
 personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru si
numai acelea pentru care este calificat;
 incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal
autorizat specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator;
 materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii
si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje;
 personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu
echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite;
 zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate;
 nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane
aflate in zona;
 este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru;
 conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinea disciplinei, a ordinii si a
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces;
 prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura a
tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functionare;
 operatiile de prelucrare a tevilor vor fi efectuate pe bancul de lucru, cu echipament de
protectie adecvat;
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 5 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

 montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea


conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare;
 in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a
alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului;
 fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante
pentru eventuale zgarieturi sau rani usoare;
 in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in
apropierea conductelor;
 in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie sa
foloseasca ochelari, manusi si masti de protectie;
 in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice depozitarea
alimentelor si luarea masei;
 se interzice circulatia pe conducte.
Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de
antrepriza de montaj.

G. MASURI DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a


spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru
a preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv
spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa


doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in
vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce


trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate


masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca


robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:


 oprirea tuturor masinilor si utilajelor
 curatarea locului de munca
 evacuarea deseurilor
 scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri
flexibile.
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 6 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de
munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea


asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.

Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor.

Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu.

1. La intocmirea prezentului proiect au fost respectate au fost respectate prevederile


legale ale urmatoarelor acte normative:
a) Legea nr.90/1996 a protectiei muncii;
b) Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale (M.M.P.S.) - editia 1998, in mod expres cap. 3 subcap. 3.1,3.4,3.6,3.9,
cap.2 subcap.2.3,2.4, cap.4 si 5;
c) Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si
finisaj in constructii, emise prin Ordinul M.M.P.S. In 1996 (cod 27).
2. In conformitate cu Normele generale de protectia muncii, executantul lucrarilor
este obligat:
a) Sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii
muncii si daca este cazul, sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile
necesare conform reglementarilor legale;
b) Sa aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din
documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare
necesare realizarii obiectivelor;
c) Sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei
exploatari ulterioare a obiectivelor in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze
beneficiarul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile
necesare;
d) Sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea
rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea
obiectivelor;
e) Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si
cele constatate la receptia obiectivelor;
3. Beneficiarului ii revin, conform normelor generale de protectia muncii, urmatoarele
obligatii legale privind realizarea obiectivelor:

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 7 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

a) Sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de protectie a muncii si, in


cazul cand constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in
vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea
documentatiei tehnice sau punerea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele
legislative;
b) Sa colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor
problemelor de securitate a muncii;
c) Pentru lucrarile care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie, sa
incheie cu executantul un protocol in care se delimiteaza suprafata pe care se executa
lucrarea, pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie a muncii
revine executantului; in protocol se vor specifica si conditiile care trebuie respectate de
catre executant, astfel incat desfasurarea procesului de productie in conditii de securitate
sa nu fie afectata de realizarea obiectivului concomitent cu acesta;
d) Sa controleze, cu ocazia receptiei lucrarilor, realizarea de catre executant a tuturor
masurilor de protectie a muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand receptia
lucrarilor daca nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii;
e) Sa emita instructiuni proprii de securitate a muncii pe activitatile sau grupele de
activitati necesare exploatarii obiectivelor.
4. Dupa autorizarea obiectivului, beneficiarul este obligat sa respecte la exploatarea
acestuia prevederile legale privind securitatea muncii, dintre care principalele sunt
incluse in urmatoarele acte:
- Legea nr. 90/1996 a protectiei muncii;
- Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale (M.M.P.S.) - editia 1998, cap. 3 subcap. 3.3.
In mod deosebit se atrage atentia asupra obligativitatii respectarii cu strictete a
Ordonantei Guvernului publicata in Monitorul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea
durabilitatii, calitatii riguroase, sigurantei in functionare si functionabilitatii constructiilor.

H. MASURI DE PAZA SI STINGERE A INCENDIILOR

Cladirea de birouri are gradul II de rezistenta la foc si risc mic de incendiu.

1. La intocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale din:

a) Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor nr. 60/1997 aprobata cu Legea nr.
212/16.12.1997;
b) norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul Ministerului de
Interne nr. 775/22.07.1998;
c) Normativ privind siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999.

