Sunteți pe pagina 1din 25

Slide3

PREZENTAREA CAZANULUI
Cazanul de 410 t/h este un cazan cu circulaie natural cu tambur cu dou drumuri de gaze, n
form de semi- .
Cazanul de 410 t/h pe lignit are dou tiraje (tip semi T), pereii acestora fiind de tip membran.
Pereii membran evit folosirea nzidirii exterioare grele i permit nlocuirea acestuia cu instalaia
termic uoar (vat mineral). Pereii membran ai focarului i ai drumului I de gaze arse sunt
formai din evile vaporizatorului.
Pereii membran ai plafonului i ai drumului II de gaze arse sunt formai din evi n care aburul se
supranclzete nainte de intrarea n supranclzitorul I.
Focarul este partea inferioar n form de plnie, pentru racordarea lui la grtarul de
postardere sub care este amplasat transportul de zgur, pe axa front cazan-spate cazan.
Frontul cazanului este considerat peretele n dreptul cruia este montat tamburul cazanului
i este orientat spere sala turbinei.
Slide 4
COMBUSTIBILI UTILIZAI
Pentru cazanul cu circulaie natural cu debitul de 410 t/h se utilizeaz drept combustibil un
amestec format din lignit de Cuceti, cu participaia caloric de 93% i pacur cu participaia
caloric de 7%.
Caracteristicile lignitului
Locul de
extracie
C
i
[%]
H
i
[%]
N
i
[%]
O
i
[%]
S
i
[%]
Qi
i
[kj/kg]
Wt
i
[%]
A
i
[%]
Cuceti 39,96 3,24 0,73 14,16 1,22
13
732
31,36 8,26
Caracteristicile pcurii
- compoziia este dat n tabelul urmtor:
Combustibilul
C
i
[%]
H
i
[%]
N
i
[%]
O
i
[%]
S
i
[%]
Qi
i
[KJ/kg]
Pcur 85,736 9,4 0,2 1,3 3,35 38 883,3
Slide 4
S-a determinat:
Calculul participaiilor masice ale combustibililor
Participaiile masice ale combustibililor se calculeaz cu relaiile:
g1 =
1 + 1 -
q
1
Q
Q
1
1 i
i
1

,
`

.
|
2
;
g2 = 1- g1
unde : g1= participaia masic a crbunelui ;
g2= participaia masic a pcurii,
1
i
Q
= puterea caloric a crbunelui,
2
i
Q
= puterea caloric a pcurii,
q1= participaia caloric a crbunelui; q1 = 93 %
g1 =
1 + 1 -
0,93
1
3 38883
732 13
1

,
`

.
|
,
= 0,973=97,3%
g2 = 1 - 0,973 = 0,027=2,7%
S-a determinat:
Calculul compoziiei elementale a amestecului combustibil
C
i
am = g1C
i
crb +g2C
i
pc
C
i
am = 0,97339,97 + 0,02785,736 = 43,17%
H
i
am = g1H
i
crb + g2H
i
pc
H
i
am = 0,9733,214 + 0,0279,4=3,647%
S
i
am = g1S
i
crb + g2S
i
pc
S
i
am =0,9731,22+ 0,0273,35 = 1,37%
N
i
am = g1N
i
crb + g2N
i
pc
N
i
am = 0,9730,73 + 0,0270,2 = 0,692%
O
i
am = g1O
i
crb + g2O
i
pc
O
i
am = 0,97314,166 + 0,0271,3 = 13,265%
A
i
am = g1A
i
crb
A
i
am = 0,9739,332 =8,678%
W
t
am
i
= g1W
t
carb.
i
~
W
t
am
i
= 0,97331,36 =29,1648 %
1
i
carb
2
i
p
i
am
g Q g Q Q +
=38 883,30,027+13 7320,973=14 382,74 kJ/kg comb
C
i
am + H
i
am + N
i
am + O
i
am + S
i
am + A
i
am + W
i
am = 99,9988 %
Slide6
BILANUL MATERIAL AL ARDERII
S-a determinat:
Calculul volumului de aer necesar arderii i al volumului de gaze de ardere
Volumul stoechiometric de oxigen:
0
O
2
V
=
100
22,41

,
`

.
|
32
O - S
+
4
H
+
12
C
i
am
i
am
i
am
i
am

]
]
]
]

kgcomb
m
3
N
=1,002
comb kg
m
3
N
Volumul stoechiometric de aer uscat de combustie:
0
a
V =
22,41
21

,
`

.
|
32
O - S
+
4
H
+
12
C
i
am
i
am
i
am
i
am

]
]
]
]

comb kg
m
3
N
4,716
comb kg
m
3
N
Volumul stoechiometric de aer umed de combustie:
0
a
um
V
=(1 + 1,160,01)
0
a
V = 4,771
comb kg
m
3
N
Volumul de dioxid de carbon :
2
CO
V
=
100 12
22,41

C
i
am =
100 12
22,41

39,968 = 0,881 m
3
N/Kg comb
Volumul stoechiometric de vapori de ap:
0
O H
2
V
=
100
22,41

,
`

.
|
18
W
+
2
H
i
am
i
am
+
O H a a
o
a b
2
T R
V x p


]
]
]
]

Kg
m
3
N
= 0,772
kg
m
3
N
;
De stiut!!!!
unde: pb - presiunea barometric; pb = 1,01310
5
N/m
2

x - umiditatea absolut a aerului; x = 0,01 kg H2O/kg aer uscat
Ra - constanta de gaz a aerului anhidru; Ra = 287 J / kg k
Ta - temperatura absolut a aerului ; Ta = 283 K
H2O - densitatea vaporilor de ap; O H
2

= 0,805 kg/m
3
Volumul de SO2: VSO
2
=
22,41
32
S
am
i
=
22,41
32
. 0,323 = 0,00226
kg
m
3
N
Volumul stoechiometric de azot:
2
o
N
V
=
22,41
18
N
am
i
+ 0,79 V
a
o
= 3,939
kg
m
3
N
;
Volumul stoechiometric de gaze de ardere:
V
ga
o
= VCO
2
+ VH
2
O + VSO
2
+ VN
2
[m
3
N/kg comp.]
Vga
o
= 5,442 m
3
N/kg comb.
Volumul de gaze de ardere la arderea cu supliment de aer:
VH
2
O = 22,41
H
2
+
W
18
am
i
tam
|
.

