Sunteți pe pagina 1din 5

Forme farmaceutice nazale

1. Definiţii şi generalităţii
Medicamentelew nazale rinologice ( endonazale sau erine) sunt forme farmaceutice
licide- soluţii apoase, uleioase, emulsii, sisteme bioadezive sau solide – sisteme
pulverulente, microsfere sisteme membrnare sau rezervoare, destinate a fi instilate,
pulverizate sau aplicate pe mucoasa nazală,pentru tratamentul afecţiunilor
nasofaringiene.
Denumirea uzuală erine provine de la cuvintele greceşti en-în şi rhinos- nas.Calea
mucoasei nazale oferă :
- În primul rând o acţiune locală, fiind utilizată clasic pentru tratamentiul topic, dar şi
- O acţiune generală, datorită trecerii în circulaţia sangvină şi absorbţiei substanţei
medicamentoase, din formele modene. Vu cedare lentă (prelungită), prin fosele
nazale.
Supl.2004 al FR X şi Ph Eur.6th , 2008, înscriu monografia de generalităţii: Preparate
nazale(lat. Nasalia eng. Nasal preparations), cu definiţia:"Preparatele nazale sunt
forme lichide, semisolide sau solide, destinate administrăriiîn cavitatea nazală, în
vederea obţinerii unui efect local sau sistemic " . Pot conţine una sau mai multe
substanţe active. Preparatele nazale, trebuie să fie, pe cât posibil, neiritante şi să nu
afecteze mucoasa nazală sau cilii acesteia.

Preparatele nazale, apoase sunt, în general, izotonice şi pot conţine excipienţii pentru
ajustarea vîscozităţii soluţiei, pentru creşterea solubilităţii active sau pentru
stabilizarea p-H-ului şi a produsului.
Preparatele nazale sunt condiţionate în recipiente unidoză sau multidoză, prevăzute
eventual cu un dispozitiv de administrare corespunzător, care să evite introducerea
de agenţi de contaminare. Preparatele multidoză conţin în general, un conservant
antimicrobian, într-o concentraţie adecvată. Se pot distinge mai multe categorii de
preparate nazale ( FR X supl. 2004, Ph. Eur.6⁕, 2008):
Picături nazale şi sprayuri nazale: sunt soluţii emulsii sau suspensii, destinate
instilării sau pulverizării cavitatea nazală, (instilaţii nazale numite Rhinoguttae în
FR X). Se condiţionează în recipiente de capacitate mică 5-10 ml. Sau 0,9 ml.,
prevăzute cu sistem picurător. Sprayiurile nazale sunt preparate farmaceutice
formate din particule foarte fine lichide sau solide dispersate în mediu gazos,
administrate prin inhalare în nas sau cu dispozitive speciale de pulverizare (
nebulizatoare) ; sau în recipiente presurizate şi propulsate în nas cu un gaz sub
presiune; ele au valvă dozatoare şi permit o administrare uşoară şi rapidă;
Pulberi nazale: pulberi foarte fine destinate insuflării în cavitatea nazală cu ajutorul
unui dispozitiv adecvat;
Preparatele nazale semisolide: numite şi unguente nazale, pe bază de hidrogeluri sau
baze de unguent-emulsie tip L/H, cu consistenţă scăzută; au rol medicamentos,
emolient sau protector; sunt condiţionate în recipiente cu capacitate mică 5-7 g(
tuburi efilate) adaptate pentru a a elibera produsul la locul de acţiune.
Soluţii pentru spălări nazale- sunt în general soluţii apoase, izotonice(P-h-7-8)
destinate curătării foselor nazale.Soluţiile care se aplică la nivelul mucoasei lezate
sau cele utilizate înaintea unei intervenţii chirurgicale, trebuie să fie sterile; se
condiţionează în recipiente de 50 ml; creioane nazale forme farmaceutice solide
destinate aplicării locale.Au formă cilindrică sau conică si sunt constituite din una
sau mai multe substanţe active ca atare sau dizolvate sau dispersate într-o bază
adecvată, care se poate dizolva sau topi la temperatura corpului.
Alături de formele clasice, pe calea nazală se administrează şi diferite alte forme
farmaceutice moderne ca:
-sisteme bioadezive nazale:sisteme terapeutice cu eliberare prelungită, pe bază de
polimeri bioadezivi faţă de mucusul nazal. Se utilizeazăhidrogeluri din
:carboximetilceluloză sodică, alginat de sodiu, carbopol, hidroxietilceluloză,
celuloză microcristalină ş.a. în care se aflădispersată substanţa( ex. propranolol,
insulină, metoclopramidă, nifedipin); se aplică pe mucoasa nazală; au fost introduse
în terapie în 1985;

