Sunteți pe pagina 1din 46

BREVIAR DE CALCUL

I. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR PERMANENTE


Perete despărțitor 15 cm
1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Placă gips-carton 0.010 m x - 0.10 kN/m2
3. Termoizolație vată minerală 0.130 m x 1.00 kN/m3 = 0.13 kN/m2
4. Placă gips-carton 0.010 m x - 0.10 kN/m2
5. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
0.90 kN/m2

h = 2.90 m x 0.90 kN/m2 = 2.61 kN/m

Perete interior 25 cm
1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Zidărie de cărămidă 0.250 m x 18.00 kN/m3 = 4.50 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
5.07 kN/m2

h = 2.80 m x 5.07 kN/m2 = 14.20 kN/m

Centură din beton armat 25 cm


1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Centură din beton armat 0.250 m x 25.00 kN/m3 = 6.25 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
6.82 kN/m2

h = 0.25 m x 6.82 kN/m2 = 1.71 kN/m

Perete exterior 36.5 cm


1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Zidărie de cărămidă 0.365 m x 18.00 kN/m3 = 6.57 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
7.14 kN/m2

Parter h = 2.40 m x 7.14 kN/m2 = 17.14 kN/m

Etaj h = 2.65 m x 7.14 kN/m2 = 18.92 kN/m

1
Soclu din beton armat 36.5 cm
1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Soclu din beton armat 0.365 m x 25.00 kN/m3 = 9.13 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
9.70 kN/m2

h = 0.40 m x 9.70 kN/m2 = 3.88 kN/m

Centură din beton armat 36.5 cm


1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Centură din beton armat 0.365 m x 25.00 kN/m3 = 9.13 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
9.70 kN/m2

h = 0.25 m x 9.70 kN/m2 = 2.42 kN/m

Sâmbure din beton armat 25x25 cm


1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Sâmbure din beton armat 0.250 m x 25.00 kN/m3 = 6.25 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
6.82 kN/m2

h = 0.25 m x 6.82 kN/m2 = 1.71 kN/m

Sâmbure din beton armat 25x36.5 cm


1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Sâmbure din beton armat 0.365 m x 25.00 kN/m3 = 9.13 kN/m2
3. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
9.70 kN/m2

h = 0.25 m x 9.70 kN/m2 = 2.42 kN/m

Planșeu peste parter


1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Placă de beton armat 0.150 m x 25.00 kN/m3 = 3.75 kN/m2
3. Șapă + finisaje 0.015 m x 20.00 kN/m3 = 0.30 kN/m2
4.34 kN/m2

Planșeu peste etaj

2
1. Strat tencuială 0.015 m x 19.00 kN/m3 = 0.29 kN/m2
2. Astereală 0.020 m x 8.00 kN/m3 = 0.16 kN/m2
3. Grinzi de lemn - 2 buc/m2 0.180 m x 8.00 kN/m3 = 0.52 kN/m2
4. Termoizolație polistiren 0.180 m x 0.20 kN/m3 = 0.04 kN/m2
5. Scândură 0.020 m x 8.00 kN/m3 = 0.16 kN/m2
1.16 kN/m2
Acoperiș șarpantă + învelitoare
1. Acoperiș 1.50 kN/m2

Aria planșeelor: 1. Planșeu peste parter 121.80 m2


2. Planșeu peste etaj 121.80 m2
3. Acoperiș 135.00 m2

Lungimea pereților pe un niv1. Perete despărțitor 15 cm 7.70 m


2. Perete interior 25 cm 28.20 m
3. Perete exterior 36.5 cm 34.30 m

Înălțimea sâmburilor: 1. Sâmbure din beton armat 25x25 cm 5.60 m


2. Sâmbure din beton armat 25x36.5 cm 5.60 m

II. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR UTILE


Evaluarea încărcărilor utile se va face conform SR-EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Tabelul NA.6.2.
Planșeu curent 1.50 kN/m2
Pod necirculabil 0.75 kN/m2

III. EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR DIN ZĂPADĂ


Evaluarea încărcărilor din acțiunea zăpezii se va face conform CR 1-1-3/2012.
- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol pentru Cluj-Napoca, jud. Cluj:
sk = 1.50 kN/m2
- clasa de importanță-expunere:
clasa: III
- factorul de importanță expunere pentru acțiunea zăpezii:
ϒIs = 1.00
- coeficientul de importanță-expunere al construcției în amplasament: expunere normală
Ce = 1.00
- coeficientul termic:
Ct = 1.00
- unghiul acoperișului:
α= 30 °
- coeficientul de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperiș:
μi = 0.800
- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiș:

3
S` = ϒIs*μi*Ce*Ct*sk = 1.20 kN/m2

IV. DETERMINAREA FORȚEI TĂIETOARE DE BAZĂ


Stabilirea valorii forței seismice de bază F b se va face conform P100-1/2006 - "Cod de proiectare seismică -
Prevederi de proiectare pentru clădiri".

Determinarea masei clădirii


Perete despărțitor 15 cm
2 niv x 2.61 kN/m x 7.70 m = 40.19 kN
Perete interior 25 cm
2 niv x 14.20 kN/m x 28.20 m = 800.65 kN
Centură din beton armat 25 cm
2 niv x 1.71 kN/m x 28.20 m = 96.16 kN
Perete exterior 36.5 cm
17.14 kN/m x 34.30 m = 587.76 kN
18.92 kN/m x 34.30 m = 648.99 kN
Soclu din beton armat 36.5 cm
3.88 kN/m x 34.30 m = 133.02 kN
Centură din beton armat 36.5 cm
2 niv x 2.42 kN/m x 34.30 m = 166.27 kN
Sâmbure din beton armat 25x25 cm
6 buc x 1.71 kN/m x 5.60 m = 57.29 kN
Sâmbure din beton armat 25x36.5 cm
8 buc x 2.42 kN/m x 5.60 m = 108.58 kN
Planșeu peste parter
4.34 kN/m2 x 121.80 m2 = 528.00 kN
Planșeu peste etaj
1.16 kN/m2 x 121.80 m2 = 141.21 kN
Acoperiș șarpantă + învelitoare
1.50 kN/m2 x 135.00 m2 = 202.50 kN
Gtot = ∑Gi = 3510.64 kN
m = Gtot/g = 357.86 t

Determinarea forței seismice de bază


- înălțimea clădirii:

4
H= 5.80 m
- clasa de importanță-expunere:
clasa: III
- factor de importanță-expunere:
ϒIe = 1.00
- accelerația terenului pentru proiectare cu IMR = 100 ani, conform tabel zonare, P100-1/2006, Cluj-
Napoca, jud. Cluj:

ag = 0.10*g
- perioada de colț conform tabel zonare, Cluj-Napoca, jud. Cluj:
Tc = 0.7 s
TB = 0.14 s
TD = 3 s
- coeficientul în funcție de tipul structurii, conform P100-1:
tip structură: celelalte tipuri de structuri ct = 0.05
- perioada fundamentală a clădirii:
T1 = ct*H3/4 = 0.187 s
β0 = 2.50
βcor = 2.00
T1<TB, βT1 = β0 βT1 = 2.50
βT1
T1>TB, βT1 = β(T)
- factorul de comportare al structurii, conform P100-3/2008:
tip structură: structuri din zidărie confinată
αu/α1 = 1.25
q = 2.25*αu/α1 = 2.81
- spectrul neredus:
Sd.T1 = ag*(βT1/q) = 0.872 m/s2
- factor de corecție, conform P100-1/2006:
număr niveluri: 2
λ= 1
- forța tăietoare de bază din seism:
Fb = ϒIe*Sd.T1*m*λ = 312.06 kN