`
,

+ f2
o
b a
a a H O
p x V
R T ]
]
]
]

comb. kg
m
3
N

VH
2
O = 0,767 m
3
N/Kg comb
VN
2
=
22,41
28
Nam
i
+ 0,97 fV a
o

]
]
]
]

comb. kg
m
3
N
= 0,0022 m
3
N/kg comb.
Volumul total de gaze de ardere: Vgt = Vg
a
o
+ ( f - 1) V
a
o
=6,232 m
3
N/kg comb.
Volumul de gaze de ardere uscate:
Vgu = 22,41
]
]
]
]

32
S
+
28
N
+
12
C
i
am
i
am
i
am
+ ( f - 0,21) . V
a
o

Vgu== 78,134
kg
m
3
N
Slide 7
Entalpia gazelor de ardere. Diagrama Iga(t, )
Diagrama Iga(t,), construit special pentru un anumit combustibil, se utilizeaz n calculul termic al
generatoarrelor de abur, mai ales pentru determinarea temperaturii gazelor de ardere de entalpie
cunoscut.
Am realizat diagrama Iga(t,) determinndu-se Iga(t,) (entalpia gazelor de ardere) in functie de
variatia temperaturii si a coeficientului de exces de aer.
Iga(t, ) = Ig
a
o
(t) + Icen(t) + ( - 1)Va
um
o
i
a
um
]
]
]

comb kg
kJ
unde:
Ig
a
o
(t)=
2 2 2 2 2 2 2 2
0 o
CO CO SO SO H O H O N N
V i V i V i V i + + +
2
CO 2
p CO
c t i
|
t
0
Icen=aantr
100
A
i
tccen |
t
0
aantr = cota de cenu antrenat de gazele de ardere.tab. 4.1. pag. 220 [1]; aantr =0,75
Slide 8
CALCULUL RANDAMENTULUI TERMODINAMIC BRUT
Randamentul se calculeaz utiliznd metoda indirect:
tb = 100 - (q2 + q3 + q4 + q5 + q6) [%]
unde: q2 - pierderea termic relativ prin evacuarea gazelor la cos;
q2 =
Q . 100
Q
2
t
[%] de stiut!!!!
n care: Q2 = [Iga (tc, c) - Iga(t0, c)] = 2000 kJ/kg.comb
tc - temperatura de evacuare a gazelor de ardere la cos:
tc = tra + 10
o
C = 145
o
C + 15
o
C = 160
o
C
c - coeficient de exces de aer al gazelor evacuate la cos; c = f +
f - coeficient de exces de aer la focar; f =1,3
c = 1,3 + 0,5 = 1,8
icen(tc) - entalpia cenuei la temperatura de evacuare la cos tc:
icen(tc) = 167,48 kJ/kg cen
Iga (tc, c) = Iga (160;1,8) = 2125 kJ/kg.comb
Iga (t0, c) = Iga (10;1,8) = 125 kJ/kg.comb
t0 - temperatura de referin; t0 = 10
o
C
Q2 = (2125 125)= 2000 kJ/kg.comb
Qt - cldura total introdus n cazan
Qt = icomb + Q
i
iam + fVa
0
cpa(tac - t0) [kJ/kg. comb] unde:
icomb - cldura fizic introdus cu combustibilul.
icomb = g2cpc(tpulv - t0) = 0,0282,0005(105 - 10) = 5,32 kJ/kg. comb
cpc = 1,738 + 0,0025105 = 2,0005 kJ/kg K
cpa - cldura specific a aerului; cpa = 1,32 kJ/m
3
N
tac - temperatura de ieire a aerului din calorifer; tac = 80
o
C
Qt =5,32+14 382,74+1,34,7711,32(80-10)=14 961,152 kJ/kg. comb
A rezultat: q2 = 12,891%
q3 - pierderea relativ de cldur prin arderea chimic incomplet.
A rezultat: q3 = 0%
q4 - pierderea termic relativ prin ardere fizic incomplet. Se adopt din tabelul 4.1., pag.
220 [1];
A rezultat: q4 = 0,5%
q5 - pierderea relativ de cldur prin rcirea suprafeelor exterioare ale cazanului. Se
adopt din fig. 4.6, pag. 236 [1]
A rezultat: q5 = 0,37%
q6 - pierderea relativ de cldur prin cldura fizic a produselor masice de ardere
evacuate: q6 = (Q6 / Qt)100 [%]
unde : Q6 = (1 - aantr) A
i
am [icen(tcen) + rcen - icen(t0)] [kJ/kg.comb.] (4.5)
icen(tcen) = icen(800) = 719,2 kJ/kg
icen(t0) = icen(10) = 8,99 kJ/kg
rcen = 251 kJ/kg i se ia n considerare numai cnd cenua se evacueaz n stare lichid
A rezultat: q6 = 0,0176 %
Slide 9
BILANUL TERMIC AL AGENTULUI SECUNDAR
La ntocmirea bilanului termic al agentului secundar pentru cazanul de 420t/h, trebuie
calculate fluxurile de cldur primit de ap n schimbtoarele de cldur, fluxul de cldur
pierdut cu apa de purjare, fluxul de cldur livrat cu aburul viu i fluxul de cldur introdus cu apa
de alimentare. Schema de circulaie a fluidului de lucru precum i repartizarea fluxurilor de
cldur pe fiecare schimbtor de cldur sunt prezentate n figura 5.1.
Figura 5.1. Schema de circulaie a fluidului de lucru i repartizarea fluxurilor de cldur pe
fiecare schimbtor de cldur
Slide 10
S-au determinat fluxurile.. (care sunt centralizate in tabel si explicate mai jos)
Fluxul de cldur introdus cu apa de alimentare este:
1 = (Qmab + Qmpj)i2 [kW]
unde: Qmab = 420 t/h= 116,666 kg/s
Qmpj-debitul de purjare; Qmpj= (0,050,10)Qmab; Adopt: Qmpj = 0,05Qmab = 5,833 kg/s.
Rezult:

10

1
Q
mab
Q
mab
+Q
mpj
Q
mab
-Q
mj1
-Q
mj2
Q
mj2
Q
mj1
Q
mj1
+Q
mj2
11 10
9 8 7 6
5 3 4
V
Q
mpj
T
PA 2 E
1
Aer rece
t

ac
Abur
t
o
VA
C
PRA
Aer cald
6
7
5
8
9
10
11
4
3
2
1
s
T

9
1 = 12 1715,34 kW
Fluxul de cldur primit de ap n economizor este:
2 = (Qmab + Qmpj - Qmj1 - Qmj2)(i3 - i2) [kW]
unde: Qmj1, Qmj2 debitele de ap de injecie pentru reglarea temperaturii de supranclzire a
aburului. Acestea au valorile: Qmj1+Qmj2 = (0,08 0,12)Qmab; Adopt Qmj1+Qmj2 = 0,10Qmab;
Qmj2 +Qmj1 = 11,666 kg/s
Rezult: 2 = 67 766,85 kW
Fluxul de cldur primit de ap n sistemul vaporizator este:
3 = (Qmab - Qmj1 - Qmj2)(ian - i3) + Qmpj(ipj - i3) [kW]
unde: iau - entalpia aburului umed: iau = xi + (1 - x)i
x-titlul aburului umed din tambur; x=0,98
i i i- entalpia apei i a aburului la saturaie corespunztoare presiunii din tambur.
i = 1 626 kJ/kg i i = 2 600 kJ/kg
iau= 2 580,52 kJ/kg
ipj = i=1 626 kJ/kg
Rezult: 3 = 98 488,425 kW
Fluxul de cldur primit de abur n supranclzitorul de perete (SP) este:
4 = (Qmab - Qmj1 - Qmj2)(i5 - iau)= 20 694,304 kW
Fluxul de cldur primit de abur n supranclzitorul I (SI) este:
5 = (Qmab - Qmj1 - Qmj2)(i6 - i5)= 38 864,966 kW
Fluxul de cldur primit de abur n supranclzitorul II (SII) este:
6 = (Qmab - Qmj2)(i8 - i7)
Pentru a determina entalpia i7 cu care aburul iese din regulatorul de temperatur RT1,
scriem ecuaia de bilan termic, din care obinem:
i7 =
Q
mab
- Q
mj1
- Q
mj2
i
6
+ Q
mj1
. i
2
Q
mab
- Q
mj2
= 2742,87 kJ/kg
Rezult: 6 = 19 155,067 kW
Fluxul de cldur primit de abur n supranclzitorul III (SIII) este:
7 = Qmab(i10 - i9) [kW]
Pentru determinarea lui i9 se scrie bilanul termic pe regulatorul de temperatur RT2:
(Qmab Qmj2)I8 + Qmj2I2 = QmabI9
din care rezult :
i9 =
mab
2 mj2 8 mj2 mab
Q
i . Q + )i Q - (Q
= 3200,246 kJ/kg
7 = 16 666,749 kW
Fluxul de cldur primit de abur n supranclzitorul IV (SIV) este:
8 = Qmab(i11 - i10) = 9497 kW
Fluxul de cldur livrat cu aburul viu:
9 = Qmabi11 = 390 608,4 kW
Fluxul de cldur evacuat cu apa de purjare este:
10 = Qmpj. i3 = 9258,444 kW
Eroarea relativ de calcul a bilanului termic este:
r =
10 9
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
+


- - + + + + + + +
=1,46310
-3
<3
o
/oo.
Fluxul util de cldur este dat de relatia:

u =

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

10= 281133,98 kW
De stiut!!!!
Debitul de combustibil se calculeaz cu urmtoarea relaie:
Bcrbune =
961,152 14 0,88
=
Q .
t
u

133,98 281

tb
= 21,353 kg/s
unde: Qt fluxul total de cldur introdus n cazan;
Debitul de gaze naturale este:
Bpacura= pBcrbune = 0,35 kg/s
Slide 11
CALCULUL EMISIEI DE PARTICULE SOLIDE A CAZANULUI
Cantitatea de particule solide emise de cazanul de abur funcionnd cu combustibili solizi
se evalueaz n calculul de proiectare cu relaia:
4
10(1 )( )
32700
i
i i
p D a ef
q Q
Q A x B

+ [g/s] (7.1)
unde:
i
A
[%]- coninutul de cenu din combustibil;
4
q
[%]-pierderea de cldur a cazanului de abur prin ardere mecanic incomplet;
D

-gradul de reinere a instalaiei de desprfuire (v. tab. 7.1)


a
x
-cota de cenu antrenat de gazele de ardere (v. tab. 7.2)
Combustibilul solid- lignitul de Cuceti:
i
A
[%]= 8,26,
i
i
Q =13732 kJ/kg

ef
B
=21,353 kg/s=21353 g/s
4
q
[%]=0,5; a
x
=0,9

D

=(0,60-0,75) pentru multiciclonD

=(0,94-0,995) pentru electrofiltru


A rezultat:
0, 5
13732
8, 26
100
10(1 0, 70)( ) 0, 9 21353
100 32700
p
Q

+
4883,19 g/s pentru
D

=(0,60-0,75) pentru
multiciclon
0, 5
13732
8, 26
100
10(1 0, 95)( ) 0, 9 21353
100 32700
p
Q

