Sunteți pe pagina 1din 1

CAMERA POMPE /GOSPODARIA DE APA

BAZIN INCENDIU REZERVA INTANGIBILA

NORD

VEST EST
NORD
SUD Vedere NORD
VEST EST
Vedere NORD SPRE BAZIN
5545

2100
SUD

1. Gol , dn 100 pentru alimentare cu apa robineti cu 2 2900


plutitori 5 1 6
2. Gol dn 100 pentru conducta scurgere preaplin
bazin
3600
3. Gol dn 100 aspiratie pompe
4. Basa 800x800x800 mm 3400
5. Gol conducta probe dn 100 3600
6. Gol Ø16 pentru trecere cabluri senzori nivel(3 buc) 3000
2750

Vedere VEST 2700


3 Vedere EST
400

6000
800 2900

900 4
6000
1 2 800

1. Gol , Ø 50 pentru golire 6000


basa gospodarie de
3600 3600
apa Vedere tavan (placa superioara)
2. Gol , Ø 50 pentru cablu
alimentare electrica Vedere tavan (placa superioara)
380
380
6000

2
380

380
2 Vedere VEST Vedere EST
2500 1. Chepeng acces gospodarie apa 255
1000x1000 2500
2. Gol , dn 110 pentru pipa aerisire 2500
355

380 1
1 1000

380
2

7000
1000
3600
1. Catre racorduri PSI tip A
Chepeng 1,00x1,00 gol finit , se
va lua in calcul grosim ale 1. Chepeng acces gospodarie apa
Chepeng 1000x1000
elementelor de prindere capac , 1000x1000
AR-100
Scara de acces Vedere pardoseala (placa inferioara) scra de pisica, etc.
2. Gol , dn 110 pentru pipa aerisire

9 9 6000
S-100 13 12 11
S-40 10
AR-80 AR-65 Grup pompare ( forma si
3
R312.0000

7000 1
7 dimiensiunea sunt in R312
2
functie de modelul ales de
AR-80 AR-80 5 catre constructor , in 1. Loc vas expansiune fi 1 380
situatia de fata s-a ales un 0.630m, h=1.365m 2500
6 model anume cu 2. Postamaent grup 2 990
380
2500
dimensiunile notate; acesta pompare A=0.10 m L
AR-80 AR-80 nu este limitativ poate fi 0.990m, l=0.910m 910
Scara de acces ales orice model in functie 3. Basa L=0.800 m, l=0.800
AR-40 de furnizorul agreat, cu m, H= -0.800 m
Chepeng 1000x1000
respectarea specificatiile
8 necesare functionarii)

Distribuitor
Vedere placa (placa inferioara)
AR-100 43 2 1
AR-65 AR-110
6000 Vedere SUD OPUS BAZIN
2500
1. Alimentare cu apa NOTA :Golirea bazinului de incendiu se va
2. Catre HE realiza cu ajutorul pompelor mobile prin
3. Hidranti interiori chepengul bazinului
4. Catre racorduri PSI tip B
5. Vas de expansiune 300 l 900
6. Grup pompare 1. De la alimentare cu apa
7. Pompa de basa 2. Catre Hidranti exteriori
8. Distribuitor hidranti interiori/exteriori 3. Catre Hidranti interiori
9. robinet plutitor alemntare rezervor 432 1 4. Catre racorduri PSI tip B
10. sorb aspiratie conducta spre racord
pompieri tip A 3600
11. conducta probe
12. sorburi aspiratie pompe
2700 7000
13. racord prealin

6000 1. Basa (canal sorburi/golire bazin ) L=6.00 m,


l=0.400 m, H= -0.800 m

1 400

GOSPODARIA DE APA GOSPODARIA DE APA 6000

vedere in plan vederein sectiune A-A


6000
A

2500 7000

Vedere SUD SPRE Gospodarie Apa ( perete comun)


600 cota minima spatiu de serviciu 455 3300

2100

600
850

cota variabila in functie de 2 1


5
Bazin apa 3600
Gospodarie apa Volum Apa= HE+HI+Rezerva = forma geometrica in plan, volum
incendiu 108+2.52+ 15% = minim 127.10 3000
de apa util minim + volum apa
volumul util mc rezerva pompe
1. Gol , dn 110 pentru alimentare cu apa
HE=108 mc, 7000
3600
robineti cu plutitori
hi=2.52mc 2. Gol dn 110 pentru conducta scurgere 3000
preaplin bazin
3. Gol dn 110 aspiratie pompe
4. Basa 6000x400x800 mm
5. Gol dn 110 pentru conducta probe
800 800
Chepeng 1,00x1,00 gol finit , se 3
200
va lua in calcul grosim ale
elementelor de prindere capac ,
scra de pisica, etc. 4 2900
800 3100
400
6000
Basa bazin apa latime 0.4 m x
adancime 0.8 m , lungime pe
toata lungimea bazinului ( 6.0 m
Basa ape accidentale din
cazul nostru )
gospodarie apa 0.8x0.8x0.8m

2500

Index: Data: Observatii:

Chepeng 1,00x1,00 gol finit , se Beneficiar: Primaria Comunei Vinjulet, jud. Nr. proiect:
A
va lua in calcul grosim ale Mehedinti, com. Vinjulet, sat Vinjulet 108/2020
elementelor de prindere capac , SC AGATUL INSTAL SRL
scra de pisica, etc.
S t r . P r o m e t e u , N r . 8 - 1 0 , C a m e r a 2 , B l o c 1 2 F , S c a r a 2 , E t a j 3 , A p . 3 3
uplo
e
T
rtic:t Construire si dotare asezamant cultural, Faza:
N r . R e g . J4 0 / 4 8 7 6 /1 7 . 0 3 . 2 0 0 8 ; C U I 23 5 1 7 0 1 5
sat Vinjulet, comuna Vinjulet, jud. PT
Sef Proiect: arh. Cristian Petre Scara: Mehedinti
1/50
Proiectat / ing. Rares Tulbureanu uplT
ti alnsa : INSTALATII SANITARE Nr. plansa:
Desenat: ing. Rares Tulbureanu Data: Detalii gospodarie apa
2021 IS05
Verificat: ing. Andrei Tulbureanu

S-ar putea să vă placă și