V. DISTRIBUȚIA FORȚEI TĂIETOARE DE BAZĂ


V.1. Distribuția forței tăietoare seismice la pereții structurali

Element (perete) Arie [m2] Arie tot [m2] Fbi [kN] Fbtot [kN]
1A 1.22 22.20
2A 1.39 25.29
3A 1.71 31.11
4A 1.38 25.11
1B 2.85 51.86
3B 3.43 17.15 62.41 312.06

5
17.15 312.06
1BC 0.65 11.83
1C 1.22 22.20
2C 0.92 16.74
3C 1.26 22.93
4C 1.12 20.38

V.2. Distribuția forței tăietoare seismice pe verticală

S1 + 2*S1 = Fb S1 = Fb2A/3 = 8.43 kN

h = 3.00 m

VI. DETERMINAREA EFORTULUI AXIAL ȘI A MOMENTULUI ÎNCOVOIETOR SOLICITANT


VI.1. Determinarea momentului încovoietor

MEd,1 = S1*h = 25.29 kN*m


MEd,0 = S1*h + 2*S1*2*h = 126.46 kN*m

VI.2. Determinarea efortului axial

Greutate proprie:
Parter: perete 25 cm 3.25 m x 14.20 kN/m = 46.14 kN
centură 25 cm 3.25 m x 1.71 kN/m = 5.54 kN
perete 36.5 cm 1.57 m x 17.14 kN/m = 26.90 kN
soclu 36.5 cm 1.57 m x 3.88 kN/m = 6.09 kN
centură 36.5 cm 1.57 m x 2.42 kN/m = 3.81 kN
Etaj: perete 25 cm 3.25 m x 14.20 kN/m = 46.14 kN
centură 25 cm 3.25 m x 1.71 kN/m = 5.54 kN
perete 36.5 cm 1.57 m x 18.92 kN/m = 29.71 kN
centură 36.5 cm 1.57 m x 2.42 kN/m = 3.81 kN
sâmbure 25x25 5.60 m x 1.71 kN/m = 9.55 kN
Nprop = 183.21 kN

6
Planșeu peste parter:
9.65 m2 x 4.34 kN/m2 = 41.83 kN
0.30 x 9.65 m2 x 1.50 kN/m2 = 4.34 kN
Npl.parter = 46.18 kN

Planșeu peste etaj:


9.65 m2 x 1.16 kN/m2 = 1.16 kN
0.30 x 9.65 m2 x 0.75 kN/m2 = 2.17 kN
Npl.etaj = 3.33 kN

Acoperiș:
9.65 m2 x 1.50 kN/m2 = 14.48 kN
0.40 x 9.65 m2 x 1.20 kN/m2 = 4.63 kN
Nacop = 19.11 kN

NEd = ∑NEd,i = 251.83 kN

VII. VERIFICAREA PERETELUI STRUCTURAL


t = 0.25 m
lp = 1.57 m
li = 3.25 m
t1 = 0.37 m
ts = 0.25 m
y1 = ts + (t1/2) = 0.43 m
nech = 6

Y0id = {[ts2*(ts/2)*nech] + (t1*lp*y1) + [t*li*(ts + t1 + li/2)]}/[ts2 + (t1*lp) + (t*li)] = 1.46 m

Materiale folosite:
Zidărie: fb = 7.50 N/mm2
fm = 5.00 N/mm2
k = 0.55
fk = k*fb0.7*fm0.3 = 3.65 N/mm2
ϒM = 2.50
fzd = fk/ϒM = 1.46 N/mm2

Beton: C16/20
fck = 16.0 N/mm2
ϒc = 1.50

7
fcd = fck/ϒc = 10.7 N/mm2

Oțel - armături: S500


fyk = 500 N/mm2
ϒs = 1.15
fyd = fyk/ϒs = 435 N/mm2
4φ16 As = 808.00 mm2

VII.1. Determinarea momentului capabil pentru direcția acțiunii seismice stânga-->dreapta


Ts = As*fyd = 351.30 kN
Cz = Ts + NEd = 603.13 kN
Cz = 0.85*t*x*fzd
0.85*t*x*fzd = Ts + NEd
x = (Ts + NEd)/(0.85*t*fzd) = 1.94 m

ys = 1.34 m
yzc = 1.44 m

Ts*ys + Cz*ycz - MRd = 0 MRd,1 = Ts*ys + Cz*yzc = 1339.3 kN*m

VII.2. Determinarea momentului capabil pentru direcția acțiunii seismice dreapta-->stânga


CRd = ts2*fcd + As*fyd + 0.85*t1*lp*fzd = 1729.62 kN
NEd = 251.83 kN

CRd > NEd x intersectează talpa


x = ts + t1 = 0.62 m

Cz1 = 0.85*t1*lp*fzd = 711.65 kN


Cb = ts2*fcd = 666.67 kN
Cs = As*fyd = 351.30 kN
yz1 = 1.03 m
yb = y s = 1.34 m

Cz1*yz1 + [(Cb + Cs)*yb] - MRd = 0 MRd,2 = Cz1*yz1 + [(Cb + Cs)*yb] = 2097.1 kN*m

VII.3. Relații de verificare

MEd = 126.46 kN*m < MRd,1 = 1339.3 kN*m


MEd = 126.46 kN*m < MRd,2 = 2097.1 kN*m

Relațiile de verificare sunt îndeplinite!

8
Zăpadă
Clasa de imp.-exp. Factor de exp.
I 1.15
II 1.10
III 1.00
IV 1.00
Expunere Coeficient
expunere completă 0.80
expunere normală 1.00
expunere redusă 1.20

Sk [kN/m2]
1.50
2.00
2.50
Seism
Clasa de imp.-exp. Factor de exp.
I 1.40
II 1.20
III 1.00
IV 0.80

Zidărie τ
cu mortar de var 0.06
cu mortar de ciment 0.12

Nivel de cunoaștere CF
limitată 1.35
normală 1.2
completă 1
Tip structură Ct ag Tc [s]
cadre spațiale din oțel 0.085 0.10*g 0.7
cadre spațiale din beton armat sau din oțel cu 0.075 0.12*g 1.0
celelalte tipuri de structuri 0.05 0.16*g 1.6
0.20*g
Structură q 0.24*g
structură neductilă 1 0.28*g
structuri din beton armat 2.5 0.32*g
structuri cu schelet de beton armat în concepț 2
structuri din zidărie simplă (nearmată) 1.5
structuri din zidărie confinată 2
structuri din oțel - cadre necontravântuite 4
structuri din oțel - cadre contravântuite cu dia 3
structuri din oțel - cadre contravântuite cu dia 1.5
structuri din oțel - cadre contravântuite excent 4
teren k
coeziv 0.05
necoeziv 0.10
Întocmit
ing. Marius MONDA
ing. Anna Karina MUREȘAN
ing. Cătălin POPA

Verificat
dr. ing. Pavel ALEXA
dr. ing. Alexandru DAMIAN
CATEGORIA

DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

ELEMENT/MATERIAL

Vată minerală

GREUTATE TEHNICĂ

1.00 kN/m3

I PIATRĂ DE CONSTRUCȚII ÎN BLOCURI


II LEMN DE CONSTRUCȚIE
III METALE
IV BETOANE DE ELEMENT
V MORTARE
VI CĂRĂMIZI ȘI BLOCURI PENTRU ZIDĂRIE
VII ZIDĂRIE
VIII PLĂCI PENTRU PEREȚI, PARDOSELI, IZOLAȚII
IX DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

