Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre Compania Apa Braov S.A.

,
Serviciul Tehnic

Subsemnatul .....
domiciliat n jud. ................... loc. ........................ str. ..............................
nr. .... bloc....... sc........ ap....... v rog s-mi eliberai avizul de
principiu / traseu reele pentru lucrarea :.....................
.............
loc. .................... str. ........................ nr. ..........
telefon :.. e-mail:............................
delegat: ................................................ telefon: ............................................
Ataez urmtoarele documente:
1. 2 exemplare ( copie) Certificat de urbanism
2. 1 exemplar (copie) act de proprietate(extras CF;contract nchiriere)
3. 1 exemplar breviar de calcul ( lista proiectani agreai Compania
Apa Braov S.A)
4. 2 exemplare plan ncadrare n zona ( scara 1:1000)
5. 3 exemplare plan situaie ( scara 1:500; 1:200)
6. copie act identitate / CUI
7. tax aviz : 150 lei
V mulumesc,

Data:

Semntura: