Sunteți pe pagina 1din 7

CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCELOR AFERENTE REZERVORULUI DE ACUMILARE A APEI PENTRU INCENDIU

1. Dimensionarea conductei de alimentare cu ap a rezervorului de acumulare. Calculul hidraulic al conductei de alimentare s-a efectuat cunoscnd debitul de ap asigurat n punctul de racord la reeaua exterioar q=20 l/s i sarcina hidrodinamic disponibil n punctul de racord Hdisp=2 daN/cm2 date prin tema proiectului. Din monograma 2.4 t. Vintil a rezultat diametrul Dn150 mm, i=8,0 mmcA, v=1,10 m/s. Poerderea de sarcin liniar s-a calculat cu relaia hri=i l; n care: i panta hidraulic; l lungimea conductei de alimentare a rezervorului (de la punctul de racird pn la robinetul cu plutitor). Cunoscnd lungimea conductei de alimentare l=40 m a rezultat: hl= i l=8 40=32 mcA Suma coeficienilor de pirderi de sarcin locale , pe traseul conductei de alimentare sa calculat dup cum urmeaz: 5 coturi dn 150 5 vane cu sertar dn 150 1 teu derivaie 1 teu bifurcaie 1 intrare n distribuitor 1 ieire din distribuitor 5X1=5,0 5X0,3=1,5 1X2,0=2,0 1X2,0=2,0 1X1,0=1,1 1X0,5=0,5

Folosind momograma 2.8 din t. Vintil (n funcie de i de viteza apei n conducta de alimenatre) s-au determinat pierderile de sarcin locale ca fiind hrl=725 mmcA. Avand in vedere ca , pentru masurarea debitului de apa preluat din reteaua publica, s-a prevazut un contuar cu elice simplu, marimea 100/20 (STAS 6070/1981) cu un debit caracteristic de 140 mc/h., se aduga la pierderile de sarcina locale si pierderea de sarcina locala pe apometru. Aceasta s-a determinat cu nomograma 5.14 din St. Vintila,rezultand hre apometru=500mm CA Pierderile de sarcina locale totale vor fi: hrit=725+500=1225mm CA. Pierderea totala de sarcina hr pe conducta de alimentare cu apa a rezervorului a rezultat:

hr=hli+hrit=0,32+1,225=1,545mcA. 2. Determinarea diametrului si numarului robinetelor cu plutitor. Pentru aceasta e necesara cunosterea sarcinii hidrodinamice utile in sectiunea robinetului cu plutitor. Sarcina utila Hu s-a calculat in functie de sarcina hidrodinamica disponibila, Hdisp [mCA],a apei in punctul de racord al conductei de alimentare a rezervorului ca reteaua exterioara cu relatia: Hu=Hdisp (Hg+hr) In care: Hg inaltimea geodezica a robinetului cu plutitor fata de punctul de racor la reteaua exterioara a conductei de alimentare cu apa a rezervorului. hr suma pierderilor totale de sarcina (liniare si locale) pe conducta de alimentare a rezervorului, intre punctul de racord si robinetul cu plutitor. Cunoscand: hdisp =20 mcA,dat prin tema. Hg =2,72m, conform Trofin tabel 4.3. hr =1,545 mcA,antecalculat. a rezultat, hu= Hdisp (Hg+hr)=20-(2,72+1,545)=15,7 mcA. S-a adoptat un numar de 2 robinete cu plutitor. Debitul care intra in rezervor printr-un robinet cu plutitor a rezultat: q1= = =10l/s

S-a calculat viteza apei la iesirea din robinetul cu plutitor cu relatia: Dd1= =
, ,

=0,023m

S-a ales tipul de robinet standardizat de 50mm 3. Determinarea capacitatii de deversare a palniei de preaplin. A fost efectuat cu ajutorul nomogramei 7.7 din I. Pislarasu. Pentru q=20l/s , a rezultat din nomograma mentionata: Dn =200mm D1 =300mm H =175mm

Df =350mm. 4. Determinarea diametrului conductei de preaplin. Conducta de preaplin trebuie sa permita scurgerea intregului debit al conductei de alimentare. In consecinta ea a fost predimensionata la diametrul nominal al palniei de preaplin iar apoi verificata cu nomograma 4.9 din St. Vintila. S-a constatat ca diametrul nominal de 200mm e acoperitor pentru evacuarea intregului debit al conductei de alimentare. 5. Dimensionarea conductei de golire. Conducta de golire a fost dimensionata incat sa asigure golirea rezervorului intr-un timp de 6 ore. Considerand rezervorul ca fiind cilindric circular drept,avand diametrul D prevazut cu un orificiu de sectiune circulara de diametrul d ,timpul t in care nivelul apei in rezervor scade de la H la h va fi: t= in care: A0 aria sectiunii transversale a orificiului de golire[m2] -coeficientul de debit al acestuia g-acceleratia gravitationala [m/s2] Cunoscand D=9,7m , H=2,72 m, =0,62, g=9,81 m/s2 , t=6 ore =21600s, s-a calculat mai intai A0: A0=
(

[s]

=4,1104 10

m2

Apoi s-a dedus diametrul conductei de golire (egal cu diametrul orificiului de golire)cu formula: d0= =0,072m=72mm.

S-a ales , pentru conducta de golire un diametru standardizat Dn 80 mm.

DIMENSIONAREA INSTALATIEI DE RIDICARE A PRESIUNII PENTRU INCENDIU.