2. In timpul executiei se vor respecta:

a) prevederile in legatura cu executia din actele normative mentionate la pct.1;


b) normele PSI elaborate de forul tutelar al organizatiei de constructii montaj;
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 8 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

c) recomandarile proiectantilor si furnizorilor de echipamente;


d) spatiul invecinat obiectivului va fi astfel aranjat incat sa permita permanent accesul masinilor
de pompieri la el, conform proiectului de organizare;
e) respectarea dispozitiilor organelor de control PSI.

3. Beneficiarului ii revin urmatoarele obligatii legale:

a) trimiterea in termen legal a eventualelor obiectiuni pe linie de PSI la prezentul proiect;


b) respectarea obligatiilor ce ii revin din actele normative indicate mai sus inclusiv procurarea si
intretinerea mijloacelor PSI in conformitate cu lista de lucrari;
c) respectarea dispozitiilor organelor de control.

Proiectat
Ing. Catalina Diaconu

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 9 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

3. CAIET DE SARCINI
INSTALATII DE
INCALZIRI INTERIOARE

GENERALITATI

a. Continutul

In cadrul fiecarei categorii de lucrari se vor specifica:


 standarde, normative si prescriptii de executie
 materiale
 probe, verificari
 conditii de livrare si depozitare pentru materiale si utilaje
 defecte admise si neadmise
 verificari in vederea receptiei

Caietul de sarcini se va derula pe urmatoarele capitole:


1. Instalatii incalzire
2. Norme de protectia muncii, masuri de protectia muncii, norme PSI, masuri PSI
3. Instructiuni de exploatare
4. Instructiuni de intretinere la cazane
5. Producatori propusi

b. Domeniul de referinta

1. Antreprenorul va procura toate materialele, utilajele siva asigura manopera si


supravegherea pentru furnizarea si instalarea tuturor lucrarilor de incalzire si a lucrarilor
legate de acestea, complete, conform cu planurile, schemele si specificatiile anexe.
2. Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si complet, astfel incat sa conduca la
indeplinirea conditiilor beneficiarului. Acesta va avea dreptul sa respinga orice lucrare si
materiale care nu corespund specificatiei proiectului sau normelor in vigoare.

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 10 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

3. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si


standardele in vigoare. Antreprenorul va asigura obtinerea aprobarilor de executie,
controlul organelor departamentale si a avizelor acestora.
4. Lucrarile prezentate in planurile de executie vor fi atent verificate de antreprenor in ceea
ce priveste toate gabaritele, conditiile de pe teren, respectarea conditiilor de arhitectura si
coordonarea corespunzatoare cu toate specialitatile de pe santier. Orice contradictie va fi
semnalata din timp proiectantului, inainte de inceperea lucrarilor.
5. Dupa contactarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului
documentatia tehnica necesara pentru intocmirea eventualelor modificari fata de
proiectul inaintat.

c. Precizari

Executantul si beneficiarul vor solicita furnizorilor certificate de calitate si garantie. Acestea vor fi
prezentate Comisiei de receptie.
In timpul executiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de santier prin care se dau derogari
sau modificari la solutia proiectului.
Dispozitiile de santier vor fi predate in proces verbal Dirigintelui se santier.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari sa vor putea face
numai cu avizul intocmitorului.

d. Indicatii generale

Executarea instalatiilor se va face coordonat cu celelalte instalatii, tinand seama de sectiunile


coordonatoare ale proiectului. Aceasta coordonare se va urmari pe intreg parcursul executiei
incepand de la trasare.

La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi golurile prevazute prin
proiect sau golurile pieselor de trecere. In acest scop se va coordona cu constructorul modul de
verificare a executarii golurilor proiectate odata cu turnarea betoanelor. Situatia realizarii
golurilor se va consemna.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de proiectant si beneficiar.

Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certificate de calitate. Inainte de depunerea in
opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor inlatura.

Toate aparatele care au aplicate sigilii de protectie vor fi montate ca atare, pastrand intact
sigiliul in vederea receptiei.

Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazii sau spatii de depozitare, organizate in


acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina conform I.9/91
si anume:
 in spatii libere materialele feroase, profile, asupra carora intemperiile nu au influenta
practica

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 11 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

 in spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui, ploii, etc.,
tabla, materiale de izolatii, accesorii;
 in spatii inchise, armaturi, aparate diverse, utilaje, etc.;

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deterioararii lor.


Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.