+
813,86 g/s pentru
D

=(0,94-0,995) pentru
electrofiltru

Emisia de particule solide (cenu, funingine i cocs zburtor), pentru pcura cu sulf se
poate calcula cu urmtoarea relaie experimental:
3
(1 )[ ( ) 840 ] 56, 3 /
i
m L N
C f A mg m +
f()
3
[ / ]
N
mg m - concentraia maxim a funinginii i cocsului zburtor n gazele de ardere
Figura 7.1 Nomograma de calcul a emisiei de funingine
Cifra Bacharach reprezint indicele de fum determinat prin metoda Bacharach.
L

-gradul de depunere a antrenatelor (particulelor solide) din gazele de ardere pe


suprafee schimbtoare de cldur (la funcionarea de durat
L

=0,15...0,30, n perioadele de
suflare a suprafeelor
L

=0).
3
8, 26
(1 )[ ( ) 840 ] (1 0, 20)[1 840 ] 56, 3 /
100
i
m L N
C f A mg m + +
Slide 12 Pentru epurarea gazelor, utilajul cel mai larg folosit i care se bazeaz pe operaia de
centifugare, este ciclonul.
dimensionarea ciclonului
ieire gaze
intrare gaze
ieire praf
Seciunea A-A
Fig. 21. Dimensiunile ciclonului.
Fig. 11.8. Schema ciclonului
S-a determinat
S-a determinat Diametrul particulelor cu formula Lapple
( )
[ ]
pc
9
d m
c
i e p g
B
v N


unde: - viscozitatea dinamic a gazelor [kg/(ms)]. Se calculeaz cu relaia:
( ) ( ) t
r
t
z
z


1
n care:
z(t) - viscozitatea dinamic componentului z la temperatura t, [Pas] (tab. 8);
rz - participaia volumic a componentului z n amestecul de gaze:
rz =
z
z
V
V

[m
3
N/ m
3
N]
( )
0
1
a aer
V V
= (1,7 1) 5,36 = 3,752 m
3
N aer / kg comb
2 2 2 2
3
9, 749 / + + + +
z CO SO H O N aer
V V V V V V m N kg
2
1, 006
0,103
9, 749

CO
r

2
0, 000561
0, 0000576
9, 749

SO
r
2
0, 748
0, 0768
9, 749

H O
r

2
4, 241
0, 435
9, 749

N
r

3, 752
0, 384
9, 749

aer
r
Deci:
( ) ( ) t
r
t
z
z


1
=
6
0,103 0, 0000576 0, 076 0, 435 0, 384 1
22, 41 20, 24 16, 35 24, 91 25,82 10

| `
+ + + +

. ,
( )

t
1
0,041677 10
-6
( ) t
=
6
1
0, 041677 10
=24,3 10
-6
Bc - lime canal intrare n ciclon [m];
vi - viteza de intrare n ciclon [m/s];
p - densitatea particulelor 1600 kg/m
3
g - densitatea gazelor corespunztor temperaturii la intrare n ciclon [kg/m
3
]. Se calculeaz cu
relaia:
( )
z
N
z z z g
r
T
r t
15 , 273
[kg/m
3
]
g = 0,811 kg/m
3
Ne - numrul efectiv de rotaii a gazelor n ciclon:

,
`

.
|
+
2
1
c
c
c
e
Z
L
H
N
Ne =
,
`

.
|
+
2
25 , 2
35 , 1
45 , 0
1
= 5,5 6
Alegem un ciclon de nalt eficien. Deci Dc=0,9m. Celelalte dimensiuni ale ciclonului
rezult conform tabelului de mai jos.
Dimensiunile ciclonului
Dimensiune [m]
Diametru corp Dc 0,9
nlime intrare ciclon Hc 0,45
Lime intrare ciclon Bc 0,18
Ghidaj turbion Sc 0
Diametru ieire gaze De 0,45
Lungime corp Lc 1,35
Lungime con Zc 2,25
Diametru ieire praf Jc 0,225
Dac viteza gazelor la intrare n ciclon este mai mare dect 30 m/s se va alege multiciclon.
c c c
i
ga
i
H B n
V B
v

[m/s]
unde V
i
ga este volumul gazelor corespunztor temperaturii de intrare n ciclon tciclon = 165C:
15 , 273
15 , 273 +

ciclon
ga
i
ga
t
V V
[m
3
/s]
nc - numrul de cicloane;
B - debitul de combustibil [kg/s];
Vga - volumul de gaze de ardere [m
3
N/kg comb].
Vga =
( )
0 0
1
a ga
V V +
ga
V
= 7,691 m
3
N/kg comb si
0
a
V
= 5,36 m
3
N aer/kg comb
165 273,15
7, 691
273,15
+

i
ga
V
= 15,638 m
3
N/kg comb
Alegem nc = 177 si obtinem:
26, 67 15, 638
177 0,18 0, 45


i
v
= 29,091 m/s
dpc=
( )
6
9 23, 3 10 0,18
3,14 29, 091 6 1600 0,811dpc=6,66 m
Eficiena de colectare a particulelor din domeniul dimensional "j" se calculeaz cu formula
Theodore i DePaola:
100
1
1
2

,
`

.
|
+

pj
pc
j
d
d

[%]
unde dPj este diametrul caracteristic al domeniului "j" de dimensiuni ale particulelor [m].
Eficiena total de colectare a ciclonului este o medie ponderat a eficientelor de colectare
pentru diferite domenii de dimensiuni:
j
j j
m
m

unde mj este masa particulelor din domeniul de dimensiuni j".


