Sunteți pe pagina 1din 10

INSTALATII DE GAZE COMBUSTIBILE Gazele combustibile sunt utilizate : -nevoi menajere ( incalzire apa de consum , masini de gatit ,etc)

-instalatii de ardere pt. obtinerea energiei termice necesara incalzirii . -in procese tehnologice. Cele mai utilizate gaze combustibile sunt : - gazele naturale , -gazele petroliere lichefiate INSTALATII DE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE 1.Proprietatile principale ale gazelor naturale combustibile Gazele naturale sunt amestecuri de hidrocarburi saturate (metan, etan , propan ,etc.) Gazele contin impuritati : bioxid de carbon , azot , hidrogen sulfurat , oxizi de azot , praf,.... Gazele sunt inodore , incolore , combustibile . Gazele naturale extrase si utilizate in tara noastra au putere calorica inferioara , in conditii normale de presiune si temperatura . Gazele naturale , in amestec cu aerul , in spatii inchise , devin explozive. 2. Instalatii de captare a gazelor naturale combustibile Gazele sunt captate cu ajutorul sondelor , din zacamintele subterane. 3.Instalatii pentru tratarea gazelor naturale combustibile a) Instalatii pentru eliminarea impuritatilor ( vapori de apa , compusi pe baza de sulf ,praf , etc.). b) Instalatii pentru odorizarea gazelor naturale combustibile . Gazele naturale si lichefiate sunt inodore (fara miros) si pentru semnalizarea prezentei gazelor, in scopul evitarii formarii amestecurilor explozive este necesara odorizarea lor ( miros specific) cu anumite substante chimice numite odorizanti . Proprietatile principale ale odorizantilor : - de a avea miros specific greu de confundat , persistent greu de tolerat ; - de a nu fi toxic ( otravitor ) - de a nu produce coroziunea conductelor si aparatelor montate in instalatie . - de avertizare , de a pune in garda persoanele . Odorizanti : etilmercaptan si dimetilsulfura . 4. Retele exterioare pentru transportul si distributia gazelor naturale combustibile In sistemele de alimentare cu gaze naturale compuse din retele exterioare de distributie si instalatii de utilizare , presiunile gazelor in diferitele parti ale instalatiilor au valori diferite si se numesc trepte de presiune . Treapta de presiune_ este intervalul cuprin intre limitele maxima si minima , a presiunilor admise in retele si instalatii de utilizare . Trepte de presiune utilizate : -presiune inalta : 6 bar. -presiune medie : 2 si 6 bar . -presiune redusa : 0,2 si 2 bar. - presiune intermediara : 0,05 si 0,2 bar. -presiune joasa : sub 0,05 bar 1

Valorile treptelor de presiune au fost stabilite avandu-se in vedere : -siguranta in exploatare a sistemului de alimentare cu gaze ; -caracteristicile functionale ale regulatoarelor de presiune , debitmetrelor ( contoarelor ), aparatelor de reglaj si automatizare ; -presiunile de utilizare ale arzatoarelor , si a altor aparate care functioneaza cu gaze . Alcatuirea si functionarea retelelor de transport si distributie a gazelor naturale combustibile. 1. conducta magistrala _ circula gaze cu presiune inalta ( 6 bar) 2.si 3. statii de predare _ constituite din ansamblul de instalatiilor de reglare , reducere a presiunii , masurarea debitelor , odorizarea gazelor. 2. statie de predare consumator important _ platforma industriala . 3.statie de predare pentru alimentarea localitati si industrii cu diferite trepte de presiune . 4. instalatie de utilizare alimentata direct din conducta de transport . Sistemul de distributie este ansamblul de conducte , aparate , accesorii care preiau gazele de la statia de predare 3 , si le transporta la robinetele de bransament 16 ale consumatorilor racordati la reteaua de presiune joasa , respectiv , pana la iesirea din statiile de reglare a presiunii gazelor 12 montate la capetele bransamentelor . Sistemul de distributie este alcatuit din : 5. retea de repartitie _ preia gazele (la 2-6 bar )de la statia 3 si le transporta in interiorul zonelor de locuit si platformelor industriale . 6.statie de reglare la consumatori industriali (de la pres medie la pres.redusa ) 7.instalatie de utilizare industriala 8. statii de reglare de sector _reducerea pres. de la pres medie la pres.redusa . 9. statii de reglare de sector _reducerea pres. de la pres medie la joasa . 10. retea de distributie _transporta gaze de la statiile de sector la brasamentele consumatorilor din cladiri de locuit , social culturale 11.bransamentele consumatorilor _cladiri de locuit si social culturale 12.posturi de reglare a presiunii 13. instalatii de utilizare _la joasa presiune. Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu 14.retea de distributie gaze 1.conducta magistrala ( gaze cu presiune inalta _6 bar) 15 bransamente 2.statie de predare_consumator important 16 robinete de bransament. 3.statie de predare_alimentare cu gaze la diferite trepte de presiune
4.instalatie de utilizare 5.retea de repartitie (gaze la presiune medie _2-6 bar) 6.statie de reglare _consumatori industriali 7.instalatie de utilizare industriala 8.statii de reglare de sector ( de la pres. medie la pres.redusa) 9. statii de reglare de sector ( de la pres. medie la pres. joasa) 10. retea de distributie_la bransamente 11.bransamente consumatori cladiri de locuit 12.posturi de reglare 13. instalatii de utilizare 14.retea de distributie 15. bransament 16.robinet de bransament

