Sunteți pe pagina 1din 101

Tc3

!" &'a()

$#*+ ,%-$$* $+## ,*%$*%


titus@tc3.ro str. 1 Decembrie 1918 bl.18/H/12 520080 Sfantu !eor"!e

srl

e-mail: adresa:

CASA MORTUARA Varghis, comuna Varghis, jud. Covasna DOCUMENTATIE TEHNICA vo um ici!a!i" #$%#

CASA MORTUARA - VARGHIS proiectant: sc Tc! sr" 026# !1$006

Proiect 262/2011 pa% 2

denumire #roiect: #roiect nr. am#lasament: in'estitor: 1roiectant "eneral: 3a4a: Data elaborarii:

CASA MORTUARA 2$2/2011 %ud. &o'asna( com. )ar"!is( satul )ar"!is( f.n. &*+,-. )./ H0S s.c. 2c3 srl Sfantu !eor"!e D2 octombrie 2011

1/*05&2.-20: 1roiectant "eneral Sef #roiect s.c. 2c3 srl Sfantu ar!. 2itus &!irila !eor"!e

CASA MORTUARA - VARGHIS proiectant: sc Tc! sr" 026# !1$006

Proiect 262/2011 pa% 3

CU.RINS

vo um arhi!"c!ura vo um r"/is!"n!a vo um ins!a a!ii " "c!ric" vo um ins!a a!ii a0a1cana

intocmit( ar!. 2itus &!irila

CASA MORTUARA - VARGHIS proiectant: sc Tc! sr" 026# !1$006

Proiect 262/2011 pa% 6

CASA MORTUARA Varghis, comuna Varghis, jud. Covasna

VO2UM ARHITECTURA

CASA MORTUARA - VARGHIS proiectant: sc Tc! sr" 026# !1$006

Proiect 262/2011 pa% 5

+5+*/0, 25H-0& D.25 5-5/.75 &.S. +*/2,./. 2$2/2011 %ud. &o'asna( com. )ar"!is( satul )ar"!is( f.n. &*+,-. )./ H0S s.c. 2c3 srl Sfantu !eor"!e D2

denumire #roiect: #roiect nr. am#lasament: in'estitor: 1roiectant "eneral: 3a4a: &/025/00 D5 -5&5S02.25

2ema de #roiectare intocmita de beneficiar #re'ede reali4area unei case mortuare cu o sala #rinci#ala cu o ca#acitate de 60 #ersoane si s#atii ane8e. &asa mortuara se 'a am#lasa in cimitirul unitarian( in a#ro#ierea 4onei de acces 1entru aceasta lucrare s-a emis de catre &onsiliul 9udetean &o'asna &ertificatul de urbanism nr. 669/01.09.2011 D.25 25H-0&5 .75 0-)5S202050 Date des#re am#lasament &asa mortuara se am#lasea4a in cimitirul unitarian al satului. 1arcela #e care este am#lasata se in'ecinea4a cu 4ona mormintelor la nord si est si cu un drum de cam# la sud si est .ria #arcelei este de 5 :55 m#. &f. e8tras &3 nr.236:8 terenul se afla in #ro#rietatea &omunei )ar"!is 1rinci#alele elemente functionale: 0n'estitia cu#rinde: - reali4area unei case mortuare - bransament la reteaua de alimentare cu a#a - racord canali4are in fosa se#tica ecolo"ica casa mor!uara ar" urma!orii indici) :1.:33m# 132.15m# 1 ;#arter< 1.:0m = 3.10m 5.60m

aria utila: aria construita: re"im de inaltime: inaltimea la cornisa: inaltimea ma8ima:

CASA MORTUARA - VARGHIS proiectant: sc Tc! sr" 026# !1$006

Proiect 262/2011 pa% $

cu#rinde urmatoarele inca#eri: sala #rici#ala 63.$:5m# de#o4it 9.685m# de#o4it 9.685m# "ru# sanitar b 5.12:m# "ru# sanitar f 3.9$1m# !o!a +%.+,,m0 terasa aco#erita 6:.20m# 30-0S.95 0-25/0*./5: 1ardoseli: #ardoselile in toate inca#erile 'or fi reali4ate din "resie ceramica( culoare maro. .s#ectul si calitatea 'or fi a#robate de catre beneficiar si seful de #roiect( inainte de #rocurare( #e ba4a de mostre. diferenta de ni'el a #ardoselii intre s#atiile cu incal4ire in #ardoseala si cele neical4ite se 'a com#leta cu sa#a din mortar de ciment( in asa fel incat sa nue8iste diferente de ni'el intre inca#eri. 1ereti: in inca#erea #rinci#ala ;sala mortuara< #eretii 'or fi finisati cu lambriu din lemn( culoare natur( lacuit cu lac incolor( #astrand as#ectul structurii 'i4ibile la interior. in de#o4ite #eretii 'or fi finisati cu #laci din "i#s-carton li#ite cu 1erlfi8 sau ec!i'alent( ase4ate 'ertical si finisate la imbinari cu #lasa din fibra de sticla si Su#er/i"i#s sau ec!i'alent. .#oi se 4u"ra'esc cu doua straturi de 'o#sea la'abila alba. in "ru#urile sanitare se folosesc #anouri "i#s-carton 'er4i( #t. s#atii umede( li#ite cu acelasi #rocedeu ca mai sus. 1este acestea se 'a #laca cu faianta culoare crem. .s#ectul si calitatea 'or fi a#robate de catre beneficiar si seful de #roiect( inainte de #rocurare( #e ba4a de mostre. 2a'ane: ta'anele raman a#arente cu lambriu in #lanul in'elitorii( finisat ca si #eretii interiori ai salii mortuare. 30-0S.95 5>25/0*./5: 1ardoseli: #ardoselile e8terioare au acelasi finisa% #e toate 4onele sustinute de #laci din beton( res#ecti' "resie de e8terior( antidera#anta. .s#ectul si calitatea 'or fi a#robate de catre beneficiar si seful de #roiect( inainte de #rocurare( #e ba4a de mostre. 2rotuarul de "arda 'a fi reali4at din #laci #refabricate din beton armat( #entru trafic #ietonal( culoare "ri. 1ereti: in 4onele cu structura de lemn 'or fi finisati cu lambriu( #rote%at cu emailuri s#eciale de e8terior. in 4ona din 4idarie de caramida( #este caramida eficienta ;ti# 1orot!erm sau ec!i'alent< finisa%ul 'a fi constituit din #laca% din #iatra naturala li#ita cu mortar de ciment si ancorata din loc in loc cu a"rafe metalice in"lobate in mortar. acestea 'or fi a"atate de caramida de fatada cu dibluri #t. caramida ; 6 fi8ari la m#<.

CASA MORTUARA - VARGHIS proiectant: sc Tc! sr" 026# !1$006

Proiect 262/2011 pa% :

2am#lariile 'or fi din lemn natural( tratate cu email culoare ste%ar si 'or a'ea "eamuri termo#an. Sticla 'a fi fumurie. 0n'elitoarea 'a fi din ti"la ?sol4i? culoare maro-roscat. * mostra 'a fi #re4entata beneficiarului si ar!itectului inainte de #rocurare( #entru confirmare. .#ele #lu'iale sunt diri%ate de mar"inile din tabla ale in'elitorii s#re cele doua colturi coborate( de unde sunt diri%ate s#re cele doua cutii din beton um#lute cu #ietre mari( ;15-25cm< s#arte( cu a%utorul a cate unui lant a"atat de muc!ia aco#erisului in centrul s#atiului de e'acuare. S0S25+.20@./5. )5/20&.7. (.+5-.9./5. 5>25/0*./.( @*-. )5/D5 &ota A/-0.00 se afla la A500.35 si cores#unde #ardoselii finite Se amena%ea4a trotuarul de "arda si o alee #ietonala #ana la constructie

*/ .-0@./5. D5 S.-205/ Se 'a reali4a inte"ral #e am#lasament. Beneficiarul nu asi"ura utilitati cu e8ce#tia unui racord electric #entru tabloul de or"ani4are de santier. -u se #re'ede utili4area s#atiilor #ublice. Daca in tim#ul lucrarilor este necesara ocu#area tem#orara a s#atiului #ublic se 'a cere a'i4ul #rimariei.

intocmit ar!. 2itus &!irila

PROIECT H.S. SRL, Sf.Gheorghe str. Bisericii, nr. 24, tel./fax !2"#$%&2'4"

Capela mortuara, Vrghis pr.nr. 2"2/2!&& ()C% SRL*

MEMORIU TEHNIC Structura +e re,istenta 1. DATE GENERALE -.iectul pre,entului proiect este reali,area unei constructii +e tip parter, a/n+ functia +e capela mortuara. 0emoriul +e fata cuprin+e +escrierea +e ansam.lu a lucrarilor structurale cla+irii. Se +efinesc +e asemenea elementele +e .a,a ale proiectarii 1n /e+erea asigurarii ni/elului calitati/ pentru cerintele esentiale +e re,istenta si sta.ilitate, cu scopul +e a reali,a si exploata constructia 1n con+itii maxime +e siguranta. 2. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI 2.&. Amplasamentul se afla pe un teren aproximati/ ori,ontal, fara +eni/elari semnificati/e. 2.2. Suprastructura +e re,istenta este +e tip rigi+ si se compune +in $ 2ereti portanti +in ,i+arie +e carami+a +e %! cm grosime, executati cu mortar 0&!3 se pot utili,a urmatoarele elemente pentru ,i+arie $ carami,i sau .locuri ceramice cu goluri /erticale tip 45 (SR 67 ##&$&* $ elemente pentru ,i+arie cu goluri /erticale cu 1naltimea rn+ului mai mare +e &8 cm (67 &99"$&$&$& grupa 2*, a/n+ urmatoarele caracteristici geometrice $ /olumul golurilor este mai mic +e 8!: +in /olumul total3 $ grosimea peretilor exteriori te ; &8 mm3 $ grosimea peretilor interiori ti ; &! mm3 $ peretii /erticali interiori sunt reali,ati continuu pe toata lungimea elementului3 $ legatura ori,ontala a elementelor se reali,ea,a cu +op +e mortar 1n rosturile /erticale. $ Stlpisori +e .eton armat 1nglo.ati 1n ,i+aria +e carami+a. Conlucrarea ,i+ariei +e carami+a cu .etonul armat /a fi asigurata +e .arele +e otel .eton 1nglo.ate 1n rosturile ori,ontale ale ,i+ariei si 1n stlpisori. $ Centuri si .uian+rugi +e .eton armat, executati +easupra peretilor +in ,i+arie +e carami+a. Barele longitu+inale ale centurilor se /or 1m.ina prin suprapunere +e cel putin "! +iametre, att 1n cmp, ct si la colturi. <n aceeasi sectiune se /or 1nna+i cel mult =umatate +in .arele centurii, sectiunile +e 1nna+ire +ecaln+u$se cel putin & m. <n centuri si .uian+rugi se /or 1nglo.a suru.uri pentru ancorarea sarpantei. $ >coperis sarpanta +e lemn cu in/elitoare +e tigla. 2anele si cosoroa.ele acoperisului se /or ancora +e structura +e .eton armat cu suru.uri 1nglo.ate 1n acest scop. - parte a acoperisului formea,a un antreu +eschis lateral, re,emn+u$se pe 2 stlpi si .arele +e contra/ntuire aferente. <ntruct structura +e lemn a acoperisului /a fi aparenta, fetele elementelor componente /or fi geluite.

&

PROIECT H.S. SRL, Sf.Gheorghe str. Bisericii, nr. 24, tel./fax !2"#$%&2'4"

Capela mortuara, Vrghis pr.nr. 2"2/2!&& ()C% SRL*

2.%. Fun at!!" c#n !t!! e $un are S$au proiectat fun+atii continui su. pereti, cu .loc +e .eton simplu si ele/atie +in .eton armat. Barele /erticale ale stlpisorilor se /or ancora 1n ele/atie. Barele longitu+inale ale ele/atiei se /or 1m.ina prin suprapunere +e cel putin "! +iametre, att 1n cmp, ct si la colturi3 1n aceeasi sectiune se /or 1nna+i cel mult =umatate +in .arele centurii, sectiunile +e 1nna+ire +ecaln+u$se cel putin & m. 5e pe amplasament se /a 1n+eparta 1n 1ntregime stratul /egetal, care nu se /a folosi pentru umpluturi. Gra+ul +e compactare al umpluturilor interioare /a fi +e 9':, /erificat la receptia umpluturilor. <nainte +e turnarea .etonului 1n fun+atii se /a chema geotehnicianul in/estitiei si proiectantul fun+atiilor la fata locului pentru /erificare. Conform stu+iului geotehnic, ela.orat +e 2R-06R SRL, Sf.Gheorghe, terenul are urmatoarea stratificatie (fora=ul ?G$&, +e sus 1n =os* $ !...2! cm sol /egetal3 $ 2!..."! cm nisip me+iu$mare, cu pietris marunt, sla. prafos3 $ "!...&!! cm praf nisipos, argilos, plastic consistent, .run 1nchis3 $ &!!...&"! cm praf nisipos argilos, plastic consistent, .run +eschis, gal.ui3 $ &"!...2%! cm nisip me+iu $mare cu pietris marunt$me+iu, prafos, coe,i/, gal.en3 $ 2%!...2'! cm pietris marunt$me+iu, cu nisip mare, sla. prafos, .run ruginiu3 $ 2'!...4&! cm pietris me+iu$mic, cu nisip mare3 $ 4&!...48! cm pietris cu .olo/anis i,ometric. Stratul .un +e fun+are este praf nisipos$argilos .run sau nisip prafos .run, a/n+ pcon/ @ 28! A2a, conform S)>S %%!!/2$'8. )alpa fun+atiilor se /a 1ncastra cel putin 2! cm 1n acest strat. 7i/elul hi+rostatic se afla la o a+ncime +e cca. "$# m +e la ni/elul terenului natural si nu a fost atins pna la a+ncimea +e 4,2! m. %. ELEMENTE DE COORDONARE &ENTRU &ROIECTARE SI E'ECUTIE %.&. 2rincipalele acte normati/e, pe .a,a carora s$au facut calculul si alcatuirea structurilor, precum si cele ale caror pre/e+eri tre.uie respectate 1n executie sunt $ SR 67 &99&$&$& >ctiuni asupra structurilor. >ctiuni generale $ greutati specifice, greutati proprii, 1ncarcari utile pentru cla+iri. $ CR !$2!!8 $ Co+ +e proiectare. Ba,ele proiectarii structurilor 1n constructii. $ 72 !'2$!4 $ Co+ +e proiectare. Ba,ele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. >ctiunea /ntului. $ CR &$&$%$2!!8 $ Co+ +e proiectare. 6/aluarea actiunii ,ape,ii asupra constructiilor. $ 2 &!!$&/2!!" $ Co+ +e proiectare seismica $ partea B 2re/e+eri +e proiectare pentru cla+iri. $ SR 67 &992$&$&$ 2roiectarea structurilor +e .eton. Reguli generale si reguli pentru cla+iri. $ C2 !&2/&$2!!#$ Co+ +e practica pentru pro+ucerea .etonului. $ 76 !&2/2$2!&!$ 7ormati/ pentru pro+ucerea si executarea lucrarilor +in .eton, .eton armat si .eton precomprimat. 2artea 2 6xecutarea lucrarilor +in .eton. $ C.2'$'% $ Bnstructiuni tehnice pentru su+area armaturilor +in otel .eton. $ S)>S %%!!/&$'8 $ )eren +e fun+are. 2rincipii generale +e calcul. $ S)>S %%!!/2$'8 $ )eren +e fun+are. Calculul terenului +e fun+are 1n ca,ul fun+arii +irecte. 2

PROIECT H.S. SRL, Sf.Gheorghe str. Bisericii, nr. 24, tel./fax !2"#$%&2'4"

Capela mortuara, Vrghis pr.nr. 2"2/2!&& ()C% SRL*

$ 72 &&2$!4 $ 7ormati/ pentru proiectarea structurilor +e fun+are +irecta. $ G6 !2"$9# $ Ghi+ pentru executia compactarii 1n plan ori,ontal si 1nclinat a terasamentelor. $ C.8"$'8 $ 7ormati/ pentru /erificarea calitatii si receptia lucrarilor +e constructii si instalatii aferente. $ C.&"$'4 $ 7ormati/ pentru reali,area pe timp friguros a lucrarilor +e constructii si instalatiilor aferente. %.2. &arametr! e (a)a ale proiectarii sunt urmatoarele $ categoria +e importanta a constructiei este C (normala*3 $ clasa +e importanta si +e expunere la cutremur conform Co+ 2 &!!$&/2!!" este BBB3 $ amplasamentul se afla 1n ,ona +e ha,ar+ seismic a/n+ ag @ !,2!g si )c @ !,# s3 $ amplasamentul se afla 1n ,ona s!,A @2 A7/mC pentru 1ncarcari +ate +e ,apa+a si 1n ,ona Dref @ !,4 A2a pentru 1ncarcari +ate +e /nt3 *. MASURI &RI+IND &ROTECTIA SI IGIENA MUNCII 0asurile pri/in+ protectia si igiena muncii /or fi .a,ate pe pre/e+erile in+icate +e pro+ucatorii materialelor puse 1n opera, precum si pe reglementarile aplica.ile 1n +omeniu, 1n /igoare, +intre care se mentionea,a $ Legea pri/in+ protectia muncii nr. 9!/&99", mo+ificata si completata cu Legea nr. &##/2!!!3 $ 7orme generale +e protectia muncii, ela.orate +e 0inisterul 0uncii si 2rotectiei Sociale, 1n cola.orare cu 0inisterul Sanatatii3 $ Regulament pri/in+ protectia si igiena muncii, apro.at cu -r+inul 0L2>) nr. 9/7/&8.!%.&99%3 $ 7orme specifice +e protectia muncii pentru lucrari +e i,olatii termice, hi+rofuge si protectii anticoro,i/e3 $ 7orme specifice +e securitate a muncii pri/in+ lucrul la 1naltime, &99"3 $ 7orme ca+ru +e acor+are si utili,are a echipamentului in+i/i+ual +e protectia muncii, apro.at cu -r+inul nr. 228/&998. 2roiectul nu cuprin+e lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite preci,ari suplimentare celor incluse 1n normati/ele sau co+urile existente 1n /igoare. Enitatea executanta /a a+opta si concreti,a normele generale +e protectia muncii la con+itiile specifice. ,. MASURI &RI+IND &RE+ENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 0asurile pri/in+ pre/enirea si stingerea incen+iilor /or fi .a,ate pe pre/e+erile in+icate +e pro+ucatorii materialelor puse 1n opera, precum si pe reglementarile aplica.ile 1n +omeniu, 1n /igoare, +intre care se mentionea,a $ -GR nr. "!/&99# pri/in+ apararea impotri/a incen+iilor, apro.ata si mo+ificata prin Legea nr. 2&2/&99#3 $ 7ormati/ +e siguranta la foc a constructiilor, in+icati/ 2 &&'$&9993 $ 7ormati/ +e pre/enire si stingere a incen+iilor pe +urata executarii lucrarilor +e constructii si instalatii aferenta acestora, in+icati/ C %!!/&994, apro.at cu -r+inul 0L2>) nr. 2!/7/&9943 $ 7orme generale +e pre/enire si stin+ere a incen+iilor, apro.ate cu -r+unul nr. ##8/&99' al 0inisterului +e Bnterne3 %

PROIECT H.S. SRL, Sf.Gheorghe str. Bisericii, nr. 24, tel./fax !2"#$%&2'4"

Capela mortuara, Vrghis pr.nr. 2"2/2!&& ()C% SRL*

$ 5ispo,itii generale +e or+ine interioara pri/in+ pre/enirea si stingerea incen+iilor, nr. !!&/&9993 $ 5ispo,itii generale pri/in+ instruirea 1n +omeniul pre/enirii si stingerii incen+iilor, nr. !!2/&999. 2entru perioa+a +e executie a lucrarilor, masurile +e pre/enire a incen+iilor se sta.ilesc +e catre ela.oratorul +ocumentatiei +e organi,are +e santier si +e catre unitatea +e executie.

Sf.Gheorghe, &9.&!.2!&&

2roiectant +e re,istenta ing. 0FtG$S,. GHula

MEMORIU TEHNIC APA-CANAL


Generalitati In partea de Nord Vest a judetului Covasna se afla amplasata localitatea Varghis. Consiliul local in colaborare cu parohia reformata doreste sa construiasca o casa mortuara amplasata in cimitirul Localitatea Varghis are un sistem centralizat de alimentare cu apa format din captare de izvoare, nu are insa un sistem centralizat de canalizare menajera si pluviala. Prezenta documentatie s a intocmit in faza !.".#.C. privind $ %ransament de apa $ la Casa mortuara $.localitatea Varghis. "ipul si caracteristicile constructive ale obiectivului sunt & 'con ( )*+.+mp &Vcon ( ,++,+mc clasa de importanta a constructiei $III $- normala . .conform P)++ )/0++1 categoria de imPortanta a constructiei $ C $- normala . conform 2.3. 411/55 gradul de rezistenta la foc IV. Situatia existenta Alimentare cu apa "erenul pe care urmeaza sa se amplaseze Casa mortuara in prezent nu este racordat la reteaua stradala de alimentare cu apa..

Situatia propusa Alimentarea cu apa Necesarul de apa pentru consumul menajer conform breviarului de calcul este 6ma7 h ( +,+) mc/h ( +,++* l/s debit asigurat prin e7ecutarea unui bransament de la reteaua stradala e7istenta. %ransamentul se va e7ecuta cu o conducta din polietilena tip P8id PN1 '!9)4,1.avand !n *0mm.. Consumul de apa va fi masurat de un contor avand !n ):mm montat intr un camin apometru C# amplasat intre un robinet de concesie si un robinet de trecere fiecare avand !n 0:mm. !upa robinetul de trecere se va monta un teu redus din fonta avand !n 0: ; ):mm , un robinet sertar avand !n ):mm , un teu egal avand !n ):mm. si o conducta din teava de otel zincat avand < =>, amplasata si deasupra caminului apometru pana la inaltimea de 2 ( +,4+ m. #cesata conducta va fi prevazuta la capat cu un robinet sertar - de gradina . avand !n ):mm. Conducta montata deasupra pamantului in perioada de iarna va fi protejata cu izolatie ,iar in zilele si noptile foarte geroase se va goli prin deschiderea robinetului de golire avand !n ):mm si inchiderea robinetului montat dupa teu. Caminul apometru se va amplasa la limita incintei conform planului de situatie #C +).

Canali area mena!era Conform breviarului de calcul debitul de ape uzate este 6u7 ma7 h ( +,+) mc/h ( +,++* l/s ape stocate intr o fosa septica tricompartimentata al carui volum este V ( *,+mc. #pele vor fi evacuate din cladire printr o conducta din polipropilena pentru canalizare tip PP avand !n ))+mm pana primul camin menajer C?) . 9acordul de la caminul C?) la fosa septica tricompartimentata se va realize cu o conducta din PVC avand !n ))+mm. Canali are plu"iala #pele meteorice provenite de pe acoperisul cladirii sunt ape conventional curate. Conform breviarului de calcul debitul apelor meteorice este 6plc ( ),:0 l/s ape colectate si deversate in doua bazine de stocare. Conductele de apa si canalizare menajera se vor monta tinand cont de adancimea minima de inghet conform '"#' 1+:,, se vor amplasa pe un past de nisip de ): cm grosime si se vor acoperi cu un strat de *+ cm. La e7ecutarea retelelor de apa si canalizare menajera se vor respecta toate Normele si Normativele in vigoare referitoare la tehnica securitatii muncii in activitatea de constructii si instalatii. Intocmit sing Vasilescu @.

PFA BALINT SZILARD Targu Secuiesc

Pr.nr. 2/2011 Faza PT Casa mor uara! "arg#is

MEMORIU INSTALAII ELECTRICE $%iec & -INSTALAII ELECTRICE 0,4kV


DISTRIBUIE I UTILIZRI GENERALE
Documen a ia cu'rin(e in )aza P.T. 'roiec u* (e ins a*a ii e*ec rice a)eren o%iec i+u*ui cu (es ina ia Casa mor uara (in "arg#is! ,u(e u* Co+asna. A. BAZA DE PROIECTARE

La %aza in ocmirii 'roiec u*ui au s a & Tema (e 'roiec are e*a%ora a (e %ene)iciar. Tema (e ar#i ec ura e*a%ora a (e 'roiec an u* (e s'ecia*i a e. Da e (e s'ecia*i a e& ins a*a ii sani are! ins a*a ii ermice.

Ins a*a/ii*e e*ec rice 'ro'use se +or com'une (in& - a*imen are cu energie e*ec ric0 - ins a*a/ii e*. in erioare ' r. a*imen area cu en. e*. a ins a*a/iei e*ec rice (e 1nc0*zire - ins a*a/ii e*. in erioare (e u i*iz0ri genera*e 2circui e (e 'riz0 3i i*umina 4 - ins a*a/ii (e 'ro ec/ie 'rin *egare *a 'riz0 (e '0m5n 3i 'ara r0sne Bene)iciaru* +a so*ici a A+iz Te#nic (e Racor(are *a re/eaua (e ,oas0 ensiune (in 'ar ea )urnizoru*ui (e energie e*ec ric0 SC. 6L6CTRICA SA. Proiec u* a )os in ocmi in con)ormi a e cu 're+e(eri*e norme*or si 'rescri' ii*or e#nice in +igoare in Romania si es e +eri)ica (e +eri)ica ori a es a i (e organe*e romanes i. LISTA NORMELOR SI NORMATIVELOR UTILIZATE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE AFERENTE : Norma i+ I7/2011 - Norma i+ 'en ru 'roiec area si e8ecu area ins a*a ii*or e*ec rice cu ensiuni 'ina *a 1000" NP-091-02 - Norma i+ 'en ru 'roiec area si e8ecu area sis eme*or (e i*umina ar i)icia* (in c*a(iri Legea nr.10/1::; 'ri+in( ca*i a ea in cons ruc ii Norme me o(o*ogice 'ri+in( con inu u* ca(ru a* 'roiec e*or 'e )aze (e 'roiec are a* (ocumen e*or (e *ici a ie! a* o)er e*or si a* con rac e*or 'en ru e8ecu ia in+es i ii*or. Regu*amen u* 'ri+in( con ro*u* (e s a a* ca*i a ii in cons ruc ii! a'ro%a 'rin <.=. nr. 27>/1::? =P 0;2-2000 - =#i( 'en ru ins a*a ii e*ec rice cu ensiuni 'ana *a 1000 " c.a. si 1;00 " c.c. P61>9/1:@: - Norma i+ re'u%*ican 'ri+in( u i*izarea ra iona*a a energiei e*ec rice SR 6N 12?9?-1 Lumina si i*umina . I*umina u* *ocuri*or (e munca in erioare STAS 11:71 - Cor'uri (e i*umina (e siguran a con(i ii e#nice s'ecia*e

STAS 12.90?/;/:0 Pro ec ia im'o ri+a e*ec rocu ari*or 'rin a ingere in(irec a! ins a*a ii e*ec rice )i8e. Prescri' ii. Legea Pro ec iei Auncii nr. :0/1::9 P11@/1::: - Norma i+ (e siguran a *a )oc a cons ruc ii*or C ;9 - Norma i+ 'en ru +eri)icarea ca*i a ii *ucrari*or (e cons ruc ii si ins a*a ii a)eren e C6.1/1::; Norma i+ 'ri+in( 'roiec area c*a(iri*or ci+i*e (in 'unc (e +e(ere a* cerin ei (e siguran a in e8'*oa are P6107/1::; - Norma i+ 'ri+in( 'roiec area si e8ecu ia *ucrari*or (e ca%*uri e*ec rice Norma me o(o*ogica (e a'*icare a 're+e(eri*or Legii securi a ii si sana a ii in munca -2009 P612?-:;. Norma i+ ' r. a*imen area cu energie e*. consuma ori*or in(us ria*i si simi*ari SR C6I 90>9?-1-1::7 Ins a*a ii e*ec rice a*e c*a(iri*or P6 00:-1::> Regu*amen 'en ru )urnizarea si u i*izarea energiei e*ec rice C;9-02 Norma i+ 'en ru +eri)icarea ca*i a ii *ucrari*or (e cons ruc ii si ins a*a ii Legea 90@/2001 re'.2009 'ri+in( e+a*uarea con)ormi a ii 'ro(use*or Legea ;0/:1 re'.200? 'ri+in( au orizarii e8ecu iei cons ruc ii*or Legea 10-1::; mo(i)ica a 'rin *egea nr.12>/2007 'ri+in( Ca*i a ea in cons ruc ii Inc*usi+ oa e reg*emen ari*e *ega*e +a*a%i*e emise in a'*icarea aces ei *egi. Proiec u* +a )i +eri)ica (in 'unc (e +e(ere a* cerin/e*or (e ca*i a e con)orm Legii 10/1::;! s'ecia*i a ea ins a*a ii e*ec rice.
PREZENTAREA SOLUTIEI TEHNICE

B.

