Sunteți pe pagina 1din 65

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lucrarii: Modernizare PTM 1656 Oituz , Rosiorii de Vede, jud. Teleorman

1.2 Elaborator: S.C. ALT UNIVERS COMPANY 2002 S.A. BUCURESTI

1.3 Ordonatorul principal de credite: S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.

1.4 Autoritatea contractanta: SC CEZ DISTRIBUTIE S.A.

1.5 Amplasamentul lucrarii : Municipiul Rosiorii de Vede, intersectia dintre strada Oituz si
strada Alex.Ciocanaru .

1.6 Faza de elaborare a documentaţiei: SF

1.7 Elemente care stau la baza întocmirii documentaţiei:

- contractul de proiectare nr. 14474 / 26.06.2010 ;


- tema de proiectare cu aviz CTE nr.9923/19.10.2010
- normative, prescripţii tehnice;
- relevee din teren

1.8 FUNDAMENTAREA NECESITATII SI OPORTUNITATII MODERNIZARII


OBIECTIVULUI.

Situatia existenta

In prezent situaţia este următoarea: PTM 1656 Oituz 20/.0,4 KV,400KVA este in constructie
metalica ,pe teren apartinind domeniului public ,cu o unitate trafo de 400KVA ,sistem
simplu de bare colectoare de medie tensiune nesectionat, ventilatie naturala atit pentru
boxa trafo cit si pentru camera de MT.
Postul este incadrat , conform schemei de distributie 20KV ,intare –iesire intre :
-PT 1262 Eminescu – LES 20KV tip AOSB 3x95 mmp –lungime 1170 m
- PT 1767 Macul II,- – LES 20KV tip OSK3x95 mmp –lungime 1650 m
- Retea 20 KV- Apa industriala – LES 20KV tip A2YSY 3x 150 mmp
lungime 200 m.
Echipamentele din acest PTM sunt uzate fizic şi moral, celulele cu separatoare de bara
de interior sunt din prima generaţie de celule de MT, care necesita costuri de mentenanţă
ridicate. Aceste echipamente prezintă riscuri deosebite in manevrare (datorita
nesimultaneitatii închiderii/deschiderii contactelor) motiv pentru care manevrele de
închidere/deschidere a separatoarelor se efectuează fara tensiune. Echipamentele din postul de
transformare prezintă un risc ridicat din punct de vedere al protecţiei muncii, atât la operaţiile
de manevra menţionate mai sus, cat si la lucrările pe cablurile racordate la aceste celule. Nu
este de ignorat faptul ca acest sistem de celule nu are nici un fel de interblocaj impotriva
deschiderii usii de acces in interiorul celulei aflata sub tensiune, de câtre persoane neavizate
avand ca rezultat aparitia unor incidente nedorite.
- Tabloul de distribuţie TDRI este uzat moral, echipat cu siguranţe MPR monopolare,
tabloul sete deschis, deteriorat si incomplet.
- LES 20kV-PT 1262 Eminescu – tip AOSB 3x95 mmp – cutie terminala cu
izolatie uzata ,uscata prin migrarea uleiului ;
-LES 20KV - PT 1767 Macul II,- tip OSK3x95 mmp- cutie terminala cu izolatie
uzata ,uscata prin migrarea uleiului ;

LES-urile 20KV cu izolatie de hirtie impregnata ,au cutiile terminale care prezintă o
stare tehnica precara, siguranţa scăzuta in exploatare si determina numeroase incidente care au
drept cauze următoarele :
> uzura tehnica a materialelor, in special a izolaţiei de hârtie impregnata cu ulei ;
> uzura tehnica a izolaţiei in condiţii de epuizare a duratei de viata ;
> migrarea uleiului si uscarea izolaţiei in special in zona cutiilor terminale ;
> defectarea frecventa a cutiilor terminale ;
- Constructia metalica , este intr-o stare avansata de degradare, deteriorata datorita
coroziunii ,usile de acces puternic corodate ,fara sisteme de siguranta ,infiltratii ape pluviale in
interior, iluminat interior si exterior defect, aspect exterior necorespunzator.
Factori determinanţi pentru justificarea lucrării
 Echipamente primare şi secundare uzate moral şi fizic;
 Timpi mari de lichidare a urmarilor avariilor, comparabili cu timpul protecţiei
din staţie;
 Realizare selectivitate circuit primar cu defect;
 Reducerea timpilor de eliminare a defectului;
 Reducerea timpului de realimentare al consumatorilor;
 Reducerea numărului de manevre în care se face conectarea pe defect.
2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1.1 Amplasament:
PTM 1656 – se afla pe domeniul public in Municipiul Rosiorii de Vede ,jud Teleorman”
Lucrarile proiectate :
- modernizaea PTM 1656 prin inlocuirea postului de transformare in anvelopa
metalica cu un post de transformare nou , in anvelopa de beton ;
- mansonarea cablurilor in ulei existente( in exterirul PT-ului la cca 5m )

2.1.2 Clima specifica amplasamentului:


a) Condiţii meteorologice (în exterior) – zona meteorologica C
Temperatura maximă +40°C
Temperatura minimă -30°C
Umiditatea relativă 80 % la 35°C
b) Altitudinea <1000m
c) Gradul de poluare: III
d) Caracteristici de protecţie antiseismică:
Acceleraţia seismică maximă: 3 m/s2

2.1.3 Caracteristicile geofizice ale terenului :


Terenul in care se vor executa lucrările, este de categorie B, fara pericol de
inundabilitate.
Obiectivele sunt amplasate in zona meteorologica C, caracterizata printr-un indice
cronokeraunic de 123 ore furtuna/an, din punct de vedere al poluării zona încadrându-se in
gradul I.

2.1.4. Devieri si protejări ale utilitatilor afectate:


In cazul proiectului de fata, nu sunt afectate utilităţile existente.

2.1.5. Căile de acces permanente:


Se vor folosi drumurile si aleile existente din zona, nefiind nevoie de realizarea unor
drumuri de acces temporare sau permanente.
2.1.6 Prezentarea proiectului:
Caracteristicile instalaţiilor existente:
- PTM 1656 Oituz 20/.0,4 KV,400KVA este in constructie metalica ,pe teren apartinind
domeniului public ,cu o unitate trafo de 400KVA ,sistem simplu de bare colectoare de
medie tensiune nesectionat, ventilatie naturala atit pentru boxa trafo cit si pentru camera
de MT.
Postul este incadrat , conform schemei de distributie 20KV ,intare –iesire intre :
-PT 1262 Eminescu – LES 20KV tip AOSB 3x95 mmp –lungime 1170 m
- PT 1767 Macul II,- – LES 20KV tip OSK3x95 mmp –lungime 1650 m
- Retea 20 KV- Apa industriala – LES 20KV tip A2YSY 3x 150 mmp
lungime 200 m.

.In camera deMT sunt amplaste 4 celule de 20 kv (1CT +3CL) de tip inchis cu izolatie in
aer,,echipate cu separatoare de bara :
- Celula linie sosire din PT 1262 Eminescu ( SB 1194 24 KV ,630A ) ;
- Celula linie plecare spre PT 1767 Macul II( SB 1195 -24 KV ,630 A );
- Celula plecare retrea LEA 20KV Apa industriala (SB 1642-24 KV , 630 A)
- Celula Trafo (SB 24KV,630A+SFIN 16A)
In compartimentul de joasa tensiune se afla TDRI 8, cu 4 plecari ocutate , protejate cu
sigurante MPR. conform schemei monfilare de distributie 0,4 KV PTCZ 1656.
Construcţie şi echipare PTM 1656 (in prezent) :

- construcţia este metalica , ventilaţia este naturală cu jaluzele fixe.


- boxa celule 20 kV
- boxa trafo
- camera de joasa tensiune
Echipamente 20 kV:
∙ celule de linie echipate cu STI – 630 A = 3buc;
∙ celula trafo 20/0,4 KV, echipate cu STI 630 A.
- trafo TTUAL 20/0,4 kV - 400 KVA cu un grad de incarcare de cca 50% la virf
de sarcina conform Tema de proiectare .
Consumatori : casnici monofazati , trifazati si ilumonat public..

Energii vehiculate:
PTCZ 1656 alimenteaza consumatorii din zona strazilor: Alexandru Ciocanaru, Oituz,Vadu
Vezii si iluminatul public . Energie electrica distribuita 794,6 MWh/an.
Nivelele de tensiune: 20 kV si 0,4 Kv.
Gradul de incarcare ,conform ,Temei de proiectare, cca. 50% la varf de sarcina .
Sursele de alimentare a PTM 1656 :
Tensiunea de alimentare a PTM 1656: 20KV.
Alimentarea de baza PTM 1656 :
Statia 110/MT Rosiori, L 20 kV Oras II,CL 1180(SB24KV,630A)1136 PTCZ 1262
Eminescu, prin LES 20KV -1170m,realizata cu cablu tip AOSB , 3x95 mmp;
Alimentarea de rezerva :
Statia de transformare 110/MT Traianu,,L20KV SilozI , conform schemei monofilare
distributie 20KV atasata .
Capacitatea si incarcarea surselor
- trafo 20/0,4 KV ,conform Fisa de nauratori de sarcina si tensiune , CE Rosioei ,din
11-octombrie 2010,ora 10.
-L 20KV Oras II/ St. 110/20 KV Rosiori: Isarcina max=40A;
-L20KV Siloz I/ St. 110/20 KV Traianu:Isarcina max. =50A;
Pentru statia de transformare 110/20KV Rosiori:
-Valoarea curentului de scc. pe barele de 110KV : Iscmax = 4,86 KA
- Valoarea curentului de scc. pe barele de 20KV : Iscmax = 5,911KA
-Modul de tratare a neutrului – bobina de stingere ,BSRC 1si 2,In1=100Asi In2 = 100A
-Valoarea curentilor capacitivipe bara de MT a Statiei Rosiori:180 A
Caracteristici Trafo 110/MT Statia Rosiori :
Trafo 1: 110/MT Sn=25MVA, Uscc=10,36 %
Trafo 2: 110/MT Sn=25MVA, Uscc=10,78%
Valoarea curentilor capacitivi pe bara de MT a statiei Vedea :130,0 A..
.
2. DESCRIEREA SOLUTIEI DE REALIZARE A LUCRARII
Avand in vedere tema de proiectare , relevul din teren ,Politicile Tehnice CEZ
Distributie SA , soluţiile propuse,constă în modernizarea PTM 1656, prin inlocuirea
postuluide transformare in anvelopa metalica cu un post de transformare in anvelopa de
beton, echipat cu :
-Celule de 20 KV modulate cu tensiune nominala 20KV:
> curent nominal 630A ;
. >curentul de rupere 16KA;
.> .echipate cu separatoare de sarcina cu mediul de stingere in vid;
- TDRI 8 – 8 circuite :
>intreruptor 0,4 KV pe circuitul general,dedrosabil ,1000A
>intreruptoare 0,4 KV pe plecari
> grup de masura montat pe circuitul de iluminat public
>grup de masura semidirecta , montat pe circuitul general
- Priza artificiala de pamint cu Rpp= 1ohm.

Cablurile 20KV cu izolatie de hirtie /ulei de lungime necorespunzatoare racordarii


la echipamentele din postul de transformare proiectat se vor mansona cu cabluri
cu izolatie uscata din polietilena reticulata XLPE-A2XS(FL)2Y

3.1 LUCRARI LA INSTALATIILE ELECTRICE

3.1.1 Lucrari la instalatiile de MT

Montare post de transformare in anvelopa de beton echipat cu :


 celulele de MT moderne, cu posibilităţi de separare-asamblare/dezasamblare între celule,
echipate astfel:
 Celulele de linie = 3 buc, sunt de tipul compacte, bare cu izolaţie in aer,
compartimentate, modulare ,cu separator de sarcina cu camera de stingere in vid
630A..
 Celulele de transformator = 1 buc. de tipul compacte, compartimentate, modulare,
bare cu izolaţie in aer,cu separator de sarcina 630 A in vid, combinat cu sigurante
fuzibile cu percutor cu declansarea separatorului de sarcina .Declansarea separatorului
se va face automat si la una din semnalizarile
 supratemperatura transformator
 prezenta gaze transformator
Actionare manuala a separatorului de sarcina de pe panoul frontal, pozitiile/ inchis/
deschis pus la pamant ,indicate pe panoul sinoptic.
 Cablului de alimentare 20 KV a Transformatorului 20/0,4 KV – 400A: cablu
A2XS(FL)2Y 3x1x150/25 mmp (3 buc x 15m )
 Inlocuire portiuni de cca 15 m din LES-urile 20KV in ulei existente (2buc),cu cabluri
A2XS(FL)2Y 3x1x150/25 mmp si montarea mansoanelor de stopare in afara PTAb1656
;refacerea capetelor terminale pentru a putea fi racordate la noile celule.
Lucrărila la partea electromecanica a PTAb proiectat
 Montare priza de pamant artificiale l a postul de transformare proiectat,realizata cu : ex
 tarusi din teava otel galvanizat diametrul 2,5”,lungime 2,5 m ,grosime
4mm,
 platbanda otel galvanizat 40x4 mmm
 Rezistenta prizei de pamant Rp <1 ohm .
 Racordare la instalaţia de legare la pământ a maselor metalice şi bornelor de legare la
pământale echipamentelor existente şi proiectate.
Instalaţia de legare la pământ pentru limitarea tensiunii de pas şi de atingere s-a
proiectat în conformitate cu prevederile STAS 2612-87, STAS 12604/4-89, STAS 12604/5-
90 şi din îndreptarele de proiectare 1 RE-lp 35/2-92 şi 1 RE-lp 30/2004
3.1.2 Lucrari la instalatiile de JT
 Montare TDRI proiectat echipat cu :
 intreruptor debrosabil,1000 A, montat pe circuit general , cu protectie la
suprasarcina , scurtcircuit , gaze si supratemperatura trafo 20/0,4 KV ,
 8 circuite-plecare ,echipate cu :
- - intreruptoare 0,4KV pe plecari -3 buc.
- separatoare verticale de tip NH O pe plecare circuit iluminat public-1buc.
- separatoare verticale de tip NH 1 pe circuitele rezerva -4 buc.
Racordarea cablurilor JT in TDRI -JT ,se va face prin cleme V ,cu surub imbus.
- Legatura dintre TDRI si bornele 0,4 kV ale transformatorului 20/0,4 kv /400KVA va fi
executata cu cabluri monofilare ,cu izolatie de PVC, tip NYY 240mmp(7x1x240mmp
cca 120 m)
- Montarea mansoane de legatura a ablurilor existente, pentru a fi racordate la
Bara 0,4 KV TDRI
. 3.1.3.Caracteristicile tehnico-constructive ale instalaţiilor proiectate :
Celulele de MT care vor echipa postul de transformare proiectat vor fi celule
moderne, cu posibilităţi de separare-asamblare/dezasamblare între celule, echipate astfel:

 Celule MT de linie (3buc):


Celule de MT de interior în execuţie fixă, de tip închis, simplu sistem de bare
24kV/16 kA :
- carcasă metalică, compartimentată (comp. cabluri MT, comp. aparataj şi bare
MT, comp. JT);
- separator de sarcina 24KV , 630 A, cu mediul de stingere in in vid:
>minimum 30000 actionari la curentul nominal ,

- separator de punere la pamant pe iesire


- acţionare manuală a echipamentelor de comutaţie primară: de pe panoul
frontal; poziţiile închis/deschis/pus la pământ, indicate pe panou sinoptic;
elementele de comandă şi control amplasate ergonomic ; prin interblocările
necesare se exclud manevrele greşite.
- intrare si iesire cabluri pe la partea inferioara:
- acces facil la capetele terminale de MT si la echipamentele din celulae , prin
fata;
-echipare cu incalzire termostatata( climatizare automata ), iluminat interior
-Indicator de corespondenta a fazelor ,indicator de scurtcircuit;
- accesorii minime - manivela, inele de ridicare;
- tunel de cabluri de JT ( treceri bucle armare intreruproe , incalzire si iluminat
interior celula)
- esapare gaze in caz de producere arc;
- amortizoare de vibratii mecanice transmise de la aparatajul primar la
compartimentul de circuite secundare
- dispozitiv de avertizare prezenta tensiune MT;
- grad de protectie :minim IP41 ( protectie fata de corpuri straine
, animale mici, apa
 Clasa seismică: II.
Caracteristicile tehnice specifice fiecărui tip de celule de MT proiectate se prezintă în fişe
tehnice anexate listelor de utilaje .
 Celulă MT de transformator (1 buc)
Celule de MT de interior în execuţie fixă, de tip închis, simplu sistem de bare
24kV/16 kA :
- carcasă metalică, compartimentată (comp. cabluri MT, comp. aparataj şi bare
MT, comp. JT);
- separator de sarcina 24KV , 630 A, cu mediul de stingere in in vid, combinat
cu sigurante fuzibile cu percutor:
>CLP amonte si aval ,cadru de siguranteMT
- >declansarea separatorului se va face automat si la una din semnalizarile :
- supratemperatura trafonsformator
-prezenta gaze transformator

- acţionare manuală a echipamentelor de comutaţie primară: de pe


panoul frontal; poziţiile închis/deschis/pus la pământ, indicate pe panou sinoptic;
elementele de comandă şi control amplasate ergonomic ; prin interblocările necesare
se exclud manevrele greşite.
- intrare si iesire cabluri pe la partea inferioara:
- acces facil la capetele terminale de MT si la echipamentele din celulae , prin
fata;
-echipare cu incalzire termostatata( climatizare automata ), iluminat interior
- indicator de scurtcircuit;
- accesorii minime - manivela, inele de ridicare;
- tunel de cabluri de JT ( treceri bucle armare intreruproe , incalzire si iluminat
interior celula)
- esapare gaze in caz de producere arc;
- amortizoare de vibratii mecanice transmise de la aparatajul primar la
compartimentul de circuite secundare
- dispozitiv de avertizare prezenta tensiune MT;
- grad de protectie :minim IP41 ( protectie fata de corpuri straine , animale mici,
apa)
-Clasa seismică: II.

Caracteristicile tehnice specifice fiecărui tip de celule de MT proiectate se prezintă în fişe


tehnice anexate listelor de utilaje.

 Trafo TTU – Al 20/0.4 KV 400 kVA ,etans in ulei ,DYn5,uscc=4% ,cu relee
Bucholtz,sonda de temperatura si termostat =1buc;

 Cablurile de legatura celula trafo – transformator - 3x(1x150 /25 mmp) ,


conductoare de 24 KV monofazate cu izolatie XLPE, tip A2XS(FL)2Y,capacitate de
transport I=320A,S=11,8 MVA =3 buc x15m lungime.
 Tablou joasa tensiune TDRI - 8circuite plecare - echipat cu :
 intreruptor debrosabil,1000 A, montat pe circuit general , cu protectie la
suprasarcina , scurtcircuit , gaze si supratemperatura trafo 20/0,4 KV ,
 8 circuite-plecare ,echipate cu :
- - intreruptoare 0,4KV pe plecari -3 buc.
- separatoare verticale de tip NH O pe plecare circuit iluminat public-1buc.
- separatoare verticale de tip NH 1 pe circuitele rezerva -4 buc.
Racordarea cablurilor JT in TDRI -JT ,se va face prin cleme V ,cu surub imbus.
- Legatura dintre TDRI si bornele 0,4 kV ale transformatorului 20/0,4 kv /400KVA va fi
executata cu cabluri monofilare ,cu izolatie de PVC, tip NYY 240mmp(7x1x240mmp
cca 120 m)
- Montarea mansoane de legatura a ablurilor existente, pentru a fi racordate la
Bara 0,4 KV TDRI
- incalzire,protectie )
-
Partea de servicii proprii de c.a., va asigura tensiunea necesară alimentării echipamentelor
primare de 20 kV ( încălzire locală, iluminat interior în celule ,comenzi etc).
Circuitelor de prize , iluminat si centrala antiefractie din PTAb se alimenteaza din TLP-
tablou lumina si prize. TLP-ul este alimentata din TDRI prin CYYF 3X4 mmp,220Vca
Fiecare echipament montat în cadrul proiectului trebuie prevăzut cu o plăcuţă de date,
rezistentă mecanic şi uşor descifrabilă, pe care să se evidenţieze următoarele:
- denumirea fabricantului sau marca;
- semnul de tip; număr fabricaţie;
- numărul standardului;
- anul fabricaţiei,
- caracteristicile tehnice (după caz).
Lucrari de demontare
Lucrările de eliberare amplasament vor cuprinde: demontarea PTAM 20/0,4 kV,
(barelor şi cablurilor de MT,a echipamentelor electromecanice JT ), manipularea,
transportul şi depozitarea utilajului demontat, predarea spre valorificare a materialelor
demontate, la beneficiar CEZ Distributie SA – Rosiorii de Vede ..

3.1.4. Rezultatele calculelor de dimensionare


Dimensionare celule medie tensiune
S-au ales celule de linie cu separator in vid, avand curentul nominal de 630 A, curent
de rupere 16 KA.
S-au ales celule de trafo cu separatoar de sarcina in vid ,630A,16KA, combinat cu
sigurante fuzibile cu percutor. .
Instalaţia electrică interioară pentru iluminat şi prize a fost dimensionată pentru
necesităţile PTAb in conformitate cu normativul I.7/2002. (conductor iluminat FY 1.5 mmp,
conductor prize FY 2.5 mmp)
Dimensionarea căilor de curent (conductoare, cleme, armături)
La dimensionarea noilor instalaţii (derivaţii şi conexiuni spre şi între echipamente)
s-au avut în vedere datele de reţea:
a) Circulaţia de puteri
- pe barele colectoare 16 MVA la 40° C
- în celula de linie 16 MVA la 40° C
- în celula de transformator 2 MVA la 40° C

b) Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit trifazat 16 kA


c) Tratarea neutrului tratat cu bobină sau mixt.

Dimensionarea cablurilor de 20 kV
Conform normativului PE 107/95 alegerea cablurilor de medie tensiune se realizează
în funcţie de următoarele date:
- tensiunea nominală 24 kV
- natura curentului alternativ trifazat
- sarcina de durată 320 A montaj în trefla în pământ
- sarcina de şoc în funcţie de receptor
- modul de pozare în canal
în pământ
- căderea de tensiune admisă la receptor 5% în ca.
- temperatura maximă de funcţionare 90° C
- temperatura maximă pe conductor la sec. 250° C
- comportarea la foc întârziere la propagare IEC 332-1

- raza minimă de curbură 15Xd


Secţiunea conductoarelor din cablurile de energie a fost aleasă funcţie de sarcina de
durată şi verificată la: căderea de tensiune în regim normal, căderea de tensiune în regim de
sarcină maximă, nedepăşirea temperaturii pe conductor în regim de scurtcircuit.
Cablurile de circuite primare 20 kV, alese în conformitate cu prevederile PE 107/95, vor avea
conductoare din Al monofazate cu izolatie XLPE, tip A2XS(FL)2Y,capacitate de transport
I=320A,S=11,8 MVA cu manta de protecţie cu întârziere la propagarea flăcării; tensiune
nominală de izolaţie: 24 kV.Din considerente mecanice, secţiunea minimă va fi 150 mm2.
Cablurile au curentul nominal de 320 A iar curentul de stabilitate termică 14,1 kA (1 sec).

 Inlocuire portiuni de cca 15 m din LES-urile 20KV in ulei existente (2buc),cu cabluri
A2XS(FL)2Y 3x1x150/25 mmp si montarea mansoanelor de stopare in afara PTAb1656
;refacerea capetelor terminale pentru a putea fi racordate la noile celule.

.
 Se vor aplica inscriptii de identificare si interdictie, precum si logo-ul CEZ pe
toate usile de acces in PTCZ 1263 conform Instructiunii de lucru CEZ aflata in
vigoare(Plansele D-01, D-02, D-03).

3.4 COEXISTENTA CU ALTE INSTALAŢII

Constructia LES 20 kV implica reglementari care trebuiesc respectate la apropierea


sau intersecţia fata de alte instalaţii.
Proiectarea reţelelor electrice s-a făcut cu respectarea STAS-urilor si normativelor în
vigoare, asigurându-se condiţiile de distanta fata de clădiri si instalaţii.
Coexistenta cu conducte de gaze
Se vor respecta condiţiile impuse de NT-DPE-1/2004 si PE 107/95:
• distanta minima pe orizontala intre cablul de energie si conducta de gaze: 0,6 m;
• distanta minima pe verticala intre cablul de energie si conducta de gaze: 0,25 m.
• unghiul minim de traversare 60°.

Coexistenta LES 0,4 kV cu LTc (cablu subteran).


Se vor respecta condiţiile impuse de PE 107/95, STAS 6290/2004, SR 8591/1997:
• distanta minima pe verticala între cablul de energie si cablul de telecomunicaţii:
0,5 m, cu condiţia protejării mecanice a cablului de energie pe o distantă de 0,5 m
de o parte si de alta a traversării.
• distanta minima pe orizontala între cablul de energie si cablul de telecomunicaţii:
0,5 m.
Coexistenta LES 0,4 kV cu conducte de apa si canalizare
Se vor respecta condiţiile impuse de PE 107/95, SR 591/1997:
• distanta minimă pe verticala între cablul de energie si conducta de apa si
canalizare: 0,25 m
• distanta minima pe orizontala între cablul de energie si conducta de apa si
canalizare: 0,5 m.
Coexistenta LES 0,4 kV cu LES 0,4-20 kV
Se vor respecta condiţiile impuse de NTE 007/08/00 :
• distanta minima pe verticala: 0,5 m. Se admite reducerea până la 0,25 m cu
condiţia protejării mecanice a cablului, pe o distanta de 0,5 m de o parte si de alta a
traversării.
• distanta minima pe orizontala: 0,25 m
Coexistenta LES 0,4 kV cu clădiri
• distanta minima pe orizontala fata de fundaţiile clădirilor: 0,6 m

3.5. Importanta construcţiei


In conformitate cu Legea 10 / 1995, instalaţia proiectata face parte din categoria
lucrărilor cu importanta redusa.

3.6. Probe si verificări ale instalaţiilor


Conform Temei de Proiectare, toate probele si verificările necesare in timpul
execuţiei lucrărilor si la PIF vor fi făcute de executant pe cheltuiala lui.
3.7. Masuri de protecţie asupra instalaţiilor
Măsuri de protecţie a instalaţiilor :
- La acţiunea factorilor externi : Instalaţia este în totalitate de tip interior, nefiind expusă
direct la intemperii. Pentru evitarea formării condensului şi a gheţii, celulele sunt prevăzute cu
rezistenţe de încălzire proprii, care vor asigura temperatura optimă de funcţionare a
echipamentelor. Acestea se conectează sezonier.
- La supratensiuni de comutaţie şi atmosferice. Bara de 20 kV conţine şi descărcătoare
cu rezistenţă variabilă pe bază de oxid de zinc, limitând supratensiunile de comutaţie.
- Suprasarcina, scurtcircuite, etc. sunt eliminate prin întreruptoarele celulelor de linii
comandate de blocurile digitale de protecţii, şi prin siguranţele fuzibile ale celulelor de
transformator.
- Contra atingerilor directe şi indirecte s-au prevăzut utilaje izolate, unde personalul de
exploatare este protejat prin blocarea accesului la piesele aflate sub tensiune, iar carcasele
metalice şi piesele care în mod normal nu se află sub tensiune dar accidental pot căpăta
potenţiale periculoase, sunt legate la priza de pământ construită în jurul PTCZ-ului.
Prizele de punere la pământ se dimensioneaza în conformitate cu 1 RE lp-302004 si
1 RE lp-35/2-92 la Ua=Up=50 V max.admisibil. Rezistenţa echivalentă a instalaţiei de
legare la pământ trebuie să fie maxim 1 Ω. Priza de pamant aferenta PTCZ-1048 se va
reface conform plansa .......
Echipamentele prevăzute ,sunt agrementate tehnic şi se montează pe amplasamentele
prevăzute, conform filelor de plan, cu respectarea normelor în vigoare privind accesul şi
dimensiunile coridoarelor de deservire specifice instalaţii lor interioare.
Protecţia instalaţiilor, impusa de condiţiile funcţionale la influentele externe, sunt
clasificate conform SR CEI 364-3, astfel:

A. CONDIŢII DE MEDIU
a) temperatura mediului ambiant -25+55 C
b) umiditatea relativa a aerului 90%
c) altitudine max 2000 m
d) prezenta apei neglijabil
e) prezenta corpuri străine (praf) 10...35 mg/mc /zi
f) prezenta substanţe corozive sau poluante atmosferice
g) şocuri mecanice max. 0,225 J
h) vibraţii slab
i) prezenta flora (mucegai) neglijabil
j) prezenta fauna neglijabil
k) influente electromagn. radiaţii electromagnetice
I) efecte seismice neglijabil

A. CONDIŢII DE UTILIZARE

• competente personal calificat


Masurile de protecţie a instalaţiilor se realizează combinat prin construcţia
echipamentelor şi la montaj, şi se referă în principal la:

1. Protecţia la factorii climatici:


- utilizarea de echipamente (dulap-echipat), care prin construcţie asigura rezistenta la
temperaturi specifice clasei încăperii şi gradul de protecţie IP50 contra prafului.