1. INSTALATII INCALZIRE

1.1 Standarde, normative si prescriptii de referinta privind executarea lucarilor

1. I.13-96 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala


2. C56-85 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
3. C204-80 – Normativ cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si
instalatiilor tehnologice pentru obiectivele de investitii

4. Decret nr. 290/1977 – Norme generale impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea


constructiilor si instalatiilor
5. P118-99 – Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului
6. MC Ind.Ordin – Norme de prevenire si stingere a incendiilor nr. 742/D/1981 si norme de
dotare pentru prevenirea incendiilor.
7. MM si MS Ordin 34/60/1975 – Norme republicane de protectia muncii.
8. MC Ind. 1980 – Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj
9. PE 003/79 – Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice.

1.2 Materiale si produse

1. STAS 8013-87 – Flanse rotunde, plate, pentru sudare Pn 10 bar


2. STAS 7451-87 – Flanse oarbe – Pn 10 bar
3. STAS 1733-89 – Garnituri pentru suprafete de etansare plana
4. STAS 3498-87 – Placi din azbest cu cauciuc pentru garnituri, placi de marsit
5. STAS 424-86 – Otel cornier cu aripi egale
6. STAS 1946-80 – Otel laminat la cald – tabla neagra
7. STAS 385-88 – Otel laminat la cald – otel lat
8. STAS 8810-80 – Reductii
9. STAS 8805/1-80 – Coturi din teava la 900 – dimensiuni
10. STAS 8808-80 – Teuri
11. STAS 1518-86 – Robinete cu sertar Pn 6 – dimensiuni
12. STAS 1516-87 – robinete de retinere cu arc (Pn 16, montare in orice pozitie)
13. STAS 6898/1-80 – Teava sudata elicoidal
14. STAS 1519-87 – Robinete cu ventil Pn6
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 12 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

15. STAS 1357-87 – Robinete cu ventil Pn 6

1.3. Alimentare cu agent termic


1.3.1 Conducte si montarea lor

a. Conductele pentru instalatii de distributie, coloane si racorduri la obiete sunt tevi din
cupru Dimensiunile variaza intre 12x1 si 28x1.5
b. Conductele se vor monta dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor.
c. Etansarea imbinarilor se va face cu materiale specializate, omologate, sau in lipsa altor
specificatii in proiect, cu fuior de canepa, miniu de plumb sau pasta de grafit in ulei de in
dublu fiert.
d. Garniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trcere a conductei.
e. In cazurile in care sunt necesare interventii frecvente in timpul exploatarii se vor folosi
imbinari demontabile. Se vor face imbinari cu racorduri olandeze sau flanse, numai in
locuri accesibile, vizitabile.
IN PORTIUNILE IN CARE CONDUCTELE TRAVERSEAZA ELEMENTELE DE
CONSTRUCTII NU SE ADMIT IMBINARI.
f. Instalatia de distributie se traseaza conform proiectului.
La montarea conductelor in plasa pe un singur rand sau pe mai multe randuri, se va lasa
spatiu suficient intre randurile de conducte si elementele de constructii pentru plecarile
derivatiilor, manevrarea robinetelor precum si pentru intretinere, revizii, reparatii, etc.Distante
minime intre conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde conform normativ I13-96.

REFERINTA DISTANTE MINIME

Intre conturul conductelor neizolate 3 cm

Intre conturul conductelor neizolate si constructia 3 cm


finala

Intre fetele exterioare a conductelor izolate 4 cm

Intre fata exterioara a izolatiei si constructia finala 4 cm

Intre flansele armaturilor a doua conducte 3 cm


apropiate

Observatie:

La conductele izolate, pozitia armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa
armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie ≥3cm.

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 13 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Fata de conductorii electrici (≤1000V) sau conductele de gaze combustibile, traseele


conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativul I7-94
respectiv I6-94.
g. Conductele vor fi sustinute prin suporti suspendati. Suporti ficsi daca nu sunt precizati ca
poziutie prin proiect se vor monta conform tabel 14.4 din normativul I13-96. Suportii ficsi
se vor realiza conform detaliilor omologate prevazute in normative. Se pot utiliza suporti
propusi de constructor cu conditia acceptarii lor de catre proiectant. La montarea
suportilor se va tine seama de pantele conductelor, Suportii de sustinere a conductelor
trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatarea fara modificarea geometriei
traseului.
h. Preluarea dilatarilor conductelor de agent termic se realizeaza prin schimbari de directie
si schimbari ale nivelului traseului etc., asa cum sunt prevazute prin proiect.
i. Conductele instalatiilor de incalzire se vor monta in panta, asigurand dezaerisirea si
golirea centralizata a instalatiei. Panta conductelor va fi minim 2%.
j. Conductele montate in exterior cu pericol de inghet vor fi montate pe suporti cu distantieri
de lemn, izolate si imbracate in tabla galvanizata sau tabla inox.

