Sunteți pe pagina 1din 7

Placaje din faianta ( tipuri de materiale, SDV-uri, principii care stau la baza organizarii locului de munca)

Materiale pentru placaje din faianta Materialele de baza pentru placaje trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute in standardele si normele in vigoare: placi de faianta STAS 233 - 8 agregate naturale pentru mortare STAS ! ciment #ortland STAS 388 - 8$ var pasta STAS !% - 8$ ciment #ortland Alb STAS "$&& - 8" aracet '# 2& STAS "$&8 - 8$ apa STAS "($ - 8$ "-"

)nainte de livrarea oricarui material la santier* se va pune la dispozitia investitorului si a proiectantului mostre pentru aprobare culoare* desene etc+

Livrare, depozitare, manipulare a, b, c, d, e, f, Transportul si depozitarea gresiei -faiantei, se face ambalata in cutii* in conditiile STAS (&$% - 8$ si STAS "8!3 - 8$+ .utiile se aseaza in mijlocul de transport* in stive si se impiedica deplasarea stivelor in timpul transportului spre a nu se deteriora cutiile si imprastia placile+ 'epozitarea cutiilor la santier se va face in stive de ma/imum !*& m inaltime* pe platforme plane sau rafturi* in locuri ferite de lovituri si umiditate+ #lacile nu se vor scoate din cutiile lor* decat la locul de montaj+ .imentul se livreaza in saci si se depoziteaza in locuri ferite de umiditate si inghet+ 'epozitarea si manipularea tuturor materialelor se va face conform prevederilor din STAS-uri* pentru evitarea degradarii si mentinerea integrala a calitatii acestora+

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificatul de calitate* care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare+

0r crt !+

'enumirea #regatirea suprafetei suport

Materiale

S'1-uri 2ucearda .iocan spit

0TSM si #M

0orme de calitate #urtarea Suprafata cat echipamentului mai rugoasa de protectie cu multe asp+ salopeta* 23223/23!(/ ochelari* masca* casca #urtarea echipamentului de protectie salopeta* ochelari* masca* casca 5chelari si masca Se verifica calitatea modului de trasare a lucrarilor si a aliniamentului propus Se verifica vizual

2+

Trasarea locului de montaj placile de faianta si gresie .roirea si decuparea si alegerea placilor #repararea adezivului sau moratrului

Adeplast 3eplast

'reptar 2oloboc 4urtun de nivel

3+

#laci

Metru Acul pt trast Masinii de tait placi

%+

Adeplast

.leste 6aleata Mala/or 'istantieri

Masca Salopeta 5chelari manusi

Se verifica calitatea Adeplastului

&+

Montajul placilor de faianta sau gresie cu respectarea grosimii rosturilor stabile

4aianta 6resie Adeplast

.oltare )ntrande

#rotectii la genunchi Salopeta

Se verifica planeitatea peretelui

iesinde Masina de tait gresie sau faianta

Montajul ultimului rand de placi la placajele faiantei 1erificarea calitatii lucrarilor si remediarea lor 3ostuirea placilor de faianta si gresie

4aianta Adeplast

Masina de taiat gresie sau faianta Mala/or

#rotectii la genunchi salopeta Si masca

Se verifica calitatea muncii

"+

Adeziv placi

'reptar 2oloboc

1erificare vizuala

8+

#asta de ciment colorata

Spaclu 6letiera de cauciuc carpa

Sa fie legate la current aparatele sa fie bine isolate firele Se verifica sa fie curatate rosturile

e!nologia de e"ecutie

#peratiuni de pregatire a suportului$ a, Aplicarea placajelor pe elemente de beton sau zidarie se va face la cel putin o luna dupa incarcarea cu greutate permanenta* inclusiv din acoperirea cladirii+ Acest termen va fi apreciat si consemnat intr-un proces verbal+ )nainte de inceperea e/ecutarii placajelor de gresie pe pereti * trebuie sa fie terminate urmatoarele lucrari: montarea tocurilor la ferestre* a tocurilor sau captuselilor la usi -e/clusiv cele prevazute a se e/ecuta dupa e/ecutarea placajului,7 tencuirea tavanului si a suprafetelor peretilor care nu se placheaza7 montarea conductelor sanitare* electrice si de incalzire cu probele si remedierile respective7 e/ecutarea mascarilor si sliturilor din plasa de rabit7 montarea diblurilor* consolelor la obiectele sanitare si de incalzire7 e/ecutarea lucrarilor ce necesita spargeri pe fata zidului opus celei placate7 imbracamintile pardoselilor reci din mozaic turnat* gresie* marmura la incaperile la care peretii se vor placa* se pot e/ecuta inainte sau dupa montarea placajelor de faianta sau gresie+ #lintele -daca e cazul a se monta plinte, se vor monta inaintea placarii peretilor* partea superioara a plintelor fiind linia de pornire -orizontala si la nivel, a placajului+ 8a incaperile cu umiditate mare -peste "& 9, se vor e/ecuta in prealabil lucrarile de hidroizolatie conform normativului . !!2 - 8$+

