Sunteți pe pagina 1din 84

S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Constanta
Str.Mircea cel Batran nr. 94 Bloc MF5 Ap.20 telefon/fax :0241-673975; E-mail: apas_proiect @ yahoo. com Cont IBAN: R005 RNCB 0120 0150 4757 0001 B.C.R. Sucursala Palas ; RC: J13/89/2005; CUI : 17122185

Proiect nr.3/2011 REABILITARE, EXTINDERE SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA, LOCALITATEA TUZLA, IN VEDEREA UTILIZARII ACESTEIA DREPT CENTRU PENTRU TINERET STR. CONSTANTEI, NR.82, COMUNA TUZLA, JUDETUL CONSTANTA

Faza : S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. C.S. lucrari

Beneficiar : CONSILIUL LOCAL TUZLA Volum : INSTALATII TERMICE

Contine: PIESE SCRISE SI DESENATE

Intocmit: Sing. APAS ERDAN Sef proiect: Arh. BELL MARIAN

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari BORDEROU a. Piese scrise 01. Foaie de capat 02. Borderou piese scrise si desenate 03. Memoriu justificativ instalatii incalzire 04. Memoriu justificativ instalatii termice centrala termica 05. Breviar de calcul termotehnic al elementelor de constructie 06. Breviar de calcul instalatii termice centrala termica 07. Caiet de sarcini instalatii interioare incalzire centrala 08. Caiet de sarcini instalatii termice in centrala termica 09. Program de urmarire si control a calitatii lucrarilor de instalatii termice 10. Instructiuni de exploatare instalatii termice centrala termica 11. Antemasuratoare instalatii incalzire interioara 12. Antemasuratoare instalatii termice centrala termica 13. Lista de utilaj centrala termica 14. Fisa tehnica nr 1 cazan de incalzire 15. Fisa tehnica nr.2 arzator pe combustibil lichid tip M 16. Fisa tehnica nr.3 supapa de siguranta 17. Fisa tehnica nr.4 pompa recirculare cazan 18. Fisa tehnica nr.5 - pompa circulatie agent termic incalzire 19. Fisa tehnica nr.6- pompa circulatie agent termic boiler 20. Fisa tehnica nr.7 - boiler vertical 21. Fisa tehnica nr.8 vas de expansiune inchis 22. Fisa tehnica nr.9 ventil cu trei cai motorizat 23. Fisa tehnica nr.10 - cos de fum otel inox 24. Fisa tehnica nr.11 filtru de impuritati 25. Fisa tehnica nr.12- termostat 26. Fisa tehnica nr.13 rezervor de combustibil zi 27. Fisa tehnica nr.14 rezervor combustibil de zi 28. Fisa tehnica nr.15 filtru de combustibil lichid 29. Fisa tehnica nr.16 pompa combustibil 30. Fisa tehnica nr.17 vas de expansiune inchis apa rece 31. Fisa tehnica nr.18 dispozitiv magnetic anticalcar 32. Fisa tehnica nr.19 supapa de siguranta boiler

02 33. Lista de dotari centrala termica si rezervor de combustibil 34. Antemasuratoare constructii aferente rezervor de combustibil b. Piese desenate Instalatii incalzire 01. Plan subsol 02. Plan parter 03. Plan etaj 1 04. Schema coloanelor 05. Plan centrala 06. Schema centrala termica 07. Plan montaj utilaj centrala termica 08. Schema termomecanica centrala termica 09. Plan rezervor combustibili cu pereti dubli 10. Plan situatie rezervor combustibil 11. Detaliu distribuitor colector

sc 1 :50 sc 1 :50 sc 1 :50 sc 1 :50 sc 1 :50 sc 1 :50 sc 1 :50 ---------------sc 1 :500 sc 1 :10

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 IC11

Intocmit : Sing. Apas Erdan

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari
MEMORIU JUSTIFICATIV

Instalatii incalzire interioara Imobilul de la adresa mai sus mentionata va avea regim de inaltime S+P+1E. Pentru incalzirea spatiilor conform cererii beneficiarului se va realiza un racord termic de la o sursa termica proprie (centrala termica) amplasata la subsol, in camera centralei termice. Conform datelor rezultate din dimensionare tinand cont de prevederile STAS 1907/97, C.107-1/05, C.107-3/05, necesarul de energie termica este : Q incalzire = 93 000 Kcal/h Q acm = 5 000 Kcal/h (prioritar apa calda menajera) Calculul necesarului de caldura s-a facut pentru o temperatura interioara de +20 grd. C in discoteca, grupuri sanitare, sali de curs, sala cinematograf, sala lectura, biblioteca, sala info, cabina proiectie, +18 grd. C la oficiu, casa scarii, hol primire, foyer,+22 grd. C la vestiare, iar temperatura exterioara de calcul pentru localitatea Tuzla, judetul Constanta s-a luat -12C. Localitatea Tuzla este amplasata in zona climatica I si zona eoliana II. Pentru acoperirea pierderilor de caldura se vor monta radiatoare panou din otel cu inaltimea de 500, 600 mm, tip 11 si 22. Montarea corpurilor de incalzire se va face in special sub golul ferestrelor, pentru a creea perdeaua de aer cald necesara. Reteaua de distributie se va executa la plafonul subsolului si se va izola cu cochilii caserate cu folie de aluminiu cu grosimea izolatiei de 30 mm. La fiecare corp de incalzire s-au prevazut organe de inchidere si reglaj care, in functie de dorinta beneficiarului, vor fi simple sau termostatate. Aerisirea instalatiei se va face local, la fiecare radiator in parte prin montarea robinetilor de aerisire de si prin montarea aerisitoarelor de coloana de si a robinetilor de trecere de la capetele coloanelor. Golirea instalatiei interioare se va face la jgheabul de golire din subsol. Coloanele si legaturile la radiatoare, precum si corpurile de incalzire se vor vopsi cu vopsea de ulei la culoarea peretilor. Instalatia de incalzire centrala interioara se va executa cu conducte din polipropilena cu insertie de aluminiu Pn 20. In functie de tipul de conducta de polipropilena aprovizionat si de specificatiile tehnice ale acesteia se vor rezolva preluarile de dilatare. La reteaua de distributie din subsol si la baza coloanelor se vor monta robineti de inchidere si de golire.

02 Normative si probleme de calitate Executarea tuturor lucrarilor de instalatii se va face cu personal specializat si autorizat pentru astfel de lucrari. In timpul executiei se vor respecta prevederile Normativelor I.13/02, Normele de protectia muncii si PCI aflate in vigoare. Conform HG 766/97 privind asigurarea calitatii in constructii se fac urmatoarele precizari - obiectivul se incadreaza in categoria de importanta a constructiilor NORMALA B, iar modelul de asigurare a calitatii va fi nr.2, ce va fi cuprins in manualul de asigurare a calitatii elaborat de executantul lucrarilor. Pentru toate lucrarile ascunse, se vor incheia intre beneficiar si executant procese verbale cu specificarea tipului de lucrari si a masurilor luate in timpul executiei. Conform prevederilor I.C. Constanta, pentru faza determinanta, efectuarea probelor de presiune la toate tipurile de instalatii, executantul va chema proiectantul si delegatul I.C. Constanta. Executarea tuturor lucrarilor cuprinse in prezenta documentatie, va incepe numai dupa ce beneficiarul a obtinut toate avizele ce sunt cerute de Legea 10/95. Norme de protectia mediului HG 918/2002 Procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor supuse acestei proceduri HG 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile ORDONANTA 78/2000 Regimul deseurilor STAS 100009 Reglementari privind poluarea fonica Norme de protectia muncii In executie si exploatare se vor respecta : Norme republicane de protectia muncii 1985, Cap II B.2 IV, V, XVI Norme departamentale de protectia muncii MICM, editia 1982, partea B, cap.8 si cap.12 Norme de tehnica securitatii muncii Norme generale de paza contra incendiilor P.118/99

Intocmit: Sing.Apas E.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari Faza: S.F. MEMORIU JUSTIFICATIV Centrala termica Imobilul situat in localitatea Tuzla, jud. Constanta, cu regim de inaltime S+P+1E , va avea caracter permanent si se va echipa cu instalatie de incalzire centrala. Necesarul de energie termica este: Q inc. radiatoare = 93 000 kcal/h Q apa calda menajera = 5 000 kcal/h (prioritar apa calda menajera) Pentru acoperirea necesarului termic se va monta la interior un circuit de incalzire radiatoare. Agent termic va fi apa calda de 80/60 grd.C. Din reteaua de distributie vor pleca pe verticala coloane pentru racordarea corpurilor de incalzire. Sursa de caldura va fi centrala termica proprie amplasata la subsolul imobilului, in camera centralei termice, echipata cu un cazan din fonta sau otel, cu Q = 109 kw. Circulatia agentului termic se face cu ajutorul unor pompe de linie. Combustibilul prevazut pentru producerea energiei termice este combustibil lichid tip M. Conform breviarului de calcul in centrala termica se vor monta urmatoarele utilaje : 01.Un cazan de incalzire centrala din fonta, pentru apa calda 80/60 gr.C - dimensiunile de gabarit Lxlxh 835 x 700 x 1235 mm - temperatura de lucru 40-90 gr.C - masa cazanului 520 kg - presiunea de lucru 3 bar 90% - randament - puterea termica 109 Kw - racord cos fum 200 mm - racord tur-retur Dn 2 - combustibil folosit combustibil lichid tip M - cantitatea de apa 107 l - cazanul va fi echipat cu arzator pe combustibil lichid tip M, cu absorbtie, cu puterea termica la capacitatea cazanului. 02. O pompa circulatie agent termic, incalzire, radiatoare, de linie, cu D = 5,0 mc/h, H = 7 mCA, Dn 40 mm, U = 220V/50Hz, Pn 6 bar. 03. O pompa circulatie agent termic boiler, de linie, cu D = 0,3 mc/h, H = 4 mCA, U = 220V/50Hz, Dn 25 mm, Pn 6 bar.

