Sunteți pe pagina 1din 1

BREVIAR DE CALCUL

Dimensionare canalizare pluviala

Pentru determinarea elementelor principale ale canalizării apelor pluviale de pe


platforma proiectată se utilizează Normativul P 96-2015, Ghid pentru proiectarea si
executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice:
Din planul de situaţie se determină suprafaţa de drum aferentă porțiunii pentru care
apele pluviale sunt conduse la puțurile absorbante (în total 780,15 m) și pentru care au fost
calculate debitele de ape pluviale pentru caracteristicile următoare:
- coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea φ=0,95 (pentru pavaj din asfalt şi beton).
- intensitatea ploii de calcul i=265 l/s×ha;
Din STAS 9470-73 Hidrotehnică, Ploi maxime. Intensități, durate, frecvențe, am ales (din
diagrama pentru zona 19) pentru frecvența ploii de calcul f aleasă de 1/20 (adică o ploaie de
intensitatea i și cu durata t care se produce în medie o dată la 20 de ani), cea mai potrivită
pentru evoluția climei actuale:
- durata ploii de calcul tploaie=15 minute.
n
Qc1 = 0, 0001�
i��ji �Aci = 0, 0001�265 �0,95 �
i =1
1282, 4 = 25,83 l/s
n
Qc 2 = 0, 0001 �
i��ji �Aci = 0, 0001 �265 �0,95 �
i =1
1282, 4 = 25,83 l/s
n
Qc 3 = 0, 0001 �
i��ji �Aci = 0,0001�265 �0,95 �
i =1
1360,1 = 27,39 l/s
n
Qc 4 = 0, 0001 �
i��ji �Aci = 0, 0001 �265 �0,95 �
i =1
1146, 0 = 23, 08 l/s

Pentru aceste debite de ape meteorice conducta de canalizare din tuburi de beton va
avea diametrul de: 400 mm și va fi montată cu pante cuprinse între 0,0024 și 0,0106. Datele
au fost sintetizate în tabele anexat.
Pentru tronsonul de drum pentru care apele pluviale sun colectate și apoi deversate în
pârâul Durbav (în total 829,39 m), datele de calcul sunt următoarele:
- coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea φ=0,95 (pentru pavaj din asfalt şi beton).
- intensitatea ploii de calcul i=265 l/s×ha;
Din STAS 9470-73 Hidrotehnică, Ploi maxime. Intensități, durate, frecvențe, am ales (din
diagrama pentru zona 19) pentru frecvența ploii de calcul f aleasă de 1/20 (adică o ploaie de
intensitatea i și cu durata t care se produce în medie o dată la 20 de ani), cea mai potrivită
pentru evoluția climei actuale:
- durata ploii de calcul tploaie=15 minute.
n
Qc = 0, 0001 �
i��ji �Aci = 0, 0001�265 �0,95 �5390 = 108,56 l/s
i =1
Pentru acest debit de ape meteorice conducta de canalizare din tuburi de beton va avea
diametrul de: 600 mm și va fi montată cu panta de 0,0025, iar debitul la curgerea cu secțiune
plină conductă DN600 cu panta de 0,0025 este de 337,50 l/s, iar viteza de curgere de 1,21 m/s).