Retelele de transport , distributie utilizare se executa din tevi de otel imbinate prin sudura . Conductele se monteaza : -ingropat _ sub adancimea de inghet ( 0,8...1,2m ), protejate anticorosiv_ instalatii neindustriale -suprateran (aerian) _pe stalpi , estacade, pereti exteriori _platforme industriale 2

Interzis montare subterana sub : -linii de tramvai , cale ferata , in lungul acestora . -constructii de orice fel , pe terenuri destinate constructiilor -in canale care au legatura directa cu constructiile . In vederea prevenirii accidentelor , in dreptul imbinarilor sudate , la capetele tuburilor de protectie , se monteaza rasuflatori. Rasuflatori montate pe conducte exterioare de gaze
a) cu capatul protejat intr-o cutie metalica b) cu capatul liber

Tuburi de protectie _ se folosesc cand conductele traverseaza perpendicular caile de comunicatie . Se executa din teava cu diametrul mai mare , cu una sau doua dimensiuni decat diametrul conductei de gaz .Tuburile se protejeaza la exterior anticorosiv , iar la interior se grunduiesc cu bitum. Protectia anticorosiva a conductelor exterioare de gaze naturale -protectie usoara , normala , intarita , foarte intarita . -materiale folosite : grund _vopsea pe baza de bitum si benzina_strat aderenta bitum , amestecuri pe baza de bitum_strat izolare benzi de pasla din fibre de sticla_strat armare benzi bitum cauciuc , materiale plastice ,fire si fibre din sticla_invelis exterior Probarea si receptia retelelor exterioare de gaze Probe de rezistenta si etanseitate_se efectueaza cu aer comprimat Instalatii pentru reducerea si reglarea presiunii gazelor naturale combustibile In sistemele de alimentare cu gaze , de la statia de predare catre instalatiile de utilizare , presiunea gazelor scade in trepte , fiind reduse si reglate cu instalatii grupate in statii sau posturi de reglare. Reducerea si reglarea presiunii gazelor se face cu reductorul ( regulatorul ) de presiune. Schema de principiu a regulatorului de presiune pentru gaze naturale 1.ventil 2. orificiu de laminare 3. tija 4. membrana elastica 5. arc (resort) 6.conducta Reducerea presiunii are loc la trecerea gazului prin sectiunea ingusta a unui orificiu , fenomenul care se produce este numit proces sau efect de laminare.
Gazul intra cu pres.P1, actioneaza ventilul 1 cu o forta de presiune F1, tinzand sa inchida orificiul 2.Ventilul este pus in legatura cu tija 3 si membrana 4 , pe a carei suprafata actioneaza arcul 5 , cu forta elastica F2, in sens invers fortei F1. Cele 2 forte tind sa se echilibreze mentinand orificiul deschis intr-o anumita pozitie , astfel incat gazul care trece prin orificiu este laminat , si presiunea scade la valoarea P2 <P1.. Reglarea presiunii se face in functie de presiunea P2 ,din aval de regulator , de aceea spatiul de sub membrana este pus in legatura cu racordul de iesire a gazelor , prin conducta 6. In cazul cand P2 scade la o valoare mai mica P 2 ,( datorita cresterii debitului de gaze) , echilibrul dintre F1 si F2 este perturbat , F2>F1, ventilul coboara , marind sectiunea orificiului 2, creste debitul gazelor care trec prin orificiul2, creste P2 , care se transmite si sub membrana , prin conducta 6 , restabilind echilibrul intre F1 si F2. In concluzie regulatorul de presiune realizeaza si reducere si reglare de presiune.

