Sunteți pe pagina 1din 46

1.

Notă introductivă
Omenirea este conștientă că energetica reprezintă componenta, care condiționează
progresul și bunăstarea societății. Un rol deosebit în dezvoltarea acestei importante ramuri
revine energeticei primare- combustibilului. Competiția purtătorilor de enegie pe piața
perioadei postbelice a condus la dominanța absolută a petrolului și gazelor. Cunoscând
ponderea pe care o au în bilanțul energetic diferite tipuri de combustibil vă pot aduce cu toată
recunoștința afimația că pentru Republica Moldova situația din perioada postbelică rămâne o
realitate neschimbată. Argumente mai convingătoare pe marginea acestei axiome le putem
obține, din următoarele cifre preluate din bilanțul de combustibil al țării noastre.
Actualmente in bilanțul de combustibil al Republicii Moldova gazele ocupă primul loc și
constituie 59,5%, produse petroliere 30,8%, carbunele 5%, alte feluri de combustibil (lemne,
diferite deșeuri)-4,7%. Volumul anual al vânzărilor de gaze naturale in țară constituie circa
2,7 mlrd m3, inclusiv partea dreaptă a Nistrului 1,15 mlrd. Dinamica utilizării gazelor
naturale în Republica Moldova arată că termoenergetica consumă 59,55 populația și sectorul
socio-comunal 26,1% , industria și construcția 11,7% , transportul 1,9%, agricultura 0,5%,
alți consumatori 0,3%. Cantitatea de gaze tranzitate prin prin teritoriul Republicii Moldova in
țările Balcanice și Turcia, alcătuiește circa 18,6 mlrd m 3, ori 20% din gazelel naturale
exploatate de Rusia in Europa. De menționat că Republica Moldova dispune si de zăcăminte
gaze naturale proprii, volumul cercetat a cărora valorează circa 25 mlrd m3. Însă captarea
diurnă înfăptuită de compania americană “Redeco” în preajma satului Baimaclia(Cahul), prin
doua sonde cu adâncimea 670-800m constituie volume foarte mici 2000 m 3, presiunea
gazelor la ieșire din sonde este de 3,2MPa. Volumul de gaze extras îm periada de exploatare
a sondelor (aprilie 1997-august 2002) constituie circa 3,34 mln m3.

În 1947, primul an de existență a gospodăriei de gaze au fost gazificate cu gaze lichefiate


3300 locuințe. Gazul lichefiat era transportat în butelii pe cale ferată de la uzina Borisov,
regiunea Drogobaci, Ucraina. Dificitul resurselor energetice în republică în anii de după
război și avantajele predominate a gazelor față de celelalte surse tradiționale de energie (pai
și tizâc, bețe de răsărită și resturi de la curățirea viei, strugeni de porumb și ciocălăe, lemne,
cărbune și alte) au și constituit condițiile favorabile pentru o rapidă dezvoltare a gazificării.
Ritmul accelerat a caselor de locuit cu mai multe etaje necesită și un sistem performant de
asigurare cu gaze a populației. Astfel în ianuarie 1963 a fost pus în funcțiune primul grup de
rezervoare cu gaze lichifiate, care aproviziona un șir de case de locuit în noul microraion
Botanica al capitalei. Către finele anului 1967 numai în Chișinău funcționau 69 instalații de
acest fel ce alimentau cu gaze circa 14000 apartamente. De menționat însă că dezvoltarea
gazificării țării pe scară largă a devenit posibilă în 1966, odată cu funcționarea gazelor
naturale către consumatoriiorașelor Chișinău, Tiraspol, Bender și din localitățile raionului
Anenii-Noi prin conducta magistrală Șebelinca-Odesa-Chișinău. Punerea în funcțiune în
1978 a conductelor magistrale spre Bulgaria, care traversează partea de sud a Republicii, au
condiționat gazificarea localităților din raioanele Vulcănești, Căușeni, Ștefan-Vodă, Cahul,
Taraclia, Ciadâr-Lunga, Cimișlia și Basarabeasca. Darea în exploatare în 1985 a conductei
Ananiev-Bogorodceni a făcut posibilă livrarea gazelor naturale către consumatorii zonei de
nord a Moldovei din orașul Bălți și raioanele Șoldănești, Drochia, Glodeni, Râșcani, Edineț,
Briceni, Ocnița și Dondușeni, rețelele de gaze din care și astăzi sunt în plină dezvoltare.

La momentul actual SA Moldo-Rusă ”Moldova-Gaz”, fondată în 1999, este deținătoare a


5 stații de compresare, 725 km gazoducte magistrale cu circa 376 km branșamente și 71 stașii
de predare, peste 8000 km gazoducte de distribuție și 1400 stații de reglare și măsurare, Ea
asigură cu gaze circa 396230 consumatori, inclusive 2690 agenși economici și 393540
consumatori casnici. Consumatorii industriali sunt complet contorizați, casnici: la bloc-94%,
sectorul particular – 90%.
2. Adnotație

Proiectul de diplomă prevede alimentarea cu gaze a satului Trebusăni, raionul Briceni și a


