Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE INSTALATII

APARATE TERMICE

CALCULUL TERMIC AL CAZANELOR IGNITUBULARE CU

INTOARCEREA GAZELOR DE ARDERE IN FOCAR

Herzog Alexandra, anul III, grupa 1


An universitar 2013-2014

Tema de proiectare
Se va proiecta un cazan ignitubular cu intoarcerea gazelor de ardere in focar, functionand cu
combustibil lichid si producand apa calda in regim 70/90C, iar datele de proiectare fiind
urmatoarele:
Putere: Q=35+5N=35+510=85 kW
Compozitia chimica a combustibilului lichid:

C=86+0,1N [%]=86+0,110=87 %
H=10-0,1N [%]=10-0,110=9 %
S=1,5 %
W=2 %
A=0,5 %

Calculul arderii combustibilului lichid


K=C+0,375S=87+0,3751,5=87,56 %
VO=0,0889K+0,265H-0,0333O=0,088987,56+0,2659-0=10,17 m3N/kg

)
(

(
)

)
(

Cu ajutorul acestor valori, se traseaza realizeaza tabelul entalpiei gazelor de ardere rezultate
din arderea unitatii de combustibil (anexa 1), tabel pe baza caruia se traseaza diagrama I-t
(anexa 2).

Calculul randamentului termic al cazanului si a debitului de combustibil


a. Pierderea specifica de caldura prin entalpia gazelor de ardere la cos
(

Entalpia aerului teoretic de ardere se determina la temperatura ambianta, t a=20 C :


Ia0=V0cpata=10,171,297120=263,8 kJ/kg
Rezulta piederea specifica la cos:
(

b. Pierderile specifice de caldura prin ardere incompleta de natura chimica se considera de


ordinul qch=0,001
c. Pierderile specifice de caldura prin peretii exteriori ai cazanului se considera q ext=0,006
d. Randamentul cazanului
=1-(qcos+qch+qext)=1-(0,05378+0,001+0,006)=0,9393=93,93 %
e. Debitul de combustibil consumat

Bilantul partial pe suprafete (calculul temperaturilor si entalpiilor gazelor de ardere pe


traseu)
Entalpia teoretica a gazelor de ardere
It=Hi(1-qch)+fV0cpata=40450(1-0,001)+1,110,171,2920=40698 kJ/kg tt=2075 C
Se alege tf=700 C If=12365 kJ/kg
Fluxul de caldura preluat prin radiatie in focar:
QR=(1-qext)B(It-If)=(1-0,006)0,002237(40698-12365)=63 kW
Qc=Q-QR=85-63=22 kW
(

Inchiderea bilantului impune: IcIcos si tctcos


|

Calculul termic al focarului

((

) )

Tf=tf+273=700+273=973 K

Din punct de vedere geometric:

Se impune un raport de suplete a focarului LR/D=1,5 2 si se determina LR=0,9 m si D=0,6 m


Se calculeaza:
-

volumul focarului:

suprafata peretilor camerei de ardere:

grosimea stratului radiant de gaze:

gradul de ecranare:

Caracteristica radianta a gazelor de ardere in camera de ardere:


(
(

)(

)(

Vg=Vg0+( f -1)V0=10,86+(1,1-1)10,17=11,87 m3N/kg


Coeficientul de absorbtie al gazelor de ardere din focar: ag=1-e-kgs=1-e-0,46440,405=0,1714
Caracteristica radianta a flacarii: kfl=1,6(Tf/1000)-0,5=1,6(973/1000)-0,5=1,056
Coeficientul de absorbtie al flacarii: afl=1-e-kfls=1-e-1,0560,405=0,3481
Coeficientul de absorbtie al flacarii si gazelor de ardere:
a=afl+(1-)ag=0,60,3481+(1-0,6)0,1714=0,2775
Caracteristica radianta a focarului:

(
|

se reia calculul pentru noua valoare a suprafetei SR


SR=SR=2,264 mp
LR=1 m, D=0,6m

Se recalculeaza:
Vf=0,2826 mc
Sper=2,449 mp
s=0,4154 m
=0,8846
kg=0,4586
ag=0,1735
afl=0,3553
a=0,2825
af=0,3188
SR=2,244
|

Calculul termic al convectivului


Pentru stabilirea sectiuniide trecere a gazelor de ardere se alege din gama de tevi uzuale 453
Se alege viteza preliminara de circulatie a gazelor de ardere w=7 m/s

Pentru temperatura medie a gazelor de ardere tgm=425 C se determina:


=64,3710-6 mp/s
=5,91210-2 W/mK
Pr=0,6375
Se determina si Prp la temperatura tp cu tp=tm+(10 20) C=(ti+te)/2+20=(90+70)/2+20=100 C
Prp=0,69

) )

L=LR+0,2=1,041+0,2=1,241 m

( ) )

) )

1=1,4c=1,4627,09=877,9 W/m2K

Echilibrarea suprafetelor
Q=Qf+Qc=LRqR+Lcqc=LR*qR+Lc*qc

85000=LR*60518+Lc*14166
Lc*=LR*+(50 100)mm=LR*+0,05
85000=LR*60518+(LR*+0,05)14166

LR=1,20 m ; Lc=1,25 m