02 04. O pompa recirculare cazan, de linie, cu D = 1,5 mc/h, H = 4 mCA, U = 220V, Dn 25 mm, Pn 6 bar. 05. Un vas de expansiune inchis, capacitate 300 l (Pinitial 1,5 bari, Pfinal 3,0 bari). 06. Doua supape de siguranta 1, reglate la 3,0 bari. 07. Un boiler vertical, cu capacitatea de 100 l si un debit de apa calda menajera de 100 l/h. 08. Distribuitor-colector agent termic 09. Un racord otel inox cu Dn 200 mm, izolat 10. Un cos de fum din otel inox, izolat, cu pereti dubli, cu Dn = 25 cm, H = 14 m, prevazut cu clapeta antiexplozie si stut pentru condens si o ramificatie 250/200 mm. 11. Un filtru de combustibil lichid tip M de 12. Un vas de expansiune inchis cu membrana, boiler, 12 l 13. Un separator de impuritati Dn 65 mm 14. Tablou de comanda si automatizare. 15. Rezervor depozitare cu combustibil lichid tip M, metalic, cu pereti dubli, capacitate 5 000 l 16. Dispozitiv magnetic anticalcar 1 17. Rezervor de zi, combustibil, capacitate 1000 l 18. Pompa combustibil lichid tip M 19. Vana cu trei cai motorizat, D = 6 mc/h 20. Regulator electronic Asigurarea cazanului si a instalatiei Conform art.9.29, 9.30 pentru dilatarea apei din instalatie, se va monta un vas de expansiune inchis cu membrana cu capacitatea de 300 l, dimensionata conform STAT 7132. Cazanul de incalzire este prevazut cu doua supape de siguranta de 1, reglat la 3 bari. Alimentarea cu apa a cazanului se realizeaza printr-un bransament de la reteaua de alimentare cu apa, la care se va monta un aparat de decalcifiere. In centrala termica legaturile intre aparate se vor executa cu teava otel neagra trasa si teava otel constructii fara sudura. Pentru siguranta in exploatare a cazanului, arzatorul pe combustibil lichid tip M, montat trebuie sa fie prevazut cu dispozitiv de nerealizare a aprinderii, existenta flacarii inaintea admisiei combustibilului, stingerea flacarii, intreruperea alimentarii cu energie electrica. Cazanul montat trebuie sa respecte conditiile impuse de I.13/2002 art.9.17 privind noxele rezultate in urma arderii combustibilului lichid tip M, dupa cum urmeaza : monoxid de carbon CO 170 mg/mcN, oxid de sulf SOx 1700mg/mcN si oxid de azot N x 450 mg/mcN. Datele de mai sus sunt maximele admise pe mcN de gaze arse. Rezervorul de combustibil metalic, cu pereti dubli, de depozitare,se va prevede cu opritor de flacari si conducta de aerisire ; la fel si rezervorul de zi din centrala termica. Rezervorul de depozitare combustibil lichid tip M se va monta subteran. Centrala termica este amplasata intr-o incapere special amenajata care corespunde prevederilor Normativului I.13/02 pentru gradul III de rezistenta la foc. Centrala termica are peretii din zidarie, din material cu rezistenta la foc de o ora si 30 minute la pereti si o ora la planseu. Usa metalica este cu deschidere spre exterior. Conform Normativului I.13/02, cap.10, art.10.21, centrala termica se incadreaza in categoria D pericol de incendiu.

03 Racordul cazanului la cosul de fum se va executa cu teava din otel inox Dn 200 mm, iar cosul de fum, din otel inox, cu D = 25cm si H = 14m, se va prevede la baza cu clapeta antiexplozie si stut pentru condens. Utilajele din centrala termica trebuie sa detina certificatul de agrementare ISCIR si MDLPL. In exploatare supravegherea cazanelor se va face nepermanent de un personal instruit de agentul economic autorizat ISCIR INSPECT IT. Cerinte impuse de PT-A1/2010 Conform art.13 si 14, punerea in functiune si admiterea functionarii se efectueaza de catre persoane juridice autorizate pentru verificari tehnice in utilizare de catre ISCIR sau de catre persoane fizice autorizate de autoritatile competente din statele membre. In vederea efectuarii punerii in functiune, detinatorul/utilizatorul aparatului are obligatia de a pune la dispozitia persoanei juridice autorizate cel putin urmatoarele documente: - declaratia prevazuta la articolul 8 alin.3; - instructiunile de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere livrate impreuna cu aparatul, redactate sau traduse in limba romana; - avizul privind furnizarea de gaze naturale; - schema termomecanica a centralei termice avizata de catre RADTI atunci cand este echipata cu cazane avand puterea nominala mai mare de 70 kw Probleme P.S.I. Conform prevederilor Normativului I13.02, art.9.86, centrala termica va fi echipata pentru prevenirea si stingerea unui eventual incendiu cu: - un stingator cu pulbere de minim 6 kg ; - un stingator cu CO2 minim 6 kg; - ladita cu nisip. Rezervorul de depozitare combustibil se va dota cu: - doua stingatoare portative cu spuma de minim 6 kg; - un stingator transportabil cu spuma de minim 50 kg; - o lada cu nisip de 0,5 mc; - lopata. Norme de protectia mediului HG 918/2002 Procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor supuse acestei proceduri HG 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile ORDONANTA 78/2000 Regimul deseurilor STAS 100009 Reglementari privind poluarea fonica Norme de protectia muncii In executie si exploatare se vor respecta : Norme republicane de protectia muncii 1985 Cap II B.2 IV , V , XVI

04 Norme departamentale de protectia muncii MICM, editia 1982, partea B, cap.8 si cap.12 Norme de tehnica securitatii muncii Norme generale de paza contra incendiilor

Intocmit : Sing. E. Apas

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari BREVIAR DE CALCUL 1. Calculul termotehnic al elementelor de constructie Calculul pierderilor de caldura s-a facut conform STANDARDULUI ROMAN SR 1907/1 ;2/97, C.107-/05, C.107-3/05 pentru zona climatica I (t.e. = -12grd.C) si zona eoliana II (Vn = 5 m/s, Vd = 7m/s). Coeficientii de transmisie ai caldurii au fost calculati in functie de caracteristicile termice ale elementelor de constructie: 1.a. Pereti exteriori : zidarie BCA; - tencuiala exterioara g = 0,025m ; = 0,93 w/mK - zidarie din BCA g = 0,35 m ; = 0,30 w/mK - tencuiala interioara g = 0,025 m ; = 0,87 w/mK R.mediu = 1 + 1 + 0,025 + 0,35 + 0,025 = 1,38 mpK/w 8 24 0,93 0,30 0,87 1.b. Pod (terasa): placa beton armat, de 10 cm grosime, placata exterior cu vata minerala de 14 cm grosime: - sapa de beton g = 0,03 m ; = 2,0 w/mK - vata minerala g = 0,14 m ; = 0,04 w/mK - sapa de beton g = 0,03m ; = 2,00 w/mK - placa beton armat g = 0,10 m ; = 1,73 w/mK - tencuiala interioara g = 0,025 m ; = 0,87 w/mK R.mediu = 1 + 1 + 0,03 + 0,14 + 0,03 + 0,10 + 0,025 = 3,78 mpK/w 8 24 2 0,04 2 1,73 0,87 1.c. Pardosela : placa beton armat de 10 cm grosime : - pardoseala covor PVC g = 0,033 m ; = 0,38 w/mK - mortar ciment g = 0,047 m ; = 0,93 w/mK - vata minerala g = 0,14 m ; = 0,04 w/mK - beton armat g = 0,10 m ; = 1,74 w/mK - pietris g = 0,10 m ; = 0,70 w/mK

02 R.mediu = 1 + 0,003 + 0,047 +0,14+ 0,10 + 0,10 + 3,60 + 4,00 = 6,72 mpK/w 6 0,38 0,93 0,04 1,74 0,70 2,00 4,00 1.d. Tamplarie exterioara: tamplarie PVC cu geam termoizolant, avand un R.mediu = 0,5 mpK./w. 2.- Corpurile de incalzire sunt din panou de otel si s-au dimensionat pentru agentul termic apa calda 80/60 grd. C (conf. I.13/02, art.4.8) T1 = T1 + T2 ti = 80 + 60 18 = 52 gr.C 2 2 T2 = T1 + T2 ti = 80 + 60 20 = 50 gr.C 2 2 T3 = T1 + T2 ti = 80 + 60 22 = 48 gr.C 2 2 T4 = T1 + T2 ti = 80 + 60 24 = 46 gr.C 2 2

Intocmit:
Sing. E. Apas

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari BREVIAR DE CALCUL Centrala termica A. Dimensionare centrala termica Stabilirea necesarului termic a. Incalzire Conform calculului pierderilor de caldura STAS 1907/97, C.107-/05, C.107-3/05, necesarul de energie termica este de Q inc = 93 000 Kcal/h. b. Apa calda de consum menajer Conform datelor din breviarul de calcul la partea de instalatii sanitare, necesarul de energie termica pentru apa calda menajera este : Q acm = 100 l/h x (60-10) = 5 000 Kcal/h RECAPITULATIE - incalzire 93 000 Kcal/h - apa calda menajera 5 000 Kcal/h (prioritar apa calda menajera) S-a propus montarea in centrala termica a unui cazan din fonta, functionand pe combustibil lichid tip M, cu Q = 93 000 kcal/h (109 kw), pentru incalzire si preparare apa calda de consum, agent termic 80/60 grd. C, cu dimensiunile de 835 x 700 mm, H = 1235 mm, racord gaze arse 200 mm, racord tur-retur 2, Pn 4 bari, randament 90% , complet automatizat si echipat cu tablou electric propriu, cu arzator pentru combustibil lichid tip M, cu absorbtie, la capacitatea cazanului. B. Dimensionarea pompelor de circulatie B1. Pompa circulatie agent termic incalzire Dp = 93 000 Kcal/h = 4,74 mc/h 20 x 980 Se va monta o pompa circulatie incalzire, de linie, cu D = 5,0 mc/h, H = 7 mCA, U = 220/50Hz, Dn 40 mm , Pn 6 bar, P = 400 W, cu trei trepte de turatie. B2. Pompa circulatie agent termic boiler Dp = 5 000 Kcal/h= 0,25 mc/h 20 x 980 Se va monta o pompa circulatie agent termic boiler, de linie, cu D = 0,3 mc/h, H = 4 mCA, U = 220/50Hz, Dn 25 mm, Pn 6 bar, P = 200 W, cu trei trepte de turatie. B3. Pompa recirculare cazan Dp = 93 000 Kcal/hx0,3= 1,42 mc/h 20 x 980

02 Se va monta o pompa recirculare cazan, de linie, cu D = 1,5 mc/h, H = 4 mCA, U = 220V/50Hz, Dn 25, Pn 6 bar, P = 200 W, cu trei trepte de turatie. C. Dimensionare boiler pentru preparare apa calda menajera Se va monta un boiler vertical, avand capacitatea de 100 l, care pot debita la temperatura agentului termic de 80 grd. C , un debit continuu de apa calda menajera de 100 l/h. Boilerul va fi prevazut si cu rezistenta electrica. D. Dimensionarea vasului de expansiune Volumul de apa rezultat din dilatare reprezinta 4% din volumul de apa calda din instalatie V inst = 25 x 109 000w = 2 349,13 l 2 350,0 l 1 160 V apa dilat = 0,04 x V inst = 0,04 x 2 350,0 l = 94,0 l V util = 1,10 x 94,0 l x 1 = 275,04 l 276,0 l 1 1,5+1 3,0+1 Se va monta un vas de expansiune inchis cu membrana cu capacitate 300 l, racord 11/2, Pinitial 1,5 bari, Pfinal 3,0 bari. E. Dimensionarea consumului de combustibil lichid tip M C.h.max = 93 000 Kcal/h = 10,43 kg/h 9 900 x 0,9 C. h.med = C.h.max. x ti-tm = 10,43 kg/h x 20-3 = 5,54 kg/h ti- te 20+ 12 C.zi.med = C.h.med x N1 = 5,54 kg/h x 15 h/zi = 83,1 kg/zi C.an.med = C.zi.med x N2 = 83,1 kg/zi x 170 zile/an = 14 127 kg/an Se va monta un rezervor de combustibil metalic, cu pereti dubli, cu capacitatea de 5000 l, prevazut cu aerisire si opritor de flacari. F. Dimensionarea golului pentru aerul de ardere S.P.A. = V gr x C h max = 12,5 x 10,43 kg/h = 0,036 mp 3 600 Va 3 600 x 1 Se va executa un gol de aer la peretele exterior, care va fi permanent deschis, cu dimensiunile de 25 x 25 cm, protejat la exterior cu plasa de sarma, cu ochiuri de 0,5 cm, iar in fereastra exterioara se va executa un gol de ventilatie cu aceleasi dimensiuni. G. Dimensionare cos fum h construit = 14 m Inaltimea cosului de fum (m) H= H ( a- g) Pentru h = 14 m a = 1/3,3 = 0,3 Z = (1-a)H = (1-0,3) H = 0,7

03 H =Z = 37 = 53Pa 0,7 0,7 53 = 14 m h cos = H = 10(1,24-0,86) 3,8 Inaltimea de 14 m satisface tirajul necesar in centrala termica H. Sectiunea cosului de fum S cos = C h max x V gr (mp) nx unde V gr = V gt V gt = 10,0 mc/h V gr = 1,25 x 10 = 12,5 mcN S cos = 12,5 x 10,43 kg/h = 0,029 mp 1200 x
D cos = 0,192 m

Se va monta un cos de fum din otel inox, cu pereti dubli, izolat, cu D = 250 mm, cu H = 14 m, prevazut cu clapeta antiexplozie si stut pentru condens.