1.3.2 Masuri de protectie impotriva transmiterii zgomotelor


k. Se vor respecta cu stritete toate masurile impotriva transmiterii zgomotelor si anume:

 bratari de sustinere la conducte din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla
0,3...0,8mm)
 racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice (pompe,
compresoare, etc.)
 izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al cazanelor, pompeloir
etc.de elementele fixe ale constructiei (pardoseli, socluri din beton, etc.)

1.3.3 Armaturi
l. Se vor prevedea armaturi:
 de trecere
 de inchidere si reglaj
 de golire
 de retinere
 de siguranta
 de echilibrare hidraulica
Acestea se vor monta in pozitiile indicate, cerute prin desenele proiectului. Armaturile
prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect:
 pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu ventil si scaun, cu mufe
filetate
 pentru Pn≤16 bar STAS 1601 (din fonta)
 pentru diametre peste 1-1 /2’’ se vor utiliza armaturi cu flanse din fonta cu sertar pana.
m. Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect.
Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, STAS 1602, corp din alama pentru turnat AmT1 si
mufa filetata pentru racordarea la tevi de cupru la un capat si racord olandez pentru
racordul piesei port furtun la celalalt capat.

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 14 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din p.p., cu lant pentru protectia racordului
pentru portfurtun.
n. Se vor monta armaturi de retinere (clapete de sens)
 cu ventil si scaun, mufe filetate pentru tevi de cupru, corp din alama AmT1, Pn10,
dn≤11 /2’’
 cu clapeta si flanse de racordare, corp din fonta, Pn10, ≥2’’ la conducta de refulare a
pompelor
o. Se vor monta armaturi de siguranta, corp din alama AmT1, mufe filetate pentru tevi de
otel, cu contragreutate (≤2’’ STAS 5735 tipizare), la aparatele pentru expansiunea agentului
termic.
p. Armaturile se vor monta tinand seama de uramtoarele conditii:
 usor accesibile
 usor demontabile
r. Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis tinand seama de sensul de curgere al
fluidelor

1.4. Izolatii

1.4.1. Generalitati
Protejarea elementelor metalice (conducte, distribuitoare, colector, butelie de egalizare,
utilaje, canale de gaze arse) de agresivitatea mediului in care se afla, se realizeaza prin
protectie anticoroziva executata conform prevederilor STAS 10166/1-77, 10702/2-80 si a
instructiunilor tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice,
indicator C.139-87.
Reducerea pierderilor de caldura, evitarea aparitiei condensului si a pericolului de
accidente prin contact cu suprafetele cu temperatura peste 50 0C se realizeaza prin
izolarea termica a conductelor, distribuitoarelor, colectoarelor, utilajelor si a canalelor de
gaze arse.

Elementele componente ale structurii izolatiei termice sunt:


a) protectia anticoroziva, executata pe intreaga suprafata metalica;
b) elementele de sustinere contra alunecarii si tasarii stratului izolator;
c) stratul termoizolator;
d) stratul de protectie a termoizolatiei cu rol de protectie mecanica.

1.4.2. Standarde, normtaive si prescriptii de referinta


 STAS 10128-86 – Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.
Clasificarea mediilor agresive.
 STAS 1066-77 – Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.
Pregatirea mecanica a suprafetelor
 STAS 10702/2-80 – Protectia contra coroziunii din otel supraterane,
acoperiripreotectoare pentru constructii situate in medii neagresive si
agresivitate medie
 C.139-87 – Instrucuni tehnice privind protejarea anticoroziva a elementelor de constructii
metalice
 I13-94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 15 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

 C142-85 – Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de


instalatii
 C56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
 IPCT- vol.D.C. catalog de detalii, elemente si subansamble tip de instalatii pentru
constructii grupa DC3 IZOLARI, ed.1988
 P 118-99- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului

1.4.3. Materiale si produse


 STAS 3097-80 - Lacuri si vopsele. Grunduri pe baza de ulei
 STAS 2091/3-83 - Materiale textile refolosibile
 STAS 2028-80 - Tabla zincata
 STAS 5838/2-80 - Saltele din vata minerala
 STAS 3123-85 - Diluant pentru lacuri pe baza de rasini alchidice
 NI 3907-80 - Grund de miniu de Pb 6351-4
 NI 3907-80 - Grund rosu oxid anticoroziv GT31-3
 NI 3907-80 - Grund rosu oxid G735/4(180 0C)
 NI 90-73 - Vopsea si email pe baza de ulei
 STAS 44-84 - Produse petroliere
 STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortar
 STAS 889-80 - Sarma rotunda de uz general
Materialele si produsele principale care se utilizeaza sunt:

 grund de miniu de Pb
 vopsea pe baza de ulei
 produse petroliere
 materiale refolosibile din bumbac
 izolatie tip Armaflex
 saltele din vata minerala tip SPS1 cusute pe impletitura din sarma zincata pe o singura
fata
 tabla aluminiu grosime 0,4mm

1.4.4. Livrare, depozitare, manipulare

Izolatia tip Armaflex se livreaza in colaci, preasamblata legata la capete cu sarma, se


transporta in mijloace de transport acoperite.
Izolatia se livreaza la grosimea ceruta.
Saltelele din vata minerala se livreaza rulate in suluri preasamblata legate la capete cu sarma,
se transporta in mijloace de transport acoperite.
Saltelele se livreaza la grosimea ceruta. Se coase pe plasa de sarma pe santier.
Plasa se sarma se livreaza in suluri.
Tabla din aluminiu se livreaza sub forma de foi.
Toate materialele se vor depozita in magazii inchise ferite de intemperii si lovituri mecanice.

1.4.5. Executia lucrarilor


S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 16 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Se vor respecta normele in vigoare, precum si normele executantului.


Inainte de trecerea la executie se va face o examinare a meterialelor pentru a corespunde
cerintelor din proiect.
Punerea in opera se va face in urmatoarele conditii:
 lipsa de praf
 temperatura aerului si a pieselor metalice intre +5 0C si 400C
Umiditatea relativa trebuie sa fie sub 70%, daca producatorul materialului nu specifica si alte
conditii.
Protectiile se aplica pe suprafete metalice curatate de rugina si impuritati. Curatarea se face
manual cu peria de sarma pana se realizeaza luciul metalic, gradul de curatire de rugina.
Protectia cu grund si vopsele se aplica in straturi succesive.
La conducte, armaturi, grunduirea se face in doua straturi cu grund rosu oxid G731-3.
Constructiile metalice se grunduiesc cu grund aplicat intr-un strat.
Vopsirea constructiilor metalice se face cu vopsea de ulei in doua straturi.
Utilajele se vor grundui cu doua straturi de miniu de Pb.
Izolarea conductelor se face cu Armaflex, pentru conductele montate in exterior acesta fiind
protejat cu tabla zincata cu grosimea 0,4mm.
Izolarea nu se face decat dupa ce s-au efectuat probele de presiune si etansare.
Izolatia la conducte si canale va fi continua.
In dreptul suportilor mobili izolatia se va intrerupe pe o lungime de 30-35mm pentru a se evita
degradarea acesteia la dilatarea (contractarea ) conductelor.
La nivelul flanselor, armaturilor izolatia conductei se intrerupe pe o lungime care sa permita
demontarea acestora.
Pentru preluarea dilatarilor protectia din tabla zincata a termoizolatiei se va prevedea cu rosturi
de dilatare. Acestea se realizeaza prin suprapunerea tablei fara prindere pe o latime de 60cm.

Termoizolatia se fixeaza pe conducte distribuitoare, colectoare, butelie de egalizare prinse cu


inele din sarma de otel moale zincata de 1.25mm grosime. Distanta dintre inele va fi de 250mm.
La strangerea inelelor se va evita producerea de denivelari locale mai mari de 6-8mm.

