Sunteți pe pagina 1din 123

Proiectant:

S.C. POYRY ROMANIA SRL

Faza: P.T. Beneficiar:

DEVIZ GENERAL conform H.G. 1179/24.10.2002


Privind cheltuielile necesare realizarii ""

Valoare (inclusiv TVA) Din care supusa Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli RON 2 3 PARTEA I-a CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului Subtotal Capitol 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului EURO 4 5 Total RON procedurii de achizitie publica EURO 6

2.1 2.2

Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrica, telefonie, radio-tv, etc. Drumuri de acces, cai ferate industriale Subtotal Capitol 2 CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 3.3 Studii de teren geologice, topografice,hidrologice Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si engineering 3.3.1 Studiu de fezabilitate 3.3.2 Proiect tehnic, Caiete de sarcini 3.3.3 Detalii de executie 3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului 3.3.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 3.4.1 Cheltuieli aferente intocmirii documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; cheltuieli pentru multiplicarea documentatiei 3.4.2 Onorariile, transportul ,cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare 3.4.3 Anunturi de intentie, de participare, de atribuire 3.5 3.6 Consultanta Asistenta tehnica inspectori de santier desemnati de autoritatea contractanta Subtotal Capitol 3 -

### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ###

###

Pag 1 din 2

3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

1,707,358.40 -

475,005.12 -

1,707,358.40 -

475,005.12 -

4.1.1 #REF! 4.1.1 #REF! 4.2 4.3 4.4 4.5 Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Subtotal Capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier 5.1.1. lucrari de constructii si inst(3.0%) din C+M 5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

5.2

Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 5.2.1 Comision, taxe si cote legale 5.2.1.1 Comisionul bancii finantatoare (0, 5%) din valoarea de investitie 5.2.1.2 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M 5.2.1.3 Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,7%) din valoarea de C+M 5.2.2. Costul creditului

###
-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [ Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] Subtotal Capitol 5

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice


Subtotal Capitol 6

###

TOTAL
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) PARTEA a-II-a Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie PARTEA a-III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL

Din care C+M

Data:

03.10.2007 3.5944 RON/EURO

Curs de schimb al BNR la data de 23.11.2007

Director Proiectare,

Sef Proiect,

Intocmit,

Pag 2 din 2

Proiectant:
S.C. CONSILIER CONSTRUCT SRL

Faza: Beneficiar: ANEXA Nr.6

DEVIZUL
obiectului""

In mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli mii lei 2 3

3.59

.lei/euro din data de 23.11.2007 TVA Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA) mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7

ILUCRARI DE CONSTRUCTII 1 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, 2 finisaje) 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, 6 PSI, radio-tv, internet 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II MONTAJ 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III - PROCURARE 1 Utilaje si echipamente tehnologice 2 Utilaje si echipamente de transport 3 Dotari TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

###

Err:522 Err:522 -

Err:522 Err:522

Err:522

Data:

03.10.2007

Proiectant, Ing. Tiberiu GOMBOS

Verificat, Ing. Traian BABEANU

Intocmit, Ing.Victor DRAGOMIR

Pag 3 din1

Pag 4 din1

Proiectant:
S.C. CONSILIER CONSTRUCT SRL

Faza: Beneficiar: ANEXA Nr.5

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii "" In mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli mii lei 2 3 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7

3.59 .lei/euro din data de 23.11.2007


TVA Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica -

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Studii de teren Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Constructii si instalatii Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.00 CAPITOLUL 6

5.2 5.3

Comisioane, cote,taxe,costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din cap.1.2;1,3;cap.2;cap.3;cap.4) TOTAL CAPITOL 5

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1 6.2 Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 -

TOTAL GENERAL Din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 +


Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

Data:

03.10.2007

Pag 5 din 2

Director Proiectare, Ing. Tiberiu GOMBOS

Sef Proiect, Ing. Traian BABEANU

Intocmit, Ing.Victor DRAGOMIR

Pag 6 din 2

Proiectant: S.C. CONSILIER CONSTRUCT

Faza : P.T. Beneficiar : Consiliul Judetean Focsani

DEVIZ OBIECT NR.2


privind obiectivul ""

Nr. crt 0 Denumire EURO 1 2

Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA RON 3

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente 2 Constructii: rezistenta (fundatii,structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) LUCRARI DE ARTA - obiect 2 #REF! 2.1.1. #REF! #REF! 2.1.2. #REF! #REF! 2.1.3. #REF! #REF! 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare 6 Instalatii de incalzire, ventilare,climatizare,PSI, radio-tv, internet 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I ( FARA TVA ) #REF! TVA ( 19% ) #REF! TOTAL I ( CU TVA ) #REF! II - MONTAJ 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II ( FARA TVA ) TVA ( 19% ) TOTAL II ( CU TVA ) III - PROCURARE 1 Utilaje si echipamente tehnologice 2 Utilaje si echipamente de transport 3 Dotari TOTAL III ( fara TVA ) TVA ( 19% ) TOTAL III ( cu TVA ) TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III FARA TVA ) TVA ( 19% ) TOTAL DEVIZ PE OBIECT nr.2 ( CU TVA ) #REF! #REF! #REF! -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Curs de schimb BNR - euro la data de 23.11.2007

3.5944

RON / EURO

Proiectant, Ing.Traian BABEANU

Verificat, Ing. Victor DRAGOMIR

Intocmit, Tehn.Maria MOCOFAN

CNADNR

VARIANRA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

Lucrari de poduri Lista cu coduri articole si descrieri de pret


Nr. Crt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cod articol
1 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2B1 2B10A 2B10B 2B11 2B12A 2B13B 2B13C1 2B13C2 2B14E 2B15C 2B16A10 2B16A2 2B16A5

Descriere articol
2

UM
3

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

buc APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 4 (150X300X41MM) Se plteteDEbucat (buc) NEOPREN TIP 9 FIXE (230X450X41MM) buc APARATE la REAZEM DIN In pre se includ: Se plteteDEbucat (buc) NEOPREN TIP 10 MOBILE (230X450X63MM) la REAZEM DIN buc APARATE 21 2B16A6 procurarea aparatelor de reazem; In pre se includ: Se plteteDEbucat (buc)reazem; transportul aparatelor de reazem; buc APARATE la REAZEM DIN NEOPREN TIP 11 FIXE (MM) 22 2B16A7 procurarea aparatelor de In pre se includ: manipulrile aparatelor de reazem; Se plteteDEbucat (buc)reazem; la REAZEM DIN NEOPREN TIP 12 MOBILE (MM) transportul aparatelor de buc 23 2B16A8 APARATE aparatelor de reazem; procurarea montarea aparatelor de de reazem;fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. In pre se includ: manipulrile aparatelor reazem i Se plteteDEbucat de transportulla Caietul (buc)reazem; precizeaz tipul aparatului de reazem. aparatelor de reazem; buc APARATE 24 2B16A9 Prin proiect i REAZEM DIN NEOPREN TIP 7 FIXE (MM) procurarea aparatelor sarcini se fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. montarea aparatelor de de reazem; de In pre se includ: manipulrile aparatelor reazem i Se plteteRACORDARE L=6.00M transportulla Caietul (buc)reazem; precizeaz tipul aparatului de reazem. aparatelor de reazem; buc PLACI DE i bucat de sarcini se 25 2B18D Prin proiectaparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. procurarea aparatelor de montarea aparatelor de reazem; In pre se includ: manipulrile bucat (buc)reazem; Se pltete la transportul i Caietul de reazem; m2 HIDROIZOLATII PE CULEI SI PLACILE DE RACORDARE 26 2B21 Prin proiectaparatelor de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem. procurarea aparatelor reazem i montarea aparatelor de reazem;fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. de In pre se includ: manipulrile aparatelor de(m2) de suprafa pe care se aplic hidroizolaia Se pltete la metru ptrat DIAMETRU MARE - F=1080MM transportulPILOTILORde reazem; precizeaz tipul aparatului de reazem. aparatelor DE m FORAREA plcilor prefabricate; 27 2B4A Prin proiectaparatelor de sarcini se fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. procurareai Caietul de reazem i montarea aparatelor de reazem; In pre se includ: manipulrile metru liniarpentru fundaie i grinda de rezemare, transportul, manipulrile, Se pltete PILOTILOR DE DIAMETRU MARE - F=1500MM la (m) de foraj procurarea materialelor sarcini se precizeaz tipul aparatuluide umplutur pe plcile de m FORAREA i Caietul 28 2B4B Prin proiectaparatelor de pentru hidroizolaie, inclusivde infrastructur i suprastructur. procurarea montarea materialului reazem i fixarea acestora betonul de reazem. In pre se includ: execuia fundaiei i a de (m) de foraj grinzii de Se pltete metru liniar racordare; laOB37 INde sarcini rezemare; t ARMATURA FUNDATII (RADIERE) 29 2B8A Prin proiect i suplimentar a platformei pentru tipul aparatului deproteciaforat; reazem. amenajarea Caietulracordare, se precizeaz poziionarea instalaiei de plcilor. montajul plcilor In pre se includ: de suport al hidroizolaiei din bitum filerizat; i procurarea stratului execuieiinclusiv rosturile de racordare Se pltete laPC52 (t) FUNDATII forajului; ton IN amenajrile necesare sarcini se vor preciza poziionarea instalaiei de forat; t ARMATURA suplimentar a platformei pentru dimensiunile plcilor de racordare, (RADIERE) 30 2B8B Prin proiect i Caietul de materialelor; amenajarea depozitarea transportul i In pre se includ: (t) de forare de la un pilot la altul i de la o fundaie la alta; deplasarea iton Se pltete laOB37 IN execuiei forajului; DIAMETRU MARE dimensiunile instalaiei PILOTI FORATI grinzii de rezemare. alctuirea fundaiei i a DE amenajrileoelului beton; t ARMATURA necesare; 31 2B9A manipulrile necesarenivelul platformei pn la vrful pilotului; procurarea forarea pilotului de la de forare de la un pilot la altul i de la o fundaie la alta; In pre se includ: (t) deplasarea suprafeei; sau carcase; Se pltete instalaiei amorsareala ton bare rezultatSUPRASTRUCTURA CLASA C25/30 confecionarea de beton; IN din forare; m3 BETON TURNAT MONOLIT 32 2C10D transportul materialului oelului procurarea armturilor; forarea includ: In pre sepilotului de cub (m3) platformei pn la vrful pilotului; preparareala metru la niveluldepozitul de antier; transportul Se pltete amestecului; mprtierea materialului n carcase; confecionarea de beton; sau m2 HIDROIZOLATIE bare rezultat din forare; 33 2C11 transportul materialului dou straturi acarcaselor; aa cum este prevzut n proiect. procurarea oelului beton, aternerea n unul sau amenajrilor hidroizolaiei foraj; In pre se includ: manipulrileimetru ptrat n barelor i de antier; de evacuarea depozitul necesitate transportulla oelului Se pltete POD pentru control iprecizeaz tipul materialului. desfacereai Caietul de sarcini seprecum i nndirea acestora prin sudur sau prin mprtierea materialului (m2) procurarea armturilor; necesare preparrii betonului; evilor sau carcaselor injectare; Prin proiect cotei de m2 CALEA PE agregatelor 34 2C12 montarea barelor fundare barelor i terenului de fundare. procurarea i evacuarea amenajrilorcarcaselor; de foraj; manipulrile beton, i In pre se includ: pentru toba de injecie; verificarea la oeluluiptrat (m2)natura necesitate borduri desfacerea Se pltete PECaietul de antier de vor preciza:T=1,00M petrecere; tablei procurareai metru procurarea cimentului; necesare hidroizolrii; Prin proiectbarelor sau carcaselor precum i nndirea acestora prin sudur sau prin se suprafa ntre m TROTUAR cotei de fundare i natura LATIME de fundare. SUPRASTRUCTURA, terenului 35 2C13A montarea materialelor procurarea verificarea poziiei conform proiectului. cu evile i toba de injectare; confecionarea In pre se includ: tronsoanelor de trotuar verificarea lalungimea pilotului; carcas procurarea diametrul iadaosurilor; antier A ROSTURILOR DE DILATATIE DE 50 MM Se pltete metru liniar petrecere; i Caietul de (m) dese vor preciza: prepararea; DE ACOPERIRE Prin proiect materialelor; necesare execuiei cii pe pod; m DISPOZITIVE 36 2C15C transportul materialelor procurarea betonuluii categoria de teren. preparareademanipulrile materialelor; tehnologia metru pilotului; forare In pre se includ: verificarea lalungimea conform prescripiilor din Caietul de sarcini; transportul poziiei conform proiectului. Se plteteiibarelor PIETONAL PE SUPRASTRUCTURA (m) de i manipulrile diametrul METALICliniarla staiarosta carcaselor; antier i manipulri;trotuare, inclusiv prepararea;betonuluide armturde preparare la m PARAPET i 37 2C16A transportul betonului de materialelor necesare realizrii procurarea de transportulpant i de teren. manipulri; umpluturii la tehnologia la metru liniar (m) de parapet forare de In pre se includ: dei categoria egalizare, armtur; procurarea i manipulrile; transportul Se plteteMETALIC betonului. montajulprefabricate;DIRECTIONAL PEi egalizare; punerea carcasei a betonului de pant bordurile n oper a de dilataie sau a materialelor cu care se execut rostul; PARAPETnntre tronsoanele carcasei; SUPRASTRUCTURA m 38 2C16B punerea cii. procurarea oper rostului mbinrile i Caietul de sarcini se vor preciza clasa betonului i sorturile agregatelor, In pre se includ: Prin proiect la materialelor;(m) de parapet execuia materialelor; manipulrile metru Se plteteMETALICliniar execuia hidroizolaiei; de sarcini se precizeaz tronsoane PE SUPRASTRUCTURA susinerea i Caietul timpul etc. TIP dintre alctuirea cii. n m PARAPET carcaseiadaosurilembinrilor FOARTE GREU i n final n timpul betonrii; DIRECTIONAL 39 2C16D Prin proiectulparapetului; transportul procurarea calitatea cimentului, hidroizolaiei; prepararea betonului, transportul i aternerea betonului de umplutur, montarea tuburilor In pre se proteciei liniar carcasei execuia includ: verificarea la elementelor (m) rost; i a poziiei acesteia n gaura de foraj. Se pltete dimensiunilor de de parapet parapet; manipulrile metru transportul i manipulrile panourilor telecomunicaii; de pentru golurile necesarede acoperire a materiale procurarea parapetului; cablurilor de nchiderea marginilor hidroizolaiei cu rostului; elastice. In pre se includ: montajul dispozitivului asamblarea manipulrile panourilor de de montarea ii montarea panourilor Pagparapet; transportul i Caietul Prin se precizeaz2dimensiunile, alctuirea i calitatea DESCRIERI DE PRET proiectbordurilor; de sarciniconform proiectului. 8 din CONSILIER CONSTRUCT SRL verificarea poziionrii rostuluiproiectului.parapet; procurarea parapetului; verificarea execuiei conform trotuare;parapet; aternereasau montarea panourilorla execuia tipul rostului pe asamblareaasfaltului turnatpanourilorva precizahidroizolaiei. de dilataie. i Caietul de sarcini se de parapet; materialelor care trebuie Prin proiect i manipulrile transportul i Caietul de respectatevorde Prin proiect cordoanelor de mastic la marginea asfaltului. sarcini se specifica caracteristicile, alctuirea i materialele realizarea execuiei conform proiectului. verificarea i montarea panourilor de parapet; asamblarea pentru executarea parapetului. se bordura obinuit aa cum este prevzut n proiect. Preul include i bordura nalt sau vor specifica caracteristicile, alctuirea i materialele Prin proiect i Caietul conform proiectului. verificarea execuiei de sarcini

CNADNR

VARIANRA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1 2C1A12 2C1A17 2C1B1 2C1B1A 2C1B2 2C1B3 2C1B4 2C26A1 2C26A2 2C26B1 2C26B2 2C26C 2C6 2C7A 2C7B 2C8A 2C9A 2C9B

GRINZI PREF. PREC. CU ARMATURA ADERENTA L=21,00M H=0,93M Se pltete la bucat (buc) ARMATURA ADERENTA L=24,00M H=1,00M GRINZI PREF. PREC. CU In pre se includ: Se pltete la bucat (buc) GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=30,00M H=1,03M procurarea grinzilor prefabricate precomprimate; In pre se includ: Se pltete grinzilor (buc) transportulla bucatprefabricate precomprimate; GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=27,00M H=1,03M procurarea grinzilor prefabricate precomprimate; In pre se includ: manipularea bucatprefabricate precomprimate; Se pltete la grinzilor prefabricate precomprimate; L=24,00M H=1,60M transportul grinzilor (buc) GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE procurarea, pe platform a grinzilor prefabricate precomprimate; depozitarea transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea In pre se includ: manipularea bucat (buc) Se pltete la grinzilor prefabricate precomprimate; L=27,00M H=1,60M tronsoanelor; transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea GRINZI grinzilor pe platform i pe infrastructur; ripareaPREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE procurarea, pe platform a grinzilor prefabricate precomprimate; In pre se includ: depozitarea bucat lungul cii; Se pltetetronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; H=1,80M la (buc) aezareagrinzilor nplatform i pe infrastructur; tronsoanelor; transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=30,00M lansarea procurarea, riparea grinzilor pe i a grinzilor asamblate; riparea tronsoanelor pe In pre se includ: montareagrinzilor n lungulplatform i asamblarea acestora; grinzilor; (buc) cii; aezarea tronsoanelor Se pltete20X25CM lansarea grinzilor; tronsoanelor; transportul, BORDURI la bucat grinzilor pe platform, n timpul i dup pentru lansarea stabilitii i amanipulrile, amenajarea platformei montaj;rezemarea procurarea, riparea tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; grinzilor asamblate; In pre se includ: asigurareala metru liniar (m) de bordur aezarea grinzilor; Se pltetetronsoanelor montarea 25X30CM de reazem. montarea grinzilor; tronsoanelor; transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea aezareagrinzilor; BORDURI pe aparatele lansarea procurarea, asigurarea stabilitii i a grinzilorplatform,la montaj i dup montare; grinzilor pe platform n timpul i dup montaj; riparea tronsoanelor grinzilor asamblate; In pre se include: asigurareala metru liniar (m) de bordur stabilitii aezarea tronsoanelor Se plteteINALTE montareagrinzilor; CURENTE pe tronsoanelor;bordurilor ipe platform i asamblarea acestora; aezarea grinzilor; BORDURI pe aparatele de mortarului de poz; lansarea pe aparatele aagrinzilor asamblate; procurarea aezarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup de reazem. reazem. riparea tronsoanelor i pe platform i asamblarea acestora; montare; In pre se include: asigurareala metru liniar (m) de bordur executat tronsoanelor Se plteteINALTE aezareagrinzilor; DE CAPAT transportul bordurilor bordurilor Nu se includ i aparatelepostntinse i dea mortarului de poz; BORDURI grinzilor; ide reazem. ancorajele montarea pe manipulareamortarului i poz; aferente. procurarea armturile a grinzilor asamblate; lansarea includ: aezarea stabilitii i riparea tronsoanelorn poziiilepe platformprevzute i proiect n conformitate cu In pre se bordurilorliniara(m) de bordur executat n dup montare; asigurareala metru grinzilor i la cotele la montaj aezarea i manipularea bordurilor i a mortarului de poz; Se pltete grinzilor; B.A. PENTRU PARAPET DEaferente. transportul Nu se includ armturile postntinse i ancorajele SIGURANTA PREFABRICAT DE agregate i borduri prefabricate din beton; montarea pe aparatele de reazem. lansarea aprovizionarea aezareagrinzilor; prevederilebordurilor nde sarcini. la cotele la montaj i proiect n conformitate cu In pre se includ: cu (buc) masurata pe santier asigurareadin Caietulgrinzilor pe platformprevzute n dup montare; aezarea stabilitii poziiile Se pltete laDIN CABLE SBP n i ancorajele aferente. montarea grinzilor; de punere I ioper; transportul locul Nu se includ labucata postntinse FASCICULE armturile de reazem. aprovizionarea cu aezarea pe aparatele sarcini. platform la montaj ibeton; montare; prevederile din Caietullucrrii.i pe de In pret se include: agregate borduri prefabricate din dup asigurarea realizarea efectiv a grinzilorde cablu Se pltete stabilitiiPENTRU n oper; transportulla armturile postntinse i ancorajele aferente. Nu se include metruagregate si FASCICULE DIN SBP I ANCORAJE la locul de de reazem. ACTIVEliniar (m) - aezarea pe aparatelepunere difereniate dup alctuirea cablelor. aprovizionarea cu separate, ciment; vor evalua preuri Realizarea lucrrii const din: Se pltete efectiv a (buc) realizarea la bucat lucrrii. cu prefabricate, inclusiv transporturile aferente; Se se includsau aprovizionarea FASCICULE DIN aferente. - prepararea PASIVE PENTRU Nupre se includ: armturile postntinse ANCORAJE mortarului de ciment; i ancorajele SBP I fabricarealucrrii const din: In pre se includ: Realizareapentru montarea In pltete la bucat (buc) prefabricatelor cu parapet de siguranta aliniat; - procurarea stratului de mortar de trasarea Se executarea cablelor SBPI;ciment; min. 2cm ; COFRAJE PLANE PENTRU SUPRASTRUCTURA - OBISNUITE prepararea ancorajelor; - procurareaamestec de de la antier; preparare mortarului mortar cu In pre se includ: aezarea bordurilor;pn (m2) deciment; ; Se pltete cablelor ptrat metru transportullaOB37 INde mortar executarea ancorajelor; pe mortarmin.poza si imbinarea lor cu mortar de ciment; 2cm transportul ancorajelor; ARMATURA cu mortar de - procurarea stratului SUPRASTRUCTURA plasarea rostuirea prefabricatelor ciment. de manipularea cablelor; Se vor evalua ton (t)separate, difereniate dup tipul de cofraj (obinuit, de fa vzut aezarea lor ancorajelor; Se pltetebordurilor; munca la preuri - manipulrilePC 52 IN SUPRASTRUCTURA curatarea locului de poziiile din proiect; transportul ancorajelor; ARMATURA cu mortar de ciment. montajul cablelor la cu beton a ancorajului. etc.) se i acoperirea rostuirea lor montajul includ: In pre Totul in conformitate cu alinierea si cotele din proiect sau stabilite de inginer consultant. manipulrile i injectarea cu mortar de ciment Se pltete la ton tensionarea ancorajelor; In pre se includ: (t) procurarea acoperirea cu beton a ancorajului. oelului montajul includ: specifica alctuirea cablelor. In pre se ise va beton; Prin proiect materialelor necesare realizrii cofrajelor; procurarea confecionarea de bare sau carcase; procurarea oelului beton; confecionarea cofrajelor; oelului beton i barelor sau carcaselor confecionate; transportul i manipulrile carcase; confecionarea de bare sau procurarea schelelor i eafodajelor; mbinrile ntre bare; transportul i manipulrile oelului beton i bareloreafodajelor; confecionate; montarea i demontarea cofrajelor, a schelelor i sau carcaselor verificareantre bare; mbinrile poziiei conform proiectului. transportul i manipulrile cofrajelor, schelelor i eafodajelor; verificarea poziiei conform proiectului. verificarea dimensiunilor elementelor cofrate. Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se va specifica calitatea fetei vazute a elementelor.

buc buc buc buc buc buc buc m m m m buc m buc buc m2 t t

DESCRIERI DE PRET

Pag 9 din 2

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

DESCRIERE DE PRETURI
Nr. Crt.
0

Cod articol
1

Descriere articol
2

SEMNALIZARE RUTIER A PUNCTELOR DE LUCRU PENTRU ASIGURAREA CONTINUITII CIRCULAIEI I EVITAREA ACCIDENTELOR DE CIRCULAIE I DE MUNC PE TIMPUL EXECUIEI LUCRRILOR Se plateste la km de drum semnalizat In pre se include: semnalizarea rutier pe timp de zi i pe timp de noapte, inclusiv personalul necesar pentru supravegherea i dirijarea circulaiei.
5C25C1

SEMNALIZARE SI MARCAJE DUPA TERMINAREA LUCRARILOR Se pltete pe kilometru echivalent (km echiv) de drum Lucrrile constau din: A) asigurarea panourilor pentru semnalizarea rutier: procurarea, livrarea i montarea stalpilor, a panourilor reflectorizante, inclusiv a dispozitivelor de fixare necesare pentru refacerea panourilor existente care au fost deteriorate n timpul execuiei lucrrilor; montarea de panouri de semnalizare suplimentare n vederea adaptrii sistemului de semnalizare existent la noile condiii generate de execuia lucrrilor; B) asigurarea marcajelor rutiere: procurarea, livrarea i aplicarea de vopsele i microbile atat n cazul marcajelor permanente cat i al celor provizorii. Preul aferent marcajelor rutiere va acoperi toate operaiunile de fabricaie, transport i manipulare a materialelor aferente, precum i de montare a panourilor de semnalizare pe perioada aplicrii marcajelor.
5C25C2

MARCAJE RUTIERE DIVERSE Se pltete la metru patrat (m2) de marcaj executat Lucrrile constau din: - curatirea suprafetei carosabile si trasarea premarcajelor; - procurarea, livrarea i aplicarea de vopsele i microbile atat n cazul marcajelor permanente cat i al celor provizorii. Preul aferent marcajelor rutiere va acoperi toate operaiunile de fabricaie, transport i manipulare a materialelor aferente, precum i de montare a panourilor de semnalizare pe perioada aplicrii marcajelor.
5C25C3

MARCAJE RUTIERE CU VOPSEA FARA MICROBILE DE STICLA Se pltete la kilometru echivalent (km echiv.) de banda continua In pre se includ: procurarea materialelor pentru executarea marcajului si transportul lor in zona de lucru ; curatirea suprafetei carosabile si trasarea premarcajelor; transportul si instalarea indicatoarelor de protejare si a pionilor; prepararea amestecului de vopsea; executarea marcajului simplu sau dublu, cu intreruperi sau continuie; asigurarea protectiei marcajului pana la uscare, strangerea elementelor de protectie si transportul lor; corectarea marcajului unde a fost degradat. Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza zonele de amplasare ale marcajelor si configurarea lor in plan.

5C15B

DESCRIERI DE PRET

Page 10 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

MARCAJE RUTIERE CU VOPSEA CU MICROBILE DE STICLA Se pltete la kilometru echivalent (km echiv)de banda continua In pre se includ: procurarea materialelor pentru executarea marcajului si transportul lor in zona de lucru ; curatirea suprafetei carosabile si trasarea premarcajelor; transportul si instalarea indicatoarelor de protejare si a pionilor; prepararea amestecului de vopsea; executarea marcajului simplu sau dublu, cu intreruperi sau continuie; raspandirea peste marcaj a microbilelor de sticla; asigurarea protectiei marcajului pana la uscare, strangerea elementelor de protectie si transportul lor; corectarea marcajului unde a fost degradat. Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza zonele de amplasare ale marcajelor si configurarea lor in plan.
5C15A

SEMNALIZARE RUTIERA PROVIZORIE PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR Se pltete la set de bucati (set) folosit la un punct de lucru In pre se includ: procurarea, montarea si demontarea panourilor de avertizare, barierelor metalice, indicatoarelor de circulatie, inclusiv transportul in amplasament; marcaj rutier cu vopsea. Semnalizarea se executa in conformitate cu legislatia in vigoare.
5C14F

PILOTI PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI Se pltete la ora (h) In pre se includ: procurarea tuturor materialelor; actionarea sistemului de semaforizare optica si sonora , unde este cazul; manipularea barierelor; dirijarea circulatiei cu ajutorul paletelor, bastoanelor luminoase etc. in conformitate cu instructiunile in vigoare; supravegherea si avertizarea muncitorilor de la unctele de lucru respective; asigurarea integritatii lucrarilor executate.

5C14E

SEMNALIZARE RUTIERA PROVIZORIE PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR Se pltete la kilometru (km) de drum semnalizat In pre se includ: procurarea panourilor de avertizare; bariere metalice; indicatoare de circulaie; marcaj rutier cu vopsea pentru pietoni. Semnalizarea se executa in conformitate cu legislatia in vigoare.

5C14D

SEMNALIZARE RUTIERA PROVIZORIE PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR Se pltete la set de bucati (set) folosit la un punct de lucru In pre se includ: procurarea, montarea si demontarea panourilor de avertizare, barierelor metalice, indicatoarelor de circulatie, inclusiv transportul in amplasament (nu include semafoarele); marcaj rutier cu vopsea. Proiectul sau specificatia tehnica va arata pozitia si configuratia marcajelor in plan. Semnalizarea se executa in conformitate cu legislatia in vigoare.
5C14C

DESCRIERI DE PRET

Page 11 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

10

PANOURI INDICATOARE PENTRU CIRCULATIA RUTIERA Se pltete la kilometru (km) de drum In pre se includ: procurarea sau confectionarea panourilor pentru indicatoarele de circulatie si a dispozitivelor de prindere, inclusiv transportul acestora la locul de montare; fixarea pe stalp a dispozitivelor de prindere; prinderea si ungerea suruburilor; prinderea panourilor in dispozitive. Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza tipul panourilor indicatoare si locul de amplasare.
5C14B

11

PANOURI INDICATOARE PENTRU CIRCULATIA RUTIERA Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea sau confectionarea panourilor pentru indicatoarele de circulatie si a dispozitivelor de prindere, inclusiv transportul acestora la locul de montare; fixarea pe stalp a dispozitivelor de prindere; prinderea si ungerea suruburilor; prinderea panourilor in dispozitive. Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza tipul panourilor indicatoare si locul de amplasare.

5C14A

12

STALPI METALICI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA Se pltete la kilometru (km) de drum In pret se includ: - procurarea sau confectionarea stlpilor,procurarea sau prepararea betonului, transporturile aferente; - trasarea conturului gropii de fundatie, saparea gropii si evacuarea pamntului; - fixarea stlpului, turnarea betonului in fundatii.
5C13A

13

STALPI METALICI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA Se pltete la kilometru (buc) de drum In pret se includ: - procurarea sau confectionarea stlpilor,procurarea sau prepararea betonului, transporturile aferente; - trasarea conturului gropii de fundatie, saparea gropii si evacuarea pamntului; - fixarea stlpului, turnarea betonului in fundatii.
5C13

14 5C12

INDICATORI HECTOMETRICI Se pltete la kilometru (km) de drum In pret se includ: - procurarea sau confectionarea pe santier a indicatorilor, procurarea vopselei , transporturile aferente; - trasarea lucrarii, executarea sapaturii, plantarea indicatorului, umplerea gropii cu pamnt si compactarea lui; - realizarea platformei de instalare; INDICATORI HECTOMETRICI Se pltete la kilometru (km) de drum In pret se includ: - procurarea sau confectionarea pe santier a indicatorilor, procurarea vopselei , transporturile aferente; - trasarea lucrarii, executarea sapaturii, plantarea indicatorului, umplerea gropii cu pamnt si compactarea lui; - realizarea platformei de instalare;

15

5C12A

DESCRIERI DE PRET

Page 12 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

16

INDICATORI KILOMETRICI PENTRU DRUM Se pltete la bucata (buc) de indicator In pre se includ: - procurarea sau confectionarea pe santier a indicatorilor; - procurarea panourilor de cofraj, vopselei, agregatelor si pietrei brute, eventual a betonului si mortarului, transporturile aferente; - trasarea lucrarii, executarea sapaturii, evacuarea si transportul pamntului; - asternerea si compactarea nisipului sau balastului, eventual turnarea de beton pentru stratul de egalizare; - executia fundatiei din beton sau elemente prefabricate monolitizate; - montarea indicatorilor din beton sau piatra naturala, realizarea movilelor, pereerea fetelor cu bolovani de rau sau piara bruta pe un substrat de nisip sau imbracarea movilelor cu brazde de iarba. In acest caz in pret se va cuprinde si extragerea brazdelor si transportul lor la locul de punere in opera; - finisarea, scrierea si vopsirea indicatorilor.

5C11

17

INDICATORI KILOMETRICI PENTRU DRUM Se pltete la kilometru (km) de drum In pre se includ: - procurarea sau confectionarea pe santier a indicatorilor; - procurarea panourilor de cofraj, vopselei, agregatelor si pietrei brute, eventual a betonului si mortarului, transporturile aferente; - trasarea lucrarii, executarea sapaturii, evacuarea si transportul pamntului; - asternerea si compactarea nisipului sau balastului, eventual turnarea de beton pentru stratul de egalizare; - executia fundatiei din beton sau elemente prefabricate monolitizate; - montarea indicatorilor din beton sau piatra naturala, realizarea movilelor, pereerea fetelor cu bolovani de rau sau piara bruta pe un substrat de nisip sau imbracarea movilelor cu brazde de iarba. In acest caz in pret se va cuprinde si extragerea brazdelor si transportul lor la locul de punere in opera; - finisarea, scrierea si vopsirea indicatorilor.

5C11A

18

5C10A

19

2B16A2

STALPI DE DIRIJARE Se pltete la kilometru (km) de drum In pre se includ: - procurarea sau confectionarea stlpilor ; - transportul lor la locul de punere in opera; - trasarea lucrarii , saparea gropilor si imprastierea pamntului; - plantarea stlpilor , centrarea lor, umplerea cu pamant si compactarea in vederea fixarii lor. In pret se cuprinde si procurarea sau confectionarea placutelor metalice reflectirizante, montarea lor pe capisoanele stlpilor. In proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza forma si dimensiunile stlpilor, materialele din care se confectioneaza. APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 4 (150X300X41MM) Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea aparatelor de reazem; transportul aparatelor de reazem; manipulrile aparatelor de reazem; montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem. APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 9 FIXE (230X450X41MM) Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea aparatelor de reazem; transportul aparatelor de reazem; manipulrile aparatelor de reazem; montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem.

20

2B16A5

DESCRIERI DE PRET

Page 13 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

21

2B16A6

APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 10 MOBILE (230X450X63MM) Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea aparatelor de reazem; transportul aparatelor de reazem; manipulrile aparatelor de reazem; montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem. APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 11 FIXE (MM) Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea aparatelor de reazem; transportul aparatelor de reazem; manipulrile aparatelor de reazem; montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem. APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 12 MOBILE (MM) Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea aparatelor de reazem; transportul aparatelor de reazem; manipulrile aparatelor de reazem; montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem.

22

2B16A7

23

2B16A8

24

2B16A9

APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 7 FIXE (MM) Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea aparatelor de reazem; transportul aparatelor de reazem; manipulrile aparatelor de reazem; montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de infrastructur i suprastructur. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului de reazem. PLACI DE RACORDARE L=6.00M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea plcilor prefabricate; procurarea materialelor pentru fundaie i grinda de rezemare, transportul, manipulrile, execuia fundaiei i a grinzii de rezemare; montajul plcilor de racordare, inclusiv rosturile de racordare i protecia plcilor. Prin proiect i Caietul de sarcini se vor preciza dimensiunile plcilor de racordare, dimensiunile i alctuirea fundaiei i a grinzii de rezemare.

25

2B18D

26

2B21

HIDROIZOLATII PE CULEI SI PLACILE DE RACORDARE Se pltete la metru ptrat (m2) de suprafa pe care se aplic hidroizolaia In pre se includ: procurarea materialului pentru hidroizolaie, inclusiv betonul de umplutur pe plcile de racordare; procurarea stratului suport al hidroizolaiei din bitum filerizat; transportul i depozitarea materialelor; manipulrile necesare; amorsarea suprafeei; prepararea amestecului; aternerea n unul sau dou straturi a hidroizolaiei aa cum este prevzut n proiect. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul materialului.

DESCRIERI DE PRET

Page 14 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

27

2B4A

FORAREA PILOTILOR DE DIAMETRU MARE - F=1080MM Se pltete la metru liniar (m) de foraj In pre se includ: amenajarea suplimentar a platformei pentru poziionarea instalaiei de forat; amenajrile necesare execuiei forajului; deplasarea instalaiei de forare de la un pilot la altul i de la o fundaie la alta; forarea pilotului de la nivelul platformei pn la vrful pilotului; transportul materialului rezultat din forare; mprtierea materialului n depozitul de antier; desfacerea i evacuarea amenajrilor necesitate de foraj; verificarea cotei de fundare i natura terenului de fundare. Prin proiect i Caietul de antier se vor preciza: diametrul i lungimea pilotului; tehnologia de forare i categoria de teren.

28

2B4B

FORAREA PILOTILOR DE DIAMETRU MARE - F=1500MM Se pltete la metru liniar (m) de foraj In pre se includ: amenajarea suplimentar a platformei pentru poziionarea instalaiei de forat; amenajrile necesare execuiei forajului; deplasarea instalaiei de forare de la un pilot la altul i de la o fundaie la alta; forarea pilotului de la nivelul platformei pn la vrful pilotului; transportul materialului rezultat din forare; mprtierea materialului n depozitul de antier; desfacerea i evacuarea amenajrilor necesitate de foraj; verificarea cotei de fundare i natura terenului de fundare. Prin proiect i Caietul de antier se vor preciza: diametrul i lungimea pilotului; tehnologia de forare i categoria de teren.

29

2B8A

ARMATURA OB37 IN FUNDATII (RADIERE) Se pltete la ton (t) In pre se includ: procurarea oelului beton; confecionarea de bare sau carcase; transportul armturilor; manipulrile oelului beton, barelor i carcaselor; montarea barelor sau carcaselor precum i nndirea acestora prin sudur sau prin petrecere; verificarea poziiei conform proiectului. ARMATURA PC52 IN FUNDATII (RADIERE) Se pltete la ton (t) In pre se includ: procurarea oelului beton; confecionarea de bare sau carcase; transportul armturilor; manipulrile oelului beton, barelor i carcaselor; montarea barelor sau carcaselor precum i nndirea acestora prin sudur sau prin petrecere; verificarea poziiei conform proiectului.

30

2B8B

DESCRIERI DE PRET

Page 15 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

31

2B9A

ARMATURA OB37 IN PILOTI FORATI DE DIAMETRU MARE Se pltete la ton (t) In pre se includ: procurarea oelului beton; procurarea evilor pentru control i injectare; procurarea tablei pentru toba de injecie; confecionarea tronsoanelor de carcas cu evile i toba de injectare; transportul materialelor; manipulrile barelor de armtur i a carcaselor; montajul carcasei de armtur; mbinrile ntre tronsoanele carcasei; susinerea carcasei n timpul mbinrilor dintre tronsoane i n final n timpul betonrii; verificarea dimensiunilor carcasei i a poziiei acesteia n gaura de foraj.

32

2C10D

BETON TURNAT MONOLIT IN SUPRASTRUCTURA CLASA C25/30 Se pltete la metru cub (m3) In pre se includ: procurarea agregatelor necesare preparrii betonului; procurarea cimentului; procurarea adaosurilor; prepararea betonului conform prescripiilor din Caietul de sarcini; transportul betonului de la staia de preparare la antier i manipulri; punerea n oper a betonului. Prin proiect i Caietul de sarcini se vor preciza clasa betonului i sorturile agregatelor, calitatea cimentului, adaosurile etc.

33

2C11

HIDROIZOLATIE Se pltete la metru ptrat (m2) In pre se includ: procurarea materialelor necesare hidroizolrii; prepararea; transportul i manipulrile materialelor; procurarea betonului de pant i egalizare, manipulri; punerea n oper a betonului de pant i egalizare; execuia hidroizolaiei; execuia proteciei hidroizolaiei; nchiderea marginilor hidroizolaiei cu materiale elastice. Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz dimensiunile, alctuirea i calitatea materialelor care trebuie respectate la execuia hidroizolaiei.

34

2C12

CALEA PE POD Se pltete la metru ptrat (m2) de suprafa ntre borduri In pre se includ: procurarea materialelor necesare execuiei cii pe pod; prepararea; transportul i manipulrile; execuia cii. Prin proiectul i Caietul de sarcini se precizeaz alctuirea cii.

DESCRIERI DE PRET

Page 16 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

35

2C13A

TROTUAR PE SUPRASTRUCTURA, LATIME T=1,00M Se pltete la metru liniar (m) de trotuar In pre se includ: procurarea i transportul materialelor necesare realizrii umpluturii la trotuare, inclusiv bordurile prefabricate; manipulrile materialelor; prepararea betonului, transportul i aternerea betonului de umplutur, montarea tuburilor pentru golurile necesare cablurilor de telecomunicaii; montarea bordurilor; aternerea asfaltului turnat pe trotuare; realizarea cordoanelor de mastic la marginea asfaltului. Preul include i bordura nalt sau bordura obinuit aa cum este prevzut n proiect.

36

2C15C

DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATATIE DE 50 MM Se pltete la metru liniar (m) de rost In pre se includ: procurarea rostului de dilataie sau a materialelor cu care se execut rostul; transportul materialelor; manipulrile elementelor de rost; montajul dispozitivului de acoperire a rostului; verificarea poziionrii rostului conform proiectului. Prin proiect sau Caietul de sarcini se va preciza tipul rostului de dilataie. PARAPET METALIC PIETONAL PE SUPRASTRUCTURA Se pltete la metru liniar (m) de parapet In pre se includ: procurarea parapetului; transportul i manipulrile panourilor de parapet; asamblarea i montarea panourilor de parapet; verificarea execuiei conform proiectului. Prin proiect i Caietul de sarcini se vor specifica caracteristicile, alctuirea i materialele pentru executarea parapetului. PARAPET METALIC DIRECTIONAL PE SUPRASTRUCTURA Se pltete la metru liniar (m) de parapet In pre se includ: procurarea parapetului; transportul i manipulrile panourilor de parapet; asamblarea i montarea panourilor de parapet; verificarea execuiei conform proiectului. Prin proiect i Caietul de sarcini se vor specifica caracteristicile, alctuirea i materialele pentru executarea parapetului. PARAPET METALIC DIRECTIONAL TIP FOARTE GREU PE SUPRASTRUCTURA Se pltete la metru liniar (m) de parapet In pre se includ: procurarea parapetului; transportul i manipulrile panourilor de parapet; asamblarea i montarea panourilor de parapet; verificarea execuiei conform proiectului. Prin proiect i Caietul de sarcini se vor specifica caracteristicile, alctuirea i materialele pentru executarea parapetului.

37

2C16A

38

2C16B

39

2C16D

DESCRIERI DE PRET

Page 17 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

40

2C1A12

GRINZI PREF. PREC. CU ARMATURA ADERENTA L=21,00M H=0,93M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea grinzilor prefabricate precomprimate; transportul grinzilor prefabricate precomprimate; manipularea grinzilor prefabricate precomprimate; depozitarea pe platform a grinzilor prefabricate precomprimate; riparea grinzilor pe platform i pe infrastructur; lansarea grinzilor n lungul cii; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform, n timpul i dup montaj; aezarea pe aparatele de reazem.

41

2C1A17

GRINZI PREF. PREC. CU ARMATURA ADERENTA L=24,00M H=1,00M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea grinzilor prefabricate precomprimate; transportul grinzilor prefabricate precomprimate; manipularea grinzilor prefabricate precomprimate; depozitarea pe platform a grinzilor prefabricate precomprimate; riparea grinzilor pe platform i pe infrastructur; lansarea grinzilor n lungul cii; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform, n timpul i dup montaj; aezarea pe aparatele de reazem.

42

2C1B1

GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=30,00M H=1,03M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea, transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea tronsoanelor; aezarea tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; riparea tronsoanelor i a grinzilor asamblate; lansarea grinzilor; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup montare; aezarea pe aparatele de reazem. Nu se includ armturile postntinse i ancorajele aferente. GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=27,00M H=1,03M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea, transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea tronsoanelor; aezarea tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; riparea tronsoanelor i a grinzilor asamblate; lansarea grinzilor; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup montare; aezarea pe aparatele de reazem. Nu se includ armturile postntinse i ancorajele aferente.

43

2C1B1A

DESCRIERI DE PRET

Page 18 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

44

2C1B2

GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=24,00M H=1,60M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea, transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea tronsoanelor; aezarea tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; riparea tronsoanelor i a grinzilor asamblate; lansarea grinzilor; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup montare; aezarea pe aparatele de reazem. Nu se includ armturile postntinse i ancorajele aferente.

45

2C1B3

GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=27,00M H=1,60M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea, transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea tronsoanelor; aezarea tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; riparea tronsoanelor i a grinzilor asamblate; lansarea grinzilor; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup montare; aezarea pe aparatele de reazem. Nu se include armturile postntinse i ancorajele aferente.

46

2C1B4

GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=30,00M H=1,80M Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea, transportul, manipulrile, amenajarea platformei pentru rezemarea tronsoanelor; aezarea tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; riparea tronsoanelor i a grinzilor asamblate; lansarea grinzilor; montarea grinzilor; asigurarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup montare; aezarea pe aparatele de reazem. Nu se includ armturile postntinse i ancorajele aferente. BORDURI 20X25CM Se pltete la metru liniar (m) de bordur In pre se include: procurarea bordurilor i a mortarului de poz; transportul i manipularea bordurilor i a mortarului de poz; aezarea bordurilor n poziiile i la cotele prevzute n proiect n conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

47

2C26A1

48

2C26A2

BORDURI 25X30CM Se pltete la metru liniar (m) de bordur In pre se include: procurarea bordurilor i a mortarului de poz; transportul i manipularea bordurilor i a mortarului de poz; aezarea bordurilor n poziiile i la cotele prevzute n proiect n conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

DESCRIERI DE PRET

Page 19 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

49

2C26B1

BORDURI INALTE CURENTE Se pltete la metru liniar (m) de bordur executat In pre se includ: aprovizionarea cu agregate i borduri prefabricate din beton; transportul la locul de punere n oper; realizarea efectiv a lucrrii. Realizarea lucrrii const din: prepararea mortarului de ciment; executarea stratului de mortar de min. 2cm ; aezarea bordurilor; rostuirea lor cu mortar de ciment. BORDURI INALTE DE CAPAT Se pltete la metru liniar (m) de bordur executat In pre se includ: aprovizionarea cu agregate i borduri prefabricate din beton; transportul la locul de punere n oper; realizarea efectiv a lucrrii. Realizarea lucrrii const din: prepararea mortarului de ciment; executarea stratului de mortar de min. 2cm ; aezarea bordurilor; rostuirea lor cu mortar de ciment.

50

2C26B2

51

2C26C

PREFABRICAT DE B.A. PENTRU PARAPET DE SIGURANTA Se pltete la bucata (buc) masurata pe santier In pret se include: - aprovizionarea cu agregate si ciment; - fabricarea sau aprovizionarea cu prefabricate, inclusiv transporturile aferente; - trasarea pentru montarea prefabricatelor cu parapet de siguranta aliniat; - preparare amestec de mortar cu ciment; - plasarea prefabricatelor pe mortar de poza si imbinarea lor cu mortar de ciment; - curatarea locului de munca Totul in conformitate cu alinierea si cotele din proiect sau stabilite de inginer consultant.

52

2C6

FASCICULE DIN CABLE SBP I Se pltete la metru liniar (m) de cablu Se vor evalua preuri separate, difereniate dup alctuirea cablelor. In pre se includ: procurarea cablelor SBPI; transportul cablelor pn la antier; manipularea cablelor; montajul cablelor la poziiile din proiect; tensionarea i injectarea cu mortar de ciment Prin proiect se va specifica alctuirea cablelor.

53

2C7A

ANCORAJE ACTIVE PENTRU FASCICULE DIN SBP I Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea ancorajelor; transportul ancorajelor; manipulrile ancorajelor; montajul i acoperirea cu beton a ancorajului.

DESCRIERI DE PRET

Page 20 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

54

2C7B

ANCORAJE PASIVE PENTRU FASCICULE DIN SBP I Se pltete la bucat (buc) In pre se includ: procurarea ancorajelor; transportul ancorajelor; manipulrile ancorajelor; montajul i acoperirea cu beton a ancorajului. COFRAJE PLANE PENTRU SUPRASTRUCTURA - OBISNUITE Se pltete la metru ptrat (m2) Se vor evalua preuri separate, difereniate dup tipul de cofraj (obinuit, de fa vzut etc.) In pre se includ: procurarea materialelor necesare realizrii cofrajelor; confecionarea cofrajelor; procurarea schelelor i eafodajelor; montarea i demontarea cofrajelor, a schelelor i eafodajelor; transportul i manipulrile cofrajelor, schelelor i eafodajelor; verificarea dimensiunilor elementelor cofrate. Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se va specifica calitatea fetei vazute a elementelor. ARMATURA OB37 IN SUPRASTRUCTURA Se pltete la ton (t) In pre se includ: procurarea oelului beton; confecionarea de bare sau carcase; transportul i manipulrile oelului beton i barelor sau carcaselor confecionate; mbinrile ntre bare; verificarea poziiei conform proiectului. ARMATURA PC 52 IN SUPRASTRUCTURA Se pltete la ton (t) In pre se includ: procurarea oelului beton; confecionarea de bare sau carcase; transportul i manipulrile oelului beton i barelor sau carcaselor confecionate; mbinrile ntre bare; verificarea poziiei conform proiectului.

55

2C8A

56

2C9A

57

2C9B

DESCRIERI DE PRET

Page 21 of 12

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

Bridge Works List of Article code with price descriptions


Item No Item Code
0 1 2A1

Work Description
2

Unit
3

TECHNOLOGICAL ROADS 1 km Paid per kilometre (km) PLATFORM FILLING 2A2 2 m3 The price includes: Paid per cubic metre (m3) of filling, measured after compaction PLATFORM the vegetal layer; - digging of PAVEMENT 2A3 3 m2 The price includes: Paid per square metrewith a maximum hight of 1.00 m, compensating the necessary of (m2) - earthworks profilingQUARTERS FILLINGS AT CONE - removal of the vegetal layer and compaction of the filling territory; 2A4 4 m3 The price includes: fillingper cubicthe earth transport along the road territory; Paid through borrow pit; - digging in AT metre (m3) QUARTERS the THE CONE PITCHINGlevelling and finishing, pavement execution; 2A5 --materials supply; platform 5 m2 The price of the material resulted from the digging; - transportincludes: Paid per square metre - materials ofSLOPES, (m2) checking transport; pit profile, demolition of the technological road and restoring to the STAIRS ON the designedor in an intermediary storage; INCLUDING HAND-RAIL 2A6 digging in the borrow - earth scattering and compaction into the filling; 6 m The price includes: - materials handling; (lm) of stair agriculturalof the material resultedmeasureddigging;slope Paid per linear metre transport use. - platform finishing and checking offrom designed quotas, as well as platform demolition; the the on the SIDE DITCHES ON SLOPEthe cone quarters foundation; 2A7 - setting out carrying Technical Specifications will provide the geometrical characteristics of and the out; for digging pavement and 7 m The Projectscaterring into cone quarters in mounting;10 cm; necessary for stairs layers materials digging on the - transport of the material ofslopematerial deposit andthe slope Paid per and transport ofof the in the resulted of land restoring to the agricultural use transport and metre (m) resulted M - removallinearTO A DEPTH side-ditch measured on the digging; the technological road and resulted materials, upon works completion. DIGGING UP scaterring mechanic rammer; from OF 4 2B1 materials supply; - earth compaction with thethe pavement design. 8 m3 upon workssupply for the pitching; completion. The price includes: - materials and Technical Specifications provide the pavement design. PaidProject and Technical the surfaces caried out in the compaction technology and the per cubic materialsand metre (m3) - finishingin thechecking handling; the side-ditch execution; The Projecttransport andof IN ELEVATIONS provide conformity with the provisions from the OB37 REINFORCEMENT Specifications will 2B10A digging slope necessary to - materials transport and handling; 9 t Includes: and the stair foundation at the slope foot; -Paid per tonneof the compacted material. execution of Drawings the (t). Technical characteristics materials necessary to the execution of the side-ditch; supply and concreting ofINSpecifications; - formingofof the foundation;the cone quarters foundation; PC52 REINFORCEMENT 2B10B marking 10 t - The price of the filling qualityELEVATIONS after steps execution; pitching, including the sub-layers. - checking transport and handling; compaction. materials includes: execution in (t) Paidproject of the foundation ditch; excavationandFOR - supply tonne the steel; Specifications will provide guardrail concrete The perof execution.FOUNDATIONS (INVERTS) the the compaction technology and the Technical at the slope foot for SHUTTERING 2B11 - execution and the Technical Specifications provide execution of the waters cllection 11 m2 The Project of the foundation and spreading in deposit; dimensions of the foundation, the the Includes: - earth evacuation, Technical material. The Project and thetransport Specifications provide the geometric elements and the characteristics ofof case bars; Paid perthe foundation concrete and the pitching structure. - manufacturing metre (m2) ELEVATIONS - USUAL chamber;square the compacted class ofpumping out;steel; PLANE SHUTTERINGS FOR guardrail. 2B12A water - supply ofconcrete and the 12 m2 structureofincludes: transport; The price materials metallic the steps - execution of theof case bars; of its connection to the road platform and to the waters Paid per square metre (m2) and manufacturing side-ditch - procurement, transport and handling DRILLED PILES CONCRETE reinforcement barsfor cases; OF at necessary FOR 2B13B - supply ofsystemC20/25slope foot. the of the shoring materials; materials the CLASS and formworks; handling of 13 m3 collection materials transport; The price includes: metallic - shoring execution; be set, differentiated according to the concrete class Separate prices of or cases as well as their joining by welding or lapping; manufacturing will The Project TEST formworks; COLUMNSofreinforcement bars works period; 2B13C1 - mountingofand the Technical Specifications provide the of formworks; - supply of thebarsD=1080 MM and cases; materials necessary to the manufacturing geometrical elements and the handling 14 m3 - shoring cubic metre (m3)necessary for the formworks; Paid per materials recovery after transport of the bars and - joining between material side-dichcubic metre (m3) cases; Paid per structure.or cases as the temporary roads welding platforms; manufacturing of mounting TEST COLUMNSof and formworks; 2B13C2 - construction barsD=1500 MM well as theirexecution and workor lapping; The price of the material necessary to the joining byof the - handling includes:demolition of for joinings or mounting; formworks; 15 m3 bars sustaining on The price includes: the position of the site area after the end work. mounting andmetre (m3) of formworks and scaffolds; dismantling bars - restoring to the original conditionto the preparation of supports; Paid per of aggregates and cases; formworks and - joining between position according to the project.their (INVERTS) supply cubic dismantling of the mounting aggregates necessary to and - checking of OF C20/25 CLASS FOR FOUNDATIONSthe concrete; CONCRETE the material necessary thethe or mounting; scaffolds; supply of of the necessary 2B14E transportincludes: to preparation of the 16 m3 - bars sustaining on the position for joiningsformworks and concrete; The price cement; - supply of of the dimensions concrete in foundationselement; checking of the Paid per of of the position according concrete formed (foundation mat) scaffolds; supply cubic metre handling aggregates necessaryFOR ELEVATIONSof formworks and of OF C20/25 CLASS to thetheproject. the material of tothe execution of - checking cement; (m3) necessaryto the prescriptionsthe concrete; CONCRETE depositing, on site, of the recovered - preparation of concrete according to preparationmaterials.the Technical Specifications; supply of 2B15C 17 m3 - cleaning includes: The price and concrete according to the prescriptions from - preparation the dimensions of cocnrete formed elements; the Technical Specifications; from checking Paid per of of ofmetre from preparation station to the placing in the work; cubic - supply of cement; (m3) concrete aggregates DEVICES TYPE 8 - MOBILE (MM) transport NEOPRENE BEARINGnecessary to the concrete preparation; the work; supply 2B16A10 - cleaning and depositing, preparation station to the materials. concrete transport 18 pcs on site, of the recovered placing the The price includes: fromaccording to the prescriptions fromin Technical Specifications; preparation - handlings; of(pcs) PaidProject andconcrete piece the - supply of cement; Technical Specifications specify the elements for which it is required a handlings; The per of aggregates DEVICES TYPE 4 (150X300X41MM) NEOPRENE BEARINGnecessary to the concrete preparation; the work; 2B16A2 - placing in transport of thepreparation station to the placing in supply concrete the work 19 pcs The pricein additions; from concrete; supply piece (pcs) - placingofincludes: of the concrete; the work special visible face. In this case the price will be set separately for each type of formworks, Paid per of of the quality of the concrete from the supply cement; NEOPRENE the by addingthe index to prescriptions from through non-destructive and 2B16A5 - handlings; BEARING DEVICES TYPE 9 articledrillef pilethe Technical Specifications; - checking preparation according to the the - FIX drillef pile through non-destructive and supply of of neoprene bearing devices; from the (230X450X41MM) concrete 20 pcs checking additions; breakingofincludes: of the concrete; code. The pricein down quality of an concrete supply it the work - placing piece (pcs) laboratory methods; from the devices; Paid per methods; transport of neoprene DEVICES laboratory transport according to to prescriptions the work; NEOPRENE BEARING bearing TYPE 10 MOBILE (230X450X63MM) 2B16A6 - concrete to the pilesbearing stationthe the placing in from the Technical Specifications; - supply of preparationbase. devices; from- the drillef pile through non-destructive and neoprene concrete of the quality 21 pcs - injection and placing inof the concrete The price includes: base. work of the concrete; - checking of neoprene the handling - injection to the piles bearing devices; PaidProject and Technical Specifications provide the the work; class, the nature and grade piece (pcs) transport - concrete transport bearing devices; The per of of the concrete quality at to and-their in concrete NEOPRENE neoprene bearing devices; 11 FIXED concrete class, the nature 2B16A7 laboratory methods; from the station thethe placingfixingsite; supply neoprene - mounting of BEARING bearing devices station and on of the infrastructure andand grade of neoprene DEVICES TYPE provide the (MM) 22 pcs checking of neoprene The Project and Technical Specifications The price includes:cement quality, the additions. handling - injection to the piles bearing devices; of aggregates, (pcs) base. Paid per piece the transport of superstructure.the cementcontact withthe earth and breaking - protectionof BEARING bearing devices; and MOBILE (MM) of piles ends inthe case of quality, of NEOPRENE neoprene bearing devices concrete during 2B16A8 of aggregates,surfaces inprotectionthe the12 -their the concrete curing; the nature and grade supply in of neoprene mounting neoprene bearing devices; additions. 23 pcs - placingofincludes: andDEVICES TYPE provide fixing of the infrastructure and the work bearing devices; The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices. class, The price - handling ofand Technical Specifications indirect foundations. PaidProject neoprene bearing devices;station and on site; per piece transport the concrete quality, TYPE neoprene DEVICES the superstructure.the cement quality at the 7 - checking of BEARING bearing devices and FIXED (MM) of aggregates, (pcs) bearing devices; additions. fixing of the infrastructure and NEOPRENE price includes also the levellingtheir 2B16A9 - mounting neoprene supply of of neoprene 24 pcs The concreteneoprene bearing devices; concrete underthe neoprene bearing devices. The price ofand Technical Specifications provide the concrete class, the the foundation - handling includes: type of the sole of nature and grades The Project neoprene bearing devices; Paid per piece - transport of (pcs) superstructure. (inverts).of neoprene bearing devices; and their fixing of the infrastructure and PRECAST TRANSITION SLABS L=6.00Madditions. 2B18D supply - mounting of neoprene bearing devices 25 pcs of aggregates, the cement Specifications provide the type of the neoprene bearing devices. quality price of neoprene bearing devices; - handling includes: The Project and of the connection and the be provided. concrete class, the nature and The dimensions Technical plates - transport of neoprene bearing devices; will AND PRECAST TRASITION SLABS grades superstructure. WATERPROOFING ONbearing devices and their fixing of the infrastructure and contact THEdevices; additions and the protection of surfaces in ABUTMENTS 2B21 supply of of neoprene - mounting neoprene 26 m2 of aggregates, (pcs) bearing devices; provide the type of the neoprene bearing devices. Paid per piece the cement quality, the - handling of neoprene (m2) of surface on The Project and Technical Specifications which it is applied the waterproofing Paid the earth. metre bearing - transport of neoprene bearing devices; superstructure.PILES OF BIG DIAMETRE - D= 1080 MM with per square DRILLING OFneoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and 2B4A The price includes: - mounting of 27 m The price of neoprene bearing devices; - handling includes: (m) of drilling. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices. Paid per linear metre supply of precast plates; superstructure.material forBIG DIAMETREincluding the filling concrete on the connection DRILLING OF PILES 2B4B mounting theneoprene bearing devices and their fixing of - supply ofincludes: OF waterproofing, - D=1500 MM the infrastructure and of 28 m The price materials for the foundation and the support beam, transport, handlings,devices. - supply of and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing PaidProject per linear plates;REINFORCEMENT FOR FOUNDATION superstructure. metre (m) of drilling. platform for(INVERTS) OB37 2B8A - supplementary foundation and of the support beams; the positioning of the drilling installation; execution includes: of the arrangement of the 29 t The price the hydroinsulation support layer of filerized bitumen; neoprene bearing devices. supply of and Technical Specifications provide the type of the PaidProject per tonne necessary to plates, arrangements(t). execution of the connection drilling; - mounting of thearrangementthe the including for the positioning of the drilling installation; connection ofFOUNDATION (INVERTS) joints and the plates PC52 REINFORCEMENT of materials; FOR - supplementary platform 2B8B transportincludes : 30 t The priceofand depositing - moving tonne (t) from one pile to another protection. the drilling installationexecution of the drilling; and from one foundation to Paid per - arrangements necessary FOR DRILLER COLUMN OF BIG DIAMETRE to necessary handlings; steel;the OB37 REINFORCEMENT supply the the 2B9A another; ofincludes: Technical Specifications will provide the dimensions of the connection 31 t The Project theconcrete The pricepriming; - moving of anddrilling installation surface tonne (t) bars or cases; from one pile to another and from one foundation to Paid per dimensions and the structure of thetop; - manufacturing ofthe platform level THE SUPERSTRUCTURE of the support beam. pile drilling CAST plates, the the concrete steel; IN to the pile foundation and CLASS C 25/30 CONCRETEfrom MONOLITH - supply 2C10D mix preparation; another; ofincludes: 32 m3 The price reinforcements; - transport of theof bars orresulted from drilling; material Paid per cubic placing in cases; to the pile provided in the project. - waterproofingmetre (m3)one or two layers as top; pile drilling manufacturing the platform bars WATERPROOFING steel; intolevel and cases; supply of of fromconcrete steel,the site storage; concrete 2C11 handling 33 m2 - scaterring of the material The price of thetransport; reinforcement material - transportincludes: controlSpecifications provide The Projectof theTechnicalresulted from drilling; the material type. and Paid per ofandbars or cases and injection; supply square ON (m2) the arrangements - mounting pipes metre necessary toas their connection the concrete; removal aggregates evacuation BRIDGE the preparation of by the welding CARRIAGEWAY for steel, bars and cases; 2C12 - supply of of concreteTHEof as wellsite storage;requiredthroughdrilling; or lapping; handling of the 34 m2 scaterringsheet material into the The price of the for supply square metre (m2) of surface between kerbs position to - checkingincludes:orthe injection barrel; the nature of the foundation soil. lapping; foundation Paid per ofand evacuation accroding as the project. supply of cement; cases quota and of - supplyWIDE bars case sections with pipesconnection throughdrilling; or thefor arrangements required by the welding 1.00 Projectof FOOTWAY ON wellthe their and the M of and of 2C13A mounting materials Bookof asSUPERSTRUCTURE - removal includes: necessaryprovide: waterproofing;injection barrel; manufacturing Site 35 m The price additions; The supply linear metre position will - preparation; the foundation footwayto thethe nature of the foundation soil. quota and of project. Paid per of materials transport; (m) according - checking of and length of the to the execution of the bridge carriageway; diametre of supply of materials Book will provide: - theprice includes: necessary pile; the prescriptions from the Technical Specifications; preparation of concrete according to The The Project category of materials; cases; transport ofand Site and the soil category. - handling and handling and - the drilling reinforcementfrom the preparation station to the site and handlings; - the diametre and length bars pile; preparation; transport of the - supply of slope concreteof thematerials necessary for carrying out the filling at footways, Page 22 of 2 mounting levelling - procurement and transport ofconcrete, reinforcement PRICE DESCRIPTIONSdrillingof theandand the soil case; handling; CONSILIER CONSTRUCT SRL - transport and work of the concrete. handling; placing precast - placing between kerbs; sections; levelling concrete; ctegory including in the the case joining in the work of the slope category. and - the - execution and Technical Specifications will provide the class of the concrete and the The Project of the carriageway. execution of the waterproofing; - handlingof the case during joinings between sections and finally during concreting; support of materials; The Project and Technical Specifications provide aggregates grades, the transport and placing ofthe carriageway structure. the filling concrete, mounting of pipes for preparation the case dimensions and of its position in the drilling hole. - executionof of concrete, checking of the waterproofing protection; quality of the cement, the additions, etc. cables; the holesof the waterproofing edges with elastic materials. closing necessary to telecommunication

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

1 2C15C 2C16A 2C16B 2C16D 2C1A12 2C1A17 2C1B1 2C1B1A 2C1B2 2C1B3 2C1B4 2C26A1 2C26A2 2C26B1 2C26B2 2C26C 2C6 2C7A 2C7B 2C8A 2C9A 2C9B

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

DEVICES FOR COVERING OF EXPANSION JOINTS - 50 MM Paid per linear metre (m) of joint PEDESTRIAN GUARDRAIL ON SUPERSTRUCTURE The price includes: Paid per linear metre (m) of guardrail DIRECTIONAL or of the materials of which the joint is to be executed supply; -expansion jointMETALLIC GUARDRAIL ON SUPERSTRUCTURE The price includes: Paid per linear metre guardrail - materials transport; (m) ofGUARDRAIL VERRY HEAVY ON SUPERSTRUCTURE DIRECTIONAL METALLIC procurement of the guardrail; The price includes: - jointper linear metre (m) of guardrail handlings; Paid unitsand handling of guardrail panels; transport PRESTRESSED BEAMS WITH ADHERENT REINFORCEMENT L=21,00M PRECAST supply; guardrail - joint covering device assemblage; The price includes: assembling and mounting of guardrail panels; H=0,93M of the joint's positioning according to the project. transport - procurement of the guardrail; checking PRESTRESSED BEAMS PRECAST and handlings of guardrail panels; checking of the execution accordingWITH ADHERENT REINFORCEMENT L=24,00M to the project. Paid per piece (pcs) - assembling and Technical Specifications panels mounting; The projectandthe guardrail guardrail panels;shall specify the expansion joint type. H=1,00M orand Technical Specifications there will be specified the characteristics, the transport BEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=30,00M H=1,03M In the project handling of PRECAST checking according to the project. The price includes: - execution Paid per piece (pcs) assembling and materials necessary for the execution of the guardrail. structureof precast prestressed beams; panels; Paid per and the mounting of guardrail supply piece (pcs) PRESTRESSED AFTER FIXING L=27,00M H=1,03M The projectBEAMS, Technical Specifications shall specify the characteristics, the and PRECAST of thethe The price includes: checkingincludes: execution according to the project. The price transport of precast prestressed the guardrail performance. composition and the materials for beams; Paid per piece (pcs) supply of precast prestressed beams; In the project and Technical Specifications there will be specified H=1,60M PRECAST precast prestressed beams; BEAMS, prestressed beams; supply of of precastPRESTRESSED AFTER FIXING L=24,00M the characteristics, the handling The priceand precast transportincludes: structure piece (pcs) prestressed beams; Paid per of precast prestressed beams; transport of the materials depositingBEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=27,00M H=1,60M PRECASTofon the platform of precast prestressed beams; supply of for the handling includes: prestressedthe guardrail. necessary precastexecution of beams; The price of precast prestressed beams; infrastructure; handling precast platform and on the beams flitting (pcs) prestressed beams; Paid per piece on theprestressed beams; transport on the platform of precast prestressed beams; depositingBEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=30,00M H=1,80M PRECAST of precast supply launching prestressed beams; precast platform carriageway; depositing the beams ofincludes:along theof precast prestressed beams; The price on on the platform and on the handling of precast prestressed beams; infrastructure; beams piece (pcs) Paid per flittingbeams;prestressed beams; infrastructure; transport of on the beams WITH 20X25 platform and on the flitting mounting of precast CM of precast prestressed beams; KERBS launching prestressed beams; supply precast platform depositing beams ofincludes:along the carriageway; The price ofon the along the carriageway; handlingassurance on the platform during and after mounting ; precast beams liniar stabilityflittingmetre prestressed beams; Paid per launchingtheprestressed beams; infrastructure; transport of precast(m) beams of 25X30 platform beams; KERBS WITH beams;CM of precast prestressed beams; mounting precast prestressed and on the supply on on on depositingof beams; mountingofthethe platform placingofincludes:alongdevices. beams; bearing The priceassurance prestressed handling precast beams launching on the platform during and after mounting ; Paid per liniarprecast(m) the carriageway; and after mounting ; stabilityflittingmetre on the platformon the infrastructure; beams HIGH KERBS on the transportand mounting the kerbs beams; stability assurance platform precast seated mortar; USSUALY of beams;prestressed with prestressed beams; - mounting of the platform of and during supplay depositing on placing launching alongdevices. beams; The priceon the bearing the carriageway; handling includes: prestressed of placing flittingmetre (m)devices. in project position to the levelling foreseed bearing Paid per on precast onof the kerbs - beams liniar KERBS the platform during and after mounting ; handle transport beams andtheon the platform and on the infrastructure; ENDING assurance - stability HIGH the platform kerbs with prestressed beams; supplay and mounting depositing onbeams; the mounting of specifications;of precast seated mortar; The technical bearing the carriageway; includes:along with priceliniar metre (m)devices. placing launchingthe platform and in project position to the levelling foreseed Paid per on transport of the kerbs on the infrastructure; - beams andthe handle beams flitting on and concretFOR METAL GUARD-RAIL ; CONCRETE STEEL PRECAST prefabricated after supplay - stability assurance on the platform during andkerbs;mounting coveringagregates mountingjoints with cement plaster. The priceonof specifications; carriageway; includes: with technical beams; the placing launching alongdevices.precast, measured on site (pcs) Paid per to the concrete platform during and after - beams assurance on the steel transport Ithe bearing place; stability piece of workingconcret prefabricated kerbs;mounting ; WIRE SBP of beams; supplay - mountingjoints withand coveringagregates cement plaster. work achievement The priceon the bearing devices. includes: placing linear metre (m) of cable Paid per assurance on the platform during - transport stabilityof to working place; WIRE SBP I and after mounting ; ACTIVE aggregates includes: FOR - supply ANCHORAGEand cement; The work achievement be estimated with respect to the cables composition. Separated prices shall - placing piece (piece) devices. work achievement withof concrete the concrete factory; Paid per onthe mortar manufacturing or supply cement in steel - preparing the bearing FOR WIRE SBP I precastes, including the related transport PASSIVE includes: price ANCHORAGE The work achievement includes: The price includes: procedures; (piece) - execution of mortar layer with 2 cm thick; Paid per piece supply; - SBP I cablescement mortar; preparing of PLANE laying;for assemblage of concrete steel precastes USUAL kerbs SHUTTERING FOR THE marking aut - anchorage procurament; site; SUPERSTRUCTURE - with metal guard-rail at lines; The price includes: layer with 2 cm thick; cables square metre the - anchorageof mortar to(m2) Paid per transport up cement mortar. execution transportul; FOR SUPERSTRUCTURE cement mortar mixing; - anchorage procurament; OB37 REINFORCEMENT covering joints with cables prices will - loadinghandling; be assessed, differentiated according ot the type of formworks (usual, Separateand unloading laying the new kerbs; the anchorages; - anchorage concrete steel precast with mortar assemblange and their jointing by cement Paid per of transportul;the project's locationtonne (t) - cables assemblage cement plaster.positions; covering face, etc) at PC52 REINFORCEMENT FOR SUPERSTRUCTURE with visiblejointsconcrete covering of the ancorages. mounting and with mortar; and unloading the anchorages; The price includes: tensioning and cement binder injection - loading tonne (t) Paid per The price includes: - mountingthe work site; covering of the ancorages. - supply of concrete cleaning includes: steel; cables composition. The projectmaterials necessary to the execution of formworks; specify The price and concrete the and levels shown on the drawings or estabilished by the - supply of shallwith the lines All in conformity of bars or cases; - manufacturing supply of of formworks; - executionconcrete steel; Engineer. and handling of steel concrete and bars or manufactured encases; - transport manufacturing of bars - supply of scaffoldings; or cases; - joinings between bars; - transport and handling of steel concrete and scaffoldings; mounting and dismantling of formworks and bars or manufactured encases; - checking of the position according to the project. joinings between bars; - transport and handling of formworks and scaffoldings; position according to the project. - checking of the dimensions of encased elements. The Project and special Technical Specifications will specify the quality of the visible face of elements.

m m m m pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs m m m m pcs m pcs pcs m2 t t

PRICE DESCRIPTIONS

Page 23 of 2

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

PRICE DESCRIPTIONS
Item No. 0 Item Code 1 Work description 2 TECHNOLOGICAL ROADS Paid per kilometre (km) The price includes: - digging of the vegetal layer; - earthworks profiling with a maximum hight of 1.00 m, compensating the necessary of filling through the earth transport along the road territory; - platform levelling and finishing, pavement execution; - checking of the designed profile, demolition of the technological road and restoring to the agricultural use. The Project and the Technical Specifications will provide the geometrical characteristics of the technological road and the pavement design.

2A1

2A2

PLATFORM FILLING Paid per cubic metre (m3) of filling, measured after compaction The price includes: - removal of the vegetal layer and compaction of the filling territory; - digging in the borrow pit; - transport of the material resulted from the digging; - earth scattering and compaction into the filling; - platform finishing and checking of the designed quotas, as well as platform demolition; - transport of the material resulted in the deposit and land restoring to the agricultural use upon works completion. The Project and Technical Specifications will provide the compaction technology and the characteristics of the compacted material.

2A3

PLATFORM PAVEMENT Paid per square metre (m2) The price includes: - materials supply; - materials transport; - materials handling; - pavement carrying out; - removal and transport of resulted materials, upon works completion. The Project and Technical Specifications provide the pavement design. FILLINGS AT CONE QUARTERS Paid per cubic metre (m3) The price includes: - digging in the borrow pit or in an intermediary storage; - transport of the material resulted from the digging; - materials scaterring into cone quarters in layers of 10 cm; - earth compaction with the mechanic rammer; - finishing and checking of the surfaces caried out in conformity with the provisions from the Drawings and the Technical Specifications; - checking of the filling quality after compaction. The project and Technical Specifications will provide the compaction technology and the characteristics of the compacted material.

2A4

PRICE DESCRIPTIONS

Page 24 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

2A5

2 PITCHING AT THE CONE QUARTERS Paid per square metre (m2) The price includes: - setting out and digging for the cone quarters foundation; - transport and scaterring of the material resulted from the digging; - materials supply for the pitching; - materials transport and handling; - forming and concreting of the cone quarters foundation; - execution of the pitching, including the sub-layers. The Project and the Technical Specifications provide the dimensions of the foundation, the class of the foundation concrete and the pitching structure. STAIRS ON SLOPES, INCLUDING HAND-RAIL Paid per linear metre (lm) of stair measured on the slope - necessary digging on the slope for stairs mounting; - materials supply; - materials transport and handling; - execution of the stair foundation at the slope foot; - steps execution; - guardrail execution. The Project and the Technical Specifications provide the geometric elements and the structure of the steps and the guardrail. SIDE DITCHES ON SLOPE Paid per linear metre (m) of side-ditch measured on the slope The price includes: - digging in the slope necessary to the side-ditch execution; - supply of the materials necessary to the execution of the side-ditch; - materials transport and handling; - execution of the foundation at the slope foot for the execution of the waters cllection chamber; - execution of the side-ditch and of its connection to the road platform and to the waters collection system at the slope foot. The Project and the Technical Specifications provide the geometrical elements and the side-dich structure.

2A6

2A7

2B1

DIGGING UP TO A DEPTH OF 4 M Paid per cubic metre (m3) Includes: - marking of the foundation; - excavation in the foundation ditch; - earth evacuation, transport and spreading in deposit; - water pumping out; - procurement, transport and handling of the shoring materials; - shoring execution; - shoring materials recovery after works period; - construction and demolition of the temporary roads and work platforms; - restoring to the original condition of the site area after the end work.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 25 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

2B10A

2 OB37 REINFORCEMENT IN ELEVATIONS Paid per tonne (t). The price includes: supply of concrete steel; - manufacturing of case bars; - metallic materials transport; - handling of reinforcement bars and cases; - mounting of bars or cases as well as their joining by welding or lapping; - joining between bars and cases; - bars sustaining on the position for joinings or mounting; - checking of the position according to the project.

10

2B10B

PC52 REINFORCEMENT IN ELEVATIONS Paid per tonne (t) Includes: supply of concrete steel; - manufacturing of case bars; - metallic materials transport; - handling of reinforcement bars and cases; - mounting of bars or cases as well as their joining by welding or lapping; - joining between bars and cases; - bars sustaining on the position for joinings or mounting; - checking of the position according to the project.

11

2B11

SHUTTERING FOR FOUNDATIONS (INVERTS) Paid per square metre (m2) The price includes: - supply of materials necessary for the formworks; - manufacturing of formworks; - transport of the material necessary for the formworks; - handling of the material necessary to the execution of the formworks; - mounting and dismantling of the formworks and their supports; - checking of the dimensions of the concrete formed element; - cleaning and depositing, on site, of the recovered materials.

12

2B12A

PLANE SHUTTERINGS FOR ELEVATIONS - USUAL Paid per square metre (m2) The price includes: - supply of the materials necessary to the manufacturing of formworks; - manufacturing of formworks; - mounting and dismantling of formworks and scaffolds; - transport of the material necessary to the formworks and scaffolds; - handling of the material necessary to the execution of formworks and scaffolds; - checking of the dimensions of cocnrete formed elements; - cleaning and depositing, on site, of the recovered materials. The Project and the Technical Specifications specify the elements for which it is required a special visible face. In this case the price will be set separately for each type of formworks, breaking it down by adding an index to the article code.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 26 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

13

2B13B

2 CONCRETE OF C20/25 CLASS FOR DRILLED PILES Separate prices will be set, differentiated according to the concrete class Paid per cubic metre (m3) The price includes: - supply of aggregates necessary to the preparation of the concrete; - supply of cement; - preparation of concrete according to the prescriptions from the Technical Specifications; - concrete transport from preparation station to the placing in the work; - handlings; - placing in the work of the concrete; - checking of the quality of the concrete from the drillef pile through non-destructive and laboratory methods; - injection to the piles base. The Project and Technical Specifications provide the concrete class, the nature and grade of aggregates, the cement quality, the additions.

14

COLUMNS TEST D=1080 MM Paid per cubic metre (m3) The price includes: - supply of aggregates necessary to the preparation of the concrete; - supply of cement; - preparation of concrete according to the prescriptions from the Technical Specifications; - concrete transport from preparation station to the placing in the work; 2B13C1 - handlings; - placing in the work of the concrete; - checking of the quality of the concrete from the drillef pile through non-destructive and laboratory methods; - injection to the piles base. The Project and Technical Specifications provide the concrete class, the nature and grade of aggregates, the cement quality, the additions.

15

COLUMNS TEST D=1500 MM Paid per cubic metre (m3) The price includes: - supply of aggregates necessary to the preparation of the concrete; - supply of cement; - preparation of concrete according to the prescriptions from the Technical Specifications; - concrete transport from preparation station to the placing in the work; - handlings; 2B13C2 - placing in the work of the concrete; - checking of the quality of the concrete from the drillef pile through non-destructive and laboratory methods; - injection to the piles base. The Project and Technical Specifications provide the concrete class, the nature and grade of aggregates, the cement quality, the additions.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 27 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

16

2B14E

2 CONCRETE OF C20/25 CLASS FOR FOUNDATIONS (INVERTS) Paid per cubic metre (m3) of concrete in foundations (foundation mat) The price includes: - supply of aggregates necessary to the concrete preparation; - supply of cement; - supply of additions; - concrete preparation according to the prescriptions from the Technical Specifications; - concrete transport from the station to the placing in the work; - handling and placing in the work of the concrete; - checking of the concrete quality at the station and on site; - protection of surfaces in contact withthe earth and breaking of piles ends inthe case of indirect foundations. The concrete price includes also the levelling concrete under the sole of the foundation (inverts). The Project and Technical Specifications provide the concrete class, the nature and grades of aggregates, the cement quality, the additions and the protection of surfaces in contact with the earth.

17

2B15C

CONCRETE OF C20/25 CLASS FOR ELEVATIONS Paid per cubic metre (m3) The price includes: - supply of aggregates necessary to the concrete preparation; - supply of cement; - supply of additions; - concrete preparation according to the prescriptions from the Technical Specifications; - concrete transport from the station to the placing in the work; - handling - placing in the work and protection of the concrete during the curing; - checking of the concrete quality at the station and on site; The Project and Technical Specifications provide the concrete class, the nature and grades of aggregates, the cement quality and the additions.

18

NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 8 - MOBILE (MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A10 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices.

19

NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 4 (150X300X41MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A2 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 28 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

20

2 NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 9 - FIX (230X450X41MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A5 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices.

21

NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 10 - MOBILE (230X450X63MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A6 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices. NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 11 - FIXED (MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A7 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices.

22

23

NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 12 - MOBILE (MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A8 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices. NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 7 - FIXED (MM) Paid per piece (pcs) The price includes: - supply of neoprene bearing devices; - transport of neoprene bearing devices; - handling of neoprene bearing devices; 2B16A9 - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the infrastructure and superstructure. The Project and Technical Specifications provide the type of the neoprene bearing devices.

24

PRICE DESCRIPTIONS

Page 29 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

25

2B18D

2 PRECAST TRANSITION SLABS L=6.00M The dimensions of the connection plates will be provided. Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast plates; - supply of materials for the foundation and the support beam, transport, handlings, execution of the foundation and of the support beams; - mounting of the connection plates, including the connection joints and the plates protection. The Project and the Technical Specifications will provide the dimensions of the connection plates, the dimensions and the structure of the foundation and of the support beam.

26

2B21

WATERPROOFING ON THE ABUTMENTS AND PRECAST TRASITION SLABS Paid per square metre (m2) of surface on which it is applied the waterproofing The price includes: supply of the material for waterproofing, including the filling concrete on the connection plates; supply of the hydroinsulation support layer of filerized bitumen; transport and depositing of materials; necessary handlings; surface priming; mix preparation; waterproofing placing in one or two layers as provided in the project. The Project and Technical Specifications provide the material type.

27

2B4A

DRILLING OF PILES OF BIG DIAMETRE - D= 1080 MM Paid per linear metre (m) of drilling. The price includes: - supplementary arrangement of the platform for the positioning of the drilling installation; - arrangements necessary to the execution of the drilling; - moving of the drilling installation from one pile to another and from one foundation to another; - pile drilling from the platform level to the pile top; - transport of the material resulted from drilling; - scaterring of the material into the site storage; - removal and evacuation of the arrangements required by the drilling; - checking of the foundation quota and of the nature of the foundation soil. The Project and Site Book will provide: - the diametre and length of the pile; - the drilling category and the soil category.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 30 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

28

2B4B

2 DRILLING OF PILES OF BIG DIAMETRE - D=1500 MM Paid per linear metre (m) of drilling. The price includes: - supplementary arrangement of the platform for the positioning of the drilling installation; - arrangements necessary to the execution of the drilling; - moving of the drilling installation from one pile to another and from one foundation to another; - pile drilling from the platform level to the pile top; - transport of the material resulted from drilling; - scaterring of the material into the site storage; - removal and evacuation of the arrangements required by the drilling; - checking of the foundation quota and of the nature of the foundation soil. The Project and Site Book will provide: - the diametre and length of the pile; - the drilling ctegory and the soil category.

29

2B8A

OB37 REINFORCEMENT FOR FOUNDATION (INVERTS) Paid per tonne (t). The price includes : supply of the concrete steel; - manufacturing of bars or cases; - transport of reinforcements; - handling of the concrete steel, bars and cases; - mounting of bars or cases as well as their connection through welding or lapping; - checking of the position accroding to the project.

30

2B8B

PC52 REINFORCEMENT FOR FOUNDATION (INVERTS) Paid per tonne (t) The price includes: - supply of the concrete steel; - manufacturing of bars or cases; - reinforcement transport; - handling of concrete steel, bars and cases; - mounting of bars or cases as well as their connection through welding or lapping; - checking of the position according to the project.

31

2B9A

OB37 REINFORCEMENT FOR DRILLER COLUMN OF BIG DIAMETRE Paid per tonne (t) The price includes: supply of concrete steel; - supply of pipes for control and injection; - supply of sheet for the injection barrel; - manufacturing of case sections with pipes and the injection barrel; - materials transport; - handling of reinforcement bars and cases; - mounting of the reinforcement case; - joining between the case sections; - support of the case during joinings between sections and finally during concreting; - checking of the case dimensions and of its position in the drilling hole.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 31 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

32

2C10D

2 CONCRETE CAST MONOLITH IN THE SUPERSTRUCTURE CLASS C 25/30 Paid per cubic metre (m3) The price includes: - supply of aggregates necessary to the preparation of the concrete; - supply of cement; - supply of additions; - preparation of concrete according to the prescriptions from the Technical Specifications; - transport of the concrete from the preparation station to the site and handlings; - placing in the work of the concrete. The Project and Technical Specifications will provide the class of the concrete and the aggregates grades, the quality of the cement, the additions, etc.

33

2C11

WATERPROOFING Paid per square metre (m2) The price includes: supply of materials necessary for the waterproofing; preparation; transport and handling of materials; supply of slope and levelling concrete, handling; placing in the work of the slope and levelling concrete; execution of the waterproofing; execution of the waterproofing protection; closing of the waterproofing edges with elastic materials. The project and Technical Specifications provide the dimensions, structure and materials quality that must be respected at the execution of the waterproofing.

34

2C12

CARRIAGEWAY ON THE BRIDGE Paid per square metre (m2) of surface between kerbs The price includes: - supply of materials necessary to the execution of the bridge carriageway; - preparation; - transport and handling; - execution of the carriageway. The Project and Technical Specifications provide the carriageway structure.

35

2C13A

1.00 M WIDE FOOTWAY ON SUPERSTRUCTURE Paid per linear metre (m) of footway The price includes: procurement and transport of materials necessary for carrying out the filling at footways, including precast kerbs; handling of materials; preparation of concrete, transport and placing of the filling concrete, mounting of pipes for the holes necessary to telecommunication cables; mounting of kerbs; placing of the asphalt casted on footways; carrying out of mastic cords at the asphalt edge. The price includes both the high and the normal kerb as provided in the project.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 32 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

36

2C15C

2 DEVICES FOR COVERING OF EXPANSION JOINTS - 50 MM Paid per linear metre (m) of joint The price includes: -expansion joint or of the materials of which the joint is to be executed supply; - materials transport; - joint units handlings; - joint covering device assemblage; - checking of the joint's positioning according to the project. The project or the Technical Specifications shall specify the expansion joint type. PEDESTRIAN GUARDRAIL ON SUPERSTRUCTURE Paid per linear metre (m) of guardrail The price includes: procurement of the guardrail; transport and handling of guardrail panels; assembling and mounting of guardrail panels; checking of the execution according to the project. In the project and Technical Specifications there will be specified the characteristics, the structure and the materials necessary for the execution of the guardrail.

37

2C16A

38

2C16B

DIRECTIONAL METALLIC GUARDRAIL ON SUPERSTRUCTURE Paid per linear metre (m) of guardrail The price includes: - guardrail supply; - transport and handlings of guardrail panels; - assembling and guardrail panels mounting; - execution checking according to the project. The project and the Technical Specifications shall specify the characteristics, the composition and the materials for the guardrail performance. DIRECTIONAL METALLIC GUARDRAIL VERRY HEAVY ON SUPERSTRUCTURE Paid per linear metre (m) of guardrail The price includes: procurement of the guardrail; transport and handling of guardrail panels; assembling and mounting of guardrail panels; checking of the execution according to the project. In the project and Technical Specifications there will be specified the characteristics, the structure and the materials necessary for the execution of the guardrail.

39

2C16D

40

PRECAST PRESTRESSED BEAMS WITH ADHERENT REINFORCEMENT L=21,00M H=0,93M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; 2C1A12 depositing on the platform of precast prestressed beams; beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 33 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

41

2 PRECAST PRESTRESSED BEAMS WITH ADHERENT REINFORCEMENT L=24,00M H=1,00M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; 2C1A17 depositing on the platform of precast prestressed beams; beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

42

2C1B1

PRECAST BEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=30,00M H=1,03M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; depositing on the platform of precast prestressed beams; beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

43

PRECAST BEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=27,00M H=1,03M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; depositing on the platform of precast prestressed beams; 2C1B1A beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

44

2C1B2

PRECAST BEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=24,00M H=1,60M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; depositing on the platform of precast prestressed beams; beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

PRICE DESCRIPTIONS

Page 34 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

45

2C1B3

2 PRECAST BEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=27,00M H=1,60M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; depositing on the platform of precast prestressed beams; beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

46

2C1B4

PRECAST BEAMS, PRESTRESSED AFTER FIXING L=30,00M H=1,80M Paid per piece (pcs) The price includes: supply of precast prestressed beams; transport of precast prestressed beams; handling of precast prestressed beams; depositing on the platform of precast prestressed beams; beams flitting on the platform and on the infrastructure; beams launching along the carriageway; mounting of beams; stability assurance on the platform during and after mounting ; placing on the bearing devices.

47

KERBS WITH 20X25 CM Paid per liniar metre (m) The price includes: - supplay and mounting the kerbs with seated mortar; 2C26A1 - handle and transport of the kerbs in project position to the levelling foreseed with technical specifications; - covering joints with cement plaster. KERBS WITH 25X30 CM Paid per liniar metre (m) The price includes: - supplay and mounting the kerbs with seated mortar; 2C26A2 - handle and transport of the kerbs in project position to the levelling foreseed with technical specifications; - covering joints with cement plaster. USSUALY HIGH KERBS Paid per liniar metre (m) The price includes: - supplay agregates and concret prefabricated kerbs; - transport to the working place; - work achievement 2C26B1 The work achievement includes: - preparing the mortar with cement in the concrete factory; - execution of mortar layer with 2 cm thick; - kerbs laying; - covering joints with cement mortar.

48

49

PRICE DESCRIPTIONS

Page 35 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

50

2 ENDING HIGH KERBS Paid per liniar metre (m) The price includes: - supplay agregates and concret prefabricated kerbs; - transport to working place; - work achievement 2C26B2 The work achievement includes: - preparing of cement mortar; - execution of mortar layer with 2 cm thick; - laying the new kerbs; - covering joints with cement plaster.

51

2C26C

CONCRETE STEEL PRECAST FOR METAL GUARD-RAIL Paid per piece of concrete steel precast, measured on site (pcs) The price includes: - supply of aggregates and cement; - manufacturing or supply of concrete steel precastes, including the related transport procedures; - marking aut for assemblage of concrete steel precastes with metal guard-rail at lines; - cement mortar mixing; - location of concrete steel precast with mortar assemblange and their jointing by cement mortar; - cleaning the work site; All in conformity with the lines and levels shown on the drawings or estabilished by the Engineer.

52

2C6

WIRE SBP I Paid per linear metre (m) of cable Separated prices shall be estimated with respect to the cables composition. The price includes: - SBP I cables supply; - cables transport up to the site; - cables handling; - cables assemblage at the project's positions; - tensioning and cement binder injection The project shall specify the cables composition.

53

2C7A

ACTIVE ANCHORAGE FOR WIRE SBP I Paid per piece (piece) The price includes: anchorage procurament; anchorage transportul; loading and unloading the anchorages; mounting and concrete covering of the ancorages. PASSIVE ANCHORAGE FOR WIRE SBP I Paid per piece (piece) The price includes: anchorage procurament; anchorage transportul; loading and unloading the anchorages; mounting and concrete covering of the ancorages.

54

2C7B

PRICE DESCRIPTIONS

Page 36 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

CNADNR

BY-PASS CONSTANTA TOWN

55

2C8A

2 PLANE SHUTTERING FOR THE SUPERSTRUCTURE - USUAL Paid per square metre (m2) Separate prices will be assessed, differentiated according ot the type of formworks (usual, with visible face, etc) The price includes: - supply of materials necessary to the execution of formworks; - execution of formworks; - supply of scaffoldings; - mounting and dismantling of formworks and scaffoldings; - transport and handling of formworks and scaffoldings; - checking of the dimensions of encased elements. The Project and special Technical Specifications will specify the quality of the visible face of elements.

56

2C9A

OB37 REINFORCEMENT FOR SUPERSTRUCTURE Paid per tonne (t) The price includes: - supply of concrete steel; - manufacturing of bars or cases; - transport and handling of steel concrete and bars or manufactured encases; - joinings between bars; - checking of the position according to the project. PC52 REINFORCEMENT FOR SUPERSTRUCTURE Paid per tonne (t) The price includes: - supply of concrete steel; - manufacturing of bars or cases; - transport and handling of steel concrete and bars or manufactured encases; - joinings between bars; - checking of the position according to the project.