Intocmit, Sing. E. ApAS

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari CAIET DE SARCINI INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA 1. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea instalatiilor interioare de incalzire centrala la obiectivele proiectate. Tehologia executarii instalatiilor de incalzire comporta in principal urmatoarele faze de operatiune : a. Lucrari premergatoare 1. Receptia, sortarea si transportul tevilor din polipropilena cu insertie de aluminiu Pn 20, corpurilor de incalzire si a celorlalte materiale legate de executie. La executarea lucrarilor se vor folosi materiale ce corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului. 2. Trasarea si masurarea lungimilor partiale a conductelor din polipropilena cu insertie de aluminiu Pn 20. Trasarea conductelor se face marcand axul cu linie continua pe pereti ; in acelasi timp se traseaza si locul ramificatiilor, dispozitivilor de fixare, incrucisarilor de conducte, etc. Coloanele verticale se traseaza folosind firul de plumb, astfel incat sa asigure o verticalitate perfecta. Trasarea conductelor se face pe peretii executati la rosu, inainte de a fi finisati. 3. Taierea tevilor la dimensiuni necesare 4. Imbinarea tevilor 5. Indoirea tevilor, executarea curbelor de etaj si a curbelor de ocolire. Montarea conductelor si armaturilor Asamblarea conductelor se va face prin lipire. Executarea si montarea dispozitivelor de sustinere a conductelor. Amplasarea conductelor se va face conform planurilor de executie. La amplasarea conductelor de distributie la plafonul subsolului este necesar sa se respecte cotele de montaj indicate la generatoarele inferioare ale conductelor. La amplasarea coloanelor de incalzire se va pastra paralelismul intre axele coloanelor si intre acestea si elementele de constructie, trecerea coloanelor prin plansee se va face numai prin golurile lasate special si numai dupa montarea mansoanelor de protectie. Legaturile dintre coloana si corpurile de incalzire se realizeaza astfel : la conducta de ducere panta va fi ascendenta catre coloana, iar la conducta de intoarcere panta va fi descendenta catre coloana. b. 1. 2. 3.

02 Pentru a se permite evacuarea corespunzatoare a aerului catre robinetii de dezaerisire, conductele orizontale pentru dezaerisire se monteaza cu o panta de minim 3% ascendenta, catre robinetii de dezaerisire. 4. Montarea conductelor de inchidere si armaturilor de golire Toate armaturile se vor monta in pozitia inchis. 5. Izolarea termica si vopsirea conductelor Conductele de distributie din subsol se vor izola cu cochilii caserate cu folie de aluminiu cu grosimea izolatiei de 30 mm. Coloanele de incalzire, legaturile la corpurile de incalzire, conductele de aerisire,corpurile de incalzire se vor grundui si vopsi cu vopsea de ulei. c. Montarea corpurilor de incalzire 1. Formarea radiatoarelor la numarul de elementi necesari 2. Probarea corpurilor de incalzire formate Aceasta proba se efectueaza dupa aproximativ 48 de ore de la niplare, timp in care materialul de etansare s-a uscat asigurand etanseitate. Presiunea de la proba se va stabili functie de presiunea la care va lucra radiatorul si va varia de la 4 bar la maxim 6 bar. La presiunea de 6 bar, conform STAS 7363-66 pentru radiatoarele din fonta, rezista numai radiatoarele din fonta cu coloanele unite si sectiune circulara. Corpurile de incalzire care au rezistat bine la presiune se vor monta la parter si etajele inferioare fiind supuse la o presiune statica mai mare. 3. Montarea pe pozitie a radiatoarelor La pozitionarea radiatoarelor se va tine seama de distantele de montaj necesare conform Normativului I.13/02. Distantele intre partea inferioara a radiatorului si pardoseala finita este de 10-15 cm egala cu distanta intre partea superioara a radiatorului si glaful ferestrei. Distanta intre radiator si peretele finit din spatele acestuia este de 5 cm. Fixarea radiatoarelor pe pozitie se va face prin console si sustinatoare. La montaj se va tine seama ca axul longitudinal al radiatorului sa fie paralel cu fetele peretilor. d. Punerea in functiune a instalatiilor de incalzire 1. Spalarea instalatiei cu apa Aceasta se va executa o data sau de mai multe ori, functie de cantitatea de murdarie existenta in instalatie. Spalarea se considera terminata daca, dupa o recirculare a apei de cel putin din separatorul de namol nu se acumuleaza impuritati. 2. Umplerea instalatiei cu apa 3. Probarea instalatiei de incalzire Proba la rece Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea cu apa a instalatiei si incercarea la presiune

03 Umplerea instalatiei pentru efectuarea probei la rece se face cu apa care indeplineste conditiile de calitate ca agent termic. Proba la rece este obligatorie pentru intreaga instalatie se face avand racordate toate echipamentele din centrala termica, retelele de conducte si aparatele consumatoare de caldura (corpuri incalzire, suprafete radiante, agregate de incalzire cu aer cald etc.) In cazul cand se folosesc corpuri de incalzire a caror rezistenta nominala corespunde unei presiuni maxime mai reduse decat a restului instalatiei, proba la presiune la rece a instalatiei se face fara corpurile de incalzire respective, acestea fiind inlocuite fie cu corpuri de incalzire de inventar (rezistente la presiunea la care se face proba), fie cu conducte de scurtcircuitare a legaturilor de ducere-intoarcere. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsiri, izolari termice etc.), de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau in santuri in pereti si plansee, de mascarea si inglobarea lor in elementele de constructii, precum si de executarea finisajelor de contructii. Proba se executa in perioada de timp in care temperatura exterioara este mai mare de +5C. In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj, inchiderea conductelor de legatura la vasul de expansiune deschis, reglarea armaturilor de siguranta de la cazane si de la vasul de expansiune inchis in concordanta cu presiunea de proba, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apa potabila si la pompa de presiune. Inainte de proba de presiune la rece instalatia se spala cu apa potabila. Spalarea instalatiei cuprinde racordarea conductei de ducere a instalatiei la conducta de apa potabila, umplerea instalatiei, racordarea conductei de intoarcere a instalatiei la jgheabul de golire la canalizare si mentinerea instalatiei sub jet continuu pana cand in apa golita din instalatie nu se mai observa impuritati (namol, nisip etc.) Operatia se repeta cu schimbarea sensului de circulatie al apei. Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei, astfel : - o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatii montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale ; - dublul presiunii de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje deosebite ; - presiunea prevazuta in caietul de sarcini, pentru partile din instalatii care se inglobeaza in elemente de constructie (serptentine sau conducte in pereti, plafoane sau pardoseli, realizate numai cu tevi trase) ; - la presiunile prescrise de instructiunile tehnice ISCIR, pentru partile de instalatii care sunt supuse prevedrilor acestor prescriptii. Verificarea comportarii instalatiei la proba rece poate fi inceputa imediat dupa punerea eu sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. La imbinarile lipite controlul se face prin ciocanire, iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea in instalatie sub presiune si se face cu manometru inregistrator sau cu un manometru indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute. Durata probei 3 ore.

04 Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare daca, pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri. In cazul constatarii unor scaderi de presiune sau a defectiunilor enumerate mai sus, se procedeaza la remedierea acestora si se repeta proba. Rezultatele probei se inscriu in procesul verbal al instalatiei. Dupa executarea probei, golirea instalatiei de apa este obligatorie, in cazul in care nu este prevazuta executarea succesiva a probei la cald. Proba la cald Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. La centralele termice, proba la cald cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de functionare al cazanelor, care va trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a fiecarui cazan. Proba la cald se executa la toate instalatiile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat. Proba la cald se efectueaza inaintea finisarii (vopsirii, izolarii), mascarii sau inchiderii elementelor instalatiilor in canale nevizitabile sau in santuri, in pereti sau in plansee, cu exceptia elementelor inglobate in elementele de constructii (serpentine sau conducte in pereti, plafoane sau pardoseli), dar numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece. Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile interioare se alimenteaza, de preferinta, cu agentul termic de la sursa definitiva ; in cazul in care aceasta nu a fost pusa in functiune, alimentarea se poate face de la o sursa provizorie. Sursa de caldura va asigura debitul , presiunea si temperatura agentului termic potrivit prevederilor proiectului instalatiei. Calitatea apei va corespunde prevederilor proiectului sau prescriptiilor tehnice specifice unor elemente din instalatie cu cerinte speciale privind apa de alimentare ( de ex : apa dedurizata, apa trata cu inhibitori, in cazul instalatiilor cu radiatoare din otel etc). Odata cu proba la cald se efectueaza si reglajul instalatiei. Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de incalzire se pozitioneaza la treptele de reglaj primar(prereglare) prevazute in proiect, reglajul secundar fiind deschis la maximum. Se controleaza debitul agentului termic pe conducta de racordare a instalatiei la reteaua exterioara, cu ajutorul dispozitivelor prevazute in acest scop in proiect(contoare de caldura, debitmetre, diafragme etc.), efectuandu-se reglajul corespunzator. Proba la cald comporta doua faze. In faza I-a, dupa ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridica temperatura ei la 50 gr.C si se mentine aceasta temperatura in limitele unei variatii de 5C. Daca instalatia este cu circulatie prin pompe, acestea se vor pune in functiune. Dupa 2 ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire, constatand cu mana sau cu un termometru de contact gradul de incalzire (temperatura) la partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de 5C intre corpurile de incalzire. Acelasi control se efectueaza si la conducte (in special la coloane). Lipsa de uniformitate a incalzirii se corecteaza prin robinetele de reglaj.