Raport diametre particul
50% din particule
sunt colectate
1 2
1
100 2, 205%
6, 66
1
1

| `
+

. ,


3 2
1
100 16,87%
6, 66
1
3

| `
+

. ,

5 2
1
100 36, 05%
6, 66
1
5

| `
+

. ,


8 2
1
100 59, 068%
6, 66
1
8

| `
+

. ,

14 2
1
100 81, 548%
6, 66
1
14

| `
+

. ,


24 2
1
100 92, 851%
6, 66
1
24

| `
+

. ,

40 2
1
100 97, 303%
6, 66
1
40

| `
+

. ,

75 2
1
100 99, 217%
6, 66
1
75

| `
+

. ,

Pentru calculul eficienei globale a ciclonului vom folosi tabelul de mai jos.
Domeniul de
marimi, [m]
Mrimea medie
dp [m]
Eficienta
[%]
Fracia masic m m
0-2 1 2,205 0,01 0,022
2-4 3 16,87 0,09 1,518
4-6 5 36,05 0,10 3,605
6-10 8 59,068 0,30 17,72
10-18 14 81,548 0,30 24,464
18-30 24 92,851 0,14 12,999
30-50 40 97,303 0,05 4,865
50-100 75 99,217 0.01 0,992

m=1,00

m=66,187
Concentraia iniial a prafului (cenuii) este:
3
0, 001832 kg / m N
p
i
ga
Q
C
B V

0, 476
26, 67 15, 638

i
C
= 0,001832 kg/m
3
N
Cunoscnd eficiena global a ciclonului putem calcula concentraia de praf la ieirea
gazelor din ciclon:
Ce = Ci (1-) = 0,000619 kg/m
3
N
Ce = 0,001832 (1 66,187/100) = 0,000619 kg/m
3
N
Dac Ce depete valoarea limit de emisie pentru instalaiile de ardere de 100 mg/m
3
N
stabilit prin Ordinul Nr. 462 din 01.07.1993 al Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului
se va folosi i a doua treapt de desprfuire i anume electrofiltrul.
Pierderea de presiune n ciclon se calculeaz cu relaia:
[ ]
2
Pa
2
i
g
v
p [Pa]
n care:

=130...300. Alegem

= 200
Deci:
( )
2
29, 091
200 0, 811 68, 696 kPa
2
p
= 68696,84 Pa = 68,696 kPa
Slide 14 CALCULUL ELECTROFILTRULUI
1. Cazanele din centralele termoelectrice utilizeaz n prezent, n mod generalizat, electrofiltre.
Acestea realizeaz separarea particulelor solide prin ionizarea gazelor de ardere purttoare de
particule.
2. Cea mai utilizat construcie a electrofiltrelor o constituie separatorul cu plci verticale,
reprezentat schematic n figura 11.9. Gazele de ardere strbat separatorul prin pasajele
formate de plcile electrozilor de depunere legate la pmnt. n mijlocul canalelor sunt atrnai
electrozii activi formai din srme i care se afl n legtur cu polul negativ al redresorului 2.
ntre electrozii activi i electrozii de depunere se formeaz un cmp electrostatic. n
vecintatea electrodului activ se produce ionizarea gazului din aceast regiune. O
caracteristic vizibil a nceputului descrcrilor prin ioni, determinat de atingerea tensiunii de
strpungere a gazului dielectric , este apariia unei luminescene slabe n jurul electrodului
activ, fenomen numit efect corona. Luminescena este nsoit de un sunet caracteristic
(fluierat sau pocnituri). Moleculele gazului din apropierea electrodului activ se descompun sub
efectul corona n ioni pozitivi i electroni. Ionii pozitivi rmn la electrodul activ, iar electronii se
deplaseaz spre electrodul de depunere. Avalana de electroni se ntlnete n drumul ei cu
molecule de gaz pe care la ionizeaz, transformndu-le n ioni negativi i le oblig astfel s se
deplaseze de asemenea spre anod.
Figura 11.9 Electrofiltru cu plci verticale
1-alimentator cu energie electric; 2-redresor de nalt tensiune; 3-carcas; 4-buncr de
colectare; 5-electrozi de depunere; 6-sistem de scuturare a electrozilor; 7-electrozi activi;
8-dispozitiv de distribuire uniform a gazelor pe ntreaga seciune a separatorului.
Particulele de praf care trec prin acest cmp sunt supuse unui bombardament intens de
ioni negativi, se ncarc puternic ntr-un timp de 0,01 s sau mai puin i se ndreapt spre
electrodul de depunere. Procesul este reprezentat schematic n figura 11.10. n deplasarea lor
spre anod, ionii negativi produc un curent de gaz cu o vitez de (0,2-0,6) m/s denumit vnt
electric. La devierea acestui vnt electric, n faa electrodului de depunere, cea mai mare parte a
particulelor de praf rmn lipite de perete datorit forelor ineriale i electrice i numai o mic
parte este reantrenat n curentul principal de gaz. Stratul de praf depus, care poate atinge
grosimi de (1-10)mm, se ndeprteaz prin scuturarea electrozilor de depunere cu ajutorul unor
dispozitive de lovire cu ciocane. n procesul de ciocnire a electronilor cu moleculele de gaz se
produc i noi electroni, respectiv ioni pozitivi. Ionii pozitivi se ndreapt spre catod i ncarc
pozitiv particulele de praf cu care se ciocnesc. Astfel, o mic parte a particulelor de praf se vor
depune pe electrodul activ i se impune, prin urmare, ndeprtarea prafului i de pe acest
electrod. ndeprtarea se face tot prin scuturarea electrodului cu ajutorul unor ciocane oscilante.
Tensiunea de alimentare este continu pentru ca particulele solide n suspensie n gaze s
se deplaseze ntr-o singur direcie, spre plcile de depunere. Electrozii de ionizare sunt legai la
polaritatea negativ, deoarece ionii negativi au n aer o mobilitate de 1,37 ori mai mare dect cei
pozitivi.
Slide 15 Dimensionarea electrofiltrului
Se adopt:
- viteza de migrare a particulelor de praf w = (1,530) m/s;
- viteza de circulaie a gazelor de ardere: v = (1,54) m/s;
- nlimea electrodului de depunere: h = 3m;
- pasul dintre panouri s = 0,3m.
Cu relaia lui Deutsch se determin suprafaa electrozilor de depunere:
g
ef
V
w A
ef
e

