Sunteți pe pagina 1din 18

TEMA PROIECTULUI

S se proiecteze o caldarina ,efectundu-se calculul termic, fluido-dinamic i de rezisten.


Date initiale:
Caldarina funcioneaz la urmtorii parametrii de lucru:
Debitul de abur : D 1270 :=
Kg
h
Presiunea nominala : P 7 := bar
Temperatura aburului saturat : t 160 := C
Temperatura apei de alimentare : t
a
45 := C
Randamentul caldarinei : 0.78 :=
Coeficientul de execes de aer : 1.18 :=
Combustibilul utilizat are urmatoarea compozitie procentuala:
Carbon [ % ] C 82.5 :=
H 14.5 :=
Hidrogen [ % ]
Oxigen [ % ] O 0.4 :=
Sulf combustibil [ % ] S 0.4 :=
Azot [ % ] N 0.5 :=
Apa [ % ] W 1.7 :=
I. CALCULUL CANTITII DE AER DE ARDERE I DE GAZE DE ARDERE
Prin calculul termic de proiectare a unei caldarine navale se determina dimensiunile focarulu
a suprafetei vaporizatorului , astfel incit aceasta sa realizeze o anumita productie de abur cu parame
(presiune si temperatura ) precizati .
1.1. Puterea calorifica inferioara a combustibilului:
Q
i
339 C 1030 H + 109 O S ( ) 25.12 W := [Kj/Kg cb]
Q
i
42859.796 = [Kj/Kg cb]
1.2. Volumul teoretic de aer uscat necesar arderii:
V'
a
1
0.21
1.867
C
100
5.6
H
100
+ 0.7
S O
100
+
|

\
|
|
.
:= [m
3N
/kg cb]
V'
a
11.201 = N
.
m
3
/kg cb
1.3. Masa teoretica de aer uscat necesar arderii:
G'
a
1
0.232
2.667
C
100
8
H
100
+
S
100
+
O
100

\
|
|
.
:= [kg/kg cb]
G'
a
14.484 = kg/kg cb
1.4. Volumul teoretic de aer umrd:
x 0.07 :=
V'
aum
1 0.00161 x + ( ) V'
a
:= [m
3N
/kg cb]
unde : x =0.07 g / Kg aer uscat continut de umiditate.
V'
aum
11.203 = [m
3N
/kg cb]
1.5. Volumul real de aer uscat necesar arderii:
V
a
V'
a
:= [m
3N
/kg cb]
V
a
13.218 = [m
3N
/kg cb]
1.6. Volumul real de aer umed necesar arderii
V
aum
V'
aum
:= [m
3N
/kg cb]
V
aum
13.219 = [m
3N
/kg cb]
1.7. Volumul teoretic de gaze triatomice
V'
CO2
1.867
C
100
1.54 = :=
V'
SO2
1.867
0.375 S
100
0.003 = :=
V'
RO2
V'
CO2
V'
SO2
+ 1.543 = := [m
3N
/kg cb]
1.8. Volumul teoretic de gaze biatomice
V'
N2
0.79 V'
a
0.8
N
100
+ := [m
3
N
/kg cb]
V'
N2
8.853 = m
3
N
/kgcb
1.9. Volumul teoretic de gaze arse uscate
V'
gu
V'
RO2
V'
N2
+ := [m
3
N
/ kg cb]
V'
gu
10.396 = m
3
N
/ kg cb
1.10.Volumul teoretic al vaporilor de apa din gazele de ardere
V'
H2O
1.224
9 H W +
100
0.00161 x V
a
+ := [m
3
N
/ kg cb]
V'
H2O
1.62 = m
3
N
/kg cb
1.11.Volumul teoretic de gaze de ardere umede
V'
ga
V'
gu
V'
H2O
+ := [m
3
N
/ kg cb]
V'
ga
12.016 = m
3
N
/ kg cb
1.12. Volumul real de gaze de ardere uscate
V
gu
V'
gu
1 ( ) V'
a
+ := [m
3
N
/ kg cb]
V
gu
12.412 = m
3
N
/ kg cb
1.13. Volumul real al gazelor de ardere
V
ga
V'
ga
1 ( ) V'
aum
+ := [m
3
N
/ kg cb]
V
ga
14.032 = m
3
N
/ kg cb
1.14. Masa reala a gazelor rezultate in urma arderii
M
ga
1 1.306 x V'
a
+ := [kg / kg cb]
M
ga
2.024 = kg / kg cb
1.15. Densitatea continutului de gaze umede