05 La instalatiile cu pompe de circulatie se controleaza, cu ajutorul a doua manometre montate, unul pe racordul de intrare, celalalt pe racordul de iesire al pompei, daca aceasta dezvolta presiunea necesara. La instalatiile cu vase de expansiune inchise se verifica, de asemenea, ca presiunile date de pompe sa nu depaseasca presiunile admisibile pentru functionare. In faza a II-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in limitele a 5C) si dupa 2 ore de functionare, se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari, la corpuri de incalzire si armaturi. Se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect, daca ele sunt preluate in bune conditii, astfel incat sa nu apara neetanseitati, iar punctele fixe sa nu sufere deplasari. Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei. In timpul functionarii se urmareste cum lucreaza pompele, motoarele electrice, cuplajele dintre ele si cum se comporta armaturile. La racirea instalatiei se examineaza din nou toata instalatia spre a se controla etanseitatea. Dupa terminarea acestei examinari si dupa racirea instalatiei la temperatura ambianta, se reia proba, procedandu-se la o noua incalzire(faza I si faza II), facandu-se un control identic cu cel descris mai sus. Daca nici la a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalziri neuniforme si functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare. Dupa efectuarea probei, instalatia se goleste daca pana la intrarea in functionare exista pericolul de inghet. Rezultatele probei se consemneaza intr-un proces verbal. Proba de eficacitate Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut corect in proiect. Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata. Pentru ca verificarea sa fie concludenta, se va alege o perioada rece, in care remperaturile exterioare sa fie sub 0C si valoare lor medie zilnica sa nu varieaze cu mai mult de 3C fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente. Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri ncalzire se incalzeste cladirea cu cel putin trei zile inaintea probei, iar in ultimele 48 de ore inaintea probei, agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de 2C. Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele cladirii sa fie inchise. Proba de eficacitate dureaza 12 ore, cu masuratori din ora in ora. Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere, verificandu-se corelarea acestor parametrii conform graficului de reglaj calitativ. Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii, la o inaltime de 0,75 m de la pardoseala, in cazul incaperilor cu deschidere mai mare de 10 m, citirile se vor face pe zone cvasipatrate, cu suprafete de maximum 100 mp, tot la inaltimea de 0,75 m.

06 In incaperile de locuit masurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din incapere, la o distanta de cel putin 2 m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0,75 m de la pardoseala ; in cadrul probei se urmareste stabilitatea si uniformitatea temperaturii aerului din incaperi pe durata probei. Daca cladirea este expusa insoririi nu se iau in consideratie citirile de temperaturi efectuate intre orele 11 si 16. Pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii corespunzatoare, si anume : - pentru temperaturi exterioare 1/5 C - pentru temperaturi interioare 1/5 C - pentru temperaturile agentului termic 1/2 C Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire, iar in timpul masuratorilor ele vor fi ferite de influente perturbatorii (curenti de aer, radiatii termice, caldura umana etc.). Incaperile in care se masoara temperatura interioara vor fi : - la parter : incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite, in mod obligatoriu; de asemenea, alte camere dupa apreciere; - la ultimul nivel : incaperile de colt, in mod obligatoriu si, in alte incaperi, dupa aprecire. - la nivelurile intermediare : camerele dorite de beneficiar, insa cel putin 10% din numarul lor. Rezultatele probei de eficacitate se considera satisfacatoare, daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la -0,5C pana la +1C in cladirile civile si de la -1C pana la +2C in incaperile de productie. In cazul in care, mai mult de 10% din rezultatele masuratorilor de temperatura nu se incadreaza in aceste limite, proba se considera necorespunzatoare si va trebui sa fie reluata, dupa efectuarea remedierilor. Rezultatele probei de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala se consemneaza intr-un proces verbal. Probele instalatiilor de incalzire centrala (proba de eficacitate, proba la cald si proba la rece) se fac in prezenta reprezentatilor executantului (responsabil tehnic cu urmarirea executiei lucrarilor), beneficiarul (dirigintele de santier) si proiectantului. Data si ora inceperii probelor sunt anuntate in prealabil, prin grija beneficiarului (investitorului), la organele teritoriale ale Inspectiei de Stat in Constructii. e. Receptia instalatiei de incalzire Receptia preliminara Dupa efectuarea tuturor verificarilor si probelor, rezultatele acestora se consemneaza in procesul verbal de receptie preliminara. In procesul verbal se mai consemneaza si alte concluzii ale comisiei de receptie, referitoare la : - incheierea integrala a unor lucrari conform proiectului si prevederilor prescriptiilor tehnice, deficientele constatate si termenele de remediere ale acestora - masuri pentru asigurarea unei functionari normale in exploatare pe tot parcursul anului in garantie.

07 Receptia definitiva La receptia definitiva se va urmari : modul in care s-a comportat instalatia in exploatare pe parcursul perioadei de garantie daca executantul a realizat refacerile, remedierile, si completarile stabilite la receptia preliminara depistarea unor alte deficiente nesemnalate la timp de catre beneficiar

2. CONCLUZII In executarea instalatiei interioare de incalzire centrala se vor respecta urmatoarele : - Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala indicativ I.13/02 - Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente indicativ C.56-85 - Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire indicativ P.7/00 - Normele departamentale de protectia muncii in constructii editia 1975 - Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

Intocmit : Sing. E. Apas

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA 1. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea instalatiilor termice din centrala termica ce alimenteaza cu energie termica obiectivul proiectat. Tehnologia executarii instalatiilor termice din centrale termice comporta in principial urmatoarele faze si operatiuni: a. Receptia, sortarea si transportul tevilor si utilajelor ce trebuie montate in centrala termica. La executarea lucrarilor se vor folosi numai materiale ce corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului. b. Montarea utilajelor - Instalarea cazanelor se va face in conformitate cu prescriptiile I.S.C.I.R., C 31 si a datelor transmise de furnizor. - Asigurarea instalatiilor (cu apa calda pana la 115 gr.C) se va realize conf. PT A1/2010. - Montarea utilajelor din centrala termica se va face conform detaliilor tip de intalastii PCT. - Volumul I grupa I.2-montare agregate, aparate si accesorii; - Volumul I grupa I.4-recipienti. c. Montarea conductelor si armaturilor Executarea lucrarilor se va face conform catalogului de detalii, elemente si subansambluri tip instalatii I.P.C.T.-volumul I-grupa I.1-Conducte si accesorii. Traseele conductelor de legatura la utilaje vor fi alese astfel incat sa nu impiedice demontarea armaturilor si diferitelor parti ale aparatelor. Toate conductele se vor monta aparent. Armaturile de inchidere prevazute pentru separarea aparatelor sau a unor portiuni din aparate vor fi montate in locuri accesibile, iar cele care se manevreaza mai des vor fi amplasate astfel incat sa se ajunga la ele, fara intermediul unei scari. d. Proba instalatiilor termice din centrala termica Instalatiile termice din centrala termica se vor supune urmatoarelor probe : - proba la rece - proba la cald - proba la eficacitate Inainte de proba la rece se face spalarea instalatiei cu apa. Aceste probe se vor face odata cu probele la instalatiile interioare de incalzire centrala, conf. articolului 20 din Normativul I.13/2002

02 e. Termoizolatii si vopsitorii In vederea realizarii unor pierderi minime de caldura in centrala termica, conductele se vor izola cu cochilii din vata minerala de 30 mm grosime, caserate cu folie de aluminiu. Inainte de aplicarea termoizolatiei, conductele vor fi curatate si grunduite cu miniu de plumb. Toate conductele si utilajele neizolate si dispozitivele de aerisire vor fi vopsite cu vopsea de ulei. 3. Punerea in functiune a instalatiilor din centrala termica Dupa ce s-au efectuat operatiile de spalare si umplere, punerea in functiune comporta urmatoarele operatiuni: - fixarea limitelor de pornire si oprire a pompelor, temperature maxima pentru incalzire de 95 gr.C, si pentru apa calda menajera 60 gr. C - daca se constata pierderi de apa in intalatie, se completeaza cu apa dedurizata; - se pornesc pompele de circulatie In timpul functionarii se va urmari realizarea parametrilor agentilor termici secundari. 4. Instructiuni speciale In executia si exploatarea instalatiilor termice din centrala termica se vor respecta cu strictete NORME GENERALE DE PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR si NORME DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIA MUNCII specifice categoriilor de lucrari ce se executa.

Intocmit, Sing.E. Apas

I.S.C. Constanta Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari
PROGRAM Pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor de instalatii termice Interioare,C.T. si P.T., conform prevederilor art.22, litera ,,C din Legea Nr.10/1995 si a dispoz.nr. 15/05.03.2003 a Insp. De Stat in Constructii Nr. Lucrari ce se control., se Documente scrise Cine intoc. Nr. si Crt. verifica sau se recep.calit. PV-proces verbal si semneaza data act. si pt.care trebuie intocmite P.V.R.-pr.verb.de I-ICC incheiat documente scrise recep.calit. B-Benef. P.V.L.A.-pr.verb.de P-Proiect. lucr.ascunse E-Execut. 1.Verific.mater.si elementelor conduc. utilajelor in ce priveste aspectul, dimens.,marcajul si certific.de calit. P.V.R. B-E 2.Verific.golurilorde trecere a conduc.prin pereti si plansee. P.V. B-E 3.Verifi.traseelor conduc.si a imbinarilor acestora,montaj. P.V. B-E 4.Verif.montaj.suportilor ficsi si mobili,a pantei conductelor P.V.R. B-E 5.FAZA DETERMINANTA:proba de presiune la rece si la cald,proba de etanseit.a conduc.si rezervoarelor P.V.R. B-E-P-I 6.Proba de functionare si eficacitate a instalatiei P.V. B-E-P 7.Verific.izolatiei conductelor si aparatelor P.V.R. B-E 8.Ori de cate ori construc.sau beneficiarul considera ca este necesara prezenta proiectantului de specialitate BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

NOTA: 1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la col.2 2. Executantul va anunta in scris factorii interesati pt.participare cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea 3. La receptia obiectivului,un exemplar din programul prezent,completat se va anexa la Cartea Tehnica a Constructiei

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA

CAP. I DATE GENERALE 1. Denumire proiect 2. Adresa 3. Beneficiar : nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, loc. Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret : str. Constantei, nr.82, com. Tuzla, jud. Constanta : Consiliul Local Tuzla

CAP.II Paramaterii tehnici ai utilajelor ce intra sub incidenta ISCIR 1. Cazan de apa calda din fonta, pentru apa calda 80/60 gr.C buc 1 putere nominala kw 109 presiunea maxima bari 3 temperatura maxima 90C felul combustibililui combustibil lichid tip M cate doua supape de siguranta livrata de furnizorul cazanului reglata la 3,0 bari racord cos fum 200 mm automatizarea : termostat de reglare si termostat de siguranta temperatura minima a apei calde ce intra in cazan este stabilita de producatorul cazanului de +50C automatizare pentru functionare in cascada buc 1 300 l 1,5bari 3,0bari buc 1 90C 60C 8 bari 3,0 bari 10,0 bari 100 l

2. Vas de expansiune inchis cu membrana - capacitate - presiune initiala - presiune finala 3. Boiler vertical,apa calda menajera - temperatura maxima de lucru - agent primar - agent secundar - presiune maxima de lucru - agent primar - agent secundar - debit apa calda menajera