Statii de reducere si reglare a presiunii -Ansamblul de aparate , accesorii , armaturi , amplasate in incaperi separate , pentru reducerea , reglarea presiunii , masurarea debitelor se numeste statie de regare _masurare . Statiile de reglare pot fi echipate cu 1,2 sau mai multe panouri de reglare. -Panoul de reglare cuprinde : 1.regulator _regleaza si reduce presiunea
3.robinet 6 ,7 . manometre 4.distribuitor 2.conducta 5.colector

Statiile pot fi alcatuite pentru a functiona cu o singura treapta de reglare a presiunii , fie cu doua sau mai multe trepte de reglare a presiunii si masurare a debitului de gaze. Schema de functionare a statiei de rglare masurare cu o treapta.
1.conducta de alimentare 2. robinet de izolare 3.imbinare electroizolanta 4. distribuitor . 5 filtru grosier 6. filtru fin 7. colector 8.termometru 9.manometru 10.robinet de intrare in statie 11. distribuitor 12. manometru 13. ventil de siguranta 14.schimbator de caldura 15.regulator de presiune 16.colector 17.regulator de presiune 18.robinete de inchidere ( la intrare panou si iesire din panou) 19.conducta de ocolire (in cazul defectiunilor care apar la panouri ) 20. robinet de laminare _reduce presiunea , asigurand alimentare continua 21 .manometru 22. ventil de siguranta 23.distribuitor instalatia de masurare 24.termometru 25.diafragme , ajutaje _pentru masurare debit gaze 26.colector 27. conducta de distributie 28.conducta de ocolire 29. robinet de laminare 30. manometru 31. refulator _ tronson de conducta cu 2 robinete _montat la capatul conductei de ocolire pentru evacuarea excesului de gaz in atmosfera 32.supapa de siguranta 33. caseta de protectie

b 4

a) Statie de reglare masurare cu doua trepte montate in serie b) Statie de reglare masurare cu doua trepte montate in paralel Posturile de reglare- cele mai simple instalatii de reducere , reglare a presiunii gazelor ,_cuprinde regulator pentru debite mici . Schema unui post de rglare cu un regulator 1.regulator de presiune pentru debite mici 2.conducta 3. 4 .robinete de manevra si siguranta 5. robinet _ gaze cu presiunea reglata

Posturi de reglare cu regulatoarele montate in paralel


a) distribuitorul si colectorul in pozitie orizontala b) distribuitorul si colectorul in pozitie verticala

Post cu doua trepte de rducere si reglare a presiunii gazelor


1.regulator de presiune _ treapta I 2.regulator de presiune pentru debit mic_treapta I I 3,4. conducte pentru distributie catre instalatiile de utilizare 5. distribuitor 6,7 . colectoare 8. manometru

BRANSAMENTUL INSTALATIILOR INTERIOARE LA RETELELE EXTERIOARE DE GAZE Bransamentul _ conducta de legatura de legatura prin care gazul este condus de la o conducta apartinand sistemului de distributie pana la iesirea din robinetul de bransament , statie sau post de reglare. La capatul conductei de bransament se monteaza un robinet de bransament de la care se poate opri in intregime alimentarea cu gaze a consumatorului respectiv. La intrarea in fiecare corp de cladire ,hala industriala ,la capatul racordului se instaleaza la exterior , in locuri usor accesibile , un robinet de incendiu de la care poate fi oprita alimentarea cu gaze in caz de incendiu . - bransament comun la doua imobile diferite ,
situate pe aceeasi strada - bransament comun la doua imobile diferite , dar care formeza corp comun 1.conducta de distributie 2.bransament 3.regulator de presiune 4.robinet

INSTALATII INTERIOARE DE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE 1.Alcatuirea si functionarea gazelor naturale combustibile Instalatia interioara este partea din instalatia de utilizare , din interiorul cladirilor , cuprinsa intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare , inclusiv cosul de evacuare a gazelor de ardere . Restrictii obligatorii , impuse in cazul utilizarii gazelor naturale in interiorul cladirilorcivile si industriale : -incaperile in care sunt montate instalatii de gaze naturale sunt prevazute cu ferestre spre exterior -volumul incaperii , cel putin 18m3 , bucatariile , baile min.7,5 m3 ,pentru a asigura aerul necesar arderii. -arzatoarele cu flacara deschisa , libera ,in instalatiile industriale sunt admise numai daca nu prezinta pericol de incendiusau explozie. -aparatele de utilizare racordate la cosul de evacuare a gazelor arse, Tipuri de instalatii interioare : -instalatii interioare de utilizare neindustriala a gazelor naturale ,care alimenteaza aparate si arzatoare din cladiri de locuit , social culturale. 6