fabricii de vinuri.
În proiectul de diplomă se prevăd 2 variante de alimentare cu gaze. În prima variantă
avem rețea de gaze din țevi de oțel cu regulatoare de presiune de tip --------
În a 2-a variantă avem rețea de gaze de țevi de polietilenă cu regulatoare de presiune de
tip DKR-50.
În baza calculatoarelor tehnico-economice s-a ales varianta cu rețele de gaz de țevi de
polietilenă cu regulatoare de presiune de tip DKR-50.
În compartimentul ”Tehnologia lucrărilor de execuție și montaj”s-a elaborat schema
tehnologică de execuție, fișa tehnologică, s-a ales complectul de mașini și mecanisme.
În capitolul ”Economia ramurii”s-au elaborat devizele locale de cheltuieli a 2 variante de
alimentare cu gaze a satului Trebusăni, iar în baza datelor obținute s-a elaborat concluzia.
În capitolul ”Organizarea lucrărilor de execuție (management)”s-a elaborat proiectul
organizării construcției, s-a calculat graficul rețea pentru montarea rețelelor de gaze de
polietilenă, graficul de mișcare a muncitorilor, graficul de mișcare a mașinilor și
mecanismelor, graficul de aprovizionare și de consum a matrerialelor.
În compartimentul ”Automatizarea” s-a elaborat schema tehnologică, schema de
comandă, schema de amplificare, schema constructivă a unor elemente pentru automatizarea
cazanelor de abur a fabricii de vinuri.
În procesul de diplomă sunt prevăzute compartimentele de protecție a muncii și a
mediului ambiant, deasemenea măsurile pentru apărarea civilă.
4.Trecerea la funcționare pe gaze naturale a centralei termice de la fabrica de vinuri
din s. Trebusăni
4.1 Caracteristica obiectului industrial alimentar cu gaze
Fabrica de vinuri din s . Trebusăni este destinată pentru prelucrarea materiei prime (vin),
îmbuteliere, producerea băuturilor spirtoase și depozitarea acestora pe termen limitat.
Fabrica de vinuri din s. Trebusănieste situată în partea de est a localității. Construcțiilr
principale sunt:
1. Secția tehnologică;
2. Centrala termică;
3. Depozit;
4. Corp administrativ;
5. Cântar;
6. Garaj;
7. Pază.
Adoptarea la arderea gazelor naturale a centralei termice de la fabrica de vinuri din s.
Trebusăni se efectuează în baza condițiilor tehnice elaborate de întreprinderea exploatatoare din
sectorul dat, a SNiP 2.04.08-87* și în baza temei de proiectare.
Proiectul prevede amplasarea gazoductului de preziune medie Pmax=0,02 kgF/cm2
Sursa de alimentare cu gaze o reprezintă gazoductul subteran recent proiectat de presiune
medie Ǿ90*8,2, polietilenă, situat în preajma fabricii de vinuri.
Pentru reducerea presiunii gazelor proiectul prevede instalarea unui post de reglare a
presiunii cu regulator de tip RDBK 1-25, care va reduce presiunea de la 0,2 MPa pînă la 0,05
MPa. Postul de reglare este în complet cu postul de evidență a consumului de gaze, amplasat
într-o cabină metalică, cu contor de tip CG 16M-250-40-C.
Ăn interiorul centralei termice sunt instalate 2 generatoare de abur pentru necesități
tehnologice, RCR-10-103 cu puterea 1165 KW și BIASI RVA-4000 cu puterea de 3218 kW.
Generatorul de aburi RCR, conform proiectului va fi echipat cu arzător tip 210PM/2-E cu
puterea min875 kW – max 1900 kW, iar generatorul BIASI RVA-4000 cu arzător tip 430PM/2-E cu
puterea min 2088 kW- max 4275 kW. Presiunea maximă la arzătoare tip PM este 0,02 MPa.
Pentru înlăturarea eventualelor scăpări de gaze, în interiorul centralei termice, proiectul
revede instalarea supapei de siguranță tip M16/RM în complet cu semnalizator de gaze SIGAS
DG/01 ”METAN”.
Debitul maxim de gaze a centralei termice 572 m3/h.
Gazoductul de presiune medie suprateran, în mod liber, pe piloni din oțel la înalțimea de
4 m de la suprafața solului.
Pentru construcție se vor utiliza țevi din oțel conform GOST 10704-91 gr.B-B CT.3 CP.
După montare, conductele de gaze se vor supune încercărilor de rezistență și etașietate
conform cerințelor SNiP 3.05.02-88.
După efectuarea probelor de încercări conform art.4.81 SNiP 2.04.08-87 conductele
supraterane se vor proteja prin vopsire cu 2 straturi de grund de lac PF-170 și 2 straturi de email
PF 115 GOST 6456-76.
4.2 Calculul hidraulic
Scopul calcului hidraulic constă în determinarea diametrelor conductelor și determinarea
pierderilor de presiune astfel încât consumatorul dat să fie alimentat cu presiunea și debitul
solicitat.
Algoritmul de calcul este următor:
1. Se schițează schema de calcul conform scării din planul general;
2. Se determină direcția de curgere a fluxului de gaze;
3. Se determină lungimea de calcul a fiecărui tronson;
4. Se determină debitele de calcul pe fiecare tronson;
5. Se determină pierderea de presiune medie unitară;
6. Se determină diametrele conductelor și pierderea de presiune unitară reală;
7. Se determină căderea de presiune reală;
8. Se determină presiunea finală.
Determinăm pierderea de presiune medie unitară pentru tronsonul de bază:

Rm¿
( P21−P22 )∗1010 , Pa2/
km
1.1∗L
Unde: P1 – presiunea manometrică la ieșire din stația de predare a gazului, 0,5bar;
P2 – presiunea manometrică la intrare în stația de reglare – măsurare în cel mai îndepărtat
punct al rețelei de gaz, 0,2bar;
L – suma lungimilor tronsoanelor de la stația de predare până la cel mai îndepărtat SRM,
km.
Pierderea de presiune medie unitară pentru tronsonul de bază va fi:
( 0,52−0,22)∗1010
Rm¿ =3,8 *1010 Pa2/km
1.1∗0,05
Calculul reste reprezentat în tabelul 10.

Tabelul 12

Calculul hidraulic al rețelei de presiune medie varianta I


Numărul Lungimea Debitul Diam. Și Pierderea Pierderea de Presiune pe tronson,
Pa
tronsonului tronsonului, de calcul gr.peretelui de sarcină sarcină pe
km de gaze șevii, mm unit. Reală tronson, Pa început sfârșit
m/h Pa/km
Ltr V D/δ Rr*1010 1,1Rr*1tr*1010 Pî Psf
1 2 3 4 5 6 7 8
1-2 0,035 572 89*3.0 3,7 0,14245 50000 32794,8
2-3 0,014 409 76*3.0 3 0,0462 32794,8 24768,9
3-4 0,004 163 57*3.0 1,8 0,00792 32794,8 31564,2

4.3 Caracteristica arzătoarelor


Arzătoare de gaze – Linia industrială
 PM/2-E
- Arzătoare cu 2 trepte
- Destinate cazanelor presurizate
- Funcționează cu gaz metan sau GPL (pentru mod. 55PM/2-E și 70 PM/2-E necesită
kit de transformare); modelul 430 PM/2-E nu este disponibil pentru GPL
- Emisii scăzute;
- Reglare exterioară a capului de ardere;
- Servocomandă electrică a clapetei de aer;
- Ventilație stabilizată;
- Combustie optimă datorită distribuției uniforme a aerului;
- Controlul etanșietății valvelor de serie la mod. 210, 310, 430;
- Panou electric antișoc;
- Funcționează cu diverse tipuri de rampe de gaze pentru diferite situații;
- Livrate în 2 colete (arzător + rampa gaze);
 Instalare și întreținere
- Dotate cu balama pentru inspecție totală;
- Instalarea ușoară datorită flanșei glisante cu orificii universale;
- Kit control etansietate valve.

Fig. 1 Arzător tip 210PM/2-E


Economia ramurii
6.Calculul economic
6.1 Introducere
În condițiile economiei de piață când factorii valorici sunt extrem de instabili, determinarea
valorii de deviz a obiectivelor de investiții se stabilește în baza indicilor de resurse evidențiați în
documentația de proiect și deviz: materialele, manoperă, utilajele de construcții-montaj și a
prețurilor de livrare a acestor resurse.

O astfel de metodă se numește metodsa de resurse, care dă posibilitate de a determina cu


mare exactitate, în orice moment, valoarea obiectivelor de investiții pornind de la prețurile
curente ale resurselor materiale, energetice și de manoperă. Metoda se utilizează pentru lucrările
de construcții speciale și reparații ( reparații capitale și curente ale clădirilor, construcțiilor și
instalațiilor).

Documentația tehnico-economică, necesară pentru determinarea costului de execuție a


lucrărilor, este compusă din:

 Lista cu cantitățile de lucrări;


 Catalogul de prețuri unitare;
 Borderoul de resurse;
 Devizul local;
 Devizul pe obiect;
 Devizul general.