M
ga
V
ga
:= [kg / m
3
N
]
0.144 = kg / m
3
N
1.16. Compozitia procentuala a gazelor de ardere anhidre
V'
CO2
1.867
C
100
:= V'
CO2
1.54 = %
CO
2
V'
CO2
V
gu
100 :=
CO
2
12.409 = %
V'
SO2
1.867
0.375 S
100
:=
V'
SO2
0.003 = %
SO
2
V'
SO2
V
gu
100 :=
SO
2
0.023 = %
O
2
0.21 1 ( ) V'
a

V
gu
100 := O
2
3.411 = %
N
2
V'
N2
0.79 1 ( ) V'
a
+
V
gu
100 := N
2
84.157 = %
N
2
O
2
+ CO
2
+ SO
2
+ 100 = %
1.17.Compozitia procentuala a gazelor de ardere umede
CO
2um
V'
CO2
V
ga
100 := CO
2um
10.977 = %
SO
2um
V'
SO2
V
ga
100 := SO
2um
0.02 = %
O
2um
0.21 1 ( ) V'
a

V
ga
100 := O
2um
3.017 = %
N
2um
V'
N2
0.79 1 ( ) V'
a
+
V
ga
100 := N
2um
74.442 = %
H2O
V'
H2O
0.00161 1 ( ) V'
a
+
V
ga
100 := H2O 11.565 = %
N
2um
O
2um
+ CO
2um
+ SO
2um
+ H2O + 100.022 = %
II. CALCULUL ENTALPIEI GAZELOR DE ARDERE
V'
aum
11.203 =
i
RO2
3502.5 := [kJ/kg.K]
i
N2
2166 := [kJ/kg.K]
i
H2O
2779.5 := [kJ/m
3
N]
V'
RO2
1.543 =
V'
N2
8.853 =
V'
H2O
1.62 =
i
aum
181 := [kJ/m3N]
i
RO2
,i
N2
,i
H2O
-entalpia specifica a gazelor triatomice , azotului si vaporilor de apa
I'
ga
i
RO2
V'
RO2
i
N2
V'
N2
+ i
H2O
V'
H2O
+ 29082.022 = := [kJ/kg]
I'ga -entalpia gazelor de ardere rezultate din arderea teoretica (completa si fara exes de aer)
I'aum -entalpia excesului de aer
I'
aum
i
aum
V'
aum
2027.666 = := [kJ/kg]
Entalpia gazelor de ardere:
I
ga
I'
ga
1 ( ) I'
aum
+ 29447.002 = := [kJ/kg]
III. CALCULUL RANDAMENTULUI SI CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL
3.1. Variatia coeficientului de exces de aer in lungul canalelor de gaze.
0.025 := 1.18 =

ev
:=
ev
1.155 =
I
ga1
I'
ga
1 ( ) I'
aum
+ 29447.002 = := [kJ/kg]
I
ga2
I'
ga

ev
1
( )
I'
aum
+ 29396.31 = := [kJ/kg]
3.2. Randamentul cazanului
q = 100 - ( qev + qch + qex ) [%]
I
ga1
I'
ga

ev
1
( )
I'
aum
+ :=
I
gaev
2467 := [kJ/kg] I
ga0
239 := [kJ/kg]
q
ev
[%] - pierderea procentuala de caldura cu gazele de ardere evacuate
q
ch
[%] - pierderea procentuala de caldura prin ardere incompleta
q
ex
[%]- pierderea procentuala de caldura prin peretii cazanului in exterior
q
ev
I
gaev
I
ga0

Q
i
100 :=
q
ev
5.198 = %
q
ch
0.7 := %
q
ex
3.7 := %
100 q
ev
q
ch
+ q
ex
+
( )
:= 90.402 = %
3.3. Caldura utila transmisa apei din cazan
t
ab.s
160 :=
o
C
t
a.a
45 :=
o
C
i' 2734 := Kj/Kg
i
a.a
211 := Kj/Kg
Q
u
D
i' i
a.a

