Sunteți pe pagina 1din 287

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INSTALATII

Conf.dr.ing. STANESCU PAUL-DAN

Conf.dr.ing. ANTONESCU N. N.

Asist.ing. POPESCU (OLEA) LELIA LETITIA

INDRUMATOR DE PROIECTARE CAZANE

CONSPRESS

Conf.dr.ing. ANTONESCU N. N. Asist.ing. POPESCU (OLEA) LELIA LETITIA INDRUMATOR DE PROIECTARE CAZANE CONSPRESS 2006

2006

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE INSTALATII

Conf.dr.ing. STANESCU PAUL-DAN

Conf.dr.ing. ANTONESCU N. N.

Asist.ing. POPESCU (OLEA) LELIA LETITIA

INDRUMATOR DE PROIECTARE CAZANE

In memoria domnului profesor doctor inginer Vasile CALUIANU

CONSPRESS

LELIA LETITIA INDRUMATOR DE PROIECTARE CAZANE In memoria domnului profesor doctor inginer Vasile CALUIANU CONSPRESS 2006

2006

CUPRINS

1.

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

5

1.1. Calculul arderii combustibilului gazos

5

1.2. Calculul arderii combustibilului lichid sau solid

8

1.3. Diagrama I – t

10

1.4. Diagrama c p – t

12

2.

AZANELOR

17

2.1. Randamentul termic al cazanului

18

2.2. Consumul de combustibil

24

2.3.

25

2.4.

28

2.5. elemente al cazanului - stabilirea temperaturilor

28

3.

CALCULUL TERMIC AL CAZANELOR RBINTE

35

3.1. Calculul termic al cazanelor ignitubulare cu întoarcerea gazelor de ardere în focar

35

3.2. Calculul termic al cazanelor ignitubulare c gazelor de ardere în focar

46

3.3. Calculul termic al cazanelor acvatubulare din elemente cu onvectiv

62

3.4. Calculul termic al cazanelor acvatubulare din elemente cu

75

3.5. Calculul termic al cazanelor acvatubulare cu baterie – „cazan mural”

89

3.6. Calculul termic al cazanelor acvatubulare verticale cu fascicol

110

3.7. Calculul termic al cazanelor ignitubulare verticale

123

3.8.

138

4.

CALCULUL TERMIC AL CAZANELOR DE ABUR

151

4.1. Calculul termic al cazanului ABA (Agregat Bloc Abur)

151

4.2.

170

5. CALCULUL TERMIC AL CAZANELOR CU CONDENSATIE

193

 

5.1.

193

5.2. Tema de proiectare

198

5.3. . 199

200

5.4. Calculul termic al cazanului

3

6. CALCULUL TERMIC AL CAZANELOR GAZEIFICARE

219

6.1. Analiza constructiv- or cu combistibil solid – lemne

219

6.2.

225

6.3. Tema de calcul de verificare

226

6.4. ebitului de combustibil

226

7. DE EVACUARE A GAZELOR DE ARDERE

239

7.1.

239

7.2.

 

de ardere

247

7.3.

249

7.4. la cazanele cu ardere sub presiune

253

254

8.1. Date generale

254

8.2. ia elementelor metalice ale cazanelor

254

8.3.

257

8.4.

260

8.5. al capacelor

262

8.6.

263

4

1.

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

CAPITOLUL 1 CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

Prin tema de proiect mponentele constitutive, masice sau volumice . In cazul combustibilului gazos componentele se expr volumice iar în cazul combustibilului lichid sau solid componentele se în . In cazul calculelor de proiectare, dimensionare, utilizându-se Sistemul rderea are loc în

fizice: p 1,013 T 273,15

0 =

0 =

K.

În i cazanelor încercate, pentru andardele Europene

p

0 =

1,013

bar T

0 =

288,15

K (15 0 C) .

