Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL OEZVOL TARII REGIONALE $1 AOMINISTRATIEI

PUBLICE

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Agrement

Tehnic

017-05/2217-2013
FI TING URI, DIN PVC-U, PENTRU RETELE DE CANALIZARE
DRENARE

$1

PVC-U FITTINGS FOR SEWERAGE AND DRAINING SYSTEMS


PVC-U RACCORDS POUR LE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET
DRAINAGE
PVC-U FITINGS FUR DRAINAGE UNO KANA LISA TlONSSYSTEME

COD 2.101
PRODUCATOR:

BTH FITTING KFT.


Str. Kassai, ill. 35-37, H-3636 Vadna,
UNGARIA
tel: 0036/48-505037, fax: 0036/48-355500

TITULAR
AGREMENT
TEHNIC:
ELABORATOR
AGREMENT
TEH IC:

S.c. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.


B-dul. Preciziei ill. 9, sector 6, Bucure~ti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

INSTITUTUL EUROPEAN DE STIINTE TERMICE


Bd. Pache Protopopescu,
ROMANIA
tel/fax: 0040/21-2521157

ill.

66, sector 2, Bucure~ti

Grupa specializata nr. 5 - "Produse, procedee i echipamente pentru instalatii aferente


constructiilor"
Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 30 noiembrie 2016 numai
insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii ~i..; :.AN o~"
nu tine loc de certificat de calitate.
.~?:'.;;. :I<-(lF T!:,~\\

- E ITS
, ....

~ :f
(;rn
- ~ ROMANI.),:;.j
<::'''

,~

~/~",

~v

r/~'

CONSILIUL

TEHNIC PERMANENT

PENTRU CONSTRUCTII,

Grupa specializata nr. 5 "Produse, proeedee $i eehipamenle penlru instalalii aferenle


eonslrueliilor" din eadrul Inslitutului European de $tiinle Termiee din BUeUre$li analizand
doeumenlalia de solieitare de agremenllehnie prezentala de s.c. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. din
BUeUre$1i $i inregistrala eu nr. 131008 din 01.10.2013, referiloare la "Fitinguri, din PVC-V, pentru
re(e/e de canalizare $i drenare" realizate de firma BTH FITTI G Kfl. din Ungaria, e/aboreaza
prezenlul Agremenl Tehnie nr. 017-05/2217-2013, in eonformitate eu doeumenlele lehniee rOmane$li
aferente domeniului de referinla NP-084/2003 "Normativ penlru proieelarea, exeeutarea $i
exploalarea instalaliilor sanilare $i a sislemelor de alimentare eu apa ~i eanalizare ulilizand
eonduele din maleria/e plastiee", 1.9-2013 "Normativ pentru proieelarea, exeeularea $i exploatarea
insla/alii/or sanilare din C!adiri $i de alimenlare eu apa $i eanalizare din ansambluri de C!adiri", P
66-2001" ormaliv penlru proieetarea $i exeeularea luerarilor de alimenlare eu apa $i de eanalizare
a loealilalilor din mediul rural ", GP 0-13-1999 "Ghid privind proieelarea exeeulia $i exploatarea
sistemelor de alimentare eu apa $i eanalizare utilizand eonduele din PVC, polielilena $i
polipropilena ", AC-1998 "Ghid de proieetare $i exeeulie a re{elelor $i instala{iilor exlerioare de
alimentare eu apa $i eanalizare ", P 118-2013 "Normativ de siguranla la foe a eonstrueliilor ",
C 300-1994"
ormativ de pre venire a ineendii/or pe durala exeeutarii luerarilor de eonslruelii $i
instalalii aferente aeestC!ra", cu verifiearile efeeluate de laboratorul EMI (Inslilutul penlru Control $i
Inovare in Conslruelii), BTH FITTING Kfl. $i SZEPLAST din Ungaria $i SKZ din Germania, loale
valabile la dala elaborarii prezentului agremenl.
1. Definirea succinta
1.1 Descrierea succinta
Fitingurile din PVC-U se produc prin
procedeul de injectie la firma 8TH FiniNG
Kft. din Ungaria ~i sunt utilizate Tn instalatii1e
interioare de canalizare ~i Tn retelele exterioare de canalizare ~i drenare.
Materia prima utilizata este policlorura
de vinil neplastifiata, sub forma de pulbere,
completata cu materiale de adaos (stabilizatori, lubrifianti, agenti pentru expandare etc).
Se produc fitinguri din PVC-U pentru
Tmbinarea cu mufa ~i garnituri din cauciuc
(EPDM) pentru:
- presiuni de utilizare de pana la 2,5 bar;
- temperaturi de utilizare de pana la 40C
(pentru perioade red use de timp - de 30
minute la eel mult 2 ore - se admit ~i temperaturi de 60C).

