Sunteți pe pagina 1din 10

CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR

SAU DE GAZE

A. PROBLEME REZOLVATE

1. O turbin de 12 MW cu parametrii aburului la intrare p 0 = 90 bar ; t 0 = 535 o C i


presiunea la evacuare p c = 0,04 bar , are trei prize fixe (pentru preînc lzire
regenerativ ) la presiunile: p1 = 18 bar ; p 2 = 4 bar i p3 = 0,9 bar cu b1 = 0,085 ,
b2 = 0,057 , b3 = 0,049 , unde b reprezint cota de debit extras la priz , raportat la
debitul unitar la intrare. Se cer:
a. consumul de abur al turbinei;
b. debitele de abur la prizele turbinei;
c. debitele de calcul ale regiunilor.

Rezolvare
a. Consumul de abur al turbinei se determin cu ajutorul ecua iei de bilan

Pe
ηm
[
= m0 1 ⋅ Hi1 + (1 − b1 ) Hi 2 + (1 − b1 − b2 ) Hi 3 + (1 − b1 − b2 − b3 ) Hic ]
Hi1 , Hic sunt c derile de entalpie pe regiuni.
Pentru a determina c derile de entalpie se folose te diagrama h − s conform (fig. 2.1.a).
Se determin c derea teoretic total de entalpie pe turbin

H t = h0 − hct = 3474 − 2039 = 1435 kJ/kg

unde h0 = f ( p 0 , t 0 ) , iar hct = f ( p c , s 0 )


Pentru determinarea c derii interne trebuie cunoscut randamentul intern ηi .
26 TURBINE CU ABUR I GAZE

Randamentul intern ηi se determin cu formula


h
p0 ηe
A
ηi = , în care:
h0 ηm
t0 Ηi1 p1 – ηe este randamentul efectiv; se alege din diagrama
h1 11.1 [1,6,7] func ie de puterea turbinei:
p2 η e = f (12 MW ) = 0,82 .
Ηi2
Ht

h2 – ηm este randamentul mecanic care se alege din


Ηi3
p3 diagrama 11.2 ; η m = f (12 MW ) = 0,99.
h3
pc Rezult randamentul intern
Ηic
hc
ηe 0,82
B ηi = = = 0,828
hct Bt ηm 0,99
s
C derea intern este
H i = ηi ⋅ H t = 1435 ⋅ 0,828 = 1188 kJ/kg
Fig. 2.1. a
Cunoscând c derea real de entalpie Hi i entalpia la intrare h0 se poate determina
entalpia real aburului la ie irea din turbin (condensator):
hc = h0 − H i = 3474 − 1188 = 2286 kJ/kg

Intersectând izobarele prizelor p1 , p2 , p3 cu procesul real se ob in entalpiile aburului


extras la prize: h1 , h2 , h3 .

Se determin c derile de entalpie pe regiuni.

H i1 = h0 − h1 = 3474 − 3136 = 338 kJ/kg


H i 2 = h1 − h2 = 3136 − 2868 = 268 kJ/kg
H i 3 = h2 − h3 = 2868 − 2650 = 218 kJ/kg
H ic = h3 − hc = 2650 − 2286 = 364 kJ/kg

Cu aceste valori se ob ine debitul de abur la intrarea în turbin :

12 ⋅ 10 3
m0 = = 11,38 kg/s
0,99[1 ⋅ 338 + (1 − 0,085)268 + (1 − 0,085 − 0,057)218 + (1 − ... − 0,049 )365]

b. Debitele la prize se determin cu rela ia: mi = bi ⋅ m0 , unde i = 1, 2 , 3 este num rul


prizei (fig. 2.1.b). Se ob in:

m1 = b1 ⋅ m0 = 0,085 ⋅ 11,38 = 0,967 kg/s


m 2 = b2 ⋅ m 0 = 0,057 ⋅ 11,38 = 0,649 kg/s
m 3 = b3 ⋅ m0 = 0,049 ⋅ 11,38 = 0,558 kg/s
CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 27

c. Debitele de calcul ale regiunilor se


determin astfel: m0
IV
III
m I = m0 = 11,38 kg/s 1
II
m II = m I − m1 = 11,38 − 0,967 = 10,413 kg/s I

m III = m II − m 2 = 10,413 − 0,649 = 9,764 kg/s mI mIII mIV


mII
m IV = m III − m 3 = 9,764 − 0,558 = 9,206 kg/s
mIV = mc este debitul de abur evacuat la Hi1 Hi2 Hi3 Hic
condensator.
Cu aceste debite (maxime pe regiuni) se face b1
dimensionarea sec iunilor de curgere prin b1
b1
turbin , respectiv în l imi de ajutaje, lungimi de m1 m2 m3 mc
3
palete, diametre. 1− bi
i =1

