Sunteți pe pagina 1din 107

I

CUPRINS
GHIO PRIVIND PROIECTAREA HALELOR U$0ARE
1. Generalitati ................................................................................. 65
CU STRUCTURA METALICA
1.1. Scop .............................................................................. 65
INDICATIV GP 078-03 1.2. Obiective i domenii de aplicare .................................. 65
1.3. Definitii i notatii .......................................................... 66
1.3.1. Definitii .............................................................. 66
1.3.2. Notatii .............................................................. ;. 66
1.4. Clasificari ..................................................................... 67
1.5. Prescriptii tehnice cornplementare ............................... 70
\
1.5.1. Standarde ...........................................................
)
70
1.5.1.1. Principii generate .................................. 70
1.5.1.2. lncarcari ................................................ 71
1.5.1.3. Prescriptii de proiectare spec'ifice
constructiilor din otel ............................ 71
1.5.1.4. Oteluri pentru constructii metalice ....... 72
1.5.1.5. Protectia allticor6ziva ........................... 73,
1.5.1.6. Invelitori ............................................... 74
1.5.2. Alte categorii de prescriptii tehnice .................... 74

2. Sisteme constructive: alcatuire i conformare ......................... 75


2.1. Forma i alcatuirea de ans;mblu .................................. 75
2.2. Stalpi, grinzi i noduri .................................................. 77
2.3. Contravantuiri orizontale de ansamblu ......................... 78
2.4. lnvelitori i pane .................................. ,........................ 79
2.5. Pereti ............................................................................. 81
2.6. Fundatii ......................................................................... 82
2.7. Rosturi .......................................................................... 82

60 61
ANEXE GHID PRIVIND PROIECTAREA HALELOR lndicativ
124 USO ARE CU STRUCTURA METALICA GP 078-03
Anexa A. Calculul capacitatii de rotire plastica

Anexa B. Calculul de ordinul I la stari limita ultime


SLU ...................................................................... 128
1. GENERALITATI
Anexa C. Calculul rezistentei critice de flambaj ................. 138
1.1. Scop
Anexa D. Calculul de ordinul II la stari limita ultime
SLU ...................................................................... 150 Prezentul ghid este conceput a se aplica la proiectarea halelor
metalice uoare din domeniul constructiilor civile, industriale i
Anexa E. Calculul starii limita ale exploatarii normale agricole. El este aplicabil partial Ji la alte tipuri de structuri metalice
SLEN .................................................................... 152 uoare.

Anexa F. Pierderea stabilitatii laterale a grinzilor ............... 153

Anexa G. Verificarea de rezistenta a sectiunii 1.2. Obiective i domeniu de aplicare


transversale ........................................................... 179
Halele metalice uoare sunt constructii parter cu una sau mai
Anexa H. Verificarea de stabilitate i flambaj a multe deschideri, eventual plus etaj, cu inchideri i elemente de
compartimentare din materiale cu greu,tate rdusa, fara poduri rulante,
elementelor ........................................................... 185 eventual dotate cu echipamente de ridicat' i transport interior, cu
capacitate redusa (grinzi rulante).
Anexa I. Determinarea giituirii minime Z:nec ...................... 191
in general structura principala de rezistenta a acestor constructii
se realizeaza prin cadre cu inima plina, alcatuite din profile laminate
Anexa J. Diagrame Wood ................................................... 194
sau avand sectiuni formate qin tablf sudate. Pentru deschiderile mici
Exemplu de proiectare: Exemplu de calcul al unei hale parter se pot folosi solutii structurale realizate in intregime din profile cu
pereti subtiri formate la rece.
cu o singura deschidere, aviind structura principala de
rezistenta executate din elemente compuse din table cu
sectiuni de clasa 3 sau 4 .................................................. 199

64 65