În funcție de particularitățile unor categorii de lucrări, de specializarea întreprinderilor de


construcții-montaj, de structura documentației de proiect, listele cu cantitățile de lucrări se
întocmesc aparte:

- Pentru clădiri și construcții: pentru lucrările de construcții, lucrările de construcții


speciale, lucrările tehnico-sanitare interioare, iluminatul electric interior, instalațiile
electrice de forță, utilajele tehnologice și alte tipuri de utilaje, aparatele de măsură și
control și mijloacele de automatic, instalațiile de curenți slabi (telecomunicații,
semnalizări, etc.), procurarea mobilierului, inventarului și pentru alte lucrări;
- Pentru lucrări de amenajarea șantierului: pentru sistematizarea pe vertical, construirea
rețelelor edilitare, căilor și drumurilor, amenajarea teritoriului, inventarului și pentru alte
lucrări;

În plus în cadrul listelor cu cantitățile de lucrări se efectuează gruparea categoriilor de lucrări


pe capitole conform succesiunii tehnologice și specificul categoriilor de lucrări:

- Lista cu cantitățile de lucrări de construcții trebuie să cuprindă următoarele capitole:


lucrări de terasamente, fundații și pereți la subsol, pereți, schelet, planșee, pereți
despărțitori, pardoseli, acoperiri și învelitori, ferestre, uși, scări și podește, lucrări de
finisaj la interior, lucrări de finisaj la exterior, diferite lucrări (cerdace, straturi de
etanșare, etc.)
- Lista cu cantitățile de lucrări de construcții speciale: fundații pentru utilaje, paturi de
fundație speciale, canale și gropi de descărcare, înzidirii, căptușeli și izolații, acoperiri
chimice de protecție, etc.;
- Lista cu cantitățile de lucrări pentru instalații sanitare interioare: conducte de apă,
canalizare, încălzire, ventilare și condiționare a aerului, etc.
- Etc.

Pentru categoriile de lucrări incluse în lista cu cantitățile de lucrări se întocmește un


catalog de prețuri unitare, pe baza normelor de deviz. Pentru fiecare categorie de lucrari se
efectuează evaluarea resurselor și însumarea valorii lor, adică se formează prețurile unitare.

Pentru fiecare obiect de construcții se întocmește un catalog individual de prețuri unitare.


După totalul fiecărui preț unitar se evidențiază indicele: ”inclusiv: salariul muncitorilor
constructori”.

Devizul local este documentul de deviz primar, care se întocmește pe categorii de lucrări
și cheltuieli pentru execuția acestora, pe baza cantităților de lucrări și prețului unitar pentru
fiecare tip de lucrare. Valoarea stabilită de devizele locale cuprinde:

 Cheltuielile directe;
 Contribuțiile la asigurările sociale defalcate din cheltuielile pentru salarizarea
muncitorilor constructori în mărimea stabilită de legislația în vigoare:
 Cheltuielile de regie din totalul cheltuielilor directe;
 Beneficiul de deviz din totalul cheltuielilor directe și cheltuielilor de regie.

Pentru determinarea consumului de timp de muncă la elaborarea devizului local în proiectul


dat s-au folosit următoarele norme:

- IND - Ts “Indicator de norme de deviz pentru lucrări de terasamente”


- IND - G “‌Indicator de norme de deviz pentru executarea rețelelor de gaz”

Pentru determinarea cheltuielilor directe în prețuri curente se utilizează valoarea resurselor


determinate în felul următor:

a. Valoarea 1 h-om – se determină conform CP L.01.02-2000 ”Instrucțiuni pentru


determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”. Conform instrucțiunilor
sus-indicate, valoarea 1 h – om se determină pornind de la salariul lunar a unui muncitor
constructor dintr-o întreprindere de antrepriză sau de la salariul acceptat (pus de accord
cu beneficiarul) în structura prețului contractual pentru execuția unui obiectiv concret
având structura corespunzătoare. Determinarea salariului mediu al muncitorilor se poate
face diferențiat, pe profesii, prevăzute în norme.

La elaborarea documentației de proiect și deviz, de licitație la comanda investitorului


(beneficiarului) în devizele investitorilor cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se
determine pornind de la salariul lunar în ramura ”Construcții”, fixat trimestrial de către
Departamentul Statistică și Sociologie;

b. Valoarea 1 h-ut se determină conform CP L.01.04.2000 ”Instrucțiuni privind


determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții”.
Conform Instrucțiunilor sus-indicate valoarea 1 h-ut pe tipuri de utilaje se calculează de
către întreprinderile de antrepriză, deținătoare de tehnică de construcții, prin calcularea
cheltuielilor ( pentru carburanți, lubrifianți, piese de schimb, amortismente, salarizarea
mecanicilor, deservirea și reamplasarea utilajelor, etc).

În documentația de deviz și de licitație elaborate la comanda investitorului (devizul


investitorului) valoarea 1 h-ut, pe tipurile de utilaje se adoptă pornind de la informația pe care o
deține alcătuitorul privind prețurile medii pentru 1 h-ut, de exploatare pe tipurile de utilaje de
construcții pentru județul, localitatea data în care se execute construcția. Pentru întreprinderile de
antrepriză care au la bilanț utilaje de construcții, se recomandă să înmagazineze în calculator și
să țină în stare de lucru borderourile cu datele primare privind valoarea de funcționare a utilajelor
de construcții.

c. Valoarea resurselor materiale se determină de la informația pe care o deține alcătuitorul


privind prețurile pentru acest tip de resursă. Pentru întreprinderile de antrepriză acestea
sunt datele medii privind valoarea efectivă a materialelor, elementelor și articolelor
(ținând cont de cheltuielile pentru transport până la depozitele obiectivului, inclusive
pentru lucrările de încărcare-descărcare și de cheltuielile pentru achiziționare-depozitare
suportate de întreprinderea de antrepriză), care se determină pe baza prețurilor de piață și
a tarifelor furnizorilor și pe baza datelor din evidența contabilă. Cheltuielile de transport
pot fi determinate luând în calcul datele effective sau cele medii pe unitatea de măsură
adoptată pentru materialul de transport (pe m3, t, m2, etc.), în procente din valoarea
materialelor , pe 1 t-km încărcătură. Cheltuielile de achiziționare-depozitare se iau în
calcul sub formă de procente-norme din valoarea materialelor și a cheltuielilor de
transport. Fiecare întreprindere de antrepriză calculează și aprobă pentru sine o normă
individual de cheltuieli pentru achiziționare-depozitare, stabilită pe baza datelor din
evidența contabilă. În caz de necessitate normele pot fi revizuite și reaprobate de regulă, o
data pe an.

În documentația de deviz și de licitație elaborate la comanda investitorului valoarea


resurselor materiale se determină pe baza prețurilor de piață pentru materiale, articole și
elemente, tarifelor medii pentru transportul încărcăturilor și cheltuielilor de achiziționare –
depozitare. Norma cheltuielilor de achiziționare-depozitare se adoptă din valoarea materialelor și
a cheltuielilor de transport până la depozitele obiectului:

a. Materialelor de construcții și tehnico-sanitare – 2%;


b. Utilajelor – 1,2 %;
c. Construcțiilor metalice -0,75 %.

Informația privind prețurile curente pentru resursele materiale folosite în construcții poate fi
obținută de la organelle de statistică, din diferite materiale informative publicate de la fabricanții
de materiale și de la întreprinderile de antrepriză.
Calcularea cheltuielilor de regie se realizează în baza normelor determinate conform CP
L.01.03-2000 ”Instrucțiuni cu privier la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii
obiectivelor!.

Conform aceste instrucțiuni, întreprinderile de antrepriză determină normelor individuale de


cheltuieli de regie pe baza cheltuielilor efective. Normele individuale de cheltuieli se aprobă de
către conducerea întreprinderii de construcții. În caz de necesitate normele de chheltuieli de regie
se revizuiesc și se reprobă.