Fig. 2.1. b

2. O turbin cu puterea Pe = 50 MW i parametrii aburului la intrare p0 = 130 bar i


t 0 = 565 o C , iar la condensator presiunea pc = 0,06 bar , are dou prize reglabile la
presiunile p1 = 13 bar i p2 = 1,2 bar . La func ionarea în regim de condensa ie pur
se admite c puterea este Pmax cond = 0,8 Pe , iar la func ionarea în regim de termoficare
atunci când una dintre prize debiteaz la maxim maximorum, cealalt debiteaz 75 %
din debitul ei maxim. Se cer:
a. debitele maxime ale prizelor;
b. debitele de calcul ale regiunilor;
c. puterea maxim .

Rezolvare
a. Debitele maxime ale prizelor se determin folosind ecua ia de bilan energetic:
Pe
= m1 ⋅ H i1 + m2 (H i1 + H i 2 ) + mc ⋅ H i
ηm
unde debitele i c derile de entalpie corespund regiunilor turbinei (fig.2.2).
Se alege randamentul efectiv
η e = f (50 MW ) = 0,82 . Aceast valoare, m0
1 III
determinat din diagrama 11.1, se mic oreaz II
cu (4...10) % , datorit pierderilor suplimentare
I
mI mII mIII
introduse de prizele reglabile. Astfel:
ηe = (0,9 0,96) ⋅ 0,84 = 0,738 0,787 Hi1 Hi2 Hic
Se propune ηe = 0,75.
Pentru randamentul mecanic se alege din
diagrama 11.2, η m = f (50 MW ) = 0,995 .
Cu aceste valori se calculeaz randamentul m1 m2 mc
η 0,75
intern ηi = e = = 0,754 . Fig. 2.2
ηm 0,995
28 TURBINE CU ABUR I GAZE

Se determin entalpia teoretic la intrare i la ie ire din turbin : h0 = f ( p 0 , t 0 ) ;


hct = f ( p 0 , s 0 )
C derea teoretic de entalpie în turbin H t = h0 − hct = 3509,22 − 2048,11 = 1461,11 kJ/kg
C derea real de entalpie în turbin H i = η i ⋅ H t = 0,754 ⋅ 1461,11 = 1101,68 kJ/kg
Entalpia real la condensator hc = h0 − H i = 3509,22 − 1101,68 = 2407,54 kJ/kg
Entalpiile aburului extras la prize h1 = 3099,12 kJ/kg i h2 = 2747,71 kJ/kg
C derile de entalpie pe regiuni H i1 = h 0 − h1 = 3509,22 − 3099,12 = 410,1 kJ/kg
H i 2 = h1 − h2 = 3099,12 − 2747,71 = 351,41 kJ/kg
H ic = h2 − hc = 2747,71 − 2407,54 = 340,17 kJ/kg
Se face verificarea: H i = H i1 + H i 2 + H ic
Pentru regimul de condensa ie pur , când prizele nu debiteaz m1 = 0 , m2 = 0 i
Pmax cond = 0,8 Pe rezult , din ecua ia de bilan , debitul maxim la condensator
0,8 Pe 0,8 ⋅ 50 ⋅ 10 3
m c max = = = 36,49 kg/s
η m ⋅ H i 0,995 ⋅ 1101,68
Se admite debitul minim la condensator: m c min = 0,1 mc max = 3,649 kg/s .
Pentru regimurile de maxim simultan al prizelor se ob in ecua iile
Pe
= m1 max ⋅ H i1 + 0,75 m2 max (H i1 + H i 2 ) + mc min ⋅ H i
ηm
Pe
= 0,75 m1 max ⋅ H i1 + m2 max (H i1 + H i 2 ) + mc min ⋅ H i
ηm
sau înlocuind valorile cunoscute
50 ⋅ 103
= m1 max ⋅ 410,1 + 0,75 m2 max ⋅ 761,51 + 3,649 ⋅ 1101,68
0,995
50 ⋅ 103
= 0,75m1 max ⋅ 410,1 + m2 max ⋅ 761,51 + 3,649 ⋅ 1101,68
0,995
Se ob in: m1 max = 64,418 kg/s
m2 max = 34,691 kg/s

