Sunteți pe pagina 1din 18

TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze o caldarina ,efectuându-se calculul termic, fluido-dinamic și de rezistență.

Date initiale:

Caldarina funcționează la următorii parametrii de lucru:

Debitul de abur :

Presiunea nominala :

Temperatura aburului saturat :

D 1270

P 7

t 160

Kg

h

bar

C

Temperatura apei de alimentare :

t a

45

C

Randamentul caldarinei :

η

0.78

Coeficientul de execes de aer :

α

1.18

Combustibilul utilizat are urmatoarea compozitie procentuala:

Carbon [ % ]

Hidrogen [ % ]

Oxigen [ % ]

Sulf combustibil [ % ]

Azot [ % ]

Apa [ % ]

C  82.5 H  14.5
C  82.5
H  14.5

O 0.4

S  0.4 N  0.5 W  1.7
S  0.4
N  0.5
W  1.7

I.

CALCULUL CANTITĂȚII DE AER DE ARDERE ȘI DE GAZE DE ARDERE

Prin calculul termic de proiectare a unei caldarine navale se determina dimensiunile focarul

a suprafetei vaporizatorului , astfel incit aceasta sa realizeze o anumita productie de abur cu parame (presiune si temperatura ) precizati .

1.1. Puterea calorifica inferioara a combustibilului:

Q

i  339C 1030H 109(O S) 25.12W

[Kj/Kg cb]

Q

i 42859.796

[Kj/Kg cb]

1.2. Volumul teoretic de aer uscat necesar arderii:

V' a 

1

0.21

V' a 11.201

1.867

C

100

5.6

N . m 3 /kg cb

H

100

0.7

S O

100

[m 3N /kg cb]

1.3. Masa teoretica de aer uscat necesar arderii:

G' a 

1

0.232

G' a 14.484

2.667

C

100

8

kg/kg cb

H

100

S

100

O

100

[kg/kg cb]

1.4. Volumul teoretic de aer umrd:

x  0.07

V' aum



(1 0.00161x) V' a

[m 3N /kg cb]

unde : x =0.07 g / Kg

aer uscat continut de umiditate.

V'

aum 11.203

[m 3N /kg cb]

1.5. Volumul real de aer uscat necesar arderii:

V

V

α

a 13.218

a



V' a

[m 3N /kg [m 3N /kg

cb]

cb]

1.6.

Volumul real de aer umed necesar arderii

V

V

aum

 α

V' aum

aum 13.219

[m 3N /kg cb]

[m 3N /kg

cb]

1.7. Volumul teoretic de gaze triatomice

V' CO2

V' SO2





1.867

1.867

C

100

1.54

0.375S

100

0.003

V' RO2



V'

CO2

V'

SO2

1.543

[m 3N /kg cb]

1.8. Volumul teoretic de gaze biatomice

V' N2



0.79 V'

a

0.8

N

100

[m 3 N /kg cb]

V' N2 8.853

 

m 3 N /kgcb

1.9.

Volumul teoretic de gaze arse uscate

V' gu



V'

RO2

V' N2

[m 3 N / kg cb]

V' gu 10.396

m 3 N / kg cb

1.10.Volumul teoretic al vaporilor de apa din gazele de ardere

V' H2O



1.224

V' H2O 1.62

9H W

100

0.00161x

m 3 N /kg cb

V a

[m 3 N / kg cb]

1.11.Volumul teoretic de gaze de ardere umede

V' ga



V'

gu

V' ga 12.016

V' H2O

[m 3 N / kg cb]

m 3 N / kg cb

1.12. Volumul real de gaze de ardere uscate

V gu



V'

gu

( α 1) V' a

[m 3 N / kg cb]

V gu 12.412

m 3 N / kg cb

1.13. Volumul real al gazelor de ardere

V

ga



V'

ga

( α 1)

V' aum

[m 3 N / kg cb]

V

ga 14.032

m 3 N / kg cb

1.14. Masa reala a gazelor rezultate in urma arderii

M

ga

1

 

1.306x V' a

[kg / kg cb]