b,

Pregatirea suprafetei a, )naintea inceperii placarii peretilor* suprafetele peretilor din zidarie* b+c+a+ sau beton* se vor pregati conform normativelor . !8-83 -e/ecutarea tencuielilor la constructii, si #- !$% -e/ecutarea peretilor din b+c+a+,+

b, Aplicarea placajului de faianta sau gresie pe pereti se face pe suprafete uscate* pregatite in prealabil si care prezinta abateri de la planeitate sub 3 mm:m pe verticala si sub 2 mm:m pe orizontala* neregularitatile locale nu vor depasi !$ mm+ 'aca aceste abateri sunt depasite* se vor lua masuri de indepartare* cu mortar de ciment* acelasi folosit pentru placare sau prin taierea iesiturilor+

c,

Se vor inlatura de pe suprafetele ce se vor placa resturile de mortar* praf* pete de grasime* rosturile zidariei* trebuiesc curatate pe o adancime de ! cm+ Suprafetele de beton vor fi aduse in stare rugoasa de ma/ima aderenta+ 'upa efectuarea lucrarilor de pregatire a suprafetelor se va aplica: pe peretii de caramida si beton* un sprit de mortar de ciment-nisip -$-3 mm, dozaj volumetric ! : 2 si apa consistenta !$-!2 cm7 mortarul se aplica dupa udarea cu apa a suprafetei cu mistria sau canciocul in grosime de 3-& mm+ Montarea placilor pe zidarie si beton se face cu mortar de ciment avand dozajul de %$$ ;g ciment la mc nisip -$-3 mm, $*$& parti var pasta* cu dozaj volumetric de ! : 3* & : $*& -ciment* nisip si var pasta, de consistenta cm+ #e zidaria din blocuri mici de b+c+a+ un sprit de ciment cu dozaj ! : % : $*3 -ciment* nisip $-3 mm si aracet '# - 2&, si apa pana la consistenta !!!3 cm in grosime de 3 mm+ Montarea placilor pe blocuri de b+c+a+ sau <T506 se face cu acelasi mortar ca pentru sprit* avand o consistenta "-8 cm7 #e rabit se va aplica direct smirul din mortar de ciment cu aceeasi compozitie ca pentru grund -mortar marca M &$T,

d, -

e,+ )n vederea montarii placajului* se va e/ecuta un grund suport de !*& - 2 cm grosime driscuit din grosime si striat cu mistria* iar montarea placajului se va e/ecuta in aceleasi conditii ca pe suprafetele de beton+ f,+ Mortarul se aplica ingrosime de cca 2 cm* pe cel putin 2:3 suprafata placii* care se fi/eaza prin apasare cu mana si cu o usoara ciocanire cu coada mistriei pentru eliminarea surplusului de mortar+ Mortarul nu trebuiesa formeze un camp continuu* pentru limitarea contractiei+ Aplicarea placilor de faianta a, #lacile de faianta se curata de praf prin perierea dosului si se tin in apa cel putin o ora* inainte de aplicare se scurg 2-3 min+ b, Montarea placilor se face in randuri orizontale incepand de la stanga la dreapta si de la plinta in sus =fug pe fug> c, #rimele doua placi se vor fi/a cu mortar deasupra cantului dreptarului la capetele acestuia rezemandu-se pe cant* prima placa se fi/eaza definitiv* iar cea din dreapta provizoriu* urmand sa se monteze definitiv la terminarea fi/arii placilor din acelasi rand+ d, Se va intinde o sfoara la marginea superioara a primelor doua placi care da nivelul orizontal pentru fi/area placilor intermediare si care au fata vazuta perfect verticala* verificata cu firul de plumb+

e, 3andul urmator de placi se va fi/a* in mod similar* in acelasi sens de montare* insa cele doua placi se monteaza pe primul rand de placi deja e/istente f, #artea de sus a placajului se va termina cu o placa cu rotunjime la margine

g, Suprafetele orizontale -glafurile, se vor e/ecuta cu o panta de scurgere la interior de cca 29+ h, 3osturile orizontale si verticale ale placajelor trbuie sa fie in prelungire si in linie dreapta* cu latime uniforma de $*& mm+ i, Montarea placilor se face prin aplicarea cu mistria pe docul fiecarei placi de faianta a mortarului de prindere+ j, #lacile se fi/eaza cu striurile de pe dos asezate orizontal -e/clusiv cele cu desen,