2. Protecţia impotriva şocurilor electrice


Datorate atingerii directe: echipamentele au carcase, sau se montează în construcţii de
tip închis, care împiedică accesul întâmplător la părţile active, prin:
- dimensionarea izolaţiei corespunzător tensiunilor nominale de utilizare:
• 230/400 V pentru circuitele de c.a. (neutru legat la pământ) .

- echiparea respectă distanţele de izolare în aer, de conturnare şi de protecţie între


părţile active sau între acestea şi elementele metalice legate la pământ.
Datorate atingerilor indirecte: soluţia adoptată este legarea pieselor metalice la pământ,
prin centura generală a PTCZ.

3. Protecţia împotriva supracurentilor. Se realizează prin dispozitive de deconectare


(întrerupătoare), în condiţii de selectivitate la suprasarcină, şi curenţi de scurtcircuit, pentru
circuitele de alimentare.
Circuitele din înfăşurările secundare ale transformatoarelor de măsură sa fie stabile termic
la curentul maxim de scurtă durată .

4. Protecţia impotriva perturbaţiilor de tensiune. Izolaţia echipamentelor corespunde


clasei 3 de tinere la tensiune, corelate cu nivelul perturbaţiilor la interfaţă cu procesul sau
suprapuse pe circuitele de alimentare:
- tensiunea de străpungere 1 min/50 Hz = 2,5 kVef.
- tensiune de soc 1,2/50 us = 5 kVef.

5. Protecţia împotriva perturbaţiilor electromagnetice


Aptitudinea sistemului de circuite secundare de a funcţiona în mediu electromagnetic
(compatibilitate electromagnetica: CEM) se stabileşte în funcţie de clasele de severitate
specificate pentru încercările de imunitate. Nivelul de imunitate al echipamentelor este
specificat de furnizor, în urma încercărilor aplicate circuitelor de semnal şi circuitelor de
alimentare.
Încercările de imunitate, precum şi clasele de severitate impuse de valorile de
încercare, specifice pentru sistemele de circuite secundare ale staţiilor de MT, pentru
instalaţii dispuse la interior în incinta de 20 kV, conform recomandărilor SREN 61000-4-
10/2003 sunt:

a) Perturbaţii de joasă frecventa:


1. Armonici circuit de alimentare :
- coeficient total de distorsiuni admis: 8 %
- factor de imunitate 1,2 .... 2.
2. Fluctuaţii de tensiune.
- Au = ± 8 % Un.

3. Căderi de tensiune şi întreruperi de scurtă durată:


- căderi temporare de tensiune AU = ± 30 % Un
- întreruperi scurte Au = ± 100 % Un

b) Fenomene tranzitorii si perturbaţii de înaltă frecventă


1. Tensiune - curent soc -1,2/50 µs -8/20 µs
2 kVef linie -linie la circuit de alimentare
4 Kvef linie - pământ la circuit de -semnal.
2. Trenuri de impulsuri, rapide de tensiune 5/50 µs; 5/25 KHz,timp de 15 ms;
perioada trenuri 300 ms.
- 4 kV la frecv. de repetiţie 2,5 KHz. circ.de alimentare.
- 2 kV la frecv. de repetiţie circ.de semnal.
c) Descărcări electrostatice
- descărcare prin contact 6 kV
- descărcare prin aer 8 kV aparate şi sistem
d) Perturbaţii magnetice.
- câmp magnetic de frecvenţa reţelei la aparate şi dulapuri 10 A/m .
e) Perturbaţii electromagnetice la aparate şi dulapuri
- câmp electromagnetic radiant 26...... 1000 MHz
- intensitate câmp 10 V/m
Exploatarea instalaţiilor proiectate se realizează în regim local, de către personal
calificat în funcţie de nivelul de competentă, care presupune specialităţi diverse: personalul
operativ, PRAM .
Instalaţiile prevăzute se integrează din punct de vedere electro-energetic în sistemul
local de M.T. existent la nivelul CZE Rosiorii de Vede.

LOCURI DE MUNCA NOU CREATE

In urma realizarii investitiei nu se creeaza noi locuri de munca.

3.9. DEVIZUL GENERAL


Devizul general s-a intocmit in conformitate cu HGR 28/2008, valorile cuprinse in
acesta fiind exprimate in RON si in EURO, la cursul de 4,26 lei/euro din data de 15.07.2010

3.9.1. PRINCIPALII INDICATORI

3.9.2. Valoarea totala a investitiei

SCENARIUL I
LEI (fara T.V.A.) Euro (fara T.V.A.)
TOTAL
INVESTITIE 290543 68203
Din care C+M 100342 23554
3.9.3. Durata de realizare a investitiei (luni) – 16 zile

3.9.4. Finantarea investitiei: Surse proprii

3.10 Masuri de protecţia muncii, P.S.I.

3.10.1. Masuri de protecţie a muncii:


Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile proprii de protecţie a muncii specifice
procesului tehnologic. (ISP 1 /2007 -CEZ DISTRIBUTIE S.A.)
Cap. 2.1. Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească personalul care isi desfasoara
activitatea in instalaţiile electrice de exploatare.
Cap. 2.2. Autorizarea personalului din punct de vedere al protecţiei muncii pentru
desfăşurarea activităţii in instalaţiile electrice din exploatare.
Cap. 2.3. Executarea lucrărilor in instalaţiile electrice din exploatare, de către
personalul delegat.
Cap. 3.1. Masuri tehnice de protecţie a muncii la executarea lucrărilor in instalaţiile
electrice din exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune.
Cap. 3.2.1. Executarea lucrărilor in baza autorizaţiei de lucru.
Cap. 3.6. Masuri de protecţie a muncii la executarea lucrărilor la inaltime, specifice
instalaţiilor electrice.
Cap. 4. Echipamente de munca.
Cap. 5.1. Condiţii tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească mediul de munca, din
punct de vedere al protecţiei muncii.
Cap. 5.1.1. Din proiectare s-au respectat art. 235 alin 1-4, art.236
Cap. 5.1.2. La montaj se vor respecta art. 255, 256.
Cap. 5.4. Masuri de protecţia muncii la executarea lucrărilor la liniile electrice
subterane.
Se vor respecta prevederile HG 300/2006 – privind cerinţele minime de securitate si
sănătate pentru şantiere temporare sau mobile.
Lucrările se execută în interiorul PTCZ-urilor aflate în exploatare şi la exterior Se
lucrează cu instalaţiile menţinute în exploatare. Toate punctele de lucru sunt considerate cu
risc de electrocutare.
La execuţia lucrărilor in instalaţiile aflate in exploatare se vor respecta masurile
specifice lucrărilor care se executa, cuprinse in ISP 1/2007 –SC CEZ DISTRIBUTIE S.A..
Se vor lua următoarele măsuri provizorii:
- îngrădirea şantierului cu panouri metalice inscripţionate.
- se va permite accesul numai pentru persoanele autorizate
- peste şanţurile deschise se vor monta podeţe
Menţionăm ca puncte periculoase:
- toate celulele existente şi proiectate.
- transformatorul şi tabloul de distribuţie
- cablurile existente de 20 şi 0,4 kV.
- instalaţia electrică interioară aflată intr-o stare degradată
- priza de pământ
- lucrările efectuate la inaltime (refaceri hidroizolaţii)
Ca măsuri suplimentare de prevenire a accidentelor se vor respecta următoarele:
- se va identifica şi pune la pământ porţiunea de cablu care va fi înlocuită;
- se va îngrădi în interiorul PTCZ-ului, zona de lucru;
- se va efectua sondaj pentru identificarea cablurilor; săpăturile se execută
manual; -nu se vor îndepărta îngrădirile de protecţie decât după întreruperea
şi verificarea lipsei tensiunii;
- nu se lucrează sub tensiune; se vor lua măsuri severe de îngrădirea şi
supravegherea zonei de lucru la repararea parţială, etapizată a încăperilor, executată cu
personal necalificat din punct de vedere al exploatării instalaţiilor electrice de MT;
- lucrările de montaj se execută cu personal specializat şi autorizat;
- personalul de execuţie va utiliza echipament de protecţie şi de lucru, aflat în
bună stare;
- se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice cuprinse în ISP 1/2007 –SC
CEZ DISTRIBUTIE S.A
- păstrarea distantelor de lucru faţă de instalaţiile aflate sub tensiune;
- se vor lua măsuri de îngrădirea zonei de lucru la dezgroparea cablurilor;
- se vor asigura si păstra distanţele de lucru faţă de instalaţiile aflate sub
tensiune;
- nu se admite la lucru consumul băuturilor alcoolice, a persoanelor sub influenţa
alcoolului sau în stare de oboseala.
3.10.2. Masuri P.S.I.
Privind paza contra incendiilor se vor respecta cu stricteţe normele cuprinse in Legea
307 / 2006, Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, DGPSI 003/2001 –
Dispoziţii generale privind echiparea si dotarea construcţiilor, instalaţiilor cu mijloace tehnice
de prevenire si stingere a incendiilor; DGPSI 005/2001 – Dispoziţii generale privind
organizarea activităţii de apărare impotriva incendiilor.
Lucrările se executa numai cu materiale şi echipamente omologate. Se vor utiliza pe
cât posibil materiale greu combustibile şi se va respecta distanţa minimă de 3 cm faţă de
elementele din materiale combustibile (PE 118/92).
Pozarea cablurilor se execută după montarea echipamentelor (dulapuri echipate) şi
realizarea legăturilor la pământ a părţilor metalice, conform NTE 007/08/00 . Pe durata
lucrărilor nu se admite acumularea de gunoi combustibil şi se vor respecta normele P.S.I în
vigoare, conform PE 009/93. Măsurile enumerate nu sunt limitative. Dacă în momentul
execuţiei, situaţia s-a modificat, vor fi convocaţi beneficiarul şi proiectantul pentru stabilirea
de noi măsuri.

3. 11. Impactul cu mediul si factorul uman


Instalaţiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protecţia
mediului si a apei.
Documentaţia s-a întocmit in conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu in
vigoare. Lucrările proiectate nu afectează mediul înconjurător, nu constituie surse de poluare
si nu sunt afectate aşezările umane învecinate amplasamentului instalaţiilor proiectate.
Se va avea grija ca in timpul execuţiei lucrărilor sa nu fie afectata vegetaţia.
La execuţia lucrărilor trebuie respectate prevederile următoarelor prescripţii:
- SR EN ISO 14001/2005 – Sisteme de Management de Mediu-Specificatii si ghid
de utilizare;
- ISO 14004/2004 – Sisteme de Management de Mediu-Ghid privind principiile,
sistemele si tehnicile de aplicare;
- SR ISO 14050/2005 – Management de Mediu-Vocabular
- OUG nr. 195/2005 – pentru modificare a Legii Protecţiei Mediului;
- Legea Apelor nr. 107/1996;
- HGR 856 -privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
- Legea 307/12.07.2006 – privind apărarea impotriva incendiilor;
- HGR nr. 918/22.08.2002 – privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a
impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau
private supuse acestei proceduri
Protecţia calităţii apelor:
Linia electrica subterana nu produce agenţi poluanţi ai pânzei freatice.
Protecţia aerului:
Linia electrica subterana nu produce agenţi poluanţi ai aerului.
Protecţia impotriva zgomotelor si vibraţiilor:
Linia electrica subterana nu reprezintă sursa de zgomot sau de vibraţii.
Protecţia impotriva radiaţiilor:
Linia electrica subterana nu reprezintă sursa de radiaţii.
Protecţia solului si subsolului:
Linia electrica subterana se realizează in sol, iar străzile se asfaltează după aceea.
Liniile electrice subterane nu afectează solul si subsolul.
Protecţia ecosistemelor terestre sau acvatice:
Nu sunt afectate ecosistemelor terestre sau acvatice.
Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public:
Nu sunt afectate aşezări umane.
Gospodărirea deşeurilor:
Materialele rezultate din demolări (moloz de beton si pământ) se vor transporta la
groapa de gunoi a localităţii.
La executarea lucrărilor de construcţii -montaj, impactul asupra mediului este de
natura fizică:
- ocuparea terenului cu organizarea de şantier;
- depozite, depuneri de deşeuri şi materiale;
- decopertări ale solului prin săpătură.
Lucrările din interiorul PTCZ-ului nu afectează mediul.
Măsurile care se impun pentru reducerea impactului asupra mediului, la fază
de constructii-montaj, se referă la:
- minimizarea suprafeţelor ocupate
- respectarea amplasamentelor şi utilizarea căilor de acces existente.
- curăţirea terenului după finalizarea lucrărilor de deşeurile şi materialele rezultate,
inclusiv de echipamentele electrice demontate, şi readucerea lui la starea şi forma iniţiala.
- deşeurile şi materialele demontate se vor transporta la depozitul CEZ Alexandria.
S-au prevăzut fonduri financiare pentru readucerea în starea iniţială a terenului afectat
de lucrări.
La execuţia lucrărilor, pentru protecţia mediului înconjurător, se vor avea în vedere
prevederile stabilite de:
- OUG 195/22.12.2005 aprobata si modificata prin L 265/2006 privind protecţia
mediului ;
- OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea 426/2001.
HG 448/19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Pe parcursul lucrărilor de execuţie se recomandă următoarele:
- materialele necesare se vor amplasa corespunzător pentru a nu împiedica
circulaţia rutieră şi pietonală.
- pământul rezultat din săpătură pentru şanţurile proiectate, se va utiliza la
umplerea acestora.
- spărturile de pavaje, fundaţii se vor transporta prin grija executantului în
locuri special amenajate, indicate de Primăria Rosiorii de Vede, conform
reglementărilor de mediu.

Transportatorul de deşeuri are următoarele obligaţii:


a) sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care
sa nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului,
astfel incat să fie respectate normele privind sănătate a populaţiei şi a mediului
înconjurător.
b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea
deşeurilor în condiţii de siguranţă. c) să nu abandoneze deşeurile pe traseu.
După finalizarea lucrărilor, toate suprafeţele afectate (carosabil, trotuar sau spaţii
verzi), vor fi readuse la forma iniţială!!