1.1. Calculul arderii combustibilului gazos Calculul arderii combustibilului gazos s

(1

m

3

N ) e fizice. Se :

V

0

=

a) Volumul teoretic de aer necesar arderii stoichiometrice ( exces de aer) a unui metru cub normal de combustibil :

V

0

0,0476 0,5

CO

+

0,5

H

2

+

1,5

H

2

S

+

m

+

n   C

4

m

H

n

O

2

[

m 3

N

/

) (teoretice,

m 3

N

]

(1.1)

Elementele componente ale combustibilului se introduc în cu valorile

procentuale, iar ”

C

m

H

n

ex .

b) Componentele

) Volumul de bioxid de carbon:

gazelor de ardere pentru arderea stoichiomet

V CO

2

=

[

0,01 CO

2

+

CO

+

mC H

m

n

]

[

m

3

N

/

m

3

N

]

(1.2)

5

INDRUMATOR DE PROIECTARE APARATE TERMICE CAZANE

Volumul de bioxid de sulf din gazele de ardere:

V

SO

2 =

0,01

[H S]

2

[

m

3

N

/

m

3

N

]

(1.3)

Volumul gazelor triatomice CO 2 2 din gazele de ardere

V RO

2

:

V

RO

2

=

V

CO

2

+

V

SO

2

[

m

3

N

/

m

3

N

]

Volumul de azot din gazele de ardere:

V

N

2

= 0,79

V

0

+

N

2

100

[

m

3

N

/

m

3

N

]

din gazele de ardere:

V H O

2

=

[

0,01 H

2

+

H

2

S

+

n

2

C

m

H

n

]

+ 0,016

V

0

[

m

3

N

/

m

3

N

Volumul teoretic de gaze de ardere f ( α = 1 )

V g 0 =

V

RO

2

+

V

N

2

+

V

H

2

O

[

m

3

N

/

m

3

N

]

 

(1.4)

(1.5)

]

(1.6)

(1.7)

In cazul proceselor tehnice de ardere, specifice cazanelor, ât combustibile cu aer în exces α” coeficientul de exces de aer ca fiind raportul dintre aerul efectiv de ardere (V a ) cel teoretic necesar arderii 0 ), s exces de aer în focar sunt:

α = 1,05 ÷1,1 pentru focare cu ardere intensifica

α = 1,1÷1,15

pentru focare

de ardere în depresiune, prin valori ale coeficientului de exces de aer de 1,3 ÷

1,4.

mai apar

la aceea valoare

La cazanele fu

- Calculul arderii cu exces de aer.

Volumul real de aer necesar arderii:

V a = αV 0

[

m

3

N

/

m

3

N

]

(1.8)

6

1.

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

Volumul real al gazelor de ardere:

V

g

=

V

g

0

+

(

α

1)V

0

[

m

3

N

/

m

3

N

]

(1.9)

c)

unde

unde

ρ comb

ρ

= ρ

+ 1,293V

comb

0 V

g

[kg/

m

3

N

]

este masa

triatomice (

P

RO

2 =

V RO

2

V

g

p

g

[bar]

RO

2 ) din gazele de ardere:

:

p

g

P

H O

2

=

V H O

2

V

g

p

g

[bar]

p

g

=

p

o

1 bar .

(1.10)

(1.11)

(1.12)

d) a combustibilului gazos se dete :

H

i

=

126,4

CO

+

107,9

H

+

229

+ 912,4 C H

3

8

+1184 C H

4

10

H

2

S

+

358

[kJ/

m

3

N

]

CH

4

+

637,3

C H

2

6

+

(1.13)

Componentele volumice ale combustibilului se introduc în procente.

Pentru cazul combustibilului gazos natural , cu

CH 4

C

2 H 6

O

2

N

2

 

98,5

0,8

0,2

0,5

%

este H

:

36000

kJ/

m

3

N

i =

CH 4

C

2 H 6

C

3 H 8

C

4 H 10

O

2

N

2

 

95,6

2,8

0,6

 

0,6

0,1

0,3

%

H

i =

37000

kJ/

m

3

N

.

7

INDRUMATOR DE PROIECTARE APARATE TERMICE CAZANE

1.2. Calculul arderii combustibilului lichid sau solid . Calculul arderii combustibilului lichid sau solid s erea (1kg) ale

D

combustibilului se prin asice.

redus” (K) ului sunt identice cu cele pentru „carbonul redus”.