CAPITOLUL 1. 1.1.

CURENTI TARI

Al !"#$%&"% '( "#"&) " "l"'$& '%

Racor(u* a*imen 0rii cu energie e*ec ric0 !se +a rea*iza con)orm so*u/iei (a e 1n a+izu* (e racor(are (e )urnizoru* (e energie e*ec ric0 SC. 6L6CTRICA SA. De *a BAPT-u* (in so*u ia (a a (e 6*ec rica se a*imen eaza a%*ou* 'rinci'a* T.=. a* c*a(irii cu un ca%*u su% eran ACBABB ?82; care )ace o%iec u* 'rezen u*ui 'roiec ! Ta%*ou* T.=. es e am'*asa in camera C(e'ozi receD a c*a(irii 'roiec a e (in care se a*imen eaza o i consuma orii (in c*a(ire. Da e energe ice & - 'u ere e*ec rica ins a*a a& - coe)icien (e cerere& - 'u ere e*ec rica ceru a& - in ensi a e curen & - ensiune& Pi E 1? FG Hc E 0!7; Pc E 10!; FG Ic E 17!?; A I E >8?00/2>0"

1.*.

I#+$%l%$ "l"'$& '" ,"#$&( l(! #%$ + ,& -"

Circui e*e e*ec rice +or )i rea*iza e& - cu ca%*u/con(uc or cu rezis en a mari a *a 'ro'agarea )*acarii i' CBBF/FB - 'e rasee*e ingro'a e su% encuia*a 'ere e*ui! in 'ere ii (e gi's-car on sau in sa'a 'ar(ose*ii! ca%*u* se +a in ro(uce in u% i' IP6B. Pe rasee*e a'aren e! circui e*e se +or e8ecu a cu ca%*u i' CBBF 'ro e,a in ea+a IP6B *a co%orari*e *a a'ara e su% #E2!00m. Trasee*e in

'ar(osea*a sau 'es e '*aca se 'ozeaza in %e on *a urnare sau in sa'a (e ega*izare. La iesiri*e (in 'ar(osea*a *a a'ara e! racor(uri*e e*ec rice se 'ro e,eaza in u% me a*ic )*e8i%i*. - 'e rasee*e 'e grinzi (e *emn ca%*uri*e se +or in ro(uce in u%uri )*e8i%i*e me a*ice A'ara e e*ec rice u i*iza e& - 1n reru'0 oare! comu a oare! (e *umin0 2;0" J10A! mon a, ST! - 'rize mono)aza e (e 10/19A cu con ac (e 'ro ec ie - %u oane (e coman(a - cor'uri (e i*umina a'aren e sau sus'en(a e! a'*ice si/sau s'o uri - a'ara (e aer con(i iona ! uni a e K s'*i - sis em (e inca*zire in 'ar(osea*a - *umino%*oc cu acumu*a or au onomie 1 # As )e* a'ara e*e (e i*umina ! 'rize*e si in reru'a oare*e +or a+ea gra(e (e 'ro ec ie *a 'ra) si umezea*a cores'unza or zonei (e mon a,! (u'a cum urmeaza& - (e'ozi rece! (e'ozi ! sa*a mor uara & IP20 . - gru'uri sani are& IP?? . - cor'uri i*. e8 erioare mon a e *a erasa aco'eri a& IP??. I*umina u* (e siguran a se rea*izeaza cu *umino%*ocuri cu %a erie *oca*a asiguran( o au onomie (e o ora! am'*asa e 'e cai*e (e circu*a ie! as )e* inca sa in(ice (irec ia (e e+acuare in caz (e urgen a. -Ta%*ou* genera* T= +a )i unu* cu mon a, a'aren (e 2? mo(u*e 228124! ec#i'a con)orm sc#emei mono)i*are.

1...

I#+$%l%$ /" ,&0$"'$ " + ,& -% /" ,%!%#$

S-au 're+azu urma oare*e masuri (e 'ro ec ie& - 'ro ec ia im'o ri+a rasne e*or. - 'ro ec ia (i)eren ia*a 'e circui e sau gru'uri (e circui e! care rea*izeaza scoa erea (e su% ensiune in caz (e scurgeri acci(en a*e (e curen . Ins a*a/ia (e 'ro ec/ie 1m'o ri+a r0sne u*ui 2IPT4 rea*iza cu aces i' (e 'ara r0sne se rea*izeaz0 1n con)ormi a e cu norma i+u* I7-2011 Sis emu* (e 'ro ec/ie 1m'o ri+a r0sne u*ui cu P.D.A. es e com'us (in& L (is'ozi i+ (e ca' are L con(uc oare (e co%or5re L 'iesa (e se'ara ie L 'rize (e '0m5n are Sis emu* +a )i com'us (in& - Para rasne PDA J ca' ino8 - Ti,a K ca arg ino8 J (e ina* ime ? m - 6*emen e (e sus inere si e ansare - Piesa (e se'ara ie

P*a %an(a (in Cu s ana >082 290 mm'4 'en ru co%orare P*a %an(a (in Cu s ana >082 290 mm'4 sau '*a %an(a $*Zn ?08? 2@0 mm'4 'en ru im'aman are Tarusi (e 'aman are *ungime 2m

Con(uc oare*e (e co%or5re se ins a*eaz0 1n e8 erioru* c*0(irii& L (irec 'e 'ere/i (in ma eria*e incom%us i%i*e . L *a o (is an/0 (e ce* 'u/in 0!1 m )a/0 (e 'ere/ii (in ma eria*e com%us i%i*e Traseu* con(uc oare*or (e co%or5re re%uie s0 res'ec e 'rinci'ii*e &

L s0 ai%0 raseu* ce* mai (irec '5n0 *a 'riza (e '0m5n are L s0 ai%0 raseu* c5 se 'oa e (re' )0r0 %uc*e 3i sc#im%0ri (e (irec/ii. Dac0 %uc*e*e nu 'o )i e+i a e! e*e se e8ecu 0 as )e* 1nc5 (is an/a M ( N 1n re (ou0 'unc e (e a'ro'iere a unui con(uc or 3i *ungimea M L N a %uc*ei 1n re aces e (ou0 'unc e s0 1n(e'*ineasc0 con(i/ia (O L/20 Traseu* con(uc oru*ui (e co%or5re re%uie s0 reac0 *a ce* 'u/in 0!;m (e )eres re! u3i! e c. 3i *a ce* 'u/in >m (e con(uc e*e (e gaz. Se e8ecu 0 *eg0 uri (e ec#i'o en/ia*izare 1n re con(uc oare*e (e co%or5re 3i mase*e 3i e*emen e*e con(uc0 oare (in +ecin0 a e 'e raseu! 1n oa e 'unc e*e 1n care nu se res'ec 0 (is an/a (e 'ro ec/ie 2'c . 2.> 6 (in norma i+u* I20-20004. Pn ,uru* c*0(irii se +or rea*iza (oua re e*e (e 'riz0 (e '0man ! cu sco'u* *egarii *a '0m1n a ins a*a/ii*or (e 'ra r0zne 3i a ins a*a/ii*or in erioare (e 'ro ec/ie con ra 3ocuri*or e*ec rice 3i con ra a'ari/iei (i)eren/e*or (e 'o en/ia* 'ericu*oase. Priza (e '0man se rea*izeaz0 cu )o*osirea ma eria*e*or zinca e (e '*a %an(0 $L-Zn ?08?mm! ca con(uc or (e *eg0 ur0! 3i e*ec rozi $L-Zn (e 2m *ungime. -Rezis en/a (e (is'ersie a 'rizei (e '0m1n ar i)icia*e! cons a a 0 1n %u*e ine (e 1ncerc0ri! nu +a (e'03i +a*oare (e ? $#m 2Q4 'en ru ins a*a ii*e e*ec rice si 10 $#m 2Q4 'en ru 'ara rasne .

CAPITOLUL *.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI SI1URANTA IN EXPLOATARE

Pen ru 'ro ec/ia 1m'o ri+a a ingeri*or (irec e s-au 're+0zu ca%*uri cu con(uc oare izo*a e a%*ouri si a'ara e ca'su*a e! am'*asa e con)orm Norma i+ I7-2011. Pen ru 'ro ec/ia 1m'o ri+a a ingeri*or in(irec e s-a 're+0zu *egarea carcase*or ! s e*a,e*or si a'ara e*or a%*ouri*or cu ensiuni 'ericu*oase *a& - con(uc oru* (e nu* (e 'ro ec/ie (in com'unerea co*oane*or si circui e*or res'ec i+e! con)orm STAS 1290?/>!?!;.

- 'riza (e 'aman ! 'rin ins a*a/ia (e *egare *a 'aman ! care asigura ensiuni (e a ingere si (e 'as ne'ericu*oase! con)orm STAS 1>217 si 1290?. Din 'unc (e +e(ere a* siguran/ei in e8'*oa are! se +or res'ec a (e asemenea 're+e(eri*e norme*or si norma i+e*or in +igoare 'ri+in(& -a*egerea ma eria*e*or circui e*or in )unc/ie (e ca egoria (e 'erico* (e incen(iu a 'rocesu*ui e#no*ogic si (e me(iu. -a*egerea mo(u*ui (e 'ozare a ca%*uri*or. -(is an e*e (e 'ro ec/ie in re ins a*a/ii*e e*ec rice si a* e ca egorii (e ins a*a/ii si cons ruc/ii. -(imensionarea a'ara e*or si circui e*or e*ec rice 'ri+in( 'ro ec/ia *a scur circui si su'rasarcina -am'*asarea ec#i'amen e*or si a'ara e*or e*ec rice in sensu* res'ec 0rii norme*or PSI si 'ro ec/ia muncii. -'re+e(erea i*umina u*ui (e siguran/a si ensiune re(usa. -%*oca,e si semna*iz0ri (e a+arie *a ins a*a/ii*e a)eren e u i*i ari*or. 68ecu an u* ins a*a ii*or e*ec rice +a 'une *a (is'ozi ie %ene)iciaru*ui 'rocesu* +er%a* cu ins a*area si masurarea 'rizei (e 'aman . 68ecu area! 1n re/inerea si e8'*oa area ins a*a/ii*or e*ec rice se )ace numai (e c0 re 'ersona* ca*i)ica si au oriza in ins a*a/ii e*ec rice. 6s e in erzis sa se 'un0 su% ensiune ins a*a/ii ne+eri)ica e sau ins a*a/ii 'ro+izorii. "eri)icarea se )ace numai cu ins a*a/ia scoasa (e su% ensiune. 68ecu/ia! +eri)icarea! rece'/ia si 'unerea in )unc/iune a ins a*a/ii*or e*ec rice se +or e)ec ua numai (e c0 re 'ersoane au oriza e! s'ecia* ins rui e in aces sco'! (o a e cu ec#i'amen (e *ucru si (e 'ro ec/ie! cu res'ec area norme*or si norma i+e*or e#no*ogice! (e 'ro ec/ia muncii si PSI in +igoare *a (a a res'ec i+a.

Pn ocmi & ing.BR*in Szi*Rr(

PFA BALINT SZILARD Targu Secuiesc

Pr.nr. 2/2011 Faza PT Capela !arg"is

C#RIN$# %I CRIT#RII D# P#RF&R'AN$( P#NTR) INSTALA$II #L#CTRIC#


*C+n,+r- Legii 10/./ pri0in1 cali2a2ea 3n c+ns2ruc4ii pe 2+a25 1ura2a 1e e6is2en45 a ins2ala4iil+r es2e +7liga2+rie asigurarea ni0elului 1e cali2a2e c+respunz52+r cerin4el+r. $in8n1 c+n2 1e speci,icul ins2ala4iil+r elec2rice e0aluarea per,+r-an4el+r realiza25 prin pr+iec2 es2e prezen2a25 sin2e2ic 3n 2a7elul 1e -ai 9+s: Nr. Cerin4a 1e,inirea Cri2. 1e Per,+r-an45 0 1 2 1. Rezistena i stabilitatea 1.1. Rezis2en4a -ecanic5 * e,+r2ul -a6i- a1-is a ele-en2el+r ,5r5 1e2eri+r5ri aplica2 ins2ala4iil+r elec2rice la pe ele-en2ele e,+r2uri e6erci2a2e 3n ins2ala4iil+r elec2rice cursul u2iliz5rii '5suri ;i 0al+ri prescrise < Re,erin4e = * SR 2?1= A apara2e elec2rice> * SR <1@=/1 2 < = A prize ,i;e * SR <1@/ A 3n2rerup2+are * SR ==@0 A 3n2rerup2+are au2+-a2e> * SR 11<?0 A 2u7uri 1e pr+2ec4ie pen2ru ins2ala4ii> * IB*02 A n+r-a2i0 pri0in1 pr+iec2area ;i e6ecu2area ins2ala4iil+r elec2rice * SR 11.B1 A c+rpuri 1e ilu-ina2

*se 0eri,ic5 lipsa 1e,+r-5ril+r rup2uril+r cr5p52uril+r la 3n0eli;urile 1e pr+2ec4ie pen2ru apara2ele elec2rice> *+rganele 1e -ane0r5 la 3n2rerup2+are 2re7uie s5 rezis2e 2i-p 1e 1 -inu2 la 100N pe 1irec4ia n+r-al5 ;i /0 N pe 1irec4ia 1e,a0+ra7il5> *,i65rile apara2el+r 1e -ane0r5 * nu-5r -ini- 1e 2re7uie s5 rezis2e la 20*?0N -ane0re -ecanice ;i *se 0eri,ica lipsa 1e2eri+raril+r elec2rice *3n2rerup2+are c+-u2a2+are 1?A 2/0!ca /0000 -ane0re la apara2ele -+n+p+lare ;i 20000 -ane0re laapara2e 2rip+lare> *3n2rerup2+are c+-u2a2+are =0A 2/0 !ca> @000*10000 -ane0re> *prize: 1000 -ane0re *l5-pi cu incan1escen45: 1000" *l5-pi ,lu+rescen2e: /000" 1.2. Rezis2en4a * 2e-pera2ura -a6i-5 *3n2rerup2+are c+-u2a2+are prize -a2erialel+r u2iliza2e aplica25 ele-en2el+r 1in -a2eriale 2er-+plas2e Cp5r4i Csup+r2uri carcase ins2ala4iei elec2rice e62eri+are ,5r5 c+n2ac2 cu p5r4ile capace iz+la4iiD la care nu pr+1uc ac2i0eD: B/EC sau cu =0EC pes2e 2e-pera2urile -a6i-e 1e2eri+r5ri> 2e-pera2ura -e1iului a-7ian2 sau 1e u2ilizare> 12/EC pen2ru al2e -a2eriale> *ca7luri ;i c+n1uc2+are cu iz+la4ie 1in -a2erial 2er-+plas2 C2e-p. -a6. pe c+n1uc2+r B0EC 1.<. Rezis2en4a ele-en2el+r ins2ala4iei la ;+curi pr+1use 1e c+rpuri s+li1e 3n cursul u2iliz5rii> 1.=. Ins2ala4iile elec2rice 2re7uie s5 nu a,ec2eze rezis2en4a ;i s2a7ili2a2ea c+ns2ruc4iei> 1./. Pr+2. an2iseis-ic5 a u2ila9el+r ele-en2el+r c+-p+nen2e ale ins2.*ei elec2rice

*SR ?@?/ A c+n1uc2e cu iz+la4ie 1in P!C> *SR ?..0 A 2u7uri pen2ru ins2ala4ii el.> *P 11@ A n+r-e 1e pr+iec2are ;i realizare a c+ns2ruc4iil+r pri0in1 pr+2ec4ia 3-p+2ri0a ,+cului> *SR 11<?0 A 2u7uri 1e pr+2ec4ie pen2ru ins2. el. *energia -a6i-5 a *3n c+n,+r-i2a2e cu n+r-ele 3n * SR /<2/ A gra1e n+r-ale ;+cului pen2ru care 0ig+are ;i 3n ,unc4ie 1e gra1ul 1e 1e pr+2ec4ie asigura2e 1e securi2a2ea elec2ric5 a pr+2ec4ie A gra1ul 1e pr+2ec4ie es2e carcase> apara2el+r elec2rice IP <0> es2e asigura25> * asigurarea s+lu4iil+r * rin1erile ,i65rile sup+r4ii ;i care s5 nu a,ec2eze 2ra0ers5rile prin ele-en2ele 1e rezis2en4a ;i c+ns2ruc4ie ale ins2ala4iil+r elec2rice s2a7ili2a2ea 2re7uie s5 nu a,ec2eze rezis2en4a c+ns2ruc4iei> ele-en2el+r 1e c+ns2ruc4ie *a-plasarea para2el+r *asigurarea 2a7l+uril+r elec2rice * P100 A n+r-a2i0 pen2ru el. 3n ca1rul cl51irii ;i c+n2ra r5s2urn5rii> pr+iec2area an2iseis-ic5 a luarea -5suril+r 1e cl51iril+r> s2a7ili2a2e

Nr. Cerin4a 1e,inirea 0 1 2. Sigurana la foc 2.1. Riscul 1e iz7ucnire a unui incen1iu 1a2+ri25 ins2ala4iei elec2rice>

Cri2. 1e Per,+r-an45 2 * a1ap2area ins2ala4iei elec2rice la gra1ul 1e rezis2en45 la ,+c al ele-en2el+r 1e c+ns2ruc4ie *3nca1rarea ins2.*l+r el. 3n ca2. pri0in1 peric+lul 1e incen1iu ;i 1e e6pl+zie * ni0elul c+-7us2i7ili254ii -a2erialel+r c+ns2i2uen2e ale ins2ala4iei elec2rice la un incen1iu e62eri+r>

'5suri ;i 0al+ri prescrise < * ele-en2ele c+n1uc2i0e ale ins2ala4iil+r elec2rice nu se -+n2eaz5 pe ele-en2e c+-7us2i7ile> * ins2ala4ie elec2ric5 gra1 1e pr+2ec4ie IP<0 ;i IP/= * ins2ala4iile elec2rice au ,+s2 pre05zu2e pen2ru ,unc4i+nare 3n -e1iu 1e ca2eg+rie )0 )1 )< ,unc4ie 1e a-plasare *ca7lurile ;i c+n1uc2+arele u2iliza2e sun2 cu 3n28rziere la pr+pagarea ,l5c5rii> *apara2ele el. sun2 realiza2e cu rezis2en45 -5ri25 la pr+pagarea ,l5c5rii> *carcasele 2a7l+uril+r ;i 2u7urile 1e pr+2ec4ie sun2 realiza2e 1in -a2. inc+-7us2i7ile> * ins2. el. a ,+s2 pre05zu25 a se *li-i2area incen1iil+r 1e +rigine in2ern5 ale ins2ala4iei es2e realiza25 prin siguran4e ;i 3n2rerup2+are au2+-a2e care asigur5 pr+2ec4ia la suprasarcin5 ;i scur2circui2 *la p+1uri canale 1e ca7luri ;i p+s2uri 1e 2rans,+r-are se u2ilizeaz5 pen2ru s2ingerea incen1iil+r spu-a apa pul0eriza25 gaze iner2e *la 2a7l+uri se u2ilizeaz5 s2ing52+are p+r2a7ile cu pra, ;i 7i+6i1 1e car7+n *3n caz 1e incen1iu 3nain2e 1e a se ac4i+na pen2ru s2ingerea aces2uia se 0+r sc+a2e 1e su7 2ensiune ins2ala4iile el. *pers+nalul 1e in2er0en4ie 0a ,i 1+2a2 cu -i9l+ace 1e pr+2ec4ie a c5il+r respira2+rii ;i 3-p+2ri0a elec2r+cu25rii *-i9l+ace 1e pri-a in2er0en4ie 3n caz 1e incen1iu 2re7uie s5 ,ie 3n s2are 1e u2ilizare 3n per-anen45 a-plasa2e 3n l+curi 0izi7ile u;+r accesi7ile

Re,erin4e = * P 11@ A n+r-e 1e pr+iec2are ;i realizare a c+ns2ruc4iil+r pri0in1 pr+2ec4ia 3-p+2ri0a ,+cului> * SR 11</B A -5suri 1e siguran45 c+n2ra incen1iil+r> * SR /<2< A gra1e 1e pr+2ec4ie asigura2e prin carcas5 * SR /1?2/. ca7luri ;i c+n1uc2e> * SR <1@/ A 3n2rerup52+are> * P 11@ * P# 10B A n+r-a2i0 pen2ru pr+iec2area ;i e6ecu4ia re4elel+r 1e ca7luri

2.2. Reac4ia la ,+c a -a2erialel+r c+ns2i2uen2e ale ins2ala4ei elec2rice

2.<. D+2area cu -i9l+ace 1e in2er0en4ie 3n caz 1e incen1iu

* ni0elul 1e c+-7us2i7ili2a2e la ,+c 1e +rigine in2ern5 a p5r4il+r c+-p+nen2e ele ins2ala4iei elec2rice * ec"iparea ;i 1+2area cu -i9l+ace ,i6e ;i -+7ile 1e in2er0en4ie 3n caz 1e incen1iu

* SR =/2/1 A siguran4e cu ,ile2 * SR <1@=/1 2 < = prize ,i;e * SR ==@0 A 3n2rerup2+are au2+-a2e 1e 9+as5 2ensiune>

3. Sigurana n exploatare <.1. Securi2a2ea elec2ric5 a *pr+2ec4ia *2+a2e ele-en2ele c+n1uc2+are 1e u2iliza2+rului> pr+2ec4ia u2iliza2+rului curen2 ale ins2.*l+r el. 2re7uie s5 ,ie u2iliza2+rului la ;+curi 3-p+2ri0a ;+curil+r inaccesi7ile unei a2ingeri 1irec2e cu elec2rice prFn c+n2ac2 elec2rice prFn a2ingere gra1 1e pr+2ec4ie -in IP <0 1irec2 sau in1irec2 1irec25> *ca7lurile ;i c+n1uc2ele 0+r a0ea *pr+2ec4ia rezis2en45 1e iz+la4ie c+n,+r- SR u2iliza2+rului 11<@@> *carcasele apara2el+r el. ;i iz+la4ia 3-p+2ri0a c+n1uc2+ril+r ;+curil+r 2re7uie s5 rezis2e ,5r5 s5 se s2r5pung5 elec2rice prin a2ingere la 2ensiuni 1e 2/00!ca 3n ap5 sau in1irec25> =000!ca 3n s2are usca25 aplica25 2i-p 1e 1/-in. *ele-en2ele ins2. el. cu neu2rul lega2 la p5-8n2 care 3n -+1 n+r-al nu sun2 su7 2ensiune 1ar p+2 in2ra su7 2ensiune acci1en2al au ,+s2 pre05zu2e cu ur-52+arele -5suri 1e pr+2ec4ie principale:

*SR ?@?/ A c+n1uc2e cu iz+la4ie 1in P!C> *SR <1@/ A 3n2rerup52+are> *SR <1@=/1 2 < =Aprize ,i;e> * SR ==@0 A 3n2rerup2+are au2+-a2e * SR /<2/ gra1e n+r-ale 1e pr+2ec4ie asigura2e prFn carcase> * SR @11=/1 2 c+rpuri 1e ilu-ina2 * SR 12?0=/@B pr+2ec4ia 3-p+2ri0a elec2r+cu25ril+r * SR 12?0=/=/@. A pr+2ec4ia 3-p+2ri0a elec2r+cu25ril+r * SR12?0=///.0 pr+2ec4ia 3-p+2ri0a elec2r+cu25ril+r

Nr 0

<.2. Securi2a2ea el. a ins2.* 4iei el. pr+2ec4ia ins2.* 4iei la ,unc4i+nare 3n regi- n+r-al> * asigurarea pr+2ec4iei ins2ala4iil+r elec2rice la accesul pers+anel+r neau2+riza2e>

Cerin4a 1e,inirea 1

Cri2. 1e Per,+r-an45 2

* pr+2ec4ia la suprasarcin5 ;i scur2circui2 a ins2.*ei el. in2eri+are

'5suri ;i 0al+ri prescrise <

Re,erin4e

* pr+2ec4ia la suprasarcin5 ;i scur2circui2 cu siguran4e ;i 3n2rerup2+are au2+-a2e * 1isp+zi2i0e 1e pr+2ec4ie Cc"eiD la u;ile 2a7l+uril+r> * pl5cu4e a0er2iz+are pen2ru in2erzicerea accesului

* SR =/2/1 A siguran4e * SR ==@0 A 3n2rerup2+are au2+-a2e * n+r-e repu7licane 1e pr+2ec4ia -uncii> *Legea P' <1./200? ar+7a2 prin GH.1=2//200?

4. Protecia mpotriva zgomotului confort acustic! =.1. Pr+2ec4ia 3-p+2ri0a * ni0elul 1e zg+-+2 * 0al+area ni0elului 1e zg+-+2 e-is * SR ?1?1/1 A acus2ica 3n zg+-+2ului e-is 1e ins2ala4iile 1e ins2ala4iile elec2rice es2e su7 cea c+ns2ruc4ii> elec2rice> a1-is5 1e / 1B> *SR ?1/? A li-i2e a1-isi7ile 1e zg+-+2> ". #giena$ s%n%tatea oamenilor$ refacerea i protecia me&iului /.1. #0i2area riscului 1e * prezen4a sau lipsa * prin c+ns2ruc4ie ins2ala4iile pr+1ucere sau su7s2an4el+r n+ci0e elec2rice per-i2 cur54irea ;i ,a0+rizare a 1ez0+l25rii sau insalu7re pe 3n2re4inerea u;+ar5> 1e su7s2an4e n+ci0e ins2ala4iile ;i * gra1ul 1e pr+2ec4ie a1+p2a2 ;i sau insalu7re 1e ins2. ec"ipa-en2e inaccesi7ili2a2ea ,ac ins2ala4ia el. Cgaz lic"i1e pra, elec2rice> rezis2en25 la agen4ii e62erni> ciuperci -ucegaiD> * li-i2area pr+1ucerii * se 0eri,ic5 c+n2inui2a2ea elec2ric5 1e 1esc5rc5ri el. care ;i presiunea 1e c+n2ac2 3n ins2ala4ii> s5 ,urnizeze apari4ia ;i * se 0eri,ic5 ali7rarea c+rec25 a pr+pagarea apara2el+r 1es2ina2e pr+2ec4iei la incen1iului care ar suprasarcin5 ;i scur2circui2 a,ec2a s5n52a2ea +a-enil+r ;i -e1iului '. (conomia &e energie i izolarea )i&rofug% ?.1. asigurarea un+r *pier1erea 1e *ins2ala4ia el. 1e ilu-ina2 I@J> c+nsu-uri +p2i-e 1e 2ensiune> *al2e 2ipuri 1e recep2+are I10J> energie elec2ric5 *0al+rile 1e -ai sus 4in sea-a c5 ali-en2area se ,ace 1in PT pr+priu> *c+nsu-ul 1e energie> * 7a2erie 1e c+n1ensa2+are * u2ilizarea 1e ec"ipa-en2e e,icien2e energe2ic> * u2ilizarea ilu-ina2ului na2ural> * l5-pi cu e,icaci2a2ea lu-in+as5 K/0 l-/L

* n+r-e repu7licane 1e pr+2ec4ia -uncii

*P# .<2 regula-en2 1e ,urnizare ;i u2ilizare a en.*ei el. *P# 11? n+r-a2i0 1e 3ncerc5ri ;i -5sur52+ri la ec"ip. ;i ins2. el.