3.12. IMPORTANTA CONSTRUCTIEI


In conformitate cu Legea 10 / 1995, instalatia proiectata face parte din categoria
lucrarilor cu importanta redusa.
3.13 Avize si acorduri:

Conform situatia avizelor.

3.14 CONTINUITATEA IN ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

OD (Operatorul de distributie) are obligatia sa asigure continuitatea in alimentare cu


energie electrica in conformitate cu nivelurile de perfermonta stabilite de standardul de
performanta.
OD si constructorul vor face toate eforturile pentru reducerea duratei intreruperilor si
pentru ale programa pe cat posibil, la date si la ore care vor afecta cit mai putin utilizatorul.In
cazul in care nu exista posibilitati de preluare a consumatorilor, se va utiliza un grup generator
racordat pe barele de JT ale TDRI-ului.
Distribuitorul va anunta din timp consumatorii de sistarea temporara a furnizarii
energiei electrice, conform procedurilor in vigoare.In devizul general s-a prevazut 20 % din
capitolul „Diverse si neprevazute” pentru cheltuieli legate de exploatarea grupului generator
si alimentarea acestuia cu combustibil.
Durata maxima estimata de intrerupere a furnizarii energiei electrice catre consumatori
este de cca 10 ore.

Proiectant,
Ing. Geangu Silviu
CAIET DE SARCINI

Se vor respecta Politicile Tehnice CEZ DISTRIBUTIE, care stabilesc cerintele si


parametrii tehnici unitari, obligatorii pentru :
- dimensionarea RED
- tipuri constructive de echipamente,materiale utilizate in RED
- protectia RED
- protectia personalului de exploatare ,de executie etc. ;
- regulamentele tehnice de baza pentru constructia RED, tehnologii utilizate etc.

A.CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE


INSTALATII ELECTRICE

1. CAIET DE SARCINI EXECUŢIE LUCRĂRI MONTARE ECHIPAMENTE


1.1. Lucrări de circuite primare 20 kV

1.1.1. Generalităţi
In acest capitol sunt prezentate condiţiile tehnice impuse pentru lucrările de execuţie
din punct de vedere al circuitelor primare. Aceste condiţii tehnice trebuie luate în considerare
împreună cu:
- caracteristicile specifice amplasamentului din Proiectul Tehnic
- descrierea lucrărilor din Proiectul Tehnic
- listele cu cantităţi de lucrări aferente
- planurile de ansamblu din partea desenată, cuprinse în borderou

1.1.2. Date de dimensionare


Dimensionarea căilor de curent (conductoare, cleme, armături)
La dimensionarea noilor instalaţii (derivaţii şi conexiuni spre şi între echipamente)
s-au avut în vedere datele de reţea:
a) Circulaţia de puteri
- pe barele colectoare 16 MVA la 40° C
- în celula de linie 16 MVA la 40° C
- în celula de transformator 2 MVA la 40° C
d) Nivelul maxim al curentului de scurtcircuit trifazat 16 kA
e) Tratarea neutrului tratat cu bobină sau mixt.

1.1.3 Planurile de ansamblu


Următoarele planuri de ansamblu ce se referă la circuitele primare şi stau la baza
definirii soluţiilor din Proiectul Tehnic, sunt cuprinse în "partea desenată" a proiectului şi sunt

specificate în borderou:
- Plan amplasare echipamente -situaţia existenta (plan E 06) ;
- Plan amplasare echipamente in situaţia proiectata (plan E 09) ;
- Schemele electrice monofilare 20 kV a PTCZ-1263 (plan E 04,E 07);
- Schemele electrice monofilare 20 kV a PTCZ-1263 (plan E 05,E 08);
1.1.4. Cerinţe tehnice pentru echipamente
Executantul urmează să realizeze montarea echipamentelor primare.
Caracteristicile tehnice ale celulelor de 20 kV sunt impuse prin Fişele Tehnice ale
utilajelor (ataşate la proiectul tehnic). Caracteristicile tehnice principale şi tipul
echipamentelor sunt prezentate în Proiectul Tehnic.
- Pentru transportul, instalarea, exploatarea şi întreţinerea utilajelor, se vor urmări
obligatoriu instrucţiunile cadru prezentate în IEC 1330:1995, cap. 7.

1.1.5. Condiţii privind efectuarea probelor, testelor, verificărilor


Executantul va efectua toate probele, testele şi verificările pe şantier a echipamentelor,
instalaţiilor, lucrărilor, materialelor aferente acestui caiet de sarcini.
Executantul va asigura echipamentul şi personalul specializat necesar executării probelor,
testelor şi verificărilor pe şantier, incluzând aducerea, instalarea, conectarea şi deconectarea
instrumentelor de testare, precum şi activităţile de înregistrare a rezultatelor obţinute.
Echipamentele vor avea testele de tip şi individuale efectuate de furnizorii acestora,
conform prevederilor următoarelor standarde: CEI 298, STAS 10990/1-2-83, CEI 439, SRCEI
947, SREN 45014.
La data livrării echipamentelor, contractantul va preda beneficiarului certificatele lor
de testare de tip şi individuale. De asemenea contractantul va pune la dispoziţia beneficiarului
Lista testelor pe şantier recomandate de furnizorii echipamentelor.
Va trebui demonstrat că pot fi efectuate toate activităţile legate de montaj, manevre,
întreţinere şi exploatare.
Se consideră activităţi tipice următoarele:
- acţionarea echipamentelor de comutaţie ;
- funcţionarea mecanică a uşilor ;
- verificarea semnalizării tensiunii ;
- legarea dispozitivelor de împământare;
- verificare cablu ;
- schimbarea siguranţelor
- dacă între componente există Interblocaje, trebuie încercată funcţionarea
acestora.
Testele pentru PIF se vor efectua de executant pe baza PE 116/94, de comun acord cu
beneficiarul investiţiei şi cu prevederile cărţilor tehnice sau instrucţiunilor puse la dispoziţie
de furnizorii echipamentelor.
In lipsa acestora, proiectantul recomandă efectuarea a cel puţin următoarelor teste:
- separator de sarcină
- testul de funcţionare mecanică;
- verificarea simultaneităţii deschiderii fazelor ;
- măsurarea timpilor de funcţionare a contactelor auxiliare ;
- verificarea circuitelor aferente comenzilor locale şi la distanţă.
Executantul va fi răspunzător în privinţa testării materialelor achiziţionate de acesta
şia testării execuţiei de lucrări, pentru activităţile desfăşurate de el sau de subcontractaţii săi,
ca şi când materialele ar fi fost livrate sau executate de către el.
Costul probelor şi încercărilor efectuate va fi suportat de executant conform cerinţelor din
tema de proiectare.

1.1.6. Condiţii privind începerea, terminarea, execuţia şi recepţia lucrărilor


începerea şi terminarea
Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit la contractare, derulate conform
graficului de eşalonare a investiţiei şi terminate la termenul stabilit de asemenea la
contractare. Contractantul trebuie să notifice beneficiarului data începerii efective a lucrărilor.
Execuţia şi recepţia
Echipamentele şi materialele vor fi depozitate într-un spaţiu amenajat corespunzător
depozitării echipamentelor de medie tensiune.
Recepţionarea materialelor se va face pe baza următoarelor documente tehnice:
- certificatele încercărilor de tip şi individuale,
- tabelele de date tehnice garantate,
- instrucţiuni de montaj şi exploatare, desene, prospecte, şi a verificării vizuale a
integrităţii acestora.
Recepţionarea echipamentelor de către beneficiarul investiţiei se va face după montare
pe baza următoarelor documente tehnice:
- certificatele încercărilor de tip, individuale şi de şantier,
- tabelele de date tehnice garantate, şi a verificării vizuale a integrităţii acestora.
Execuţia şi recepţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele ISO 9001-
9003. Montarea echipamentelor se va face de executant în conformitate cu detaliile de montaj.
Lucrările se vor realiza în conformitate cu Programul de execuţie a lucrărilor. La terminarea
lucrărilor de execuţie, contractantul va notifica beneficiarului că sunt îndeplinite condiţiile de
recepţie, solicitând convocarea comisiei.
Recepţionarea lucrărilor se va face ţinând seama de respectarea celor menţionate în
acest capitol, în cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi remediate
în termenele stabilite.
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
contractantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia
de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de
constatările făcute, beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.
Contractantul are obligaţia ca în perioada de garanţie (ce decurge de la data recepţiei la
terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală) să înlăture toate defecţiunile a căror cauză este
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala sa în urma unei notificări transmise de către
beneficiarul investiţiei.

2.CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAŢIILE DE COMUTAŢIE SECUNDARĂ

2.1. Generalităţi

Obiectul activităţii executantului este constituit din procurarea cablurilor


convenţionale şi accesoriilor pentru montaj şi montarea, conectarea şi testarea tuturor
echipamentelor.
Executantul va respecta toate normele şi reglementările din domeniul transportului şi
distribuţiei energiei electrice, cât şi cele cu caracter naţional, conforme cu reglementările
CEI, pentru lucrări în instalaţiile de comandă, control, protecţie prin relee şi automatizări.
Toate lucrările care fac obiectul acestui capitol se vor executa în corelare cu programul
de execuţie a lucrărilor, pus de acord cu graficul de livrare a echipamentelor.

2.2. Planurile care stau la baza lucrării

în Proiectul Tehnic sunt cuprinse următoarele planuri referitoare la instalaţiile de comandă,


control, protecţie şi automatizare:
- plan situatie proiectata cu amplasarea echipamentelor(plan E 06, E 09)
NOTĂ: Schemele din această documentaţie sunt elaborate pentru faza PT. Ele se vor adapta
in funcţie de echipamentele achiziţionate şi documentaţiile tehnice puse la dispoziţie de
furnizorul acestora.

2.3. Descrierea execuţiei lucrărilor


Lucrările referitoare la instalaţiile de comutaţie secundară care fac obiectul caietului de
sarcini sunt:
- pozarea şi racordarea cablurilor de circuite secundare;
- realizarea buclelor de ca.;
- a buclelor de măsură şi de semnalizare ;
- verificarea, testarea şi punerea în funcţiune.

2.4. Probe şi teste

Verificarea, testarea în PT şi punerea în funcţiune a noilor instalaţii se vor realiza în


conformitate cu prevederile manualelor echipamentelor, cu prescripţiile CEZ DISTRIBUTIE
SA
Echipamentele vor avea testele de tip şi individuale efectuate de furnizorii acestora,
conform prevederilor următoarelor standarde: CEI 298, STAS 10990/1-2-83, CEI 439,
SRCEI 947, SREN 45014, IEC 60 870-5-103, IEC 61850, IEC 60870-5-101.
Toate verificările vor fi corelate cu procedurile furnizorului.
Pe timpul încercărilor de izolaţie aparatele limitatoare de tensiune trebuie îndepărtate.
Încercarea legăturilor de joasă tensiune se execută cf. IEC 1330:1995, pct. 6.1.2.
2.5. Ordinea de execuţie a lucrărilor

Executarea lucrărilor se va face în ordinea descrisă în programul de execuţie prezentat


în Proiectul Tehnic.

2.6. Standarde şi normative care trebuie respectate la montaj, probe, verificări


Lucrările de montaj se vor executa în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului României nr. 95/99 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice, cu respectarea următoarelor documente:
- PE 504/1996 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale
staţiilor electrice;
- PE 116-2/1997 - Instrucţiuni de încercare şi măsurători la instalaţiile de
automatizarea părţii electrice din centrale şi staţii;
- PE 116/1994 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii
electrice;
- CEI 60255-22-1-4 - Încercări de influenţă electrică privind releele de măsură şi
dispozitivele de protecţie;
- CEI 1000 - Compatibilitate electromagnetică (EMC);
- CEI 870-2-1 - Echipamente şi sisteme de teleconducere. Condiţii de mediu şi
alimentare cu energie electrică;
- IEC 1330:1995 - Posturi de transformare prefabricate de m.t./j.t. (High-voltage/low-
voltage prefabricated substation);
- CEI 870-3 - Echipamente şi sisteme de teleconducere. Interfeţe. CEI 870-4
Echipamente şi sisteme de teleconducere. Prescripţii referitoare la performanţe;
- CEI 870-5-1. - Echipamente şi sisteme de teleconducere. Protocoale de comunicaţii;
- IEC 61850 - Reţele şi sisteme de comunicaţii în substaţii. Interoperabilitate;
- IEC 60870-5-101 - Protocol de comunicaţii între sisteme. Teleconducere;
- IEC 60870-5-103 - Protocol de comunicaţii între echipamente şi sistemul de control;
- Manualele echipamentelor;
- Fişele tehnologice ale executantului.
2.7. Condiţii de recepţie
La recepţia lucrărilor, unitatea de achiziţie publică va verifica respectarea proiectului,
instrucţiunile furnizorului şi a legislaţiei în vigoare. Executantul va prezenta documentaţia de
execuţie cu completările şi modificările rezultate în perioada de montaj, verificare şi testare la
punerea în funcţiune.

3. CAIET DE SARCINI PENTRU GOSPODĂRIA DE CABLURI

3.1. Generalităţi

Informaţiile cuprinse în acest capitol se referă la cerinţele pentru materialele şi lucrări-


le de execuţie din gospodăria cablurilor electrice de circuite secundare. Aceste informaţii
trebuie citite împreună cu descrierea lucrărilor din Proiectul Tehnic si listele cu cantităţi de
lucrări.
In acest capitol sunt cuprinse lucrările aferente cablurilor electrice necesare instalaţiilor
de comandă, control.
Procurarea cablurilor este în sarcina executantului.