-sisteme bioadezive pulverulente: pulberi liofilizate în amestec cu lactoză,carbopol


neutralizat, celuloză microcritalină, cu eliberare prelungită; se aplică pe mucusul
nazal(ex. insulină), au fost introduse în terapie în 1988;
Microsfere nazale: forme cu eliberare prelungită, au matricea polimerică( polimeri
naturali cxa albumină, amidon modoficat, sau sintetici: acizi poliacrilici,
polialchilcianoacrilaţi) în care se dispersează substanţele medicamentoase( ex.
insulina, antibiotice: gentamicina); au fost introduse in terapie în 1988;
-sisteme membranare sau rezervoare: dispozitive cu eliberare prelungită, ce conţin
o membrană polimericămicroporoasă, de formă cilindrică, în care se află dispersată
substanţa medicamentoasă; se plasează în situ în cavitatea nazală( ex. progesteron);
au fost introduse în terapie în 1988.
Mucoasa nazală este ţinta de administrare a multor produse cu substanţe
medicamentoase. Anatomi aşi fiziologia nasuli au un rol decisivîn administrarea
eficientă a diferitelor forme farmaceutice nazale.
RINO- FARINGIENE. ERINE. ENDONAZALE .RHINOGUTAE. RINOLOGIE
Sunt preparate farmaceutice lichide ( soluţii apoase, soluţii uleioase, emulsii,
suspensii, aerosoli) precum şi preparate semisolide şi solide. Se aplică pe mucoasa
nazală prin instilare, pulverizare sau etalare pentru tratamentul afecţiunilor naso-
faringiene. Denumirea vine din cuvintele greceşti rhinos=nas şi en = în. Mucoasa
nazală oferă o acţiune locală în cadrul tratamentului topic( local) sau cu acţiune
generală datorită trecerii substanţei active în circulaţia sangvină şi absorbţiei
acesteia din formele cu cedare lentă prin fosele nazale.
Preparate rino-faringiene pot fi:
1. Rinogute= picături pentru nas- sunt forme farmaceutice lichide sub formă de
soluţii, suspensii,emulsii destinate administrării pe mucoasa nazală. Se
condiţionează în recipiente de capacitate mică, maxim 10 mililitri în cazul
flacoanelor multidoză şi 0,4 mililitri în cazul flacoanelor unidoză.
2. Spălături nazale – sunt preparate farmaceutice lichide diluate, izotone cu un pH
între 7-8, utilizate cu scopul de a curăţa sau antiseptiza mucoasa nazală cu un
volum de 40-50 mililitri.
3. Inhalaţii, spray-uri sau aerosoli- sunt preparate farmaceutice alcătuite din
particule foaerte fine care pot fi lichide sau solide dispersate în mediul gazos,
administrate prin inhalaţie sau cu sisteme speciale ( sisteme de
pulverizare).Administrarea este rapidă şi uniformă ( pufuri).
4. Unguentele nazele- sunt forme farmaceutice semisolide alcătuite din hidrogeluri
sau baze de unguent de tip lipofil pe hidrofil cu consistenţă scăzută. Poate avea
rol protector, medicamentos sau emolient.
5. Sisteme bio- adezive- sunt pulberi liofilizate în amestec cu lacoză şi celuloză
microcristalină cu eliberare prelungită.(1984).
6. Microseferele nazale- sunt forme farmaceutice cu eliberare lentă, alcătuite dintr-
o matrice polimerică în care se dispersează substanţa medicamentoasă.
7. Sisteme membranare ( rezervoare)- sunt dispozitive cu eliberare
prelungită,conţin o membrană polimerică de formă cilindrică în care se
plaseazăsubstanţele medicamentoase, alcătuite dintr-o matrice polimerică în
care se dispreseză substanţa medicamentoasă. Acest sistem se plasează în
cavitatea nazală.
Avantajele erinelor:
- Permit o administrare uşoară;
- Permit o terapie locală pentru diferite substanţe medicamentoase;
- Aplicarea este rapidă;
- Se pretează la o fabricare şi condiţionare automată;
- Ambalarea este variată;
- Se poate urmări şi o acţiune sistemică;
- Prezintă o suprafaşă mare de absorbţie 140-170 cm2;
- Este o mucoasă sensibilă, bogat vascularizată şi receptivă.
Nasul este un organ cu însuşiri adaptate pentru miros, respiraţie şi protecţie. Este o
poartă de intrare şi de legătură între mediul extern şi intern.Acţiune ase instalează rapid(
