Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT CAZANE DE ABUR

TEMA PROIECTULUI:
Sa se efectueze calculele de proiectare pentru un
generator de abur cu circulatie naturala in forma de π
avind urmatorii parametri principali:
debitul nominal de abur Dn=115 t/h
presiunea nominala a aburului pn=140 bar
temperatura nominala a aburului tn=5400C
temperatura apei de alimentare taa=2200C

In focarul generatorului se arde carbune brun lemnos


avind urmatoare compozitie chimica elementara:
C=52.8%
H=3.6%
O=9.5%
N=1.3%
S=2.7%
A=22.6% (cenusa)
W=7.5%(apa)

Vaporizatorul se afla in focar,deoarece acolo am un


potential energetic ridicat.
Economizorul este situat in coada cazanului.

Notatii:
Daa=debit apa de alimentare
Dp =debit de purjare
Dn=Daa-Dp
2.1.1.2. Caldura specifica medie a combustibililor solizi se calculeaza cu relatia:

ccomb=10^(-2)*[4.187*W+(100-W)]*canhcomb [kJ/kg*grd]
unde:
canhcomb=1.130 pentru carbuni bruni si turba frezata [kJ/kg*grd]

canh  1.130

W  7.5 umididatea

2
ccomb  10  [ 4.187W
  ( 100  W ) ]  canh

ccomb  1.40009825 caldura specifica medie a combustibililor solizi

2.1.1.3. Puterea calorifica inferioara a combustibililor solizi Hi

C  52.8 H  3.6 S  2.7 O  9.5 A  22.6 N  1.3

Hs  4.1868 [ 81 C  300 H  26 ( S  O) ] putere calorifica superioara

Hs  21687.624

Hi  Hs  2.1 ( 9H  W ) Qi  Hi Qi  21603.834

Hi  21603.834 putere calorifica inferioara a combust. solizi

2.1.1.4. Unitatea raportata(umiditatea raportata Wrap, cenusa raportata Arap,sulful raportat


Srap, [%/103*kJ/kg]

3
10  W
Wrap  Wrap  0.34716060121550646982 umiditatea raportata
Hi

3
10  A
Arap  Arap  1.0461106116627261624 cenusa raportata
Hi
3
10  S
Srap  Srap  0.12497781643758232914 sulful raportat
Hi
2.2.2.2. Aerul necesar arderii

Va0  0.0889 ( C  0.375S)  0.266H  0.0333O

Va0  5.42518125 cantitatea teoretica de aer uscat [Nm 3/kg comb]

f  1.2 coeficient de exces de aer la sfirsitul focarului

x  10 continutul de umezeala a aerului [g/kg aer uscat]

Va  ( 1  0.00161x)  f  Va0

Va  6.61503200175 cantitatea reala de aer uscat necesar arderii [Nm 3/kg comb]

Temperatura de preincalzire a aerului pentru carbune este tpa2=300 0C

tpa2  300

Densitatea aerului uscat [kg/Nm3]

  1.293

2.3 Gazele de ardere


2.3.1.1 Gazele rezultate la arderea combustibililor solizi
La arderea completa a 1kg comb,cantitatile teoretice de gaze se calculeaza cu
relatia:
gaze triatomice uscate Vro20 [Nm3/kg comb]

Vro20  0.01866 ( C  0.375S


 )

Vro20  1.00414125

gaze biatomice [Nm3/kg comb] Vn20

Vn20  0.79 Va0  0.008N


Vn20  4.2962931875

vapori de apa V0h2o [Nm3/kg comb]

V0h2o  0.111H  0.0124W  0.0016x


  Va0

V0h2o  0.5794029
Cantitatea teoretica totala de gaze de ardere Vg0 este:

Vg0  Vro20  Vn20  V0h2o

Vg0  5.8798373375

Pentru arderea a 1kg combustibil se introduce in focar o cantitate de aer umed


in exces care se calculeaza cu formula Vαfaer [Nm3/kg comb]

Vfaer  1.0161 ( f  1)  Va0 f  1.2

Vfaer  1.102505333625 [Nm3/kg/ comb]

in care se afla cantitatea de vapori de apa Vαfh2o:

Vfh2o  0.0161 ( f  1)  Va0

Vfh2o  0.017469083625 [Nm3/kg comb]

αev=coef de exces de aer in gazele de evacuare


ev  1.4

Cantitatea totala de vapori de apa din gazele de ardere Vh2o este:

Vh2o  V0h2o  Vfh2o

Vh2o  0.596871983625 [Nm3/kg comb]