M ga 2.024

kg / kg cb

1.15. Densitatea continutului de gaze umede

ρ

M ga

V ga

[kg / m 3 N ]

ρ

0.144

kg / m 3 N

1.16. Compozitia procentuala a gazelor de ardere anhidre

C  1.867  V' CO2 100 V' CO2 CO 2  100 V gu
C

1.867
V' CO2
100
V' CO2
CO 2

100
V gu
0.375S

1.867 
V' SO2
100

SO 2



V' SO2

V gu

100

O 2



0.21( α 1) V' a

V gu

100

V' CO2 1.54

%

CO 2 12.409

%

V' SO2 0.003

%

SO 2 0.023

%

O 2 3.411

%

N

N

2

2



V' N2

0.79( α 1) V' a

V gu

O

2

CO

2

SO

2

100

100

%

N 2 84.157

%

1.17.Compozitia procentuala a gazelor de ardere umede

CO 2um



V'

CO2

V

ga

100

SO 2um



V'

SO2

V

ga

100

O

2um

N 2um





0.21( α 1) V' a

V ga

100

V' N2

0.79( α 1) V' a

V ga

100

H2O



V' H2O

0.00161( α 1) V' a

V ga

100

CO 2um 10.977

SO 2um 0.02

O 2um 3.017

N 2um 74.442

H2O 11.565

N

2um

O

2um

CO

2um

SO

2um

H2O 100.022

%

%

%

%

%

%

II. CALCULUL ENTALPIEI GAZELOR DE ARDERE

V' aum 11.203

i RO2  3502.5

[kJ/kg.K]

i N2 2166

[kJ/kg.K]

i H2O  2779.5

[kJ/m 3 N]

V' RO2 1.543

V' N2 8.853

V' H2O 1.62

i aum 181

[kJ/m3N]

i RO2 ,i N2 ,i H2O -entalpia specifica a gazelor triatomice , azotului si vaporilor de apa

I' ga



i

RO2

V'

RO2

i N2

V'

N2

i

H2O

V'

H2O

29082.022

[kJ/kg]

I'ga -entalpia gazelor de ardere rezultate din arderea teoretica (completa si fara exes de aer)

I'aum -entalpia excesului de aer

Entalpia gazelor de ardere:

I' aum



i

aum

V'

2027.666

aum

[kJ/kg]

I ga



I'

ga

( α 1) I'

aum

29447.002

[kJ/kg]

III. CALCULUL RANDAMENTULUI SI CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

3.1. Variatia coeficientului de exces de aer in lungul canalelor de gaze.

Δα  0.025

α 1.18

α ev  α Δα

α ev 1.155

I ga1

I ga2





I'

I'

ga

ga

( α 1) I'

α

ev

1

aum

29447.002

I'

aum

29396.31

3.2. Randamentul cazanului

= 100 - ( qev + qch + qex )

I ga1

cazanului  = 100 - ( qev + qch + qex ) I ga1  I'



I'

ga

α ev

1

I' aum

[%]

[kJ/kg]

[kJ/kg]

I gaev 2467 [kJ/kg]

I ga0 239

[kJ/kg]

q

ev [%] - pierderea procentuala de caldura cu gazele de ardere evacuate

q

ch [%] - pierderea procentuala de caldura prin ardere incompleta

q

ex [%]- pierderea procentuala de caldura prin peretii cazanului in exterior

q

q

ev



I gaev

I ga0

Q i

ev 5.198

%

q

q

ch 

ex 

0.7

3.7

η

 5.198 % q q c h  e x  0.7 3.7 η  100



100

q

ev

%

%

100

q ch

q

ex

η 90.402

3.3. Caldura utila transmisa apei din cazan

t ab.s  160

o C

t a.a  45

o C

 2734

i a.a 

i'