57

2C9B

PRICE DESCRIPTIONS

Page 37 of 14

CONSILIER CONSTRUCT SRL

COD 0 1.5A 2A1 2A10 2A11 2A12 2A13 2A13A 2A13C 2A13D 2A14 2A14A 2A15 2A15A 2A16 2A17 2A18 2A18A 2A19 2A19A 2A19A1 2A19A2 2A19A2A 2A19A3 2A19A4 2A19A5 2A19A6 2A19A7 2A19A05 2A19B 2A19B1 2A19B2 2A1A 2A2 2A20 2A20A 2A21 2A21A

DESCRIERE 1 Pichetarea detaliata a drumului Marking-out the road in detail Drumuri tehnologice Technological roads Umplutura pentru profilarea albiei Filling for the water bed profiling Finisarea suprafetelor Surfaces finishing Strat drenant din balast Ballastcu grosimea de 15cm, din piatra bruta Pereu drain layer Pitching with a thickness of 15cmpiatra bruta Pereu cu grosimea de 20cm, din of coarse stone Pitching with a thickness of 20cmpiatra bruta Pereu cu grosimea de 30cm, din of coarse stone Pitching with a thickness of 30 cm of coarse stone Pereu cu grosimea de 20cm, din beton Pitching with a thickness of 20cm of concrete Reparaii pereu la sferturi de con Pitching repairing at cone-quarters Refacere pereu degradat Impruvement of degraded pitching con Reparatii rosturi pereu la sferturi de Pitching joints repairing for the cone quarters Rostuire zidarie uscata Montare dispozitive reflectorizante la parapeti Mana curenta la scarile de pe taluz Amenajari la podete in trepte amonte si aval Arrangements at culverts with steps upstream and downstream Amenajari in trepte la torenti Obtinerea terenului (exproprieri) Land acquisition agricole Achizitii terenuri (expropriations) Achizitii de teren arabil Achizitii de teren silvic (paduri) Achizitii de padure Land acquisition-forest areas Achizitii de vii Achizitii de livezi Obtinerea terenului (exproprieri) - intravilan sat Land acquisition (expropriations) Achizitii de vie nobila Land acquisition - noble vineyard Achizitii de livezi Fruits gardensintravilan Achizitii teren acquisition Achizitii terenuri neagricole Achizitii curti / constructii Achizitii terenuri neproductive Varianta provizorie de circulatie Provisional traffic variant Umpluturi la platforme Platform filling Amenajarea terenului Land arrangement Reamenajarea gropilor de imprumut Arrangement of borrow pits Protejari situri istorice Stramutari situri istorice

2A22 2A3 2A4 2A4A 2A5 2A6 2A7 2A8 2A9 2A0 2B1 2B10A 2B10B 2B10C 2B10D 2B11 2B12A 2B12B 2B13A 2B13B 2B13C1 2B13C2 2B13C3 2B14A 2B14B 2B14C 2B14D 2B14D1 2B14E 2B15A 2B15B 2B15C 2B15D 2B15E 2B15F 2B16A 2B16A1 2B16A2 2B16A3 2B16A4 2B16A5

Exproprieri extravilan Sistemul rutier la platforme Platform pavement de con Umpluturi la sferturi Fillings at cone quarters Umpluturi in fundatii Fillingsla sferturi de con Pereu at foundation Pitching at the inclusiv mana curenta Scari pe taluz, cone quarters Stairs on slopes, including hand-rail Casiuri pe taluz Side ditches onde con Demolare sfert slope Cone-quarter demolition albiei amonte si aval Sapatura pentru profilarea Digging for bed cu river forming upstream and downstream Drum de acces of beton de ciment Sapatura cu adancimea <4,00m Digging up to a depth of 4 m Armatura OB37 in elevatii OB37 reinforcement in elevations Armatura PC52 in elevatii PC52 reinforcement in elevations Plase sudate Welded wire nets Plase ancorate Cofraje pentru fundatii (radiere) Shuttering for pentru elevatii - obisnuite Cofraje plane foundations Plane shutterings for elevations - usual Cofraje curbe pentru elevatii - obisnuite Curve clasa C16/20 in piloti foratiusual Beton shuttering for elevations Concrete of C16/20 class for drilled piles Beton clasa C20/25 in piloti forati Concrete of C20/25 class for drilled piles Incercare coloane F=1080 mm Columns test D=1080 mm mm Incercare coloane F=1500 Columns test D=1500 mm metoda sonica Incercare suprastructura prin Beton clasa C6/7,5 in fundatii (radiere) Concrete of C6/7,5 in fundatiifoundations Beton clasa C8/10 class for (radiere) Concrete of C8/10 class for foundations Beton clasa C12/15 in fundatii (radiere) Concrete of C12/15 class for foundations Beton clasa C16/20 in fundatii (radiere) Concrete of C16/20 class for foundations tip R3 Beton clasa C16/20 in casete prefabricate Beton clasa C20/25 in fundatii (radiere) Concrete of C20/25 class for foundations Beton clasa C12/15 in elevatii Concrete of C12/15 class for elevations Beton clasa C16/20 in elevatii Concrete of C16/20 class for elevations Beton clasa C20/25 in elevatii Concrete of C20/25 class for elevations Beton clasa C25/30 in elevatii Concrete of C25/30 class for elevations Beton clasa C32/40 in elevatii Concrete of C32/40 class for elevations Beton clasa C40/50 in elevatii Concrete ofreazem din neopren Aparate de C40/50 class for elevations Neoprene bearing devices Aparate de reazem din neopren tip 3 (150x300x19mm) Neoprene bearing devices type 3 (150x300x19mm) Aparate de reazem din neopren tip 4 (150x300x41mm) Neoprene bearing devices type 4 (150x300x41mm) Aparate de reazem din neopren tip 13 (300x500x37,5mm) Neoprene bearing devices type 13 14 (310x500x81mm) Aparate de reazem din neopren tip (300x500x37,5mm) Neoprene bearing devices type 14 9 - fixe (230x450x41mm) Aparate de reazem din neopren tip (310x500x81mm) Neoprene bearing devices type 9 - fixed (230x450x41mm)

2B16A6 2B16A7 2B16A8 2B16A9 2B16A10 2B16A11 2B16B 2B16C1 2B16C2 2B17 2B17o 2B18 2B18A 2B18B 2B18C 2B18D 2B19 2B19A 2B2 2B20A 2B20B 2B20C 2B21 2B21A 2B22 2B23A 2B23B 2B23C 2B23D 2B23E 2B24 2B25 2B25A 2B25A1 2B25B 2B26 2B27 2B27A 2B28 2B28A

Aparate de reazem din neopren tip 10 - mobile (230x450x63mm) Neoprene bearing devices type 10 -11 - fixe (mm) Aparate de reazem din neopren tip mobiles (230x450x63mm) Neoprene bearing devices type 11 -12 - mobile (mm) Aparate de reazem din neopren tip fixed (mm) Neoprene bearing devices type 12 -7mobiles (mm) Aparate de reazem din neopren tip - fixe (mm) Neoprene bearing devices type 7- fixed (mm) (mm) Aparate de reazem din neopren tip 8 - mobile Neoprene bearing devices type 8 - mobiles (mm) Aparate de reazem din neopren tip 19 (500*600*52mm) Neoprene bearing devices type 19 teflon Aparate de reazem din neopren si (500*600*52mm) Neoprene and raylon bearingfixe Aparate de reazem metalice devices Steel bearings - immobile Aparate de reazem metalice mobile Steel din piatra -bruta Dren bearings movable Rubble stone drainbeton armat C20/25 Placi ancorate din Anchorage slabs by reinforced concrete C20/25 Placi de racordare Precast transition slabs Placi de racordare L=3.00m Precast transition slabs L=3.00m Placi de racordare L=4.00m Precast transition slabs L=4.00m Placi de racordare L=5.00m Precast transition slabs L=5.00m Placi de racordare L=6.00m Precast transition slabs L=6.00m Desfacerea imbracamintii pe culei Demounting of abutments carriageway surfacing Desfacere sistem rutier Demounting of carriageway surfacing Sapatura cu adancimea >4,00m Digging with a depth of 4.00 m and more g=25 kg/m Demontarea parapetului metalic existent Dismantling of the existing metallic guardrail with a weight of 25kg/m Demontarea parapetului metalic existent g=20 kg/m Dismantling of the existing metallic guardrail with a weight of 20 kg/m Demontarea parapetului metalic existent g=30 kg/m Dismantling pe the existing metallic guardrail with a weight of 30kg/m Hidroizolatii of culei si placile de racordare Waterproofing on the abutments and precast trasition slabs Hidroizolatii pentru ziduri de sprijin Waterproofing on retaining walls Cale pe culei Carriageway on the abutments Trotuar pe culei, latime T=1,00m Footway on abutments with a width of T = 1.00 m Trotuar pe culei, latime T=1,50m Footway on abutments with a width of T = 1.50 m Trotuar pe culei, latime T=2,00m Footway on abutments T=2,50m Trotuar pe culei, latime with a width of T = 2.00 m Footway on abutments with a width of T = 2.50 m Trotuar pe culei, latime T=3,00m Footway on abutments with a width of T = 3.00 m Torcretare infrastructuri Substructure injection of concrete Foraje Drillings Foraje D=75 mm Drillings D=75 mm Foraje D=120 mm Drillings D=120 mm Foraje D=150 mm Drillings in campmm Spituire D=150 continuu Chiselling in continuous field ancorelor Perforari pentru introducerea Punching for la parteaintroduction Gauri in fasii anchors inferioara

Holes inmatate cu mortar de ciment M100 in gauri perforate Ancore beams at inferior side Anchors caulked with cement mortar M100 in drilled holes Ancore D=12 mm matate cu rasina in gauri perforate Anchors D=12mm caulked with rezine in punched holes

2B29 2B3 2B30 2B31 2B31B 2B32 2B33 2B33A 2B34 2B35 2B36 2B37 2B38 2B39 2B40 2B41 2B42 2B4A 2B4B 2B4C 2B4D 2B4E 2B4E1 2B5 2B6 2B7 2B8 2B8A 2B8A1 2B8A2 2B8B 2B9A 2B9B 2C10A 2C10B 2C10C 2C10D 2C10E 2C10F 2C10H

Matarea fisurilor la culei si pile Cracks caulking at abutments and piers Sapatura in chesoane deschise Digging in beton caissons Demolare open elevatie Elevation concrete demolition Reconditionare aparate de reazem existente Repairing existing bearing and execution Demontarea, reconditionarea si remontarea aparatelor de reazem metalice existente Injectii pentru consolidare infrastructuri Dismounting, substructures mounting the existing metallic bearing devices Injections for repairing and consolidation Demolarea betonului din trotuare Footway concrete demolition betonului degradat Mortar special pentru refacerea Specialpentru injectii Mortar mortar for improvement of degraded concrete Mortar grounting in cracks Tencuiala Coating betoane cu mortare speciale Reparatii Repair of the concrete surfaces with special mortars Schela metalica pentru reparatii la infrastructuri Metallic schaffolding for din piatra brutato substructures Rostuire pereu existent rehabilitations Joint the placaj existent din piatra la culei si pile Rostuire existing pitching rough stone Refacerea zidariei degradate Schela metalica suspendata Curatirea betonului la infrastructuri (bancheta cuzinetilor, etc.) Forarea pilotilor de diametru mare - F=1080mm Drilling of piles with diametru mare - F=1500mmmm Forarea pilotilor de a large diametre - D= 1080 Drilling of big diametre column Forarea pilotilor de diametru mare - F=2000mm Drilling of big diametre column Forarea pilotilor de diametru =200mm Drilling of micropile diametru =880mm Forarea pilotilor de Drilling of micropile Piloti balast Piloti prefabricati Tubaj metalic pierdut pentru coloane Tuburi din beton armat pentru coloane Armturi n fundaii (radiere) Armatura OB37 in fundatii (radiere) OB37 reinforcement for foundation (inverts) Armatura OB37 in fundatii (micropiloti) OB37 reinforcement prefabricate tip R3 OB 37 8mm Otel beton in casete for micropiles Armatura PC52 in fundatii (radiere) PC52 reinforcement for forati de diametru mare Armatura OB37 in piloti foundation (inverts) OB37 reinforcement for forati de diametru mare Armatura PC52 in piloti driller column of big diametre PC52 reinforcement forsuprastructura of big diametre Beton turnat monolit in driller column clasa C12/15 Concrete cast monolith suprastructura clasa C16/20 12/15 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C20/25 16/20 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C25/30 20/25 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C32/40 25/30 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C30/37 Beton turnat monolit in in the superstructure class C32/40 Concrete cast (tip Betecin the superstructure class C 30/37 Beton special monolith 140) Special concrete

2C11 2C11A 2C12 2C13A 2C13B 2C13C 2C13D 2C14 2C15 2C15A 2C15B 2C15C 2C16A 2C16B 2C16C 2C16D 2C16E1 2C16E2 2C16F1 2C16F2 2C16G1 2C16G2

Hidroizolatie Waterproofing poduri cu KEBUROM BR 250 Hidroizolatie la KEBUROM Waterproofing Calea pe pod Carriageway on the bridge latime T=1,00m Trotuar pe suprastructura, 1.00 m wide footway on superstructure Trotuar pe suprastructura, latime T=1,50m 1.50m wide footway on superstructure Trotuar pe suprastructura, latime T=2,00m 2.00m wide footway on superstructure Trotuar pe suprastructura, latime T=2,50m 2.50m wide footway on superstructure Guri de scurgere Down pipe de acoperire a rosturilor de dilatatie Dispozitive Devices for de acoperire a rosturilor de dilatatie de 20 mm Dispozitive covering of expansion joints Devices for de acoperire a rosturilor de dilatatie de 80 mm Dispozitive covering of expansion joints - 20 mm Devices for de acoperire a rosturilor de dilatatie de 50 mm Dispozitive covering of expansion joints - 80 mm Devices metalic pietonal pe suprastructura mm Parapet for covering of expansion joints - 50 Pedestrian guardrail on superstucture Parapet metalic directional pe suprastructura Directional metallic guardrail on superstructure Parapet metalic combinat pe suprastructura Combined directional guardrailfoarte greu pe suprastructura Parapet metalic directional tip Directional metallic guardrail verry heavy on grunduit Parapet metalic pentru drum tip foarte greu, superstructure Parapet metalic pentru drum tip foarte greu, zincat Parapet metalic pentru drum tip greu, grunduit Parapet metalic pentru drum tip greu, zincat Parapet metalic pentru drum tip semigreu, grunduit Parapet metalic pentru pod din B.A.tip semigreu, zincat

2C17 2C18 2C18C 2C19 2C1A1 2C1A10

Reconditionarea parapetului metalic existent Recover of existing suprastructura Desfacerea caii pe steel handrail Dismounting of superstructure carrigeway Desfacere borduri existente Dismounting existing kerbs Demolarea betonului din trotuare Footways concrete demolition aderenta L=6,00m h=0,42m Grinzi pref. prec. cu armatura Precast prestressed armatura aderenta L=15,00m h=0,93m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=6,00m h=0,42m

Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=15.00m h=0.93m 2C1A10A Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=16,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=16.00m h=0.93m 2C1A11 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=18,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=18,00m h=0,93m 2C1A12 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=21,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=21,00m h=0,93m 2C1A13 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=0,93m 2C1A14 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=15,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=15,00m h=1,00m 2C1A15 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=18,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=18,00m h=1,00m 2C1A16 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=21,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=21,00m h=1,00m 2C1A17 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=1,00m 2C1A17A Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=1,03m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=1,03m 2C1A18 Blocuri prefabricate pentru consola de trotuar Precast blocks for cantilever footway

2C1A1A 2C1A2 2C1A3 2C1A4 2C1A5 2C1A6 2C1A7 2C1A8 2C1A9 2C1B1 2C1B1A 2C1B1B 2C1B2 2C1B3 2C1B3a 2C1B4 2C1B5 2C1B6 2C1B7 2C1B8 2C1B9 2C1C1 2C1C2 2C1C3 2C1C4 2C1C5 2C1C6 2C1C7 2C1C8 2C1C9 2C1C10 2C2 2C20 2C21 2C22 2C23 2C24 2C25 2C26A 2C26A1

Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=7,00m h=0,42m Precast prestressed armatura aderenta L=8,00m h=0,42m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=7,00m h=0,42m Precast prestressed armatura aderenta L=10,00m h=0,42m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=8,00m h=0,42m Precast prestressed armatura aderenta L=10,00m h=0,52m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=10,00m h=0,42m Precast prestressed armatura aderenta L=12,00m h=0,52m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=10,00m h=0,52m Precast prestressed armatura aderenta L=14,00m h=0,72m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=12,00m h=0,52m Precast prestressed armatura aderenta L=16,00m h=0,72m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=14,00m h=0,72m Precast prestressed armatura aderenta L=16,00m h=0,80m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=16,00m h=0,72m Precast prestressed armatura aderenta L=18,00m h=0,80m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=16,00m h=0,80m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=18,00m h=0,80m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=27,00m h=1,03m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=29,00m h=1,03m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=27,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=24,00m h=1,60m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=29,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=27,00m h=1,60m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=24,00m h=1,60m Precast beams, prestressed after fixing L=29,00m h=1,03m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=27,00m h=1,60m Precast beams, prestressed after fixing L=30,00m h=1,80m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=29,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=33,00m h=1,80m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,80m Precast beams, prestressed after fixing L=36,00m h=2,10m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=33,00m h=1,80m Precast beams, prestressed after fixing L=40,00m h=2,10m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=36,00m h=2,10m Precast beams, prestressed after L=26,00m Grinzi pref. tip special L=20,00m, fixing L=40,00m h=2,10m Custom precast beamspostcomprimate L=36,00m h=1,80m Grinzi pref. tronsonate L=20,00m, L=26,00m Precast beams, prestressed after fixing h=0,52m h=1,80m Fasii cu goluri precomprimate L=6,00m L=36,00m Precast holes beams L=6,00mL=8,00m h=0,52m Fasii cu goluri precomprimate h=0,52m Precast holes beams L=8,00mL=10,00m h=0,52m Fasii cu goluri precomprimate h=0,52m Precast holes beams L=10,00m h=0,52mh=0,52m Fasii cu goluri precomprimate L=12,00m Precast holes beams L=12,00m h=0,52mh=0,72m Fasii cu goluri precomprimate L=12,00m Precast holes beams L=12,00m h=0,72mh=0,72m Fasii cu goluri precomprimate L=14,00m Precast holes beams L=14,00m h=0,72mh=0,72m Fasii cu goluri precomprimate L=16,00m Precast holes beams L=16,00m h=0,72mh=0,80m Fsii cu goluri precomprimate L=16,00m Precast holes beams L=16,00m h=0,80mh=0,80m Fasii cu goluri precomprimate L=18,00m Precast holes beams L=18,00m h=0,80mh=0,80m Fasii cu goluri precomprimate L=12,00m Precastdin grinzi cu inima plina h=0,80m Tablier holes beams L=12,00m Demolarea betonului armat din suprastructura Demolitionsustinere a consolelor de trotuar Schele de of reinforcing concrete in superstructure Supporting scaffolds for the wark at the footway cantilevers Beton torcretat Shotcrete Ridicare tablier Elevation ofprotectia si ridicarea liniei catenare Modificare, bridge floor Modification, protection and lifting catenary line Vopsirea suprastructurilor metalice Painting of steel superstructures Inlocuire borduri 20x25cm Kerbs replace with 20x25 cm Borduri 20x25cm Kerbs with 20x25 cm

2C26A2 2C26B1 2C26B2 2C26C 2C27 2C28 2C29 2C2E1 2C2E2 2C2EB1 2C2EB2 2C2EB2A 2C2EB3 2C2EB4 2C2EB5 2C2EB6 2C2EB7 2C2EB8 2C2EB9 2C3 2C30 2C31 2C32 2C33 2C34 2C35A 2C36 2C37B 2C37C 2C38 2C39B 2C39C 2C3A 2C3B 2C3C 2C3D 2C3EB 2C3EB3 2C4 2C40A

Borduri 25x30cm Kerbs with 25x30 cm Borduri inalte curente Ussualyinalte kerbs Borduri high de capat Ending highde b.a. pentru parapet de siguranta Prefabricat kerbs Concrete steel precast for metal guard-rail Largire si consolidare tablier metalic existent Widening and consolidation existing bridge floor Schela de lucru pentru largire si consolidare tablier existent Work scaffold carucioare, trolii si tehnologie de executie Cai de ripare, for widening and consolidation existing bridge floor Shifting way, carriages,beton armat d=1500mm technology Tuburi prefabricate din winches and execution Prefabricated pipes of reinforced concrete dia=1500 mm Demontare tuburi prefabricate din beton armat d=1500mm Dismounting prefabricated pipes of reinforced concrete diam=1500 mm Grinzi metalice tip P, Lungime=15,40m, latime=5,03m Metallic beams tip P,P of 15.40 m length and 5.03 m width Grinzi metalice tpye L=15,40m, l=7,54m Metallic beams tip P,P, L=15,40m, l=7,54m Grinzi metalice type L=12,40m, l=7,54m Metallic beams tip P,P, L=12,40m, l=7,54m Grinzi metalice type L=18,40m, l=5,03m Metallic beams tip P,P, L=18,40m, l=5,03m Grinzi metalice type Lungime=18,40m, latime=7,54m Metallic beams tip P,P L=18,40m, l=7,54m Grinzi metalice type Lungime=21,40m, latime=5,03m Metallic beams tip P,P, L=21.40m, l=5.03 m Grinzi metalice type Lungime=21,40m, latime=7,54m Metallic beams tip P,P, L=21.40m, l=7.54m Grinzi metalice type Lungime=24,40m, latime=5,03m Metallic beams tip P,P, L=24.40m, l=5.03 m Grinzi metalice type Lungime=24,40m, latime=7,54m Metallicmetalic L=18,00m, latime =4,00m,m Tablier beams type P, L=24.40m, l=7.54 I40-G=92,60 kg/m Metallicdin grinzi cu zabrele Tablier deck L=18.00 m,l=4,00m, I40-G=92.60 kg/m Reparaii cu mortare speciale ale suprafeelor de beton degradate (pentru o grosime medie de 3,5cm) Montare si demontare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie Repair of the concrete surfaces with special mortars (for an average thickness of Covor din neopren de 5mm grosime la rosturi 3.5 cm) Demontare si remontare dale prefabricate Dismantling and reassembling slabs prefabricated Dale prefabricate noi din beton C20/25 Deviatori D=140 mm Metallic diverters d=140 mm cu rasini Injectii fisuri la suprastructura Injections rezine for superstructures Tensionare cable 12 C 15 Strand type cable 1912 C 15 Tensionare tension C 15 Strand type toron 1 C 15 15 Tensionare tension 19 C Tension steel 1 C 15 15 Injectare cable 12 C Strand type injection 12 C 15 Injectare cable 19 C 15 Strand typeniturilor 19 C 15 Verificarea injection Inlocuirea niturilor defecte Tensionare cable 19 C 15 Strand din tabla striata la trotuare Dulapi type tension 19 C 15 Palei metalice pentru poduri provizorii Metallic bents for temporary bridges Culei pentru poduri provizorii Abutments for temporary bridges Dale prefabricate din beton armat Teaca PEHD D=50 mm PEHD D=50 mm covering

2C40B 2C40C 2C40D 2C40E 2C41A 2C41B 2C42 2C43 2C44 2C44A 2C45A 2C45B 2C45C 2C45D 2C46 2C47

Teaca PEHD D=63 mm PEHD D=63 mm covering Teaca PEHD D=70 mm PEHD D=70 mm covering Teaca PEHD D=110 mm PEHD D=110 D=125 mm Teaca PEHD mm covering PEHD D=125 mmD=26 mm Bare tip Macalloy covering Macalloy tensional bar D=26 mm Bare tip Macalloy D=40 mm Macalloy tensional bar D=40 mm Injectii fisuri la suprastructura cu rasini epoxidice Injections rezine for superstructures Bachelitizarea suprastructurii Curatirea betoanelor din suprastructura Curatirea suprafetelor Demontare elemente prefabricate-fasii cu goluri precomprimate L=16,00m,h=0,72m prefabricate-fasii cu goluri precomprimate Demontare elemente Dismounting precast holes beams L = 16,00m; H = 0.72m L=14,00m,h=0,72m prefabricate-fasii cu goluri precomprimate Demontare elemente Dismounting precast holes beams L = 14,00m; H = 0.72m L=12,00m,h=0,72m prefabricate-fasii cu goluri precomprimate Demontare elemente Dismounting precast holes beams L = 12,00m; H = 0.72m L=18,00m,h=0,80m Travertin la coronament Dismounting precast holes beams L = 18,00m; H = 0.80m Polistiren expandat Expanded polystirene Prefabricate pentru trotuar (Lisa) Fascicule din cable SBP I Wire SBPtoron T15S Cable tip I Strand type T15S Ancoraje active pentru fascicule din SBP I Active anchorage for wire SBP I din SBP I Ancoraje pasive pentru fascicule Passive anchorage for wire SBP I Ancoraje 1F15 Anchorage 1F15 Ancoraje 12C15 Anchorage 12C15 Ancoraje 19C15 Anchorage 19C15 suprastructura - obisnuite Cofraje plane pentru Plane shuttering for the superstructure - usual Cofraje curbe pentru suprastructura - obisnuite Curve shutteringin suprastructura - usual Armatura OB37 for superstructure OB37 reinforcement for superstructure Armatura PC52 in suprastructura PC52 reinforcement ford=3 mm in suprastructura Armatura plasa sudata superstructure for superstructure Armatura plasa sudata d=5 mm in suprastructura for superstructure Confectii metalice inglobate in beton Metallic pieces integrated de concrete Parapet metalic la scarile in pe taluz Metallic guardrail at the stairs clasica (dale din beton) Trecere la nivel cu CF-solutie from the embankments Trecere la nivel cu CF-solutie moderna Pasaj la nivel cu CF-linie simpla-solutie moderna Railway level crossing - simple track - modern solution Pasaj la nivel cu CF linie dubla -solutie moderna Railway level crossing - double track - modern solution Pasaj inferior cu CF Demontarea lemnariei din poduri existente Dismounting elementelor metalice din poduri existente Demontarea of existing bridge timber Dismounting of metallic elements at existing bridges Demolarea elevatiilor din zidarie Elevations masonry demolition

2C5
2C6 2C6A 2C7A 2C7B 2C7C 2C7D 2C7E 2C8A 2C8B 2C9A 2C9B 2C9C 2C9D 2CF2 2CF3 2D1 2D2 2D2A 2D2B 2D3 2F1 2F2 2F3

2F4 2F4A 2F5 2F6 2F7 2F7A 2F8 2F9 3B1A 3B1B 3B1C 3B1D 3B1E 3B6 3B6A 3B6B 3B6C 3B6D 3B6D1 4O 4.P. 4P6A1 4P6A2 4P6A3 4P6A4 4P6A5 4P6A6 4P8A1 4P8A2 4P8A3 4P8A4 4P8A5 4P8A6 4P8B 4P8C 4P8C1 4V1 4V2 4V3 4V4

Desfacerea imbracamintii drumului existent Dismounting of existing road carriageway Sapatura fundatii burdusiri si zona supralargire Desfacerea fundatiei drumului existent Dismounting terasamentului la profilul natural al terenului Amenajarea of existing road foundation Arrangement of railway bed to shape of terenului Refacerea cadrului natural al suprafetei natural terrain Naturalsprijin de rambleu Zid de environment restoration Ripare tablier metalic L=40.00m Flitting Tevi 800mm, L=20,00m pentru sprijinire pod provizoriu D=800mm pipes, L=20,00m for temporary bridge leaning Zid de sprijin de rambleu din beton Zid de sprijin de debleu din beton Zid de sprijinde rambleu din piatra bruta Zidarie de piatra bruta in elevatia zidului de sprijin Zid de sprijin de debleu din piatra Gabioane Gabions din gabioane Sprijiniri

Gabions din gabioane pe fundatie din beton Sprijiniri support Gabions support on concrete foundation Umplutura din anrocamente Filling with gabioane Saltea din rock dykes Saltea din gabioane(2 saltele) Trotuare Footpathsde alimentare cu apa si canalizare Instalatii Retea de canalizare PVC Dn 31,5cm Retea de canalizare PVC Dn 40cm Retea de canalizare PVC Dn 50cm Retea de canalizare PAFSIN Dn 60cm Retea de canalizare PAFSIN Dn 70cm Retea de canalizare PAFSIN Dn 90cm Camine canalizare menajera pt.PVC Dn 31,5cm Camine canalizare menajera pt.PVC Dn 40cm Camine canalizare menajera pt.PVC Dn 50cm Camine canalizare menajera pt.PAFSIN Dn 60cm Camine canalizare menajera pt.PAFSIN Dn 70cm Camine canalizare menajera pt.PAFSIN Dn 90cm Camin vizitare Guri de evacuare a apei in emisar cu bazin de linistire Camin de vizitare cu bazin de linistire si statie pompare la descarcarea apelor in emisar Mutari si protejari instalatii electrice Mutari si protejari instalatii telefonice Mutari si protejari instalatii gaze Mutari si protejari instalatii apa

4V5 4P18 4P19 4P20 5A14A 5A15 5A16A 5A16B 5A16C 5A16D 5A17 5A18 5A19 5A1A 5A1B 5A1C 5A1D 5A1E 5A1F 5A1G 5A1H 5A1I 5A2 5A20 5A21 5A22 5A23 5A24 5A24A 5A24B 5A25 5A26 5A27 5A28 5A29 5A29A 5A29B 5A30A 5A30B 5A30C

Mutari si protejari conducte petrol Bazine decantoare Decanters de grasimi Separator Greasy de disipare Bazine filter out tank Dissipater tank nivelarea patului drumului Compactarea si Compaction and levelling of thede imprumut Sapatura de pamant in groapa road bed Digging in borrow pit provenit din debleu Umplutura de pamant Filling with cu pamant din depozit intermediar Umplutura earth taken from cuttings Filling fromcu pamant din groapa de yard Umplutura the intermediary storage imprumut Filling from the barrow pit Umplutura cu stanca derocata, loco santier Strat de forma din pamanturi necoezive Strat de forma din impietruirea existenta Strat de forma din pamant coeziv stabilizat mecanic cu agregate naturale Demolari zidarie si beton simplu Masonry and concrete demolition Demolari elemente din beton armat

Reinforced concrete demolition at the substructure Decaparea sistemului rutier existent Removal of the existing metalic Desfacerea parapetului pavement Metallic parapet dismounting Desfacerea parapetului din beton existent Concrete indepartare asfaltdismounting Taiere si existing parapet Cutting and take din calupuri Desfacere pavaj out the asphalte Paving dismantle of stone blocks Decaparea sistemului rutier existent la trotuare Removal of existing rigolestructure on the footway Demolare santuri si road pavate existente Existing ditchs and gutter paved demolation Demolari speciale Special demolitions Strat de forma din pamant tratat cu var Form de formasoil treated with lime Strat layer of din pamant coeziv tratat cu zgura granulata si cu var Insamantare simpla Asternerea stratului vegetal pe teren orizontal sau cu panta pana la 20% Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal Coating withtaluzurilor cu of bank slope avand inaltimea pana la 4m Imbracarea vegetal soil pamant vegetal Coating withtaluzurilor cu of bank slope upavand inaltimea intre 4m si 8m Imbracarea vegetal soil pamant vegetal to 4m height Coating with vegetalimbracarea taluzelor cu pamant vegetal Spor de pret pentru soil of bank slope height between 4-8 m Intetinera gazonului Extragerea arbustilor si puietilor de arbori Extragerea arborilor Plantari de arbusti si puieti de arbori Plantari de arbusti si puieti de arbori fara balot de pamant la radacina Plantari de arbusti si puieti de arbori cu balot de pamant la radacina Transplantari arbori cu diametrul pana la 10 cm Transplantari arbori cu diametrul 11-15 cm Transplantari arbori cu diametrul 16-20 cm

5A30D 5A31 5A31A 5A31B 5A31C 5A31D 5A32 5A32A 5A32B 5A32C 5A33A 5A33B 5A33C 5A33D 5A34 5A35 5A35A 5A35B 5A35C 5A36A 5A36B 5A36C 5A36D 5A37A 5A37A1 5A37B 5A37C 5A37D 5A37E 5A38 5A38A 5A38B 5A3A 5A3B 5A3C 5A3D 5A3E 5A3F 5A4 5A40

Transplantari arbori cu diametrul 21-25 cm Plantari pentru gard viu Plantari pentru gard viu din arbusti foiosi Plantari pentru gard viu din arbusti coniferi Plantari pentru gard viu din buxus Plantatii Plantations Drenuri transversale de acostament Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe grosime <3cm Milling of existing carriageway surfacing on a grosimecm Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe thick<3 3-6cm Milling of existing carriageway surfacing on a grosime >6cm cm Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe thickness of 3-6 Milling of existing carriageway surfacing on thick >6 cm Drenuri longitudinale sub acostament Drenuri longitudinale sub rigole/santuri Longitudinal drains under banda mediana Drenuri longitudinale sub ditch/gutter Drenuri transversale Rigola neprotejata Reprofilare santuri si rigole de pamant existente Re-formig existing earthbruta sau bolovani de rau pe fundatie de nisip Rigola pavata cu piatra ditches and gutter Pavaj cu piatra bruta sau bolovani de rau pe fundatie de beton Rubber stone/boulder pavingsectoarele cufoundation mare de 3% Pereere sanuri existente pe on concrete panta mai Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton Road shoulder gutterdin tub PAFSIN D=200 taiat pe generatoare la baza zidului Rigola semicirculara paved with precast concrete elements de debleu Rigola pavata cu beton simplu Rigola pavata 1:3 cu elemente prefabricate Paved dreptunghiulara Rigola gutter 1:3 with precast concrete elements Rectanglebeton cu gratar metalic carosabil Rigola de shoulder gutter Rigol dreptunghiulara acoperita cu placute prefabricate carosabile din beton armat prefabricata carosabila din beton armat Placuta Road shoulder gutter paved with precast concrete elements Precast concrete elements Rigola la marginea by reinforcement concrete prefabricated platesplatformei Paved ranforsata Rigol gutter at platform edge Reinfoced gutter Sant neprotejat Unprotected ditch Sant neprotejat perpendicular pe drum Unprotected ditch perpendicularly pe pat de nisip Sant protejat cu dale prefabricate on the road Protected arboriwithdiametrulconcrete elements moale Doborare ditch cu precast 10-30 cm, esenta with sand Cutting of arbori cu diametrul 10-30 10-30 cm oftare type wood Doborare treees with a diametre of cm, esenta soft Cutting of arbori cu diametrul 31-50 10-30 cm ofmoaletype wood Doborare treees with a diametre of cm, esenta hard Cutting of arbori cu diametrul 31-50 31-50 cm oftare type wood Doborare treees with a diametre of cm, esenta soft Cutting of arbori cu diametrul peste 50 cm,cm of hard type wood Doborare treees with a diametre of 31-50 esenta moale Cutting of arbori cu diametrul peste 5050 cm of softtare wood Doborare treees with a diametre >of cm, esenta type Cutting of treees with a impadurite cu 50 cm of hard type wood Defrisarea suprafetelor diametre >of tufisuri si arbusti Land clearing ofcu elemente pref. din beton Santuri pereate area with bushes and shrubs Ditches pitched with precast concrete elements

5A40A 5A40B 5A41 5A41A 5A41A1 5A41B 5A41C 5A41D 5A42A 5A42B 5A43A 5A43B 5A44A 5A44 5A45 5A45A 5A45A1 5A45B 5A45C 5A46 5A47 5A48 5A48A 5A48B 5A49 5A49A 5A49B 5A49C 5A50 5A5A 5A5B 5A5C 5A5D 5A6A 5A6B 5A6C 5A6D 5A7 5A7A 5A8

Sant de garda din elemente pref. din beton Guarding trench of prefabricated concrete elements an ranforsat Reinforcedtaluz Casiuri pe ditch Side ditches on slope a rigolei de acostament din elemente prefabricate Casiuri de descarcare Amenajari in trepte pentru descarcarea apelor in emisar Casiuri de descarcare a rigolei de acostament din piatra bruta sau bolovani de rau Rigola pe taluz din elemente prefabricate Rigola pe taluz din piatra bruta sau bolovani de rau Racorduri platforma-casiu si casiu teren din beton turnat pe loc Racorduri platforma-casiu si casiu teren din piatra bruta sau bolovani de rau Pereu din piatra bruta Pitching ofbolovanistone Pereu din rubber de rau Pitching of river boulders Canalizare pluviala Curatire rigole de acostament si casiuri de depuneri Road shoulder gutter and slide ditches clearing Refacere casiuri degradate Side ditches repairing Camine de vizitare pentru canalizare Manholes vizitare + gratar carosabil Camin de (Inspection Chambers)

Manholes (Inspection Chambers) pentru canalizare Ridicare la cota camine de vizitare Liftingde evacuare existing down pipe Gura to level of the Gura de scurgere cu sifon si depozit -carosabila Ridicare la cota gura de scurgere Lifting to level of the existing down pipe Tuburi PAFSIN la canalizarea pluviala Tuburi PAFSIN D=600 mm Tuburi PAFSIN D=150 mm Refacere barbacane inclusiv drenul din spatele zidului de sprijin Refacere barbacane Barbacane din PVC diam=110 mm Weephelediam=110 mm 110 mm Tub PVC by plastic tub Plastic la 110 a rsufltorilor de gaze, existente Ridicaretub cot mm Lifting the level of existingcu diametrul pana la 40 cm, de arbore de esenta moale Dezradacinarea cioatelor metallic grote with frame for sever network Uprooting of stumps with diametre lesspana la 40 cm, de arbore de esenta tare Dezradacinarea cioatelor cu diametrul than 40 cm,soft type wood Uprooting of stumps with diametre lesspeste 40 cm,hard type wood Dezradacinarea cioatelor cu diametrul than 40 cm, de arbore de esenta moale Uprooting of stumps with diametre greater than 40 cm,soft type wood Dezradacinarea cioatelor cu diametrul peste 40 cm, de arbore de esenta tare Uprooting of mecanica a terenului greater than 40 cm, hard type wood Scarificarea stumps with diametre Mechanical scarification of land Scarificarea mecanica a acostamentelor pe 5cm Mechanical scarification of road shoulders on 5 cm Scarificarea mecanica a acostamentelor pe 8cm Mechanical scarification of road shoulders on 8 cm Scarificarea pietruire existenta Existing ston pavement riping Curatarea terenului

Land cleaning Doborarea manuala a arborilor F10-50mm si scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor depamantului vegetal Decaparea foiase Felling broad_leaved trees and uprooting of stumps by hand Removal of top soil

5A9A 5A9B 5A9C 5A9D 5B1 5B10 5B11 5B11A 5B11B1

Sapatura de pamant la deblee in teren usor Digging inde pamant la deblee in teren mediu Sapatura easy soil Digging inde pamant la deblee in teren tare Sapatura medium soil Digging inde pamant la deblee in teren foarte tare Sapatura hard soil Digging in very hard soil Strat din balast Ballast layer din pamant tratat cu var Strat de forma Subgrade layer treated with lime Strat rutier din beton slab Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile

Fundatie din beton de ciment C6/7.5, de 10 cm grosime,la trotuare, alei de pietoni direct pe un pat pregatit 5B11B1A Beton de ciment C16/20, de 25 cm grosime,la drum Cement concrete foundation25 cm thickness thickness at the footways, Cement concrete C16/20 of C8/10 of 10 cm at the road 5B11B2 Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime,la trotuare, alei de pietoni pe un pedestrian alley substrat de nisip de 5 cm 5B11B3 Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime,la trotuare, alei de pietoni Concrete foundation, 10 cm thick at footways, pedestrian alley 5B11B4 Beton slab C8/10, de 18 cm grosime,la drum Slab concrete C8/10 of 18 cm thickness at the road Strat rutier din beton poros 5B12 5B13C1 5B13C2 5B14 5B14A 5B14B 5B14B1 5B14C 5B14C1 5B14D 5B15A 5B15B 5B15B1 5B16A 5B16B 5B16C 5B16C1 5B16D 5B17A 5B17B 5B17D 5B17D1 5B17D2 5B17D3 5B17Do 5B17E 5B19A Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp Surfacesbaz din with cationic emulsion with bituminos ) executat kg/sq.mcu bitum Strat de priming mixtur asfaltic ( anrobat rapid breaking 0.90 la cald tip D60/80 sau D80/100 i agregateanrobat bituminos ) executat la cald cu bitum Strat de baz din mixtur asfaltic ( concasate tip D60/80 sau D80/100 i agregateanrobat bituminos ) executat la cald cu bitum Strat de baz din mixtur asfaltic ( concasate-reprofilare Base course of D80/100 i mixture (bituminous wetting) hot rolled with bitumen tip D60/80 sau bituminous agregateanrobat bituminos ) executat la cald cu bitum Strat D60/80 or D80/100 and crushedconcasate -reprofiling din mixtur asfaltic type de bazof bituminous mixture((bituminous wetting) hot rolled with bitumen aggregates Base course D80/100 i agregate concasate tip D60/80 sau mixtur asfaltic cu goluri (egalizare) Strat D60/80 or D80/100 and crushed aggregates de baz din type course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with bitumen Base se aplica si pentru stratul de nivelare, daca acesta este necesar. Pretul baz din mixtur asfaltic fara goluri Strat D60/80 or D80/100 and crushed aggregates type de Se pltete la tona (t) de mixtur asfaltic pus n oper Strat de baz din mixtur asfaltic executat la cald cu bitum tip D80/100 si In pre se includ: agregatelegtur din beton asfaltic deschis agregate i fabricarea mixturii procurarea bitumului, filerului, sorturilor de(BAD25) executat la cald cu bitum tip Strat de concasate asfalticesau 80/100-reprofilare a acesteia; sau procurarea direct D60/80 legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum tip Strat de transporturile of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type Binder course aferente fabricaiei i punerii n oper; D60/80 sau 80/100 beton asfaltic deschis (BAD25)-in grosime de 6cm- executat punerea n oper. reprofiling Strat deor 80/100din legtur D60/80course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type Binder cun oper - D60/80 sau 80/100 mixturii asfaltice, verificarea grosimii i Punerea bitum tip la cald uzura din cuprinde aternerea Strat deor 80/100 mortar asfaltifc (executat la cald) cu bitum de 2.5 cm grosime D60/80course of compactat, afnrii stratului hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) of 6cm with bitumen Binder course of asphalt concrete hot rolled of 2.5 cm thickness Wearing uzura din mortar asfaltifc (executat la cald) cu bitum de 3.0 cm grosime Strat de controlarea suprafeei i corectarea ei. type D60/80 or 80/100 Wearing uzura se repet n funcie de numrul de straturi de mixtur asfaltic Aceste operaiidin mortar asfaltifc (executat la of 3.0cu bitum de 3.50 cm grosime Strat de course of asphalt concrete hot rolled cald) cm thickness care se succed i constituie stratul de baz. of 3.0 cm thickness Wearing uzura din mortar asfaltifc (executat la cald) cu bitum de 5 cm grosime of asphalt concrete hot rolled Strat de courseprobe si testarea acestora. prelevarea de Wearing course se asphalt concrete grosimea de 3,00 cm, executat din Caietul Toateantifisura din mortar asfaltic cu hot rolled of 5.0 cm thickness la cald, cu Strat operatiile of vor executa in conformitate cu specificatiile tehnice de sarcini. bitumde uzura din beton asfaltic executat la cald, cu bitum de 2.5 cm grosime Strat Wearing uzura din beton asfaltic executatrolled of 2.50 cm thickness. grosime la Strat de course of asphalt concrete hot la cald, cu bitum de 3.0 cm trotuare uzura din beton asfaltic executat la cald, 4 cm grosime Strat de Wearing course of asphalt concrete hot rolled,of cm thick thicknesson footways 3,00 cm Wearing uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre celulozice 4 cm Strat de course of hot rolled asphalt concrete 4 grosime(aducere la profil-echivalentstabilizata cu fibre celulozice de 4 cm grosime Strat de uzura din mixtura asfaltica covor 4cm) Wearing course 4 cm cm thickness stabilized with cellulose fibre thickness with cellulose fibre (bringing the profile Wearing uzura din beton asfaltic stabilized la cald, 5 cm grosime Strat de course of 4 executat to leveling tickness 4 cm Wearing uzura din beton asfaltic executat la cald,cmcm grosime Strat de course of hot rolled asphalt concrete 5 6 Wearing uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu cm (MASF16), 4 cm grosime Strat de course of hot rolled asphalt concrete 6 fibra Tratament bituminos simplu de inchidere pe imbracaminti asfaltice, la cald, cu emulsie cationica

5B19B 5B19C 5B19D 5B19E 5B19F 5B1A 5B2 5B20A 5B25 5B25A 5B26 5B26A 5B26B 5B27 5B27A 5B28 5B29 5B3 5B30 5B31 5B31A 5B32 5B32A 5B33 5B36 5B4 5B4A 5B6 5B6A 5B9 5B9A 5C10 5C10A 5C10B 5C11 5C11A 5C11B 5C12 5C12A 5C13 5C13A

Tratament bituminos simplu de inchidere pe imbracaminti asfaltice, la rece, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de intretinere pe imbracaminti asfaltice, la cald, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de intretinere pe imbracaminti asfaltice, la rece, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de asprire pe imbracaminti asfaltice, la cald, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de asprire pe imbracaminti asfaltice, la rece, cu emulsie cationica acostamente Strat din balast pe Ballast layer on amestec optimal Strat din balast shoulders Ballast foundation wich optimization mixture asfaltice, cu emulsie cationica Tratament bituminos dublu pe imbracaminti Imbracaminte din beton de ciment executata intr-un singur strat cu beton C25/30( BcR 4,5) Imbracaminte din beton de ciment executata in doua straturi cu beton C25/30 Cement pavement, cast in one layer C25/30( BcR 4,5) Cement pavement, castimbracaminti la poduri de 4cm grosime Asfalt turnat dur pentru in one layer Asfalt dur cilindrat pentru imbracaminti la poduri de 3 cm grosime Casting asphalt type hardimbracaminti labridges de 4 cm grosime Asfalt dur cilindrat pentru by cilinder for poduri 3 cm Casting asphalt typeexecutia cilinder for bridges 4 cm Asfalt turnat pentru hard by imbracamintii de 2 cm grosime la trotuare Casting asphalt on the footway, 2 cm thick. de 3 cm grosime la trotuare Asfalt turnat pentru executia imbracamintii

Casting asphalt onathe footway, 3 cm thick. Reciclarea la cald imbracamintilor bituminoase degradate Hot recycling rece a straturilor bituminoase cu adaos de ciment - 10 cm grosime Reciclarea la of damaged bituminous pavements Strat din nisip Sand layer Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri (slurry seal) Strat antifisura din geocompozit bitumat la fabricare (Elemente pentru intarzierea transmiterii fisurilor ) Ri>50KN/M,Alung spec la rupere prin intindere <34% Geogrila antifisura Anticrackings layer from geocomposite treated with bitumen in factory (Elements Beton de ciment C8/10of crackings) Ri>50KN/M, specific elongation at breaking for delaying spreading in fundatie trotuar by stretching <3...4% Beton de ciment C12/15 in fundatie Pavele prefabricate la trotuare Mortar pentru injectarea fisurilor Strat din piatra sparta Crushed piatra layer inla acostamente Strat din stone sparta the foundation Crushed stone macadam ordinar cu grosimea de 10 cm Strat rutier din layer at the shoulders Strat rutier din macadam ordinar cu grosimea de 8 cm Strat din agregate naturale stabilizate cu 4- 6% ciment Natural aggregates layer stabilized with 4- 6% cement Strat din agregate naturale stabilizate cu 4% ciment Natural aggregates layer stabilized with 4% cement Stalpi de dirijare Guideposts Stalpi de dirijare Guideposts Stlpi de dirijare Indicatori kilometrici pentru drum Kilometrical posts pentru drum Indicatori kilometrici Kilometrical posts Indicatori kilometrici Kilometrical posts Indicatori hectometrici Hectometric posts Indicatori hectometrici Hectometric posts Stalpi metalici pentru indicatoare de circulatie rutiera Steel signposts Stalpi metalici pentru indicatoare de circulatie rutiera Steel signposts

` `

5C14A 5C14A1 5C14B 5C14C 5C14D 5C14D1 5C14E 5C14F 5C15 5C15A 5C15B 5C16 5C17 5C18A 5C18A1 5C18B 5C18C 5C18C1 5C18C2 5C18D 5C18E 5C18F 5C18G 5C19A 5C19B 5C19C 5C1A 5C1A1 5C1A2 5C1A3 5C1B 5C20A 5C20A1 5C20B 5C20C 5C22C 5C22C1 5C22C10

Panouri indicatoare pentru circulatia rutiera Signing plates for road traffic Panouri indicatoare reflectorizante tip PHARE Signing plates for road traffic Panouri indicatoare pentru circulatia rutiera Signing plates for road traffic Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei lucrarilor Temporary traffic signing during works execution lucrarilor Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei Traffic signing during works execution Semnalizare rutiera la terminarea lucrarilor Traffic signing after works execution Piloti pentru dirijarea circulatiei Piles for traffic control Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei lucrarilor Temporary traffic signing during works execution Marcaje rutiere cu vopsea Marcaje rutiere cu vopsea cu microbile de sticla Road markings cu vopsea fara microbile de sticla Marcaje rutiere with glass microballs paint Marcaje rutiere cu banda din material termoplastic reflectorizant Borduri din piatra 20x25cm pe fundatie din beton C6/7,5 Stone kerbs 20x25 on concrete foundation C6/7.5 pe fundatie din beton C6/7,5 Borduri prefabricate din beton sau piatra 20x25cm

20 X 25 prefabricate din beton sau piatrkerbs on C6/7.5 Borduri cm concret/stone prefabricated 20x25 cm pe fundaie din beton (B 100) Bc 7,5 , prefabricate din beton sau piatra 20x25cm pe fundatie din nisip Borduri la intrari in curti 20 X 25 cm concret prefabricated kerbs oncm on sand foundation axes road in the Prefabricated concrete/stone pentru 20x25 C6/7.5 of the privated Demontare borduri existente kerbs suprainaltare courts Dismounting of existing kerbs for over-heaving Demontare borduri existente Ridicare la cota borduri existente Procurare borduri pref. din beton 20x25cm Procuration of precast concrete kerbs 20x25 cm pe fundatie din nisip Borduri prefabricate din beton sau piatra 10x15cm Prefabricated concrete/stone kerbspiatra 10x15cm pe fundatie din beton Borduri prefabricate din beton sau 10x15 cm on sand foundation Prefabricated concrete/stone din beton concrete foundation 10x15 cm Montare borduri prefabricate kerbs on Mounting reusable porefabricated concrete stalpi pref din b.a. Imprejmuire din panouri de sarma fixate pe kerbs Imprejmuire din panouri de sarma fixate pe stalpi metalici Imprejmuire h=2.00 m Fencing h=2m Parapete din zidarie de piatra bruta, amplasat pe rambleu Handrail half-heavycu mortar destrip, on embankment Zid din piatra bruta with simple ciment Reparatii parapeti din zidarie Reparatii zidarie existenta de debleu din piatra Parapete din zidarie de piatra bruta, amplasat pe ziduri de sprijin Handrail half-heavy with simple strip, on retaining wallslemn rotund Imprejmuire din plasa de sarma fixata pe bulumaci din Montare si demontare imprejmuire din lemn rotund de foioase; h=1,2 m Imprejmuire din plasa de sarma fixata pe stalpi din beton armat Grilaj metalic Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=11,27m, cu aripi noi din camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente Podete aval si elemente pref., lumina=3,00m, h=2.40m, B=11.32m

New culverts L=3.0 m, H=2.40 m, B=11.32 m 5C22C11 Podete noi din elemente pref., lumina=4,00m, H=2.40m, B=11.32m New culverts L=4.0 m, H=2.40 m, B=11.32 m

5C22C11A 5C22C11Ao 1 5C22C11B 5C22C11A1

Podete casetate L=3.0 m New cachetcadere laL=3.0 m Camera de culverts podete Podete casetate L=5.0 m New cachet nou L=3.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m Podet dalat culverts L=5.0 m

New culvert L=3.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m 5C22C11A2 Podet dalat nou L=2.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m New culvert L=2.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m 5C22C11B1 Podet dalat nou L=4.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m New culvert L=4.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m 5C22C11B2 Podet dalat nou L=5.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m New culvert L=5.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m 5C22C12 Accese in proprietati private Private property access 5C22C13 Podee prefabricate noi din cadre dreptunghiulare deschise tip C cu L=2,00 m, h=1.60 m i B=10.96 m, 5C22C13A Podee prefabricate noi din cadre dreptunghiulare deschise tip C cu L=2,00 m, New culverts of rectangular frames with elevation type C a clearance of 2.00 m, h=1.60 m i B=10.96 m (inlocuieste existentul) noi din length 5C22C13B Podee prefabricatem and acadre dreptunghiulare deschise tip C cu L=2,00 m, with a hight ofof rectangular frames of 10.96 New culverts 1.60 m with elevatin type C h=1.60 m idin elemente pref., lumina=4,00m, h=1.60m,a clearance of 2.00 m, B=9.00 5C22C14 Podete noi of 1.6 m and a length of 10.96, with (replace B=12.60m culverts) with a hight of rectangular frames with elevatin type C athe existingof 2.00 m, New culverts L=4.0 m, H=1.60 m, B=12.60 m clearance New culverts elemente 5C22C15 Podete noi din 1.6 m and pref., lumina=2,00m, h=2.80m, B=18.00m with a hight of a length of 9.00 m New culverts L=2.00m, H=2.80m, B=18.00m 5C22C16 Podete noi din elemente pref., lumina=4,00m, h=2.40m, B=18.00m New culverts L=4.0 m, H=2.40 m, B=18.00 m 5C22C2 Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=14,49m, cu aripi aval si camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente 5C22C3 Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=17,71m, cu aripi aval si camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente 5C22C4 Lungire de 4,83m a podetelor existente cu cadre dreptunghiulare cu lumina=2,00m, h=2,50m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22C5 Podete noi din elemente pref., lumina=3,00m, h=3,20m, L=12,88m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22C6 Podete noi din elemente pref., lumina=4,00m, h= m, B=9.00m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22C7 Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=10.00m, cu aripi aval si camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente 5C22C8 Podete noi din elemente pref., lumina=2,00m, h=1.60m, B=10.00m New culverts L=2.0 m, H=1.60 m, B=10.00 m 5C22C9 Podete noi din elemente pref., lumina=2,00m, h=1.60m, B=12.60m New culverts L=2.0 m, H=1.60 m, B=12.60 m 5C22J3 Lungire de 4,83m a podetului existent cu lumina=4,00m, h=2,80m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22J4 Lungire de 3,22m a podetului existent cu lumina=2,00m, h=1,60m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22J4.1 Lrgire podet existent cu lumina=2,00m, h=1,60m 5C22J4.2 Lrgire podet cu cadre prefabricate, partea stanga sau dreapta,L=2,00m, Lrgire de 5C22J5 B=1,20m 3,22m a podetului existent cu lumina=3,00m, h=2,40m, cu aripi aval si Existing de cadere a clearance of 2.00 m, with a hight of 1.20 m camera culverts with podetului 5C22J5 Lrgire de 3,22m aamonte existent cu lumina=3,00m, h=2,40m, cu aripi aval si camera podet existent cu lumina=3,00m, h=2,40m de cadere amonte 5C22J5.1 Lrgire 5C22J5.2 Lrgire podet cu dale prefabricate , partea stanga sau dreapta,L=3,00m, B=1.60m 5C22J5.3 Largire podet cu dale prefabricate , partea stanga sau dreapta,L=3,00m, Widening of existing culvert with a clearance of 3.00 m, with a hight of 1.60 m B=3.20m 5C22J6 Lungire de 3,22m a podetului existent cu lumina=4,00m, h=2,40m, cu aripi aval si Widening of existing culvert with a clearance of 3.00 m, with a hight of 3.20 m camera de cadere amonte 5C22J6.1 Lungire podet existent cu lumina=4,00m, h=2,40m 5C22J6.2 Largire podet cu dale prefabricate, partea stanga sau dreapta, L=4,00m, B=1.60m 5C22J6.3 Largire podet cu dale prefabricate, partea stanga sau dreapta, L=4,00m, Widening of existing culvert with a clearance of 4.00 m, with a hight of 1.60 m B=3.22m 5C22J6.4 Largire podet cu dale prefabricate, partea stanga sau dreapta, L=4,00m, B=4.84m 5C22J7 Amenajari podete existente Arrangement existing culverts L=5m Largiri podete la ambele capete 5C22N 5C23 5C23A Podete dalate la drumuri laterale L=0,50m, B=9,00m Podete dalate la drumuri laterale L=0,50m , B=4.00 m

5C23A1 5C23B 5C23B1 5C23B2 5C23B3 5C23C 5C23C1 5C23D 5C23E 5C23E1 5C23F 5C23G 5C23H 5C23I 5C23J 5C23K 5C24 5C24A 5C24B 5C25A 5C25C1 5C25C2 5C25C3 5C26A 5C26B 5C26C 5C26D 5C26E 5C26F 5C26G 5C26H 5C28 5C2A 5C2B 5C30 5C3A 5C3B 5C4A 5C4B 5C5A 5C5B

Podete dalate la drumuri laterale L=0,50m , B=9.00 m Slabbed culvertsPAFSINroads L=0.50m, B=9.00 m L=3.00 m Podete tubulare at side D=0.30m la intrari in curti Podete tubulare PAFSIN D=0.40m la intrari in curti L=3.00 m Podete tubulare PAFSIN D=0.50m la intrari in curti L=3.00 m Podete tubulare PAFSIN D=0.60m la intrari in curti L=3.00 m Podete tubulare la intrari in curti D=0,50m , B=3.00m Podete tubulare la intrari in curti D=0,50m , B=9.00 m Pipe culverts of theintrari in curti D=0,60m , B=3.00 m Podete tubulare la entrance courts D=0.50m, B=9.00m Podete tubulare la intrari in curti D=0,50m, B=3,00m Slabbed culverts intrari in curti D=0,50m, B=3,00m Podete dalate la at the entrace courts L=0.50m, B=3.00m cast in sity and precast slabs Slabbed culvertsla intrari in curticourts L=0.50m, B=3.00m cast in sity and precast Podete tubulare at the entrace D=0,75m, B=3,00m slabs Podete tubulare D=2000 mm Pipe culverts dia=2000mm Podete tubulare D=1500 mm Pipe culverts D=1500mm m Podete tubulare noi D=1,00 New pipe culverts D=1.00 m Largire podete tubulare D=1,00 m Widening new pipe culverts D=1.00 m Coronament cu timpan la podet tubular Geogril aplicat pe suport geotextil foarte subire impregnat cu bitum avnd rezistena la traciune de 50 kN/m pe ambele direcii i rezistent la temperatura Strat de separatie -geotextil Rntindere=2050 KN/m, G=400600 g/m2 minim de 100oC geotextil Rextension = 20...50 KN/m, G=400...600g/m2 Separation layer - -geotextil Rntindere=510 KN/m, G=150250 g/m2 Strat de separatie Separationintretinere curenta pe timpul executieiKN/m, G=150250 g/m2 Lucrari de layer - geotextil Rextension = 510 lucrarilor Maintenance rutiera a punctelor de lucru pentru asigurarea continuitatii circulatiei Semnalizare in time of works execution si evitarea accidentelor de circulatie si delucrarilor timpul executiei lucrarilor Semnalizare si marcaje dupa terminarea munca pe Traffic signing of working points for a fluently traffic and avoid traffic Traffic signing and markers after execution Marcaje rutiere the road accidents,withindiverse works execution Different cablurilor electrice aeriene Mutarea road markings Removal ofcablurilor electrice aeriene Protejarea airy electric cables Protection of airy electric cables Protejarea conductelor de gaz Protectioncablurilor subterane pentru telecomunicatii Montarea of gas pipes Mounting of telecommunication pentru telecomunicatii Protejarea cablurilor subterane underground cables Protection of telecommunication underground cables Protejarea conductelor de apa Protection transmitere telefonica pentru linie ingropata in pamant cu PVC tip M Sistem de of water pipes 110 mm Cablu fibra optica cu accesorii si echipamente Telephonic underground ducts system profile with PVC type M 110 mm Optical cable 20 fibre Pavaj din dale prefabricate din beton 40x40x5,5cm Prefabricatedbeton slab armat, amplasat pe ramblee Parapete din concrete block pavement 40x40x5,5cm Handrail half-heavy slab armat, amplasatembankment sprijin Parapete din beton with simple strip, on pe ziduri de Handrail half-heavy with simple strip, electrificate walls Plasa de protectie in zona caii ferate on retaining Protectiondin electric railway track area Parapete in panouri de elemente prefabricate (un stalp si doua lise la panou), amplasat pe ramblee de elemente prefabricate (un stalp si doua lise la panou), Parapete din panouri amplasat pe ziduri de sprijin lisa simpla, amplasat pe rambleu Parapet metalic semigreu cu Semi-heavy metallic guardraillisa simpla, amplasat pe ziduri de sprijin Parapet metalic semigreu cu with simple strip placed on the embankment Semi-heavy metallic guardrailcompusa) amplasat pe rambleu Parapet metalic greu (cu lisa with simple strip placed on retaining walls Heavy metallic guardrail (withcompusa) amplasat pe zidurithe embankment Parapet metalic greu (cu lisa compound strip), placed on de sprijin Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the retaining walls

5C5C 5C6 5C7 5C8 5C9 5C9A 5C9B 5C9B1 5C9C 5D1 5D1A 5D10A 5D10B 5D11A 5D11B 5D12 5D12A 5D12B 5D13 5D14 5D15 5D2 5D20 5D3 5D3A 5D4 5D5 5D5A 5D6 5D6A 5D7 5D8 5D9A 5D9B 5D9C 5D9C1 5D9D 5D9E 6A1 6A10

Parapet la scari pe taluz Parapet metalic foarte greu (cu lisa dubla) amplasat pe ziduri de sprijin Parapet metalic zincat semigreu pentru banda mediana Parapet demontabil zincat semigreu Parapet metalic zincat la marginea acostamentelor si in lungul raurilor pentru rambleu Parapet din beton tip New Jersey Concrete parapet Ney Jersey type Ecran antiorbire Screenfonoizolant Panou anti-blind Antiphonic panel de parapet tip "L" Fundatie adancita Guardrail locale la imbracaminti asfaltice Reparatii fundation type "L" Local repairing works of asphalt imbracaminti de beton Reparatii manuale a fisurilor din pavements Curatire manuala santuri de pamant Manual cleaning of earth pereate Curatire manuala santuri ditches Curatire manuala rigole de pamant Curatire manuala rigole pereate Curatire manuala podete cu lumina = 2 m Manual cleaning of culverts lumina = 4 m Curatire manuala podete cu Manual cleaning of culverts diam = 1000 mm Curatire manuala podete cu Manual cleaning of culverts existente Coronamente noi la podete d=1000 Reparatii coronamente la podete existente Supraanaltare coronamente la ziduri de sprijin Reparatii manuale crapaturi in imbracaminti asfaltice Reparatii locale (gropi) cu piatra sparta Local areas repairincrapaturi, la imbracaminti din beton de ciment Colmatari rosturi si with crushed stone Sealing joints and cracks at cement concrete course Colmatariea rosturilor mai largi de 3cm cu mortar asfaltic Refaceri dale deteriorate din beton de ciment Reparatii burdusiri, fagase, valuriri Repairingburdusiri, fagase, valuriri, pe durata executiei lucrarilor Reparatii works for settlements, wheel tracks, wavings Repairing works for settlements, wheel tracks, wavings Demolare santuri pereate Demolare santuri si rigole pavate existente Demolation existing ditches and gutter pavated Demolare rigole pereate Demolare si refacere borduri la trotuare Demolitionsi refacere trotuare dinfootway kerbs asfaltice de 3 cm grosime Demolare and reconstruction of imbracaminti Demolitionsi refacere trotuare dinfootways of asphalt pavements with 3 cm Demolare and reconstruction of beton de ciment thickness of existing sidewalks of cement concrete Removal si refacere trotuare din dale de beton Demolare Removal of existing footways of prefabricated concrete plates Desfacerea si refacerea pavajelor din calupuri de beton Demolare trotuare existente din beton asfaltic Removal oftrotuare din beton de asphalt concrete Demolare existing footways of ciment Curatirea terenului Site cleaningmecanica a terenului Scarificarea

6A11 6A12 6A12A 6A12B 6A12C 6A12D 6A13A 6A13B 6A13C 6A13D 6A13E 6A13F 6A13G 6A13H 6A13I 6A13J 6A13K 6A13L 6A13M 6A13N 6A13O 6A13P 6A13R 6A13S 6A14A 6A14B 6A14C 6A14D 6A15 6A16 6A16A 6A17 6A18 6A19 6A2 6A3 6A4 6A4A 6A4B

Sapatura manuala a stratului vegetal Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal Mechanical digging with bulldozer pentru decaparea stratuluisoil Sapatura mecanica cu buldozerul for cleaning the vegetable vegetal, teren usor Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal, teren mediu Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal, teren tare Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal, teren foarte tare Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren tare Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren foarte tare avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren tarelimitate avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren foarte tare avand adancimea de la 4-6 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren tarelimitate avand adancimea de la 4-6 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren foarte tare avand adancimea de la 0-2 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu sprijiniri, in teren tare pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu Sapatura manuala de sprijiniri, in teren foarte tare in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de pamant sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu sprijiniri, in teren tare pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de sprijiniri, in teren forte tare Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu sprijiniri, in teren tare pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu Sapatura manuala de sprijiniri, in teren forte tare mixte cu buldozerul, in teren usor Sapatura mecanica in profile Sapatura mecanica in profile mixte cu buldozerul, in teren mediu Sapatura mecanica in profile mixte cu buldozerul, in teren tare Sapatura mecanica in profile mixte cu buldozerul, in teren foarte tare Spor la orele de utilaj pentru sapatura cu buldozerul pentru transportul pamantului pe fiecaremecanica cu excavatorul pe senile Sapatura 10 m in plus Mechanical digging by excavator pe senile in spatii inguste, h< 2m Sapatura mecanica cu excavatorul Mechanical digging by excavator in pe senile cu echipanent de draglina Sapatura mecanica cu excavatorul strait areas, h< 2m Panouri de platelaj cu suport pentru deplasarea utilajelor terasiere in teren mocirlos apelor din sapatura Epuizarea Water pumping froma terenului Defrisarea manuala digging Defrisarea mecanica a terenului Doborarea manuala a arborilor Defrisare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta moale Defrisare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare

6A4C 6A4D 6A4E 6A4F 6A5 6A5A 6A5B 6A6 6A6A 6A6B 6A7 6A8 6A9 6A10A1 6A10A2 6A10A3 6A10A4 6C12A 6A12B

Defrisare arbori cu diametrul 31-50 cm, esenta moale Defrisare arbori cu diametrul 31-50 cm, esenta tare Defrisare arbori cu diametrul peste 50 cm, esenta moale Defrisare arbori cu diametrul peste 50 cm, esenta tare Scoaterea manuala a cioatelor Scoaterea manuala a cioatelor, esenta moale Scoaterea manuala a cioatelor, esenta tare Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor, esenta moale Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor, esenta tare Scoaterea cioatelor cu mijloace mecanice Scarificarea mecanica a terenului defrisat pana la 0.5 m adancime Dezradacinarea cioatelor cu explozibil Spatii parcare Spatii servicii tip S1 Spatii servicii tip S2 Centru de intretinere si coordonare ( C.I.C.) Perna de geogrila F 110/25-20/30 cu umplutura din piatra sparta in zidul de sprijin-culei Pamant armat cu geogrila MOBILIER PARCARI Banca 4 persoane Masa 4 persoane Cosuri hartie din plastic pe suport din teava

6E2A 6E4A 6E 7 6I20 6I13B 6I14A 6I14B 6I15A 6I15B DR24B R10B R13 R7 R8A

Recoltarea nuielilor sau crengilor in vederea executarii cleonajelor Executarea cleonajelor de nuiele Confectionarea saltelelor din fascine de nuiele si piatra bruta Extragere piloti de lemn Incinta de palplanse metalice Precincts of metallic sheet piles Fisa palplanselor metalice Metallic pile sheets Baterea tevilor metalice Extragerea palplanselor metalice Extraction of pile sheets Extragerea tevilor metalice Strat din piatra sparta in fundatie Crusheduzura din beton asfaltic, 4 cm grosime, cu fibre celulozice Strat de stone layer in foundation Wearing course, warm cast binder Frezarea imbracamintii asfaltice existente 3-6cm Milling oflegatura din binder (BAD25) Strat de existing carriageway surfacing Aducere la profil cu binder (BAD25)

Ancoraje pasive pentru fascicule din SBP I Passive anchorage for wire SBP I

UM 2 km km km km m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m2 m2 buc. pcs. m m m3 m3 m3 m3 ha ha m2 ha ha ha ha m2 ha ha ha ha ha ha m2 m2 m2 ha ha ha ha ha ha km km m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

PRET2007 4 208.73 27,525.12 4.87 7.31 5.95 34.84 34.84 34.84 39.17 16.37 10.18 1.56 5.62 0.00 11.87 166.80 166.80 100,352.00 8.96 43,008.00 107,520.00 19.20 164,864.00 164,864.00 127,999.99 25.60 19.20 50.74 0.00 0.00 12,902.40 0.00 573,440.00 5.16 2.87 3.27 26.81 16.20

PRET2007 4 208.73 27,525.12 4.87 7.31 5.95 34.84 34.84 34.84 39.17 16.37 10.18 1.56 5.62 0.00 11.87 166.80 166.80 100,352.00 8.96 43,008.00 107,520.00 19.20 164,864.00 164,864.00 127,999.99 25.60 19.20 50.74 0.00 0.00 12,902.40 0.00 573,440.00 5.16 2.87 3.27 26.81 16.20

ha ha m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m m m m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 t t t t t t mp m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs.

76,800.00 5.35 7.07 7.07 34.68 184.36 42.15 3.37 3.87 514,304.00 6.88 787.86 802.40 1,003.52 222.00 12.09 13.79 37.34 112.39 116.70 350.60 251.68 7.17 66.09 69.24 75.12 86.88 86.88 86.59 75.12 96.34 98.34 102.07 102.07 0.00 37.37 77.41 117.56 270.23 531.15 136.91

76,800.00 5.35 7.07 7.07 34.68 184.36 42.15 3.37 3.87 514,304.00 6.88 787.86 802.40 1,003.52 222.00 12.09 13.79 37.34 112.39 116.70 350.60 251.68 7.17 66.09 69.24 75.12 86.88 86.88 86.59 75.12 96.34 98.34 102.07 102.07 0.00 37.37 77.41 117.56 270.23 531.15 136.91

buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m3 m3 buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m2 m2 m m m m m m m m m2 m2 m m m m m m m m

207.87 237.22 363.60 130.43 203.54 203.54 60.37 3,670.17 0.00 28.62 1,431.06 680.39 179.07 258.05 322.56 460.01 15.02 15.02 15.63 6.74 2.68 6.75 8.31 8.31 17.86 60.78 115.49 153.50 208.20 243.38 58.48 0.00 72.98 158.61 215.69 5.53 1.68 21.13 2.68 2.68

207.87 237.22 363.60 130.43 203.54 203.54 60.37 3,670.17 0.00 28.62 1,431.06 680.39 179.07 258.05 322.56 460.01 15.02 15.02 15.63 6.74 2.68 6.75 8.31 8.31 17.86 60.78 115.49 153.50 208.20 243.38 58.48 0.00 72.98 158.61 215.69 5.53 1.68 21.13 2.68 2.68

m m m3 m3 m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. m m m3 m3 m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m m buc pcs t t m m t t t t t t t t t t t t t m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

15.38 20.33 45.67 25.15 56.91 66.76 42.10 58.48 26.52 3.07 23.51 26.54 4.69 1.79 102.96 26.54 3.48 177.15 253.80 0.00 118.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.22 656.22 656.22 656.22 676.03 1,018.93 1,037.04 79.47 90.66 101.07 105.66 118.44 107.26 1,204.22

15.38 20.33 45.67 25.15 56.91 66.76 42.10 58.48 26.52 3.07 23.51 26.54 4.69 1.79 102.96 26.54 3.48 177.15 253.80 0.00 118.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.22 656.22 656.22 656.22 676.03 1,018.93 1,037.04 79.47 90.66 101.07 105.66 118.44 107.26 1,204.22

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m buc. pcs. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

31.83 11.47 17.86 60.78 125.05 166.69 233.36 96.77 282.20 282.20 1,057.28 944.00 44.89 35.22 144.42 59.18 0.00 0.00 0.00 83.78 0.00 0.00 0.00 0.00 24.66 19.14 4.06 15.70 0.00 0.00 3,492.64 3,929.21 4,371.33 5,591.04 0.00 0.00 0.00 5,731.39 7,974.40 145.08

31.83 11.47 17.86 60.78 125.05 166.69 233.36 96.77 282.20 282.20 1,057.28 944.00 44.89 35.22 144.42 59.18 0.00 0.00 0.00 83.78 0.00 0.00 0.00 0.00 24.66 19.14 4.06 15.70 0.00 0.00 3,492.64 3,929.21 4,371.33 5,591.04 0.00 0.00 0.00 5,731.39 7,974.40 145.08

m m m3 m3 m m m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs.

buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. t m3 m3 m2 m2 m2 m2 buc. pcs. buc. pcs. t t m m m m

0.00 882.48 1,981.24 1,981.24 2,314.33 2,647.43 3,323.87 4,000.33 4,547.34 11,225.09 11,314.89 9,688.33 8,980.07 13,577.87 10,940.16 13,586.94 12,959.74 0.00 17,916.16 0.00 16,304.33 903.17 1,204.22 1,505.28 1,806.34 2,501.63 2,918.81 3,334.55 3,705.86 4,171.78 5,363.20 3,599.35 45.02 11.15 58.29 11,210.75 0.00 3,624.14 17.09 17.09

0.00 882.48 1,981.24 1,981.24 2,314.33 2,647.43 3,323.87 4,000.33 4,547.34 11,225.09 11,314.89 9,688.33 8,980.07 13,577.87 10,940.16 13,586.94 12,959.74 0.00 17,916.16 0.00 16,304.33 903.17 1,204.22 1,505.28 1,806.34 2,501.63 2,918.81 3,334.55 3,705.86 4,171.78 5,363.20 3,599.35 45.02 11.15 58.29 11,210.75 0.00 3,624.14 17.09 17.09

m m m m m m buc pcs t t t t t t m m m m t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t m2 m2 m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m m m buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m m m m buc pcs buc pcs buc. pcs. mp t t buc. pcs. buc pcs m m

25.63 36.87 32.97 77.86 0.00 84.15 590.64 118.56 10.22 1,109.70 1,109.70 900.57 908.34 1,336.41 1,556.40 1,556.40 1,776.40 1,776.40 2,437.12 #VALUE! 23.51 31.21 0.00 43.68 165.88 23.80 26.52 1,145.45 1,145.45 1,145.45 7.84 7.84 0.42 2.91 1,145.45 80.42 285.86 11,726.85 0.00 8.49

25.63 36.87 32.97 77.86 0.00 84.15 590.64 118.56 10.22 1,109.70 1,109.70 900.57 908.34 1,336.41 1,556.40 1,556.40 1,776.40 1,776.40 2,437.12 #VALUE! 23.51 31.21 0.00 43.68 165.88 23.80 26.52 1,145.45 1,145.45 1,145.45 7.84 7.84 0.42 2.91 1,145.45 80.42 285.86 11,726.85 0.00 8.49

m m m m m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m2 m2 buc pcs m m t t buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m2 m2 m2 m2 t t t t t t t t t t kg m3 m3 buc pcs buc. pcs. buc. pcs. m2 m2 m3 m3 t t m3 m3

9.03 9.88 10.75 12.04 203.81 225.42 28.56 7.76 3.83 3.48 217.68 217.68 217.68 217.68 42.03 4.37 167.46 23.51 2,500.20 60.93 6.78 322.56 537.60 609.28 33.12 36.70 728.41 745.47 308.65 313.82 877.85 0.90 229.38 46,080.00 41,180.16 78,059.52 1,720.32 19.86 7.48 32.33

9.03 9.88 10.75 12.04 203.81 225.42 28.56 7.76 3.83 3.48 217.68 217.68 217.68 217.68 42.03 4.37 167.46 23.51 2,500.20 60.93 6.78 322.56 537.60 609.28 33.12 36.70 728.41 745.47 308.65 313.82 877.85 0.90 229.38 46,080.00 41,180.16 78,059.52 1,720.32 19.86 7.48 32.33

m2 m2 mc m2 m2 m2 m2 m2 m2 m buc pcs. buc. pcs. m m m mc m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m2 m2 m m m m m m buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs km km km km

5.26 32.88 6.10 0.00 5.23 659.46 1,597.17 0.00 660.61 709.32 672.35 86.26 723.92 61.93 49.10 61.93 33.98 71.22 142.44 0.00 0.00 29.80 31.90 33.80 40.63 47.65 56.43 444.42 533.30 639.96 639.96 639.96 767.95 436.95 3,390.82 7,627.83 2,559.99 3,455.99 2,304.00 1,920.01

5.26 32.88 6.10 0.00 5.23 659.46 1,597.17 0.00 660.61 709.32 672.35 86.26 723.92 61.93 49.10 61.93 33.98 71.22 142.44 0.00 0.00 29.80 31.90 33.80 40.63 47.65 56.43 444.42 533.30 639.96 639.96 639.96 767.95 436.95 3,390.82 7,627.83 2,559.99 3,455.99 2,304.00 1,920.01 61.93+15%

km buc pcs buc pcs buc pcs m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m3 m3 m m m2 m2 m3 m3 m2 m2 buc pcs m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs

2,304.00 1,978.37 4,945.92 2,652.16 0.23 0.72 5.16 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39 45.02 13.92 6.71 77.31 6.45 0.00 13.92 0.00 7.38 11.51 0.00 10.61 6.62 10.82 5.98 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00

2,304.00 1,978.37 4,945.92 2,652.16 0.23 0.72 5.16 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 29.39 45.02 13.92 6.71 77.31 6.45 0.00 13.92 0.00 7.38 11.51 0.00 10.61 6.62 10.82 5.98 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00

buc pcs m m m m m m m m m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m2 m2 m m

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.00 3.43 4.89 7.38 43.15 43.15 43.15 43.15 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 36.41 0.00 21.48 21.48 46.74 0.00 74.59 0.00 74.59 79.50 8.74 8.74 37.42 9.82 11.02 9.82 11.02 18.92 20.13 2.82 67.81

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.00 3.43 4.89 7.38 43.15 43.15 43.15 43.15 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 36.41 0.00 21.48 21.48 46.74 0.00 74.59 0.00 74.59 79.50 8.74 8.74 37.42 9.82 11.02 9.82 11.02 18.92 20.13 2.82 67.81

m m m m m m m m m m m m m m buc pcs buc pcs m3 m3 m3 m3 m m m m m m buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m m m m m m m m m m m m m buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 buc. pcs. m3 m3

67.81 0.00 112.11 0.00 54.12 0.00 46.36 46.36 0.00 0.00 38.32 38.32 0.00 0.93 16.92 444.42 0.00 59.16 444.42 96.77 57.01 0.00 120.85 0.00 38.22 0.00 4.16 4.16 0.00 5.59 15.96 17.50 17.50 1.22 1.22 0.00 0.14 0.27 11.02 2.70

67.81 0.00 112.11 0.00 54.12 0.00 46.36 46.36 0.00 0.00 38.32 38.32 0.00 0.93 16.92 444.42 0.00 59.16 444.42 96.77 57.01 0.00 120.85 0.00 38.22 0.00 4.16 4.16 0.00 5.59 15.96 17.50 17.50 1.22 1.22 0.00 0.14 0.27 11.02 2.70

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 mp m3 m3 m2 m2 m2 m2 t t t t t t mc t t t t t t t t t mp t t t t t t mp m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

4.52 4.52 3.91 5.06 29.10 11.51 0.00 0.00 10.67 73.47 0.00 106.66 21.49 0.00 0.33 0.50 63.44 71.05 71.05 170.52 0.00 0.00 68.89 74.43 74.43 29.77 96.76 96.76 96.76 11.62 0.00 0.00 0.00 9.48 10.42 10.42 11.86 14.21 9.29 0.00

4.52 4.52 3.91 5.06 29.10 11.51 0.00 0.00 10.67 73.47 0.00 106.66 21.49 0.00 0.33 0.50 63.44 71.05 71.05 170.52 0.00 0.00 68.89 74.43 74.43 29.77 96.76 96.76 96.76 11.62 0.00 0.00 0.00 9.48 10.42 10.42 11.86 14.21 9.29 0.00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 mp m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 buc pcs km km buc buc pcs pcs km km buc buc pcs pcs km km buc pcs km km

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10 30.17 0.00 100.15 0.00 8.64 8.96 9.68 6.45 7.38 13.16 17.76 31.90 0.00 5.30 5.25 0.00 80.46 17.32 0.00 37.80 44.61 0.00 0.00 50.75 50.75 0.00 89.74 9.72 63.39 126.79 0.00 8.37 167.44 20.44 613.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10 30.17 0.00 100.15 0.00 8.64 8.96 9.68 6.45 7.38 13.16 17.76 31.90 0.00 5.30 5.25 0.00 80.46 17.32 0.00 37.80 44.61 0.00 0.00 50.75 50.75 0.00 89.74 9.72 63.39 126.79 0.00 8.37 167.44 20.44 613.29

buc pcs mp km set km km km km h h set km echiv equiv km km echiv equiv km km echiv equiv km m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mc m m m m m m m m m m m buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs.

42.15 125.44 125.44 5,769.62 1,096.70 1,175.04 2.06 5,769.62 2,017.08 2,017.08 2,017.08 0.00 0.00 13.03 13.03 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 4.44 0.00 0.00 40.28 118.43 98.69 29.60 29.60 118.43 0.00 23.80 0.00 17.20 0.00 0.00 16,486.40 21,413.68

42.15 125.44 125.44 5,769.62 1,096.70 1,175.04 2.06 5,769.62 2,017.08 2,017.08 2,017.08 0.00 0.00 13.03 13.03 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 4.44 0.00 0.00 40.28 118.43 98.69 29.60 29.60 118.43 0.00 23.80 0.00 17.20 0.00 0.00 16,486.40 21,413.68

buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m m m m m m

21,859.53 2,072.25 39,145.88 21,859.53 14,622.72 30,502.71 39,145.88 235.40 13,619.20 14,622.72 13,619.20 19,611.65 26,658.28 34,050.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,619.20 0.00 13,619.20 13,619.20 0.00 9,544.25 5,450.55 5,450.55 9,380.79 10,506.48 6,922.85 4,441.29 7,027.51 27,306.45 8,393.73 5,314.36 8,181.56 11,573.45 301.06 7,870.46 259.88 232.04

21,859.53 2,072.25 39,145.88 21,859.53 14,622.72 30,502.71 39,145.88 235.40 13,619.20 14,622.72 13,619.20 19,611.65 26,658.28 34,050.02 0.00 0.00 0.00 0.00 13,619.20 0.00 13,619.20 13,619.20 0.00 9,544.25 5,450.55 5,450.55 9,380.79 10,506.48 6,922.85 4,441.29 7,027.51 27,306.45 8,393.73 5,314.36 8,181.56 11,573.45 301.06 7,870.46 259.88 232.04

buc pcs m m m m m m m m m m buc pcs m m buc pcs buc pcs buc pcs m m m m m m m buc 86 m2 m2 m2 m2 m2 m2 km

1,131.11 174.18 0.00 0.00 0.00 125.73 259.88 232.04 259.88 377.18 259.88 0.00 341.38 456.96 675.58 262.15 4.60 6.02 2.41 13.25 1,096.70 2,017.08 5.16 0.00 0.00 0.00 46.16 0.00 28.10 32.97 49,860.61 0.00 0.00 0.00 88.88 0.00 0.00 59.14 83.21 42.46 81.61

1,131.11 174.18 0.00 0.00 0.00 125.73 259.88 232.04 259.88 377.18 259.88 0.00 341.38 456.96 675.58 262.15 4.60 6.02 2.41 13.25 1,096.70 2,017.08 5.16 0.00 0.00 0.00 46.16 0.00 28.10 32.97 49,860.61 0.00 0.00 0.00 88.88 0.00 0.00 59.14 83.21 42.46 81.61

kmkm echiv equiv. km m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m km km m2 m2 m m m m buc pcs m m m m m m m m m m m m

kg m m m m m m m m m m m m m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m m mp m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m3 m3 m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2.54 0.00 60.64 66.66 75.62 95.99 40.57 48.38 81.72 10.74 12.32 0.91 0.85 0.00 0.85 3.77 7.55 9.35 67.67 0.00 17.09 0.00 3.53 5.82 6.52 14.89 34.68 34.68 0.00 30.97 0.00 7.53 28.42 0.00 11.00 11.00 2.01 0.00 0.27 0.00

2.54 0.00 60.64 66.66 75.62 95.99 40.57 48.38 81.72 10.74 12.32 0.91 0.85 0.00 0.85 3.77 7.55 9.35 67.67 0.00 17.09 0.00 3.53 5.82 6.52 14.89 34.68 34.68 0.00 30.97 0.00 7.53 28.42 0.00 11.00 11.00 2.01 0.00 0.27 0.00

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 h h m2 m2 ha ha buc pcs buc pcs buc pcs

0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 6.34 7.47 9.66 9.82 11.90 14.16 12.27 15.44 17.40 9.90 11.26 13.96 14.09 16.66 19.41 15.33 21.08 23.44 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 3.20 3.20 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 6.34 7.47 9.66 9.82 11.90 14.16 12.27 15.44 17.40 9.90 11.26 13.96 14.09 16.66 19.41 15.33 21.08 23.44 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 3.20 3.20 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs ha ha ha ha buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs mc mc

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,652,160.00 4,064,256.00 4,064,256.00 2,107,151.37 52.31 38.52 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,652,160.00 4,064,256.00 4,064,256.00 2,107,151.37 52.31 38.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 8.19 53.90 6.52 110.10 0.00 44.70 0.00 15.68 26.66 7.17 4.36 56.33 56.33

buc buc buc

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mp mp m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m m m2 m2 m m m3 m3 mp mp t t

2.82 8.19 53.90 6.52 110.10 0.00 44.70 0.00 15.68 26.66 7.17 4.36 56.33 56.33

buc. pcs.