Cantitatea reala totala de gaze rezultate la arderea completa a 1kg comb Vg este:

Vg  Vg0  Vfaer

Vg  6.982342671125 [Nm3/kg comb]

Vevaer  1.0161 ( ev  1)  Va0

Vevaer  2.20501066725

aant este fractiunea din cantitatea totala de cenusa rezultata la arderea a 1kg comb
antrenata de gazele de ardere

aant  0.9
Cantitatea de cenusa aflata in gazele de ardere rezultate la arderea
combustibililor solizi μa se calculeaza cu relatia:
A  aant
a  a  0.2034 [kg/kg comb]
100

2.3.2 Presiunea partiala a gazelor triatomice

La presiunea p,in MN/m2 ,a gazelor de ardere,presiunile partiale ale gazelor de


ardere triatomice de calculeaza cu formula:

pRO2=p*rRO2 [MN/m2]

pH2O=p*rH2O [MN/m2]

in care participatiile volumetrice se calculeaza cu relatiile:

rRO2=Vro20/Vg

rH2O=V0h2o/Vg

V0h2o  0.5794029 Vro20  1.00414125 p  0.1 Vg  6.982342671125

Vro20
rRO2  rRO2  0.1438115110208723185
Vg

V0h2o
rH2O  rH2O  0.082981160806684698861
Vg

pRO2  p  rRO2 pRO2  0.01438115110208723185 [MN/m2]

pH2O  p  rH2O pH2O  0.0082981160806684698861 [MN/m2]

2.3.3 Densitatea
2.3.3.1. Densitatea gazelor rezultate la arderea combustibililor solizi ρg [kg/Nm 3]

 1  A   1.306f
  Va0
 
g 
 100
g  1.3285432256657476353
Vg
2.3.5 Entalpia gazelor de ardere

Qi  21603.834

2.3.5.1 Entalpia gazelor rezultate la arderea completa a 1kg combustibil


se calculeaza cu relatia:

Ig=Ig0+Iαaer+IA [kJ/kg comb] ,


unde

Ig0=Vro20*(ct)CO2+Vn20*(c.t)n2+V0h2o*(c.t)h2o [kJ/kg comb]

Iαaer=Vαaer*(c.t)umaer [kJ/kg comb]

IA=μa*(c.t)A [kJ/ kg comb],

Valorile entalpiilor componentelor gazelor de ardere,(c.t),la diferite


temperaturi,sunt date in tabelul 2.9 din Indrumar-Calcul termic

Entalpia cenusii antrenate de gazele de ardere,Ia,se calculeaza numai


daca este indeplinita conditia:

4187*A*aant/Qi >6
3.Bilantul termic al cazanului de abur

Ecuatia bilantului termic al cazanului de abur ,raportat la 1kg de


combustibil:

Qi+Qcomb=Qdisp=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 [kJ/kg comb]


unde:
Qdisp=caldura disponibila in focar
Qi=puterea calorifica a combustibilului
Q1=caldura utila
Q2=caldura pierduta prin gazele de ardere evacuate
Q3=caldura pierduta prin ardere chimica incompleta
Q4=caldura pierduta prin ardere mecanica incompleta
Q5=caldura pierduta prin radiatie si convectie catre mediul ext
Q6=caldura pierduta prin zgura evacuata

4.2.1. Puterea calorifica Qi [kJ/kg comb]

Qi  21603.834

4.2.2. Caldura fizica a combustibilului Q comb

Qcomb  0

taer  25 temperatura aerului rece 0C

Entalpia aerului rece Iaer0 [kJ/kg comb] se calculeaza cu relatia:


caert100  1.3243 caert0  1.3188

caert100  caert0
Caer   caert0
4

Caer  1.320175 caldura specifica a aerului umed la t=250C

I0aer  1.0161Va0
  Caer taer

I0aer  181.93749735229804687
Deoarece cenusa raportata Wrap este intre 1-5,temperatura gazelor de
ardere,este de: tgev=1450C

Wrap  0.34716060121550646982

4.3 Pierderile de caldura

4.3.1 Pierderile de caldura prin gazele de ardere evacuate q2 [%]

q2=(100-q4)*(Igev-(αev*I0aer))/Qdisp
unde:
q4=pierderea de caldura prin combustibilul nears
q4=4% pt carbune brun lemnos

q4  4

ctaer100  132.43

ctaer200  266.36

ev  1.4

   1.3318  145
1.3318  1.3243
Igev145  1.0161Va0

 2 
I0aer  181.93749735229804687
Igev145  1067.5269737840798437
Igev145  ev  I0aer
q2  ( 100  q4) 
Qi pierderea de cald prin gazele de ardere evacuate

q2  3.611867682334663722 q3  3

4.3.2 Pierderea de caldura prin ardere chimic incompleta q3


q3=3[%]