02 CAP. III. PERSONALUL DE EXPLOATARE Exploatarea instalatiilor termice se face cu personal calificat si specializat corespunzator de societati abilitate de M.L.P.T.L. si I.S.C.I.R. INSPECT I.T. Beneficiarul poate asigura exploatarea instalatiilor cu personal propriu sau cu personal din cadrul unor firme specializate. Centrala termica fiind echipata cu un cazan cu puterea nominala de 109 kw, personalul folosit la exploatare trebuie sa fie instruit de agentul economic autorizat de I.S.C.I.R. INSPECT I.T., care monteaza, verifica si pune in functiune cazanul. Instruirea personalul privind exploatarea si intretinerea echipamentelor (cazane, arzatoare) se face cu participarea firmelor furnizoare de echipamente, care vor certifica insusirea cunostintelor de catre personalul instruit. Periodic se vor verifica cunostintele personalului de exploatare si intretinere privind : - alcatuirea instalatiilor; - instructiunile de exploatare si intretinerea instalatiilor; - norme de prevenirea si stingerea incendiilor; - norme de protectia muncii; - drepturile si obligatiile personalului la locul de munca. Instructajul tehnic al personalului de exploatare si intretinere se face prin: - cursuri de pregatire corespunzatoare specializarii; - instructaj practice la instalatiile exploatate; - executarea unor exercitii specifice privind punerea intretinerea, repararea si inlaturarea unor incidente; - cunoasterea sculelor necesare interventiilor; - familiarizarea cu aparatura de siguranta, masura si control. In cazul avariilor beneficiarii centralelor termice vor anunta in mod obligatoriu, telefonic si prin fax, in cel mult 8 ore I.S.C.I.R. INSPECT I.T. In prescriptiile tehnice PTA1/2010 sunt stabilite toate obligatiile beneficiarilor in cazul unor avarii. CAP. IV. VERIFICARI, INCERCARI, PROBE SI RECEPTIA IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE A INTALATIILOR DE INCALZIRE Verificarile, incercarile si probele se executa conform Normativului pentru proiectare si executarea instalatii de incalzire centrala I.13/02. Inaintea efectuarii probelor se verifica : Concordanta instalatiilor si a echipamentelor cu proiectul de executie. Verificarea materialelor si a echipamentelor se face pe baza certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice puse la dispozitie de furnizori. Probele la care se supun instalatiile sunt : - proba la rece - proba la cald; - proba de eficacitate; - proba de functionare a echipamentelor. Verificarile se efectueaza asupra utilajelor din centrala termica si a sistemelor de reglare automata, de tratare a apei, automatizari.

03 Proba de functionare poate fi simultana cu proba de eficacitate sau cu proba la cald (conform Normativ I.13/02). Receptia se va face conform Legii privind calitatea in constructii (Legea nr.10/1995) si Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente (HG nr. 273/1994). Etapele de realizare a receptiei sunt : - receptia la terminarea lucrarilor - receptia finala (dupa perioada de garantie); - praba la rece, la cald si verificarea tehnica periodica a cazanelor se face conform PTA1/2010. CAP. V. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE Prevederile din prezentul capitol se refera la centrale termice folosite pentru alimentarea cu caldurea a instalatiilor de incalzire centrala si de preparare centralizata a apei calde de consum. Exploatarea centralelor termice mici (de capacitate de pana la 0,3 MW) se realizeaza conform Ghidului de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici (GP 051). Cazanele se exploateaza si se verifica dupa prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. PTA1/2010. a) Punerea in functiune a centralei termice Punerea in functiune a centralei termice se face dupa efectuarea verificarilor si probelor la lucrarile receptionate. La punerea in functiune se respecta precizarile din cartile tehnice ale utilajelor (cazane, arzatoare). Punerea in functiune se efectueaza dupa verificarea existentei tuturor elementelor de siguranta, precum si reglarea acestora (presiunea de declansare a supapelor si setarile termostatelor). Se verifica sistemul de alimentare cu combustibil. Punerea in functiune cuprinde urmatoarele operatiuni : a1 umplerea instalatiei; a2 pornirea instalatiei; a3 reglarea instalatiei. a1. Umplerea instalatiei Umplerea instalatiei se face cu apa tratata, la parametrii impusi de producatorul cazanului. Inainte de umplere de deschid toate vanele din circuitele interioare de incalzire precum si robinetele de dezaerisire si se inched robinetele de golire. Pentru umplere se foloseste direct presiunea apei tratate. Racordarea se face in conducta retur a instalatiei de incalzire prin intermediul unui record permanent prevazut cu o armature de retinere, pentru a impiedica patrunderea apei din instalatia de incalzire in instalatia din care se face alimentarea. Robinetele de dezaerisire se inched la aparitia apei. Racordul de umplere se va decuple de la instalatia de apa dupa umplerea instalatiei de incalzire. Se va urmari ca in instalatie sa se realizeze : - presiunea minima de 1,5 bari (care va fi marcata pe manometre); - se regleaza supapele de siguranta pentru declansare la presiunea maxima de 3,0 bari (care va fi marcata de manometre).

04 Atentiune : in cazul unei avarii (spargere conducte) umplerea instalatiei nu se va face brusc cu apa rece care sa ajunga in cazanul incins. a2. Pornirea instalatiei Pornirea instalatiei se face dupa verificarea umplerii, verificarea instalatiei de ardere si efectuarea operatiilor pregatitoare prevazute in cartile tehnice ale cazanelor si arzatoarelor. a3. Reglarea instalatiei Reglarea la punerea in functiune se face in scopul realizarii parametrilor proiectati ai instalatiilor in functiune de sistemul de automatizare. In cazul sistemelor de incalzire neautomatizate (cazanele si arzatoarele functioneaza totusi automatizat) se stabileste manual de catre personalul de exploatare, temperature apei ce iese din cazan. Dupa o zi de functionare se procedeaza la reglarea temperaturii stabilite anterior. a4. Oprirea instalatiei Pentru oprirea manuala a instalatiei se executa : - stingerea focurilor prin oprirea alimentarii cu combustibil; - oprirea pompelor de circulatie temporizat dupa oprirea focurilor sau cand agentul termic are o temperature de 25-30 gr.C; - verificarea etanseitatii robinetelor de inchidere a alimentarii cu combustibil; - scoaterea de sub tensiune a instalatiilor de forta. b) Regimul de exploatare curenta a centralei termice Exploatarea curenta se asigura prin buna functionare a centralei termice atat pe ansamblul acesteia cat si pentru fiecare din elementele componente ale centralei. Exploatarea curenta impune: b1. Verificarea starii instalatiilor Se face permanent urmarindu-se : - realizarea sigurantei : armaturi de siguranta, elemente de miscare (motoare, pompe), protectia contra electrocutarii; - etanseitatea echipamentelor, armaturilor si conductelor; - inlaturarea pierderilor de agent termic; - nivelul zgomotelor produse de echipamentele in miscare; - compararea indicatiilor aparatelor de masura cu aparate etalonate; - starea izolatiei termice a echipamentelor si conductelor; - inscrierea parametrilor. b2. Supravegherea si urmarirea functionarii In centrala termica, cu prioritate, se urmareste functionarea elementelor care realizeaza siguranta instalatiei astfel : - la cazane : pozitia armaturilor de siguranta, de inchidere, de reglare, de golire, de aerisire precum si a aparatelor de masura si control; - la instalatia de alimentare cu combustibil si de ardere (combustibil lichid si gazos) se urmareste pozitia organelor de inchidere, functionarea arzatorelor corespunzator cartii tehnice, masurarea compozitiei gazelor de ardere, aerisirea, umplerea si golirea rezervorului; - la instalatia de preparare a apei calde de consum se urmareste pozitia corecta a armaturilor, indicatiile aparatelor de masura si control;

05 la instalatia de incalzire cu apa se urmareste functionarea statiei de tratare a apei conform cartii tehnice, indicatiile aparatelor de masura si control; - la instalatia de automatizare, de siguranta si functionare se urmareste incadrarea parametrilor agentului termic in limitele de siguranta, setarea corecta a termostatelor, functionarea instalatiei de semnalizare si avertizare; - asigurarea circulatiei apei in instalatie prin dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor si utilajelor, golirea conductelor si utilajelor in punctele cele mai de jos, manevrarea usoara a organelor de inchidere, reglare, golire si aerisire; - mentinerea in bune conditii a izolatiei termice si a protectiei mecanice aferente acesteia si a starii instalatiei ; - functionarea instalatiilor electrice (iluminat, forta, automatizare). b3. Corectarea regimului de functionare Reglarea furnizarii se face in scopul stabilirii corelarii acesteia cu necesarul de caldura, folosind mijloace automate sau manuale. Se are in vedere variatia caldurii furnizate de cazane (prin actionare asupra arzatorului sau prin pornirea-oprirea mecanica a cazanelor in cascada), variatia temperaturii agentilor termici la cazane, in circuitele centralei si pe ramurile de plecare la consummator. b4. Controlul calitatii agentului termic Caracteristicile de calitate ale apei utilizate ca agent termic trebuie sa se inscrie in limitele indicate de producatorii de echipamente (cazane). Pe parcursul exploatarii instalatiilor se verifica periodic compozitia chimica a apei, luanduse masuri pentru incadrarea acesteia in parametrii normali. b5. Intretinerea instalatiilor din centrala termica. Intretinerea instalatiilor din centrala termica se face cu scopul asigurarii functionarii in vederea realizarii parametrilor din proiect astfel : - utilajele se intretin conform cartilor tehnice; - la armaturi : asigurarea etanseitatilor, inlocuire de garnituri - la organele de retinere si siguranta : curatirea scaunelor, schimbare garnituri, reetalonare; - la separatoare de namol, curatire filtru; - la conducte si izolatii: inlaturare neetanseitatii, spalare conducte colmatate, fixare suporti, completari de izolatii. Pentru identificarea circuitelor si utilajelor se prevede etichetarea acestora, precum si indicatoare cu pozitia inchis sau deschis pentru vane. CAP. VI. REVIZII Revizia este operatia de verificare si restabilire a starii initiale a instalatiei in vederea functionarii in conditii normale si sigure. Aceasta se face obligatoriu vara. Se au in vedere rezultatele constatarilor Personalului de exploatare in perioada de functionare din timpul iernii, mentionate in registru de control, precum si a unei probe hidraulice care se face la sfarsitul perioadei de incalzire. Operatiile de revizie constau in verificarea starii fizice a : - utilajelor; - conductelor si armaturilor; - a izolatiei termice si a protectiei acesteia.

06 Instalatia de automatizare si siguranta se intretine, verifica si revizuieste de catre o unitate specializata, conform prevederilor producatorului. Rezultatele verificarilor facute la revizie se consemneaza intr`un process verbal, care sta la baza reparatiei instalatiei. CAP. VII. REPARATII Reparatia este operatia de remediere prin care se asigura functionarea centralei termice la parametrii prevazuti in proiect. Dupa amploarea si cauzele care conduc la necesitatea efectuarii reparatiei se disting : a) reparatii curente se fac: - pe baza constatarilor facute la revizii; - preventive pentru elementele la care se intrevede ca vor putea apare disfunctiuni in urmatorul sezon de incalzire; - accidentale, in urma unor defectiuni, deteriorari, avarii. b) reparatii capitale (care pot fi insotite si de lucrari de modernizare) Perioada si data reparatiei se stabilesc in functiune de constatarile facute cu ocazia verificarile si reviziilor facute in decursul exploatarii sau prin expertiza tehnica. Se are in vedere: - gradul de uzura al elementelor instalatiei si influenta in exploatare; - frecventa aparitiei defectiunilor si starea remedierilor facute; - gradul de corodare. In cadrul reparatiilor capitale se pot face inlocuiri de utilaje in functie de durata normala de serviciu precizata de furnizorii de echipamente. Reparatiile capitale se planifica a fi effectuate in vara. CAP. VIII. DEFECTIUNI, INCIDENTE, AVARII In vederea prevenirii producerii accidentelor la centralele termice se iau urmatoarele masuri : - elaborarea si afisarea schemelor operative de interventie pentru incidente si avarii; - executarea instructajelor si exercitiilor de prevenire a incidentelor; - reglarea si mentinerea in perfecta stare de functionare a ventilelor de siguranta si a aparatelor de masura si control; - pastrarea documentelor de certificare a calitatii echipamentelor, cartilor tehnice ale utilajelor, procese verbale de autorizare si functionare, mentinerea intacta a placii de timbru pe utilajele respective; - efectuarea probelor la echipamente, conducte si armature la presiunea necesara la rece si la cald. CAP. IX. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR A. Dotari P.S.I. A.1. Centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevad in sala cazanelor cu: - un stingator de incendiu cu spuma chimica de minim 6 kg - un stingator de incendiu cu pulbere si CO2 de minum 6 kg La centralele cu combustibil lichid sub fiecare injector se prevede cate o tava etansa din tabla, umpluta cu nisip, pentru evitarea imprastierii pe pardoseala a eventualelor pierderi de combustibil. La centralele cu combustibil gaze sau GPL se prevede un detector de gaze cu electroventil.

07 A.2. Pentru depozitele inchise cu combustibil lichid din exteriorul constructiei se asigura, pentru fiecare 20 tone capacitatea minimum : - doua stingatoare portative cu spume de minimum 6 kg; - un stingator transportabil cu spuma minimum 50 kg; - una lada cu nisip, de 0,5 mc - una lopata. Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este obligatoriu in timp executiei in toate etapele de exploatare a instalatiilor de incalzire centrala, inclusiv in timpul operatiilor de revizii, reparatii, inlocuiri si dezafectari. Personalul de exploatare va fi instruit corespunzator in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor conform cerintelor dispozitiilor generale in vigoare aprobate cu OMI nr. 1080/2000 si OMI nr. 1023/2000. In timpul reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor, dezafectarii instalatiilor, raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor si persoanelor care efectueaza aceste operatii. Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta. Personalul care exploateaza instalatiile va fi instruit atat inaintea darii in exploatare a instalatiilor, cat si periodic, in timpul exploatarii instalatiilor, verificandu-se insusirea cunostintelor. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis/sudura lipire cu flacara sau arcuri electrice, topire de materiale hidroizolante, etc. se va face un instructaj special cu personalul care realizeaza aceste operatii. In vederea evitarii riscului producerii exploziilor si incendiilor, generatoarele de acetilena folosite la sudura se amplaseaza in spatii ventilate situate la minim 10 m de sursele de caldura sau cabluri si minim 5 m fata de butelia de oxygen. In centralele termice cu gaze se interzice controlul etanseitatilor la gaze cu flacara. Incaperile centralelor termice vor avea planuri de evacuare in caz de incendiu. Nu se executa concomitant sudura electrica si taiere cu flacara oxiacetilenica. Spatiile in care se realizeaza suduri se imprejmuiesc cu panouri rezistente la foc evacuandu-se materialele combustibile si interzicandu-se accesul altor personae decat cele care efectueaza lucrarile. In spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispositive sau unelte care pot produce scantei. Zonele unde sunt amplasate rezervoarele de depozitare combustibil lichid vor fi marcate cu indicatoare de avertizare pentru produse inflamabile vezi STAS 297/2-80 indicator de avertizare figura 14. Centralele termice vor avea afisate in zonele accesibile planul de evacuare in caz de incendiu si telefonul pompierilor. CAP. X. PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII Cerintele privind protectia, siguranta si igiena muncii se respecta in toate etapele privind executarea si exploatarea centralelor termice (inclusive revizii, reparatii, inlocuiri, dezafectari). Conducatorii unitatilor ce realizeaza executia sau exploatarea centralelor termice au obligatia sa asigure :

08 luareade masuri oragnizatorice de creare a conditiilor de securitatea muncii; realizarea instructajului de protectia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile; controlul aplicarii si respectarii normelor si masurilor de protectia muncii; verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectia muncii; instaltiile cu pericol de accidentare se prevad cu dispositive de protectie necesare. Operatiile de exploatare se efectueaza numai de personalul calificat instruit in acest scop. Instructajul va contine si masurile ce se impun pentru manevrele necesare in vederea evitarii unor accidente. Instalatiile vor fi echipate cu dispozitivele de protectie necesare in vederea evitarii accidentelor, dublate de dispozitivele de avertizare corespunzatoare. Masurile de protectia muncii indicate in prezentul ghid nu sunt limitative, ele vor fi completate de cei care executa si de beneficiarii centralelor termice cu instructiuni specifice. Acestea vor fi afisate in fiecare centrala termica. Centrala termica va fi dotata cu trusa sanitara, material pentru protectia muncii si trusa unelte. CAP. XI. LISTA PRESCRIPTIILOR DE BAZA CE TREBUIESC RESPECTATE IN EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE I.13/02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala; I.13/02 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala; P.118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; G.P. 041 Ghid pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire centrala cu apa cu temperature maxima de 115 gr. C; C.300 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; C.56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente; G.P. 051 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici; Ordinul 9/N/15.03.93 MLPAT Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii; Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii; Legea nr. 137/1995 Legea protectiei mediului; H.G. 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei; O.M.S. Norme de medicina muncii; H.G. 266/1994 Hotararea pentru aprobarea clasificatiei si a duratei normale de functionare a mijloacelor fixe; Ord. M.I. nr. 775/1998 Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor; O.M.I. nr. 1080/2000, nr. 1023/2000 Dispozitii generale in vigoare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a respectarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor; D.G.P.S.I.-005 Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

09 STAS 297/2 Indicatoare de securitate; STAS 7132 Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperature maxima de 115 gr. C; PTA1/2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri < 400 kw.

Intocmit, Sing. E. Apas

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari ANTEMASURATOARE Instalatii incalzire interioara Distributie 01. IA23A1 Termometru 02. IA23B2 Manometru 03. IA23I1 Teaca pentru termometru 04. IA23J1 Stut pentru armaturi de control 05. IC10B1(asim) Teava polipropilena cu insertie Pn 20 20 x 3,4 mm 06. IC10C1(asim.) idem 25 x 4,2 mm 07.IC10D1(asim) idem 32 x 5,4 mm 08. IC10E1(asim) idem 40 x 6,7 mm 09. IC10F1(asim) idem 50 x 8,4 mm 10. IC10G1(asim) idem 63 x 10,5 mm 11. IC10H1(asim) idem 75 x 12,5 mm 12. IC51A2 Suporti sustinere conducte 13. IZD05A1 Grunduire suporti 14. VC22C1(fara mater) Dispozitiv sustinere 15. VC23D1 Dispozitiv sustinere 16. FC11A2 Palnie 17. SA13A1 Conducta PVC golire Dn 20 mm 18. IC34C1 Coturi polipropilena cu insertie Pn20 20 mm 19. IC34D1(asim) idem 25 mm 20. IC34E1(asim) idem 32 mm 21. IC34F1(asim) idem 40 mm 22. IC34G1(asim) idem 50 mm 23. IC34H1(asim) idem 65 mm 24. IC34I1(asim) idem 75 mm 25. IC34M1(asim) Teuri polipropilena cu insertie Pn 20 20 x 20 x 20 mm 26. IC34N1(asim) idem 25 x 20 x 20 mm 27. IC34N1(asim) idem 25 x 20 x 25 mm 28. IC34O1(asim) idem 32 x 20 x 20 mm 29. IC34O1(asim) idem 32 x 25 x 32 mm 30. IC34O1(asim) idem 32 x 25 x 20 mm 31. IC34P1(asim) idem 40 x25x20 mm 32. IC34P1(asim) idem 40 x32 x25 mm buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 m 188 m 88 m 38 m 46 m 15 m 28 m 70 buc67 to0,20 kg200 kg200 mp 1 m 20 buc70 buc28 buc 8 buc10 buc 4 buc 4 buc12 buc 4 buc 2 buc 2 buc 4 buc 2 buc 4 buc 4 buc 2

02 33. IC34P1(asim) idem 40 x 20 x 32 mm 34. IC34Q1(asim) idem 50 x 40 x 25 mm 35. IC34Q1(asim) idem 50 x 32 x 25 mm 36. IC34Q1(asim) idem 50 x 40 x 40 mm 37. IC34R1( asim)idem 63 x 25 x 50 mm 38. IC34R1(asim) idem 63 x 32 x 63 mm 39. IC34R1(asim) idem 63 x 20 x 50 mm 40. IC34S1(asim) idem 75 x 63 x 63 mm 41. ID06A2(asim) Robinet golire3/4 42. ID06C1(asim) idem 2 43. IC54A1(asim) Lira de dilatare 40 x 6,7 mm 44. IC54A1(asim) idem 63 x 10,5 mm Coloane 45. IC09B1(asim) Teava polipropilena cu insertie Pn20 20 x 3,4 mm 46. IC09C1(asim) idem 25 x 4,2 mm 47. IC39B1 Teava protectie 11/4 48. IC39C1 idem 11/2 49. ID06A1(asim) Aerisitor coloana 50. ID06A1(asim) Robinet aerisire 51. IC35D1 Bratari conducte 3/4 52. IC35E1 idem 1 53. IC34C1(asim) Coturi polipropilena cu insertie Pn20 20 mm 54. IC34D1(asim) idem 25 mm 55. IC34M1(asim) Teuri polipropilena cu insertie Pn20 20 x 20 x 20 mm 56. IC34N1(asim) idem 25 x 20 x 20 mm 57. ID06A1(asim) Robinet cu sfera 58. ID06A2(asim) idem 59. ID06A1(asim) Robinet golire Legaturi 60. IC08C1(asim) Teava polipropilena cu insertie Pn20 20 x 3,4 mm 61. IC35D1 Bratari conducte 3/4" 62. IC52A1 Rozete legaturi 63. IC50A2 Cot cu racord olandez 64. ID01A2 Robinet cu ventil dublu reglaj 65. ID01A2(asim) Robinet retur radiator 66. ID15A1 155 Robinet aerisire 67. IC34C1 Coturi polipropilena cu insertie Pn 20 20 mm

buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2

m 227 m 20 buc 64 buc 12 buc 24 buc 24 buc 114 buc 10 buc 18 buc 2 buc 62 buc 12 buc 32 buc 12 buc 44 m 208 buc126 buc 52 buc 63 buc 63 buc 63 buc 63 buc189

Corpurilor incalzire 68. IB01A01(asim.fara mater.) Radiator panou din otel cu h = 500, 600 mm tip 11 si 22 mp207 69.IC35F1(asim) Set sistem prindere cu dop si aerisitor, h=500 mm buc 21