A) Fitingurile din PVC-U cu Tmbinari


mixte se produc Tn22 familii:
1) cot, cod KAB, la 15, 30, 45, 67, 87,
avand On 32 + 160 mm;
2) cot, cod HTB, la 45, 87, avand On 32
+ 110 mm;
3) cot, cod KGB, la 15, 30. 45, 67, 87,
avand On 110 + 400 mm;
4) ramificatie simp/a. egala, cod KAEA, la
45. 67, ~7, avand On 32 + 160 mm;
5) ramificatie simp/a, egala, cod HTEA. la
45,67,87, avand On 32 + 110 mm;
6) ramificatie simp/a, egala, cod KGEA, la
45.87, avand On 110 + 315 mm;
7) ramificatie simp/a, redusa, cod KAEA, la
45, 67, 87, avand On 40/32 + 160/125
mm;
8) ramificatie simp/a, redusa, cod KGEA,
la 45, 87, avand On 125/110 + 400/200
mm;
9) dop, cod KAM, HTM, avand On 32 +
160 mm;
10) dop, cod KGM, KGK, avand On 110 +
400 mm;
11) reductie, cod KAR. avand On 40/32 +
160/125 mm;
Pagina 2 din 9

12) reductie, excentrica, cod HTR, avand On


40/32 + 110/75 mm;
13) reductie, excentrica, cod KGR, avand On
125/110 + 400/315 mm;
14) niplu cu mufa, cod KGAM, On 110 + 200
mm;
15) piesa de curatire, cod KARE, avand On
32 + 160 mm;
16) piesa de curatire, cod HTRE, avand On
50 mm ~i 110 mm;
17) piesa de curatire, cod KGRE, avand On
110/110 + 315/160 mm;
18) piesa de curatire, cu sau fara suport de
fixare, cod KGET, avand On 110 + 200 mm;
19) corp pentru sifon, pentru pardoseala, cod
KBA, avand On 125x75x50 mm sau 125x
75x63 mm;
20) adaptor, pentru treceri la diferite materiale
(fonta, beton, gresie ceramica, PAFSIN etc),
cod KGUS, KGUSM, KGUG, avand On 110 +
200 mm;
21) clapeta de sens, pentru montaj In linie,
cod KGSZ, avand On 50 + 200 mm;
22) clapeta de sens, pentru montaj In camine, cod ZBK, ZBK-DR, avand On 110 + 200
mm;

2) mufa, cod HTMM, avand On 50 mm ~i


110 mm;
3) mufa, cod KGMM, avand On 110 + 400
mm;
4) mufa lunga, pentru reparatii, cod
KAMM, avand On 32 + 200 mm;
5) mufa lunga, pentru reparatii, cod HTU,
avand On 50 mm ~i 110 mm;
6) mufa lunga, pentru reparatii, cod KGU,
avand On 110 + 400 mm;
7) piesa de curatire, cu sau fara suport de
fixare, cod KGET, avand On 110 + 200
mm
8) c~t, la 45, cod KGB-MM, avand On 110
+ 160 mm;
9) cot, cu mufa ~i niplu cu garnitura de
etan~are, la 87, cod KGB 87 F/F, avand
On 110 + 160 mm;
10) ramificatie, egala, la 45, cod KGEAMM, avand On 110 + 160 mm;
11) ramificatie, egala, cu mufe ~i niplu cu
garnitura de etan~are, la 45, cod KGEA
87 F/F, avand On 110 + 160 mm;
12) ramificatie, redusa, cu mufe ~i niplu cu
garnitura de etan~are, la 45, cod KGEA
87 F/F, avand On 125/110 + 160/125 mm;