4.3.3 Pierderea de caldura prin nearse q4


q4=4[%]
4.3.4 Pierdderea de caldura prin radiatie si convectie catre mediul
exterior q5
q5=a0+a1*Dn+a2*(Dn)^2+a3*(Dn)^3 [%] ,unde coeficientii
polinomiali au valorile:
a0=0.81825397
a1=-0.0012802069
a2=0.63997133*10^-6
a3=0.13468014*10^-9
a0  0.81825397
2
a1  0.12802069
 10
6
a2  0.63997133
 10
9
a3  0.13468014
 10

Dn  115
2 3
q5  a0  a1 Dn  a2 Dn  a3 Dn

q5  0.6796986289971725 pierd de cald prin radiatie si convectie

4.3.5 Pierderea de caldura prin zgura evacuata din focar q6 [%]


se calculeaza cu relatia:

A  22.6
kJ
ctA  560.19
kg

aant  0.9

( 1  aant )  A  ctA
q6 
Qi

q6  0.058602070354734256892

Temperatura de evacuare a zgurei se considera 600 0C

4.4 Randamentul cazanului de abur η [%] se calculeaza cu relatia

  100  ( q2  q3  q4  q5  q6)

  88.64983161831342952111
4.5 Cantitatile de caldura primite deschimbatoarele de caldura

4.5.1 Supraincalzitorul
Cantitatea de caldura primita de supraincalzitorul de abur Qs

Qs=0.278*Dn*(in-i``) [kW]
in care:
Dn=debitul nominal de abur al cazanului in t/h
in=entalpia aburului supraincalzit,in kJ/kg
i``=entalpia aburului saturat la iesirea din vaporizator(in tambur),in
kJ/kg,la presiunea de saturatie

in  3430

i''  2611

Dn  115

Qs  0.278Dn
  ( in  i'')

Qs  26183.43 cantitatea de caldura primita de supraincalzitorul de abur

4.5.2 Vaporizatorul
Cantitatea de caldura primita de vaporizator Qvap [kW]

Qvap=0.278*[Dn*(i``-iec2)+Dp(i`-iec2)] [kW],
in care:
Dp=debitul deapa pentru purjare, in t/h;la cazanele obisnuite
Dp=0.05*Dn
iec2=entalpia apei la iesirea apei din economizor,in kJ/kg,la presiunea
pec2(egala cu presiunea de saturatie-din tambur) si temp tec2
i`=entalpia apei la saturatie(in tambur),in kJ/kg,la pres de saturatie

iec2  1392.2

Dp  0.05 Dn

Dp  5.75 debit de purjare [t/h]

i'  1616 entalpia aburului purjat kJ/kg

Qvap  0.278 [ Dn ( i''  iec2)  Dp  ( i'  iec2) ]

Qvap  39322.7803 Caldura primita de vaporizator [kW]


4.5.3. Economizorul
Cantitatea de caldura primita de economizor Qec [kW],

Qec=0.278*(Dn+Dp)*(iec2-iaa) [kW],
in care iaa=entalpia apei de alimentare,in kJ/kg,la presiunea paa si
la temperatura taa

iaa  948 kJ/kg

Qec  0.278 ( Dn  Dp )  ( iec2  iaa)

Qec  14911.1277

4.5.4 Preincalzitorul de aer


Cantitatea de caldura , raportata la 1kg combustibil solid,primita de aer in
preincalzitorul de aer Q`pa [kW]

Q`pa=(αf+Δαpa/2)*(I0pa2-I0aer) [kJ/kg comb]

Entalpia aerului la iesirea din preincalzitorul de aer I0pa2


I0pa2=1.0161*Va0*(ct)pa2 [kJ/kg comb],
in care entalpia aerului umed se determina din tabelul 2.5,la temperatura
de iesire a aburului din preincalzitor,tpa2.
Temperaturile de preincalzire a aerului necesar arderii sunt date in cap.1

f  1.2

pa  0.2

tpa2  300

cumedaer300  1.3423 caldura specifica a aerului la temp de 3000C

ctpa2  cumedaer300tpa2

ctpa2  402.69

Va0  5.42518125 cantitatea teoretica de aer necesar arderii [Nm 3/kg comb]

cumedaer100
t  25 cumedaer100  1.3188 cumedaer25  cumedaer25  0.3297
4

Iar0  1.0161Va0
  cumedaer25 t Iar0  45.4370010620203125
I0pa2  1.0161Va0
  ctpa2