( )
3600
:=
Q
u
890.058 = Kj / s
i' [ Kj / Kg ] -entalpia aburului saturat
i
a.a
[ Kj / Kg ] -entalpia apei de alimentare
D [Kg / s] -debitul de abur al cazanului
3.4. Consumul de combustibil
B
Q
u

100
Q
i

\
|
|
.
:=
B 0.023 = Kg / s
Q
u
[ Kj / s ] -caldura utila transmisa apei din cazan
Q
i
[ Kj / Kg ] -puterea calorifica inferioara a combustibilului
q [%] -randamentul cazanului
IV. CALCULUL FOCARULUI
4.1. Temperatura teoretica a focarului .
Adopt : c
a
1.325 := t
o
20 :=
Din diagrama I - t obtin : t
t
1700 :=
o
C
I'
a
t
o ( )
1 0.00161 x + ( ) V'
a
c
a
t
o

( )
:=
[Kj / Kg]
I'
a
t
o ( )
296.868 = Kj / Kg
I
ga
t
t
,
( )
Q
i
100 q
ch

100
I'
a
t
o ( )
+ := [Kj / Kg]
I
ga
t
t
,
( )
42910.082 = Kj / Kg
I
ga
(t
t
, o) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii teoretice t
t
si o
Qi [Kj / Kg] -puterea calorifica-inferioara a combustibilului
o - coeficient de exces de aer din focar
I'
a
(t
o
, o) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii teoretice t
t
si o
V'
aum
[m
3
N
/ Kg] - volumul teoretic de aer umed
4.2. Temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar .
q
ex.f
0.4 q
ex
:=
q
ex.f
1.48 = - [%] pierderea procentuala de caldura prin pereti focarului
Din diagrama I - t rezulta : t
f
1035 :=
o
C
I
ga'
t
f
,
( )
I
ga
t
t
,
( )
q
ex
100
|

\
|
|
.
Q
i
:= [ Kj /Kg ]
I
ga'
(t
f
,o) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii de iesire din focar ,t
f
qex.f - pierderea procentuala de caldura prin pereti focarului .
I
ga'
t
f
,
( )
41324.269 = Kj /Kg
4.3. Cantitatea de caldura relizata prin racirea gazelor de la t
t
la t
f
(caldura schimbata
radiativ )
Q
1
B 15 I
ga
t
t
,
( )
I
ga'
t
f
,
( )

q
ex.f
100
Q
i

|

\
|
|
.
:= [ Kj / s ]
unde B[ Kg /s ] - consumul de combustibil al cazanului .
Q
1
327.858 = Kj / s
4.4. Cantitatea de caldura realizata prin racirea gazelor de la t
f
la t
ev

t
ev
343 :=
Q
2
B 15 I
ga
t
f
,
( )
I
ga'
t
ev

ev
,
( )

q
ex
q
ex.f

100
Q
i

|

\
|
|
.
:=
Q
2
221.13 = Kj / s
Se face verificarea : Q
1
+Q
2
= Q
u ,
deci
Q
1
Q
2
+ 548.988 = Kj / s
Q
u
890.058 = Kj / s
4.5. Grosimea stratului radiant al flacarii
Se considera focarul avind forma unui trunchi de con :
-raza mare
-raza mica
-generatoarea aprroximativa
-inaltimea focarului
-inaltimea arzatorului
Rm 0.45 := m
r 0.35 :=
m
G 0.55 :=
m
H 0.45 := m
h 0.25 := m
Prin urmare:
- Suprafata de radiatie a focarului :
A
f
1.5 := m
2
- Volumul focarului :
V
f
0.7 := m
2
-Grosimea stratului de flacari :
S 3.6
V
f
A
f
:=
S 1.68 = m
4.6. Coeficientul de atenuare a intensitatii radiatiei datorita particulelor de funingine
C 82.5 = H 14.5 :=
T
f
1033 :=
o
K
K
f
0.03 2 ( ) 1.6
T
f
100
0.5
|

\
|
|
.