Condițiile de aplicare a normelor modificate de cheltuieli de regie în decontările pentru


lucrările executate în perioada de execuție a contractului, se stipulează prin condiții speciale în
contractul de excutare a lucrărilor de construcții.

În devizele investitorului normativul de cheltuieli de regie se aplică în mărime medie pe


ramura ”Construcții”.

Normativul de beneficiu de deviz se include în devizele locale în modul următor:

a. Întreprinderea de antrepriză determină normativul de beneficiu de deviz conform CP


L.01.05-2001 ”Instrucțiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz la
formarea prețurilor libere pentru producția de construcții”. Acest normative se include
în devize-oferteale antreprenorului, în procesul de evaluare a acestora:
b. În devizele investitorului normativul de beneficiu de deviz se include în mărime
medie pe ramură:
c. Date privind norma medie pe ramură pentru cheltuielile de regie și beneficiul de
deviz se comunică de către ministerul de profil, la începutul fiecărui an.

Devizul pe obiect cuprinde , în ansamblu, datele generale pe capitole de lucrări,


determinate în devizul local. În devizul general se include, prin rânduri aparte totalurile pe
devizele pe obiecte și calculele pe tipuri de cheltuieli.

În devizele generale pentru obiective productive și obiective locative-civile mijloacele se


repartizează pe următoarele capitole:

1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectului.


2. Obiectivul terenului de bază.
3. Obiective auxiliare și de deservire.
4. Obiective energetice.
5. №Construcții inginerești și rețele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze).
6. Amenajarea terenului.
7. Organizarea de șantier.
8. Alte cheltuieli.
9. Întreținerea direcției (supravegherea tehnică) a întreprinderii în construcții.

Calculul costului de deviz

În lucrarea data vom determina costul de execuție pentru lucrările de construcție-montaj a


sistemului de alimentare cu gaz din st. Trebusăni. Se vor compara două variante:

o Rețele de gaz din țevi de polietilenă;


o Rețele de gaz din țevi de oțel.

Pentru determinarea valorii lucrătorilor construcție-montaj s-a întocmit catalogul de prețuri


unitare și devizul local (tabelele 18-23).

Tabelul 17

Devizul local №1

Rețele exterioare de gaz (presiune medie) de polietilenă (traseul de bază)

Valoarea de deviz 239.768, 42 lei

Întocmit în prețuri curente

№ Simbol norme Lucrări și cheltuieli U.M Cantitate Valoarea de deviz, lei


crt. și Cod resurse conform
datelor din Pe unitate Total
proiect de măsură

1 2 3 4 5 6 7
1.Traseul de bază
1 TsE04A Nivelarea terenului 100 8,40 10,79 90,67
natural și a platformelor m2
de terasamente cu
bulldozer pe tractor pe
senile, prin tăierea
damburilor și
împingerea în goluri a
pământului săpat, cu
bulldozer pe tractor pe
senile de 65-80 CP
teren catg. I și II
2 TsC03B1 Săpătura mecanică cu 100 12,58 177,57 2.233,84
excavatorul de 0,40- m3
0,70 mc, cu motor cu
ardere internă și
comanda hidraulică, în
pământ cu umiditate
natural, descărcare în
deposit teren catg. II
3 TsC03F1 Săpătura mecanică cu 100 0,79 194,90 153,97
excavatorul de 0,40- m3
0,70 mc, cu motor cu
ardere internă și
comanda hidraulică, în
pământ cu umiditate
natural, descărcare în
autovehicule teren catg.
II
4 TsA02C Săpătura manual de m3 90,33 22,96 2.073,69
pământ în spații
limitate, având sub 1,00
m sau peste 1,00 m
lățime, executată fără
sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundatii,
canale, subsoluri,
drenuri, trepte de
înfrățire, în pământ
necoezic sau slab
coeziv adâncime <0,75
m teren tare
5 TsD01C Împrăștierea cu lopata a m3 90,33 4,68 422,60
pământului afînat, în
straturi uniforme, de
10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de
pînă la 3 m din grămezi,
inclusive sfărîmarea
bulgarilor, pământul
provenind din teren tare
6 GD52E Țeava din polietilenă, m 300,00 153,84 46.152,85
pentru conducte de
distribuție, montată în
șanț, cu diametrul de
125 mm
252121671005 Țeava polietilenă 125 m 301,50
mm
271050380800 Fir trasor m 330,00
172410736193 Banda de marcaj m 324,00
241652610146 mastic kg 8,40
7 GD52D Țeavă din polietilenă, m 900,00 109,69 98.720,08
pentru conducte de
distribuție, montată în
șanț, cu diametrul de
110 mm
252121671005 Țeava polietilenă 100 m 904,50
mm
271050380800 Fir trasor m 990,00
172410736193 Banda de marcaj m 972,00
241652610146 mastic kg 24,30
8 GE70B1 Armaturi în stație buc 3,00 20,53 61,58
(robinet cu sertar,
supapade siguranta
mecanică și orificiu de
măsurarea diferențială)
având DN: - 80 mm -
montare
251320662200 Placa marsit presiune kg 0,51
100 kg/cmp, 500x3,0
mm S 3498
9 GC03D Proba de rezistență și km 1,20 10,87 13,04
regim, executată cu aer,
cu motocompresor,
pentru controlul
etanseitatii imbinarilor
și armaturilor, la
conducte de otel cu Dn
125 mm
Total pe traseul de bază 150.483,60

Inclusiv salariu 8.898,17


Cheltuieli directe lei 150.483,6
CAS 29,00 % 2.580,47
Total 153.064,07
Cheltuieli de transport 10,00 % 12.750,88
Total 168.814,95
Cheltuieli de regie 14,50% 24.043,17
Total 189.858,12
Beneficiu 6,00% 9.948,9
Total 199.807,01
TVA 20,00% 39.961,4
Total 239.768,42
Total deviz 239.768,42
Inclusiv salariul 12.167,35
Tabelul 18

Borderoul de resurse №1

Rețele exterioare de gaz (presiune medie)de polietilenă (traseul de bază)