Kj/Kg

211 Kj/Kg

Q u



D

i'

i

a.a

3600

Q u 890.058

Kj / s

%

i' [ Kj / Kg ] -entalpia aburului saturat

i a.a [ Kj / Kg ] -entalpia apei de alimentare

D [Kg / s] -debitul de abur al cazanului

3.4. Consumul de combustibil

B 

Q u

η

100

Q i

B 0.023

Kg / s

Q u [ Kj / s ] -caldura utila transmisa apei din cazan

Q i [ Kj / Kg ] -puterea calorifica inferioara a combustibilului

[%] -randamentul cazanului

IV. CALCULUL FOCARULUI

4.1. Temperatura teoretica a focarului .

Adopt :

c a  1.325

t o  20

Din diagrama I - t obtin :

t t 1700

o C

I'

I'

a

a

o

t



(1 0.00161x)

t o 296.868

 I ga t t
I ga t t

α 

Q

i

100

q

ch

100

I ga

t t α 42910.082

V'

a

c

a

t o

Kj / Kg

α I' a

o

t

Kj / Kg

[Kj / Kg]

[Kj / Kg]

I ga (t t , ) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii teoretice t t si

Qi [Kj / Kg] -puterea calorifica-inferioara a combustibilului

- coeficient de exces de aer din focar

I' a (t o , ) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii teoretice t t si

V' aum [m 3 N / Kg] - volumul teoretic de aer umed

4.2. Temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar .

q

q ex.f 1.48

ex.f



0.4

q

ex

- [%] pierderea procentuala de caldura prin pereti focarului

Din diagrama I - t rezulta :

I ga'

t

f

α 

I

ga

t t

α

ex

100

q

t f 1035

Q i

[ Kj /Kg ]

o C

I ga' (t f ,) - entalpia gazelor de ardere corespunzatoare temperaturii de iesire din focar ,t f

qex.f - pierderea procentuala de caldura prin pereti focarului .

I ga'

4.3.

t f α 41324.269 Kj /Kg

Cantitatea de caldura relizata prin racirea gazelor de la t t la t f (caldura schimbata

radiativ )

Q 1



B15


I ga t t

α

I

ga'

t

f

α

q

ex.f

100

Q i

[ Kj / s ]

unde B[ Kg /s ] - consumul de combustibil al cazanului .

Q 1 327.858

Kj / s

4.4.

Cantitatea de caldura realizata prin racirea gazelor de la t f la t ev

t ev  343

Q 2



B15

I

ga

t

f

α

I

ga'

t

ev

 α

ev

q

ex

q ex.f

100

Q i

Q 2 221.13

Kj / s

Se face verificarea : Q 1 +Q 2 = Q u , deci

Q 1

Q

2

548.988

Q u 890.058

Kj / s

Kj / s

4.5. Grosimea stratului radiant al flacarii

Se considera focarul avind forma unui trunchi de con :

-raza mare

Rm  0.45

m

-raza mica

r  0.35

m

-generatoarea aprroximativa

G

G  0.55

 0.55

m

-inaltimea focarului

H

H  0.45

 0.45

m

-inaltimea arzatorului

h  0.25

m

Prin urmare:

- Suprafata de radiatie a focarului :

A f  1.5

m 2

- Volumul focarului :

V f  0.7

m 2

-Grosimea stratului de flacari :

S  3.6  S  1.68
S

3.6
S  1.68

V f

A f

m

4.6. Coeficientul de atenuare a intensitatii radiatiei datorita particulelor de funingine

82.5

C

f  1033

T

H  14.5 H 

o K

K f



0.03(2 α)

1.6

T

f

100

0.5

C

H

[ l /bar m ]

K f 2.243

l

barm

4.7. Coeficientul de atenuare a intensitatii radiatiei datorita gazelor triatomice .

r H2O 10.8

r RO2  11.8

[%] - vapori de apa

[%] - CO 2 si SO 2

p 1

p

RO2

[ bar ] - presiunea absoluta din focar



p

r

RO2

p

RO2 11.8

[ bar ] - presiunea partiala a gazelor de ardere triatomica

p

H2O



p

r

H2O

K g



0.78

1.6

r H2O

K g 0.951

l

barm

0.1

1

0.37

T

f

1000

r RO2

r H2O

[ l /bar m ]