b. Debitele de calcul ale regiunilor


Pentru regiunea III debitul maxim (de calcul) este
mIII = mc max = 36,49 kg/s
Debitul maxim prin regiunea II a turbinei se ob ine în ipotezele
m1 = 0 ; m 2 max = 34,691 kg/s ; Pe = 50 MW
Din ecua ia de bilan energetic se ob ine debitul la condensator corespunz tor acestor
ipoteze

mc′ =
Pe (H + H i 2 ) m = 50 ⋅ 103 − 761,51 ⋅ 34,691 = 21,634 kg/s
− i1 2 max
ηm H i Hi 0,995 ⋅ 1101,68 1101,68
CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 29

Pentru regiunea II
m II = m 2 max + m c′ = 34,691 + 21,634 = 56,325 kg/s
Debitul maxim prin regiunea I se ob ine când priza I debiteaz la maxim:
m I = m1 max + 0,75 m2 max + mc min = 64,418 + 0,75 ⋅ 34,691 + 3,649 = 94,085 kg/s

c. Puterea maxim se calculeaz cu rela ia:


Pmax = (m I ⋅ H i1 + m II ⋅ H i 2 + m III ⋅ H ic ) ⋅ η m =
= (94,085⋅ 410,1 + 56,325⋅ 351,41+ 36,49 ⋅ 340,17) ⋅ 0,995 =
= 70436 kW = 70,4 MW
Pentru a ob ine puterea maxim trebuie limitate debitele de abur extrase la prize, astfel:
m1 = m I − m II = 94,085 − 56,325 = 41,72 kg/s
m 2 = m II − m III = 56,325 − 36,49 = 19,835 kg/s

3. O turbin pentru termoficare urban are puterea nominal Pnom = 50 MW i parametrii


aburului la intrare p 0 = 130 bar , t 0 = 535 o C . Temperatura apei de r cire a
condensatorului este t r = 22 o C . Priza reglabil este la presiunea p1 = 1,2 bar , prin
care se extrage debitul maxim m1 = 54 kg/s . Se cer:
a. presiunea la condensator
b. debitul maxim la condensator
c. debitul maxim al primei regiuni
d. puterea maxim a turbinei i condi iile în care aceasta se poate ob ine.

Rezolvare
a. Presiunea de evacuare la condensator se determin indirect, cu ajutorul temperaturii de
condensare (satura ie): t c = t r + ∆t + δt ,
În acest caz, fiind vorba de o turbin cu priz reglabil , se adopt ∆t = (12 14) o C
t c = 22 + (12 14 ) + (3 5) = (37 41) o C
Acestor valori ale temperaturii de satura ie le corespund presiunile de satura ie:
( ) ( )
p s1 = f 37 o C = 0,06274 bar ; p s 2 = f 41o C = 0,07777 bar
Se alege presiunea la evacuare din turbin în acest interval: p c = 0,07 bar

b. Debitul maxim la condensator se calculeaz cu ecua ia de bilan energetic scris pentru


cazul unei turbine cu o singur priz reglabil .
Pe
= m1 ⋅ Hi1 + mc ⋅ Hi
ηm
Pentru regimul de func ionare cu priza închis (condensa ie pur ) se adopt puterea
Pmax cond = y ⋅ Pnom unde y = 1 [1,7]. În aceste condi ii:
yPnom
m c max =
ηm H i
30 TURBINE CU ABUR I GAZE

Pentru determinarea lui Hi se procedeaz ca la problemele rezolvate 1 i 2.


Se determin h0 = f ( p 0 , t 0 ) = 3430,71 kJ/kg , apoi hct = f ( p c , s 0 ) = 2035,64 kJ/kg , la
intersec ia procesului teoretic (izentrop) cu izobara de evacuare la condensator.
Se alege randamentul efectiv: η e = f (50 MW ) = 0,82 , care se mic oreaz cu
(4 10) % , având în vedere sc derea de randament introdus de priza reglabil .
η e = (0,90...0,96)0,82 = 0,738...0,787 ; se alege ηe = 0,78 .
Se alege randamentul mecanic η m = f (50MW ) = 0,995
η 0,78
Randamentul intern ηi = e = = 0,784
ηm 0,995
H t = h0 − hct = 1395,07 kJ/kg
H i = η i ⋅ H t = 1093,73 kJ/kg
hc = h0 − H i = 2336,98 kJ/kg
h1 = f ( p1 , procesul real ) = 2661,74 kJ/kg