1
( )
w
V A
ef
g ef


1 ln
[m
2
]
( ) ln 1 0, 99
260, 0162
10
ef
A

= 119,7419 m
2
Randamentul electrofiltrului rezult din relaia:
[ ]
100 0, 9 %
i f
ef
i
C C
C[%] unde:
Ci - concentraia particulelor solide n gazele de ardere la ieirea din prima treapt de
desprfuire (ciclon) i intrarea n a doua treapt (electrofiltru);
Cf - concentraia particulelor solide n gazele de ardere la evacuarea pe coul de fum,
impus de legislaie. Se va alege Cf = 100 mg/m
3
N
Numrul canalelor de circulaie a gazelor se calculeaz cu relaia:
v s h
V
n
g
c


i
ga ga
V B V
26, 67 9, 749 260, 0162
ga
V
m
3
/s
260, 0162
3 0, 3 2, 5
c
n

= 115,562 116
Slide 16 Limea electrofiltrului se consider mai mare cu 20% dect limea unui canal:
b=1,2nc s [m]
b = 1,2 116 0,3 = 41,76 m
Lungimea total a electrozilor de depunere este:
( ) h n
A
L
c
ef
t

1 2
[m]
( )
119, 7419
2 116 1 3
t
L

= 0,1735 m
Lungimea electrofiltrului. Electrofiltrul se realizeaz din 6 cmpuri alimentate separat cu
energie electric i dispuse pe dou rnduri paralele, a cte 3 cmpuri n serie. Lungimea unui
cmp este:
3
t
c
L
L [m]
0,1735
3
c
L = 0,0578 m
Emisia de particule solide n atmosfer va fi:
( )( ) [ ] s kg Q Q
p el c
e
p
/ 1 1
( ) ( ) 1 0, 66 1 0, 99 0, 476
e
p
Q
= 0,00161
Slide17Aspecte tehnico - economice privind
instalaiile de desprfuire a gazelor de ardere
Evaluarea n termeni economici i monetari a pagubelor produse de poluarea aerului poate
fi efectuat numai pn la un anumit punct, deoarece dac distrugerea unor materiale poate fi
tradus cu uurin n valori, aspectul estetic al unor obiecte, precum i cele ale confortului i
sntii oamenilor, animalelor i vegetaiei, pot fi cu greu evaluate n acelai mod.
O epurare total a aerului din atmosfer nu este posibil, din punct de vedere economic,
deoarece costul acesteia nu se poate aprecia la data actual. Se poate meniona ns c acest
cost crete strns legat de gradul de epurare impus.
Dup cum se va vedea n cele ce urmeaz, cu ct concentraia este mai mare i mai
variat cu att aparatele de combatere sunt mai pretenioase i deci au un pre mai ridicat.
Este adevrat c n unele ntreprinderi, la anumite feluri de instalaii s-a cutat i s-a reuit
ca o parte din cheltuielile efectuate cu epurarea s fie recuperate prin obinerea unor produse
secundare. Acest lucru nu este ns totdeauna posibil. Volumul cheltuielilor mai este legat i de
natura necesitilor i gradul de epurare al aerului. Exprimarea n cifre a acestui raport este greu
de fcut, totui unele cercetri fcute pe unele instalaii existente au permis s se fac anumite
aprecieri, bineneles cu totul orientative.
n figura 12.1 este reprezentat o diagram care arat corelaia dintre gradul de eficacitate
i preul instalaiei sau aparatului.
Dup cum se vede n figura, s-a luat n abscis gradul de separare de la 0 la 100 procente.
Ultima cifr 100 reprezint ndeprtarea total a prafului dintr-un gaz.
Ordonata indic cheltuielile investite pentru a atinge gradul de separaie respectiv.
(Cheltuielile cuprind costul instalaiei, cheltuielile de cercetare i de exploatare).
Figura 12.1 Valorificarea cheltuielilor pentru un aparat sau o instalaie de epurare n
funcie de eficiena de separare.
(n valoarea cheltuielilor sunt cuprinse costul instalaiei sau a aparatului ct i cheltuielile de
exploatare i cercetare).
Dependena funcional dintre cost i efect este redat printr-o curb. Se observ c
aceast curb crete lent la nceput, apoi ncepe s creasc repede pentru ca la valoarea de
abscis de 100, cheltuielile s ajung la infinit.
De aici se pot trage urmtoarele concluzii:
- Gradele mici de separare se pot realiza foarte uor i cu cheltuieli relativ mici;
- O dat cu creterea gradului de separare cheltuielile devin din ce n ce mai mari;
- Din punct de vedere tehnic o separare total a prafului apare imposibil.
Reprezentarea grafic de mai sus prezint n dreapta curbei trasate o alt curb punctat.
Aceasta arat c este posibil ca printr-o mbuntire a aparatelor i a procedeelor de separare s
filtru electric
C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e
Ciclon
Camera de sedimentare
Gradul de separare
0 25 50 75 100 %