4.8. Factorul de emisie al partii neluminoase a flacarii .

ε fl1

1

 

e

pS

K

g

K f

ε fl1 0.995

4.9. Factorul de emisie al partii luminoase a flacarii .

ε fl2

1

 

e

 pS

K

g

ε fl2 0.798

4.10. Factorul de emisie a flacarii .

ω 0.58

-fractiune din volumul focarului ocupata de portiunea luminoasa a flacarii

ε

f1



ω ε

fl1

(1 ω)

ε

fl2

ε f1 0.912

4.11. Coeficientul de pozitie a maximului de temperatura din focar .

Pentru arderea combustibililor lichizi se adopta :

Pentru arderea combustibililor lichizi se adopta :

a  0.54

b  0.2

a,b - coeficienti ce depind de natura combustibililor ;

1 x  ha H
1
x
 ha
H

x

- amplasarea relativa a maximului de temperatura din focar in raport cu inaltimea focarului ;

x

0.009

4.12.

Coeficientul de murdarire sau de acoperire cu masa refractara a focarului

ξ 0.55

pentru pacura

4.13. Coeficientul ce tine cont deschimmbul de caldura dintre focar si gazele de ardere

 = f(t f )

La t f = 900

t f 1035

1300

[ o C] , = 0.6

1.0

β  0.7

4.14. Coeficientul de eficienta termica a focarului

ψ  ξβ

ψ 0.385

4.15. Factorul de emisie al focarului

ε f



ε f1

ε

f1

1

ε

f1

ψ

ε f 0.964

4.16. Cantitatea de caldura obtinuta prin racirea gazelor de la temperatura

teoretica la temperatura de evacure focar t f .

T t  t t  8 3 A f 5.76 10   ε
T t

t t
 8
3
A f 5.76 10
ε 
T
f  T
M 10  3
f
t

Q 1calc
3
2
1
T
t
 1
 
 
2
T
M
f
Q 1calc  201.516
Kj / s

M [ W / m 2 K ] - constanta de radiatie a corpului negru

T f [K] - temperatura absoluta la iesirea din focar

T t [K] - temperatura absoluta teoretica din focar

4.17. Eroare de calcul :

Q 1

Q 1calc

126.343

Q 1 327.858

Δ 

100

Q 1

3

Δ 0

[ % ]

V. CALCULUL VAPORIZATORULUI

5.1. Caldura schimbata prin cnvectie .

 Q 2  B   I ga'  Q 2  14.401
Q 2

B
I ga'
Q 2  14.401

t

f

α

Kj / s

I ga

t

ev

 α

ev

q  ex q ex.f    Q i  100 
q
ex
q ex.f
Q i
100

5.2. Suprafata de schimb de caldura .

T

ev



t

ev

273 616

K

T a 

t

a

273 318

Δ

T max



T

f

Δ T max 1033

K

Δ

T min



T

ev

Δ T max

T m 

Δ

Δ T min

 

Δ

T max

 

ln

Δ

T min

Δ T min 616

Δ

T m 806.615

K

5.3. Coeficientul de transfer termic convectie de la gazele de ardere la peretele tevii la

curgerea longitudinala .

[ W m2 K ] - coeficientul de conductie termica a gazelor de ardere

λ



7.012 10 2

W

/ m 2 K

W

[ m / s ] - viteza medie a gazelor de ardere , W = 10

18

D 1.200

D   1 . 2 0 0

m

- diametrul mantalei

Se adopta :

W  10 d e  1.619
W  10
d e  1.619

m

s

U  2.688

d

ech



4S

U

S  0.575 d ech  0.856
S  0.575
d ech  0.856

m

d [ m ] - diametrul echivalent

C t , C d , C e - coeficienti de corectie ce depind de temperatura fluidului , de canalului de gaze , de lungimea relativa

Ce = f (l / d ech )

- din monograme , l fiind lungimea tevii

T m



T

f

T

ev

2

Se

P r  0.632

adopta :