;, 6olurile ramase in dosul placilor se vor completa cu mortar* dupa e/ecutarea fiecarui rand de pe partea superioara a placajelor+ l, #entru completari la colturile incaperilor* slituri etc+* placile de faianta se vor taia la dimensiunile necesare cu taietorul cu diamant sau cu dispozitivul cu role+ m, 6aurirea faiantelor pentru trecerea tevilor* pentru suporti metalici se face cu ciocanelul de faianta cu cioc de otel dur iarlargirea se realizeaza cu uncleste special+ n, 'upa fi/area a 2-3 randuri de placi se verifica planeitatea suprafetei placate cu dreptarul de 2 m* ata pe directie orizontala cat si pe directie verticala+ o, 'upa &- ore de la montare se curata rosturile de mortar cu carpa+ ?mplerea rosturilor dintre placi se face ulterior cu ciment* cu o pensula cu perii moi si cu un spaclu din material plastic7 aceasta se e/ecuta dupa terminarea placarii cu faianta a incaperii rspective+ 'upa o ora de la rostuire se vasterge suprafata placajului cu o carpa umezita cu apa+ p, @tansarile intre suprafetele placate cu faianta si recipientii de orice fel se face cu o pasta de ciment Aaracet '# 2&* &:! si apa pana la consistenta de lucru+ B, )n cazul e/ecutarii placajelor de faianta la interior* la o temperatura e/terioara mai mica de &C . se vor lua masuri speciale prevazute in =0ormativul pentru lucrarilor pe timp friguros> indicativ . ! -"(+ %& 'eceptia lucrarilor si verificarea calitatii& &+!+ Se va controla aspectul general al placajului* uniformitatea culorii si corespondenta cu proiectul* planeitatea* verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor* e/ecutia ingrijita a rosturilor* fi/area placilor pe pereti+ 5rizontalitatea si verticalitatea se vor verifica cu firul de plumb* nivela cu bula de aer si cu un dreptar+

&+2+

#lacajul de faianta trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata* nu se admit diferente de tonuri intre placi diferite* nu se admit pete de murdarie* smalt defect+ Suprafata placajului trebuie sa fie plana sub dreptarul de !*2 m se admite o singura unda cu o sageata de ma/+ ! mm+ 8iniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturile intrande sau iesinde trebuie sa fie verticale si rectilinii+ 3andurile de placi trebuie sa fie regulate* cu rosturi rectilinii si in continuare* de latime uniforma* nu se admite diferentierea panourilor de placi in campul general al placajului datorita neuniformitatii rosturilor de pe contur7 rosturile vor fi bine umplute cu lapte de ciment alb sau colorat* dupa caz+ #lacile trebuie sa fie bine fi/ate pe suprafata suport7 la ciocanirea usoara a placilor cu un corp cu suprafata de lovire trebuie sa rezulte un sunet plin+ )n cazul placilor care nu sunt bine fi/ate -suna a gol, se vor scoate si se vor fi/a din nou+ 8inia placajului de faianta cu plinta trebuie sa fie rectilinie* fara ondulari in plan vertical sau orizontal* iar rostul sa fie bine etansat cu pasta de ciment+ 8a racordarea faiantei cu tencuiala* aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii* iar linia linia de racordare trebuie sa fie dreapta fara ondulari in plan vertical sau orizontal+ 5rice alte solutii de racordare nu se pot admite si nici nivelul suprafetei placajului sa fie sub nivelul tencuielii+ )n jurul strapungerilor din suprafata de placaj* gaurile trebuie sa fie mascate cu rozete metalice* capacele intrerupatoarelor* prizelor etc gaurile diblurilor aferente suruburilor de fi/are a unor obiecte sanitare nu trebuie sa fie vizibile+

&+3+ &+%+ &+&+

&+ +

&+"+ &+8+

&+(+

&+!$+ #lacajul de faianta fiind cu caracter de finisaj* pretentioasa* introdus anume pentru imbunatatirea calitatii* receptia se face cu toata e/igenta+ (& Masuratori si decontari +! #lacajul de faianta la pereti si talpi se va plati la metru patrat suprafata desfasurata* scazandu-se golurile mai mari de 2&$ cmp+ +2 + 3ostuirea placajului de faianta este cuprinsa in pretul e/ecutarii placajului+ +3 2ordurile din placispeciale* ce se vor e/ecuta eventual la partea superioara a placajelor se va plati la metru liniar+

S-ar putea să vă placă și