Fn2+c-i2:

Ing. BMlin2 SzilMr1

PFA BALINT SZILARD Targu Secuiesc

Pr.nr. 1/2011 Faza PT Capela !arg"is

CAIET DE SARCINI
pri#in$ e%ecu&area ins&ala'iil(r elec&rice $e $is&ri)u'ie *i u&iliz+ri generale 0 ,-!
1. Generaliti. /Prezen&ul caie& $e sarcini &ra&eaz+ ins&ruc'iunile *i ac&ele n(r0a&i#e care &re)uiesc respec&a&e $e e%ecu&an& la realizarea ins&ala'iil(r elec&rice a1eren& lucr+rii Capela Varghis ce se realizeaz+ 2n l(cali&a&ea Varghis, 3u$. C(#asna Bene1iciar. COMUNA VARG IS. -n sarcina executantului de instalaii electrice vor intra urmtoarele categorii de lucrri: -aprovizionarea, transportul, descrcarea, depozitarea de materiale i distribuie pe antier; -organizare de antier; -executarea racordului electric pn la delimitarea instalaiilor; -execuia i montarea tablourilor electrice; -execuia instalaiilor electrice interioare de utilizri generale 0,4 !; -execuia instalaiilor electrice de iluminat exterior; -execuia instalaiilor de protecie "mpotriva ocurilor electrice accidentale; -probe i veri#icri pe parcursul execuiei; -probe i veri#icri la punere "n #unciune i la recepia lucrrilor executate$ %xecutantul lucrrilor va respecta prescripiile te&nice "n vigoare, legislaia privind calitatea "n construcii precum i indicaiile i recomandarile proiectantului de specialitate$ 'e vor avea "n vedere urmtoarele prescripii te&nice: -'( )%* +0,+4----, :.00- /legerea i instalarea ec&ipamentelor el$ de secionare, "ntrerupere i comand -'( 01 +0,+4----4 :.002 'isteme de legare la pmnt, conductoare de prot$ i cond$ de ec&ipotenializare -'( )%* +3.00-43, :.00- 4rotecie "mpotriva atingerilor indirecte -'( %5 -0330-3, -. :.00- %xploatatrea instalaiilor electrice -'( %5 +3340 :.00. 4rotecie "mpotriva ocurilor electrice -'( 01 ,64$4$46. '3 :.00, 4rotecie "mpotriva incendiului -'( 01 ,64$-$-3 '3, '. :.004 /legere, montare, pozare ec&ipamente electrice -'( 01 ,64$-$-4 '3 :.00, 7egare la pmnt, conductoare de protecie -'( 01 ,64$+$+3 '. :.00, !eri#icri la punere "n #unciune -'( 01 ,64$2$234 '3 :.00, *nstalaii de iluminat exterior -'( 01 +0,+4-+-.006 !eri#icarea instalaiilor el$ de 8oas tensiune -'( )%* +00-0-39- :.00+ 7egare la pmnt i protecie "mpotriva ocurilor elecrtrice -'( 01 +0,+4----3 :.00+ /legere, montare, pozare ec&ipamente electrice, reguli generale -'( 01 +0,+4-----9 :.00+ /legere, instalare ec&ipamente electrice, corpuri i instalaii de iluminat -*2-.033 5ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice :3000!; -5;% 002 <4% 302= 5ormativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice; -4336 5orme te&nice de proiectare i realizare a construciilor, protectia "mpotriva #ocului; -)-+ 5ormativ pentru veri#icarea calitii -7 30>3399, i 7 3.,>.002 )alitatea "n construcii$ 7ista de prescripii te&nice menionate nu este limitativ, executantul avnd obligaia s cunoasc toate actele normative "n vigoare$ Materiale: 7a realizarea instalaiei electrice vor #i utilizate urmtoarele materiale: -tuburi de protecie, conductoare, cabluri, doze de aparat i de derivaie, intreruptoare i butoane de lumin manuale, prize cu contact de protecie, corpuri de iluminat, tablouri electrice de distribuie, alte acesorii speci#ice$ -?aterialele i produsele #olosite "n realizarea instalaiei #ac parte din producia de serie ale "ntreprinderilor din (omnia i respect standardizarea republican precum i speci#icaiile te&nice de produs$ -/ntreprenorul poate prezenta "n vederea aplicrii la instalare i alte materiale i produse ec&ivalente, cu caracteristici te&nice egale sau superioare celor prevzute "n prezentul proiect, cu condiia "ncadrrii "n valoarea contractat a lucrrii, i cu aprobarea proiectantului$ -7a alegerea materialelor de instalaii electrice trebuiesc respectate condiiile generale din normativul * 2-.00. precum i condiiile speci#ice din standardele de produs$ *nstalaiile electrice se execut cu materiale omologate de ctre uniti autorizate "n acest scop$ /legerea materialelor de import se #ace prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor #abricate "n ara, respectiv prin "ncadrarea lor "n prevederile normativului * 2-.00.$ /legerea materialelor se #ace innd seama de parametrii regimului de #uncionare precum i de categoria "n care se "ncadreaz spaiul deservit de instalaii el$ din punct de vedere al mediului, al pericolului de incendiu i al pericolului de electrocutri$ )ondiii de depozitare i manipulare:

-naintea "nceperii lucrrilor de execuie ale instalaiilor electrice antreprenorul "i va amena8a loc de depozitare i va asigura toate condiiile pentru depozitare a materialelor, dup cum urmeaz: -cablurile se vor depozitate numai "n#urate pe tambur; -cablurile se vor des#ura i manevra pentru montare numai dac timp de .4 ore "nainte de e#ectuarea acestor operaii i "n tot timpul montrii, temperatura cablului i a mediului "n care a stat nu a cobor"t sub @- 0)$ -cablurile electrice se vor depozita "n poziie orizontal sau vertical la .0 cm$ de pardoseal, #iind interzis suprapunerea lor$ Instruciuni de execuie Trasee: ;raseele circuitelor electrice se amplaseaz #a de conductele altor instalaii i #a de elementele de construcie ast#el "nct s se respecte distanele minime prescrise "n normativul * 2-.00.$ n cazurile "n care nu pot #i respectate prevederile normativului, traseele electrice se pot dispune pe traseele altor instalaii cu condiia ca traseele electrice sa #ie dispuse deasupra conductelor de ap, canalizare i gaze lic&e#iate, respectiv sub conductele de gaze naturale i sub conductele calde$ 4e poriunile de traseu pe care nu pot #i respectate prevederile privind ordinea de dispunere i distanele minime se iau msuri de protecie speciale <trase "n tuburi de protecie, ecrane, izolaii, etcA=$ )ondiii de trecere a traseelor electrice prin elementele de construcie: -se interzice traversarea courilor de #um cu elemente ale instalaiilor electrice; -la trecerile prin rosturi de dilataie traseele electrice se prote8eaza in tub #lexibil pe poriunea de traversare; -la trecerile prin "ncperi cu medii di#erite traseele electrice se instaleaz "nclinat spre "ncperea cu condiiile cele mai grele, spaiile rmase goale "n 8urul trecerilor se umpl cu mas de etanare; -trecerea prin elemente de construcie din materiale combustibile se realizeaz prin prote8area lor pe poriunea de trecere "n tuburi din materiale incombustibile i etansarea golurilor; -trebuie evitat trecerea prin elemente de construcie care au rol de protecie la #oc sau la explozie$ -4entru execuia corect i calitativ a lucrrilor, "n con#ormitate cu cerinele proiectului te&nic, obligatoriu se vor respecta prevederile urmtoarelor acte normative "n vigoare: -*$2 - .00. 5ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice la consumatori cu tensiuni :3000 voli -4%302 5ormativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor el$ executate cu cabluri; -';/' 3.+04, 3.+04>4, 3.+04>- *nstalaii electrice :3000! - instalaii de legare la pmnt; -) 3+>20 5ormativ pentru realizarea pe timp #riguros a lucrrilor de construcii i instalaii a#erente$ Legturi electrice: -'e interzice executarea legturilor electrice "ntre conductoare "n interiorul tuburilor de protecie$ -7egturile pentru "mbinri i derivaii se vor #ace prin cleme speciale <cu supra#ee striate i elemente elastice=, prin presare cu scule adecvate i elemente de racord special, prin metalizare asociat cu lipire, sau prin sudur$ nainte de executarea legturilor, capetele conductoarelor se cur de oxizi$ -7a "ntreaga instalaie electric se va menine aceeai culoare de marcare pentru conductoarele ce aparin aceleiai #aze$ Montaj aparate electrice: -7a alegerea tipului de aparate i ec&ipamente electrice se respect prevederile normativului * 2-.00. precum i conditiile speci#ice din standardele de produs$ /paratele i ec&ipamentele electrice care dega8a caldur "n serviciu normal se amplaseaz #a de materialele combustibile la o distan de cel putin 3-0mm pe orizontala i pe verticala "n 8os, respectiv la o distan de cel puin ,00mm pe vertical "n sus$ /paratele i ec&ipamentele electrice prote8ate "n carcase metalice cu grad de protecie minim *4-4 pot #i "n contact direct cu elementele de construcie combustibile$ ntrerupatoarele i comutatoarele din circuitele de iluminat se aleg pentru un curent nominal de minimum 30/$ /paratele menionate se monteaz numai pe conductoarele de #az$ ntrerupatoarele i comutatoarele se pozeaz la cota de 3,-m #a de cota pardoselii #inite$ /ceast cot se respect i "n cazul montrii grupate a mai multor aparate pozate "n plan orizontal$ *n cazul montrii "n plan vertical cotele de monta8 se vor alege ast#el "nct s se "ncadreze intre 0,6 si 3,-m$ 4rizele se utilizeaz pentru racordarea receptoarelor electrice "n condiiile prevazute de normativ$ 4rizele utilizate pentru di#erite tensiuni trebuie sa aib culori distincte$ 4rizele se monteaza la cotele indicate "n proiect$ Tablouri electrice: ;ablourile electrice vor #i realizate "n construcie prote8at, cu grad de protecie stabilit "n #uncie de necesiti$ 'e interzice amplasarea tablourilor electrice "n depozite de materiale combustibile$ 'e interzice deasemenea amplasarea tablourilor la distane mai mici de ,cm #a de elementele de construcie combustibile$ 7a con#ecionarea tablourilor se #olosesc materiale incombustibile sau greu combustibile, respectiv materiale ne&igroscopice$ ?aterialele electroizolante utilizate se aleg cu caracteristici corespunztoare care s asigure stabilitatea "n timp "n condiii de lucru normale i de avarie "ninteriorul tablourilor electrice$ /paratele electrice de protecie, de comand, de separare, elementele de conectare, circuitele de intrare i plecrile din tablouri se etic&eteaza clar i vizibil ast#el "ncat s #ie uor de identi#icat$ /parata8ul #olosit va #i din gama ?erlin Berin sau similar$ Controlul i calitatea lucrrilor -7ucrrile executate trebuiesc s corespund calitativ 7egii numrul 30>399-$ -7ucrrile de intalaii electrice se veri#ic din punct de vedere calitativ - pe parcursul lucrrii - pe #aze de lucrri - la recepia preliminar a obiectivului$

Verificarea pe parcursul executrii lucrrilor: -4e parcursul executrii lucrrilor de instalaii electrice, veri#icrile de calitate se #ac de ctre reprezentantul te&nic al executantului$ -?aterialele i aparatele se "ntroduc "n lucrare numai dac sunt "n con#ormitate cu prevederile proiectului, dac au #ost livrate cu certi#icate de calitate i dac "n cursul depozitrii sau manipulrii nu au su#erit deteriorri$ n cazul "n care prescripiile te&nice prevd probe, acestea se vor #ace pe antier$ -/ntreprenorul nu poate #ace "nlocuiri de materiale #r avizul scris al consultantului$ -;ablourile, conductele, aparatele care urmeaz a #i #olosite "n lucrare, trebuiesc veri#icate scriptic, vizual i dup caz, prin msurtori de sonda8 cu ocazia prelurii din magazie$ -!eri#icarea scriptic const "n con#runtarea caracteristicilor din certi#icatele de calitate, buletinele de prob, etic&ete i plcue, care "nsoesc materialele, aparatele etc$ -cu acelea prevzte "n proiectul te&nic$ -!eri#icarea vizual se #ace examin"nd materialele, aparatele, etc$ pentru a constata starea lor$ -!eri#icarea prin msurtori de sonda8 se #ace la minimum 3 C din tipodimensiunile de materiale i const din msurarea dimensiuunilor acestora cu metrul, ublerul etc$ -?aterialele, ec&ipamentele, apartalele, care prezint de#ecte de calitate, sau care nu corespund cu cele prevzute "n proiectull te&nic nu se "ntroduc "n lucrare$ -1up transportul la locul de montare, toate tuburile, cablurile, aparatele i accesoriile lor vor #i veri#icate vizual$ )ele care prezint de#eciuni vor #i respinse$ -nainte de montare, la cabluri se veri#ic continuitatea electric pe #iecare colac$ !eri#icarea se #ace cu inductorul <o&mmetrul=$ ;oate conductele care prezint rezisten in#init <#iind "ntrerupte= vor #i respinse$ -/paratele de conectare, de pornire, de protecie, de reglare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, se veri#ic scriptic i vizual la locul de monta8$ -nainte de a "ncepe executarea instalaiei electrice se veri#ic vizual i dup caz, cu instrumentele de msur <metrul, ruleta= dac lucrrile corespund prevederillor din proiectul te&nic i respect prevederile din normative$ -4entru traseele alese se veri#ic dac : -lungimea traseului este cea mai scurt posibil; -s-au respectat distanele min$ pn la conductele altor instalaii, precum i pn la elementele de construcie; -s-au evitat locurile "n care, instalaia ar putea #i deteriorat "n timpul exploatrii datorit loviturilor mecanice, de temperaturi ridicate sau de agenilor corozivi; -s-au respectat condiiile "n care, "n anumite locuri i sub anumite "nlimi #a de pm"nt, sau pardoseal, este permis executarea de trasee ale instalaiilor electrice$ -7a traversrile executate "n elementele de construcie, se veri#ic dac amplasamentul i execuia corespund prevederilor din presctripiile te&nice "n vigoare$ -n locurile trasate pentru elemente de susinere ale instalaiilor electrice <brri, coliere, poduri, console, etc$= se veri#ic prin msurtori, respectarea prevederilor cu privire la distane, dimensiuni, execuie, con#orm proiectului te&nic i prescripiilor "n vigoare$ -n locurile marcate pentru doze, aparate de conectare, se veri#ic dac locul ales corespunde proiectului te&nic i dac la montarea aparatelor se respect distanele #a de elementele metalice legate la pmnt i #a de supra#aa #init a pardoselii, con#orm prescripiilor "n vigoare$ -'e interzice executarea de strpungeri prin spargerea sau tierea elementelor care #ac parte din structura de rezisten$ Verificarea pe faze de lucrri: -7a terminarea unei poriuni de instalaie, care poate #unciona independent, veri#icrile i probele se #ac cu participarea reprezentantului investitorului, iar rezulatele se "nscriu "n registrele autorizate$ !eri#icrile se #ac de persoane autorizate$ -)alitatea circuitelor electrice se veri#ic dup ce conductele electrice au #ost trase "n tuburi, "naintea acoperirii lor cu mortar, rabitz, etc$ -4entru toate circuitele electrice se veri#ic vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductoarelor prin culori i etic&ete "n vederea unor identi#icri uoare$ -7egturile electrice se veri#ic vizual, prin sonda8, la cel puin 3- C din numrul total, dac sunt executate con#orm prescripiilor "n vigoare$ -5u se admite legarea conductoarelor prin rsucire$ -7a circuitele electrice se msoar rezistena de izolaie "ntre conductoare i "ntre conductoare i pmnt$ (ezistena de izolaieie se msoar pe poriuni de circuit, utilizndu-se inductor i o tensiune de cel puin -00 voli$ n timpul probei circuitul va #i deconectat de la sursa de alimentare$ -4entru msurarea rezistenei de izolaie "ntre conductoarele circuitului, se deconecteaz toate receptoarele, se pun aparatele de conectare "n poziia D"nc&isD i toate siguranele se introduc "n socluri$ ?surarea rezistenei se #ace succesiv "ntre conductoare, luate dou c"te dou$ 'e consider admisibil rezistena de izolaie care are o valoare de cel puin -00$000 o&mi$ 4entru msurarea rezistenei de izolaie a conductoarelor circuitului #a de pmnt, se leag toate capetele conductelor "ntre ele punnd toate aparatele de conectare "n poziia D"nc&isD i toate siguranele "n socluri$ (eceptoarele pot #i meninute "n circuit$ 4olul pozitiv al inductorului se leag de la pmnt, iar cel negativ la capetele conductelor legate "ntre ele$ n timpul msurtorii se des#ac toate legturile dintre carcase i pmnt$ -*nstalaia de protecie prin legare la pmnt se veri#ic pe msura executrii instalaiei, dup montarea receptoarelor, "n urmtoarea ordine:

-se monteaz piesa de separaie "ntre conductorul de protecie i priza de pmnt, i se veri#ic continuitatea electric a ansambluului; -se leag la conductorul principal de protecie, elementele metalice ale instalaiei electrice, con#orm proiectului te&nic, i se veri#ic continuitatea electric a #iecrei pri de instalaie; -dup montarea piesei de separaie, se veri#ic continuitatea electric a "mbinrii i apoi a ansamblului$ -7a veri#icarea instalaiei tablourilor electrice, a electromotoarelor, se controleaz vizual i prin msurtori: -modul i calitatea #ixrii lor pe suport; -"nlimile de monta8 admise con#orm prescripiilor "n vigoare; -distanele admise pn la elementele construciei i elementele de pe traseu, con#orm normelor "n vigoare; -existena tuturor aparatelor de pornire, regla8, protecie, etc$ prevzute "n proiectul te&nic; -calitatea i modul de executare a legturilor; -existena etic&etelor i "nscripiilor de marcare, prevzute "n proiectul te&nic$ Verificri la recepia preliminar a obiectivului: -!eri#icrile de calitate la recepia preliminar se #ac de ctre o comisie stabilit de comun acord de ctre investitor, proiectant i antreprenor$ -)omisia va veri#ica pe teren urmtoarele: -existena dispozitivelor de protecie contra supracurenilor i ec&iparea, respectiv reglarea corect a dispozitivelor de protecie; -#uncionarea corect, #r zgomote anormale a motoarelor electrice; -#uncionarea corect a instalaiilor de iluminat, existena condensatoarelor i evitarea e#ectului stroboscopic la lmpile #luorescente; -#uncionarea e#icient a instalaiilor de protecie prin legare la pmnt$ -*nstalaia este e#icient dac asigur valori ale tensiunilor de atingere i de pas sub limitele admise i timpii de conectare admii, con#orm prescripiilor "n vigoare$ !eri#icarea se #ace prin punere la mas "n mod voit a unei #aze, lundu-se toate msurile de protecie pentru evitarea accidentelor prin ocurile electrice$ Msuri de protecia muncii 7a executarea i exploatarea lucrrilor de instalaii electrice prevzute "n prezentul proiect se vor respecta toate prevederile normelor generale de protecie a muncii din legislaia "n vigoare$ n prezentul proiect sunt cuprinse condiiile te&nice pe care trebuie s le indeplineasc mediul de munc din punctul de vedere al proteciei muncii din etapa de proiectare, construcii monta8 i pe parcursul exploatrii con#orm 5''? E%%-.00, <4% 333= capitolul -$ 7a execuia instalaiilor electrice de 8oas tensiune se va ine seama de toate prevederile cuprinse "n normativele de mai sus, precum i de: -5ormele generale de protecia muncii F ediia .00. - avizate de ??4' si ?' ;itlul *! - )apitolul - art$ 39. - privitor la obligatiile executantului ;itlul ! - )apitolul - art$ ,+6 - privitor la veri#icarea mi8loacelor si ec&ipamentelor te&nice electrice "nainte de punere in #uncine i utilizare, art$ ,63 - privitor la #olosirea mi8loacelor de protecie electroizolante, art$ 4,, - 44, - privitor la ec&ipamente portabile i unelte manuale$ -(eglementri privind protecia i igiena muncii "n construcii F aprobate prin Grdinul ?74/; nr$ 9>5 din 3-$0,$399, art$ 3. - privitor la responsabilitile maitrilor i ale altor conductori ai punctelor de lucru, art$ 3, - privitor la responsabilitilor e#ilor #ormaiunilor de lucru i ale personalului muncitor, art$ 6. - 66 - privitor la controlul medical al personalului, art$ 69 3.0 - privitor la instructa8ul de protecie i igiena a muncii, art$ 3.3 - 3.9 - privitor la repartizarea persona8ului la locurile de munc, art$ 342 - 3-. - privitor la acordarea primului a8utor "n caz de accidentare, art$ .04 - ..6 - privitor la riscurile producerii accidentelor "n lucrrile de construcii, art$ ..9 - .2- - privitor la mi8loacelor individuale de protecie, art$ .2+ - .26 - privitor la dispozitivelor de securitatea muncii, art$ ,66 - 4,3 - msuri de protecia "mpotriva electrocutrii prin atingere direct i indirect, art$ .,2+ F .4.- - privind sculele i uneltele de mn, art$ .4.2 F .4,2 - privitor la uneltele acionate electric, art$ .4,6 - .443 F privitor la lmpile electrice portative, -5orme speci#ice de protecie a muncii pentru transportul i distribuia energiei electrice ediia .003 - avizate de ??4' cu Grd$ +-->.003 in special capitolele: )apitolul . - %xecutantul <#orta de munca= )apitolul - - 7ucrari in diverse medii de munca -subcap$ -$3$.$ F )onditii te&nice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de munca din punct de vedere al protectiei muncii la monta8, -subcap$-$3$ art$.4+ - ?suri de protectie a muncii la instalatiile care se #olosesc pentru incercari cu tensiune marita, -subcap$ -$2$ F ?suri de protecia muncii la executarea msurorilor cu aparate portabile$ )apitolul 3 F subcap$ 3$. art$2 i )apitolul - - subcap$ -$3$art$.++ F)ondii re#eritoare la recepia lucrrilor de inst$ electrice -5orme speci#ice de protecia muncii la utilizarea energiei electrice "n medii normale 5''?E%% 333-.003 F avizate de ??'' cu Grd$ 4+,>.003 "n special capitolele: )apitolul . F %xecutantul, )apitolul ,- 'arcini de munc, )apitolul - F?ediul de munc F subcapitolul -$3$.$ limentare cu energie electric 'oluia de alimentare cu energie electric propus "n proiect pentru alimentarea din instalaiile de alimentare existente "n zonele studiate va #i din linia electrica aeriana dupa obtinerea unui aviz te&nic de racordare$ 4utererile electrice sunt prezentate "n memoriul tec&nic de instalaii electrice i "n prile desenate ale proiectului$

4entru realizarea alimentarii cu energiei electrice se va utilza cablu tip /)H/bH pozat subteran pe teren domeniul bene#iciarului, "n zona verde subtraversare drum, con#orm planului de situaie$ 4ozarea cablurilor se vor executa "n ant desc&is , manual respect"ndu-se normele speci#ice de protecia muncii pentru asemenea lucrri , acordndu-se o atenie deosebit pentru a nu deteriora instalaiile existente "n subteran$ 7a intersecia cu instalaiile electrice existente "n subteran se vor respecta distanele prescrise "n normativul 4%302 #a de alte instalaii$ 1up pozarea cablurilor i umplerea gropilor cu umplutur compactat , pava8ele a#ectate se vor readuce "n stare iniiala iar zonele verzi vor #i re#cute$ Msuri de prevenire i stingere a incediilor %xecutantul se va g&ida dupa urmtoarele norme , normative prescripii : -4% 336-99 5ormativ de siguran la #oc a construciilor -?4 006-.000 ?anual privind exempli#icri, detalieri i soluii de aplicare a prevederilor normativului 4% 336-99, 'igurana la #oc a construciei -) ,00-94 5ormativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaii a#erente acestora -)% 3-9- 5ormativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguran "n exploatare -Grd$?* 22->..$02$96 5orme generale de prevenire i stingere a incendiilor -GB nr$334>.000 pt$modi#icarea GB nr$+0>3992privind aprarea "mpotriva incendiilor, modi#icat i aprobat de 7egea nr$.3.>3992$ 4e tot parcursul execuiei lucrrilor, precum i "n activitatea de exploatare i "ntreinere a instalaiilor proiectate se va urmrii respectarea cu strictee a prevederilor actelor normative menionate$ 7ista de mai sus nu este limitativ i va #i completat cu restul prevederilor legale "n domeniu, a#late "n vigoare la momentul respectiv$ (spunderea privitoare la respectarea legislaiei "n vigoare revine "n "ntregime executantului lucrrii "n perioada de realizare a investiiei i bene#iciarului pe perioada de exploatare normal, "ntreinere curent i reparaii <dup recepionarea lucrrilor i a punerii "n #unciune=$ ntocmit ing$Ialint 'zilard

BREVIAR DE CALCUL S-a intocmit conform STAS 1478 /90 ;1343 /1 91si SR 1343-1-/2006 1.Necesarul de apa rece : Casa mortuara din oca itat!a "ar#$is An#a%ati nu &or !'ista (umaru d! )!rsoan! or )artici)ant! a !&!nim!nt )oat! a%un#! )ana a circa 4* - 60 )!rsoan! (r )!rs c! &or fo osi #ru)u sanitar a un !&!nim!nt in %ur d! *-6 /10 $ +s) , *-0 /om si .i ; /.i ,1-3* ; 0o , 2-* 1m!d .i , 6 2 * /1000 , 0-03 mc/.i 1ma' .i ,1-3* 0-03 , 0-04 mc/.i 1ma' $ , 2-* 0-04/10$ , 0-01 mc/$ , 0-003 /s 3im!nsionar!a 4ransam!ntu ui d! a)a s! &a fac! tinand cont d! numaru o4i!ct! or sanitar! c! d!s!r&!sc c! ! 2 #ru)uri 5 -un #ru) sanitar &a fi !c$i)at cu 61 7c- si 1 a&oar - un #ru) sanitar &a fi !c$i)at cu 6 1 7c -1 )isoar si 1 a&oar 8n curt! s! &a monta un ro4in!t d! #radina car! in )!rioada s!.onu ui r!c! s! &a inc$id! si #o i5 3!4itu d! ca cu )!ntru dim!nsoinar!a conduct!i d! distri4uti +c , a 4 2 c 9 : c - 1-6 a - 0-23 4 - 1 3om!niu d! a) icar! )!ntru : 2 : , 3; 0-3* < 2=C 0-* < 1> 2 0-17 : , 2-22 din an!'a 3 a&!m +c , 0-*2 /s 3in (omo#rama )!ntru dim!nsionar!a conduct! or d! a)a r!c! r!!s! ca !st! n!c!sara o conducta a&and 3n 32mm 8 , 3-2 mm/m - " , 0-80m/s 5 2. Ape uzate menajere : A)! ! u.at! m!na%!r! )ro&!nit! d! a c! ! 2 #ru)uri sanitar! &or fi condus! )rintr- o conducta din )o i)ro)i !na )!ntru cana i.ar! a&and 3n 110mm )ana a fosa s!)tica &idan%a4i a tricom)artim!ntata a&and ca)acitat!a " , 3-0mc5 ?osa s!)tica s! &a &idan%a )rin #ri%a 4!n!ficiaru ui5 3. Canal zare plu! ala 1) c , m 2 S 2 @ 2 8 m co!fici!nt adim!nsiona 0-8 S aria su)raf!t!i 4a.inu ui @ co!fici!nt d! scur#!r! 8 -- int!nsitat!a normata a ) oi infuncti! d! fr!c&!nta f si durata ) oi d! ca cu Cat!#oria 4 C asa d! imortanta 8" f 2/1 Scon , 100-0 m) 8 , 200 /s si $a 1) c , 0-00012 0-8 ' 100-0 ' 0-9* 2 200 1) c , 1-*2 /s A)! ! m!t!oric! co !ctat! d! )! aco)!risu c adiri or &or fi d!&!rsat! in incinta 5
8ntocmit sin#5 "asi !scu A5

CAIET DE SARCINI privind executarea retelelor de apa - canal GENERALITATI Acest capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a prezentului obiectiv. STANDARDE DE REFERINTA 1. !. *. ,. 5. 6 STAS 7656-90 "#$%AT&' &. 1-7( +) 0,*-99 STAS !*0(-(1 STAS *!7!-(0 STAS 6701-(! onducte de otel pentru instalatii "ormativc ptr. )roiectarea si executarea inst. din )' +hid privind proiectarea.executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizind conducte din )' . )/. )/&0 si )) apace si rame pentru camine de vizitare +ratare cu rama. din 1onta. pentru 2uri de scur2ere +uri de scur2ere cu si1on si depozit

RETELE APA - CANAL $etelele exterioare de apa si canalizare vor cuprinde toate conductele. armaturile. aparatele si caminele necesare alimentarii cu apa si evacuarii apelor uzate din incinta obiectivului. Apa rece va 1i vehiculata prin tevi de otel zincat sudate lon2itudinal imbinate cu 1itin2uri prin insurubare precum si tuburi )/&0 imbinate prin sudare cu 3et de aer cald. Apele uzate mena3ere vor 1i canalizate din cladire prin intermediul conductelor din )) i2ni1u2a pana la caminele mena3ere proiectate. onductele vor 1i montate in2ropat pe un pat de nisip de minimum 10 cm 2rosime. la cotele speci1icate in piesele desenate pentru a 1i 1erite de in2het si vor avea asi2urata panta de scur2ere de 1.5 4 descrescatoare pe directia de scur2ere. $eteaua exterioara de canalizare mena3era si pluviala va 1i executata din tuburi )' -5+ pozate in2ropat. pe un pat de nisip de minimum 10 cm 2rosime. la cotele speci1icate in piesele desenate pentru a 1i 1erite de in2het si vor avea asi2urata panta de scur2ere de minim 0.( 4 descrescatoare pe directia de scur2ere. 6a monta3ul conductelor direct in pamant latimea santului v-a 1i minim con1orm prevederilor re1eritoare la lucrarile de terasamente. in 1unctie de adancimea sapaturii. 7undul santului va 1i bine netezit . curatat de piatra si va 1i acoperit de un strat de nisip de minim 10 cm 2rosime. 6ucrarile de imbinare se vor executa pe mar2inea santului. 0upa lansarea conductelor in sant se vor acoperi cu un strat de pamant de !0 cm imbinarile lasandu-se libere pana la e1ectuarea probelor de etanseitate si e1icacitate. 0upa e1ectuarea probelor se vor e1ectua lucrarile de umplere si compactare a sapaturilor avandu-se in vedere prevederile normelor in vi2oare re1eritoare la 2rosimea straturilor si umidi1icare. &n 1unctie de perioada de timp in care se e1ectueaza lucrarile precum si de sarcina pe care trebuie sa o suporte zona sapaturii sub stratul de uzura al drumului se va turna un strat de beton 8circa 10 cm9 pe un pat de balast 8!0 cm9.