3.2. Condiţii de dimensionare


In cadrul acestui capitol au fost incluse lucrările pentru montarea cablurilor convenţionale de
circuite secundare. Cantităţile şi sortimentele finale vor fi stabilite pe baza datelor definitive
ale furnizorilor de echipamente. Până la definitivarea proiectului în faza "detalii de execuţie",
cantitatea şi sortimentul cablurilor trebuiesc considerate informative. Conform normativului
NTE 007/08/00 alegerea cablurilor de joasă tensiune se realizează în funcţie de următoarele
date:

-tensiunea nominală 0,6/1 kV

-natura curentului continuu


alternativ monofazat
alternativ trifazat
-sarcina de durată în funcţie de receptor
-sarcina de şoc în funcţie de receptor
-modul de pozare în canal
în pământ
- căderea de tensiune admisă la receptor 5% în c.c.
8% în ca

. -temperatura maximă de funcţionare 35° C

-supratemperatura în canalul de cabluri 10° C

-temperatura maximă de durată pe conductor 70° C

-temperatura maximă pe conductor la sec. 200° C

Secţiunea conductoarelor din cablurile de energie va fi aleasă funcţie de sarcina de


durată şi verificată la: căderea de tensiune în regim normal, căderea de tensiune în regim de
sarcină maximă, nedepăşirea temperaturii pe conductor în regim de scurtcircuit.
Cablurile de comandă şi semnalizare, alese în conformitate cu prevederile NTE
007/08/00, vor avea conductoare din cupru, cu manta de protecţie cu întârziere la propagarea
flăcării cu tensiune nominală de izolaţie: 0,6/1 kV. Din considerente mecanice, secţiunea
minimă va fi 1,5 mm2.
Cablurile pentru alimentări în c.c. sau ca. vor avea secţiunea minimă de 2,5 mm2.
Alte secţiuni de cabluri sunt definite în cadrul proiectului în funcţie de condiţiile
concrete de utilizare.

3.3. Condiţii tehnice aferente materialelor folosite şi execuţiei


Cablurile convenţionale de semnalizare ce vor fi utilizate, vor avea conductoare din
cupru, ecranate, cu izolaţie şi manta de protecţie din PVC cu întârziere la propagarea flăcării,
de 0,6/1 kV. Din considerente mecanice, secţiunea minimă va fi de 1,5 mm2.
Cablurile de energie, vor avea conductoare din cupru, cu izolaţie şi manta de protecţie
din PVC cu întârziere la propagarea flăcării, de 0,6/1 kV. Secţiunea minimă va fi de 2,5 mm 2.
Lucrările privind gospodăria de cabluri constau în montarea în canalul de cabluri a cablurilor
convenţionale, între echipamente.
Pozarea cablurilor convenţionale se va face cu respectarea strictă a următoarelor
condiţii:
• Condiţii de pozare
• Cablurile circuitelor care se rezervă, se vor poza pe trasee diferite,
• Intrările cablurilor în clădiri se vor etanşa cu dopuri ignifuge.
• Toate muchiile ascuţite (la elementele de beton, ţevi de protecţie subterane) se
vor teşi pentru a nu deteriora mantaua exterioară a cablurilor.
• Condiţii pentru contacte.
In general se va acorda o atenţie deosebită contactelor şi în special legăturilor în clemă
sau la borne de aparat. Pe conductoarele legate la cleme se vor sertiza terminale.

3.4. Condiţii privind respectarea standardelor, prescripţiilor, condiţiile de


recepţie
Cablurile convenţionale vor respecta condiţiile prescrise în CEI 227.
La pozarea cablurilor se vor respecta cu stricteţe prevederile "Normativului pentru
proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice" NTE 007/08/00 , fişele tehnologice în
vigoare şi instrucţiunile furnizorilor de cabluri.
Recepţionarea lucrărilor se va face numai după un control amănunţit, privind cablurile
puse în operă, precum şi instalarea acestora.

4. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAŢIA INTERIOARA DE LEGARE LA


PĂMÂNT

4.1. Generalităţi
In acest capitol sunt prezentate condiţiile tehnice impuse pentru lucrările de echipare
celulă 20kV din punct de vedere al instalaţiei de legare la pământ. Aceste condiţii tehnice
trebuie luate în considerare împreună cu:
- descrierea lucrărilor din Proiectul Tehnic
- listele cu cantităţile de lucrări
Executantul urmează să realizeze legături noi la instalaţia de legare la pământ pentru
celulele de 20kV si TDRI cu bandă de oţel galvanizat de 40x4mm.
Conform datelor din tema de proiectare, prizele de pământ artificiale, din exteriorul
PTCZ-ului se vor reface Rp = 1 ohm, la fel si instalatia interioara de legare la pamant.

4.2. Condiţii impuse execuţiei lucrărilor


La montarea benzilor de legare la pământ a celulelor de 20kV îmbinarea dintre şina
metalică de susţinere a celulelor de 20kV şi instalaţia de legare la pământ va fi executat prin
şuruburi, iar la celălalt capăt prin sudură realizată prin suprapunere.

4.3. Condiţii privind desfăşurarea programului de execuţie


Executarea lucrărilor se va face în ordinea descrisă în programul de execuţie prezentat
în Proiectul Tehnic.

4.4. Condiţii privind efectuarea probelor, testelor, verificărilor


Executantul va asigura echipamentul şi personalul specializat necesar executării
probelor, testelor şi verificărilor pe şantier, incluzând aducerea, instalarea, conectarea,
deconectarea instrumentelor de testare, precum şi activităţile de înregistrare a rezultatelor
obţinute.
Încercarea de rezistenţă la scurtcircuit a circuitelor de legare la pământ se execută cf
indicaţiilor din IEC 1330:1995 pct. 6.3.

4.5. Condiţii privind începerea, terminarea, execuţia şi recepţia lucrărilor


Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit, derulate conform graficului de
eşalonare a investiţiei şi terminate la termenul stabilit la contractare. Materialele care urmează
a fi achiziţionate de executant vor fi depozitate într-un spaţiu corespunzător.

5. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA


LUCRĂRILOR DE LES 20 KV

5.1. Caiete de sarcini pentru LES 20 kV


5.1.1. Generalităţi
Obiectul activităţii executantului este constituit din procurarea cablurilor
convenţionale şi accesoriilor pentru montaj şi montarea lor.
Executantul va respecta toate normele şi reglementările din domeniul transportului şi
distribuţiei energiei electrice, cât şi cele cu caracter naţional, conforme cu reglementările CEI.
Toate lucrările care fac obiectul acestui capitol se vor executa în corelare cu programul
de execuţie a lucrărilor, pus de acord cu graficul de livrare a echipamentelor.

5.1.2. Condiţii de dimensionare


In cadrul acestui capitol au fost incluse lucrările pentru montarea cablurilor
convenţionale de circuite primare. Cantităţile şi sortimentele finale vor fi stabilite pe baza
datelor definitive ale furnizorilor de echipamente.
Conform normativului NTE 007/08/00 alegerea cablurilor de medie tensiune se
realizează în funcţie de următoarele date:
- tensiunea nominală 24 kV
- natura curentului alternativ trifazat
- sarcina de durată 323 A montaj în trefla în pământ
- sarcina de şoc în funcţie de receptor
- modul de pozare în canal
în pământ
- căderea de tensiune admisă la receptor 5% în ca.
- temperatura maximă de funcţionare 90° C
- temperatura maximă pe conductor la sec. 250° C
- comportarea la foc întârziere la propagare IEC 332-1
- raza minimă de curbură 15xD
Secţiunea conductoarelor din cablurile de energie va fi aleasă funcţie de sarcina de
durată şi verificată la: căderea de tensiune în regim normal, căderea de tensiune în regim de
sarcină maximă, nedepăşirea temperaturii pe conductor în regim de scurtcircuit.
Cablurile de circuite primare 20 kV, alese în conformitate cu prevederile NTE
007/08/00, vor avea conductoare din Al, cu manta de protecţie cu întârziere la propagarea
flăcării; tensiune nominală de izolaţie: 24 kV. Din considerente mecanice, secţiunea minimă
va fi 150 mm2.
5.1.3. Condiţii impuse execuţiei lucrărilor

LES 20 kV prevăzute în lucrare se execută în scopul manşonării cablurilor existente


(de lungime insuficientă racordării la celulele proiectate sau realizării manşoanelor de mixte
intre cablurile in ulei existente si cablurile noi), cu cabluri noi ce se racordează la bornele
aparatajului primar din celulele de 20 kV proiectate. LES 20 kV se execută în profil M fluxuri
de cabluri trifazate, cablul existent fiind tripolar cu izolaţie hârtie+ulei iar cablul nou fiind de
tip 3x (A2XS(F)Y 1x150 mmp). LES 20 kV şi manşonul se execută în zonă verde, în zonele
de acces din exterior ale cablurilor spre canalele de cablu ale PTCZ-ului. Cablul se va poza în
şanţ deschis între două straturi de nisip de cca. 10 cm fiecare peste care se pune folie PVC,
bandă inscripţionată din PVC şi pământul rezultat din săpătură prelucrat si compactat prin
burare. în zona accesului auto, cablul se va proteja in tub PVC înglobat în beton (profil T). Pe
zid si la intrarea în clădiri, cablul se va proteja in tub PVC. Cablurile se racordează la bornele
aparatajului prin capete terminale de 24 kV. Manşoanele proiectate se protejează în profil, cu
plăci. In şanţ, se va prevedea şi rezerva de cablu de 1,5 m lungime pe fază. In interiorul
PTCZ-ului cablurile 20 kV se vor poza in canalele de cable existente si proiectate prin
aşezarea pe fundul canalelor. Canalele ramase descoperite după amplasarea noilor celule se
vor acoperi cu tabla striata întărita cu cornier.

5.1.4. Condiţii privind desfăşurarea programului de execuţie

Executarea lucrărilor se va face în ordinea descrisă în programul de execuţie prezentat


în Proiectul Tehnic.
5.1.5. Condiţii privind efectuarea probelor, testelor, verificărilor

Executantul va asigura echipamentul şi personalul specializat necesar executării


probelor, testelor şi verificărilor pe şantier, incluzând aducerea, instalarea, conectarea,
deconectarea instrumentelor de testare, precum şi activităţile de înregistrare a rezultatelor
obţinute.
5.1.6. Condiţii privind începerea, terminarea, execuţia şi recepţia lucrărilor

Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit, derulate conform graficului de


eşalonare a investiţiei şi terminate la termenul stabilit la contractare.
6.CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE AFERENTE
CONSTRUCŢIEI

6.1. Generalităţi
Lucrările de reparaţii proiectate în prezenta documentaţie sunt lucrări uzuale de
instalaţii electrice: demontare tablouri şi coloane electrice, montare tablouri şi coloane
electrice, probe şi verificări. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, verificarea calităţii lucrărilor
şi pregătirea recepţiei lucrărilor se vor face conform "Caietului de control al calităţii pentru
instalaţii interioare" conţinut în normativul C 56/2000: "Normativ pentru verificarea calităţii şi
recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor".
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:
• Montării tuburilor/ţevilor/canaleturilor de protecţie şi a accesoriilor acestora;
• Tragerii conductelor şi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaţii;
• Montării cablurilor de energie şi a accesoriilor acestora;
• Montării aparatelor de conectare şi acţionare;
• Conectării conductoarelor şi cablurilor în doze, în clemele din tablouri/cutii de
conexiuni şi la receptori;
• Montarea instalaţiilor de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice; Atestarea
calităţii lucrărilor se va face pe baza următoarele documente:
• Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (C56: Anexa IV.3);
• Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (C56: Anexa
IV.2), in cazul instalaţiilor îngropate sub tencuiala;
• Proces-verbal de control a continuităţii electrice şi a rezistenţei de izolaţie a
conductorilor (C56: Anexa: IV. 13).

6.2. Instalaţii electrice de iluminat şi prize


Tabloul de iluminat şi prize va avea carcasa din policarbonat, va fi echipat cu
întreruptoare automate miniatură şi se va monta aparent pe perete înălţimea de 1,8 m faţă de
pardoseală.
Circuitele de iluminat se vor executa cu conductoare 2xFY 1,5 mmp protejate în
canalet montat aparent pe zidărie si tavan.
Pe tavan se montează aplicat corpuri de iluminat fluorescente protejate la umezeală şi
praf. Întrerupătoarele de lumină montate la 1,4 m faţă de pardoseală, vor fi tip PT etanşe cu
capac.
Circuitele de prize de utilizare generală se vor executa cu conductoare 3xFY 2,5
mmp protejate în canalet montat aparent pe zidărie.
Prizele 220V-50Hz montate la 0,6 m faţă de pardoseală, vor fi tip ST etanşe cu capac.
Pentru iluminat de siguranţă se montează deasupra uşilor de acces corpuri de iluminat
de siguranţă fluorescente inscripţionate IEŞIRE, cu acumulator, cu funcţionare nepermanentă.
Circuitul de iluminat de siguranţă se execută cu conductoare 3xFY 1,5 mmp protejate în
canalet montat aparent pe zidărie si tavan.
Bornele de legare la pământ de siguranţă ale receptoarelor se vor racorda la
conductorul de legare la pământ de protecţie. Toate corpurile de iluminat vor avea carcasa
metalică racordată la conductorul de protecţie. Montarea tabloului electric comportă
următoarele operaţii:
• Se trasează locul unde se va monta tabloul. Se verifică distanţele minim admise faţă de
pardoseală şi faţă de celelalte instalaţii sau elemente ale construcţiei
• Fixarea tabloului
Realizarea coloanelor şi circuitelor electrice comportă următoarele operaţii:
• se marchează traseul coloanei sau circuitului (trasare);
• se execută găurile pentru fixarea canaleturilor;
• se montează canaleturile;
• se montează conductoarele în canalet;
• se execută legăturile electrice.
La realizarea coloanelor electrice se vor respecta cerinţele normativului NP-I7-2002
"Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 V
ca. si 1500 V c.c."
Se va evita amplasarea coloanelor şi circuitelor electrice în locurile în care în care
integritatea lor ar putea fi periclitată datorită loviturilor, temperaturilor ridicate, pericolului de
incendiu, umidităţii. Amplasarea coloanelor şi circuitelor trebuie să asigure un acces uşor la
instalaţiile electrice, astfel încât verificarea, localizarea, remedierea defectelor să se facă cu
uşurinţă.
Traversarea elementelor de construcţie (de exemplu trecerea prin pereţi) se va face
prin protejarea conductoarelor în tuburi de protecţie (tuburi din materiale plastice pentru
materiale necombustibile şi tuburi metalice pentru materiale combustibile). Tubul de protecţie
se va monta înclinat (minim 5%) spre exterior sau spre încăperea cu condiţiile cele mai grele.
Conductoarele izolate ale unei coloane sau circuit electric, inclusiv conductorul de nul
de lucru şi de protecţie, se vor monta în acelaşi tub. Se interzice tăierea de goluri sau şanţuri în
stâlpi sau grinzi de beton armat, în general în elementele de rezistenţă ale construcţiilor.