I PIATRĂ DE CONSTRUCȚII ÎN BLOCURI


Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Andezit 26000
2 Trahit 26000
3 Bazalt 30000
4 Diorit 30000
5 Granit 28000
6 Porfir 28000
7 Sienit 28000
8 Dacit 28000
9 Calcar compact 27000
10 Calcar poros, cochilifer 23000
11 Gresii 26000
12 Travertin 26000
13 Tufuri vulcanice 18000
14 Ardezie 28000
15 Gnais 28000
16 Marmură 28000
II LEMN DE CONSTRUCȚIE
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Fag uscat în aer 8000
2 Fag proaspăt tăiat sau umed 10000
3 Gorun uscat în aer 8000
4 Gorun proaspăt tăiat sau umed 10000
5 Salcâm uscat în aer 8000
6 Salcâm proaspăt tăiat sau umed 10000
7 Stejar uscat în aer 8000
8 Stejar proaspăt tăiat sau umed 10000
9 Brad uscat în aer 6000
10 Brad proaspăt tăiat sau umed 8000
11 Cherestrea de brad așezată, în stive 5000
12 Larice uscat în aer 6000
13 Larice proaspăt tăiat sau umed 8000
14 Pin uscat în aer 6000
15 Pin proaspăt tăiat sau umed 8000
16 Molid uscat în aer 6000
17 Molid proaspăt tăiat sau umed 8000
III METALE
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Alamă laminată 86000
2 Aliaje de aluminiu 28000
3 Aluminiu 27000
4 Bronz 86000
5 Cositor 74000
6 Cupru laminat 89000
7 Fontă 72500
8 Oțel de construcții 78500
9 Plumb 114000
10 Zinc laminat 72000
11 Zinc turnat 69000
IV BETOANE DE ELEMENT
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Beton simplu (cu pietriș sau piatră spartă) 24000
2 Beton armat (cu pietriș sau piatră spartă) 25000
3 Beton cu agregate din spărturi ceramice 18000
4 Beton cu agregate din zgură expandată ≤ C2.8/3.5 14000
5 Beton cu agregate din zgură expandată C4/5 18000
6 Beton cu agregate din zgură expandată C6/7.5 - 20000
7 Beton cu agregate vegetale 10000
8 Beton cu granulit ≤ C4/5 11000
9 Beton cu granulit C6/7.5 13000
10 Beton cu granulit C8/10 17000
11 BCA pe bază de nisip, în stare uscată 7000
12 BCA pe bază de nisip, în stare umedă 8400
13 BCA pe bază de cenușă, în stare uscată 7500
14 BCA pe bază de cenușă, în stare umedă 9400
V MORTARE
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Mortar de ciment întărit 21000
2 Mortar de ciment proaspăt 22000
3 Mortar de ciment-var întărit 19000
4 Mortar de ciment-var proaspăt 20000
5 Mortar de var sau ipsos întărit 17000
6 Mortar de var sau ipsos proaspăt 19000
7 Pastă de ipsos întărită 12000
8 Pastă de ipsos proaspătă 14000
9 Mortar de argilă întărit 16000
10 Mortar de argilă proaspăt 18000
VI CĂRĂMIZI ȘI BLOCURI PENTRU ZIDĂRIE
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Cărămizi pline presate pe cale umedă 15000
2 Cărămizi și blocuri ceramice cu goluri verticale 15000
3 Cărămizi găurite cu lambă și uluc 15000
4 Cărămizi și blocuri cu goluri orizontale 13000
5 Cărămizi refractare magnezitice arse și cărămizi 29000
6 Cărămizi refractare dolomitice stabilizate 26000
7 Cărămizi silico-calcare pline 19000
8 Cărămizi termo-izolatoare din diatomit 11000
9 Produse refractare termoizolatoare silico-alumin 14000
10 Produse refractare termoizolatoare silico-alumi 14000
11 Produse refractare termoizolatoare silico-alumi 10000