Toate agregatele, aparatele, conducte de agent termic apa calda precum si armaturile retelelor
exterioare aeriene se vor izola termic cu grosimea de 40mm protejate cu folie de aluminiu.
Izolarea termica a conductelor si aparatelor se va aplica numai dupa curatirea si protejarea lor
cu straturi anticorozive.
Izolatia termica si invelisul protector a armaturilor si imbinarilor cu flanse va fi demontabila.
Izolatia conductelor termice montate in exterior se va proteja cu tabla de aluminiu corespunzator
contra intemperiilor.

1.4.6. Controlul calitatii in vederea receptiei

Controlul calitatii lucrarilor se efectueaza conform prevederilor normativului pentru verificarea


calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C56-85 si a instructiunilor pentru
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii.
Controlul executiei se efecueaza in faze de executie, rezultatele verificatorilor fiind consemnate
in procese verbale de lucrari ascunse.

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 17 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Se verifica:
 livrarea materialelor cu certificat de calitate;
 manipularea, depozitarea si conservarea materialelor in conditii care sa asigure
pastrarea calitatii si integritatii;
 protectia anticoroziva (grosime, continuitate, calitate)
 stratul termoizolator (grosime, continuitate, fixare, sustinere);
 stratul de protectie a termoizolatiei (calitate, etanseitate, grosime, fixare)

1.5. Probe

Probele instalatiei de incalzire se vor executa conform normativ I13-96, capitolul 23. ‘’Conditii
tehnice pentru verificarea instalatiilor de incalzire’’.

Instalatiile de incalzire se vor supune urmatoarelor probe:


 proba la rece
 proba la cald
 proba de eficacitate

1.5.1. Proba de presiune la rece:

Are ca scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a rezistentei si etanseitatii


elementelor instalatiei.
Se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsire, izolare), in perioada anului cu
temperatura ambianta mai mare de +50C.
In vederea executarii se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si
reglaj.
Inainte de proba de presiune la rece, instalatia va fi spalata cu apa potabila. Spalarea consta in
umplerea instalatiei sub jet de apa continuu, la presiunea retelei de alimentare, pana capa
evacuata nu mai prezinta impuritati vizibile.
Operatiunea se va repeta dupa inversarea sensului de circulatie al apei.
Proba de presiune a conductelor se va realiza la 16 atm., proba de presiune a intregii instalatii
va fi realizata la 10 atm.
Masurarea presiunii se va face cu manometrul inregistrator sau cu manometrul indicator prin
citire la intervale de 10 minute.
Rezultatul probei la rece se va considera satisfacator, daca pe toata durata probei manometrul
nu indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi, pierderi de apa
la imbinari. In cazul constatarii unor defectiuni, se trece la remedierea lor si se repeta proba.
Dupa efectuarea probei, golirea instalatiei este obligatorie.

1.5.2. Proba la cald:

Se va efectua cu agentul termic la parametrii prevazuti in proiect. Ea are ca scop verificarea


modului de comportare la dilatare – contractare si functionare a instalatiei.
Nu se vor supune probei la cald decat instalatiile ca s-au comportat corespunzator la proba de
presiune la rece.
Dupa doua ore de functionare se verifica daca toate elementele instalatiei se incalzesc uniform
si nu sunt pierderi de agent termic.
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 18 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Proba la cald se va efectua inainte de vopsirea si izolarea instalatiei.


Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul calitativ al instalatiei.
Dupa racirea instatiei la temeratura mediului ambiant, se va proceda la o noua incalzire, urmata
de un control identic.
Daca si la cea de a doua proba la cald instalatia se comporta corespunzator se considera proba
incheiata.

1.5.3. Proba de eficacitate:

Se face prin masuratori la minimum 5% din totalul incaperilor.


Proba se va executa in conditii normale de exploatare pe o durata de 24 ore.

Pe timpul probei, instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie
inchise.
Rezultatul probei de eficacitate se considera corespunzator, daca temperatura aerului din
incaperi corespunde cu cea din proiect, cu o abatere de -1 0C pana la +20C.

2. NORME DE PROTECTIA A MUNCII, MASURI DE PROTECTIA A


MUNCII, NORME SI MASURI P.S.I.

2.1. INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII LA MONTAJUL INSTALATIILOR


TERMICE

2.1.1. Instructiuni de protectia muncii la montaj

Acest capitol prezinta masurile de protectia muncii ce trebuie luate pe parcursul montajului in
scopul asigurarii conditiilor de siguranta pentru personalul de executie.