6.3. Instalaţii de alarmare în caz de incendiu şi antiefractie

Sistemul de alarmare antiincendiu va fi compus din:


• centrală de incendiu si antiefractie (cu acumulator tampon);
• detectori de fum (optic+temperatură 55°C);
Detectorii de fum se montează aplicat pe tavan în camera de MT, JT şi în boxele
transformatoarelor iar butoanele şi sirena de interior pe pereţii încăperilor. Sirena de exterior
se montează pe faţadă. Instalaţia se montează de către personal de specialitate la distanţele
prevăzute de normative faţă de instalaţiile şi elementele de construcţii şi se verifică.
Sistemul de alarmare antiefractie va fi compus din:
• centrală de alarmă (cu acumulator tampon);
• detectori de mişcare (min. 90° deschidere, 10x15m, imunitare RF/EM);
Detectorii de mişcare se montează pe tavan în camera de MT, JT şi în boxele
transformatoarelor iar butoanele şi sirena de interior pe pereţii încăperilor. Sirena de exterior
se montează pe faţadă. Instalaţia se montează de către personal de specialitate la distanţele
prevăzute de normative faţă de instalaţiile şi elementele de construcţii şi se verifică.
Toate elementele aparente ale instalaţiilor electrice de iluminat, prize şi curenţi
slabi se vor amplasa în afara zonei de protecţie a echipamentelor de medie tensiune
(cabluri şi capete terminale de MT, transformator MT/JT, bare sub tensiune, etc) şi la distanţe
corespunzătoare faţă de echipamentele de JT (cabluri şi capete terminale de JT, borne TDRI,
etc).

B. CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE

CONSTRUCŢII

1. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRĂRI DE BETON SIMPLU ŞI BETON


ARMAT
1.1. Generalităţi
Prevederile acestui capitol se aplică la executarea tuturor lucrărilor de beton simplu şi
beton armat. Verificarea calităţii materialelor componente a betonului se va face în
conformitate cu normativele în vigoare. în cazurile în care materialele aprovizionate (oţel
beton, ciment, agregate, aditivi, etc.) nu îndeplinesc condiţiile de calitate garantate, se va
interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va încunoştinţa producătorul şi beneficiarul în
termen de max. 48 de ore de la constatare. în termen de 15 zile furnizorii sunt obligaţi să
remedieze sau să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din
punct de vedere calitativ.
Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton simplu şi beton armat constituie în
majoritatea lor lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să
fie consemnată în procese verbale de recepţie calitativă, încheiate între delegaţii beneficiarului
şi constructorului.
1.2. Reguli de verificare
La terminarea executării cofrajelor se va consemna în procesul verbal constatările cu
privire la:
• alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire;
• încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităţii necesare;
• dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale;
• poziţia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivelele
inferioare;
• poziţia golurilor.
La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările
rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la:
• numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferitele secţiuni transversale ale
elementelor structurii;
• distanţa dintre etrieri, diametrul acestora, modul de fixare;
• lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate
în elementele ce se toarnă ulterior;
• poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor;
• calitatea sudurilor;
• numărul şi calitatea legăturilor dintre bare;
• dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor în cursul betonării;
• modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunilor acestora;
• poziţia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate;

Înainte de începerea betonării se va verifica dacă sunt pregătite corespunzător


suprafeţele de beton turnate anterior cu care urmează să vină în contact betonul nou, respectiv
dacă:
• s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment;
• s-au îndepărtat zonele de beton necompactat;
• suprafeţele în cauză prezintă rugozitatea necesară asi gurării unei bune legături între
betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă;
In cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica daca:
• datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-
a depăşit durata admisă de transport;
• lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute, .. „
• condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte;
• sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menţinere a poziţiei armăturilor,
dimensiunilor şi formei cofrajelor;
• se aplică corespunzător măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului
proaspăt.
In condica de betonare se va consemna:
• bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare;
• ora începerii şi terminării betonării;
• probe de beton prelevate;
• măsuri adoptate pentru protecţia betonului proaspăt;
• evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii, etc.);
• temperatura mediului.
La decofrarea oricărei părţi de construcţie se va verifica:
• aspectul elementelor, semnalându-se zonele de beton necorespunzătoare;
• dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor;
• distanţa dintre diferite elemente;
• poziţia elementelor verticale în raport cu cele corespunzătoare situate la nivelul imediat
inferior;
• poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă ulterior;
• poziţia golurilor de trecere;
In vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie
efectuarea unui control operativ urmărindu-se:
• evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare
proaspătă nu îndeplinesc condiţiile impuse;
• adoptarea de măsuri operative la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei
betonului;
• sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise.
Calitatea betonului pus în lucrare se apreciază ţinând seama de concluziile interpretării
rezultatelor încercărilor nedistructive.
Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare se consemnează într-un proces
verbal încheiat între beneficiar şi constructor.
Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe părţi de
construcţie. Se va verifica:
• existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă privind:
cofrajele, armarea, aspectul după decofrare, aprecierea betonului pus în lucrare
• existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate;
• consemnările în condica de betoane;
• dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel;
• poziţia golurilor prevăzute în proiect;
• poziţia pe înălţimea construcţiei a elementelor verticale;
• respectarea condiţiilor tehnice impuse materialelor utilizate, compoziţiei
betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate.
Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structurii de rezistenţă se
consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar, proiectant şi constructor
precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge.

1.3. Controlul lucrărilor de refacere tencuieli

Principalele obligaţii ce revin în ceea ce priveşte controlul calităţii în timpul execuţiei


sunt:
• să verifice calificarea echipei de torcretare;
• să asigure buna desfăşurare a lucrărilor de tencuire;
Verificarea calităţii mortarelor şi betoanelor şi a aderenţei lor Ia suprafaţa suport se va
face prin ciocănirea suprafeţei. Porţiunile care la această verificare prezintă un sunet dogit se
vor îndepărta şi repara.

1.4. Măsurătoare şi decontare


Se va plăti la metru cub de beton si metru pătrat tencuiala.

2.CAIET DE SARCINI PENTRU ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII

2.1. Generalităţi
2.1.1. Lucrări care trebuie terminate înaintea începerii zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările şi reparaţiile de tencuieli,
glet, placaje, electrice trebuie să fie terminate. De asemenea vor fi terminate pardoselile reci.
Tâmplăria metalică trebuie să fie montata definitiv; accesoriile metalice trebuie să fie
montate corect şi buna lor funcţionare trebuie să fie verificată, cu excepţia armăturilor,
şildurilor şi a pieselor nichelate,care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
La lucrările de vopsitorie, aplicarea ultimului strat se va face numai după terminarea
completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea pardoselilor (curăţire, lustruire).
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a faţadelor, trebuie să fie
complet executate toate lucrările de la faţada construcţiei: cornişe, glafuri, socluri, cofrete
pentru instalaţiile electrice , precum şi trotuarele.
Specificaţiile pentru lucrările de finisare sunt conţinute în documentaţia de execuţie.

2.1.2. Pregătirea suprafeţelor


In vederea finisării cu zugrăveli de var, suprafeţele trebuie să fie drişcuite cât mai fin şi
gletuite.
Toate reparaţiile necesare trebuie să fie executate îngrijit, terminate şi uscate.
In cazul suprafeţelor tencuite sau de beton plane şi netede, toţi porii rămaşi de la
turnare sau găurile survenite de la transport, montaj ori turnare (în cazul pereţilor din beton
monolit) se vor umple cu mortar de ciment după ce în prealabil bavurile şi alte proeminenţe
ieşite în relief au fost îndepărtate. De asemenea feţele cu urme de decofrol, se vor freca cu
piatra de şlefuit sau cu perii de sârmă.
Suprafeţele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie să
fie plane şi netede fără desprinderi sau fisuri.
Pasta de var folosită trebuie să aibă o vechime de cel puţin 14 zile.
Pasta de ipsos folosită pentru chituirea defectelor izolate, se pot prepara din două părţi
de ipsos şi o parte de apă (în volume). Pentru şpăcluirea suprafeţelor mai mari se foloseşte şi
pasta de ipsos-var, în proporţie de o parte ipsos şi o parte lapte de var în volume.
După uscarea porţiunilor separate, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit după care
se curăţă de praf cu perii uscate.
Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor începe numai la o temperatură a
aerului, în mediul ambiant de cel puţin +5°C, în cazul zugrăvelilor pe bază de apă şi de cel
puţin +15°C, în cazul vopsitoriilor sau a finisajelor cu polimeri.

2.1.3. Condiţii tehnice de calitate


Controlul în timpul execuţiei se va face de către executant, prin organele sale de
control tehnic de calitate, precum şi de către beneficiar.
Pe parcursul executării lucrărilor de zugrăveli-vopsitorii se va verifica în mod special
(de către şeful punctului de lucru):
a) îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport, consemnându-se acestea în
procesele-verbale de lucrări ascunse;
b) calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor şi normelor de
fabricaţie respective;
c) respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier
Pentru lucrări găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii pentru remediere sau
refacere. Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor
completă.
Prin examinarea vizuală a zugrăvelilor se verifică următoarele:
a) corespondenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile proiectului şi
dispoziţiile ulterioare, spre a se constata concordanţa lucrărilor executate cu prevederile
acestora;
b) aspectul suprafeţelor zugrăvite în culori de var trebuie să aibă un ton de culoare
uniformă, să nu prezinte pete, scurgeri, stropi, băşici şi cojiri, fire de păr sau urme de la
pensulă sau bidinele; Aderenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare se constată prin frecare
uşoară cu palma pe perete.
Prin examinare vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avându-se în vedere următoarele:
a) suprafeţele vopsite cu vopsea de ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte pe toată
suprafaţa acelaşi ton de culoare şi acelaşi aspect lucios sau mat;
b) la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula
de vopsea a suprafeţelor metalice bine chituite şi şlefuite în prealabil; se va controla ca
accesoriile metalice vizibile să nu fie pătate cu vopsea;
c) se va examina vizual dacă ţevile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele,
ventilatoarele, etc, sunt vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este de culoare
uniformă;
d) separaţiile dintre vopsitorii şi zugrăveli pe acelaşi perete precum şi cele dintre
zugrăveala pereţilor şi tavanelor trebuie să fie distincte fără suprapuneri, ondulaţii, etc.

2.2. Zugrăveli cu lapte de var

Zugrăvelile cu lapte de var (spoieli) se aplică la exteriorul şi interiorul construcţiilor pe


suprafeţe tencuite, pe glet de var.
Amestecurile preparate pentru zugrăveli cu lapte de var trebuie să fie rezistente la
lumină. Compoziţia trebuie să aibă o astfel de consistenţă, încât acoperirea suprafeţelor să se
poată face corect, fără ca materialul să curgă şi fără să rămână urme vizibile de bidinea; de
asemenea trebuie să aibă pigmenţii bine fixaţi.

Prescripţii de execuţie
Spoielile, preparate din lapte de var (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se
execută în 2-3 straturi.
Primul strat are rol de grund(constituind stratul de legătură între suprafaţa pregătită şi
zugrăveală) şi el creează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere de absorbţie şi culoare.
Aplicarea primului strat se face imediat după terminarea lucrărilor pregătitoare, cel mult după
2...4 ore; în caz contrar, ştergerea de praf se va efectua din nou înainte de aplicarea primului
strat de zugrăveală.
La aplicarea mecanizată prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat:
• cu acţiune discontinuă, la care pentru fiecare alimentare a rezervorului cu
compoziţia de zugrăveală este necesară întreruperea lucrului;
• cu acţiune continuă, la care compoziţia de zugrăveală este absorbită de pompa
aparatului printr-un furtun dintr-un vas (recipient alimentat continuu)La aparatul
electric de zugrăvit, înainte de punerea în funcţiune se va face legătura acestuia cu
pământul.

2.3. Vopsitorii şi vopsele de ulei, emailuri şi lacuri alchidice

Vopsitoriile cu vopsea de ulei, emailuri şi lacuri pe bază de alchidal se aplică:


a) la interior:
- pe suprafeţe gletuite cu glet de ipsos, ipsos-aracet, nisip fin-aracet;
- pe suprafeţe metalice (tâmplărie, radiatoare)
b) la exterior:
- pe suprafeţe metalice (tâmplărie, parapete, alte elemente metalice similare)
Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor, trebuie să corespundă prevederilor din
standardele de stat şi normele interne ale unităţilor producătoare.
Vopsitoria de ulei se aplică pe glet de ipsos sau pe suprafeţe de lemn sau metal după
terminarea lucrărilor pregătitoare.
Pe glet de ipsos se aplică un grund de îmbibare incolor.
Tâmplăria metalică se furnizează pe şantier gata grunduită cu grund de îmbibare şi
respectiv grund anticorosiv.
In cazul elementelor de metal, care au fost confecţionate pe şantier, se vor grundui pe
şantier în funcţie de natura vopsitoriei ce se execută.
Grundurile se vor aplica întotdeauna manual, cu pensula, pentru a se asigura o legătură
mai bună a vopsitoriei ulterioare cu suprafaţa suport.
Aplicarea vopselei se face de obicei în 2...3 straturi, în funcţie de calitatea cerută. în
cazul finisării transparente se aplică un strat de grund şi 1-2 straturi lac de ulei.
După aplicarea primului strat de vopsea, acesta se netezeşte cu pensule speciale cu
părul moale;după uscare, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit H.S.80.
Şlefuirea şi aplicarea unui nou strat se face numai după minimum 24 ore de la
aplicarea stratului precedent, după uscarea acestuia.
Încăperea unde se vopseşte trebuie să fie lipsită de praf şi bine aerisită.
Foile de uşi şi alte elemente detaşabile, pot fi vopsite înainte de montarea lor, cu
condiţia ca efectuarea lucrărilor de vopsire a acestora şi depozitarea elementelor vopsite să se
facă într-o încăpere lipsită de praf.
La executarea vopsitoriei cu mijloace mecanizate, vopsirea se execută cu compoziţii
speciale, gata prefabricate, pentru vopsirea mecanizată, sau cu compoziţii obişnuite de ulei
preparate pentru vopsirea manuală, care se diluează până la compoziţia necesară stropirii.
Vopsitoriile alchidice cu emailuri colorate şi lacuri transparente se execută atât manual
cât şi mecanizat. Modul de lucru este acelaşi ca şi în cazul vopsitoriilor cu ulei folosindu-se
însă produse alchidice. La executarea vopsitoriilor cu produse alchidice, ultimul strat nu
necesită operaţia de netezire cu pensule fine sau operaţia de tufuire ca la vopsirea cu vopsele
de ulei, deoarece produsele alchidice au proprietatea de-a se întinde superficial şi de a
uniformiza ultimele urme de pensulă.