I0pa2  2219.83936398725625 entalpia aerului la iesirea din preincalzitorul de aer

Q'pa   f    ( I0pa2  I0aer)


pa

 2 

Q'pa  2649.2724266254456641 cantitatea de caldura primita de aer in preincalzitor [kJ/kg


comb]

4.6 Consumul de combustibil

Consumul de combustibil solid al cazanului de abur B [kg/h]

B=3.6*10^5*Q1/η*Qi ,
unde Q1=Qs+Qvap+Qec [kW]

Qs  26183.43

Qvap  39322.7803

Qec  14911.1277

Q1  Qs  Qvap  Qec

Q1  80417.338 caldura utila primita de apa-abur

5 Q1
B  3.6 10  B  15116.22845900858493556
  Qi

Consumul efectiv de combustibil al cazanului de abur Bef [kg/h]

100  q4
Bef  B Bef  14511.57932064824153814
100
4.7. Verificarea bilantului termic al cazanului de abur

4.7.1. Caldura cedata de gazele de ardere


Cantitatea de caldura cedata de gazele de ardere schimbatoarelor de
caldura aflate in canalele de gaze Qcedat [kW]

Qcedat=0.278*10^-3*Bef*(100-q5)*(Ita-Igev)/100 [kW] ,

in care Ita este entalpia teoretica a gazelor de ardere din focar

Ita=Qdisp*(100-q3-q6)/100+αf*I0pa2 [kJ/kg comb]

Qdisp  Qi

q3  3

q5  0.6796986289971725

q6  0.058602070354734256892

I0pa2  2219.83936398725625

100  q3  q6
Ita  Qi  f  I0pa2
100

Ita  23606.8659227847075

Igev145  1067.5269737840798437 entalpia gazelor de evacuare la temperatura de evacuare a


gazelor din cazan,tgev si αev

3 100  q5
Qcedat  0.27810
  Bef   ( Ita  Igev145)
100

Qcedat  90310.58993269125551721 [kW]


4.7.2. Caldura primita de schimbatoarele de caldura

Cantitatea de caldura primita de preincalzitorul de aer Qpa [kW]

Qpa=0.278*10^-3*Bef*Q`pa [kW]

3
Qpa  0.27810
  Bef  Q'pa

Qpa  10687.74529515283006673 [kW]

Cantitatea de caldura primita de schimbatoarele de caldura de la


gazele de ardere se calculeaza cu relatia Qprimit [kW]

Qprimit=Qs+Qvap+Qec+Qpa

Qprimit  Qs  Qvap  Qec  Qpa

Qprimit  91105.08329515283006673

Qcedat  90310.58993269125551721

Qcedat  Qprimit
Q   100 Q  0.8797344398411224594588
Qcedat
Calculul Termic al Focarului

5.1.1. Volumul focarului VF [m3]

VF=(Bef*Qdisp)/3.6*qf [m3] ,
in care qf =incarcarea termica a focarului, in W/m 3
Pentru carbune brun qf =120000 W/m3

qf  120000 Bef  14511.57932064824153814 [kg/h]

Bef  Qdisp
VF  VF  725.7077562988828300507 [m3]
3.6 qf

Volumul focarului este delimitat de :


planele axelor tevilor ecranelor
planul axelor primului rind de tevi ale festonului
planul orizontal care imparte in doua jumatati inaltimea pilniei de
zgura
podeaua focarului-la focarele pt pacura si gaze combustibile

Distanta dintre planul axelor tevilor ecranului si peretele pe care este


amplasat e =0.8*de [m]

Pasul tevilor ecranelor s = 1.1*de [m]

Diametrul exterior al tevilor ecranului de =60mm=0.06m

de  0.06 [m]

s  1.1 de

s  0.066 [m]

e  0.8 de

e  0.048 [m]
5.1.2. Dimensiunile focarului

Latimea focarului a = 7m

Adincimea focarului b=6m

Inalimea focarului trebuie sa asigure o lungime a flacarii suficient


de mare ,pentru ca arderea combustibilului sa fie cit mai completa,
se recomanda pentru lungimea conventionala a flacarii Lfl =12m