C
H
:= [ l /bar m ]
K
f
2.243 =
l
bar m
4.7. Coeficientul de atenuare a intensitatii radiatiei datorita gazelor triatomice .
r
H2O
10.8 := [%] - vapori de apa
r
RO2
11.8 := [%] - CO
2
si SO
2
p 1 := [ bar ] - presiunea absoluta din focar
p
RO2
p r
RO2
:=
p
RO2
11.8 = [ bar ] - presiunea partiala a gazelor de ardere triatomica
p
H2O
p r
H2O
:=
p
H2O
10.8 = [ bar ] - presiunea partiala a vaporilor de apa .
K
g
0.78 1.6 r
H2O
+
p
RO2
p
H2O
+
( )
3
0.1

(
(
(

1 0.37
T
f
1000

|

\
|
|
.
r
RO2
r
H2O
+
( )
:=
[ l /bar m ]
K
g
0.951 =
l
bar m
4.8. Factorul de emisie al partii neluminoase a flacarii .

fl1
1 e
K
g
K
f
+ ( ) p S
:=

fl1
0.995 =
4.9. Factorul de emisie al partii luminoase a flacarii .

fl2
1 e
K
g
p S
:=

fl2
0.798 =
4.10. Factorul de emisie a flacarii .
0.58 := -fractiune din volumul focarului ocupata de portiunea luminoasa a flacarii

f1

fl1
1 ( )
fl2
+ :=

f1
0.912 =
4.11. Coeficientul de pozitie a maximului de temperatura din focar .
Pentru arderea combustibililor lichizi se adopta :
Pentru arderea combustibililor lichizi se adopta :
a 0.54 := b 0.2 :=
a,b - coeficienti ce depind de natura combustibililor ;
x
1
H
h a :=
x - amplasarea relativa a maximului de temperatura din focar in raport cu inaltimea focarului ;
x 0.009 =
M a b x := M 0.538 =
4.12. Coeficientul de murdarire sau de acoperire cu masa refractara a focarului
0.55 := pentru pacura
4.13. Coeficientul ce tine cont deschimmbul de caldura dintre focar si gazele de ardere
| = f(t
f
)
La t
f
= 900......1300 [
o
C] , | = 0.6....1.0
t
f
1035 =
0.7 :=
4.14. Coeficientul de eficienta termica a focarului
:=
0.385 =
4.15. Factorul de emisie al focarului

f

f1

f1
1
f1

( )
+
:=

f
0.964 =
4.16. Cantitatea de caldura obtinuta prin racirea gazelor de la temperatura
teoretica la temperatura de evacure focar t
f .
T
t
t
t
:=
Q
1calc
A
f
5.76 10
8

f
T
f
T
t
3
M 10
3

3
1
M
2
|

\
|
|
.
T
t
T
f
1
|

\
|
|
.
2

:=
Q
1calc
201.516 = Kj / s
M [ W / m
2
K ] - constanta de radiatie a corpului negru
T
f
[K] - temperatura absoluta la iesirea din focar
T
t
[K] - temperatura absoluta teoretica din focar
4.17. Eroare de calcul :
Q
1
Q
1calc
126.343 =
Q
1
327.858 =

Q
1
Q
1calc

Q
1
3
100 :=
0 = [ % ]
V. CALCULUL VAPORIZATORULUI
5.1. Caldura schimbata prin cnvectie .
Q
2
B I
ga'
t
f
,
( )
I
ga
t
ev

ev
,
( )

q
ex
q
ex.f

100
Q
i

|

\
|
|
.
:=
Q
2
14.401 = Kj / s
5.2. Suprafata de schimb de caldura .
T
ev
t
ev
273 + 616 = := K T
a
t
a
273 + 318 = := K
T
max
T
f
:= T
max
1033 =
T
min
T
ev
:= T
min
616 =
T
m
T
max
T
min

ln
T
max
T
min
|

\
|
|
.
:=
T
m
806.615 = K
5.3. Coeficientul de transfer termic convectie de la gazele de ardere la peretele tevii la
curgerea longitudinala .
[ W m2 K ] - coeficientul de conductie termica a gazelor de ardere
7.012 10
2
:= W / m
2
K
W [ m / s ] - viteza medie a gazelor de ardere , W = 10...18
D 1.200 := m - diametrul mantalei
Se adopta :
W 10 :=
m
s
d
e
1.619 := S 0.575 :=
U 2.688 :=
d
ech
4 S
U
:= d
ech
0.856 = m
d [ m ] - diametrul echivalent
C
t
, C
d
, C
e
- coeficienti de corectie ce depind de temperatura fluidului , de canalului de gaze , de
lungimea relativa
Ce = f (l / d
ech
) - din monograme , l fiind lungimea tevii
T
m
T
f
T
ev
+
2
824.5 = := K
Se adopta : C
t
1 := C
d
1 := C
e
1.28 :=
P
r
0.632 :=
83.753 10
2
:= m
2
/ s - viscozitatea cinematica a fluidului