K = C + 0,375S (%)

Se :

a) Volumul teoretic de aer necesar arderii stoichiometrice (

V

0

exces de aer) a unui kg de combustibil:

(1.14)

) (teoretice,

V

0

= 0,0889K + 0,265H 0,0333O

[

gazelor de ardere pentru arderea

m

3

N

/kg ]

(1.15)

b) Componentele

)

- bioxid de sulf din gazele de ardere:

V

RO

2

= 1,866

K

100

[

m

3

N

/kg]

(1.16)

- Volumul de azot din gazele de ardere:

V

N

2

=

0,79

V

0

+

0,8

N

100

[

m

3

N

/kg]

(1.17)

- din gazele de ardere:

V

H

2

O

=

9H

+

W

80,4

+ 0,016V

0

[

3

m

N

/kg]

(1.18)

Volumul teoretic de gaze de ardere f ( α = 1 )

V g 0 =

V

RO

2

+

V

N

2

+

V

H

2

O

[

m

3

N

/kg]

(1.19)

- Volumul real de aer necesar arderii cu exces de aer:

V a = α ·

V 0

[

m

3

N

/kg]

(1.20)

In cazul proceselor tehnice de ardere, specifice cazanelor, combustibile cu aer în exces α” coeficientul de exces de aer ca fiind raportul dintre aerul efectiv de ardere (V a ) cel teoretic necesar arderii

8

1.

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

0 uzuale ale coefincientului de exces de aer în focar sunt:

α = 1,05 ÷1,1 pentru

α = 1,1÷1,15 pentru focare

de ardere în depresiune, prin ca valorile coeficientului de exces de aer de 1,3 ÷ 1,4 .

mai apar

la aceea valoare

- Calculul arderii cu exces de aer.

Volumul real al gazelor de ardere:

V

g

=

V

g

0

+

(

α

1)V

0

[

m

3

N

/kg]

(1.21)

:

ρ

0

= 1

+

1,293

V

a

V

g

[kg/

m

3

N

]

(1.22)

2 în gazele de ardere:

P

RO

2 =

V RO

2

V

g

p

g

[bar]

:

P

H O

2

=

V

H O

2

V

g

p

g

[bar]

(1.23)

(1.24)

unde p g elor de ardere:

p

g

=

p

o

1

bar .

c) a combustibililor lichizi sau solizi este:

H

i

=

339,0

C

+

1200

H

O +

8

104,7

9

S

25,1

W

9 O

8

[kJ/kg]

(1.25)

INDRUMATOR DE PROIECTARE APARATE TERMICE CAZANE

procente. Pentru combustibilii lichizi uzuali arele

valori:

(CLU)

42000

kJ/kg

38000

÷ 39000 kJ/kg

Pentru lignit puter , astfel:

Lignit inferior

6700 ÷ 7500 kJ/kg

Lignit superior

10000 ÷ 14000 kJ/kg

1.3. Diagrama I - t

Valoarea entalpiei (I) a e i de

combustibil (

m

3

N

:

I

= V

RO

2

i

RO

2

+

V

N

2

i

N

2

+

V

H

2

O

i

H

2

O

+

(

α

1)

V i

0

aer

(1.26)

unde

i

2

,

i

N

2

,

i

H O

2

i aer

specifice ale

RO

La diverse temperaturi ale gazelor de ardere (0÷2000 0 C) se entalpia

amestecului utilizându-se tabelul de calcul 1.1.

I COMBUSTIBIL α 4 C = % kJ . H = % m α 3
I
COMBUSTIBIL
α 4
C
=
%
kJ
.
H
=
%
m
α 3
3 N
N=
%
kJ .
etc.
kg
V
o =
α
V
2
go =
H
i =
I
i
α
1
I
e
I g =f(α , t)
t
t
e
i
t [ o C]

Fig. 1.1. Diagrama I – t

10

Conform tabelului 1.1., se valorile din coloanele 3, 5 entalpia gazelor de ardere în

(I go ).

Pentru diverse valori ale coeficientului de exces de aer

(α 1 =α focar , α 2 >α 1 ; α 3 >α 2 etc.) se

14, 16 etc.

Se

tra

I = f(t, α)

(1.27)

asemenea familiei de curbe de parametru α, reprezentate în figura 1.1., i

convenabile (1:10; 1:20; 1:50 sau multipli). Diagrama I-t este care a fost determin .

Tabelul 1.1. combustibil (kJ/ m 3 N ) sau (kJ/kg)

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

1.