$obinetele de trecere precum si celelalte armaturi si utila3e montate pe traseul conductelor. vor 1i bine ancorate. ast1el incat manipularea lor sa nu solicite imbinarea dintre armaturi si tevile din )' . )/. )). 6a trecerea conductelor prin peretii caminelor de vizitare sau a cladirii se va asi2ura o etansare per1ecta in vederea evitarii in1iltratiilor de apa si 2aze. CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE LA RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE %aterialele 1olosite la executarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standarde sau normele interne ale unitatilor producatoare si vor 1i insotite de certi1icatul de calitate al 1urnizorului. onductele . armaturile si utila3ele vor 1i ast1el alese incat sa corespunda scopului propus si sa permita e1ectuarea probelor de etanseitate si presiune indicate. a armaturi de inchidere vor 1i 1olosite robinete de trecere cu ventil sau cu s1era. VERIFICAREA MATERIALELOR 6a executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si aparate ce au certi1icate de calitate sunt a2rementate in tara si corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului. &naintea punerii in opera toate materialele si aparatele se vor supune unui control pentru a se constata daca nu au su1erit de2radari sau de1ectiuni in timpul transportului sau al depozitarii. onductele vor 1i veri1icate vizual si dimensional ast1el: - la examinarea cu ochiul liber. tevile 8tuburile9 trebuie sa 1ie drepte. sa aiba o culoare uni1orma. supra1ata interioara si exterioara sa 1ie neteda. 1ara 1isuri. arsuri. de1ormari sau co3eli. "u se admit incluziuni. bule de aer sau arsuri in sectiunea transversala a tevii. - 6a veri1icarea cu instrumente de masura abaterile la diametrul exterior si la 2rosimile peretilor vor 1i numai pozitive si in limita valorilor prescrise in standardele in vi2oare. Abaterile la diametrelor interioare ale 1itin2urilor si a pieselor 1asonate vor 1i numai ne2ative si in limitele inscrise in standardele si normele in vi2oare. %aterialele 2asite necorespunzatoare nu vor 1i puse in lucru. 6a aparatele de masura si control pentru e1ectuarea probelor. se va veri1ica existenta si2iliului si a buletinului de veri1icare metrolo2ica emis de &nstitutul %etrolo2ic. DEPOZITAREA SI MANIPULAREA )astrarea materialelor pentru instalatii se va 1ace in depozitele de materiale ale santierului cu respectarea prescriptiilor in vi2oare. %aterialele de instalatii asupra carora conditiile atmos1erice nu au in1luenta ne1avorabila vor 1i depozitate in aer liber pe stative. rastele sau plat1orme betonate sau balastate . amena3ate special in acest scop. %aterialele ce pot 1i deteriorate de 1actori climaterici vor 1i depozitate in soproane si vor 1i acoperite cu prelate sau 1oi de polipropilena. %aterialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatii solare se vor pastra in ma2azii inchise. %anipularea si punerea in opera a materialelor se vor 1ace cu respectarea normelor tehnice de securitate a muncii. TEHNOLOGII DE MONTAJ &mbinarea conductelor de otel zincat se va 1ace prin 1itin2uri cu 1ilet. /tansarea imbinarilor cu 1ilet se va 1ace cu 1uior de canepa imbinat cu vopsea de ulei sau cu banda de te1lon. Schimbarile de directie sau rami1icarea conductelor se va 1ace prin intermediul 1itin2urilor 1iletate.

onductele de scur2ere din )' . )/. )) de canalizare vor 1i imbinate prin lipire. sudare sau mu1are cu 2arnituri de cauciuc. onductele de presiune din )/. )/&0 vor 1i asamblate prin sudare cu extruder portabil sau sudare de cap cu termoplaca 8asamblari nedemontabile9 si cu racorduri hibride sau mecanice 8asamblari demontabile9. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI Se vor 1ace veri1icari la: - aspectul si starea 2enerala - elemente 2eometrice 8 pante. planeitate. etc9 - corespondenta cu proiectul - proba de etanseitate - proba de presiune - proba de e1icacitate atat pentru conducta de alimentare cu apa cat si pentru cea de scur2ere 6ucrari ce nu corespund calitativ sau estetic vor 1i re1acute.

&"T# %&T sin2. ;oica 'asilescu

CAIET DE SARCINI privind executarea instalatiilor sanitare interioare GENERALITATI Acest capitol cuprinde conditiile tehnice pentru executarea lucrarilor de instalatii sanitare interioare necesare asi2urarii nevoilor i2ienico-sanitare pentru obiectivul de 1ata. STANDARDE DE REFERINTA 1. !. *. ,. 5. 6. 7. (. STAS 7656-90 STAS 1515-!-76 STAS 150,-(5 STAS 1,7(-90 +) 0,*-99 "ormativ & 9-9, <+$ *9!-9, STAS 5!*-!-(0 onducte de otel pentru instalatii onducte canalizare 1onta Amplasarea obiectelor si armaturilor sanitare "umarul si 1elul obiectelor sanitare +hid privind proiectarea.executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizind conducte din )' . )/. )/&0 si )) )roiectare executie instalatii sanitare $e2ulament privind A2rementul Tehnic pentru produse. procedee si echipamente noi in constructii Tevi rotunde din cupru. 0imensiuni

INSTALATII SANITARE INTERIOARE &nstalatii sanitare interioare care vor cuprinde conductele. armaturile. utila3ele si obiectele sanitare necesare asi2urarii apei reci si calde mena3ere precum si scur2erea apelor uzate mena3ere la reteaua de canalizare in exterioarul cladirii. Apa rece si calda va 1i vehiculata prin conducte de otel zincat sudate lon2itudinal asamblate cu 1itin2uri 1iletate prin insurubare sau conducte si 1itin2uri din cupru asamblate prin sertizare. Apele uzate mena3ere vor avea asi2urata scur2erea prin conducte din )) i2ni1u2a in interiorul cladirii si )' -5+ in exterior. Asamblarea lor se va 1ace prin lipire sau mu1are cu 2arnituri de cauciuc. )entru asi2urarea unei interventii 1acile in cazul unor avarii sau de1ectiuni. vor 1i montate robinete de trecere in locuri accesibile. acestea putind opri alimentarea cu apa a obiectelor sanitare. onductele de apa calda si rece vor 1i izolate termic respectiv impotriva condensului. oloanele de scur2ere vor avea asi2urata aerisirea necesara unei bune 1unctionari. )entru o interventie usoara in cazul unor obturari ale conductelor de scur2ere. vor 1i montate piese de curatire in aval de coturi sau rami1icatii principale. Atat la conductele de alimentare cu apa cat si la cele de scur2ere se vor asi2ura pantele necesare 2olirii. respectiv bunei 1unctionari ale instalatiei. #biectele sanitare vor 1i montate la inaltimi si in zone usor accesibile in 1unctie de destinatia cladirii. CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE IN INSTALATII SANITARE %aterialele 1olosite la executarea instalatiilor sanitare vor avea caracterisiticile si tolerantele prevazute in standardele sau normele interne ale calitatilor producatoare si vor 1i insotite de certi1i = catul de calitate al 1urnizorilor. onductele. armaturile si utila3ele vor 1i ast1el alese incat sa permita e1ectuarea probelor de etanseitate si presiune indicate. a armaturi de inchidre vor 1i 1olosite in special robinete de trecere cu ventil sau s1era.

VERIFICAREA MATERIALELOR 6a executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si aparate care corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectantului. &naintea punerii in opera. toate materialele si aparatele se vor supune unui control pentru a se constata daca nu au su1erit de2radari sau de1ectiuni in timpul transportului sau a depozitarii. 6a aparatele de masura si control pentru e1ectuarea probelor. se va veri1ica existenta si2iliului si a buletinului de veri1icare emis de &nstitutul %etrolo2ic. DEPOZITARE SI MANIPULARE )astrarea materialelor pentru instalatii se va 1ace in depozitele de materiale ale saniterului cu respectarea prescriptiilor in vi2oare. %aterialele de instalatii asupra carora conditiile atmos1erice nu au in1luienta ne1avorabila vor 1i depozitate in aer liber pe stative. rastele sau plat1orme betonate sau balastate. amena3ate special in acest scop. %aterialele ce pot 1i deteriorate de 1actori climaterici vor 1i depozitate in soproane si vor 1i acoperite cu prelate sau 1oi de polipropilena. %aterialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatii solare se vor pastra in ma2azii inchise. %anipularea si punerea in opera a materialelor se va 1ace cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii. TEHNOLOGII DE MONTAJ &mbinarea conductelor din otel zincat se va 1ace prin 1itin2uri cu 1ilet. a celor din cupru prin sertizare iar a celor din )/&0 prin sudura cu 3et de aer cald. /tansarea imbinarilor cu 1ilet se va 1ace cu 1uior de canepa imbinat cu vopsea de ulei sau cu banda te1lon. Schimbarile de directie sau rami1icarea conductelor se va 1ace prin intermediul 1itin2urilor 1iletate8respectiv prin lipire sau sertizare9. onductele de scur2ere din )' 5+ vor 1i imbinate prin lipire cu clei )' sau mu1are cu 2arnituri din cauciuc. onductele de scur2ere din 1onta de canalizare vor 1i imbinate cu 1rin2hie 2udronata si plumb. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI Se vor 1ace veri1icari la: - aspectul si starea 2enerala - elemente 2eometrice 8pante. planeitate. etc9 - corespondenta cu proiectul - 1ixarea obiectelor sanitare si a conductelor - proba de etanseitate - proba de presiune - proba de e1icacitate atat pentru apa rece. calda cat si pentru scur2ere. 6ucrarile ce nu corespund calitativ sau estetic vor 1i re1acute. PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII 6a executia lucr>rilor vor 1i respectate prevederile normelor de protectia muncii ?n vi2oare: "orme speci1ice de securitate a muncii pentru lucr>ri de instalatii tehnico-sanitare si de ?nc>lzire aprobate de %inisterul %uncii si )rotectiei Sociale prin #rdin "r.117-!7-0*-1996 "orme 2enerale de protectia muncii aprobate prin ordin %%)S si %S "r. 57(-0@ 5(,0-1996

"ormativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin #rdin %%)S "r.!!5-1995 $e2ulamentul privind protectia si i2iena muncii ?n constructii aprobat %6)AT cu ordin "r. 9-"-199* "orme de medicina muncii aprobat de %S cu #rdin "r. 1957-1995 "orme de protectia muncii ?n activitatea de constructii-monta3 aprobate de % &nd ?n 19(0 6e2ea nr. 5-1965 cu privire la protectia muncii

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR )e toat> perioada executiei lucr>rilor vor 1i respectate prescriptiile "ormativului de prevenire s& stin2ere a incendiilor precum si cele cuprinse ?n caietul de sarcini re1eritoare la executia instalatiei de ?nc>lzire central>. Se va acorda o deosebit> atentie si respect>rii urm>toarelor norme: "orme 2enerale de protectie ?mpotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate de %& si %6)AT prin #rdinul "r. *(1-0,-0*199, respectiv 1!19-% *0-0*-199, "orme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea 1ocului . indicativ ) 11(-(* "ormativ de prevenire a incendiilor pe durata execut>rii lucr>rilor de constructii si instalatii a1erente acestora indicativ *00-199, aprobat de %6)AT prin ordinul !0-"-11-07-199,

&"T# %&T. sin2. ;oica 'asilescu

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


ARHITECTURA CAIET DE SARCINI Cap. ZIDARII SI PERETI PRESCRIPTII TEHNICE DE REFERINTA

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.1

-C 14-82- Normativ pe tr! "o#o$irea %#o&!ri#or mi&i 'i %eto &! a(re(ate !$oare #a #!&rari 'e )i'arie* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. ,-1,82. -C 1/-82 I $tr!&ti! i te0 i&e privi ' &ompo)iti $i prepararea mortare#or 'e )i'arie $i te &!ie#i* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 4-1,81 $i r. 8-1,88 -P 124-,4 I $tr!&ti! i te0 i&e pe tr! proie&tarea $i e3e&!tarea pereti#or $i a&operi$!ri#or 'i e#eme te 'i %eto &e#!#ar a!to&#avi)at* &! mo'i"i&ari $i &omp#etari. -I4 225-,5 Norme $pe&i"i&e 'e prote&ti a m! &ii pe tr! #!&rari 'e )i'arie* mo ta6 pre"a%ri&ate $i "i i$a6e i &o $tr!&tii. -P 2-81 Normativ privi ' a#&at!irea* &a#&!#!# $i e3e&!tarea $tr!&t!ri#or 'i )i'arie* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 11-1,81. -C 15-81 Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii* &apito#!# 7III )i'arii $i pereti* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-2-1,85. -P 1122-,2 Normativ pe tr! proie&tarea a ti$ei$mi&a a &o $tr!&tii#or 'e #o&!i te* $o&ia#-&!#t!ra#e* a(ro)oote0 i&e $i i '!$tria#e. -NE-2212-,,- Normativ pe r! e3e&!tarea #!&rari#or 'i %eto $i %eto armat. -STAS 1212,-1-82 8!&rari 'e )i'arii. STAS 12124-89 Co $tr!&tii 'e )i'arii* &a#&!#!# e#eme te#or $tr!&t!ra#e. 8I7RARE* TRANSP:RT* 4ANIPU8ARE; 8ivrarea* tra $port!#* ma ip!#area $i 'epo)itarea materi#e#or "o#o$ite i #!&rari#e 'e )i'arie $e va "a&e a$t"e# i &at $a ! "ie i "#!e tate e(ativ &a#itatea a&e$tora. E<ECUTIE I e3e&!tie $e !ti#i)ea)a !mai pro'!$e $i materia#e i $otite 'e &erti"i&ate 'e &a#itate. E3e&!tarea )i'arii#or $i pereti#or $e i &epe '!pa veri"i&area e3i$te tei pro&e$e#or ver%a#e 'e #!&rari a$&! $e re"eritoare #a $!port!# pe$te &are $e e3e&!ta )i'aria. 8!&rari#e 'e )i'arii ! imp#i&a te0 o#o(ii $pe&ia#e 'e e3e&!tie* i $a* o%#i(atori! $e vor "o#o$i e&0ipe $pe&ia#i)ate pe tr! a&ea$ta &ate(orie 'e #!&rari. 8a e3e&!tie $e va a&or'a ate tie !rmatoare#or pro%#eme. -te$erea )i'ariei &! ro$t!ri ori)o ta#e $i verti&a#e. -a &orarea p#a&i#or 'i +.C.A. 'e )i'aria 'i %#o&!ri 'e %eto &! a(re(ate !$oare $e va "a&e &o "orm ormativ!#!i P 124-,4. pie$e#e 'e a &orare vor "i tratate a ti&oro$iv. -perteti 'e$partitori 'e /*1 &m (ro$ime $e rea#i)ea)a &! mortar 4 12-Z $i $e armea)a &o "orm ormativ!#!i P 2-81. -mo tarea o%ie&te#or $a itare pe peretii 'i )i'arie $e va "a&e pri i terme'i!# 'i%#!ri#or 'i #em * i (#o%ate i )i'arie. -mo tarea tamp#ariei i (o#!ri#e 'i petetii 'i )i'arie $e "a&e pri i terme'i!# ! or (0erme#e &ar%o i)ate* i (#o%ate i )i'arie. 7ERIFICARE; 8a veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or* vor "i re$pe&tate preve'eri#e &!pri $e i ormativ!# C 15-81- = Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii a"ere te> I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI Cap. TENCUIE8I 1.PRESCRIPTII TEHNICE REFERINTA.

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.2

-C 18-89- Normativ pe tr! e3e&!tarea te0 o#o(ii#or !me'e; -NE 221-,5 Normativ privi ' e3e&!tarea te &!ie#or (roa$e $i $!%tiri. -I4 225-,5 Norme $pe&i"i&e 'e prote&tie a m! &ii pe tr! #!&rari 'e )i'arie $i "i i$a6e i &o $tr!&tii. -C 15-81 -Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-2-1,85. -STAS 1292-81 4ortare o%i$ !ite pe tr! te &!ie#i. -C 1/-82 I $tr!&ti! i te0 i&e privi ' &ompo)itia $i prepararea mortare#or 'e )i'arie $i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 4-2,81 $i 5-1,88* A#te a&te ormative $i $ta 'ar'e $pe&i"i&e va#a%i#e #a 'ata e3e&!tarii #!&rari#or. 4ortare#e pe tr! te &!ie#i (ata preparate tre%!ie $a re$pe&te mar&a &ore$p! )atoare &a#itatii i 'i&ate i proie&t. Toate materia#e#e $i pro'!$e#e "o#o$ite #a #!&rari#e 'e te &!ie#i vor "i i $o$ite 'e &erti"i&ate 'e &a#itate. 2. 8I7RARE* DEP:ZITARE* 4ANIPU8ARE; 8ivrarea mortare#or $e "a&e ritmi& pe tr! &a titatea &e $e p! e i opera i tr-! $&0im% 'e #!&r!. Depo)itarea temporara a mortare#or $e "a&e "erita 'e i terperii* pe p#at"orme $a! i &o tai ere ? $e va evita &o ta&t!# &! pami t!# @ 4ortare#e pe tr! te &!ie#i $! t preparate* 'e re(!#a i $tatii &e tra#i)ate ate$tate. Ca materia#e a!3i#iare ?&o#ora ti* i taritor 'e pri)a* a'ao$!ri pe tr! impermea%i#i)are * et&.@ $e pot "o#o$i materia#e oi &! &o 'itia &a a&e$tea $a "ie a(reme tate 'e &atre 48PAT. Apa pe tr! mortare#e preparate #a p! &t!# 'e #!&r! $e tra $porta pri &o '!&te $a! re&ipie ti $i tre%!ie $a i 'ep#i ea$&a &o 'itii#e imp!$e 'e STASS /,2-84. =Apa pe tr! %etoa e $i mortate> 9. E<ECUTIE; 8!&rari#e premer(atoare e3e&!tarii te &!ie#io#r $! t; -e3e&!tarea i $ta#atii#or e#e&tri&e* $a itare $i i &a#)ire. -mo tarea to&!ri#or 'e tamp#arie* a (#a"!ri#or* 'i%#!ri#or. -mo tarea $&0e#e#or. -tra$area. -ver"i&araea p#a eitatii $!pra"ete#or $!port* &!ratirea 'e !rme 'e pami t* (ra$imi* pra". 8!&rari#e 'e te &!i#i $e e3e&!ta !mai 'e e&0ipe $pe&ia#i)ate $i &! e3perie ta. $e "a& veri"i&ari pe per&!r$ 'e &atre $e"!# te0 i& a# p! &t!#!i 'e #!&r!. Pe $!pra"ete#e 'e )i'arie* te &!ie#i#e $e e3e&!ta i mo' o%i$ i!t i 'o!a $trat!ri. (r! 'i $i ti &i. Pe $!pra"ete 'e %eto $i %eto armat $e e3e&!ta i trei $trat!ri. $prit* (r! ' $i $ti &i* I timp!# #!&rari#or 'e te &!ie#i $e vor #!a toate ma$!ri#e e&e$are pe tr! evitarea a&&i'e te#or* &! re$pe&tarea preve'eri#or* i a&e$t $e $* a ormativ!#!i I4 255-,5 - orme $pe&i"i&e 'e prote&tie a m! &ii pe tr! #!&rarii 'e )i'arie $i "i i$a6e i &o $tr!&tii. 4.7ERIFICARE; 7eri"i&aea &a#itatii i ve'erea re&eptiei #!&rari#or 'e te &!ie#i $e "a&e re$pe&ta ' preve'eri#e ormativ!#!i C- 15-81 -Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii. 7eri"i&area $e "a&e #a; -a$pe&t!# $i $tarea (e era#a* a$pe&t ! i"orm. -e#eme te (eometri&e ?(ro$ime* p#a eitate (ra' 'e ete)ire. -&ore$po 'e ta &! proie&t!# . -a'ere ta $trat!#!i 'e te &!ia#a #a $trat# $!port. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI Cap. PARD:SE8I

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.3

A&e$t &apito# &!pri 'e $pe&i"i&atii pe tr! par'o$e#i#e 'i %eto 'e !)!ra* par'o$e#i 'i &ovor P.7.C. Par'o$e#i#e &! (re$ie $! t &!pri $e i &apito#!# =P#a&a6e>. 1.STANDARDE SI N:R4ATI7E DE REFERINTA C 91-82 Normativ pe tr! a#&at!irea $i e3e&!tarea par'o$e#i#or* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&ii#or r. 11-1,82* mo'i"i&ari $i &omp#etari p!%#i&ate i +!#eti !# Co $t!&tii#or r.9-1,84. C 1/4-/, I $tr!&ti! i te0 i&e 'e ap#i&are a pro"i#!#!i aparator #a m! &0ii 'e treapta* &!pri e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. ,-1,/,. CP 219-,5 A0i' privi ' proie&tarea* e3e&!tarea $i a$i(!rarea &a#itatii par'o$e#i#or #a &o $tr!&tii. NP: 19-,5 A0i' privi ' proie&tarea* e3e&!tia $i a$i(!rarea &a#itatii par'o$e#i#or #a &o $tr!&tii i &are $e 'e$"a$oara a&tivitati 'e pro'!&tie* &!pri $ i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 9-1,,/. C 15-81 Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii a"ere te* &!pri 'e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-2-1,85. I $tr!&ti! i pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or a$&! $e #a &o $tr!&tii $i i $ta#atii* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 4-1,/5. Re(!#ame t privi ' prote&tia $i i(ie a i &o $tr!&tii &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-5-/8-1,,9. Norme (e era#e 'e prote&tie impotriva i &e 'ii#or #a proie&tarea $i rea#i)area &o $tr!&tii#or* apro%ate pri De&ret 2,2-1,//. C 922-,4 Normativ 'e preve ire $i $ti (ere a i &e 'ii#or pe '!rata e3e&!tarii #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii a"ere te. C 142-85 Normativ pe tr! e3e&!tarea #!&rari#or 'i %eto armat* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 12-1,85* &! mo'i"i&ari $i &omp#etari. 2. 4ATERIA8E Strat!# $!port a# par'o$e#ii ?$trat 'e %eto 'e re)i$te ta #a parter $i p#a $e!# 'e %eto armat #a eta6@ ! "a& o%ie&t!# pre)e t!#!i &apito#. 4ateria#e#e &ompo e te a#e $trat!#!i 'e !)!ra a# par'o$e#ior tre%!ie $a "ie i $o$ite 'e &erti"i&ate $i %!#eti e 'e &a#itate $i tre%!ie $a &ore$p! 'a $pe&i"i&atii#or 'i proie&t. 9. 8I7RARE* DEP:ZITARE* 4ANIPU8ARE +etoa e#e $i mortare#e &e i tra i &ompo)itia par'o$e#i#or* $e prepara i $tatii &e tra#i)ate ate$tate* #ivrarea #or "a&a '!-$e e %a)a 'o&!me te#or &are ate$ta &ara&teri$ti&i#e "i)i&e* me&a i&e $i 'e &ompo)itie &ore$p! )atoare orme#or i vi(oare. 8ivrarea %etoa e#or $e va "a&e ritmi& pe tr! &a titatea &e $e p! e i opera i tr-! $&&0im% 'e #!&r!. Depo)itarea $i ma ip!#area materia#e#or $i par'o$e#i#or "o#o$ite i a&e$t (e 'e #!&rari tre%!ie $a $e "a&a &o 'itii &are $a evite or&e 'e(ra'are. 4.E<ECUTIE Par'o$e#i#e $e e3e&!ta 'e per$o a# $pe&ia#i)at $i $!% &o tro#!# perma e t a# &a're#or te0 i&e &ompo r te. 8!&rari#e pe#imi are e3e&!tiei. -e3e&!tia i %! e &o 'itii a i $ta#atii#or* &are $trap! ( p#a $e!#* imp#i&it par'o$ea#a * i)o#area &ore$p! )atoare a i $ta#atii#or $a itare. -$trat!# $!port tre%!ie $a ai%a $!pra"ata p#a a $i ete'a* &!ratata 'e pra"* ret!$!ri 'e mortar* pete 'e (ra$imi. -$trat!# $!port tre%!ie $a "ie !$&at. Pe timp!# e3e&!tiei tre%!ie $a $e a$i(!re o ve ti#atie e"i&a&e a i &aperii. I $patii#e 'e #!&r! i &are $e #!&rea)a &! amor$e* me$e 'e $pa&#!* a'e)iv* ! e$te permi$ "!mat!#* apri erea "o&!#!i* "re&area &! materia#e $i teti&e. 4! &itorii vor "i 'otati &! e&0ipame t $i $&!#e a'e&vate $pe&i"i&!#!i #!&rari#or. Re&eptia #!&rari#or $e "a&e pe ma$!ra e3e&!tarii "ie&ar!i $trat &ompo e t a# $tr!&t!ii* &o $tatari#e "a&!te "ii ' &o $em ate i pro&e$e ver%a#e pe tr! #!&rari a$&! $e. :r&e 'e"e&ti! e apar!ta i timp!# e3p#oatarii va "i reme'iata &! per$o a# $pe&ia#i)at.