0.00 6.78

0.00 6.78

COD 0 1.5A 2A1 2A10 2A11 2A12 2A13 2A13A 2A13C 2A13D 2A14 2A14A 2A15 2A15A 2A16 2A17 2A18 2A18A 2A19 2A19A 2A19A1 2A19A2 2A19A2A 2A19A3 2A19A4 2A19A5 2A19A6 2A19A7 2A19A05 2A19B 2A19B1 2A19B2 2A1A 2A2 2A20 2A20A 2A21 2A21A 2A22 2A3 2A4 2A4A 2A5 2A6 2A7 2A8 2A9 2A0 2B1 2B10A 2B10B 2B10C 2B10D 2B11 2B12A 2B12B 2B13A 2B13B 2B13C1

DESCRIERE 1 Pichetarea detaliata a drumului Marking-out the road in detail Drumuri tehnologice Technological roads Umplutura pentru profilarea albiei Filling for the water bed profiling Finisarea suprafetelor Surfaces finishing Strat drenant din balast

UM 2 km km km km m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m

EURO/UM PRET 31.10.2006 3 4 163.07 208.73 21,504.00 3.81 5.71 4.65 27.22 27.22 27.22 30.60 12.79 7.95 1.22 4.39 9.27 130.31 0.00 78,400.00 7.00 33,600.00 84,000.00 15.00 128,800.00 128,800.00 100,000.00 20.00 15.00 39.64 27,525.12 4.87 7.31 5.95 34.84 34.84 34.84 39.17 16.37 10.18 1.56 5.62 0.00 11.87 166.80 0.00 100,352.00 8.96 43,008.00 107,520.00 19.20 164,864.00 164,864.00 127,999.99 25.60 19.20 50.74 0.00 0.00 10,080.00 448,000.00 4.03 2.24 2.55 20.94 12.66 60,000.00 4.18 5.52 5.52 27.09 144.03 32.93 2.63 3.02 401,800.00 5.38 615.52 626.88 784.00 0.00 9.44 10.77 29.17 87.81 91.17 273.91 12,902.40 0.00 573,440.00 5.16 2.87 3.27 26.81 16.20 76,800.00 5.35 7.07 7.07 34.68 184.36 42.15 3.37 3.87 514,304.00 6.88 787.86 802.40 1,003.52 0.00 12.09 13.79 37.34 112.39 116.70 350.60

Ballastcu grosimea de 15cm, din piatra bruta Pereu drain layer Pitching with a thickness of 15cmpiatra bruta Pereu cu grosimea de 20cm, din of coarse stone Pitching with a thickness of 20cmpiatra bruta Pereu cu grosimea de 30cm, din of coarse stone Pitching with a thickness of 30 cm of coarse stone Pereu cu grosimea de 20cm, din beton Pitching with a thickness of 20cm of concrete Reparaii pereu la sferturi de con Pitching repairing at cone-quarters Refacere pereu degradat Impruvement of degraded pitching con Reparatii rosturi pereu la sferturi de Pitching joints repairing for the cone quarters Rostuire zidarie uscata Montare dispozitive reflectorizante la parapeti Mana curenta la scarile de pe taluz Amenajari la podete in trepte amonte si aval Arrangements at culverts with steps upstream and downstream Amenajari in trepte la torenti Obtinerea terenului (exproprieri) Land acquisition agricole Achizitii terenuri (expropriations) Achizitii de teren arabil Achizitii de teren silvic (paduri) Achizitii de padure Land acquisition-forest areas Achizitii de vii Achizitii de livezi Obtinerea terenului (exproprieri) - intravilan sat Land acquisition (expropriations) Achizitii de vie nobila Land acquisition - noble vineyard Achizitii de livezi Fruits gardensintravilan Achizitii teren acquisition Achizitii terenuri neagricole Achizitii curti / constructii Achizitii terenuri neproductive Varianta provizorie de circulatie Provisional traffic variant Umpluturi la platforme

m m2 m2 buc. pcs. m m m3 m3 m3 m3 ha ha m2 ha ha ha ha m2 ha ha ha ha ha ha m2 m2 m2 ha ha ha ha ha ha km km m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ha ha m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m m m m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 t t t t t t mp m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Platform filling Amenajarea terenului Land arrangement Reamenajarea gropilor de imprumut Arrangement of borrow pits Protejari situri istorice Stramutari situri istorice Exproprieri extravilan Sistemul rutier la platforme Platform pavement de con Umpluturi la sferturi Fillings at cone quarters Umpluturi in fundatii Fillingsla sferturi de con Pereu at foundation

Pitching at the inclusiv mana curenta Scari pe taluz, cone quarters Stairs on slopes, including hand-rail Casiuri pe taluz

Side ditches onde con Demolare sfert slope Cone-quarter demolition albiei amonte si aval Sapatura pentru profilarea Digging for bed cu river forming upstream and downstream Drum de acces of beton de ciment Sapatura cu adancimea <4,00m Digging up to a depth of 4 m Armatura OB37 in elevatii OB37 reinforcement in elevations Armatura PC52 in elevatii PC52 reinforcement in elevations Plase sudate Welded wire nets Plase ancorate Cofraje pentru fundatii (radiere) Shuttering for pentru elevatii - obisnuite Cofraje plane foundations Plane shutterings for elevations - usual Cofraje curbe pentru elevatii - obisnuite Curve clasa C16/20 in piloti foratiusual Beton shuttering for elevations Concrete of C16/20 class for drilled piles Beton clasa C20/25 in piloti forati Concrete of C20/25 class for drilled piles Incercare coloane =1080 mm Columns test D=1080 mm

2B13C2 2B13C3 2B14A 2B14B 2B14C 2B14D 2B14E 2B15A 2B15B 2B15C 2B15D 2B15E 2B15F 2B16A 2B16A1 2B16A2 2B16A3 2B16A4 2B16A5 2B16A6 2B16A7 2B16A8 2B16A9 2B16A10 2B16A11 2B16B 2B16C1 2B16C2 2B17 2B17o 2B18 2B18A 2B18B 2B18C 2B18D 2B19 2B19A 2B2 2B20A 2B20B 2B20C 2B21 2B21A 2B22 2B23A 2B23B 2B23C 2B23D 2B23E 2B24 2B25 2B25A 2B25A1 2B25B 2B26 2B27 2B27A 2B28 2B28A 2B29 2B3

Incercare coloane =1500 mm Columns test D=1500 mm metoda sonica Incercare suprastructura prin Beton clasa C6/7,5 in fundatii (radiere) Concrete of C6/7,5 in fundatiifoundations Beton clasa C8/10 class for (radiere)

m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

196.63 5.60 51.63 54.10 58.69 67.87 67.65 58.69 75.26 76.83 79.74 79.74 29.20 60.48 91.84 211.12 414.96 106.96 162.40 185.33 284.07 101.90 159.02 648.00 47.16 2,867.32 26.61 1,431.06 531.55 139.90 201.60 252.00 359.39 11.74 11.74 12.21 5.26 2.09 5.28 6.50 6.50 13.96 47.49 90.23 119.92 162.66 190.14 45.68 57.02 123.91 168.51 4.32 1.31 16.50 2.09 2.09 12.01 15.88

251.68 7.17 66.09 69.24 75.12 86.88 86.59 75.12 96.34 98.34 102.07 102.07 0.00 37.37 77.41 117.56 270.23 531.15 136.91 207.87 237.22 363.60 130.43 203.54 829.44 60.37 3,670.17 0.00 28.62 1,831.75 680.39 179.07 258.05 322.56 460.01 15.02 15.02 15.63 6.74 2.68 6.75 8.31 8.31 17.86 60.78 115.49 153.50 208.20 243.38 58.48 0.00 72.98 158.61 215.69 5.53 1.68 21.13 2.68 2.68 15.38 20.33

Concrete of C8/10 class for foundations Beton clasa C12/15 in fundatii (radiere) Concrete of C12/15 class for foundations Beton clasa C16/20 in fundatii (radiere) Concrete of C16/20 class for foundations Beton clasa C20/25 in fundatii (radiere) Concrete of C20/25 class for foundations Beton clasa C12/15 in elevatii Concrete of C12/15 class for elevations Beton clasa C16/20 in elevatii Concrete of C16/20 class for elevations Beton clasa C20/25 in elevatii Concrete of C20/25 class for elevations Beton clasa C25/30 in elevatii Concrete of C25/30 class for elevations Beton clasa C32/40 in elevatii Concrete of C32/40 class for elevations Beton clasa C40/50 in elevatii Concrete ofreazem din neopren Aparate de C40/50 class for elevations Neoprene bearing devices Aparate de reazem din neopren tip 3 (150x300x19mm) Neoprene bearing devices type 3 (150x300x19mm) Aparate de reazem din neopren tip 4 (150x300x41mm) Neoprene bearing devices type 4 (150x300x41mm) Aparate de reazem din neopren tip 13 (300x500x37,5mm) Neoprene bearing devices type 13 14 (310x500x81mm) Aparate de reazem din neopren tip (300x500x37,5mm) Neoprene bearing devices type 14 9 - fixe (230x450x41mm) Aparate de reazem din neopren tip (310x500x81mm) Neoprene bearing devices type 9 - fixedmobile (230x450x63mm) Aparate de reazem din neopren tip 10 - (230x450x41mm) Neoprene bearing devices type 10 -11 - fixe (mm) Aparate de reazem din neopren tip mobiles (230x450x63mm) Neoprene bearing devices type 11 -12 - mobile (mm) Aparate de reazem din neopren tip fixed (mm) Neoprene bearing devices type 12 -7mobiles (mm) Aparate de reazem din neopren tip - fixe (mm) Neoprene bearing devices type 7- fixed (mm) (mm) Aparate de reazem din neopren tip 8 - mobile Neoprene bearing devices type 8 - mobiles (mm) Aparate de reazem din neopren tip 19 (500*600*52mm) Neoprene bearing devices type 19 teflon Aparate de reazem din neopren si (500*600*52mm) Neoprene and raylon bearingfixe Aparate de reazem metalice devices Steel bearings - immobile Aparate de reazem metalice mobile Steel din piatra -bruta Dren bearings movable Rubble stone drainbeton armat C20/25 Placi ancorate din Anchorage slabs by reinforced concrete C20/25 Placi de racordare Precast transition slabs Placi de racordare L=3.00m Precast transition slabs L=3.00m Placi de racordare L=4.00m Precast transition slabs L=4.00m Placi de racordare L=5.00m Precast transition slabs L=5.00m Placi de racordare L=6.00m Precast transition slabs L=6.00m Desfacerea imbracamintii pe culei Demounting of abutments carriageway surfacing Desfacere sistem rutier Demounting of carriageway surfacing Sapatura cu adancimea >4,00m Digging with a depth of 4.00 m and more g=25 kg/m Demontarea parapetului metalic existent Dismantling parapetului metalic existent g=20 kg/m Demontareaof the existing metallic guardrail with a weight of 25kg/m Dismantling of the existing metallic guardrail with a weight of 20 kg/m Demontarea parapetului metalic existent g=30 kg/m Dismantling pe the existing metallic guardrail with a weight of 30kg/m Hidroizolatii of culei si placile de racordare Waterproofing on the abutments and precast trasition slabs Hidroizolatii pentru ziduri de sprijin Waterproofing on retaining walls Cale pe culei Carriageway on the abutments Trotuar pe culei, latime T=1,00m Footway on abutments with a width of T = 1.00 m Trotuar pe culei, latime T=1,50m Footway on abutments with a width of T = 1.50 m Trotuar pe culei, latime T=2,00m Footway on abutments T=2,50m Trotuar pe culei, latime with a width of T = 2.00 m Footway on abutments with a width of T = 2.50 m Trotuar pe culei, latime T=3,00m Footway on abutments with a width of T = 3.00 m Torcretare infrastructuri Substructure injection of concrete Foraje Drillings Foraje D=75 mm Drillings D=75 mm Foraje D=120 mm Drillings D=120 mm Foraje D=150 mm Drillings in campmm Spituire D=150 continuu Chiselling in continuous field ancorelor Perforari pentru introducerea Punching for la parteaintroduction Gauri in fasii anchors inferioara Holes inmatate cu mortar de ciment M100 in gauri perforate Ancore beams at inferior side Anchors caulked with cement mortar M100 in drilled holes Ancore D=12 mm matate cu rasina in gauri perforate Anchors fisurilor la caulked pile rezine in punched holes Matarea D=12mm culei si with Cracks caulking at abutments and piers Sapatura in chesoane deschise Digging in open caissons

m3 m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m3 m3 buc

pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m2 m2 m m m m m m m m m2 m2 m m m m m m m m m m m3 m3

2B30 2B31 2B31B 2B32 2B33 2B33A 2B34 2B35 2B36 2B37 2B38 2B39 2B40 2B41 2B42 2B4A 2B4B 2B4C 2B4D 2B4E 2B4E1 2B5 2B6 2B7 2B8 2B8A 2B8A1 2B8B 2B9A 2B9B 2C10A 2C10B 2C10C 2C10D 2C10E 2C10F 2C10H 2C11 2C11A 2C12 2C13A 2C13B 2C13C 2C13D 2C14 2C15 2C15A 2C15B 2C15C 2C16A 2C16B 2C16C 2C16D 2C16E1 2C16E2 2C16F1 2C16F2 2C16G1 2C16G2

Demolare beton elevatie Elevation concrete demolition Reconditionare aparate de reazem existente

Repairing existing bearing and execution Demontarea, reconditionarea si remontarea aparatelor de reazem metalice existente Injectii pentru consolidare infrastructuri Dismounting, substructures consolidation existing metallic bearing devices Injections for repairing and mounting the Demolarea betonului din trotuare Footway concrete demolition betonului degradat Mortar special pentru refacerea Specialpentru injectii Mortar mortar for improvement of degraded concrete Mortar grounting in cracks Tencuiala Coating betoane cu mortare speciale Reparatii Repair of the concrete surfaces with special mortars Schela metalica pentru reparatii la infrastructuri

m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. m m m3 m3 m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m

35.68 19.65 44.46 52.16 32.89 45.68 20.72 2.40 18.37 20.73 3.66 1.40 80.44 20.73 2.72 138.40 198.28 0.00 92.47 0.00 0.00

45.67 25.15 56.91 66.76 42.10 58.48 26.52 3.07 23.51 26.54 4.69 1.79 102.96 26.54 3.48 177.15 253.80 0.00 118.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Metallic schaffolding for din piatra brutato substructures Rostuire pereu existent rehabilitations Joint the placaj existent din piatra la culei si pile Rostuire existing pitching rough stone Refacerea zidariei degradate Schela metalica suspendata Curatirea betonului la infrastructuri (bancheta cuzinetilor, etc.) Forarea pilotilor de diametru mare - =1080mm Drilling of piles with diametru mare - =1500mmmm Forarea pilotilor de a large diametre - D= 1080 Drilling of big diametre column Forarea pilotilor de diametru mare - =2000mm Drilling of big diametre column Forarea pilotilor de diametru =200mm Drilling of micropile diametru =880mm Forarea pilotilor de Drilling of micropile Piloti balast Piloti prefabricati Tubaj metalic pierdut pentru coloane Tuburi din beton armat pentru coloane Armturi n fundaii (radiere) Armatura OB37 in fundatii (radiere) OB37 reinforcement for foundation (inverts) Armatura OB37 in fundatii (micropiloti) OB37 reinforcement for micropiles Armatura PC52 in fundatii (radiere) PC52 reinforcement for forati de diametru mare Armatura OB37 in piloti foundation (inverts) OB37 reinforcement for forati de diametru mare Armatura PC52 in piloti driller column of big diametre PC52 reinforcement forsuprastructura of big diametre Beton turnat monolit in driller column clasa C12/15 Concrete cast monolith suprastructura clasa C16/20 12/15 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C20/25 16/20 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C25/30 20/25 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C32/40 25/30 Beton turnat monolit in in the superstructure class C Concrete cast monolith suprastructura clasa C30/37 Beton turnat monolit in in the superstructure class C32/40 Concrete cast (tip Betecin the superstructure class C 30/37 Beton special monolith 140) Special concrete Hidroizolatie Waterproofing poduri cu KEBUROM BR 250 Hidroizolatie la KEBUROM Waterproofing Calea pe pod Carriageway on the bridge latime T=1,00m Trotuar pe suprastructura, 1.00 m wide footway on superstructure Trotuar pe suprastructura, latime T=1,50m 1.50m wide footway on superstructure Trotuar pe suprastructura, latime T=2,00m 2.00m wide footway on superstructure Trotuar pe suprastructura, latime T=2,50m 2.50m wide footway on superstructure Guri de scurgere Down pipe de acoperire a rosturilor de dilatatie Dispozitive Devices for de acoperire a rosturilor de dilatatie de 20 mm Dispozitive covering of expansion joints Devices for de acoperire a rosturilor de dilatatie de 80 mm Dispozitive covering of expansion joints - 20 mm Devices for de acoperire a rosturilor de dilatatie de 50 mm Dispozitive covering of expansion joints - 80 mm Devices metalic pietonal pe suprastructura mm Parapet for covering of expansion joints - 50 Pedestrian guardrail on superstucture Parapet metalic directional pe suprastructura Directional metallic guardrail on superstructure Parapet metalic combinat pe suprastructura Combined directional guardrailfoarte greu pe suprastructura Parapet metalic directional tip Directional metallic guardrail verry heavy on superstructure Parapet metalic pentru drum tip foarte greu, grunduit Parapet metalic pentru drum tip foarte greu, zincat Parapet metalic pentru drum tip greu, grunduit Parapet metalic pentru drum tip greu, zincat Parapet metalic pentru drum tip semigreu, grunduit Parapet metalic pentru pod din B.A.tip semigreu, zincat

m buc pcs t t m m t t t t t t t t

512.67 512.67 512.67 528.15 796.04 810.19 62.09 70.82 78.96 82.54 92.53 83.80 940.80 24.86 8.96 13.96 47.49 97.70 130.23 182.32 75.60 220.47 220.47 826.00 737.50 35.07 27.52 112.83 46.23

656.22 656.22 656.22 676.03 1,018.93 1,037.04 79.47 90.66 101.07 105.66 118.44 107.26 1,204.22 31.83 11.47 17.86 60.78 125.05 166.69 233.36 96.77 282.20 282.20 1,057.28 944.00 44.89 35.22 144.42 59.18 0.00 0.00 0.00

t t t m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m

m m m buc. pcs. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

65.45

83.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2C17 2C18 2C18C 2C19 2C1A1 2C1A10

Reconditionarea parapetului metalic existent Recover of existing suprastructura Desfacerea caii pe steel handrail Dismounting of superstructure carrigeway Desfacere borduri existente Dismounting existing kerbs Demolarea betonului din trotuare

Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=15.00m h=0.93m 2C1A10A Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=16,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=16.00m h=0.93m 2C1A11 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=18,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=18,00m h=0,93m 2C1A12 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=21,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=21,00m h=0,93m 2C1A13 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=0,93m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=0,93m 2C1A14 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=15,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=15,00m h=1,00m 2C1A15 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=18,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=18,00m h=1,00m 2C1A16 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=21,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=21,00m h=1,00m 2C1A17 Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=1,00m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=1,00m 2C1A17A Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=24,00m h=1,03m Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=24,00m h=1,03m 2C1A18 Blocuri prefabricate pentru consola de trotuar Precast blocks for cantilever footway 2C1A1A Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=7,00m h=0,42m Precast prestressed armatura aderenta L=8,00m h=0,42m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=7,00m h=0,42m 2C1A2 Precast prestressed armatura aderenta L=10,00m h=0,42m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=8,00m h=0,42m 2C1A3 Precast prestressed armatura aderenta L=10,00m h=0,52m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=10,00m h=0,42m 2C1A4 Precast prestressed armatura aderenta L=12,00m h=0,52m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=10,00m h=0,52m 2C1A5 Precast prestressed armatura aderenta L=14,00m h=0,72m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=12,00m h=0,52m 2C1A6 Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=14,00m h=0,72m Grinzi pref. prec. cu armatura aderenta L=16,00m h=0,72m 2C1A7 Precast prestressed armatura aderenta L=16,00m h=0,80m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=16,00m h=0,72m 2C1A8 Precast prestressed armatura aderenta L=18,00m h=0,80m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=16,00m h=0,80m 2C1A9 Precast prestressed beams with adherent reinforcement L=18,00m h=0,80m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,03m 2C1B1 Precast beams, prestressed after fixing L=30,00m h=1,03m 2C1B1A Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=27,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=27,00m h=1,03m 2C1B1B Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=29,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=24,00m h=1,60m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=29,00m h=1,03m 2C1B2 Precast beams, prestressed after fixing L=27,00m h=1,60m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=24,00m h=1,60m 2C1B3 Precast beams, prestressed after fixing L=27,00m h=1,60m 2C1B3a Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=29,00m h=1,03m Precast beams, prestressed after fixing L=30,00m h=1,80m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=29,00m h=1,03m 2C1B4 Precast beams, prestressed after fixing L=33,00m h=1,80m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=30,00m h=1,80m 2C1B5 Precast beams, prestressed after fixing L=36,00m h=2,10m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=33,00m h=1,80m 2C1B6 Precast beams, prestressed after fixing L=40,00m h=2,10m Grinzi pref. tronsonate postcomprimate L=36,00m h=2,10m 2C1B7 Precast beams, prestressed after L=26,00m Grinzi pref. tip special L=20,00m, fixing L=40,00m h=2,10m 2C1B8 Custom precast beamspostcomprimate L=36,00m h=1,80m Grinzi pref. tronsonate L=20,00m, L=26,00m 2C1B9 Precast beams, prestressed after fixing h=0,52m h=1,80m Fasii cu goluri precomprimate L=6,00m L=36,00m 2C1C1 Precast holes beams L=6,00mL=8,00m h=0,52m Fasii cu goluri precomprimate h=0,52m 2C1C2 Precast holes beams L=8,00mL=10,00m h=0,52m Fasii cu goluri precomprimate h=0,52m 2C1C3 Precast holes beams L=10,00m h=0,52mh=0,52m Fasii cu goluri precomprimate L=12,00m 2C1C4 Precast holes beams L=12,00m h=0,52mh=0,72m Fasii cu goluri precomprimate L=12,00m 2C1C5 Precast holes beams L=12,00m h=0,72mh=0,72m Fasii cu goluri precomprimate L=14,00m 2C1C6 Precast holes beams L=14,00m h=0,72mh=0,72m Fasii cu goluri precomprimate L=16,00m 2C1C7 Precast holes beams L=16,00m h=0,72mh=0,80m Fsii cu goluri precomprimate L=16,00m 2C1C8 Precast holes beams L=16,00m h=0,80mh=0,80m Fasii cu goluri precomprimate L=18,00m 2C1C9 Precast holes beams L=18,00m h=0,80m 2C1C10 Fasii cu goluri precomprimate L=12,00m h=0,80m Precastdin grinzi cu inima plina h=0,80m Tablier holes beams L=12,00m 2C2 Demolarea betonului armat din suprastructura 2C20 Demolitionsustinere a consolelor de trotuar Schele de of reinforcing concrete in superstructure 2C21 Supporting scaffolds for the wark at the footway cantilevers Beton torcretat 2C22 Shotcrete Ridicare tablier 2C23 Elevation ofprotectia si ridicarea liniei catenare Modificare, bridge floor 2C24 Modification, protection and lifting catenary line Vopsirea suprastructurilor metalice 2C25 Painting of steel superstructures Inlocuire borduri 20x25cm 2C26A Kerbs replace with 20x25 cm 2C26A1 Borduri 20x25cm Kerbs with 20x25 cm 2C26A2 Borduri 25x30cm Kerbs with 25x30 cm 2C26B1 Borduri inalte curente Ussualy high kerbs 2C26B2 Borduri inalte de capat Ending highde b.a. pentru parapet de siguranta Prefabricat kerbs 2C26C Concrete steel precast for metal guard-rail Largire si consolidare tablier metalic existent 2C27 Widening and consolidation existing bridge floor

Footways concrete demolition aderenta L=6,00m h=0,42m Grinzi pref. prec. cu armatura Precast prestressed armatura aderenta L=15,00m h=0,93m Grinzi pref. prec. cu beams with adherent reinforcement L=6,00m h=0,42m

m m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m3 m3 buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. t m3 m3 m2 m2 m2 m2 buc. pcs. buc. pcs. t t m m m m m m m m m m buc pcs t t

m m m3 m3 m

19.26 14.95 3.17 12.26

24.66 19.14 4.06 15.70 0.00 0.00

2,728.62 3,069.70 3,415.10 4,368.00

3,492.64 3,929.21 4,371.33 5,591.04 0.00 0.00 0.00

4,477.65 6,230.00 113.34 689.44 1,547.84 1,547.84 1,808.07 2,068.30 2,596.78 3,125.26 3,552.61 8,769.60 8,839.76 7,569.00 7,015.68 10,607.71 8,547.00 10,614.80 10,124.80 13,997.00 12,737.76 705.60 940.80 1,176.00 1,411.20 1,954.40 2,280.32 2,605.12 2,895.20 3,259.20 4,190.00 2,812.00 35.17 8.71 45.54 8,758.40 2,831.36 13.35 13.35 20.03 28.81 25.76 60.83

5,731.39 7,974.40 145.08 0.00 882.48 1,981.24 1,981.24 2,314.33 2,647.43 3,323.87 4,000.33 4,547.34 11,225.09 11,314.89 9,688.33 8,980.07 13,577.87 10,940.16 13,586.94 12,959.74 0.00 17,916.16 0.00 16,304.33 903.17 1,204.22 1,505.28 1,806.34 2,501.63 2,918.81 3,334.55 3,705.86 4,171.78 5,363.20 3,599.35 45.02 11.15 58.29 11,210.75 0.00 3,624.14 17.09 17.09 25.63 36.87 32.97 77.86 0.00

2C28 2C29 2C2E1 2C2E2 2C2EB1 2C2EB2

Schela de lucru pentru largire si consolidare tablier existent Work scaffold carucioare, trolii si tehnologie de executie Cai de ripare, for widening and consolidation existing bridge floor Shifting way, carriages,beton armat d=1500mm technology Tuburi prefabricate din winches and execution Prefabricated pipes of reinforced concrete dia=1500 mm Demontare tuburi prefabricate din beton armat d=1500mm

t m m m m t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

t t t

65.74 461.44 92.62 7.99 223.33 223.33 183.22 184.80 271.89 316.21

84.15 590.64 118.56 10.22 285.86 285.86 234.52 236.54 348.02 0.00 404.75 0.00 0.00

Metallic beams type P, L=15,40m, l=7,54m 2C2EB2A Grinzi metalice tip P, L=12,40m, l=7,54m Metallic beams type P, L=12,40m, l=7,54m 2C2EB3 Grinzi metalice tip P, L=18,40m, l=5,03m Metallic beams type P, L=18,40m, l=5,03m 2C2EB4 Grinzi metalice tip P, Lungime=18,40m, latime=7,54m Metallic beams type P L=18,40m, l=7,54m 2C2EB5 Grinzi metalice tip P, Lungime=21,40m, latime=5,03m Metallic beams type P, L=21.40m, l=5.03 m 2C2EB6 Grinzi metalice tip P, Lungime=21,40m, latime=7,54m Metallic beams type P, L=21.40m, l=7.54m 2C2EB7 Grinzi metalice tip P, Lungime=24,40m, latime=5,03m Metallic beams type P, L=24.40m, l=5.03 m 2C2EB8 Grinzi metalice tip P, Lungime=24,40m, latime=7,54m Metallic beams type P, L=24.40m, l=7.54 m 2C2EB9 Tablier metalic L=18,00m, latime =4,00m, I40-G=92,60 kg/m Metallicdin grinzi cu zabrele Tablier deck L=18.00 m,l=4,00m, I40-G=92.60 kg/m 2C3 Reparaii cu mortare speciale ale suprafeelor de beton degradate (pentru o 2C30 grosime si demontare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie Montare medie de 3,5cm) 2C31 Repair of the concrete surfaces with special mortars (for an average thickness of Covor din 2C32 3.5 cm) neopren de 5mm grosime la rosturi 2C33 2C34 2C35A 2C36 2C37B 2C37C 2C38 2C39B 2C39C 2C3A 2C3B 2C3C 2C3D 2C3EB 2C3EB3 2C4 2C40A 2C40B 2C40C 2C40D 2C40E 2C41A 2C41B 2C42 2C43 2C44 2C44A 2C45A 2C45B 2C45C 2C45D 2C46 2C47 Demontare si remontare dale prefabricate Dismantling and reassembling slabs prefabricated Dale prefabricate noi din beton C20/25 Deviatori D=140 mm Metallic diverters d=140 mm cu rasini Injectii fisuri la suprastructura Injections rezine for superstructures Tensionare cable 12 C 15 Strand type cable 1912 C 15 Tensionare tension C 15 Strand type toron 1 C 15 15 Tensionare tension 19 C Tension steel 1 1215 15 Injectare cable C C Strand type injection 12 C 15 Injectare cable 19 C 15 Strand typeniturilor 19 C 15 Verificarea injection Inlocuirea niturilor defecte Tensionare cable 19 C 15 Strand din tabla striata la trotuare Dulapi type tension 19 C 15 Palei metalice pentru poduri provizorii Metallic bents for temporary bridges Culei pentru poduri provizorii Abutments for temporary bridges Dale prefabricate din beton armat Teaca PEHD D=50 mm PEHD D=50 mm covering Teaca PEHD D=63 mm PEHD D=63 mm covering Teaca PEHD D=70 mm PEHD D=70 mm covering Teaca PEHD D=110 mm PEHD D=110 D=125 mm Teaca PEHD mm covering PEHD D=125 mm covering Bare tip Macalloy D=26 mm Macalloy tensional bar D=26 mm Bare tip Macalloy D=40 mm Macalloy tensional bar D=40 mm Injectii fisuri la suprastructura cu rasini epoxidice Injections rezine for superstructures Bachelitizarea suprastructurii Curatirea betoanelor din suprastructura Curatirea suprafetelor Demontare elemente prefabricate-fasii cu goluri precomprimate L=16,00m,h=0,72m prefabricate-fasii cu goluri precomprimate Demontare elemente Dismounting precast holes beams L = 16,00m; H = 0.72m L=14,00m,h=0,72m prefabricate-fasii cu goluri precomprimate Demontare elemente Dismounting precast holes beams L = 14,00m; H = 0.72m L=12,00m,h=0,72m prefabricate-fasii cu goluri precomprimate Demontare elemente Dismounting precast holes beams L = 12,00m; H = 0.72m L=18,00m,h=0,80m Travertin la coronament Dismounting precast holes beams L = 18,00m; H = 0.80m Polistiren expandat Expanded polystirene Prefabricate pentru trotuar (Lisa) Fascicule din cable SBP I Wire SBPtoron T15S Cable tip I Strand type T15S Ancoraje active pentru fascicule din SBP I Active anchorage for wire SBP I din SBP I Ancoraje pasive pentru fascicule Passive anchorage for wire SBP I Ancoraje 1F15 Anchorage 1F15 Ancoraje 12C15 Anchorage 12C15 Ancoraje 19C15 Anchorage 19C15 suprastructura - obisnuite Cofraje plane pentru Plane shuttering for the superstructure - usual Cofraje curbe pentru suprastructura - obisnuite Curve shuttering for superstructure - usual

Dismounting prefabricated pipes of reinforced concrete diam=1500 mm Grinzi metalice tip P, Lungime=15,40m, latime=5,03m Metallic beams tip P,P of 15.40 m length and 5.03 m width Grinzi metalice tpye L=15,40m, l=7,54m

t t m2 m2 m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m

1,904.00 xxxx 18.37 24.38 34.13 129.60 18.59 20.72 894.88 894.88 894.88 6.13 6.13 0.32 2.27 894.88 62.83 223.33 9,161.60 6.63 7.06 7.72 8.40 9.41 159.22 176.11 22.32 6.06 2.99 2.72 170.06 170.06 170.06 170.06 32.84 3.42 130.83 18.37 1,953.28 47.60 5.30 252.00 420.00 476.00 25.87 28.67

2,437.12 #VALUE! 23.51 31.21 0.00 43.68 165.88 23.80 26.52 1,145.45 1,145.45 1,145.45 7.84 7.84 0.42 2.91 1,145.45 80.42 285.86 11,726.85 0.00 8.49 9.03 9.88 10.75 12.04 203.81 225.42 28.56 7.76 3.83 3.48 217.68 217.68 217.68 217.68 42.03 4.37 167.46 23.51 2,500.20 60.93 6.78 322.56 537.60 609.28 33.12 36.70

m m m buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m m m m buc pcs buc

pcs buc. pcs. mp t t buc. pcs. buc pcs m m m m m m m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m2 m2 buc pcs m m t t buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m2 m2 m2 m2

2C5
2C6 2C6A 2C7A 2C7B 2C7C 2C7D 2C7E 2C8A 2C8B

2C9A 2C9B 2C9C 2C9D 2CF2 2CF3 2D1 2D2 2D2A 2D2B 2D3 2F1 2F2 2F3 2F4 2F5 2F6 2F7 2F7A 2F8 2F9 3B1A 3B1B 3B1C 3B1D 3B1E 3B6 3B6A 3B6B 3B6C 3B6D1 4O 4.P. 4P6A1 4P6A2 4P6A3 4P6A4 4P6A5 4P6A6 4P8A1 4P8A2 4P8A3 4P8A4 4P8A5 4P8A6 4P8B 4P8C 4P8C1 4V1 4V2 4V3 4V4 4V5 4P18 4P19 4P20 5A14A 5A15 5A16A 5A16B

Armatura OB37 in suprastructura OB37 reinforcement for superstructure Armatura PC52 in suprastructura

t t t t t t t

569.07 582.40 241.14 245.17 685.82 0.71 179.20 36,000.00 32,172.00 60,984.00 1,344.00 15.51 5.85 25.26 4.11 4.77 4.09 515.20 1,247.79 516.10 554.16 525.27 67.39 0.00 48.38 38.36 48.38 26.54 0.00

728.41 745.47 308.65 313.82 877.85 0.90 229.38 46,080.00 41,180.16 78,059.52 1,720.32 19.86 7.48 32.33 5.26 6.10 0.00 5.23 659.46 1,597.17 0.00 660.61 709.32 672.35 86.26 0.00 61.93 49.10 61.93 33.98 0.00 0.00 0.00

PC52 reinforcement ford=3 mm in suprastructura Armatura plasa sudata superstructure for superstructure Armatura plasa sudata d=5 mm in suprastructura for superstructure Confectii metalice inglobate in beton Metallic pieces integrated de concrete Parapet metalic la scarile in pe taluz

Metallic guardrail at the stairs clasica (dale din beton) Trecere la nivel cu CF-solutie from the embankments Trecere la nivel cu CF-solutie moderna Pasaj la nivel cu CF-linie simpla-solutie moderna Railway level crossing - simple track - modern solution Pasaj la nivel cu CF linie dubla -solutie moderna Railway level crossing - double track - modern solution Pasaj inferior cu CF Demontarea lemnariei din poduri existente Dismounting elementelor metalice din poduri existente Demontarea of existing bridge timber Dismounting of metallic elements at existing bridges Demolarea elevatiilor din zidarie Elevations masonry demolition Desfacerea imbracamintii drumului existent Dismountingfundatiei drumului existent Desfacerea of existing road carriageway Dismounting of existing road foundation Amenajarea terasamentului la profilul natural al terenului Arrangement of railway bed to shape of terenului Refacerea cadrului natural al suprafetei natural terrain Naturalsprijin de rambleu Zid de environment restoration Ripare tablier metalic L=40.00m Flitting Tevi 800mm, L=20,00m pentru sprijinire pod provizoriu D=800mm pipes, L=20,00m for temporary bridge leaning Zid de sprijin de rambleu din beton Zid de sprijin de debleu din beton Zid de sprijinde rambleu din piatra bruta Zidarie de piatra bruta in elevatia zidului de sprijin Zid de sprijin de debleu din piatra Gabioane Gabions din gabioane Sprijiniri Gabions din gabioane pe fundatie din beton Sprijiniri support Gabions support on concrete foundation Umplutura din anrocamente Filling with gabioane ( 2 saltele) Saltea din rock dykes Trotuare Footpathsde alimentare cu apa si canalizare Instalatii Retea de canalizare PVC Dn 31,5cm Retea de canalizare PVC Dn 40cm Retea de canalizare PVC Dn 50cm Retea de canalizare PAFSIN Dn 60cm Retea de canalizare PAFSIN Dn 70cm Retea de canalizare PAFSIN Dn 90cm Camine canalizare menajera pt.PVC Dn 31,5cm Camine canalizare menajera pt.PVC Dn 40cm Camine canalizare menajera pt.PVC Dn 50cm Camine canalizare menajera pt.PAFSIN Dn 60cm Camine canalizare menajera pt.PAFSIN Dn 70cm Camine canalizare menajera pt.PAFSIN Dn 90cm Camin vizitare Guri de evacuare a apei in emisar cu bazin de linistire Camin de vizitare cu bazin de linistire si statie pompare la descarcarea apelor in emisar Mutari si protejari instalatii electrice Mutari si protejari instalatii telefonice Mutari si protejari instalatii gaze Mutari si protejari instalatii apa Mutari si protejari conducte petrol Bazine decantoare Decanters de grasimi Separator Greasy de disipare Bazine filter out tank Dissipater tank nivelarea patului drumului Compactarea si Compaction and levelling of thede imprumut Sapatura de pamant in groapa road bed Digging in borrow pit provenit din debleu Umplutura de pamant Filling with cu pamant din depozit intermediar Umplutura earth taken from cuttings Filling from the intermediary storage yard

pcs buc. pcs. buc. pcs. m2 m2 m3 m3 t t m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

t t t kg m3 m3 buc

m2 m buc pcs. buc. pcs. m m m mc m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m2 m2 m m m m m m buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs km km km km km buc pcs buc pcs buc pcs m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3

23.28 24.92 26.41 31.74 37.23 44.08 347.20 416.64 499.97 499.97 499.97 599.96 2,649.08 5,959.24 2,000.00 2,700.00 1,800.00 1,500.00 1,800.00 1,545.60 3,864.00 2,072.00 0.18 0.56 4.03 5.17

29.80 31.90 33.80 40.63 47.65 56.43 444.42 533.30 639.96 639.96 639.96 767.95 0.00 3,390.82 7,627.83 2,559.99 3,455.99 2,304.00 1,920.01 2,304.00 1,978.37 4,945.92 2,652.16 0.23 0.72 5.16 6.62

5A16C 5A16D 5A17 5A18 5A19 5A1A 5A1B 5A1C 5A1D 5A1E 5A1F 5A1G 5A1H 5A1I 5A2 5A20 5A21 5A22 5A23 5A24 5A24A 5A24B 5A25 5A26 5A27 5A28 5A29 5A29A 5A29B 5A30A 5A30B 5A30C 5A30D 5A31 5A31A 5A31B 5A31C 5A31D 5A32 5A32A 5A32B 5A32C 5A33A 5A33B 5A33C 5A33D 5A34 5A35 5A35A 5A35B 5A35C 5A36A 5A36B 5A36C 5A36D 5A37A 5A37A1 5A37B 5A37C 5A37D 5A37E

Umplutura cu pamant din groapa de imprumut Filling from the barrow pit Umplutura cu stanca derocata, loco santier Strat de forma din pamanturi necoezive Strat de forma din impietruirea existenta Strat de forma din pamant coeziv stabilizat mecanic cu agregate naturale Demolari zidarie si beton simplu Masonry and concrete demolition Demolari elemente din beton armat

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m3 m3 m m m2 m2 m3 m3 m2

5.17

6.62 0.00 0.00 0.00 0.00

22.96 35.17 10.88 5.24 60.40 5.04 10.88 0.00 5.77 8.99 8.29 5.17 8.46 4.67 9.48

29.39 45.02 13.92 6.71 77.31 6.45 0.00 13.92 0.00 7.38 11.51 0.00 10.61 6.62 10.82 5.98 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reinforced concrete demolition at the substructure Decaparea sistemului rutier existent Removal of the existing metalic Desfacerea parapetului pavement Metallic parapet dismounting Desfacerea parapetului din beton existent Concrete indepartare asfaltdismounting Taiere si existing parapet Cutting and take din calupuri Desfacere pavaj out the asphalte Paving dismantle of stone blocks Decaparea sistemului rutier existent la trotuare Removal of existing rigolestructure on the footway Demolare santuri si road pavate existente Existing ditchs and gutter paved demolation Demolari speciale Special demolitions Strat de forma din pamant tratat cu var Form layer of din pamant coeziv tratat cu zgura granulata si cu var Strat de formasoil treated with lime Insamantare simpla Asternerea stratului vegetal pe teren orizontal sau cu panta pana la 20% Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal Coating withtaluzurilor cu of bank slope avand inaltimea pana la 4m Imbracarea vegetal soil pamant vegetal Coating withtaluzurilor cu of bank slope upavand inaltimea intre 4m si 8m Imbracarea vegetal soil pamant vegetal to 4m height Coating pret pentru soil of bank slope height between 4-8 m Spor de with vegetalimbracarea taluzelor cu pamant vegetal Intetinera gazonului Extragerea arbustilor si puietilor de arbori Extragerea arborilor Plantari de arbusti si puieti de arbori Plantari de arbusti si puieti de arbori fara balot de pamant la radacina Plantari de arbusti si puieti de arbori cu balot de pamant la radacina Transplantari arbori cu diametrul pana la 10 cm Transplantari arbori cu diametrul 11-15 cm Transplantari arbori cu diametrul 16-20 cm Transplantari arbori cu diametrul 21-25 cm Plantari pentru gard viu Plantari pentru gard viu din arbusti foiosi Plantari pentru gard viu din arbusti coniferi Plantari pentru gard viu din buxus Plantatii Plantations Drenuri transversale de acostament Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe grosime <3cm Milling of existing carriageway surfacing on a grosimecm Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe thick<3 3-6cm Milling of existing carriageway surfacing on a grosime >6cm cm Frezarea imbracamintii asfaltice existente pe thickness of 3-6 Milling of existing carriageway surfacing on thick >6 cm Drenuri longitudinale sub acostament Drenuri longitudinale sub rigole/santuri Longitudinal drains under banda mediana Drenuri longitudinale sub ditch/gutter Drenuri transversale Rigola neprotejata Reprofilare santuri si rigole de pamant existente Re-formig existing earthbruta sau bolovani de rau pe fundatie de nisip Rigola pavata cu piatra ditches and gutter Pavaj cu piatra bruta sau bolovani de rau pe fundatie de beton Rubber stone/boulder pavingsectoarele cufoundation mare de 3% Pereere sanuri existente pe on concrete panta mai Rigola de acostament pavata cu elemente pref. din beton Road shoulder gutterdin tub PAFSIN D=200 taiat pe generatoare la baza zidului Rigola semicirculara paved with precast concrete elements de debleu Rigola pavata cu beton simplu Rigola pavata 1:3 cu elemente prefabricate Paved gutter 1:3 with precast concrete elements Rigola dreptunghiulara Rectangle shoulder gutter Rigola de beton cu gratar metalic carosabil Rigol dreptunghiulara acoperita cu placute prefabricate carosabile din beton armat prefabricata carosabila din beton armat Placuta Road shoulder gutter paved with precast concrete elements Precast concrete elements Rigola la marginea by reinforcement concrete prefabricated platesplatformei Paved gutter at platform edge Rigol ranforsata Reinfoced gutter

m2 buc pcs m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

m2 buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m m m m m

3.26 3.26

4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m m m m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

3.92 2.68 3.82 5.77 33.71 33.71 33.71 33.71 1.79

5.02 0.00 3.43 4.89 7.38 43.15 43.15 43.15 43.15 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00

28.45 16.78 16.78 36.51 58.27 58.27 62.16

36.41 0.00 21.48 21.48 46.74 0.00 74.59 0.00 74.59 79.56

5A38 5A38A 5A38B 5A3A 5A3B 5A3C 5A3D 5A3E 5A3F 5A4 5A40 5A40A 5A40B 5A41 5A41A 5A41A1 5A41B 5A41C 5A41D 5A42A 5A42B 5A43A 5A43B 5A44A 5A44 5A45 5A45A 5A45A1 5A45B 5A45C 5A46 5A47 5A48 5A48A 5A48B 5A49 5A49A 5A49B 5A49C 5A50 5A5A 5A5B 5A5C 5A5D 5A6A 5A6B 5A6C 5A6D 5A7 5A7A 5A8 5A9A 5A9B 5A9C 5A9D 5B1 5B10 5B11 5B11A 5B11B1

Sant neprotejat Unprotected ditch Sant neprotejat perpendicular pe drum

Unprotected ditch perpendicularly pe pat de nisip Sant protejat cu dale prefabricate on the road Protected arboriwithdiametrulconcrete elements with sand Doborare ditch cu precast 10-30 cm, esenta moale

m m m buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m m

m m m

6.83 6.83 29.23 7.67 8.61 7.67 8.61 14.78 15.72 2.21 52.98 52.98 0.00 87.58 42.28 36.22 36.22

8.74 8.74 37.42 9.82 11.02 9.82 11.02 18.92 20.13 2.82 67.81 67.81 0.00 112.11 0.00 54.12 0.00 46.36 46.36 0.00 0.00

Cutting of arbori cu diametrul 10-30 10-30 cm oftare type wood Doborare treees with a diametre of cm, esenta soft Cutting of arbori cu diametrul 31-50 10-30 cm ofmoaletype wood Doborare treees with a diametre of cm, esenta hard Cutting of arbori cu diametrul 31-50 31-50 cm oftare type wood Doborare treees with a diametre of cm, esenta soft Cutting of arbori cu diametrul peste 50 cm,cm of hard type wood Doborare treees with a diametre of 31-50 esenta moale Cutting of arbori cu diametrul peste 5050 cm of softtare wood Doborare treees with a diametre >of cm, esenta type Cutting of treees with a impadurite cu 50 cm of hard type wood Defrisarea suprafetelor diametre >of tufisuri si arbusti Land clearing ofcu elemente pref. din beton Santuri pereate area with bushes and shrubs Ditches pitched with precast concrete beton Sant de garda din elemente pref. din elements Guarding trench of prefabricated concrete elements an ranforsat Reinforcedtaluz Casiuri pe ditch Side ditches on slope a rigolei de acostament din elemente prefabricate Casiuri de descarcare Amenajari in trepte pentru descarcarea apelor in emisar Casiuri de descarcare a rigolei de acostament din piatra bruta sau bolovani de rau Rigola pe taluz din elemente prefabricate Rigola pe taluz din piatra bruta sau bolovani de rau Racorduri platforma-casiu si casiu teren din beton turnat pe loc Racorduri platforma-casiu si casiu teren din piatra bruta sau bolovani de rau Pereu din piatra bruta Pitching of rubber de rau Pereu din bolovanistone Pitching of river boulders Canalizare pluviala Curatire rigole de acostament si casiuri de depuneri Road shoulder gutter and slide ditches clearing Refacere casiuri degradate Side ditches repairing Camine de vizitare pentru canalizare Manholes vizitare + gratar carosabil Camin de (Inspection Chambers) Manholes (Inspection Chambers) pentru canalizare Ridicare la cota camine de vizitare Liftingde evacuare existing down pipe Gura to level of the Gura de scurgere cu sifon si depozit -carosabila Ridicare la cota gura de scurgere Lifting to level of the existing down pipe Tuburi PAFSIN la canalizarea pluviala Tuburi PAFSIN D=600 mm Tuburi PAFSIN D=150 mm Refacere barbacane inclusiv drenul din spatele zidului de sprijin Refacere barbacane Barbacane din PVC diam=110 mm Weephelediam=110 mm 110 mm Tub PVC by plastic tub Plastic la 110 a rsufltorilor de gaze, existente Ridicaretub cot mm Lifting the level of existingcu diametrul pana la 40 cm, de arbore de esenta moale Dezradacinarea cioatelor metallic grote with frame for sever network Uprooting of stumps with diametre lesspana la 40 cm, de arbore de esenta tare Dezradacinarea cioatelor cu diametrul than 40 cm,soft type wood Uprooting of stumps with diametre lesspeste 40 cm,hard type wood Dezradacinarea cioatelor cu diametrul than 40 cm, de arbore de esenta moale Uprooting of stumps with diametre greater than 40 cm,soft type wood Dezradacinarea cioatelor cu diametrul peste 40 cm, de arbore de esenta tare Uprooting of mecanica a terenului greater than 40 cm, hard type wood Scarificarea stumps with diametre Mechanical scarification of land Scarificarea mecanica a acostamentelor pe 5cm Mechanical scarification of road shoulders on 5 cm Scarificarea mecanica a acostamentelor pe 8cm Mechanical scarification of road shoulders on 8 cm Scarificarea pietruire existenta Existing ston pavement riping Curatarea terenului Land cleaning Doborarea manuala a arborilor F10-50mm si scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foiase Decaparea pamantului vegetal Felling broad_leaved trees and uprooting of stumps by hand Removal of top soil la deblee in teren usor Sapatura de pamant Digging inde pamant la deblee in teren mediu Sapatura easy soil Digging inde pamant la deblee in teren tare Sapatura medium soil Digging inde pamant la deblee in teren foarte tare Sapatura hard soil Digging in very hard soil Strat din balast Ballast layer Strat de forma din pamant tratat cu var Subgrade layer treated with lime Strat rutier din beton slab Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile

m buc pcs buc pcs m3 m3 m3 m3 m m m

29.94 29.94 0.73 13.22 347.20 46.22 347.20 75.60 44.54 94.42 29.86 3.25 3.25 4.37 12.47 13.68 13.68 0.95 0.95 0.11 0.21 8.61 2.11 3.53 3.53 3.06 3.95 22.74 8.99

38.32 38.32 0.00 0.93 16.92 444.42 0.00 59.16 444.42 96.77 57.01 0.00 120.85 0.00 38.22 0.00 4.16 4.16 0.00 5.59 15.96 17.50 17.50 1.22 1.22 0.00 0.14 0.27 11.02 2.70 4.52 4.52 3.91 5.06 29.10 11.51 0.00 0.00

m m m buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs m m m m m m m m m

m m m m buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 buc. pcs. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2

Fundatie din beton de ciment C6/7.5, de 10 cm grosime,la trotuare, alei de pietoni direct pe un pat pregatit 5B11B1A Beton de ciment C16/20, de 25 cm grosime,la drum Cement concrete foundation25 cm thickness thickness at the footways, Cement concrete C16/20 of C8/10 of 10 cm at the road pedestrian alley

8.33 57.40

10.67 73.47

5B11B2 5B11B3 5B11B4 5B12 5B13C1 5B13C2 5B14 5B14A 5B14B 5B14B1 5B14C 5B14C1 5B14D 5B15A 5B15B 5B15B1 5B16A 5B16B 5B16C 5B16C1 5B16D 5B17A 5B17B 5B17D 5B17D1 5B17D2 5B17D3 5B17Do 5B17E 5B19A 5B19B 5B19C 5B19D 5B19E 5B19F 5B1A 5B2 5B20A 5B25 5B25A 5B26 5B26A 5B26B 5B27 5B27A 5B28 5B29 5B3 5B30 5B31 5B31A 5B32 5B32A 5B33 5B36 5B4 5B4A 5B6 5B6A 5B9 5B9A

Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime,la trotuare, alei de pietoni pe un substrat de nisip dede cm Fundatie din beton 5 ciment, de 10 cm grosime,la trotuare, alei de pietoni Concrete foundation, 10 cm thick at footways, pedestrian alley Beton slab C8/10, de 18 cm grosime,la drum Slab concrete C8/10 of 18 cm thickness at the road Strat rutier din beton poros

m2 m2 m3 m3 mp m3 m3 m2 m2 m2 m2 t t t t t

0.00 83.33 16.79 0.26 0.39 42.00 47.04 47.04 112.90 106.66 21.49 0.00 0.33 0.50 53.76 60.21 60.21 144.51 0.00 0.00 45.61 49.28 49.28 19.71 64.06 64.06 64.06 7.69 58.38 63.08 63.08 25.23 82.00 82.00 82.00 9.85 0.00 0.00 0.00 6.27 6.90 6.90 7.85 9.41 6.15 8.03 8.83 8.83 10.05 12.04 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 23.57 78.24 6.75 7.00 7.56 5.04 5.77 10.28 13.88 24.92 4.14 4.10 62.86 13.53 29.53 34.85 29.10 30.17 0.00 100.15 0.00 8.64 8.96 9.68 6.45 7.38 13.16 17.76 31.90 0.00 5.30 5.25 0.00 80.46 17.32 0.00 37.80 44.61 0.00 0.00 39.65 39.65 50.75 50.75

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,60 kg/mp Surfaces priming with cationic emulsion with rapid breaking 0.60 kg/sq.m Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,90 kg/mp

Surfacesbaz din with cationic emulsion with bituminos ) executat kg/sq.mcu bitum Strat de priming mixtur asfaltic ( anrobat rapid breaking 0.90 la cald tip D60/80 sau D80/100 i agregateanrobat bituminos ) executat la cald cu bitum Strat de baz din mixtur asfaltic ( concasate

tip D60/80 sau D80/100 i agregateanrobat bituminos ) executat la cald cu bitum Strat de baz din mixtur asfaltic ( concasate-reprofilare Base course of D80/100 i mixture (bituminous wetting) hot rolled with bitumen tip D60/80 sau bituminous agregateanrobat bituminos ) executat la cald cu bitum Strat D60/80 or D80/100 and crushedconcasate -reprofiling din mixtur asfaltic type de bazof bituminous mixture((bituminous wetting) hot rolled with bitumen aggregates Base course tip D60/80 sau D80/100 i agregate concasate Strat D60/80 or D80/100 and crushed goluri (egalizare) de baz din mixtur asfaltic cu aggregates type course of bituminous mixture (bituminous wetting) hot rolled with bitumen Base se aplica si pentru stratul de nivelare, daca acesta este necesar. Pretul baz din mixtur asfaltic fara goluri Strat de type D60/80la tona (t) deand crushed aggregates oper Se pltete or D80/100 mixtur asfaltic pus n Strat de baz din In pre se includ: mixtur asfaltic executat la cald cu bitum tip D80/100 si agregatelegtur din beton asfaltic deschis agregate i fabricarea mixturii procurarea bitumului, filerului, sorturilor de(BAD25) executat la cald cu bitum tip Strat de concasate asfalticesau 80/100-reprofilare a acesteia; sau procurarea direct D60/80 legtur din beton asfaltic deschis (BAD25) executat la cald cu bitum tip Strat de transporturile of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type Binder course aferente fabricaiei i punerii n oper; D60/80 sau 80/100 beton asfaltic deschis (BAD25)-in grosime de 6cm- executat punerea n oper. reprofiling Strat deor 80/100din legtur D60/80course of hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) with bitumen type Binder cu bitum tip D60/80 aternerea Punerea n oper cuprinde sau 80/100 mixturii asfaltice, verificarea grosimii i la cald uzura din mortar asfaltifc (executat la cald) cu bitum de 2.5 cm grosime Strat deor 80/100 D60/80course of compactat, afnrii stratului hot rolled open asphalt concrete (BAD 25) of 6cm with bitumen Binder course of asphalt concrete hot rolled of 2.5 cm thickness Wearing uzura din mortar asfaltifc (executat la cald) cu bitum de 3.0 cm grosime Strat de controlarea suprafeei i corectarea ei. type D60/80 or 80/100 Wearing uzura se repet n funcie de numrul de straturi de mixtur asfaltic Aceste operaiidin mortar asfaltifc (executat la of 3.0cu bitum de 3.50 cm grosime Strat de course of asphalt concrete hot rolled cald) cm thickness care se succed i constituie stratul de baz. of 3.0 cm thickness Wearing uzura din mortar asfaltifc (executat la cald) cu bitum de 5 cm grosime of asphalt concrete hot rolled Strat de courseprobe si testarea acestora. prelevarea de Wearing course se mortar asfaltic cu hot rolled of 5.0 cm thickness la cald, cu Toateantifisura din asphalt concrete grosimea de 3,00 cm, executat din Caietul Strat operatiile of vor executa in conformitate cu specificatiile tehnice de sarcini. bitumde uzura din beton asfaltic executat la cald, cu bitum de 2.5 cm grosime Strat Wearing course of asphalt concrete hot la cald, cu bitum de 3.0 cm Strat de uzura din beton asfaltic executatrolled of 2.50 cm thickness. grosime la trotuare uzura din beton asfaltic executat la cald, 4 cm grosime Strat de Wearing course of asphalt concrete hot rolled,of 3,00 cm thicknesson footways Wearing uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre celulozice 4 cm Strat de course of hot rolled asphalt concrete 4 cm thick grosime(aducere la profil-echivalentstabilizata cu fibre celulozice de 4 cm grosime Strat de uzura din mixtura asfaltica covor 4cm) Wearing course 4 cm cm thickness stabilized with cellulose fibre Wearing uzura din beton asfaltic stabilized la cald, 5 cm grosime 4 thickness executat with cellulose fibre (bringing the profile Strat de course of 4 cm to leveling tickness Wearing uzura din beton asfaltic executat la cald,cmcm grosime Strat de course of hot rolled asphalt concrete 5 6 Wearing uzura din mixtura asfaltica stabilizata cu cm (MASF16), 4 cm grosime Strat de course of hot rolled asphalt concrete 6 fibra Tratament bituminos simplu de inchidere pe imbracaminti asfaltice, la cald, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de inchidere pe imbracaminti asfaltice, la rece, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de intretinere pe imbracaminti asfaltice, la cald, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de intretinere pe imbracaminti asfaltice, la rece, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de asprire pe imbracaminti asfaltice, la cald, cu emulsie cationica Tratament bituminos simplu de asprire pe imbracaminti asfaltice, la rece, cu emulsie cationica acostamente Strat din balast pe Ballast layer on amestec optimal Strat din balast shoulders Ballast foundation wich optimization mixture asfaltice, cu emulsie cationica Tratament bituminos dublu pe imbracaminti Imbracaminte din beton de ciment executata intr-un singur strat cu beton C25/30( BcR 4,5) Imbracaminte din beton de ciment executata in doua straturi cu beton C25/30 Cement pavement, cast in one layer C25/30( BcR 4,5) Cement pavement, castimbracaminti la poduri de 4cm grosime Asfalt turnat dur pentru in one layer Asfalt dur cilindrat pentru imbracaminti la poduri de 3 cm grosime Casting asphalt type hardimbracaminti labridges de 4 cm grosime Asfalt dur cilindrat pentru by cilinder for poduri 3 cm Casting asphalt typeexecutia cilinder for bridges 4 cm Asfalt turnat pentru hard by imbracamintii de 2 cm grosime la trotuare Casting asphalt on the footway, 2 cm thick. de 3 cm grosime la trotuare Asfalt turnat pentru executia imbracamintii Casting asphalt onathe footway, 3 cm thick. Reciclarea la cald imbracamintilor bituminoase degradate Hot recycling of damaged bituminous pavements Reciclarea la rece a straturilor bituminoase cu adaos de ciment - 10 cm grosime Strat din nisip Sand layer Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri (slurry seal) Strat antifisura din geocompozit bitumat la fabricare (Elemente pentru intarzierea transmiterii fisurilor ) Ri>50KN/M,Alung spec la rupere prin intindere <34% Geogrila antifisura Anticrackings layer from geocomposite treated with bitumen in factory (Elements Beton de ciment C8/10 in fundatie trotuar for delaying spreading of crackings) Ri>50KN/M, specific elongation at breaking by stretching <3...4% Beton de ciment C12/15 in fundatie Pavele prefabricate la trotuare Mortar pentru injectarea fisurilor Strat din piatra sparta Crushed piatra layer inla acostamente Strat din stone sparta the foundation

t mc t t t t t t t t

t mp t t t t t t mp m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 mp m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3

Crushed stone macadam ordinar cu grosimea de 10 cm Strat rutier din layer at the shoulders Strat rutier din macadam ordinar cu grosimea de 8 cm Strat din agregate naturale stabilizate cu 4- 6% ciment Natural aggregates layer stabilized with 4- 6% cement Strat din agregate naturale stabilizate cu 4% ciment Natural aggregates layer stabilized with 4% cement

5C10 5C10A 5C10B 5C11 5C11A 5C11B 5C12 5C12A 5C13 5C13A 5C14A 5C14A1 5C14B 5C14C 5C14D 5C14D1 5C14E 5C14F 5C15 5C15A 5C15B 5C16 5C17 5C18A 5C18A1 5C18B 5C18C 5C18C1 5C18C2 5C18D 5C18E 5C18F 5C18G 5C19A 5C19B 5C19C 5C1A 5C1A1 5C1A2 5C1A3 5C1B 5C20A 5C20A1 5C20B 5C20C 5C22C 5C22C1 5C22C10

Stalpi de dirijare Guideposts Stalpi de dirijare

buc pcs km km buc pcs buc pcs km km buc buc pcs pcs km km buc pcs km km buc pcs mp km set km km km km h

0.00 70.11 7.59 49.53 99.05 6.54 130.82 15.97 479.14 32.93 98.00 1,110.20 4,507.52 856.80 918.00 1.61 4,507.52 1,575.84 1,575.84 1,575.84 89.74 9.72 63.39 126.79 0.00 8.37 167.44 20.44 613.29 42.15 125.44 1,421.06 5,769.62 1,096.70 1,175.04 2.06 5,769.62 2,017.08 2,017.08 2,017.08 0.00 0.00 10.18 10.18 1.57 13.03 13.03 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77 3.47 7.38 4.44 0.00 0.00 31.47 92.52 77.10 0.00 0.00 92.52 18.59 13.44 40.28 118.43 98.69 0.00 0.00 118.43 0.00 23.80 0.00 17.20 0.00 0.00 12,880.00 16,729.44 17,077.76 1,618.95 30,582.72 17,077.76 11,424.00 23,830.24 30,582.72 183.90 10,640.00 11,424.00 10,640.00 15,321.60 16,486.40 21,413.68 21,859.53 2,072.25 39,145.88 21,859.53 14,622.72 30,502.71 39,145.88 235.40 13,619.20 14,622.72 13,619.20 19,611.65

Guideposts Stlpi de dirijare Indicatori kilometrici pentru drum Kilometrical posts pentru drum Indicatori kilometrici Kilometrical posts Indicatori kilometrici Kilometrical posts Indicatori hectometrici Hectometric posts Indicatori hectometrici

` `

Hectometric posts Stalpi metalici pentru indicatoare de circulatie rutiera Steel signposts Stalpi metalici pentru indicatoare de circulatie rutiera Steel signposts Panouri indicatoare pentru circulatia rutiera Signing plates for road traffic Panouri indicatoare reflectorizante tip PHARE Signing plates for road traffic Panouri indicatoare pentru circulatia rutiera Signing plates for road traffic pe timpul executiei lucrarilor Semnalizare rutiera provizorie Temporary traffic signing during works execution Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei lucrarilor Traffic signing during works execution Semnalizare rutiera la terminarea lucrarilor Traffic signing after works execution Piloti pentru dirijarea circulatiei Piles for traffic control Semnalizare rutiera provizorie pe timpul executiei lucrarilor Temporary traffic signing during works execution Marcaje rutiere cu vopsea Marcaje rutiere cu vopsea cu microbile de sticla Road markings with glass microballs paint Marcaje rutiere cu vopsea fara microbile de sticla Marcaje rutiere cu banda din material termoplastic reflectorizant Borduri din piatra 20x25cm pe fundatie din beton C6/7,5 Stone kerbs 20x25 on concrete foundation C6/7.5 pe fundatie din beton C6/7,5 Borduri prefabricate din beton sau piatra 20x25cm

h set km echiv equiv km km echiv equiv km km echiv equiv km m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mc m m m m m m m m m m

20 X 25 prefabricate din beton sau piatrkerbs on C6/7.5 Borduri cm concret/stone prefabricated 20x25 cm pe fundaie din beton (B 100) Bc 7,5 , prefabricate din beton sau piatra 20x25cm pe fundatie din nisip Borduri la intrari in curti 20 X 25 cm concret prefabricated kerbs oncm on sand foundation axes road in the Prefabricated concrete/stone pentru 20x25 C6/7.5 of the privated Demontare borduri existente kerbs suprainaltare courts Dismounting of existing kerbs for over-heaving Demontare borduri existente Ridicare la cota borduri existente Procurare borduri pref. din beton 20x25cm Procuration of precast concrete kerbs 20x25 cm pe fundatie din nisip Borduri prefabricate din beton sau piatra 10x15cm

Prefabricated concrete/stone kerbspiatra 10x15cm pe fundatie din beton Borduri prefabricate din beton sau 10x15 cm on sand foundation Prefabricated concrete/stone din beton concrete foundation 10x15 cm Montare borduri prefabricate kerbs on Mounting reusable porefabricated concrete kerbs pref din b.a. Imprejmuire din panouri de sarma fixate pe stalpi Imprejmuire din panouri de sarma fixate pe stalpi metalici Imprejmuire h=2.00 m Fencing h=2m Parapete din zidarie de piatra bruta, amplasat pe rambleu Handrail half-heavy with simple ciment Zid din piatra bruta cu mortar destrip, on embankment Reparatii parapeti din zidarie Reparatii zidarie existenta de debleu din piatra Parapete din zidarie de piatra bruta, amplasat pe ziduri de sprijin Handrail half-heavy with simple strip, on retaining walls lemn rotund Imprejmuire din plasa de sarma fixata pe bulumaci din Montare si demontare imprejmuire din lemn rotund de foioase; h=1,2 m Imprejmuire din plasa de sarma fixata pe stalpi din beton armat Grilaj metalic Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=11,27m, cu aripi noi din camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente Podete aval si elemente pref., lumina=3,00m, h=2.40m, B=11.32m

m buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc

New culverts L=3.0 m, H=2.40 m, B=11.32 m 5C22C11 Podete noi din elemente pref., lumina=4,00m, H=2.40m, B=11.32m New culverts L=4.0 m, H=2.40 m, B=11.32 m 5C22C11A Podete casetate L=3.0 m 5C22C11Ao New cachetcadere laL=3.0 m Camera de culverts podete 1 5C22C11B Podete casetate L=5.0 m New cachet culverts L=5.0 m 5C22C11A1 Podet dalat nou L=3.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m New culvert L=3.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m 5C22C11A2 Podet dalat nou L=2.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m New culvert L=2.0 m,H=2.4m,Bp=11.32m 5C22C11B1 Podet dalat nou L=4.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m New culvert L=4.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m 5C22C11B2 Podet dalat nou L=5.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m New culvert L=5.0 m,H=2.4m,Bp=11.52m 5C22C12 Accese in proprietati private Private property access 5C22C13 Podee prefabricate noi din cadre dreptunghiulare deschise tip C cu L=2,00 m, h=1.60 m i B=10.96 m, 5C22C13A Podee prefabricate noi din cadre dreptunghiulare deschise tip C cu L=2,00 m, New culverts of rectangular frames with elevation type C a clearance of 2.00 m, h=1.60 m i B=10.96 m (inlocuieste existentul) noi din length 5C22C13B Podee prefabricatem and acadre dreptunghiulare deschise tip C cu L=2,00 m, with a hight ofof rectangular frames of 10.96 New culverts 1.60 m with elevatin type C h=1.60 m idin elemente pref., lumina=4,00m, h=1.60m,a clearance of 2.00 m, B=9.00 Podete noi 5C22C14 with a hight of 1.6 m and a length of 10.96, with (replace B=12.60m culverts) New culverts of rectangular frames with elevatin type C athe existingof 2.00 m, clearance New culverts L=4.0 m, H=1.60 m, B=12.60 m with a hight of 1.6 m and a length of 9.00 m

pcs buc pcs buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs.

5C22C15 Podete noi din elemente pref., lumina=2,00m, h=2.80m, B=18.00m New culverts L=2.00m, H=2.80m, B=18.00m 5C22C16 Podete noi din elemente pref., lumina=4,00m, h=2.40m, B=18.00m New culverts L=4.0 m, H=2.40 m, B=18.00 m 5C22C2 Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=14,49m, cu aripi aval si camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente 5C22C3 Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=17,71m, cu aripi aval si camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente 5C22C4 Lungire de 4,83m a podetelor existente cu cadre dreptunghiulare cu lumina=2,00m, h=2,50m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22C5 Podete noi din elemente pref., lumina=3,00m, h=3,20m, L=12,88m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22C6 Podete noi din elemente pref., lumina=4,00m, h= m, B=9.00m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22C7 Podete pref. noi din cadre dreptunghiulare, lumina=2,00m, h=2,50m, L=10.00m, cu aripi aval si camera de cadere amonte, ce inlocuiesc podetele existente 5C22C8 Podete noi din elemente pref., lumina=2,00m, h=1.60m, B=10.00m New culverts L=2.0 m, H=1.60 m, B=10.00 m 5C22C9 Podete noi din elemente pref., lumina=2,00m, h=1.60m, B=12.60m New culverts L=2.0 m, H=1.60 m, B=12.60 m 5C22J3 Lungire de 4,83m a podetului existent cu lumina=4,00m, h=2,80m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22J4 Lungire de 3,22m a podetului existent cu lumina=2,00m, h=1,60m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22J4.1 Lrgire podet existent cu lumina=2,00m, h=1,60m 5C22J4.2 Lrgire podet cu cadre prefabricate, partea stanga sau dreapta,L=2,00m, Lrgire de 5C22J5 B=1,20m 3,22m a podetului existent cu lumina=3,00m, h=2,40m, cu aripi aval si Existing de cadere culverts with a clearance of 2.00 m, with a hight of 1.20 m Lrgire podetului 5C22J5 camera de 3,22m aamonte existent cu lumina=3,00m, h=2,40m, cu aripi aval si camera de cadere amonte 5C22J5.1 Lrgire podet existent cu lumina=3,00m, h=2,40m 5C22J5.2 Lrgire podet cu dale prefabricate , partea stanga sau dreapta,L=3,00m, B=1.60m 5C22J5.3 Largire podet cu dale prefabricate , partea stanga sau dreapta,L=3,00m, Widening of existing culvert with a clearance of 3.00 m, with a hight of 1.60 m B=3.20m 5C22J6 Lungire de 3,22m a podetului existent cu lumina=4,00m, h=2,40m, cu aripi aval si Widening of existing culvert with a clearance of 3.00 m, with a hight of 3.20 m camera de cadere amonte 5C22J6.1 Lungire podet existent cu lumina=4,00m, h=2,40m 5C22J6.2 Largire podet cu dale prefabricate, partea stanga sau dreapta, L=4,00m, B=1.60m 5C22J6.3 Largire podet cu dale prefabricate, partea stanga sau dreapta, L=4,00m, Widening of existing culvert with a clearance of 4.00 m, with a hight of 1.60 m B=3.22m 5C22J6.4 Largire podet cu dale prefabricate, partea stanga sau dreapta, L=4,00m, B=4.84m 5C22J7 Amenajari podete existente Arrangement existing culverts L=5m Largiri podete la ambele capete 5C22N Podete dalate la drumuri laterale L=0,50m, B=9,00m 5C23 5C23A 5C23A1 5C23B 5C23B1 5C23B2 5C23B3 5C23C 5C23C1 5C23D 5C23E 5C23E1 5C23F 5C23G 5C23H 5C23I 5C23J 5C23K 5C24 5C24A 5C24B 5C25A 5C25C1 5C25C2 5C25C3 5C26A 5C26B 5C26C 5C26D 5C26E 5C26F 5C26G 5C26H 5C28 5C2A Podete dalate la drumuri laterale L=0,50m , B=4.00 m Podete dalate la drumuri laterale L=0,50m , B=9.00 m Slabbed culvertsPAFSINroads L=0.50m, B=9.00 m L=3.00 m Podete tubulare at side D=0.30m la intrari in curti Podete tubulare PAFSIN D=0.40m la intrari in curti L=3.00 m Podete tubulare PAFSIN D=0.50m la intrari in curti L=3.00 m Podete tubulare PAFSIN D=0.60m la intrari in curti L=3.00 m Podete tubulare la intrari in curti D=0,50m , B=3.00m Podete tubulare la intrari in curti D=0,50m , B=9.00 m Pipe culverts of theintrari in curti D=0,60m , B=3.00 m Podete tubulare la entrance courts D=0.50m, B=9.00m Podete tubulare la intrari in curti D=0,50m, B=3,00m Slabbed culverts intrari in curti D=0,50m, B=3,00m Podete dalate la at the entrace courts L=0.50m, B=3.00m cast in sity and precast slabs Slabbed culvertsla intrari in curticourts L=0.50m, B=3.00m cast in sity and precast Podete tubulare at the entrace D=0,75m, B=3,00m slabs Podete tubulare D=2000 mm Pipe culverts dia=2000mm Podete tubulare D=1500 mm Pipe culverts D=1500mm m Podete tubulare noi D=1,00 New pipe culverts D=1.00 m Largire podete tubulare D=1,00 m Widening new pipe culverts D=1.00 m Coronament cu timpan la podet tubular

buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. buc. pcs. m m m m m m buc pcs m m m m m m m m m m buc pcs m m buc pcs buc pcs buc pcs m m m m

20,826.78 26,601.58

26,658.28 34,050.02 0.00 0.00 0.00 0.00

10,640.00 10,640.00 10,640.00 7,456.44 4,258.24 4,258.24 7,328.74 8,208.19 5,408.48 3,469.76 5,490.24 21,333.17 6,557.60 4,151.84 6,391.84 9,041.76 235.20 6,148.80 203.03 181.28 883.68 136.08

13,619.20 0.00 13,619.20 13,619.20 0.00 9,544.25 5,450.55 5,450.55 9,380.79 10,506.48 6,922.85 4,441.29 7,027.51 27,306.45 8,393.73 5,314.36 8,181.56 11,573.45 301.06 7,870.46 259.88 232.04 1,131.11 174.18 0.00 0.00 0.00

98.22 203.03 181.28 203.03 294.67 203.03 266.71 357.00 527.80 204.80 3.60 4.70 1.88 10.35 856.80 1,575.84 4.03

125.73 259.88 232.04 259.88 377.18 259.88 0.00 341.38 456.96 675.58 262.15 4.60 6.02 2.41 13.25 1,096.70 2,017.08 5.16 0.00 0.00 0.00

Geogril aplicat pe suport geotextil foarte subire impregnat cu bitum avnd rezistena la traciune de 50 kN/m pe ambele direcii i rezistent la temperatura Strat de separatie -geotextil Rntindere=2050 KN/m, G=400600 g/m2 minim de 100oC geotextil Rextension = 20...50 KN/m, G=400...600g/m2 Separation layer - -geotextil Rntindere=510 KN/m, G=150250 g/m2 Strat de separatie Separationintretinere curenta pe timpul executieiKN/m, G=150250 g/m2 Lucrari de layer - geotextil Rextension = 510 lucrarilor

m m m buc 86 m2 m2 m2 m2 m2 m2 km kmkm echiv equiv. km m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m km km m2 m2 m m

Maintenance rutiera a punctelor de lucru pentru asigurarea continuitatii circulatiei Semnalizare in time of works execution si evitarea accidentelor de circulatie si delucrarilor timpul executiei lucrarilor Semnalizare si marcaje dupa terminarea munca pe Traffic signing of working points for a fluently traffic and avoid traffic Traffic signing and markers after execution Marcaje rutiere the road accidents,withindiverse works execution Different cablurilor electrice aeriene Mutarea road markings Removal ofcablurilor electrice aeriene Protejarea airy electric cables Protection of airy electric cables Protejarea conductelor de gaz Protectioncablurilor subterane pentru telecomunicatii Montarea of gas pipes

Mounting of telecommunication pentru telecomunicatii Protejarea cablurilor subterane underground cables Protection of telecommunication underground cables Protejarea conductelor de apa

36.06 21.95 25.76 38,953.60

46.16 0.00 28.10 32.97 49,860.61 0.00 0.00

Protection transmitere telefonica pentru linie ingropata in pamant cu PVC tip M Sistem de of water pipes 110 mm Cablu fibra optica cu accesorii si echipamente Telephonic underground ducts system profile with PVC type M 110 mm Optical cable 20 fibre Pavaj din dale prefabricate din beton 40x40x5,5cm Prefabricatedbeton slab armat, amplasat pe ramblee Parapete din concrete block pavement 40x40x5,5cm Handrail half-heavy with simple strip, on embankment

5C2B 5C30 5C3A 5C3B 5C4A 5C4B 5C5A 5C5B 5C5C 5C6 5C7 5C8 5C9 5C9A 5C9B 5C9B1 5C9C 5D1 5D1A 5D10A 5D10B 5D11A 5D11B 5D12 5D12A 5D12B 5D13 5D14 5D15 5D2 5D20 5D3 5D3A 5D4 5D5 5D5A 5D6 5D6A 5D7 5D8 5D9A 5D9B 5D9C 5D9C1 5D9D 5D9E 6A1 6A10 6A11 6A12 6A12A 6A12B 6A12C 6A12D 6A13A 6A13B 6A13C 6A13D 6A13E

Parapete din beton slab armat, amplasat pe ziduri de sprijin Handrail half-heavy with simple strip, electrificate walls Plasa de protectie in zona caii ferate on retaining

Protectiondin electric railway track area Parapete in panouri de elemente prefabricate (un stalp si doua lise la panou), amplasat pe ramblee de elemente prefabricate (un stalp si doua lise la panou), Parapete din panouri amplasat pe ziduri de sprijin lisa simpla, amplasat pe rambleu Parapet metalic semigreu cu Semi-heavy metallic guardraillisa simpla, amplasat pe ziduri de sprijin Parapet metalic semigreu cu with simple strip placed on the embankment

m m buc pcs m m m m m m m m m

0.00 69.44 88.88 0.00 0.00 46.20 65.00 33.17 63.76 1.98 47.38 52.08 59.08 75.00 31.70 37.80 63.84 8.39 0.00 0.71 0.66 59.14 83.21 42.46 81.61 2.54 0.00 60.64 66.66 75.62 95.99 40.57 48.38 81.72 10.74 0.00 0.91 0.85 0.00 0.00 2.95 5.90 7.30 52.86 13.35 2.76 4.55 5.10 11.63 27.09 27.09 24.19 5.88 22.20 8.59 8.59 1.57 0.21 3.77 7.55 9.35 67.67 0.00 17.09 12.35 3.53 5.82 6.52 14.89 34.68 34.68 0.00 30.97 0.00 7.53 28.42 0.00 11.00 11.00 2.01 0.00 0.27 0.00 0.00 1.88 1.88 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 4.95 5.84 7.55 7.67 9.30 6.34 7.47 9.66 9.82 11.90

Semi-heavy metallic guardrailcompusa) amplasat pe rambleu Parapet metalic greu (cu lisa with simple strip placed on retaining walls Heavy metallic guardrail (withcompusa) amplasat pe zidurithe embankment Parapet metalic greu (cu lisa compound strip), placed on de sprijin Parapet metalic foarte greu (cu lisa dubla) amplasat pe ziduri de sprijin Parapet metalic zincat semigreu pentru banda mediana Parapet demontabil zincat semigreu

Heavy metallic guardrail (with compound strip), placed on the retaining walls Parapet la scari pe taluz

m m m kg m m m m m m m m m m m

Parapet metalic zincat la marginea acostamentelor si in lungul raurilor pentru rambleu Parapet din beton tip New Jersey Concrete parapet Ney Jersey type Ecran antiorbire Screenfonoizolant Panou anti-blind Antiphonic panel de parapet tip "L" Fundatie adancita

m m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m m m m m m m m m m m m m m m m m2 m2 m2 m2 m m mp m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m3 m3 m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Guardrail locale la imbracaminti asfaltice Reparatii fundation type "L" Local repairing works of asphalt pavements beton Reparatii manuale a fisurilor imbracamintii din Curatire manuala santuri de pamant Manual cleaning of earth pereate Curatire manuala santuri ditches Curatire manuala rigole de pamant Curatire manuala rigole pereate Curatire manuala podete cu lumina = 2 m Manual cleaning of culverts lumina = 4 m Curatire manuala podete cu Manual manuala podete cu Curatirecleaning of culverts diam = 1000 mm Manual cleaning of culverts existente Coronamente noi la podete d=1000 Reparatii coronamente la podete existente Supraanaltare coronamente la ziduri de sprijin Reparatii manuale crapaturi in imbracaminti asfaltice Reparatii locale (gropi) cu piatra sparta Local areas repairincrapaturi, la imbracaminti din beton de ciment Colmatari rosturi si with crushed stone Sealing joints and cracks at cement concrete course Colmatariea rosturilor mai largi de 3cm cu mortar asfaltic Refaceri dale deteriorate din beton de ciment Reparatii burdusiri, fagase, valuriri Repairingburdusiri, fagase, valuriri, pe durata executiei lucrarilor Reparatii works for settlements, wheel tracks, wavings Repairing works for settlements, wheel tracks, wavings Demolare santuri pereate Demolare santuri si rigole pavate existente Demolation existing ditches and gutter pavated Demolare rigole pereate Demolare si refacere borduri la trotuare Demolitionsi refacere trotuare dinfootway kerbsasfaltice de 3 cm grosime Demolare and reconstruction of imbracaminti

Demolitionsi refacere trotuare dinfootways of asphalt pavements with 3 cm Demolare and reconstruction of beton de ciment thickness of existing sidewalks of cement concrete Removal si refacere trotuare din dale de beton Demolare Removal of existing footways of prefabricated concrete plates Desfacerea si refacerea pavajelor din calupuri de beton Demolare trotuare existente din beton asfaltic Removal oftrotuare din beton de asphalt concrete Demolare existing footways of ciment Curatirea terenului Site cleaningmecanica a terenului Scarificarea Sapatura manuala a stratului vegetal Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal Mechanical digging with bulldozer pentru decaparea stratuluisoil Sapatura mecanica cu buldozerul for cleaning the vegetable vegetal, teren usor Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal, teren mediu Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal, teren tare Sapatura mecanica cu buldozerul pentru decaparea stratului vegetal, teren foarte tare Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren tare Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren foarte tare avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren tare

6A13F 6A13G 6A13H 6A13I 6A13J 6A13K 6A13L 6A13M 6A13N 6A13O 6A13P 6A13R 6A13S 6A14A 6A14B 6A14C 6A14D 6A15 6A16 6A16A 6A17 6A18 6A19 6A2 6A3 6A4 6A4A 6A4B 6A4C 6A4D 6A4E 6A4F 6A5 6A5A 6A5B 6A6 6A6A 6A6B 6A7 6A8 6A9 6A10A1 6A10A2 6A10A3 6A10A4 6C12A 6A12B

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren foarte tare avand adancimea de la 4-6 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren tarelimitate avand adancimea de la 4-6 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii taluz inclinat, fara sprijiniri, in teren foarte tare avand adancimea de la 0-2 m, cu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu sprijiniri, in teren tare pamant in spatii limitate avand adancimea de la 0-2 m, cu Sapatura manuala de sprijiniri, in teren foarte tare in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de pamant sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu sprijiniri, in teren tare pamant in spatii limitate avand adancimea de la 2-4 m, cu Sapatura manuala de sprijiniri, in teren forte tare Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu sprijiniri, in teren mijlociu Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu sprijiniri, in teren tare pamant in spatii limitate avand adancimea de la 4-6 m, cu Sapatura manuala de sprijiniri, in teren forte tare mixte cu buldozerul, in teren usor Sapatura mecanica in profile Sapatura mecanica in profile mixte cu buldozerul, in teren mediu Sapatura mecanica in profile mixte cu buldozerul, in teren tare Sapatura mecanica in profile mixte cu buldozerul, in teren foarte tare Spor la orele de utilaj pentru sapatura cu buldozerul pentru transportul pamantului pe fiecaremecanica cu excavatorul pe senile Sapatura 10 m in plus Mechanical digging by excavator pe senile in spatii inguste, h< 2m Sapatura mecanica cu excavatorul Mechanical digging by excavator in pe senile cu echipanent de draglina Sapatura mecanica cu excavatorul strait areas, h< 2m Panouri de platelaj cu suport pentru deplasarea utilajelor terasiere in teren mocirlos Epuizarea apelor din sapatura Water pumping froma terenului Defrisarea manuala digging Defrisarea mecanica a terenului Doborarea manuala a arborilor Defrisare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta moale Defrisare arbori cu diametrul 10-30 cm, esenta tare Defrisare arbori cu diametrul 31-50 cm, esenta moale Defrisare arbori cu diametrul 31-50 cm, esenta tare Defrisare arbori cu diametrul peste 50 cm, esenta moale Defrisare arbori cu diametrul peste 50 cm, esenta tare Scoaterea manuala a cioatelor Scoaterea manuala a cioatelor, esenta moale Scoaterea manuala a cioatelor, esenta tare Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor, esenta moale Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor, esenta tare Scoaterea cioatelor cu mijloace mecanice Scarificarea mecanica a terenului defrisat pana la 0.5 m adancime Dezradacinarea cioatelor cu explozibil Spatii parcare Spatii servicii tip S1 Spatii servicii tip S2 Centru de intretinere si coordonare ( C.I.C.) Perna de geogrila F 110/25-20/30 cu umplutura din piatra sparta in zidul de sprijin-culei Pamant armat cu geogrila MOBILIER PARCARI Banca 4 persoane Masa 4 persoane Cosuri hartie din plastic pe suport din teava

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

11.07 9.59 12.06 13.59 7.74 8.80 10.91 11.01 13.02 15.16 11.97 16.47 18.32

14.16 12.27 15.44 17.40 9.90 11.26 13.96 14.09 16.66 19.41 15.33 21.08 23.44 0.00 0.00

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 h h m2

2.60

3.33 0.00 0.00

2.50 2.50

3.20 3.20 0.00 0.00

2.61

3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m2 ha ha buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs ha ha ha

ha buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs buc pcs mc mc

2,072,000.00 3,175,200.00 3,175,200.00 1,646,212.01 40.87 30.09

2,652,160.00 4,064,256.00 4,064,256.00 2,107,151.37 52.31 38.52 0.00 0.00

buc buc buc

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6E2A 6E4A 6E 7 6I20 6I13B 6I14A 6I14B

Recoltarea nuielilor sau crengilor in vederea executarii cleonajelor Executarea cleonajelor de nuiele Confectionarea saltelelor din fascine de nuiele si piatra bruta Extragere piloti de lemn Incinta de palplanse metalice Precincts of metallic sheet piles Fisa palplanselor metalice Metallic pile sheets Baterea tevilor metalice

mp mp m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m m

2.21 6.40 42.11 5.10 86.02 34.92

2.82 8.19 53.90 6.52 110.10 0.00 44.70

6I15A 6I15B DR24B R10B R13 R7 R8A

Extragerea palplanselor metalice Extraction of pile sheets Extragerea tevilor metalice Strat din piatra sparta in fundatie Crusheduzura din beton asfaltic, 4 cm grosime, cu fibre celulozice Strat de stone layer in foundation Wearing course, warm cast binder Frezarea imbracamintii asfaltice existente 3-6cm Milling oflegatura din binder (BAD25) Strat de existing carriageway surfacing Aducere la profil cu binder (BAD25) Ancoraje pasive pentru fascicule din SBP I Passive anchorage for wire SBP I

m2 m2 m m m3 m3 mp mp t t buc. pcs.

0.00 12.25 20.83 5.60 3.40 44.00 44.00 5.30 15.68 26.66 7.17 4.36 56.33 56.33 0.00 6.78

BAZA DE DATE
Cod articol 1

DESCRIEREA LUCRARILOR
2

UM
3

1.5 2A1 2A10 2A11 2A12 2A13 2A13A 2A13C 2A13D 2A14 2A14A 2A15 2A15A 2A16 2A17 2A18 2A18A 2A19 2A1A 2A2 2A20 2A3 2A4 2A4A 2A5 2A6 2A7 2A8 2A9 2B1 2B10 2B10A 2B10B 2B10C 2B10D 2B11 2B12 2B12A 2B12B 2B13A 2B13B 2B13C1 2B13C2 2B14A 2B14B 2B14C 2B14D 2B14E

db final_Descrieri pret

km PICHETAREA DETALIATA A DRUMULUI Se plteteTEHNOLOGICE la kilometru (km) km DRUMURI In pre se includ: Se pltete la kilometru (km) m3 UMPLUTURA PENTRU PROFILAREA ALBIEI pre se includ: In pltete la metru cub (m3) Se m2 FINISAREA SUPRAFETELOR sparea stratului vegetal; pre se includ: In pltete la metru ptrat (m2) Se profilarea terasamentelor cu o nlime maxim de 1,00 m, m2 STRAT DRENANT DIN BALAST trasarea profilului umpluturii; pre se includ: In pltete lanecesarul de umplutur prin transportul Se metru ptrat (m2) scoaterea de sub nivelul compensnd batardouluiDE 15CM, DIN PIATRA BRUTA apei i m2 PEREU CU GROSIMEA pentru cota parte a ablonarea; lungul amprizei drumului; In pre se includ: pmntului n metru ptrat (m2) epuismente;GROSIMEA DE 20CM, DIN PIATRA BRUTA m2 PEREU CU la transportul materialelor; Se pltete i prin sparea i umplerea nivelareapmntului nnclinatede mprumut sau n depozitul nivelarea suprafeelor In pre se includ: la ptrat (m2) execuia sistemului rutier; procurarealafinisarea platformei, sparea i metru Se pltete pn 10 cm; 30CM, DIN PIATRA BRUTA denivelrilor GROSIMEAgroapadesfacerea drumului tehnologic m2 PEREU CU profilului proiectat, DE manipularea materialelor; verificarea intermediar; In pre se pereului; ptrat trasarea includ: drenant.(m2) Se pltete la metru execuia stratului n circuitul agricol. BETON icompactarea; redarea terenului m2 PEREU CU pmntului; DE 20CM, materialelor; transportul GROSIMEA executate. DIN trasarea pereului; procurareai Caietul degrosimea stratului drenant. verificarea suprafeelor se In proiect sela metru ptrat (m2) se vor CON caracteristicile Prin proiectPEREU LA SFERTURI DE a materialului; Sepreparte aprecizeaz sarcini scoaterea de sub nivelul apei i m2 pltete transportul i i manipulrile; REPARAIIinclud: compactarea la mprtiereabatardoului pentru profil preciza cota trasarea includ: Prin Caietul la metrumaterialului dup compactare; geometrice ale sarcini setehnologic icalitatea materialelor i In pre se pereului; ptrat (m2) execuia pereului; Se pltete calitii DEGRADAT verificarea de drumului precizeaz alctuirea sistemului epuismentele;batardoului pentru scoaterea de sub nivelul apei i m2 REFACEREaPEREUn oper. cota parte punere indepartarea din beton. condiiile includ: de ncastrare, si transportul pamantului intrrutier. sede sarcini se precizeaz tehnologia de compactare i execuia de materialelor; (m2) In pre trasarea ,saparea, ptrat procurarea SeCaietul grinzilor pltete epuismentele; metru se precizeaz calitatea materialelor. m REPARATIIla manipulrile materialelor; unpre se includ: Prin Caietul demanipulrile; transportul ROSTURI PEREU LA SFERTURI DE CON caracteristicile materialului compactat. transportul i sarcini In depozit; JOINTS REPAIRING FOR THE CONE QUARTERS procurarea ZIDARIE si degradat; si transportul lor la locul de materialelor; PITCHING ibetonului betonului - buciardareanisipului USCATA procurarea m2 ROSTUIRE i manipulrile materialelor; execuia pereului; transportulla metru liniar de rost (m) transportulla metru patrat (m2) suflare cu aer comprimat; Se pltete zonei degradate prin punere in opera; de pe zonele degradate inclusiv sortarea Se pltete i manipulrile; curarea DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE LA PARAPETI buc MONTARE pereului ncastrare, din beton. execuia includ: desfacerea nisipului In pre se grinzilor - execuia includ: asternerea In pre se pereului; la sablon si pilonareadepozit a materialului ncrcarea,de sarcini(buc) Se pltete latransportul i mprstierea TALUZ Prin Caietul i bucata ncastrare,DE PE n acestuia; materialelor; manipulrile materialelor; m MANA CURENTA de se precizeaz calitatea materialelor. execuia grinzilor LA SCARILE din beton.dintre dale; - transportuldemolare; realizarea rosturilor aer comprimat; turnarea transportul i manipulrile materialelor;cu rezultatse includ: degradate prin suflare In pre din zonei curareabetonului cuse precizeaz calitatea materialelor. Se pltete betonului turnat si rosturi; Prin Caietul laLA PODETE(m) TREPTE AMONTE SI cu bitum dedepunerilor din colmatarea rosturilor AVAL sarcini ndeprtarea metru liniar din rosturi; special conform AMENAJARImaterialelor; IN - procurarea i depunerilor mortarului protejarea ndeprtarea prepararea mprstierea n depozit a materialului m3 ncrcarea, transportul i In pre se includ: curarea rosturilor cub (m3) cu aer comprimat; Se pltete la productorului; TORENTI filerizat. din rosturilor prin suflare cu aer comprimat; curarea demolare; instruciunilor IN TREPTEsuflare AMENAJARIi metru prin necesare executiei parapetului; transportul materialeloriLA materialelor; rezultat procurarea manipulrilemprstierea n depozit a materialului m3 ncrcarea, transportul i mprstierea n depozit a materialului In pre se includ: aplicarea mortaruluicubsuruburilor parapetuluielementului din Se pltete latransportul (m3)pentru refacerea pentru pietrei desfacerea TERENULUI ncrcarea,i metru specialmortarului de ciment si a prinderea ha procurarea piulitelor si (EXPROPRIERI) OBTINEREAsau preparareamaterialelor; transportulcurire; manipularea rezultat din curire; iniiale; - trasarea includ: rezultatse spturii; beton conform proiect; dimensiunile In preladin lareflectorizante; dispozitivelorihectar (ha) bitumului; brute Se pltete PROVIZORIE inclusiv execuia fundatiei parapetului; manipularile rostuire; prepararea DE CIRCULATIE km VARIANTA - procurarea materialelor,reflectorizante i refacerea prinderii; procurarea sau prepararea mortarului pentru si transportul la - prindereasuprafeelor; trasarea si vopsirea parapetului. finisarea includ: substratului de nisip si In pre se spturii; degradat execuia dispozitivelor refacereapropriu-zisa; (km) (refacerearostului; Se pltete pereului kilometru loculCaietul la LA PLATFORME manipularilematerialelor. la de puneresarcini se inclusiv aplicarea bitumului pentru colmatarea rostuireapietreiin opera;cot); m3 UMPLUTURImaterialelor, precizeaz calitatea si transportul - procurareade Prin Caietul i Caietul la precizeaz calitatea elementele aezarea includ: brute de sarcini se precizeazmaterialelor. - cheltuieli efetuate Prin proiect la metru transportul pamantuluiterenuri; zonei de In pre se sapaturii,pentru cumprarea de inmsurat dup - executia suprafetei rostuite; verificarea de sarcini se(m3) de umplutur, afara Se pltete locul de pereului cu cub parapetului. lucrrilor; m2 AMENAJAREA in vegetal; realizarii rostuirapunere TERENULUIde ciment; mortar - sparea stratului opera; geometrice i alctuirea precizeaz calitatea materialelor. plata concesiunii peacestuia; pamantului in afara zonei de lucru si imprastierea durata Prin Caietul la metru transportul commactarede sarcini - finisarea suprafeelor;se (m2) Se pltete RUTIER LA PLATFORME profilareasapaturii, ptrt cu o nlime maxim de 1,00 m, - executia terasamentelor cofrajelor; exproprieri; m2 SISTEMUL pre se includ: - confectionarea si montarea In pre se includ: lucruCaietul de sarcini se precizeaz calitatea materialelor. In pltete la metru acestuia; Prin si imprastierea ptrat umplutur prin transportul - despgubiri;necesarul de (m2) Se compensndmaterialelor; - decopertarea stratului vegetal i compactarea amprizei transportul m3 UMPLUTURI LA si montarea DE lucrrilor pentru pregtirea SFERTURI cofrajelor; CON cheltuieli efetuate la inceperea terenului; - confectionarea - schimbareasau In pre se includ: prepararea betonului, transportul pana la locul pmntului n lungul cub (m3) al - procurarealaregimului juridic drumului; Se pltete materialelor; metru amprizei umpluturii; temporar sau definitiv din circuitul agricol; - transportul LA FUNDATII m3 UMPLUTURImaterialelor; amplasamentului; - procurarea opera; platformei, execuia sistemului rutier; scoaterea nivelareainclud: prepararea betonului, transportul pana la locul depre se n sau In punere i finisarea (m3) sptura in groapa cubmprumut; - procurareala metru de DEnatur. Se pltete materialelor; CON demolri; - verificarea SFERTURI si Caietul de sarcini se precizeaz cota m2 altedetaliileprofilului proiectat, desfacerea variantei provizorii cheltuieli de acceai PEREU LAn de executie transportul materialuluimprumut sau n depozit intermediar; Prin se includ: transportul opera; de rezultat din sptur; depre In punere lagroapa - sptur in imetru ptrat (m2) n circuitul agricol. defrisri; Se circualtie materialului rezultat din sptur; betonului. pltete i redarea terenului manipulareanatura terenului pmntului n umplutur; de fundare TALUZ, INCLUSIV de fundare, clasa precizeaz cota m SCARI PE n de executiemprumut sauCURENTA intermediar; mprtierea materialelor; Caietul de n depozit i Prin detaliile groapa rezultate MANA sarcini se spturinclud: compactareadin devieri retele utiliti din - transportulsistemului de si evacuri i Caietulde In pre se materiale liniarsarcini se vor preciza straturi de 10 cm; realizarea la metru irutier; de scar con n caracteristicilei Prin proiecti TALUZ terenuluisferturi de msurat pe taluz Se fundareplatformei verificarea cotelor proiectate, precum mprtiereasistematizri(m) vertical, drenaje betonului. finisarea m CASIURI PE natura de pltete sptura pentru fundaia sfertului de con; transportul materialului rezultat din sptur; dup amplsament, materialului n de fundare, clasa desfacerea i pmntului cu maiul mecanic; i alctuirea transportul materialelor geometrice platformei; provizoriicasiu rezultate, pe taluz variantei pe In pre se ialematerialului (m)fundatii n msurat 10 cm; trasarea includ: desfacerea laSFERT liniarCON de de circulatie de investitia de m3 Se pltete (exclusiv compactareametru cele n mprtierea mprtierea materialuluistraturi din epuismentelucrrilor. DE aferente realizrii pentru sptur; DEMOLARE transportul verificarea suprafeelor montarean conformitate cu rezultat terminareai i sistemuluiinclud: finisarea rutier. sptura necesar transportulla metru pe taluz pentrudepozit i redarea terenului n realizate scrilor; In pre baz) se i Caietul de rezultat se precizeaz alctuirea AVAL m3 Se pltete materialului (m3)maiul mecanic; AMONTE SI cub cu compactarea desenePROFILAREA ALBIEI procurarea materialelor pentru pereu; Prin proiect din pmntuluispecificaii tehnice; SAPATURA PENTRU isarcini lucrrilor. procurarea verificarea suprafeelor realizate n materialelor; prevederileagricol lade ap; n devieri de cursurinecesar executrii casiului; conformitate cu -spturainclud: In circuitul ila taluz terminarea finisarea pe metruumpluturii sistemului rutier. ADANCIMEA dupvor preciza tehnologia de Sepre se i Caietul de (m3) <4,00M pltete i transportuldinmanipularea materialelor; verificarea i localitai isarcini m3 SAPATURA pereului din beton monumente casiului; CU Prin proiect de manipularea materialelor; brut al sfertului de transportul calitii cubsau de sau realizrii istorice. procurarea betonarea fundaiei se piatrde con; prevederile desene specificaii tehnice; - demolarea materialelor necesare compactare. stramutri cofrarea includ: scrii sarcini se vor preciza tehnologia de In pre se fundaiei cub (m3) sfertului execuia i la metruumpluturiimaterialului compactat. Prin proiect calitii ELEVATII Se pltete compactare iOB37 INde la piciorul taluzului; transportul manipularea a dup compactare. materialelor; verificarea i Caietul t ARMATURA caracteristicile substratelor. con existent; execuia profilului spturii; materialului compactat. pereului, inclusiv execuia includ: la de sarcini se vor preciza tehnologia de compactare la ton (t) piciorul taluzului pentru realizarea camerei i caracteristicile In pre se treptelor; trasarea fundaiei de sarcini se execuia pentru desfacerea umpluturii sfertului de con; Prin proiect iOB 37 IN ELEVATII precizeaz dimensiunile Se pltete i Caietuln exces; spturapmntului Prin proiect Caietul t ARMATURA groapa de fundaie; sparea execuia parapetului. depre se clasacaracteristicile fundaie i alctuirea pereului. compactare la ton (t) rezultat din demolarea sfertului de con In colectare n apelor; a materialului necorespunztor pentru sptura ni Caietul ncrcarea a depozit din materialului compactat. fundaiei, includ: betonului Se pltete materialului sarcini se precizeaz elementele evacuarea iPC52 IN dei mprtierea nla platforma drumului Prin proiect t ARMATURA transportul evacuarea, oelului beton; casiului racordrii procurarea pentru ELEVATII acestuia depozit iexecuia includ: i a desfacereai parapetului. a pmntului In din spturaton (t) umpluturi; sptur; treptelor umpluturii sfertului de con; geometrice la alctuirea Sepre din pltete rezultatse materialului din carcase; itransportuli de colectare a apelor de la piciorul demolare; la sistemul t PLASE SUDATEde bare rezultat din sptur i taluzului. confecionarea transportul, oelului beton;la profil i compactarea materialului In pre se includ: (t) de metalic;se precizeaz elementele procurarea materialului sarcini depozit a materialului rezultat. procurarea, mprtierea Prin proiect i ton Caietul Se pltete latransportul i manipularea materialelor necesare transportul descrcarea i mprtierea n mp PLASE ANCORATE beton; carcase; din n umpluturi; oeluluigropilor de fundaie; confecionarea de bare casiului. i a carcaselor; sprijinirilor geometricepereilor patrat (mp) de plasa ancorata alctuirea In pre se includ: procurareai barelor de metalic; Se pltetePENTRU FUNDATII dup compactare; manipulrile metrubare armtur transportulla de materialului (RADIERE) materialului din carcase; calitii COFRAJEsprijinirilor; confecionarea verificareabarelor sau carcaselor precum i nndirea acestora m2 procurarea sau execuia includ: confectionarea plaselor sudate; compactare i In pre se lasarcini ptrat (m2) montarea apelor; se precizeaz tehnologia de In Caietul dematerialului metalic; i a carcaselor; Se pltetePENTRU de metalic; metru transportul materialului armtur manipulrile barelor ELEVATII epuizarea sau prin m2 COFRAJE schelelor petrecere; prin sudur barelor sau esafodajelor necesare aducerea transportul materialelor compactat. carcaselor; caracteristicilebarelorptratde sprijinire dup execuia lucrrilor; In pre se includ: manipulrile metru sisudate; armtur montarea ntre bare decarcase; precum i nndirea acestora m2 recuperarea plaselor icarcaselor i a Se pltetePLANE PENTRU ELEVATII OBISNUITE la materialului (m2) manipulrile mbinrile sau prin petrecere; COFRAJE materialelor necesare cofrajelor; (procurare,montare, demontare); precum i nndirea acestora prin sudur barelor sau carcaselor recuperate n depozitul de procurarea transportul materialelor nndirea acestora prin montareaibarelor curireainclud: pe poziie pentru mbinri sau montaj; In pre se punctelor sudate (m2) a plasei ancorate; susinerile Se pltete plaselor de sustinere i ptrat precum montarea CURBE PENTRU ELEVATII - OBISNUITE mbinrile bare i carcase; m2 COFRAJE la metru petrecere; trasarea prin petrecere; prin sudur ntreprinconform proiectului. antier;se includ: cofrajelor; confecionarea procurarea poziiei , curatirea prin confecionrii cofrajelor; si materialelor necesare suflare cu aer comprimat sudur sau sau verificarea la metrupe poziie pentru mbinri sau montaj; In pre susinerile ntre C16/20 carcase; naturii terenului de fundare. Se pltete barelor ptrat PILOTI FORATI transportul gaurilor fundare materialului necesar perforareaplaselor sudate;(m2)a cofrajelor; mbinrile coteibare i IN m3 BETON CLASA cofrajelor; i confecionarea de verificarea poziiei conform proiectului. procurarea confecionrii introducerea materialelor necesare execuiei cofrajelor; mbinrile barelor pe poziie pentru mbinri sauclasa betonului In pre se includ: manipulrile preuri separate, poziie schelelor cofrajelor; verificareai demontarea necesar FORATIdup imontaj; susinerile plaselor sudatePILOTI Se vor evalua materialului cofrajelor, apentru mbinri sau difereniate montarea eafodajelor; m3 ancorelor gata confectionate; susinerile BETON CLASA C20/25 IN pe confecionarea cofrajelor; proiectului.susinerilor acestora; necesare confecionrii cofrajelor; montrea i demontarea cofrajelor i a procurareala metruconform verificarea poziiei cub (m3) difereniate schelelor i Se pltete imaterialelor necesar cofrajelor,dup i eafodajelor; montaj;evaluademontareaD=1080 MM schelelor clasa betonului m3 Se vor preuri separate, transportul dimensiunilor elementului cofrat; montarea materialului pentru montare; cofrajelor, a INCERCAREmaterialului COLOANE confecionarea procurarea poziiei conform proiectului. In pre se includ: cofrajelor; eafodajelor;lametru de punere in opera; verificarea la metru cub (m3) de verificarea locul cub Se pltete materialului (m3) transportullademontareaD=1500cofrajelor, schelelor i Se pltete iagregatelor necesar betonschelelor i eafodajelor; m3 montarea materialului necesar preparriicofrajelor, schelelor cofrajelor, a curirea i depozitarea, n antier, a materialelor recuperate. INCERCARE COLOANEnecesareMM turnat in coloana procurarea manipulrile execuiei betonului; In pre se includ: eafodajelor;materialului necesar cofrajelor, schelelor i pentru udarea gaurilor; In pre se includ: Prin proiect la metru cub (m3) de beton turnat in coloana Caietul de sarcini se specific Se pltete cimentului; IN FUNDATII (RADIERE) transportul i materialului necesar preparriicofrajelor, schelelor m3 procurarea agregatelor necesare execuiei elementele iprocurarea eafodajelor; BETON CLASA C6/7,5 necesare preparrii betonului; umplerea gaurilor cu mortar de ciment; manipulrileo fa procurarea agregatelor deosebit. In acest caz preul se va betonului; eafodajelor;betonului conform prescripiilor din care se ceredimensiunilor In pre se includ: vzut elementelor n fundaii (radier) preparareala metru cub (m3) de betoncofrate; Caietul de Se pltete cimentului; FUNDATII (RADIERE) verificarea cimentului; ancorelor in gauri, inclusiv mentinerea imanipulrile materialului necesar execuiei eafodajelor; fixarea BETON CLASA C8/10 IN - procurarea agregatelor necesare preparriicofrajelor, schelelor m3 introducerea pentru fiecare tip de cofraj, defalcnd prin si procurarea depozitarea, n antier, a materialelor recuperate. stabili separat sarcini;se includ: procurarea dimensiunilor elementelor n betonului; curirea betonului In pre inila metru cub (m3) prescripiilor din Caietul de verificareaunui indice proiect; de betoncofrate; Caietul de Se pltete pozitia din conform articolului. fundaii (radier) acestoraCLASA C12/15 IN FUNDATII (RADIERE) ipreparareai Caietul de sarciniprescripiilor din la locul de eafodajelor; m3 BETON adugarea cimentului; la staia specific betonului; la prepararea betonului conform se preparare procurarea Prin proiect betonului denecesarede a materialelor recuperate. procurarea agregatelor codul de preparrii elementele pentru sarcini; transportulla metru cub (m3) de betoncofrate; In pre se includ: - curirea idimensiunilorplasei prescripiilor din Caietul de procurarea depozitarea, n antier, si montarea sarma fundaii (radier) sarcini; n oper; verificarea betonului conform Se pltete cimentului; INelementelorIn n galvanizata. se va prepararea betonului de laFUNDATII (RADIERE) locul de punere cerei fa vzut deosebit. acest caz preul pentru m3 BETON CLASA C16/20 care proiect si Caietul de necesarede preparare la ancorelor si procurarea betonului de sarcini se preparrii elementele transportul o specific betonului; procurarea depozitarea, staia dau Prin sese includ: transportul agregatelor la staia de a materialelorlocul de In preseparat metru cub (m3) de beton diametrul (radier) sarcini; n oper; curirea ila pentru fiecare antier, preparare la prin manipulrile; fa vzut FUNDATII n fundaii Se pltete cimentului; n tip stabili cere adaosurilor;IN deosebit. (RADIERE) recuperate. procurarea o punere n oper;C20/25 sarcini de cofraj, defalcnd m3 BETON care proiect i Caietul procurarea betonului de la staia specific betonului; compozitia mortarului.de necesarede preparare la locul de punere CLASA a betonului; se preparrii elementele pentru Prin sese n oper transportul agregatelor codul articolului. din Caietul de procurarea betonului la punerea includ:indiceva (m3) de beton pentru fiecare tip de In pre cazla adugarea unui se conform separat n fundaii (radier) manipulrile; metru cub stabili prescripiilor caz preul se va Seacest cere preul vzut deosebit. In acest In pltete adaosurilor; procurarea cimentului; preparareacalitii manipulrile; fa care se n oper; betonului din pilotul forat prin metode o procurarea punere n agregatelor necesare preparrii verificarea oper a betonului; unui indice betonului; sarcini;defalcnd prin conform procurarea oper a adugareade cofraj, defalcnd prin In pre se includ: cofraj, separat pentrubetonului; prescripiilor din Caietul de prepararea betonului punerea n adaosurilor; punerea stabili manipulrile; de nedistructivecalitii betonuluitip pilotul forat punere n oper; i procurarea betonuluifiecare din la locul de prin metode transportul cimentului; necesare de procurarea calitii betonului din preparrii prin metode procurarea agregatelor la la codul articolului. laborator;staiepilotul foratdin Caietul de sarcini; n oper a betonului; articolului. verificareala baz a piloilor. adugarea unui indice conform prescripiilor betonului; prepararea betonului la n oper a betonului; punerea verificarea adaosurilor; codul injectarea cimentului; procurarea betonului de la manipulrilei de laborator;staie la locul de punere n oper; nedistructive i de laborator; procurarea i punerea transportul calitii betonului din pilotul forat prin metode nedistructive Caietul de sarcini se precizeaz clasa betonului, sarcini; verificarea i 94 Prin proiect betonului conform prescripiilor din Caietul de prepararea