Valoarea de deviz 239.768,42 lei

Întocmit prețuri curente

№ crt. Simbol norme Denumire și U.M Cantitatea Valoarea de deviz,


și Cod resurse cheltuieli conform lei
datelor din
Pe Total
proiect
u.m
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou
de resurse №
Manopera:
1 7136040011700 Instalator h-om 2,34 10,88 25,46
încălzire
centrală
2 7136080025000 Montator h-om 232,80 10,88 2.532,86
conducte
3 7212030022701 Sudor gaze h-om 232,80 10,88 5.532,86
4 7231040021600 Lăcătuș h-om 0,768 10,88 8,36
montator
aggregate ener
5 9310060019900 Muncitor h-om 229,43 10,88 2.496,29
necalificat
6 9310060019920 Muncitor h-om 119,70 10,88 1.302,34
deservire CM
Total manopera 12.167,35
Materiale:
1 1724107361935 Banda de M 1.296,00 1,80 2.332,80
marcaj
2 2416526101467 Mastic Kg 32,70 12,00 392,40
3 2513206622000 Placa marsit, Kg 0,51 70,83 36,12
presiune 100
kg/cmp,
500x3,00 mm
S3498
4 2521216710054 Țeava m 301,50 135,00 40.702,50
polietilenă 125
mm
5 2521216710055 Țeava m 904,50 90,00 81.405,00
polietilenă 110
mm
6 2710503808003 Fir trasor m 1.320,00 2,00 2.640,00
Total materiale 148.675,29
de construcții
Utilaje de construcție:
1 2912340002500 Motocompresor h-ut 0,0624 75,08 4,68
mobil de înaltă
presiune 8-15
mc/min
2 2912340002512 Motocompresor h-ut 120,00 75,08 9.009,60
mobil de joasă
presiune 2,0-
3,9 mc/min
3 2940600003014 Aparat de h-ut 81,00 24,97 2.022,57
sudură PE
metoda cap la
cap
4 2952260003501 Excavator pe h-ut 27,5665 86,62 2.387,81
senile cu o
cupa cu motor
termic, 0,40-
0,70 mc
5 2952260003553 Buldozer pe h-ut 1,05 86,35 90,67
senile pînă la
65-80 CP
6 2952260003554 Buldozer 79kw h-ut 6,50 86,35 561,27
(108CP)
Total utilaje 14.921,2
de construcții
Total:
Cheltuieli directe lei 150.483,6
CAS 29,00% 2.580,47
Total 153,064,07
Cheltuieli de transport 10,00% 12.750,88
Total 153.064,07
Cheltuieli de regie 14,50% 24.043,17
Total 189.858,12
Beneficiu 6,00% 9.948,9
Total 189.858,12
TVA 20,00% 39.961,4
Total 239.768,42
Total deviz 239.768,42

Tabelul 19

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №1

Rețele exterioare de gaz (presiune medie) din conducte de polietilenă (traseul de bază)
(formular desfășurat)

№ Simbol norme Denumire și cheltuieli U.M Cantitatea Valoarea de


crt și Cod resurse conform deviz, lei
. datelor
Pe Total
din Incl
u.m
proiect salariu
1 2 3 4 5 6 7
1.Traseul de bază
1 TsE04A Nivelarea terenului 100 10,79
natural și a m2
platformelor de
terasamente cu 0,00
bulldozer pe tractor
pe senile, prin tăierea
damburilor și
împingerea în goluri a
pământului săpat, cu
bulldozer pe tractor
pe senile de 65-80 CP
teren catg I și II

2952260003553 Buldozer pe senile h-ut 0,1250 86,35 10,79


până la 65-80CP
2 TsC03B1 Sapatura mecanica cu 100 177,57
excavatorul de 0,40- m3
0,00
0,70mc, cu motor cu
ardere internă si
comanda hidraulica,
în pământ cu
umiditate natural,
descărcare în depozit
teren catg. II
2952260003501 Excavator pe senile h-ut 2.0500 86.62 177.57
cu o cupa cu motor
termic, 0.40-0.70 mc
3 TsC03F1 Săpătura mecanică cu 100 194,90
excavatorul de 0,40- m3 0,00
0,70 mc, cu motor cu
ardere internă și
comanda hidraulică,
în pământ cu
umiditate natural,
descărcare în
autovegicule teren
catg.II
2952260003501 Excavator pe senile h-ut 2,2500 86,62 194,90
cu o cupa cu motor
termic, 0,40-0,70mc
4 TsA02C Sapatura manual de M3 22,96
pământ îmn spații 22,96
limitate, având sub
1,00 m sau peste 1,00
m lățime, executată
fără sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundații,
canale, subsoluri,
drenuri, trepte de
înfrățire, în pământ
necoeziv sau slab
coeziv, adâncime
<0,75 m teren tare
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,1100 10,88 22,96
5 TsD01C Împrăștierea cu lopata M3 4,68
a pământului afinat, 4,68
în straturi uniforme,
de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare până
la 3 m din grămezi,
inclusive sfărâmarea
bulgărilor, pământul
provenind din teren
tare
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4300 10,88 4,68
6 GD52E Țeava din polietilenă, m 153,84
pentru conducte de 6,18
distribuție, montată în
șanț, cu diametrul de
125 mm
7212030022701 Sudor gaze h-om 0,2270 10,88 2,47
9310060019920 Muncitor deservire h-om 0,1140 10,88 1,24
CM
7136080025000 Montator conducte h-om 0,2270 10,88 2,47
2521216710054 Țeava polietilenă 125 m 1,0050 135,0 135,68
mm 0
2710503808003 Fir trasor m 1,1000 2,00 2,20
1724107361935 Banda de marcaj m 1,0800 1,80 1,94
2416526101467 Mastic kg 0,0280 12,00 0,34
2912340002512 Motocompresor h-ut 0,1000 75,08 7,51
mobil de joasă
presiune 2,0-3,9
mc/min
7 GD52D Țeava din polietilenă, m 109,69
pentru conducte de 5,02
distribuție, montată în
șanț, cu diametrul de
110 mm
7212030022701 Sudor gaze h-om 0,1830 10,88 1,99
9310060019920 Muncitor deservire h-om 0,0950 10,88 1,03
CM
7136080025000 Montator conducte h-om 0,1830 10,88 1,99
2521216710055 Țeava din polietilenă m 1,0050 90,00 90,45
110 mm
2710503808003 Fir trasor m 1,1000 2,00 2,20
1724107361935 Banda de marcaj m 1,0800 1,80 1,94
2416526101467 Mastic kg 0,0270 12,00 0,32
2912340002512 Motocompresor h-ut 0,1000 75,08 7,51
mobil de joasă
presiune 2,0-3,9
mc/min
2940600003014 Aparat de sudura PE h-ut 0,900 24,97 2,25
metoda cap la cap
8 GE07B1 Armaturi în stație Buc. 20,53
(robinet cu sertar, 8,49
supapade siguranța
mecanică și orificiu
de măsurara
diferențială) având
DN:-80 mm-montare
7136040011700 Instalator încălzire h-om 0,7800 10,88 8,49
centrală
251320662200 Placa masit, presiune kg 0,1700 70,83 12,04
100 kg/cmp, 500x3,0
mm S 3498
9 Gc03D Proba de rezistență și km 10,87
regim, executată cu 6,96
aer, cu
motocompresor,
pentru controlul
etansietății
îmbinărilor și
armăturilor, la
conducte de oțel cu
Dn 125 mm
7231040021600 Lăcătuș montator h-om 0,6400 10,88 6,96
aggregate ener
2912340002500 Motocompresor h-ut 0,052 75,08 3,90
mobil de înaltă
presiune 8-15 mc/min
10 TsD03A1 Împrăștierea 100 56,13
pământului afânat m3 0,00
provenit din teren
categoria I sau II și
categoria III sau IV,
executată cu
bulldozer pe tractor
senile de 81-180 CP,
în straturi de 15-20
cm, teren catg.I sau II
2952260003554 Buldozer 79kw h-ut 0,6500 86,35 56,13
(108CP)

Calculul valorii de deviz pentru rețelele de gaz de presiune medie executate din
conducte de oțel.

