Sunteți pe pagina 1din 42

Proiect numrul: Data elaborrii:

I.15 / 2011 2011

Ioan V. Mocean

Digitally signed by Ioan V. Mocean DN: c=RO, l=Ors. Sarmasu, o=ORAS SARMASU, cn=Ioan V. Mocean, serialNumber=2006051670MVI15, name=Ioan V Mocean, givenName=Ioan, sn=Mocean Date: 2012.02.13 14:28:16 +02'00'

STUDIU DE FEZABILITATE - TEREN DE SPORT SINTETIC AMENAJARE BAZ SPORTIV N ORAUL SRMAU, JUDEUL MURE
Judeul Mure Romnia

Beneficiar: Oraul Srmau

- TEREN DE SPORT SINTETIC AMENAJARE BAZ SPORTIV N ORAUL SRMAU, JUDEUL MURE

Judeul Mure Romnia

Proiectant: S.C. PRO REGIO CONSULTING S.R.L.

DEVIZ GENERAL
Amenajare baz sportiv n Oraul Srmau Judeul Mure
n mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Valoarea (fara TVA) mii lei mii euro 3 4 lei/euro, curs din TVA mii lei 5 Valoare (incl.TVA) mii lei mii euro 6 7

CAPITOLUL I Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1.1. Obtinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Total cap. 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 2.1. necesare obiectivului Total cap.2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1. Studii teren Taxe pentru obtinerea de avize, 3.2. acorduri 3.3. Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie 3.4. 3.5. Consultanta 3.6. Asistenta tehnica Total cap.3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1. Constructii si instalatii 4.2. Montaj utilaje tehnologice 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 4.5. Dotari 4.6. Active necorporale Total cap.4

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli


5.1. Organizare de santier 5.1.1 Lucrari de constructii 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, cote, taxe, costul 5.2. creditului 5.3. Cheltuieli div.si neprevazute Total cap.5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar


6.1. Pregatirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste Total cap.6 TOTAL GENERAL din care: C+M

Beneficiar, Oraul Srmau

Proiectant, S.C. Pro Regio Consulting S.R.L

DEVIZUL OBIECTULUI
Lucrri de amenajare teren de sport
n mii lei/mii euro la cursul Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (fara TVA) mii lei mii euro cheltuieli lei/euro, curs din TVA Valoare (incl.TVA) mii lei mii lei mii euro

Nr.

crt.

1 2 1 Terasamente 2 Constructii: 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare 6 Instalatii de incalzire 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I. II. MONTAJ 9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II. III. PROCURARE 10 Utilaje si echipamente tehnologice 11 Utilaje si echipamente de transport 12 Dotari TOTAL III. TOTAL ( TOTAL I. + TOTAL II. + TOTAL III.)

DEVIZUL OBIECTULUI
Pista de atletism
n mii lei/mii euro la cursul Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (fara TVA) mii lei mii euro cheltuieli lei/euro, curs din TVA Valoare (incl.TVA) mii lei mii lei mii euro

Nr.

crt.

1 2 1 Terasamente 2 Constructii: 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare 6 Instalatii de incalzire 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I. II. MONTAJ 9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II. III. PROCURARE 10 Utilaje si echipamente tehnologice 11 Utilaje si echipamente de transport 12 Dotari TOTAL III. TOTAL ( TOTAL I. + TOTAL II. + TOTAL III.)

DEVIZUL OBIECTULUI
Trotuare de circulaie
n mii lei/mii euro la cursul Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea (fara TVA) mii lei mii euro cheltuieli 2 lei/euro, curs din TVA Valoare (incl.TVA) mii lei mii lei mii euro

Nr.

crt. 1

1 Terasamente 2 Constructii: 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare 6 Instalatii de incalzire 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I. II. MONTAJ 9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II. III. PROCURARE 10 Utilaje si echipamente tehnologice 11 Utilaje si echipamente de transport 12 Dotari TOTAL III. TOTAL ( TOTAL I. + TOTAL II. + TOTAL III.)

S-ar putea să vă placă și