-instalatii interioare de utilizare industriala , a gazelor naturale. Instalatii interioare de utilizare neindustriala a gazelor naturale
1.coloana montata
2.post de reglare 3.conducta exterioara 4.robinet de incendiu 5.contor pt. masurarea si inregistrarea debitului de gaze 6.robinet de contor 7.conducta de distributie 8.conducta de racord 9. aparat de utilizare cu flacara libera 10.aparat de utilizare cu flacara inchisa 11.cos de fum 12 robinet de siguranta 13 robinet de manevra 14. tub de protectie

Traseele conductelor urmaresc pe cat posibil peretii, stalpii , grinzile ,cladirii.Apartamentele din cladirile de locuit sunt racordate la coloana montata printr-o derivatie proprie _ nu este permisa trecerea conductelor care alimenteaza un apartament prin alt apartament .
Racordarea instalatiei interioare cu contor pe apartament
1.coloana montata 2.conducta de derivatie 3. contor 4. robinet de contor 5. conducta de alimentare apartament

Instalatie de utilizare a gazelor naturale la bucatariile unui bloc de locuinte cu incalzire centrala 1.contor comun 2.conducte de distributie Instalatie 3.coloane interioara de gaze naturale pentru o 4.derivatii centrala termica 1. conducta exterioara 5.robinet de incendiu 2. robinet manevra 6.robinet dede incendiu
3.contor 4.conducta de distributie 5.derivatii 6.distribuitor 7.cazane 8.conducte de racord 9.robinet de siguranta 10 robinet de manevra 11.canal de fum 12.cos de fum 13 canal de tabla

Schema unei instalatii de utilizare industriala a gazelor naturale


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. retea de repartitie bransament statie de rglare principala instalatie exterioara de presiune medie agregate robinet de incendiu statie de reglare centrala termica statie de reglare de pres .joasa instalatie ext. de pres. joasa agregate instalatie int. de joasa pres. posturi de reglare agregare

Reteaua interioara se executa din tevi negre din otel imbinate prin sudura sau fitinguri ( cot, T-uri) Probarea si receptia instalatiilor interioare de gaze naturale combustibile Punerea in functiune si exploatare se face numai dupa probare si receptie . Presiunea la care se supune instalatia in timpul probarii si durata probei depinde de regimul de presiune la care va functiona instalatia . Instalatiile de joasa presiune se verifica in doua etape : -proba de casa ( preliminara) , cu aer comprimat la presiunea de 1bar . Se probeaza intreaga retea de conducte , fara armaturi in punctele de utilizare , unde se monteaza dopuri . Imbinarile se verifica cu apa si sapun , de seful de echipe , in prezenta maistrului .Nu se admit pierderi de presiune . -incercarea de rezistenta a conductelor , se executa fara armaturi ,la presiunea de1bar repetand proba de casa . Se face in prezenta unui delegat de la intreprinderea distribuitoare de gaze . Proba se face cu aer comprimat , introdus cu un compresor sau o pompa manuala .

Capetele conductelor se astupa cu dopuri metalice filetate , in punctele de racordare a robinetelor aparatelor de utilizare.Durata probei min. 30 minute .Presiunea aerului se cireste pe manometru, nu se admite scaderea presiunii in reteaua de conducte.

Proba de rezistenta a instalatiilor interioare de gaze naturale 1.retea de conducte 2.pompa manuala 3.dopuri metalice filetate 4manometru

-incercarea de etanseitate , in cursul careia se probeaza instalatia cu robinetele de siguranta si manevra .Presiunea de proba este presiunea de regim a instalatiei ( 0,02 bar ~200mmH2O).

Proba de etanseitate a instalatiilor interioare de gaze naturale


1.retea de conducte 2.pompa manuala

4.manometru
5 robinet de siguranta 6.robinet de manevra

Ultima verificare a instalatiei , se face la presiunea de utilizare , dupa racordarea consumatorilor . Verificare etanseitatii se face prin ungere cu emulsie de apa si sapun .

Verificarea etanseitatii instalatiei interioare de gaze naturale . 1.robinet 2.contor . 3.mufa 4. cot 5 teu 6 , 7. aparate de utilizare 8 vas _ emulsie de sapun 9. pensula

Dupa terminarea probelor se incheieun proces- verbal intre delegatul intreprinderii distribuitoare de gaze , unitatea care a executat lucrarea si beneficiar. Beneficiarul primeste cheile robinetului de incendiu si ale armaturilor de siguranta si inchidere. 9

La predarea instalatiei beneficiarului , acesta primeste un exemplar cu instructiuni de utilizare a gazelor . Instalatia va fi pusa in functiune dupa evacuarea aerului din instalatie .La punerea in functiune se controleaza comportarea arzatoarelor aparatelor de utilizare .

10