Fitinguri cu imbiniiri mixte

Fitinguri cu imbiniiri cu mufe

Cot la

6'1

Ramificatie la

Adaptor

Piesa de curatire
in linie

8'1

Reduclie

Niplu cu mufli

Clapeta de sens
in camine

B) Fitingurile din PVC-U cu Imbinare


cu mufe se produc In 12 familii:
1) mufa, cod KAMM, avand On 32 + 200
mm;
AT 017-05/2217-2013

Mufa lungii

Cot la

6'1

Rami(icalie la

6'1

Piesii de curatire

Cot cu mufii si niplu

Fitingurile din PVC se produc In


culorile gri (RAL 9002), sau brun-orange
(RAL 8023).
Pentru realizarea de instalatii ~i retele de canalizare performante producatorul pune la dispozitia c1ientilor, la cerere,
urmatoarele accesorii:
1) conector, pentru montare In beton ~i
trecere la tevi din PVC, cod KGF-S/B,
avand On 110 + 500 mm;
/;;iAND,t:::
, 0'
Pagina j

IT ~,'.\;,
l"
ROMi>.
:'-1

If

(..J

, ..J
I-

'"
'<
~

? ~

'<"/

:\\)'tOF T;,'._ .).~

'<?'

~..

, <'S'

,,')to,.,

~"}

'),

..{;

2) prelungitor, pentru conector, avand On 110


+ 200 mm ~i lungimea de 60 + 240 mm;
3) con ector, pentru montare Tn beton ~i trecere la tevi din PVC, cod KGE-S/B, avand On
110 + 200 mm;
4) conector, pentru montare Tn beton ~i trecere la tevi din PEIO, cod PEGSF-S/B, avand
On 110 + 200 mm;
5) conector, pentru montare Tn beton ~i trecere la tevi din diferite materiale, cod KGSMSIB, avand On 150 + 200 mm;
6) gamituri, pentru montaj Tn mufa ~i Tmbinari
Tntre diferite materiale (fonta, PVC, PEIO, otel,
PAFSIN etc), cu sau fara blocare la tragere,
cod BKK-A, VBR-S/B, URF-S/B, UNI-F-S/B,
EURO-F-S/B, avand On 150 + 200 mm.
Tipuri de accesorii
KGF-S/B

Prelungitor

KGE-SIB

1.2 Identificarea

KGSM-S/B

produselor

Fitingurile din PVC-U realizate la


BTH FiniNG
Kft. din Ungaria sunt
marcate la fabricatie, pe marcaje fiind
inscriptionate:
- sigla firmei;
- standardul de fabricatie;
- data fabricatiei;
- caracteristici produsului:
- diametrul nominal;
- presiunea de utilizare;
- materia prima utilizata;
- linia de fabricatie.

2. Agrementul tehnic
2.1. Oomenii
constructii

de

utilizare

acceptate

in

Fitngurile din PVC-U realizate la BTH


FiniNG
Kft. din Ungaria, sunt elemente
utilizate la realizarea retelelor de canalizare ~i
drenare (retele montate Tngropat Tn pamant)
~i a instalatiilor de canalizare din cladiri
(instalatii montate Tnni~e sau pardoseala).

2.2. Aprecieri

/.

asupra produsului

2.2.1.
Aptitudinea
de
exploatare
in
constructii
Caracteristicile
fizico-mecanice
ale
fitingurilor din PVC-U, au fost verificate prin
Tncercari de Laboratorul EMI din Budapesta
~i corespund standardelor europene aferente
domeniului de utilizare, prescriptiilor tehnice
romane~ti precum ~i cerintelor esentiale enumerate Tn cadrul art. 5 al Legii nr. 10/1995,
referitoare la calitatea Tnconstructii.
*Rezistenta mecanica ~i stabilitate
Dc"
Fitingurile din PVC-U, sunt realizate pe

--

..'C.I\N

(/~:.~,~

;,~l .~.zJJ,17-05/2217-2013

.'. ~
E itANIA:.L..,I. r
~
,~1:::
..