03 70.IC35F1(asim) idem h = 600 mm Izolatii probe diverse 71.IZD06B1 Vopsirea dispozitivelor 72.IE01C1 Efectuarea probei de etanseitate 73.IE02C1 Efectuarea probei de dilatare-contractare 74.IE05A1 Demontare si remontare radiatoare 75.IE07C1 Spalare cu apa 76.Materiale probe 620.28.18 apa 330.48.35 teava 440.03.51 flanse Dn 20 LISTA RADIATOARE 01. Radiator panou din otel cu h = 500 mm, tip 22 cu L = 0,6 m 02. idem cu L = 0,7 m 03. idem cu L = 0,8 m 04. idem cu L = 0,9 m 05. idem cu L = 1,0 m 06. idem cu L = 1,1 m 07. idem cu L = 1,2 m 08. idem cu L = 1,5 m 09. idem cu L = 1,8 m 10. Radiator panou din otel cu h = 600 mm, tip 11 cu L = 0,4 m 11. idem cu L = 0,6 m 12. Radiator panou din otel cu h = 600 mm, tip 22 cu L = 0,4 m 13. idem cu L = 0,5 m 14. idem cu L = 0,7 m 15. idem cu L = 0,8 m 16. idem cu L = 0,9 m 17. idem cu L = 1,0 m 18. idem cu L = 1,1m 19. idem cu L = 1,4 m 20. idem cu L = 1,6 m buc 42 to 0,20 mp207 mp207 mp207 mp207 mc 3 m 10 buc 4

buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc

7 1 2 2 2 1 1 2 3 5 5 1 2 1 14 4 1 5 2 2

Intocmit, Sing. E. Apas

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari ANTEMASURATOARE Instalatii incalzire centrala termica si rezervor combustibil 01. IA02H1(asim) Cazan de incalzire centrala din fonta, pentru apa calda 80/60 gr.C cu Q = 109 kw, randament minim 90%, complet automatizat, functionare cu combustibil lichid tip M buc 1 02. IA27A1(asim) Arzator functionand cu combustibil lichid tip M, la puterea cazanului, cu absorbtie buc 1 03. ID06B2(asim) Pompa circulatie agent termic incalzire radiatoare,de linie, cu D = 5 mc/h, H = 7 mCA, U = 220V/50Hz, Dn 40 mm buc 1 04. ID06A3(asim) Pompa circulatie agent termic boiler, de linie, cu D = 0,3 mc/h, H = 4 mCA, U = 220 V/50 Hz, Dn 25 mm buc 1 05. ID06A3(asim) Pompa recirculare cazan,de linie, cu D = 1,5 mc/h, H = 4 mCA, U = 220V/50Hz, Dn 25 mm buc 1 06. ID06A3(asim) Dispozitiv magnetic anticalcar 1 buc 1 07. ID06A3(asim) Pompa combustibil lichid tip M, D = 20 l/min, H = 10 mCA buc 1 08. SE01A1(asim) Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de 300 l buc 1 09. SE01A1(asim) Vas de expansiune inchis cu membrana 12 l buc 1 10. IA22A1 Boiler vertical debit 100 l/h buc 1 11. IA32A1 Filtru de impuritati Dn 65 mm buc 1 12. IA30A1 Filtru combustibil lichid tip M buc 1 13. IA37B1 Rezervor depozitare combustibil lichid tip M, cu pereti dubli, 5 000 l buc 1 14.IA33A1 Rezervor de zi 1000 l buc 1 15. A.S. Opritor de flacari Dn 50 mm buc 2 16. ID04B1 Ventil cu trei cai motorizat D = 5 mc/h buc 1 17.IA23A1 Termometru 0-100 gr.C buc 4 18. IA23B1 Manometru buc 4 19.IA23I1 Teaca pentru termometru buc 8 20.IA23J1 Stut pentru armaturi de control buc 8 21.IA24D1 Supapa de siguranta 1 buc 2 22.IA24A1 Supapa de siguranta buc 1 23.IC10A1(asim) Teava otel neagra trasa 1/2 m 16 24.IC10C1(asim) idem 1 m 69 25.IC10D1(asim) idem 11/4 m 11 26. IC20C1(asim) Teava otel constructii fara sudura 57 x 4mm m 52

02 27. ID06A1(asim) Robinet automat de aerisire buc 2 28. ID06A1(asim) Robinet cu sfera buc 4 29. ID06A2(asim) Robinet golire 3/4 buc 5 30. ID06A3(asim) Robinet cu sfera fonta 1 buc 10 31. ID06B2(asim) idem 11/2 buc 2 32. ID06C1(asim) idem 2 buc 6 33. ID14B2 Robinet retinere 1 buc 2 34. ID14C1 idem 11/2 buc 1 35. IC54B2 Racord olandez 1 buc 10 36. IC54C1 idem 11/4 buc 8 37. FC11A2 Palnie mp 2 38. TFA02A1 Coturi Dn 50 mm buc 10 39. VC22D1 Dispozitiv sustinere si ancorare kg 100 40. VC23D1 Dispozitiv sustinere si ancorare kg 100 41. TFA01F1(asim) Racord flexibil otel inox, cazan cos fum 200 mm m 3 42. IC20XB1(asim) Montat cos fum inox, izolat, cu pereti dubli, Dn 250 mm, H = 14 m buc 1 43. IC42A1 Distribuitor colector Dn 120 mm cu 1 stut Dn 25mm, 2 stuturi Dn 65 mm, 1 stut 3/4" buc 2 44. IZH03B1(asim) Izolarea conductelor cu cochilii caserate cu folie de Al cu grosimea izolatiei de 30 mm - teava otel neagra trasa 1/2 m 16 - idem 1 m 69 - idem 11/4 m 11 - teava constructii fara sudura 57 x 4 mm m 52 - idem Dn 120 mm m 3 45. IZJ03A1 Sustinerea termoizolatiei mp 49 46. IZJ07A1 Grunduirea conductelor + rezervor combustibil mp 40 47. IZI07A1 Protectia izolatiei cu tabla zincata 0,8 mm mp 40 48. IZI07A2 idem montare mp 40 49. IZD05B1 Grunduire dispozitiv sustinere to 0,10 50. IZD06B1 Vopsire dispozitiv sustinere to 0,10 51. IE03A1 Efectuarea probei de etanseitate 3/8-1 m 96 52. IE03C1 idem 54-83 mm m 55 53. IE04A1 Efectuarea probei de dilatare-contractare 3/8-1 m 96 54. IE04C1 idem 54-83 mm m 55 55. TFC01C1 Spalare conducte m151 56. A.S. Materiale probe 620.28.18 apa mc 3 teava m 10 330.48.35 440.03.51 flanse Dn 20 buc 4 620.27.41 energie electrica kw 5 Intocmit. Sing. Apas E.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari ANTEMASURATOARE Lucrari constructii aferente rezervor combustibil 01. TsA04C1 Sapatura manuala de pamant 15,0 x 0,5 x 2,00 = 15,00 mc 4,0 x 2,0 x 2,50 = 20,00 mc mc 35 02. TsD01C1 Imprastierea pamantului in straturi uniforme de cate 10 cm fiecare, cu lopata Idem TsA04C1 = 35 mc Se scade : 3,5 x 1,70 x 1,70 = 10,11 mc 19,89 mc x 1,2 = 24,89 mc mc 24,9 03. TsD04B1 Compactarea umpluturii de pamant cu maiul de mana Vezi TsD01C1 = 24,90 mc mc 24,9 04. TRA01A05P Transport pamant excedentar cu auto la 5 km Vezi TsD01C1 = 10,11 mc x 1,8 to/mc = 18,20 to to 18,2 05. TRI1AA01C1 Incarcarea manuala a pamantului in auto Idem TRA01A05P = 18,2 to to 18,2 06. TRB01C13 Transport pamant excedentar cu roaba Idem TRA01A05P = 18,2 to to 18,2 07. CA01J1 Beton simplu B100 egalizare 4,0 x 2,00 x 0.10 = 0,8 mc mc 0,8 08. 2100933 Beton B100 Idem CA01J1 = 0,80 mc x 1,03 = 0,9 mc mc 0,9

Intocmit, Sing. E. Apas

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.A.D. CS lucrari LISTA CU DOTARI P.S.I. CENTRALA TERMICA a) 1. 2. 3. DOTARI P.S.I. IN C.T. Stingator de incendiu cu pulbere de minimum 6 kg Stingator de incendiu cu CO2 minimum 6 kg Tava etansa din tabla neagra umpluta cu nisip buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1 buc 1

b) DOTARI MEDICO-SANITARE 1. Trusa sanitara c) UNELTE 1. Trusa d) ECHIPAMENT DE PROTECTIE 1. Salopeta

e) DOTARI P.S.I. PENTRU REZERVOR DEPOZITARE COMBUSTIBIL MONTAT SUBTERAN LA EXTERIOR 1. Stingator portativ cu spuma de minim 6 kg buc 2. Stingator transportabil cu spuma de minim 50 kg buc 3. Lada cu nisip de 0,5 mc buc 4. Lopata buc

2 1 1 1

Intocmit
Sing. E. Apas

Obiectiv:
Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FORMULARUL F4
Ofertant

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ INSTALATII DE INCALZIRE IN CENTRALA TERMICA
Nr. crt. 0
1

Denumirea 1 Cazan incalzire centrala din fonta, Q = 109 kw, pentru apa calda 80/60 grd.C, cu preparare prioritara apa calda menajera, cu regulator electronic si automatizare Arzator pe combustibil lichid tip M, cu debitul la capacitatea cazanului

U/M 2

Cantitate Pret unitar a (LEI/UM) 3 4

Valoarea (exclusiv TVA) mii lei (col 3 x 4) 5

Furnizorul (denumire, adresa, tel., fax) 6

Fisa tehnica atasata 7

buc.

Fisa tehnica nr.1 Fisa tehnica nr.2

buc.

3 4 5

Supapa de siguranta 1 buc Pompa recirculare cazan, de linie, cu D = 1,5 mc/h, H = 4 mCA Pompa circulatie agent termic incalzire, de linie, cu D = 5 mc/h, H = 7 mCA Pompa circulatie agent termic boiler, de linie, cu D = 0,3 mc/h, H = 4 mCA Boiler vertical preparare apa calda menajera, 100 l/h, echipat cu rezistenta electrica Vas de expansiune inchis cu membrana, 300 l, incalzire Ventil cu trei cai motorizat, D = 5 mc/h Cos de fum otel inox, izolat, cu pereti dubli, D = 250 mm, H = 14 m Filtru de impuritati Dn 65 mm Termostat de camera buc 1 1 Rezervor de combustibil tip M, metalic, cu pereti dubli, 5 000 l Rezervor de zi combustibil lichid tip M, 500 l buc 2 1

Fisa tehnica nr.3 Fisa tehnica nr.4 Fisa tehnica nr.5 Fisa tehnica nr.6 Fisa tehnica nr.7 Fisa tehnica nr.8 Fisa tehnica nr.9 Fisa tehnica nr.10 Fisa tehnica nr.11 Fisa tehnica nr.12 Fisa tehnica nr.13 Fisa tehnica nr.14

buc buc

buc buc buc buc buc

1 1 1

8 9 10

1 1

11 12 13

buc

14

buc

15 16 17 18. 19

Filtru de combustibil lichid tip M Pompa combustibil lichid tip M Vas de expansiune inchis apa rece, 12 l Dispozitiv magnetic anticalcar 1 Supapa de siguranta , boiler Tablou electric si de automatizare TOTAL

buc buc

1 1

buc buc buc buc

1 1 1 1 lei Proiectant Sing. Apas E.