Partea de jos a focarului

La focarele cu evacuarea zgurei in stare solida ,partea de jos a


focarului este pilnia de zgura
Inclinarea peretilor pilniei este de 450...600 fata de orizontala
Adincimea pilniei de zgura in zona gurii de evacuare bp1=0.6m

Fereastra de iesire a gazelor de ardere

Aria sectiunii de iesire a gazelor de ardere din focar se calculeaza cu


relatia:

Ffs=Bef*Vg*Tgfs/3600*wgfs*273 [m2]
in care:
Vg=volumul gazelor de ardere la iesirea din focar,in Nm 3/kg comb
wgfs=viteza medie a gazelor de ardere in feston,wgfs=7m/s
Tgfs=temperatura medie a gazelor de ardere in feston se calculeaza cu
relatia:
Tgfs=Tf-Δtfs/2 [K]
in care:
Tf =temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar, in K
Δtfs=diferenta dintre temperaturile gazelor de ardere la intrarea si
iesirea din feston, care se adopta intre 30...50 grd.

Inaltimea ferestrei de iesire a gazelor de ardere din focar se calculeaza cu


relatia:
hfe=Ffs/(a-zt*de) [m]
in care zt = numarul de tevi din primul rind al festonului

zt =a/s
Dimensinile laturilor pt model BENSON -1035 t/h

AB  16 FG  16

BC  16

EF  AB  16

bp1  0.6

BF  33.6

NP=linie mijlocie

EF  bp1
NP  NP  8.3
2

hp  5.2  5.2 hp  10.4 inaltimea pilniei

HF1035  38.8
EF  NP
VF1035 AB BC BF   hp  FG
2

VF1035  10623.36 Volumul focarului la model BENSON 1035t/h

3
VF1035
C  C  2.446245527853469487388 Scara de transformare
VF

Dimensiunile focarului trecute prin scara

HF1035
HF  HF  15.86104074926861815465 [m]
C

Vg  6.982342671125 volumul gazelor de ardere la iesirea din focar [m3]

wgfs  7 viteza medie a gazelor de ardere in feston [m/s]

tf  1090 temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar in grd Celsius

Tf  tf  273.15 Tf  1363.15 temp in grd K

tfs  50
tfs
Tgfs  Tf  Tgfs  1338.15 temp medie a gazelor de ardere in feston
2
Bef  Vg Tgfs
Ffs 

3600wgfs  273

Ffs  19.70867597466496577037 aria sectiunii de iesire a gazelor de ardere din focar

Dn  115

a  7 latimea focarului [m]


a
zt  zt  106.06060606060606061 nr de tevi din primul rind al festonului
s

Ffs
hfe  hfe  30.97077653161637479351 inaltimea ferestrei de iesire a gazelor din
a  zt de focar [m]

Suprafata ferestrei de iesire,in dreptul careia se afla festonul Sfe se calculeaza cu relatia:

Sfe  hfe ( a  2e) Sfe  213.8222411742794515744 [m2]

5.2. Caldura utila transmisa in focar

5.2.1. Temperatura teoretica de ardere,ta,[ 0C],se determina cu


ajutorul diagramei I-t pentru gazele de ardere,la entalpia teoretica a
gazelor de ardere in focar,Ita

Ita  23606.8659227847075[kJ/kg comg]

Vg  6.982342671125

ta  1900

5.2.2. Temperatura gazelor de ardere la iesirea din focar tf


trebuie sa fie cu 50...1000C sub temperatura de inmuiere a cenusii,dar
nu mai mult de 11000C

SCHITU GOLESTI---TEMP DE INMUIERE A CENUSII 1160-1180 0C


5.2.3. Caldura transmisa prin radiatie in focar

Caldura transmisa prin radiatie in focar se considera a fi egala cu cea


primita de la vaporizator
Qvap=Qr=0.278*10^-3*Bef*(Ita-If)*Φf [kW] ,

din care rezulta If-entalpia gazelor de ardere la iesirea din focar,in


kJ/kgcomb.
Cunoscind If,se determina temperatura tf,cu ajutorul diagramei I-t pentru
gazele de ardere.
Coeficientul de conservare a caldurii in focar Φf se determina cu relatia:

Φf = 1-[(q5*Qvap)/100*Qprimit]

q5 Qvap
f  1  Ita  23606.8659227847075
100 Qprimit

f  0.9970662844605851926909 Qvap  39322.7803

Qvap
If  Ita 
3

0.27810  Bef  f

If  13830.876794198865255954 entalpia gazelor de ardere la iesirea din focar

Ig  Ig