2.1.1.1. Normative care trebuie respectate:

a. Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si Normele metodologice de aplicare;


b. Norme generale de protectia muncii, inclusiv anexele, editia 1996;
c. Norme specifice de protectia muncii pentru producerea energiei termice
d. Norme specifice de securitatea muncii pentru distributia si utilizarea gazelor
e. Norme generale de protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobate cu OMLPAT
nr. 9/N/1998
f. Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari la inaltime nr. 12/1995
g. Norme specifice de securitatea muncii pentru sudarea si taierea metalelor, editia 1994
h. Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj, editia 1983
i. Normativ I13-1994 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
j. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executiei, montarea, instalarea, repararea si
verificerea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazanelor de apa calda C.31-1984
k. Prescriptii tehnice ISCIR C15-1984 pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea,
instalarea, exploatarea si verificarea conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 19 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

2.1.1.2. Principalii facori de risc si masuri de prevenire

In tabelul de mai jos sunt prezentati principalii factori de risc cu precizarea pericolelor si
masurile de prevenire a lor.

Tipul Cauze Efecte Activitatea Masuri de prevenire


pericolului posibile
Alunecare supafete de lucru entorse luxatii circulatie pe incaltaminte cu tapli
alunecoase fracturi scari, antiderapante, masuri
platforme, de protectie specifice
scheme
Rostogolire stivuire contuzii striviri depozitarea materialor
necorespunzatoar fracturi in spatii amenajate
e a materialelor corespunzator
Balans manevrarea contuzii striviri ridicarea si disciplina in munca,
necorespunzatoar fracturi transportare a instructaj de protectia
e a mijloacelor de materialor muncii corespunzator
ridicat
Lovituri de nerespectarea ruperea la pornirea manevre corecte,
berbec sau vitezei de incalzire conductelor instalatiei incalzire lenta a
vibratii a conductelor traseului, aerisirea si
purjarea conductelor
Cadere libera prindere contuzii striviri manipulari utilizarea mijloacelor
necorespunzatoar fracturi efectuate cu de ridicat autorizatet
e a sarcinilor sau mijloace de utilizarea de cabluri
ruperi de cabluri ridicat corespunzatoare
prinderea corecta a
sarcinii
Intepari lipsa rani, plagi cu sortarea utilizarea
echipamentului de taieturi manuala a echipamentului
protectie materialelor individual de protectia
muncii
Electrocutari atingerea directa arsuri, motoare legarea la pamant a
sau indirecta a electrocutari electrice, utilajelor interventii la
cablurilor sub tablouri instalatii electrice
tensiune electrice, numai de personal
cabluri sub autorizat deconectare
tensiune de la retea

2.1.1.3. Masuri de protectia muncii

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 20 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea instruirii
personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitatea
muncii specifice fiecarui loc de munca.
Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului
care trebuie dotat cu echipament de lucru conform ‘’Normativului individual de protectia muncii’’
aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, editia 1991.
Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se vor respecta
normele specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:
 personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru
si numai acelea pentru care este calificat
 incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal
specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator
 materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva
rostogolirii si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje
 personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu
echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite
 zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate
 nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane
aflate in zona
 este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru
 conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii si a
curateniei la locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces
 prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura a
tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functionarfe
 operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de
protectie adecvat
 montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea
conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare
 in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere a
alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului
 fiecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante
pentru eventuale zgarieturi sau rani usoare
 in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in
apropierea conductelor
 in timpul confectionarii saltelelor de vata minarala personalul muncitor trebuie sa foloseasca
ochelari, manusi si masti de protectie
 in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice
depozitarea alimentelor si luarea mesei
 se interzice circulatia pe conducte
Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de
antrepriza de montaj.

2.2. INSTRUCTIUNI P.S.I. LA MONTAJ

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 21 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

2.2.1. Norme si reglementari P.S.I.

La elaborarea acestei documentatii s-au avut in vedere urmatoarele acte normative care
sunt obligatorii pentru personalul de executie.