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

2B14F 2B14G 2B15A 2B15B 2B15C 2B15D 2B15E 2B15F 2B16 2B16A 2B16A1 2B16A2 2B16A3 2B16A4 2B16A5 2B16A6 2B16A7 2B16A8 2B16A9 2B16A10 2B16B 2B16C1 2B16C2 2B17 2B18 2B18A 2B18B 2B18C 2B18D 2B19 2B2 2B20A 2B20B 2B20C 2B21 2B22 2B23A 2B23B 2B23C 2B23D 2B24 2B25 2B25A

db final_Descrieri pret

BETON CLASA C25/30 IN FUNDATII (RADIERE) Se pltete la metru cubIN FUNDATII (RADIERE) (radier) BETON CLASA C32/40 (m3) de beton n fundaii In pre se includ: Se pltete la metru cubIN ELEVATII n fundaii (radier) (m3) de beton BETON CLASA C12/15 necesare preparrii betonului; procurarea agregatelor In pre se includ: Se pltete la metru cubIN ELEVATII BETON CLASA C16/20 necesare preparrii betonului; procurarea cimentului; (m3) procurarea agregatelor In pre se includ: Se pltete adaosurilor; (m3) procurareala metru cubIN ELEVATII BETON CLASA C20/25 procurarea cimentului; necesare preparrii betonului; procurarea agregatelor In pre se includ: preparareala metru cub (m3) prescripiilor din Caietul de betonului conform Se pltete cimentului; procurarea adaosurilor;IN ELEVATII BETON CLASA C25/30 necesare preparrii betonului; procurarea agregatelor procurarea betonului conform prescripiilor din Caietul de sarcini;se includ: In pre preparareala metru cub (m3) Se pltete cimentului; IN ELEVATII procurarea adaosurilor; la staie BETON CLASA C32/40 procurarea betonului denecesarela locul de punere n oper; transportul agregatelor preparrii betonului; sarcini;se includ: In pre procurarea adaosurilor; CLASS FOR ELEVATIONS de betonului conform prescripiilor din CONCRETE cimentului; IN oper a betonului; Caietul prepararea betonului de n ELEVATII manipulrile i C32/40 BETON CLASA punerea la staie preparrii betonului; procurarea agregatelor necesarela locul de punere n oper; procurarea OFC40/50 transportul procurareala metru cub (m3) prescripiilor din Caietul de sarcini; Se pltete calitii betonului preparareala i punerea (m3)la staie i pe antier; betonului conform a Se plteteDEmetru cub procurarea adaosurilor; verificarea betonului de n oper la betonului; APARATEinclud: procurarea cimentului; manipulrile REAZEM la staie cu locul de punere n oper; In pre se suprafeelor conform sarcini;se includ: transportul calitii betonului la prescripiilorantier; protecia betonului n contact pmntul i spargerea In pre prepararea verificarea adaosurilor; DIN NEOPRENpe din Caietul de staie i procurarea agregatelor manipulrile; APARATE DE REAZEM necesare preparrii betonului; procurarea betonului denecesarela locul de punere n oper; capetelor piloilor n cazulla staie cu indirecte. i spargerea fundaiilor pmntul transportulla bucat (buc) procurarea agregatelor contact preparriidin Caietul de betonului; sarcini; protecia nla bucat protecia betonului pe timpul ntririi; suprafeelor Se pltete oper i (buc) prepararea cimentului;nDIN i prescripiilor 3 Sepreul betonului se include NEOPREN TIP pltete betonului conform punerea DE REAZEM fundaiilor indirecte. manipulrile; APARATEinclud: In pre se piloilor n cazulla staie la locul de punere n oper; procurarea cimentului; procurarea calitii betonului la betonul de egalizare sub talpa transportul betonului de capetelor includ: In pre sarcini;se n oper i protecia betonului pe antier. verificarea adaosurilor; staie In punerea(radierului). include i betonul de egalizare sub talpa (150X300X19MM) fundaiei betonului se de reazem; i pe timpul ntririi; procurarea betonului de la staie la locul de punere procurareai Caietul de sarcini se vor preciza clasa n oper; In preul procurarea adaosurilor; manipulrile; Prin proiect la bucat (buc)reazem; precizeaz clasa betonului, procurarea aparatelorconform staie i aparatelorconform se prepararea oper betonului betonului pe din Caietul de betonului de transportul i Caietulproteciala prescripiilorantier. betonului, verificarea calitiii de sarciniprescripiilor din Caietul de Se plteteDE REAZEM DIN NEOPRENpe timpul ntririi; Prin proiect betonului punereasorturile agregatelor, calitatea cimentului APARATEn aparatelor de reazem; fundaiei (radierului). de reazem; transportul preparareai Caietul de sarcini se vor TIP 4 manipulrile; natura i sorturile agregatelor, calitateapreciza clasa betonului,i transportul sarcini;se calitii Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz clasa betonului, In pre natura i includ: betonului la staie icimentului, adaosurile sarcini; n aparatelor verificarea aparatelor de reazem; (150X300X41MM) Prin proiect oper i protecia betonului pe antier. punerea betonului dede reazem; locul de punere pe timpul imanipulrile aparatelor contact cu pmntul. adaosurile.aparatelor manipulrile natura i sorturile agregatelor, calitatea cimentului ntririi; procurarea betonului de la staie la protecia suprafeelor (buc)reazem; vor preciza clasa n oper; i transportulla bucat nde staie i fixarea acestora n oper; la Prin proiectDECaietul de DIN NEOPRENpe antier. de Se pltete aparatelor de reazem i locul TIPpunere betonului, natura i sorturile agregatelor,la staie icimentului, adaosurile transportul i REAZEM sarcini se fixarea acestora de montarea calitii betonului calitatea de 13 verificarea APARATE aparatelor de reazem la montarea aparatelor de reazem; i adaosurile. manipulrile; transportul manipulrile;i suprastructur. se vor preciza clasa betonului, natura i sorturile agregatelor, calitatea cimentului In pre se includ: protecia suprafeelor n contact cu pmntul. infrastructur Caietulprotecia betonului pe timpul ntririi; (300X500X37,5MM) de sarcini Prin proiect i i suprastructur. infrastructur aparatelor de reazem; punerea n oper i protecia betonului pe timpul ntririi; manipulrile bucat (buc)reazem; precizeaz tipul aparatului ipunereasorturile agregatelor, calitatea cimentului i adaosurile. adaosurile.aparatelor procurarea oper i de Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz tipul Se pltete i natura i nla Caietul de sarcini staie i pe antier. aparatului Prin proiectDE REAZEM reazem i fixarea antier. verificareaaparatelor de DIN NEOPRENpe acestora de montarea APARATE calitii betonului la se verificarea calitii betonului la staie i TIP 14 transportul aparatelor de reazem; de reazem. i Caietul de sarcini se vor preciza clasa betonului, In pre se includ: de reazem. Caietul de sarcini Prin proiect i i suprastructur. se vor preciza clasa betonului, infrastructur aparatelor de reazem; (310X500X81MM) Prin proiect aparatelor de reazem; manipulrile procurareai Caietul de sarcini se precizeaz tipul aparatului natura i sorturile agregatelor, calitatea cimentului i adaosurile. Prin proiectaparatelor (buc) Se plteteDEbucat de DIN NEOPREN TIP 9 FIXE de natura i sorturile agregatelor, calitatea cimentului i adaosurile. montarea la REAZEM reazem i fixarea acestora APARATE transportul aparatelor de reazem; depre se includ: In reazem. i suprastructur. infrastructur aparatelor de reazem; (230X450X41MM) manipulrile procurareala bucat (buc)reazem; precizeaz tipul aparatului aparatelor de Prin proiectaparatelor de sarcini se fixarea acestora de Se pltete i REAZEM reazem i montarea DECaietul de DIN NEOPREN TIP 10 MOBILE APARATE aparatelor de reazem; transportul i suprastructur. depre se includ: In reazem. infrastructur (230X450X63MM) manipulrile aparatelor de reazem; procurareai Caietul de sarcini se aparatelor de Prin proiect la bucat (buc)reazem; precizeaz tipul aparatului Se plteteDE REAZEM DIN NEOPREN TIP 11 FIXE (MM) montarea aparatelor de reazem i fixarea acestora de APARATE aparatelor de reazem; transportul depre se includ: reazem. In pltete la bucat (buc) infrastructur i suprastructur. Se manipulrile aparatelor de reazem; APARATE DECaietul de DIN NEOPREN TIP 12 MOBILE (MM) procurareai REAZEM reazem; aparatelor de Prin proiectaparatelor de sarcini se precizeaz tipul aparatului In pre se includ: montarea la bucat (buc)reazem; fixarea acestora de reazem i Se reazem. aparatelor de transportul de pltete aparatelor de reazem; procurarea infrastructur i suprastructur. In pre se includ: manipulrile aparatelor de reazem; APARATE DECaietul de DIN NEOPREN TIP 7 tipul aparatului (MM) transportul i REAZEM reazem; aparatelor de Prin proiectaparatelor de sarcini se precizeaz FIXE de procurarea montarea la aparatelor de reazem;fixarea acestora reazem i Se reazem. aparatelor de reazem; pltete manipulrile bucat (buc) NEOPREN TIP 8 MOBILE (MM) de APARATE DEi suprastructur. transportul aparatelor de reazem; infrastructur REAZEM DIN In pre se includ: montarea aparatelor (buc) de reazem i de Se pltete la aparatelor de reazem;fixarea acestoraaparatului manipulrile bucat de sarcini Prin proiect i i suprastructur. se precizeaz tipul procurarea Caietul infrastructuraparatelor de reazem; In pre se includ: montarea DE REAZEM DIN NEOPREN SIacestora de de reazem. aparatelor de sarcini se precizeaz tipul aparatului APARATE i Caietul de reazem i fixarea TEFLON transportul Prin proiect aparatelor de reazem; procurareala i suprastructur. infrastructuraparatelor de reazem; Se reazem.DEbucat (buc) manipulrile aparatelor de reazem; FIXE de pltete aparatelor de reazem; APARATE i Caietul de METALICE transportul REAZEM Prin proiectaparatelor de sarcini se precizeaz tipul aparatului In pre se includ: montarea la bucat (buc) reazem i Se reazem.DEaparatelor de reazem;fixarea acestora de manipulrile REAZEM METALICE APARATE de pltete aparatelor de reazem; MOBILE procurarea infrastructur i suprastructur. In pre se includ: montarea aparatelor (buc)reazem; fixarea acestora de de reazem i Se pltete PIATRA BRUTA DREN DIN la bucat de sarcini se precizeaz tipul aparatului transportul aparatelor de Prin proiect i Caietul de reazem; procurarea aparatelor infrastructur i suprastructur. In pre se includ: Se reazem.RACORDARE(m3) manipulrile aparatelor de reazem; de pltete aparatelor de reazem; PLACI DE i Caietul de reazem; transportulla metru cub sarcini se precizeaz tipul aparatului Prin proiectaparatelor de reazem i fixarea acestora de procurarea aparatelor de In pre se includ: montarea aparatelor de reazem;de racordare Se reazem.RACORDARE L=3.00M manipulrile dimensiunile plcilor PLACI preciza de vor DE aparatelor de reazem; execuiei drenului; transportul materialelor necesare procurareala bucat (buc) infrastructur i suprastructur. i fixarea acestora de Se pltete la aparatelor de montarea aparatelor (buc) reazem; de Se plteteRACORDARE reazem manipulrile bucat de sarcini se precizeaz tipul aparatului PLACI se includ: DE transportul materialelor; L=4.00M Prin proiect i i suprastructur. In pre se includ: infrastructur Caietul de reazem i fixarea acestora de In pre montarea aparatelor (buc) Se reazem.RACORDARE L=5.00M manipulrile materialelor; de pltete plcilor prefabricate; PLACI DE i bucat de sarcini procurareala i suprastructur. se precizeaz tipul aparatului Prin proiect plcilor prefabricate; procurarea infrastructur Caietul In pre se drenului. (buc) execuia includ: Se pltete materialelor pentru fundaie i grinda de rezemare, procurareai Caietul de reazem. la bucat de pentru fundaie i grinda de rezemare, PLACI DE RACORDAREsarcini se precizeaz tipul aparatului procurarea materialelor L=6.00M Prin proiect i Caietul de sarcini se precizeaz dimensiunile procurarea plcilor prefabricate; Prin proiect manipulrile, execuia fundaiei i a grinzii de In pre se includ: transportul, manipulrile, execuia fundaiei i Se reazem. la bucat (buc) transportul, de pltetenatura pietrei pentru DESFACEREA IMBRACAMINTII PE CULEI procurarea materialelor brute. fundaie i grinda de rezemare, drenului i plcilor prefabricate; procurarea rezemare;includ: In pre se la metru cub execuia fundaiei a grinzii de rezemare; (m3) Se pltete CU ADANCIMEA >4,00M i grinda de rezemare, transportul, manipulrile, pentru inclusiv rosturile de racordare i SAPATURA materialelor procurarea plcilor racordare, fundaie montajul plcilor deprefabricate; procurarea i pre se includ: de racordare, inclusiv rosturile de racordare i montajul In a grinziiplcilor cub (m3) Se pltete la rezemare; pentru METALIC EXISTENTde transportul,de metru i a grinzii G=25 protecia plcilor. DEMONTAREA PARAPETULUI fundaie ipartea carosabil n procurareamanipulrile, execuia fundaiei grinda de rezemare, protecia plcilor. de racordare, inclusiv rosturile de racordare i desfacerea materialelor asfaltice de pe mbrcminii montajul includ: In pre se plcilor rezemare; i Caietul de execuia vor preciza dimensiunile Prin proiect manipulrile, sarcini sefundaiei EXISTENTde KG/M culeei Caietul de sarcini se vor preciza dimensiunile transportul, Prin proiect i ntre zidurile ntoarse; DEMONTAREA PARAPETULUI METALIC i a grinzii G=20 spatele plcilor. de de fundaie;inclusiv rosturile de racordare i protecia plcilor sptura n groapa liniar (m) de parapet metalic de pe culei i montajul plcilor de racordare, racordare, i alctuirea fundaiei i a Se pltete la metru dimensiunile a plcilor defundaiei rezemare; racordare, dimensiunile i alctuireadimensiunile plcilor KG/M de betonului de sarcini se vor n depozit a pmantului demolarea i Caietul dei mprtiereapreciza racordare; Prin proiect transportul acoperire DEMONTAREA PARAPETULUI METALIC EXISTENT G=30 evacuarea, protecia plcilor. de racordare, inclusiv rosturile de racordare i grinzii de rezemare. liniar (m) de parapet metalic de pe culei i suprastructurmetru montajul plcilor istrngereala rezemare. decapate i alctuirea Se grinzii sptur; aplteteracordare, de sarcini se vor preciza plcilor de de Caietul dimensiunile n grmezi; dimensiunile KG/M din materialelor rezultatseplcilor.PE CULEI SI PLACILE DE RACORDARE Prin proiect i HIDROIZOLATII In pre includ: protecia i an mijloacele de transport i transportul materialelor suprastructurmetru liniar manipularea materialelor pentru ncrcarea transportul i(m) de fundaiei racordare, dimensiunile i alctuirea fundaiei i a i Se pltete lagrinzii de rezemare. parapet metalic care se aplic procurarea, uruburilor de (m2) se vorstlpilor; dimensiunile plcilor deCULEI Sepre PE includ: pltete desfacereai Caietul de sarcini de a preciza de pe culei Prin proiect la metru ptrat prinderesuprafa pe CALE se de antier; In depozitul palplane metalice i cadre de sprijin; n suprastructur sprijinire cu grinzii decuracordare, dimensiunile i alctuirea fundaiei i a hidroizolaiala metru ptrat (m2) tiereade flacra oxiacetilenic a pieselor metalice; depozitul plcilor Sepre se rezemare. LATIME T=1,00M decapat n pltete desfacerea uruburilor de prindere a stlpilor; TROTUAR PE CULEI, In pre se includ: descrcarea i mprtierea materialului sprijinirilor; In pre decu flacra oxiacetilenic a pieselor execuiarezemare. sau n grupuri de piese;metalice; n piese grinzii se includ: In pltete la metru separarea apelor; (m) de prindere a stlpilor; tierea de antier.includ: Se desfacerea materialului de trotuar uruburilor epuizarea PE mijloaceLATIME T=1,50M TROTUAR n CULEI, de transport i lor; inclusiv depozit; de procurarea materialelor pentru hidroizolaie, ncrcarea n piese sau n grupuri de piese; transportul n betonul procurarea i separarea flacra In pre se includ: oxiacetilenic a pieselor metalice; lucrrilor; tierea cu la metru de de transportul recuperarea plcile (m)racordare; Se pltete PEmaterialelor de sprijinire dup execuia trotuar umplutur pe mijloaceLATIME T=2,00M descrcarea;materialelor; transport i transportul n depozit; TROTUAR n transportul materialelor necesare preparrii CULEI, manipulrile piese saude grupuri de piese; ncrcarea n procurarea i separarea transportul i al n curirea i stratului suport trotuar In pre se includ: procurarealadimensiuni materialelor recuperatebitum filerizat; Se pltete PE CULEI, tuburilorhidroizolaiei din n depozitul de sortarea penmetru (m)de stratului PVCpe sorturi. n depozit; i aternerea descrcarea; mijloace detransport i pentru TROTUAR i transportul depozitarea transportul T=2,50M betonului, precum i a LATIME din de necesare preparrii prepararea i depozitareamaterialelor beton armat sau din antier;se includ: procurarea ncrcarea dimensiuni i depozitarea pe sorturi. transportul de protecie materialelor; In pre Tc,la mortar asfaltic metru a bordurilor; trotuar sortarea pecotei de liniar (m)i a naturii terenului de fundare. Se pltete inclusiv a tuburilor din PVC cablurile precum i fundare de descrcarea;necesare; a hidroizolaiei; TORCRETAREtransportul materialelor necesare preparrii INFRASTRUCTURI verificarea betonului, i manipulrile procurarea stratului de asfalt i realizarea cordoanelor de In pre cablurile Tc, inclusivdepozitarea pe sorturi. includ: manipularea materialelor; aternerealadimensiuni i (m2) Se pltete suprafeei; pentru se margineai ptrat a bordurilor; pentru cablurile Tc, sortarea pe metru a tuburilor din PVC amorsarea FORAJE betonului, precum asfaltului, aa cum necesare preparrii mastic la procurarea betonului; prepararea imaterialelor;materialelor este indicat n proiect. In pre se bordurilor; includ: manipularea transportul prepararea MM DRILLINGS amestecului; inclusiv a D=75aternerea betonuluiPVC pentru cablurile Tc, FORAJE suprafeelor de beton degradat, suflarea montarea betonului, precum i a tuburilor din de transportul i unul sau dou straturi a umplutur icu jetcum curirea betonului; prepararea nmaterialelor; aternereala metru liniar (m) hidroizolaiei aa de Se pltete la metru liniar (m) manipularea Se pltete PVC pentru realizarea golurilor inclusiv din i aternerea betonului de umplutur i montarea tuburilora bordurilor; ap prevzut n comprimat; transportul betonului; este i aer includ: proiect. In pre se includ: prepararea materialelor; In pre se cablurilor Tc; a materialului decapat, ncrcarea n manipularea grmezi necesare i Caietul de realizarea golurilor strngerea PVC pentru sarcini se precizeazforare; tuburilor din n aternerea pentru instalaia de tipul montarea Prin proiect iplatformelor betonului de umplutur imaterialului. amenajareabetonului; transportul amenajarea prepararea platformelor pentru instalaia de forare; montarea mijloace dinbordurilor;de forare pe poziie; necesare cablurilor necesareauto; aducerea instalaiei de realizarea golurilor tuburilor cablurilor Tc; forare pe poziie; realizareamontarea aducerea instalaiei transportul PVC pentru betonului deaumplutur i decapat; aternerea i aternerea pe trotuare materialului asfaltului transportul i descrcarea depozit i montarea bordurilor; turnatn de la o pil sau culee la alta n Tc; mutarea instalaiei de forare de la o pil sau tuburilor din de mastic la marginea asfaltului. culee la alta n cordoanelor PVC pentru realizarea golurilor necesare cablurilor mutarea instalaiei de forare procurarea cofrajelor; 95

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc m3 buc buc buc buc buc m3 m3 m m m m2 m2 m m m m m2 m m

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

2B25A1 2B25B 2B26 2B27 2B27A 2B28 2B29 2B3 2B30 2B31 2B31A 2B31B 2B32 2B33 2B33A 2B34 2B35 2B36 2B37 2B38 2B39 2B4 2B40 2B41 2B42 2B4A 2B4B 2B4C 2B5 2B6 2B7 2B8 2B8A 2B8A1 2B8B 2B9 2B9A 2B9B 2C1A18 2C10A 2C10B 2C10C 2C10D 2C10E 2C10F 2C10H 2C11 2C12 2C13A 2C13B

db final_Descrieri pret

FORAJE D=120 MM Se pltete la metru liniar (m) FORAJE D=150 MM In pre se includ: Se plteteIN CAMP liniar (m) metru CONTINUU SPITUIRE la platformelor pentru instalaia de forare; amenajarea In pre se includ: Se plteteinstalaieiptrat (m2) poziie; ANCORELOR la PENTRU INTRODUCEREA metru de forare pe PERFORARI platformelor pentru instalaia de forare; aducerea amenajarea In pre se includ: Se plteteinstalaieiPARTEA INFERIOARA mutarea instalaiei de forare de la o pil sau culee la alta n GAURI IN la metru de forare lucrare i de aducereaFASII LA liniar (m) pe poziie; la lucrare a aprovizionarea, transportul la In pre se includ: cadrul aceluiai pod;de forare de la o pil sau culee la alta n Se pltete la metruCU MORTAR lucru; mutareametalice tubulare pentru DE CIMENT M100 IN GAURI ANCORE instalaiei de forare pe poziie; schelelor MATATE liniar (m) aducerea utilajului executarea forajelor; In pre aceluiai pod; cadrul se includ: PERFORATEdemontarea schelelor pil la alta la acelai pod; montarea FISURILOR LA de MATAREA in grmezi a lucru; la SI PILE mutarea utilajului de forareCULEIo metalice; i ncrcarea lui strngerea forajelor; procurarealasuprafeelor materialului rezultatprin piuire n Se pltete instalaiei de de beton cu energie; executarea schelelorde alimentareexistente Semijloace dedemontarea (m) de ancor prelucrareanmetru liniar materialului rezultat i ncrcarea lui n pltete iIN grmezi a (m) de fisur lucru; SAPATURA transport; schelelor de CHESOANE DESCHISE realizarea la metru liniarde mn pe o adncime de 0,5 cm de montarea strngerea cu In pre se includ: unelte necesare (procurare, montare, cmp continuu mprtierea n depozit a materialului rezultat din In pre se i la metru cubf=20 mm. schelele includ: Semijloace de pltete gurilor cu transportul eafodajele pentru ancore i confecionarea executarea oelului beton n nivelul suprafeei actuale. DEMOLAREi transport; (m3) BETON ELEVATIE procurarea la aprovizionarea demontare); i mprtierea pentru matare; foraje; se includ: materialelorn depozit a materialului rezultat din In pre transportulla metru cub (m3) DE REAZEM EXISTENTE Se pltete materialelor; acestora; RECONDITIONARE APARATE transportul materialului curirea prin injectarea conform executarea interiorul i de injecie prepararea perforrii chesonului; i suflare cu aer comprimat. foraje; se includ: In pre sptura n mortarului pentru matare; EXECUTION REPAIRING dinpunerea n operDEmaterialelor necesare matrii EXISTING procurarea i transportul pmntului rezultat din sptur; RECONDITIONARE APARATE prevederilor i proiect. BEARING AND prepararea la locul de punere n a i injectarea conform evacuareaimaterialului de injecie REAZEM EXISTENTE prepararea bucat montarea schelelor de transportul oper; Se pltete lademontarea n prelucrarea fisurilor (crpturilor), (buc) depozit; lucru; inclusiv REPAIRING din RECONDITIONAREA la cotele prevzute m2rtierea pmntului DEMONTAREA,proiect. BEARING ANDSI REMONTAREA n prevederilor betonului simplu sau armat EXECUTION demolarea EXISTING marginilorinclud: udarea gurilor; In pre se acestora nainte de matare conform prevederilor din Se pltete apelor din(buc) METALICE EXISTENTE la bucat epuizarea gurilor cu cheson; APARATELOR DE REAZEM proiect; dePENTRU umplerea sarcini; CONSOLIDARE INFRASTRUCTURI a mortar; INJECTII includ: procurarea, transportul, manipularea i n poziie oper Caietulse necesare meninerii chesonuluipunerea nvertical pe In pre lucrrile i ndreptareaancorelor n ce se pstreaz i curirea la metru liniararmturilori demontarea schelelor de introducerea i fixarea montarea Se pltete transportul, manipularea i punerea n oper a (m) materialelor necesare recondiionrii;guri, inclusiv meninerea DEMOLAREA bucat BETONULUI procurarea, lor conform proiectului; msura avansrii; din(buc) DIN TROTUARE Sepre sen poziia poziionareala acestora includ: proiect. In pltete necesare recondiionrii; procurareala metru cub (m3) a naturii terenului de fundare. schelelor de lucru; lucru. Sepre se SPECIAL fundare i materialelor cotei de PENTRU REFACEREA BETONULUI verificarea i Caietul de sarcini se dau diametrul se demoleaz; MORTAR includ: In pltete platformei pentru instalaia de forare; piuirea i demontarea schelelor de lucru; Prin proiecticurarea suprafeei betonului ce nu ancorelor i montarea schelelor de lucru; In pre se includ: amenajarea transportul, demolat, ncrcarea n mijloace de DEGRADAT materialului 76 mm; procurarea vopselei vechi; procurarea, strngerea MORTAR mortarului. existente; compoziiaPENTRU INJECTII executarea forajelor f < manipularea i punerea n oper a ndeprtareademontarea schelelor fisura desfacerea bordurilorrecondiionrii; montarea Se pltete la metru liniar materialului rezultat (m2) materialelorinmetru patrat(m) de de lucru; i ncrcarea n transport, transportul, descrcarea Se pltete necesare de metalice; strngerealasuprafeelorpe trotuare; grmezi TENCUIALA vopselei vechi; decaparea schelelor a degresareaasfaltului de lucru; In mprtierea n depozit. pre se includ: ndeprtareatransport; metalic a pieselor metalice; procurarea icurirea de metru ptrat (m2) In pltete la mijloacele pn degresareaBETOANE umplutur de SPECIALE Sepre se includ:la luciu CUmanipulareala trotuare; demolarea betonului desischelelor de lucru; REPARATIIisau preparareaMORTARE pentru injectii, inclusiv procurarea, suprafeelor metalice; montareacui mprtierea n depozit a materialelor; demontarea transportul transportul miniu procurarealaun la luciu metalicde pieselor metalice; cabluri; vopsirea pn In pre se includ:stratpatrat (m2)a plumb;materialului; demontarea plcilor de de mortarului acces; pentru curirea Se platesteacestuia la locul de punere de opera; metru amenajarea si demontareareazem; golurilor 76 mm; demontarea dou straturi aparatelor acoperire a SCHELA METALICA PENTRU REPARATII< LA transportulcumaterialelor; deschelelor in af rosturilor de dilataie vopsirea cu un strat de miniuvopsea; procurarea tencuielilor, betonului superficial degradat, demontarea tuburilor metalice perforate introducerea dispozitivelorade acoperire vopsirea Sunt incluse: transportul, montarea si demontarea schelei de indepartarea vopselei vechi; de plumb; procurarea, materialului ndeprtarea INFRASTRUCTURI de de injecie i injectarea conform preparareaPEREU EXISTENTal utilajelor pentru realizarea ROSTUIRE vaselin. lucru, DIN PIATRA BRUTA cu transportul transportul pe trotuare; schelelor si de vopsea; schelelor de lucru; ungereaarmaturilor;patrat manipularea metalica procurarea, metru curatirea cudin proiect. metalice; schela vopsirea lasuprafeelor (m2) de suprafata degresarea metru Se pltete ladou straturi (m2) de lucru; prevederiloralhidroizolaiei i a stratuluiPIATRArostuita Se pltete si vaselin. tencuielii i sau prepararea mortarului special, inclusiv desfacereaPLACAJpatratschelelor; suport alLA CULEI SI acesteia; ROSTUIRE demontarea EXISTENT pieselor metalice; montarea procurarea materialelor; ungerea includ:la luciu metalic aDIN curirea cu tuturor fisurilor; In pre se includ: In pre se pn si marcarea zonelor demolri, ncrcarea n montarea i demontarea identificara materialuluideschelelor; degradate; strngerea aparatelor rezultat diametrul pilotului, lungimea PILE diagnosticarea (se va specifica dinconform proiect; antier i transportul; stuturilor de dus i ntors, depozitarea la Forarea piloilor remontarea transportulinjectare; de 3 cm; montarea transport, o reazem curatirea rosturilor procurarea, metru existent degradat pana la betonul sanatos mijloace dedeun stratsitransportul, plumb; Se pltetetencuielii. petestarea inrost la aplicareafisurilor; liniar adncime prelevarecu probe unui pilot betonului rosturilor; de descrcarea i mprtierea spituireai tipul instalaiei(m) forat) manipularea materialelor; de de laborator; matarea REFACEREAapa a de miniu vopsireadedeZIDARIEI DEGRADATE din proiect; spalarea n pre se cu mana, liniar de de foraj antier. In unelte cuasamblarea i montarea cu depozitul fisurilor, conform verificara acestora. aplicareainclud: straturi (m) vopsea;materialelor i mortaruluicub (m3) de zidarie producatorului si Se pltete ladou inclusiv precizarilor pregtirea, vopsireaMETALICA SUSPENDATA de ciment, inclusiv injectarea metru Se pltete la metru conform tehnologiei SCHELA suprafetei; spituite mortarului curatirea suprafetei rosturilor; procurarea sau prepararea sablarea cu vaselin. finisarea includ:conform proiectului;curatarea prin suflare cu jet In pre se includ: de puneresi apoi ungerea la locul subansamblelor In pre se la metru patrat (m2) opera; de ciment, inclusiv transportul cu apa sub presiune; de schela Se aer sau sau preparareaLA dupa aplicare. procurareaprotejareadin piloiinINFRASTRUCTURI de pltete paleelor suprafetei CURATIREA BETONULUI transportul btui poziionarea tratarea si materialelor si a mortaruluilor; sau nfipi n teren executarea probe si testarea metalici procurarea suplimentar platformei pentru si amenajareatransportul si imprastierea in depozitsantier; In preoperatiie se vor punere ETC.) transportul deCUZINETILOR, in lor in laborator cu specificatiile opera; prelevare la forat; de executa in incarcarea, (BANCHETA locul Toate se de sau prepararea mortarului MARE instalaiei includ: prin vibrare;PILOTILOR mortar deconformitate - F=1080MM FORAREA rosturilor cu DE DIAMETRUde ciment, a materialului procurarea probe si testarea lorciment; umplerea detransportul dus i ntors,laborator si santier; procurarea, necesare la antier prelevare demolare; execuiei lemn;depozitarea inclusiv i in rezultat din Caietul de sarcini.din forajului; Se pltetela locul de punere de foraj la metru patrat tehnice executarea schelei de lucru in opera; MARErostuit. Se pltetemortarului deDE (m2) cu vergele de - F=1500MM la transportulpropriu-zisa a ciment amenajrilesimetru liniar (m) FORAREA PILOTILOR mortarului de ciment; manipularea instalaiei de mortarului un pilot la altul rostuirea netezirea materialelor; forare de laspecial conform i de la o procurarea lemnriei din schel i transportul n depozit; prepararea DIAMETRU In pre se includ: deplasareade demontareamontarease vor preciza caracteristicile mortarului In pre se includ: transportul, metru Prin CaietulPILOTILOR si demontarea materialului ramas in Se pltetefetei vazute DEsubansamblelor srm si suflare cu pregtireaalta; sarcini si indepartareaschelelor; F=2000MM FORAREA la producatorului; cu transportul nlemn si metal; DIAMETRU instructiunilor suplimentar a de foraj pentru poziionarea curirea suprafeei liniar (m)platformei de din fiecarui molon ce betonului fundaie la materialelor si degajarea spatiului netezirea suprafetei metalice i peria MARE -depozit. demontarea amenajarea depre se includ: DIAMETREdin lemn si a fierariei de prindere; In ciment. OFpaleelorde lucru COLUMN pregatireamortarului special pentru refacerea la vrful pilotului; exces; pilotului de la prin DRILLINGde forat; BIG montarea platformei de sarcini se vor preciza elementului din aplicarea aer; proiect i Caietul nivelul platformei pn detaliile i forarea PILOTI PREFABRICATI mortarului prins in moloanele Prin instalaiei se inlocuieste,lemnrieia schel, a fierariei de prindere i inclusiv demontarea jet amenajarea suplimentar finisareatehnicede ap din a platformei pentru poziionarea vazute. Se pltete lanecesare execuiei din forare; beton la dimensiunileliniar suprafeei betonului; splarea transportulla metru execuie. de forajului; Se pltete materialuluia (m) condiiile feteibucata initiale; amenajrile depozit; rezultat foraj adiacente; cu forat;PIERDUT TUBAJse includ: de METALIC instalaiei de resturilor (buc) PENTRU COLOANE transportulsuprafetelor; materiale rezultate din curatirea n materialului n depozitul de antier; In pre se includ: finisarea instalaieide forare de la un pilot la altul i de la o strngerea In pre mprtiereanecesare(pietrelor) se dimensiunea potrivita si alegerea moloanelor execuiei Se pltete la suplimentar a platformeipreciza detaliile i deplasareaiBETON ARMAT PENTRU pentru poziionarea Prin proiectncrcarea dedepozitarea transport, de TUBURI DIN iton (t) si sarcini la vor pilotului; de foraj; COLOANE amenajarea amenajrileinCaietul de si amenajrilor necesitate lucru; suprafetei, alta;depozit n mijloaceforajului; de transportul, desfacerea tipul transportul instalaiei fundaie la lor partiala;de forare de laschelelorla altul i de la o prelucrarea latransportul (m) Se va specifica evacuarea manipularea pilot procurarea, imetru tubajului. depozitul agricol la condiiile tehnice de execuie.iin circuitul de antier.terminarea Se pltete necesare si (RADIERE) un instalaieipilotului de la nivelul de mprtierea deplasareaIN FUNDATIIpunerea in opera a pilotului; pilotului; redarea terenului liniar descrcarea forat; din depozitplatformei ce urmraza a fi ARMATURI cotei de a goluluin natura terenului de fundare. udarea lainclud: amenajarile forarea verificarea pietrei pn la In prespecifica tipul fundare si a forajului; fundaie abundenta tubului prefabricat din betonvrful Se va se alta;evacuarea amenajarilor preciza: armat. amenajrilematerialului antier lucrarilor. laOB37 (t) de rezultat se vor necesitate de punerea in Se pltete inecesareFUNDATIIdin forare; Prin proiect Caietul execuiei (RADIERE) si manipularea; transportul desfacerea ARMATURA siton la montata; pilotului deIN nivelultubaj, transportulla vrful pilotului; procurarea tronsoanelor de platformei pn la altul i de la o In prea pilotului; forarea includ: deplasarea lungimea In pre se i instalaiei golul depozitul un pilot diametrul mortarului inde prinpentrula a tronsoanelor de tubaj; opera se includ: (t) pilotului; de forare; molon; mprtierea ton materialului forare Se pltete materialului rezultat din fiecare aplicarea laOB37 INprefabricate, transportul si manipularea; transportul si imbinarea ARMATURA tuburilorbeton;n sudura de antier; FUNDATII prelucrareade forare i categoria de teren. fundaie la alta;evacuareade pilot.(MICROPILOTI) de foraj; procurarea isi fixarea molonului; procurarea opera a tubajului; tehnologia oelului Pretul se stabileste pe tip amenajrilorde antier; desfacerea In pre se includ: tronsoane; depozitul necesitate introducerea materialului mprtierea ton (t) FUNDATII (RADIERE) la vrful pilotului; Se pltete laPC52 IN nivelulcarcase; pn imbinarea sau de punerea inintrendebarede n i natura terenului de fundare. forarean care Caietul unei lucrri apar mai multe tipuri de pilotului cadrul sarcini se vor ARMATURAcoteide la sau platformei preciza tipul pilotului, confecionarea In cazul stabileste pe tip de tubaj. in laborator si santier; Prin proiect oelului si testarea lor verificareade probe beton;amenajrilor necesitate de foraj; fundare procurarea prelevare i evacuarea Pretul se in materialului desfacerea opera; (t) rezultat din forare; In pre se includ: punerea stabili transportulpiloi foraide antier se vor preciza: Se pltete la ton un prediametrul mare fiecare diametru i armturilor; forri, se npropriu-zisa cusau carcase; preciza diametrul si forare lungimea va i Caietul adede i natura terenului de fundare. Armturi si sau de bare sarcini seopera. Prin proiect tehnologia de punere in pentru confecionarea Caietul moloanelor. vor rostuireainclud: de beton;n tub. procurarea cotei pe oelului Pretul se de oeluluifundare verificarea lalungimea tip de barelor i carcaselor; materialului In pre se stabileste (t) beton, depozitul de antier; manipulrile ton tehnologie OB37 tubajului, FORATI de DIAMETRU MARE Se plteteiarmturilor; antier se vor preciza: mprtierea forare. de sau tehnologiaDE punere in opera. diametrul i Caietul PILOTI transportul sau Caietulpilotului; se vor preciza tipul tuburilor grosimea peretelui bare sarcini ARMATURA i evacuarea Prin proiect oeluluiIN deamenajrilor necesitate de foraj; confecionarea desau carcaselor precum i nndirea acestora carcase; desfacereade forare i categoria de teren. procurarea oelului In pltete barelor beton; montarea iarmturilor; manipulriletehnologiapilotului; Sepre se includ: de (t) beton, barelor i terenului de fundare. ton tehnologia laPC52 IN PILOTIi naturaopera. diametrul lungimea sau carcase; DE DIAMETRU MARE transportulsau prin fundare FORATI prefabricate,cotei debarede punere in carcaselor; ARMATURA oelului petrecere; verificarea prin sudur barelor sau carcaselor precum i nndirea acestora confecionarea beton; montarea In pre se includ: (t) beton, barelorvorcarcaselor; procurarea de forare i antier se teren. tehnologia armturilor; Se pltete i ton pentru control dei CONSOLA DE Prin proiect la oelului decategoria i injectare; transportul poziiei petrecere; manipulrile Caietul verificarea sau princonform proiectului. BLOCURI PREFABRICATE PENTRU preciza: procurarea evilor sau carcaselor precum i nndirea acestora prin sudur barelor beton; procurarea oelului beton, barelor i carcaselor; montarea oelului In pre se includ: diametrul itablei pentru toba de injecie; TROTUAR poziiei pentru control i injectare; manipulrilelungimea pilotului; SUPRASTRUCTURA CLASA verificarea evilor petrecere; BETON TURNAT conform IN procurareasauforare icarcaselor de teren. prin sudur barelorMONOLIT proiectului. i nndirea acestora prin procurarea procurareala bucata (buc) dede carcas cu evile i toba de montarea sau categoria precum Se pltete oelului beton; tehnologia de tronsoanelor blocuri prefabricate C12/15 TURNAT MONOLIT proiectului. procurarea poziiei pentru control injecie; tablei petrecere; confecionarea princonform IN SUPRASTRUCTURA CLASA verificarea sau BETON includ: pentru toba de i injectare; procurarea prin sudur evilor In pre se la metru cub (m3) de carcas cu evile i toba de injectare; Se pltete tablei pentru toba de injecie; confecionarea tronsoanelor C16/20 TURNAT MONOLIT IN SUPRASTRUCTURA CLASA procurarea poziiei conform proiectului. beton; BETON includ: verificarea materialelor; procurarea transportul In pre se injectare; lablocurilor prefabricate din cu evile i toba de Se pltete lametru de punere n oper; cub (m3) confecionarea tronsoanelor de carcas C20/25 TURNAT MONOLIT IN SUPRASTRUCTURA CLASA manipulrile barelor de armtur i a carcaselor; BETON includ: procurarea transportul materialelor;necesare preparrii betonului; transportul locul In pre se siagregatelor (m3) injectare; carcasei de armtur; blocurilor. Se pltete cimentului; pozitiei metru cub montajul laverificarea armtur i a carcaselor; C25/30 TURNAT MONOLIT IN SUPRASTRUCTURA CLASA procurarea agregatelor montarea materialelor;necesare preparrii betonului; BETON includ: procurarea manipulrile barelor de In pre se ntre tronsoanele carcasei; transportulla metru cub (m3) mbinrile Se pltete adaosurilor; procurarea cimentului; montajul carcasei dede armtur i a carcaselor; C32/40 TURNAT MONOLIT IN SUPRASTRUCTURA CLASA manipulrile barelor armtur; BETON includ: procurarea carcasei n timpul mbinrilor dintre Caietul de i n betonului; susinerea agregatelor In pre se ntre tronsoanele carcasei; procurareala metru cub necesare preparriidin tronsoane mbinrile betonului armtur; Se pltete cimentului; prepararea adaosurilor; (m3) prescripiilor montajul carcasei(TIPconform de C30/37timpul betonrii; BETEC 140) procurarea agregatelor necesare preparrii betonului; procurarea BETON final n se includ: procurarea carcasei n timpul mbinrilor dintre Caietul de i n sarcini; SPECIAL preparareala metru cub (m3) prescripiilor din tronsoane susinerea betonului conform In pre mbinrile ntre tronsoanele carcasei; poziiei acesteia n Se pltete la metru cub (m3) Se pltete dimensiunilorla staia de preparare la antier i procurarea betonului denecesare preparrii betonului; procurarea adaosurilor; HIDROIZOLATIE final n se includ: verificarea cimentului; carcasei i a procurarea betonrii; sarcini; timpulbetonului conform prescripiilor din tronsoane transportul carcasei n timpul mbinrilor dintre Caietul de i n susinerea agregatelor In prede foraj. In pre gaura se includ: preparareadimensiunilor carcasei i a poziiei la antier i procurarea adaosurilor; manipulri; la betonrii; la(m2) de preparare acesteia n Se pltete betonului denecesare preparrii betonului; verificareaPOD transportul CALEA PE agregatelor final n timpul metru ptrat staia preparrii betonului; procurarea cimentului; necesare sarcini; n agregatelor procurarea adaosurilor; procurarea oper a betonului. prescripiilor din Caietul de In pre se includ: gaura de foraj.metru ptratcarcasei i a poziiei acesteia n preparareala procurarea betonului conform manipulri; dimensiunilorla(m2) de suprafa ntreantier Se pltete betonului de staia de LATIME la borduri punerea PE SUPRASTRUCTURA,preparareT=1,00M i procurarea transportul TROTUAR i Caietul de sarcini se hidroizolrii;clasa betonului i verificarea cimentului; necesare vor preciza sarcini; n oper a betonului. prescripiilor din Caietul de Prin proiect materialelor procurarea cimentului; procurarea prepararea betonului conform punereaforaj.metru liniar (m) de trotuar In prede includ: gaura se la manipulri; PE SUPRASTRUCTURA,preparareT=1,50M i Se pltete betonuluicalitatea cimentului, adaosurile etc. procurarea adaosurilor; la staia de procurarea transportul TROTUAR i Caietul de sorturile agregatelor, de sarcini se execuiei cii pe pod; prepararea;adaosurilor; necesare vorLATIME clasa betonului i sarcini; n betonului conform Prin proiect materialelor preciza la antier procurarea oper a betonului. prescripiilor din Caietul de prepararea punerea includ: In pre se la metru liniar (m) de trotuar conform prescripiilor manipulri; i manipulrile materialelor; adaosurile etc. i Se pltete betonului de la staia de preparare Caietul de prepararea betonuluicalitatea cimentului, din la antier transportul sorturile agregatelor, de sarcini se vor necesare realizrii prepararea;i transportul materialelor preciza clasa betonului i sarcini; ni Caietulbetonului. Prin proiect procurarea oper sarcini;se includ: a de pant i egalizare, manipulri; punerea betonului In pre manipulri; betonuluicalitatea cimentului, adaosurile etc. i procurareai Caietul inclusiv bordurile preciza clasa betonului i sorturile agregatelor, de sarcini se vor necesare realizrii i umpluturii la betonului de la staia de preparare la antier transportul i manipulrile; staia pantprefabricate; de materialelor i egalizare; Prin proiect trotuare,betonului procurarea transportul oper a betonului.de de preparare la antier punerea n i transportulla manipulri; materialelor; execuia cii. manipulrile manipulri; i Caietul inclusiv cimentului, adaosurile betonului sorturile agregatelor, calitatea bordurile preciza clasa etc. umpluturii hidroizolaiei; de sarcini se precizeaz alctuirea cii.i la trotuare, de sarcini se vor prefabricate; execuia n i Caietul Prin proiect oper a betonului. proiectul punerea n oper a betonului. prepararea betonului, transportul i aternerea betonului de manipulrile materialelor; punerea proteciei hidroizolaiei; vor preciza clasa betonului i execuia sorturile agregatelor, calitatea cimentului, adaosurile etc. 96 Prin proiect i Caietul de sarcini se

m m m2 m m m m m3 m3 buc buc buc m m3 m2 m m2 m2 m2 m2 m m m3 m2 m2 m m m buc t m t t t t t t t buc m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

2C13C 2C13D 2C14 2C15 2C15A 2C15B 2C15C 2C16A 2C16B 2C16C 2C16D 2C16E1 2C16E2 2C16F1 2C16G1 2C16G2 2C17 2C18 2C18C 2C19 2C1A1 2C1A10 2C1A10A 2C1A11 2C1A12 2C1A13 2C1A14 2C1A15 2C1A16 2C1A17 2C1A18 2C1A1A 2C1A2 2C1A3 2C1A4 2C1A5 2C1A6 2C1A7 2C1A8 2C1A9 2C1B1 2C1B1A 2C1B2 2C1B3 2C1B4 2C1B5 2C1B6 2C1B7 2C1B8 2C1B9

db final_Descrieri pret

TROTUAR PE SUPRASTRUCTURA, LATIME T=2,00M Se pltete PEmetru liniar (m) de trotuar TROTUAR la SUPRASTRUCTURA, LATIME T=2.50M In pre se includ: Se pltete la metru liniar (m) de trotuar GURI DE SCURGERE procurarea i transportul materialelor necesare realizrii In pre se includ: Se pltete la bucat (buc) bordurile prefabricate; DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE umpluturii la trotuare, inclusiv procurarea i transportul materialelor necesare realizrii In pre se includ: DILATATIE trotuare, inclusiv bordurile prefabricate; manipulrile materialelor; DISPOZITIVE DE ACOPERIRE umpluturii la gurilor de scurgere;A ROSTURILOR DE procurareala metru liniar (m) de rostaternerea betonului de Se pltete betonului, preparareaDE 20 MM transportul i DILATATIE gurilorACOPERIRE A ROSTURILOR DE manipulrile materialelor; DISPOZITIVE DE de scurgere; transportul In pltete la metru tuburilor pentru umplutur, montarealiniar (m) de rostaternerea betonului de Sepre se includ: MM transportul i golurile necesare cablurilor preparareaDE 80 de scurgere; betonului, DILATATIE rostului de dilataie sau a materialelorDE care se manipulrile DE ACOPERIRE A ROSTURILOR cu DISPOZITIVE procurarea gurilor tuburilor pentru golurile necesare cablurilor depre se includ: In telecomunicaii; liniar (m) de rost umplutur, montarea Se pltete la metru montarea;bordurilor; DILATATIEMETALICde execut rostul; 50 MM dilataie sau a materialelor cu care se montarea rostului PARAPETinclud: SUPRASTRUCTURA procurareaDE depre se In telecomunicaii; PIETONAL PE gura de scurgere, inclusiv racordareala metru liniar i a ciirost hidroizolaiei Se pltete materialelor; (m) de la transportulla metru liniar (m) de parapet Se plteteMETALICde dilataie trotuare; execut rostul; aternerea asfaltuluiDIRECTIONALaPE SUPRASTRUCTURA montarea bordurilor; turnat pe sau materialelor cu care se PARAPETinclud: procurarea rostului tubul de prelungire. In pre se materialelor; mastic la marginea asfaltului. realizarea cordoanelor dedepe trotuare; In pre se includ: transportul manipulrile elementelor (m) rost; PE SUPRASTRUCTURAde aternerea asfaltului de turnat Se plteteMETALICliniarsarcini se va preciza tipul cu care se execut rostul;metru de de acoperire a rostului; Prin proiect i i borduradilataie sau a materialelor de gur PARAPETdispozitivului naltde parapet procurareala elementelor de rost; bordura obinuit aa cum rostului Preul include Caietul COMBINAT sau procurareacordoanelor de mastic la marginea asfaltului. parapetului; manipulrile montajul includ: realizarea materialelor; In pre se la metru liniar (m) de parapet transportul poziionrii rostului conform proiectului. scurgere. METALIC DIRECTIONAL TIP FOARTE GREU PE Se pltete in proiect. execut rostul; manipulrileacoperire ade parapet; transportul verificarea PARAPET parapetului; panourilor rostului; este prevzut i bordura nalt sau bordura obinuit aa cum montajul dispozitivului de de rost; Preul include manipulrile elementelor sarcini se va preciza tipul rostului de In pre se includ:Caietul de procurarea poziionrii drum tip conform proiectului. Prin proiect sau montarea panourilor de parapet; SUPRASTRUCTURA asamblarea n transportul materialelor; acoperire a greu, grunduit Parapet metalic pentru rostului foarte de parapet; este prevzut i proiect.de panourilor rostului; transportul parapetului; verificarea ielementelor de rost; procurarea manipulrile montajul la metru liniar sarcini se va preciza tipul rostului de dilataie. dispozitivului de(m) de parapet Se pltete sau montarea panourilor de parapet; manipulrile i pentru drum tip conform proiectului. Prin proiect execuiei conform proiectului. zincat verificarea poziionrii de acoperire a greu, asamblarea Parapet metalic Caietul rostului verificarea i manipulrile panourilor rostului; transportul i Caietul de sarcini foarte de parapet; montajul In pre se includ: Prin proiect sau Caietul se vor specifica caracteristicile, dilataie. dispozitivului de sarcini se va preciza tipul rostului de verificarea execuiei conform proiectului. Prin proiect poziionrii drum tip conform proiectului. asamblareamaterialelerostului executarea parapetului. Parapet metalic montarea panourilor de parapet; verificarea procurarea parapetului; sarcini se vor specifica alctuirea iii pentru pentru greu, grunduit caracteristicile, Prin proiect sau Caietul de sarcini se va preciza tipul rostului de Caietul conform proiectului. de dilataie. metalic pentru drum tip semigreu, grunduit verificarea i manipulrile panourilor de parapet; Prin proiect execuiei Parapet transportul materialele pentru alctuirea ii Caietul de sarcini se vor specifica caracteristicile, Prin proiect lai dilataie. metalic montarea (m) de parapet metalic zincat Se pltete metru liniar din B.A.tip semigreu, executarea parapetului. panourilor de parapet; montat asamblarea pentru pod Parapet alctuirea includ: materialele pentru In pre se ila metru liniar (m) de parapet metalic montat verificarea execuiei conform proiectului. Se pltete RECONDITIONAREA si saparea gropilor de fundare pentru executarea parapetului. sarcini se vor METALICcaracteristicile, trasarea includ: parapetului PARAPETULUI specifica EXISTENT Prin proiect i Caietul de In pre se la metru liniar de parapet (m) Se pltete DESFACEREA CAII PE pentru stalpi; alctuirea parapetului si saparea gropilor de fundare pentru i materialele SUPRASTRUCTURA trasarea includ: In pre se la metru cub (m3) a betonului; Se pltete parapetului. EXISTENTE aprovizionarea parapetului si executarea BORDURI DESFACERE stalpi; desfacerea elementelor degradate i nlocuirea cu elemente In pre se includ: parapetului si a betonului; in fundatii; montarea parapetului si turnarea betonului Se pltete la metru (m) aprovizionarea DEMOLAREA BETONULUI DIN TROTUARE noi (10% dinpamantului rezultat in depozite autorizate. ntregul parapet existent) ndreptarea elementelor evacuareaparapetului si pe parteabetonului in fundatii; In pre se includ: decaparealadin ntregul (mc) montarea asfaltului de turnarea carosabil; Se pltete apei decub parapet existent); hidroizolaiei; ndoite (10%vametru inbetonARMATURA ADERENTA L=6,00M GRINZI se bordurilor si pentru existente PREC. demolarea pamantuluiCUfundatieidepozite de sarcini. ExecutiaPREF. face conformitateproteciaautorizate. evacuarea materialuluirezultat in cu Caietul In pre se demontareahidroizolaiei existente i a betonului de pant, metalic nou; H=0,42M includ: procurarea va PREC. CU ARMATURA ADERENTA L=15,00M desfacerea GRINZI PREF. face in conformitate cu Caietul de sarcini. Executia se bordurilor existente; cu lampa de gaz,curirea desfacerea bucat (buc)acoperire a rosturilor de dilataie; ndeprtarea existente Se pltete la vopselei de inclusiv a transportul bordurilor demontate intr-o zona de H=0,93M dispozitivelor CU ARMATURA ADERENTA L=16,00M GRINZI PREF. PREC.de pe trotuare; decaparea asfaltului peria de srm i suflarea cu aer sub vopselei existente cu In pre se includ: strngereala bucat (buc) grmezi; Se pltete materialelor umplutur de la trotuare; depozitare betonului de n H=0,93M demolarea grinzilor prefabricate precomprimate;descrcarea i presiune; n mijloaceCU ARMATURA ADERENTA L=18,00M GRINZI PREF. PREC. de transport, transportul, ncrcarea In pre se includ: procurareala plcilor (buc) refolosire golurilor pentru cabluri; Se pltete grinzilor prefabricate precomprimate; ap i sod demontarea sortarea bordurilor pentrugrsime a de ADERENTA L=21,00M ndeprtarea bucat de acoperire prin H=0,93M mprtierea grinzilor prefabricate precomprimate; GRINZI PREF.stratului CU ARMATURAsplare cu PREC. de depozitul transportul materialului n de acoperire antier. In pre se includ: procurarea bucat (buc) demontarea grinzilor prefabricate precomprimate; a rosturilor caustic; la dispozitivelor Se pltete grinzilor prefabricate precomprimate; de dilataie manipularea H=0,93M incarcarea si transportarea bordurilor nefolosibile la o transportul grinzilor prefabricate precomprimate; GRINZI PREF. PREC.recondiionat cu un strat de procurarea pe platform a grinzilor prefabricate minium de pepre se parapetului CU ARMATURA ADERENTA L=24,00M vopsirea includ: In trotuare; la bucat (buc) depozitarea grinzilor prefabricate precomprimate; Se pltete grinzilor prefabricate precomprimate; manipularea autorizata; a stratului suport al acesteia; groapa; de gunoi H=0,93M transportul hidroizolaiei ARMATURA ADERENTA L=15,00M desfacerea grinzilor prefabricate precomprimate; GRINZI PREF. PREC. CUi plumb se includ: procurarea precomprimate; platform a grinzilor prefabricate In pre taxa de depozitare larecondiionat precomprimate; de vopsea Se pltete lape manipularea bucat (buc) grinzilor groapa depozitareamaterialului rezultat dincu dou straturi L=18,00M H=1,00Mgrinzilor pe platform depe infrastructur; vopsirea parapetuluiprefabricate gunoi autorizata; transportul grinzilor prefabricate demolri, ncrcarea n strngerea grinzilor prefabricate precomprimate; GRINZI PREF. PREC. CU ARMATURA ADERENTA procurarea precomprimate; riparea de lape platform a grinzilor prefabricate mprtierea curatirea amplasamentului. i precomprimate; In pre se includ: mijloace grinzilor n lungul cii; descrcarea i Se pltete transport, (buc) bucat transportul, alb. depozitarea necesare prefabricate precomprimate; L=21,00M H=1,00Mgrinzilor pe platform i pe infrastructur; transportul grinzilor prefabricate precomprimate; manipularea grinzilor CU timpul execuiei. riparea GRINZI PREF. antier. pe ARMATURA ADERENTA - lansarea includ: semnalizri precomprimate;PREC. n depozitulgrinzilor; prefabricate In pre se debucat (buc) grinzilor prefabricate procurarealape platform a cii; precomprimate; depozitareagrinzilor lungul Se pltete grinzilor prefabricate precomprimate; montareagrinzilor nplatform i peprecomprimate; L=24,00M lansarea H=1,00Mgrinzilor pe prefabricate infrastructur; transportul grinzilor CU manipularea grinzilor grinzilor pe precomprimate; GRINZI PREF. PREC. prefabricate procurarea stabilitii precomprimate; platform a grinzilor prefabricate riparea grinzilor; (buc) ARMATURA ADERENTA asigurarea In pltete lape montareagrinzilor n lungul cii; platform, n timpul i dup Sepre se includ: manipularea grinzilor depozitarea bucatprefabricatepeprecomprimate; lansarea grinzilor prefabricate infrastructur; H=1,00Mgrinzilor pe platform i precomprimate; DE transportul grinzilor BLOCURI PREFABRICATE PENTRU CONSOLA montaj;se includ: procurarea stabilitii grinzilor pe precomprimate; precomprimate; platform a grinzilor prefabricate riparea grinzilor; prefabricate platform, n timpul i dup In pre depozitarea grinzilor prefabricate asigurarealape n lungulreazem.precomprimate; Se pltetepe bucatprefabricate precomprimate; (buc) cii; manipularea aparatele lansarea TROTUAR grinzilor prefabricate precomprimate; montareagrinzilor platform i pe infrastructur; L=7,00M transportul riparea GRINZI PREF. montaj;se includ: pe grinzilor pe platform, n timpul i dup aezarea stabilitii de ARMATURA ADERENTA precomprimate;PREC. CU a grinzilor prefabricate asigurarea In pre grinzilorplatform procurarea grinzilor lungul cii; precomprimate; depozitarea pe n prefabricate manipularea aparatele de reazem. montareagrinzilor platform i pe infrastructur; L=8,00M H=0,42Mgrinzilor pe prefabricate precomprimate; aezarea grinzilor; transportul grinzilor lansarea pe grinzilor grinzilor pe precomprimate; GRINZI PREF. PREC. CU ARMATURA ADERENTA i dup montaj; procurarea stabilitii grinzilor precomprimate; platform a grinzilor prefabricate riparea grinzilor; prefabricate platform, n timpul asigurareala montareagrinzilor n prefabricate precomprimate; Se pltetepepe manipularea grinzilor CU ARMATURA ADERENTA depozitarea bucat lungulreazem.precomprimate; L=10,00M H=0,42Mgrinzilor pe platform i pe infrastructur; aezarea grinzilor (buc) cii; transportul aparatele de lansarea stabilitii grinzilor pe platform, n timpul i dup riparea GRINZI PREF. PREC. prefabricate montaj;se includ: precomprimate; asigurarealape platform a grinzilor prefabricate In pre depozitarea montareagrinzilor n lungulreazem.precomprimate; Se pltetepe bucat (buc) cii; lansarea grinzilor; H=0,42Mgrinzilor pe platform i pe manipularea grinzilor prefabricate infrastructur; L=10,00M aparatele de riparea GRINZI PREF. montaj;se includ: platform a grinzilor prefabricate aezarea stabilitii CU ARMATURA ADERENTA i dup precomprimate;PREC.grinzilor pe precomprimate; asigurarea grinzilor (buc) In pre procurarealape n prefabricate platform, n timpul montareagrinzilor lungulreazem. Se pltetepe bucatprefabricate precomprimate; depozitareagrinzilorplatform i pe infrastructur; L=12,00M lansarea grinzilor; CU ARMATURA ADERENTA H=0,52Mgrinzilor pe prefabricate precomprimate; transportul grinzilor aezarea stabilitii grinzilor pe platform, n timpul i dup GRINZI PREF. PREC. de cii; montaj;se includ: procurarea aparatele precomprimate; riparea grinzilor; prefabricate precomprimate; In pre asigurarea grinzilor prefabricate precomprimate; manipularea grinzilor de lansarea grinzilor lungulreazem. H=0,52Mgrinzilor pe prefabricate precomprimate; montareagrinzilor nplatform i pe infrastructur; L=14,00M transportul aparatele riparea GRINZI montaj; PREF. PREC.grinzilor pe platform, n timpul i dup aezarea pepe platform a cii; procurareala bucat (buc) ARMATURA ADERENTA stabilitii CU Se pltete grinzilor; (buc) grinzilor prefabricate depozitarea asigurareala bucatprefabricate precomprimate; Se pltetepe grinzilor prefabricate precomprimate; manipularea aparatele de cii; lansarea H=0,72M includ: montareagrinzilor n lungulreazem. aezarea grinzilor CU ARMATURA ADERENTA L=16,00M transportul GRINZI PREF. montaj;se includ: platform a grinzilor prefabricate In pre se stabilitii precomprimate;PREC.grinzilor pe platform, n timpul i dup In pre depozitarea pe Se pltetepe grinzilor prefabricate asigurareala bucat prefabricatepeprecomprimate; manipularea aparatele de reazem. infrastructur; H=0,72Mgrinzilor pe platform i precomprimate; montarea grinzilor; prefabricate precomprimate; procurarea grinzilor (buc) GRINZI PREF. PREC.grinzilor pe platform, n timpulL=16,00M montaj;se includ: platform a grinzilor prefabricate aezarea stabilitii CU ARMATURA ADERENTA i dup procurarea grinzilor precomprimate; riparea asigurareala In pre Se pltetepepe n prefabricate precomprimate; (buc) depozitarea bucatprefabricate precomprimate; transportul aparatele de cii; lansarea grinzilor lungulreazem. H=0,80Mgrinzilor pe prefabricate precomprimate; aezareagrinzilor platform i pe infrastructur; L=18,00M riparea GRINZI PREF. PREC. CU ARMATURA ADERENTA montaj;se includ: transportul grinzilor prefabricate precomprimate; grinzilor precomprimate; In pre procurareala bucat lungul cii; precomprimate; manipularea grinzilor prefabricate Se pltetepe grinzilor de reazem. montareagrinzilor nplatform i pe infrastructur; lansarea grinzilor H=0,80Mgrinzilor pe prefabricate precomprimate; manipularea aparatele aezarea grinzilor; (buc) transportul grinzilor GRINZI includ: platform a grinzilor prefabricate procurarea stabilitii grinzilor POSTCOMPRIMATE ripareaPREF. TRONSONATEpe precomprimate; asigurarea In pre se grinzilor; prefabricate precomprimate; L=30,00M depozitarea bucat lungul grinzilor prefabricate depozitarea pe platform a cii; platform, n timpul i dup Se pltete lape manipularea grinzilor prefabricate montareagrinzilor n prefabricate precomprimate; lansarea grinzilor (buc) H=1,03M precomprimate;TRONSONATEpe precomprimate; GRINZI PREF. montaj;se includ: transportul stabilitii grinzilor POSTCOMPRIMATE L=27,00M procurarea grinzilor prefabricate platform, n timpul precomprimate; asigurarealape platform a grinzilor prefabricate In pre depozitarea grinzilor prefabricate montarea pe bucat (buc) reazem.precomprimate; i dup Se pltete grinzilor; platform i pe infrastructur; manipularea aparatele de riparea grinzilor H=1,03Mgrinzilor pe prefabricatepe infrastructur; aezarea grinzilor platform iPOSTCOMPRIMATE L=24,00M riparea GRINZI PREF. TRONSONATE platform, n timpul i dup montaj;se includ: pe prefabricate precomprimate; transportul stabilitii grinzilor pe precomprimate; precomprimate; n lungul grinzilor prefabricate asigurarea grinzilor (buc) In pre procurarealape platform a cii; precomprimate; Se pltetepe grinzilor prefabricate depozitarea bucatprefabricatepe infrastructur; manipularea aparatele de cii; lansarea grinzilor H=1,60Mgrinzilor pe lungulreazem. amenajarea platformei lansarea grinzilor nplatform iPOSTCOMPRIMATE L=27,00M transportul grinzilor GRINZI PREF. montaj;se includ: aezarea grinzilor; procurarea, transportul, manipulrile, precomprimate;TRONSONATE precomprimate; riparea grinzilor; (buc)a grinzilor prefabricate montarea la In pre montareagrinzilor n lungulreazem.precomprimate; Se pltetepe bucat prefabricate manipularea grinzilor de depozitarea pe platform cii;POSTCOMPRIMATE L=30,00M H=1,60Mgrinzilor pe platform i pe infrastructur; platformei aezarea stabilitii grinzilor aparatele pentru rezemarea riparea GRINZI PREF. TRONSONATEpe platform, n timpul i dup lansarea includ: tronsoanelor; platform, n timpul i dup procurarea, pe precomprimate; platform a grinzilor prefabricate asigurarealatransportul, manipulrile, amenajarea In pre se tronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; depozitarea bucat grinzilor pe asigurarea stabilitiilungul cii; Se pltete grinzilor; (buc) aezarea montareagrinzilortronsoanelor; pe infrastructur; lansarea H=1,80Mgrinzilor n montaj;rezemareape platform iPOSTCOMPRIMATE L=33,00M pentru PREF. TRONSONATE riparea GRINZI montaj;se includ: procurarea,stabilitii i amanipulrile, amenajarea platformei transportul, grinzilor asamblate; precomprimate; grinzilor pe In pre riparea tronsoanelor lungulreazem. i asamblarea acestora; montarea tronsoanelor de cii; platform, n timpul i dup Se pltetepe aparatele de platform asigurareala bucat (buc) reazem. lansarea grinzilor; H=1,80Mgrinzilor n aezareagrinzilortronsoanelor; POSTCOMPRIMATE L=36,00M aezarea petransportul,pe aparatele pentru rezemareape platform i pe infrastructur; platformei riparea grinzilor; GRINZI PREF. TRONSONATEpe platform, n timpul i dup montaj;se includ: procurarea,stabilitii grinzilor lansarea grinzilor; i amanipulrile, amenajarea asigurarea In pre tronsoanelor pe platform montareagrinzilor n lungulreazem. i asamblarea acestora; aezarea ripareaPREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=40,00M lansarea pe aparatele grinzilor asamblate; H=2,10M tronsoanelor de cii; aezarea transportul, pentru GRINZI grinzilor; montaj;rezemarea tronsoanelor; platform, n timpul i dup procurarea,stabilitii(buc) lansarea grinzilor; montarea grinzilor; i amanipulrile, amenajarea platformei Se pltetetronsoanelor pe platform i asamblarea acestora; riparea tronsoanelor grinzilor pe asamblate; grinzilor asigurareala bucat grinzilor pe platform la montaj i dup aezarea stabilitii asigurarea H=2,10M includ: SPECIAL L=20,00M, L=26,00M montarea pe aparatele de reazem. aezarea pentru rezemarea tronsoanelor; GRINZI montaj;se grinzilor; (buc) In pre PREF. TIP i a grinzilorplatform, n timpul i dup montarea grinzilor; grinzilor pe asamblate; lansarea stabilitii asigurareala bucat Se pltetetronsoanelor pe riparea tronsoanelor (buc) platform i asamblarea acestora; montare; pe bucatcubde reazem. Se pltete latransportul, (m3) pe platform n oper i dup aezarea grinzilor; grinzilorde betonamenajarea platformei asigurarea stabilitii Sepre se includ: pltete aezarea la metru procurarea, aparatele manipulrile, pus la montaj GRINZI PREF. TRONSONATE POSTCOMPRIMATE L=36,00M montaj; In pre se includ: montareagrinzilor; i de reazem. aezarea pe aparatele a grinzilor In pre rezemarea lansarea includ: tronsoanelor; asamblate; montare;tronsoanelor grinzilor pe platform la montaj i dup In pentru se grinzilor; riparea petransportul,de reazem. i ancorajele aferente. asigurarea armturile manipulrile, amenajarea platformei H=1,80M stabilitii postntinse aezarea procurarea, aparatele Nu se includ transportul,de reazem. procurarea,tronsoanelormanipulrile, amenajarea platformei lansarea montareagrinzilor; (buc) platform iexecutate la fabric; aezarea procurarea aparatele prefabricate, asamblarea acestora; montare; pe bucat grinzilor pe platform la montaj i dup Se pltetetronsoanelor pe pentru rezemarea tronsoanelor; asigurareala pentru includ stabilitii ipostntinse i manipulrile; transportul tronsoanelor la antier ancorajele montarea grinzilor; Nupre rezemarea tronsoanelor; asamblate; aferente. armturile a grinzilor riparea tronsoanelor de reazem. ii asamblarea acestora; In se se includ: aezarea pe aparatele pe platform i asamblarea acestora; montare; tronsoanelor pe platform asigurarea stabilitii grinzilor pe platform la montaj i dup amenajareaarmturile pentru rezemarea tronsoanelor; aezareagrinzilor; ipostntinse i ancorajele aferente. lansarea tronsoanelor de reazem. amenajarea platformei Nu se includ platformei grinzilor asamblate; procurarea, aparatele riparea aezarea petransportul,amanipulrile, montare;tronsoanelor i pe platform i asamblarea acestora aezarea tronsoanelor riparea tronsoanelor a grinzilor asamblate; grinzilor; pentru rezemarea tronsoanelor; montareagrinzilor; Nu se include armturilede reazem. i ancorajele aferente. lansarea stabilitii postntinse lansarea grinzilor; prin postcomprimare; grinzilor pe platform la montaj i dup aezarea pe aparatele97 asigurarea

m m buc m m m m m m m m m m m m m m m3 m m3 buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc m3 buc

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

2C1C1 2C1C2 2C1C3 2C1C4 2C1C5 2C1C6 2C1C7 2C1C8 2C1C9 2C2 2C20 2C21 2C22 2C23 2C24 2C25 2C26A 2C26A1 2C26A2 2C26B1 2C26B2 2C26C 2C27 2C28 2C29 2C2E1 2C2E2 2C2EB1 2C2EB2 2C2EB2A 2C2EB3 2C2EB4 2C2EB5 2C2EB6 2C2EB7 2C2EB8 2C2EB9 2C3 2C30 2C31 2C32 2C33 2C34 2C35A 2C36 2C37B 2C38 2C39B 2C39C 2C3C

db final_Descrieri pret

FASII CU GOLURI PRECOMPRIMATE L=6,00M H=0,52M Se pltete la bucat (buc) FASII CU GOLURI PRECOMPRIMATE L=8,00M H=0,52M In pre se includ: Se pltete la bucat (buc) FASII CU GOLURI PRECOMPRIMATE L=10,00M H=0,52M procurarea fiilor cu goluri; In pre se includ: Se pltete la bucat (buc) FASII CU GOLURI PRECOMPRIMATE L=12,00M H=0,52M transportul fiilor cu goluri; procurarea fiilor cu goluri; In pre se includ: Se pltete la bucat (buc) manipulrile fiilor cu goluri n depozitL=12,00M H=0,72M FASII CU GOLURI cu goluri; transportul fiilor PRECOMPRIMATE i pe platforma de procurarea fiilor cu goluri; In pre se la fiilor cu goluri n depozit i pe platforma de montare; includ: Se pltete fiilor PRECOMPRIMATE L=14,00M H=0,72M manipulrile bucat (buc) FASII CU GOLURI cu goluri; transportul fiilor cu goluri; procurarea aezarea pe reazeme n depozit; In pre se includ: montare; la fiilor cu goluri n depozit i pe platforma de Se pltete fiilor PRECOMPRIMATE L=16,00M H=0,72M manipulrile bucat goluri; FASII CU GOLURIgoluri n transportul fiilor cu(buc) depozit i pe pile; riprile fiilor cu procurarea reazemegoluri; aezarea In pre se pe fiilor cu goluri n depozit i pe platforma de montare; includ: cucu n depozit; Se pltete la manipulrile bucat (buc) depozit i peL=16,00M H=0,80M FSII CU fiilor PRECOMPRIMATE pile; montajul GOLURIgoluri n riprile fiilor cu goluri; procurarea fiilor cu goluri; fiilor transportul stabilitii pe platform n timpul i dup montaj; In pre se pe fiilor cu n depozit; montare; includ: cucu goluri; n depozit i pe platforma de aezarea la bucat (buc) asigurarea reazeme Se pltete fiilor cu goluri; montajul GOLURIgolurigoluri FASII CU fiilor PRECOMPRIMATE L=18,00M H=0,80M transportul fiilor goluri; depozit manipulrile aparatelen depozit; i pe pile; riprile fiilor cu cu goluri; n procurarea reazeme de aezarea pe bucat (buc) reazem.n timpul i dup montaj; In pre se includ: montare; fiilor cu cu goluri n asigurareala fiilorgoluri;INIMAdepozit i pe platforma de Se pltete stabilitii pe platform manipulrile cu montajul DIN GRINZI goluri; TABLIER fiilorgoluri n depozit i pe pile; PLINA transportul fiilor cu CU depozit; procurarea aparatelen reazem. reazemegoluri; riprile fiilor In pre se pe fiilor cu goluri n depozit i pe dup montaj; montare; includ: cucu pe platform n timpul iplatforma de aezareafiilor (t) de ARMAT DIN SUPRASTRUCTURA asigurarea stabilitii Se pltete la tona cu goluri; manipulrile BETONULUIdepozit i pe pile; montajul fiilorgoluri n goluri; DEMOLAREA riprile fiilor cu cu goluri; procurarea fiilor transportul stabilitii pe platform n timpul i dup montaj; reazeme n reazem. aparatele de In pre se pe fiilor cubgoluri n depozit i pe platforma de montare; includ: aezareafiilor cu goluri;depozit; Se pltete fiilor cu goluri; manipulrile asigurarealaSUSTINERE A CONSOLELOR DE TROTUAR montajulDE metru cu n depozit SCHELEfiilor cu goluriinima plina;i pe pile; transportul grinzilor cu (m3) riprile pe aparatelen depozit; procurarea reazeme de aezarea la metru ptrat (m2) In pre se includ: montare; fiilor cu goluri; reazem. asigurarea stabilitii pe platform n timpul iplatforma de Se pltete grinzilor cu inima plina; manipulrile fiilor cu goluri n depozit pile; montajul BETON TORCRETAT den depozit i pe i pe dup montaj; riprile fiilor cu goluride reazem. transportul schelelor nlucru; reazeme procurareala metru ptratdepozit; n timpul i dup montaj; aparatele In pre se pe grinzilor pe inima montare; includ: cu goluri; (m2)plina, asamblarea tronsoanelor, aezareafiilor Se pltete TABLIER cu platform de lucru; asigurarea stabilitii n depozit pe pile; montajul RIDICARE i cu goluri schelelor montarea pe reazeme n manipulrile demontarea depozit; iuzinat; aprovizionarea riprile fiilor materialului metalicn timpul i dup montaj; aezarea dispozitivele si platform aparatele de In pre se betonului armat montarea,includ: cu goluri; cu mijloace manuale sau mecanice asigurareala bucat (buc) reazem. Se pltete stabilitii pe amenajarile montajul fiilor goluri materialului metalic LINIEI CATENARE MODIFICARE, antier al n depozit i pe pile;uzinat; transportul schelelor de lucru RIDICAREA demolarea laaparatele de reazem. procurarea PROTECTIA SI aferente includ: riprile fiilor cu n de proiect (buc) timpul i dup montaj; aezareamontajului; pe platform n In cotele prevzute proiect; pre se pe materialului metalic; la pltete stabilitii asigurareala bucata Se manipulrile montajul i aparatele de VOPSIREApedemontarea reazem; montareafiilor cu goluri;schelelor deMETALICEse pstreaz inclusiv podina i aezarea iSUPRASTRUCTURILOR lucru,a ce curirea ipieselor pe armturilor ndreptarea ansamblurilor procurarealademontareaplatform n timpul i preselor aparatele In pre se includ: (t)metalice de amplasare dup montaj; montarea verificarile privind vopsit i subansamblurilor; aezareasi stabilitii dede reazem. existente asigurarea BORDURI 20X25CM Se pltetepe ton parapetelegurilor pentru metalcalitatea otelului si a imbinarilor INLOCUIRE transportul i proiectului;materialelor necesare; vopsirea ancorarea iexecuia schelelor de lade manipularea lucru metalice repoziionarea mutarea includ: lor conformtronson pieselor grosime de aezarea pe santier; aparatele In pre se pebarelor, liniarunreazem. de procurarea,betonului simplu etc.armat pe o la altul; la uzina si betonului vechi;(m)sau bordur fixarea pieselor Se pltete20X25CM piulielor de pentru procurarea metru demolarealademontarea podinilor i provizorii pentru (stlpi, piuirea BORDURI i transportul, manipulareaparapeilor; n oper a susinerilor In calculul3,5 cm se va tine cont de prevederile din proiect si montarea procurarea, punerea maximum include: In pre se speciale etc.) linia electric i de srm; metalice curarea 25X30CMliniar (m) de bordur contact; Se pltetepretului dispozitive suprafeei betonului cu peria materialului rezultat din ancorarea i desfacerea ancorelor; de BORDURI de metru speciale. evacuarea materialului materialelor latransportulfixare i sarcinideexistente, dispozitivelor necesare; ncrcarea, bordurilor mprtierea din Caietulcu barelorap isuprafeei betonului; desfacerea jet de In pre se i provizorie a (m) de bordur splarea include: liniar alctuirii ansamblului fir de contactmodificarea metru montarea Se plteteINALTE i depozitarea acestuia; Prin proiectlademontareaamplasarede preselor preciza tipul schelelor a lucru; demolaretransportulCURENTE speciale se va i transportul lor BORDURI sipieselor derezultat Caietul i acontragreutilor; demolat, demontarea demontareasarcini dinduppoz;ncrcarea n pe procurarea bordurilor vechi; mortarului cablu purttor i refacerea crucioarelor iterminarea lucrrilor; acestuia de cilor strngereala metru liniar (m) de peria executatrulare de montarea In pltete imaterialului i a cu demolri, de ndeprtarea curireainclude: DEtransportul,bordur desrmmprtierea la luciu Sepre se armturilor existentemortaruluide poz; pn poz; otelului. de i vopselei CAPAT n depozit itransport, noi protecie, att cele provizorii ct i cele BORDURI INALTE mijloace descrcarea transportul bordurilor de procurarea instalaiile i a mortarului i poz; i msurile suprafeei pn luciu metalic; suprastructurile existente. labordurilor dea mortarului de procurarea i manipularea bordurilor i a mortarului de poz; bordurilor curirea metalic; includ: In pre se bordurilorliniarmontarea i demontarea preselor procurarea, antier; poziiile ibordur prevzute transportul Se pltete de manipularea bordurilor i a executat n proiect n depozitul latransportul, PENTRUla cotele 10 DE SIGURANTA aezareacui metrusocotindu-se minimummortarului de poz; definitive; suprafeeiB.A. miniude plumb; PREFABRICAT strat n (m) borduri prefabricate mn Preul se stabilete agregate iexistent cu unelte de din beton; transportul un DE betonului de PARAPET refolosiri. n manipularea vopsirea piuirea includ: cu noi n poziiile i la cotele prevzute aprovizionareacu prevederile din hidraulice la bucata denchiderileCaietul de sarcini. In pre se bordurilor n aezarea bordurilor deal schelelor.depe santier transportul n conformitate depozit poziiile i la cotelenecesare. n proiect cheltuielile jet Se pltete n locul (buc)de vopsea.jet de prevzute aezareacula de straturiprevederile din Caietul de sarcini. vopsirea cu cauzatede i splareaoper; METALIC EXISTENT dou aer cu masurata linie ap LARGIRE SI CONSOLIDARE n cu prefabricate din beton; transportul proiect n conformitate punereTABLIER suflarea include: agregate i borduri ridicarea suprastructurii aprovizionarea cu In pltete la tonprevederile n pret se efectiv a lucrrii. Caietul Seconformitatelocul(t)i puneredin oper; vederea introducerii de i montarea necesar consolidrii i executarea la cu de strpungerilor n de sarcini. reazem. realizarea SCHELA DE manipulrilematerial transportul, gurilor PENTRUn nou, aparatelor de - transportul LUCRU aprovizionarea cu agregate LARGIRE SI CONSOLIDARE lrgirii ancorelor;EXISTENT lucrrii.si ciment; Realizarea lucrrii const din: TABLIER sau aprovizionarea cuTROLII SI TEHNOLOGIE DE realizarea efectiv a CAI DE RIPARE, CARUCIOARE, prefabricate, inclusiv - aprovizionarea materialelor - ancore fabricarea In pre se includ: (t) de din: preparareala tonaconstmaterial necesar executrii schelei Se pltete mortarului de ciment; Realizarea lucrrii EXECUTIE aferente; transporturilestratului de deDINide conform prevederilor din TUBURI PREFABRICATE tablier armturii careD=1500MM dezmembrarea aprovizionarea plasei sudate BETON ARMAT se adaug a In pre se includ: prilor mortartablier lrgitcu parapet de executarea mortarului de ciment; min. 2cm ; consolidat Se pltete la metru liniar (m) - preparareala ton (t) greutate i tierea lai trasarea Se pltetebordurilor; de rabintors, depozitarea la antier i proiect; pentru montarea prefabricatelor dimensiuni aprovizionarea pnzei PREFABRICATE DIN BETON ARMAT aezarea stratului de dus i DEMONTARE TUBURI mortar de min. 2cm ; procurarea, executarea transportul In pre se aliniat; siguranta includ: mortar de ciment. In pre se includ: procurarea montarea nou prelucrat n uzin, necesar lrgirii fasonareabordurilor; P, LUNGIME=15,40M, LATIME=5,03M rostuirea lor cu D=1500MM itransportul plaselor sudate i a armturii manipularea materialuluimortar ntors, manipularea i GRINZI METALICE TIP dus i cu ciment; procurarea, materialelor; amplasamentului si introducerea - aezarea amestec de preparare aprovizionarea eliberareamontarea materialelor i isptura pentrumaterialelor necesare preparrii amestecului consolidrii; pregtirea,la cu mortar de(m) Se pltete la metru liniardispozitivelor rostuirea prefabricatelori ciment. de i utilajelor necesare; cu lor Se pltete ton (t) depozitarea asamblareaP,i mortar - transportul,materialelor, pe depozitarea la antier a materialului GRINZI METALICE TIP tubului;se plasareainclud: manipularea LUNGIME=15,40M, LATIME=7.54M pentru torcretareconform proiectului; poza si imbinarea lor In pre se includ: subansamblelor In pre de ciment; (t) sicilor de rulare, calajelor, troliilor i montarea ilrgirii mortar METALICE i consolidrii; Se pltete latransportul P, manipularea tuburilor pana ladup sptura pentru scoaterea tubului; btui sau nfipi teren procurarea, demontarea nou necesar paleelor din depozitarea schelelor de lucrunlocul GRINZI transportul nton TIP metalice; depozit i confecionarea distanta deLUNGIME=12,40M, LATIME=7.54M reazemelorpe o grinzilor piloi metalicim; - executarea asamblarea i montarea materialului metalic pentru curatarea In montaj, locului (t) depre se includ: de munca maxim 30 pregtirea,acestora; P, LUNGIME=18,40M, LATIME=5,03M Se pltete si ton TIP demontare lamanipularea grinzilor i pana la locul de depozitare; transportul coborrea tablierelor cu pieselor de asamblare, manipularea tuburilor prese, aezarea definitiv prin vibrare; GRINZI conformitate cu alinierea si cotele din proiect METALICE ridicarea ipatului de nisip si a pantei de scurgere; sau Totul inseconsolidare; conform reetei stabilite pe baza confecionarea grinzilor pamant. transportul, betonului de metalice; pregatirea umpluturii lucru din lemn; lrgire i includ: In pre preparareala ton (t) realizarea executareai montarea P, LUNGIME=18,40M, LATIME=7.54M Se pltete manipularea grinzilor asamblareainginer consultant. pe reazeme; curatarea si elementelor;pieselor de asamblare, GRINZI dedeschelei TIP metalice; i stabilite METALICE de de verificarea, din grinzilor asezarea aplicarea mal;consolidate. transportul, curireainclud:Caietul din sarcini itubului prilorcu pompa prin confecionarea prevederilor rugin, splarea i vopsirea pe luin depozit; demontareacalrilor, riprilor i njuguirilor necesare realizrii schel i transportul In pre se pe lemnriei aelementelor; aezarea reazeme executareai ton (t) deP, LUNGIME=21,40M,dimensiunile Se pltete lamanipulareagrinzilor metalice; de asamblare, asamblarea in Caietul montarea grinzilor GRINZI METALICE alinierea ancorelor. Prin proiectinclusiv montarea si i transportul n LATIME=5,03M transportul,ipaleelor metalice imbinarea tuburilor;realizarea torcretare, grinzilor iTIP sarcini se i pieselor depozit. coborarea dinsant, a elementelor precizeaz demontarea proiect. metalice; de asamblare, confecionarea grinzilor grinzilor metalice; tehnologiei pe ton (t) siaa panteii condiiile tehnice de execuie. In pre se la reazeme elementelor; vopsirea includ: de mbinare de scurgere; aezarea verificarea Se pltete i montarea LUNGIME=21,40M, LATIME=7.54M elementelor,i Caietul deP,grinzilor i pieselor de asamblare, asamblarea linearitatii sarcini se vor preciza detaliile i GRINZI METALICE de Prin proiect ide grinzilor a rosturilor; transportul, moduliTIP sarcini se de preciza detaliile i dispozitivelor manipulareametalice; vor asamblare, realizarea Prin proiect umpluturiiade pamant. vopsirea includ: acoperire grinzilor realizarea Caietul In pre setehnice (t) elementelor confecionarea de execuie. Se pltete i ton condiiile tehnice de TIPaelementelor;pieselor de asamblare, asamblarea lamanipulareagrinzilor metalice; aezarea pede acoperireiLUNGIME=24.40M, LATIME=5,03M demontarea, reazeme P,grinzilor GRINZI METALICE execuie. condiiile transportul, montarea a depozitarea. dispozitivelor transportulmetalice; i asamblare, realizarea rosturilor; vopsirea includ: grinzilor grinzilor metalice; In pre estegrinzilor considernd cel puin 5 folosiri ale confecionarea (t)a elementelor de aezarea Preul se pe ton iTIPaelementelor; Se pltete stabilit asamblarea lamanipularea iLUNGIME=24,40M, LATIME=7.54 montarea demontarea, reazeme transportul a depozitarea. GRINZI METALICE transportul,ide grinzilorP,grinzilor i pieselor de asamblare, M dispozitivelor confecionarea acoperire rosturilor; asamblare, realizarea metalice; de elementelor. tonconsidernd celmetalice; In pre estegrinzilor (t) aelementelor; vopsirea includ: i a elementelorpuin 5 folosiri ale aezarea Preul se METALIC Se pltetepe reazeme grinzilor i pieselor de asamblare, asamblareastabilit L=18,00M, l=4,00M, I40-G=92,60 KG/M demontarea, montarea a rosturilor; TABLIER la transportul grinzilor transportul,ide grinzilor i depozitarea. dispozitivelor manipulareametalice; de asamblare, realizarea acoperire vopsirea includ: considernd celmetalice; elementelor. ton i a elementelorpuin 5 folosiri ale In pre se pe reazeme aelementelor; confecionarea Preul estegrinzilor (t) CUi depozitarea. Se pltete stabilit asamblarea ide acoperiregrinzilor aezarea lamanipulareagrinzilor i pieselor de asamblare, demontarea, montarea a rosturilor; TABLIER DIN GRINZI metalice; dispozitivelor transportul ZABRELE asamblare, realizarea transportul, reazemeelementelor de vopsirea elementelor. tonaconsidernd celmetalice; In pre estegrinzilor i a aelementelor; 5 folosiri ale confecionarea grinzilor grinzilor puin aezarea Preul se includ:MORTARE depozitarea. Se pltetepe transportul i SPECIALE ALE SUPRAFEELOR asamblareastabilit (t) demontarea, REPARAIIlamanipularea grinzilor CU transportul,ide grinzilor metalice; i pieselor de asamblare, dispozitivelor montarea a rosturilor; asamblare, realizarea confecionarea acoperire de elementelor.DEGRADATE (PENTRU O GROSIME MEDIE DE In pre estegrinzilor i a elementelorpuin 5 folosiri ale vopsirea includ: considernd celmetalice; aezarea i montarea i depozitarea. Preul se pe reazeme aelementelor; DE BETON SI transportul grinzilor i pieselor de ACOPERIRE A asamblareastabilit demontarea,de acoperiregrinzilor MONTARE manipularea a rosturilor; dispozitivelorgrinzilor a elementelor de asamblare, realizarea procurarea DEMONTARE DISPOZITIVE DE transportul, reazeme a grinzilor metalice; vopsirea grinzilor considernd cel puin 5 folosiriasamblare, i cu zabrele ; elementelor. DE DILATATIE 3,5CM) aezarea stabilit Preul este peNEOPREN elementelor; ale ROSTURILORtransportulDEdepozitarea. asamblarea i montareazabrele ; GROSIME LA ROSTURI demontarea,de acoperirei rosturilor; COVOR DINgrinzilor patrat a 5MM dispozitivelor metru cuelementelor de asamblare, realizarea Se platestepe metru liniar grinzilorrost transportulla reazeme a (m2) metalice; vopsirea grinzilor i a elementelor. metru patrat(m) dedepuin 5 folosiri ale Se pltete stabilit considernd cel asamblarea tronsoanelor, la grinzilor cu zabrele , covor aezarea Preul este la transportul depozitarea. Se pltete manipulrile de acoperirei(m2) DALE PREFABRICATE demontarea, DEMONTARE Sunt incluse: SI REMONTARE de asamblare, realizarea dispozitivelor a rosturilor; In pre se includ: i a elementelor vopsirea includ: considernd cel puin 5 folosiri ale elementelor. metru cub (m3) de trotuar In pre estedispozitivele si amenajarile schelelor de lucru; se la montarea, grinzilor Preul PREFABRICATE NOI DIN BETON Se pltete stabilit procurarea, elementului a rosturilor; demontarea,de acoperirei depozitarea. C20/25 transportul DALE demontarea transportul si manipulareacovorului; dispozitivelor transportul sirostului; procurarea, depozitarea aferente montajului; elementelor. demontarea(m3) de dala 5 folosiri ale In pre se includ: montarea si metru cub i depozitarea. schelelor; Preul este stabilit considernd cel puin Se pltetedimensiunile dinacestora, inlocuireacovorului dupa demontarea, aparatele de reazem;si gaurirea celor degradate; DEVIATORIla dalelor existente, transportul, curatirea si taierea la D=140 MM indepartarea elementelor proiect degradate; aezarea pe transportul demontarea si buloanelorzonelor diagnosticarea considernd cel puin 5 elementelor. metru liniar (m) de prindere; folosiri ale In pre este stabilit marcarea de deviator includ: inlocuirea tuturor Preul se FISURI LA platbandacalitatea otelului si a imbinarilor Se pltete la sablonul gaurilor dinexistent degradat pana CU RASINI vopsirea betonului SUPRASTRUCTURA la betonul sanatos INJECTII si lor; sau procurarea, transportul si depozitarea depozitareaelementelor privind metalica;rosturilor cu elemente spituirea verificarile din neopren ale confectionarea montareape santier; in axul podului. elementelor. covorului (m) de fisura injectata In uzina siinclud: continuizara metruconform precizarilor din proiect; la pre se Se pltete mana, liniar verificarea si CABLE dalelor, cu unelte dela sortarea 12 C 15 indepartarea celor degradate; TENSIONARE dalelor. noi; Inpre se includ: se va tine cont de prevederile din proiect si procurare pretului material; In calcululcanalelor spituite si apoi curatarea se suflare cu sablarea suprafeteisi reazemelor de executie prinvor preciza jet PreulCaietul manipulri;si cablepieselor. Prin 2C37B Tensionare sarcini curatirea i si TORONtuturor 12C15 remontarea defixarea 1 detaliile acestora; TENSIONAREsarcini speciale. din aer 2C37C Tensionare C 15 19C15strat de mortar proaspat; Caietul de apa sub aplicarea transport reazemelor,presiune; unui procurarea materialelor; cable umezirea de pltetecu bucata (buc) de dalelor. Preul sau la caracteristicile cablu tensionat dimensiunile si Se Prin proiectfisurilor in 12 C 15 injectarii; se va preciza tipul prelucrare si Caietul de sarcini INJECTAREmaterial; vederea speciale CABLE pregatrea ladalelor; (buc)imprastierea in depozit a materialului remontarea bucata incarcarea, transportul si de cablu tensionat Sepre se includ: In pltete injectarii; montaj deviatori; liniar (m) de cablu injectat Se pltete la CABLE 19 C 15 otelului. din demolare; realizarea INJECTARE metru rostuira acestora; rezultatse includ: In pre se includ: conform tensionare; procurarea fisurilor de proiect. verificare unui stratinjectate. de cablu injectat In pre verificarea sistemului 19 mortarului special conform Se pltete latransportul siC 15 aplicarea poziie liniar (m) TENSIONAREmetru suport; depozitareasistemului de CABLE procurarea manipularea manipularea sistemului de procurarea,materialelor si transportul, si prepararea sia instalatiei pentru injectare; procurareala bucata (buc) de cablu tensionat In pre se includ: transportul dalelor degradate Se pltete instructiunilor producatorului; in depozitul beneficiarului. tensionare; manipularea si depozitarea materialelor si a tensionare; transportul, materialelor vor preciza caracteristicile mortarului tensionarea cablelor.se si a instalatiei pentru elementului procurarea Prin caietulmortarului special pentru refacerea injectare; din In pre se de sarcini aplicareainclud: tensionarea injectare; toronului. instalatiei de sistemului de si depozitarea materialelor si a transportul, de ciment. manipularea tensionare; procurarea beton la dimensiunile initiale; injectarea cablelor. instalatiei de injectare; transportul, manipularea finisarea suprafetelor; si depozitarea sistemului de injectarea cablelor. si depozitarea schelelor de lucru; tensionare; in depozit transportul
98

buc buc buc buc buc buc buc buc buc t m3 m2 m2 buc buc t m m m m m buc t t t m m t t t t t t t t t t t m2 m m2 m3 m3 m m buc buc m m buc