2.4. Verificări ale lucrărilor. Condiţii de recepţie.

Zugrăvelile şi vopsitoriile fiind lucrări destinate a rămâne vizibile, calitatea lor din
punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea întregului
obiect şi în consecinţă nu este necesar a se încheia procese-verbale de lucrări ascunse.
Verificarea calităţii suportului pe care se aplică zugrăvelile şi vopsitoriile se face în
cadrul verificării acestui suport (tencuieli, zidării, betoane, gleturi, elemente de tâmplărie,
instalaţii).
Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de zugrăveli sau vopsitorii înainte
ca suportul să fi fost verificat cu atenţie de către şeful punctului de lucru, privind îndeplini-rea
condiţiilor de calitate pentru stratul suport.
Verificarea calităţii zugrăvelilor, vopsitoriilor se face numai după uscarea lor completă
şi are ca scop principal depistarea defectelor care depăşesc abaterile admisibile, în vederea
efectuării remedierilor şi a eliminării posibilităţii ca acestea să se repete în continuare.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii este necesar a se verifica dacă
au fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja (învelitori, streşini) sau a
căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplărie)
precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare: dibluri, console, suporţi pentru
obiectele sanitare sau elementele de încălzire)
Conducătorul tehnic al lucrării trebuie să verifice toate materialele înainte de a fi
introduse în lucrare. Materialele trebuiesc livrate cu certificat de calitate, care să confirme că
sunt corespunzătoare normelor respective şi agrement tehnic pentru produsele din import.
Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
execuţie, prevăzută în prescripţii tehnice, utilizarea reţetelor şi compoziţiei amestecurilor
indicate, precum şi aplicarea straturilor succesive în ordinea şi la intervalele de timp
prescrise.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva uscării bruşte (vânt, însorire),
spălări prin ploaie sau dezgheţ.
Verificările care se efectuează la terminarea unei faze de lucrări: se face cel puţin câte
una la fiecare încăpere.
Zugrăveli-verificări pe faze de lucrări :
Prin examinarea vizuală se verifică următoarele:
a) corespondenţa zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile din proiect şi cu
eventualele dispoziţii ulterioare;
b) aspectul suprafeţelor zugrăvite în culori de apă şi a celor din calcio-vecchio (culoare
uniformă, fără pete, scurgeri, stropi, băşici şi cojiri, fire de păr, urme de pensule sau
bidinele). Urmele de bidinea sunt admise numai dacă nu se văd de la distanţa de 1 m.
Nu se permit corecturi sau retuşuri locale.
Pe suprafeţe stropite, stropii trebuie să fie uniform repartizaţi. Aderenţa zugrăvelilor
interioare şi exterioare se constată prin frecarea uşoară cu palma pe perete. O zugrăveală, prin
frecare nu trebuie să se ia pe palmă. Înainte de începerea verificării calităţii vopsitoriilor se va
controla mai întâi dacă la vopsitoriile în ulei sau la cele pe bază de polimeri s-a format o
peliculă rezistentă. Constatarea se face prin ciocănire a vopselei cu degetul în mai multe
puncte. Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avându-se în vedere
următoarele:
a) suprafaţa vopsită cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie să prezinte acelaşi ton de culoare,
aspect lucios sau mat, după cum se prevede în proiect sau în mostre stabilite; vopseaua de
orice fel trebuie aplicată până la "perfect curat", adică să nu prezinte straturi străvezii,
pete, desprinderi, cute, băşici, scurgeri, lipsuri de bucăţi de peliculă, crăpături, fisuri -
care pot genera desprinderea stratului –
b) aglomerări de pigmenţi, neregularităţi cauzate de chituire sau şlefuire
necorespunzătoare, urme de pensulă sau de vopsea insuficient frecată la preparare.
c) la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula
de vopsea a suprafeţelor de lemn sau metalice(chituite şi şlefuite în prealabil). De
asemenea se va verifica ca accesoriile metalice (şilduri, drucăre, cremoane, olivere) să nu
fie pătate cu vopsea.
d) nu se admit pete de mortar sau de zugrăveală pe suprafeţele vopsite; e) înainte de
vopsire suprafeţele de vopsit vor fi verificate dacă au fost pregătite corect prin curăţire,
şlefuire, chituire a rosturilor, etc;
f) se va examina vizual pe toate feţele dacă ţevile, radiatoarele, convectoarele, etc. sunt
vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este uniformă, fără pete, urme de pensulă,
crăpături sau alte defecte. Se va verifica, înainte de vopsire, dacă suprafeţele au fost corect
pregătite prin curăţire de rugină, mortar, etc. Verificarea vopsitoriei feţelor ascunse ale
ţevilor.

3.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA CONFECTIILOR METALICE

3.1 Standarede si reglementari tehnice de referinta:


- STAS 438-1 / 89 – Otel beton laminat la cald
- SREN 12508-01 – Protectia anticoroziva.
Pregatirea suprafetelor pieselor din otel pentru vopsire;
- STAS 767/0-88 - Constructii civile, industriale si
agricole. Constructii din otel. Conditii tehnice de
calitate;
- STAS 7941-80 - Tevi dreptunghiulare
- C 150-99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate pentru
otel in constructii civile, industriale si agricole;
- C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

3.2. Tehnologia de executie si montaj


Constructorul va prezenta monstre pentru confectiile metalice, cuprinzand materialele,
sistemele de asamblare, protejare anticoroziva, iar dupa aprobarea obtinuta de la proiectant se
vor lansa comenzi pentru executia li livrarea confectiilor metalice.
Materiale folosite: otel moale, profile laminate, tabla din otel, accesorii (suruburi,
piulite, saibe, dibluri, etc.)
Lista confectiilor metalice: balustrada metalica, montanti balustrade, gratare metalice,
usite vizitare.
3.2.1. Operatiuni pregatitoare:
- asigurarea materialelor cu caracteristicile fizico-mecanice prevazute de
documentatia tehnica;
- respectarea dimensiunilor de taiere pentru fiecare componenta;
- marcarea distincta a componentelor in vederea utilizarii acestora numai in
pozitia indicata in planul de ansamblu sau de montaj;
- prelucrarea zonelor ce urmeaza a se imbina (curatare, indreptare, sanfrenare,
etc.) in conformitate cu detaliile de imbinare aferente si cu tipul de imbinare;
- trasarea si verificarea axelor de montaj a constructiilor metalice, functie de
elementele de fixare existente pentru pozitionarea acestora, in conformitate cu
detaliile de executie.

3.2.2. Montajul

- manipularea, transportarea si montarea ansamblelor in conditii care sa excluda


deformarea acestora;
- fixarea prin haftuirea in cateva puncte de sudura (cand fixarea se face prin sudura)
si asigurarea stabilitatii ansamblelor sau subansamblelor in timpul montarii;
- realizarea imbinarilor cu respectarea tehnologiei de executie eferente (prin sudura
sau buloane) precum si a detaliilor cuprinse in documentatie;
- pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii straturilor anticorozive:
- aplicarea protectiei anticorozive;
- curatarea suprafetelor, repararea stratului de grund si aplicarea lucrarilor de
vopsitorii in trei straturi cu vopsea de ulei.

3.3. Controlul executiei si verificari necesare

- verificarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii


materialelor si ansamblelor /subansamblelor cu prevederile proiectului;
- verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor in conformitate cu normele
tehnice, in cazul in care exista dubii;
- masurarea dimensiunilor geometrice si urmarirea urilizarii tutror componentelor
prevazute de documentatia tehnica;
- verificarea realizarii de buna calitate a lucrarilor de montare, a calitatii fixarii pe
stratul suport, precum si pozitionarea corecta a elementelor din metal;
- receptia lucrarilor care devin ascunse (cordoane de sudura, prelucrarea marginilor,
executarea diferitelor straturi de protectie anticorozive, imbinarea prin suruburi) si
consemnarea rezultatelor in procese verbale de receptie;
- verificari prin incercari nedistructive a calitatii sudurilor si a strangerii suruburilor,
realizarea chituirii, grunduirii si vopsirea imbinarilor;
- existenta fisei tehnologice de montaj;
- verificarea certificatului de atestare pentru sudori.
La terminarea lucrarilor de montaj se vor efectua si urmatoarele verificari:
- terminarea integrala a lucrarilor de montare;
- verificarea dimensionala si calitativa bucata cu bucata, a imbinarilor si celorlalte
lucrari de montare a elementelor metalice;
- modul de solutionare a rapoartelor de neconformitate (daca a fost cazul);
- incadrarea abaterilor existente in cele admise si prevazute de norme
Se va intocmi Proces verbal de receptie calitativa in care vor fi consemnate toate
verificarile efectuate si rezultatele obtinute.

3.4. INVELITORI SI TINICHIGERIE

3.4.1. Domeniul de aplicare

• Prevederile prezentului capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor


de invelitori realizate din:
- tabla plana pe astereala
• Capitolul se refera de asemenea la verificarea calitatii tinichigeriei aferente
invelitorilor (jgheaburi si burlane din tabla, sorturi, copertine) sau exteriorul
constructiilor (imbracari de cosuri si parapete, solbancuri, glafuri).

3.4.2 Prevederi generale

Controlul executiei invelitorilor consta din:


• Verificarea suportului invelitorii conform prevederilor specifice d la pct.3.1. de
mai jos;
• Verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera, a calitatii lucrarilor pe
parcursul executiei ca si pe faze terminate. Aceasta se va face conform
prevederilor si dispozitiilor comune din partea I-a;
• Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se va face de catre comisia
de receptie prin:
- examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;
- examinarea directa a lucrarilor, executata prin sondaj (cel putin cate unul de fiecare
tronson), cu referire la toate elementele constructive ale invelitorii, conform
prevederilor specifice de la pct.3, urmarindu-se in special ca invelitorile sa
indeplineasca functiile de indepartare a apelor pluviale, precum si conditiile
respective de etanseitate la apa, la vant si ploaie sau la zapada viscolita. La
examinarea invelitorii pe dedesupt nu se admite ca aceasta sa prezinte interspatii
prin care sa se vada lumina din exterior.

3.4.3. Prevederi specifice


 Suportul invelitorii
Verificarea consta in examinarea proceselor verbale incheiate la terminarea fazei de
lucrari din care face parte suportul si in masurarea – prin sondaj – a elementelor geometrice
ale acestuia (pante, planitate, rectiliniaritate, distanta intre axe), distanta de minim 10 cm intre
cosurile de fum si partile lemnoase sau combustibile ale suportului. Abaterile de la planitate
masurate cu dreptarul de 3 m, trebuie sa nu depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm
perpendicular pe aceasta. Celelalte abateri sunt aceleasi ca si pentru invelitori si sunt
mentionate la punctele urmatoare;
 Invelitoarea propriu-zisa. In toate cazurile se vor verifica:
- concordanta lucrarilor executate cu prevederile si detaliile date de proiectanti (felul
invelitorii, pante, racordari, prinderi, dolii, coame, strapungeri);
- existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie eferente invelitorii, conform
detaliilor din proiect si cataloagelor de detalii tip, in special: sorturile, doliile,
paziile, imbracamintea cosurilor, strapungeri centru ventilatie, jgheaburi,
burlane,etc;
 La invelitori din tabla plana se va verifica::
- planitatea suportului, denivelarea admisa fiind de 3 mm-m;
- astereala din scanduri sa aiba rosturi pana la 2 cm, iar distanta pana la cosurile de
fum sa fie de minimum 10 cm;
- carligele pentru jgheaburi, prinse in astereala, sa fie inglobate la nivelul acestora
fara denivelari;
- in cazul suportului din beton sau mortar sa fie fixate dibluri de lemn in coada de
randunica impregnate, necesare pentru fixarea copcilor;
- existenta intre tabla si beton sau mortar a unui strat separator din carton sau
impaslitura bituminata, lipit continuu cu bitum cald;
- prinderea foilor de tabla de suport pe fiecare latura cu minimum 2 agrafe (copci) de
30-50 cm latime si lungime de cca 80 mm pentru falt simplu culcat si falt dublu de
cca.120 mm pentru falt simplu in picioare, distantate la maximum 40 cm;
- fixarea agrafelor de suport cu cate 2 cuie cu cap plat pentru tabla;
- fixarea tablei de suport (nefiind admisa fixarea direct cu cuie decat pe portiuni
limitate si atunci capul cuiului va fi acoperit cu un capacel de tabla cositorit de jur
imprejur).
- falturile de imbinare a foilor de tabla trebuind sa fie unse cu chit de miniu inainte de
a fi stranse;
- falturile in picioare, trebuind sa fie paralele cu linia de cea mai mare panta, iar pe
linia de coama falturile ce vin de la cei 2 versanti sa fie decalate cu o jumatate din
latimea foii de tabla;
- la coama si la muchii, foile de tabla sa se incheie cu falturi in picioare;
- doliile sa fie executate din foi de tabla incheiate intre ele cu falturi duble culcate;
- racordarile invelitorii la cosurile de fum, calcane, ventilatii lucarne, luminatoare, sa
fie executate conform detaliilor din proiect si normative, asa incat la receptie sa nu
patrunda apa prin ele;
- la examinarea vizuala a invelitorii, tabla sa se prezinte bine intinsa si strans aplicata
de astereala, fara valuri, iar la verificarea prin circulatie pe acoperis, fiind calcata cu
piciorul sa nu se indoaie producand zgomote caracteristice;
- foile din tabla neagra trebuie sa fie grunduite anticoroziv iar dupa montare vopsite
pe toata suprafata;
- realizarea protectiei anticorozive pe faze a panourilor de tabla neagra, zincata sau
ROMCOR si a elementelor metalice de montaj, in functie de agresivitatea mediului,
conform standardelor in vigoare si a prevederilor proiectului.