. _ 0 ~

(-~\/'

",

tvl

~),.

ma~ini de injectie performante, avand


rezistenta mecanica ~i stabilitate termica
buna.
Produsele T~i pasteaza caracteristicile dimensionale ~i functionale la actiunea
solului ~i a ~ocurilor exterioare, asigurand
retelelor de canalizare ~i drenare Tn care
sunt montate 0 buna functionare pe Tntreaga durata de utilizare;
*Securitate la incendiu
Fitingurile din PVC-U, fiind utilizate
pentru retele de canalizare ~i de drenare
nu fac obiectul unor exigente speciale la
foe (policlorura de vinil este un material
care se aprinde greu ~i se autostinge la
Tndepartarea f1acarii - clasa de combustibilitate C1 - Tn conformitate cu normativul
P 118/2013, sau clasa B de reactie la foe).
*Igiena, sanatate ~i mediu
Fitingurile din PVC-U, nu contin elemente cancerigene, substante radioactive,
de~euri industria Ie, materiale toxice ori alte
substante daunatoare sanatatii oamenilor
sau integritatii mediului Tnconjurator, ele corespunzand integral conditiilor impuse prin
Pagina 4 din 9

Legea nr. 319/2006 privind securitatea i


sanatatea in munca i Legea nr. 265/2006
privind proteclia mediului, cu modificarile i
completarile ulterioare.
Utilzarea acestor fitinguri din PVC-U,
in relelele de canalizare i drenare conduce
la pastrarea calitalii terenului in care sunt
montate datorita etanetalii lor (sunt eliminate
exfiltraliile de ape uzate in sol).
Intrucat materialele nu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa terminarea
duratei de utilizare.
*Siguranta in exploatare
Fitingurile din PVC-U, sunt etane i
prezinta siguranla in condilii normale de
exploatare (temperaturi, presiuni).
Fitingurile din PVC-U, sunt rezistente
la acliunea agresiva a sarurilor, a substanle10r caustice i a diferitelor solulii acide,
functie
de concentratii., Nu sunt afectate de
,
procesele microbiologice prod use in sol.
*Proteetia impotriva zgomotului
Fitingurile din PVC-U, datorita montarii
in sol sau in nie nu fac obiectul unor cerinte
speciale privind zgomotul.
.
*Eeonomia
de energie ~i izolare
termiea
Fitingurile din PVC-U, nu fac obiectul
unor cerinle speciale de izolalie termica sau
hidrofuga.
Energia consumata
la producerea
fitingurilor din PVC-U, este de circa 5 ori mai
mica decat cea utilizata pentru realizarea
produselor similare.
Datorita suprafelelor interioare, cu rugozitate redusa, curgerea apelor uzate este
uoara i in acelai timp sunt reduse riscurile
apariliei de depuneri de substanle solide.
2.2.2.
Durabilitatea
intretinerea
~i
,
produsului
Calitalile
materiilor
prime utilizate,
precum i controlul eficient efectuat in scopul
mentinerii constante a calitatii conduc la 0
durabilitate ridicata (50 de ani) a retelelor de
canalizare realizate cu fitingurile din PVC-U,
daca sunt respectate condiliile impuse de
producator
privind alegerea,
transportul,
depozitarea, punerea in opera, exploatarea i
intrelinerea.

AT 017-05/2217-2013

Producatorul acorda 0 garanlie de 5


ani de la data punerii in opera.
2.2.3. Fabrieatia, ~i eontrolul
Fitingurile din PVC-U, se produc la
firma 8TH FiniNG Kft. din Ungaria pe linii
tehnologice automatizate, in condilii care
asigura reproductibilitatea
performanlelor
aferente domeniilor de utilizare preconizate.
Asigurarea constanlei calitalii produselor este realizata prin executa rea unui
control intern in conformitate cu Sistemul
de Management al Calitalii, respectandu-se
prevederile normei SR EN ISO 9001/2008.
Periodic se efectueaza un control
extern prin intermediul
unui laborator
neutru autorizat, ceea ce garanteaza
constanla calitalii produselor.
2.2.4. Punerea in opera
Punerea in opera a fitingurilor din
PVC-U, se realizeaza conform instrucliunilor de montaj i exploatare ale producatorului i in conformitate cu normativele
i ghidurile de alegere, proiectare, execulie
i exploatare in vigoare NP084-2003, I 92013, P 66-2001, AC-1998.
Punerea in opera se va face de
personal specializat.