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

2C3EB 2C3EB3 2C4 2C40 2C40A 2C40B 2C40C 2C40C 2C40E 2C41 2C41A 2C41B 2C42 2C43 2C44 2C45A 2C45B 2C45C 2C45D 2C46 2C47 2C5 2C6 2C6A 2C7A 2C7B 2C7C 2C7D 2C7E 2C8 2C8A 2C8B

PALEI METALICE PENTRU PODURI PROVIZORII Se pltete la ton (t) CULEI PENTRU PODURI PROVIZORII In pre se includ: Se pltete la bucata (buc) Dale prefabricate din beton armat execuiei paleilor; procurarea materialelor necesare In pre se includ: TEACA PEHD n uzin a pieselor i subansamblelor; confecionarea procurarea elementelor prefabricate(casete), inclusiv Se pltetela metru liniar (m) in opera; transportullalocul deMM manipularea pieselor i TEACA PEHD D=50 punere de teaca transportul dus, ntors i In pre se includ: subansamblelor; Se pltete materialelor( (m) de teaca procurareala metru liniar material granular,beton) pentru TEACA PEHD D= 63 mm procurare material si transport; asamblarea pieselor a cofrajelor,montarea paleilor; In pre se casetelor si metalice i teaca umplerea includ: Se pltete la metru liniar (m) de inclusiv TEACA PEHD D= si transport; realizare paleilor; 70 mm vopsirea includ: de punere in opera; procurare material transportulinnadire; In pre se la locul liniar (m) de teaca Se pltete la metru manipulare;fundatie, mmi depozitarea materialelor rezultat; TEACA PEHD D=110 inclusiv evacuarea pamantului demontarea, transportul sapatura innadire; si transport; in realizare includ: teaca. In pre se fixare procuraresi turnarea betonului inteaca si material demontate; la metru liniar (m) de fundatie; Se pltete manipulare; montaj PEHD D=125 mm cofrarea TEACA innadire; si transport; realizare material procurarefixare recondiionarea,teaca. mortarului de poza; In pre se includ: curarea i de teaca pieselor recondiionate. montaj si si turnarea preparareala metru liniar (m) vopsirea Se plteteMACALLOY BARE TIP innadire; si transport; manipulare; realizare includ: teaca. prefabricate(casete) si rostuirea procurarefixare montarea material In pre se elementelor (m) de bara Se plteteMACALLOY D=26 MM montaj si innadire; liniar BARE TIP la manipulare; metru si transport; acestora cumaterial mortar; realizare includ: teaca. In pre se fixare procurareMACALLOY D=40 MMbara Se plteteelementelor prefabricate cu material montaj si innadire; liniar (m) de BARE TIP la metru manipulare;barelor tip Macalloy; umplerea realizare procurarea In pre se includ: teaca. (m) de bara montaj si fixare Se pltete la metru SUPRASTRUCTURA CU RASINI granular(balast); LA liniar barelor tip Macalloy; manipulare; INJECTII FISURI tip Macalloy; transportul i manipulrile procurarea barelor in casete(bancheta cuzinetilor si zidului de In pre se betonului turnarea includ: teaca. barelor tip Macalloy; EPOXIDICE i manipulrile barelor tip Macalloy; montaj si fixare SUPRASTRUCTURII si injectarea BACHETILIZAREA tensionareabarelor tip Macalloy; transportulla metru liniar (m) de fisura injectata procurarea garda). Se pltete capacului si vopsirea; suprafata a inchiderea laBETOANELOR DIN tip Macalloy; intradosului Se pltete i metru patratbarelor SUPRASTRUCTURA tensionarea si injectarea (m2) de tip Macalloy; CURATIREA manipulrile barelor transportul In pre se includ: conform proiectului. verificarea la metru patrat (m2) In pre se includ: inchiderea capacului si vopsirea; tip Macalloy; Se pltete poziiei tensionareamaterialelor; barelor si injectarea DEMONTARE ELEMENTE procurarea poziiei conform PREFABRICATE-FASII CU verificarea capacului si vopsirea; proiectului. In pre sePRECOMPRIMATE L=16,00M,H=0,72M includ: procurarea si transportul materialelor; inchidereafisurilor in vederea injectarii; GOLURI pregatrea transportul, montarea si demontarea schelelor DEMONTARE ELEMENTE PREFABRICATE-FASIIsuflare cu CU procurarea, verificarea injectarii; betonului cu peria de srm sidemontat Se pltete la bucata curirea suprafeei (buc) de element prefabricat realizarea poziiei conform proiectului. GOLURI PRECOMPRIMATE L=14,00M,H=0,72M CU suspendate; DEMONTARE ELEMENTE PREFABRICATE-FASII aer; In pre se includ: verificarea la bucata (buc) care se aplica lacul de bachelita prin injectate. Se pltete suprafetelor a suprafeei betonului; pregatirea fisurilor ap pe de element prefabricat demontat GOLURI PRECOMPRIMATE L=12,00M,H=0,72M CU splarea cu jet de DEMONTARE ELEMENTE PREFABRICATE-FASII demontarea elemente prefabricate-fasii cu goluri In pre se includ: de de materiale rezultate din curatirea curatirea cu la bucata sarma,de element prefabricat demontat peria Se pltete strngerea resturilor (buc) spalarea de corpuri grase si GOLURI PRECOMPRIMATE L=18,00M,H=0,80M precomprimate CORONAMENT TRAVERTIN LAexistente; demontarea elemente prefabricate-fasii cu goluri funingine; includ: In pre se lacuratirea n depozitarea transport, transportul, suprafetei, ncrcarea (buc) de element prefabricat demontat Se pltete la bucatapatrat (m2) de elementelor prefabricate. transportul, metru si mijloace Se pltetemecanizata in doua straturi a lacului de bachelita; precomprimate existente; aplicarea i mprtierea n depozitul de antier. POLIESTIREN EXPANDAT demontarea descrcarea elemente prefabricate-fasii cu goluri In pre se includ: In pre se includ: Toate operatiunile se vor executa numai in ferestre de executie transportul, Se pltete lacuratirea siprefabricate-fasii cu goluri precomprimate existente;depozitarea elementelor prefabricate. PREFABRICATE PENTRU(m2) demontareasimetru patratmaterialelor; (LISA) elemente - transportul, curatirea si depozitarea elementelor prefabricate. transportul TROTUAR si inchideri ale liniei ferate. In pre se includ: procurareala bucata (buc) Se pltete placilor de travertin; precomprimate existente; SBP I FASCICULE DIN CABLE - prelucrarea - transportul, curatirea si depozitarea elementelor prefabricate. In pre se includ: cuexpandat; cablu procurare polistirenliniar (m) Se pltete placilor joantelor; de - montarea lapozitia T15S CABLE TIP TORON ciment. - procurarea, transportul, manipulrile, mortarul de poza si marcare pe metru Prin proiect si preuri separate, difereniate dup preciza Se vor evalua metru propriu-zisa. speciale se vor alctuirea Caietul de (m) Se plteteexecutie liniar sarcini cablu -lucrari ANCORAJEla montajulde pozitie definitiva. de de montare. SBP I cablelor. in ACTIVE PENTRU FASCICULE DIN caracteristicile preuri separate, difereniate dup alctuirea placilor si tehnologia Se vor evalua bucat (buc) Sepre se includ: Prin proiect PASIVE de sarcini speciale se DIN SBP I ANCORAJEla CaietulPENTRU FASCICULE vor preciza In pltete si cablelor. In pre se includ: caracteristicile dalelor. Sepre se 1F15bucat SBPI; procurareala Ancoraje includ: In pltete cablelor (buc) procurarea cablelor pn la antier; ancorajelor; In pre se includ: transportulla bucat SBPI; Se pltete cablelor (buc) procurarea ancorajelor; Ancoraje 12C15 transportul ancorajelor; manipularea cablelor; In pltete cablelor pn includ: procurareala ancorajelor; la antier; Sepre se 19C15 bucat (buc) transportul ancorajelor; Ancoraje cablelor la poziiile din proiect; transportul ancorajelor; manipulrile cablelor; procurarea montajul i acoperirea cu beton a ancorajului. manipularea In pre se includ: montajul lai injectarea cu mortar de ciment Se pltete ancorajelor; (buc) manipulrile suprastructur tensionarea ancorajelor; Cofraje pentrubucat poziiile din proiect; montajul cablelor la transportul acoperirea cu beton a ancorajului. ancorajelor; In pre se includ: procurarealaiva specifica (m2) montajul iseancorajelor; cu mortar de ciment Prin proiectPLANE PENTRU SUPRASTRUCTURA Se pltete ancorajelor; manipulrile metru ptrat alctuirea cablelor. injectarea COFRAJE tensionareaancorajelor; transportul acoperirea cu beton asuprastructur-obisnuite Preul 2C8A Cofraje plane alctuirea cablelor. procurareaseancorajelor; pentru ancorajului. Prin proiectCURBE PENTRU SUPRASTRUCTURA OBISNUITE ancorajelor; montajul i va specifica manipulrile COFRAJE Cofraje curbe pentru suprastructur-obisnuite transportul Preul 2C8Bla metru ptrat beton a ancorajului. Se pltete acoperirea cu (m2) montajul i ancorajelor; OBISNUITE manipulrile preuri separate, difereniate dup tipul de cofraj Se vor evalua preuri separate, difereniate dup tipul de cofraj Se vor evalua metru ptrat beton a ancorajului. Se pltete acoperirea cu (m2) montajuldela i (obinuit, de fa vzut etc.) (obinuit, fa Sepre se includ: vzut etc.) difereniate dup tipul de cofraj vor evalua preuri separate, In pre se includ: In (obinuit, de materialeloretc.) fa vzut procurarea materialelor necesare realizrii cofrajelor; procurarea necesare realizrii cofrajelor; In pre se includ: cofrajelor; confecionarea cofrajelor; confecionarea procurarea materialelor eafodajelor; necesare realizrii cofrajelor; procurarea schelelor i eafodajelor; procurarea schelelor i confecionarea cofrajelor;cofrajelor, a schelelor i eafodajelor; montarea i demontarea cofrajelor, a schelelor i eafodajelor; montarea ischelelor i eafodajelor; demontarea procurarea i manipulrile cofrajelor, schelelor i eafodajelor; transportul i manipulrile cofrajelor, schelelor i eafodajelor; transportul demontarea cofrajelor, a schelelor i eafodajelor; montarea i verificarea dimensiunilor elementelor cofrate. verificarea dimensiunilor elementelor schelelor i eafodajelor; transportul i manipulrile cofrajelor, cofrate. va specifica Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se Prin proiect sau Caietul elementelor verificarea dimensiunilorde sarcini speciale se va specifica calitatea fetei vazute a elementelor. cofrate. calitatea feteisau Caietul de sarcini speciale se va specifica Prin proiect vazute a elementelor. calitatea fetei vazute a elementelor. In cazul in care se va solicita un tip de cofrag special, pretul va fi aditionat sau scazut functie de noul tip de cofrag cerut prin specificatiile tehnice.

t buc buc m m m m m m m m m m m2 m2 buc buc buc buc m2 m2 buc m m buc buc buc buc buc m2 m2 m2

db final_Descrieri pret

99

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

2C9A 2C9B 2C9C 2C9D 2CF2 2CF3 2D1 2D2A 2D2B 2D3 2F1 2F2 2F3 2F4 2F4A 2F5 2F6 2F7 2F8 2F9 3B1A 3B1B 3B1E 3B6 3B6A 3B6B 3B6C 3B6D1 4P18 4P19 4P20 4P8B 5A14A 5A15 5A16A 5A16B 5A16C 5A16D 5A17 5A18 5A19 5A1A 5A1B 5A1C 5A1D 5A1E 5A1F 5A1G 5A1H 5A1I

db final_Descrieri pret

ARMATURA OB37 IN SUPRASTRUCTURA Se pltete laPC 52(t) SUPRASTRUCTURA ARMATURA ton IN In pre se includ: (t) Se pltete la ton Armatura plasa sudata d=3 mm in suprastructura procurarea oelului beton; In pre se includ: for superstructure confecionareasudata d=5 mm in suprastructura Armatura plasa de beton; procurarea oeluluibare sau carcase; transportul i manipulrile oelului beton i barelor sau for sau carcase; confecionarea de baresuperstructure Confecii metalice nglobate n beton carcaselor confecionate; oelului beton i barelor sau transportulla ton (t) i manipulrile Se pltete Confecii metalice ( Scari mbinrileconfecionate; de acces si gratare la culei) ntre carcaselorinclud: bare; In pre se la kilogram (kg) Se plteteLA NIVEL CU CFproiectului. CLASICA(dale din verificareantre bare; TRECERE poziiei conform - SOLUTIA mbinrile i prelucrarea materialului metalic; procurarea In pre se includ: beton) LA NIVEL CU CF-LINIE SIMPLA-SOLUTIE MODERNA verificarea materialului metalic; PASAJ transportul poziiei conform proiectului.metalic; procurareala bucata (buc) materialuluila nivel cu calea ferata i prelucrarea de Se pltete la i sudarea confeciilor metalicemoderna n Amenajare NIVEL cu CF-linietrecere dubla-solutie nglobate poziionarea nivelCU CF LINIE DUBLA -SOLUTIE MODERNA PASAJ LA transportul materialului metalic; Lucrarile constau din: (buc) de pasaj Se pltete la i sudarea confeciilor metalice; bucata beton. Se pltete suprafetei (buc) de pasaj la cu CF lucrarilor; bucata poziionarea Pasaj inferior marcarea In pre se includ: In pre se includ: procurarea vopselei; procurareasi verificarea panourilor de cauciuc tip STRAIL, si montarea DEMONTAREA LEMNARIEI DIN PODURI EXISTENTE pregatirea elementelor metalice prin vopsire. pregatirea amplasamentului; protejarea si verificarea amplasamentului; (inclusiv toate metru cub (m3) dede pasaj; aflat n oper Se pltete la materialului vechi lemnrie indepartarea materialului vechi de pasaj; DEMONTAREA ELEMENTELOR METALICE DIN PODURI operatiile auxiliare), sau echivalent, care sa permita o montare indepartarea In pre se includ: pregatirea, executia si verificarea fundatiei in conformitate cu EXISTENTE executia si verificarea fundatiei in conformitate cu pregatirea, DEMOLAREA ELEVATIILOR DIN ZIDARIE flexibila; de executie; Aprovizionarea, montarea i demontarea aflat n operlucru detaliile de executie; de material metalic schelelor de Se pltete la ton (t) detaliile Se pltete santierului. (m3) de zidrie din piatr sau moloane curatarea la metru cub DESFACEREAtransportul materialelor; necesare includ: procurarea si transportul materialelor; In pren oper IMBRACAMINTII DRUMULUI EXISTENT Descrierea pretului implica: procurarea si aflat se la metru ptrat (m2) de mbrcminte existent Se pltete FUNDATII BURDUSIRI conform SUPRALARGIRE montarea dalelor complet echipate SI ZONA specificatiilor din SAPATURA aprovizionarea, i demontarea schelelor de lucru Demontarea fierriei de prindere echipate In pre se includ: montarea lemnriei conform specificatiilor montarea dalelor complet (m2) de mbrcminte existent din In pltete sarcini; proiect de la metru ptrat Demontarea cu ngrijire Caietele de amenajare; a DRUMULUI EXISTENT Sepre se includ: montarea i demontarea schelelor de lucru necesare; Caietele de sarcini; sunt necesare la barierele de trecere a DESFACEREA FUNDATIEI aprovizionarea, care orice interventii transportul n depozit aa caii ferate. Manipularea i decapareala metru ptrat (m2) de fundaie existent suduri); In pre se includ: orizontale si elemente a caii ferate. desfacerea mbrcminii; dintre verticale lemnriei reglarea alinierii reglarea Se pltete prinderilor i benzilor de LA PROFILUL NATURAL necesare; alinierii orizontale si verticale (nituri, uruburi, AMENAJAREA TERASAMENTULUI ncadrare; c.f.; desfacerea mbrcminii;metalice (profile, bare sau grinzi materialului decaparea zidriei; ndeprtareaelementelor mrunt demontareabordurilor In pre sesi demolareaidentificarea tuturor instalatiilor; AL TERENULUI gasirea includ:adunarea NATURAL ncadrare; REFACEREA CADRULUIbenzilor manipularea i i n grmezi a materialului rezultat; compuse); bordurilorexistente; de AL SUPRAFETEI desfacerea i metru ptratn transportulmaterialului. refolosibil n Se pltete la ncrcarea n grmezi(din) zona pasajului - manipularea, transportul i depozitteren dup amenajare mutarea si desfacerea fundaiei ncrcarea i transportul(m2) de a materialului TERENULUIprotejarea instalatiilor in ala materialului rezultat; manipularea adunarea hm,depozit Melementelor; n RIPARE TABLIER METALIC L=40.00 scoaterea depozit; includ: In pre se refer la redarea depozit alagricol asemnelor de cuperior; bornelor km i n n a parapeilor i suprafeei Articolul se la bucata (buc)mrunt. ncrcarea i materialului de tablier transportul ndeprtarea L=20,00M rezultat. SPRIJINIRE POD Se pltete umpluturi ale PENTRU circulaie; ituturor aprobarilor sicircuit materialului. spturi TEVI 800MM, - ndeprtarea molozului desfiinrii (reamenajrii) existent obtinerea autorizatiilor; terenului rezultat n urma terasamentului drumului In pre a-l includ: la o form normal, corespunztor topografiei desfacerea anurilor pereate; este degradat in zona de PROVIZORIU drumului existent. pentru se aduce DE RAMBLEU - reabilitarea carosabilului care ZID DE SPRIJIN terasamentului procurarea, exploatarea i ntors, manipularea i dus curirea cu sortarea materialelor utilizabile; locale, pentrutransportulzidagricol; teren racordare ilapanourile flexibile. de BETON Se plateste materialelor, dispozitivelor i redat n circuit agricol ZIDpltete i adunarea n grmezi DE SPRIJIN DE ptrat (m2) DEBLEU DIN depozitarea metru de pmntului; a materialului rezultat; utilajelor necesare; manipularea cerintelor inginerului mprtierea i Totul conform metru de zid include: In pre se includ: nivelarea n depozitripare,a Sepret SPRIJIN DE DEBLEU DIN PIATRA plateste la transportul montarea i demontarea cilor deamenajate. ZID DE platformei dealucru ncrcarea i uoar suprafeei al materialului. compactarea -executia include: aprovizionarea solului vegetal; In pret se la metru de zid troliilor,scripetilor,cablurilor,macaralelor, etc; Se plateste GABIOANE -executia sapaturilorde sprijinirilor necesare discuirea terenului nainte carucioarelor; -executia include: si lucru introducerea si scoaterea i dup aternerea solului vegetal; In pret se platformei cub (m3) zidarie uscata de piatra pusa in Se pltete fundatiei, si sprijinirilor necesare 30 cm; -betonareaila solului vegetal ntr-un strat mprtierea metru betonarea elevatiei de SPRIJINIRI DIN GABIOANE -executia sapaturilorde lucru ridicarea coborrea tablierelor cu -executia platformei spatele zidului prese,confectionarea si opera -executia drenului dinbetonarea elevatiei reazeme; pusa in nivelareacalajelor, aezareaPE FUNDATIE DIN BETON Se pltete fundatiei,cub (m3) definitiv pe -betonarea suprafeei. sprijinirilor necesare de piatra montarea sapaturilor si SPRIJINIRI la metru DIN -executia includ: GABIOANE zidarie uscata In pre se drenului din si transportul materialelor necesare -procurarea, traverselespatele zidului sinelor de ripare si a prepararea opera -executia la metru pentru fixarea schelele sifundatiei;cub (m3)de beton si zidarie uscata de Se pltete DIN ANROCAMENTE -betonarea UMPLUTURA acestor operatiuni executia includ: sapaturilor aferente lucrarii; materialelor necesare pentru executia In prepusa -procurarea, prepararea troliilor;se in opera cub si transportul pusa in opera piatra piatrametru - transportulla elevatie;executa in piatra zidarie Se pltete pamantului in (2 SALTELE) executiaDIN GABIOANE depozit; Toate operatiile acestor operatiuniconformitate cu specificatiile SALTEA includ:se vor (m3) de riparea tablieruluidinaferente zidului sau scoaterea din cale; lucrarii; pentru se drenului pentru introducerea pre executia In pre se includ: -executia sapaturilor spatele si detaliilemanipularea materialelor In plateste Caietul de sarcini zidarie uscata de piatra procurarea,pamantului intransportul si de executie pusa in tehnice din i metru liniar (ml) se vor preciza cu specificatiile Se proiect Caietul aferente lucrarii; transportullaprepararea,sarciniin conformitate detaliile i depozit; Toate DECANTOARE BAZINE sapaturilor executa Prin operatiile se vorde executia sapaturilor aferente lucrarii; -procurarea, prepararea si transportul materialelor necesare executia necesare; Caietul de sarcini si detaliilemanipularea materialelor opera din laprepararea, depozit; procurarea,pamantului intransportul tehniceexecutia acestor operatiuni si de executie Se pltete DE GRASIMI condiiile tehnice de execuie. transportul pamantului pentru gabioane; pentru SEPARATOR bucata (buc)depozit; transportul confectionarea cutiilor in In pret se includ: necesare; includ:se vor executa in conformitate cu specificatiile In preoperatiile procurarea, prepararea, transportul si manipularea materialelor Toate se zidariei uscate de piatra in cutii. Se pltete laprepararea, transportul si manipularea materialelor (buc) procurarea, bucatagabioane; BAZINE DE sapaturii, pentru gabioane; - realizarea DISIPAREevacuarea pamantului din zona si trasarea saltelei sprijinirii; confectionarea cutiilor executarea necesare includ: de vor executa conform Caietului de sarcini tehnicese realizarii STANCA DEROCATA, LOCO SANTIER si din Caietul de sarcini In preoperatiunile se (buc) necesare; sapaturilor aferentesi detaliile de executie Toate DE VIZITARE Se pltete zidariei uscate de piatra in inclusiv compactarea cu UMPLUTURA CU - realizarea lui bucata executia lucrarii, cutii. executia radierului(fundatiei) din beton; CAMIN transportul la in depozit; executa pamantului din zona sarcini si executarea sapaturii, evacuarea conform Caietului de si Toate operatiunile se vor a Detaliilor la mc: In plateste executie. Se plateste la bucata(buc): mijloace includ: cutiilor pentru in conformitate cu specificatiile Toate operatiile se vor executagabioane; Sepre se demanipularea si transportul materialelor necesare confectionarea depozit; COMPACTAREA SI NIVELAREA pamantului din zona si transportulade executie. aprocurarea, sapaturii, sarcini si detaliile de executie. adecvate includ: de evacuarea PATULUI DRUMULUI executareapatului; InDetaliilor lui in pret din tehniceexecutarea lucrarilor; in de suprafata compactata In pret se include: pentru se Caietul patrat (m2) spatele gabioanele necesare intinderea la metru Se plteteluimanipularea si transportul DE procurarea,pamantului filtrant in depozit; IMPRUMUT SAPATURAgeotextilului siIN GROAPA materialelor si transportul armaturilor sirezultat , verificarea brute; procurarea, in depozit; - montarea DE PAMANT manipularea caminului de procurarea, transportul cofrajului transportul transportul si manipularea pietrei dimensiunilor prinderea(fixarea) lucrarilor; de sptur In pret se include: cub (m3) scoabe; materialelor pentru executarea acestoraca zidarie si manipularea necesare Se pltete lamanipularea sicu procurarea,cofrate;de lucru din tub cu mufa prin asezarea umplutura cumetru piatra -vizitare cu camera uscatetransportulin cutii. DN=1000mm; cu UMPLUTURAprepararea, de piatra uscata DEBLEU DE PAMANT transportul elementelorarmaturilor si cofrajului , verificarea dimensiunilor realizareamecanica bruta PROVENIT DIN - montarea zidariei lucrarilor; drumului, inainte de inceperea nivelarea In pltetesapatura a (m3) pentru executarea cubpatuluide umplutur msurat dup mana. se includ: vor executa introducerea caminului pe materialelor la metru manuala si inDEPOZIT INTERMEDIAR necesare; Sepreoperatiile sePAMANT DIN conformitate cu specificatiile - trasarea,betonului; turnareade cofrate; UMPLUTURA CU n perimetrul gropii de mprumut; Toate lucrarilor terenului elementelorarmaturilor si cofrajului , verificarea dimensiunilor curarea ramblee; pentru gabioane; cu Caietul de sarcini Lucrarea trebuie cutiilor - montarea Caietul de sarcini si detaliile de executie. dup confectionarea executata compactare la metru cub (m3)atingerea continutului maxim de pozitie; betonului; turnareapamantului Se pltete CU PAMANTin concordanta msurat de figurarea tehnice din umpluturii. vegetal i umpluturlui IMPRUMUT - executareacofrate; pana laDIN GROAPA DEntr-un depozit udarea decopertarea stratului UMPLUTURA elementelor siturnarea includ: - realizarea zidariei vor montarea tuburilor la canale: In preoperatiile se uscate de piatra in cutii. Toate se radierului compactarii; compactare vederea cub (m3) de conformitate cu specificatiile umiditate in la metru si executa in umplutur msurat dup turnarea betonului; executa in conformitate cu specificatiile executarea Se pltete consultant. intermediar; umpluturii. aprobata desi transportul materialului rezultat in depozit Toate operatiile se de sarcini si detaliile de executie. - compactarea amprizei; incarcarea tehnicese includ:vorvor nivelat siin conformitate cu specificatiile In pre din Caietul fi executate de mprumut; tasarilor - executarea umpluturii. compactarea completarea Toate operatiilestratului groapa detaliilor de executie. locale in compactare materialului transportulCaietul de n de umplutur din debleu; tehnice din FORMA Sarcini si autorizat. de sarciniDIN PAMANTURI NECOEZIVE STRATse includ: DE spturii compactarea timpul operatiilemijlocul de transport; din Caietul n amprizei;detaliile din proiect. In pre compactarii; fi sia materialului de umplutur;specificatiile ncrcarea n straturiexecutate in conformitate cu Toate aternerea gradului Lucrarea trebuievor de compactare; din EXISTENTA Sarcini executata umplutur transportulFORMA DINdin in concordantadepozitul intermediar; - compactarea terenului de perimetrul gropii de mprumut verificarea materialului STRAT DE de sarcini si detaliile din proiect.cu Caietul de la recopertarea amprizei; IMPIETRUIREA din Caietul de consultant. compactarea lui i de teren sicuratirea suprafetei a aprobata n straturi aternerea materialului materialului de umplutur; de transportulFORMA constnd din aducerea STABILIZAT finalizarea suprafeei DIN de umplutur de la groapa STRAT DEspturii, platformei. PAMANT COEZIV finisarea pmntului vegetal vor executa in functie de aternerea si compactarea lui se Toate operatiunilei din depozitul intermediar idemarcatiile lui n mprumut; CU AGREGATE NATURALE MECANIC DEMOLARI ZIDARIE SI BETON finisarea suprafeei platformei. SIMPLU cotele de nivel stabilite a materialului de umplutur; aternerea n strat uniform. straturi de inginer. Se pltete la metru cub (m3)BETON ARMAT LA DEMOLARI ELEMENTE DIN de zidrie demolat compactarea lui i In pre se includ: SUPRASTRUCTURA finisarea suprafeei platformei. DECAPAREA SISTEMULUI RUTIERsi beton simplu aflate in demolareala metru cub (m3)zidriei EXISTENT demolat elementelor din Se pltete la metru cub (m3) de element de beton Se pltete de decapare DESFACEREA PARAPETULUI METALIC elevatie siinclud: fundatii; In pre se includ: In pre se la metru liniargropile de descarcare, indicate prin Se pltete elementelor din beton armat aflate n elevaie i (m) de parapet transportul molozului la DESFACEREA ciocanul pneumatic; BETON EXISTENT demolarea decaparea cu PARAPETULUI DIN In pre se includ: speciale; Caietul de sarcini fundaii; SI INDEPARTARE ASFALT curatirea si umplerea cu pamant a gropilor rezultate din n grmezi; TAIERE elementelor metalice (stlpi, lise); strngerea molozului la gropile de descarcare, indicate prin tierea transportulla metrui DINmaterialului. ncrcarea i PAVAJ transportul. Se pltetefundatiilor, compactarea zonei aferente. ncrcarea n evacuarea (m) DESFACERE auto liniar demolarea sarcini speciale;CALUPURI Caietulse includ: In pre de pe dimensiuni si depozitarea desfacut - curatirea sila metru patrat (m2) de pavaj rezultate din Se pltete umplerea cu pamant a gropilor DECAPAREA SISTEMULUI RUTIER EXISTENT LA sortarea trasare; - lucrari de Lucrrile constau din: compactarea zonei aferente. TROTUARE SANTURI SI RIGOLE PAVATE EXISTENTE demolarea fundatiilor,masina de taiat; DEMOLARE pavajului; - desfacerea taierea asfaltului cucub (mc) de decapare Se pltete la metru patratmaterialului rezultat din taiere in Se pltete la metru - sortarea,indeprtarea materialului rezultat din desfacere, incarcarea si transportul (m2) In pre se special. In pre se includ: depozitul includ: transportulcu ciocanul pneumatic; de depozitare aprobat, acestuia pan la un loc sptura cu ciocanul pneumatic; sptura curirea suprafeei; strngerea n grmezi; strngerea si corectarea suprafetei; n grmezi; verificarea i evacuarea materialului. 100 ncrcarea

t t t t t t t kg buc buc buc m2 m3 t m3 m2 m3 m2 m2 m2 buc m m m m m3 m3 m3 m3 m buc buc buc buc m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m m3 m m2 m3 m2

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5A2 5A20 5A21 5A22 5A23 5A24A 5A24B 5A25 5A26 5A27 5A28 5A29 5A29A 5A29B 5A30A 5A30B 5A30C 5A30D 5A31 5A31A 5A31B 5A31C 5A31D 5A32 5A32A 5A32B 5A32C 5A33A 5A33B 5A33C 5A34 5A35 5A35A 5A35B 5A35C 5A36A 5A36B 5A36C 5A36D 5A37A 5A37A1 5A37B 5A37C 5A37D 5A37E 5A38

db final_Descrieri pret

DEMOLARI SPECIALE Se pltete FORMA DIN PAMANT TRATAT CU VAR STRAT DE la element de constructie (buc) In pre se includ: Se pltete FORMA DIN (m3) de matreial pus in opera STRAT DE la metru cub PAMANT COEZIVelevatie si CU demolarea si dezafectarea elementelor in TRATAT fundatie; In pre se includ: ZGURA GRANULATA SIrecuperate si deseurilor la locurile CU transportul sau dupa caz VAR scarificareamaterialelor transportul de la sursa; INSAMANTARE SIMPLA indicate prin pamantului; aternerea Caietul de sarcini speciale; Se pltete umplerea cu pamant a suprafata semanata curatirea sila varului,patrat (m2) de si egalizarea stratului; ASTERNEREA STRATULUI VEGETAL PE rezultate raspandirea metru amestecarea gropilor TEREN din In pre se includ: CUsi faramitare a LA 20% demolarea fundatiilorde compactareapamantului si omogenitatii ORIZONTAL SAU verificarea gradului PANTA PANA zonei aferente. IMBRACAREA TALUZURILOR CU PAMANT VEGETAL pregatirea la metru cub (m3) de pamant vegetal pus in opera Se pltete suprafetei de insemantat; amestecului; AVAND INALTIMEA PANA LAsemintelor de plante graminee; aprovizionarea si transportul 4M si evantualele stropiri In pre se includ: verificarea la metru cub (m3) de pmnt vegetal pus n oper Se pltete umiditatii amestecului PAMANT VEGETAL IMBRACAREA TALUZURILOR CU dozarea conform retetei; transportul pamantului vegetal din extragerea , apa; succesive includ: In pre se cu incarcarea si 4M SI 8M sol prin tratarea cu AVAND INALTIMEAsaureaducerea in platforma a pamantului insamantarea si PENTRU IMBRACAREA TALUZELOR CU SPOR DE PRET fixarealocul depozitul provizoriu INTRE de imprumut; compactarea, inclusiv isemintelor in extragerea, ncrcatul solutiide pmnt vegetal vegetaloper Se pltete la metru cub transportul pmntului pus emulsii bituminoase sau (m3) chimice; faramitarea si n de la PAMANT VEGETAL descarcarea GAZONULUI debordat; provizoriu sau locul de extragere la locul INTETINERA in depozitul includ: gramezi, imprastierea, sau organice; In pre se corectiilor vegetal. administrarea de ingrasaminte chimice uniformizarea stratului efectuarea oper; de suprafata, verificarea gradului de de punere n umiditatii pe o perioada de min. 30 zile. extragerea,si aARBUSTILOR SI PUIETILOR DE ARBORI la EXTRAGEREA profilului proiectat; speciale se va preciza intretinerea ncrcatul i transportul Prin proiect compactare sau Caietul detaluzului; pmntului vegetal de sparea provizoriun lungul sarcini speciale se va de punere n treptelor sau locul depozitul stratului Caietul de sarcini la executia stratului cu Prin proiect sau de realizat de extragere la locul preciza grosimea intretinereapmntului stratului depozitul dezonei de lucru; EXTRAGEREA ARBORILOR si n interiorul aprovizionare transportul suprafetei vegetal pana in functie de natura oper; vegetal. reteta de seminte si solutia de inierbare pamant superior. DE ARBUSTI SI PUIETI DE ARBORI PLANTARI si aternerea; inaltimea taluzului. sparea treptelor n lungul taluzului; pamantului Se pltete la bucata (buc) nierbarea;DE ARBUSTI SI PUIETI DE ARBORI FARA BALOT transportul pmntului vegetal n interiorul zonei de lucru; PLANTARI In pre se includ: RADACINA frmiarea i baterea uoar cu maiul de lemn. aternerea; LA DE PAMANT - nierbarea;la bucata (buc) sarcini speciale se precizeaz Prin proiect sau si transportul arbustilor sau puietilor de arbori de achizitionarea ARBUSTI SI PUIETI DE ARBORI CU BALOT Se pltete DE Caietul de PLANTARI la pepiniera; i baterea uoar cu maiul de lemn. grosimea stratului vegetal, depozitul de aprovizionare frmiarea LA RADACINA In pre se includ: DE pmnt vegetal i panta taluzului. pana la locul de plantare; -cu PAMANTin interiorul de sarcinilucru sau se precizeaz Prin proiect la bucata (buc) arbustilor - transportulsau si transportul de speciale puietilor de arbori de achizitionarea Caietul zonei Se pltete santului sau gropilor pentru plantare, plantarea - executarea TRANSPLANTARIvegetal, depozitul de aprovizionare cu10 CM grosimea stratului ARBORI CU DIAMETRUL PANA LA la pepiniera; In pre se sau puietilor de arbori; arbustilor includ: panta zonei de lucru pana la locul de plantare; pmnt vegetalinteriorul taluzului. - transportul in si ARBORI arbustilor sau puietilor CM TRANSPLANTARItransportulCU DIAMETRUL 11-15 de arbori de - achizitionarea ipamant si baterea lui, executarea - completarea cu - executarea santului sau gropilor pentru plantare, plantarea la pepiniera; si udatul; TRANSPLANTARI ARBORI CU musuroaielor puietilor de arbori; DIAMETRUL 16-20 CM arbustilor sau interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare; - transportul in - fasonarea coroanei, protejarea DIAMETRUL 21-25 cm ancorarea TRANSPLANTARI ARBORIbaterea lui, executarea in teren - completarea cu pamant si CU tulpinii siplantare, plantarea - executarea santului sau gropilor pentru se va preciza felul Prin proiect PENTRU GARD VIU speciale sau Caietul de sarcini PLANTARI puietilor de arbori; musuroaielor si udatul; arbustilor sau puietului de arbore arbustului sau - fasonarea PENTRU GARDbaterea lui, executarea in teren coroanei, protejarea DIN ARBUSTI FOIOSI PLANTARIde cu pamant si VIU tulpinii si ancorarea - completareaamplasare in zona de plantat. si reteaua sau Caietul de sarcini speciale se va preciza felul Prin proiect si udatul; musuroaielor PLANTARI PENTRU GARD VIU arbustului sau puietului de arbore - fasonarea coroanei, protejarea tulpinii si ancorarea in teren PLANTARIde amplasare in zona de plantat. si reteaua PENTRU GARD VIU speciale se va preciza felul Prin proiect sau Caietul de sarcini PLANTATII arbustului sau puietului de arbore Se platesteTRANSVERSALE DE ACOSTAMENT si reteaua de amplasare in (m2) de plantat. DRENURI la metru patrat zona In pret se include: liniar (m) de dren Se pltete la metru FREZAREA IMBRACAMINTIIarbustilor sau EXISTENTEarbori de - achizitionarea si transportul ASFALTICE puietilor de PE In pre se includ: GROSIME <3CM FREZAREA sapaturii pentru ASFALTICE EXISTENTE PE la pepiniera; IMBRACAMINTIIdrenuri de acostament; executarea metru patrat (m2) de material frezat, msurat pe Se pltete3-6CM GROSIME pmntului zonei ASFALTICE EXISTENTEplantare; - evacuarea la interiorul in afara zonei si transportul lui intr-un FREZAREA IMBRACAMINTII de lucru pana la locul de PE transportul in amplasamentsantului sau gropilor pentru plantare, msurat Se pltete>6CM patrat (m2) de material frezat,plantarea pe la - executarea metru GROSIME LONGITUDINALE SUB ACOSTAMENT depozit; DRENURI Lucrrile constau din: amplasament metru patrat (m2) de asternerea lui inmsurat pe arbustilor sau Se pltete suprafeei pe drenant dren s se efectueze procurareala metru liniarcare de si material frezat, santuri materialului (m) urmeaz Se pltete la marcareaLONGITUDINALE SUB RIGOLE/SANTURI DRENURI Lucrrile constau puietilor de arbori; din: amplasament pentru drenuri; In pre se suprafeei pe (m) urmeaz frezarea; includ: pamant care de dren s se efectueze Se plteteLONGITUDINALE SUB BANDA MEDIANA compactarea cu din: - marcarea la metru liniar si baterea lui, executarea completarea suprafetelor; DRENURIsantului, evacuarea pmntului din zona si transportul Lucrrile frezrii sapareaconstau stratului asfaltic pn la adncimea necesar; execuia In pre se includ: frezarea; suprafeei pe (m) urmeaz musuroaielor si udatul; care de dren sde acostament se SeSapatura pentru drenurile transversale se erectueze pltete marcarea la metru liniar rezultat din frezare, transportul RIGOLA NEPROTEJATA lui in depozit; materialuluiasfaltic pn la din zona si transportul saparea santului, evacuarea pmntului adncimeain teren execuia frezrii stratului - ndeprtarea metru liniar (m) de tulpinii si ancorarea necesar; fasonarea la coroanei, protejarea rigola In pre se includ: cu material drenant, filtru si tub si polietilena, frezarea; pn la executarea stratului de fundatie de aducerea realizeaza dupa SANTURI depozitare aprobat, curirea Se in depozit; aprovizionarea un loc de rezultat din frezare, transportul acestuia REPROFILARE evacuarea pmntului PAMANT lui pltete sau Caietul de SI RIGOLE DEdin zona si transportul ndeprtarea materialuluiasfalticdar inaintea operatiei de felul Prin proiect saparea includ: suprafeeifrezrii stratului sarcini pn la adncimea necesar; execuia santului,cota acestuia, speciale sesuprafaa rmas acostamentelor suflarea de aer sub presiune, vor preciza In pre transporturile aferente; inclusivsepn lala material drenant, filtru si tub de polietilena, EXISTENTE puietului de arbore aprovizionarea cu loc acestuia PAVATA CU PIATRA BRUTAfrezare, transportul RIGOLA sau materialului depozitare realizeze curirea DE SAU arbustului prin un ca acesta sa se aprobat, concomitent lui in depozit; ndeprtarea compactare, sapaturii, evacuarea pamantuluiBOLOVANI lucru executarea urmndptrat din praf i particule din zona din realizarea la suflarea dup PEtransporturileDEde aer beton, sau radier elastic de curat rezultat din Se pltete radierului rigid de sub presiune, tub de polietilena, inclusiv FUNDATIE aferente; de pavaj suprafeei de va cu loc de depozitarefiltru si suprafaa PE RAU frezare lui intr-un depozit de plantat. siaprovizionarea fiun material drenurile transversale RAU rmas amplasare NISIP BOLOVANI curirea in (m2) zona reteaua prinmetru BRUTA drenant, aprobat,DE de acestuia pn la PAVAJse includ: pentru stratul de fundatie sirealizarea PIATRA rigidsi SAU balast; CU radierului strine prin aspirare; ptrat din praf i particule strine prin In pre transporturile aferente; de pavaj transportul va fi curat aer beton, sau radier elastic din dup frezare metru Se pltete DEsuflarea de (m2) inclusiv sau intermediar de sub presiune, suprafaa rmas suprafeei prin BETON FUNDATIE filtrului din material textil netesut; acostament.lamaterialului rezultat n afara suprafeei ciimortar, definitiv intinderea SANURI EXISTENTE PEnatural, beton i de PEREERE SECTOARELE CU depozitarea aprovizionarea balast; se includ:fi curat dini piatrparticule strine prin aspirare; va va cu agregate compactarea suprafetei aferente In Prin se radieruluiptratde sarcini speciale se vor preciza Inpre proiectcuprinde beton, dup frezare MARE DEnumaidin PVC, tubradier elastic tub riflat; Se pret transporturile aferente; dei sau pltete metru sau realizarea tubului de rigidrezultat npavaj perforat sau din montarea lamaterialului (m2) PANTA MAIfiltrului Caietul dePAVATA CU suprafeei cii de 3% rulare; DE ACOSTAMENT praf afara ELEMENTE PREF. inclusiv intinderea material RIGOLA includ: din conform textil netesut; depozitareasapaturii drenaj configuratiei geometrice executarea balast; se in straturi a materialului drenant, in sectiune aspirare; amplasare, elementele geometrice umezirea lor si In pre de terenului. linear (m) drenurilor. la metru zonele asternerea Se pltete substratului de din PVC, tub perforat sau tub riflat; curirea tubului de drenaj beton; executarea montarea DIN BETON sapaturii conform configuratiei geometrice de rulare; proiectmaterialului rezultat n afara suprafeei preciza proiectate; filtrului Caietul de locul denetesut; se al pamantului. intinderea depozitarea materialului; executarea pereurilormaterial textil funciebolovani de ru; Prin longitudinala sisau din a (m) sarcini speciale liniile cii transversala, de rigol compactareainmetru vormaterialului drenant, umezirea In pre se includ: Toate operaiunile seliniarexecutabrut sau depozit; de lor si executareapamntuluidin transportul depozitare vor tub riflat; piatr asternereala straturi Se pltete tubului de drenaj din PVC, tub de curirea terenului. elementele lorn lui inperforat sau evacuarea montarea rulare; proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza proiectate; pereului cu desi traseele SEMICIRCULARA DIN ciment. pe desene; TAIAT PE geometrice RIGOLA drenurilor, Prinoperaiunile - aprovizionarea executare spturiagregate antului; profilul menionate de D=200 demearcaie i cotele vor nivelde TUB PAFSIN in inclusiv rostuireainclud: cuselamortar din piatra naturala, sectiune si compactareain straturi materialului funcie umezirea materialului; In pre Toate se terenului. a siexecuta n silui in depozit; de lor asternerea pamantului transportuldrenant, inde agregate curirea amplasare, elementele geometrice liniile evacuarea si transversala, natura DE DEBLEU longitudinalaincluse toate verificrile necesare privind suprafaa sorturile GENERATOARE LA BAZA ZIDULUIspeciale sesectiune zonele proiect cotele conform SIMPLU - aruncare pmnt CU BETON configuraiei geometrice lateral; In pre vor fi spturii de de menionate pe desene sau RIGOLA PAVATA Caietul Prin de vor executarea isau se vor nivelsarcini funcie de liniile preciza demearcaie materialului;executa n natural, betonde mortar, transporturile aferente; compactarea si transversala, solutia constructivapamntului Toate materialulcu agregaten grmezi; aprovizionarea drenant, locul de depozitare al adoptata, i pentruoperaiunile cude frezare. rigol Se pltetepmnt liniar la metru roaba de geometrice in sectiune longitudinala metru (m) (m)i piatr - executarea pereurilor Inginerului. transport la frezat iinstruciunilor CU ELEMENTE PREFABRICATE SePrin deadncimea elementelebrut sau bolovani pltete zonele proiect sau 1:3 de nivelsarcini speciale desenepreciza proiectate;amplasare, aferente;menionate pe se vor de ru si conformtransporturile din piatr RIGOLA PAVATA Caietul de demearcaie i coteleagregate pentru materialul granular, tipul inclusivse pmnt evacuat. sorturile de auto; In pre se includ: natura si includ: n i verificrile constructiva de descrcare; - evacuarea pmntului transportulnecesare privind sau ncrcarefi incluse toate In pre depereului cu liniar (m) de geometrice in adoptata, longitudinala si transversala, solutia lui executarea substratului de beton; In pre vor amplasare, elementelerigol n zona sectiune rostuirea DREPTUNGHIULARA Se pltete tub PAFSIN D=200 mm, inclusiv transportul la zonele pentru metru nisip; conform instruciunilorauto n afara zonei de filtrare. suprafaa procurarepmnt cusiInginerului. RIGOLA tubului si sorturile de agregate pentru pentrugeometrice tipul drenaj a materialului -Prin proiect sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza transport lucru; executarea si transversala, solutia i a agregatelor pentru natura se includ: procurarea incluse toateprefabricate materialul granular, frezat voradncimea de frezare. brut sau bolovani de ru; In pre i locul de longitudinala spturii conform configuraiei In pre delafi elementelor carosabila)necesare privind suprafaa executarea pereurilor dinmetalic carosabil (fara placuta prefabricata verificrile constructiva adoptata, acestuia inclusivcu gratar piatr - mprtiere drenaj pentru taluz si rigola in sectiune Rigola pentrupmnt;si a materialului pentrugeometrice beton transportul lor; proiectate; geometrice tubului si sorturile de agregate pentru materialul granular, tipul substrat, adncimea conform configuraiei filtrare. elementelepereului cude frezare. ciment. executarea spturii mortar de rigola natura in la metru liniar (m) de frezat i opera; rostuirea taluzurilor i fundului santului; Se plateste pmntului i transportul lui n zona de descrcare; punere - evacuarea substratului pentru fundaie;si piatra naturala din finisarea aternerea sidrenaj si a materialului pentru filtrare. RIGOL transversala si Caietul de sarcini speciale se vor preciza longitudinala, agregatele proiectate;include: tubului seDREPTUNGHIULARA ACOPERITA CU PLACUTE In pret pentru generatoare; betonului i a agregatelor pentru Prin proiect patului; - montarea pe prepararea pregatirea sau procurarea pmntului prefabricate iluisubstratului descrcare; taiere tub PREFABRICATE CAROSABILEzona cu mortar de PREFABRICATE pereul, transportul rostuirea de de care se realizeazaCAROSABILE DIN BETON ARMAT fundatie evacuareaelementelor pentru taluz si rigola DIN BETON PLACUTE geometrice i mortar 5 cm grosime;sectiune elementele sau procurare dimensiunile proiectate; transportul - executarea sapaturii conform sectiunii n inclusiv preparare stratului de nisip de de ciment, in - asternerea substrat, ciment. inclusiv transportul lor; sievacuarea elementelor prefabricate i a agregatelor pentru ale pereului. longitudinala, procurarea pamantului din zona si transportul luinaturala din ARMAT la locul de transversala MARGINEA PLATFORMEI si piatra inpentru sant, si - aternerea substratului pentru fundaie; acestuia LA sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza RIGOLA -Prin proiectla metru liniar (m)agregatele procurarea si transportul elementelor prefabricate depozit; Se plteterealizatransportul lor; (buc)panourilor de cofraj; de substrat, inclusiv Se pltete agregatelor, betonului betonului si a mortarului, care se in opera; pereul,placuta rigol calitatea -punere vasila bucata deinclusiv prepararea mortarului. procurarea protejarea betonului in si montarea,includ: rostuirea lor, pentru taluz rigola. in sectiune turnarea substratului RIGOL includ: elementele geometrice pentru fundaie; pereului. In pre seRANFORSATA de fundatie rigola aternereasistem rutier pe trotuare,sisi ale transportul In prelucrarile se vorliniar dimensiunile substratului de executarea substratului de -Prin proiectla metrusapaturii, rigol speciale secu detaliile de nivelarea desfacere la metru executarigol (m) Se pltete sau Caietul de sarcini de Toate se fundului liniar de modul (m) alcatuire al substratului Se pltete si longitudinala, in conformitate cu mortar transversala elementelor prefabricateinclusiv vor precizalor pe executareamaterial granular spturii montarea elementelor prefabricate isau confectionarea de rostuirea SANT NEPROTEJAT conform configuraiei geometrice procurarearezultat intr-un depozit fundatie dingeometrice pentrusau beton; materialului In pre fundatie, executie. includ:tipul elementelor prefabricate si a mortarului elementele la metru liniar (m) de an rigola in sectiune In pre se includ: pentru se proiectate; ciment. inclusiv transportul lor taluz si turnarea betonului, Se pltete sau definitiv; santier, ; - confectionarea si montarea cofrajului, intermediar si longitudinala, modul de alcatuire al substratului executareapmntului i transportul lui n zona de descrcare; geometrice transversala spturii conform configuraiei se vor Prin proiect sau pentru rostuire. Caietulprefabricate i rostuirea cupreciza de evacuarea spturii In pre se includ: executareasuprafetei conform configuraiei geometricede mortar decofrarea. montarea elementelor de sarcini speciale mortarului pregatirea in proiectate; elementelor vederea asternerii pentru fundatie, caracteristicile betonului. agregatelor pentru proiectate; geometrice prefabricate i procurareasau Caietul pentru taluz sivorapreciza elementele elementele spturii; de sarcini se rigola in sectiune executareapmntului i transportul lui n zona de descrcare; ciment; Prin proiect ciment; evacuarea pmntului i transportul lui n inclusiv transportul evacuarea confectionarea lor pe si transportul de descrcare; substrat sau pmntului procurarea santier, zona al substratului transversala si rigolei si i evacuarea elementelorterenului geometrice ale longitudinala, modul de alcatuire sau prepararea pozarea tubului semicircular; 101 procurarea elementelor prefabricate i a agregatelor pentru procurarea prefabricate i a agregatelor pentru

buc m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m2 buc buc buc buc buc buc buc buc buc m m m m mp m m2 m2 m2 m m m m m2 m2 m2 m m m m m m m m buc m m m

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5A38A 5A3A 5A3B 5A3C 5A3D 5A3E 5A3F 5A4 5A40 5A40A 5A40B 5A41 5A41A 5A41B 5A41C 5A41D 5A42A 5A42B 5A43A 5A43B 5A44 5A44A 5A45 5A45A 5A45B 5A46 5A47 5A48A 5A48B 5A49 5A49A 5A49B 5A49C 5A50 5A5A 5A5B 5A5C 5A5D 5A6A 5A6B 5A6C 5A6D 5A7 5A7A 5A8 5A9A 5A9B 5A9C 5A9D 5B1

db final_Descrieri pret

SANT NEPROTEJAT PERPENDICULAR PE DRUM Se pltete laARBORI CUde an (m) 10-30 CM, ESENTA DOBORARE metru liniar DIAMETRUL In pre se includ: MOALE DOBORARE spturii; CU DIAMETRUL 10-30 CM, ESENTA executarea ARBORI Se pltete la bucata (buc) TARE DOBORARE ARBORI CU DIAMETRUL 31-50 CM, ESENTA evacuarea pmntului i In pre se includ: Se pltete la bucata (buc) MOALE transportul (taierea) arborelui; DOBORARE ARBORI CU doborarea lui n depozit. DIAMETRUL 31-50 CM, ESENTA In pre se includ:Caietul de sarcini speciale se vor preciza Se pltete sau si varfului; Prin proiect la bucata (buc) TARE taierea crengilor DOBORARE ARBORI CU DIAMETRUL PESTE 50 CM, doborarea geometrice ale stratului i locul de depozitare al In pltete (taierea) (buc) includ: elementele la bucata arborelui; gramada, sectionarea si Sepre se MOALE si varfului; in transportarea, depozitarea ESENTAcrengilor taierea DOBORARE ARBORI doborarea trunchiului;CU DIAMETRUL PESTE 50 CM, pmntului. (taierea) arborelui; In pre se includ: prelucrarea la bucata (buc) in gramada, sectionarea si Se pltete transportarea, depozitarea ESENTA TARE taierea crengilor si varfului; DEFRISAREA SUPRAFETELOR IMPADURITE CU TUFISURI doborarea trunchiului;scoaterea radacinilor; stivuirea bustenilor arborelui; In pre se includ: prelucrarea (taierea) si transportarea, depozitarea in gramada, sectionarea si SI ARBUSTI(taierea)varfului; indepartarea materialului defrisat din PREF. DIN BETON zona; SANTURI bustenilor si scoaterea radacinilor; doborarea taierea crengilor si arborelui; stivuirea PEREATE CU Se pltete trunchiului; ELEMENTE sectionarea (buc) prelucrarea la metrubustenilor la de suprafa defriat Se pltete la bucataptrat(m) gramada, indicate prin si transportarea, si si liniar (mp) depozitarea transportulla GARDA DINdefrisat din zona; Caietul de Sepre se includ: al varfului; in locurile PREFABRICATE DIN pltete luimaterialului ELEMENTE metru indepartarea ANURI bustenilor si scoaterea radacinilor; In pre se includ: taierea crengilor stivuirea DE In pre se includ: prelucrarea trunchiului; sarcini speciale.depozitarea in la locurile indicate prin si In transportarea, si al bustenilor gramada, sectionarea Caietul de lui BETON tufiurilor, arbutilor i arborilor subiri transportul (taierea) si scoaterea radacinilor; cu diametrul indepartarea materialului defrisat din zona; AN RANFORSAT arborelui; tierea doborarea trunchiului; stivuirea bustenilor executarea spturii; prelucrarea la metrubustenilor la locurile indicate prin Caietul de sarcini speciale. al varfului; Se pltetecm; si si liniar (m) taierea10 luimaterialului defrisat din zona; crengilor transportulla metru liniar (m) Se pltete TALUZ si scoaterea radacinilor; pn la PEi indepartarea transportul pmntului n depozit; CASIURI bustenilor stivuirea includ: In pre se evacuarea luidin zon a materialului rezultat; sarcini se includ: al bustenilor la locurile indicate prin si In pre speciale.depozitarea in gramada, sectionareataluz ndeprtarea materialului defrisat transportarea, sisau liniar (m) deelementelor prefabricate; transportul metru procurarea casiuzona; Caietul confecionarea Se pltete laDESCARCARE A RIGOLEI DE ACOSTAMENTde msurat indepartarea executareatrunchiului;i aranjarea dingrmezi; pe CASIURI DE spturii; prelucrarea rdcinilorconform configuraiei geometrice executarea spturii scoaterea lui si al bustenilor mortar, inclusiv transporturile sarcini se includ: cu agregate ila locurile indicate prin Caietul de speciale. aprovizionarea PREFABRICATE n n depozit; In pre transportul i transportul pmntului DIN ELEMENTE stivuirea radacinilor; CASIURI DE DESCARCAREexecutrii casiului; proiectate;bustenilor si scoatereadin defriare. evacuarea materialului rezultatRIGOLEI DE ACOSTAMENT aferente; pe taluz necesar A elementelor prefabricate; transportulla metru liniar (m) de casiuzona; sarcini speciale. sau procurarea din msurat pe taluz confecionarea Se pltete BRUTA SAU defrisat sptura pmntului i transportul lui n RAU de descrcare; DIN PIATRA TALUZ spturii; indepartarea materialului BOLOVANI DE zona evacuarea materialelor ELEMENTE PREFABRICATE RIGOLA PE nivelareainclud: cu agregate ila locurile indicate prin Caietul de necesare realizrii casiului; aprovizionarea mortar, In pre se profilului DIN prefabricate iinclusiv pe taluz procurareala metrubustenilor de casiu msurattransporturile Se pltete i si al liniarde fundaie din agregate; transportul luimanipularea materialelor;a agregatelor pentru executarea TALUZ DIN (m) procurarea elementelor taluz, evacuarea pamntului din zona transportul substratului PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIGOLA includ: aferente;sau spturii in executarea sarcini se PE confectionarea lor pe santier, inclusiv transportul speciale. In pre substrat fundaiei la din elemente prefabricate; executarea pereului piciorul taluzului pentru realizarea camerei RAU nivelarea lui intr-unin taluz, siexecuia profilului spturii; evacuarea pamantului din zona RACORDURI mortar. executarea spturii depozit; lortransportula PLATFORMA-CASIU SI CASIU TEREN DIN ; rostuirea cusubstratului de fundaie din agregate; de colectare apelor; profilul santului; executarea substratului pentru fundaie; terenului BETON TURNAT i pe depozit; sinivelareacasiului PE LOC transportul aternerea lui intr-unracordrii acestuia la platforma drumului RACORDURI PLATFORMA-CASIUprefabricate; execuia executarea pereuluia(buc) de racorddin beton;TEREN DINde din elemente substratului de fundatieSI CASIU Se pltete elementelor prefabricate i RAU nivelarea lade colectare a apelorDE la piciorul taluzului. montarea terenului pe profilul santului;rostuirea cu mortar PIATRA DIN mortar. BRUTA BRUTA sau irostuirea cuPIATRAprocurarea elementelor prefabricate, la sistemul bucata BOLOVANI de PEREU includ: confectionarea SAU In pre executareai Caietul de sarcini se precizeaz ciment;se la bucata (buc) de racorddin beton;elementele Se pltete substratului de fundatie Prin proiect la metru cub (m3) de zidrie gata executat Se pltete pietrei bruteDE RAU inclusiv DIN BOLOVANIevacuarea pamantului rau,zona si aferente; PEREU transporturile - procurarea si transportul sauinclusiv procurarea alctuirea casiului.bolovanilor de din prepararea Inexecutarea spturii, sau a - Casiuri pe taluz geometrice elementelor prefabricate si rostuirea lui; In pre se includ:depozit; (m3) de zidrie gata executat montareaai aferente; de ciment; Sepre se includ: pltetelui in la metru cubevacuarea pamantului din zona si transportul mortarului transporturile spturii, pe santier RIGOLE DE ACOSTAMENT SI CASIURI DE CURATIRE trasarea, fundaiei la piciorul taluzului pentru realizarea camerei executarea execuia includ: acolo Innivelareasparea, transportulproiectat; dentr-un depozitsi pre se terenului procurarea pereuluila profilul pmntului colectare a apei; - executarea siin montarea DEPUNERIlui PLUVIALAtubului perforat transportulcazul; depozit; piatra bruta sau bolovani de rau CANALIZARE apelor;din unde este sparea, transportul pmntului ntr-un inclusiv acolo de colectareumpluturii din material drenant cofraj, depozit realizarea a procurarea rostuirea lui;laagregatelor (m) de conducta pozata - trasarea, terenului liniarsi a panourilor de in spatele rigolei si a execuia rigolei cu a la profilul proiectat; la platforma drumului i nivelarea Se pltete metrupiatr brut, cu agregate aprovizionarea i laracordrii acesteia REFACERE CASIURIpiciorul taluzului pentrui ciment pentru unde este cazul; transporturile pietrei DEGRADATE aferente; execuia fundaiei naturale, a agregatelor si realizarea camerei dopuluise includ: sistemul argila, Inprocurarea colectare a apelor de la piciorul a panourilor de pre de mortarului, prepararea desaucu bolovani betonului, agregate i la procurarea a apelor; transportul la locul de aferente; opera. taluzului. SIDE DITCHES REPAIRINGdetransporturile punereciment aprovizionarea prepararea inclusiv procurarea si inclusiv rau, cu inclusiv de colectare sapaturii pentruaferente;transportultransportul CAMINE DE VIZITARE PENTRU CANALIZARE pmntului in cofraj, inclusiv Caietul de sarcini se precizeaz elementele executareai transporturile santuri, transporturile aferente; aternerea unuii a de mortar; strat Prin proiect la bucataracordrii camin de la platforma executie si pentruoperatiile se mortarului,mortarului, detaliilortransportul i preparareaprepararea inclusiv vizitare de drumului aferent; execuia rigolei vor executa conform Se pltete LA acolo CAMINE acestuia inclusiv (buc) de cazul; Toate depozit COTAunde este DE VIZITARE PENTRU aezarea prin tasare a pietrei brute; prefabrictelor si betonului, procurarea RIDICARE alctuirea casiului,tipul ntr-un aternereaisau strat de mortar;fundatie in cuva de colectare si geometrice desubstratului pentru de la piciorul taluzului. executareaunui la sistemul In pre se includ: cu Caietului de sarcini. agregate i tuburi aferent; depozitare al pamntului.deSI pentru canalizare, CANALIZARE colectare a apelor aprovizionarea umplerea SCURGERE cu achii precizeaz elementele GURA DE prin tasaredeCU SIFON de DEPOZIT -CAROSABILA loculproiectinterspaiilor bolovanilor pmntului; aezarea isubstratuluisarcini se piatr; cuva de colectare si rau; cuva de cadere; Prin de transportul lorsi transportul executarea sapaturii (buc) de gura de scurgere executarea Caietul a locul defundatie in opera; inclusiv rostuirea feeiCOTA GURA DE SCURGERE vzute; pentru punere Se plteteinterspaiilorlacasiului,solutiaconfectii metalice si RIDICARE i bucata (buc) achii de piatr; umplerea turnarea agregate decofrarea; cofrarea, la bucata geometrice LAalctuirea cu din i tuburi, constructiva adoptata, aprovizionarea cu betonului,agregate sau beton; cuva de cadere; substrat de mortar; Sepre se includ: unui ndeprtarea bucataagregate sispeciale se vor preciza de In pltete la Caietul (buc) locul a pietrei naturale,locul executareai surplusuluiMM feei vzute; Sepre si includ: pltete Prin proiect lapereului de sarcini natura si PAFSIN D=600 rostuirea lui cu mortar; capacesesorturile de sant; TUBURI transportul evacuarea pmntului si transportul in rostuireatuburilor in lor la Inexecutareasapaturii, si pozarea includ: umezirea al pamantului. de mortar; zidriei. executarea opera; ndeprtarea Caietul de sarcini speciale se vor In punere la surplusului elementele geometrice jurul depozitare in metru sinale(m)ramei de capac; preciza depre se tuburilor liniar cuvelor cu Secazul zidriei D=150 brut, aceasta va fi umezit anterior Prin proiect i din piatrmm spargerea imbinareazidriei. imbinarilor; TUBURI PAFSIN In pltete cadere a apelor in ramei cu grtar; depozit; si betonului din jurul sectiune transversala si umezirea geometricemonolitizarea beton; spargerea betonului caminului din colectare includ:depozitarea ramei i capacului (n apropiere); In pre se santului in liniar cuvelor de sisi compactate. elementele la i demontarearadieruluistraturibetonului executarea saudin piatr brut, aceasta va fi umezit anterior umplerea BARBACANE INCLUSIV DRENUL DIN Secazul zidriei prepararea(m) pltete ramei metru ale introducerii n solutiacu grtar;succesive mortarului; SPATELE oper. constructiva adoptata, REFACERE si manipularea In procurareacadere a apelor tuburilor panaprefabricate demontarea longitudinala,corpului caminului din tuburi la locul de montaj, pe executarea Prin proiect elementelorde sarcini speciale se de scurgere colectare si saupentru inelulin sectiune transversala si montare cofraj de beton necesarvor preciza supraanlrii; In pre seDE oper. transportulnSPRIJIN cu mortar din ciment; depozitare al ZIDULUI includ: Caietulm; introducerii gurii de scurgere; montarea distanierilor din plastic; procurarea la agregatelor, betonului, ale de caracteristicilesolutiapentru supraanlare;gurii monolitizate maxim 30 prefabricate locul REFACERE imbinari oturnarea grataruluisi constructiva adoptata, distanta longitudinala,BARBACANE tuburilor pana la locul de montaj; curareadesi manipularea canalizarii, natura substratului, tipul cotele, a betonului traseul barbacana refacuta transportulla bucata (buc) de fonta, montarea acestora si inclusivdeclivitatile cu rama din caminului; Se pltete patului de(buc) dea beton necesar pentru pamantului. lasclivisirea inelulpentru MM culocul de existent; tencuireacofraj prefabricateside pantei de scurgere; depozitare Se pltetesi bucata naturale, barbacana scurgere; pregatirea caracteristicilelor; locul nisip si aagregatelor, capac, montare plciisipentrunisip turnarea patului BARBACANE DIN PVC fundului pantei de refacuta DIAM=110 rama prefabricatelor pietrei de depozitare al pmntului. pregatirea monolitizarearacordarii tuburilor de canalizare la caminul de In pre se includ: de si asezarea tubului pe mal; supranlare; executareanbucata (buc) de barbacana refacuta In pamantului. auto i transportareatubului pe mal; includ: verificarea, curatarea al pre se PVC DIAM=110asezarea speciale se varezultate tipul Prin proiectla Caietul de sarcini materialelor preciza din incrcarea curatarea si MM Se pltete sau verificarea, drenului din spatele zidului de sprijin; TUBURI beton pentrudin spatele zidului de desfacereaelementelor de imbinare (mufe,sprijin; turnare vizitare; includ: desfacereaelementelorgunoi autorizat; drenului supranlare; demolare, la groapa de finale de montaj. garnituri); In pre se materialului drenant, in verificarearamei cu (m) dea gurii vederea reutilizarii; gurii de scurgere, coteleRSUFLTORILORgarnituri); Se pltete la COTgrtar imbinare (mufe, DE GAZE, verificareaLA metrualinierea si in vederea tuburilor;caminului la montarea gulerului din tub pentru de scurgere, la RIDICARE plcii prefabricate, cu ram racordareacota sortarea materialuluiA spatele ziduluii capac,peste cminul executareain sant, din betonimbinarea reutilizarii; sortarea coborarea in sant, alinierea si imbinarea tuburilor; montarea drenului drenant, de sprijin; coborarea n auto i transportarea materialelor rezultate din In pre se includ: desfacerealinearitatii si a pantei de scurgere; sistematizrii verticale transportarea materialelor rezultate din EXISTENTEnnatural;CIOATELOR CU DIAMETRUL PANA LA cota terenului auto i drenant, in vederea reutilizarii; incrcarea incrcarea linearitatii si a pantei de scurgere; verificarea DEZRADACINAREA noi;materialelor la locul de punere in supraanlat;si transportul sortarea la materialului gunoi autorizat; verificarea groapa detransportarea materialelor rezultate din procurarea groapametalice de acces; demolri,THE LEVEL OF EXISTINGla capetele tronsonului ce incrcareaARBORE DE capacelorMOALE LIFTING la n auto detransportarea materialelor GROTE WITH demolri, 40 CM, DE scarii i gunoi autorizat; executarean auto iCIOATELORde METALLIC rezultate din taxa depozitare la groapa executarea si montarea capacelor lagunoi; si montarea ESENTA DEZRADACINAREA spateleautorizat; sprijin, inclusiv DIAMETRUL PANA LA opera;pentrugroapa deNETWORK CUcapetele tronsonului ce incrcareacapacului gunoi zidului de sprijin, sapatura manuala in demolri, laavizului in spatele zidului de reea. inclusiv FRAME FOR SEVER le proprietarul de montareamanuala decaminului; se probeaza; sapaturalatuburilor de gunoi autorizat; obinerea groapa din PVC; demolri, ARBORE DE ESENTA TARE se probeaza; depozitare la groapa de gunoi; 40 CM, DE Prin proiect sau Caietul de sarcini CU DIAMETRUL PESTE montarea sprijinirile; la bucataCIOATELOR speciale se vor preciza 40 DEZRADACINAREA (buc) taxa pentru probei de(buc)de cioat dezrdcinat de sarcini i Se pltete la bucat vor executa conform Caietului in vigoare sprijinirile; manuala despatele zidului de sprijin, inclusiv vigoare sapatura la bucat etanseitate, conform normelor in executarea Se pltete Toate operaiunile se vor executa conform Caietului de sarcini i in etanseitate, conform normelor executarea probei de(buc) de cioat de de sprijin cu peria de Sepre se includ: pltete dezrdcinat Toate operaiunile DE ESENTA zidului reea. curarea avizuluise din spateleMOALEde sprijin cu peria de40 CM, DE ARBORE din spatele ziduluiDIAMETRUL PESTE In prevederilor proiectului; elementele betonului la proprietarul curarea geometrice ale caminului,inclusiv DEZRADACINAREA siobinerea betonului CIOATELOR CU In pre sede execuie. Detaliilor de execuie. sprijinirile; includ: si prevederilor proiectului;executa conform Caietului de sarcini i In preoperaiunile se vor se includ: Detaliilor sarma; ARBORE DE (asfaltului)TAREproba dersufltorii; Toate de racordare ale canalizarii mecanice si refacerea probei - scoaterea betonului prin spatele zidului de sprijinpirotehnice; spargerea cioatelor ESENTA din jurul cutiei cu peria de betonului cotele la caminul sarma; CM, DE remedierea deficientelormijloace mecanice si refacerea probei la proba SCARIFICAREA MECANICA A TERENULUIsau vizitare, solutia remediereaexecuie.din inrezultate zidului de sau pirotehnice; deficientelor curarea cioatelor prin spatele Se pltete hidroizolatiei mijloace la dezrdcinat Detaliilor dehidroizolatiei inrezultate zidului de sprijin; - scoatereacazul); rsufltorii;cioat dezrdcinat demontarea grmezi; constructivala cutiei patrat spatele suprafatasprijin; refacerea la bucat (buc) (m2) de refacerea adoptata, caracteristicile Se pltete la bucat (buc) de cioat de (daca este cazul); strngerea nmetru sarma; Sepre se includ: MECANICA A ACOSTAMENTELOR PE pltete scarificata (daca este gaurilor pentru introducerea tuburilor din PVC 5CM strngerea n grmezi; SCARIFICAREA exeutarea gaurilori completarea cu eavbetonului si finit, In pre se includ: - demontarea instalatiei de lemnos din zon pn din PVC lui la tierea capacului la elementelor prefabricate in spatele zidului de sprijin; cota pentru camin, ale exeutarea In pre se includ: refacerea hidroizolatieide lemnos din zon i transportul lui la In pltete (barbacanelor);proba. suprafata transportul ndeprtareainstalatiei mijloace mecanicei scarificata demontarea metrupentru introducerea tuburilor ndeprtarea materialului (m2) de Se sudur;(barbacanelor);proba. mecanice sau pirotehnice; la materialuluisi aA ACOSTAMENTELOR PE 8CM patrat D=110 mm cioatelor prin scoaterea prin SCARIFICAREA MECANICA scarii mortarului, tipul capaculuimijloace deperpendiculare; D=110 mm cioatelorpentru introducereaacces,locul PVC scoaterea gaurilor pe sau din locurile stabilite prin prin doua exeutarea tuburilor din PVC; directii tuburilor pirotehnice; locurilese includ: rsufltorii la In pre stabilitegrmezi; (m2) de cot de scarificata scarificareanmetru din PVC; nouasuprafatasistematizare a strngerealaterenului - montarea tuburilor patrat Se pltete cutieipmntului. de depozitare alsarcini si adunarea resturilor de cioate sau prin Caietul(barbacanelor); EXISTENTA montarea radacinilor strngerea de grmezi; SCARIFICAREA PIETRUIRE D=110 mm sarcini speciale. Caietul de drenului dinspeciale.zidului zon i transportul lui la scoaterea n materialului lemnos din de sprijin; scarificarea refacerea terenului; spatele conform Caietului de sarcini i mbrcminii rutieredin PVC; ; In pre se includ: Toate operaiunile se vor executa din zon i transportul lui la ndeprtarea materialului lemnos ndeprtarea TERENULUI radacinistabilite si tuburilor CURATAREAterenului; si adunarea resturilor dedin demolare, la montareatransportul drenant( NETESIN) in spatele sau locurile stabilite prin lor. materialelor rezultate cioatedrenului; - montarea radacinilor executa conform Caietului de sarcini i incrcarea transportul scoaterea lasau Caietul (m2) de suprafata scarificata scarificareai metru patrat Detaliilor dematerialului de sarcini speciale se va stabili locurile Se pltete execuie. patrat (m2) de suprafata curatata Toate proiect la metru vor pamant din spatele drenului; Prin operaiunile se Se masoararadacinilorde adunarea resturilor de cioateSI radacinide gunoi speciale. refacereasarciniautorizat; ARBORILOR F10-50MM sau prin Caietul de MANUALA DOBORAREA sarcini si groapasedeumpluturii lor. A scoatereatransportul speciale. de depozitare a eventualelor Caietul si de scarificare si In pre se includ: Caietul de locul speciale se va stabili Detaliilor includ: de argila in capul drenului; adancimea execuie. In pretdesi dopului MIJLOACE MANUALE A CIOATELOR DE Prin proiect executiadepozitare lalor. sarcini SCOATEREApropriu-zisa pe adancimea minima de 5 cm; - scarificarea sau taxa groapa de gunoi; radacini deseuri. DECAPAREA CU degajarea de PAMANTULUI VEGETAL resturi si transportulde frunze taluzul din spatele eventualelor refacerea stratului vegetal pe i despeciale adancimea acordului proprietarului de reea. se vazidului de scarificare de locul si depozitare Prin proiect sau Caietul (m3) de pmnt spat a stabili FOIASE - separarea la metru cubscarificat crengi; obinerea terenului Se pltete suprafeei de sarcini pe IN TEREN de 5 decaparea materialului vegetaie adunarea in gramezicm; SAPATURAla bucat (buc)LA DEBLEE o adncimeUSOR a celui DE PAMANT pltete de scarificare si locul si resturi si deseuri. sprijin;operaiunile se vor executade depozitare a eventualelor i Sepre in Toate se includ: refolosirii; conform adancimeavederea In pltete la metru cub din zonsptur Caietului de sarcini utilizabil Se evacuarea materialelor (m3) de conform Caietului de sarcini i SAPATURA DE PAMANTexecuta i transportul lor Toate operaiunile vegetal;LA DEBLEE IN TEREN MEDIU de Cuprinde:de execuie. vor materialului neutilizabil. la groapa Detaliilor deseuri. se al resturi si stratului sparea includ: transportul in depozit In pre sedela metru cub (m3) de sptur descrcare stabilit prin Caietul de sarcini speciale si a Detaliilor Se pltete pmntului locul de depozitare; Detaliilor terenului; la LA DEBLEE IN TEREN TARE degajarea execuie. SAPATURA spturii; de transportul DE PAMANT sarcini speciale se va stabili Prin proiect sau executareaarborelui; depre se includ: Caietul In executie.la doborrea de metru cub (m3) de de depozitare al materialului Se pltete nivelarea i scarificare si locul sptur depozit definitiv; depozitare; adancimeapmntului la locul DEBLEE IN TEREN FOARTE SAPATURA DE PAMANT pmntului ntr-un ncrcarea spturii; executarea transportul LA tierea crengilor, transport; In pre se includ:Caietul de sarcini speciale se va indica Prin proiect sau neutilizabil.iBALAST platformei; TARE DIN i transportul pmntului ntr-un depozit definitiv; nivelarea finisarea STRAT secionarea spturii; ncrcarealatrunchiului; (m3) de sptur grosimea stratului vegetal, locul de depozitare, traseul Se pltetei finisarea platformei; n oper, gata compactat executareaprofiluluicub (m3) stivuire; Se pltete i metru cub pmntului ntr-un depozit definitiv; verificarea labuteni,proiectat.pus ndeprtare transportul nivelareamai metru inclusiv ncrcarea cuprind cheltuielile cu amenajarea depozitului pentru transportul pmntului. In pre se includ: In pre se includ: scoatereaiprofilului proiectat. a cioatelor; verificarea cu mijloace manuale nivelareamaifinisarea cheltuielile cu i nivelarea spturii; platformei; intermediar, necuprinznd figurarean depozit. depozitului executarea materialelor; lemnos amenajarea In pre se profilului transportareacuprindproiectat. materialului procurarea idepozit, execuia drumurilor dedepozit inclusiv verificarean transportul pmntului ntr-un acces, definitiv; ncrcarea pmntului necuprinznd figurarea i nivelarea transportul; cuprind cheltuielile cu amenajarea depozitului intermediar, In pre se i lor. nivelareamaifinisarea platformei i taluzurilor;acces, inclusiv dezafectarea depozit, 102 punerea lor n oper. execuia drumurilor de pmntului n

m buc buc buc buc buc buc m2 m m m m m m m m buc buc m3 m3 m m buc buc buc buc buc m m buc m m m buc buc buc buc buc m2 m2 m2 m2 m2 buc m3 m3 m3 m3 m3 m3

