Sunteți pe pagina 1din 4

COLECTAREA ŞI EVACUAREA APELOR

Pentru protejarea terasamentelor si a celorlalte constructii impotriva actiunii apelor


din precipitatii se executa constructii anexe avand functia de colectare si evacuare a
acestor ape.
In cadrul proiectului se calculeaza santul la marginea platformei, considerata a fi
necesara pentru a colecta apele de pe suprafata partii carosabile
Forma standardizata a acestor constructii este urmatoarea.

Calculul hidrologic

Calculul hidrologic constă în determinarea debitului de calcul al apelor de ploaie (Qc) cu


relaţia:

Qc = S× ic × F × m, unde:

S = suprafața bazinului aferent pentru sectorul de șanț care se calculează [ha];

ic = intensitatea de calcul a ploii [L/s ha];

1
F = coeficient de scurgere;

m = coeficient de reducere ţinând seama de capacitatea de înmagazinare în rigole şi


canale.

Suprafața bazinului aferent considerat pentru şanţuri este S=25850 m2 = 1.0 ha.

Intensitatea ploii de calcul este funcție de:

- durata ploii de calcul

- frecvența normală

t = 5 min pentru zone de munte;

t = 10 min pentru zone de deal; => t = 10 min.

t = 15 min pentru zone de şes;

Durata ploii de calcul se consideră t=10 min. pentru zona de deal→m=0,8 deoarece t<40min.

m- coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, pentru o durata a timpului de


calcul mai mare de 40 de minute

Înălţimea precipitaţiilor anuale se consideră 700mm<800mm→k=375.

Frecvența normată pentru drumurile publice se consideră în mod obișnui 1:1, iar în cazul în care
platforma se situează la nivelul terenului înconjurător 1:1→f=1/1 – pentru drumuri obisnuite

k 375
ic = 1 =1 = 118.67 l/s ha
√t √10

Coeficientul de scurgere F se determină din tabele funcție de tipul de teren şi relief:

F=0,9

Debitul de calcul al apelor meteorice este:

2
Qc = S× ic × F × m= 2.59× 118.67 × 0,90 × 0,8 = 221.29 l/s = 0.22 m3 /s

Calculul hidraulic

Obs: S-a luat în considerare cazul unui şanţ protejat cu beton, asfalt sau pavaje coeficient de
scurgere aferent φ = 0,90

Acest calcul constă în a determina debitul de apă capabil Q care urmează a fi colectat şi
evacuat din aceste rigole.

Capacitatea de scurgere a şanţului se determină cu relaţia:

Qmax = A× Vm , unde:

A= aria secţiunii transversale [m2 ]

Vm= viteza de scurgere a apei [m/s]

A=0,18 m2

Vm = C√RI - formula lui Chezy

R= raza hidraulică a sectorului [m]

A
R=
P

0,18
R= = 0,13 m
1,38

P= perimetrul udat al şanţului [m]

I= panta longitudinală a şanţului

I= 3%

C= coeficientului Chezy

3
Coeficientul lui Chezy se calculează astfel:

87
C= γ , unde:
1+
√R

γ- este coeficient de rugozitate al pereţilor dispozitivului de scurgere;

Pentru beton, asfalt,pavaj γ = 0,20

87 87
C= γ = 0,20 = 56.49;
1+ 1+
√R √0,13

Vm= 56.49 ∗ √0,13 ∗ 3/100= 3.53 m/s

Qmax =A× Vm
Qmax =0,18× 3.53 = 0,64 m3 /s

Qc = 0,22 m3 /s< Qmax = 0,64 m3 /s → tipul de şanţ a fost bine ales

Daca debitul hidrologic este mai mare decât debitul hidraulic, cantitatea de apa ce
ajunge la dispozitivul de colectare si evacuare depaseste capacitatea sectionala a
dispozitivului. În acest caz se impune micsorarea marimii bazinului de receptie sau
marirea debitului hidraulic prin sporirea gradului de netezire al suprafetei ( C ) sau
sporirea dimensiunilor dispozitivului de scurgere ( ω ).

S-ar putea să vă placă și