2.3. Caietul de preseriptii

tehniee

2.3.1. Conditii de eoneeptie


La elaborarea tehnologiei de fabricalie s-a avut in vedere oblinerea i
pastrarea proprietalilor i caracteristicilor
produselor.
Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calitalii declarate in
Sistemul de Management al Calitalii i in
politica de calitate proprii producatorului.
Produsele sunt astfel concepute
incat respecta exigenlele legislaliei europene in domeniu precum i cerinlele
esenliale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construclii, acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1. al agrementului
tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare


Produ~ele sunt realizate la firma BTH
FiniNG Kft. din Ungaria pe utilaje de injectie
automatizate, cu respectarea conditiilor din
Sistemul de Mangement al Calitatii prevazute
In Manualul de Asigurare a Calitatii, Intocmit
conform recomandarilor din norma SR EN
ISO 9001/2008.
2.3.3. Conditii de livrare
Fiting~rile din PVC-U, se livreaza la
cerere In gama :;;i cantitatile necesare solicitate de c1ienti.
Fitingurile din PVC-U, sunt livrate In
cutii de carton sau ambalate In folie :;;i paletizate, numarul de fitinguri dintr-un pachet fiind
In functie de solicitari.
La livrare produsele trebuie sa fie
Insotite de Agrementul Tehnic, de Declaratia
de Conformitate cu acesta (data de producator sau de reprezentantul acestuia), de
Certificate de Calitate pentru materiile prime
:;;i materialele utilizate :;;i de instructiuni de
alegere, montaj, utilizare :;;i exploatare In
limba romana elaborate de producator.
Pentru transport :;;idepozitare de lunga
durata producatorul va furniza date privind
conditiile
de transport :;;idepozitare.
,
2.3.4. Conditii de punere in opera
Punerea In opera se efectueaza
conform instructiunilor elaborate de producator :;;i prevederilor normative lor In vigoare
In Romania:
NP-084/2003 Normativ pentru proiectarea
executa rea :;;i exploatarea instalatiilor sanitare :;;i a sistemelor de alimentare cu apa :;;i
canalizare utilizand conducte din materiale
plastice
I 9-2013 Normativ pentru proiectarea, executarea :;;i exploatarea instalatiilor sanitare
din c1adiri :;;i de alimentare cu apa :;;i canalizare din ansambluri de c1adiri
P 66-2001 Normativ pentru proiectarea :;;i
executa rea lucrarilor de alimentare cu apa :;;i
canalizare a localitatilor din mediul rural
AC-1998 Ghid de proiectare ~i executie a
retelelor :;;i instalatiilor exterioare de alimentare cu apa :;;icanalizare

GP 043-1999 Ghid privind proiectarea,


executia :;;i exploatarea sistemelor de alimentare cu apa :;;icanalizare utilizand conducte din PVC, polietilena :;;ipolipropilena
P 118-2013 Normativ de siguranta la foc
a constructiilor
C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor
pe durata executarii lucrarilor
de constructii :;;iinstalatii aferente acestora

Concluzii
Aprecierea globala
Utilizarea fitingurilor din PVC-U, In
domeniile de utilizare acceptate este
apreciata
favorabil,
In
conditiile
specifice din Romania, daca se respecta
prevederile prezentului agrement.