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.4

1.7ERIFICAREA IN 7EDEREA RECEPTIEI -veri"i&area e3i$te tei &erti"i&ate#or 'e &a#itate pe tr! toate materia#e#e i tro'!$e i #!&rare. -e3i$te ta pro&e$e#or ver%a#e 'e &a#itate pe tr! #!&rari#e a$&! $e. -a$pe&t!# $i $tarea (e era#a. -&ore$po 'e ta &! preve'eri#e 'i proie&t. -e#eme te (eometri&e p#a eitate* pa te* (ro$imi* @. -a'ere ta $trat!#!i 'e !)!ra #a $trat!# $!port. -ra&or'area #a a#te e#eme te 'e &o $tr!&tie. 5.4ASURI DE TEHNICA SECURITATII 4UNCII SI PRE7ENIREA INCEDDII8:R I timp!# e3e&!tiei $e vor re$pe&ta ma$!ri#e 'e te0 i&a $e&!ritatii m! &ii preva)!te i ; -Norme rep!%#i&a e 'e prote&tie a m! &ii apro%ate 'e 4.4. $i 4.S. &! or'i e#e 94-1,/1 $i 52-1,/1. -Re(!#ame t privi ' prote&tia $i i(ie a m! &ii i &o $tr!&tii - or'i ,-N-11.29.1,,9. -4a$!ri $i re(!#i 'e prote&tie a m! &ii preva)!te i orme#e 'e "ra%ri&atie a#e materia#e#or !ti#i)ate. Se vor re$pe&ta preve'eri#e 'i ; Norme (e era#e 'e prote&tie impotriva #a proie&tarea $i rea#i)area &o $tr!&tii#or De&ret 2,2-1,//. C9222-,4 Normativ 'e preve ire $i $ti (ere a i &e 'ii#or pe '!rata e3e&!tarii #!&rari#or 'e &o $tr!&tii. P118-89 Norme te0 i&e 'e proie&tarea $i rea#i)area &o $tr!&tii#or privi ' prote&tia #a a&ti ea "o&!#!i. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI Cap. PARD:SE8I DIN PIATRA ARTIFICIA8A AENERA8ITATI N:R4ATI7E SI STANDARE DE REFERINTA

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.

C 91-82 Normativ pe tr! a#&at!irea $i e3e&!tarea par'o$e#i#or STAS 2112-84 Par'o$e#i-piatra arti"i&ia#a 2152-84 STAS 1194-/1 Piatra mo)ai& STAS 411-85 P#i te-$&a"e mo)ai& 9.4:NSTRE SI TESTARI -4o $tre mo)ai&-p#i te pre"a%ri&ate -4o $tre (re$ie. Dime $i! i &!#ori 4.4ATERIA8E SI PR:DUSE 4o)ai&!# -&a#&ar -marm!ra 'ime $i! iB2-9,*1mm -ro&a '!ra Certi"i&at 'e &a#itate 1.8I7RARE* DEP:ZITARE* 4ANIPU8ARE I vra& $a! i $a&i * pe 'ime $i! i* &!#ori Depo)itarea i $patii a&operite ? i &!iate@ 5.E<ECUTIA 8UCRARI8:R -N!mai 'e e&0ipe 'e mo)ai&ari 'e mare &a#itate -Cime t 522 C(-m& mo)ai& -Strat!# $!per"i&ia# - $apa 'e 422 C(-&ime t #a m&. -D!pa 'e$e * $trai"!ri 'e $ti&#a* %a&0ete marm!ra et&. -(ro$imeB 12- 11 mm -S!pra"ete per"e&t p#a e -Fre&area &! ma$i a -'!ra ?%r!ta@ -"i aD #!$tr!irea &! &eara -S&#ivi$e#i 'e &ime t B 22mm (ro$ime -Pa te #a $i"o par'o$ea#a B1- 1E -S&a"e* p#i te B12-11 &m #atime -Ro$t!ri i par'o$ea#a #a 2*22 2*12 m -Are$ia $e mo tea)a pe $trat $!port &! mortar 'e 922-912 C( &ime t #a m& (ro$ime B21- 92 mm Sit!atii $pe&ia#e i mortar 'e 422 C(-&ime t #a m&. /.TER4INAREA 8UCRARI8:R N! $e a'mit 'e ive#ari 8.A+ATERI 8I4ITAF7ERIF N! $e a'mit pete* $!pra"ete e"i i$ate ! i"orm* (a!ri et&. ,.7ERIFICARI IN 7EDEREA RECEPTIEI Se veri"i&a e3e&!tia &! preve'eri#e proie&t!#!i. 12. 4ASURAT:RI-DEC:NTARI 8a mp. $i #a m#. De&o tari &o "orm &o tra&t. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.6

CAIET DE SARCINI Cap. SCARI DE +ET:N AENERA8ITATI N:R4ATI7E SI STANDARDE DE REFERINTA STAS 2,51-/5 S&ari i terioare C 11-/4 I $tr!&ti! i te0 i&e pro"i# P7C ma a &!re ta C 1/4-/, I $tr!&ti! i te0 i&e pro"i#e m!&0ie treapta P7C 4:NSTRE SI TESTARI $e e3e&!ta pe $a tier. 4ATERIA8E SI PR:DUSE 7e)i #!&rari %etoa e 8I7RAREA* DEP:ZITAREA* 4ANIPU8AREA N! e$te &a)!# E<ECUTIA 8UCRARI8:R 7e)i #!&rari %etoa e m! &itori &a#i"i&ati. TER4INAREA 8UCRARI8:R Pro&e$ ver%a# pe tr! #!&rari a$&! $e armarea@. A+ATERI AND4ISE- 7ERIFICARI :ri)o ta#itatea B D--2mm ,.7ERIFICARI IN 7EDEREA RECEPTIEI -7eri"i&area 'ime $i! i#or &o "orm proie&t -Pro&e$e ver%a#e pe tr! #!&rari a$&! $e 12. 4ASURAT:RI - DEC:NTARE 8a m&. +eto armat 4o)ai&!# #a m#. Trapta De&o tarea &o "orm &o tra&t. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI Cap. TA4P8ARII DIN 8E4N

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.7

I a&e$t &apito# $! t &!pri $e $pe&ia#itatii te0 i&e pe tr! mo tarea tamp#ariei 'i #em #a &o $tr!&tii* ava ' i ve'erea &a tamp#aria $e e3e&!ta i ! itati $pe&ia#i)ate. Tamp#aria 'i #em $e #ivrea)a "i i$ata $a! $emi"i i$ata* ap#i&a '!-$e pe $a tier ! !# $a! 'o!a $trat!ri 'e vop$ea. STANDARDE SI N:R4E DE REFERINTA; -C 1,,-/, Gi $tr!&ti! i te0 i&e privi ' #ivrarea* 'epo)itarea* tra $port!# $i mo area i &o $tr!&tii a tamp#ariei 'i #em >* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r.1-1,82. -C 9-/5 -Normativ pe tr! e3e&!tarea #!&rari#or 'e )!(rave#i $i vop$itorii* &!pri $e i +!#rti !# Co $tr!&tii#or r. 1-1,/5; -C 4/-85 -=I $tr!&ti! i te0 i&e pe tr! "o#o$irea $i mo tarea (eam!ri#or i &o $tr!&tii>* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r.1-1,85. -STAS 455-85 U$i 'i #em pe tr! &o $tr!&tii &ivi#e. -STAS ,1999/-1-8/ $i ,199/-2-8/ Tamp#arie pe tr! &o $tr!&tii &ivi#e $i i '!$tria#e. 4eto'e pe tr! veri"i&area &a#itatii. -Fi$e te0 i&e $i %!#eti e 'e &a#itate i &a)!# ! or pro'!$e oi a(reme tate 'e &atre 4.8.P.A.T. 8I7RARE * DEP:ZITARE* 4ANIPU8ARE; 8a #ivrarea tamp#ariei 'e #em $e ti e $eama 'e; -!$i#e $e #ivrea)a &! to&!ri#e $i "oi#e mo tate. -$e veri"i&a $ta%i#itatea im%i ari#or* eta $eitatea mo ta6!#!i (eam!#!i* mo'!# 'e "! &tio are a# a&&e$ori#or. -e3i$te ta $i &o ti !t!# &erti"i&ate#or 'e &a#itate. -&ore$po 'e ta &! preve'eri#e 'i proie&t. Depo)itarea tamp#ariei pe $a tier $e "a&e !mai i $patii i &0i$e* "erite 'e !mi'itate $i $oare* i po)itie verti&a#a $a! ori)o ta#a pe $!porti &are a$i(!ra o 'i$ta ta 'e mi im 11 &m 'e par'o$ea#a $a! pereti* re$pe&ti ' &o 'itii#e 'i STAS 1,,-88. I a#timea $tive#or 'e 'epo)itare ! $e va 'epa$i 9 m i a#time. I timp!# tra $port!#!i $i ma ip!#arii $e ia! ma$!ri 'e prote&tie impotriva !me)e#ii* 'e(ra'arii "i i$a6e#or $i impotriva 'e"ormari#or. 4:NTARE; 4otarea tamp#ariei 'i #em $e "a&e &! a6!tor!# 'i%#!ri#or 'i #em . 4o tarea (eam!ri#or $i e3e&!tarea vop$itorii#or $e "a&e* 'e re(!#a pe $a tier. 4o tarea (#a"!ri#or 'i ta%#a $e "a&e re$pe&ta ' preve'eri#e 'i ormativ!# C 95/-88. I ai te 'e mo tarea tamp#ariei* tre%!ie$& veri"i&ate $i re&eptio ate #!&rari#e 'e )i'arie i &eea &e prive$& p#a eitatea* 'ime $i! i#e (o#!ri#or* po)itia $i !mar!# (0eme#or. Ro$t!# 'i tre )i'arie $i to& eta $ea)a &! vata mi era#a $i materia#e %it!mi oa$e $a! &! $p!me po#i!reta i&e. Ro$t!# $e a&opera &! mortar!# 'i &are $e e3e&!ta te &!ie#i#e. 7ERIFICARE; 7eri"i&area pro'!$e#or 'e tamp#ariei 'i #em $e "a&e #a primirea pe $a tier* i timp!# mo tarii pre&!m $i #a re&eptie. 8a veri"i&area i ve'erea re&eptiei tamp#ariei 'i #em $e vor re$pe&ta preve'eri#e 'i ormativ!# C 15-81 = Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii> Caiet <7 Tamp#arie $i '!#(0erie &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r.1-2-1,85. Tamp#aria va "i re&eptio ata &o 'itio at 'e; -e3i$te ta &erti"i&ate#or 'e &a#itate. -&ore$po 'e ta preve'eri#e 'i proie&t. -&a#itatea &ore$p! )atoare a a&&e$ori#or. -p#a eitatea $!pra"ete#or. -e3e&!tarea &ore&ta a eta $ari#or ro$t!#!i 'i tre to&!# tamp#ariei $i perete* a&operirea a&e$ti! ro$t. -e3ite ta pie$e#or a!3i#iare ?#a&rimare* pa)ii 'i ta%#a @. -veri"i&area &a#itatii vop$itoriei &o "orm ormativ!#!i C-9 /5 privitor #a )!(rave#i $i vop$itorii. -e3i$te ta &or'o !#!i 'e &0it $i &a#itatea a&e$t!ia. -(eam!# tre%!ie $a "ie 'i t-o $i (!ra %!&ata* $a ! ai%a 'e"e&te. -(#a"!ri#e 'i ta%#a tre%!ie $a ai%a o pa ta &ore&ta $i $a 'epa$ea$&a 'e$&0i'erea "ere$trei &! &ate 2&m. -e3i$te ta $trat!#!i 'e &arto a$e)at $!% ta%#a. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI Cap. TA4P8ARIE 4ETA8ICA

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.8

A&e$t &apito# &!pri 'e $pe&i"i&atii pe tr! rea#i)area $i mo tarea tamp#ariei meta#i&e* avi '!-$e i ve'ere &a tamp#aria meta#i&a $e &o "e&tio e)e i ate#iere $pe&ia#i)ate. STANDARDE SI N:R4ATI7E DE REFERINTA; -P 14-82 - I $tr!&ti! i te0 i&e pe tr! proie&tarea &o $rt!&tii#or 'i pro"i#a 'e ote# &! pereti $!%tiri "ormate #a re&e* &!pri 'e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 8-1,82* &! mo'i"i&ari p!%#i&ate i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r.9-1,85. -C 14-85 I $tr!&ti! i te0 i&e pe tr! "o#o$irea $i mo tarea (eam!ri#or $i a a#tor pro'!$e 'i $ti&#a i &o $tr!&tii* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r.1-1,85. -STAS-!ri /891-82* /895-82* 824,-82* 8218H2-82* 8952-82* 852,-82* 8512-82* ,142-82 Pro"i#e 'i %a 'a 'i ote# "ormate #a re&e* &o 'itii (e era#e 'e &a#itate* 'ime $i! i* et&. !ti#i)ate pe tr! tamp#arie meta#i&a. -STAS 1111-81 S!'area meta#e#or* pro&e'ee 'e $!'are. -STAS 1222-2-82 -prote&tia &o tra &oro)i! ii #a &o $tr!&ii#e 'i ote#. -STAS 819-82 - Aem!ri tra$e. -STA$ ,4,-85 Aeam!ri armate. E3i$te tei $i &o ti !t!# I rea#i)area tamp#ariei meta#i&e $e va ti e $eama $i 'e ; -Proie&t tip IPCT r. 2152-4 "ere$re meta#i&e. -Proie&t tip IPCT r. 2152-4 !$i meta#i&e. Se vor re$pe&ta preve'eri#e 'i proie&t!# te0 i& 'e 'eta#ii* &!pri $e i ta%#o!#ri#e 'e tamp#arie $i a#te orme* &ata#oa(e* "i$e te0 i&e pe tr! pro'!$e a(reme tate 'e &atre 48PAT * $pe&i"i&e a&e$tei &ate(orii 'e #!&rarii. -I4 225-,5 Norme $pe&i"i&e 'e prote&tie a m! &ii pe tr! #!&rari 'e &o $tr!&tii. -C 15-81 Normativ pe rt! veri"i&are &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii. C 9-/5 F Normativ pe tr! e3e&!tarea #!&rari#or 'e )!(rave#i $i vop$itorii* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-1,/5. E<IAENTE SI PERF:R4ANTE 8A E<ECUTIE; -Se vor "o#o$i !mai materia#e 'e 'i"erite 'ime $i! i $i $ortime te preva)!te i 'eta#ii 'e e3e&!tie re$pe&ta ' pre$&riptii#e te0 i&e 'e &a#itate &o "orm $ta 'a'e#or $pe&i"i&e. -Se vor "o#o$i !mai materia#e 'e %! a &a#itate i $o$ite 'e &erti"i&ate 'e &a#itate $i $e vor p! e i opera !mai 'e &atre per$o a# &a#i"i&at pe tr! a&ea$ta &ate(orie 'e #!&rari. -C0it!ri#e* (r! '!ri#e $i vop$e#e#e te0 i&e $a ai%a $ta%i#itate i timp $i $a &ore$p! 'a $ta 'ar'e#or 'e pro'!$. -Aeam!ri#e vor &ore$p! 'e &a#itativ preve'eri#or pre$&riptii#or te0 i&e 'e &a#itate &o "orm $ta 'ar'e#or $pe&i"i&e $i $e #ivrea)a taiate #a 'ime $i! i#e &er!te. -Rame#e $i pra)!ri#e 'e "i3are $e preva' 'i pro"i#e #ami ate tratate a ti&oro)iv. I &o ta&t &! $tr!&t!ra 'e re)i$te ta $e preve'e i)o#are &! vata mi era#a. -Te$tarea a tamp#ariei meta#i&e $e "a&e i ate#iere $pe&ia#i)ate $i pe $a tier i ai te 'e "i i$are pe tr! ap#i&area $trat!ri#or 'e vop$ea. 7eri"i&area $i te$tarea $e "a&e 'e &atre &o '!&ator!# te0 i& a# #!&rarii $i &o $ta i . -veri"i&area 'a&a i !rma 'epo)itarii $i ma ip!#arii* tamp#aria ! a $!"erit 'eteriorari* 'e"ormari. -veri"i&area &a#itatii &o "e&tii#or met#i&e $i &o &or'a ta &! preve'eri#e proie&ta t!#!i $i a &o 'itii#or 'e &a#itate $i i &a'rare i preve'eri#e $ta 'ar'e#or $pe&i"i&e mateia#e#or !ti#i)ate. -veri"i&area e3i$te tei $i &o ti !t!# pro&e$e#or ver%a#e 'e veri"i&are $i re&eptie pe "a)e 'e #!&rari. -$e e3ami ea)a 'ire&t &a#itatea materia#e#or* &o'o a e#e 'e $!'!ra $i $i$tem!# 'e i &0i'ere'e$&0i'ere i &#!$iv a&&e$ori#e pe tr! a &orare i $tr!&t!ra 'e re)i$te ta. -$e veri"i&a a$am%#area e#eme te#or &ompo e te pri $!'!ri ?po#i)ate@ ! $e a'mit &or'oa e 'e $!'!ra e! i"orme* &! $&!r(eri 'e materia# $a! (a!ri pri ar'erea pie$e#or. -$e veri"i&a $i$tem!# 'e pri 'ere a# tamp#ariei 'e )i'arie* 'ia"ra(me $a! $ta#pi 'e %eto $a! pri $!'area ei 'e pra) !ri $a! p#a&!te meta#i&e* &o "orm proie&t!#!i. -$e veri"i&a &a#itatea (r! '!#!i &! mi im!m 'e p#!m% &are tre%!ie $a "ie rea#i)ata ! i"orm pe toate $!pra"ete#e* i &#!$iv pe &or'oa e#e 'e $!'!ra. -$e veri"i&a mo'!# &!m a! "o$t mo tate (ar it!ri#e 'i &a!&i!&. -$e veri"i&a mo'!# 'e "! &tio are a t!t!ror a&&e$orii#or. -(eam!ri#e $i a&&$orii#e $e #ivrea)a $eparat $i $e mo tea)a '!pa "i3area tamp#ariei i (o#!ri#e 'i $tr!&t!ra 'e re)i$te ta.

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.!

4ateria#e a!3i#iare. Dime $i! i#e* materia#e $i "! &tio a#itatea ter%!ie $a &ore$p! 'a $ta 'ar'e#or 'e pro'!$. 4ateria#e#e ! vor "i p!$e i #!&r! 'a&a ! $! t i $o$ite 'e &erti"i&ate 'e &a#itate. N! $e vor p! e i opera (eam!ri* "i$!rate $a! &! )(arieri. D!pa &erti"i&area a $am%#!ri#or $i $!%a $am%#!ri#or pe $a tier $e i &0eie pro&e$ ver%a# 'e re&eptie 'e &atre a trepre or $i "!r i)or. 8I7RARE* DEP:ZITARE* 4ANIPU8ARE* 4o'!# 'e #ivrare $e $ta%i#e$te pri &#a!)a &o tra&t!a#a 'i tre a trepre or $i "!r i)or $i $e va ti e $eama 'e; -"ere$tre#e $i !$i#e $e #ivrea)a &! &erve#e $i "oi#e 'e !$i mo tate pe to&!ri. -toata tamp#aria meta#i&a $e #ivrea)a %a#oti)at* pa&0eti)at* &o "orm &#a!)e#or &o tra&t!a#e. I toate &a)!ri#e tamp#aria va "i prote6ata &o tra e"e&t!#!i a(e ti#or atmo$"eri&ii pri "o#ii 'e po#ieti#e a* pre#ate te3ti#e* et&. DEP:ZITARE; Depo)itarea tamp#ariei meta#i&e $e "a&e !mai i $patii i &0i$e "erite 'e i temperii $i !me)ea#a. Depo)itare $e "a&e i po)itie verti&a#a $a! ori)o ta#a pe $!portii 'i #em &! e#eme te 'e &arto o '!#at $a! pie$e 'i &a!&i!& i tre e#e* pe tr! a ! $e 'eteriora $a! 'e"orma pa a #a p! erea i opera. Se va avea i ve'ere &a 'epo)itarea $a $e "a&a pe #ot!ri 'e pro'!$ &! a&&e$orii#e mo tate provi)ori!. 4ANIPU8AREA U$i#e $i "ere$tre#e $e vor tra $porta pri mi6#oa&e a!to &! p#at"or e avi ' i ve'ere &a a&e$tea $a ! "ie e3p!$e "a&tori#or me&a i&i* 'e"ormari $a! #oviri #a i &ar&area &e ar p!tea &o '!&e #a 'eteriorarea $!'!rii #a im%i ari* i 'oirea $a! 'e"ormarea pro"i#e#or. Pe tr! ma ip!#area (eam!ri $e vor "o#o$i &0i(i 'e tra $port* &o ti ere !$oare &! rame $i ta#pa 'e #em * iar pe tr! mo tare (eam!ri $e a$i(!ra ma$a &! %#at a&operit 'e o pat!ra* pa#mare* metr!* vi &#!* 'i$po)itiv 'e taiere &! 'iama t* et&. 4:NTAREA TA4P8ARIEI 4ETA8ICE 4o tarea tap#ariei meta#i&e $e "a&e !mai 'e e&0ipe $pe&ia#i)ate* i $tr!ite i prea#a%i# 'e &atre &o '!&ator!# te0 i& a# $a tier!#!i &! privire #a re$pe&tarea pre$&riptii#or 'e prote&tie a m! &ii $i &o 'itii 'e &a#itate. 4o tarea porta te#or $i !$i#or meta#i&e $e "a&e pe $a tier. Pe tr! "i3area a&e$tei tamp#arii $! t preva)!te pe &o t!r!# (o#!#!i p#a&!te 'i ote# a &orate i %eto . :peratia 'e mo ta6 a tamp#ariei i &epe &! po)itio area i (o#!# peret!#!i $i "i3area ei &! pa e 'e #em . Se va veri"i&a verti&a#itatea &! %!#a 'e aer* apoi $e vor $!'a pra) !ri#e 'e p#a&!te 'e a &orare i pa o!. D!pa "i3area tamp#ariei $e vor i 'repta pa e#e* $e matea)a $pati!# 'i tre to& $i pa o! &! mortar 'e &ime t $i $e e3e&!ta te &!irea pe &o t!r!# $i apoi par'o$ea#a. D!pa termi area #!&rari#or 'e "i i$are* $e mo tea)a $i $e vop$e$te tamp#aria meta#i&a. D!pa a$e)area (eam!ri#or $e mai ap#i&a ! $trat 'e &0it 'e-a #! (!# i tre(!#!i &o t!r a# o&0i!#!i 'e (eam $i $e "i3ea)a %a(0ete#e &! $!r!%!ri* i tai &e#e ori)o ta#e* '!pa &are* &e#e verti&a#e. D!pa mo tarea %a(0ete#or $e ete)e$te &0it!# &! &!tit!# $a! $pa&#!* C0it!# $e vop$e$te o'ata &! tamp#aria mata#i&a. 4o tarea tamp#ariei meta#i&e i pertetii 'i )i'arie $e "a&e i ai te 'e e3e&!tarea te &!ie#ii $i a par'o$e#ii. Pe tr! "i3area tamp#ariei $e #a$a 'rept!# pra)!ri#or (a!ri i )i'arie. Tamp#aria $e po)itio ea)a &ore&t i (o#!# )i'!#!i $i $e "i3ea)a &! pe e 'i #em * $e veri"i&a verti&a#itate &! ive#e &! %!#a 'e aer* apoi $e !mp#! (a!ri#e i 'rept!# pra) !ri#or &! mortar 'e &ime t. D!pa i tarirea mortar!#!i $e matea)a 'i tre to& $i )i'arie &! mortar 'e &ime t $i $e e3e&!ta te &!ia#a pe &o t!r!# (o#!#!i $i par'o$ea#a* apoi $e vop$e$te tamp#aria.