11

în continuare ptr. α din 0,1 în

0,1

       
 

I= I 0g +

i aer × V 0 )

×

( -1)α

         

12

 

(

 

×

         

( -1)=α

=α

i aer × V 0 )

( -1)α

11

 

(

   

i aer × V 0 = I V 0

10

       

V 0 =

 

i aer

9

 

130,0

261,3

531,6

813,7

1107

1409

1719

2033

2353

2675

3001

g 0 = VV

 

)Vi(I

=

0g

8

       
   

2 OH

         

× i

7

2 OH

V

=

     

150,5

304,4

626,2

968,5

     

2 OH

 

2 OH

6

1334

1722

2132

2558

3001

3458

3924

V

i

   

i N 2 × V N 2

5

       

V N 2 =

 

i N 2

4

 

129,5

259,8

526,5

804,0

1093

1391

1697

2008

2311

2643

2934

   

i RO 2 × V RO 2

3

       

V RO 2 =

 

i RO 2

2

 

170,0

357,5

771,8

1224

1704

2203

2716

3238

3772

4303

4843

   

0

100

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

 

t g

C

1

 

0

 

INDRUMATOR DE PROIECTARE APARATE TERMICE CAZANE

Mod de utilizare a diagramei I–t sunt u le:

a). D , a a gazelor de ardere , se poate determina fluxul l :

- se citesc în diagrama I-t:

I

i

= f

(

t

i

,

α

i

)

I

e

= f

(

t

e

,

α

e

)

cedat de gazele de ardere.

Q = B ( I

i

I

e

)

, apoi

(1.28)

unde B este consumul de combustibil [kg/s sau

m

3

N

/s].

b). D fluxul cedat de gazele de ardere Q ai gazelor de ardere

excesul de aer,

coeficient de exces de aer cunoscut:

se poate determina

- se -t:

I

i

= f

(

t

i

,

α

i

)

apoi se entalpia :

I

e

=

I

i

Q

B

-t valoarea:

1.4. Diagrama c p – t

t

e

= f

(

I

e

,

α

e

)

.

(1.29)

In ca ale gazelor de ardere , în loc de –c p este:

I

c

=

V

g

c

p

=

V RO

2

p V

g

t

=

c RO

2

[V g

0

+

(

α

1) V

0

+

V H O

2

V

g

c

H O

2

+

]

c

p

V

N

2

V

g

t

c N

2

+

(

α

1) V

0

Vg

c

aer

(1.30)

(1.31)

utilizabile (gaz, lichid, solid). În continuare se

diagramele c p =f(t,α).

12

1.

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

Tabelul 1.2.

kJ/

K, pentru gaze de ardere provenite din arderea

m

N

3

 

t

( 0 C)

α=1

α=1,1

α=1,2

α=1,5

α=2,0

0

1,3670

1,3582

1,3532

1,3435

1,3327

100

 

1,3762

1,3699

1,3645

1,3532

1,3410

200

 

1,3904

1,3837

1,3779

1,3653

1,3523

300

1,4067

1,3992

1,3929

1,3804

1,3657

400

 

1,4243

1,4164

1,4097

1,3946

1,3809

500

1,4432

1,4344

1,4277

1,4130

1,3967

600

 

1,4620

1,4532

1,4457

1,4306

1,4134

700

1,4808

1,4716

1,4641

1,4478

1,4306

800

 

1,4992

1,4905

1,4821

1,4653

1,4469

900

1,5177

1,5076

1,4997

1,4821

1,4628

1000

1,5348

1,5248

1,5160

1,4976

1,4783

1100

1,5516

1,5411

1,5319

1,5126

1,4925

1200

1,5675

1,5566

1,5474

1,5273

1,5064

1300

1,5825

1,5717

1,5616

1,5411

1,5198

1400

1,5968

1,5855

1,5754

1,5545

1,5319

1500

1,6102

1,5984

1,5884

1,5662

1,5436

1600

1,6231

1,6110

1,6005

1,5779

1,5541

1700

1,6361

1,6231

1,6123

1,5892

1,5645

1800

1,6470

1,6340

1,6231

1,5993

1,5746

1900

1,6575

1,6445

1,6336

1,6093

1,5838

2000

1,6675

1,6545

1,6428

1,6181

1,5922

Tabelul 1.3.

kJ/

K, pentru gaze de ardere provenite din arderea combustibililor lichizi

m

N

3

 

t

( 0 C)