Se calculeaz c derile pe regiuni


H i1 = h0 − h1 = 3430,71 − 2661,74 = 768,97 kJ/kg
H ic = h1 − hc = 2661,74 − 2336,98 = 324,76 kJ/kg
Debitul la condensator rezult
50 ⋅ 10 3
m c max = = 45,945kg/s
0,995 ⋅ 1093,73

c. Debitul maxim al primei regiuni


La func ionarea cu priza deschis la maxim debitul la condensator este
Pe H 50 ⋅ 10 3 768,97
m c′ = − m1 i1 = − 54 = 7,979 kg/s
ηm H i Hi 0,995 ⋅ 1093,73 1093,73
Se impune debitul minim la condensator (de r cire):
m c ,min = 0,1m c ,max = 0,1 ⋅ 45,945 = 4,6 kg/s
Este îndeplinit condi ia ca la func ionarea cu debit maxim la priza reglat m c′ > mc ,min
Debitul maxim al primei regiuni este:
m I = m1 + m c′ = 54 + 7,979 = 61,979 kg/s

d. Puterea maxim se calculeaz cu formula de la problema 2.


Pmax = (61,979 ⋅ 768,97 + 45,945 ⋅ 324,76) ⋅ 0,995 = 62268,18 kW = 62,27 MW
Puterea maxim se poate realiza numai dac debitul extras la priz este limitat la
m priza = m I − m c max = 16,034 kg/s .
CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 31

4. O ITG cu ardere intern izobar în circuit deschis, cu o treapt de destindere i


comprimare, are puterea efectiv la cupla turbinei Pe = 50 MW i randamentul efectiv
η e = 0,30 . Puterea calorific a combustibilului lichid este Qi = 45 kMJ/kg , cantitatea
de aer minim necesar arderii L0 = 14,6 kg/kg , coeficientul de exces de aer λ = 3,7 ,
consumul de aer pentru r cire ∆m r = 4 % , iar pierderile de aer prin neetan eit i
∆ml = 6 % . Parametrii atmosferici: p 0 = 1,013 bar , t 0 = 15 0 C . Se cer:
a. debitul de combustibil;
b. debitul de aer;
c. debitul de gaze de ardere;
d. consumurile specifice de combustibil i c ldur .

Rezolvare
Pe 50
a. Debitul de combustibil mc = = = 3,7 kg/s
η e Qi 0,3 ⋅ 45
λL0 mc 3,7 ⋅ 14,6 ⋅ 3,7
b. Debitul de aer ma = = = 222,08 kg/s
1 − ∆m r − ∆ml 1 − 0,04 − 0,06
c. Debitul de gaze de ardere m g = m a (1 − ∆ml ) + mc = 212,45 kg/s
1 + λL0 1
sau mg = m a (1 − ∆ml ) − m a ∆m r = 212,45 kg/s
λL0 λL0
3600mc 3600 ⋅ 3,7
d. Consumul specific de combustibil bh = = = 0,2664 kg/kWh
Pe 50000
3600 3600
Consumul specific de c ldur q= = = 12000 kJ/kWh
ηe 0,30

5. O instala ie energetic aeroderivativ utilizeaz un motor turboreactor cu Pe = 10 MW


i η e1 = 0,31 . Temperatura i presiunea gazelor de ardere la ie irea din turbin sunt
t e = 620 o C , pe = 1,4 bar . Combustibilul lichid utilizat are compozi ia C = 86 % ,
H = 14 % , coeficientul de exces de aer λ = 3,5 i exponentul adiabatic al gazelor de
ardere k g = 1,34 . Randamentele turbinei care antreneaz generatorul electric se
consider η e 2 = 0,88 , η m 2 = 0,99 , iar randamentul generatorului η g = 0,96 . S se
determine puterea electric furnizat .

Rezolvare:
Presiunea la evacuare din turbina cu gaze ata at motorului turboreactor, care
antreneaz generatorul electric, se adopt p ev = 1,02 bar . Ca urmare, raportul destinderii în
1,4 k g − 1 1,34 − 1
aceast turbin va fi π = = 1,373 . Se determin m g = = = 0,254 .
1,02 kg 1,34
η e 2 0,88
Randamentul intern al turbinei de antrenare este ηi 2 = = ≈ 0,89
η m 0,99
32 TURBINE CU ABUR I GAZE

Se ob ine temperatura gazelor la evacuare.