mucoasă cu suprafaţă mică comparativ cu mucoasa gastro- intestinală).Cantitate ade
substanţă medicamentoasă este mică cu toate acestea absorbţi aeste rapidă. Se evită
pasajul hepatic (bio-disponibilitatea este mare). Se pot administra substanţe inaccesibile
pentru persoanele cu tulburări de deglutiţie. Datorită vascularizaţiei bogate se
prelungeşte timpul de contact în cazul formelor cu eliberare prelungită.Pot fi
administrate de bonav( auto-medicaţia).Nu produc traumatisme. Administrarea evită
problemele tradiţionale ale administrării orale( greţuri, vărsături, gastro-enterite).
Dezavantaje:
-posibilitate de contaminare a soluţiilor apoase cu fungişi microorganisme, fungi
datorită administrării repetate( adaosul obligatoriu de conservanţi).
- în unele cazuri se produc sensibilizări şi efecte secundare nedorite- rinitele
medicamentoase;
- declanşează strănutul mai ales picăturile;
Se memnţin timp scurt la locul administrării în special pentru formele lichide;
Alterează funcţia ciliară;
Formele ce conţin substanţe vasoconstrictoare se eliberează pe bază de reţetă deoarece
tratamentul de 5-7 produce dependenţă ( Bixtonim, Rinofug).
Rino-faringiene- sunt forme farmaceutice care s-au folosit sub formă de inhalaţii sau
fumigaţii în Egiptul Antic. Mesopotamia. În antichitate grecii şi romanii utilizau
rinoconurile care sunt foarme farmaceutice solide administrate pe mucoasa nazală.
Clasificare:
1.După criteriul de formulare:
a.Magistrale
b. Industriale
c. Oficinale.
2. După solvent:
a. soluţii apoase.
b. Soluţii Uleioase
.3. După gradul de dispersie:
a.Lichide
b.Semisolide
c.Solide
4. După condiţionare:
a. unidoză
b. multidoză
5. După modul de administrare:
a. picături
b.Spălături
c.Pansamente
d.. Aerosoli
e. Inhalaţii
f. soluţii sterile chirurgicale
g. unguente
6. După durata efectului:
a. cu acţiune imediată
b. cu acţiune prelungită
Acţiune alocală vizează folosirea de antiinfecţioase, vasoconstrictoare, antialergice,
antihitaminice.
Acţiune sistemică se utilizează în cazul substanţelor hormonale, în cazul vaccinurilor şi
pentru substanţe cardiovasculare.
Calea de administrare:
Presupune existenţa a 2 mijloace de apărare ale căilor respiratorii:
a. Mecanismul imunologic ( se eliberează imuno-globulinele).
b. Mecanismul mecanic( realizat de mişcare aciliară care ste eficace pentru particulele
mai mari de 1 micrometru)
Amnatomia nasului:
Este segmentul superior al căilor aeriene superioare şi este segmentul periferic al analizatorului
olfactiv, analizator cu rolîn respiraţie, protecţie şi miros. Funcţia principală a nasului este
condiţionarea aerului prin umidificare, încălzire, filtrare şi eliminarea particulelor din aer.
Nasul constituie unsistem protector şi realizează 3 bariere:
1. Bariera fizică- constituită din mucus şi epiteliul nazal
2. Bariera temporară-alcătuită din clearence-ul muco-ciliar ( mişcarea ordonată a cililor
asemănător spicelor de grâu în bătaia vântului)
3. Bariera cgimică – este reprezentată de activitatea enzimatică.
Nasul este alcătuit din :
1. Piramida nazală- formată din schelet osteo- cartilaginos bogat în glande sebacee.
2. Cavităţile nazale- care sunt deschise la exterioar prin orificii( nări).
3. Anexele- care sunt reprezentate prin sinusuri care sunt cavităţi pneumatice pline de
aer şi căptuşite cu o prelungire a mucoasei nazale.
Cele trei părţi ale nasului formează pasajul nazalcare conduce la naso-faringew.
Naso-faringele- ase o adâncime de 14 cm şi o suprafaţă de 120cm 2.
Pereţii nărilor au schelet cartilaginos, acoperit de epiteliul pseudo-stratificat,
cheratinizat şi scuamos ce cuprinde glandele sebacee şi sudoripare.Conţine mici
firişoare de păr numite vibrise care au rolul de a filtra aerulinspirat. Nările se
continuă cu fosele nazale separate de septul nazal.