se poat realiza o separare mai bun cu aceleai cheltuieli. n tabelul 12.1 sunt prezentate
costurile diferitelor aparate destinate reinerii particulelor solide in gazele de ardere.
Principiile de baz rmn valabile ns i pentru aceast regul.
Aceast lege a costului progresiv n funcie de mrimea gradului de separare este valabil
pentru fiecare aparat n parte i se poate aplica chiar i pentru mai multe aparate legate n serie
sau chiar pentru instalaii cu procedee complicate.
Slide18
Se tie deja c o prim consideraie n alegerea unui echipament este gradul de epurare al
efluentului, dar mai sunt i ali factori care trebuie luai n calcul pentru alegerea echipamentului
necesar.
Factorii de care se ine cont n alegerea unui echipament sunt:
mrimea i concentraia particulelor
natura poluanilor
rezistena la curgere
consumul energetic
n ceea ce privete mrimea i concentraia particulelor care sunt reinute din gazele de
ardere putem enuna urmtoarele aspecte:
- dac distribuia granulometric a particulelor n gazele evacuate este relativ fin,
particulele avnd dimensiuni submicronice, colectoarele tip ciclon cel mai probabil nu vor fi
utilizate. De exemplu: un ciclon utilizat n industria lemnului, cu eficien relativ sczut nu poate fi
utilizat pentru filtrarea particulele submicronice prezente in gazele evacuate de la o central
termoelectrica. Pe de alt parte, filtrele cu eficien mare, de ex: electrofiltrele necesare pentru a
elimina aceste particule nu pot fi utilizate n industria lemnului sau a rumeguului i n plus nu vor
fi capabile s funcioneze la concentraii mari de particule.
- cnd concentraiile de particule sunt mari i cuprind un domeniu larg de dimensiuni se
elimin particulele de dimensiuni mari cu ajutorul unei trepte de epurare simple (ex: camer de
depunere) urmat apoi de un echipament cu eficien ridicat pentru eliminarea particulelor cu
dimensiuni mici.
Tabelul 12.1: Eficiena i costurile principalelor echipamente de depoluare a aerului pentru un debit de 1700 m
3
/min
la temp de 20C
* - Air Pollution Control Equipment: Selection, Design, Operation and Maintenance Louis Theodore and Anthony J.
Buonicore, 1992 by ETS, Inc.
Sistemul de
depoluare
Eficiena la
particulele
de
dimensiuni
standard
Costul investiional
[Euro]
Spaiul
necesar
sistemului
[m
3
]
pentru un
debit de
1700
m
3
/min
p
[Pa]
Costul
energiei
electrice
[Euro/an]
Apa
utilizata
[l/1000m
3
]
Costul
apei
[Euro/an]
Costul de
ntreinere
[Euro/an]
Costul
total de
funcionare
[Euro/an]
Recuperarea
capitalului
[amortizarea]
[Euro/an]
Costul total
incluznd
recuperarea
capitalului
[Euro/an] Total
pe
[m
3
/min]
Ciclon 84,2 22800 13,41176 340 1220.5 3335 - - 88 3423 2280 5703
Electrofiltru 99,9 111600 65,647 1415 224 1475 - - 590 2065 11160 13225
Filtru textil 99,0 72600 42,7058 1190 498 2490 - - 4423 6913 7260 14173
Scruber 87,9 45600 26,8235 312 1992,7 5530 3,64 206,5 472 6208,5 4560 10768,5
Eficacitatea diferitelor echipamente de desprfuire n funcie de dimensiunile particulelor
colectate este indicat n figura 12.2.
n timp ce toate echipamentele de desprfuire pot fi foarte eficiente n colectarea particulelor
mari, mai mari de 10 m ca diametru, actualele nivele legislative ale emisiilor indic ca fiind
esenial separarea efectiv a particulelor de 1 m sau mai mici de 1 m pentru un numr mare de
procese dac acestea se supun reglementrilor n vigoare.
Identificare Vizibile cu ochiul
uman
Microscop optic Microscop
electronic
Dimensiunea
particulelor
[m]
1000 100
GRIT
10
PRAF
1 0,1
FUM
0,01
Domeniul
efectiv de
utilizare
Camere de
depunere
Cicloane
Multicicloane
Scrubere
Electrofiltre
Filtre textile
Figura 12.2 Eficacitatea diferitelor instalaii de desprfuire funcie de dimensiunile particulelor
colectate
Alegerea echipamentului care prezint randamentul cel mai ridicat n privina colectrii
particulelor submicronice pentru procese cu debite mari de eflueni, cum ar fi 50 m
3
/s sau chiar mai
mari se va realiza ntre electrofiltre i filtrele textile. Selectarea depinde att de costul
echipamentelor, de domeniul de utilizare al acestora ct i de evidenierea principalelor avantaje i
dezavantaje ale funcionrii acestora.
Slide19
n ceea ce privete natura poluanilor care sunt reinui din gazele de ardere putem spune
c electrofiltrul nu este indicat a se utiliza atunci cnd particulele colectate sunt inflamabile; prezint
pericol de explozie; de asemenea eficiena depinde ntr-o anumit msur de rezistivitatea electric
a particulelor, ntmpinndu-se dificulti cnd aceasta este < 10
4
ohm cm sau mai mare ca 10
10
ohm cm.
Un alt parametru important n ceea ce privete alegerea unui echipament de desprfuire l
constituie rezistena la curgere (pierderea de presiune)
Rezistena ridicat la curgere conduce la costuri de funcionare ridicate. Nu este o problem
important atunci cnd costul investiional este sczut i cnd echipamentul funcioneaz doar
intermitent dar devine o problem foarte mare atunci cnd echipamentul funcioneaz n mod
continuu.
Cu excepia electrofiltrului, echipamentele de epurare a aerului introduc modificri att
asupra vitezei gazului ct i a particulelor iar cu ct aceste modificri sunt mai severe cu att
rezistena va fi mai mare influennd astfel i eficiena de captare a particulelor.