Tev = Te 1 − 1 − π
−mg
[ ( ) ]
ηit = 893,16 ⋅ 1 − 1 − 1,373−0,254 ⋅ 0,89 = 831,66 K , t ev = 558,5 o C
Se determin cu ajutorul diagramei 11.10 c ldura specific a gazelor de ardere la
temperatura medie t m = (t e + t ev ) / 2 = 589 o C ; c pg = f (t m , λ ) = 1,147 kJ/kgK . nr corect

C derea teoretic de entalpie în turbina de utilizare este


H t = c pg Te 1 − π
− mg
( )
= 1,147 ⋅ 893,16 ⋅ 1 − 1,373 −0, 254 = 79,25 kJ/kg
Puterea calorific inferioar a combustibilului este dat de
Qi = 339C + 1029,1H = 339 ⋅ 86 + 1029,1 ⋅ 14 = 43560 kJ/kg = 43,56 MJ/kg
Aerul minim necesar arderii
L0 = 0,115C + 0,345 H = 0,115 ⋅ 96 + 0,435 ⋅ 14 = 14,72 kg/kg
Pe 10
Debitul de combustibil necesar mc = = = 0,74 kg/s
η e1Qi 0,31 ⋅ 43,56
Debitul de aer m a = λL0 mc = 3,5 ⋅ 14,72 ⋅ 0,74 = 38,125 kg/s
Debitul de gaze de ardere m g = m a + mc = 38,865 kg/s
Se ob ine puterea electric
Pel = m g H tη e 2η g = 38,865 ⋅ 79,25 ⋅ 0,88 ⋅ 0,96 = 2602 kW = 2,6 MW

B. PROBLEME PROPUSE

2.1. O turbin cu condensa ie cu puterea Pe = 30 MW , η e = 0,81 , η m = 0993 , folose te


abur cu p0 = 110 bar i t 0 = 530 o C iar la evacuare p c = 0,06 bar . Turbina are
trei prize de preînc lzire la: p1 = 19 bar cu b1 = 4 % ; la p2 = 5 bar cu b2 = 8 % i la
p3 = 0,9 bar cu b3 = 5 % , b fiind debitul la priz raportat la debitul unitar la intrare.
Se cere:
a. consumul de abur;
b. debitele la prize;
c. debitele de calcul ale regiunilor.

2.2. O turbin cu condensa ie cu puterea Pe = 60 MW folose te abur cu p0 = 130 bar i


o
t 0 = 560 C i p c = 0,07 bar . Turbina are trei prize de preînc lzire la p1 = 35 bar
cu a1 = 7 % ; la p 2 = 12 bar cu a 2 = 6 % i la p3 = 0,8 bar cu a 3 = 5 % , a fiind
debitul la priz raportat la debitul unitar la evacuare. Se cunosc: η e = 0,83 ;
η m = 0,995 . Se cere:
a. consumul de abur;
b. debitele la prize;
c. debitele de calcul ale regiunilor i debitul la evacuare.
CALCULUL CONSUMULUI DE ABUR SAU DE GAZE 33

2.3. O turbin de 20 MW are o priz reglabil industrial la p1 = 13 bar i parametrii


o
aburului viu p 0 = 90 bar , t 0 = 530 C iar la evacuare p c = 0,04 bar . Când priza
debiteaz la maxim, la condensator trebuie s ajung un debit de r cire de 20 % din
m c max . Se dau: η e = 0,76 ; η m = 0,992 .Se cer:
a. debitul maxim la condensator;
b. debitul maxim al prizei i debitul primei regiuni;
c. puterea maxim a turbinei.

2.4. O turbin de 25 MW are o priz reglabil la p1 = 12 bar cu debitul maxim la priz


m1 max = 35 kg/s . C derile interne pe regiuni sunt H i1 = 410 kJ/kg i
H ic = 663 kJ/kg iar η m = 0,992 . Se cere:
a. s se scrie ecua ia de bilan energetic a turbinei;
b. debitul maxim la condensator, dac se adopt y = 0,8 ;
c. debitul maxim al primei regiuni.;
d. puterea maxim a turbinei.