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


1.7ERIFICAREA IN 7EDEREA RECEPTIEI;

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.10

8a veri"i&area i ve'erea re&eptiei tamp#ariei meta#i&e $e vor re$pe&te preve'eri#e 'i =Normativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii> -Caiet!# <I<- Co $tr!&tii 'i ote#* &!pri $e i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-2-1,85. 7eri"i&area i ve'erea re&eptiei $e "a&e &o 'itio at 'e; e3i$te ta &erti"i&ate#or 'e &a#itate. &ore$po 'e ta &! preve'eri#e 'i proie&t $i pre$&riptii#e 'e pro'!$. &a#itatea &ore$p! )atoare a a&&e$orii#or 'e pri 'ere* ma evrare*et&. e3i$te ta pro&e$e#or ver%a#e 'e veri"i&are pe "a)e 'e #!&rari $i re&eptia a&e$tor #!&rari. e3ami area 'ire&ta a #!&rari#or e3e&!tate pri $o 'a6e $e va avea i ve'ere &a tamp#aria $a i 'ep#i ea$&a per"e&t "! &tia pe tr! &are a "o$t preva)!ta. e3i$te a $i &a#itatea a&&e$orii#or meta#i&e &are '!pa i &0i'eri $i 'e$&0i'eri repetate* "ere$tre* !$i#e* o&0i!ri#e mo%i#e #a vitri e $a! #!mi atoare $a ! pre)i te; -'e"ormari a#e a&&e$orii#or $o#i&itate ?%a#ama#e* ma ere* &remoa e* et&.@ -$#a%iri a#e $!r!%!ri#or 'e "i3are. $e veri"i&a verti&a#itate to&!ri#or* pre&!m $i i &a$tarea a&e$tora i $tr!&t!ra 'e re)i$rte ta. $e veri"i&a &a#itatea vop$itorii#or &are tre%!ie $a &ore$p! 'a preve'eri#or 'i &apito#!# vop$itorii. veri"i&area eta $eitatii &or'oa e#or 'e &0it pri 6et 'e apa. (eam!ri#e tre%!ie $a "ie 'i tr-o $i (!ra %!&ata $i "ara 'e"e&te. Se veri"i&a e3i$re ta $trat!#!i 'e &arto a$e)at $!% ta%#a &e &o $tit!e (#a"!# $i $e !rmare$te 'a&a a "o$t e"e&t!ata i toar&erea (#a"!#!i pe verti&a#a #a mar(i ea "ere$tre#or $i e3e&!tia &ore&ta a pa tei #a&rimar!#!i* &o$itorirea $trap! (eri#or* 'epa$irea (#a"!#!i "ata 'e $!pra"ata "i i$ata &! 2&m* et&. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI CAPIT:8 DE 8UCRARI; IN7E8IT:ARE DE SARPANTE

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.11

1.AENERA8ITATI A&e$t &apito# &!pri 'e $pe&i"i&atii te0 i&e pe tr! #!&rari#e 'e i ve#otori $i ti i&0i(erie #a a&operi$!ri rea#i)ate i mo' &!re t #a &o $tr!&tii &ivi# $i i '!$tria#e. Pe tr! &o 'itii $pe&ia#e 'e rea#i)are a i ve#itori#or "! &tie 'e $pe&i"i&!# #!&rarii $i materia#e e!tra#i)ate "re&ve t i e3e&!tie $e $ta%i#e$& $pe&ia#itatii te0 i&e $!p#ime tare 'e &om! a&or'* proie&ta t* a trepre or $i %e e"i&iar. 2 .N:R4ATI7 SI STANDADE DE REFERINTA C. 9/-88 ormativ pe tr! a#&at!irea $i e3e&!tarea C. 15-81 ormativ pe tr! veri"i&area &a#itatii $i re&eptia #!&rari#or 'e &o $tr!&tii $i i $ta#atii a"ere te. C. 12/ 82- ormativ pe tr! proie&tarea $i e3e&!tarea i)o#atii#or termi&e #a &#a'iri C. 18-81 - orme te0 i&e privi ' i( i"!(area materia#e#or &om%!$ti%i#e D. 2,2-//- orme (e era#e 'e prote&tie PSI P. 118-89 orme te0 i&e privi ' prote&tia PSI STAS 9929-1.2-88 pa te#e i ve#itori#or STAS ///1-1-81 ma$!ri $i(!ra ta &o tra i &e 'ii#or 'etermi area re)i$e tei #a "o& a e#eme te#or 'e &o $tr!&tii STAS 5/,9-85 'eta#ii 'e $trap! (ere $i ra&or'!ri #a &o$!ri#e $i &a a#e#e 'e "!m A#te ormative $i $ta 'ar'e $pe&i"i&e "ie&ari! materia# $i pro'!$ !t#i)at pe tr! i ve#itori. 9 .4:NSTRE SI TESTARI Toate materia#e#e !ti#i)ate pe tr! i ve#itori vor "i te$tate i prea#a%i# 'e "!r i)or $i vor "i ate$tate &a#itativ. Im ai te 'e e3e&!tarea &ome )i#or $i #ivrarea materia#e#or "!r i)orii vor pre)e ta mo $tre 'e pro'!$e $i materia#e i $pe&ia# #a; Imo tre 'e materia# privi ' i ve#itoarea ?ti(#a* $ita* a)%o&ime t* ta%#a* et&.@ Imo $tre 'e $e&ti! i privi ' materi#!# !ti#i)at pe tr! temoi)o#atie-'o!a mo $tre Imo $tre privi ' $e&ti! e 'e pro"i# privi ' 6(0ea%!ri* %!r#a e* et&-'o!a mo $tre Pe $a tier $e veri"i&a &a#itatea materia#e#or* &o &or'a ta &! $pe&i"i&atii#e 'i "i$e#e 'e pro'!$ $i i &a) 'e '!%ii $e pot "a&e pro%e $i te$tari i #a%oratoare $pe&ia#i)ate. 4.4ATERIA8E SI PR:DUSE F! &tie 'e materia#e#e !ti#i)ate preva)!te i proie&t!# te0 i& $i 'eta#ii 'e e3e&!tie i ve#itori#e pot "i; 4.1 I ve#itori 'i ti(#e $i o#oa e #a &o $tr!&tii oi* reparatii $i i #o&!iri 'e i ve#itori 4.2. I ve#itori 'i p#a&i p#a e $i $ita 'i a)%o&ime t ap#i&ate #a &o $tr!&tii oi $i reparatii. 4.9. I ve#itori 'i p#a&i p#a e $i $ita 'i a)%o&ime t ap#i&ate #a &o $tr!&tii oi $i reparatii. 4.4. I ve#itori 'i "oi 'e ta%#a p#a a ap#i&ate #a &#a'iri oi $a! reparatii. 4.1. I ve#itori 'i "oi 'e &arto %it!mat ap#i&at i $pe&ia# #a &o $tr!&tii provi)orii pe tr! %ara&ame te. 4.5. I ve#itor 'i p#a&i o '!#ate 'e a)%o&ime t ap#i&ate #a &o $tr!&tii pe tr! %ara&ame te* 'epo)ite* 0a#e i '!$tria#e &! $a! "ara termoi)o#atii ? $e !ti#i)ea)a p#a&i &! o '!#e mari* p#a&i &! o '!#e me'ii $a! p#a&i &! o '!#e mi&i@. 4./. I ve#itori 'i ta%#a o '!#ata $a! &!tata ap#i&ate #a &o $tr!&tii !$oare $a! 'emo ta%i#e* pre&!m $i 0a#e i '!$tria#e ?ta%#a &!tata@. 4.8. I ve#itori 'i pa o!ri R:4PAN &! i ve#itori !$oare termoi)o#a te &! "orme $imp#e. 4ateria#e#e vor &ore$p! 'e &a#itativ &erti"i&ate#or 'e &a#itate $i $ta 'ar'e; ti(#e $i o#oa e Iti0#e#e 'i ar(i#a vor &ore$p! 'e STAS 11,-8, Iti(#e#e $o#)i 'i $ti&#a &o "orm STAS 2589-2-82 Io#oa e pre$ate 'i ar(i#a &o "orm STAS 119-/4I Imortar 'e &ime t &o "orm STAS 1292-81 4ateria#e a!3i#iare; I$ip&i 'e #em &! $e&ti! ea 24398mm* 24348mm* &o "orm STAS ,4-82$i 1,4,-/4. Ita%#a 'e 2*4 3 /12 3 1122 mm &o "orm STAS 2228-82 I$arma moa#e )i &ata 1J2mm &o "orm STAS 88,-82 I&arto %i!mat &o "orm 198-82 Ita%a&0ere &o "orm STAS 11819-89 8em - materia#e #em oa$e $ita $i 'ri#a I$ita &!; #! (imi 922* 912* 422* 412* 122 m #atime 2J*142mm

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.12

(ro$ime 1 $a! /mm I$i 'ri#a; #! (ime 912*422* 122mm #atime 12J*192mm (ro$ime 'e &o t. &! !#!& 21mm a'i &ime !#!& 12mm. 4ateria#e a!3i#iare; I$ip&i ' #em 'e %ra' STAS ,42-82 $i 1,4,-/4. I&!ie &! &ap p#at tip D STAS 2111-81 Ita%#a 'e 2.1mm STAS 2228-82 I&arto %it!mat STAS 198-82 &.materia#e 'i p#a&i p#a e $i $ita 'i a)%o&ime t; Ip#a&i orma#e 'e a)%o&ime t &! 9 (a!ri STAS 1184-/9 Ip#a&i orma#e 'e a)%o&ime t &! 2 (a!ri STAS 1184-/9 I$ite 'e a)%o&ime t III 115-82 4ateria#e a!3i#iare; I&!ie &! &ap #at tip + $i &!ie &! &ap &o i& tip A STAS 2111-81 Ita%#a STAS 2228-82 I$ip&i 'e %ra' 283 48 mm* STAS ,42-82 $i 1,4,-/4. '."oi 'e ta%#a p#a e; Ita%#a ea(ra "ormat 'e #a 512 3 1222 3 2*42 mm #a /12 3 1122 32*12 mm &o "orm STAS 1,45-82 Ita%#a )i &ata "ormat 512 3 1222 3 2*95 mm #a 1222 3 2222 3 2*82 mm &o "orm STAS 2228-82 Ita%#a 'i ote# )i &ata #a &a#' "ormat 822 3 1222 mm (ro$ime 2*42..2*52mm &o ". STAS 128,5-82 4ateria#e a!3i#iare; I&!ie &! &ap p#at tip + pe tr! ta%#a STAS 2111-81 I$irma moa#e )i &ata &o "orm STAS 88,-82 Imateria#e 'e #ipit I(r! ' a ti&oro)iv mi i!m 'e p#!m% STAS 92,/-82 I&0it 'e mi i!m 'e p#!m% STAS 42,-81 Iote# #at e. p#a&i o '!#ate 'i a)%o&ime t; Ip#a&i o '!#ate 'i a)%o&ime t &! o '!#e mari ?1// 3 11 mm@ o '!#e me'ii ?192 392 mm@ o '!#e mi&i ?111 3 28 mm@ &o "orm STAS 1,95-1-82 4ateria#e a!3i#iare; Ia&&e$orii meta#i&e )i &ate pe tr! pri 'ere STAS ,2//-,5 I&0it!ri per ame te p#a$ti&e tip ASR:+IT i &or'o pre"a%ri&at 5-8 mm Ita%#a )i &ata 2*1-2*/1 mm &o "orm STAS 2228-81 ". pe tr! #!&rari 'e ti i&0i(erie; I6(ea%!ri* %!r#a e $i a&&e$orii &o "orm STAS 22/4-88 Ita%#a )i &ata &o "orm STAS 2228-/1 I&ir#i(e 'i ote# #at &o "orm STAS 9,1-54 I%ratari 'i %e )i 'e ote# &o "orm STAS ,28-51 (. $arpa te#e 'i #em &o "orm 'eta#ii; Ipe $&a! e 'i #em rot! ' &iop#it e&ari$at* pe tr! i ve#itori !$oare Ii'em pe tr! i ve#itori (re#e ?ti(#a* a)%o&ime t*@ et& . 4ateria#e !$oare I#em rot! '* ri(#e 'e "a( $&a '!ri &o "orm 'ime $i! i 'i 'eta#ii Ia$terea#a $e e3e&!ta 'i &0ere$tea 'e #em ; I$&i '!ri 'e ra$i oa$e 24mm Ip#a&i 'i a$&0ii 'e #em ?PA8@ 22 mm Ip#a&i 'i "i%re 'e #em ?PF8@ 22 mm I &a)!# &apriori#or 'i e#emr te 'e %eto armat pre"a%ri&ate $e "o#o$e$&; Iri(#e 'i ra$i oa$e &! m!&0ii a$&!tite 18 3/1 mm Iote# #at ?i &#!$iv $!r!%!ri@ 8I7RARE* DEP:ZITARE* 4ANIPU8ARE 8ivrarea t!t!ror materia#e#or $e "a&e pe %a)a 'e &o ve tie i tre a trepre or $i "!r i)or* a&e$tea "ii ' i $o$ite 'e &erti"i&ate 'e &a#itate. Tra $port!# $e "a&e &! mi6#oa&e CFR $a! a!t! #!a ' ma$!ri 'e a&operire a a&e$tora pe tr! evitarea 'e(ra'arii.

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.13

4a ip!#arrea $e "a&e &! mi6#oa&e te0 i&e 'i 'otarea a trepre or!#!i* "! &tie 'e materia#e $i 'ime $i! i#e a&e$tora. Se va avea i ve'erea &a #a #o&!# 'e e3e&!tie $a "ie aprovi)io ate !mai &! &a titati &e $e p! i opera i tr-! $&0im%. Tra $port!# materia#e#or pe verti&a#a $i pri $paii i &0i$e $e va "a&e &! (ri6a pe tr! a ! a"e&ta pri #ovire $rt!&t!ra $i e#eme te#e 'e &o $tr!&tii "i i$ate. E<ECUTIA E3e&!tia #!&rari#or $e va "a&e !mai 'e &atre e0ipe $pe&ia#i)ate i a&ea$ta &ate(orie 'e #!&rari $i !mai '!pa &e $tr!&t!ra 'e re)i$te ta e$te termi ata. Se vor re$pe&ta 'eta#ii#e 'i proie&t $pe&i"i&e "ie&arei operatii $a! &ate(orii 'e #!&rari. I ai te 'e ap#i&area i ve#itorii* re$po $a%i#!# te0 i& a# p! &t!#!i 'e #!vr! va veri"i&a $trat!# $!port a# i ve#itorii. I$e vor re$pe&ta pa te#e* $&!r(eri#e* p#a eitatea $i a#i iame t!# "orme#or. I$e e3e&!ta i prea#a%i# toate $trap! (eri#e pe tr! &o$!ri* ve ti#ati* &o '!&te* ta%a&0ere* #!&ar e* et&. I$e va a$i(!ra o 'o)a ta 'e mi im!m 122 mm* i tre &o$!ri#e 'e "!m $i parti#e #em oa$e $a! &om%!$ti%i#e a#e $!port!#!i. I$e va a$i(!ra* &o "orm proie&t* $&!r(eri#e ape#or i &a)!# &o$!ri#or* #!mi atoare#or* pri rea#i)area 'e amo te 'e $ei i 'o!a ape 'e mi im!m 112 mm* i a#timea 'e p#a !# i ve#itorii. I$e va a$i(!ra prote&tia a ti&oro)iva $i i( i"!(area t!t!ror materia#e#or &om%!$ti%i#eK I$tra$i i#e &! 6(0ea% pe tr! i ve#itori 'i ti(#a $i o#oa e vor preve'eri#e 'i ormativ!# 'e rea#i)are i ve#itori. I&ar#i(e pe tr! 6(0ea%!ri $e vor pri 'e i a$terea#a i ai te 'e mo tarea i ve#itori#or. I'o#ia va "i a#&at!ita 'i "a$ii 'e "oi 'e ta%#a i &0eiate i tre e#e &! "a#t!ri '!%#e &!#&ate. Itoate #!&rari#e 'e taiere* "a$o are $i eve t!a# prea $am%#are a ! or e#eme te $e va "a&e #a $o# pe tr! a $e e#imi a pe &at po$i%i# e3e&!tarea a&e$tora #a p! &t!# 'e #!&r!. Ava ' i ve'ere &a 'e &a#itatea #!&rari#or 'e i ve#itori 'epi 'e (ra'!# 'e a$i(!rare a prote&tiei &o $tr!&tiei "ata 'e i temperii* #!&rari#e vor "i &o '!$e 'ire&t 'e &atre re$po $a%i#!#! p! &t!#!i 'e #!&r!. TER4INAREA 8UCRARI8:R Termi area #!&rari#or $e &o $tata 'e proie&ta t $i %e e"i&iar !mai &e $e &o $tata &a a! "o$t e3e&!tate* toate #!&rari#e preva)!te i proie&t $i pri 'i$po)itii 'e $a tier $i $! t 'e &a#itate. See i &0eie pro&e$-ver%a# 'e re&eptie pe &ate(orii 'e #!&rari. A+ATERI AD4ISE N! $e preva' a%ateri 'e #a preve'eri#e p! &t!#!i. A%ateri#e a'mi$e pe tr! "ie&are materia# $! t preva)!te i $ta 'ar'e#e 'e re"eri ta $pe&i"i&e me tio ate. 7ERIFICARI IN 7EDEREA RECEPTIEI 7eri"i&ari#e $e "a& &atre proie&ta t* %e e"i&iar $i a trepre or $i &o $ta! i ; Ire$pe&tarea preve'eri#or 'e &atre proie&ta t* %e e"i&iar* $i a trepre or $i &o $ta! i ; Ie3i$te ta pro&e$e#or ver%a#e 'e re&eptie pe tr! #!&rari a$&! $e. Ie3i$te ta &erti"i&ate#or 'e &a#itate pe tr! pro'!$e $i materia#e. I$e veri"i&a !)!a# &a#itatea #!&rari#or $i $e 'i$p! e re"a&erea &e#or e&ore$p! )atoare e3e&!tate 12.4ASURAT:RI SI DEC:NTARI I ve#itori#e $e ma$!ra #a metr! patrat $!pra"ata 'e$"a$!rata rea# e3e&!tata. L(0ea%!ri#e* %!r#a e#e $i e#eme te#e #i iare $e ma$!ra #a metr! #i iar. De&o tarea $e "a&e &o "orm &#a!)e#or &o tra&t!a#e 'i tre %e e"i&iar $i a trepre or. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.14

4ASURI DE PR:TECTIE A 4UNCII SI DE PRE7ENIREA INCENDI8:R Cei &e or(a i)ea)a $i &o '!& pro&e$e#e 'e m! &a a! o%#i(atia &a i ai te 'e i tro'!&erea i #!&r! a per$o a#!#!i $a e"e&t!e)e i $tr!&ta6!# 'e prote&tie a m! &ii $i 'e pa)a $i $ti (erea i &e 'ii#or* i &o "ormitate &!; 8e(ea r. ,2-1,,5 &! privire #a prote&tia m! &ii. =Re(!#ame t!# privi ' prote&tia $i i(ie a m! &ii i &o $tr!&tii> p!%#i&at i +!#eti !# Co $tr!&tii#or r. 1-5-/-8 'i 1,,9. A#te a&te ormative I 'o&!me tatia e3i$ta preve'eri $i "o '!ri pe tr! ap#i&area ma$!ri#or 'e prote&tie a m! &ii &a. $pi6i i 'e ma#!ri #a $apat!ri* 'r!m!ri 'e a&&e$* eva&!area e3&e'e t!#!i 'e $apat!ri* ep!i$me te et&* S!me#e e&e$are pe tr! a#te ma$!ri'e prote&tia m! &ii ?tr!$e $a itare* o&0e#ari 'e prote&tie* ma !$i $i &e t!ri 'e $i(!ra ta* &i$ma* et&.@ vor "i pro&!rate &! "o '!ri 'i &ota &0e#t!e#i#or i 'ire&te $a! 'e or(a i)are a $a tier!#!i. Di "o '!ri#e preva)!te #a =C0e#t!ie#i i 'ire&te> $e vor a$i(!ra a&&e$orii#e e&e$are pe tr! pa)a $i $ti (erea i &e 'ii#or; $&ari* &a$ti* ma$ti &o tra "!m!#!i* e3ti &toare* (a#eti 'e ta%#a* $e&!ri* &a)ma#e* tar a&oape* #a)i 'e i$ip* et&. D!pa e3e&!tarea i $tr!&ta6!#!i $e va pro&e'a #a veri"i&area per$o a#!#!i $i &o $em area i "i$e#e 'e i $tr!&ta6. Zi# i&* i ai te 'e i &eperea #!&r!#!i* $e vor averti)a m! &itorii 'i $!%or'i e a$!pra pro%#eme#or 'eo$e%ite pe &are #e ri'i&a pro&e$!# 'e pro'!&tie. Co $tr!&tor!# are o%#i(atia 'e a &o "e&tio a pa o!ri pe tr! mar&area #o&!ri#or prime6'ioa$e* &are $e vor mo ta i #o&!ri vi)i%i#e pe ma$!ra 'e$"a$!rarii a&tivitatii. Re$po $a%i#ii #o&!ri#or 'e m! &a* &at $i &ei &e or(a i)ea)a pro&e$!# 'e m! &a tre%!ie $a a$i(!re a&or'area &ore&ta $i #a timp a prim!#!i a6!tor i &a) 'e a&&i'e te. A$t"e#* $e vor a$i(!ra tr!$e $a itare 'e prim a6!tor* mi6#oa&e 'e tra $port $i a (a6ati i $tr!iti pe tr! a&or'area prim!#!i a6!tor i &a) 'e a&&i'e te. I &o ti !are $e pre)i ta &ateva 'i orme#e &e tre%!ie re$pe&tate $i "a&em me ti! ea &a a&e$tea ! $! t #imitative; i ai te i &eperii #!&rari#or 'e $apat!ri $e vor #!a ma$!ri#e e&e$are pe tr! a preve i $!rpari#e 'e tere pri 'e$pri 'erea %!&ati#or 'i peretii &are $! t pe p! &t!# 'e a $e pra%!$i* ive#area tera$e#or 'e #!&r!* "i3area ma#!ri#or i a#! e&are* et&; i tr!&at ma6oritatea $apat!ri#or $e e3e&!ta i tere &! &oe)i! e $#a%a* $e vor #!a ma$!ri#e e&e$are pe tr! a preve i $!rpari#e 'e tere ; e$te $ri&t i ter)i$a "o#o$irea meto'ei pra%!$irii ma#!ri#or* pri e"e&t!area $apat!ri#or #a %a)a #or; '!pa p#oi tore tia#e $a! 'e '!rata* mai$tr!# #!&rarii va &er&eta tere !# pe tr! a &o $tata 'a&a $a! pro'!$ &rapat!ri $i a#! e&ari 'e $trat!ri #!i '!$e ma$!ri* 'a&a e$te &a)!#* pe tr! i 'epartarea materia#!#!i 'e$pri $ $i &o $o#i'area tere !#!i &! #!&rari a'e&vate* i ai te 'e i &eperea #!&r!#!i. 'a&a i ta#!)e#e $apate e3i$ta %o#ova i mari* m! &itorii &are #!&rea)a mai 6o$ vor "i i 'repatati* iar pietre#e vor "i &o%orate #a pi&ior!# ta#!)!#!i. pami t!# re)!#tat 'i $apat!ri tre%!ie $a "ie i 'epartat 'e mar(i ea (ropi #a &e# p!ti 1m 'i$ta ta. pe tr! &o%orirea m! &itori#or i (ropi#e 'e "! 'atie a#e #!&rari#or i &!r$ 'e e3e&!tie vor "i amp#a$ate $&ari 'e &e# p!ti 2*/1 m #atime* &o%orarea pe $prait!ri "ii ' i ter)i$a. 'a&a pami t!# re)!#tat 'i $aparea aripi#or #a %ara6e $e ar! &a 'i trapta pe ma#* #atimea treptei $a "ie 'e &e# p!ti 2*/1m* i a#timea 'i tre trepte 'e &e# p!ti 1*1 m* iar trepte#e $a "ie preva)!te &! %or'!ra 'e $&a '!ra 'e 22 &m i a#time. e$te i ter)i$ m! &itorior $a $tea i timp!# repa!$!#!i i i terior!# "! 'atii#or* a $a t!ri#or $apate #a mar(i ea a&e$tora* $!% ma#!ri $a! i #o&!ri &! ar%ori 'e)ra'a&i ati. #a tre&erea pe$te $a t!ri vor "i ame a6ate &! #atimea 'e &e# p!ti 2*/1 m #atime* &! %a#!$tra'a 'e 1*2 m i a#time $i &! $&i '!ri mar(i a#e 'e 22 &m i a#time. pe tr! tra $port!# pami t!#!i $a! materia#e#or &! roa%a $e vor "o#o$i po'i e 'i '!#api* &are vor "i &!ratate 'e oroi $a! )apa'a* vor "i pre$arate &! i$ip $a! )(!ra impotriva a#! e&ari#or* ! $e a'mit rampe mai mari 'e 2E. amp#a$area $tive#or 'e matria#e 'e &o tr!&tii $e va "a&e #a &e# p!ti 1 m 'e mar(i ea (ropi#or 'e "! 'atii $apate $i vor avea i a#timea a3ima 'e 1*2 m. 'epo)itarea materia#re#or pe #o&!ri#e 'e tre&ere* o&a)io a#* "ie i &a titati mi&i* e$te i tar)i$a &! 'e$avar$ire. materi#e#e $e vor 'epo)ita !mai i $tive $a! (rame)i* i tre &are $e va #a$a ! #o& 'e tre&ere 'e 2-9 m #atime* pe tr! &a ma ip!#area #or $a $e "a&a i &o 'itii optime. o'ata &! or(a i)area $a tier!#!i $i mai a#e$ a ma(a)iei 'e materia#e* $e vor #!a ma$!ri 'e preve ire a i &e 'ii#or.

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.1

#a tra $portarea mortar!#!i $a! a %eto !#!i &! roa%a pe $&0e#e* #atimea $&0e#ei $a! a po'i ei tre%!ie $a "ie &e# p!ti 1*1 m* po'i a va "i preva)!ta &! parapet $i $&a '!ri 'e mar(i e. i &a)!# "o#o$irii vi%rator!#!i e#e&tri&* &orp!# a&e$t!ia va "i #e(at #a pri)a 'e pami t* pe tr! reme'ierea 'e"e&ti! i#or $e va "o#o$i per$o a# $pe&ia#i)at. %etio i$tii &are #!&rea)a &! vi%ratoare e#e&tri&e vor "i 'otati &! ma !$i $i i &a#tami te 'i &a!&i!& e#e&troi)o#a t. e$te i ter)i$ $a $e a6!te #a 'e$&ar&area %eto !#!i $a! a mortar!#!i 'i to%a %ato ierei i timp!# mer$!#!i* i 'i"ere t 'e 'i$po)itiv. e$te i ter)i$ !r&area m! &itori#or 'ea$!pra %eto iere#or $i a ma#a3oare#or pe tr! reparatii i timp!# "! &tio arii a&e$tora. $ta#pii $&0e#e#or $a "ie apa$ati 'e eve t!a#a#e #oviri 'e &ate mi6#oa&e#e 'e tra $port $a! 'e materia#e#e tra $portate. $! t i ter)i$e a(#omeri#e 'e oame i $a! 'epo)itarea 'e materia#e pe $&0e#e. mai$tr!# tre%!ie $a $e &o tro#e)e )i# i& $tarea $&0e#e#or* $pri6i iri#or $i &o"ra6e#or* pre&!m $i $a i #at!re 'e"e&te#e &o $tatate. 'emo#are $0e#e#or tre%!ie $a $e e3e&!te 'e $!$ i 6o$* e$te i ter)i$a 'emo tarea $&0e#e#or pri 'aramirare $e i ter)i&e &ate(ori& ame a6area po'i e#or pe rea)me o&a)io a#e. ! $e a'mit $&ari &! trepte %at!te i &!ie* "ara $a "ie "i3ate i pra(* i va (!ri #o (it!'i a#e $i "ara tira ti meta#i&i. pe tot teritori!# $a tier!#!i.* tre&eri#e* 'r!m!ri#e $i a&&e$e#e #a p! &te#e 'e #!&r!* tre%!ie $ta%i#ite $i e3e&!tate i ai te 'e i &eperea #!&rari#or $i $em a#i)ate ata )i!a &at $i oaptea. i #o&!ri#e 'e p! ere i opera a %eto e#or $e vor a"i$a i $tr!&ti! i $pe&i"i&e privi ' mo'!# 'e #!&r!* atra(a '!-$e ate tia a$!pra p! &te#or ! 'e e3i$ta peri&o# 'e a&&i'e tare. e$te i ter)i$ #!&r!# i timp!# p#oi#or tore tia#e* iar m! &itorii vor "i eva&!ati 'i a#%ie. i timp!# p#oi#or &! 'e$&ar&ari e#e&tri&e ! $e $tatio a $!% ar%ori. ! $e vor i tro'!&e i #!&r! m! &itori %o# avi* o%o$iti* $a! $!% i "#!e ta %a!tt!ri#or a#&oo#i&e. m! &itorii vor "i 'otati &! e&0ipame te 'e prote&tie &ore$p! )atoare. $&!#e#e $i !ti#a6e#e tre%!ie $a $e "ie i $tare %! a* i a&e$t $e $ $e va "a&e veri"i&area )i# i&a a a&e$tora i ai te 'e i &eperea #!&r!#!i. ma evrarea !ti#a6e#or $e va "a&e !mai 'e per$o a#!# a!tori)at. $e va pro&e'a #a oprirea #!&r!#!i i &a)!# i &are ! $! t a$i(!rate &o 'itii 'e 'e$"a$!rare a a&tivitatii i 'ep#i a $i(!ra ta* atat i &eea &e prive$te orme#e 'e prote&tia m! &ii* &at $i &e#e 'e preve ire $i $ti (ere a i &e 'ii#or. I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

sc Tc3 srl tel/fax 0267 318006


CAIET DE SARCINI REZISTENTA-STRUCTURI SARPANTA DIN 8E4N

proiect 262/2011- casa mortuara caiet sarcini arhitectura pag.16

Sarpa ta $e e3e&!ta 'i #em $i e$te rea#i)ata 'i &apriori $i pa e a$e)ate pe )i'aria porta ta a &o $tr!&tiei pri i terme'i!# &e t!ri#or 'e %eto armat 'e &are $e #ea(a &! m!$tati 52 8-82 #a$ate #a t!r area &e t!ri#or $i (ri )i#or. Popii $i t 'i #em $i rea)ama pe )i'aria porta ta $a! pe (ri )i#e 'e %eto armat a#e ma $ar'ei* pri i terme'i!# ta#pi#or. Pe $&a! e $e vor mo ta o%#i(atori! &apriori. Capriorii $e &o "e&tio ea)a 'i #em e&ari$at $i $e re&oma 'a &a $a "ie e3e&!tati 'i tr-o $i (!ra %!&ata. Da&a ! e$te po$i%i#* $e vor i a'i 'e$!pra pa eor pri petre&erea $a! pri &0e$tare #a 6!matatea $e&ti! ii. Re)eme#e #or pe pa e $e va "a&e pri &0ertare. Pa e#e $e vor e3e&!ta 'i #em e&ari$at 'i tr-o %!&ata $a! mai m!#te. I a'irea #or $e va "a&e pe rea)em ?pop@* pri $i$tem!# &ap #a &ap. Pe tr! pri 'erea pa e#or pe $arpa ta propri-)i$a $e "o#o$e$& $&oa%e $a! %!#oa e. C#e$tii $e vor e3e&!ta 'i #em e&ari$at* iar &o travi t!ri#e 'i #em rot! '. I 'rept!# #!mi atoare#or $i #!&ar e#or 'a&a e evoie $e e3e&!ta 6!(!ri. : ate tie 'eo$e%ita $e va a&or'a mo tarii e#eme te#or 'e #em #a 'i$ta ta mi ima 'e 12*1&m* "ata 'e &o$!ri#e 'e "!m* pre&!m $i i( i"!(arii $arpa tei &o "orm orme#or PSI i vi(oare.