 H.G. 5/1992, republicata in Monitorul Oficial nr. 49/1996


 Norme generale P.S.I. aprobate prin ordinul comun al M.I. nr. 381/4.03.1994 si M.L.P.A.T.
nr. 1819/MC/2.03.1994, care complementeaza reglementarile existente aprobate prin
Decretul nr. 290/1977
 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si exploatarea
constructiilor, instalatiilor aprobate de Consiliul de Stat cu Decretul nr. 290/1977
 Norme generale P.S.I. la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor ICCPDC/1993
 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
P118/1999
 Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor energetice din punct
de vedere al prevenirii incendiilor PE-010/1971
 Instructiuni P.S.I. pentru ramura energiei electrice si termice PE-009/1971

2.2.2. Masuri P.S.I.

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a


spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru
a preveni izbucnirea unor incendii.

Personalul care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv
spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa


doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in
vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce


trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.

La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate


masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in


afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca


robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:


 oprirea tuturor masinilor si utilajelor
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 22 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

 curatarea locului de munca


 evacuarea deseurilor
 scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri
flexibile

Periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de
munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea


asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.

Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor.

Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.

Asigurarea unui post telefon pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu.

3. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

Mentinerea permanenta in stare de functionare a instalatiilor de incalzire este determinata de


unele reguli generale de care trebuie sa se tina seama in timpul exploatarii.
Personalul care va exploata si intretine aceasta instalatie trebuie sa respecte unele regului
generale si anume:
 sa cunoasca instalatia si sa respecte limitele de temperatura indicate in proiect;
 sa mentina in permanenta corpurile de incalzire in stare perfecta de curatenie;
 sa indeparteze imediat toate scurgerile de agent termic care apar la dopuri, imbinari
demontabile sau armaturi;
 sa inlocuiasca aparatele si armaturile ce prezinta defecte de etenseitate;
 sa mentina protectia anticoroziva corespunzatoare a tuturor suprafetelor protejate prin
revopsire periodica (cel mult 4 ani);
 sa mentina in stare buna de functionare toate aparatele si armaturile;
 sa nu amplaseze mobilier sau alte elemente de obturare in fata aparatelor, armaturilor etc.
care sa blocheze accesul pentru verificare, curatare sau reparare;
 inainte de a incepe perioda de incalzire se efectueaza o verificare generala a corpurilor de
incalzire, a armaturilor si dispozitivelor montate pe conducte, sa verifice daca armaturile se
inchid etans;
 periodic sa manevreze usor armaturile de inchidere si dezaerisire, chiar daca nu este nevoie,
pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra sau impuritati;
 sa verifice starea izolatiei termice, in special a conductelor montate in subsoluri, canale
termice sau plafoane false.
S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc
DOCUMENTATIE LICITATIE Revision 0: 10.10.2007
Reamenajare imobil str. Dimitrie Onciul nr.10, Page 23 of 23
sector 2, Bucuresti
Proiectant general: BENEFICIAR:
SC FBCR PROJECT S.R.L. S.C. HERMES ROMARTA S.A.
Pr.nr. 115-06 CLUJ-NAPOCA

4. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE LA CAZANE

Pentru o buna functionare a centralei termice trebuie respectate urmatoarele reguli de baza:

 controlul starii de etanseitate a cazanului, canalului si cosului de fum


 urmarirea aparatelor de masura si control si mentinerea lor in permanenta stare de
functionare. Este necesara verificarea metrologica cu regularitate;
 verificarea permanenta a starii depozitelor de combustibil pentru a se evita scaparile de
gaze sau combustibil lichid;
 verificarea si curatarea permanenta a dispozitivelor de ardere precum si a aparaturii de
automatizare;
 nu se permit instalatii improvizate pentru alimentarea cu combustibil sau energie electrica;
 in jurul cazanului si in general in centrala termica se va mentine curatenie;
 periodic se vor curati filtrele de combustibil de apa sau de aer;
 la inceputul fiecarei perioade de incalzire se va face o verificare generala a elementelor
cazanului si a celorlalte echipamente;
 periodic si in mod obligatoriu, la inceputul perioadei de incalzire se va face o verificare a
instalatiei de dezaerisire (vase, ventile).

5. PRODUCATORI PROPUSI

 VIESSMANN
 BUDERUS
 FERROLI
 DE DIETRICH

Proiectant
Ing. Catalina Diaconu

S.C. FBCR PROJECT

Prepared: Catalina Diaconu


Checked: Dan Köpe /conversion/tmp/activity_task_scratch/580372272.doc

S-ar putea să vă placă și