2.5. O turbin cu puterea Pe = 45 MW i η e = 0,82 are dou prize reglabile la presiunea


p1 = 12 bar cu debitul m1 max = 28 kg/s i la p 2 = 1,2 bar cu m 2 max = 23 kg/s .
Turbina func ioneaz continuu în regim de termoficare. Parametrii aburului viu sunt
p0 = 130 bar , t 0 = 550 o C , iar presiunea la condensator p c = 0,06 bar ;
η m = 0,994 . Se cer:
a. debitele de calcul ale regiunilor;
b. puterea maxim i debitele la prize când se lucreaz cu puterea maxim ;
c. diametrul racordurilor de priz , dac se adopt viteza aburului în c = 40 m/s .

2.6. O turbin cu puterea Pe = 32 MW are dou prize reglabile la presiunile


p1 = 15 bar i p 2 = 1,5 bar . Se dau: p0 = 105 bar , t 0 = 505°C ; p c = 0,05 bar ;.
η e = 0,81 ; η m = 0,992 . Turbina func ioneaz continuu în regim de termoficare. Când
una dintre prize debiteaz la maxim, cealalt debiteaz 80 % din debitul ei maxim .
Se cer:
a. debitele maxime ale prizelor;
b. debitele de dimensionare ale regiunilor;
c. puterea maxim a turbinei.

2.7. O turbin cu dou prize reglabile la presiunile p1 = 13 bar i p 2 = 1,4 bar are la
intrare debitul m 0 = 92 kg/s i parametrii aburului p0 = 125 bar , t 0 = 540 o C , iar la
evacuare p c = 0,07 bar . Când una dintre prize debiteaz la maxim, cealalt poate
debita cel mult 85 % din debitul ei maxim. Când prizele debiteaz din plin, la
condensator ajunge un debit de r cire de 20 % din m c max , y = 0,75 . Se cer:
a. puterea nominal a turbinei;
b. debitele maxime ale prizelor;
c. debitele de calcul ale regiunilor.
34 TURBINE CU ABUR I GAZE

2.8. O turbin de 70 MW are o priz reglabil de termoficare urban la presiunea


p1 = 1,2 bar cu m1 max = 60 kg/s . C derile interne sunt: H i1 = 770 kJ/kg i
H ic = 330 kJ/kg ; η m = 0,996 . Se cer:
a. debitul maxim i minim la condensator;
b. debitul primei regiuni;
c. trasarea diagramei de consum în dou cadrane.

2.9. O ITG cu ardere intern izobar , cu o treapt de destindere i comprimare, are puterea
efectiv la cupla turbinei Pe = 25 MW i randamentul efectiv η e = 0,26 .
Combustibilul este gaz natural cu puterea calorific Qi = 35 kMJ/kg (se va considera
ca fiind metan pur), coeficientul de exces de aer λ = 5 , pierderile de aer prin
neetan eit i ∆ml = 4 % . Parametrii atmosferici p0 = 1,013 bar , t 0 = 15 o C ,
ϕ = 60 % . Se cer:
a. consumul de combustibil;
b. consumul de aer;
c. debitul de gaze de ardere;
d. consumul specific de combustibil i c ldur .

2.10. O ITG cu ardere intern izobar , cu o treapt de destindere i comprimare, pe dou


linii de arbori are puterea efectiv la cupla turbinei Pe = 6 MW i factorul de putere
f P = 0,45 . C derea intern de entalpie în turbina de utilizare este H iT 2 = 180 kJ/kg ,
randamentele efective i mecanice ale turbinei i compresorului η et = 0,89 ,
η ec = 0,86 , η mt = η mc = 0,99 , L0 = 14,6 kg/kg , λ = 5 . Se cer:
a. puterea turbinei de antrenare a compresorului;
b. consumul de aer;
c. debitul de gaze de ardere.

2.11. O ITG cu ardere intern izobar , cu o treapt de destindere i comprimare, cu puterea


efectiv la cupla turbinei Pe = 20 MW i randamentul efectiv la cupla turbinei
η e = 0,31 utilizeaz gaz natural cu compozi ia în procente volumice:
CH 4 = 98,71 % , C 2 H 6 = 0,35 % , C 3 H 8 = 0,15 % , C 4 H 10 = 0,06 % ,
C 5 H 12 = 0,01 % , O 2 = 0,10 % , N 2 = 0,62 % . Coeficientul de exces de aer este
λ = 3,5 . Parametrii aerului atmosferic sunt p0 = 1,013 bar , t 0 = 15 0 C ,
x = 10 g/m 3 N . Se cer:
a. consumurile absolute i specifice de aer i combustibil;
b. debitul de gaze de ardere.