I to&mit* Tit!$ C0iri#a* ar0ite&t

Pag 3 OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant: Casa Mortuara - Varghis Primaria Varghis Tc3 srl ________________________________________ Proiect: Casa Mortuara - Varghis PT Faza: nr: 262

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.

Nr. cap./ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA Mii lei

Din care C+M

Mii euro 4

Mii lei 5

Mii euro

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1.2 1.3 2

1
Amenajarea terenului

2
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului [0001.2] Instalatii electrice

2.1 2.2
3.1 3.3 4

[0001.3] Instalatii apa-canal


Studii de teren Proiectare si inginerie Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.1 4.1.3

[0001.1] Constructii [0001.2] Instalatii electrice [0001.3] Instalatii apa-canal


Organizare de santier

10 4.1.2 12 5.1

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) TVA 24 % TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro =

lei, curs la data de

Proiectant,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 4 OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant: Casa Mortuara - Varghis Primaria Varghis Tc3 srl ________________________________________ Proiect: Casa Mortuara - Varghis PT Faza: nr: 262

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. crt.

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.1

Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect 1

Valoare, exclusiv TVA Cheltuieli pe categoria de lucrari Mii lei 2 I. Lucrari de constructii si instalatii
[0001.2] Instalatii electrice [0001.2.1] Bransament electric [0001.2.2] Priza de pamant - el.exterioare [0001.3] Instalatii apa-canal [0001.3.1] Bransament apa rece [0001.3.3] Bazin vidanjabil [0001.1] Constructii [0001.1.1] Infra si suprastructura [0001.1.2] Arhitectura [0001.2] Instalatii electrice [0001.2.3] inst el interioare C1 [0001.2.4] inst el interioare C2 [0001.2.5] inst el interioare C3 [0001.2.6] inst el interioare C4 [0001.2.7] inst el interioare C5 [0001.2.8] inst el interioare C6 [0001.2.9] inst el interioare C7 [0001.2.10] priza de pamant int. [0001.2.11] inst el paratraznet + priza pamant [0001.3] Instalatii apa-canal [0001.3.2] Instalatii interioare

Mii euro 4

2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.1.2.5 4.1.2.6 4.1.2.7 4.1.2.8 4.1.2.9 4.1.3 4.1.3.1

TOTAL I II. Montaj TOTAL II


24 25 26 27 4.3 4.4 4.5

III. Procurare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari

TOTAL III TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): TVA 24%: TOTAL VALOARE:

Pag 5

1 euro =

lei, curs la data de

Proiectant,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 6 OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant: Casa Mortuara - Varghis Primaria Varghis Tc3 srl ________________________________________ Proiect: Casa Mortuara - Varghis PT Faza: nr: 262

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei SECTIUNEA TEHNICA Nr. Capitolul de lucrari 0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Infra si suprastructura 18.04.2012 SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea 2 3 4 5=3x4

1
1.1

Infrastructura
TSC02D1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 tone 77.40

100 mc

0.43

material: manopera: utilaj: transport:


27.30

greutate materiale
1.2

TSA02F1

manopera
1.3

TSD01C1

mc Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare 61.43 ore mc Imprastierea cu lopata a pamant.

material: manopera: utilaj: transport:

49.10

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

material: manopera: utilaj: transport:


0.49

manopera
1.4

TSD05A1

21.26 ore 100 Compactarea cu maiul mecanic de mc 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant necoeziv ore Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP tone 4.32
mc

material: manopera: utilaj: transport:


16.10

manopera
1.5

TSD16B1

material: manopera: utilaj: transport: 35.82


2.30

greutate materiale manopera


1.6

TSA12C1

20.29 ore mc Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare

material: manopera: utilaj: transport:

Pag 7 Stadiul fizic: Infra si suprastructura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Infra si suprastructura greutate materiale tone ore manopera
1.7

5=3x4

4.14 8.19
mp 131.00

RPCE40B%

Straturi izolatoare din hartie kraft - folie PE asimilat peste balast la placi cota 0.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.02


15.30

greutate materiale manopera


1.8

tone

CA03B#

45.85 ore mc Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero...preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) tone 41.62 60.44 ore ora Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 1,26-1,85mc ora Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero...preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250) tone 27.39 46.80 ora ora
mc mc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


1.8.L 1.8.L

3503 3312
CA03E#

0.28 0.87
10.40

1.9

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


1.9.L 1.9.L

3602 3312

ore Masina de sapat santuri si instalat conducte 200cp Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice beton armat clasa tone

0.19 0.59
10.70

1.10 CA04C#

material: manopera: utilaj: transport: 29.39


5.50

greutate materiale manopera


1.11 CD02A_T

57.78 ore mc Zidarie din piatra pentru constructii executate cu mortar m100-z preparat cu malaxorul pe santier...Piatra bruta sau bolovani de rau in socluri tone 13.33

material: manopera: utilaj: transport:

22.00 ore 1.12 CB03B1 mp Cofraje pentru beton armat n pereti drepti si diafragme, din panouri refolosibile, cu astereala din scnduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la constructii avnd naltimea pna la 20 m inclusiv, cu plansee din beton prefabricat 0.18 greutate materiale tone 69.49 ore manopera

greutate materiale manopera

68.80

material: manopera: utilaj: transport:

Pag 8 Stadiul fizic: Infra si suprastructura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Infra si suprastructura


1.13 CC01F-3#

5=3x4

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare si montare armaturi cu diametrul mai mare de 8 mm in fundatii continue si radiere pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52 in loc de OB 37 fasonat pe santier greutate materiale tone

kg

420.00

material: manopera: utilaj: transport:

0.43 21.84 kg buc kg 426.30 63.00


105.00

manopera
1.13.L 2000535 1.13.L 6719017

ore Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm Distantier din PVC tip usor 12 - 14 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare si montare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, in fundatii continue si radiere tone

1.14 CC01E#

material: manopera: utilaj: transport: 0.11 7.04 kg buc kg 107.63 15.75


15.00

greutate materiale manopera


1.14.L 2000030 1.14.L 6719005

ore Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm Distantier din PVC tip usor 8 - 10 Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,...tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total tone

1.15 CL18A#

material: manopera: utilaj: transport: 0.02 3.00 kg 0.08 15.00


35.20

greutate materiale manopera


1.15.L 5900750 1.15.L 6309886

ore Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44t 2

kg Confectie metalice inglobate in beton 1.16 IZF01A mp Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei ...pe suprafete orizontale, nclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi 0.02 greutate materiale tone 1.41 ore manopera 1.16.L 2600048 kg Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064 1.17 IZF04C mp Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, n terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta...pe suprafete orizontale sau nclinate pna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu pnza bitumata acoperita tip .... *** sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata tip ...* lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum tip ...*; 0.14 greutate materiale tone 3.87 ore manopera

material: manopera: utilaj: transport:

5.28
35.20

material: manopera: utilaj: transport:

Pag 9 Stadiul fizic: Infra si suprastructura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Infra si suprastructura


1.17.L 2600048 1.17.L 2600672

5=3x4

Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064 Pinza bit fara str acoperire pi 40 110cmx20m s1046 Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 4 km

kg mp
tona

52.80 38.72
119.20

1.18 TRA01A04P

material: manopera: utilaj: transport:

manopera
1.19 TRA01A45P

ore Transportul rutier al...balastului cu autobasculanta dist.=45 km

0.00
tona 30.80

material: manopera: utilaj: transport:

manopera
1.20 TRA01A45

ore Transportul rutier al...balast nisip cu autobasculanta pe dist.= 45 km.

0.00
tona 16.00

material: manopera: utilaj: transport: tona 99.20 material: manopera: utilaj: transport:
mc 8.61

1.21 TRA06A45

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=45 km

2
2.1

Suprastructura
CA05C1

Turnarea betonului n elemente din interiorul constructiilor inalte cu sectiune variabila in elemente situate in constructii cu inaltimea pana la 100 m inclusiv, pe urmatorii 50 - 100 m tone 23.55

material: manopera: utilaj: transport:

42.79 ore mc Beton de ciment B 250 stas 3622 mp Cofraje pentru beton armat n pereti drepti si diafragme, din panouri refolosibile, cu astereala din scnduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la constructii avnd naltimea ntre 35 si 60 m inclusiv, cu plansee din beton monolit 0.11 greutate materiale tone 51.16 ore manopera 2.3 CB41A1 mp Sustineri din elemente de schela
2.1.L

greutate materiale manopera

2100969 2.2 CB03E1

8.70
58.81

material: manopera: utilaj: transport:

20.00

metalica, tubulara pentru cofrajele planseelor pentru cofraje amplasate la parter, cu naltimea sustinerilor pana la 3 m inclusiv ;

material: manopera: utilaj: transport: 0.02 17.40

greutate materiale manopera

tone ore

Pag 10 Stadiul fizic: Infra si suprastructura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Infra si suprastructura


2.4

5=3x4

CC02C1

2.4.L

kg Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate n cofraje glisante la constructii executate la o naltime pna la 35 m inclusiv, din bare fasonate avnd diametrul pna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stlpi si pna la 10 mm inclusiv, n placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic 0.56 greutate materiale tone 18.12 ore manopera 6433754 kg Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10

549.00

material: manopera: utilaj: transport:

549.00
160.00

2.5

CC02C1

2.5.L

mm barem kg Montarea armaturilor din otel-beton n elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate n cofraje glisante la constructii executate la o naltime pna la 35 m inclusiv, din bare fasonate avnd diametrul pna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stlpi si pna la 10 mm inclusiv, n placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic 0.16 greutate materiale tone 5.28 ore manopera 6433780 kg Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem Confectii metalice diverse nglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri tone 0.04 5.20 kg
kg

material: manopera: utilaj: transport:

160.00
40.00

2.6

CL21A1

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.6.L

6433778

ore Piesa inglob.in pref.beton metal teava barem

40.00

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Arhitectura

exterioare

Pag 11 Stadiul fizic: Arhitectura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Arhitectura


1.1

5=3x4

TSA03C1

Sapatura sub trotuar de garda, in teren tare, atat in jurul cladirii cat si sub planul inclinat si scara principala exterioara

mc

12.06

material: manopera: utilaj: transport: 9.05 material: manopera: utilaj: transport:

1.2

TSD01B1

Imprastierea cu lopata piatra sparta h=15cm

mc

manopera
1.3

CG31B%

2.77 ore mc Umpluturi in straturi compactate cu mijloace man. executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

9.04

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


1.4

tone

18.87
9.04

TSD04XC

15.37 ore mc Compactarea cu maiul de mina a umplut. de piatra sparta in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 20cm gros.pam.necoeziv tone 0.90

material: manopera: utilaj: transport:

1.5

CG35A#

1.5.L

6.78 ore mp Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avand rosturile umplute cu nisip...trotuare,alei cu trafic redus etc. ,asezate pe pat nisip 5 cm gros, rosturile umpl 12.20 greutate materiale tone 75.69 ore manopera 6422406 mp Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 stas 6657-70 Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate, inclusiv planul inclinat de acces
m

greutate materiale manopera

50.46

material: manopera: utilaj: transport:

51.97
75.28

1.6

CH01A1

material: manopera: utilaj: transport: 4.81 45.17


mp 92.38

greutate materiale manopera


1.7

tone

CI04H-9#

ore Placaj din placute de gresie ceramica pentru exterior la terasa, trepte si plan inclinat, inclusiv contratreapta si friz pe pereti, 10cm taiat din aceeasi gresie tone s

material: manopera: utilaj: transport: 5.77 304.85 mp kg ora 96.54 314.09 2.31

greutate materiale manopera


1.7.L 1.7.L 1.7.L

2422537 6110520 6751

ore Placa gresie glz.netede galben 200x200x20 C1 vrac

Adeziv pentru placari pereti,tapete diverse tipuri adesilex MT 32 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m

Pag 12 Stadiul fizic: Arhitectura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Arhitectura

5=3x4

2
2.1

structura si sarpanta
CE30B-01%

Sarpanta din ferme pt.acop,din lemn ecarisat sau scanduri l<8m,exec.la un punct de lucru acop.grele - pentru ferme cu lungimea intre 8 si 14 m tone 0.06 664.66

mp

167.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.2

CE18A1

ore Astereala la nvelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase

mp

167.00

material: manopera: utilaj: transport: 2.11 33.40


167.00

2.3

CE01E#

2.3.L 2.3.L 2.3.L

ore mp Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din beton ( mortar) de ciment cu coame la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc....tigle speciale din beton (sistem bramac) 3.25 greutate materiale tone 91.85 ore manopera 2302957 buc asimilat: tigle - de camp 6716650 Folie polietilena 0,2 mm Macara pionier 0,5-0,75tf asimilat: jgheaburi din tabla zincata, patrate, cu sect 15x15cm pe lateralele acoperisului, inclusiv burlanele si lantul de scurgere tone 0.05 mp ora m

greutate materiale manopera

tone

material: manopera: utilaj: transport:

1,670.00 183.70 5.01


26.60

6727 2.4 CE20B-01%

material: manopera: utilaj: transport:

10.64 ore m Jgheaburi tb.zn.protej.plast.lindab dreptung. d=136mm 2.5 CF12D-1# mp Tencuieli exterioare speciale in similipiatra, executate manual, exclusiv schel...la fatade, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat cu piatra de mozaic(praf de piatra) in loc de nisip,spituite, cu grosimea stratului superior de 3 cm 1.77 greutate materiale tone
2.4.L

greutate materiale manopera

631171J

27.93
12.00

material: manopera: utilaj: transport:

manopera
2.5.L 2.5.L 2.5.L

2101145 6727 20000364

ore Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 Macara pionier 0,5-0,75tf Masina de tencuit ECONOMY MAI 4YOU

53.88 mc ora ora 0.20 0.07 0.06

Pag 13 Stadiul fizic: Arhitectura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Arhitectura


2.6

5=3x4

RCSH18A%

asimilat: Schelet din lemn rasinoase ecarisat 10x5cm, rigle verticale din 60 in 60cm si pe contur- peretii exteriori si interiori din lemn tone 0.67 48.88

mc

1.25

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.7

CD20A+

ore PLACI PRESATE PLATE OSB ...fata exterioara si interioara a peretilor exteriori

mp

78.80

material: manopera: utilaj: transport: 0.57


32.50

greutate materiale manopera


2.8

tone

IzTc03B1

26.00 ore mp termoizolatie la pereti din lemn cu saltele din vata de sticla 10 cm grosime, legate cu mustati de galvanizata Suprafata nclinata peste 30grade ore Materiale izolante fibroase, aplicate ...prin ndesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra sortiment V-VII) 16.90
tona

material: manopera: utilaj: transport:


0.52

manopera
2.9

IZK01A

material: manopera: utilaj: transport: 0.02 13.46


mp 32.60

greutate materiale manopera


2.10 IZF03B1

tone

ore asimilat: bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tone

material: manopera: utilaj: transport: 0.23 4.56 kg mp


mp

greutate materiale manopera


2.10.L 2600036 2.10.L 2601172

ore Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064 Membrana hidroizolatoare termosudabila hyrene 25/25 Lambriuri la pereti exec.in lemnele sau tabliile din cherestea de rasinoase,in lamele

48.90 35.86
65.00

2.11 RPCO51XA

material: manopera: utilaj: transport: 1.36

greutate materiale manopera


2.12 CN08B+

tone

ore Protectia si finisarea decorativa a suprafetelor cu email alchidic, aplicat in doua straturi pe: suprafete din lemn grunduite tone

336.05
mp 458.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.20 160.30 kg 77.86

greutate materiale manopera


2.12.L 20013125

ore Email alchidic lucios in nuante RAL DEKO RAL 2002

Pag 14 Stadiul fizic: Arhitectura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Arhitectura


2.13 CK03D1

5=3x4

asimilat: tamplarii exterioare din lemn, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente din cherestea n doua canaturi, pe toc; tone 0.55 26.00

mp

26.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.13.L 20015025

2.14 RPCJ28A%

ore Usa pentru exterior m2 880x2090 Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5mm pe zid caramida in incaperile laterale

mp mp

26.00
102.00

material: manopera: utilaj: transport: 2.02 151.98 104.04


102.00

ore m Plinte de fag 2.15 CN02A+ mp Vopsitorii interioare cu vopsea avabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante la placile gips-carton 0.04 greutate materiale tone 25.50 ore manopera 2.16 CD12A mp Compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5
2.14.L 8000436

greutate materiale manopera

tone

material: manopera: utilaj: transport:

8.00

manopera
2.17 RPCH33XB

cm grosime alcatuiti din gips-carton, montat pe structura metalica din tabla zincata, cu suruburi autofiletante...Compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 cm grosime alcatuiti din gips - carton - la grup sanitar 17.20 ore mp Pereti despartitori pentru boxe,montati pe pardoseli de beton - la grupuri sanitare - incl. usi

material: manopera: utilaj: transport:

5.00

material: manopera: utilaj: transport:

5.50 ore 2.18 CG11C1 mp Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu piscoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen 11.10 greutate materiale tone 225.00 ore manopera 2.19 CG12A1 m Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea

greutate materiale manopera

tone

0.13
150.00

material: manopera: utilaj: transport:

93.25

material: manopera: utilaj: transport: 0.70 32.64

greutate materiale manopera

tone ore

Pag 15 Stadiul fizic: Arhitectura

0 1 OBIECTUL: Constructii Stadiul fizic: Arhitectura


2.20 CD05D1

5=3x4

Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o naltime pna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x188 mm, calitatea A tone 49.65

mc

36.35

material: manopera: utilaj: transport:

186.11 ore 2.21 CI11A# mp Placaje din marmura, travertin, piatra (placi, straifuri, etc.) aplicate pe suprafete plane, la pereti si stalpi, exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T, cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf din marmura respectiv travertin sau piatra, pentru dimensiuni ale placilor pana la 0,20 mp/buc inclusiv...din marmura si travertin cu grosime pana la 5 cm inclusive 10.15 greutate materiale tone 474.64 ore manopera 2.21.L 2101274 kg Mortar special terasit ciment + mozaic marmura alb gris
2.21.L 2202200 2.21.L 1363 2.21.L 3817

greutate materiale manopera

69.80

material: manopera: utilaj: transport:

22.34 71.20 3.49 0.00

Placa calcar banpotoc calitatea I G = 2cm s 6035 Macara pneuri brat zabrele 30,0-39,9 tf 3 schimburi Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l

mp ora ora

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: Bransament electric


1

ATD22XA_T

Sant pt.pozarea cablului subteran la adinc.de 0,8min teren normal sant pt. 1 sau 2 cabluri

310.00

material: manopera: utilaj: transport: 42.80 620.00

greutate materiale manopera

tone ore

Pag 16 Stadiul fizic: Bransament electric

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: Bransament electric


2

5=3x4

W2G01XA1

Cabluri electrice de 1 kv pozat manual in sant 4x16-4x25mmp

310.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L
3

tone

0.46 325.50
2.00

4806842
EA05C#

Cablu energie ACYAbY 25 M s 8778 asimilat: Teava de protectie metalica montata pe stalp cu diametrul 2 inci

124.00 ore m 0,6/ 1 KV 4x


m

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


3.L 3.L 3.L
4

tone

0.01 2.00 buc m buc buc material: manopera: utilaj: transport: 2.02 2.02 0.30
4.00

3707902 3306091 6719419


W2K12A#

ore Piesa de legatura pentru cant din aluminiu cu dimensiunile 50x100 mm Teava pentru instalatii.zinc nefil.m 50(2 ) OL 32 1 s 7656 Tila PVC (cabloprot) tip 60 Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament

greutate materiale manopera


4.L
5

tone

0.00 2.40 buc buc material: manopera: utilaj: transport: 0.01 4.00 1.00
1.00

5206700 EC11C%

ore Clema de derivatie cu dinti cdd 45 Cap terminal uscat de interior, la cabluri cu conductoare de aluminiu sau cupru, inclusiv legarea la bornele instalatiei cu papuci, avand sectiunea:...3 x 35 + 16 mmp, sau 3 x 50 + 25 mmp tone

4.00
1.00

greutate materiale manopera


5.L 5.L
6

5203595 6718478 W2E12D#

2.15 ore buc Papuc stantat al 6x6,8 pentru conductor de 25mmp buc Eticheta cablu cabet - 1 PVC buc Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe stlp. material:

manopera: utilaj: transport: 0.04 1.24 buc buc 1.00 2.00

greutate materiale manopera


6.L 6.L

tone

7322286 6311400

ore Bloc de masura si protectie - td - M -16 cu loc de contori t2ca43 5cm4 Bratara zincata pentru prinderea blocului de masura trifazat pe stalp SE 3

procent Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

Pag 17 Stadiul fizic: Bransament electric

0 Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

1 Recapitulatie 1 ianuarie 2011

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: Deviz


1

MLE1313164

Executarea prizelor si a instalatiilor de punere la pamant..., cand priza este inelara sau patratica din plat banda cu tarusi si terenul normal

buc

1.00

material: manopera: utilaj: transport:


4.00

manopera
2

MLE1313172

1.90 ore buc Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m..., cand terenul este tare ore Electrod pentru prize de pamint din cornier 50x50x5mm batut in pamint la adincime de 2 m 7.80
buc

material: manopera: utilaj: transport:


4.00

manopera
3

EG05XA

material: manopera: utilaj: transport: 0.04 7.20 buc


m

ore 3.L 7319486 Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1 4 W1LP02A# Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal greutate materiale tone

greutate materiale manopera

tone

4.02
9.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.01 12.06


buc 1.00

manopera
5

W1MN06A#

ore Piesa de separatie pentru priza de pamnt... - montare -

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


6

tone

0.00 0.30
m 2.00

RpEB09C%

ore Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avnd sectiunea de:...1x161x35 mrnp tone ore

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 0.40

greutate materiale manopera

Pag 18 Stadiul fizic: Deviz

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: Deviz


6.L 6.L

5=3x4

5204247 4829088

Clema de legatura cu-al mmp Conductor myf 16

16-25 s 9108

buc m

0.10 2.04

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C1


1

ATD10A4

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...4 mmp. din cupru (fy)

80.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
16.00

EA12B1

3.52 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.01 4.80 m

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L

7356551

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 25 mm

16.40

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C2

Pag 19 Stadiul fizic: inst el interioare C2

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C2


1

5=3x4

ATD10A3

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...2,5mmp. din cupru (fy)

60.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
20.00

EA12B1

2.64 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.01 6.00 m

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L

7356525

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 mm

20.50

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C3


1

ATD10A3

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...2,5mmp. din cupru (fy)

30.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
10.00

EA12B1

1.32 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.00 3.00 m
buc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L
3

7356525
ED01XA

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 mm Montarea aparatelor monofazate intrerupator,comutator,priza,buton sonerie, ingropat (inclusiv doza)

10.25
1.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 0.90

greutate materiale manopera

tone ore

Pag 20 Stadiul fizic: inst el interioare C3

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C3


3.L 3.L

5=3x4

5536080 7318987

Priza monobloc sub tencuiala simbol 0706a 250 V;10a doza aparat - asimilat

buc buc

1.02 1.02

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C4


1

ATD10A3

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...2,5mmp. din cupru (fy)

60.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
20.00

EA12B1

2.64 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.01 6.00 m
buc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L
3

7356525
ED01XA

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 mm montare prize

20.50
5.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


3.L 3.L
4

tone

0.00 4.50 buc buc buc material: manopera: utilaj: transport: 5.10 5.10
5.00

5536080 7318987
ED01XA

ore Priza monobloc sub tencuiala simbol 0706a 250 V;10a doza aparat sau derivatie - asimilat Montarea dozelor de derivatie

greutate materiale manopera


4.L

tone

0.00 4.50 buc 5.10

7318987

ore doza aparat sau derivatie - asimilat

procent Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

Pag 21 Stadiul fizic: inst el interioare C4

0 Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

1 Recapitulatie 1 ianuarie 2011

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C5


1

ATD10A2

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...1,5mmp. din cupru (fy)

90.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
45.00

EA12B1

3.96 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.01 13.50 m
buc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L
3

7356525
ED01XA

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 mm montare intrerupatoare dublu (1) si simple (2)

46.13
3.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


3.L
4

tone

0.00 2.70 buc buc material: manopera: utilaj: transport: 3.06


2.00

5520380 EE04B1

ore asimilat - Comutator Corp de iluminat, simplu (dulie) tip...obisnuit, cu niplu, inel si abajur

greutate materiale manopera


5

tone

0.00 0.26
buc 5.00

EE05C1

ore Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic tone ore siguranta

material: manopera: utilaj: transport: 0.06 1.60 buc 5.06

greutate materiale manopera


5.L

5105805

Corp iluminat incandes marita lms 7/102 r

procent Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

Pag 22 Stadiul fizic: inst el interioare C5

0 Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

1 Recapitulatie 1 ianuarie 2011

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C6


1

ATD10A2

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...1,5mmp. din cupru (fy)

60.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
30.00

EA12B1

2.64 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.01 9.00 m
buc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L
3

7356525
ED01XA

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 mm montare intrerupator dublu ST10/16A

30.75
1.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


3.L 3.L
4

tone

0.00 0.90 buc buc buc material: manopera: utilaj: transport: 1.02 1.02
1.00

5520354 7318987
ED01XA

ore asimilat - intreupator dublu asimilat - doza aparat/derivatie montare doza derivatie

greutate materiale manopera


4.L
5

tone

0.00 0.90 buc m 1.02


14.00

7318987 EE02A1

ore asimilat - doza aparat/derivatie Tija, pentru corp de iluminat...tip pendul

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera

tone ore

0.01 3.64

Pag 23 Stadiul fizic: inst el interioare C6

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C6


6

5=3x4

EE09A#

corp iluminat tip pendul la sala principala - asimilat

buc

7.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


6.L

tone ore

0.05 1.05 buc 7.02

5105271

Candelabru - asimilat

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C7


1

ATD10A2

Conducta electrica in teava de prot. cu sectiunea:...1,5mmp. din cupru (fy)

80.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2

tone

0.00
40.00

EA12B1

3.52 ore m Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip SPD, avnd diametrul de...29 mm tone 0.01 12.00 m
buc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


2.L
3

7356525
ED01XA

ore Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 mm montare intrerupator simplu

41.00
2.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


3.L 3.L
4

tone

0.00 1.80 buc buc buc material: manopera: utilaj: transport: 2.04 2.04
3.00

5518961 7318987
ED01XA

ore intrerupator simplu ST 10/16A - asimilat doza aparat - asimilat montare doza derivatie

Pag 24 Stadiul fizic: inst el interioare C7

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el interioare C7 greutate materiale manopera
4.L
5

5=3x4

tone

0.01 2.70 buc buc material: manopera: utilaj: transport: 3.06


2.00

7318999 EE05B1

ore doza aparat/derivatie - asimilat aplica tavan la grup sanitar - IP44

greutate materiale manopera


5.L
6

tone ore

0.02 0.64 buc buc material: manopera: utilaj: transport: 0.10 3.00 buc 3.01 2.02
3.00

5105714 EE10J1

aplica tavan - asimilat Corpuri de iluminat evacuare pentru iluminatul de siguranta la ntreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn tone ore corp iluminat siguranta - asimilat

greutate materiale manopera


6.L

5105441

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: priza de pamant int.


