Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

INSTALATII HIDROEDILITARE

DIMENSIONAREA INSTALATIILOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE


CU APA POTABILA SI CANALIZARE
AFERENTE UNEI LOCALITATI

Herzog Alexandra
anul III, grupa 1

An universitar 2013-2014

Numar de ordine: n = 9
Numarul de locuitori din localitate :
Nlocuitori=10000+300n=10000+3009=12700 locuitori

Debite caracteristice ale necesarului de apa


Debitul zilnic mediu al necesarului de apa:

Debitul zilnic maxim al necesarului de apa:


Qnzimax=KziQnzimediu=1,24191=5029 m3/zi
Debitul orar maxim al necesarului de apa:

Debite caracteristice ale cerintei de apa


Debitul zilnic mediu al cerintei de apa:
Qszimediu=KpKsQnzimediu=1,151,024191=4916 m3/zi
Debitul zilnic maxim al cerintei de apa:
Qszimax=KpKsQnzimax=1,151,025029=5899 m3/zi
Debitul orar maxim al cerintei de apa:
Qsorarmax=KpKsQnorarmax=1,151,02272=319 m3/h

Volumul rezervei intangibile de incendiu :

volumul necesar
consumului din
localitate in
perioada aparitiei
incendiilor

hidranti
interiori

hidranti
exteriori

VSI=volum strict necesar


stingerii incendiilor

VSI= 53,621/6+103,623=222 m3
-

Ti=10 min durata de functionare a hidrantilor interiori


Te=3 h durata de functionare a hidrantilor exteriori
Qii debitul hidrantilor interiori
Qie debitul hidrantilor exteriori
n numar de incendii simultane

Debite de dimensionare si verificare


C

S.P.

C.I.

QIc

R.D.
QIIc

C instalatie de captare
S.P. statie de pompare
A aductiune
C.I. complex de inmagazinare
R.D. retea de distributie

QIc= Qszimax+KpKsQri=5899+1,15+1,02793=6829 m3/zi=79 l/s

QIIc=Qsorarmax+KpQii=319+1,15253,6=360 m3/h
QIIv=aQsorarmax+kpQie=0,7319+1,152103,6=306 m3/h

Caracteristici hidrogeologice
Grosimea minima a stratului de apa: H=8+0,1n=8+0,10=8,9 m
s = denivelarea
q = debitul extras din foraj
Probele de pompare indica: s=0,04q(q+1)
q1=2 l/s s1=0,24 m
q2=4 l/s s2=0,8 m
q3=6 l/s s3=1,68 m

Elementele captarii din sursa subterana


1. Determinarea debitului optim q0 si a denivelarii optime s0
Se traseaza curba q(s) prin puncte cu perechile de valori (q,s) determinate mai sus
Se traseaza q(s,va)
va=viteza admisibila de intrare a apei in foraj; va=f(d40); pentru d40=0,5 mm,
va=1mm/s=10-3 m/s
q=Ava=2r(Hs)va
pentru s=H q=0
pentru s=0 q=2rHva=30010-38,910-3103=8,38 l/s
La intersectia celor doua grafice trasate, se citeste perechea de valori optime (q0,s0).
Astfel, rezulta: q0=6,6 l/s si s0=1,9 m
2. Numarul de foraje

forajul functioneaza la parametrii {


3. Lungimea forajului captarii

4. Distanta dintre foraje

5. Distanta de protectie sanitara

p = porozitatea efectiva (p = 0,10,2)


ki/p = viteza reala de curgere a apei prin interspatiile materialului granular
T = timp normat de filtratii a apei = 20 de zile pentru perimetrul de regim sever care se
institute in jurul captarii
Daval=20 m

6. Dispunerea forajelor si dimensionarea conductelor de sifonare


Dimensionarea conductelor de sifonare se face la o viteza cuprinsa in intervalul (0,40,8)
m/s, iar diametrele conductelor se vor alege astfel incat viteza apei sa cresca spre putul
colector.