c
0.023 W
d
ech

\
|
|
.
P
r

C
t
C
d
C
e

d
ech
:= 701.2 =

c
155.775 = W / m
2
K
5.4. Coeficientul de transfer termic prin radiatie de la gazele de ardere la pereti tevii .
C
g
0.95 := 0.952 :=
n
265 :=

r
C
g

n
239.666 = := [ W / m
2
K ]
C
g
- coeficient de convectie
c - gradul de negreala a gazelor de ardere ( factorul de emisie a gazelor de ardere )
o
n
[ W / m
2
K ] - se adopta din monograme
5.5. Coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic .
o
c
[ W / m
2
K ] - coeficient de transfer prin convectie de la gaze la tevi
o
r
[ W / m
2
K ] - coeficient de transfer prin radiatie de la gaze la tevi
e - coeficient de utilizare a calduri
0.58 :=

1

c

r
+
( )
:=

1
229.356 = W / m
2
K
5.6. Coeficientul global de transfer termic .
o1 [ W / m2K] - coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la pereti tevilor .
o2 [ W / m2K] - coeficientul de transfer termic de la peretii tevilor la fluidul rece .

1
229.356 =
2
1 :=
K
1
1

1
1

2
+
:=
K 0.996 = [ W / m
2
K]
5.7.La suprafetele de schimb de caldura realizate din tevi prin interiorul carora circula
apa-abur , 1 /o
2
<< 1/o
1
Adopt : K 0.996 = W / m
2
K
A
1000Q
2
K T
m

:=
A 17.931 = m
2
5.8. Numarul de tevi .
Luam :
d
e
0.03 := m - diametrul tevii
l 2 := m - lungimea tevii
A' d
e
l :=
A' 0.188 = m
2
N
A
A'
:=
N 95.129 = nr. tevii
Se adopta : N ceil N ( ) 96 = := nr. tevii
VI. CALCULUL FLUIDODINAMIC
6.1. Caderea de presiune dotorita rezistentei de frecare .
d
i
0.02 := m - diametrul interior al tevii
w
m
10 := m /s - viteza medie

m
4.062 := Kg / m3 - densitatea medie a fluidului
v 83.753 10
2
:=
R
e
W d
ech

v
10.216 = :=

f
0.316
4
R
e
0.177 = := coeficientul de frecare

pf

f
l
d
i

w
m
2
2

m
:=

pf
3589.818 = N / m
2

6.2. Caderea de presiune datorita rezistentei locale (la intrarea si iesirea din tevi)

loc
1 :=
0.144 =

pf

loc
W
2

2
7.212 = :=
6.3. Caderea de presiune datorita acceleratiei fluidului .
p
acc
0 :=
6.4. Caderea de presiune datorita diferentei de nivel .
H 0.61 := m - inaltimea portiuni considerate

m
4.062 = Kg / m
3
- densitatea medie a fluidului
g 9.81 := - acceleratia gravitationala
p
st
H
m
g :=
p
st
24.307 = N / m
2
VII. CALCULUL GAZODINAMIC .
7.1. Caderea de presiune datorita rezistentei de frecare .
d
ech
0.856 = m - diametrul echivalent al canalului de curgere
T
T
f
T
ev
+
2
824.5 = :=
o
K - temperatura de evacuare a aburului saturat .
T
p
T 60 + 884.5 = :=
o
K - temperatura medie a peretilor spati de gaze pe portiunea
considerata .
0.144 = Kg / m
3
w
med
10 := m /s
2
h
e
d
ech

w
med
2
2

2
T
p
T
1 +
|

\
|
|
|
.
2
:=
h 15506.38 = N / m
2

S-ar putea să vă placă și