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5B10 5B11 5B11A 5B11B1 5B11B2 5B11B3 5B12 5B13C1 5B13C2 5B14A 5B14B 5B14C 5B14C1 5B14D 5B15A 5B15B 5B16A 5B16B 5B16C 5B16D 5B17A 5B17B 5B17D 5B17D1 5B17D2 5B19A 5B19B 5B19C 5B19D 5B19E 5B19F 5B1A 5B2 5B20A 5B25 5B26A 5B26B 5B27 5B27A 5B28 5B29 5B3 5B30 5B31 5B31A 5B32 5B33 5B36

db final_Descrieri pret

STRAT DE FORMA DIN PAMANT TRATAT CU VAR Se pltete la metru cub (m3) SLAB oper STRAT RUTIER DIN BETON pus n In pre se includ: FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA STRAZI, ALEI SI - procurarea varului; PLATFORME CAROSABILECIMENTla locul de punere in opera; FUNDATIE DIN BETON DE varului C6/7.5, DE 10 CM - transportul pamantului si al GROSIME,LA TROTUARE, CIMENT, DE 10 CM GROSIME,LA - prepararea amestecului; ALEI DE PIETONI DIRECT PE UN FUNDATIE DIN BETON DE PAT PREGATIT DE PIETONI PE UN SUBSTRAT DE NISIP - asternerea, udarea compactarea, si nivelarea amestecului. TROTUARE, ALEI FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT, DE 10 CM GROSIME,LA Se pltete ToateCM la metru cub (m3) in concordanta cu specificatiile vor executa DE 5 operatiile se DE PIETONI TROTUARE, ALEI BETON POROS STRAT din Caietul de sarcini. In pret se includ: DINcub (m3) tehnice RUTIER Se pltete la metru cub (m3) Se pltete la metru de agregate, cimentului; procurarea sorturilor AMORSAREA SUPRAFETELOR CU EMULSIE CATIONICA In pret se includ: In pret se includ: prepararea sorturilor de agregate, cimentului; CU RUPERE betonului 0,60 KG/M2 EMULSIE RAPIDA de ciment sau procurarea sorturilor de agregate, cimentului; CATIONICA AMORSAREA SUPRAFETELOR CU procurarea acestuia direct de la furnizor; procurarea metru ptratciment sau Se pltete labetonului 0,90(m2) de suprafa amorsat cu prepararea betonului de ciment sau CU RUPERE RAPIDA MIXTUR ASFALTIC ( ANROBAT prepararea pentru procurarea i aducerea la punctul de lucru; de STRAT DE BAZ cu rupere KG/M2 transportul acestuia direct de la furnizor; emulsie cationic DINdirect(m2) de suprafa amorsat cu rapid procurareala metru ptrat de la furnizor; Se pltete acestuia procurarea oper. BITUMINOS ) EXECUTAT LA CALD CU BITUMANROBAT punerea n pentru procurarea i ASFALTIC ( TIP de lucru; STRAT DE In pre se includ: DIN MIXTUR aducerea la punctulD60/80 transportulBAZ cu rupere rapid emulsie cationic procurarea i aducerea la punctul de lucru; transportuloper AGREGATE CONCASATE-REPROFILARE pentru SAU D80/100 EXECUTAT pregtirea liantului sau I Punerea n BAZ cuprinde:LA CALD CU BITUM TIP D60/80 BITUMINOS oper. punerea includ: DIN MIXTUR ASFALTIC CU GOLURI STRATse aplica pentru stratul de reprofilare. DE ) In pre se n materialelor i procurarea oper. suprafetei patului; punerea n udarea Pretul curatirea si direct a acestuia;CONCASATE SAU D80/100 I AGREGATE Punerea n oper cuprinde: pregtirea liantului FARA GOLURI (EGALIZARE) tonaDINde i procurarea materialelor procurarea Punerea n la STRAT DE BAZ pentru mixturprescrisa;pus n acesta este MIXTUR asfaltic ASFALTIC sau oper Se pltete oper cuprinde: turnareaaplica si pentru stratulpatului; Pretul se aplica si (t) acestuia; de nivelare, daca liantuluieste staia preparare i a la curatirea betonului la grosimea de nivelare, daca acesta este Pretul se aplica si pentru stratulpatului; procurarea direct a transportul matrialelor la asfaltic nivelare, daca cu curatirea si udarea suprafetei si udarea suprafetei Pretul se includ: In pre sebaz din mixtur stratul deexecutat la caldacesta Strat de nivelareabetonului labetonului; prescrisa; necesar. suprafetei grosimea locul de punere n oper; staia de preparare i a liantului la turnarea betonului la grosimea prescrisa; necesar. transportul matrialelorfilerului, sorturilor de agregate i la turnarea betonului impotriva evaporarii apei. necesar. D80/100 si agregate concasate pus n oper bitumului, bitum tip procurareaLEGTUR DIN BETON ASFALTIC DESCHIS Se pltetesuprafetei betonului; asfaltic pus n oper STRAT DEsuprafetei betonului; asfaltic pus n oper protejarea lalui n oper; mixtur asfaltic nivelarea la tona (t) de n oper. Se pltete la tona (t) de mixtur locul de punere i punerea sau procurarea direct a acesteia; depozitarea tonaasfaltice sarcini speciale se vor preciza clasa nivelarea sau Sepre se mixturii (t) de mixtur pltete fabricareainclud:Caietul de Prin proiect betonului impotriva evaporarii apei. D60/80 SAU In pre se includ:i punerea Punerea EXECUTAT impotriva evaporarii apei. (BAD25) n LEGTUR DIN BETON protejarea oper cuprinde: n oper. ASFALTIC DESCHIS In pre se includ: depozitarea STRAT DE lui protejarea betonului LA CALD CU BITUM TIP cimentului. In punerii agregate betonului, natura si suport; sarcini speciale se vor preciza clasa sorturile agregatelor, calitatea procurarea bitumului, bitumului, transporturile aferentefilerului, sorturilor deTIP D60/80 SAU curirea sau Caietul fabricaiei iBITUM n oper; i 80/100-REPROFILAREfilerului, sorturilor de agregate i Prin proiect oper cuprinde:sarcini speciale se vor preciza clasa Punerea EXECUTAT de (BAD25) nstratului LAMORTAR ASFALTIFC (EXECUTAT Prin proiect UZURA DINde procurareasau Caietulfilerului, sorturilor dedirect a acesteia;LA procurarea oper. bitumului, CALD punerea mixturii bituminoaseCU STRAT DEpeliculei pentru sau procurarea agregate i fabricarea n aplicaasfalticestratulpentru amorsare i acesteia; aplicareanatura si suport; sau procurarea direct cimentului. Pretul se mixturii asfaltice sau procurarea direct cimentului. de reprofilare. betonului,va fabricarea natura si sorturileaternerea mixturii asfaltice, curirea BITUM DE 2.5 agregatelor, calitatea 80/100 betonului, stratuluiasfaltice agregatelor, calitatea a acesteia; fabricarea Punerea n oper sorturile GROSIME CALD) CUmixturii cuprindeCMpentru punerii n pusan oper LA transporturiletona (t) deMORTARi punerii n oper; STRAT DEpeliculeisi necesar timpului Se pltete la aferente fabricaieibituminoas oper; mixtur de nivelare (EXECUTAT transporturile aferente fabricaiei i volatilizarea controlarea ateptareaUZURA(t)pentru stratuli punerii n oper; aplicarea grosimii bituminoase pentru amorsare i acesta este Pretul se vala tona i afnrii stratului compactat,solventului, aplica DINfabricaiei ASFALTIFCdaca verificarean oper.DE de suprafata asternuta Sepre se pentru rupere emulsiei sau uscarea transporturile aferente CM GROSIME CALD) CU UZURA necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv includ: In plteteBITUM DIN MORTAR ASFALTIC, EXECUTAT LA punerea corectarea ei. STRATse n oper. punerea includ: ateptarea oper. necesar. n timpului 3.0 punerea suprafeei ila (t) de suprafata asternuta In pre DE de bitum filerizat. sorturilor de agregate; Punerea n oper cuprinde aternerea mixturii asfaltice, Se pltete oper (t) 3,50 CM GROSIME suspensiei BITUMcuprinde aternerea mixturii pus n oper procurareala tona DE de mixtur sau uscarea suspensiei de Punerea n de probe DIN aternerea mixturii asfaltice, CALD, CU bitumului, filerului, bituminoas asfaltice, respectiv n oper cuprindeMORTAR ASFALTIC CU Se pltete bitumului,si emulsiei acestora. Punerea pentru ruperefilerului, sorturilor de agregate; STRATse includ: i afnrii stratului compactat, controlarea ANTIFISURA testarea prelevarea verificarea grosimii i afnrii stratului compactat, de la In preoperatiile de sau procurarea acesteia direct Toate filerizat. (t)se vor executa in conformitate cu specificatiile procurareala fabricarea verificarea grosimii Se pltete mixturii bitum se grosimii suprafata asternuta In preoperatiile 3,00 CM, EXECUTAT LA CALD, specificatiile verificareainclud:se vor asfaltic stratului compactat, CU BITUM GROSIMEAUZURAi afnrii sau; Toate dinimortarului sarcini. inASFALTIC agregate; fabricarea Caietul de executa sorturilor de EXECUTAT LA STRATse includ: suprafeei corectareafilerului, conformitate cu procurarea DE tehnice DE suprafeei iei. furnizor; controlarea Caietul de sarcini. sorturilor de agregate; In pre din la metruDIN BETONde suprafata procurarea bitumului,i la (m2) controlareaBITUM repetcorectareade numrul de straturi de Se pltete suprafeeide corectarea ei. patrat funcie tehniceCU mortarului 2.50 furnizor; ei. procurarea bitumului, asfaltic sau;i punerii acestuia filerului, CALD, operaii se repetBETON ASFALTIC agregate; Aceste operaii aferentefilerului, sorturilor de n oper; fabricarea UZURA sau procurarea de numrul de straturiLA STRAT operaii se DE Aceste se includ: repet n CM GROSIME EXECUTAT de transporturile aferente fabricaiei iacesteian oper. la de fabricarea bitumului, n funcie punerii Aceste DE mixturii DINfabricaiei de numrul de de baz. n funcie In pre asfaltic care de la furnizor;suprafa stratul de procurareala metru ptrat (m2) deconstituiedirect straturi transporturile se Se plteteBITUM aternut mixturCUnmortaruluise succed i constituie TROTUARE procurarea oper.DEse succed i acestuia asfaltic CALD, asfaltic care 3.0 CM GROSIMEde stratul de baz. mixtur DE UZURA DIN BETON i constituieEXECUTAT LA punerean oper cuprinde: sau; furnizor;asfaltic care se succed ASFALTIC agregate; baz. STRAT mixturse includ: fabricarea deaferentefilerului, sorturilor LA stratul de procurarea bitumului,si fabricaiei i punerii n oper. Punerea n oper cuprinde: In pre prelevarea de probe detestarea acestora. transporturile probe si testarea acestora. Punerea CMdeaferente fabricaiei i punerii n oper; prelevareamortarului si testarea acestora. procurarea acestuia asfaltic; CALD, 4 UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA GROSIME transporturile probe asfaltic sau; fabricarea materialelor la furnizor; STRAT DE oper cuprinde:(m2)in conformitate cu stratului; prelevarea mortarului executa de suprafa aternut procurarea mixturii Toate operatiileaferenteexecuta in conformitate oper. Punerea n la metru ptrat aternereala metru asfaltice, verificarea grosimii specificatiile Se pltete oper. vor i furnizor; Toate operatiile se vor executa in conformitate cu specificatiile transporturile se vor aternerea grosimii stratului; GROSIME(ADUCERE punerea n acestuia Se plteteCELULOZICEla (m2) de punerii n cu specificatiile ptrat Toate operatiile se de defabricaiei isuprafa aternutLA procurarea betonului asfaltic; verificareaCaietul DIN MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBREinclud: 4 tehnice din UZURA asfaltic aternerea STRAT din oper prepararea mortaruluisarcini. compactarea; In pre se includ: cuprinde: CM tehnicesen Caietul de sarcini. sau i punerii n oper. Punerea In pre DE acestuia sarcini. tehnice din Caietul de direct de la4CM) transporturile aferente COVOR furnizor; PROFIL-ECHIVALENT fabricaiei filerului, bitumului; compactarea; procurarea grosimii stratului; 4 CM GROSIME CU FIBRE CELULOZICE agregate, DE INCHIDERE controlul suprafeei; de agregate, filerului, bitumului;PE procurarea mortarului DE sorturilor de TRATAMENT BITUMINOS stratul de verificareaoper cuprinde: SIMPLU nivelare, daca acesta procurarea mixturii pentru sorturilor Punerea n suprafeei; asfaltic; aternereala metru asfaltice, verificarea grosimii stratului; controlului suprafeei; Pretul se va aplica siptrat (m2) deprocurarea aternut compactarea; ASFALTICE, sauCALD, CU EMULSIE direct de Se pltete i corectarea betonului asfaltic LA suprafa acestuia prepararea mortaruluiasfaltic transportul grosimii stratului; sau procurarea acestuia direct de verificarea corecturilor. SIMPLU DE INCHIDERE PE IMBRACAMINTI compactarea; prepararea betonului aternerea oper. TRATAMENT BITUMINOS efectuarea suprafeeisiasfaltic; acestora; este necesar. punerea controlului de probe itestarea In furnizor;includ: la furnizor;n grosimii compactarea; CATIONICA prelevareala metru stratului; LA conformitate cu specificatiile controlul suprafeei; executa la pre sen operASFALTICE, in RECE, CU EMULSIE IMBRACAMINTI cuprinde: SIMPLUsuprafa Toate operatiile se vorde agregate, filerului, bitumului, fibrelor Se pltete corecturilor. (m2)in aducerea la aternut PE Punerea TRATAMENT BITUMINOS DE INTRETINERE verificarea la metru ptrat Toate operatiile se vor i (m2) de suprafa punctul de lucru; procurareasuprafeei executa i aducerea la punctul de lucru; transportul controlului sorturilor Sepre se includ: procurarea conformitate cu specificatiile ptrat efectuareaCaietul de sarcini. ide corectarea pentru procurarea compactarea; CATIONICA suprafeei;executa tehnice din; Caietul de sarcini. LA conformitate cu specificatiile In pltete pentru vor asfaltic; in CALD, CU EMULSIE transportul corecturilor. SIMPLU DE INTRETINERE PE aternerea oper. betonului IMBRACAMINTI Toate operatiile ASFALTICE, celulozice n de probe tehnicese includ:se din oper. punerea n suprafeeisi testarea acestora; TRATAMENT BITUMINOS efectuarea In pre prelevarea punerea grosimii stratului; i procurarea controluluiCaietul de de agregate,procurareaEMULSIEdirect de CATIONICA sorturilor sarcini. LA RECE, CU tehnice din operASFALTICE, sauconformitateacestuiafibrelor verificarea sorturilor de agregate, a emulsiei bituminoase, Punerea n oper cuprinde: SIMPLUfilerului, bitumului, IMBRACAMINTIse vor asfaltic in DE ASPRIREspecificatiile prepararea BITUMINOS procurarea Toate operatiile cuprinde: cu PE Punerea n; betonului executa TRATAMENT efectuarea corecturilor. celulozicei mixturii asfaltice, verificarea grosimii stratului; compactarea; la aternerea mixturii asfaltice, verificarea grosimii stratului; furnizor; CATIONICA tehnice din Caietul de sarcini. LA conformitate cu specificatiile inclusiv transportul acestora; in procurareaEMULSIE controlarea betonului executa aternerea suprafeei; IMBRACAMINTI ASFALTICE, CU acestuia Toate operatiile se vor asfaltic sauCALD,ASPRIRE PE direct de TRATAMENT BITUMINOS SIMPLU DE prepararea pentru procurarea i aducerea la punctul de lucru; compactarea; pregatirea transportul stratului suport care consta in efectuarea CATIONICA coreciilor. tehnice din Caietul de sarcini. LA RECE, CU EMULSIE la furnizor;n oper. IMBRACAMINTI compactarea; ASFALTICE, efectuarea BALAST PE ACOSTAMENTE STRAT DIN de remediere a tuturor defectiunilor si denivelarilor controlul operatiunilor pentru procurarea i aducerea la punctul de lucru; punerea suprafeei; executa in conformitate cu specificatiile controlul suprafeei;cub (m3) pus n oper, gata compactat CATIONICAla metru Toate operatiile se vor Punerea n oper cuprinde: traatarea fisurilor si crapaturilor, Se pltete BALASTgropilor, transportul suprafeei; corectarea existente(plombarea STRAT DIN suprafeei; corectareaCaietul de AMESTEC OPTIMAL punerea includ: tehnicese n de probeasfaltice, verificarea grosimii stratului; din oper. sarcini. Inaternereade probe mai mari deacestora; prelevarealamixturii cub(m3) pusacestora; frezarea denivelarilor si testarea in opera Sepre n metru si testarea 2cm plateste prelevareaoper cuprinde: DUBLU PE ;IMBRACAMINTI TRATAMENT BITUMINOS Punerea compactarea; se vor executa in conformitate cu specificatiile Toate operatiile se vor executa in conformitate cu specificatiile procurarea materialelor; curatireainclude: Inaternerea mixturii asfaltice, verificarea pret se suprafetei; Toate operatiile EMULSIE CATIONICA grosimii stratului; ASFALTICE, CU IMBRACAMINTE DIN sarcini. DE CIMENTde laborator a INTR controlul suprafeei; sarcini. tehnice din Caietuldeterminarea princationice; transportul; emulsiei BETON de probe EXECUTATA - raspandirea metru ptrat (m2) achizitionarea si de tehnice din Caietul de bituminoase suprafa Se pltete laSTRAT CU BETON C25/30( BCR 4,5) compactarea; oper. UN SINGURsuprafeei; natural; corectarea n punerea lor ASFALT care CILINDRAT raspandirea agregatului PENTRU IMBRACAMINTI LA sorturilor DUR lipsesc; In pre sen oper cuprinde:(m2) de suprafa aternut controlul includ: suprafeei; Se pltete desi verificarea suprafetei. prelevareala metru ptrat depozitul tampon, adaugarea Punerea DE materialului in PODURI DUR CM GROSIME 3 probe compactarea CILINDRAT PENTRU IMBRACAMINTI LA - corectarea suprafeei; testarea acestora; transportul sorturilor si ASFALT includ: procurarea balastului; executa in conformitatebituminoase, In preoperatiile se vorde secare lipsesc executa pus emulsiei Toate operatiile se vorsi agregate, an oper cu specifictiile aternereala metru patrat (m2)in concordanta cu specificatiile Se pltete 4 Toate transportul GROSIME acestora; sorturilor DEdeCM acestora; PODURI TURNAT PENTRU EXECUTIA IMBRACAMINTII DE inclusiv din profilului si aditivului i compactare; prelevareaCaietul denainte i dupagregatelor; probe ASFALT includ: procurarea tehnicese Caietul de sarcini. amestecarea cu mijloace, pentru omogenizarea balastului prin verificarea cimentului, testarea In pltete stratului sarcini. pus n oper tehnice din la metru suport (m2)in conformitate cu specificatiile SepreGROSIME LA patrat procurarea acestuia direct de la compactarea la uscat; Toate operatiile se vor sau care consta in efectuarea 2pregatirea betonului executa CM TROTUARE prepararea amorsararea suprafetelor in vederea aplicarii curatirea si obtinerea unei curbe sarcini. In pre se includ:remediere a tuturor defectiunilor si denivelarilor operatiunilor ap i continuarea compactrii tehnice Se pltete Caietul de la metru patrat EXECUTIA IMBRACAMINTII DE furnizor;dincude continue; (m2) pus n operpn la atingerea granulometrice stropirea imbracamintii; ASFALT TURNAT PENTRU traatareain vederea crapaturilor, curatireainclud: si amorsararea suprafetelor fisurilor si existente(plombarea gropilor, InCM GROSIME prepararea emulsiei bituminoase aplicarii procurareacompactare; oel; gradului de ancorelor de asternerea sau LA TROTUARE pentru 3 pre se - procurarea balastului optimal; de 2cm ; imbracamintii; frezarea denivelarilor mai mari denivelrilor nainte i dup punereasuprafeeitransportul acesteia la vederea punere in curatirea inclusiv amorsararea aplicarii politura sisila metrui corectareapus n inla obtinerea gradului de amorsare, suprafetei; Se pltetecompactarea insuprafetelor oper - curatirea n oper; patrat (m2) pana locul de pentru udarea straturi bituminoase procurarea sau prepararea emulsiei RECICLAREA imbracamintii; aferente. transporturile LA CALD A IMBRACAMINTILOR compactare.prescris; opera; In pre se includ: transportul acesteia la locul compactare emulsiei bituminoase cationice; de punere in amorsare, inclusivcuprinde: emulsiei bituminoase pentru raspandireasauDEGRADATE BITUMINOASE prepararea asfaltului turnatBITUMINOASE CU Punerea nsi sau prepararea RECICLAREA LA RECE Asuprafetelor in vederea aplicarii procurarea amorsararea STRATURILOR si transportul - procurareala agregatului natural pentru ambele tratamente; curatarea oper opera; curatirea inclusiv transportul acesteia la locul de punere in Se pltete suprafetei; 10 CM opera; amorsare, locul de punere (m2) raspandirea metru patrat inianinte si dupa compactare verificarea NISIP ADAOS DE i prepararea asfaltului turnat si transportul acestuiaDIN CIMENT - fundaiei; imbracamintii; curirea - compactarea si verificarea GROSIME corectarea STRATsela sau procurarea neregularitatilorsuprafetei. longrinelor metalice pe In pre includ: opera; montarea isimetru patratnisipuluin oper, gata pilonatsarcini si cot Se pltete locul de punere m2)n plan a protectie; de procurareaRUTIEREvor (m3) opera; bituminoase specifictiile prepararea i pus pentru pentru Toate operatiunile secub executa concordanta cuSUBTIRI Se pltete lafixarea la executa in conform si acestuia beton transportul inemulsiei sau aCaietului ghidare Toate de la la metrumortar de cimentaferente; transportul la i STRATURI sause vor BITUMINOASE turnat aprovizionarea prepararea asfaltului FOARTE procurarea sau tuturor materialelor mm; firelor punere in benzi operatiilesautransportul acesteia la locul de de InDetaliilor inclusiv presarareasi transportul nisipului pentru protectie; amorsare,includ: de sarcini. 0-4 aprocurareastratului care urmeaza a fi frezat; desuprafetei cu In pre se includ: opera; nisip pre se SEAL) pregatirea tehnice din Caietul (SLURRY prelevare de probe si executrii in cofraje BITUMAT LA locul de puneren benzilor ANTIFISURA DINtransportulaferente; si pe santier; STRAT suport tuturor materialelor si punerea lui in opera; aprovizionareain cazultestarea lorcumm; opera; executie. lasuprafetei cu GEOCOMPOZIT glisante; procurarea materialului, naturale de laborator si pe santier; presararea agregatelor 0-4 Se pltetede(ELEMENTE nisip lor2in INTARZIEREAfundaia n patrat raspandirea ametru careturnat decompactarea cu rulouri prelevare unui strat FABRICAREANTIFISURAurmeaza acmfrezat; transportul la aternereaoperprepararea(m2) in fiaport; si sipe santier; GEOGRILA stratului si testarea lor laborator asternerea sau cuprinde:PENTRU turnat asfaltului procurarea probe asfaltului Punerea n de probe si de nisip si turnat.grosime pe pregatirea manuala hrtiei Kraft sau laborator polietilenLA In pre seumezit i frezarea includ:FISURILOR degradat; foliei de stratului opera; (m2) bituminos; ) RI>50KN/M,ALUNG SPEC prelevare la metrua atestarea de geogrila pus n oper asternerea asfaltului prealabilpunere in bituminos FUNDATIE TROTUAR a TRANSMITERII frezarea stratului C8/10 Se pltete CIMENTptrat INla grosimea prescrisa; usoare; DE a asfaltului turnat si compactarea cu rulouri locul de BETON asternereastratului suport: <34% nu se execut pe pregatirea stratului de nisip omogenizarean care executa in conformitatede aport; pentruoperatiile INTINDERE de beton turnat cupe santier; RUPERE PRIN se vor mbrcminteadupa amorsareala si mixturii decapate; In pre se include: si testarea cu materialele Toate cazurileprobe cubfrezateTROTUARE pilonare. prelevare luisuprafetelor(m3) lor in laborator si specificatiile dedefectiunilor; LA efectuarea Se plateste mixturii reciclate prin adaugarea peste amestecul usoare; stabilizat cu liani (m2) de geocompozit asfaltice; - prepararea metru remedierea PAVELE PREFABRICATE corectiilor pilonarea la metru ptrat a materialului frezat, criblurii de fundaiedin Caietul vor a asfaltului conformitate cu pus n oper Sepretoperatiiein reciclator hidraulici sau mixturi specificatiile amestecarea procurarea geogrilei; executa tehnicese includ:se de sarcini. inde pavaj asternereala metru patrat (m2)in turnat. presiune; specificatiile In pltete manuala executa Toate operatiile sea prefabricate; aport si a agentului - montareaPENTRUapei , jet de apaFISURILORcu de curatireainclud: si spalarea Sepresi agregatesi vorcu conform conformitate sarcini; pltete penelor bitumului de Caietului de frezat cimentului pregatirea Caietul de de agregate, cimentului; In MORTAR suprafetei(curatirea) pe sub se asterne geogrila; INJECTAREA aport, se procurarea sorturilor sarcini. tehnicese includ: este cazul) in conformitate cucu rupere rapida; amorsarea cu emulsie bituminoasacare aternereala metru liniar (m) de fisura In pre din betonului, compactarea,asfaltice; prescriptiile din regenerare(daca asternerea i montarea acesteia pe cationica regularitii verificarea procurarea geocompozitului; Se pltete si compactarea mixturii amplasament. transportul betonului de ciment sau preparareasarcini; amestecarea si dozarea sorturilor i strierea in malaxorul Caietele detehnologice;reciclate. pegranulare suprafeei; suprafeei,includ: pregatirea materialelor; In pre se eliminarea direct de la care se procurareasuprafetei(curatirea) furnizor; asterne verificarea suprafeteidenivelrilor pierderile conformitate lor n oper.dupa frezare) cu emulsie combina in ancorelor de oel (ramas transportul stratului procurarea i punerea cumanipularea materialelor; amorsarea acestuia executa in conformitate cu specificatiile geocompozitul; se vorsuport beton; procurarea, transportul si specificatiile tehnice din Caietul de Toate operatiile montarea oper cuprinde: transportul procurarea si aducerea la punctul de lucru; sarcini; n irosturilor transversale de dilataie Punerea bituminoasa;pentru de sarcinischelelor de acces;i contracie, a amenajarea si demontarea ale geogrilei. acestuia amplasament. tehnice din Caietul transportul opera; punerea in si montarea nisipului; peasfaltice reciclate; aternerea compactarea mixturii; asternerea manuala a celor longitudinalecuprinde: mixturii i colmatarea lor; pierderile suprafetelor invecinate fisurii; curatirea tehnologice; Punerea in profilului nainte i dup compactare; verificareaopera si corectarea suprafetei 103 stratului executat. reciclate.

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 t t t t t t t t t t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m3 m2 m

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5B4 5B4A 5B6 5B6A 5B9 5B9A 5C10A 5C10B 5C11 5C11A 5C11B 5C12 5C12A 5C13 5C13A 5C14A 5C14B 5C14C 5C14D 5C14E 5C14F 5C15A 5C15B 5C16 5C17 5C18A 5C18A1 5C18B 5C18C 5C18C1 5C18C2 5C18D 5C18E 5C18F 5C18G 5C19A 5C19B 5C1A 5C1A2 5C1A3 5C1B 5C20A 5C20B 5C20C

db final_Descrieri pret

STRAT DIN PIATRA SPARTA IN FUNDATII Se pltete la metru cub (m3) pus ACOSTAMENTE STRAT DIN PIATRA SPARTA LA n oper In pre se includ: Se pltete la metru cub (m3) pusORDINAR CU GROSIMEA n oper STRAT RUTIER DIN MACADAM sparte la locul de punere in procurarea si transportul pietrei In pre CMinclud: DE 10 se STRAT RUTIER DIN MACADAM ORDINAR CU de punere in opera; procurarea si transportul pietrei sparte la locul GROSIMEA DE 8 CM punerea lorAGREGATE NATURALE STABILIZATE CU 4- 6% STRAT opera; DIN n oper. Punerea n oper cuprinde: CIMENT punerea lorAGREGATE NATURALE STABILIZATE CU 4% STRAT DIN n oper. aternereaoper cuprinde: pus n oper Se pltete la metru cub (m3) Punerea n petrei sparte; CIMENTDE DIRIJARE STALPI includ: rectificarea petrei sparte;uscat cu adaugarea materialului In pre se la metru cub (m3) pus n oper aternerea suprafetei la Se pltete la kilometru (km) de drum Se pltete DIRIJAREdecompactare; a cimentului; necesar DE suprafetei uscat cu adaugarea materialului STALPI nainte i dup procurarea sorturilor la agregate i rectificarea In pre se includ: In pre se includ: dup compactare; naturale i ciment; compactarea bucata (buc) stratului de piatra sparta; Se pltete laKILOMETRICI PENTRU DRUM necesar nainte i INDICATORIsorturilor de agregate i a cimentului; prepararea amestecului de agregate - procurarea i punerea n oper. i dup ; procurarea sau confectionarea In pre se includ:POSTS nainte stlpilor compactare transportul amestecului corectarea denivelrilor de PENTRU naturale i ciment; compactarea stratului de piatra sparta; KILOMETRICAL locul de punere in opera; agregate DRUM INDICATORIlor laconfectionarea stlpilor ; - prepararea compactrii pn la atingerea gradului de transportul sau continuareaoper cuprinde: - corectarealaKILOMETRICI procurarea Punerea n i bucata (buc) transportulla punerea nnainte i dup compactare Se pltete denivelrilor(km) de drumimprastierea pamntului; Se pltete prescris. de oper. insi - curirea lucrarii ,loculstratului suport; DRUM trasarea i lorkilometru punere opera; saparea gropilor INDICATORI KILOMETRICI compactare compactrii pn la atingerea gradului de - pre sen umezirea la transportuloper cuprinde: PENTRU continuarea In pre se includ: Punerea includ: , centrarea lor, umplerea cu pamant si In - aternerea la profil a executa in conformitate cu specificatiile KILOMETRICAL , vor Toate operatiie seconfectionarea pe santier de agregate; - plantareai prescris. stratului suport; trasarea stlpilorsaparea curirea lucrarii POSTS gropilor si imprastierea pamntului; INDICATORIumezirea stratului din amestec a indicatorilor; HECTOMETRICI pe santier a indicatorilor; compactare sau confectionarea - procurarea in vederea fixarii lor. procurarea sau - plantarea stlpilorde (buc) compactarea bucata sarcini. lor, umplerea cu pamant si Se pltete Caietul vor executa in conformitate cu specificatiile tehnice din lapanourilor de cofraj, vopselei, agregatelor si pietrei - aternerealaHECTOMETRICI centrarea compactarea, profil, a stratului din amestec de agregate; Se pltete la tierea i(buc) Toate operatiiekilometru de cofraj, vopselei, agregatelor si pietrei - pret INDICATORI procurarea panourilor ndeprtarea denivelrilor; placutelor - procurarea in se si procurarea sau confectionarea In preeventual a betonului si mortarului, transporturile aferente; compactarea kilometru (km) lor. vederea protejarea Caietul de sarcini. de drum denivelrilor; suprafeei. ndeprtarea In pret se cuprinde includ: tehnicese includ: betonului si INDICATOARE DE CIRCULATIE din la tierea i fixarii brute, eventual a PENTRU mortarului,capisoanele stlpilor. Se pltete compactarea, brute, sereflectirizante, montareape pe transporturile aferente; STALPI METALICI si procurarea sausantier a indicatorilor; metalice cuprinde de sarcini se vor preciza natura si sorturile - procurareasi Caietul In pret se includ: confectionarea lor confectionarea placutelor Prin proiect suprafeei. - protejarea sau executarea sapaturii, evacuarea si transportul In pret trasarea sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza forma si - trasarea lucrarii, executareaINDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA lucrarii, PENTRU sapaturii, capisoanele transportul In proiectreflectirizante, montarea lor pe evacuarea si stlpilor. - procurareaprecum calitatea materialelor.agregatelor si panourilor STALPI metaliceMETALICI siexecuta in conformitateindicatorilor, pietrei agregatelor sau vor de cofraj, vopselei, a cu specificatiile pamntului; stlpilor, materialele din care - procurareala kilometru (buc) de drum Toate lucrarile seconfectionarea pe santierse confectioneaza. pam eventual a betonului si mortarului, se vor preciza forma si Seproiect sau dimensiunile Caietul de sarcini speciale transporturile aferente; brute, ntului; si compactarea nisipului sau balastului, eventual RUTIERA vopselei , transporturile aferente; In plteteINDICATOARE PENTRU CIRCULATIA RUTIERA PANOURI - asternerea si compactarea nisipului sau balastului, eventual procurarea Caietul tehnicese includ: de sarcini. - asternereala kilometru (km) de drum evacuarea si transportul In pret din stlpilor, materialele din care se confectioneaza. - trasarea lucrarii, pentru stratul de egalizare; Se pltete la bucat (buc) sapaturii, dimensiunilebeton executarea sapaturii, plantarea indicatorului, Se plteteINDICATOARE PENTRU CIRCULATIA RUTIERA turnarea de beton pentru stratul - trasarea lucrarii,confectionarea de egalizare; PANOURIinclud: executarea stlpilor,procurarea sau turnarea de - procurarea pamntului; sau din beton sau elemente prefabricate In pret se gropii cu pamnt si compactarea lui; In pre se includ: din beton saudrum - executia fundatiei transporturile aferente; umplerea betonului, (km) de elemente prefabricate Se pltete la kilometru - executia fundatiei prepararea sau confectionarea stlpilor,procurarea sau SEMNALIZARE RUTIERA PROVIZORIE balastului, eventual TIMPUL - procurarea si compactarea nisipului sau PEpentru indicatoarele asternereaplatformei de instalare; monolitizate; sau confectionarea panourilor - procurarea In pre sede beton pentru stratul de aferente; monolitizate;LUCRARILORde fundatie, saparea gropii si - realizarea betonului, transporturile egalizare; trasarea conturului gropii EXECUTIEI si a turnarea includ:RUTIERA PROVIZORIE PEnaturala, realizarea preparareaindicatorului ,din beton sau piatra inscriptiei. SEMNALIZARE de circulatieindicatorilor din beton sau piatra pentru indicatoarele - procurarea sau confectionarea panourilor naturala, realizarea si scrierea TIMPUL curatirea fundatiei din vopsirea elemente prefabricate - montarea pamntului; beton saufolosit saparea gropii si evacuareaconturului gropii de fundatie, la un punct de lucru Se pltete lade prindere, (set) - montarea indicatorilor inclusiv transportul acestora la loculpe executia trasarea EXECUTIEI LUCRARILOR dispozitivelorsiset de bucaticu bolovani de rau sau piara bruta movilelor, pereerea fetelor cu bolovani de rau sau piara bruta pe depre se pereerea movilelor, includ: turnarea betonului in fundatii. - fixarea stlpului, fetelor In circulatiela a monolitizate; kilometru (km) de drum semnalizat brazde de evacuarea pamntului; imbracarea movilelor cu Se substrat de nisip sau inclusiv transportul acestora la locul pltete de substrat de prindere, un montare;de nisip sau imbracarea movilelor cu brazde de dispozitivelor un PILOTI PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI procurarea, montarea si demontareapiatra naturala,avertizare, - fixarea pe indicatorilor din betonde prindere; montarea stalp a in pret se va cuprinde si extragerea fixarea stlpului, dispozitivelor sau fundatii. In preIn acest cazturnarea betonului in panourilor de realizarea se includ: pltete iarba. In acest caz in de montare;la ora (h) pret se va cuprinde si extragerea bruta pe iarba. Se barierelor metalice, fetelor avertizare; de PE TIMPUL movilelor, sisipanourilorsuruburilor; de punere in opera; pereerea SEMNALIZARE RUTIERA la locul PROVIZORIE rau procurarea transportul de cu bolovani prinderea stalp a dispozitivelor de prindere; in opera; ungerea brazdelor si transportul lor la locul de punere sau piara fixarea pe de nisip saulor brazdelor includ: circulatie, inclusiv movilelor cuin amplasament In pre se LUCRARILOR indicatoarelor de un substratscrierea si CU VOPSEA CU MICROBILE DE STICLA imbracarea EXECUTIEIpanourilor in dispozitive. transportul brazde de MARCAJE RUTIERE vopsirea indicatorilor. bariere metalice; materialelor; - prinderea scrierea si vopsirea indicatorilor. finisarea, procurarealaungerea suruburilor; - prinderea situturorin bucati (set)cuprinde si extragerealucru finisarea, (nu pltete semafoarele); sarcini speciale se vor preciza tipul iarba. In acest set de pret se va folosit echiv)de banda continua caz Se pltete la kilometru de indicatoaresau circulaie; de Caietul dispozitive. Se proiectpanourilor in echivalent Prininclude RUTIERE CU VOPSEA(km la un punct de DE prinderea transportul de semaforizare optica si sonora , unde actionarea cu vopsea. MARCAJE sistemului lor la locul de punere in opera; FARA MICROBILE marcaj rutier brazdelor si In pre se includ: marcaj rutier cu vopsealocul de pietoni. In pre se indicatoare si pentru amplasare. panourilor includ:Caietul de sarcini speciale se vor preciza tipul Prin proiectscrierea si CU tehnica va arata pozitia si configuratia sau este cazul; RUTIERE vopsirea STICLA Proiectul saumaterialelor pentruindicatorilor. marcajului sivigoare. specificatia BANDA DIN MATERIALde avertizare, - procurarea, montarea si demontarea panourilor finisarea, procurarea MARCAJE Semnalizarea se executa in conformitate cu legislatia in manipularea barierelor; locul deexecutarea panourilor metalice, si echivalent (km echiv.) de banda Se pltetein plan.REFLECTORIZANT la marcajelor indicatoare de lucru ; amplasare. barierelor lor kilometru TERMOPLASTIC transportul in zona dirijarea continua circulatiei cu ajutorul paletelor, cu legislatia in vigoare. Semnalizarea se executa in conformitate bastoanelor luminoase indicatoarelor de circulatie, inclusiv transportul in DIN BETON curatirea suprafetei carosabile si trasarea premarcajelor; BORDURIinclud: cu instructiunilePE vigoare; DIN PIATRA 20X25CM in FUNDATIE etc. in conformitate In pre se amplasament; instalarea indicatoarelor de protejare si a pionilor; transportul si si avertizarea muncitorilor de la unctele de C6/7,5 procurarea materialelor pentru executarea marcajului si supravegherea vopsea. de vopsea; marcaj rutier cu prepararea amestecului lucru respective; zona de lucru ; BETON cu legislatia in vigoare. transportul PREFABRICATE conformitate SAU PIATRA BORDURI lor in Semnalizarea se executa in DIN dublu, cu intreruperi sau executarea integritatii lucrarilorsau asigurarea marcajului simplu BETON C6/7,5 curatirea suprafetei carosabile si trasarea 20X25CM PE FUNDATIE DIN executate. premarcajelor; continuie; transportul si instalarea indicatoarelor deSAU PIATR 20X25 protejare BORDURI PREFABRICATE DIN BETON de sticla; si a pionilor; raspandirea peste marcaj a microbilelor preparareala metruDIN BETON (B 100) BC 7,5 , LA INTRARI amestecului (m) de bordur executat CM PE FUNDAIE liniar de vopsea; Se pltete protectiei marcajului pana la uscare, strangerea asigurarea executarea marcajului simplu sau dublu, cu intreruperi sau IN CURTI PREFABRICATE DIN BETON SAU PIATRA In pre se includ: BORDURI elementelor de protectie si continuie; la metruagregate i borduri prefabricate din beton; Se pltete FUNDATIE DIN NISIP transportul lor; cu liniar (m) de bordur executat aprovizionarea 20X25CM PE BORDURI EXISTENTE PENTRU DEMONTARE locul de punere n oper; asigurarea protectiei marcajului pana la uscare, strangerea In pre se includ: transportulla metru liniar (m)ade bordur executat Se pltete marcajului unde fost degradat. corectarea la SUPRAINALTARE agregate i borduri prefabricate din beton; elementelor de BORDURI EXISTENTE DEMONTARE protectie si aprovizionarea cu realizarea efectiv a lucrrii. In pre se includ:Caietul de sarcini speciale se vor preciza Prin proiect la metru liniar (m) de bordur demontat sau Se pltete lucrrii const din: de bordur demontat Se pltete la COTA BORDURI oper; transportulLA metruagregate i nEXISTENTE Realizareaamplasareliniarmarcajelor RIDICARE lor; transportul la locul ale (m) aprovizionarea zonele se includ: cu de punere borduri prefabricate din beton; de In pre se includ: corectareaefectiv a lucrrii.ade bordur ridicata la cota In pre executarea lametru de punere n oper; Se pltete marcajului unde fost degradat. transportul spturii; i PREF. DIN BETON sirealizarea la locul liniara fundaiei existente;20X25CM configurarea PROCURARE BORDURI a sarcini speciale se vor preciza desfacereasaulor in plan. (m) bordurilor Prin proiectlucrrii const din: Realizarea pmntului;de fundaiei existente; evacuareaefectiv a lucrrii. In pre se includ:Caietuli (m) de bordurdepozitarea lor in zona; desfacerea bordurilor realizarea la metru refolosibile (60%) si Se pltetePREFABRICATE DIN BETON procurat lor in zona; sortarea bordurilor liniarmarcajelorspturii; PIATRA BORDURI i spturii; i fundaiei SAU zonele de bordurilor refolosibile (60%) si depozitarea sortarea amplasare ale a fundului existente; executarea bordurilor compactarea nivelareainclud: const din: Realizarea lucrrii In configurarea zon a materialului inutilizabil si transportul in pre se PE FUNDATIE desfacereadinlor in plan. DIN NISIP beton turnat pe loc; in 10X15CM bordurilor refolosibile (60%) sievacuarea din zon a materialului inutilizabil si transportul evacuarea pmntului; fundaie din si depozitarea lor in zona; executarea spturii; stratului de BORDURI PREFABRICATE sortarea executarea de la furnizor; DIN BETON SAU PIATRA procurarea la depozit Se masoara dinmetru a materialului spturii; desfacere opera depozit. PEcompactareaDIN BETON preparareaBORDURI PREFABRICATE DIN BETON in si 10X15CM laFUNDATIE de bordura prefabricata pusa zon (m) fundului nivelarea ipmntului;de ciment; rezultat din evacuarea mortarului MONTARE pe locul de punere n oper. sitransportul stratului de de bordurabeton turnat pusa masuratalui metru (m) amplasament executarea metru liniar fundului spturii; aezarea i lain depozit; fundaie bordur montatape loc;in opera bordurilor; Se masoaralacompactarea(m) de din prefabricata transportul nivelarea Sepret se includ:DIN PANOURI DE SARMA FIXATE PE STALPI pltete IMPREJMUIREamplasament In masurata materialelordeagregate, ciment), inclusiv transportul rostuireainclud: mortar de ciment; nisip; cu sipreparareape procuraralorstratului de fundaie executarea mortarului ( cimentdin In pre DINpentru realizarea fundatiei la cota prescrisa; se PREF operatiile DIN PANOURI DE SARMA FIXATE PE STALPI sapareala B.A. se vor executa in conformitate cu detaliile de IMPREJMUIRE aezarea bordurilor; Toate se bordurilor; ( agregate, ciment), inclusiv transportul In pret acestora includ: locul aezarea materialelor procurara de punerelor opera; METALICIpentru realizarea normale rostuirea DIN executie. lalor cu cu borduriDE PIATRA cota prescrisa; si PE aprovizionarea mortar de ciment sau tesite, agregate PARAPETElocul mortar de ciment la BRUTA, AMPLASAT saparea in cu ZIDARIE fundatiei rostuirea acestora ciment; Toate operatiile se vor executa in conformitate cu detaliile de aprovizionarea prepararea borduri normale sau a mortarului; de punere insau cu vor executa in conformitate agregate si procurarea RAMBLEU opera; Toate operatiile sedin zidarie betonului si tesite, cu detaliile de Reparatii parapeti piatra procurarea si asternerea nisipului; executie. betonului in fundatiade parapeta mortarului; ciment; turnarea la metru liniar (ml) de parapet remediat. Se plateste sau prepararea betonului si executie. la metru liniar (m) bordurii; procurarea opera a bordurilor, inclusiv rostuirea lor si Se masoara punerea in Reparatii zidarie procurarea debleu din turnarea acestuia; prepararea sauexistenta de betonului sipiatra montarea bordurilor In pret sunt incluse: fundatia bordurii; Inpret se include: insi rostuirea acestora cu mortar de ciment. turnarea betonului prepararea mortaruluiliniar DE PIATRA BRUTA, AMPLASAT PE Se masoara la metru necesar. punerea in opera a bordurilor, inclusiv asternerea substratului PARAPETE DIN cu mortar (ml) fundatiei, evacuarea de ciment. - trasarea parapetului, sapatura montarea bordurilor si rostuirea acestora cu mortarde sarcini si -In pret sunt incluse: aprovizionarea ZIDARIE de ciment si piatra pentru pamantului Toate operatiunile se vor executa conform Caietului de transportul luiDIN PLASAprocurarea pietrei brute, procurarea ZIDURI DE SPRIJIN lor, prepararea mortarului necesar. si mortar si rostuirea in IMPREJMUIRE cu depozit,de ciment si piatra pentru DE completarea zidariei; a aprovizionarea seliniarexecutaparapetFIXATA PEde sarcini si executie. - Detaliilor de metrumortar(m) deSARMA Caietului Toate operatiunile vor Se plateste DIN LEMN exfoliat si a pietrelor agregatelor lamortarului ROTUND conform miscate in corpul BULUMACI - idepartarea zidariei; completarea si prepararea mortarului sau procurarea lui, a Detaliilor de executie. In pret se include: si cimentului zidului; - idepartarea mortarului exfoliat si pietrei brute, procurarea IMPREJMUIRE DIN PLASA DE SARMA FIXATA PE STALPI - trasarea parapetului,procurarea a pietrelor miscate in corpul executareasi udarea suprafetelor inclusiv refacerea zidariei; - curatirea zidariei din zidului;bruta ARMAT DIN BETON agregatelor cu mortar de ciment ininclusiv realizarea -piatra rostuirea zidului de piatra refacut functie si in elevatia -si cimentuluiudarea practicarea inclusiv refacerea zidariei; curatirea si si mortarului sau procurarea GRILAJ METALIC suprafetelor parapetului, inclusiv coronamentului.prepararea refacut inclusiv realizarea lui, -barbacanelor,metru liniar (m) vazute cu mortar. rostuirea la rostuirea executareazidului de piatra din executa Se pltete zidarieise vorfetelor conform demarcatiilor si Toate operatiunile coronamentului.mortar de Sarcini speciale se inclusiv practicarea piatra bruta cuCaietul de ciment pre se nivel indicate In proiect includ: sau coteloroperatiunile se vor executain elevatie, vor preciza si Toate de lucrarilor; conform demarcatiilor barbacanelor, rostuireaale trasarea geometrice conform instructiunilor Inginerului. elementeledesenate sau fetelor vazute cu mortar. in piesele cotelor de nivelCaietul de Sarcini speciale se vor zonele de indicate In proiect sau cu materiale; parapetului, inclusiv pozitionarea barbacanelor, preciza aprovizionarea elementeledesenate saustalpilor; instructiunilor Inginerului. in piesele caracteristicile livrarea sau fabricarea conform amplasare, geometrice ale
104

m3 m3 m2 m2 m3 m3 km buc buc km buc buc km buc km buc km set km h set km echiv. km echiv. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5C22C 5C22C1 5C22C10 5C22C11 5C22C12 5C22C13 5C22C13A 5C22C14 5C22C2 5C22C3 5C22C4 5C22C5 5C22C6 5C22C7 5C22C8 5C22C9 5C22J3 5C22J4 5C22J4.1 5C22J4.2 5C22J5 5C22J5.1 5C22J5.2 5C22J5.3 5C22J6 5C22J6.1 5C22J6.2 5C22J6.3 5C22J6.4 5C22J7 5C23 5C23A 5C23A1 5C23B 5C23B1 5C23B2 5C23B3 5C23C 5C23C1 5C23D 5C23E 5C23E1 5C23F 5C23G 5C23H 5C24 5C24A

db final_Descrieri pret

PODETE PREF. NOI DIN CADRE DREPTUNGHIULARE PODETE PREF. NOI DIN CADRE DREPTUNGHIULARE, LUMINA=2,00M, H=2,50M, NOI DIN CADRE PODEE PREFABRICATE L=11,27M, CU ARIPI AVAL SI CAMERA DE CADERECU LUMINA DE 3,00 M, CU NLIMEA DREPTUNGHIULARE AMONTE, CE INLOCUIESC PODEE PREFABRICATE NOI DIN CADRE PODETELE EXISTENTE DE 11.32 M, CU ARIPI AVAL I DE 2.40 M I LUNGIMEA LUMINA DE 4,00 M, CU NLIMEA DREPTUNGHIULARE CU de pode ACCESE IN PROPRIETATI PRIVATE Se pltete la CDERE AMONTE, CE NLOCUIESC PODEE bucata (buc) CAMER DE LUNGIMEA DE 11.32 M, CU ARIPI AVAL I DE plteteI bucata (buc) pentru acces la proprietate privata. Se 2.40 M la In pre se PREFABRICATE NOI DIN CADRE PODEE includ: EXISTENTE CDERE AMONTE, CE NLOCUIESC PODEE CAMER includ:nii sapaturii, executia sapaturii, incarcarea si In pre se DE bucata (buc) de pode C CU L=2,00 M, H=1.60 - demolareala DREPTUNGHIULAREexistent, incarcarea ,transportul si Se pltete podetului DESCHISE TIP PODEE PREFABRICATE NOI EXISTENTEmaterialului rezultat;DIN CADRE transportul pamantului conform depozitarea M M I B=10.96 bucata (buc) de pode C CU L=2,00 M, H=1.60 In pre se includ: DREPTUNGHIULARE DESCHISE TIPprecizata de descarcare; Se pltetein terasamente sau inDIN CADRE i fundaiei, la PODEE pentru eliberarea amplasamentului proiectuluiPREFABRICATE de pode sparea pentru eliberarea amplasamentului i fundaiei; Sepre se la bucata (buc) NOI EXISTENTUL) sparea includ: (INLOCUIESTE zona M pltete si transportul materialelor la In I B=10.96 M pamantului in depozit; punctul de NLIMEA DREPTUNGHIULARE CU NOI DIN - demolri;includ: procurarea inclusivse PREFABRICATELUMINA DE 4,00 M, CU lucru; PODEE la bucata (buc) de pode CADRE In pre transportul sparea pentru eliberarea amplasamentului i fundaiei, Se pltetesi finisarea drumului existentCUaARIPI AVALdupa procurarea sau prepararea betonului, inclusiv transportul pana DE 1.60 M I LUNGIMEA DE 12.60 DE 2,00 taluzurilor I - sparea n fundaie; CU amplasamentului i fundaiei, betoane PREFABRICATELUMINA M, si M I LUNGIMEA DREPTUNGHIULARE nivelarea PODEE pentru eliberarea NOI depozit; In pre sesapaturii; pamantului inDIN CADRE inclusiv deinclud: in opera; CAMER M CU ARIPI AVAL I CAMER DE CDERE CDERE AMONTE, CE NLOCUIESC PODEE executiatransportul la locul transportul pamantului inprefabricate;M I LUNGIMEA DE 14,49 punere inclusiv DE montare existent, incarcarea ,transportul si pana procurarea podetului ACU LUMINA DEinclusiv i DREPTUNGHIULARE elemente depozit; - procurareDE 4,83 M proiectat, curatirea2,00 transportul demolarea profilului fundatie; LUNGIRE betonului in PODEELOR si stropirea CADRE EXISTENTE sau prepararea betonului, EXISTENTE suprafetei, - procurareahidroizolaiilor, a drenului iEXISTENTE CUpmnt verificarea sau prepararea betonului, inclusiv transportul pana turnarea CU ARIPI AMONTE,M materialului rezultat; NLOCUIESC realizareapunere in opera; PODEE a umpluturii de DE plteteCE bucata AVAL podeDE 2,00 M CU 17,71 depozitarea la strat de (buc) si I CAMER DE CDERE la locul dePREFABRICATELUMINA elementelor, prefabricate; DREPTUNGHIULAREnisip NOI, DIN CU Selocul de punere in (buc) de pode ELEMENTE executia unui bucataopera; denivelarea si PODEE CE NLOCUIESC PODEE EXISTENTE procurare, la Se spatele transportul i montarea laturnarea pentru eliberarea amplasamentului i fundaiei, din pltete cadrelor in fundatie; AMONTE, DE pre se betonului M, CU ARIPI AVAL - sparea includ:2,50prefabricate; 3,00 a I CAMER DE DE NLIMEAhidroizolaiilor, a drenului i M, CU NLIMEA In pre se includ: CU LUMINA compactareacu terasamentele DE PREFABRICATE ELEMENTE PREF., LUMINA=4,00M, realizarea laacestuia;fundatie;conform desenelor. de pmnt In pltete DIN pamantului in depozit; umpluturii - procurare, bucata (buc) de pode turnarea betonului PODETE NOI racordareatransportul i montarea elementelor prefabricate; Se inclusiv transportul sparea AMONTE in DE 12,88 M, CU ARIPIi fundaiei; CDERE pentru eliberarea amplasamentului AVAL Isi - procurare, transportul i montarea elementelor corectarea podetului existent, incarcarea ,transportul 3,20 M se includ: din spatele cadrelor prefabricate; compactare; prefabricate; demolarea neregularitatilor dupa realizarea hidroizolaiilor, CADRE DREPTUNGHIULARE, B=9.00M, LUNGIMEA(buc)a betonului, a umpluturii de pmnt In pre I PREF. prepararea drenului i inclusiv transportul pana procurareala ARIPI AVAL SIsipode PODETE CU bucata DIN deCAMERA DE CADERE AMONTE Se pltete materialului rezultat; demolri;DE CDERE AMONTE - realizarea la bucata (buc) de pode executia sau NOI CAMER fundatiei de beton incarcarea ,transportul racordareahidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de si cu terasamentele depozitarea podetului existent,;corectarea la grosimea pmnt Seloculse includ: H=2,50M, L=10.00M, CU ARIPI - betoane ncadrelor prefabricate; lademolarea fundaie;opera; NOI, DIN ELEMENTEAVAL SI de LUMINA=2,00M, din pltete la bucata cotelor; pode spatele In preoperatiile sein (buc) amplasamentului i fundaiei, sparea PREFABRICATE de in conformitate cu detaliile de PODEE pentru eliberarea prescrisa, punere prefabricate; Sepre Toate se includ: vor executa turnarea verificarea din pltete cadrelor in fundatie;; spatelebetonului In depozitareaicu terasamentele transportul si depozitarea - racordarea materialuluiAMONTE, 2,00INLOCUIESC CAMERA includ: CU LUMINA DE CE M, CU apei; CADERE rezultat; protectia DE montare elemente prefabricate; demolari betonului pentru PREFABRICATEeliberarea evitarea CADRE i fundaiei; - procurarebetoane,pamantului ;inDINevaporarii NLIMEA DE In pre executietransportul incarcarea, depozit; inclusivsedin Caietul de sarcini. PODEE PREFABRICATE amplasamentului fundaiei, NOI racordareatransportulexecuta in conformitate cu detaliile de cu sparea pentruse vor DEmontarea elementelor prefabricate; procurare, hidroizolaiilor, 10,00 PODETELEsuprafetei, suflarea spalarea stratului de pmnt EXISTENTE aamplasamentului i fundaiei; Toate operatiile terasamentele siM, CU a umpluturii suport; materialului sau eliberarea drenului i ARIPI transportul pana sparea pentruse vor CU LUMINA DEinclusiv cu detaliile de 1,60 M I LUNGIMEA i - realizarea rezultat; executa in conformitateAVALNLIMEA curatarea procurareahidroizolaiilor, a betonului, 2,00 M, CU DREPTUNGHIULARE PODETULUI Toate operatiile prepararea drenului EXISTENTCU de pmnt demolri; DE bucata A sarcini.pode i a umpluturii I inclusiv pentru eliberarea de LUNGIRE DE 4,83Mprefabricate; Se pltete cadrelor de executietransportul pamantului in depozit; spareadinla CDERE AMONTE fundaiei, din spatele I LUNGIMEA DE CAMER n Caietul (buc) - realizareapunere in de sarcini.12.60 M, CU ARIPI AVAL I demolri; fundaie;opera; amplasamentului i transportul pana laemulsionarea suprafetei; CU ARIPI AVAL SI CAMERA DE locul de DE spatele sau prepararea betonului, 1.60 executie M cadrelor prefabricate; betoanedin procurarea Caietulpamantului conform inclusiv CU LUMINA=4,00M, H=2,80M, de pode EXISTENT din pltete la bucata A PODETULUI desenelor. In pre transportul de uzura; in depozit; inclusivse n fundaie; (buc) LUNGIREinclud: DE CDERE AMONTE, CE NLOCUIESC PODEE 3,22M fundatie; Se - betoane DE montare elemente prefabricate; executia stratului racordarea cu terasamentele CAMER AMONTE in procurarepunere in opera; betonului, inclusiv fundaiei; pana laturnarea pentru eliberarea amplasamentuluiSI transportulDE locul de betonului CADERE includ: preparareaCU; ARIPI AVAL i CAMERA racordarea unui H=1,60M, sparea icu terasamentele LUMINA=2,00M, timp necesar ruperii emulsiei, protejarea In pre se PODE EXISTENT CU CADERE PREFABRICATE, - procurareahidroizolaiilor,montarea elementelor prefabricate; asteptarea procurare montare i LRGIRE betonului in(buc)a drenului i a umpluturii de pmnt procurare,isause vor elemente prefabricate; EXISTENTEtransportulfundatie; in conformitate cu detaliile de - realizareapunere in opera; Selocul deAMONTE pltete Toate operatiile eliberarea de pode demolri; la bucata executa laturnareaSTANG SAU DREAPTA CU a umpluturii de pmnt CADERE hidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; M, CU sparea pentru suprafetei;PODET CU PARTEA includ: realizarea cadrelor deCADREpodeelementelor prefabricate; drenului LUMINA PARTEA Sepre sedin transportul sarcini. din pltete la bucata (buc) de PREFABRICATE,DE 2,00 spatele LRGIRE Caietul prefabricate; procurare, In pltete fundaie; i montarea executie nla bucata (buc) de pode i betoane betonului in fundatie; - verificareacadrelor Mcu executia turnarea Sepre se DE racordarea suprafetei - demolri;includ:1,60prefabricate; corecturilor; NLIMEA din spatele hidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; In realizarea icuDREAPTA,L=2,00M, elementelor prefabricate;M, STANGA SAU terasamentele CU 3,22 M, LUMINA DE pmnt drenului i desenelor. de 3,00 a umpluturii sparea includ: procurarePODE EXISTENT conform materialele intrate in LRGIREsi la montare(buc) de pode B=1,20M procurare, transportulelemente prefabricate; In pre se pentru eliberarea amplasamentului i fundaiei; fundaie; i montarea - racordareala bucata (buc) de pode desenelor. Probele betoane ncadrelorde laborator pentru cu terasamentele conform Se pltete testele prefabricate; ; sparea pentru eliberarea Se pltete hidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; bucata din spatele sparea pentruDE 2,40 M, drenului iI umpluturii DE pmnt demolri; i montare elemente ARIPI a CAMER CU NLIMEA eliberarea cuCU LUMINAexecutie de CU realizarea fi in concordanta CUin conformitate cu detaliile de LRGIRE includ: vor executa lucrare se includ:se EXISTENT prefabricate; In preoperatiile terasamentele ; detaliile de DE 3,00 M, Toate se n fundaie; procurarePODE demolri; In pre vor cadrelor prefabricate; racordarea cu CDERE AMONTE M din spatele hidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; betoanedin DE 2,40de sarcini. realizarea drenului i a umpluturii de pmnt NLIMEA CaietulCU specificatiile fundaie; DALE PREFABRICATE fundaiei; sparea pentru eliberarea amplasamentului executie nitehnice. elemente prefabricate; icuPARTEA de demolri; PODET vor executaconform desenelor.detaliile LARGIRE pentruse (buc) de in sparea eliberarea Toate operatiile terasamentele pode betoane ncadrelor prefabricate; conformitate , Se pltete la bucata procurare la montare(buc) de pode racordarea ; din pltete icuDREAPTA,L=3,00M, B=1.60M Se spatele fundaie; elemente prefabricate; demolri; Caietul de betoanedinhidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de pmnt procurare PODET CU DALE PREFABRICATE , PARTEA montare STANGA SAUbucata sarcini. demolri; executie includ:se vor elemente prefabricate; cu detaliile de realizarea icu terasamentele conform desenelor. LARGIRE includ: In pre se fundaie; executa in conformitate Toate operatiile procurare racordareahidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de pmnt In pre se nla montare(buc) de pode betoane realizarea cadrelor prefabricate; Se pltete fundaie; betoane Caietul din spateleDE 3,22Mde PODETULUI B=3.20M CU de pmnt STANGA SAUbucata A sarcini. DREAPTA,L=3,00M, i a umpluturii spareadini montare elemente prefabricate; i fundaiei; executie nhidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; drenului LARGIRE pentru eliberarea amplasamentului realizarea cadrelor prefabricate;prefabricate; procurare din pltete icu terasamentele pode EXISTENT In pre se includ: sparea pentru eliberarea de conform desenelor. racordarea bucata elemente Se spatele la montare(buc) CU ARIPI AVAL SI CAMERA DE procurare cadrelor prefabricate; demolri; hidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de pmnt din spatelePODE EXISTENT CU LUMINA DE LUMINA=4,00M, H=2,40M, demolri; cu terasamentele conform a umpluturii realizarea hidroizolaiilor, aamplasamentului i 4,00 de pmnt LRGIRE pentru eliberarea drenului i desenelor. M, CU racordarea sparea includ: fundaiei; realizarea fundaie; In pre se AMONTE betoane racordarea DE terasamentele conform desenelor. cu CADERE ncadrelor prefabricate; din spatelePODE EXISTENT CU LUMINA DE 4,00 M, CU NLIMEAcadrelor prefabricate; betoane n fundaie; M demolri; din spatele i montare elemente prefabricate; i fundaiei; LRGIRE pentru2,40 (buc) de pode sparea eliberarea amplasamentului procurare icu terasamentele conform desenelor. Se pltete la montare(buc) de pode procurare fundaie; racordareala bucata Melemente prefabricate; Se pltete DE terasamentele conform desenelor. betoane n bucata racordarea cu NLIMEAhidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de pmnt demolri;includ:1.60 realizarea hidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii M, CU LRGIRE PODE In pre se includ: EXISTENT CU LUMINA DE 4,00 de pmnt realizarea i montare elemente prefabricate; cu detaliile de In preoperatiile se vor executapode procurare cadrelor prefabricate; conformitate Toate se nla bucata M Se pltete DE eliberarea de in betoane pentru3.22prefabricate; din spatele cadrelor (buc) NLIMEA fundaie; sparea pentru eliberareaaamplasamentului i fundaiei; din spatelePODE EXISTENT CU LUMINA DE 4,00 de pmnt LRGIRE includ: sparea amplasamentului realizarea icu terasamentele conform desenelor. M, CU executie dinhidroizolaiilor, de pode i a umpluturii sarcini. In pre se Caietul deelemente prefabricate; i fundaiei; racordareala montare(buc) drenului desenelor. Se pltete DE terasamentele conform demolri; procurare cadrelor prefabricate; racordarea bucata NLIMEA cu 4.84 M EXISTENTE demolri; din spatele PODETE AMENAJARI sparea nhidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; pentru eliberarea drenului i a umpluturii de pmnt In pre se nla bucata (buc) de pode realizarea fundaie; Se pltete la bucata (buc) de pode desenelor. betoane includ: racordarea fundaie; Se pltete cadrelor prefabricate; betoane DALATE LA DRUMURI LATERALEi fundaiei; din spatele icu terasamentele conform PODETE pentru eliberarea amplasamentului sparea demolri;includ:se vor elemente prefabricate; L=0,50M, de montare executa in conformitate In preoperatiile procurare icu terasamentele conform desenelor.detaliile montare Toate se n fundaie; elemente prefabricate; cu In pre se includ: betoane procurare hidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de pmnt B=9,00M DALATE demolri; racordareahidroizolaiilor, aamplasamentului i fundaiei; realizarea PODETEdin CaietulLA DRUMURI LATERALE L=0,50M, sparea i montare elemente prefabricate; realizarea beton in coronamente, inclusiv transportul acestuia executie pentru eliberarea drenului i a umpluturii de pmnt procurare cadrelor de sarcini.de pode Se pltete la metru prefabricate; liniar (m) demolare fundaie; din spatele cadrelorLA DRUMURI LATERALE L=0,50M, B=4,00M DALATE prefabricate; betoane n din spatele hidroizolaiilor, a drenului i a umpluturii de pmnt PODETE in depozit;includ: demolri; icu terasamentele conform desenelor. realizarea In pre se nla montare elemente prefabricate; procurare cu terasamentele racordarea fundaie; Se pltete armatura, cofraj; de pode desenelor. racordarea metru liniar (m) D=0.30M B=9,00M pentru eliberarea amplasamentului i pentru fundaie; betoane TUBULARE PAFSIN conform a LA INTRARI IN CURTI din spatele hidroizolaiilor, a drenului i umpluturii de pmnt PODETE includ: sptura procurare cadrelor prefabricate;prefabricate; In pre se sau preparare beton, inclusiv transportul realizarea icu terasamentele pode desenelor. acestuia la Se pltete la montare(buc) de conform inclusiv transportul procurare procurare cadrelor prefabricate; racordarea bucata elemente L=3.00 M sau prepararea si dale prefabricate din spatele hidroizolaiilor, a drenului i M,umpluturii de pmnt PODETE TUBULARE pe loc betonului, a L=3.00 M LA - realizarea infrastructuri procurarea turnate PAFSIN D=0.40 In pre sela loculin opera; (m) de pode includ: locul de punere terasamenteleopera; desenelor. Se pltete la metrupunere in conform acestuia INcadrelor liniar amplasamentului i pentru fundaie; racordarea CURTI prefabricate; cu INTRARI TUBULARE pe loc si dale prefabricate M LA din spatelepentrude cofraje, PODETE armaturi, - spturainclud: eliberarea turnare beton; L=3.00 infrastructuri turnate fundaie; montare betonului n PAFSIN D=0.50 M, In pre se la metru liniar (m) de pode inclusiv transportul turnarea sau prepararea betonului, desenelor. Se pltete cu terasamentele conform procurarea CURTI racordarea INTRARI TUBULARE PAFSIN D=0.60 M, L=3.00 M LA spturaINsau procurare mortar de ciment; i pentru fundaie; preparare PODETE includ: eliberarea amplasamentului si introducerea sptura pentru eliberarea procurarea, transportul i montarea elementelor prefabricate, In pre se locul prepararea amplasamentului acestuia lapentrude punere inbetonului, inclusiv transportul Se pltete rostuire liniar (m) opera; de pode procurarea sau tencuire INla metru zone degradate; CURTI D=0,50M , INTRARI TUBULARE terasamentele. tubului; betonului inclusiv racordrile n fundaie; PODETE si CURTIcu LA INTRARI IN sptura amplasamentului turnarea includ: de cu terasamentele conform si introducerea In pre selapentru eliberareain opera; acestuia locul refacere racordari punere manipularea tuburilor pana la locul desenelor. Se pltete latransportul si(m) de pode metru liniar procurarea, transportul i B=3.00M TUBULARE LA INTRARI IN CURTI D=0,50M , tubului; procurarea, PODETE betonului n fundaie; spturainclud:distanta demontarea elementelor prefabricate, amplasamentului si introducerea turnarea pe o In pre se pentru eliberarea maxim 30 m; de montaj, latransportul si(m) de pode tuburilor pana la locul Se pltete metru liniar procurarea, transportul i manipularea inclusiv racordrile cu terasamentele.elementelor prefabricate, B=9.00M pentru eliberarea amplasamentului si introducerea tubului; TUBULARE nisipmontarea CURTI D=0,60M , sptura patului procurarea, PODETE includ: de LA INTRARI IN de pregatireape o distanta de si a pantei m; scurgere; In montaj, depre se latransportul si manipularea tuburilor pana la locul maxim Se pltete bucata procurarea, curatarea si asezarea 30 inclusiv racordrile cu(buc) de pode CURTI mal; B=3.00M TUBULARE terasamentele. tubului; verificarea,patului de nisip amplasamentului D=0,50M , PODETE includ: eliberareasi a pantei de scurgere; LA INTRARI tubului IN sptura pregatireape o distanta de maxim 30 m; pe si introducerea In pre se pentru de montaj, latransportul si(m)si imbinarea tuburilor; Se pltete in metrualinierea de pode tuburilor pana la locul procurarea, sant, liniarasezarea tubului coborarea curatarea INTRARI IN CURTI pe mal; M, B=3.00 M B=3.00M pentru eliberarea amplasamentului si introducerea tubului; DALATE LA nisipmanipularea scurgere; verificarea, PODEE patului de si spturainclud:distanta de si a pantei m; L=0,50 In montaj, la bucata (buc) manipularea tuburilor depre se petransportul a pantei de scurgere; pana la locul maxim 30 pregatirea la bucata (buc) de pode de tuburilor; Se pltete in o verificarea linearitatii si si de pode CURTI mal; coborarea Se pltete sant, aliniereaamplasamentului si introducerea tubului; TUBULARE nisip sisi imbinarea pe D=0.75 procurarea, curatareade pamant. tubuluiscurgere; M, si PODETE includ: eliberarea a pantei de LA asezarea sptura pentru verificarea,patului de si aINTRARI 30 m; pregatireape o distanta de maxim IN In pre se linearitatii depre se includ: realizarea umpluturii si pantei de scurgere; pana la locul In montaj, procurarea, curatarea si manipularea tuburilor verificarea intransportul asezarea tubuluituburilor; sant, alinierea imbinarea pe B=3.00 M TUBULARE D=2000 MM tubului; coborarea umpluturii de pamant. PODETE pentru eliberareasisi dale prefabricate introducerea sptura pantei verificarea,la bucata (buc)pantei de scurgere;mal; - realizareapetransportul a manipularea tuburilor pana la locul infrastructuri turnate nisip amplasamentului si de montaj, patului de pe de de pode m; tuburilor; pregatirea la metrualinierea ia imbinarea scurgere; verificarea linearitatii si locmaxim 30 de Se pltete in o distanta si(m)si pode procurarea, coborarea curatareaD=1500mm tubului pe mal; Se pltete sant, liniarasezarea de tubului; TUBULARE nisip si a pantei de scurgere; verificarea,patului de de pamant. si PODETE pentru eliberarea amplasamentului i pentru fundaie; spturainclud:distanta de maxim 30 m; realizareape o In pre se umpluturii si a pantei de scurgere; pana la locul depre se includ: pregatirea latransportul si(m)si imbinarea tuburilor; In montaj, in metrualinierea betonului, inclusiv transportul verificarea linearitatii si asezarea tubului pe mal; coborarea sant, liniar manipularea tuburilor Se pltete curatarea de procurarea procurarea,sau preparareasi a pantei de scurgere; sptura APLICAT PE pamant.pode GEOGRIL pentru eliberarea maxim 30 m; verificarea,patului de deSUPORT GEOTEXTIL FOARTE realizarea linearitatii nisip amplasamentului si introducerea sptura depre selapentrude punere insi imbinarea tuburilor; pregatireape o distanta a pantei de scurgere; si introducerea In montaj, umpluturii si de amplasamentului acestuia includ: eliberarea BITUMtubului pe mal; verificarealocul coborarea in sant, alinierea opera;AVND REZISTENA LA tubului; IMPREGNAT asezarea SUBIRE curatareanisip verificarea,patului de deCUsi a pantei de scurgere; si pamant. tubului; betonului n fundaie; realizarea umpluturii si a pantei de scurgere; si introducerea sptura pentru eliberarea amplasamentului turnarea linearitatii pregatirea intransportul si PE AMBELE tuburilor pana la locul procurarea, sant, KN/M TRACIUNE curatarea si -GEOTEXTIL tuburilor pana la locul verificarea SEPARATIE si manipularea RNTINDERE=20...50 coborarea DE 50 alinierea si imbinarea tuburilor;I procurarea, transportul asezarea tubului pe mal; STRAT DE transportul i manipularea DIRECIIprefabricate, verificarea, tubului; elementelor realizareape o distanta a pantei deMINIM DE 100OC umpluturii de pamant. de montaj, pe o distanta demontareascurgere; REZISTENT LA TEMPERATURA 30 m; procurarea, sant, alinierea si imbinarea tuburilor; si de montaj, intransportul demanipularea tuburilor pana la locul maxim KN/M, G=400...600G/M2si maxim 30 m; verificarea linearitatii terasamentele. coborarea procurarea, inclusiv racordrile cu de pamant. nde scurgere; pregatirea umpluturii si a panteipus scurgere; n oper patului de nisip(m2) pantei operpus si a de geotextil Se pltete la metru ptrat (m2) pantei de scurgere; realizarea linearitatii pregatirea Se montaj, pe o distanta de maxim 30 verificarea la metru ptrat si a de m; de pltete patului de nisip verificarea, curatareade pamant. tubului pe mal; In pre se includ: In pre se includ: de si asezarea tubului pe mal; realizarea umpluturii nisip si a pantei de scurgere; verificarea,patului alinierea si imbinarea tuburilor; pregatirea curatarea si asezarea procurareain sant, alinierea si imbinarea tuburilor; de punere coborarea in sant, procurarea geogrilului; inclusiv tubului pe mal; coborarea linearitatii si a pantei transportul la locul verificarea, geotextilului asezarea curatarea si pierderile tehnologice; a pantei de scurgere; verificarea in sant, alinierea si imbinarea tuburilor; in opera; verificarea umpluturii de pamant.de scurgere; coborarea linearitatii si realizarea i montarea acestuia transportul terenului(curatirea si pe amplasament, inclusiv realizarea umpluturii dea pantei nivelarea); pregatirea linearitatii si pamant.de scurgere; verificarea cheltuieli pentru determinarea tipului de material adecvat, punerea inumpluturii de pamant. realizarea opera a geotextilului; urmnd a fipunerii inde ctre consultant. controlul aprobat opera a geotextilului; 105

buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc m m buc m m m m m buc m buc buc buc m m m2 m2

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5C24B 5C25A 5C25C1 5C25C2 5C25C3 5C26A 5C26B 5C26C 5C26D 5C26E 5C26F 5C28 5C2A 5C2B 5C30 5C3A 5C3B 5C4A 5C4B 5C5A 5C5B 5C6 5C9A 5C9B 5C9B1 5C9C 5D1 5D1A 5D10A 5D10B 5D11A 5D11B 5D12 5D13 5D14 5D15 5D2 5D3 5D4 5D5A 5D6 5D6A 5D7 5D8 5D9A 5D9B 5D9C 5D9C1 5D9D

db final_Descrieri pret

m2 STRAT DE SEPARATIE -GEOTEXTIL RNTINDERE=5...10 KN/M, G=150...200G/M2 Se pltete la metru ptrat (m2) de geotextil pus n oper m2 LUCRARI includ: In pre se DE INTRETINERE CURENTA PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILORA PUNCTELOR DE locul de punere km SEMNALIZARE RUTIER LUCRU procurarea geotextilului inclusiv transportul la PENTRU in opera; ASIGURAREA CONTINUITII CIRCULAIEI I SEMNALIZARE SI MARCAJE DUPA TERMINAREA km EVITAREA terenului(curatirea si CIRCULAIE I DE MUNC echiv. pregatirea ACCIDENTELOR DEnivelarea); LUCRARILOR m2 MARCAJE RUTIERE DIVERSE PE pltete EXECUIEI LUCRRILOR TIMPUL opera a geotextilului; punerea inpe kilometru echivalent (km echiv) de drum Se pltete la metru patrat (m2) de marcaj executat Se plateste CABLURILOR ELECTRICE AERIENE m MUTAREA la km in opera a geotextilului; Se de controlul punerii din:drum semnalizat Lucrrile constau din: Lucrrile constau Se asigurarea panourilor pentru semnalizareasau protejate pltetetehnologice; de instalaii mutateAERIENE pe metru (m) In pre se include: pierderile m PROTEJAREA CABLURILOR ELECTRICE premarcajelor; A) - semnalizarea rutiercarosabile sizi i pe timp rutier: curatirea suprafetei trasarea Lucrrile constau din:iexecuta in stalpilor, a panourilor procurarea, livrarea (m) timp de conformitatede noapte, Toate operatiile CONDUCTELOR DE GAZ sau protejate se vor Se pltete pe metru pe de instalaii mutate microbile atat n procurarea, livrarea i montarea de vopsele i cu specificatiile m PROTEJAREA - descoperirea i identificarea instalaiilor existente; dirijarea aplicarea inclusiv personalul necesar pentrugeotextilului. tehnice din pe metru (m) dispozitivelor de fixare necesare ale Lucrrile constaupermanenteinstalaii mutate sau protejate din: reflectorizante, inclusiv sarcini cat isupravegherea i Se pltete Caietul de a de SUBTERANE PENTRU cazul marcajelor MONTAREAproiectului de mutare ial celor provizorii. elaborarea CABLURILORexistenteprotejare a instalaiilor; n circulaiei. descoperireamarcajelor rutiere va acoperiau fostoperaiunile de m pentru aferent i identificarea instalaiilor existente; care toate deteriorate Lucrrile constaupanourilor pentru lucrrile aferente mutrii i Preul refacerea din: TELECOMUNICATII de mutare i protejare a instalaiilor; obinerea avizelor necesare SUBTERANE PENTRU m PROTEJAREAilucrrilor; elaborarea proiectului timpul execuiei CABLURILORinstalaiilor existente; descoperirea metru manipulare a materialelor protejate identificarea fabricaie, transport i(m) de instalaii mutate sauaferente, Se plteteavizelor necesare pentru lucrrile aferente pe protejrii instalaiilor; de semnalizare suplimentare nmutrii i TELECOMUNICATII obinerea demontare montareadeproiectului de mutareDEprotejare a instalaiilor; vederea m PROTEJAREApanouri a panourilori APA CONDUCTELOR de semnalizare pe perioada precum i mutrilor i protejrilor de instalaii, precum i Lucrrile instalaiilor; elaborareape metru (m) de instalaii mutatela noile condiii execuiaconstau din: Se plteteavizelor necesareinstalaiilucrrile sau protejate protejrii sistemului (m) de pentru mutate aferente mutrii i adaptriimarcajelor. de semnalizare existent sau protejate Se pltete pe i identificarea instalaiilor BETON 40X40X5,5CM m2 metru obinerea DALE PREFABRICATE specializat pe aplicrii DINde servicii de consultanDIN existente; durata PAVAJ constau din: descoperirea asigurareamutrilor i protejrilor Lucrrile instalaiilor; lucrrilor; de instalaii, precum i execuiade execuia generate constau din: Lucrrile la metru protejrii lucrrilor. ptrat mutare ipavaj Se pltete proiectului de (m2) ARMAT, AMPLASAT PE elaborarea DIN BETON consultanprotejare a instalaiilor; execuiei de marcajelor rutiere:de specializat pe durata PARAPETE i identificarea instalaiilor existente; m descoperirea servicii protejrilor asigurareamutrilor i de SLAB de instalaii, precum i B) pre se includ: identificarea instalaiilor existente; execuia avizelorse vor executa n conformitate cu cerinele i In asigurarea descoperirea i necesare pentru lucrrile aferente mutrii Toate operaiunile RAMBLEE proiectului de obinerea delivrarea de consultanvopsele i instalaiilor; elaborarea proiectului aplicarea i specializat pe durata execuiei lucrrilor. i de mutarede protejare amicrobile atat n PARAPETE DIN BETONi mutare i protejare a instalaiilor; SLAB ARMAT, AMPLASAT PE m elaborarea servicii asigurarea agregatelor cimentului; procurarea, protejrii instalaiilor; Inginerului. avizelorse vor executai al celor provizorii. mutrii i buc procurareaSPRIJIN Toate marcajelor permanente pentru conformitate cu cerinele i ZIDURI DE avizelor necesare pentru lucrrile aferente mutrii cazul operaiunile necesare cat CAII inclusiv obinereamutrilor obinerea execuiei lucrrilor. i protejrilor de lucrrile precum PLASA DE PROTECTIE IN ZONAn instalaii,aferente i confecionarea sau procurarea dalelor, FERATEtransporturile execuia protejrii instalaiilor; Inginerului. HALF-HEAVY WITH SIMPLE STRIP, cu cerinele HANDRAIL marcajelor executa n ON Preul operaiunile se vor rutiere va acoperi toate operaiunile de protejrii instalaiilor; de consultanconformitate pe durata Toate aferent servicii ELECTRIFICATEPANOURI DE ELEMENTE PREFABRICATE aferente; mutrilor i protejrilor de instalaii, precum i asigurarea de specializat PARAPETE DIN m execuia mutrilor i protejrilor de materialelor aferente, RETAINING WALLS fabricaie, trotuarului; manipulare a instalaii, precum i transport execuialucrrilor. i Inginerului. SI DOUA LISE LA PANOU), AMPLASAT PE trasarea execuiei de servicii de consultan specializat pe durata (UN STALP asigurareade montaredepanourilor despecializat pe durata PARAPETE DIN PANOURI DE ELEMENTE PREFABRICATE m precum i de servicii a consultan semnalizare pe perioada asigurarea patului; vor executa n conformitate cu cerinele pregtirea Toate operaiunile se LISE LA PANOU), AMPLASAT PE RAMBLEE SI DOUA execuiei lucrrilor. SEMIGREU CU LISA SIMPLA, (UN STALP aplicrii marcajelor. de nisip; execuiei lucrrilor. m PARAPET METALIC aternerea stratului Inginerului. SPRIJIN vor executa n conformitate cu cerinele Toate operaiunile se vor executa n conformitate cu cerinele ZIDURI DE PE RAMBLEU Toate operaiunile se rosturilor cu mortar de SIMPLA, AMPLASAT aezarea METALIC SEMIGREU CU LISA ciment, inclusiv m PARAPET plcilor i Inginerului. la metru liniar (m) de parapet Inginerului. mortarului. Se pltete PE ZIDURI preparareaMETALIC CUDE SPRIJIN AMPLASAT m PARAPETinclud: LISA COMPUSA (GREU) AMPLASAT In pre se la metru liniar (m) de parapet Se pltete PE RAMBLEE m PARAPETlucrrii; CU COMPUSA trasarea includ: In pre se METALICliniarLISAde parapet (GREU) AMPLASAT Se pltete DE SPRIJIN (m)sparte i panourilor de cofraj; PE ZIDURIMETALIC pietrei procurareala metru CU LISA DUBLA (FOARTE GREU) vopselei, m PARAPETlucrrii; trasarea includ: In pre se la metru liniar (m) destlplor i lisei metalice; Se pltete sau procurarea PE ZIDURI DE SPRIJIN panourilor de cofraj; AMPLASAT DIN confecionarea parapet procurarea m PARAPETE vopselei, pietrei sparte JERSEY BETON TIP NEW i trasarea includ: prepararea betonului; In pre se lucrrii;confecionarea stlpilor i lisei metalice; procurareala metru liniar (m) de parapet Se pltete la metru liniar (m)sparte i panourilor de cofraj; procurarea sau Se pltete vopselei, pietrei de parapet procurarea sau metalice pentru asamblarea parapetului, m ECRAN ANTIORBIRE trasarea includ: prepararea betonului; pieselor In pre se lucrrii; uzinarea includ: confecionarea stlpilor i lisei metalice; sau In pre se procurareala metru liniar (m)sparte i panourilor de cofraj; Se pltete vopselei, pietrei de procurarea sau metalice pentru asamblarea parapetului, procurarea inclusiv transporturile aferente. ecran m2 PANOU FONOIZOLANT uzinarea lucrrii;prepararea betonului; trasarea pieselor trasarean teren confecionarea stlpilor i lisei metalice; sau In pre se lucrrii; procurareala metru patrat (m2) dede Execuia includ: a lucrrii const din: cofraj; Se pltete vopselei aferente. procurarea sau preparareapentru panou procurarea sau metalice betonului; inclusiv transporturile i DE PARAPET TIP "L" parapetului, m2 FUNDATIE ADANCITA panourilor asamblarea uzinarea gropilor de fundaie pentru stlpi i blocurile de pieselor - procurarea sau confecionarea stlpilor i lisei metalice; procurarea, transportul si manipularea procurarea sau sparean teren prepararea betonului; materialelor; In pre se includ: a lucrrii(m)ade parapet procurarea oelului aferente. vopselei; Execuia la metru beton const din: Se pltete ecranuluiliniarIMBRACAMINTI ASFALTICE procurarea LOCALE LA ipentru asamblarea parapetului, inclusiv transporturile si a pieselor de asamblare. m2 REPARATII transportul si - uzinarea pieselor metalicemanipularea materialelor; montarea procurarea sau prepararea betonului; ancoraj; gropilor de fundaie pentru stlpi i blocurile de - sparea includ: executarea spturii pentru substratul de fundaie; In pre sen teren a lucrrii (m2) procurarea, metru patratconst din: Execuia la transportul pmntului n depozit; Se pltete panoului si aFISURI de asamblare. inclusiv transporturile aferente. IMBRAC.DIN BETON m2 REPARATII MANUALE pieselor evacuarea i - uzinarea lucrrii; metalice pentru asamblarea parapetului, montarea ancoraj; gropilor de fundaie pentru stlpi i blocurile de evacuarea i transportul trasarea pieselor sparean teren a lucrriipmntului; In pre se i la metru patratconst fundaie; Execuia includ: Se pltete MANUALA SANTURI din:ninclusiv transportul pana cofrarea sau prepararea(m2) inclusiv transporturile betonului n DE depozit; m CURATIRE turnarea aferente. evacuarea i transportul pmntului PAMANT betonului, aternerea balastului pentru fundaie; ancoraj; marginii n forme geometrice regulate; - procurarea tierea In loculsen stlpilor;lucrrii const din: montareapunereain (m) de sant fundaie; i blocurile de Execuia includ: Sepre deiteren pltete i metru fundaie n sparea gropilor de opera; pentru stlpi cofrarea la montareaSANTURI PEREATE turnarea betonului ladecaparea i transportuldegradate; m CURATIRE suprafaelor pmntului evacuarea MANUALA armturii; i n depozit; - fasonareagropilor cu piatr spart compactarea ei; ancoraj; marginii n forme geometrice regulate; - montarea lisei si fundaie a elementelor de prindere,inclusiv tierea umplerea stlpilor;stalpilor si pentru blocurile de ancoraj; In pre se icofrajului metalic mobil; sparea gropilor de(m) de sant fundaie; - cofrarea includ: procurarea turnarea Se pltete MANUALA RIGOLE montarea la metru betonului n - montareasuprafeelor decapate;pe stlpi; curirea i transportuldegradate; n depozit; m CURATIRElisei i asamblarea ei DE PAMANT - umplereasanturilor; piatrmontare; compactarea ei; decaparea suprafaelor evacuarea i transportul pmntului n depozit; evacuareastlpilor;cu cu pmntului inclusiv prepararea lui; transportulila metru (m)de rigola i la In pre se includ: si montarea spart turnarea gropilor locul de cofrajului vibrarea curatirea parapetuluibetonului; tiat, si pieselor metalice - montareasuprafeelor decapate; amorsareaMANUALA RIGOLE PEREATE suprafeei bitum Se pltetepana si montarea cofrajului si pieselor metalice - confectionarea curirea vopsirea lisei i asamblarea ei pe stlpi; metalic. m CURATIRE si decolmatari;i a vopselei; desfundari mortarului asfaltic; confectionarea ntrirea betonului; compactarea ei; procurarea oelului beton curatirea santurilor; montareapn la cu piatr spart i - protecia includ: procurarea suprafeei desarcini In pre fundatii; pentru fundatii; Caietulcu bitum tiat, inclusiv prepararea lui; - umplerea sau amorsareaMANUALA PODETE Prin proiectgropilor Se pltete la metru (m)de , rigola speciale pentru se parapetului metalic. ei pe stlpi; fundaie; evacuarealiseivopsireaasfaltic; pereata se vor preciza materialului parapetului. refacerea rosturilor rezultat. m2 CURATIRE si decolmatari inclusiv desfundari spturii pentru substratul de vopsirea betonului nale parapetelor, elementele geometrice - executarea mortaruluifundaie; transportul curatirea decofrarea i i asamblarea - montareaamplasarepatrat (m2) de pode procurarea i transportul asfaltic; zonele se betonului n fundaie; In pre de rigolei; turnarea includ: Se pltete si metru vopsirea cumortarului LA pmntului; degradate la mortar; turnarea parapetului metalic. m CORONAMENTE NOI asfaltic; - evacuareastlpilor; descrcarea iinclusiv ale mixturii; EXISTENTE ntindereaPODETE decolmatari; subansamblelor, montarearigolei; - desfundari si ancorarea in fundatii a stlpilordetaliile de uzinare transportul balastului mortarului ale parapetului, curatirea materialului montarea sau Caietul de sarcini speciale se metalici; In pre se includ: aternereacu metrupe pentru fundaie; Princonfectiei metalice si rezultat. pe stlpi; inglobate in beton. proiect materialului rezultat. PODETE Se pltete la i ntinderea ,mixturii;reparate i compactarea - evacuarealisei i asamblarea de coronament vor preciza presrare si decolmatari(m) ei metalice EXISTENTE nisip liniarpieselor refacerea rosturilor suprafeele montarea lisei i asamblarea ei pe stlpi; m2 REPARATII si decolmatari; inclusiv - evacuarea i montarea armturii; descrcarea ale fasonarea montarea desfundari desfundari CORONAMENTE LA zonele de parapetuluiale parapetelor, In pre se amplasare patrat (m2) de coronament mixturii; includ: SUPRAANALTAREpemetalic. Se pltete cofrajului metalic mobil;reparate i compactarea - vopsirea parapetului metalic. presrare cu metru suprafeele la materialului in zona,inclusiv ZIDURI DE SPRIJIN m2 nisip degradate cu mortar;CORONAMENTE LA nivelarea sau vopsirea geometrice ale parapetului, inclusiv ale montarea coronamentului existent; de la o degradare la elementele sau Caietul de sarcini speciale se vor preciza demolarea materialului rezultat. - indepartarea transportul mixturii altor materiale Prin proiect la metru i ade sarcini speciale se vor preciza In pre se i vibrareapatrat (m2) de coronament mixturii; includ: evacuarea lui. Prin proiect sau Caietul CRAPATURIale confectiei metalice si Se pltete depozitarea materialului demolat din IMBRACAMINTI turnarea MANUALE de uzinare INzona;. betonului; m REPARATII mixturii materialelor, inclusiv transportul lor la la subansamblelor, detaliilealtor materiale de la o degradare locul indepartarea alta; de amplasarei a parapetelor, zonele se includ: ale parapetelor, protecia pn la ntrirea - procurarea tuturor transportul zonele de amplasare ale betonului;locul de depozitare al In pre metalice inglobate in beton, muncitori de la o procurare si montare ancore din de beton; ASFALTICE opera; pieselor in utilajelor i ale parapetului, inclusiv ale - transportul ROSTURIechipelor m COLMATARI SI CRAPATURI LA elementelecoronament existent peotel cm; IMBRACAMINTI de punere geometrice ale parapetului, inclusiv ale alta; elementele geometrice parapetului. spargere lamontare si demontare 10 pamantului. suprafeteii echipelor de ale confectieila o decofrarea utilajelor in de uzinare muncitori de metalice si degradare i vopsirea vederea executarii reparatiilor; cofrag; DIN BETON DE detaliile demolat din confectiei subansamblelor, CIMENT de uzinare alezona;. DE CIMENT pregatirea DALE DETERIORATE DIN BETON metalice si - procurare,parapetului; transportul alta.detaliile m2 REFACERI subansamblelor, procurare si materialului - indepartareamontare armaturi; montarea indepartarea metru liniar (m)zona, inclusiv aplanarea sau Se pltete la metru patrat in din otel pieselor metalice inglobatein beton. locul de depozitare al procurare si montare ancorebeton, beton; degradare la alta.inglobate (m2)in conformitate cu detaliile din materialului Se pltete BURDUSIRI, FAGASE, VALURIRI pieselor metalice procurare si turnare betonin Toate operatiile se vor executa m2 REPARATIIla pre se includ: conform detalii In pre se includ: depozitarea montare si demontare cofrag; de executie. In pltete la metru patrat (m2) pamantului. lui; procurare, proiect. Se DEMOLARE SANTURI la coronamente. m scoaterea sireparatiilor PEREATEpneumatic; degradat si a - executareabetonului cu crapaturi a masticului spargerea montare armaturi; procurare din rosturi si ciocanul In pre se includ: murdariei; si SANTURIreparate. verificarea blocurilor beton conformmolozuluiEXISTENTE m3 DEMOLARE RIGOLE detalii de executie. - dislocarea turnare strngerea PAVATE n procurare suprafeteii SI geometrice regulate; grmezi; - evacuarea si transportul materialului degradat; tierea marginii n formeauto i transportul n depozit; Se pltete suprafaelor (m3) de metru cub - ncrcarealaRIGOLE PEREATE sant demolat m DEMOLAREmolozului n degradate; - curatirea , amorsarea rosturilor si crapaturilor; decaparea fundaie In pret se include: dedecapate; - reprofilare balast; - prepararea si punerea in opera a masticului bituminos; curirea suprafeelor m DEMOLAREsanturilor si a rigolelor; SI demolareastratREFACERE BORDURI LA TROTUARE - aternere suprafeei cu Kraft; tiat, inclusiv prepararea lui; de - verificarea la metruhrtie (m) amorsarea Se pltete suprafetei la gropile de descarcare, indicate prin liniar bitum m2 DEMONTARE SI sau reparate. procurare molozului agregate, materiale i preparare beton - transportulbeton REFACERE TROTUARE DIN BETON - procurarea mixturii asfaltice; In pre se includ: ASFALTICsarcini; Caietul BcR4,5;de - 3 cm DEMOLARE bordurilor, curarea, sortarea i depozitarea SI REFACERE TROTUARE DIN BETON DE m2 - transportul mixturii asfaltice; Se pltete beton C6/7,5 pentru fixare longrine; (m2) desfacerea pregatirea terenului pentru executarea drenului. - curatirea silaSI REFACERE TROTUARE DIN DALE DE procurare metru patrat mixturii; CIMENT - descrcarea i m2 DEMOLARE alturi; se includ: ntinderea In pre - transport beton; pe suprafeele reparate i compactarea - presrare cu nisip BETON ndeprtarea i depozitarea alturi a materialului inutilizabil DESFACEREA SI REFACEREA PAVAJELOR DIN CALUPURI - desfacerea trotuarului pe zonelefixarea la cot a longrinelor; - executarea benzilor patrat (m2) degradate, curirea, sortarea m2 mixturii; Se pltete la metru de beton i ncrcarea i transportul n afara zonei de lucru; DE BETON i alturi; iaternerea TROTUARE EXISTENTE DIN BETON ASFALTIC depozitarea DEMOLAREmixturii i a altorbetonului; de la o degradare la - transportul compactarea materiale - spturinclud: realizarea(m2) In pre se pentrudepozitarea materialului decapat ncrcarea m2 Se pltete la rosturilor; - ndeprtarea metru patrat fundaiei la cota prescris; i Se pltete la metru patrat (m2) - amenajareatrotuarului, curirea, sortarea i depozitarea alta; se includ: - desfacerea n afara zonei de lucru; fundaie borduri; In transportul iprocurare i transport beton pentru In pre se includ: pre - protejarea betonului i echipelor de muncitori de la o printr-un transportul utilajelor proaspt mpotriva deshidratrii alturi; - turnarea betonului n pecurirea, sortarea i depozitarea desfacerea trotuarului ap. - refacerea trotuarului fundaia bordurii; desfacerea alta; strat de nisip trotuarului,sizonele degradate; i stropiri degradare materiale icu curatira zonei; - procurarela suprafetei; prepararea mortarului pentru rosturire; alturi; - ndeprtarea i depozitarea alturi a materialului inutilizabil amorsarea i depozitarea materialului decapat ncrcarea ndeprtarea - semnalizri necesare pe timpul execuiei.lucru; inutilizabil de ncrcarea bordurilor recuperate ia betonului lor cu mortar transportul afara zonei de ndeprtarea i depozitarea alturi materialului - aezarea i n depozit. n asternera rosturirea asfaltic; iprocurarea, transportul si fundaiei la cota prescris; de transportul 106 Toate lucrarile se realizarea in conformitate cu detaliile - sptur pentru vor executa ciment.

