Sunteți pe pagina 1din 3

CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA ALE CONDUCTELOR

POZATE SUBTERAN IN CANALE TERMICE

Pentru calculul pierderilor de caldura ale conductelor pozate subteran in canale


sunt necesare urmatoarele date de baza :
 Diametrul conductelor;
 Dimensiunile canalului termic;
 Adancimea de pozare, h a canalului subteran, in m;
 Grosimea izolatiei termice a fiecareia din conducte;
 Starea izolatiei;
 Temperatura la suprafata solului, ts;
 Natura solului, λs;
 Lungimea traseului de conducte.
Se determina succesiv:

1. diametrul echivalent al canalului termic pentru suprafata exterioara si interioara :


4S e(i )
Deche ( i ) = [m]
Pe ( i )
unde:
Se(i)- suprafata sectiunii transversale exterioare (interioare) a canalului;
Pe(i)- perimetrul sectiunii transversale exterioare (interioare) a canalului;

2. coeficientul de conductivitate termica a izolatiei λiz, se apreciaza temperatura


medie a stratului izolant pentru fiecare din cele doua conducte : tmiz1, tmiz2, pentru care
se determina λiz ;

3. coeficientul global de transfer termic de la agentul termic la aerul din canal :


1 1
k1, 2 = =
R 1 1 D [W/mK]
+ ln iz
π * Deiz * α c 2 * π * λiz d e
unde :
Deiz- diametrul exterior al conductei izolate, in m;
De- diametrul exterior al conductei utile, in m;
αc- coeficientul de transfer termic prin convectie de la suprafata izolatiei la
aerul din interiorul canalului, in W/m2K (αc=10.5 W/ m2K).

4. rezistanta termica a aerului din canalul termic (la peretele canalului):


1
Rac = [mK/W]
π * Dec * α c
5. rezistenta termica a solului :
1 2h + 4 h 2 − D 2
Rac =
2 * π * λσ ο λ
ln[
Dece
] [mK/W]
unde :
λsol=1.2 [W/mK]
6. rezistenta termica a canalului:
1 D
Rc = ln ece
2 * π * λb Deci
unde :
λb-conductivitatea termica a betonului din care este realizat canalul termic;
λb=1.27 [W/mK]

7. rezistenta termica a sistemului canal termic-sol :


R0=Rac+Rc+Rsol [mK/W]

8. temperatura aerului in canal :


t1 t t sol
+ 2 +
R R2 R0 * (1 + β )
tc = 1 [0C]
1 1 1
+ +
R1 R2 R0
unde :
R1,R2- sunt rezistentele la transfer termic ale conductelor 1 si 2, calculate mai sus ;
t1,t2- temperaturile medii ale agentilor termici ;
tsol- temperatura la suprafata solului.

9. pierderile de caldura specifice Δq, pentru fiecare conducta :


Δq1,2=k*(t1,2-tc)(1+β) [W/m]

10. pierderile specifice totale :


Δq= Δq1+ Δq2 [W/m]

11. Pierderea totala de caldura pentru tronsonul de conducte avand lungimea L :


ΔQ=Δq*L [W]

CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA ALE CONDUCTELOR


MONTATE DIRECT IN PAMANT

Pentru calculul pierderilor de caldura specifice, pentru conducte preizolate


montate direct in pamant, sau folosit urmatoarele relatii :
k * (t1, 2 − t s )
∆q = [W/m]
1 + k * Rs
unde coeficientul global de transfer termic de la agentul termic la suprafata solului, k,
se calculeaza cu relatia :
1 1
k1, 2 = =
Riz + Rm 1 D 1 D [W/mK]
ln iz + ln em
2 * π * λiz D 2 * π * λm Diz
in care:
Diz, Dem- diametrul interior, exterior al mantalei de protectie a conductei preizolate, in
m;
d, D- diametrul interior, exterior al conductei (diametrul exterior al conductei este
considerat egal cu diametrul interior al mantalei de protectie), in m;
λiz- conductivitatea termica a izolatiei (din polyuretan), in W/mK;
λm- conductivitatea termica a mantalei protectoare (din P.V.C.), in W/mK; pentru
izolatie din polyuretan la temperatura medie tmiz=500C si densitatea ρP.U.R.=80-90
kg/m3 rezulta λiz=0.027 [W/mK].

Rezistanta termica a solului se determina astfel :


 Pentru h/Dem<2 :
1 2h 2h 2
Rs = ln[ + ( ) −1] [mK/W]
2 * π * λs Dem Dem
 Pentru h/Dem>2 :
1 4h
Rs = ln [mK/W]
2 * π * λs Dem
unde :
h- adancimea de pozare, in m;
λs- conductivitatea termica a solului, in W/mK.

Se calculeaza rezistenta la transfer datorata influentei reciproce a celor doua


conducte :
1 2h
Rs = ln 1 + ( ) 2 [mK/W]
2 * π * λs b
unde :
b- distanta intre axele celor doua conducte masurata pe orizontala, in m.

Se determina un coeficient de corectie (impus de influenta reciproca a celor


doua conducte) :
1 R1, 2

∆q1 ∆t1
φ=
1 R
− 1, 2
∆q 2 ∆t 2

Se calculeaza pierderile specifice de caldura corecteta pentru fiecare din cele


doua conducte (tinand seama de influenta reciproca a conductelor), cu urmatoarele
relatii de calcul :
∆q1
∆q1c =
R1, 2 [W/m]
1 + φ * ∆q1 *
∆t1

∆q2 [W/m]
∆q2 c =
∆q R
1 + 2 * 1, 2
φ ∆t 2