Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Prin tema de proiectare s-a cerut intocmirea proiectului unui traseu de


drum intre punctele A si B situat intr-un relief de deal, pe baza traficului recenzat
in anul 2015.
Tinand seama de MZA in vehicule fizice si in vehicule etalon, a rezultat un drum
de clasa terhnica III, cu o latime a platformei drumului de 9m, din care parte
carosabila 7m, doua acostamente de catre 1m fiecare si doua benzi de incadrare a
cate 0.5m fiecare.
S-au studiat doua variante de traseu:
Varianta I
-lungime de 1162.00m
-cu doua curbe, cu razele R1=140m R2=225m

Varianta II
-lungime de 1028.00m
-cu doua curbe, cu razele R1=160m R2=150m

Variantele s-au comparat pe baza unor indicatori tehnico-economici si


a deciziilor multicriteriale prin metodele maxi-max si maxi-min, rezultand ca
optima varianta I cu lungimea de 1024.00m. Aceasta varianta s-a proiectat in plan
orizontal cu viteza de 60km/h, rezultand un numar de 2 curbe, care se racordeaza
astfel:
-doua cu doua arce de clotoida

Profilul longitudinal al variantei definitive s-a intocmit dintr-o


succesiune de declivitati racordate cu arc de cerc. Declivitatea minima este de
1.91% pe o lungime de 300.00 , iar declivitatea maxima este de 7.03%, pe o
lungime de 150.00 .
Calculul colectarii si evacuarii apelor de suprafata

Pentru protejarea terasamentelor si colectarea apelor de suprafata provenite


din ploi si topirea zapezii la profil de debleu si profil mixt se prevad santuri sau
rigole la marginea drumului.
-santuri

Calculul colectarii si evacuarii apelor de suprafata comporta:


-un calcul hidrologic
-un calcul hidraulic

1. Calculul hidrologic
-cantitatea de apa colectata din bazinul de receptie aferent fiecarui sant sau
rigola se stabileste pe baza debitului maxim dat de apele de ploaie.
-ploile sunt caracterizate prin :
-intensitate
-frecventa
-durata
Intensitatea ploii este data prin grosimea stratului de apa cazuta in unitatea de
timp a suprafetei in m2 .
-se exprima in l/sec*ha si este data de in grafice, in STAS 9470-1973, in
functie de durata ploi t, frecventa ploi f: Roman, zona 2.
Frecventa ploii de calcul conform normelor romanesti.
f=1/5 (drum de clasa tehnica III)
f=1/2 (drum de clasa tehnica IV si V)
Durata ploii
T=5min (munte)
T=10 min (deal)
T=15 min (ses)
Debitul de calcul
Qef=m*s*ic*Ø
m - coeficient de reducere ce tine seama de capacitatea de inmagazinare in timp
a apei in santuri si de durata ploi de calcul

m=0.8, t<40 min


m=0.9, t>40 min
S - aria suprafetei bazinului aferent sectiunii de calcul in ha pentru portiuni de
drum in debleu, profil mixt, rambleu <0.6m

ic- intensitatea ploi de calcul determinata din monograma specifica regiunii,


unde intram cu t pana la curba frecventei in in ordonata determinam ic
(l/sec*ha)

Ø - coeficient de scurgere
∑𝑆𝑖∗Øi
Ø=
∑𝑆𝑖
Materialul suprafetei de baza Ø
asfalt 0.80…0.85
drum pietruit 0.15…0.30
teren agricol 0.05…0.15
parcuri si suprafete 0.05…0.10
impadurite

Calcului hidraulic al santului

Qcap    Vadm (m3/sec)

Ѡ - suprafata sectiunii de scurgere (m2) a santului


v - viteza de scurgere a apei m/s
R - raza hidraulica a sectiiunii udate

R
P
P - perimetrul udat
I - panta longitudinaal a fundului santului este egala cu declivitatea
longitudinala exprimata sub forma de numar zecimal
c - coeficient ce depinde de rugozitatea albiei
87
c

1
R
 -coeficient de rugozitate al sectiunii santului
 - 1.3 sant din pamant
- 0.46 sant din zidarie bruta
-0.16 beton nesclivisit
-0.06 beton sclivisit

Calculul hidrologic
Qef=m*S*ic*Ø
t=10 min (deal)
m=0.8
Ø=0.05
ic=190
S1= 60000 mp= 6.00 ha
S2= 30000 mp= 3.00 ha
S3= 63800 mp= 6.38 ha
S4= 51800 mp= 5.18 ha

Q1= 45.60 mc/sec


Q2= 22.80 mc/sec
Q3= 48.49 mc/sec
Q4= 39.37 mc/sec
Calculul hidraulic
Qcap    Vadm
  [(0.3 * 3  0.3)  0.3] / 2  0.18m 2
p  0.3  ( 1  3 2  1  12 )  1.37m

R  0.13
p
  1.3
87 87
c   18.89
 1.30
1 1
R 0.13
Vadm, max  1.2  santdepamant
5.21
Vef  c  R  i  18.89  0.13   1.55m / s
100
Vef  Vadm
  0.5
87
c  36.45

1
R
5.21
Vef  c  R  i  36.45  0.13   2.99m / s
100
Vadm  Vef