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

5D9E 6A1 6A10 6A11 6A12 6A12A 6A12B 6A12C 6A12D 6A13A 6A13B 6A13C 6A13D 6A13E 6A13F 6A13G 6A13H 6A13I 6A13J 6A13K 6A13L 6A13M 6A13N 6A13O 6A13P 6A13R 6A13S 6A14A 6A14B 6A14C 6A14D 6A16 6A16A 6A17 6A18 6A19 6A2 6A3 6A4 6A4A 6A4B 6A4C 6A4D 6A4E 6A4F 6A5 6A5A 6A5B 6A6 6A6A

db final_Descrieri pret

DEMOLARE TROTUARE DIN BETON DE CIMENT CURATIREA TERENULUI Se masoara la metru patrat (m2) de suprafata curatata SCARIFICAREA MECANICA A TERENULUI In pret se includ: Se pltete la metru patratSTRATULUI VEGETAL SAPATURAterenului de A (m2) de suprafata scarificata degajarea MANUALA frunze i crengi; In pre se includ: Se pltete la metru cub (m3) de pmnt spat SAPATURA MECANICA doua directii perpendiculare; decaparea suprafeei peCU BULDOZERUL PENTRU 5 cm; scarificarea terenului de vegetaie pe o adncime de In pre se includ: DECAPAREA STRATULUI zon i resturilor PENTRU sau de evacuarearadacinilor si dinVEGETAL SAPATURA materialelor adunarea transportul lor la groapa scoaterea MECANICA CU BULDOZERUL de cioate sparea stratului vegetal i de sapatura speciale si a Detaliilor Se pltete stabilit prin Caietul de sarcini cub descrcaretransportul lor.(m3) DECAPAREA metrucu buldozerul pentru decaparea stratului radacini si la STRATULUI VEGETAL, TEREN USOR Sapatura mecanica transportul pmntului pentru depozitarea provizorie sau In pre se includ: Caietul (m3) de sapatura se va stabili de executie.lasau Se pltete metru cub de sarcini speciale Prin proiect vegetal, teren mediu a buldozerul pentru decaparea stratului definitiv. mecanica cu stratului vegetal pana la adancimea de Sapatura mecanica sparea includ: In pre se la scarificare si locul de depozitare i: adancimea de metru cub (m3)preul va cuprindea eventualelor Se cm si teren tare materialului pmnt spat In cazul depozitrii provizorii, de sapat la 10 m distanta; vegetal, mecanica a buldozerul pentru decaparea stratului 50 pltete Sapaturaimpingereacu stratului vegetal pana la adancimea de sparea includ: resturi si deseuri. In pre se mecanica cheltuielile la metru cubpentrude pmntintermediar; sau Se cm si teren foarte tare (m3) depozitarea provizorie spat transportul cu amenajarea depozitului la 10 m distanta; vegetal, impingerea materialului spatii limitate avand adancimea 50 pltete pmntului depozit; Sapatura includ: sparea manuala de pamant in sapat pana la adancimea de a stratului vegetal figurarea pmntului n In pre se mecanica cubpentrude pmnt spat definitiv. la metru Se cm si impingerea materialului sapat la 10 m distanta; pltete transportul pmntului (m3) depozitarea provizorie sau de la 0,00-2,00 m, cu taluzi in i dezafectarea ,lui la 50cazul depozitriivegetal acces spatii limitate avand adancimea amenajarea drumului de inclinat, fara sprijiniri in teren Sapatura includ: sparea stratului provizorii, In pre se manuala de pamantpreul va cuprinde i: definitiv. lucrrilor, mijlociu transportul pmntului pentru depozitarea provizorie sau terminarea cu amenajareainclinat, faraintermediar; teren tare de la 0,00-2,00 m, cu taluzidepozitului sprijiniri , in transportul cheltuielile pmntului pentru depozitarea provizorie sau Sapatura manuala vegetal(m3)in spatii limitate avand adancimea sparea In cazul depozitrii decub va cuprinde Se pentru depozitarea pamant de sapatura definitiv. stratului provizorii, preulva cuprinde: i: iar la 0,00-2,00 metru cubdepozit; sapatura definitiv Se masoara pmntului pentru de fara sprijiniri , in teren foarte masoara la m, definitiv. pmntului n (m3) depozitarea provizorie sau figurareamanuala cu taluz inclinat, depret se includ: de pamant inse transportul la metru cheltuielile cu amenajarea depozitului cuprinde i: Sapatura includ: spatii intermediar; In cazul depozitrii provizorii, preul va limitate avand adancimea nivelarea pmntului la loculpreuldezafectarea i: la In pret se cazul depozitrii provizorii, de depozitare; amenajarea drumuluin depozit;i fara sprijiniri ,lui teren foarte tare 2,00-4,00 m, cu de inclinat, va cuprinde in definitiv. pmntuluitaluzacces sa se execute sapatura; de la marcarea zonei undepamant in sa se executeavand adancimea cheltuielilezonei unde urmeaza Sapatura lucrrilor, de acces spatii limitate sapatura; figurareamanuala decub (m3) de sapatura amenajareala metru urmeaza i marcarea cu amenajarea depozitului intermediar; cheltuielile cu amenajarea depozitului cuprinde i: la terminarea drumului de acces i dezafectarea lui Se masoara aruncarea pamantului sapat direct pe mal In cazul depozitrii provizorii, preul va intermediar; sau prin saparea si drumuluin depozit; fara amenajarea m, tare 2,00-4,00lui la finalul inclinat, figurareamanuala cu taluz lucrrii. sapatsprijiniri , in teren foarte pmntului pamantului depret se depozitarea n dezafectarea direct figurareasilucrrilor, pamant inse va cuprinde:pe mal sau prin Sapatura includ: decubdepozit;spatii limitate avand adancimea iar la In pentru cu metru banchete, saparea aruncarea de (m3) isapatura depozitului intermediar; terminareapmntului definitivdecu depozitarea lui la mal la o Se masoara la Caietulbanchete, cu depozitarea lui pe aruncari succesive, pe de acces ispeciale se cheltuielile sauamenajareasarcinidepozitare; va,lui la mal la o amenajarea drumului la locul de dezafectarea indica tare proiectpmntuluitaluzacces sa dezafectarea lui pe foarte Prin 2,00-4,00 m, pe urmeaza aruncari succesive, amenajarea drumului definitiv spatii executeavand adancimea depret se manuala cu nde inclinat, fara sprijiniri in teren la nivelareainclud: undepamant inse va cuprinde:sapatura; marcarea se limitate figurarea Sapatura depozitarea marginea sapaturii; iar pentru stratului vegetal, locul desapatura In masoara la metru cubdepozit; depozitare intermediar sau distanta de zoneim de terminarea lucrrilor, de (m3) de Se grosimea silucrrilor, marginea sapaturii; distanta de 0.50 m de 0.50 de terminarea pmntuluitaluzacces i dezafectarea in teren prin tare 4,00-6,00 m, cu pamantului fara direct pe mal amenajarea drumului la locul desasapatsprijiniri ,lui la saufoarte depret se includ: undeperetilor sapaturii; la inclinat, saparea manuala de pamant inse va cuprinde:sapatura; nivelareatraseul pentru transportul se executeavand adancimea depozitare; marcarea siaruncareaperetilor sapaturii; zonei urmeaza spatii limitate Sapatura iar pentru depozitarea definitiv sesapatura In pentru definitiv, depozitareacub (m3) decupmntului. lui pe mal la o nivelarea si la lui la pe definitiv finisarea iar masoara finisarea banchete, va cuprinde: Se dezafectarea metru de acces i sapat direct pe mal sau prin aruncari succesive, finalulmaterialului rezultat; terminarea pmntului pamantului depozitarea tare 4,00-6,00transportul lucrrii. amenajarea drumului la locul desa se execute sapatura; saparea sizonei unde aruncarea si transportul depret se manuala cu taluz inclinat, fara sprijiniri , in teren foarte la incarcarealucrrilor, pamant despatii rezultat;va indica nivelarea pmntului la locul in depozitare; marcarea sau m de dematerialului limitate incarcarea0.50m, de marginea sapaturii; si Sapatura includ:Caietulurmeaza sespeciale se avand adancimea nivelareadepozitareacub (m3) In masoara metru banchete, cu depozitarea lui pe mal la o Prin proiect la lui la pe definitivdedepozitare; sarcini distanta de iar pentrudepozitare finalul acces isapatura Se dezafectarea aruncari depozitare la groapa de gunoi autorizata; taxa2,00-4,00 m, cu taluzacces i sapatsprijiniri , in teren foarte tare de succesive, la groapa de gunoi autorizata;mal sau prin amenajarea drumului de lucrrii. va cuprinde:pe drumului urmeaza saparea sizonei aruncarea pamantului se taxa depretde manualavegetal, loculsapaturii; direct avand inclinat, amenajarea finisarea pamant desa depozitare va indica grosimea stratuluiundemarginea de fara Sapatura includ:Caietulde (m3) spatii execute inguste marcarea pmntului peretilorin sapaturii; se intermediar sau nivelarea 0.50 m decublocul In laproiectsiprofilului proiectat; dedepozitare; sapatura; la o se sau lade la lucrrii.cu depozitarea lui pe mal Prin distanta de profilului proiectat; Se masoara aruncarea pamantului sapatura la lui finalul sarcini metru de dezafectarea lui la pe banchete, speciale aruncari succesive, finalulmaterialului rezultat; pe mal sau prin verificareadedrumului de lucrrii. tare verificareazonei 0.00-2.00m, cudesapat direct intermediar sau dezafectarea transportul acces sa depozitare sapatura; saparea stratuluiundeperetilor sapaturii; in teren mijlociu si si la vegetal, locul i se execute definitiv. si incarcarea adancimeasuprafetei urmeaza sprijiniri, amenajarea finisarea pamant in spatii inguste avand marcarea 0.50 m de marginea grosimea manuala dede de sarcini speciale se va indica nivelareainclud:Caietul teren. sapaturii; Sapatura curatirea suprafetei de de sarcini speciale se va indica In pret se la metru cub (m3 ) de sapatura Prin proiect sau Caietulbanchete, cu depozitarea lui pe mal la o distanta de sau curatirea la lui la pe teren. de sapatura Se masoara metru cub lucrrii. sapat direct pe Prin proiect aruncarea groapa de gunoi autorizata;mal sau prin aruncari succesive, finalul(m3) taxa Se masoara dezafectarea la 0.00-2.00m, sa se rezultat; intermediar sau saparea side definitiv.depozitare lapamant cude depozitare avandde adancimeasisi transportul executa conformin teren tare sarcini si Toate de stratuluiundeperetilorin de depozitare sapatura; marcarea finisarea pamantului urmeaza grosimea manualavegetal,materialului executeintermediar sau incarcareazoneimvegetal, loculsapaturii; Caietului de sarcini si Sapatura stratului se proiectat; sapaturii; Caietului adancimea Toate operatiunile se vor executa conform se In pretoperatiunile pemarginea sprijiniri, se grosimea includ:Caietulbanchete,spatii limitate va lui pe mal la o distanta de 0.50 devor locul gunoi autorizata; nivelareainclud: decub (m3)de cu depozitarea indica InDetaliilor de executie.pamantului speciale se la metru Prin proiect sau sarcini aruncari depozitare verificareade executie. dematerialului rezultat; pe mal sau prin Sepretde succesive, la groapa in teren foarte tare masoara profilului aincarcarea aruncarea urmeaza sa pmntului. saparea traseul cu peretilor sapaturii; definitiv. sizonei pentru transportul se execute sapatura; de la ataxa0.00-2.00m,undepamant in desapatura Detaliilor sisi transportul locul sa depozitare intermediar sau marcareasuprafetei sprijiniri, de sapat direct avand definitiv, manualavegetal, finisarea urmeaza curatireastratuluiundemarginea sapaturii; Sapaturasuccesive,dede teren. spatii execute sapatura; la o marcarea profilului proiectat; grosimea includ: m pe banchete, cu depozitarea lui pe mal distanta de 0.50 nivelarea zonei verificarea la metru cub (m3) de se inguste In pretde si aruncarea pamantului sapatura se aruncari depozitare la groapa de gunoi autorizata;mal sau prin taxa operatiunile se vor executa conformin teren mijlociu Se masoara si transportulpentru sprijiniri; direct pe de sarcini si nivelarea si materialelortransportul pmntului. incarcareade la pentru materialului rezultat; Toate adancimeasuprafetei pamant sapaturii; procurarea finisarea urmeaza definitiv, manuala dede teren.cu sapaturii; Caietului saparea traseulm proiectat;in sasapat Sapaturasuccesive, pemarginea sprijiniri, marcarea profilului se inguste sapatura; distanta de zonei 2.00-4.00m, despatii executeavand mal la o curatireainclud: undeperetilor decu depozitarea InDetaliilor 0.50 se aruncari de executie.banchete, gunoi autorizata; taxa de depozitare lala taluz cu sprijiniri, in terenlui pe sarcini si averificareade transportulpentru sprijiniri; Caietului de Sepretoperatiunile se cub executa conform masoara sapaturii groapa sapatura executarea la metru peretilor incarcarea si la 2.00-4.00m, vertical, rezultat; sprijinirea Toate adancimeasuprafetei vor (m3) sapaturii; tare procurarea materialelor materialului inguste nivelarea siprofilului pamant spatii inclusiv sapatura; finisarea marginea curatireamanuala dede teren. in sapaturii; Sapatura includ: m proiectat; sa se executeavand marcarea distanta de zonei unde groapa de verificareade executie.urmeaza gunoi autorizata; InDetaliilor si metru se malurilor; 0.50 incarcareade transportul executa conform Caietului de tare ataxa de depozitare lala taluz cusprijiniri; in teren foartesarcini si Sepretoperatiunile se cubpentru sprijiniri, masoara materialelor materialului inclusiv executarea la la 2.00-4.00m, de sapatura sapaturii vor Toate adancimeasuprafetei de teren.vertical, rezultat; avand procurarea si transportul (m3)in sa se rezultat; sprijinirea curatireamanuala deproiectat; sapaturii; Sapatura includ: undepamant spatii execute sapatura; marcarea finisarea groapa incarcareazonei materialului inguste nivelarea siprofiluluila peretilorde gunoi autorizata; InDetaliilor de executie.urmeaza se malurilor;depozitare cub (m3) de sapatura sprijinirea taxa operatiunile averificareade transportulpentru sprijiniri; in teren mijlociu Sepretde depozitare lala taluz vertical, rezultat; masoara la metru groapa executareasi la 4.00-6.00m, cu sprijiniri, Caietului de sarcini si sapaturii Toate de manuala se de teren. in sa se inclusiv avand conform adancimeasuprafetei vor executa gunoi autorizata; procurarea profilului proiectat; materialelor materialului execute incarcareazonei undepamant despatii rezultat; sapatura; taxa Sapatura si transportul materialului inguste marcarea curatireainclud: de groapa de gunoi autorizata; InDetaliilor si la metru cub (m3) de sapatura se malurilor;depozitare lala taluz vertical, inclusiv sprijinirea incarcareade executie.urmeaza sprijiniri, in teren tare sarcini si averificareade la 4.00-6.00m, cusprijiniri; Caietului de Sepretde masoara sapaturii vor executa conform executarea materialelor pentrusapaturii; taxa de depozitare lapamant in spatii inguste avand nivelarea suprafetei de teren. de gunoi autorizata; finisarea peretilor Toate operatiunile se groapa sa se execute sapatura; adancimea zonei unde urmeaza procurarea curatireamanuala deproiectat; Sapatura includ: marcarea taxa se de executie. (m3) de sapatura InDetaliilor si transportul materialului rezultat; malurilor; siprofilului cub executa conform incarcarea profilului proiectat; sapaturii; Caietului de averificareade la 4.00-6.00m, cusprijiniri; in teren foartesarcini si Sepretde depozitare lala taluz vertical, inclusiv sprijinirea tare masoara sapaturii executarea materialelor verificarea la metru vor pentru gunoi autorizata;in teren usor finisarea Toate operatiunile se de teren. desprijiniri, adancimeasuprafetei profile mixte cu buldozerul, procurarea si transportul materialului execute taxa nivelareainclud: undeperetilor sa se rezultat; sapatura; Sapatura mecanica in groapa marcarea zonei incarcarea curatirea suprafetei de teren. de sapatura curatirea de executie.urmeaza InDetaliilor siprofilului proiectat; sapaturii; pret se la metru cub (m3) malurilor; executarea sapaturii vortaluz vertical, inclusiv sprijinirea averificarea la metru cubpentru sprijiniri; Caietului de sarcini si Se masoara finisarea la (m3) de conform nivelarea materialelor executa gunoi autorizata; de sarcini si Toate de depozitare invor executa conform Caietului teren mediu Se masoara procurarea si transportul materialului rezultat; sapatura; taxa operatiunile se peretilor Toate operatiunile se de teren. de sapatura Sapatura mecanica la groapa sa se execute incarcareazonei undeprofile mixte cu buldozerul, in curatirea InDetaliilor de executie.urmeaza pret se malurilor; includ: marcareasuprafetei proiectat; sapaturii; averificareade executie. taluz vertical, inclusiv sprijinirea InDetaliilor siprofilului la (m3) de sapatura sapaturii nivelareainclud: se cubpentru sprijiniri; Caietului de sarcini si finisarea aexecutarea la metru vor executa gunoi autorizata;in teren tare Sepret se mecanica masoara materialelor taxa operatiunile la peretilorde conform Toate de depozitare in profile mixte cu rezultat; sapatura; Sapatura suprafetei groapa sa se execute sapatura; marcarea si transportul materialului execute incarcareazonei unde urmeaza procurarea profilului de teren. sa se buldozerul, curatirea zonei unde urmeaza marcarea sapaturiiproiectat; malurilor; includ: verificareade executie. taluz vertical, inclusiv sprijinirea InDetaliilor finisarea la (m3) de sapatura se executarea materialelor executa gunoi autorizata;in teren foarte anivelarea si la metru cubpentrusapaturii; Caietului de sarcini si Sepretde depozitare invor masoara procurarea sapaturii; peretilor sprijiniri; executareasi transportul materialului buldozerul, groapa Toate operatiunile se de teren. de conform Sapatura mecanica la profile mixte cu rezultat; sapatura; taxa incarcareazonei marcareasuprafetei proiectat; sa se inclusiv sprijinirea malurilor; siprofilului peretilor sapaturii; curatireainclud: undela taluz vertical, execute verificarea sapaturii urmeaza InDetaliilor de executie.. distanta; pret se executarea pana lala groapa de gunoi autorizata; impingerea anivelarea finisareavor executa conform Caietului de sarcini si tare de depozitare 10m incarcarea MECANICA materialului taxa Toate operatiunile se de teren. sa se rezultat; PE SENILE sapaturii; SAPATURA si transportulCU EXCAVATORUL sapatura; executareaprofilului proiectat; marcarea zonei unde urmeaza execute malurilor; suprafetei cub (m3) de sapatura curatirea si lapamantului; Se masoara pana la 10m distanta; metru imprastiereafinisarea peretilor de sapatura masurata verificareade executie. executa gunoi autorizata; de sarcini si anivelarea MECANICA CU EXCAVATORUL PE SENILE IN Detaliilor impingerea sapaturii; Se masoara la metru cub materialului rezultat; executareasi transportul (m3)de conform Caietului geometric taxa de depozitare la groapa sapaturii; Toate operatiunile vor SAPATURA incarcarea profilului proiectat; curatireainclud: se de teren. suprafetei proiectat. In pret se verificareade pamantului; in Detaliilor transversala2 distanta; sectiune imprastiereafinisareavor executa gunoi autorizata; de sarcini si anivelarea si pana se10mM impingerea executie. SPATII INGUSTE, H < excavatorul se execute sapatura; taxa operatiunile lala groapa sapaturii; Toate de depozitare cuperetilorde conform Caietului draglina in marcareasuprafetei de teren. sa cu echipament de zonei Sapatura includ: unde urmeaza curatireamecanica proiectat; In pret se si la metru cub verificareade pamantului;(m3) de sapatura executareaprofilului proiectat. sapaturii; imprastiereafinisarea peretilor Se masoara sapaturii; anivelarea platelajse vor executa conform Caietului de sarcini si Detaliilor executie. teren operatiunile se vor executa conform Caietului de sarcini si Toatetare suprafetei de teren. Panouri de profilului proiectat. Toate operatiunile executarea sapaturii; suport pentru deplasarea utilajelor curatireainclud: cuproiectat; verificarea la metru 10m (m3) de sapatura masurata geometric In pret se impingerea pana la cub distanta; Se masoarateren mocirlosmaterialului rezultat; aincarcarea si executie.DIN SAPATURA Caietului de sarcini si Detaliilor de transportul terasiere in deAPELOR executa conform acuratirea suprafetei de teren. Detaliilor executarea sapaturii; executa conform Caietului de sarcini si Toate operatiunile se vor EPUIZAREA executie. Toate operatiunile se vor imprastierea pamantului; sectiune transversala (m3) de sapatura in Detaliilor de executie. Se masoarala executie. executa conform Caietului la metru cub introducerea ora (h) efectiva de gunoi autorizata; de sarcini ataxa de depozitare la groapa de pompare protectia acestuia; si Sepret se includ: averificareade si pozarea cablului, inclusiv Detaliilor suprafeelor mpdurite cu tufiuri i arbuti Toate operatiunile se proiectat. Defriarea pret se includ: In pltetesiprofilului vor InDetaliilor de executie. nivelareainclud: In preoperatiunile septrat (m2) de se si a taluzelor; marcarea lafinisareavor executa conform Caietului de sarcini si averificareazonei undepatului drumului execute sapatura; Se pltete metru terenului Toate se si demontarea platelajului, aplicandu-se la verificarea profilului proiectat; Defriarea mecanica a urmeaza sa suprafa defriatsapatura montarea si demontarea nivelarea zonei ; profilului proiectat; montarea de executie. si InDetaliilor utilajul se poate deplasa aacoperireala hectar (ha) pompei; numai cu ajutorul executarea cu pamant teren. Sepre caremanuala a arborilorinfiltratii puternice. pltete sapaturii; pentru se includ: provenita de suprafa defriat curatirea suprafetei de teren. Doborareasuprafetei de din pomparea apei arbutilor i arborilor subiri cu diametrul curatireainclud: de munca. tierea tufiurilor, incarcarea si transportul materialului rezultat; In preoperatiunile se vor executa conform Caietului de sarcini si se platelajului la locul se vor executa conform Caietului de sarcini si Toate operatiunile Se pltete la bucata (buc) Toatela 10 cm; cu diametrul 10-30 cm, autorizata; Defrisare arbori esenta moale pn taxa de depozitare la groapa depe tractor a tufisurilor i cu defrisator adefrisareade bucata (buc) Detaliilor de executie. montat gunoi InDetaliilor la executie. anivelareainclud:cuzon a materialului rezultat; tare Sepre se arbori pltetesi diametrul patului10-30 cm, esenta ndeprtarea din diametrulla 10 cm; si a taluzelor; finisarea pn drumului Defrisare cuterenului pe directia de doborare a arborelui; arbustilor degajarea rdcinilor i aranjarea n grmezi; In pre se includ: scoaterea materialului lemnos verificarea la bucata proiectat; in gramezi in afara zonei de Se pltete profilului (buc) 31-50tapei; Defrisare arbori cu diametrul - impingerea(taierea) arborelui; dincm, esenta moale executarea toporul doborarea manuala curezultat transportul materialului teren. a defriare. curatirea suprafetei (buc) In pre lucru; se includ: cu toporul; Se pltete la bucata de - taierea crengilor si varfului; 31-50 cm, esenta tare scoaterea tapei diametrul Defrisare arbori cu se vor executa conform Caietului de sarcini transportul (taierea) arborelui; din defriare intru-un depozit si Toate operatiunile doborarea materialului rezultat In pltete la bucata partea opusa a includ: - transportarea, depozitarea in gramada, sectionarea si taierea manuala Sepre se arbori cu din(buc) peste 50 tapei; taierea crengilor si varfului; Defrisare de executie. diametrul cm, esenta moale adoborarea (taierea) arborelui; taierea aprobat. manuala acrengilor; Detaliilor trunchiului; In pre se includ: prelucrarea Se pltete la bucata (buc) in gramada, sectionarea si transportarea,materialului prin purtare directa si depozitarea depozitarea peste 50 cm, esenta tare Defrisare arbori cu diametrul taierea crengilor si varfului; transportarea doborarea trunchiului; (taierea) stivuirea includ: In pre se bustenilor arborelui; gramada, sectionarea si prelucrarea la bucatasi scoaterea radacinilor; Se pltetemanuala a (buc) transportarea, depozitarea in in gramezi; Scoaterea (taierea)varfului; taierea crengilor si sicioatelor radacinilor; indepartarea materialului defrisat din zona; doborarea stivuirea includ: indepartarea bustenilor prin corhanire inclusiv In pre se bustenilor arborelui; gramada, sectionarea prelucrarea trunchiului;scoaterealocurile indicate prin si cojirea manuala,al bustenilor laesenta moale transportarea, si si varfului; in transportul luimaterialului defrisat din zona; Caietul de Scoaterea manuala aarborelui; cioatelor, taierea crengilor indepartarea depozitarea doborarea trunchiului;scoaterea radacinilor; stivuirea bustenilor in (taierea) afara zonei prelucrarea la bucatasi de in la sarcini speciale.depozitarealucru;locurile indicate prin si Se pltetemanuala a (buc) transportarea, si al bustenilor gramada, sectionarea Caietul de Scoaterea bustenilorcioatelor, esentazona; transportul luimaterialului defrisat dinde inginerul rezident. indepartarea taierea crengilor si varfului; indicat tare transportul stivuirea bustenilor in locul In pre se includ: prelucrarea la bucatasi scoaterealocurile indicate prin si sarcini speciale.depozitarea in la radacinilor; Se pltetecu fierastraul (buc) transportul trunchiului; mecanic adin zona; lui Doborarea cioatelorbustenilor gramada, sectionarea Caietul de arborilor transportarea, si al si scoaterea radacinilor; scoaterea indepartarea materialului defrisat cu mijloace stivuirea bustenilor si In pre se includ: prelucrarea trunchiului; a crengilor sarcini speciale. al bustenilor la locurile indicate prinmoale de transportul luimaterialului defrisatadin zona; esenta Caietul Doborarea cu fierastraul mecanic cu mijloace arborilor, manuale( tarnacop, si scoaterea radacinilor; indepartarea si scoaterea cioatelorranga, topor,etc); stivuirea bustenilor si a crengilor sarcini speciale. al bustenilor la locurile indicate prin Caietul de Se pltete lui si ranga, topor,etc); radacinilor; despicareala bucata (buc)sectionarea zona; buturugilor si defrisat din manuale( tarnacop, transportul materialului indepartarea In pre se includ: transportarea materialuluisectionarea radacinilor; respectiv de sarcini speciale. al bustenilor lapurtare manuala si Caietul despicarea buturugilor si prin locurile indicate prin transportul lui si degajarea cu tractorul directia 50m distanta; arborelui; prin tragere terenului pe pana la purtare manuala si respectiv transportarea materialului prin de doborare a sarcini speciale. executareacu tractorula tapei; locurile indicate prin Caietul de transportul mecanica pana la prin tragere lui si al cioatelor la 50m distanta; scoaterea tapei cu toporul; 107 sarcini speciale.

m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 h m2 ha buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc

Cod articol

DESCRIEREA LUCRARILOR

UM

6A6B 6A7 6A8 6A9A 6A9B 6A9C 6A9D 6E 7 6I20 6I13B 6I14A 6I14B 6I15A 6I15B DR24B

Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor, esenta tare Se pltetecioatelor cu mijloace mecanice Scoaterea la bucata (buc) In pre se includ: Se pltete la hectar (ha) Scarificareaterenului pe directia de doborare a arborelui; degajarea mecanica a terenului defrisat pana la 0,5 m In pre se includ: adancime mecanica a tapei; Dezrdcinarea cioatelor cu diametrul pana la 40 cm, de arbore executarea scoaterea cioatelor(radacinilor); Se esenta moale cu toporul; la hectar (ha) de pltete tapeicioatelor cu diametrul pana la 40 cm, scoaterea resturilor de material lemnos in gramezi si de arbore Dezrdcinarea adunarea In pre se includ: din(buc) deopusa tapei; Se esenta tarebucat partea cioat dezrdcinat taierea mecanica de pltete la in cioatelor terenului defrisat; incarcarea lormecanica ade transport; > de 40 cm, de arbore de Dezrdcinarea mijlocul cu diametrul scarificarea In pltete lala locurile indicate prin Caietul de sarcini taierea manuala a crengilor; cioat dezrdcinat speciale. Sepre se includ: transportul si bucat (buc) de esenta moale retezarea cu toporulmecanice40 cm, de arbore de dezgolirea Dezrdcinarea cioatelor cu diametrul >manuala pirotehnice; scoaterea cioatelor prin mijloace a radacinilor prinse in teren; transportarea materialului prin purtare de sau si depozitarea In pre se includ: Se pltete la bucat (buc) de cioat dezrdcinat adunarea resturilor de material lemnos trunchiului; si esenta tare n grmezi; strngereacioatelor prin mijloace mecanice sau pirotehnice; lor in gramenzi, mecanica in gramezi CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN scoaterealor insectionarea transport; a FASCINE DE NUIELE In pre se includ: mijlocul de de cioat dezrdcinat incarcarea la bucat (buc)lemnos din zon i transportul lui la SePIATRA BRUTA olaritul ndeprtarea materialului partilor sectionate, indepartarea SI pltete cioatelor DE LEMN cojirea manuala si prin mijloace mecanicede sarcini speciale. EXTRAGERE PILOTI indicate prin Caietul sau pirotehnice; scoaterea strngerea n corhanire inclusiv stivuirea in afara zonei de transportul la grmezi; In pre stabilite locurile locurilese prin metru Caietul(m2) dedin speciale. prin de sarcini bustenilor includ: Se pltete la metru patrat lemnos saltea confectionata lui. ndeprtarea materialului fisa, socotita de i transportul Se pltete cioatelor (m) deMETALICEzon la nivelul terenului strngerea INCINTA DEn grmezi; mijloace mecanice sau pirotehnice; scoaterea laPALPLANSE prin lucru; se includ: In pre se includ: In pre ndeprtarea metru patrat lemnos din zon i transportul lui. Se pltete bustenilor lasi (m2) indicate prin Caietul de sarcini strngereala materialului lansarea, diferentierea facandu-se FISA PALPLANSELOR locurile transportul n grmezi; METALICE confectionarea saltelei lemnos din zon i transportul lui. soneta; In pre se include: montare-demontarepatrat0.45-1.0 m si modul de lansare ( pe ndeprtarea saltelei de Se pltete pilotilor speciale. la metru METALICEde suprafata dupa grosimeamaterialului (m2) BATEREA TEVILORin depozitul santierului. verticala rezultata transportul si transportul palplanselor la locul de punere in procurarea direct fara acesta). din pltete la metru liniar perimetrul exterior al incintei, plan inclinat Se produsul dintre fise si (m) de fisa EXTRAGEREA PALPLANSELOR METALICE opera; indiferent de profilul palplansei In pre se include: patrat (m2) de palplansa Sepre se include: verificarea la metru EXTRAGEREAtransportul METALICE de punere in opera; In pltete si eventual sudarea palplanselor; procurarea si TEVILOR tevilor colt; In pre se include: liniar (m) de teava la confectionarea palplanselor de la locul locul de punere in Se pltete PIATRA procurarea si eventual sudarea tevilor; si transportul palplanselor STRAT DINla metru SPARTA IN FUNDATIE verificarea si descarcarea pieselor sonetei; extragerea incarcarea palplanselor; In pre se include: cub (m3) pus nsonetei; opera; Se pltetereconditionarea si transportul palplanselor in depozit. la metru incarcarea si descarcarea pieselor oper curatirea, si eventual sudarea palplanselor; baterea palplanselor; mm verificarea mpnat cu split extragerea tevilor;16-25 cadrelor sprijinirilor; baterea tevilor. curatirea, si descarcarea montarea reconditionarea si transportul tevilor in depozit. incarcareasi demontarea pieselor sonetei; In pre se include: extragerea, curatirea si transportul palplanselor in depozit. baterea palplanselor;de agregate; procurarea sorturilor montarea sipietrei sparte peste stratul suport; aternerea demontarea cadrelor sprijinirilor. rectificarea suprafeei la uscat cu adugarea materialului necesar nainte i dup compactare; readucerea pe partea carosabil a materialului debordat pe acostamente; compactarea stratului din piatr spart; aternerea materialului necesar, dup caz, pentru mpnare, nnoire i protecia, stropirea cu ap i efectuarea operaiilor de cilindrare.

buc ha ha buc buc buc buc m2 m m2 m2 m m2 m m3

db final_Descrieri pret

108

DATA BASE
Item code 4

WORKS DESCRIPTION
5

MU
6

1.5 2A1 2A10 2A11 2A12 2A13 2A13A 2A13C 2A13D 2A14 2A14A 2A15 2A15A 2A16 2A17 2A18 2A18A 2A19 2A1A 2A2 2A20 2A3 2A4 2A4A 2A5 2A6 2A7 2A8 2A9 2B1 2B10 2B10A 2B10B 2B10C 2B10D 2B11 2B12 2B12A 2B12B 2B13A 2B13B 2B13C1 2B13C2 2B14A 2B14B 2B14C 2B14D 2B14E

db final_Descrieri pret

MARKING-OUT THE ROAD IN DETAIL Paid per kilometre (km) TECHNOLOGICAL ROADS The pricekilometre (km) includes: Paid per FOR THE WATER BED PROFILING FILLING - price includes: The at cubic metre (m3) Paid SURFACES the vegetal layer; - digging of FINISHING Theper square metre (m2) aid price includes: with a maximum hight of 1.00 m, BALLAST DRAIN filling profile; --setting-out of theLAYER - earthworks profiling The price includes:necessary of filling through the earth Paid at square theA THICKNESS OF 15CM pumping-out; compensatingcofferdam for dewatering and OF COARSE PITCHING WITH - quota of the metre (m2) - gauging;along the road territory; The price transport includes: the borrow pit or into the intermediary STONEof the cofferdam for dewatering and OF COARSE - earth digging into THICKNESS OF 20CM pumping-out; PITCHING procurement and transport; WITH A --quota - materials levelling and(m2) platform Paid per square metre finishing, digging and filling the storage; of inclined surfaces by pavement execution; STONE - levelling of the designed profile,OF 30 CM OF the PITCHING WITH A - materials handling;THICKNESS demolition of COARSE checkingincludes: The pricesquare to 10 cm; - earth transport;metre (m2) Paid per of costs dislevelments roadfor caison to takethe agricultural use. STONE - the part setting-out; restoring to out ofmaterial; technological upprofile compaction of 20CM OF CONCRETE PITCHING and THICKNESS OF the the water; - scaterring WITH Aand Theper square metre (m2) - pitching includes: Technical Specifications will provide the aid price the cofferdam for CONE-QUARTERS - compaction;thethe (m2)quality after compaction; ballastof of draining layer The ProjectREPAIRING AT dewatering and pumping-out; and material Paid at square metre execution; PITCHING - checking of executed surfaces. pitching - quota setting-out; checkingincludes: The pricesquare metre layerof the technological road and the geometrical characteristics will be stipulated in Project The thicknesscofferdam for dewatering and pumping-out; - materialsthe of drain (m2) provide the compaction PaidTechnical Specifications per supply; The price includes: DEGRADED PITCHING - quota of setting-out; IMPRUVEMENT OF - assignement, digging and transport the earth in the store be Quality of and handling; pavement includes: characteristics of the compacted material. transportmaterials and conditions of execution works will ; - pitchingcubic metre (m3) The price design. technology supply; and the - materialsthe cofferdam for dewatering and CONE Paid per in Technical Specification. THE pumping-out; - supplyof JOINTS REPAIRING FOR PITCHING of the pitching;sand ans concrete on the work side; stipulated and handling the materials; executionand handling; - quota and transport the - transportincludes: transport The price supply; - handling the materials; concrete; concrete. QUARTERS embedding beams of execution of the pitching; - materials and materials handling; - bush hammering of bad execution of handling; transport - leveling linearjoints by air the provide the materials quality. PaidTechnicalcompaction compressed; transport the embedding beams of ;concrete. sand The per andofSpecificationsincluding to sort it; - cleaning and metre (m) - execution of the pitching; demolation stone - casting the concrete facing execution the joints between The price transport ant deposit the results of materials; execution of Specifications provide the materials quality. and the - loading, includes: area with compressed air; The Technicalembedding beams of concrete. - transport degraded cleaning of - executionand handling the materials;mortar; the prefabricated concrete;the special - supplying and prepairing - loading, transport, of materials in the joints; and leveling in storage The Technicalspecial mortar for repairingmaterials quality. - protection theSpecifications execution the materials from ARRANGEMENTS taking out the rest AT CULVERTS WITH the elements in joints; - applying the concrete and provide the STEPS demolation; joints by air compressed; - cleaning theAND DOWNSTREAM UPSTREAM conformity with the dimension; - supply and prepearing the cement plaster and the stone - loading,cubic metre (m3) Paid per finishing. ant deposit the results of materials; - surface transport (EXPROPRIATIONS) according with execution project LAND ACQUISITION - supplying and prepairing theprovide the materials quality. bitumen; The price includes: The Technical Specifications(ha) facing (improvement the - improvementbitumen in to the joints; Paid per expropiate hectarestone applying the TRAFFIC VARIANT PROVISIONALof degraded - drawing of digging; sandTechnical Specificationsstone facing to the level) The per materials, handle provide the at working place; The pricekilometre (km) ofand transport materials quality. Paid layer and execution - supplay includes: PLATFORM FILLING with the land plaster surfaces finishing - jointing stone acquisition cement expropiate; facing The pricecubictransport and leselingmeasured after includes: - expences for metre (m3) of filling, it in storage; digging, soil Paidqualityfor concession during the execution work LAND ARRANGEMENT The per of of materials soil; be stipulated in Technical - payment and vegetal will - digging the mounting shuttering; execution compaction Paid per square metre (m2) Specification.profiling with a maximum hight of 1,0 m expropriates;PAVEMENT PLATFORM earthworks - material includes: transportation; The price includes: The pricesquare metre - damages; concrete (m2) of Paid per and CONE QUARTERS compaction of the filling compensating the necessary and - supplay of the vegetalprepearing, transport to the working FILLINGS AT removal of layer - demolations;the earth transport along the road territoty; changing The pricecubic metre (m3) fillingper includes: place;through juridical conditions; Paid territory;out temporary of definitive from agriculture use; FILLINGS AT - cutting trees;FOUNDATION - taking leveling and finishing; -platform in supply; The levelcubic metre (m3) ground foundation and the foundation, the - materials evacuate results from replacement and protection Paidprice ofAT borrow pit; QUARTERS per includes: CONE materials the - digging class THE condition with land expropiate. PITCHING transport; according technical specification. materials execution; - other expences material resulted intermediary storage; concrete inof the inbe pit or in an from the digging; digging drainage, borrow - pavement the will transportincludes: The per handling; the utilities,of themetre (m2) Paidpricesquare designedresulted demolition of the - checking SLOPES,compaction into the filling; STAIRS ON borrow pit or in an intermediary storage; transport - materials the material profile, from the digging; earth scattering and INCLUDING HAND-RAIL digging in carrying out; landscaping; road and restorning The pricelinear metre (lm) cone quarters in layers ofslope - pavementscaterring into of technological ON SLOPE stair of the designed quotas, as Paid per includes: - materialsfinishing and checking measureddigging; 10 cm; SIDE DITCHES way; for the cone quarters foundation; - platformofofand diggingofresulted from the on the works deviateoutriver material setting - transportandthedemolition;slope for stairs mounting; to the agricultural use; the mechanic rammer; on the necessary diggingwith on - removallineartransporttheresulted materials, upon cm; slope well as platformof localitiesfoundation monuments. Paid per and metre (m) ofof history in layers of 10 materials - earth compaction DEMOLITION CONE-QUARTERthe into of side-ditch measured be provide transportand scaterring the material resulted completion.scaterring Technical Specifications outfrom the - displacementchecking ofresulted in thecaried will in land materials supply; finishing of and - The Project the material the surfaces deposit and transportincludes: with the mechanic rammer; The price earth compaction Paide per cubic BED and RIVER FORMING UPSTREAM AND digging; FOR the provisions from the Drawings the The Projectwith agricultural Specifications provide and the and DIGGINGtotransport necessaryupon works completion. the geometricalslope OF handling; the side-ditch execution; - materials the metre (m3) conformityand Technical use to restoring in thechecking of the surfaces caried out in - digging includes: the pitching; The price design.the temporary roadthe slopepavement - finishing supply for materials of of pavement Specifications; DOWNSTREAMTechnical Specifications the foot; characteristicsthe stair foundation Mtoand will provideof the - executiontheTO Aprovisions from the Drawings and the Technical UP materials necessary DIGGING andthe The Projectwiththe ptiching of concretethe crushed stone of the - supply of transportDEPTH OF 4 at or execution the conformity of - materials of the filling quality after compaction. Paid per cubic metre (m3) design. execution; and handling; - demolition technology and the characteristics of the steps checking Paid percone metre compaction quarter;(m3) IN ELEVATIONS side-ditch;Specifications; Technicaland concreting of the cone quarters foundation; OB37 REINFORCEMENT existing cubic - forming includes: The price transport - guardrail execution.and handling; compaction. The projectof theTechnical Specifications will provide the Includes: formaterial. quality after quarter filling; compacted and removal the cone - checking of thefilling ofIN ELEVATIONS digging the foundation; - materials and the Technical Specifications provide the execution technology OB37 REINFORCEMENT including the sub-layers. The Project and Technical the the slope foot for the compaction of the pitching, Specifications will provide the - setting-outthe thefoundation at characteristics of the of the marking of of foundation; execution the the The project andmaterial and Specifications provide the -Paid per of the exceeding earth; The Project material.Technical from of the steps and the - loading of the(t). foundationELEVATIONS digging tonnethe andcllection chamber;demolition geometric of in waters resulted the ditch; the PC52 REINFORCEMENT compacted technology and the characteristics of the - excavation and from the INstructure the removal of the cone execution elements compactionincludes: cone quarter into the storage of thefor of the foundation for digging dimensions evacuationof (t) foundation, thespreading in deposit; price - Theper tonnethe side-ditch and of its connection to the road guardrail. WIRE NETS Paid evacuation, transport and class earth - execution of the pitching structure. material inappropriate WELDEDand the steel; compactedconcrete quarter; of material. concrete supply fillings; pumping out; Includes:and to the waters collection system at the slope foot. - water platform of the material resulted from the digging and the - transport profile scaterring and compaction of the material manufacturing of - transport, and the steel; supply of concretecase bars; Specifications shoring the - procurement, transport and handling of the provide The Project Technical demoliton; - metallic materials transport; into fillings; elements and SHUTTERING FOR FOUNDATIONS (INVERTS) - manufacturing of case the side-dich structure. materials; an scaterringbars;the storage of the resulted geometrical - unloadingof reinforcement bars and cases; - checking of themetreELEVATIONS compaction; quality after Paid per square material into metallic - handlingmaterials transport; shoring SHUTTERINGS FOR (m2) material. execution; cases as well as their joining by welding - mountingof reinforcement bars and cases; of Specifications provide the compaction The Technicalbars or pricematerials recovery after works period; includes: handling - shoring PLANE SHUTTERINGS FOR ELEVATIONS - USUAL or lapping; of bars demolition of for the their joining byand work technology materials necessarywellof the compacted material. - supply of and theor cases as the as formworks; mounting - construction and characteristics temporary roads welding Paid per SHUTTERINGand cases; - joining between bars (m2) ELEVATIONS - USUAL CURVE square of formworks; manufacturing metre FOR or lapping; platforms; includes: The pricesquare on the position for joinings or mounting; - bars sustainingmetre and cases; of for the formworks; the Paid per to the materialcondition transport of the bars (m2) necessary - joining betweenC16/20 CLASS FOR DRILLED PILES CONCRETE OF original necessary tothe site area after of - restoring of the material necessary to the manufacturing supply of the materials according to the project. of - checkingincludes: be assessed, differentiated according to the position The work.prices will the position for joinings or mounting; handling the execution - bars sustaining on Separate end price of OF C20/25 CLASS FOR DRILLED PILES the CONCRETE formworks;the materials necessary to the manufacturing of - supply of of the position according to the project. formworks; - checking the concrete differentiated according to the the class of Separate prices of D=1080 will be set, - manufacturingdismantlingMMthe formworks and their COLUMNS formworks; TEST formworks; - mounting andmetre (m3) of Paid per cubic dismantling of formworks and scaffolds; concrete cubic of formworks; - mounting andmetre (m3) Paidpriceclass per includes: - manufacturing supports; COLUMNS TEST D=1500 MM The per cubic metre (m3)necessary to the formworks and Paidprice includes: - transport of the dimensions of the concrete formed element; The per of of the material of formworks and scaffolds; mounting and dismantling - checking aggregates necessary to the preparation of the Paidpricecubic metre (m3) supply CONCRETE OF C6/7,5 CLASS FOR FOUNDATIONS the The scaffolds; includes: - supply ofincludes: transport - cleaning and depositing, necessary thethe formworks and on site, of to recovered of The price aggregates necessary to the preparationmaterials. concrete; of the material necessarythethe execution of (INVERTS)of OF C8/10 CLASS FOR FOUNDATIONS - supply of aggregates necessary to to preparation of the handling CONCRETE the material concrete; aggregates necessary to the preparation of the scaffolds; cement; - supply of and metre (m3)) of concrete in foundations (inverts) Paid per of concrete;cubic scaffolds; necessary to the execution of formworks cement; (INVERTS)of OF C12/15 CLASS FOR FOUNDATIONS - handling the material CONCRETE of concrete according to the prescriptions of the concrete; cement; - supply ofincludes: The pricecubic metre (m3) of concrete theformed elements; supply - preparation of scaffolds; according to in prescriptions from checking and Paid per of of the dimensions of cocnrete foundations (inverts) formworksSpecifications; CLASS FOR FOUNDATIONS (INVERTS)cement; - preparation OFconcrete according to the prescriptions from supply of aggregates necessary to the concrete preparation; Technical and depositing, on site, of the recovered materials. CONCRETE of concrete - supply includes: preparation - cleaning of the C16/20 of concrete in foundations (inverts) The pricecubicSpecifications; of cocnrete formed elements; the Technicalofmetre (m3) the preparation station to the checking dimensions Paid per of of concrete according to the prescriptions from - preparation concrete from (INVERTS)aggregates necessaryFOR FOUNDATIONS - transport cement; from preparation station to the placing in the TechnicalOF the Technical Specifications specify the CONCRETE Specifications; site, to the concrete preparation; The Projecttransport supply ofand depositing, - supplyin includes: concrete cleaning and C20/25 CLASS of the foundations (inverts) The pricecubicSpecifications; the Technical work; (m3) on concrete in recovered placing in placing ofthewhich it from preparation station to the materials. Paid per for metre is required a special visible face. In of - supply of additions;Technical Specifications specify the this concrete and the (INVERTS)cement; elements aggregates necessary to the concrete preparation; the Projecttransport Thework; includes: from preparation station to the placing in - supply of transport supply concrete - handling; preparation according to thein foundations from the Thework;cubic will be (m3) of concrete prescriptions concrete the the for which it Paid per of additions; set separately for each type of casepriceprice metre is required a special visible face. In this supply - handlings; elements placing in the work; the work; cement; - supply ofSpecifications; supply of breaking Technical the work it the concrete; the concrete the - concrete aggregates down by adding prescriptions article handlings; mat) be set (foundationadditions;of necessary to for each type preparation; formworks,preparation according to the an index toof from the placing in case theof of the quality of the drilled pile through non- concrete transport from separately to the placing in the work; handlings; will - supply ofincludes: of the concrete; supply price station - checkingSpecifications;of the concretean index to the article placing cement; The priceinof the quality the by adding from the drillef pile code. Technical preparation according to the prescriptions from the - concrete the work checking formworks, the work it the methods; concrete breaking - placingof additions;of down 109 destructive and laboratory concrete; supply in

km km m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 pcs m m3 m3 ha km m3 m2 m2 m3 m3 m2 m m m3 m3 m3 t t t t m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

CONCRETE OF C25/30 CLASS FOR FOUNDATIONS (INVERTS) OF C32/40 CLASS FOR FOUNDATIONS CONCRETE Paid per cubic metre (m3)) of concrete in foundations (INVERTS) OF C12/15 CLASS FOR ELEVATIONS CONCRETE (foundation mat) Paid per cubic metre (m3) of concrete in foundations Paidpricecubic metre (m3) CONCRETE OF C16/20 CLASS FOR ELEVATIONS The per includes: (foundation mat) The pricecubic metre (m3) Paidprice includes: - supply ofincludes: CONCRETE OF C20/25 CLASS to the concrete preparation; The per of aggregates necessaryFOR ELEVATIONS - supply ofincludes: The pricecubic metre (m3) - supply of aggregates necessary to the concrete preparation; Paid per aggregates necessaryFOR ELEVATIONS - supply of cement; CONCRETE OF C25/30 CLASS to the concrete preparation; - supply of cement; aggregates - supply ofincludes: The pricecubic metre (m3) - supply of additions; necessary to the concrete preparation; Paid per of cement; - supply cement; CONCRETE OF C32/40 CLASS to the prescriptions - supply of preparation according FOR ELEVATIONS from the concrete additions; necessary to the concrete preparation; - supply includes: aggregates additions; The pricecubic metre (m3) - concrete Specifications; Paid per of additions; - supply of preparation according FOR ELEVATIONS from the Technical preparation according to the prescriptions from the CONCRETE OF C40/50 - supply ofSpecifications; CLASS to the prescriptions - concrete preparation according to theprescriptions from the supply cement; aggregates necessary to concrete Technical includes: from the stationthe the placingpreparation; The pricecubic metre (m3) - concrete Specifications; Paid per of additions; - supply of transport Technical transport from the station to the placing in the work; BEARING DEVICES necessary to the concrete preparation; supply of cement; - concrete Specifications; the work of to concrete; in the work; supply aggregates Technical and placing in - handling includes: from the stationthe the placing in from the The pricepiece (pcs) according to to prescriptions the work; - concrete transport Paid per of preparation DEVICES the supply cement; additions; NEOPRENE BEARINGnecessary at the station andin the work; - supply ofSpecifications; the station thethe placingpreparation; concrete of the concrete - handling;and placing in the work to to concrete on site; supply of aggregates Technical transport and quality to the prescriptions from - checkingincludes: from protection of the concrete during the The pricepiece (pcs) according of the concrete; concrete the work - handling preparation in contact withthe3 (150X300X19MM) placing in of surfaces Paid per of additions; DEVICES TYPE earth and breaking supply of transport from the station to the placing in the work; handling; NEOPRENE BEARING supply of cement; - concreteincludes: bearing devices; station and on site; checking neoprene supply 2B16A1 - protectionof the concrete quality to of the concrete during the Technical Specifications; protection the prescriptions from curing; ends inthe case of indirectat the The pricepiece (pcs) and - placingof preparation according withthe earth and breaking the work Paid per additions; in contact foundations. of piles inof neoprene bearing devices; supply - concrete transport from the station thethe placing in the work; protectionof the concrete quality transport concrete of surfaces - handling includes: includes also the to station and on site; checking neoprene bearing devices; supply of preparation Technical Specifications; protection the prescriptions from curing; ends BEARING DEVICESat of the4concrete during the The priceinof neoprene according tofoundations. concrete price levelling concrete under concrete - placing the work andof indirect TYPE provide the concrete NEOPRENE inthe casebearing devices; Thesole transport from quality at to station and on site; Specifications (150X300X41MM) - transport of theTechnical (inverts). 2B16A2 of piles ofSpecifications; the station thethe placing in the work; concrete - handling of neoprene bearing devices; checking and the Projecttheprice includes alsodevices and their fixingunder Technical of neoprene bearing the levelling concrete curing;thein neoprene and protection of the the cement of Paid per nature concrete of aggregates, The concreteneoprene bearing devices; concrete during the - supply piece foundation mountingof (pcs) bearing devices; the work class, and - placing transport from the station to the placing in the work; transport Thesole ofincludes: grades devices;station and on site; - handling of BEARING bearing at the 13 concrete and checking the additions. Specifications The price of neoprene DEVICES the Projecttheneoprene bearing devices and their the concrete infrastructure theTechnical quality TYPE provide fixing of the curing; and of and superstructure. NEOPRENE foundationprotection qualitythe nature concrete (inverts). of the the cement mounting - placing inof neoprene bearing devices; concrete during work and - handling neoprene bearing of aggregates, 2B16A3 class, of of theTechnical quality at the station and on site; supply The Project and and grades devices; type (300X500X37,5MM) - checking the additions. Specifications provide the concrete infrastructure andconcrete superstructure. curing;thein of neoprene bearing aggregates, the cement of of quality mounting quality,andof neoprene bearing devices; and their fixing the - placing natureTechnical Specifications concrete during work class, piece (pcs) and protection of theprovide the concrete transport the per of bearing devices. devices PaidProject and concrete quality Theneoprene the and grades of at the station and on site; - checking the additions. infrastructure and the the additions neoprene bearing of TYPE 14 in contacttype of with the NEOPRENE and superstructure. curing; andof BEARING DEVICES surfaces qualitythe nature and protection aggregates, the cement quality, class, Theneoprene bearing devices. 2B16A4 - handling includes: grades of devices; station and on site; the Project and concrete Specifications The price of theTechnical quality at the provide the concrete earth. (310X500X81MM) - checking neoprene protection of surfaces their fixing of the mounting of neoprene bearing devices the additions and the bearing devices; andin contacttype of with the qualitythe nature and grades of aggregates, the cement - supply of the additions. class, and and Technical Specifications provide the concrete the neoprene and superstructure. PaidProject BEARING DEVICES TYPE 9 - FIX The per of neoprene bearing infrastructure bearing earth. piece (pcs) devices. devices; NEOPRENE - transport the additions. quality and 2B16A5 class, the includes: grades of aggregates, the cement of The price natureTechnical Specifications provide the type The Project and and bearing devices; (230X450X41MM) - handling of neoprene - supply of the (pcs) devices. quality and neoprene bearing devices; and their fixing of the the neoprene neoprene bearing devices bearing Paid per piece additions. - mounting of BEARING DEVICES TYPE 10 - MOBILE NEOPRENE neoprene bearing devices; 2B16A6 - transportincludes: The price of infrastructure and superstructure. (230X450X63MM) - handling of neoprene bearing devices; - supply of and Technical Specifications provide the type of The Projectneoprene bearing devices; Paid per piece (pcs) of neoprene DEVICES TYPE NEOPRENE neoprene bearing devices 11 FIXED (MM) 2B16A7 - mounting of BEARING bearing devices; and-their fixing of the - transportincludes: the neoprene bearing devices. The pricepiece (pcs) infrastructureneoprene bearing devices; Paid per of and superstructure. - handling neoprene bearing devices; NEOPRENE BEARING DEVICES TYPE 12 - MOBILE (MM) - supply ofincludes: The price and Technical Specifications provide fixing of the 2B16A8 The Projectof neoprene bearing devices and their the type of - mounting of neoprene bearing devices; Paid per piece (pcs) devices. - transport neoprene bearing devices; the neoprene and superstructure. bearing - supply of infrastructureneoprene bearing devices; The price of BEARING DEVICES TYPE 7 - FIXED (MM) - handling includes: NEOPRENE neoprene bearing devices; provide the type of 2B16A9 The Project and Technical Specifications - transport of supply piece (pcs) - mountingof neoprene bearing devices; and their fixing of the neoprene Paid per of neoprene bearing devices; - handling of BEARING bearing devices 8 - MOBILE (MM) the neoprene and superstructure. TYPE NEOPRENE neoprene bearing devices; - transportincludes: devices. of bearing DEVICES infrastructure neoprene bearing devices and their fixing of the The price 2B16A10 - mounting of (pcs) PaidProject and Technical Specifications provide the type of piece - handling neoprene bearing devices; The per of of neoprene bearing devices; - supply infrastructure and superstructure. Theneoprene neoprene bearing devices and their price includes: devices. - mounting of AND RAYLON BEARING DEVICES fixing of the the Projectof bearing 2B16B NEOPRENE neoprene bearing devices; provide the type of - transport and Technical Specifications The - supply of neoprene bearing devices; infrastructureneoprene bearing devices; and superstructure. the neoprene neoprene bearing devices; STEEL BEARINGS - FIXED 2B16C1 - handling ofand Technical Specifications provide the type of - transport of bearing devices. The Projectof neoprene bearing devices and their fixing of the - mounting - handling of bearing devices. 2B16C2 STEEL BEARINGS - MOBILE devices; the neopreneneoprene bearing infrastructure and superstructure. - mounting of neoprene bearing devices and their fixing of the RUBBLE STONE DRAIN Specifications provide the type of 2B17 The Project and Technical infrastructure and superstructure. Paid per cubicbearing(m3) the neoprene metre devices. PRECAST TRANSITION SLABS 2B18 The Project and Technical Specifications provide the type of The price includes: the connection plates will PRECAST materials 2B18A Theneoprene bearing devices. toL=3.00M be provided. the dimensions of necessary the execution of the drain; supply of TRANSITION SLABS Paid per piece (pcs) per TRANSITION SLABS L=4.00M PRECAST transport; 2B18B Paidpricepiece (pcs.) materialsincludes: The - materials precast the connection plates will be provided. supply of handlings; The dimensions of plates; PRECAST TRANSITION 2B18C supply of precast plates;SLABS L=5.00M the support beam, supply of materials for the foundation and - execution of the drain. Paiddimensions of for the foundation and be provided. The per piece (pcs) execution of the foundation PRECASThandlings, TRANSITION SLABS plates will 2B18D - supply ofincludes: the connectionL=6.00M the support beam, transport, materials pricepiece (pcs) The Project and Technical Specifications provide and drain the of the Paidof the handlings, execution of the foundationprovided. per transport, support beam; The dimensions OFplates; plates will be and DEMOUNTING of the connection CARRIAGEWAY 2B19 supply beams; the ABUTMENTScoarse stone. ofincludes: precast dimensions and the The pricepiece (pcs) nature ofplates, including the connection support Paid per of of the connection - mounting materials for the foundation and the support beam, SURFACING - supply of WITH A plates; OF 4.00 M AND MORE DIGGING precast 2B2 mountingthe the connection - supply includes: DEPTH plates, including the connection of The price cubic metre (m3) joints and handlings, protection. of the foundation and of the Paide per materials for the foundation and the support beam, transport, the plates protection. Paid and metre (m3) - supply of and the Technical Specification will GUARDRAIL supply cubicplates execution jointsperof precast plates; DISMANTLING OF THE EXISTING METALLIC provide the 2B20A The Project support beams; the Technical Specifications will and of the The price includes: for the foundation and the support beam, transport, handlings, execution of the the dimensions and the The price includes: THE EXISTING METALLIC GUARDRAIL Projectmaterials and OF WITH A WEIGHT OF 25pavement on foundation provide - supply ofof of asphalt KG/M DISMANTLINGfoundation hole; 2B20B dimensionsof the connection plates, including the connection - removalin thethe connection plates, the carriageway behind mounting the - digging linear metre (m) of metallic guardrail onand and the support beams; connection plates, support beam. dimensions the foundation and of the the dimensions of the the Paid per WEIGHT OFexecution transport,of ofbetween20 KG/M walls;foundation the structure handlings, protection. WITH and the platesTHE EXISTING METALLIC GUARDRAIL the abutment transport the wing joints A ofof the connection plates, including the connection DISMANTLING foundation and 2B20C - mounting and superstructure of the support beam.of the evacuation, OF and structure linear metre (m) of metallic guardrail on the abutments thethe concrete scaterring inthe storage support beams; the Technical Specificationsconnection plates; Paid per WEIGHT the digging; - demolition ofplates protection.covering the will for The Project and OF 30 THE ABUTMENTS ANDprovide the WITH A the from earth and includes: ON KG/M joints resultedthe connection plates, including the connection WATERPROOFING PRECAST 2B21 The price of piles of the removed materials; - mounting andthe connection plates, the dimensions and the abutments in metre handling of support materials - supply, transport and(m) of metallic guardrail on thewith collection dimensions of superstructure Specifications will provide the PaidProject and poles connection screws; per linear the Technical - removal the plates The and of the ONprotection. TRASITION SLABS THE ABUTMENTS loading includes: of transport joints CARRIAGEWAY 2B22 The pricein and superstructure and materials transport to the structure squarefoundation and surface ondimensions applied support beam. abutments meansconnection plates, of the metallic pieces; metallic sheet piles Technical Specifications will provide the dimensions the theand supportof the the which it is and the PaidProject of the metre per of the oxyacetiyene frames; cutting withand poles connection screws; The storage;ON ABUTMENTS flame Paide per of the metre (m2) of square site price includes: FOOTWAY 2B23A removal of of supports; (m2) WITH A WIDTH OF T = 1.00 M Thewaterproofing - separation thepieces or in and of the pieces; beam. and the execution of the connection plates, the dimensions structure includes: the price cutting within foundation of the removed material in the site of dimensions and scaterringof footway of the metallic pieces; The per of the oxyacetiyene flame support unloading the poles(m) groupsscrews; Paidprice includes: water pumping-out; connection - loading in means of transport WITH A WIDTH the storage FOOTWAYmaterials ABUTMENTS of 2B23B - removallinear metreand transport; transport to OF T = 1.50 M The separation thepieces structureofincludes: or in and andof pieces; beam. of ON foundation groupsthe support - supply cutting storage. within (m) ofmaterials flame of the metallic pieces; The pricemetrematerial for waterproofing, including the filling recovery the oxyacetiyene after works Paid per oftheABUTMENTS handlings support yard; FOOTWAY means of footway and transport to OF Tthe2.00 2B23C - supply of of transporttransport WITHtheWIDTH execution; M - loadingandON separation inmaterials; of materials recovered in tostorage - supply in the connectiongroups of A necessary the= cleaning includes: or the materials - unloading; transport in plates; pieces; the site and (m) of footway The priceon and casting concrete metrepieces of of the reinforced concrete of asphalt preparation ABUTMENTS WITH A WIDTH OF T = 2.50 Paid per yard; FOOTWAY ON 2B23D - loadingandof concrete and PVC pipesnecessary tostorage M preparation means of transport and transport to the the supply of the hydroinsulation support layer of filerized storage; on dimensions and depositing on grades. - sorting in transport of the materials unloading; for the protection of the hydroinsulation; The per cables, of footway mortar Tcincludes:including for the layer the foundation kerbs; and of the nature of the Paidpricemetreconcrete and PVC pipes yard; SUBSTRUCTURE INJECTION OF CONCRETE to the 2B24 - checking of transport of the quota preparation the (m) bitumen;andof asphalt layerdepositingnecessary mastic - sorting onhandling; casting unloading; dimensions(m2) materials on grades. The pricesquare metre andkerbs;carrying-out of of - supply of soil. transport and depositing of and Paid per includes: foundationcables, including PVC pipes for theat the of concrete and materials; in the Project. materials DRILLINGS asphalt edge, asmaterials necessary to the 2B25 preparation transport of the indicated cords Tc preparation; and depositing on grades. - sorting andhandlings; concreteincludes: The price cables, including kerbs; - supply onhandling; materials dimensions for the Tc and casting and PVC pipes DRILLINGS D=75 MMdamaged concrete, blowing with air jet 2B25A necessary of concreteod the filling concrete and mounting of preparation - surface priming; of - concrete preparation; transport cleaning - surfaces cables, including kerbs;holes necessary to the Tc materials handling; for the Tc andthe carrying-out of PVCcompressed air; od the filling concrete and mounting of and preparation; - transport for casting mix pipespreparation; - concrete handling; - materials forpilescarrying-out of holes necessary tointo Tc cables; - waterproofingthe of the removed material, as provided in the PVC pipes in placing in the or two layers and mounting of collection and casting odone filling concreteloading the - transport preparation; - concretetransport; mounting of means of forkerbs; cables; project. PVC pipesthe asphalt castthe sidewalksnecessarymounting of of holes and and to the of - transport andthe carrying-outfilling concrete carrying-outTc transport - laying of and casting od in the storage yard of the removed mounting and Technical on The Projectof kerbs; material cables;cords at unloading Specifications provide the the Tc PVC pipes for the carrying-out of holes necessary to db final_Descrieri pret mastic the asphalt 110 edge. material; 2B14F 2B14G 2B15A 2B15B 2B15C 2B15D 2B15E 2B15F 2B16 2B16A

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs m3 pcs pcs pcs pcs pcs m3 m3 m m m m2 m2 m m m m m2 m m

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

2B25A1 2B25B 2B26 2B27 2B27A 2B28 2B29 2B3 2B30 2B31 2B31A 2B31B 2B32 2B33 2B33A 2B34 2B35 2B36 2B37 2B38 2B39 2B4 2B40 2B41 2B42 2B4A 2B4B 2B4C 2B5 2B6 2B7 2B8 2B8A 2B8A1 2B8B 2B9 2B9A 2B9B 2C1 A18 2C10A 2C10B 2C10C 2C10D 2C10E 2C10F 2C10H 2C11 2C12 2C13A 2C13B

db final_Descrieri pret

DRILLINGS D=120 MM DRILLINGS D=150 MM CHISELLING IN CONTINUOUS FIELD PUNCHING FOR ANCHORS INTRODUCTION Paid perIN BEAMS AT INFERIOR SIDE HOLES linear metre (m) The pricelinear metre (lm) Paid per includes: ANCHORS CAULKED WITH CEMENT MORTAR M100 IN - bringing of the punching installation on position; The price includes: DRILLEDof the punching installation from onePIERS another CRACKS HOLES scaffolds; - movingofCAULKING AT ABUTMENTS AND pier to -Paid per linear metre (m) of anchor supply working Paid per linear metre (m) of of the at the same bridge; CAISSONS working scaffolds; DIGGING includes: - mountingIN OPEN and dismantling crack The price includes: The pricecubicboxes with f=20 mm. - execution of the energy supply installation; Paid per of ofCONCRETE DEMOLITION - executionconcrete steel for anchors and manufacturing of ELEVATION metre (m3)for anchors and manufacturing of supply of concrete steel supply - necessary shall be included: mounting, dismantling); (supply, In the price scaffolds (m3) Paid per cubic metre anchors; of the bearing and Repairing existing punchingand cleaning anchors; in the caisson inner; execution by blowing execution - diggingofincludes: filling; The pricepiece (pcs) supply of mortar for filling; supply mortar Paid per existing for removal and transportation of execution compressed air. bearing and the soil resulted from the Repairing - mouting andthe placing inof working scaffolding; transport to the placing in the work; transportincludes: to The pricepiecedismantling the work; Paid per (pcs) digging;watering; simple or reinforced concrete at the DISMOUNTING, REPAIRING AND work execution; levels holes watering; demolition of the handeling and MOUNTING THE holes - soilprice transport, supplay, includes: store; The spreading project;BEARING DEVICES - holes filling with mortar; EXISTINGwork scaffolding; METALLIC provided in the in the holes filling FOR SUBSTRUCTURES CONSOLIDATION INJECTIONSwith mortar; - supplay, transport, handeling and work execution; supplay, from the caisson; - cleaning and correction of reinforcements that are setting and fixing of anchors in holes, including maintaining dewateringCONCRETE DEMOLITIONincluding maintaining setting and - mountingwork dismounting work scaffolding; supplay, necessaryanchors in holes, FOOTWAY fixing of for the - the works and scaffolding; caisson maintenance in vertical maintained and theirin the project. of metallic pieces; positioning according them perthe position in the project. - cleaning the old paint degreassing them in the andmetreFOR IMPROUVEMENT OF DEGRADED Paid in cubic dismounting - mounting position (m3) work scaffolding; position during the advancing; SPECIAL MORTAR to the project; Technical Specifications provide the anchors The Projectminium; and Technical Specifications provide the anchors - paint whitof the paint degreassing of metallic pieces; The Project and setting quota and of the setting ground price cleaning includes: - chisellingthe the mortar of the concrete surface that is not CONCRETE old checking GROUNTING composition. and MORTARand layer; kerbs; CRACKS diametre twoexisting - removal and the mortar IN diametre squarecleaning composition. paint in ofminium; - paint nature.whit Paid per metre demolished; grease. (m2) - lubricate whit COATINGincludes: paint in of layer; - removaltwoasphalt on the footways; loading into means of The price of the demolished material, collection lubricate whit grease. concrete at the footways; - demolition of the CONCRETEof scaffolding;WITH SPECIAL REPAIR OF THE filling supply, transport, transport SURFACES transport,handle and unloading and dismantling of dismantling of scaffolding; MORTARS and storage yard.FOR REHABILITATIONS TO - assemblyin the cable holes covering plates; METALLIC scaterring SCHAFFOLDING dismantling of expansion jontsand plaster degraded footways; Paid per square metre (m2) - chisseling of the old concrete covering devices on and SUBSTRUCTURES JOINTare of the waterproofing and of its support layer; removalthe EXISTING PITCHING ROUGH STONE There THE steal concrete; included: cleaning square metre (m2) of iron frame Paid per square metre (m2) of the square jointing Paid per transport and handling of the firing platforms; collection ofprepare the special plaster demolitions, loading supply, - supply and the material resulted from with transports The price includes: The price of transport, transport, unloading and scaterring inthe firingincludes: withdrawal; means - supply, transport for one way and back, storage to site and included; -- cleaning platforms of high 3 cm; the joints -in the site storage yard. testing; damaged areas; diagnostic and demarcation of the sampling and laboratory materials handling; the joints; - washing with the existing damaged concrete up to the nonchisseling of water mortar according materials and - applicationof assembly and mounting of with producer of the special - preparation, prepparingtools,transport on the site of the supplying or damaged one with hand and according to the project's specifications and surfaces finishing; subassemblies according to the project; cement mortar; stipulations; - treatment and protection of surfaces after execution. driven or thrusted in the ground by - bents execution ofin laboratory and on the site the cement - taking andcleaning of ;the chisseling surface and then sandblast testing All operations willpilesOF BIG DIAMETRE - D= 1080 MM vibration metallic be executed according technical DRILLING OF PILES mortar and bubblestone rough aeration or by pressurized water; cleaning by of the wood firing platform; specifications. metre (m) of drilling. - executionjoints with cement mortar; Paid per linear PILES OF BIG DIAMETRE - D=1500 MM - filling thetransport and spreading in the store of the material DRILLING OF - loading, includes: from the structural frame and transport to - timber dismounting (m) of drilling. The pricelinear metre - levelingfrom joints. OF BIG DIAMETRE - D=2000 MM Paid per the the demolition; DRILLING resulted OF PILES the store; includes: - supplementary arrangement of the platform for the The pricelinear metre (m) ofpreparation according to the Paid per of thethe metallic bents - special binder supply and drilling.and transport to the store. - dismounting of arrangement of the platform for the positioning - supplementary drilling installation; The price includes: Technicalthe execution ofshall drilling; the producer's instructions; The project and necessary to Specifications the specify - arrangements the positioning of thearrangement ofthe concrete unit the drilling installation; - supplementaryapplication for the platform fortorecovery and details and the execution technical terms. of the drilling; at - special binder drilling installationexecution pile another the - moving of of the drilling installation; one arrangements necessary to the from positioning the initial dimensions; another; from one of the drilling installation from one pile to another and - moving foundation to - surfaces finishing; platformthe execution of the drilling; - arrangements necessary to level to the pile top; pile drilling the from one ofinfromstore installation from onestorage; foundation to another; pile - transport of the material resulted from drilling; (INVERTS)and - moving the drilling and FOR FOUNDATION to another transport the OB37drilling from the platform level to the pile top; REINFORCEMENT firing platforms - pile one foundation to another;the store at the end of the from - reclaiming of the materialfrom the site storage; of the ground into - scaterringof the material resulted from drilling; () Paid per tonne (t). - transport from the platform level to the pile top; OB37 REINFORCEMENT FOR - pile drilling evacuation of the FOUNDATIONrequired by the works. - removal includes : arrangements The pricetonnethe material into the site - scaterringof the material resulted fromstorage; (INVERTS) Paid per and - transport of (t). drilling; PC52 REINFORCEMENT FOR FOUNDATION drilling; ofincludes : removal and concrete steel; - supply tonneevacuation of the arrangements required by the The price the the material into the site storage; - scaterringof the foundation quota and of the nature of the of (t) Paid per - supply of the concrete or cases; manufacturing of drilling; includes:bars steel; arrangements required by the checkingand evacuation of the - removal soil. The price of reinforcements; foundation - transport of theof bars or cases; and of the nature of the OB37 REINFORCEMENT FOR - checking the concrete steel; DRILLER COLUMN OF BIG foundation quota drilling; of and Site Book will provide: - manufacturing concrete steel, bars and cases; The Projectsoil. - supply of reinforcements; DIAMETRE the of bars or cases; and of the nature of the foundation of the foundation quota - handling of transport PC52 REINFORCEMENT FOR DRILLER COLUMN OF BIG - checking the diametrebars - manufacturing(t) or Booksteel,well as their connection of PaidProjectsoil. transport; of as provide: cases; The per tonneand length will pile; and - mounting BLOCKS cases the bars DIAMETRE the concrete CANTILEVER FOOTWAY foundationofand Site FOR the soil category. - handling PRECAST category and - reinforcement or length of as well as the diametrebars drilling through welding lapping; the pile; The Projectofconcretecases bars and cases; includes: - thepricetonneand or Book will provide:their connection Paid (t) The per ofand Site steel, - mounting of the position accroding to the project. - handling ctegory MONOLITH category. checking CONCRETE CAST steel; theprice concretelapping; soil IN as - supply welding or or cases as well THE SUPERSTRUCTURE through ofincludes: lengththe the pile; their connection The diametre and - the drillingof bars and of mounting CLASS C 12/15 for MONOLITH injection; project. - checking of CASTlapping; and IN THE SUPERSTRUCTURE CONCRETEctegory and the soil category. supply of concrete steel; - supply welding or control the drilling the through of pipes position accroding to the Paid perC 16/20 for control and injection; - supply of of the for the injection barrel; project. CLASS cubic metre (m3) - supply of sheet position accordingTHE SUPERSTRUCTURE checking pipes CONCRETE CAST MONOLITH IN to the The pricecubic metrethe sections with pipes and the injection - supply ofincludes: caseinjection barrel; Paid perC 20/25 for - manufacturing of (m3) CLASS of sheet MONOLITH IN THE preparation of the CONCRETE CAST - supply includes: case sections with pipes and the injection aggregates barrel; The pricecubic metre necessary to the SUPERSTRUCTURE - manufacturing of (m3) Paid perC 25/30 CLASS of aggregates necessary toTHE preparation of the concrete; - materials transport; CONCRETE CAST MONOLITH IN the SUPERSTRUCTURE supply includes: barrel; The pricecubic metre (m3) Paid perC32/40 supply transport; - handling of reinforcement bars IN THE SUPERSTRUCTURE CLASS of aggregates necessary to cases; concrete; cement; MONOLITH and the preparation of the materials CONCRETE CAST - supply ofincludes: The pricecubicthe reinforcement - supply of of reinforcement bars case; Paid perC30/37metre - mounting additions; (m3) supply handling of and cases; CLASS of cement; concrete; CONCRETE necessary to the preparation of from SPECIAL includes: case sections;to the prescriptionsthe supply of aggregates (TYPE BETEC - preparation of concrete according joining The pricecubicthe reinforcement case; 140) supply of cement; - mounting additions; (m3) Paid per between the metre supply of of Specifications; concrete; ofaggregates necessary to between sections from the Technicalof case case sections; the preparation of and WATERPROOFING - supportbetween the during joiningsto the prescriptionsthe the supply preparation concrete according - joining of additions; The price includes: supply - supply of of themetre (m2) joinings between sections to the transport the concrete Paid per of cement; THE BRIDGE the preparation of and finally during concreting; from the preparation station the concrete;squarecase during the Technicalof concrete according CARRIAGEWAY ON - supportof aggregates necessary toto the prescriptions from of preparation Specifications; - supply handlings; site and of of concreting; fromsurface between station to the The pricesquare metre dimensions and of its position in the - supply ofincludes: checking additions; supply transport concrete Paid M WIDE Specifications; finally during the case (m2) ofSUPERSTRUCTURE concrete; cement; the Technicalofwork of theON the preparation kerbs from 1.00 perof materials necessary for the the prescriptions - supply handlings; placing inof FOOTWAY concrete. drilling hole.the concrete accordingand waterproofing;in the - preparation the case dimensions to of its position site and ofincludes: (m) of footwaypreparation station to the The pricelinear metre - checking additions; supply transport and TechnicalON SUPERSTRUCTURE the class concrete from PaidProjectcement; per the M WIDE FOOTWAYaccording the prescriptions 1.50 TheTechnical Specifications; the to execution of the from preparation; ofwork of the Specifications will provide bridge preparation - placinghandlings; necessary to the supply in materials drilling hole.the concrete concrete. additions; site and ofincludes: the aggregates preparation station to the The pricelinear metre (m) of footwaygrades, the - TechnicaltheTechnical Specifications will provide the class PaidProject and concrete materials; of the concrete handling of from the transport and and the The per inof and transport carriageway; ofwork of the concrete. the prescriptions - procurement Specifications;of materials necessary for from preparation concrete placing the supply ofincludes: levelling concrete, handling; site and handlings; theaccording to The price the the and qualityconcrete and the aggregates preparation station to the preparation;cement, of of the ofout and filling at footways, including the - transport slope Technicaladditions, etc. will provide the class the Technical Specifications; the grades, precast kerbs; The Project the concrete from Specifications carrying in theand transport of materials necessary for - placing handlings; ofthe additions, etc. procurement work site and the cement, the from the preparation station to the qualityconcrete handling; slope and levelling concrete; of and concrete concrete. - handling ofandand the aggregates grades, the transport of materials; of the execution the Technical The Projectofthefilling at footways, including provide the class carrying outthe work of the Specifications willprecast kerbs; execution of the waterproofing; - placinghandlings; the additions, etc. concrete. the carriageway. site and in of concrete, transport grades, the qualityconcrete and the aggregates and placing of the filling preparation materials; of the of the cement, handling ofand Technical Specifications will provide the class execution of the waterproofing protection; The Projectthe work of the concrete. 111 provide the - placing in

m m m2 m m m m m3 m3 pcs pcs pcs m m3 m2 m m2 m2 m2 m2 m m m3 m2 m2 m m m pcs t m t t t t t t t pcs m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

2C13C 2C13D 2C14 2C15 2C15A 2C15B 2C15C 2C16A 2C16B 2C16C 2C16D 2C16E1 2C16E2 2C16F1 2C16G1 2C16G1 2C17 2C18 2C18C 2C19 2C1A1 2C1A10 2C1A10A 2C1A11 2C1A12 2C1A13 2C1A14 2C1A15 2C1A16 2C1A17 2C1A18 2C1A1A 2C1A2 2C1A3 2C1A4 2C1A5 2C1A6 2C1A7 2C1A8 2C1A9 2C1B1 2C1B1A 2C1B2 2C1B3 2C1B4 2C1B5 2C1B6 2C1B7 2C1B8 2C1B9

db final_Descrieri pret

2.00 M WIDE FOOTWAY ON SUPERSTRUCTURE Paid M WIDE FOOTWAY of footway 2.50 per linear metre (m) ON SUPERSTRUCTURE The pricelinear metre (m) of footway Paid per includes: DOWN PIPE and transport of materials necessary for procurement The pricepiece (piece) includes: Paid per out the COVERING OF EXPANSION JOINTS DEVICES FOR filling at footways, including precast for carrying procurement and transport of materials necessary kerbs; The pricelinear metre (m) of joint Paid per out the COVERING OF EXPANSION JOINTS - 20 handling includes: at footways, including precast kerbs; materials; DEVICES FOR filling carrying ofproviding; - preparation of concrete, transport and placing of the filling down pipe The price of materials; handling includes: MM down pipe transport; DEVICES FOR COVERING OFjoint or materials for the 80 EXPANSION JOINTS - procurement of theof pipes for the holes necessary to preparation of concrete, of joint concrete,linear metreexpansion Paid per mounting (m) transport and placing of the filling down pipe handlings; MM DEVICES includes: FOR COVERING execution mounting cables; for the holes necessary to - 50 telecommunication of pipes OF EXPANSION JOINTS The pricelinear metre (m) of joint concrete, of the joint; Paid per - transport of materials; assemblage; MM mounting of kerbs;cables; ON SUPERSTRUCTURE to be PEDESTRIAN GUARDRAIL -expansion joint and way connection to the downjoint is telecommunication The pricelinear metre (m) of joint - handling includes: of the materials of which the pipe, hydroisolation or Paid per linear metre (m) of on footways; placing of ofjoint elements; guardrail the Paid per supply; of executed the kerbs; the materials of which the joint is to be mountingof extension casted DIRECTIONAL asphalt tube. -expansion of METALLIC GUARDRAIL ON joint including out theor The price includes: carryingof transport; coveringon footways; edge. of the asphalt The price supply; joint castedatdevice; - placing includes: materials and mastic mounting the asphalt cordsGUARDRAIL SUPERSTRUCTUREthe materials of which the joint isthe be executed The project joint Technical Specifications shall the project. specify to COMBINED theor both the -expansionof DIRECTIONALhigh and the normal kerb as checkingout joint positioning The pricelinear ofmastic cords at according edge. includes of (m) of guardrail procurementofmetreguardrail; the asphalt to the - jointper type. units carryinglinear metre (m) of guardrail Paid per supply; - materials transport; down pipe handlings; Paid project orproject. executed inand handling of Specifications there willHEAVY ON In the DIRECTIONAL METALLIC GUARDRAIL VERRY be provided includes both theguardrail panels; the Technical high and joint covering device assemblage; the normal kerb as - transportincludes: The price includes: - joint units the type of the expansion joint. handlings; The price transport; - assembling the mounting of guardrail panels; mentioned of and joint's positioning according to the project. SUPERSTRUCTURE checking the device assemblage; - materials supply; provided in guardrail handlings; - procurement of the guardrail; covering project. jointper linear metre (m) of guardrail - checking of the execution according to theshall specify the Paidprojectandthe Technical guardrail panels; joint The unitsof the joint's positioning according to the project. Specifications transport or device assemblage; - checking and handling of guardrail panels; project. transportincludes: - joint covering handlings of Specifications there will be The price joint type. In the project and Technical Specifications shall specify the expansion orand guardrail panels mounting; - assembling and joint's positioning according to the project. assembling the mounting of guardrail panels; The projectof the Technical procurement of the guardrail; structure and the materials checking checking according to specified the characteristics, the the project. - checking of the execution according to theshall specify the execution expansion jointthe Technical Specifications project. type. transport for handling of guardrail panels; The projectandthe execution of the guardrail. necessary or the Technical Specifications shall specify the The projectjoint type. In the project and Technical Specifications there and expansion and mounting of guardrail panels; will be assembling the composition and the materials for the characteristics, specified the characteristics, the structure and the materials checking of the execution according to the project. guardrail performance. RECOVERfor the execution of the HANDRAIL necessary OF EXISTING STEEL guardrail. In the project and Technical Specifications there will be Paid per linear metre (m) of guardrail DISMOUNTING OF SUPERSTRUCTURE CARRIGEWAY specified the characteristics, the structure and the materials The pricecubic metre (m3) Paid per includes: necessary for the execution KERBS DISMOUNTING EXISTING of the guardrail. - dismounting degrade elements and substitute with new The pricemetre (m) includes: Paid per (10% from the total length FOOTWAYS CONCRETE carriageway; elements of asphalt on the DEMOLITION removal includes: The pricecubic metre (m3) Paid per PRESTRESSEDblanket for the waterproofing of existing guard rail); PRECAST of kerbs and of the existing foundation demolition of the concrete BEAMS WITH ADHERENT - dismantling new mettalic material; The price includes: L=6,00M H=0,42M - supplay the REINFORCEMENT protection; of dismantled kerbs to a storage ADHERENT PRECAST PRESTRESSED BEAMS WITH yard - transportof existing kerbs; removalpiece existing paint with gas lampthe slope concrete, - removal of existing waterproofing and of and with wire Paid per of the (pcs) L=15.00M H=0.93M cleaninig kerbs for reusage REINFORCEMENT - removal of asphalt on the footways; WITH ADHERENT PRECASTair compression; BEAMS PRESTRESSED sorting expansion joints covering devices; brush andincludes: The priceand transport including piece (pcs) of reusable kerbs to an authorized Paid per - demolition of grease with water andthe footways; loading REINFORCEMENT L=16.00M beams; supply of precast filling concrete at caustic soda; - collectionthe materials in piles;H=0.93M ADHERENT cleaning PRESTRESSED BEAMS WITH PRECAST of the prestressed The price includes: landfill; piecerepairing guard rail withplates; Paid per of loading intheprecast transport, transport, cable holes - dismantling of(pcs) L=18,00M H=0,93M unloading and paynting means REINFORCEMENT prestressed beams; ADHERENT transport PRESTRESSED covering WITH PRECAST precast of the authorized landfill; BEAMS minium; - supply ofincludes: prestressed beams; devices on footways; fee for depositing to paint. The pricepiece (pcs) prestressed beams; handling of two material in the site storage yard. of layers - dismantling precastL=21,00M H=0,93M paynting Paid per in theexpansion jonts covering site cleaning. scaterring of precast prestressed beams; ADHERENT REINFORCEMENT transportof the waterproofing and of WITH - removal PRESTRESSED BEAMS PRECAST precast supply ofincludes: prestressedprecastits support layer; The pricepiece (pcs) depositing onwill be prestressed beams; to the Technical the platform of beams;prestressed beams; Paid per of precast executed H=0,93M handling of precastL=24,00M according All operations the material resulted from demolitions, loading REINFORCEMENT transport of on prestressed and on the collection PRESTRESSED BEAMS WITH ADHERENT PRECAST precasttheprestressed beams; infrastructure; beams ofincludes:to the Working Drawings, necessary platform beams; The pricepiece the supply flitting (pcs) prestressedunloading and scaterring Specifications and platform of precast prestressed beams; Paid per oftransport, transport, beams; depositing on in means ofPRESTRESSED BEAMS WITH ADHERENT REINFORCEMENT L=15,00M H=1,00M transport precast handling precastthe execution.Dismounting existing kerbs beams of during the platform and on the launching along the carriageway; PRECAST of precast prestressed beams; infrastructure; supply in the site storage platform of beams; on signallingsincludes: prestressedprecast prestressed beams; The pricepiece (pcs) prestressed beams; beams flittingbeams; Paid per ofon the yard. handling depositingofprecastL=18,00M H=1,00M ADHERENT mounting PRESTRESSED BEAMS WITH REINFORCEMENT prestressed beams; beams launching prestressed beams; carriageway; PRECAST of precast platform and on transportincludes:along theof precast the infrastructure; supply of precastthe The pricepiece (pcs) on beams flittingbeams; the platform during and after mounting the prestressed beams; stability on on platform Paid per assurance prestressed beams; depositingofprecastL=21,00M H=1,00M ADHERENT mounting REINFORCEMENT transport PRESTRESSED carriageway; handling of precast prestressed beams; infrastructure; beams of precast along the BEAMS WITH launching prestressed beams; PRECAST of on the platform and on the supply includes: beams flitting the platform platform during and after mounting ; stability piece (pcs) on the of precast prestressed beams; The priceassurance prestressed beams; depositingofprecastL=24,00M H=1,00M Paid per ofonbeams;prestressed beams; handling mounting of precast FOR CANTILEVER FOOTWAY REINFORCEMENT transport theon PRECAST precastthe platform and on the infrastructure; placingofincludes:alongdevices. bearing the carriageway; beams ; beams launching prestressedprecast prestressed beams; The priceonBLOCKS on the platform during and after mounting supply flittingbeams; depositing on the platform of beams; stability ofprecast Paid per piece (pcs) prestressed beams; handlingassurance prestressed beams; ADHERENT mounting of precast devices. transport oftheon the platform and on the infrastructure; PRECAST precast prestressed beams; placingofincludes:along the BEAMS WITH bearing supply ; beams launching platform platform during and after mounting The priceonPRESTRESSED carriageway; beams flittingbeams; the ofH=0,42M precast prestressed beams; stability on the handlingassurance depositingofprecastL=7,00Mcarriageway; ADHERENT REINFORCEMENT on devices. transport PRESTRESSED and on the mountingoftheon theprestressed beams; infrastructure; beams of precast along the BEAMS WITH launching prestressed beams; PRECAST of precast prestressed beams; bearing supply placing flitting (pcs) on the platform during and after mounting beams on on the platform of precast prestressed beams; platform ; stability piece depositingofprecastL=8,00M H=0,42M Paid per assurance prestressed beams; handling mountingofthe bearing devices. beams; ADHERENT beams; the BEAMS WITH REINFORCEMENT prestressed transport along carriageway; PRECAST of precast placing launchingthe platform and on the infrastructure; ; beams flitting (pcs) on the platform during and after mounting The priceonPRESTRESSEDof precast prestressed beams; beams piecebeams; depositingofprecast the stability ofon on prestressed beams; Paid per includes: platform handlingassurance L=10,00M H=0,42M mounting precast alongdevices. REINFORCEMENT carriageway; PRECAST PRESTRESSED BEAMS WITH ADHERENT placingofincludes: prestressedprecast the infrastructure; bearing supply ; beams launchingthe platform and on prestressed beams; The priceon the(pcs) on theof beams; beams flittingbeams; the platform during and after mounting on the stability assurance Paid per piece on platform depositingof precast prestressed beams; ADHERENT REINFORCEMENT L=10,00M H=0,52M transport PRESTRESSED BEAMS WITH mounting of on the platform and on the infrastructure; beams ofincludes: prestressed beams; launching the carriageway; PRECAST precast alongdevices. supply beams on the bearing ; placing flitting (pcs) on the platform during and after mounting The pricepiece stability assurance L=12,00M H=0,52M Paid per of precast prestressed beams; handling of beams; the carriageway; mounting of precast prestressed beams; ADHERENT REINFORCEMENT transport the bearing PRECAST precast prestressed beams; BEAMS WITH placingofincludes:alongdevices. ; beams launching platform platform during and after mounting The priceonPRESTRESSEDof precast prestressed beams; supply piecebeams; the depositingof the Paid per ofon (pcs) on handlingassurance L=14,00M H=0,72M mounting PRESTRESSED BEAMS WITH REINFORCEMENT prestressed beams; ADHERENT stabilityof of precast prestressed beams; infrastructure; transport precastthe platform and on the precast devices. PRECAST the bearing placing flitting on prestressedprecast prestressed beams; ; beams on on (pcs) on the platform during and after mounting The priceassurance prestressed beams; supply piece the platform of beams; stability Paid per includes: depositing precastL=16,00M H=0,72M REINFORCEMENT prestressed beams; ADHERENT handling oftheon the platform and on the infrastructure; PRECAST of precast devices. bearing supply transport precast prestressed beams; beams launching platform carriageway; ; beams ofincludes:along theof precast prestressed beams; The priceonPRESTRESSED BEAMS WITH placing flittingbeams; Paid per piece (pcs) L=16,00M H=0,80M depositingofprecast handling on the REINFORCEMENT prestressed beams; ADHERENT transport oftheon theprestressed beams; infrastructure; beams launching PRECAST precast alongdevices. mounting of precast platform and on the placingofincludes: prestressed beams; onPRESTRESSED BEAMS WITH bearing the carriageway; supply flitting the platform of precast prestressed beams; The priceassurance on beams piecebeams; the platform during and after mounting stability Paid per ofon (pcs) prestressed beams; depositingofprecastL=18,00M H=0,80M mounting REINFORCEMENT prestressed beams; transport BEAMS, handling of precastPRESTRESSED AFTER FIXING beams of precastthe platform and on the infrastructure; launching along the carriageway; PRECAST beams flitting on prestressedprecast prestressed beams; ; supply assurance on The price includes: platform of beams; stability piecebeams; the platform during and after mounting Paid per H=1,03M prestressed beams; handling on the depositingofprecast prestressed beams; L=30,00M ofthe(pcs) PRESTRESSED AFTER FIXING transport beams launching prestressed beams; PRECAST precastthe devices. mounting of precast platform and on the infrastructure; bearing supply on platform carriageway; ; placingofincludes:along theof precast prestressed beams; The priceonBEAMS, on the platform during and after mounting depositingofprecast beams flittingbeams; stability assurance Paid per piece (pcs) prestressed beams; handling on the along the carriageway; mounting of precast devices. L=27,00M H=1,03M PRESTRESSED AFTER FIXING transport oftheon theprestressed beams; infrastructure; PRECAST precast placingofincludes: prestressed and on the bearing beams assurance ; beams launching platform platform during and after mounting The priceonBEAMS, on the of beams; supply flittingbeams; platform precast prestressed beams; stability on the Paid per piece (pcs) prestressed beams; depositingofprecast prestressed beams; mounting BEAMS, L=24,00M H=1,60M PRESTRESSED transport precast along the carriageway; infrastructure; handling oftheon the platform and onAFTER FIXING beams of of precast devices. launching prestressed beams;the PRECAST bearing placing flitting the platform platform during and after mounting ; supply on on (pcs) on The priceassurance prestressed beams; depositingofprecast beams piecebeams; the of precast prestressed beams; Paid per includes: prestressed handling stabilitylaunching along the carriageway; L=27,00M ofthe bearing devices. beams; transport precast beams flitting on the PRECAST of precast platform and on the infrastructure; mounting H=1,60M PRESTRESSED AFTER FIXING placingofincludes: prestressed beams; onBEAMS, supply ; beams piece (pcs) on the platform during and after mounting The priceassurance prestressed beams; depositing the platform of precast prestressed beams; stability ofonbeams; Paid per H=1,80M prestressed beams; handling L=30,00M precast alongdevices. transport of precast PRESTRESSED AFTER FIXING beams launchingthe PRECAST BEAMS, mounting of precast platform and on the infrastructure; bearing the carriageway; beams assurance ; placingofincludes: prestressedprecast prestressed beams; The priceon the(pcs) on supply flittingbeams; the platform during and after mounting depositingofprecast prestressed beams; on on platform of beams; Paid per piece the prestressed beams; stabilitylaunching along the carriageway; mounting L=33,00M H=1,80M PRESTRESSED transport BEAMS, handling oftheon the platform and onAFTER FIXING beams of precast prestressed beams;the infrastructure; PRECAST of precast devices. bearing placing flitting the platform platform during and after mounting ; supply on on (piece) The per includes: prestressed beams; depositingofprecast beams piecebeams; the of precast prestressed beams; Paidpriceassurance on handling stabilitylaunching along the carriageway; L=36,00M ofthe bearing devices. beams; transport precast beams flitting on the platform beams; PRECAST of precast prestressed on the infrastructure; mounting H=2,10M PRESTRESSED AFTER FIXING placingofincludes: prestressed and supply onBEAMS, ; beams piece (pcs) on the platform during and after mounting The priceassurance prestressed beams; depositing the platform of precast prestressed beams; stability ofonbeams; Paid per H=2,10M prestressed beams; mounting L=40,00M of precast handling PRECAST BEAMS L=20,00M, L=26,00M for the CUSTOM includes:alongdevices. on the infrastructure; transport of precast platformpltform's arrangement bearing the carriageway; - placing launchingthe supply, transport, handlings, and ; beams flitting (pcs) on the platform during and after mounting The priceon theon platform of precast prestressed beams; beams piecebeams; depositingofprecast prestressed beams; on the assurance Paid per suspension; stabilitylaunching along the carriageway; mounting sections of precast prestressed beams;the infrastructure; handling oftheon the platform and onAFTER FIXING beams flitting bearing devices. PRECAST BEAMS, PRESTRESSED placing on on the platform platform during and after mounting ; supply includes: The price disposition on the platform and their assembly; beams assurance on the of precast prestressed beams; - depositingof precast sections stabilitylaunching alongdevices. L=36,00M H=1,80M prestressed beams; transport precast prestressed beams; beams on theon the mounting of beams; platform and on the infrastructure; bearing the carriageway; ; placingofand assembled beams shifting; and after mounting - supply assurance prestressed beams; sections beams flittingbeams; the platform during stability of precast Paid per piece (pcs) on handling of precast prestressed beams; mounting the transport of bearing devices. placing launching along the carriageway; - beams launching;platform platform during and after mounting beams includes: ; depositing on the on the of precast prestressed beams; The priceon precast stability assurance prestressed beams; mountingofthe bearing devices. - handling precastthe platform and on the infrastructure; beams on placingof of beams; supply mounting; platform of beams; ; beams flitting on prestressedprecast prestressed beams; stability assurance on the platform platform at after mounting during - depositingof precast stability carriageway; and assemblage providing on the on beams flitting on alongdevices.theon the transport of beams platform placing launchingtheprestressed beams; infrastructure; ; beams on the bearing the and 112 and after it;

m m pcs m m m m m m m m m m m m m m m3 m m3 pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs m3 pcs

