Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Codreanu Maria

Lucrul individual

la disciplina SISTEME INFORMATICE FINANCIAR-CONTABILE

STUDIU DE CAZ

Autorul: Codreanu Maria

Chişinău - 2020

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

1
SRL”Codreanu Maria” îşi desfăşoară activitatea reglementată de lege cu privire la societăţile cu
răspundere limitată. Activitatea de bază a SRL”Star” este comerţ angro.
Pe parcursul perioadei de gestiune (noiembrie 2020) au avut loc următoarele operaţiuni economice
care sunt reflectate în tabelul 1. Se cere:
1. De înregistrat operaţiunile economice în sistemul 1C Contabilitate.
2. De format rapoartele pentru perioada de gestiune conform Anexei 3.

Tabelul 1.
Registrul operaţiunilor economice ale entităţii ”PROGRES” SRL .

Nr Conţinutul operaţiunii Suma fără TVA , lei


Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate (100 de
unităţi, 5 denumiri),TVA-20% 300
1.
Se acceptă factura furnizorului pentru mărfurile intrate (250 de unităţi, 750
5 denumiri) ,TVA-20%
2.

Se acceptă factura furnizorului pentru OMVSD intrate (10 de unităţi,


2 denumiri) ,TVA-20% 30
3.
4. Se reflectă valoarea contabilă şi venitul din vânzarea mărfurilor (200
de unităţi, 5 denumiri) ,TVA-20% 780

5. Din contul curent în monedă naţională sa-transferat furnizorilor, TVA


20%:
300
- pentru materiale 750
- pentru mărfuri 30
- pentru OMVSD
6. Încasarea creanţei în contul curent în monedă naţională de la 780
cumpărător pentru mărfuri, TVA-20%
7. Se plăteste din casă titularului de avans pentru procurarea OMVSD. 203
8. Restituire în caserie avansului neutilizat 53
Decontări cu personalul Suma totală
9. Calcularea salariului lucrătorilor (2 persoane) 4200
10. Achitarea salariului lucrătorilor (2 persoane) 4200

(Numărul n =3 corespunde numărului de ordine din registru)

2
1. Documente
1. Procurarea materialelor

2. Procurarea mărfurilor

3
3. Procurarea OMVSD

4
4. Înregistrarea venitului din vânzarea mărfurilor și valoarea contabilă

5. Achitarea cu debitorii

5
6
7
6. Încasarea creanței

7. Plata pentru titularul de avans

8
8. Restituirea avansului neutilizat

9
9. Calculul salariului

a) Tabelul de pontaj

b) Calculul salariului

10
c) Plata salariului

2. Rapoartele entității
1. Registrul de procurări

11
2. Registru vânzări

3. Cartea de casă

4. Borderoul de calcul

12
5. Borderou de plată

6. Balanța de verificare a conturilor contabile

13