1

MLE1313164

Executarea prizelor si a instalatiilor de punere la pamant..., cand priza este inelara sau patratica din plat banda cu tarusi si terenul normal

buc

1.00

material: manopera: utilaj: transport:


4.00

manopera
2

MLE1313172

1.90 ore buc Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m..., cand terenul este tare ore Electrod pentru prize de pamint din cornier 50x50x5mm batut in pamint la adincime de 2 m 7.80
buc

material: manopera: utilaj: transport:


4.00

manopera
3

EG05XA

material: manopera: utilaj: transport: 0.04 7.20

greutate materiale manopera

tone ore

Pag 25 Stadiul fizic: priza de pamant int.

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: priza de pamant int.


3.L
4

5=3x4

Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1 W1LP02A# Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal greutate materiale tone

7319486

buc
m

4.02
9.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.01 12.06


buc 1.00

manopera
5

W1MN06A#

ore Piesa de separatie pentru priza de pamnt... - montare -

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


6

tone

0.00 0.30
m 2.00

RpEB09C%

ore Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avnd sectiunea de:...1x161x35 mrnp tone ore 16-25 16 s 9108

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 0.40 buc m 0.10 2.04

greutate materiale manopera


6.L 6.L

5204247 4829088

Clema de legatura cu-al mmp Conductor myf

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el paratraznet + priza pamant


1

MLE1313164

Executarea prizelor si a instalatiilor de punere la pamant..., cand priza este inelara sau patratica din plat banda cu tarusi si terenul normal

buc

1.00

material: manopera: utilaj: transport:


4.00

manopera
2

MLE1313172

1.90 ore buc Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m..., cand terenul este tare ore 7.80

material: manopera: utilaj: transport:

manopera

Pag 26 Stadiul fizic: inst el paratraznet + priza pamant

0 1 OBIECTUL: Instalatii electrice Stadiul fizic: inst el paratraznet + priza pamant


3

5=3x4

EG05XA

Electrod pentru prize de pamint din cornier 50x50x5mm batut in pamint la adincime de 2 m

buc

3.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.03 5.40 buc


m

ore 3.L 7319486 Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1 4 W1LP02A# Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal greutate materiale tone

greutate materiale manopera

tone

3.02
26.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.04 34.84


buc 1.00

manopera
5

W1MN06A#

ore Piesa de separatie pentru priza de pamnt... - montare -

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


6

tone

0.00 0.30
m 2.00

RpEB09C%

ore Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avnd sectiunea de:...1x161x35 mrnp tone ore 16-25 16 s 9108

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 0.40 buc m 0.10 2.04

greutate materiale manopera


6.L 6.L

5204247 4829088

Clema de legatura cu-al mmp Conductor myf

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Bransament apa rece


1

TSC02D1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2

100 mc

1.00

material: manopera: utilaj: transport:

Pag 27 Stadiul fizic: Bransament apa rece

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Bransament apa rece greutate materiale tone
2

5=3x4

180.00
16.00

TSA02F1

manopera
3

TSD04B1

mc Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare 36.00 ore mc Compactarea cu maiul de mana a

material: manopera: utilaj: transport:

116.00

umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv greutate materiale tone

material: manopera: utilaj: transport: 11.60 87.00


100 mp 1.20

manopera
4

TSE01C1

ore Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare

material: manopera: utilaj: transport:

manopera
5

TSE02C1

ore Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare

12.83
100 mp 1.20

material: manopera: utilaj: transport:

manopera
6

ACE08A1

ore Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

8.72
mc 13.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


7

tone

17.99 7.93
m 5.00

ACE16A1

ore Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru...conducte

material: manopera: utilaj: transport: 0.80


m 141.00

manopera
8

ACA11A2

ore asimilat: montare teava polietilena in pamant, in exteriorulcladirilor,avand Dn 32

material: manopera: utilaj: transport: 0.46


1.00

greutate materiale manopera


9

tone

ACB09B2

33.84 ore m Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare d...1" zincata in camin

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera

tone ore

0.00 0.54

Pag 28 Stadiul fizic: Bransament apa rece

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Bransament apa rece


9.L
10

5=3x4

3306065
ACB09A5

Teava pentru instalatii.zinc nefil.m 25(1 ) OL 32 1 s 7656 Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare d...3/4 zincata

m
m

1.02
2.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


10.L
11

tone

0.01 2.04
1.00

3306053
ACB09A3

0.78 ore m Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 20( 3/4) OL 32 1 s 7656 m Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare d...1/2 zincata

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


11.L
12

tone

0.00 1.02
1.00

3306041
ACD09H1

0.39 ore m Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15( 1/2) OL 32 1 s 7656 buc asimilat: camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2...di 1,5 m. h 2,0 fara apa subterana carosabil

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


13

tone

6.37
1.00

ACD01H1

49.42 ore buc Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport necarosabil tip ii a

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


14

tone

0.66 2.20
m 1.00

ACD03A1

ore Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine din...tuburi beton

material: manopera: utilaj: transport: 0.02 0.29


buc 1.00

greutate materiale manopera


15

tone

ACD04A1

ore Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale...cu dn 200

material: manopera: utilaj: transport: 5.32 10.90 mc mc m material: manopera: utilaj: transport: 0.52 1.01 0.04
0.50

greutate materiale manopera


15.L 15.L
16

tone ore B 300 stas 3622

2100971 2101145 ACD07D1

Beton de ciment

Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 Elemente la camine stas cu h>2 m...cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit

greutate materiale

tone

Pag 29 Stadiul fizic: Bransament apa rece

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Bransament apa rece ore manopera
16.L 16.L
17

5=3x4

2.66 mc mc m 0.19 0.00


10.00

2100971 2101145 SB16E1

Beton de ciment

B 300 stas 3622

Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 asimilat: teava polipropilena pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm tone 0.02 4.20

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


18

ACB11A1

ore asimiliat: colier electrosudabil Dn 63mm 1 1buc teu fonta cu ram. redusa Dn 25/20mm 1buc teu fonta cu ram.redusa Dn -20/15mm 1buc racord tip FI Dn 32mm 1 2 buc reductie fonta Dn 25/20mm 2 buc greutate materiale tone

tona

0.13

material: manopera: utilaj: transport: 0.13 1.88 kg


buc

manopera
18.L
19

4124361
ACB13A1

ore Piesa leg.fon.trec.ol.cond g> 63 G = 100 kg barem pret asimilat: inchidere capete conducta otel pentru proba presiune avand Dn 32

125.00
2.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


20

tone

0.00 16.00
buc 1.00

ACE17A1

ore Placa indicatoare montata la camine rezerv. sau alte...constructii pentru alimentari cu apa si canaliz.

material: manopera: utilaj: transport: 0.00


71.00

greutate materiale manopera


21

tone

H1E22D1

1.03 ore mp Izolatii si protectii speciale la suprafetele de beton ale constructiilor hidrotehnice...acoperire cu hrtie Kraft in cazul suprafetelor orizontale, sau cu nclinare pna la 20 inclusiv tone 0.01 10.65
buc

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


22

SD13C1

ore asimilat: montare armaturi Dn-25mm

3.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


23

tone

0.00 0.87
buc 2.00

SD13B1

ore asimilat: idem avand Dn-20mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera

tone ore

0.00 0.50

Pag 30 Stadiul fizic: Bransament apa rece

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Bransament apa rece


24

5=3x4

SD13A1

Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli

buc

1.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


25

tone

0.00 0.18
buc 1.00

ACE12C1

ore Montare contor de apa cu palete avand Dn 15 mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


26

tone

0.00 1.15
100 m 1.45

ACE07XA

ore Spalarea si dezinfectarea cond de alim cu apa potadiam 50mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


27

tone ore

1.32 2.38
tona 27.00

TRA01A10

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material: manopera: utilaj: transport: 1.00 material: manopera: utilaj: transport: 2.59
0.40

28

CZ0104A1

Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pna la 31 mm, preparat cu ciment F 25 n instalatii centralizate ;

mc

greutate materiale manopera


29

tone

CZ0209A1

0.09 ore mc Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30, n instalatii centralizate, fara adaos de var; tone 0.96

material: manopera: utilaj: transport:

30

31

0.21 ore CZ0105A1 mc Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat n placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 23 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ; 0.49 greutate materiale tone 0.02 ore manopera CZ0204A1 mc Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-Z preparat cu ciment M 30, n instalatii centralizate fara adaos de var;

greutate materiale manopera

0.20

material: manopera: utilaj: transport:

0.10

material: manopera: utilaj: transport: 0.21 0.05

greutate materiale manopera

tone ore

Pag 31 Stadiul fizic: Bransament apa rece

0 Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

1 procent

material

2 manopera

3 utilaj

4 transport

5=3x4 total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Instalatii interioare


1

SA12B1

asimilat: teava polipropilena montare la locuinte+social cult. in cond. de legatura la obiecte sanit D: 1/2"

7.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 9.45


m 1.00

greutate materiale manopera


2

tone ore

SA12C1

idem D: 3/4"

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


3

tone ore

0.00 1.63
m 9.00

SA12D1

idem D: 1"

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


4

tone

0.00
2.00

SA43C1

24.75 ore buc Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 1/2 toli

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


5

tone

0.01
1.00

SA43D1

0.50 ore buc Bratara ...pentru fixarea cond. otelfpvc de al&mccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 3/4 toli

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


6

tone

0.00 0.25
buc 2.00

SA43E1

ore Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 toli

material: manopera: utilaj: transport: 0.01

greutate materiale

tone

Pag 32 Stadiul fizic: Instalatii interioare

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Instalatii interioare manopera


7

5=3x4

SA46A1

0.50 ore m Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea cond. prin zid,teava avand...d=1 toli

1.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


8

tone

0.00 0.38
m 10.00

SB16C1

ore asimilat: conducta de polipropilena D: 50mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


9

tone ore

0.02 7.30
m 6.00

SB16D1

asimilat: idem D: 110mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


10

tone

0.01 2.16
m 9.00

SB16C1

ore asimilat: conducta de polipropilena D: 50mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


11

tone ore

0.01 6.57
m 4.00

SB16D1

asimilat: idem D: 110mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


12

tone

0.01 1.44
buc 1.00

SB19A1

ore Ramificatie polipropilena 45 grade Dn 50/50 mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


12.L
13

tone

0.00 1.00
1.00

6712813
SB19C1

0.59 ore buc Ramificatie simpla 45 grd. 50- 50 buc Ramificatie polipropilena Dn 110/110 mm material:

manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


13.L

tone

0.00 0.83 buc 1.00

6712863

ore Ramificatie simpla 45 grd. 110-110

Pag 33 Stadiul fizic: Instalatii interioare

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Instalatii interioare


14

5=3x4

SB21C1

Piesa de curatare polipropilena avand d=110 mm

buc

1.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


15

tone

0.00 0.61
buc 1.00

SB44B1

ore Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm,simplu

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


16

tone

0.01 0.83
kg 3.00

SB51B1

ore Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand...2,1-10 kg

material: manopera: utilaj: transport: 0.57


kg 3.00

manopera
17

SB52A1

ore Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor...din fonta sau pvc pentru canalizare

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 kg


buc

greutate materiale
17.L
18

tone

3434305
SC07C1

Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 20 x 5 Lavoar din portelan sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri metalice

3.00
2.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


18.L 18.L
19

tone ore ly-600mm mono

0.04 2.82 buc buc


buc

2442331 4203557
SC13A1

Lavoar portelan c. 2 s 1540

2.02 4.00
1.00

Consola brat dublu emailata 420mm cal.1 s 3343 Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior cu iesire verticala tip CIV

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


19.L
20

tone

0.01 2.03 buc buc material: manopera: utilaj: transport: 1.01


1.00

2443517 SC13B1

ore Vas closet Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior cu iesire laterala

greutate materiale manopera


20.L

tone ore col2-a portelan alb

0.01 2.03 buc 1.01

2442783

Vas closet c. 2 s 2066

Pag 34 Stadiul fizic: Instalatii interioare

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Instalatii interioare


21

5=3x4

SC16F1

Rezervor...pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice

buc

2.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.04 3.76


buc 2.00

greutate materiale manopera


22

tone ore

SC18A5

Rama pentru vas de closet,din...polipropilena cu capac

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


23

tone

0.00 0.56
buc 1.00

SC22C1

ore Pisoar din...portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri metalice

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


24

tone

0.01 2.07
buc 2.00

SC24A4

ore Portprosop din...am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 2 brat, deschid. 600mm

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


25

tone

0.00 0.82
buc 2.00

SC25A1

ore Etajera din...portelan sanitar tip

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


25.L
26

tone ore

0.01 1.02 buc


buc

2451485
SC26A2

Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm

2.02
2.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


27

tone

0.01 1.96
buc 2.00

SC28B1

ore Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


28

tone

0.00 0.62
buc 2.00

SC19B1

ore Sifon din...fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar

material: manopera: utilaj: transport:

Pag 35 Stadiul fizic: Instalatii interioare

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Instalatii interioare greutate materiale manopera
29

5=3x4

tone ore

0.00 1.80
buc 2.00

SC31A1

Ventil de scurgere...tip. . .

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


29.L
30

tone cu

0.00 0.44 buc


buc

4203337
SD01A1

ore Ventil scurgere lavoar,spalator 1 racord s9610 Robinet de...serviciu simplu

2.00
2.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


30.L 30.L
31

tone

0.00 0.24 buc buc buc material: manopera: utilaj: transport: 2.00 2.00
6.00

4202242 4203985
SD13A1

ore Robinet simplu serv. cromat 1 garn.det. cruce s4124 Rozeta metalica pentru mascare 1/2 Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli

greutate materiale manopera


31.L
32

tone

0.00 1.08 buc


buc

4202474
SD13C1

ore Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480 Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=1" ,simbol 83-1

6.00
1.00

material: manopera: utilaj: transport:

greutate materiale manopera


32.L
33

tone ore A vent+mufa

0.00 0.29 buc


buc

4202486
SF08A1

Robinet trec. fonta 1" pn10 s6480 Usita metalica de acces la robinete sau piese de Curatare avand dimensiuni...300x200mm

1.00
1.00

material: manopera: utilaj: transport: 0.00 0.70


m 17.00

greutate materiale manopera


34

tone

SF02A1

ore Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa inclusiv armaturile

material: manopera: utilaj: transport: 2.89

manopera

ore

Pag 36 Stadiul fizic: Instalatii interioare

0 1 OBIECTUL: Instalatii apa-canal Stadiul fizic: Instalatii interioare


35

5=3x4

SF04A1

Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa

17.00

material: manopera: utilaj: transport:

36

IZH06B

1.19 ore mp Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla mbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata Minerala tip B mbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de srma SPS 1 gata confectionate, avnd grosimea de 20, 30, 40, 50 si 6 mm, la...conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm 0.00 greutate materiale tone 7.96 ore manopera

manopera

17.00

material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Fond de risc Concedii si indemnizatii Somaj Fond de garantare Sanatate

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 1 ianuarie 2011

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit: din care: valoare utilaje termice: valoare utilaje electrice

Cheltuieli directe: Recapitulatie: TOTAL GENERAL (faraTVA): TVA: TOTAL GENERAL: din care: valoare utilaje termice: valoare utilaje electrice

1 euro =

lei, curs la data de

Proiectant,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 37 OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant: Casa Mortuara - Varghis Primaria Varghis Tc3 srl ________________________________________ Proiect: Faza: Casa Mortuara - Varghis PT nr: 262

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari la data de 18.04.2012


Nr. crt. 0 Lista echipamente
1 2

- lei Valoarea (exclusiv TVA) - lei 5=3x4 Furnizorul 6 Fisa tehnica atasata 7
contor apa rece 15mm bazin vidanjabil TEG_01 I Aer Cond Inst paratraznet 1

Denumirea 1

U.M. 2
buc buc

Cantitatea 3
1,00 1,00

Pret unitar - lei/um 4

camin de vizitare cu 3 intrari bazin vidanjabil 3mc prefabricat

Lista echipamente
1 2 3 4 tablou electric general conf.schema monofilara instalatie electrica incalzire in pardoseala instalatie aer conditionat tip split 12000 BTU - clasa energetica A instalatie paratraznet compusa din: disp.de amorsare PDA (avans de amorsare pt.calc.raza prot.:30 microsec) + catarg 4m + plabanda Cu stanat 30x2 15m si accesorii buc mp buc buc 1,00 55,00 1,00 1,00

Pag 38

LISTA F4
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

Piese de rezerva Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit


TOTAL: lei euro

1 euro =

lei, curs la data de

Proiectant,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

FISA TEHNICA NR.1 Utilajul, echipamentul tehnologic: camin de vizitare

Obiectiv: Casa mortuara Varghis, judetul Covasna Obiect : Instalatii sanitare


Nr. crt. 0 1. Parametrii i condiii impuse de proiectant 1 Parametrii tehnici i uncionali: diametru !1"#2"0 inaltime 1200 montare alte accesorii la ata locului: garnitura de etansare piesa superioara regla$ila 100%&00 capac canal carosa$il D'00 set reze racord Dn 110%1&0 garnituri de etansare Dn 110%12"%1&0 (ondiii pri)ind e*igenele de per orman+ ,de asigurare a calit+ii-: con orm normelor de securitate si calitate in )igoare. % calitate asigurat+ prin sistem de calitate (ondiii de li)rare i plat+: % con orm .nelegerii dintre urnizor i $ene iciar Perioada de garanie i post garanie: minim 10 ani % ser)ice i piese postgaranie %Durata de )iata /20 ani 0lte condiii speci ice necesare: % agrementare .n ar+ % instruciuni tehnice de montaj i e*ploatare % montare uoar+ i sigur+ % punere in unctiune si autorizare de catre urnizor % asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in unctiune Date prezentate de contractant 2

2.

!.

'.

".

Proiectant,

FISA TEHNICA NR.2 Utilajul, echipamentul tehnologic: fosa septica

Obiectiv: Casa mortuara Varghis, judetul Covasna Obiect : Instalatii sanitare


Nr. crt. 0 1. Parametrii i condiii impuse de proiectant 1 Parametrii tehnici i uncionali: !olum: "000 litri pre!azuta cu trei compartimente: # decantor # separator $%&'(( # camera de limpezire # guri de !idanjare # racorduri de intrare si iesire )ondiii pri!ind e*igenele de per orman+ ,de asigurare a calit+ii-: # omologare # con orm normelor de securitate si calitate in !igoare. # calitate asigurat+ prin sistem de calitate )ondiii de li!rare i plat+: # con orm .nelegerii dintre urnizor i /ene iciar Perioada de garanie i post garanie: minim 10 ani # ser!ice i piese postgaranie #Durata de !iata 120 ani 3lte condiii speci ice necesare: # agrementare .n ar+ # instruciuni tehnice de montaj i e*ploatare # montare uoar+ i sigur+ # punere in unctiune si autorizare de catre urnizor # asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in unctiune Date prezentate de contractant 2

2.

".

0.

2.

Proiectant,

FISA TEHNICA NR. 03 Utilajul, echipamentul tehnologic: TABLOU ELECTRIC TG.

Obiectiv: Capela din Varghis, judetul Covasna Obiect : Instalatie electrica Nr.crt.
!

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini


"

Date tehnice cerute


#

Date pre entate de contractant


$

1. "." ".# 2. #." #.# #.$ #.( 3. $." $.# $.#." $.#.# $.#.$ $.#.( $.$ $.( $.+ $.6 $.9 4. (." (.#

Conditii de sistem %ensiunea nominal de utili are &V.ca' )recventa nominal &* ' Conditii de mediu ,ocul de montaj %emperatura ma-ima mediu ambiant &Celsius' %emperatura minima mediu ambiant &Celsius' 0miditatea relative ma-ima 1 Caracteristici electrice 3limentare tablou 4 prin separator tripolar cu sigurante fu ibile de $#3 &buc' Circuite echipate cu: &buc' Intrerupator automat tripolar $5/#!3 Intrerupator automat monopolar &fa a . nul' "5.N/"63 Intrerupator automat monopolar &fa a.nul'"5.N/"63 cu protective diferentiala de $! m3 Intrerupator automat monopolar &fa a . nul' "5.N/"!3 %ensiune nominal de i olare &V.ca' Curent nominal de i olare valoare fi-a &3' Nivel de i olare minim intre contacte &7V' Curent diferential residual nominal &m3' Capacitate de rupere &73' Caracteristici constructive Cutie din policarbonat :rad de protective I5#!

(!! +! Interior pe perete .+! /$! 2! " 2 " $ " ( 66! $# 8 $! 6 da da

(.$ 5. +." +."." +.".# +.".$ +.".( +.".+ +.".6 +.".9 +."8 6. 6." 6.# 6.$ 6.( 7. 9." 8. 8." 8.# 9. 2." 2.# 10.

Se vor reali e legaturi necesare pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere, prin legare la pri e de pamant locala Conditii privind testele %este de tip rutina Verificarea aspectului formei, dimensiunilor si marcarii Verificarea conditiilor constructive urmarind corespondenta cu cerintele din standardul de firma Comportarea la umiditate conform S%3S 8$2$;(/8" Verificarea rigiditatii dielectrice conform S<=N 6!2(9/(/#!!" Verificarea distantei de i olare conform S< C=I 6!66(/"/"229 sectiunea ( Verificarea gradului de protective conr. S<=N 6!+#2;2+ Verificarea comportarii la suprasarcina si scurtcircuit conf. S<=N 6!828/3"/"22+ Verificarea incal irii conf. C=II 2(9/"/#!!" Conditii de asigurare a calitatii Conditii de asigurare a calitatii, buletine de incercare, documente de livrare emise de producator Conditii de transport si depo itare conf. S%3S 8$2$;"8/"22! Verificarea aspectului, modului de echipare Verificarea continuitatii circuitelor electrice Conditii de mentenanta Durata minima de viata &ani' Conditii de livrare 3ccesorii de fi-are pe constructive livrata Instructiuni de folosire Garantii %ermenul de garantie va fi min. "# luni de la darea in e-ploatare si "8 luni de la livrare Se vor asigura componentele pentru cel putin + ani &service si postgarantie' Documente necesare

da

da

ISO2!!" da da da "+ da da da da

"!." "!.# "!.$ "!.( "!.+

Instructiuni de transport, manipulare, nontare %abel cu date tehnice garantate >uletine de teste Document de certificare a calitatii si asigurare a garantiei Certificat de conformitate

da da da da da

5roiectant,

FISA TEHNICA NR.4 Utilajul, echipamentul tehnologic: INSTALATIE PARATRASNET

Obiectiv: Casa mortuara Varghis, judetul Covasna Obiect : Instalatie electrica


Nr. crt. Parametrii i condiii impuse de proiectant
0 1

Date prezentate de contractant


2

1.

Parametrii tehnici i uncionali: putere nominala 10!"m tensiune de unctionare: 2#0$ temperatura ma%ima de e%punere: +90C
temperatura minima la instalare::+5C diametru brut conductor: <1 cm RCD: 30mA certificari: marcaj C termostat indi!idual pentru fiecare incapere incal"ita

2.

&ondiii pri'ind e%igenele de per orman( )de asigurare a calit(ii*: con orm normelor de securitate si calitate in 'igoare. + calitate asigurat( prin sistem de calitate &ondiii de li'rare i plat(: + con orm ,nelegerii dintre urnizor i -ene iciar Perioada de garanie i post garanie: minim 10 ani + ser'ice i piese postgaranie +Durata de 'iata /20 ani 1lte condiii speci ice necesare: + agrementare ,n ar( + instruciuni tehnice de montaj i e%ploatare + montare uoar( i sigur( + punere in unctiune si autorizare de catre urnizor + asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in unctiune

#.

..

0.

Proiectant,

FISA TEHNICA NR.6 Utilajul, echipamentul tehnologic: INSTALATIE AER CONDITIONAT

Obiectiv: Casa mortuara Varghis, judetul Covasna Obiect : Instalatie electrica


Nr. crt. Parametrii i condiii impuse de proiectant
0 1

Date prezentate de contractant


2

1.

aracteristici !unctie de racire apacitate de racire min.12000 "tu#h apacitate racire min.$.% &' aracteristici !unctie de incalzire apacitate de incalzire min.12000 "tu#h apacitate incalzire min.$.% &' aracteristici acustice Ni(el ma)im de zgomot *0 d" +lte particularitati: ,P-./

ondiii pri(ind e)igenele de per!orman0 1de asigurare a calit0ii2: con!orm normelor de securitate si calitate in (igoare. 3 calitate asigurat0 prin sistem de calitate ondiii de li(rare i plat0: 3 con!orm 4nelegerii dintre !urnizor i 5ene!iciar Perioada de garanie i post garanie: minim 10 ani 3 ser(ice i piese postgaranie 3Durata de (iata 610 ani +lte condiii speci!ice necesare: 3 agrementare 4n ar0 3 instruciuni tehnice de montaj i e)ploatare 3 montare uoar0 i sigur0 3 punere in !unctiune si autorizare de catre !urnizor 3 asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in !unctiune

$.

*.

%.

Proiectant,

FISA TEHNICA NR.5 Utilajul, echipamentul tehnologic: INSTALATIE PARATRASNET

Obiectiv: Capela din Varghis, judetul Covasna Obiect : Instalatie electrica


Nr. crt. Parametrii i condiii impuse de proiectant
0 1

Date prezentate de contractant


2

1.

Parametrii tehnici i uncionali: ! pentru ni"el de protecie: #nt$rit %&' ! pentru raza s erei icti"e: (m)*+m ! pentru intensitate paratr$snet: &),,2-. ! pentru #n$limea tijei de la acoperi: h tij$)/m ! a"ans de amorsare omologat +0 micros ! a"ansul de amorsare ponderat: .1)*0 micros ! precizie remarca2il$ asigurat$ de PD. ! uncionare total autonom$ pt. toate tipurile de lo"ituri de tr$snet ! acti"are numai la creterea 2rusc$ a c3mpului electric% #n momentul imediat premerg$tor lo"iturii de tr$snet' ! continuitate electric$ permanent$ de la "3r p3n$ la p$m3nt ! ia2ilitate i #n codiii climatice e4treme %ploaie tropical$, #nghe, etc.' ! design ro2ust ! capa2il s$ reziste la numeroase lo"ituri de tr$snet chiar i de intensit$i oarte mari 5 icienta: ! o "aloare mare a a"ansului de amorsare ! coe icient de securitate mai ridicat %peste ,67 din a"ansul de amorsare omologat'

2.

*.

/.

,.

8ondiii pri"ind e4igenele de per orman$ %de asigurare a calit$ii': con orm normelor de securitate si calitate in "igoare. ! calitate asigurat$ prin sistem de calitate ! s$ corespund$ normati"ului &0!2011 8ondiii de li"rare i plat$: ! con orm #nelegerii dintre urnizor i 2ene iciar Perioada de garanie i post garanie: minim , ani resp. 10 ani ! ser"ice i piese postgaranie con orm #nelegerii i a legilor #n "igoare !Durata de "iata 9,0 ani .lte condiii speci ice necesare: ! agrementare #n ar$ ! instruciuni tehnice de montaj i e4ploatare ! montare uoar$ i sigur$ ! punere in unctiune si autorizare de catre urnizor ! asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in unctiune

Proiectant,

Pag 45 OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant: Casa Mortuara - Varghis Primaria Varghis Tc3 srl ________________________________________ Proiect: Casa Mortuara - Varghis PT Faza: nr: 262

F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice


- lei Nr. crt.
Stadiul Fizic UM

Cant. totala

Valoarea totala - lei -

Anul 1 de executie
Cant. (exe cutat a)
1.00 1.00 1.00

Valoarea Luna (executata) 1 - lei -

10

11

12

1 [0001] Casa Mortuara - Varghis 2 5 [0001.1] Constructii [0001.2] Instalatii electrice

1.00 1.00 1.00

17
18

[0001.2] Lista echipamente


[0001.3] Instalatii apa-canal

buc buc

1.00
1.00

1.00
0.99

22

[0001.3] Lista echipamente

1.00

1.00

1 euro =

lei, curs la data de

Proiectant,

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007