n tabelul urmtor sunt date valori ale unor caracteristici de funcionare pentru diferite
sisteme de desprfuire:
Tab. 12.2 Principalii parametrii de funcionare a sistemelor de desprfuire
Tipul
instalaiei
Randamentul
de reinere
[%]
Eficiena la
particule de
5m [%]
Pierderea de
presiune p
[Pa]
Tempera-
tura max.
tg [C]
Domeniul de utilizare
Filtre cu
camer de
depunere
60-75 40-45 25-35 - - cazane industriale de ap
cald i de abur sub 10 t/h cu
arderea crbunelui pe grtar
Separatoare
ineriale
30-50 20-25 5-10 - -separ numai particule
grosiere
-prima separare la intrarea n
electrofiltre
Ciclon simplu
i ciclon dublu
65-80 30-60 80-125 <400 - cazane energetice cu
capacitate sub 100 t/h, n
principal pentru arderea
crbunelui pe grtar i n strat
fluidizat
Multiciclon 60-70 30-50 100 <400 - cazane energetice cu
capacitatea sub 100t/h pentru
huil i sub 50 t/h pentru
lignit
Electrofiltre 94-99,8 92-98 10-15 200-250 -cazane cu capacitate peste 50
t/h n CTE cu crbune
inferior, la arderea pulverizat
-cazane pentru arderea
deeurilor
Cicloane cu
injecie de ap
92-94 90 100-120 150 [la
ieire 80]
-cazane cu capacitate redus
cu crbune pulverizat
- nu se folosete n CTE
Tub Venturi
cu injecie de
ap urmat de
scruber
99,5 99,5 90-130 150 [la
ieire 80]
-CTE cu cazane cu capacitate
peste 700 t/h, cu crbune
bogat n sulf
-realizeaz simultan i
desulfurarea
Se observ c desprfuitoarele care funcioneaz cu cele mai mici pierderi de presiune sunt
separatoarele ineriale i electrofiltrele.
Slide 20
Un parametru care are o importan mare n dimensionarea i exploatarea instalaiilor de
desprfuire este consumul energetic, acesta referindu-se la consumul de resurse i la
economisirea energiei influennd n mare msur costul de funcionare al sistemului.
Tabelul 12.3. Eficiena si consumul direct de energie pentru diferite echipamente de control a
polurii
Eficiena [%] pentru particule
standard [1 m]
Consumul de energie [kWh]
Colector inerial 3 19,5
Ciclon cu eficien mare 27 56,5
Scruber 40 93,8
Scruber cu pat fluidizat 58 38,8
Electrofiltru 86 25
Dezintegrator 91 567,5
Scruber cu talere inundabile
[cu consum redus de energie]
96 146,8
Scruber Venturi [cu consum
mediu de energie]
97 235,3
Scruber cu talere inundabile
[cu consum mediu de
energie]
97 241,8
Scruber Venturi [cu consum
mare de energie]
98 371,8
De stiut!!!!
n continuare sunt prezentate avantajele i dezavantajele utilizrii celor dou aparate de
desprfuire a gazelor de ardere analizate n capitolul anterior: ciclonul i electrofiltru.
Electrofiltrul:
Avantajele utilizrii electrofiltrelor
randament de separare ridicat separnd particule cu diametrul sub 0,5 m;
capacitate de exploatare la temperaturi ridicate [pn la 700C];
pierderea de presiune la trecerea gazelor prin separator este mic;
au un consum de energie redus [0,1...0,4] kWh, fa de 1,2 kWh ct consum
filtrele textile, pentru 1000 m
3
de gaze, iar fa de separatoarele cu ciclon are un consum de
energie cu 90% mai mic];
colectare i depozitare uscat a particulelor
este proiectat pentru funcionare continu cu necesiti minime de ntreinere
costuri de exploatare relativ sczute
capacitatea de exploatare la presiune ridicat [pn la 10 bar]
poate trata debite mari de eflueni
Dezavantajele utilizrii electrofiltrelor sunt:
cost ridicat de investiie;
ocup mult spaiu;
randamentul de separare depinde mult de proprietile prafului i ale gazelor.
Volumul unui electrofiltru atinge pn la 70% din volumul cazanului, majornd investiia
centralei electrice cu pn la 4%. Tehnic, problema filtrrii gazelor de ardere este pe deplin rezolvat.
Rezultatele practice ale funcionrii depind ns foarte mult de calitatea execuiei, de exactitatea
geometric a montajului i de atenta exploatare.
risc de accident la tratarea gazelor combustibile i/sau colectarea particulelor
combustibile
msuri speciale de precauii sunt necesare pentru sigurana personalului la tensiuni
nalte
se produce ozon la ncrcarea i descrcarea electrodului negativ n timpul ionizrii
necesit personal de ntreinere cu pregtire interdisciplinar
Ciclonul
Avantajele utilizrii ciclonului: Avantajele utilizrii ciclonului:
cost redus de construcie cost redus de construcie
echipament relativ simplu cu puine probleme privind ntreinerea echipament relativ simplu cu puine probleme privind ntreinerea
pierderea de presiune n funcionare relativ sczut [50 150] mm H pierderea de presiune n funcionare relativ sczut [50 150] mm H
2 2O O
limitrile de temperatur i presiune sunt impuse doar de materialele de construcie limitrile de temperatur i presiune sunt impuse doar de materialele de construcie
utilizate utilizate
colectarea i depozitarea uscat a particulelor colectarea i depozitarea uscat a particulelor
necesit un spaiu relativ mic de amplasare necesit un spaiu relativ mic de amplasare
Dezavantaje: Dezavantaje:
eficien relativ sczut n special la colectarea particulelor cu dimensiuni sub 10 m eficien relativ sczut n special la colectarea particulelor cu dimensiuni sub 10 m
neadecvat pentru colectarea particulelor umede
Fiecare dintre instalaiile de depoluare prezentate, dup ce a fost selectat poate fi analizat
i optimizat n funcie de parametrii specifici de funcionare, prezentai anterior.