Volumul util a acumulatorilor hidropneumatici s-a adoptat ca fiind egal cu rezerva intangibila de apa necesara functionarii instalatiilor de stingere pe durata primei interventii stabilita conform normelor de calcul. Astefl,conform STAS 1478/1990 art. 32.4.3., durata primei interventii e de 10 minute iar debitul de calcul pentru determinarea volumui util a recipientului de hidrofor se limiteaza la 15l/s din care 10l/s pentru sprinklere si 5l/s pentru hidranti interiori,in aceste conditii volumul de apa necesar pentru prima interventie rezultand 9000 l. Conform art.4.60 din Normativ I9 ,acest volum (Vu) e mentinut sub presiune cu ajutorul unor pompe de debit redus (4...6m2/h) numite pompe pilot , care pot functiona: a)continuu , cu recirculare in rezervorul de incendiu sau b)intermitent cu functionare automatizata in raport cu variatia presiunii in recipientul de hidrofor.

A. Dimensionarea recipientului de hidrofor pentru schema de alimentare pompa pilot functionand continuu cu recircularea apei in rezervor. Volumul util al recipientului hidropneumatic se adopta ca fiind egal cu rezerva de incendiu,el fiind mentinut sub presiune cu ajutorul unor pompe pilot, care in acest caz functioneaza continuu cu recircularea in rezervorul de incendiu. Volumul total al recipientului de hidrofor s-a determinat pornind de la legea Boyle Mariotte. A rezultat , pentru volumul total a hidroforului , urmatoarea relatie: Vt =1,1 Vincendiu In vederea utilizarii mai rationale a capacitatii recipientelor de hidrofor , s-a adoptat solutia cu recipiente separate pentru apa si pentru aer solutie ce se adopta curent la astfel de instalatii (conform Balulescu P. si Calinescu V. Instalatii speciale de stins incendii,Bucuresti 1958,pagina 97). Volumul total de apa de recipientul de hodrofor (calculat tinand seama si de existenta volumului mort de apa din recipiente a rezultat:

Vt=1,1 9000 =9900l. S-au ales,pentru apa,2 recipiente de hidrofor,standardizate de 5000l. B. Dimensionarea recipientului de hidrofor pentru schema cu functionare intermitenta. In acest caz volumul total a recipientului a rezultat din observatia ca volumul util Vu se majoreaza cu un volum v necesar functionarii pompei pilot. Vp =(Vi+v) In care: v= = =0,1mc=100l.

S-a calculat apoi valoarea diferentei de presiune h cu ajutorul careia se stabileste presiunea de pornire a pompei pilot. Pentru aceasta se aplica o relatie determinata,pornind de la ecuatia proceselor izoterme,tinand seama de valoarea volumelor si presiunilor corespunzatoare functionarii automate a pompei pilot. h =v =100 =0,875mcA.

Presiunea de pornire a pompei pilot a rezultat: HPpp=H0-h=60-0,875=59,125mcA. Deoarece valoarea lui h e sub 1mcA, functionarea cu intermitenta a pompei pilot pe hidrofor necesita un presostat care sa satisfaca aceste conditii,deci cu limite de reglaj foarte reduse. Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor instalatiei de hidrofor pentru incendiu. Calculul pierderilor totale de sarcina (liniare si locale)s-a efectuat pe traseul conductei de pompare cuprins intre punctul de intrare a apei din rezervorul de acumulare in conducta de aspiratie a pompei pilot si punctul de intrare a apei in recipientul de hidrofor.

Calculul de dimensionare al conductei de pompare a fost efectuat la debitul de calcul a pompei pilot folosind nomogramele din literatura de specialitate. Pentru debitul de calcul Qp=1,66l/s a rezultat d=50mm, i=31mm, v=0,9m/s lungimea totala a conductei de pompare fiind de 14,55m. S-a determinat suma coeficientilor de pierderi de sarcina locala pe conducta de pompare dupa cum urmeaza: 4vane cu sertar dn 50mm 1ventil retinere cu clapeta dn 50mm 8coturi dn 50mm 1 iesire din rezervor 1 teu bifurcatie 4x0,3=1,2 1x8,0=8,0 8x1,0=8,0 1x0,5=0,5 1x1,5=1,5 Total 19,2 Pentru =19,2 si v=0,9m/s hrl= =0,79 mcA =790mm cA. Pierderea totala de sarcina pe conducta de pompare a rezultat: Hr=i l+hrl=14,550 32+790=1241,mm cA=1,24 mcA.

Dimensionarea tronsonului de conducta dintre acumulatorii hidropneumatici si intrarea in conducta principala (de baza ) pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare de incendiu.

S-a efectuat utilizand nomogramele din literatura de specialitate pentru debitul de calcul de 15l/s ,rezultand diametrul de 150mm, i=5,5mm cA/m , v=0,85m/s. Lungimea totala a conductei e de 7,10m.

Suma coeficientilor de pierderi de sarcina locale a rezultat,pentru tronsonul de conducta in cauza urmatoarea: 1robinet fluture Dn 150mm 1x0,3 =0,3 8coturi Dn 150 mm 1teu contracurent 8x1,0=8,0 1,0x3,0=3,0 Total =11,3 Hrl= =419,8mmcA. Pierderea totala de sarcina pe tronsonul de conducta a rezultat: Hr=i l+hrl=5,5 7,10+419,8=458,9mmcA=0,458mcA. Dimensionarea conductei principale de alimentare a instalatiei interioare de incendiu. S-a folosit