12 Blocuri mici sin beton, pline sau cu goluri, cu ag 18000
13 Blocuri mici din BCA produse pe bază de nisip, pe 8400
14 Blocuri mici din BCA produse pe bază de cenușă, 9400
VII ZIDĂRIE
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Zidărie din cărămizi pline presate pe cale umedă 16000
2 Zidărie din cărămizi, cu găuri verticale 16000
3 Zidărie cu blocuri mici cu goluri din beton cu ag 15500
4 Zidărie din blocuri mici sau plăci BCA, pa bază de 10500
5 Zidărie din blocuri mici sau plăci BCA, pa bază d 9500
VIII PLĂCI PENTRU PEREȚI, PARDOSELI, IZOLAȚII
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Foi de plută aglomerată, din materiale plastice 3500
2 Linoleum 12000
3 Pâslă minerală cu liant bituminos 2500
4 Plăci de azbest 12000
5 Plăci din granule de plută expandată și aglomera 1800
6 Plăci de plută expandată 1500
7 Plăci de stuf 2800
8 Plăci de xilolit 16000
9 Plăci din fibre de lemn, dure și extradure PFL 9000
10 Plăci rigide din PVC pentru pardoseli 18600
11 Plăci rigide din PVC pentru placaje interioare 18600
12 Plăci din vată minerală 3500
13 Plăci presate PAL 6500
14 Plăci din BCA pe bază de nisip, pentru izolații te 6000
15 Plăci din BCA pe bază de cenușă, pentru izolații 6900
16 Plăci (fâșii) din BCA pe bază de nisip, pentru zidăr 8400
17 Plăci (fâșii) din BCA pe bază de cenușă, pentru zid 9400
IX DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Nr. Crt. Denumire material Greutate tehnică (N/m3)
1 Argilă 18000
2 Lut 18000
3 Pământ galben pentru umplutură 18000
4 Balast sub cale 20000
5 Beton asfaltic 24000
6 Bitum 12000
7 Caolin în saci 24000
8 Ciment vărsat, afânat 12500
9 Ciment îndesat, în siloz 16000
10 Ciment, în saci 14000
11 Granulit ușor, în grămadă afânată, uscat, pentru iz 6000
12 Ipsos pentru modelaj, în siloz 11000
13 Ipsos pentru modelaj, în saci 9000
14 Ipsos pentru pardoseli, în siloz 12000
15 Ipsos pentru pardoseli, în saci 10000
16 Masă celulară Ampora 300
17 Moloz cu sfărâmături de cărămidă 14000
18 Nisip uscat 16000
19 Nisip umed natural 19000
20 Pământ uscat pentru umplutură 16000
21 Pământ umed 18000
22 Pavele, calupuri stivuite 18000
23 Piatră brută și bolovani, în grămadă 16000
24 Piatră de mozaic și savură vărsată 13000
25 Piatră de mozaic și savură în saci 12000
26 Piatră spartă (concasată) 15000
27 Pietriș uscat 16000
28 Pietriș umed 17000
29 Plăci ceramice, faianță și geamuri ambalate 11000
30 Polistiren expandat 200
31 Praf de piatră, uscat, vărsat, afânat 13000
32 Praf de piatră, uscat, în saci 12000
33 Praf hidrofob, pus în lucru, în stare îndesată 10000
34 Spumă rigidă de polistiren 600
35 Sticlă obișnuită 26000
36 Sticlă organică 12000
37 Tras vărsat, afânat 8000
38 Tras îndesat 11000
39 Tras în saci 9000
40 Var hidraulic vărsat 12000
41 Var în pastă 14000
42 Var nestins, în bulgări 10000
43 Var nestins, în praf, îndesat 8000
44 Var nestins, în praf, în saci 7000
45 Vată minerală 1000
46 Vatp de sticlă 1000
47 Zgură expandată în grămadă, în stare afânată și 10000
48 Zgură expandată în grămadă, în stare afânată și 7000

S-ar putea să vă placă și