Deviz local №2

Rețelele exterioare de gaz (presiune medie) din conducte de oțel (traseul de bază)

Valoare de deviz 168.743,13 lei

Întocmit în prețuri curente

№ Simbol norme Denumire și U.M Cantitatea Valoarea de


crt și Cod resurse cheltuieli conform deviz, lei
. datelor
Pe Total
din
u.m
proiect
1 2 3 4 5 6 7
1.Traseul de bază a
rețelei de gaz de
oțel
1 TsE04A Nivelarea terenului 100 m2 8,40 10,79 90,67
natural și a
platformelor de
terasamente cu
bulldozer pe ttractor
pe senile, prin
tăierea dâmburilor
și împingerea în
goluri a pământului
săpat, cu buldor pe
tractor pe senile de
65-80 CP teren catg.
I și II
2 TsC03B1 Săpătura mecanică 100 m3 12,58 177,5 2.233,84
cu excavatorul de 7
0,40 -0,70 mc, cu
motor cu ardere
internă și comandă
hidraulică, în
pământ cu umiditate
natural, descărcare
în depozit teren
catg. II
3 TsA02C Săpătura manual de M3 90,33 22,96 2.073,69
pământ în spații
limitate, având sub
1,00 m lățime,
executata fără
sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundații,
canale, subsoluri,
drenuri, trepte de
înfrățitre, în pământ
necoeziv sau slab
coeziv adâncime
<0,75 m teren tare
4 TsD01C Împrăștierea cu M3 90,33 4,68 422,60
lopata a pământului
afânat, în straturi
uniforme de 10-30
cm grosime, printr-
o aruncare de până
la 3 m din grămezi,
inclusiv sfărâmarea
bulgarilor, pământul
provenind din teren
tare
5 GD01D Țeava din oțel m 90,00 160,3 14.431,6
pentru conducte 5
colectoare sau de
distribuție, montată
în șanț, având dn
150 mm
2521216701021 Țeava din oțel m 90,45
2873155901000 Electrozi sud. Ol kg 22,50
e50.24.13/rg.2.1.
d=4,00mm S 7240
2411115904512 Oxigen ethnic gazos M3 3,51
S2031
2413547308164 Carbura de calciu kg 2,34
tehnică (carbid)
S102
6 GD01C Țeava din oțel m 600,00 87,29 52.374,3
pentru conducte
colectoare sau de
distribuție, montată
în șanț, având Dn
100 mm
2521216701022 Țeavă din oțel m 603,00
2873155901000 Electrozi sud. Ol kg 120,00
e50.24.13/rg.2.1.
d=4,00 mm S7240
2411115904512 Oxygen ethnic M3 20,40
gazos S2031
2413547308164 Carbura de calciu kg 15,00
tehnică (carbid)
S102
7 GD01B Țeavă din oțel m 500,00 66,45 33.224,5
pentru conducte
colectoare sau de
distribuție, montată
în șanț, având Dn
80 mm
2521216701023 Țeava din oțel m 502,50
2873155901000 Electrozi sud.ol kg 90,00
e50.24.13/rg.2.1
d=4,00 mm S7240
2734113803000 Sârmă plină pt. sud kg 10,00
și inc. sub flux
s10mnl 4
2411115904512 Oxigen ethnic gazos m3 19,00
S2031
2413547308164 Carbura de calciu kg 46,50
tehnica (carbid)
s102
8 GC03D Proba de rezistență km 1,20 10,87 13,04
și regim , executată
cu aer, cu
motocompresor,
pentru controlul
etansietății
îmbinărilor și
armăturilor, la
conducte de oțel cu
DN 125 mm
9 GE07B1 Armături în stație buc 4,00 20,53 82,11
(robinet cu sertar,
supapade siguranța
mecanică și orificiu
de măsurarea
diferențială) având
DN: - 80 mm-
montare
2513206622000 Placa marsit, kg 0,68
presiune 100
kg/cmp, 500x3,00
mm S3498
10 TsD03A1 Împrăștierea 100 m3 10,00 56,13 561,27
pământului afinat
provenit din teren
categoria I sau II și
categoria III sau IV,
executată cu
bulldozer pe tractor
cu senile de 81-180
CP în straturi de 15-
20 cm, teren catg. I
sau II
Total:
Cheltuieli directe lei 105.507,67
CAS 29,00% 3.863,94
Total 109.371,61
Cheltuieli de transport 10,00% 7.324,88
Total 116.696,49
Cheltuieli de regie 14,50% 16.920,99
Total 133.617,48
Beneficiu 6,00% 7.001,79
Total 140.619,27
TVA 20,00% 28.123,85
Total 168.743,13
Total deviz 168.743,13

Inclusiv salariul 18.219,15


Tabelul 21
Borderoul de resurse №2
Rețele exterioare de gaz (presiune medie) din conducte de oțel (traseul de bază)
Valoarea de deviz 168.743,13 lei
Întocmit în prețuri curente
№ Simbol norme Denumire și U.M Cantitatea Valoarea de deviz,
crt și Cod resurse cheltuieli conform lei
. datelor
Pe Total
din
u.m
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de
resurse №:
Manopera:
7136020011600 Instalator sanitar h-om 991,30 10,88 10.785,3
7136040011700 Instalator încălzire h-om 3,12 10,88 33,95
centrală
7231040021600 Lăcătuș montator h-om 0,768 10,88 8,36
aggregate ener
9310060019900 Muncitor h-om 229,4382 10,88 2.496,29
necalificat
Total manopera 18.219,15
Materiale:
2411115904512 Oxigen tehnic m3 42,91 6,00 257,46
gazos S2031
2413547308164 Carbura de calciu kg 63,84 8,00 510,72
tehnica (carbid)
S102
2513206622000 Placa marsit kg 0,68 70,83 48,16
presiune 100
kg/cmp, 500 x 3,0
mm S3498
2521216701021 Teava din oțel m 90,45 130,00 11.758,5
2521216701022 Țeava din oțel m 603,00 61,10 36.843,3
2521216701023 Țeava din oțel m 502,20 41,28 20.743,2
2737113803000 Sârmă plină pentru kg 10,00 6,50 65,00
sud. și inc. sub flux
s10mnl 4
2873155901000 Electrozi sud. ol kg 232,50 13,00 3.022,50
e50.24.13/rg.2.1
d=4,00 mm S7240
Total materiale 85.408,15
construcții
Utilaje de
construcții:
2912340002500 Motocompresor h-ut 0,0624 75,08 4,68
mobil de înaltă
presiune 8-15
mc/min
2912340002512 Motocompresor h-ut 119,00 75,08 8.934,52
mobil de joasă
presiune 2,0-3,9
mc/min
2952260003501 Excavator pe senile h-ut 25,789 86,62 2.233,84
cu o cupa cu motor
termic, 0,40-0,70
mc
2952260003553 Buldozer pe senile h-ut 1,05 86,35 90,67
până la 65-80 CP
2952260003554 Buldozer 79kw h-ut 6,50 86,35 561,27
(108CP)
3110320003007 Grup termic de h-ut 290,20 24,50 7.109,90
sudura 23-35 kw
Total utilaje de 20.070,98
construcții
Total:
Cheltuieli directe lei 105.507,67
CAS 29,00% 3.863,94
Total 109.371,61
Cheltuieli de transport 10,00% 7.324,88
Total 116.696,49
Cheltuieli de regie 14,50% 16.920,99
Total 133.617,48
Beneficiu 6,00% 7.001,79
Total 140.619,27
TVA 20,00% 28.123,85
Total 168.743,13
Total deviz 168.743,13