3.4.4. Tinichigerie (jgheaburi, burlane, dolii, glafuri, acoperitori de rosturi)

Prin examinarea vizuala, masuratori, incercari si sondaje, se va verifica indeplinirea


conditiilor de mai jos:
- panta jgheaburilor (minimum 0,5%) sa corespunda prevderilor proiectului si sa nu
permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare;
- asezarea jgheaburilor sa fie cu minimum 1 cm si maximum 5 cm sub picatura
streasinii;
-marginea exterioara a jgheaburilor sa fie cu minimum 2 cm mai jos decat marginea
interioara si dedesuptul prelungirii planului invelitorii;
- imbinarea tronsoanelor de jgheab si racordarile la burlane sa fie lipite cu cositor;
- fixarea jgheaburilor sa se faca cu carlige din platbanda zincata sau protejat
anticoroziv prin vopsire, montate ingropat in astereala si fixate corect la distantele
din proiect;
- jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor corespunde STAS 2389-92;
- burlanele sa fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m si sub 5 cm pe
toata inaltimea cladirii, bine fixate cu bratari de tabla zincata, cu tronsoanele
petrecute etans, cel superior in cel inferior pe circa 6 cm, iar la imbinarea cu
tuburile de fonta la canal sa nu permita pierderi de apa;
- glafurile, sorturile, acoperisurile de resort si asa mai departe, sa aiba panta
transversala spre exterior, sa fie prevazute cu lacrimar si sa fie bine fixate cu cuie si
sarma, cu strapungerile lipite cu cositor, iar la pante sub 7% sa aiba falturile
cositorite.

4.CAIET DE SARCINI TAMPLARIE

Sunt necesare mai multe tipuri de tamplarii:


Tamplarii metalice din elemente ambutisate (conform detaliilor tip); nu sunt sarcini
speciale pentru executarea acestora. Se pot executa si de catre antreprenor, in conditii de
atelier. In acest caz, antreprenorul va cere avizul proiectantului privind detaliile de executie
folosite uzual; in cazul alegerii unui tert furnizor, aceasta se va face cu conditiile mentionate
mai sus, la alte materiale si in plus se vor negocia detaliile proprii de executie ale furnizorului,
aplicabile in speta.
Tamplaria metalica se va executa conform planselor din documentatia de executie ca:
tablouri de tamplarie, fatade, detalii de executie.
1.1. Tamplaria metalica se livreaza pe santier grunduita cu minium de plumb;
1.2. Tamplaria va fi echipata cu feroneria necesara inchiderii si cu accesoriile de
prindere in golul de montaj al feroneriei, in functie de sistemul de prindere
recomandat de producator sau proiectant.
1.3. Tamplaria trebuie sa corespunda cu tipodimensiunile recomandate in proiect si sa
corespunda din punct de vedere calitativ agrementelor tehnice sau normelor
interne de calitate ale producatorilor.

4.1 Montarea tamplariei metalice


• Montarea tamplariei metalice se va face de catre echipe specializate dotate cu scule
si dispozitive adecvate, care pot fi ale constructorului sau ale producatorului;
• Tamplaria metalica se fixeaza in golul de montaj cu ajutorul praznurilor sau a
suruburilor autofiletante in cazul fixarii pe rama din profile de otel, sau prin
sudarea praznurilor de placutele metalice existente in spaletii golurilor de montaj;
• Modul de fixare a tamplariei va fi cel agreat de producator, care va livra odata cu
tamplaria si accesoriile metalice de montaj si fixare a tamplariei;
• Montarea tamplariei se face prin pozitionarea ei in golul de montaj sau fixarea
provizorie cu pane de lemn; se va verifica apoi aliniamentul pe orizontala si
verticala la fatade si verticalitatea ei, dupa care se va face fixarea definitiva a
tamplariei prin sudarea praznurilor sau strangerea suruburilor si prin umplerea
golurilor cu mortar de ciment in dreptul praznurilor;
• Dupa fixarea definitiva, se va trece la finisarea spaletilor cu tencuiala sau
finisajelor prevazute in proiect; la tamplaria grunduita sau la umplerea rosturilor de
montaj cu fasii de polistiren, spuma din polistiren si chituri elastice la tamplaria
metalica gata finisata.

4.2 Conditii de receptie


• Se va verifica corespondenta dintre proiect, detalii si tamplarie, puse in opera;
• Asamblarea elementelor componente conform indicatiilor din proiect: sudura,
suruburi, etc;
• Prinderea tamplariei in gol trebuie sa fie facutaq conform metodei agreate de
producator;
• Nu se admit nituri lipsa sau nestranse, cordoane de sudura neuniforma, sau cu
gauri produse prin arderea pieselor, suduri nepolizate;
• Grunduirea cu minium de plumb sa fie uniforma pe toate fetele, inclusiv la
cordoanele de sudura;
• Stratul de vopsea sa fie uniform, in panta indicata prin proiect la tamplaria gata
finisata;
• Existenta si modul cum au fost montate garniturile de etansare din cauciuc;
• Verificarea calitatii vopselei se va face conform prevederilor din capitolul
vopsitorii;
• Accesoriile metalice sa fie bine montate, sa functioneze corect si sa fie de calitatea
prevazuta.

4.3 PROTECTIA MUNCII

Pe tot timpul executarii sarpantei, constructorul va respecta cu strictete normele de


protectia muncii in constructii, prescriptiile tehnice precum si “Normele specifice de protectia
muncii” elaborate de CCMB vol. I-VII, IX-XIV, XVII-XVIII, XXII, XXV, XXX, XXXII,
XXXVIII, XXIX.
Se va acorda atentie asigurarii cu centurile de siguranta a lucratorilor care executa
operatii in locurile cu pericol de cadere in gol (pe marginea planseului spre exteriorul cladirii,
s.a.m.d.)

5.URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

5.1. Norme tehnice de referinta

- P130-99 – Normativ privind urmarirea comportarii in timp a


constructiilor

5.2. Prevederi generale

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de


existenta a constructiei, incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si
valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si
marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul
ambiant si tehnologic.
Scopul urmaririi in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea
asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru
preveenirea unor accidente sau evolutia unor degradari.
Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in
vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si
durabilitate ale constructiilor cat si celelalte cerinte esentiale.
Raspunderea pentru efectuarea urmaririi curente a constructiei revine proprietarului /
administratorului, care va efectua aceasta activitate printr-o persoana denumita Responsabil cu
urmarirea comportarii in timp a constructiilor care va avea responsabilitatile prevazute de
prevederile normativului P130-99 – Normativ privind urmarirea in timp a constructiilor.

5.3. Lista fenomenelor care trebuie avute in vedere in cursul urmaririi


curente:

5.3.1 Se va urmari dupa caz:


- schimbari in pozitia obiectelor de constructie prin deplasari vizibile
(orizontale, verticale, inclinari) sau prin efecte secundare vizibile (desprinderea
trotuarelor, scarilor, ghenelor sau a altor elemente de soclu sau corpul cladirii
si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri);
- schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin
deformatii vizibile verticale sau orizontale si prin rosturi sau efecte secundare
ca intepenirea usilor si ferestrelor, aparitia unor defecte la imbinari, fisurarea
sudurilor, etc.;
- schimbari la gradul de protectie si confort oferite de constructie sub
aspectul etanseitatii, izolatiilor sau sub aspectul estetic manifestate prin
umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, aparitia condensului, mucegaiului, etc;
- defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra
sigurantei obiectelor de constructie: fisuri si crapaturi; coroziunea elementelor
metalice si a armaturilor, defecte manifestate prin aparitia de pete, fisuri,
exfolieri, eroziuni, etc.

5.4. In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da o atentie deosebita:


- oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie din jurul obiectelor
de constructie (existenta pantelor pe exterior pe cel putin 10 metri, etanseitatea
rostului trotuar-cladire, scurgerea apelor spre canalizarea exterioara,
integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide, etc);
- elementelor de constructii supuse unor solicitari deosebite din partea
factorilor de mediu natural;
- modificari in actiunea factorilor naturali care pot afecta constructia.

5.5. Responsabilul cu urmarirea comportarii in timp a constructiilor are


urmatoarele obligatii:
- cunoaste in detaliu instructiunile si reglementarile tehnice in vigoare
privind comportarea in exploatare a constructiilor:
- cunoaste in detaliu cartea tehnica a constructiei, intocmeste, pastreaza si
completeaza la zi Jurnalul evenimentelor;
- controleaza la intervale prevazute si imediat dupa orice eveniment
deosebit (cutremur, inundatie, ploaie torentiala, cadere masiva de zapada,
alunecari de teren, explozii, incendii, etc.) starea tehnica a constructiei, in
scopul punerii in evidenta a acelor elemente de constructii care prin starea de
degradare sau prin conditiile de exploatare reprezinta un pericol pentru
siguranta si stabilitatea constructiei;
- solicita efectuarea de expertize tehnice in cazul constatarii unor
degradari majore care neeliminata poate conduce la afectarea rezistentei si
stabilitatii constructiei;
- intocmeste rapoarte privind urmarirea curenta a constructiei si le trimite
spre analiza si avizare Inspectoratului se stat in sonstructii.
Proprietarii au obligatia de a lua masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru
exploatare a constructiilor (exploatare rationala, intretinere si reparatii la timp) si de a preveni
producerea unor eventuale accidente in baza datelor furnizate de urmarirea curenta.

6. IMPACTUL CU MEDIUL SI FACTORUL UMAN

6 .1 Măsuri contra poluării mediului la execuţie


La executarea lucrărilor de construcţii -montaj, impactul asupra mediului este de
natura fizică:
- ocuparea terenului cu organizarea de şantier;
- depozite, depuneri de deşeuri şi materiale;
- decopertări ale solului prin săpătură.
Lucrările din interiorul P.A. nu afectează mediul.
Măsurile care se impun pentru reducerea impactului asupra mediului, la fază de
construcţii-montaj, se referă la:
- minimizarea suprafeţelor ocupate
- respectarea amplasamentelor şi utilizarea căilor de acces existente.
- curăţirea terenului după finalizarea lucrărilor de deşeurile şi materialele rezultate,
inclusiv de echipamentele electrice demontate, şi readucerea lui la starea şi forma
iniţiala.
- deşeurile şi materialele demontate se vor transporta la depozitul CZE
Alexandria.
S-au prevăzut fonduri financiare pentru readucerea în starea iniţială a terenului afectat
de lucrări.
La execuţia lucrărilor, pentru protecţia mediului înconjurător, se vor avea în vedere
prevederile stabilite de:
- OUG 195/22.12.2005 aprobata si modificata prin L 265/2006 privind protecţia
Mediului;
- OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată şi modificată prin Legea
426/2001.
- HG 448/19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Pe parcursul lucrărilor de execuţie se recomandă următoarele:
- materialele necesare se vor amplasa corespunzător pentru a nu împiedica circulaţia
rutieră şi pietonală.
- pământul rezultat din săpătură pentru şanţurile proiectate, se va utiliza la umplerea
acestora.
- spărturile de pavaje se vor transporta prin grija executantului în locuri special
amenajate, indicate de Primăria Rosiorii de Vede, conform reglementărilor de mediu.
Transportatorul de deşeuri are următoarele obligaţii:
a) sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate,
care sa nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, a.î. să
fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.
b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea
deşeurilor în condiţii de siguranţă.
c) să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

După finalizarea lucrărilor, toate suprafeţele afectate (carosabil, trotuar sau spaţii
verzi), vor fi readuse la forma iniţială!!

6.2 Măsuri de securitatea muncii la execuţia lucrărilor.


Lucrările se execută în interiorul PTCZ 1796 aflat în exploatare şi la exterior Se
lucrează cu instalaţiile menţinute în exploatare. Toate punctele de lucru sunt considerate cu
risc de electrocutare.
La execuţia lucrărilor in instalaţiile aflate in exploatare se vor respecta masurile
specifice lucrărilor care se executa cuprinse in ISPM 1/2007.
Se vor lua următoarele măsuri provizorii:
- îngrădirea şantierului cu panouri metalice inscripţionate.
- se va permite accesul numai pentru persoanele autorizate.
- peste şanţurile deschise se vor monta podeţe.
Menţionăm ca puncte periculoase:
- toate celulele existente şi proiectate.
- transformatorul şi tabloul de distribuţie
- cablurile existente de 20 şi 0,4 kV.
- instalaţia electrică interioară aflată intr-o stare degradată
- priza de pământ
Ca măsuri suplimentare de prevenire a accidentelor se vor respecta următoarele: -se va
identifica şi pune la pământ porţiunea de cablu care va fi înlocuită; -se va îngrădi în interiorul
PTCZ-ului zona de lucru; -se va efectua sondaj pentru identificarea cablurilor; săpăturile se
execută manual; -nu se vor îndepărta îngrădirile de protecţie decât după întreruperea şi
verificarea lipsei tensiunii;
- nu se lucrează sub tensiune; se vor lua măsuri severe de îngrădirea şi
supravegherea zonei de lucru la repararea parţială, etapizată a încăperilor,
executată cu personal calificat din punct de vedere al exploatării instalaţiilor
electrice de MT;
- lucrările de montaj se execută cu personal specializat şi autorizat;
- personalul de execuţie va utiliza echipament de protecţie şi de lucru, aflat în
bună stare;
- se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice cuprinse în Normele
specifice de securitatea muncii pentru lucrul în instalaţiile electrice;
- păstrarea distantelor de lucru faţă de instalaţiile aflate sub tensiune;
- se vor lua măsuri de îngrădirea zonei de lucru la dezgroparea cablurilor;
- se vor asigura si păstră distanţele de lucru faţă de instalaţiile aflate sub
tensiune;
- nu se admite la lucru consumul băuturilor alcoolice, a persoanelor sub influenţa
alcoolului sau în stare de oboseala.

6.3. Masuri P.S.I.


Lucrările se executa numai cu materiale şi echipamente omologate. Se vor utiliza pe
cât posibil materiale greu combustibile şi se va respecta distanţa minimă de 3 cm faţă de
elementele din materiale combustibile (PE 118/92).
Pozarea cablurilor se execută după montarea echipamentelor (dulapuri echipate) şi
realizarea legăturilor la pământ a părţilor metalice, conform NTE 007/08/00 . Pe durata
lucrărilor nu se admite acumularea de gunoi combustibil şi se vor respecta normele P.S.I în
vigoare, conform PE 009/93. Măsurile enumerate nu sunt limitative. Dacă în momentul
execuţiei situaţia s-a modificat, vor fi convocaţi beneficiarul şi proiectantul pentru stabilire de
noi măsuri.

7. LEGISLAŢII. NOTIFICĂRI
Pentru ofertarea şi licitarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Proiect Tehnic, se va
respecta legislaţia în vigoare.
Nerespectarea caietului de sarcini şi a proiectului tehnic absolvă proiectantul de
responsabilitatea urmăririi execuţiei.
Proiectant,
Ing. Geangu Silviu

S-ar putea să vă placă și