Conditii,
Calitatea produselor :;;i metoda de fabricare au fost examinate :;;igasite corespunzatoare de Laboratorul EMI din Ungaria :;;i
SKZ din Germania :;;i trebuie mentinute la
acest nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.
Orice recomandare relativ la folosirea In
conditii de siguranta a acestui prod us, care
este continuta sau se refera la acest
agrement'tehnic, reprezinta cerinte minime
necesare I~ punerea sa In opera.
Acordand
acest agrement Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implica in prezenta :;;i/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa,
monta sau Intretine produsele.
Institutul European de $tiinte Termice
din Bucure:;;ti raspunde de exactitatea
datelor Inscrise In agrementul tehnic :;;i de
Incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu Ii
absolva pe furnizori :;;i/sau pe utilizatori de
responsabilitatile
ce Ie revin conform
reglementarilor legale In vigoare.
Pagina 6 din 9

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare


a produsului va fi realizata de producator, la
solicitarea titularului de agrement tehnic,
conform programului stabilit de catre Institutul
European de $tiinte Termice din Bucure~ti,
program care consta Tn:
- verificarea asigurarii mentinerii constante a
materiei prime ~i a produsului finit;
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea la etan~eitate.
Verificarile se vor efectua la un interval
de 24 luni ~i vor fi consemnate prin buletine
de Tncercari. Totodata se va Tntocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care
a efectuat verificarile ~i elaboratorul
de
agrement tehnic.
De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calitatii al
producatorului.
Actiunile cuprinse Tn program ~i modul lor de realizare vor respecta actele normative ~i reglementarile tehnice Tnvigoare.
Orice modificare a procedeului, a tehnologiei de fabricare ~i/sau introducere de noi
materii prime ~i materiale se va aduce la
cuno~tinta elaboratorului de agrement tehnic
pentru a fi luata Tn considerare ~i a se
proceda
la extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

CTPC declan~area actiunii de suspendare


a Agrementului Tehnic.
Suspendarea se declan~eaza ~i Tn cazul
constatarii prin controale, de catre organisme abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a conditiilor de fabricatie ~i de utilizare ale produsului.
In cazul Tn care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor prevederi, se va declan~a procedura de
retragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate:
30 noiembrie 2016
Prelungirea valabilitatii sau revizuirea
prezentului
agrement
tehnic trebuie
solicitata cu cel putin trei luni Tnainte de
data expirarii. In' cazul neprelungirii
valabilitatii,
agrementul
tehnic
se
anuleaza de la sine.

Pre~edinte

grupa specializata

'40

in
Institutul

European

PRE$EDINTE
Institutul European de $tiinte Termice din
Bucure~ti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita

nr. 5

Ll

de $tiinte Termice
DE ONOARE

prof.dr.in

3. Remarci complementare ale grupei specializate


La baza Tntocmirii prezentului
dispozitie de catre solicitant.

agrement

tehnic

a stat documentatia

pusa la

S-a constatat ca firma producatoare are certificat Sistemul de Management al


Calitatii conform cu standardul
SR EN ISO 9001/2008, valabil la data elaborarii
acestui agrement.
Aparitia tehnologiilor de executie a retelelor de canalizare pe baza de materia Ie
termoplastice
reprezinta un important progres al activitatii de proiectare, executie ~i
exploatare Tn instalatii, Tn special prin:
AT 017-05/2217-2013
.,.1

- posibilitatea de producere industrializata, la precizie dimensionala ~i 0 calitate constanta,


verificata ~i garantata de producator;
- fitingurile din PVC-U, nu necesita masuri speciale de Tntretinere Tnexploatare;
- remarcabila comportare Tntimp, ceea ce elimina aproape complet cheltuielile de Tntretinere;
Aceste avantaje principale, impun utilizarea fitingurilor din PVC-U, atat la executia de
noi retele de canalizare ~i drenare cat ~i la repararea ~i modernizarea celor existente.
Agrementul tehnic
fata de producator.

este un document

neutru, elaborat

SINTEZA RAPOARTELOR

de un organism

neutru

DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate Tnlaboratorul EMI din Ungaria (notificat EU cu


nr. NB 1415) pe fitinguri din PVC-U, avand On 110 mm, raportul de Tncercare cu numarul A882/2008 (cu valabilitate noiembrie 2013)