Lungimea conductei din interiorul forajului a=6 m


lF1-2=3 m+l+a
l4-a=3 m+4l
lA-PC35 m
Tronson

Q
Dn
v
[l/s] [mm] [m/s]

F1-2

5.26

125

0.42 0.0026

2-3

10.52 175

0.43 0.0017

3-4

15.78 200

0.5

4-A

21.04 255

0.52 0.0017

26.3

0.58 0.0014

A-PC

300

0.0019

L hr=Jl
Cote
[m] [m] piezometrice
221.6
0.1534
59
221.45
0.085
50
220.55
0.095
50
220.45
0.3451
203
220.1
0.049
35
220.87
0.7275

NHdF1
C2piezo
C3piezo
C4piezo

CApiezo
NPC

Calculul inaltimii vacuumetrice

Calculul cotei cuvei castelului


Relatia lui Bernoulli intre castel si P+3:

ps presiunea de serviciu la bransament

Relatia se aplica urmatoarelor puncte :


1 - punctul de cota maxima
2 - cel mai departat punct fata de castel
3 - punctul de cota inalta, dar si departat fata de castel
Lungimea de la castel pana in punctul de injectie se considera de 50 m. Dintre valorile
calculate se alege cea maxima, apoi se determina cota cuva si inaltimea turnului. Din
considerente constructive, Hturn trebuie sa fie multiplu de 2,5 m.

Se recalculeaza :

Dimensionarea aductiunii
QIc=79 l/s Dn=375 mm, v=0,7 m/s, J=0,0018
Laduct.=800 m hr=JLaduct.=0,0018800=1,44 m
Calculul consumului anual de energie electrica:
Inaltimea de pompare : Hp=HG+ha+hr=10,73+0,5+1,44=12,67 m

E=P36524=14,007336524=122703,94 kWh/an

Reteaua de distributie

Se calculeaza consumurile pe artere, ql si se verifica ulterior daca ql=Qsorarmax.


Se calculeaza debitele pe artere, aplicand in noduri relatia de continuitate.
Echilibrarea retelei de distributie

| |
Qj = debit de corectie care provine de la inelul vecin, se incrie cu semn algebric
schimbat, numai pe arterele comune inelelor, fiind egal cu debitul de corectie propriu
inelului vecin
Q1 = debit corectat, obtinut prin insumarea algebrica a debitelor Q, Qi si Qj

Calculul cotelor piezometrice


QIIC= 100 l/s
Dn=400 mm, v=0,7 m/s, J=0,0014

227,05 m
231,15 m
227,03 m
225,17 m

Reteaua de canalizare pentru colectarea apelor uzate


Reteaua de canalizare pentru colectarea apelor uzate este o retea ramificata si
functioneaza gravitational cu nivel liber.

Stabilirea debitului de dimensionare:


Qd2,3=Qd1,2+Qlateral+Q2,3=8,938210-3880+8,938210-31840+8,938210-3200=26,09 l/s
Qd3,4=Qd2,3+Qlateral+Q3,4=26,09+8,938210-31615+8,938210-3160=41,95 l/s
Dimensionare :
Qd2,3=26,09 l/s=0,02609 m3/s
i 2,3
teren

C teren2 C teren3 219,73 218,21

0,0076
l 23
200

Dn=200 mm, Qsp=0,0265 m3/s, vplin=0,87 m/s

Q d2,3 0,02609

0,984
Q sp
0,0265

a=0,8
=1,13
v= vplin=1,130,87=0,983 m/s
Qd3,4=41,95 l/s=0,04195 m3/s
i

3,4
teren

C teren3 C teren4 218,21 216,02

0,0136
l 34
160

Dn=250 mm, Qsp=0,067 m3/s, vplin=1,35 m/s

Q 3d , 4 0,04195

0,626
Q sp
0,067

a=0,57
=1,05
v=vplin=1,051,35=1,41 m/s