824.5

C t  1

K

ν



83.753 10 2

m 2 / s

-

C d  1

C e  1.28

viscozitatea cinematica a fluidului

α

c



0.023λ

α c 155.775

W

d

ech

ν

P

r

C

t

C

d

C

e

d

ech

W / m 2 K

λ 701.2

5.4. Coeficientul de transfer termic prin radiatie de la gazele de ardere la pereti tevii .

C g  0.95

α

r



C

g

ε

α

n

ε  0.952

ε  0.952

239.666

α n  265

[ W / m 2 K ]

C g - coeficient de convectie

n [ W / m 2 K ] - se adopta din monograme

5.5. Coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic .

c [ W / m 2 K ] - coeficient de transfer prin convectie de la gaze la tevi

r [ W / m 2 K ] - coeficient de transfer prin radiatie de la gaze la tevi

- coeficient de utilizare a calduri

ω  0.58 α 1  ω  α    c α r
ω  0.58
α 1
 ω  α 
c
α r
α 1  229.356
W / m 2 K

5.6.

Coeficientul global de transfer termic .

1

[ W / m2K] - coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la pereti tevilor .



[ W / m2K] - coeficientul de transfer termic de la peretii tevilor la fluidul rece .

α 1 229.356

1

α 2  1

K  1 1  α 1 α 2 K  0.996 [ W /
K

1
1
α 1
α 2
K  0.996
[ W / m 2 K]

5.7.La suprafetele de schimb de caldura realizate din tevi prin interiorul carora circula apa-abur , 1 /2 << 1/1

Adopt : K  0.996 1000Q 2 A  K  Δ T m
Adopt :
K  0.996
1000Q 2
A

K
Δ T m

W / m 2 K

5.8.

Numarul de tevi .

Luam :

d e  0.03 m - diametrul tevii l  2 m - lungimea tevii
d
e  0.03
m
- diametrul tevii
l  2
m
- lungimea tevii
A'

π d
e l
A'  0.188
m 2
A N  A' N  95.129 Se adopta :
A
N

A'
N
 95.129
Se
adopta :

nr. tevii

N ceil(N) 96

tevii N   c e i l ( N )  9 6 nr. tevii

nr. tevii

VI. CALCULUL FLUIDODINAMIC

6.1. Caderea de presiune dotorita rezistentei de frecare .

d

i 0.02

m

- diametrul interior al tevii

w m 10

m /s

- viteza medie

ρ m 4.062 Kg / m3 - densitatea medie a fluidului

v  83.753 10  2  W d  ech R e  
v 
83.753 10  2
W d
ech
R e

 10.216
v
0.316
λ f

 0.177
4 R e
2
l w m

Δ pf
λ f
ρ m
d i
2

coeficientul de frecare

6.2.

Caderea de presiune datorita rezistentei locale (la intrarea si iesirea din tevi)

ζ loc  1

ρ  0.144 Δ  ζ  pf loc
ρ  0.144
Δ

ζ
pf
loc

W

2

ρ

2

7.212

6.3. Caderea de presiune datorita acceleratiei fluidului .

Δ p acc  0

6.4. Caderea de presiune datorita diferentei de nivel .

H 0.61 m - inaltimea portiuni considerate H   0 . 6 1

ρ m  4.062 Kg / m 3 - densitatea medie a fluidului g 
ρ m  4.062
Kg / m 3
- densitatea medie a fluidului
g  9.81
- acceleratia gravitationala
Δ p st

H ρ
m g
Δ p st  24.307
N / m 2

VII. CALCULUL GAZODINAMIC .

7.1. Caderea de presiune datorita rezistentei de frecare .

d ech 0.856

m - diametrul echivalent al canalului de curgere

T f  T ev T   824.5 2 T p  T 
T f
 T ev
T

 824.5
2
T p  T  60  884.5

o K

- temperatura de evacuare a aburului saturat .

o K

considerata .

- temperatura medie a peretilor spati de gaze pe portiunea

w med  10

m /s 2

Δ

Δ

h



λ

2

e w med

d ech

2

ρ

2  2     T p   1   T
2
2
T
p
 1
T

h 15506.38

N / m 2