α=1

α=1,1

α=1,2

α=1,5

α=2

0

1,3674

1,3595

1,3565

1,3444

1,3335

100

 

1,3825

1,3741

1,3703

1,3569

1,3440

200

 

1,3988

1,3892

1, 3854

1,3720

1,3590

300

1,4164

1,4055

1,4013

1,3860

1,3720

400

 

1,4356

1,4252

1,4201

1,4030

1,3850

500

1,4557

1,4453

1,4398

1,4214

1,4042

600

 

1,4766

1,4649

1,4586

1,4386

1,4206

700

1,4951

1,4850

1,4779

1,4561

1,4386

800

 

1,5135

1,5030

1,4955

1,4737

1,4545

900

1,5340

1,5206

1,5131

1,4905

1,4704

1000

1,5516

1,5378

1,5306

1,5072

1,4867

1100

1,5696

1,5549

1, 5476

1,5223

1,5018

1200

1,5830

1,5708

1,5645

1,5373

1,5152

1300

1,5995

1,5846

1,5763

1,5507

1, 5286

13

INDRUMATOR DE PROIECTARE APARATE TERMICE CAZANE

1400

1,6143

1,6005

1,5909

1,5641

1,5411

1500

1,6265

1,6123

1,6022

1,5754

1,5520

1600

1,6411

1,6265

1,6169

1,5880

1,5637

1700

1,6520

1,6378

1,6261

1,5976

1,5729

1800

1,6646

1,6482

1,6386

1,6085

1,5834

1900

1,6734

1,6545

1,6478

1,6181

1,5917

2000

1,6822

1,6637

1,6570

1,6277

1,6018

Modurile de utili specifice ale gazelor de ardere în calculele termice:

a) ale gazelor de poate determina fluxul

c

p i

=

f

(

t

i

 

Q

=

unde:

B ( V

g

i

,

α

i

c

p

)

i

t

i

c

p e

V

g

=

e

f

c

p

(

e

t

e

t

,

e

α

e

)

)

B

V g

debitul de combustibil (kg/s,

volumul de gaze de ardere pentru unitatea de combustibil (

m

3

N

/s).

V

g

=

V

g

0

+

(

α

1)

V

0

m

3

N

/kg,

(1.32)

m

3

N

/

m

3

N

)

b). D fluxul

ai

exces de aer), se poate determina temperatura d

÷ de clacul. Cu valorile (t i , α i ), a a gazelor la intrare

presupune o valoare

Se

gazelor de ardere

c

p

i

c

.

'

p

e

.

t

t

'

e

''

e

pentru excesul de aer α e

:

Se

t

'

e

= t

t

''

e

''

e

Q

V

c

i p

t

g
"

t

e

=

i

i B

V c

g

'

p

e

(1.33)

t

'

e

cu mai mult de un gard, se reia calculul o cu no valoare

.

t

e

pentru

c

''

p

e

:

t

e

=

V

g

i

c

p

i

t

i

Q

B

V

g

e

c

''

p

e

(1.34)

14

1.

CALCULUL ARDERII COMBUSTIBILULUI

Pentru determinar componentelor gazelor de ardere :

c

c

c

c

RO

2

H O

2

N

2

aer

3

=

=

=

1,7003

1,5051

+

+

4,1759 10

8,4142 10

5

(

t

100)

100)

(

t

t

100)

0,701

1,154

1,35

1,2958

+

9,3464 10

6

(

= 1,3004 + 3,6974 10

3

(

t 100)

1,169

[kJ/

[kJ/

[kJ/

[kJ/

m

m

m

m

3

N

3

N

3

N

3

N

K]

(1.35)

K]

(1.36)

K]

(1.37)

K]

(1.38)

sau pentru valori medii ale caldurii specifice a amestecului de gaze de ardere pentru combustibili clasici ( =100÷900 0 C):

-

-

-

:

lichizi:

solizi:

c

c

c

pg

pg

pg

=

=

=

4,186(0,31882

4,186(0,32118

4,186(0,32265

+

+

+

3,7393 10

3,8107 10

4,45 10

5

5

5

t

)

t

t

)

)

[kJ/

[kJ/

m

m

3

N

3

N

K]

K]

[kJ/

m

3

N

K]

(1.39)

(1.40)

(1.41)