Tabelul 22
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №2
Rețele exterioare de gaz (presiune medie) din conducte de oțel (traseul de bază) (formular
desfășurat)
№ Simbol norme Denumire și U.M Cantitate Valoarea de deviz,
crt și Cod resurse cheltuieli a lei
. conform
Pe Total
datelor
u.m
din
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Traseul de bază al
rețelei de gaz
TsE04A Nivelarea terenului 100 m2 10,79
natural și a
platformelor de
terasamente cu
bulldozer pe
ttractor pe senile,
prin tăierea
dâmburilor și
împingerea în
goluri a pământului
săpat, cu buldor pe
tractor pe senile de
65-80 CP teren
catg. I și II
2952260003553 Buldozer pe senile h-ut 0,1250 86,35 10,79
până la 65-80 CP
TsC03B1 Săpătura mecanică 100 m3 177,57
cu excavatorul de
0,40 -0,70 mc, cu
motor cu ardere
internă și comandă
hidraulică, în
pământ cu
umiditate natural,
descărcare în
depozit teren catg.
II
2952260003501 Excavator pe senile h-ut 2,0500 86,62 177,57
cu o cupa cu motor
termic, 0,40-0,70
mc
TsA02C Săpătura manual de M3 22,96
pământ în spații 22,96
limitate, având sub
1,00 m lățime,
executata fără
sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundații,
canale, subsoluri,
drenuri, trepte de
înfrățitre, în pământ
necoeziv sau slab
coeziv adâncime
<0,75 m teren tare
9310060019900 Muncitor h-om 2,1100 10,88 22,96
necalificat
TsD01C Împrăștierea cu M3 4,68
lopata a pământului 4,68
afânat, în straturi
uniforme de 10-30
cm grosime, printr-
o aruncare de până
la 3 m din grămezi,
inclusiv sfărâmarea
bulgarilor,
pământul
provenind din teren
tare
9310060019900 Muncitor h-om 0,4300 10,88 4,68
necalificat
GD01D Țeava din oțel m 160,35
pentru conducte 11,64
colectoare sau de
distribuție, montată
în șanț, având dn
150 mm
7136020011600 Instalator sanitar h-om 1,0700 10,88 11,65
2521216701021 Țeavă din oțel m 1,0050 130,00 130,65
2873155901000 Electrozi sud. ol kg 0,2500 13,00 3,25
e50.24.13/rg.2.1
d=4,00 mm S7240
2411115904512 Oxigen tehnic M3 0,0390 6,00 0,23
gazos S2031
2413547308164 Carbora de calciu kg 0,0260 8,00 0,21
tehnica
(carbid)S102
3110320003007 Grup termic de h-ut 0,2800 24,50 6,86
sudura 23-35 kw
2912340002512 Motocompresor h-ut 0,1000 75,08 7,51
mobil de joasă
presiune 2,0-3,9
mc/min
GD01C Țeava din oțel m 87,29
pentru conducte 9,25
colectoare sau de
distribuție, montată
în șanț, având Dn
100 mm
7136020011600 Instalator sanitar h-om 0,8500 10,88 9,25
2521216701022 Țeavă din oțel m 1,0050 61,10 61,41
2873155901000 Electrozi sud. Ol kg 0,2000 13,00 2,60
e50.24.13/rg.2.1.
d=4,00 mm S7240
2411115904512 Oxigen tehnic M3 0,0340 6,00 0,20
gazos S2031
2413547308164 Carbura de calciu kg 0,0250 8,00 0,20
tehnică (carbid)
S102
3110320003007 Grup termic de h-ut 0,2500 24,50 6,13
sudura 23-35 kw
2912340002512 Motocompresor h-ut 0,1000 75,08 7,51
mobil de joasă
presiune 2,0-3,9
mc/min
GD01B Țeavă din oțel m 66,45
pentru conducte 8,38
colectoare sau de
distribuție, montată
în șanț, având Dn
80 mm
7136020011600 Instalator sanitar h-om 0,7700 10,88 8,38
2521216701023 Țeava din oțel m 1,0050 41,28 41,49
2873155901000 Electrozi sud.ol kg 0,1800 13,00 2,34
e50.24.13/rg.2.1
d=4,00 mm S7240
2734113803000 Sârmă plină pt. sud kg 0,2000 6,50 0,13
și inc. sub flux
s10mnl 4
2411115904512 Oxigen tehnic M3 0,0380 6,00 0,23
gazos S2031
2413547308164 Carbura de calciu kg 0,0930 8,00 0,74
tehnica (carbid)
s102
3110320003007 Grup termic de h-ut 0,2300 24,50 5,63
sudură 23-35 kw
2912340002512 Motocompresor h-ut 0,1000 75,08 7,51
mobil de joasă
presiune 2,0-3,9
mc/min
GC03D Proba de rezistență km 10,87
și regim , executată 6,96
cu aer, cu
motocompresor,
pentru controlul
etansietății
îmbinărilor și
armăturilor, la
conducte de oțel cu
DN 125 mm
7231040021600 Lăcătuș montator h-om 0,6400 10,88 6,96
agregaate ener
2912340002500 Motocompresor h-ut 0,0520 75,08 3,90
mobil de înaltă
presiune 8-15
mc/min
GE07B1 Armături în stație buc 20,53
(robinet cu sertar, 8,49
supapade siguranța
mecanică și orificiu
de măsurarea
diferențială) având
DN: - 80 mm-
montare
7136040011700 Instalator încălzire h-om 0,7800 10,88 8,49
centrală
2513206622000 Placa marsit, kg 0,1700 70,83 12,04
presiune 100
kg/cmp, 500x3,00
mm S3498
TsD03A1 Împrăștierea 100 m3 56,13
pământului afinat 0,00
provenit din teren
categoria I sau II și
categoria III sau
IV, executată cu
bulldozer pe tractor
cu senile de 81-180
CP în straturi de
15-20 cm, teren
catg. I sau II
2952260003554 Buldozer 79kw h-ut 0,6500 86,35 56,13
(108CP)

Din devizele locale întocmite pentru cele 2 variante de lucrări de construcție-montaj a


rețelei de gaz am obținut următoarele date:

 Costul rețelei de gaz (presiune medie) de polietilenă – 239768,4 lei;


 Costul rețelei de gaz (presiune medie) de oțel – 168743,2 lei;

Diferența în lei dintre aceste 2 devize va fi:

Δ = 239768,4-168723,2= 71045, 2 lei

Analizând datele obținute facem următoarea concluzie:


Rețelele de gaz de presiune medie executate din oțel sunt mai ieftine cu 71045,2 lei, dar
luând în considerație că la calculul devizului local, pentru rețelele de gaze de oțel nu s-a luat în
considerație izolarea anticorozină a conductelor și construirea stațiilor de protecție contra
coroziei, care sunt foarte costisitoare, precum și simplitatea executării lucrărilor de construcție-
montaj a rețelelor de gaz din conducte de polietilenă, ca variant de bazp alegem ”Rețelele de gaz
din conducte de polietilenă”.
Management în construcție
7.Organizarea lucrărilor de construcție-montaj pentru traseul de bază a rețelei
de gaz de polietilenă
7.1 Introducere

Proiectul de execuție a lucrărilor (PEL) se elaborează pe baza proiectului de


montaj de către organizația de construcție-montaj sau de către organizațiile care
efectuează proiecțiile tehnologice de excuție a lucrărilor.

PEL este baza pentru programarea operativă a controlului, redarea existenței


producției de construcție. Cheltuielile pentru elaborarea PEL sunt acoperite din costul
cheltuielilor indirecte cu excepția obiectelor din mijloacele financiare pentru lucrările de
cercetare. PEL este întocmit de către inginerul șef al organizației antreprenorului general,,
iar compartimentul de montare și specializare sunt întocmite de inginerul șef al
organizației sub antrepriză.