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

2C1C1 2C1C2 2C1C3 2C1C4 2C1C5 2C1C6 2C1C7 2C1C8 2C1C9 2C2 2C20 2C21 2C22 2C23 2C24 2C25 2C26A 2C26A1 2C26A2 2C26B1 2C26B2 2C26C 2C27 2C28 2C29 2C2E1 2C2E2 2C2EB1 2C2EB2 2C2EB2A 2C2EB3 2C2EB4 2C2EB5 2C2EB6 2C2EB7 2C2EB8 2C2EB9 2C3 2C30 2C31 2C32 2C33 2C34 2C35A 2C36 2C37B 2C38 2C39 2C39C 2C3C

db final_Descrieri pret

PRECAST HOLES BEAMS L=6,00M H=0,52M Paid per piece (piece) PRECAST HOLES BEAMS L=8,00M H=0,52M The pricepiece (piece) Paid per includes: BEAMS L=10,00M H=0,52M PRECAST HOLES - holes beams supply; The pricepiece (piece) Paid per includes: BEAMS L=12,00M H=0,52M PRECAST HOLES - holes beams transport; - holes beams supply; The pricepiece handlings in the store and on the assembling Paid per includes: BEAMS L=12,00M H=0,72M (piece) - holes beams transport; PRECAST HOLES - holes beams supply; - holes beams The price includes: platform; piece handlings in the store and on the assembling Paid per HOLES BEAMS L=14,00M H=0,72M (piece) - holes beams transport; PRECAST - holes beams supply; in the store; holes beams - disposition on bearings The pricepiece handlings in the store and on the assembling platform; includes: Paid per HOLES BEAMS L=16,00M H=0,72M (piece) - holes beams shifting in PRECAST - holes beams transport; the store and on piers; - holes beams supply; in the store; disposition on bearings The price includes: platform; piece handlings in the store and on the assembling Paid per HOLES BEAMS (piece) - holes beams assemblage; L=16,00M H=0,80M PRECAST - holes beams transport; the store and on piers; holes beams shifting in in - disposition onsupply;on the platform during and after bearings The price includes: platform; piece assemblage;the store;and on the assembling - providing HOLES BEAMS Paid per (piece) - holes beams handlings theL=18,00M H=0,80M PRECAST of stability in in the store on piers; transport; - holes beams shifting in the store; - disposition stability bearings assemblage;onsupply;on the store and The pricepiece handlings in the store and on the assembling platform; includes: - providing of assemblage; platform during and after Paid per (piece) holes beams shifting - holes beams bearing in the store and on piers; - laying beams transport; in the store; the supply; blocks. holes onincludes: disposition assemblage;on bearings the platform during and after The price platform; of stability on in the store and on the assembling providing - holes beams OF REINFORCING and on piers; IN assemblage; DEMOLITION handlings - holes beams bearing in the store CONCRETE on the transport; in - laying stripsonshiftingon the platform during and after bearings assemblage; supply; blocks. store; platform; of assemblage;the store and on the assembling - disposition stability SUPERSTRUCTURE - providing the bearing in the store and on piers; AT THE holes beams shifting blocks.FOR THE WARK SUPPORTINGhandlings in the holes stripson SCAFFOLDS - laying beams metre (m3) the store; on transport; in assemblage; stability on the platform during and after Paid per cubic bearings the store and on the assembling platform; of handlings in - dispositionCANTILEVERS FOOTWAY - providing the bearing in the store and on piers; SHOTCRETE assemblage; holes strips - holes beams shifting blocks. store; laying beams on The pricesquarebearings in the assemblage;on metre (m2) platform during and after Paid per includes: on the platform; square metre (m2) - disposition OF BRIDGE FLOOR Paid per of stability - providing the assemblage; holes beams ELEVATION shifting blocks. holes beams bearing in in the store; scaffoldings; - procurement of working the store and on piers; The price included: - laying onincludes: on the platform during and after disposition assemblage;on bearings There are and dismantling of working scaffoldings; - mounting of stability providing of shifting in the treated metallic material; - supplying the mechanicallystore and on piers; CATENARY holes beams bearing blocks. AND assemblage; MODIFICATION, PROTECTIONof the LIFTING and working holes on - laying strips supply, transport and handling scaffolding assemblage; stability on the platform during and or transport to assemblage; mechanically treated metallic - demolitionof the site ofSUPERSTRUCTURES after LINE strips the reinforced concrete with hand holes the - providing of PAINTING OF STEEL blocks. platforms; the bearing the levels provided in the project; - laying on devices at mechanicalof assemblage; stability on the platform during and after material; providing - cleaning and correction of existing reinforcements that are the scaffolding KERBS on the bearing blocks. CM 20X25 handling of the and working platforms withdrawal; - laying REPLACE WITHmaterial; demolition concrete at the thickness of maximum 3,50 cm; metallic assemblage; metre (m) Paid perWITH 20X25repositioning according to the project; liniar their CM maintained and dismantling of and KERBS on the bearing blocks. assemblies and subassemblies; laying transport, and deposit in the store the material - mounting loading, includes: The priceliniarthe old (m) chiselling of 25X30 CM from Paid perWITH metre concrete; a working section to another; displacement of scaffolds KERBSfrom theexisting kerbs, loading it and transportation in results - cleaning includes: demolation of demolition; mountingof thedismantling of flooring the wire brush; The priceliniar metre (m) surface with and guardrails; cleaning the existing reinforcement with wirebrush; Paid per HIGHconcrete - water jet washing of the concrete surface; USSUALY and KERBS storage; and mounting the kerbs with seated mortar; anchoring and removal of anchors; - supplay includes: chisseling of metre (m) damaged concrete, according to The per and the existing - collection of the material resulted from demolitions, loading Paidpriceliniar mounting the new kerbs with seated mortar; ENDINGand transport of the counterweights; position to the mountig HIGH KERBS the kerbs with seated mortar; - supplay handle and mounting of kerbs in project - supplayand stipulations; the kerbs in project position to the the project's transport, transport, unloading and scaterring in The priceliniar dismantling - means of transport of Paid per includes: PRECAST FOR and carriageways on metre inhandle foreseed (m) the kerbs in project position to the levelling and transport of of carriersMETAL GUARD-RAIL CONCRETE bubble mountingby STEEL and concretby pressurizedkerbs; - handle foreseed aeration or prefabricated water; - cleaning includes: supplay and dismantling levelling agregates The technical of concrete steel precast, measured on site the existing superstructures. with pricepiecespecifications; Paid the per foreseedworking place; levelling binder supply and preparation according to the WIDENING the - special agregates and concret prefabricated kerbs; with storage AND CONSOLIDATION EXISTING BRIDGE technical supplay yard; site price joints with cement plaster. - transportis set considering at minimum 10 reusages. covering to specifications; (pcs) The technical specifications; with achievement cement plaster. FLOORSCAFFOLD FOR WIDENING AND CONSOLIDATION producer's joints with place;the stirage yard. work - transport to working covering instructions; to WORK includes: covering joints with cement plaster. of scaffolding The pricebinder application for the concrete unit recovery at - special achievement includes: The work BRIDGE EXISTING aggregates and cement; - work achievement SHIFTING - supply of WAY, CARRIAGES, WINCHES AND EXECUTION the initial dimensions; with cement in the concrete factory; - preparing the mortar includes: The work achievement TECHNOLOGY - manufacturing or supply of concretethick; precastes, PREFABRICATED PIPES OF REINFORCED CONCRETE - surfaces finishing; layer with 2 cm steel mortar - execution ofrelated transport procedures; preparing of cement including the the storemortar; DIA=1500 MM PREFABRICATED PIPESstorage; - transport in mortar layer with 2platforms OF REINFORCED and firing cm thick; kerbs laying; DISMOUNTING - execution of for assemblage of concrete steel precastes with - markinglinear the ground from the store at the end of the Paid per aut DIAM=1500 MM - reclaimingBEAMS TPYE P OF 15.40 M LENGTH AND 5.03 covering joints kerbs; with (m) CONCRETEof metre cement mortar. - laying the new at lines; METALLIC metal guard-rail The pricelinear metre (m) works. Paid per includes: cement plaster. - covering joints withTPYE P OF 15.40 M LENGTH AND 7.54 M WIDTH the site - cement forBEAMS clearance and introduction of the pipe; METALLIC digging mortar mixing; The per includes: Paidpricetonne (t) and handling of pipes up to the mountage - locationtransport TPYE P OF 12.40 M LENGTH AND 7.54 precast with mortar assemblange M WIDTHofBEAMS steelpipe; supply, METALLIC concrete - digging for removing the The their tonne (t)by of maximum 30m; and priceaincludes: cement mortar; Paid on and handling of pipes up to the storage yard; placeper jointing distance M WIDTH BEAMS TPYE P - transport beams manufacte;OF 18.40 M LENGTH AND 5.03 METALLIC work - theprice includes: site; bed and of the discharge slope; steel cleaning the The per tonne the earth - preparation of(t) sand filling. Paid - carrying out of the of beams and assembly parts, assembly M WIDTH beams manufacte; and levels LENGTH AND - transport,handling TPYE P OF 18.40 M shown on bank; 7.54 METALLIC cleaning and placing of the pipe on the the All inprice includes: the lines conformity with the steel - checking, BEAMS The per tonne (t) Paidmounting elements; by the Engineer. parts, assembly and M WIDTHorBEAMS of aligningand assembly pipes; AND 5.03 drawings in estabilished - lowering beams manufacte; and joining of transport,handling METALLIC the ditch, beams - theprice includes: TPYE P OF 21.40 M LENGTH steel the steel beams; The mounting elements; - setting onof the alignment and of the discharge slope; Paid and per tonne (t) of beams and assembly parts, assembly - checking BEAMS TPYE P OF 21.40 M LENGTH AND 7.54 M WIDTH beams manufacte; METALLIC steel the steelthe - transport,handlingbeams filling. The mounting of(t) earth - paintingtonneelements; and assembly parts, achievement setting carrying the beams; Paid per on the steelof beams and price includes:covering; and assembly parts, assembly M WIDTH out jointmanufacte; - transport,handling TPYE P OF 24.40 M LENGTH AND 5.03 of devicesthe steel beams and assembly parts, achievement METALLICbeams theprice for steel steel BEAMS - painting includes: beams; The per tonneelements; - setting on the (t) Paidmounting transportbeams and assembly parts, assembly and - dismantling, joint covering;storing. M devices beams manufacte;OF 24.40 M LENGTH AND 7.54 transport,handling TPYE of WIDTH for METALLIC BEAMS of and - theprice the steel beams and assembly parts, achievement steel the steel The mounting elements; Pat minimum five reusages. - painting includes: beams;storing. The pricetonne (t) Paid and per onfor transportbeams and assembly parts, assembly - setting isDECK L=18.00 M, l=4,00M, I40-G=92.60 KG/M dismantling, joint covering; and M devices beams manufacte; WIDTH set considering transport,handlingbeams and assembly parts, achievement of steel METALLIC - painting the steel of The pricetonneelements; - themounting transport and storing. The pricetonne (t) set considering Paid per is the (t) and per includes: of beams minimum five reusages. - setting onfor joint covering; atand assembly parts, assembly dismantling, steel beams; Paid steel beams manufacte; of devicesthe steel beams and assembly parts, achievement the - transport,handling beams;at minimum five reusages. The mounting elements; - painting is the steel and storing. The price includes: set considering and price includes:covering; - setting onfor transportbeams and assembly WITH SPECIAL dismantling, joint of transport,handling of devicestheTHE CONCRETE assembly parts, achievement REPAIR OF steel beams and - the steel beams manufacte; SURFACES parts, assembly painting is the steel beams; - steel beams manufacture; at minimum five reusages. The mounting transport and storing. set and price for jointAN AVERAGE THICKNESS OF 3.5 CM) - setting on (FOR covering; and assembly parts, assembly dismantling, elements; MORTARS steelconsidering of devicesthe steel of beams assembly transport, the beams handling and - transport,handlingbeams and minimum parts, achievement - paintingsquaresteel beams;storing. elements assemble; setting on set considering at The mounting transport(m2.) Paid per metre and price is setting onand - dismantling, joint covering; supports; five reusages. of devicesthe steel beams and assembly parts, achievement for elements; the - steel beams steel beams;at minimum five reusages. The price includes: - painting set setting on transportand storing. The price is the consideringrealise; steel beams painting and - dismantling, joint covering; of devicesthe steel beams and of scaffolding; achievement for DISMANTLING and REASSEMBLING SLABS - supply, handle AND transport assembly parts, - painting is set considering storing. the joints The price covering devices;at minimum five reusages. dismantling, joint PREFABRICATEDcovering; - assembly and dismantling storing it. of devices for transport and of scaffolding; - dismantling, transport and at minimum five reusages. The pricecubictransport and storing. considering Paid per is setworking degraded footway checking DIVERTERS on the surfaces; - dismantling, metre (m3)D=140 MM The price including fire use of elements. METALLICand The price includes: concrete minimum five reusages. - chisseling set considering at with handle tools, according to The price is of the old INJECTIONS REZINE FOR SUPERSTRUCTURES - dismanting existent slabs prefabricated, transport, cleaning the project; and storage; - sanding chisseling surfaces and chaning by pressure water METALLIC DIVERTERS D=140 MM - verify and sorting1the 15 or air presure; TENSION STEEL C slabs prefabricated; cleaning the sewer and their bearings; - loading, transport and leveling in storage the material from STRAND TYPE INJECTION 12 aply a new layer cement C 15 - moisturizing the demolation area; bearings and STRAND TYPE INJECTION 19 plaster mortar; and prepare the specialC 15 according with - supply - remounting theTENSION STRAND specifications; 19 C 15 and theirs jointing; producer TYPE slabs prefabricated applay a support layer - application of special mortar for improvement the concrete - Transport the element at the rest of slabs prefabricated (degraded) on the storage of the initially form; Employer The characteristcs - surfaces finishing;of cement mortar will be stipulated in Technical Specifications. working scaffolding; - transport in storage the
113

pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs t m3 m2 m2 pcs pcs t m m m m m pcs t t t m m t t t t t t t t t t t m2 m m2 m3 m3 m m pcs pcs m m pcs

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

2C3EB 2C3EB3 2C4 2C40 2C40A 2C40B 2C40C 2C40D 2C40E 2C41 2C41A 2C41B 2C42 2C43 2C44 2C45A 2C45B 2C45C 2C45D 2C46 2C47 2C5 2C6 2C6A 2C7A 2C7B 2C7C 2C7D 2C7E 2C8 2C8A 2C8B

METALLIC BENTS FOR TEMPORARY BRIDGES ABUTMENTS FOR TEMPORARY BRIDGES PEHD COVERING PEHD D=50 MM COVERING PEHD D=63 MM COVERING PEHD D=70 MM COVERING PEHD D=110 MM COVERING PEHD D=125 MM COVERING MACALLOY TENSIONAL BAR MACALLOY TENSIONAL BAR D=26 MM MACALLOY TENSIONAL BAR D=40 MM INJECTIONS REZINE FOR SUPERSTRUCTURES

DISMOUNTING PRECAST HOLES BEAMS L = 16,00M; H = 0.72M DISMOUNTING PRECAST HOLES BEAMS L = 14,00M; H = Paid per piece (piece) of dismounted precast unit 0.72M DISMOUNTING PRECAST HOLES BEAMS L = 12,00M; H = The pricepiece (piece) of dismounted precasted unit Paid per includes: 0.72M DISMOUNTING PRECAST - existing slabs dismounting;HOLES BEAMS L = 18,00M; H = The pricepiece (piece) of dismounted precast unit Paid per includes: and storage of the precasted units. 0.80M - transport, cleaning - existing slabs dismounting; The pricepiece (piece) of dismounted precast unit Paid per includes: and storage of the precasted units. - transport, cleaning EXPANDED POLYSTYRENE - existing slabs dismounting; The price includes: Paid per squaredismounting; - transport, cleaning and storage of the precasted units. - existing slabs metre (m2) The price includes: and storage of the precasted units. - transport, cleaning WIRE SBP I expanded polystyrene; - supplay the Paid per linear metre (m) joins; STRAND TYPE T15S for of cable - marking the pozition Separated prices shall be estimated with respect to the cables - work execution. ACTIVE ANCHORAGE FOR WIRE SBP I composition. Paidpricepiece (piece) PASSIVE includes: The per ANCHORAGE FOR WIRE SBP I The pricepiece supply; Paid per includes: - SBP I cables (piece) anchorage procurament; site; The price includes: - cables transport up to the anchorage transportul; cables handling; - anchorage procurament; loadingassemblage at the project's positions; cables and unloading - anchorage transportul;the anchorages; mounting and concretethe anchorages; ancorages. tensioning and cement covering of the - loading and unloading binder injection mounting and concrete the cables composition. of the ancorages. The project shall specify covering SUPERSTRUCTURE PLANE SHUTTERING FOR THE USUAL SHUTTERING FOR THE SUPERSTRUCTURE CURVED Paid per square metre (m2) USUAL Separatesquare will be (m2) Paid per prices metre assessed, differentiated according ot the type of formworks (usual, with visible face, etc) The price includes: The price includes: - supply of the materials necessary to the manufacturing of - supply of materials necessary to the execution of formworks; formworks; - execution of formworks; - manufacturing of formworks; - supply of scaffoldings; - mounting and dismantling of formworks and scaffolds; - mounting of the material necessary to the formworks and - transport and dismantling of formworks and scaffoldings; - transport and handling of formworks and scaffoldings; scaffolds; - checking of the dimensions of encased elements. of - handling of the material necessary to the execution The Projectand scaffolds; formworks and special Technical Specifications will specify the quality of the visible face of elements.formed elements; - checking of the dimensions of cocnrete - cleaning and depositing, on site, of the recovered materials. The Project and the Technical Specifications specify the elements for which it is required a special visible face. In this case the price will be set separately for each type of formworks, breaking it down by adding an index to the article code.

t pcs pcs m m m m m m m m m m m2 m2 pcs pcs pcs pcs m2 m2 pcs m m pcs pcs pcs pcs pcs m2 m2 m2

db final_Descrieri pret

114

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

2C9A 2C9B 2C9C 2C9D 2CF2 2CF3 2D1 2D2A 2D2B 2D3 2F1 2F2 2F3 2F4 2F4A 2F5 2F6 2F7 2F8 2F9 3B6 3B6 3B6 3B6 3B6A 3B6B 3B6C 3B6D1 4P18 4P19 4P20 4P20 5A14A 5A15 5A16A 5A16B 5A16C 5A16D 5A17 5A18 5A19 5A1A 5A1B 5A1C 5A1D 5A1E 5A1F 5A1G 5A1H 5A1I

db final_Descrieri pret

OB37 REINFORCEMENT FOR SUPERSTRUCTURE Paid per tonne (t) PC52 REINFORCEMENT FOR SUPERSTRUCTURE The pricetonne (t) Paid per includes: - supply ofincludes: steel; The price concrete - manufacturing of bars or cases; - supply of concrete steel; - transport and handlingor cases; - manufacturingintegrated in concrete of bars of steel concrete and bars or Metallic piecesencases; manufactured handling of steel concrete and bars or - transport and (t) Paid perguardrail at the stairs from the embankments Metallic tonne - joinings between bars; manufactured encases; The price includes: - checking LEVEL CROSSING RAILWAY of the position of the metallic material; --joinings and processing according to the project. supply between bars; Paid per piece (pcs.) of crossing SIMPLEwith railway - checking LEVEL CROSSING - at level TRACK - MODERN RAILWAY of the metallic according - transport of the position material; to the project. The works consists of: of the metallic pieces embedded in SOLUTION - positioning and welding RAILWAYthe works area; LEVEL CROSSING - DOUBLE TRACK - MODERN - markingpiece (pcs.) of passagewayin concrete Paid per concrete. Metallic pieces integrated SOLUTIONand mounting of rubber panels(inclusive all - procuring The pricepiece (pcs.) of passageway includes: Paid per operation), STRAIL type or auxilliary DISMOUNTING OF EXISTING BRIDGE TIMBER - preparation and checking of the site; The price includes: allow a flexible mounting; -equivalent which checking of the material; AT EXISTING DISMOUNTING OF METALLIC site; - removal of the old passagewayELEMENTS - preparation the site; cleaning of and - preparation, execution and checking of the foundation in BRIDGESof the old passageway material; - removal ELEVATIONS MASONRY DEMOLITION Price description involve: conformity with the Working Drawings;of the foundation in - preparation, execution and checking - arrangement design; of materials; DISMOUNTING OF EXISTING ROAD CARRIAGEWAY - supply and transport conformity with the Working Drawings; raillway crossing - any intervention wich is equipped at necessary - mounting oftransport of materials; slabs according to the - supply and completely barriers; Specifications; Technical of completely equipped slabs according to the - mountingand identifying of all ROAD FOUNDATION DISMOUNTING OF EXISTING installations; - founding of the horizontal and vertical alignment of the - adjustment Technicaland protection of installations in the overpass area; ARRANGEMENT OF RAILWAY BED TO SHAPE OF - moving Specifications; railway. - adjustment of the horizontal and vertical alignment of the NATURAL of all approvals and permits; - obtaining ENVIRONMENT RESTORATION NATURAL TERRAIN railway. - rehabilitation of the carriage way who is degradated in Flitting conection areas with flexible panels D=800MM PIPES, L=20,00M FOR TEMPORARY BRIDGE All in accordance with the Engineer's requirements LEANING GABIONS Paid per cubic metre (m3) of concrete and stone walling GABIONS placed inthe work Paid per cubic metre (m3) of concrete and stone walling GABIONSincludes: The price placed inthe work Paid per cubicdiggings due to the work; GABIONSincludes: (m3) of concrete and stone walling execution of metre The price placed inthe workmaterial resulted in the storage yard from the Paid per cubicdiggings dueof concrete and stone walling metre transport of the GABIONSincludes: (m3) to the work; executionSUPPORT The price of placed inthe the digging; ofworkmaterial resulted in the storage yard from the transport SUPPORT ON CONCRETE FOUNDATION GABIONSincludes: execution of diggings due (foundation) mat; The price execution of the concrete to the work; digging; of the material resulted in the storage yard from the transport of diggings DYKESthe work; FILLING WITH ROCK due to manufacturing ofconcrete (foundation) mat; execution of the boxes for gabions; execution digging; out thethe stone walling dykes storageinthe work the Paid per cubic metre (m3)resultedin boxes; of rock in carrying of of of boxes for gabions;the placed yard from transport of thematerial (foundation) mat; manufacturing concrete execution The price includes: digging; out ofpreparation, transport and handling of procurement, the stone walling in boxes; carrying DECANTERS diggings due to the work; manufacturing ofconcrete (foundation) mat; gabions; executionmaterials. necessary of the boxes fortransport and handling of procurement, (pcs)stone walling in boxes; Paid per out thethe carryingpiecewillmaterial for gabions;the storage yard from the ofpreparation, GREASY FILTER be executed in conformity with the OUT TANKS in transport of manufacturing All operations of boxes resulted necessaryincludes: materials. The pricepiece (pcs) procurement, preparation, transport and handling of Paid per out of the stone wallingdetails in the project. digging; carrying DISSIPATER TANKSexecuted in in boxes; Technical Specifications and the conformity with the and All operations digging, removal of earth fromthe area executionmaterials. of necessaryincludes: The pricepiecewill be procurement, (pcs) Paid per to thepreparation, transport and handling of DISSIPATER TANKS removal of earth in the project. Technical Specificationsyard; the details fromthe area and transport materials. executed in conformity with the storage All operations digging, and execution of will be necessaryincludes: The pricepiece (pcs) Paid per to thehandling yard;transport THEthe project. procurement, storage and the details in ROAD BED of materials necessary COMPACTION AND executed in conformity with the and Technical Specifications and transport All operations digging, removal of earth fromthe area execution of will be LEVELLING OF The pricesquare metre (m2) of land of materials necessary includes: to the execution of works; transport Paid per to the storage and procurement, handling yard; the details in the project. DIGGING of digging, removal Technical Specifications PIT of earth fromthe area and transport IN BORROW and and formwork, checking of the execution mounting of reinforcements The pricecubic metre (m3) transport of includes: to the execution of works; for excavation materials necessary Paid per WITH EARTH yard; procurement, handling TAKEN FROM CUTTINGS and FILLING levelling transport toof reinforcements and formwork, checking of the encased elements; of the road bed; - mechanic mounting the storage The pricecubic metre (m3) filling measured after compaction includes: to the execution of works; of transport of materials necessary Paid per of concrete; INTERMEDIARY STORAGE YARD casting elements; FILLING FROM THEthe area borrow pit; - procurement,soil in earth wetting; handling and encased the reinforcements and formwork, checking of the - mounting of cleaning includes: execution of the filling. The pricecubic metre (m3) oflayer and completion of the local to the execution theworks; casting of concrete; BARROW PIT Paid per FROM of levelled filling measured after compaction - compactionthe vegetal soil in special storage; removalelements; FILLING of - mounting of of THE encased - land take duringbe executed in conformity checking of the execution compacting; All operationsreinforcements filling measured after compaction The pricecubicwill compaction; includes: settlementsof the filling. of and formwork, with the casting of concrete; (m3) Paid per in borrow metre - earth transport from digging elements; pit;cutting;the details in the project. - checking of the compaction encased Specifications and degree. Technical includes: road territory;conformity with the compaction will be truck; - execution of the filling. All operationsof the executed in The price in layers the - loading in transport casting of concrete; earth for filling; - transport of the fillling material levelling Specifications and thefrom thein the project. - compaction of the roadpit area with vegetal soil from special Technical - arrangement willborow territory;details cutting; the All operationsof the filling; - compaction the be the execution layers filling. filling material; of in of executed in conformity with - placing inof the fillling material from the cutting; - transportSpecifications and the details in the project. storage. Technical of the platform surface;conformity with the - finishing All operationsof the filling material; executed in - compaction will be the filling material; - placing inof executed surfaces after compaction. layers of - checkingSpecifications and the details in the project. Technical of the platform surface after compactions. - finishing - compaction of the filling material and MASONRY ANDplatform surface. - finishing of the CONCRETE DEMOLITION Paid per cubic metre (m3) DEMOLITION AT THE REINFORCED CONCRETE The price includes: SUBSTRUCTURE EXISTING PAVEMENT REMOVAL OFexisting masonry and concrete in elevation and THE - demolition of metre (m3) of reinforced concrete elements Paid per cubic metre (m3) of stipping overburden Paid per cubic METALLIC foundation; PARAPET DISMOUNTING The price includes: The priceliniar metre (m) special borrow according in Special Paid pertransportation inPARAPET DISMOUNTING - debris includes: CONCRETE thereinforced concrete elements in elevations - demolation of pneumatic hammer; - digging wih EXISTING The in foundations; Technical includes: and price Specification; - removal of the TAKE connectionASPHALTE CUTTING and filling the barrow results from demolitions of cleaning AND poles OUT THE borrow according Special - pressing in piles; - loading transportationevacuate. screws; debris and metre (m) in - cutting withand compaction flame of the metallic pieces; Paid per liniarmaterial OFspecial BLOCKS PAVING DISMANTLE foundations the oxyacetiyene Technical includes: Specifications; STONE The price in pieces or in groups of pieces; -separationOF EXISTING ROAD STRUCTURE ON THE in cleaning and filling the borrow results from demolitions of that area. REMOVAL - loading in means of transport and transport to the storage works drawing; compaction FOOTWAYDITCHS AND GUTTER PAVED DEMOLATION foundations EXISTING and with cutting masine; - cutting asphalte yard; atarea. metre (cu.m.) of stripping Paid per square metre (m2) materia resulte; inloading and transporte the that Paid cubic - unloading; The priceand transporte the material resulte from cutting to The price includes: - sorting on dimensions and depositing on grades loading includes: digging with pneumatic hammer; - digging with pneumatic hammer and clear the area in the special storage. - gather in clusters; clusters; 115 - loading and take out the material bitumen.

t t t t t t t kg pcs pcs pcs m2 m3 t m3 m2 m2 m2 m2 m2 pcs m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 pcs pcs pcs pcs m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m m3 m m2 m3 m2

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5A2 5A20 5A21 5A22 5A23 5A24A 5A24B 5A25 5A26 5A27 5A28 5A29 5A29 5A29 5A30A 5A30B 5A30C 5A30D 5A31 5A31 5A31 5A31 5A31D 5A32 5A32A 5A32B 5A32C 5A33A 5A33B 5A33C 5A34 5A35 5A35A 5A35B 5A35C 5A36A 5A36B 5A36C 5A36D 5A37A 5A37A1 5A37B 5A37C 5A37D 5A37E 5A38

SPECIAL DEMOLITIONS Paid per piecesOF SOIL TREATEDexisting elements FORM LAYER (pcs) from building WITH LIME The pricecubic metre (m3) of material placed in the work Paid per includes: - dismounting and demolitions the elements in the existing The price includes: elevations and foundations - scarification or, as case may be, transport from the source; - transport the soil; - laying of the recuperated elements and the rest of the materials in of the lime, mixing and layer levelling; - spreading the places stipulated in the Special Technical Specifications; mixture - checking of the degree of soil crumbling and the UP TO COATING WITH VEGETAL SOIL OF BANK SLOPE zone, - demolition the foundations and compaction the area homogeneity; 4M HEIGHT filling the results borrow of the mixture and of the potential - checking ofthe supply and placing of top soil on slopes shall Payment for the humidity SOIL OF BANK SLOPE HEIGHT COATING WITH VEGETAL pitt with earth; successive waterings; be made per cubic metre (m3) of topsoil placed in BETWEEN 4-8 M - compaction, including bringing back in the road paltform of work ready compacted. the overflowed soil; The work consist of: execution of loading and transport of topsoil from the extraction, the surface corrections, checking of extraction compaction degree and of the designed profile; place to the working place; - digging of steps the layer surface until the execution of the maintenance of along the slope; superior layer.Form layer into working zone; limePLANTS transport ofPLANTING SHRUBS AND YOUNG ROADSIDE vegetal soil of soil treated with laying, crumbling and easy ramming; ROADSIDE PLANTING SHRUBS AND YOUNG PLANTS grass planting and successive operations from sprinkled until WITHOUT EARTH BALE AT ROOT entrance of grass into vegetation; ROADSIDE PLANTING SHRUBS AND YOUNG the Techical All operations will be executed in conformity with PLANTS WITH EARTH Specifications. BALE AT ROOT

pcs m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m2 pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs m m m m mp m m2 m2 m2 m m m m m2 m2 m2 m m m m m m m m pcs m m m

db final_Descrieri pret

MILLING OF EXISTING CARRIAGEWAY SURFACING ON A THICKNESS EXISTING CARRIAGEWAY SURFACING ON A MILLING OF OF 3 CM Paid per square metre (m2) of milled material, measured on THICKNESS EXISTING CARRIAGEWAY SURFACING ON MILLING OF OF 3-6 CM the placement Paid per square metre (m2) of milled material, measured on THICK >6 CM Theplacement the works consist in: (m2) of milled material, measured on Paid per squaresurface that is to be milled -marking ofconsist in the metre LONGITUDINAL Theplacement DRAINS UNDER DITCH/GUTTER the works of the road surfacing up to the needed level; -the milling the surface that is to be Paidworks consist in (m) of drain milled -marking square metre The per of the materials resulted after milling, transportation -removal includes The priceof of the road surfacing up to the needed level; -the milling the surface that is to be milled -marking of storage place, cleaning the surface UNPROTECT GUTTER to the agreedditch, evacuation of the land from the area and - digging the the road surfacing up to the needed level; -removal of of materials resulted after milling, transportation the -the milling air under pressure, the surface resulted after by blowing RE-FORMIG storage place, cleaning the surface its transportation to the EARTH DITCHES AND GUTTER to the agreed EXISTINGstorage places; milling, transportation -removal of the materialsdust and after resulted milling will be draining material, the particles resulted after -supplying of storage of by the agreed cleaned place, cleaning thepolyethylene tube, air surface by absorbtion; to blowingthe under pressure, filter andthe rolling track; -storing of be cleaned of dust and particles by absorbtion; resulted material outside surface including their under pressure, the surface transportation; milling willSTONE/BOULDER PAVING ON resulted after by blowing airsite. RUBBER the CONCRETE -cleaning the resulted material outside theor elastic -accomplishing of the rigid foundation raft, by absorbtion; -storing of be cleaned of dust and particles rolling track; milling operations will be executed depending on the limit lines will FOUNDATION All the foundation thesite. ballast; mat of -cleaning the resulted material outside the rolling track; -storing level quotes mentioned in the drawings; and the of - extension ofsite. will be executed dependingPRECAST ROAD SHOULDER GUTTER textile WITH filter; All the operations non-woovenPAVEDmaterial on the limit lines -cleaning the the all the necessary checkings regarding the The the levelof the drainage tube of PVC, perforated tube or -assembling ELEMENTS CONCRETE quotes be executed depending on and price includeswillmentioned in the drawings; the limit lines All the surface and the depth of milling. milled operations all(m) of side ditch checkings regarding the grooved tube; metre the necessary Paidpriceliniar The the level quotes mentioned in the drawings; and per includes -laying in layers of all draining material, their moistening the The price includes: milled surface and thethe necessary checkings regardingand depth of milling. The price includes compacting accordance with of milling. -diggings in the material; milled surface and the depth the designed geometrical The Project and the Special PRECASTSpecifications provides configuration; PAVED GUTTER 1:3 WITH Technical on thick >6sq.m Milling of existing carriageway surfacingCONCRETE the placement areas, the geometrical elements in the -evacuation of the land and their transportation ELEMENTS RECTANGLE SHOULDER GUTTER in cross and longitudinal section, gutter unloading area;metre (m) of side the construction solution Paid per linear adopted, the nature and type of aggregates for the -procurement of the prefabricated elements and the The price includes: granular in accordance withof tube for draining and the aggregates for thethe type the designed geometrical ROAD SHOULDER GUTTER PAVED their PRECAST -digging material, sub-layer, includingWITHtransportation; material forsub-layer for the foundation; -laying the CONCRETE ELEMENTS CONCRETE configuration;ELEMENTSPREFABRICATED PLATES BY PRECAST filtration. -assembling of the soil and its transportation in the unloading REINFORCEMENT CONCRETEelements and their jointing -evacuation of the prefabricated PAVED GUTTER AT(m) of drainage channel with cement mortar. PLATFORM EDGE Paid per liniar metre area; PaidProject orGUTTER of side ditch per includes: REINFOCED metre (m) The pricelinearof the prefabricated elements and the provide -procurement the Special Technical Specification will Thegeometrical elements for embankment shape; priceliniar metre (m) project geometrycal Paid the per accordingsub-layer, including their transportation; - digging includes: aggregates for the with UNPROTECTED DITCH the designed geometrical -digging inincludes:in cross and longitudinal section, the mode The pricelinear metreforof of foundation; unloading; -and the side ditch loading accordance with -laying the sub-layer (m) soil in area of Paid per and transport the ditch configuration; of thewith the project agregattestypefoundation - diggingprefabricated element and geometrycal shape; of composing the prefabricated elementsthe for jointing supply includes: -assembling of their The priceaccording foundation sub-layer, and the unloading -evacuation ofin jobspecial its transportation in -of the prefabricated site, or executed it theasoil and area forthe join mortar. with cement mortar. elements and unloading; - soil evacuate in digging performance; area; - supplay transport; including removal and elements and agregates for ballast The Project or the Special Technical Specification will provide - ground the precast -procurement of the prefabricated elements and the 116 foundation and

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5A38A 5A3A 5A3B 5A3C 5A3D 5A3E 5A3F 5A4 5A40 5A40A 5A40B 5A41 5A41A 5A41B 5A41C 5A41D 5A42A 5A42B 5A43A 5A43B 5A44 5A44A 5A45 5A45A 5A45B 5A46 5A47 5A48A 5A48B 5A49 5A49A 5A49B 5A49C 5A50 5A5A 5A5B 5A5C 5A5D 5A6A 5A6B 5A6C 5A6D 5A7 5A7A 5A8 5A9A 5A9B 5A9C 5A9D 5B1

db final_Descrieri pret

UNPROTECTED DITCH PERPENDICULARLY ON THE ROAD CUTTING OF TREEES WITH A DIAMETRE OF 10-30 CM Paid per linear metre (m) of ditch OF SOFT OF TREEES WITH A DIAMETRE OF 10-30 CM TYPE WOOD CUTTINGincludes: The pricepiece (pcs) Paid per TYPE WOOD OF HARD OF TREEES WITH A DIAMETRE OF 31-50 CM CUTTINGconsist of: -diggings; The work piece (pcs) Paid per TYPE soil OF SOFT OF theWOOD -evacuation of TREEES WITH A DIAMETRE OF 31-50 CM CUTTINGconsist of: and tree cutting Thetransportation in the storage place. work -its HARD TYPE WOOD OF cutting TREEES WITH A DIAMETRE >OF 50 CM OF Paid per piece top cutting and (pcs) CUTTINGconsist of: branches OF the Special Technical Specification provides tree work and The Project and(pcs) depositing Paid per piece heap transport and top cutting SOFTcutting WOOD WITH A DIAMETRE >OF 50 CM OF branches OF elements CUTTINGconsist of: tree TYPE TREEES of the layerthe tree after slicing the geometrical and depositing of and the storage place The workpiece (pcs) depositing slicing, transport Paid per and top cutting transport and heap HARD CLEARING OF branches all WOOD AREA WITH for the protection of for the TYPE LAND soil. AND SHRUBS tree cutting necessary approvalsofBUSHES after slicing obtaining The workpiece (pcs) depositing slicing, transportof: depositing the tree Paid per squaretopand transportconsistmetre (m2) of cleared surface Paid per and heap branchesPITCHED WITH and existing facilities cutting PRECAST the protection of DITCHESconsist of: CONCRETE obtaining all necessary approvalsof the tree after slicing The work includes:and depositing for tree cutting cleareddepositing the site and the transport of The itemtransport cutting transport of slicing, facilities removing and top ELEMENTS TRENCHmaterial off branches all existing and heap OF PREFABRICATED CONCRETE GUARDING tree cutting necessary approvalsofshrubes with aslicing obtaining and metredepositing thin for the protection of diametre of slicing, transport this material and of shrubs andoff the the tree aftertransport of Paid per of bushes, cutting in linear cutting facilities andmaterial conformity removing of heap depositing site ELEMENTS cm; the trees transport all cleared (m)approvals for theand the existing Technical Specifications. REINFORCED topand less price 10 necessary thantransport branches and DITCH depositing of the tree after slicing obtainingincludes: the trees in conformity protection of with material and of (m) The the and heap slicing, linear metredepositing the site and the transport of this per liniarcleared(m) Paid per from metre the resulted transport removing of area of material off material; Paid DITCHES existing facilities ON SLOPE -digging performance; approvals SIDE movingTechnical and depositing for the protection of with material and ofSpecifications. of the tree after slicing The price all necessary obtainingincludes: material off the this price includes: the trees in piles; site and the transport of The the transport uprooting of arrangement conformity and slicing, facilities and (m) of side ditch store; - removing all cleared transport to ground removal Paid per linear metre on of existing Technical Specifications. for the protectionthe -diggings; of the materialapprovalsthe measured shape; slope obtaining necessary with material and of withtreesprojectfrom grubbing. the - confectionning or digging geometrycal transportincludes: the the the precasted units; this priceaccording supply resultedthe site and the transport of - removing of cleared material off soil in the storage places; of in conformity The -removal and transportation of the unloading; existing Technical special area for - soilthe facilities ofSpecifications. the side-ditch execution; with material and a the trees in conformitythe afferent - removing or and binder supply, to site and the transport of digging in the slope necessary the this evacuate in fabrication of procurement elements and aggregates prefabricated of theincluding agregates for ballast - supplay the cleared material off prefabricated elements; transports; the aggregates and the to the including of the - supply Technical the trees in conformity with material and ofSpecifications. mortar,execution their -supplying this the of the materials necessary foundation profiles levelling; - the the Technical Specifications. digging side-ditch; transportation with manufacture their in for site, including transports; and foundationthe digging profile - materials transport and handling; of aggregates; -leveling of underlayer performance - leveling the ballast foundation;the slope foot for the - pitching performance of precasted units, execution of the foundation at -execution of the foundation aggregates sub-layer; - mountingof the waters cllection chamber; - binder jointing. stone riprap of prefabricated elements; execution prefabricated elements and covering joints wiyh -execution of the cement plaster; side-ditch and of its connection to the road - execution OFthe PITCHING of RUBBER STONE -mortar jointing. - supplayand to the waters collection system at the slope foot. and the cement platform cubictransportBOULDERS mortar of making it in the Paid per PITCHING OF metre (m3) of executed masonry RIVER jobsite; The Project and the Technical Specifications provide the price includes: - supplay and mounting the punch SLIDEwater colection; for ROAD SHOULDER GUTTER ANDtubof structure. a storage geometrical elements and the side-dich theDITCHES CLEARING -mapping out, digging, transportation soil in - filling with drainning material under drainage channel and place, where needed; clay work including supplay -supplying with coarse stone, aggregates and cement for and transport in working side. preparing the mortar, including the transportation; MANHOLES (INSPECTION CHAMBERS) All opperations will be executed according execution datails -laying a mortar layer; Paid per piece (pcs) of manhole. and technicalLEVEL OF THE EXISTING DOWN PIPE LIFTING TO -laying, by compacting, of the coarse stone; The pricepiece documentation.(pcs) Paid per includes: -filling the interspaces with stone chips; digging execution and soil transportation; The price includes: surface; -jointing of the visibleOF THE EXISTING DOWN PIPE LIFTING TOof concrete around pipes, metallic works LEVEL supplying with aggregates andthe grote with frame; and - demolition the excess of mortar; -removal piece (pcs). Paid per of the grate with frame; covers and their transportation to the placing in the work; - demounting the masonry; -moisturising The price the surface and mounting the plastic level; cleaning includes:concrete foundation mat of the manhole; - execution of the As concerns concrete around the grate; this will be moistured - broken the the coarse stone masonry, execution thethe manhole body of monolith pre-cast pipes at - mounting of shuttering for before the placing into work. concrete ring; - desmounting the to the new level; joints with cement mortar, - casting concrete grate; - cleaning the surface and mounting the plastic level; - plastering the grate; mounting and mashing off the manhole bottom; - mounting the concrete ring; execution ofBYshuttering forconnection to the manhole; the - loading and transportation materials from demolition to WEEPHELE sewage pipes PLASTIC TUB 110 MM - casting concreteconcrete neck for execution storage; the new level; the connection of the of the to the special Paid per price (pcs)MM PLASTICto the grate forsoil quota;the new level; TUB netural sewer to - mounting the 110 manhole storage; - taxis forprice (m) The price includes: Paid per and the metallic access stairs, - loading of transportation materials from demolition to -execution approvals from the private people for sewer the obtain all - dismounting the drain from the retaining wall back; The price includes: special storage; manhole cover. DIAMETRE LESS THAN -assembling the material for reuse; UPROOTING OF STUMPS WITH to the working place; network;drainage - sort of and transport of materials -supply for storage; - taxes 40 CM,SOFT will be executed according from demolation to All operationstransport the material result details and technical - loading and TYPE WOOD WITH DIAMETRE LESS THAN UPROOTING plastic be executed accordinge with -mounting the OF will tubs. Technical Specificationsthe AllThe operations STUMPS the Project (pcs) Paid per pieceTYPE WOOD documentatation. Special theopperationsand be executed according Technicalprovide permited 40 borrowSpecifications and All CM,HARD OF STUMPS WITH DIAMETRE GREATER UPROOTING elements to the extraction and disposal of the Technical theauthority; will This specification applies of the manhole, by geometrical(pcs) Paid per piece Specifications and project WOOD sewerage to the THANand the connection quota of the project40 CM,SOFT TYPE WITH DIAMETRE including by hand in retaining wall back includinGREATER UPROOTING OF applies to the extraction and disposal of the roots details. - digging stumps shoring; This specification STUMPS details piece (pcs) Paidwork CM,constructive solution adopted, the manhole, the concrete with wire brush; THANand stumps 40 The per consists of: TYPE WOOD LAND - cleaning the SCARIFICATION OF MECHANICALHARD rootsspecification applies to the extraction and disposal of the This per piece (pcs) mechanical methods characteristics waterproffing in retaining wall back; Paidworksquare metre - grubbingconsists of: (m2) scrriping surface improvment through Paid and up ofSCARIFICATION OF ROAD SHOULDERS The per stumps MECHANICAL rootsspecification applies to the extraction and disposal of the of the prefabricated elements for the manhole, of the concrete This work consists of: mechanical methods heap - holes depositing in the wall for plastic tubs d= 110 mm The 5 CM consists of: grubbing up through ON theexecution type of cover and ROAD SHOULDERS The and stumps MECHANICAL material from area and transport to and work wood SCARIFICATION OF thedirections; the places mortar, roots scarification on - moving (weepheles); the tow perpendicuarly access stairway, - soil depositing - heap grubbing up mechanical methods ON work the throughtubs. the place for storing the soil. transported it. The 8 CM consistsPAVEMENT RIPING transport to the places indicated; STON EXISTING out, collected and -mountingwood material from area and plastic - roofs depositing of: moving - heap takeall through mechanical methods - grubbingor innecessary approvals for will be concluded the up Technical Specification the protection of obtaining Paid per Allprojectsquarewill be executed according Technical In opperations metre (m2) indicated; wood material from area and transport to the places LAND CLEANING - movingfacilities - heapof includes: projectstorage area for protection of existing scarification andapprovals for the offals. The item square metre (m2) of cleared surface Specifications necessary depth depositing - obtaining all and Paid per indicated wood material from with suitable earth and their - scripping of after minimum area filling of voidsdepth uprooting 5 cm;and transport to the places movingfacilities details includes: existing The item all necessary approvals for the protection of - obtaining OF conformity indicated removal of SOIL REMOVAL compaction in TOP vegetation on a 5 cm earth surfacevoids afterleaves and with suitable depth;and their filling clearance of uprooting branches; site of facilities existing Technical Specifications. for the protection of --obtaining allEASY SOILapprovals Paid per removal of vegetation on a 5 cm with the cubicnecessary material and transport the suitable separate scripping DIGGING IN inafter uprooting with suitable depth;and their compactionthe conformity surfacevoids metre (m3) filling of facilities earth existing Technical Specifications. The pricecubic metre (m3) of digginganf their transport to the material inincludes: for reuse; area Paid the IN of conformity the per storage with evacuation in DIGGING compaction the materials in with suitable earth and their filling of voidsthe storage the unsuitable material; after uprooting - digging ofin MEDIUM SOIL by the vegetal soil; transport The pricecubic metre (m3) of digging discharge includes:Specifications. establioshed Paid per hole conformity with the Technical in the intermediary storage ; DIGGING of scripping will compactionofHARD SOIL soil transportation - the depthIN inthe digging; be stipulated in Technical execution Special Technical Specifications. The pricecubicin the storage; digging Paid levellingVERY HARD SOIL metre the with the Technical Specifications. storage for unsuitable - soil per includes:and finishing; specification together(m3)space of DIGGING levellingdigging; of - platform IN the - execution of Technical Specifications will provide the The pricecubic metre (m3) of digging material. includes: PaidProject and designed profile. per levelling and finishing; - checking of the BALLAST LAYER - platformperformance;vegetal soil, - digging layer for the the expenses for the arrangement of thickness includes also The priceready compacted profile. Paid per and finishing of the cubic metre - checkingincludes: the way platform; (m3) placed in the - levellingperformance; the storageof the storage yard, for transportation price designed - digging includes also the intermediary and the expenses for the arrangement of without placing works The price of the projected profile. - checkingand finishing the storage yard, the execution of the - levelling includes: in of the without andintermediary storage yard,platform; placing levelling the soil The price the price also includes the expenses for the intermediary The - checking materials; access of of the soil in their closing. supplyroads, includingthe storage yard, the execution of the and levelling the projected profile. levelling in store arrangement, soil the expenses for the intermediary The price also including diagram and transport; 117 access roads, includes their closing.

m pcs pcs pcs pcs pcs pcs m2 m m m m m m m m pcs pcs m3 m3 m m pcs pcs pcs pcs pcs m m pcs m m m pcs pcs pcs pcs pcs m2 m2 m2 m2 m2 pcs m3 m3 m3 m3 m3 m3

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5B10 5B11 5B11A 5B11B1 5B11B2 5B11B3 5B12 5B13C1 5B13C2 5B14A 5B14B 5B14C 5B14C 5B14D 5B15A 5B15B 5B16A 5B16B 5B16C 5B16D 5B17A 5B17B 5B17D 5B17D1 5B17D2 5B19A 5B19B 5B19C 5B19D 5B19E 5B19F 5B1A 5B2 5B20A 5B25 5B26A 5B26B 5B27 5B27A 5B28 5B29 5B3 5B30 5B31 5B31A 5B32 5B33 5B36

db final_Descrieri pret

SUBGRADE LAYER TREATED WITH LIME Paid per cubic metre (m3) executed The price includes: - supply the lime; CEMENT CONCRETE FOUNDATION C8/10 OF 10 CM - the transport of the earth and lime; THICKNESS AT THE - preparing the mixing;FOOTWAYS, PEDESTRIAN ALLEY Paid per , watering, (m3) - levelingcubic metrecompaction and equalizing the materials. CONCRETE FOUNDATION, 10 CM THICK AT FOOTWAYS, The price includes: All the operations will be performed in accordance with the PEDESTRIAN ALLEY -supplyingSpecifications. Technical of the aggregates and cement grades; Paid per cubic metre (m3) concrete or preparation PRIMING WITH CATIONIC EMULSION WITH SURFACES of the cement The procurement directly from the suppliers its price includes: 0.60 KG/M2 RAPID BREAKING SURFACES PRIMING WITH and cement EMULSION WITH -supplying of the aggregates CATIONIC grades; working -transportation for the supplying and placing in the Paid per squarethe cement concrete or RAPIDCOURSE metre (m2) preparation of OF0.90 KG/M2 BASE BREAKING BITUMINOUS MIXTURE (BITUMINOUS place The procurementmetre (m2) the suppliers Paid per includes: its pricesquare ROLLED WITH BITUMEN TYPE D60/80 OR WETTING)materials BITUMINOUS MIXTURE (BITUMINOUS HOT directly from placing ofthe work. and preparation of binder BASE COURSE OF supplyin includes:the supplying and placing in or working The priceAND for -transportationCRUSHED AGGREGATES -REPROFILING the D80/100 HOT work includes: Thedirect supply ROLLED WITH BITUMEN TYPE D60/80 OR WETTING)materials -its placing in the and preparation of binder or supply place ofapplies for theof the supportlayer. The priceAND wateringtoreprofilation layer; cleaning and CRUSHEDthe preparing station and of the D80/100 supply AGGREGATES transport of work. -its direct the materials placing incasting of asphaltic mixture placed Paidpricetonne (t)at the the works;prescribed; in the works cement the placing in thickness layer, if necessary. The per applies for the leveling binder at ofin the workto the preparing station and of the transportincludes: The placingofmaterials includes: levelment placingasphaltic mixture placed in the works Paidpricetonne (t) cement surface; per and the of in the works binder at the placing in thetheaggregate grades and storage protection againstworks; evaporation. support layer; -supplyingincludes: cleaninginthe wateringHOTwater surface and bitumen, of ROLLED OPEN The priceand placing in the works Placing castingworks thickness the at the filler, BINDER COURSE OF includes : prescribed; ASPHALT storage cement manufacturingsupport layerSpecifications provide supplying; the asphaltic mixture or the direct the cement The Project and Technical aggregate grades D60/80 OR -supplyingthe(BAD 25) WITH BITUMEN TYPE and bitumen, filler, cleaninginthethe cement surface; CONCRETEthe works includes : Placing BINDER COURSE OF to the levelment of afferent HOT ofmanufacturing and placing in -transportation the asphaltic ROLLED OPEN ASPHALT of class, the nature and grade mixture or the direct supplying; the aggregates, manufacturingsupport layer laying - REPROFILINGWITH BITUMEN TYPEthe quality bitumen 25) 80/100 ofprotectionfilm for sealing evaporation. D60/80 OR cleaning CONCRETE surface the(BAD against water and the works; necessary toASPHALTsolvent volatilizing, that WEARING OF the cement.COURSEthe reprofilationCONCRETE placing in is -transportation afferent for the manufacturing and HOT waiting the and Technical sealing and The price applies for time for the layer. laying inbitumen film 80/100 The Project Specifications provide -placingofOF 2.5 CM THICKNESS CONCRETE the cement ROLLEDtonneworks. suspension drying placedfillered works the works; the (t) of bituminous the solvent the in HOTbitumen WEARING COURSE OF ASPHALT layer volatilizing, that is emulsionthe necessaryfor the leveling of if necessary. of Paidprice applies and grade of mixture per waitinginbreaking orcomprisesthe aggregates, thethe the The price will be the same if fornecessary to equalize mixture, class, the nature also time is laying of the asphaltic quality Placing in the3.0 CM THICKNESS The price OF works -placing breaking or OF ASPHALT CONCRETE HOTbitumen ROLLEDtonne (t) of suspension. works. suspension drying placedfillered works Thecement.COURSEbituminous mixture of the in the WEARING the emulsionthe thickness and loosening of the compacted layer, Paid per includes: the verifyingin before.the comprisesnecessary to equalize Techical thickness will be be same if is in conformity with the the Placing OF works The price the will All operations3.50 executed laying the asphaltic mixture, -supplyingincludes:CM THICKNESS of grades ROLLED the surface suspension.executed and its correction. The price(t)the bitumen, filler, aggregate checking the thickness and loosening of the compacted layer, Paid per before. asphaltic mixture or the direct supplying; verifying will be the thickness the bitumen, filler, aggregate grades Specifications.will be same if is necessary to equalize Techical - manufacturing the executed in conformity with the the The price and All operations testing. -supplyingincludes: -samplingthe surface and ASPHALT CONCRETE HOT The price(t) COURSE OF its correction. WEARING executed to the manufacturing and placing in checking before. Paid per -transportation afferent thickness agregates,asphaltic mixture or thefiler; supplying; Specifications. the bitumen and granular direct with the - manufacturing will be performed in accordance All the operations repeat based on the number of asphaltic - supplay OF 2.50 CM THICKNESS. ROLLEDtonne (t) These operations executed Theworks;includes: OF ASPHALT CONCRETE placing in the price COURSE to the manufacturing and HOT WEARING Paid per Specifications. -transportation afferent Technical agregates, bitumen and granular filer; base course. - preparingthe works. concrete or supplaing directely from the asphalt mixture layers thatCM THICKNESSON FOOTWAYS - supplay OF 3,00 succeed and represents the -placing inincludes: OF HOT ROLLED ASPHALT ROLLED The price the works; COURSE WEARING purveyor; the works comprises or supplaing directely from -samplingagregates, bitumen and granular filer; - preparingthe works. concrete Placing in and 4 CM THICK - supplay the testing. -placing in fromasphalt CM THICKNESSplace; CONCRETE , purveyor to the working STABILIZED WITH - transport the asphaltic mixture, verifying the thickness the WEARING COURSE 4 performed in accordance with of the All the operations will be purveyor; the works concrete or supplaing directely from - laying of will be the comprisesnecessary to equalize the preparing asphalt Placing in the workssame if is The price The executionFIBRE (BRINGING THE PROFILE TO includes: CELLULOSE purveyor to CM working place;STABILIZED Technical Specifications. 4 the THICKNESS - transport the asphaltic mixture, verifying the thickness of the WEARING from layer; of before. purveyor; COURSE OF - laying the asphalt mixture, checking the thickness; thickness TICKNESS 4 CM - leveling LEVELING The execution purveyor to WITH CELLULOSE includes: - compaction; worksFIBRE the working place; from layer per square metre (m2) executed Paid per square metre (m2) of layed surface - transport the surface; compaction; Paid per the asphalt mixture, layed surface - levelingsquare metre (m2) ofchecking the thickness; Paidprice includes: checking The execution works includes: - compaction executed surfaces; The price includes: - checkingincludes: of The - compaction;asphalt mixture, checking the thickness; The price the the surface; of leveling agregates, - correctionthe aggregate grades, bitumen, filler, cellulose supplay the - checking and aggregate grades, bitumen, filler, cellulose surfaces the surface surfaces; -supplying correction;bitumen and granular filer; - checking of the surface. -supplying the testing. -sampling of executed concrete or supplaing directely from compaction; asphalt - correction tests and visualities according technical preparing - laboratory fibre; operations will be performed in accordance with the - surfaces and testing. surfaces; fibre; All the - checking -sampling correction; purveyor; of executed documentation; the asphalt concrete or thetechnical - manufacturing the asphalt concrete or the direct supplying; - laboratory tests and be Technical Specifications. performed in accordancesupplying; - transport correction; visualities according direct Technical surfaces from All the operations will be executed according and placing in - manufacturing purveyor to the working place; All the operations will to the manufacturing with with the -transportation afferent to the manufacturing and placing in documentation;afferent -transportation works visualities - laboratory tests and includes: according technical Technical Specifications. Theworks; execution Specifications. the works; All the operations will be executed according with Technical the documentation; - leveling the asphalt mixture, checking the thickness; -placing in the works. Specifications. works. be executed according with Technical -placing in LAYER will SHOULDERS BALLAST the All the operations ON - compaction; works comprises: Placing in the works comprises: metre (m3), ready Placing in theexecuted surfaces; OPTIMIZATION MIXTURE Paid per ready compactedWICH Specifications. BALLAST the asphaltic mixture, verifying the thickness of the - checking FOUNDATION cubic of - laying of the asphaltic mixture, verifying the thickness of the - laying of correction; compacted - surfaces layer; layer; The price includes: visualities according technical - laboratory tests and - supply ofPAVEMENT, CAST IN ONE LAYER C25/30( BCR CEMENT materials; - compaction; compaction; documentation; - transportation; 4,5) - checking ASPHALT TYPE HARD according with Technical checking the surface; executed BY CILINDER FOR CASTING the surface; All the operations will be - placement;of the surface; - correction of the surface; correction CM BRIDGES ASPHALT TYPE HARD BY CILINDER FOR Specifications. CASTING 3 -sampling and testing. -sampling and testing; (m2) of pllacement Placing into works includes: Paid per square metre BRIDGES ASPHALT be FOR THE FOOTWAY AT BRIDGE 4 CM All the operations will ONperformed in accordance with the CASTINGincludes: be performed in accordance with the All the operations will laying of ballast; The pricesquare metre (m2) of pllacement Paid perCM THICK. Technical the profile before and after compaction; WAY, 2 Specifications. Technical Specifications. -verifying and surfaces priming in order to apply the covering; - cleaning includes: The price -dry compaction; - supply and preparationprimingTHE FOOTWAY AT BRIDGE CASTING and surfaces of the bituminous emulsion for the - cleaning ASPHALT ON FOR in order to apply the covering; watering and compacting tilltoreaching the required priming, CM THINCK.transport bituminous emulsion for the WAY, 3 and preparation of the the implementation place; - supply including its compaction; - supply or preparation (m2) executedasphalt and its transoprt of the to the Paid per including its transportpoured implementation place; priming, square metre DAMAGED BITUMINOUS HOT RECYCLING cleaning includes: OFand correction of ground irregularities to the implementation of the The price of surface place; poured asphalt and its transoprt - supply or preparation PAVEMENTS before and sand supply and transport; - protection after compaction. for asphalt execution works; cleaning and spraing surfaces to the implementation place; All operations will be the bitumen emulsion for spreaing, executed in conformity with the - surface spreading over and transport; SAND LAYER - supplay or sand supply with sand 0-4mm; protection prepare Technical Specifications. and consolidation with easy rolls; - poured cubic metredown placed in the works, ready tamped asphalt to (m3) include transport lay over with sand 0-4mm; Paid per - surface spreading All operations shall be performed according to theeasy rolls; the working side lay down and consolidation with Technical The priceasphalt - poured includes: LAYER FROM GEOCOMPOSITE ANTICRACKINGS the casting asphalt andand placing into Specifications.shall be performed accordingtransport to the - supply or prepare supplying of materials, All operations the BITUMEN transportation (ELEMENTS FOR TREATED WITH IN FACTORY to the Technical working side; works; Specifications. DELAYINGthe tests and laboratory resultates; - take over SPREADING OF CRACKINGS) RI>50KN/M, Placing asphalt lay down and consolidation with easy rolls; - pouredinto works includes: BREAKING BY STRETCHING SPECIFIC ELONGATION AT - leveling by hand of casting prescribed thickness; Technical -laying the sand layer performed according to the All operations shall beat the asphalt. <3...4% and correction after tamping. -tamping Specifications. metre (m2) geocomposite executed Paid per square will be performed in accordance with the All the operations The price includes: Technical Specifications. -supply the geocomposite; - cleaning the surface for geocomposite leveling; - transport and execution works; - technological damage
118

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 t t

t t t t t t m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m3 m2 m

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5B4 5B4A 5B6 5B6A 5B9 5B9A 5C10A 5C10B 5C11 5C11A 5C11B 5C12 5C12A 5C13 5C13A 5C14A 5C14B 5C14C 5C14D 5C14E 5C14F 5C15A 5C15B 5C16 5C17 5C18A 5C18A1 5C18B 5C18C 5C18C1 5C18C2 5C18D 5C18E 5C18F 5C18G 5C19A 5C19B 5C1A 5C1A2 5C1A3 5C1B 5C20A 5C20B 5C20C

m3 CRUSHED STONE LAYER IN THE FOUNDATION Paid per cubic metre (m3) executed SHOULDERS m3 CRUSHED STONE LAYER AT THE The pricecubic metre (m3) executed Paid per includes: m2 - supplay and transport crushed stone in working side; The price includes: m2 - execution works: - supplay and transport crushed stone in working side; - leveling the crushedLAYER STABILIZED WITH 4- 6% stone; m3 NATURAL works: - executionAGGREGATES - compaction crushed stone; surface; CEMENT AGGREGATES LAYER STABILIZED WITH 4% - leveling the and finishing the m3 NATURAL - cheking of executed surfaces. Paid per cubic metre (m3) placedthethe work - compaction and finishing in surface; CEMENT km GUIDEPOSTS will be executed according with Technical All the -operations executed surfaces. The pricecubic metre (m3) placed in the work includes: cheking of Paid per kilometre (km) of road Paid per Specifications GUIDEPOSTS will be executed according with pcs procurement of aggregates and cement grades; Technical All the operations The price includes: The project details. natural aggregates and cement mix; and price includes: preparation of the Specifications of POSTS KILOMETRICAL aggregates the piles pcs procurement manufacturing and cement grades; . supplyingand placing in the work. transport orof the and project details. natural aggregates and cement mix; preparation at km KILOMETRICAL POSTS . transportationthe the placing in the works The placing in placing in the work. work includes: transport and work, digging the holes and spreading the soil; Paid per kilometre (km) of road . laying-out thewatering of the support layer; KILOMETRICAL POSTS pcs cleaning and the work includes: The placing in piles, their centering, filling with soil and price includes: . mounting the profile of the aggregate mix layer; placing at thewatering of the support layer; buc HECTOMETRIC POSTS cleaning and the fixation. on the site of the posts; .supplying or manufacturing compacting for compaction, cutting and removal of dislevelments; Paid per kilometre (pcs) thepanels, paint, aggregates and km HECTOMETRIC POSTS placing atthe encasement supplying ormix layer; the profile .supplyingalso includes the aggregate manufacturing the The priceprotection. of surface kilometre (km) ofremoval of dislevelments; The price includes:eventually of the concrete and mortar, the Paid per metallic compaction, cutting and and their mounting on coarse stone, and panes, road pcs STEEL SIGNPOSTS reflecting All operations will The pileskilometrebe executed in conformity with the Techical the priceprotection. surface transportation; Paid per includes:(km) of road km STEEL SIGNPOSTS Specifications.will be executed the site of the posts, Techical -supplyingincludes: diggings, evacuation and transportation All operationsmanufacturing onin conformity with the supplying -laying out or works, of Specifications provide the shape the The Project and Technical road Paidpricekilometre (km) ROAD TRAFFIC per transportation; pcs SIGNING or manufacturing the posts, supplying or prepairing the paint, PLATES FOR Specifications. of the piles, and the materials of the soil;includes: -supplying and dimension The pricepiece (pcs) Paid per compacting ROAD TRAFFIC the post, -marking-out the works, diggings,or ballast, eventually placing SIGNING PLATES FORthe sandposts, supplying orfilling the km -laying and are made-up. the concrete, transportation; from whichor manufacturing the -supplyingincludes: compacting; prepairing The pricecasting for theof the foundation hole, diggings, holes with the frame leveling layer; and concrete soiltransportation; -marking-out set TEMPORARY TRAFFIC SIGNING DURING WORKS the concrete, manufacturing the signs and the mounting -supplying or the concrete foundation or monolithized pre-accomplishing the . execution the soil; installationfoundation hole, diggings, removal of ofthe frame of the platform; EXECUTION -marking-out post, painting and writing EXECUTION km TRAFFIC including disposals, SIGNING DURING WORKS the foundations. -cleaning the piles, transportation to thetheinscription. fabricated elements; concrete casting in point -fixation of the soil; (set) from 1 working mounting place; Paid per of the removal on the piles of the signalised disposals; Paid per kilometre -fixation set pieces(km) of posts mounting, knobs making-up, mounting road . concrete includes: concrete casting in the foundations. The price or natural of the -fixation ofincludes: stone screws; The price the piles, - fixing FORgreasing with river stones or coarse stone on a pitching the surfaces PILES and mounting and demounting of the signs, metallic h -supplying,ofTRAFFIC CONTROL -supplying the piles. -fixation of the signs; sand sub-layer or the knobs with grass. barriers, barriers; covering Specifications provide In this case set TEMPORARY TRAFFIC SIGNING DURING WORKStype of - metallic Theprice willand Technical the Project includeand semapfores; the and thir the EXECUTION the placegrass extraction placed. PAINT -traffic signalisation traffic signalisation; km echiv. ROAD MARKINGS placingwhich works; MICROBALLS the panels andat theWITHinGLASSwill be transportation materialls from 1 site; in - transport the with (set) on thethe km)point Paid per set pieces kilometretheworking of continuous lane -roadper equivalent paint for (equiv. pedestrians. Paid markings and painting the posts.Kilometric posts . finishing,includes: paint for the pedestrians. writing km echiv. -road markings with The price includes: The price The Projectmounting andSpecifications will provide the or materials for the markings the signs, metallic in Technical demounting of and transportation -supplying,the -supplying m placement of the markings barriers, the working area; and their configuration in and traffic signalisation (not including the the pre-markings; -cleaning the carriageway plan.tracing semaphores); The traffic signing will be on the the in conformity with the - transport the materialls executed protection markings and site; m -transportation and installingCONCRETE FOUNDATION C6/7.5 STONE KERBSwith paint for of pedestrians. existent traffic law. -road markings 20X25 ON the the piles; m 20 X 25 CM or paint mixture; The Projectthe TechnicalPREFABRICATED provide the -prepairing CONCRET Specifications will KERBS ON C6/7.5 or of the markings continuous or interrupted; placement double marking, - simple m 20 X perCM CONCRETin plan. glass micro-balls; Paid theirlinear metre (m) of executed kerb KERBS ON and 25 configuration PREFABRICATED -spreading over the marking the C6/7.5 OFthe markings protection ROAD IN THE COURTS THE PRIVATED AXES in conformity with the price signing The trafficincludes:will be executedupon drying, removal of the -ensuring Paid per linear metre (m) of concrete precast kerbs; supplyingequipments and their transportation; existent traffic law. CONCRETE/STONE KERBS ON SAND m PREFABRICATED protection aggregates and executed kerb The price to of the transportincludes: markings, where necessary FOUNDATION placing in the work; - corrections theEXISTING KERBS FOR LIFTING m DEMOUNTING the work. supplying aggregates and concrete precast kerbs; the carrying out of Paid per linear metre (m) of executed kerb The Project or Technical Specifications will provide Paidcarrying outEXISTING KERBS in: per linear metre (m)in the work; m DEMOUNTING placing transport to the of The price includes: the work consistsconfiguration in plan. The price of the markings and their placementincludes: The per lineardiggings; Paid carrying out ofmetre (m) execution aggregates and concrete precast kerbs; of the work. m supplying existing kerbs and the existing foundation; - evacuation of soil; the work consists in: demounting price to the The carrying out of transportincludes: sorting kerbs forOF PRECAST CONCRETE on the local site; the work; deposit KERBS 20X25 m PROCURATION placing in(60%) the existing foundation; - levelling andexisting kerbs and digging bottom; reusing - carrying out diggings; execution of of the work. of the and demounting compaction and materials and transport to CM - evacuationthefor sub-base taking kerbs rest PREFABRICATED CONCRETE/STONE KERBSthe local site; m - execution ofout of thekerbsof concrete casted on10X15 CM sortingout of soil; of work consists deposit on the site; Thedeposit. the reusing (60%) and in: carrying the SANDandof rest cementof and digging bottom; ON - execution of diggings; taking out the the CONCRETE/STONE KERBS ON of kerbs levelling FOUNDATION mortar; compaction the materials and transport to m PREFABRICATED preparation the deposit.ofFOUNDATION 10X15 CM placing of kerbs; sub-base of concrete casted CONCRETE CONCRETE REUSABLE POREFABRICATED on the site; execution of soil; evacuation m MOUNTING the jointing with of the cementof the digging bottom; preparation cement mortar. levelling KERBS and compaction mortar; m placing will be executed in conformity with the Techncal All worksof kerbs; sub-base of sand; execution of the jointing with and the fabrication details. m Specificationscement mortar. placing of kerbs; All workswith be executed in conformity with the Techncal will cement mortar. m jointing Specifications and the fabrication details. All works will be executed in conformity with the Techncal m Specifications and the fabrication details. m m m m m

db final_Descrieri pret

119

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5C22C 5C22C1 5C22C10 5C22C11 5C22C12 5C22C13 5C22C13A 5C22C14 5C22C2 5C22C3 5C22C4 5C22C5 5C22C6 5C22C7 5C22C8 5C22C9 5C22J3 5C22J4 5C22J4.1 5C22J4.2 5C22J5 5C22J5.1 5C22J5.2 5C22J5.3 5C22J6 5C22J6.1 5C22J6.2 5C22J6.3 5C22J6.4 5C22J7 5C23 5C23A 5C23A1 5C23B 5C23B1 5C23B2 5C23B3 5C23C 5C23C1 5C23D 5C23E 5C23E1 5C23F 5C23G 5C23H 5C24 5C24A

db final_Descrieri pret

NEW CULVERTS OF RECTANGULAR FRAMES WITH A CLEARANCE OF OF RECTANGULAR FRAMES WITH A A NEW CULVERTS 3.00 M, WITH A HIGHT OF 2.40 M AND LENGTH OF 11.32, WITH DOWNSTREAMOF 2.40 M AND A CLEARANCE OF 4.00 ACCESS A HIGHT WING AND M, WITH PRIVATE PROPERTY CHAMBER THAT REPLACE THE UPSTREAM FALLING LENGTHpiece (pcs) WITH DOWNSTREAM WING AND OF 11.32, for private property access Paid per CULVERTS NEW CULVERTS OF RECTANGULAR FRAMES WITH EXISTING FALLING CHAMBER THAT REPLACE THE UPSTREAM a surface of 10 sq. m. on every access, with Execution of ELEVATION TYPE C Aculvert Paid per piece (pcs) ofRECTANGULAR FRAMES WITH A NEW CULVERTS OF CLEARANCE OF 2.00 M, WITH EXISTINGstructure including: CULVERTS pavement includes: AND A LENGTH OF 10.96 HIGHT OF 1.60 MC of culvert The pricepiece (pcs) A CLEARANCE OF 2.00 M, WITH A ELEVATIN TYPE Paid per course; OF RECTANGULAR FRAMES WITH A NEWper CULVERTS - wearingpiece (pcs) of culvert for the foundation; Paidprice includes: - digging for site clearance and HIGHT OF of OF AND M, WITH A HIGHT OF 1.60 The layer 1.6asphalt; A LENGTH OF 10.96, WITH M AND A CLEARANCE M 4.00 - 4cm The priceforTHE EXISTING CULVERTS) includes: - demolitions; clearanceand for the foundation; (REPLACEof 12.60, WITH DOWNSTREAM WING AND - digging OFsite breaking cationic emulsion; LENGTH for site clearance and for the foundation; - tack coat in the foundation; rapid digging piece (pcs) of culvert - concrete Paidcm foundation of concrete C6/7,5; per - demolitions;FALLING CHAMBER THAT REPLACE THE UPSTREAM the foundation; - 10 - concreteincludes: in mounting of precated elements; and The price in the foundation; - supply sand layer EXISTING mounting - concrete CULVERTSof precast elements; filling behind the - 10 cm and site clearance and for the foundation; execution of waterproofing, drain and elements; digging for mounting culvert - supply and access road consist of: supply piece (pcs) of of prefabricated earth Paid per The work toof waterproofing, drain and earth filling behind the - execution of waterproofing, drain and earth filling behind the precast frames; - execution of digging; marking the digging area; The price includes: - demolitions; precast frames; the earthworks according to Drawings. - executionin withfoundation; connection the precast frames; clearanceand for the earth transport in to - concrete with the earthworks and foundation; for digging, -execution ofsite executed in conformity withto Drawings. - diggingand mountingits loading according the Techncal All works will with the earthworks according to Drawings. supply fill of - connection and/or embankment and/or discharge area; connection be demolitions; designed will be executedprecast elements; the Techncal All works will be executed in conformity with filling behind Specifications and the fabrication details. - procurement waterproofing, conformityearth the Techncal the All works in the foundation; drain and with in - execution of and the fabrication details. concrete of all materials, including transport to the Specifications and the fabrication details. precast frames; Specifications - supply and mounting RECTANGULARelements; WITH A of prefabricated FRAMES working point; NEW CULVERTSthe earthworks according to Drawings. OF - levelling and waterproofing, drain bed and the slopes after - execution of OF connection with 2.00 of the road and earth filling behind the finishing M, WITH A HIGHT OF 1.60 M AND CLEARANCEbe executed in conformity with the Techncal A All works will precast OF 12.60, WITH DOWNSTREAM WING AND digging; frames; LENGTH Specifications and the fabricationaccording to Drawings. - connection FALLING CHAMBER THAT checking of with the earthworks details. REPLACE THE UPSTREAM projected profile; All works will be executed in conformity with the Techncal - cleaning and watering of the bed surface; EXISTING CULVERTS Specifications sandthe fabrication details. - execution CULVERTS culvert A CLEARANCE OF 2.00 M, Paid per piece and layer; EXISTING of (pcs) of WITH sand A HIGHT OF 1.20 M The price includes: WITH layering; watering and (pcs) of culvert for the foundation; - digging piece compacting till reaching the required Paid per for site clearanceand compaction; - demolitions; The price includes: correction OF irregularities before and after CLEARANCE - concrete inof EXISTING and for the WITH A compaction WIDENING site clearance CULVERT foundation; digging for the foundation; cleaningM, WITH A HIGHT OF 1.60 Melements; - supply andOF EXISTING CULVERT WITH A CLEARANCE OF 3.00 of mounting execution of concrete foundation demolitions; surface; of prefabricated WIDENING cleaning and waterproofing, drain surface; filling behind the - executionin WITH A of culvert bed and earth Paid3.00 piece watering of the 3.20 M concrete the foundation; OF per M,of (pcs) HIGHT OF concrete includes: the precsribed thickness; casting precast frames; at of of precast elements; The pricepiece (pcs) - supply and mounting culvert Paid per levellingforof hydro-insulations, drain foundation; of the concrete surface; the and earth filling behind - connection site clearanceand for digging execution with the The price includes: earthworks according to Drawings. concretewill beEXISTINGin conformity with thetion protection All works forframes; against water the WITH A CLEARANCE - demolitions; clearance CULVERT foundation; the precast OF executed and for evaporation Techncal WIDENING site - digging - executionin WITH the fabricationaccording to Drawings. Specifications wearing course 1.60 M concrete withfoundation; - connectionOF EXISTING CULVERT WITH A CLEARANCE earthworks OF 4.00 M,of and A HIGHT OF details. demolitions;the WIDENINGdryingthe wetting of support layer supply and (pcs) of culvert - cleaning ,in mounting of precast elements; Paid4.00 piece foundation; per M, the or - concrete WITH A HIGHT OF 3.22 M OF WIDENING of hydro-insulations, drain and earth filling behind execution OF EXISTINGsealing bitumen - laying of includes:film of precast elements; A CLEARANCE The pricepiece (pcs) for CULVERT WITH - supply and mounting culvert Paid4.00 the WITH A of time for emulsion breaking, including per OF precast site clearance and 4.84 foundation ; waiting forframes; HIGHT OFfor theM necessary the ARRANGEMENT EXISTING CULVERTS - digging M,of hydro-insulations, drain and earth filling behind execution The pricepiece (pcs) of culvert Paid per pieces allthe earthworks according to Drawings. protection includes:traffic;the culvert from (pcs) of - connection with Paid per forframes; the precast site - demolitions; clearance and for the foundation; The price includes: - digging the asphalt concrete; casting in the The price includes: earthworks according to Drawings. concrete - connection withfoundation; the SLABBED ofsite transport the concretefoundation; B=4.00 M CULVERTS AT SIDE diggingand mounting thickness; ROADS the storage; - demolitions;the clearance and for the in L=0.50M, demolition - checking inand foundation; supply for the layer of precast elements; - concrete WITH INFRASTRUCTURES shuttering; L=0.50M, B=9.00 M demolitions; - compaction; hydro-insulations, ROADS AND PRECAST SLABBED CULVERTS and CAST IN SITY - supplay reinforcementAT SIDE drain and earth filling behind execution of - checking in mounting of precast elements; SLABS or of the surface; transport IN concrete and cement - supply and the foundation; CASTthe SITY AND PRECAST concrete executed and WITH INFRASTRUCTURES - spplay the precast frames; - execution of hydro-insulations, drain and earth filling behind Paid per and mounting of precast elements; - execution of corrections. SLABS mortar; piece (pcs) of culvert according to Drawings. - supply connection with the earthworks the precast of hydro-insulations, of materialearth workmanship, frames; The price and (pcs) of reinforcements and casting the - execution shutterings, culvert Samplingpiecelaboratory testing drain and and filling behind Paid per includes: - mounting with the earthworks according to Drawings. - connection the site and foundation clearance; digging the accordance with all inpricefor Theprecast frames; concrete; includes: - supply or preparation offoundation clearance; transport to the Technical Specification and in conformity with the - connection the jointing with cement mortar;to Drawings. digging forand site and the concrete, including plastering with the earthworks according the placingand and levels.withconcrete, including transport to designed lines conecting the the embankment in conformity supply or in the work; - restoring preparation of - concrete castingwork;the foundation; the drawing. withplacing in the into - supply, transport into the foundation; COURTS D=0.50M, PIPE CULVERTS and THE ENTRANCE elements, - concrete casting OF mounting of precast including transport and THE ENTRANCE COURTS D=0.60M, B=9.00M the connections with the earthworks. - supply, PIPE CULVERTS OF mounting of precast elements, Paid per the connections with the earthworks. culvert including piece (pcs.) ofTHE ENTRANCE COURTS D=0.50m, B=3.00M PIPE CULVERTS OF The price includes: B=3.00m for the site and foundation clearance; SLABBED - digging CULVERTS AT THE ENTRANCE COURTS Paid per piece (pcs.) ofhandling of boxes to the mounting L=0.50m, B=3.00 and culvert - supply, transportm The pricepiece (pcs)of maximum 30m; Paid on distance placeper aincludes: of culvert PIPE CULVERTS DIA=2000MM clearance; - digging for the the sand foundation the discharge slope; The price includes: and bed and of - preparation of site Paid per transport and on the site and thethe mounting place (m) of culvert - supply, linearconcretehandling of pipebox supply precast PIPE CULVERTS DIA=1500mm - substructure metreand placing of the to on the bank; checking, cleaning The distance of maximum 30m; includes: (m) of culvert on a pricelinear the ditch, alignment and joining of boxes; Paid per slabs; - lowering into metre digging for of site - preparationthe the sand foundation clearance; slope; The pricefor the site and bed and of the discharge slope; digging of the alignment and of the discharge - checkingincludes: and foundation clearance; - checking, preparation handling of boxes to on the bank; to - supply,or cleaning and foundationthe pipe the mounting supply transport and filling. - digging forof the earth ofplacing of clearance; transport execution the site and the concrete, including place on aintothe work; handling of boxes to the mounting SEPARATION the ditch, alignment and joining of pipes; 20...50 - lowering distance of maximum 30m;REXTENSION = - supply, transport and - GEOTEXTIL the placing in LAYER - preparation the alignment and of of the discharge slope; KN/M,on a casting into maximum 30m; discharge slope; place G=400...600G/M2 foundation; - checking of of the sand bed and the concrete distance of the Paid per squaretheand (m2) of geotextil implemented; - execution cleaningsand placing of the box on the bank; preparation the and bed - checking, ofof metre mounting of precast elements, supply, transportearth filling. and of the discharge slope; - loweringthe connectionsplacing ofearthworks. of boxes; The price includes:ditch, alignment and box on the bank; - checking, cleaning including into the and with the the joining - checking into the ditch, alignment the discharge slope; - supply of of the alignment and of and joiningthe boxes; lowering geotextil including the transport to of - executionof the alignment and of the discharge slope; implementation place; - checking of the earth filling. - ground preparation (cleaning and levelling); - execution of the earth filling. - geotextil implementation; - geotextil implementation control; 120

pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs m m pcs m m m m m pcs m pcs pcs pcs m m m2 m2

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5C24B 5C25A 5C25C1 5C25C2 5C25C3 5C26A 5C26B 5C26C 5C26D 5C26E 5C26F 5C28 5C2A 5C2B 5C30 5C3A 5C3B 5C4A 5C4B 5C5A 5C5B 5C6 5C9A 5C9B 5C9B 5C9C 5D1 5D1A 5D10A 5D10B 5D11A 5D11B 5D12 5D13 5D14 5D15 5D2 5D3 5D4 5D5A 5D6A 5D6A 5D7 5D8 5D9A 5D9B 5D9C 5D9C1 5D9D

db final_Descrieri pret

m2 SEPARATION LAYER - GEOTEXTIL REXTENSION = 5...10 KN/M, G=150...200G/M2 Paid per square metre (m2) of geotextil implemented; MAINTENANCE IN TIME OF WORKS EXECUTION m2 The price includes: km TRAFFIC SIGNING including the transport toFOR A OF WORKING POINTS the - supply of geotextil FLUENTLY TRAFFIC implementation place; AND AVOID TRAFFIC EXECUTION km echiv. TRAFFIC SIGNING AND MARKERS AFTER ACCIDENTS,WITHIN THE ROAD )levelling); - ground equivalent km (equiv. andWORKS (cleaning km of road Paid per preparationMARKINGS DIFFERENT ROAD m2 Paidworks consisit (km) of - geotextil implementation; signalled road The per kilometre in: REMOVAL OF AIRY ELECTRIC CABLES m The price implementation control; signalling: - geotextil includes: A) assurance of panels for the road - road signalling during day and of piles, of refelctingpersonnel night, including the panels, tecnological losses; PROTECTION OF AIRY ELECTRIC CABLES m - supply, delivery and mounting necessary forfixing devices necessary forcontrol. geotextil of All operations the traffic PIPES according to the including the shall be performed PROTECTION OF GAS supervision and the reconstruction m Technical Specifications. the existing panels that have been damaged during the m MOUNTING OF TELECOMMUNICATION UNDERGROUND execution of works; CABLES m PROTECTION OF TELECOMMUNICATION in view of - mounting of supplimentary signalling panels UNDERGROUND WATER adapting the existing signalling system to the new conditions PROTECTION OF CABLES PIPES m generated by the execution of works; m2 PREFABRICATED CONCRETE BLOCK PAVEMENT B) assurance of road markings: 40X40X5,5CM m - supply, delivery and application of dyes and microballs both m in the case of permanent markings and of the provisional pcs ones. PROTECTION IN ELECTRIC RAILWAY TRACK AREA The price of the road markings will cover all the operations of m fabrication, transport and handling of the necessary materials, m as well as the operations of mounting the signalling panels during the period of the application of markings. SIMPLE m SEMI-HEAVY METALLIC GUARDRAIL , WITH Traffic signing and markers after execution STRIP,PLACED ON THE EMBANKMENT m SEMI-HEAVY METALLIC GUARDRAIL WITH SIMPLE STRIP Paid per linear metre (m) of guardrail PLACED ON RETAINING WALLS m HEAVY METALLIC GUARDRAIL, WITH COMPOUND The prices includes: STRIP,PLACED ONGUARDRAIL WITH COMPOUND STRIP THE EMBANKMENT m HEAVY METALLIC -laying out the works; PLACED ON paint, crushed stone -supplying theRETAINING WALLS and the encasing pannels m Paid per linear metre (m) of the pilars -supplying or manufacturing guardrail an the metallic ledge; CONCRETE PARAPET NEW JERSEY TYPE m The prices or prepairing the concrete; -supplying includes: m SCREEN the works; -laying outANTI-BLIND pieces for assembling the guardrail, - processing the metallic Paid per the transportation metre -supplying the paint, and inclusive linearPANEL(m) the encasing pannels m2 ANTIPHONIC The pricesquare fiels -supplying in the metre the works consists of: Execution includes: of(m2)TYPE "L" an the metallic ledge; Paid per or manufacturing the pilars m2 GUARDRAIL FUNDATION - supply, transport -supplyingincludes: and handling materials; or prepairing holes - digging linear metre (m) concrete; and the anchorage The pricethe foundation the for pillars Paid perREPAIRING WORKSand assembly components LOCAL transport and handlingfor assembling the guardrail, m2 - mounting screen anti-blind OFmaterials; PAVEMENTS blocks - processing the metallic pieces ASPHALT supply, The price includes: elements insulator phonic panel and assembly components inclusive theand transportation of the soil in the storage places transportation m2 -evacuation - earth excavation for the foundation; mounting Execution forming and laying in the foundation; -concreteof the dug earth and transport to an approved elements in the fiels of the works consists of: m loading - digging the foundation holes for pillars and the anchorage -pillars montage; storage yard; m blocks the - formwork holes with crushed stone and its compacting; filling mounting; m -evacuationthe ledges and theirof the soil in on the pillars; and transportation assembling the storage places - concrete casting; mounting -concrete forming and -painting theformwork; laying in the foundation; m removal of metallic guardrail. -pillars montage; The project or Technical Specificationmaterials necessary for will be stipulated the m2 MANUAL CLEANING OF handling of supplying, transport and CULVERTS - filling the holes with crushed stone and its compacting; position, geometrycal (m2) for culvert Paid per square works execution;metre m -configuration of the guardrail, inclusive of the subassembly mounting the ledges and their assembling on the pillars; The price includes: All operations will be executed in accordance with the details -painting the metallic m2 elements, the factory guardrail. - the project. inbottomless and cleaning operations; The project or Technical Specification will be stipulated the technical details. m2 - removal the material and transport out the area, including position, geometrycal configuration of the guardrail, inclusive fillig and equalized m of the subassembly elements, the factory technical details. material in the storage. m SEALING JOINTS AND CRACKS AT CEMENT CONCRETE COURSE m2 Paid per linear metre (m) m2 REPAIRING WORKS FOR SETTLEMENTS, WHEEL The price includes: TRACKS, WAVINGS and cracks the degrade mastic and m - taking out from joints Paid sand metre (m2) dirty per squareEXISTING DITCHES AND GUTTER m3 DEMOLATION The price includes: - evacuation and transport of degrade material; PAVATED asphalt in geometrycal shapes; m - cutting the - cleaning, treated by (m3) Paid per cubicovrburden surfaces; metre bitumen emulsion joint and in - stripping odf AND RECONSTRUCTION OF FOOTWAY m DEMOLITION opperation; The price includes: overburden surfaces; - cleaning of repaired surface. of KERBS withstripping -checking m2 - digging thepneumatic hammer and preparation including; - tack coat surface with emulsion, clear the area in clusters; the asphalte mixture; REMOVAL OF EXISTING SIDEWALKS OF CEMENT CONCRETE m2 - supply - loading and asphalte mixture; - transport of taking out the material from demolation. m2 REMOVAL OF EXISTING FOOTWAYS OF - unloading and leveling the asphalte mixture; PREFABRICATED CONCRETE PLATES m2 - protection with sand on therepearing surfaces and mixture m2 REMOVAL OF EXISTING FOOTWAYS OF ASPHALT compaction; CONCRETE asphalte mixtutre for repearing; - transport the Paid per square metre (m2)the workers team for repearing; - equipments transport and The price includes: the execution works; - route signing during - removal willthe footway and cleaning of the area;detailes. All works of be execute according the execution - removal and storage of the excavated material - loading and 121

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

5D9E 6A1 6A10 6A11 6A12 6A12A 6A12B 6A12C 6A12D 6A13A 6A13B 6A13C 6A13D 6A13E 6A13F 6A13G 6A13H 6A13I 6A13J 6A13K 6A13L 6A13M 6A13N 6A13O 6A13P 6A13R 6A13S 6A14A 6A14B 6A14C 6A14D 6A16 6A16A 6A17 6A18 6A19 6A2 6A3 6A4 6A4A 6A4B 6A4C 6A4D 6A4E 6A4F 6A5 6A5A 6A5B 6A6 6A6A

SITE CLEANING Paid per square metre (m2) of cleared surface The item includes: site clearance of leaves and branches; MECHANICAL DIGGING WITH BULLDOZER FOR surface removal of vegetation on a 5 cm depth; CLEANING of materials in the SOIL evacuationTHE VEGETABLE area anf their transport to the Paid per cubic metre (m3.) by the discharge hole establioshed The price includes: Special Technical Specifications. - mecanical digging of vegetal soil with 50 cm depth and removal it at 10 m distance; - transport of soil in storage preliminary or definitive; The price for preliminary storage includes: - expences with preliminary storage arranged; - leveling the soil in storage; - the access road execution and leveling it after works finished; The price for definitive storage includes: - develing soil in area of storage; - the access road execution and leveling it after works finished; In the project and Technical specification must stipulation the thick of vegetal soil and storage for it.

m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

MECHANICAL DIGGIND BY EXCAVATOR Paid per cubic metre (m3)BY EXCAVATOR IN STRAIT MECHANICAL DIGGING The price includes: AREAS, H < 2M - digging cubic metre (m3) Paid per execution; - loading and transport of the matrrial digging; The price includes: - storagePUMPING FROM DIGGING WATER taxis; - digging execution; - levelingpomping hours (h) matrrial digging; Paid per and finishing of platform and the sholders - loading and transport thethe accordingtaxis; The price the project - storage includes: sections; -cecking the Technical thedismounting; the sholders the pump mounting and platform and - leveling and finishing specifications. - tacking out the water from digging. according the project sections; -cecking the Technical specifications. FELLING TREES 10-30CM, SOFT WOOD Paid per piece of extracted and cleared tree, measured on FELLING TREES 10-30CM, HARD WOOD site per piece of extracted and cleared tree, measured on Paid FELLING TREES 31-50CM, SOFT WOOD The works consist of: site per piece of extracted and cleared tree, measured on Paid cutting; FELLING TREES 31-50CM, HARD WOOD - tree The works consist of: site per piece of extracted and cleared tree, measured on Paid cutting; top cutting; - branches and - tree The works and heap depositing up to a distance of 40 km site - transport consist of: - branches and top cutting; - treethe barycentre of the loading point; The cutting; fromworks and heap depositing up to a distance of 40 km - transport consist of: - branches and topand disposal of the tree after slicing; tree cutting; - slicing, transport cutting;loading point; from the barycentre of the - transport and heap depositingsite to a distance of 40 km up and the transport of - removing and topand disposal of the tree after slicing; this - branches cleared material off slicing, transport cutting; from the and of heapof the loading point; barycentretrees to the placesaindicated by 40 km - transport cleared depositing up and the transport of this material and the material off site to distance of the Client - removing - slicing, transport andsite loading the tree after slicing; from the and the work the the places indicated by the Client of disposal of - cleaning of of the trees to material barycentrematerial off sitepoint;the transport of - removing clearedand Engineer's requirements. slicing; this and - slicing, transportwith site of the All in accordance - cleaning of the work disposal places tree after by the Client material and of the material the site and the transport of this trees to off indicated - removing cleared All in accordance with site - cleaning of the work Engineer's requirements. by the Client material and of the trees to the places indicated All in accordance with site - cleaning of the work Engineer's requirements. All in accordance with Engineer's requirements.
122

m3 m3 m3 m3 h m2 ha pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs

db final_Descrieri pret

Item code

WORKS DESCRIPTION

MU

6A6B 6A7 6A8 6A9A 6A9B 6A9C 6A9D 6E 7 6I 20 6I13B 6I14A 6I14B 6I15A 6I15B DR24B

PRECINCTS OF METALLIC SHEET PILES Paid per square metre (m2) METALLIC PILE SHEETS The pricesquare metre (m2) of vertical surface resulted from Paid per includes: - supply andbetween the cards and the the placing in the work; the product transport of sheet piles to exterior perimetre EXTRACTION potentially welding profile piles; - checking and OF PILE SHEETS of sheet of the pile sheet of the precincts, irrespective of the Paidpricesquare metre (m2) of pile sheet - manufacturing of corner sheet piles; The per includes: The priceand unloading the pile sheets pieces; - loadingand transport ofof the pile driver to the placing in the - supply includes: CRUSHED STONE LAYER IN FOUNDATION extraction of pile sheets; - driving of thepile sheets; work; - cleaning, and potentially and transport of frames; - mounting reconditioning welding support pile sheets to the checking and dismantling of the of the pile sheets; sotrage yard. unloading oftransportdriver pieces; - extraction, cleaning and the pile of the pile sheets to the - loading and storage yard. sheets; - driving of pile Precincts of metallic sheet piles support frames. - mounting and dismantling of the

pcs ha ha pcs pcs pcs pcs m2 m m2 m2 m m2 m m3

db final_Descrieri pret

123