Fisa tehnica nr.15 Fisa tehnica nr.16 Fisa tehnica nr.17 Fisa tehnica nr.18 Fisa tehnica nr.19

20

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 1


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Cazan de incalzire Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv din fonta -automatizare -functionare cu combustibil lichid tip M -cu racord la cos de fum -debit caloric nominal 109 kw -debit caloric minimal 62,25 kw -temperatura apei la intrare 60C -temperatura apei la iesire 80C -presiunea nominala 6 bari -presiunea de lucru 3 bari -presiunea de incercare 8 bari -pierderea maxima de presiune circuitul de apa 0,6 mCA -randamentul termic minim la sarcina nominala si minimala 90% -depresiunea la racordul cosului max 4 mCA -conditii de montaj independent cu distanta intre cazane de 0,5 m

Producator 3

-dimensiuni de gabarit: - inaltimea maxima - latimea maxima - lungimea maxima -se vor indica dimensiunile cazanului H, l, L (m) -racorduri - intrare apa mm - iesire apa mm - racord cos fum mm - continut apa l - greutate kg -cazanul va fi echipat cu instalatie de automatizare si protectie proprie care va cuprinde: - protectie de presiune prin doua supape calculate si livrate de furnizorul cazanului - termostat de reglare si siguranta - clapeta automate la racordul de cos Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -randamentul garantat la sarcina normala 90% -randamentul minim la sarcina minima 90% -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana si avizul ISCIR Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima pentru corpul cazanului 5 ani -garantia minima pentru dispozitivele de automatizare, protectie si masura 1 an -termenul de livrare a problemelor ivite in garantie 3 zile -asigurarea pieselor de schimb postgarantie 10 zile -durata minima de viata pentru corpul cazanului de fonta 35 ani -durata minima de viata pentru dispozitivele de automatizare, protectie si masura 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 2


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Arzator Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv automatizat -combustibil utilizat-combustibil lichid tip M -consum maxim de combustibil 10,43 kg/h -arzatorul va fi echipat cu:filtru brut, filtru fin, racorduri flexibile, cutie de control -putere maxima instalata: 5kw, tensiune 220V/50Hz -nivel zgomot max. 70 dB la 1 m de arzator -comenzi reglare-aprindere electronica -protectie-detector de flacara Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana si avizul ISCIR -arzatorul va fi livrat de fabricantul cazanului care va garanta compatibilitatea cazan-arzator -se va prezenta fisa cu compozitia gazelor arse (CO, CO2, Nox, cenuse)

Producator 3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie 3 zile -asigurarea pieselor de schimb in postgarantie 15 zile -garantia minima 1 an, durata minima de viata 20 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 3


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Supapa de siguranta cazan Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -fluid: apa -diametrul nominal: 1 -presiune: 3 bari -temperatura: 5-110C Specificatii de performanta si conditii -sa prezinte cartea tehnica in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 1 an -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -asigurarea pieselor de schimb in postgarantie- 10 zile -durata minima de viata- 10 ani

Producator 3

Alte conditii cu caracter tehnic 5

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 4


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa recirculare cazan Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv: de linie -debit: 1,5 mc/h -inaltimea de pompare- 4 mCA -temperatura maxima de lucru- 110C -puterea maxima a motorului- 0,25 kw -tensiunea 220/380V, frecventa 50 Hz -randament minim globat- 70% -nivel maxim admisibil de zgomot- 50 dB la 1 m distanta -diametrul nominal Dn 25 mm Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa posede agrementare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana -grad de protectie IP44

Producator 3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -asigurarea pieselor de schimb- 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant, Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 5


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie agent termic incalzire Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv: de linie -debit: 5 mc/h -inaltimea de pompare- 7 mCA -temperatura maxima de lucru- 110C -puterea maxima a motorului- 0,5 kw -tensiunea 380V, frecventa 50 Hz -randament minim globat- 70% -nivel maxim admisibil de zgomot- 50 dB la 1 m distanta -diametrul nominal Dn 40 mm Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa posede agrementare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana -grad de protectie IP44

Producator 3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -asigurarea pieselor de schimb- 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 6


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa circulatie agent termic boiler Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv: de linie -debit: 0,3 mc/h -inaltimea de pompare- 4 mCA -temperatura maxima de lucru- 110C -puterea maxima a motorului- 0,20 kw -tensiunea 220 V, frecventa 50 Hz -randament minim globat- 70% -nivel maxim admisibil de zgomot- 50 dB la 1 m distanta -diametrul nominal Dn 25 mm Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa posede agrementare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana -grad de protectie IP44

Producator 3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -asigurarea pieselor de schimb- 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 7


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler vertical preparare apa calda menajera Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -debit nominal- 100 l/h acm -presiune maxima de lucru- 8,0 bari -echipat cu rezistenta electrica -dimensiuni de gabarit: se vor indica de catre ofertant Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana -sa posede act de omologare sau agreere care se va anexa documentatie de ofertare Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie- 5 zile -asigurarea pieselor de schimb in postgarantie- 15 zile -durata minima de viata- 20 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 8


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis Nr. Crt. 0 Parametrii tehnici si functionali -tip constructiv- inchis cu membrana -capacitate- 300 l -fluid- apa dedurizata -presiune initiala- 1,5 bari -presiune finala- 3,0 bari -temperatura maxima - 95C -temperatura minima - 10C -presiune nominala 6 bar Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana si avizul ISCIR Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima corp- 5 ani -garantia minima membrana- 2 ani -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -durata minima de viata- 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

p Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULARUL F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 9


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventil cu trei cai motorizat Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv vana amestecatoare cu trei cai Dn 40 -debit 5 mc/h -motorizat -caderea de presiune maxima 0,25 bari -temperatura maxima 110C -presiune nominala 6 bari -servomotor bi-directional, caracteristica liniara -tensiune 24V, frecventa 50Hz -timp de rotire cu 90, 2 minute Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana -sa asigure temperatura corespunzatoare circuitului de incalzire Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 1 an -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -durata minima de viata- 15 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant, Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 10


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Cos de fum inox Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv inox cu pereti dubli -material: otel inox -inaltime: 14 m -diametrul: 250 mm -prevazut cu stut pentru condens si clapeta antiexplozie Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana si avizul ISCIR Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -asigurarea pieselor de schimb in postgarantie- 15 zile

Producator 3

-durata minima de viata 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic 5

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 11


(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.) Utilajul, echipamentul tehnologic: Filtru de impuritati Nr. Crt. 0 Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -diametrul nominal : 65 mm -temperatura maxima de lucru: 90 grd.C -temperatura minima de lucru: 10 grd.C -mediu de lucru: apa dedurizata -marimea minima a impuritatilor retinute: 0,5 mm -dimensiuni: vor fi indicate de ofertant Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa posede agrementare -se va prezenta cartea tehnica in limba romana -Pn 6 bar Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima: 2 ani -asigurarea pieselor de schimb : 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic .............................................................................................................................

Proiectant. Sing. Apas E.

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 12


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Termostat Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv termostat de camera -alimentare electrica 230V/50Hz -curent maxim 6 A -domeniul de temperatura de reglaj 10 -30 grd.C -domeniul de temperatura de utilizare 0 50 grd.C -grad de protectie IP 30 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 1 an -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -durata minima de viata- 15 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant, Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 13


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor de combustibil lichid tip M Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv metalic, cu pereti dubli -capacitate 5 000 l -presiunea admisibila presiunea atmosferica -temperatura max. admisibila de lucru -30 grd.C -temperatura min. admisibila de lucru 5 grd.C -prevazut cu opritor de flacari si indicator de nivel Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -durata minima de viata- 20 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant, Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 14


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor combustibil de zi Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv metalic -capacitate 500 l -presiunea admisibila presiunea atmosferica -temperatura max. admisibila de lucru -30 grd.C -temperatura min. admisibila de lucru 5 grd.C -prevazut cu opritor de flacari si indicator de nivel Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica redactata in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -durata minima de viata- 20 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant, Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 15


(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.) Utilajul, echipamentul tehnologic: Filtru de combustibil lichid tip M Nr. Crt. 0 Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -diametrul nominal : -debit: 10,43 kg/h -temperatura maxima de lucru: 80 grd.C -tip constructiv: de linie --fluid: combustibil lichid tip M vascozitate 3-15 E -marimea minima a impuritatilor retinute: 0,3 mm -presiune nominala 2 bari -cartus filtrant- plasa sarma Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima: 1 an -termen de rezolvare a problemelor ivite in garantie 3 zile -durata minima de viata : 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic .............................................................................................................................

Proiectant. Sing. Apas E.

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 16


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa combustibil lichid tip M Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -tipul constructiv: de linie -debit: 20 l/min -inaltimea de pompare- 10 mCA -puterea maxima a motorului- 1,40 kw -tensiunea 220 V, frecventa 50 Hz -randament minim globat- 70% -nivel maxim admisibil de zgomot- 50 dB la 1 m distanta -diametrul nominal Dn 25 mm Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa posede agrementare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana -grad de protectie IP44

Producator 3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 2 ani -asigurarea pieselor de schimb- 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 17


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune inchis apa rece Nr. Crt. 0 Parametrii tehnici si functionali -tip constructiv- inchis cu membrana -capacitate- 12 l -fluid- apa dedurizata -presiune initiala- 2 bar -temperatura maxima - 70C -temperatura minima - 10C -presiune nominala 6 bar Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -sa prezinte cartea tehnica in limba romana si avizul ISCIR Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1

Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima corp- 5 ani -garantia minima membrana- 2 ani -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -durata minima de viata- 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic

p Proiectant. Sing. E. Apas

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 18


Obiect: Instalatii termice- Centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Dispozitiv magnetic anticalcar Nr. Crt. 0 Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -diametrul nominal : 1 -debit: 7600 l/h -temperatura maxima de lucru: 90 grd.C -tip constructiv: de linie --inductie magnetica 2 400 gauss -marimea minima a impuritatilor retinute: 0,5 mm -presiune maxima 10 bari Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -se va prezenta cartea tehnica in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producator 3

Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima: 1 an -termen de rezolvare a problemelor ivite in garantie 3 zile -durata minima de viata : 10 ani Alte conditii cu caracter tehnic .............................................................................................................................

Proiectant. Sing. Apas E.

FORMULAR F5
OBIECTIV PROIECTANT S.C. APAS INSTAL PROIECT S.R.L.

Proiect nr. 03/2011 Reabilitare, extindere si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, str. Constantei, nr.82, comuna Tuzla, jud. Constanta Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza: S.F., D.T.A.C., D.T.A.D., CS lucrari

FISA TEHNICA Nr. 19


Obiect: Instalatii termice-centrala termica Utilajul, echipamentul tehnologic: Supapa de siguranta boiler Nr. Crt. 0 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametrii tehnici si functionali -fluid: apa -diametrul nominal: 1 -presiune: 6 bari -temperatura: 5-70C Specificatii de performanta si conditii -sa prezinte cartea tehnica in limba romana Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -asigurare de calitate conform standard de productie CE -declaratie de conformitate Conditii de garantie si postgarantie -garantia minima- 1 an -termenul de rezolvare a problemelor ivite in garantie- 3 zile -asigurarea pieselor de schimb in postgarantie- 10 zile -durata minima de viata- 10 ani

Producator 3

Alte conditii cu caracter tehnic 5

Proiectant. Sing. E. Apas

S-ar putea să vă placă și