Datele inițiale pentru elaborarea PEL:

1. Sarcina organizației de construcție-montaj;


2. Sarcina de organizare a construcție;
3. Documentația proiectului de curs;
4. Condițiile materialelor, articolelor, pieselor, prefabricatelor, utilajelor;
5. Condițiile folosirii mașinelor de construcției transportului;
6. Condițiile de asigurare cu cadre muncitorești:
- Planul calendaristic de execuție a lucrărilor de obiect sau graficul rețea complet;
- Planul general de construcție a obiectului;
- Graficul aprovizionării cu materiale, detalii, piese, prefabricate și utilaje;
- Graficul mișcării cadrelor de muncitori pe obiect și graficul muncitorilor, mașinelor de
construcție;
- Schema tehnologică de execuție a unor tipuri de lucrări aparte;
- Măsurile de execuție a lucrărilor de deplasare;
- Soluțiile protecției muncii;
- Soluțiile despre amplasarea rețelelor temporare de alimentare cu apă, energie electrică
și iluminarea șantierului;
- Memoriu explicativ cu următorul conținut:
a) Argumentarea soluțiilor de producere a lucrăărilor de construcție-montaj inclusiv
cele care se îndeplinesc în perioada de iarnă;
b) Necesitatea de resurse energetice și soluții pentru asigurarea lor.

Nr.luc Denumirea Volumul Argumentare Norma Volumul de Componența


lucrărilor de lucru a muncă echipei dupa
și numărul IND
u/m Cant Om- Maș- Om- Maș
sectoarelor
. h h zi -h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nivelarea 100 TsE04 p.A - 0,12 - Mașinist
traseului m2 5 cat.V
natural cu
buldozer
pe tractor
și șenile
Sect.I 2,8 0,35
Sect. II 2,8 0,35
Sect.III 2,8 0,35
2 Săpături 100 TsC03 p.B1 - 2,05 - Mașinist cat.
mecanice m3 VI
excavator
de 0,4-0,7
m3 cu
motor cu
ardere
internă și
comandă
hidraulică,
teren
catg.II
Sect.I 4,19 8,6
Sect.II 4,19 8,6
Sect.III 4,19 8,6

7.5 Planul calendaristic al necesarului de resurse

Planul calendaristic de execuție a lucrărilor este deplin când sunt și graficele de


aprovizionare cu resurse, anume;

- Ele necesităților în forță de muncă;


- De aprovizionare cu materiale prefabricate și utilaje;
- Necesității în mașini de construcție.

Datele inițiale pentru întocmirea graficului necesității în forță de muncă sunt


oglindite în planul calendaristic de execuție.

Graficul forțelor de muncă indică nivelul de neuniformitate a utilizării ei, care se


caracterizează prin coeficientul de neuniformitate K neu :

N max
K neu = ;
N med

Unde: N max −numărul maximde muncitori pe zi din perioada vizitată :

N med – media muncitorilor pe zi din aceeași perioadă.

6
K neu = = 1,8
3,4

După calculul necesarului pe fiecare lucare se determină cantitatea de materiale


de acelasi fel pe obiect (tabelul 4).

Informația pentru întocmirea graficului necesității în mașini și mecanizme de


construcție se conține în partea analitică a graficului calendaristic.

Tabelul 25
Necesarul de materiale, prefabricate și piese

Lucrări u/m Volumul Materiale Norma Total SNIP


pe u/m
1 2 3 4 5 6
Amplasarea M 1200 Țevi din 1000m 1200
conductelor d=125 polietilenă
mm
Racord din 4,5kg 27
oțel
Vane din 3 buc. 3
oțel
Lemn 0,25 0,675
pentru m3
construcție
(140-
240mm)
Sudarea țevelor de rost 12 Mufă 0,3 kg 3,6
polietilenă d=125mm
Marcher 1 buc. 1
Cârpe de 0,014 3,41
șters, din kg
bumbac

Tabelul 26
Necesarul în materiale, semifabricate și construcții.

Nr.crt. Denumirea materialulu Marca, STAS Unitatea de Cantitatea


măsură
1 2 3 4 5
1 Nisip - M3 168
2 Țevi din oțel T 2,89
3 Motorină - Kg 80,76
4 Benzină auto C/R75 Kg 31,41
5 Tablă groasă 7*1250 OL 37-ln Kg 0,85
6 Șurub cap hexagonal M33*150 Buc 9
7 Piulițe hexagonale semiprecise M33OL37 Buc 9
8 Cârpe de șters, din bumbac - Kg 4,36
9 Placă de fundal PD10-1 buc 3
10 Inele buc 3
6
11 Placă de acoperiș buc 3
12 Flanșă din oțel - buc 12
13 Robinet cu sertar-pană - buc 3
14 Șurub cap hexagonal precis M24*100 buc 72
15 Piulițe hexagonale semiprecise M24 buc 72

7.6 Proiectarea planului general de organizare a șantierului

Planul general de organizare a șantierului urmărește rezolvarea problemelor ce


abordează folosirea cât mai rațională a teritoriului și totodată crearea de comodități
maxime pentru lucrători.

– Dimensionarea elementelor provizorii pe șantier

Dimensionarea unităților social-administrative provizorii se efectuiază reeșind din


maximă a personalului pe șantier, care se află din graficul necesităților în forță de muncă.

- Dimensionarea depozitelor

Tipul și dimensiunile depozitelor se determină reeșind din cantitatea minimă


necesară a materialelor și prefabricatelor, modul de transportare, normele de stocare,
suprafața șantierului.

Tabelul 27

Dimensionarea unităților provizorii


Denumirea

calculatPersonalul

calculatăSuprafața

programatăSuprafața

Norma de unități
planDimensiuni în

(seria)Proiectul tip
Norma,mp

Nr.crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Oficiu 1 4 4 24,3 2,7*9 1 420-
01-3
2 Gardiropă, 5 0,82 4,1 9,5 1,8*5,2 1 420-
duș 01-10
3 WC 8 0,07 0,56 8,2 2,1*4 1 420-
04-25
4 Ospătărie 8 1 8 34,4 4*8,6 1 420-
06-6
5 Încăpere 6 0,1 0,6 8,1 2,1*4 1 420-
pentru 04-9
încălzire
6 Încăpere 6 0,1 0,6 8,1 2,1*4 1
pentru
odihnă
7 Încăpere 6 0,2 1,2 19,5 2,6*7,5 1 420-
pentru 04-9
uscare

Tabelul 28

Dimensionarea depozitelor

Denumirea Necearul Rezerva Norma Suprafața Suprafață


materialelor de utilă, totală, S,
și unităților stocare Su,m2 m2
de măsură pe 1m2,
q
Total Pe zi, În Naturală,
Ptot Pz zilele Rn
, Rz
1 2 3 4 5 6 7 8
Țevi (m) 1200 36 2 72 1,6 45 72
Cămine 1,8 0,12 3 0,36 2,5 0,14 0,36
(m3)
Lemn (m3) 0,7 0,016 2 0,033 1,4 0,023 0,033

Suprafața utilă a depozitelor fără culoare de acces și manipulare se determină:

P
S=
q

Unde: Pd = rezerva materialelor pentru stocare;

Q – norma de stocare a materialelor pe 1m2.


Suprafața totală a depozitelor se determină cu formula:

S =Su *q

Unde: q – norma de stocare pe 1 m2.