Verificarea Verificator

Metoda

Veriflearea
aspeetului $i
dimensiunilor

EMI

EN 1401
ISO /167
EN 1329

Veriflearea
dimensiunilor
dupa ineiibre

EMI

EN 1401
EN ISO 2505

Veriflearea
re=istentei la
$oeuri

EMI

Veriflearea
rigiditatii
inelare

EMI

13476-2
EN 744

EN 1401
ISO 9969

Cerin{e
Jevile trebuie sa fie eompaete, jGra goluri din
e.xtrudere. Dimensiunile trebuie sa eorespunda
valorilor prevazute in eatalogul tehnie de
[abrieatie al produeatorului.
Epruvetele din levi se introdue intr-o etuva eu
eireulatie de aer la 0 temperatura de 150C timp
de I orii (conform ISO 3478). Dupa raeire levile
nu trebuie sa pre=inte exfolieri sau ruperi, iar
varia{ia lun[?imii nu trebuie sa depa$easea 5%.
Se efeetuea=a 0 verifleare asupra unui nllmar de
millim 4 epruvete din leavii. Se supun la $oeuri prin
eiiderea Iibera a unei greutiiti (pentru I/O mm - 0,8
kg) de la 0 iniiltime de 2 m. Se apliea un numar de
minim 6 loviluri pe fieeare epruveta. Dupii verifleare
nll sunt permise fisurari sau spar}Zeri.
Se efeetuea=a 0 verifieare asupra a 3 eprllvete
de tea va supuse la eompresiune pe diametru. Se
determina valoarea rigiditatii medii a eelor 3
epruvete supuse ineerearii. Valoarea minima
admisa este de 12 kN/m1.

Rezultate
Corespunde

AL =3,2%
Corespunde

24loviluri.
Fiira jisllriiri
salt spargeri
Corespunde

= /4,3 k '1"l
Corespunde

Speciali~tii din Grupa specializata nr. 5, din cadrul Institutului European de $tiinte
Termice din Bucure~ti T~iTnsu~esc rezultatele verificarilor efectuate de laboratorul EMI din
Ungaria.

4. Anexe
Extrase semificative din procesul verbal 131008 din 23.10.2013
deliberare a grupei specializate.

al ~edintei de

Tn ~edinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European


de $tiinte Termice din Bucure~ti, alcatuita din ing. Cezar Rizzoli, ing. Aurora Rizzoli, dr.ing.
Madalina Nichita, ing. Razvan Vincene, sing. Grigore Vincene s-a analizat Oosarul cu nr.
17-05/2217-2013 referitor la:

4~:..
(~r: At
i...Jr~ EIT<:"

::>.~

. ~ \~

..

R
.J

~ '.

017-05/2217-2013

Pagina 8 din 9

Fitinguri din PVC-U pentru retele de canalizare $i drenare realizate de firma 8TH
FiniNG Kft. din Ungaria.
In cadrul ~edintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
Dosarul de agrement tehnic este complet ~i la elaborarea lui au fost respectate
Instructiunile PAT 1 ~i PAT 3 din 2004.
Fitingurile din PVC-U pentru retele de canalizare $i drenare corespund cerintelor
esentiale stabilite Tncadrul art. 5 al Legii Calitatii TnConstructii - Legea nr.1 0/1995.
Constatand cele de mai sus, Grupa Specializata aproba agrementul tehnic Tnforma
elaborata, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 30 noiembrie 2016.
Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmarirea comportarii Tn timp a produsului pus Tn opera, rezultatele acestor
verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului
Tehnic.
Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2217-2013
face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

continand 59 file ~i 1 CD

Raportorul grupei specializate nr. 5


ing. Aurora Rizzoli

~tpA'

Membrii grupei specializate:


ing. Cezar RIZZOLI
ing. Aurora RIZZOLI
dr.ing. Madalina NICHITA
ing. Razvan VINCENE
sing. Grigore VINCENE

AT 017-05/2217-2013

- pre~edinte
r. /

~Jrt(].

LA.A. ( / U
~~

or.

c:6'"---t

-tdze

.
It'\'

Pagina 9 din 9