Sunteți pe pagina 1din 9

BILANUL TERMIC AL UNUI CAZAN DE ABUR

S se ntocmeasc bilanul termic al unui cazan de abur folosind combustibil solid cu


suport de pcur.
Cazanul este de 420 t/h cu:
P = 13,7 MPa
T = 823 K
Msurtorile pentru probele de omologare s-au efectuat pentru 4 regimuri.
a) maxim continuu: 411 t/h
b) regim normal: 306,5 t/h
c) regim mediu: 304,8 t/h
d) regim minim: 214,3 t/h
La c) i d) s-a folosit ca support de combustibil pcur.
Caracteristicile combustibilului floodlit la ncercrile cazanului
Lignit

a%

b%

c%

d%

Umiditatea total

27,6

27,66

27,19

26,55

Cenu

42,4

44,59

48,33

47,25

Carbon

18,73

16,37

14,91

14,77

Hidrogen

1,71

1,58

1,30

1,31

Oxigen + Azot

8,09

8,51

8,22

8,68

Sulf

1,47

0,29

1,05

1,44

c%

d%

Carbon

0,5%
41299
kJ/kg
85,65%

0,5%
41299
kJ/kg
85,65%

Hidrogen

11,33%

11,33%

2,4%

2,4%

Pcur
Umiditate
Putere caloric inferioar

Sulf

41

Rezultatele msurtorilor de omologare


1. Debit combustibil solid
C1 [t/h]
Putere calorific
H i1 [kJ/kg]
2. inferioar a
combustibilului
3. Debit pcur
C2 [t/h]
Putere calorific
H i2 [kJ/kg]
4.
inferioar a pcurii
5. Debit ap alimentare
Da [t/h]
6.

a
190,61

b
171,99

c
165,94

d
129,19

6362,7

5282,7

4977

4864

0,42

1,23

412999

41299

409,931

311,538

300,9

212,93

Pa [bar]

147,1

140,5

150,1

146,31

ta [0C]

232,8

219

218,9

200

8.

Presiune ap alimentare
Temperatura apei de
alimentare
Debit abur viu

Dab [t/h]

418,994

306,49

304,828

214,285

9.

Presiune abur viu

Pab [bar]

122,68

130,56

133,49

136,43

10.

Temperatur abur viu

tab [0C]

544,1

540,4

532

528,3

11.

Debit ap injecie

Da inj [t/h]

38,2

18,3

14

3,6

12.

Presiune ap injecie

Pa inj [bar]

147,1

140,5

150,1

146,1

ta inj [ C]

232,8

219

145

138

t c1 [0C]

120

129

145

138

tc2 [0C]

125

124

RO2 %
O2 %
CO %

12,2
7,6
0,78

9,75
10
1,67

9,25
10,55
1,42

7,15
12,75
2,73

tL %

20,5

21

21

21

ptb [bar]

137,4

145,6

161,5

161,7

tga [0C]

169,5

158

151,5

145,5

7.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Temperatur ap injecie
Temperatura
combustibilului solid
Temperatura
combustibilului lichid
Compoziia gazelor de
ardere uscate
Temperatura aerului
intrat n arztor
Presiunea din tambur
Temperatura gazelor
arse la intrarea n
electrofiltru

42

Cantitatea de cldur intrat in conturul de bilant :


Qintrat= Qc,f+Qc,ch+Qa+QL
Qc,f cldura sensibil a combustibilului ;
Qc,ch - cldura chimic a combustibilului;
Qa cldura sensibil a apei de alimentare ;
QL cldura sensibil a aerului intrat n cazan
Cantitatea de cldur ieit in conturul de bilant :
Qiesit= Qu+ Qga+ Qch+ Qcr+ Qp+ Qm+ Qzg
Qu Cldura util a aburului produs de cazan
Qga Cldura pierdut prin cldura sensibil a gazelor de ardere
Qch Cldura pierdut prin arderea incomplet
Qcr - Cldura pierdut prin radiaie i convecie ctre mediu
Qp - Cldura pierdut prin ap purjat
Qm - Cldur pierdut de natura mecanic
Qzg - Cldura pierdut prin cldura sensibil a zgurii extras din cazan.

Calculul elementelor bilanului termic:


1. Debitul de cldur intrat n combustibil (Qc,f):
Qc , f = C1 c1 tc1 + C2 c2 tc2
unde:
- C1 = debitul combustibilului solid
- C2 = debitul combustibilului lichid
- c1, 2 = clduri specifice combustibil
- ccanh = cldura specific a combustibilului anhidru (uscat)
c1 = 4,1868

c1 = 4,1868

Wt i 100 Wt i
+
ccanh
100
100

26,55 100 26,55


+
0,820 = 1,713 kJ/kgK
100
100

c2 = 1,7375 + 0,0025 124 = 2,0475 kJ/kgK

Qc , f = 129,19

1000
1000
1,713 + 138 + 1,23
2,04575 + 124 = 8,57 MW
3600
3600
Qc , f = 8,57 MW

41

2. Debitul de cldur chimic a combustibilului (Qc,ch):

Qc , ch = C1 H i1 + C2 H i2
Qc , ch = 129,19 4864

1000
1000
+ 1,23
41299 = 188,66 MW
3600
3600

Qc , ch = 188,66 MW

3. Debitul de cldur intrat n apa de alimentare (Qa):

Qa = Da1 + Dinj ca t a
Qa = (212,93 + 3,6 )

1000
4,1868 200 = 50,23 MW
3600

Qa = 50,23 MW
4*. Coeficientul de exces de aer (ev):
ev = 2,49
5*. Volumul teoretic de aer de ardere a combustibilului solid ( Va01 ):

Va01 = 1,68mN3 / kg comb

6*. Volumul teoretic de aer de ardere a combustibilului lichid ( Va02 ):

Va02 = 11,58mN3 / kg comb

7. Debitul de cldur al aerului intrat n contur (QL):

QL = ev Va01 c1 + Va02 c2 cL t L
unde:
- cL = cldura specific masic a aerului = 1000 J/kgK = 1 kJ/kgK

QL = 2,49(1,68 129,19 + 11,58 1,23)

1000
1 21
3600

QL = 2,49(217,0392 + 14,2434) 21 0,2778 = 3,34 MW


QL = 3,34 MW
42

8. Entalpia aburului produs n cazan (iab):


iab = 3390 kJ/kgK
9. Debitul de cldur al aburului produs de cazan (Qu):
Qu = Dab iab
Qu = 214,285 1000 3600 1 3390 = 201,83 MW
Qu = 201,38 MW
10. Debitul de gaze de ardere nainte de electrofiltru (Dga):
Dga = 43,3297 mN3 / h
11. Debitul de cldur a gazelor de ardere (Qga):

9 H l + W l + 100 Dinj
Cl + S l
Qga = 0,32
+ 0,46
4,186 C t ga + 2512 C Dinj = 22,56 MW
0,536(RO2 + CO )
100

Qga = 22,56 MW
unde:
- C l = componenta procentual a carbonului din combustibilul utilizat;
- S l = componenta procentual a surfului din combustibilul utilizat;
- H l = componenta procentual a hidrogenului din combustibilul utilizat;
- W l = componenta procentual a apei din combustibilul utilizat;
- RO2 = CO2 + SO2 sunt compui triatomici din gazele de ardere;
- CO = coninutul de oxid de carbon (RO2 i CO2 sunt msurate n procente de volum
cu referire la gazele de ardere uscate);
-tga = temperatura gazelor de ardere la ieirea din conturul de bilan, n 0C.
12. Debitul de cldur chimic a gazelor de ardere (Qch):
Qch = 12680 CO

Cl
C = 31,09 MW
0,536(CO2 + CO ) 100

Qch = 31,09 MW
13. Debitul termic pierdut prin radiaie i convecie ctre mediu (Qcr):
Qcr = 1,65 MW
43

14. Debitul de cldur ieit din contur cu ap purjat(Qp):

Q p = (Da + Dinj Dab ) i p = (212,93 + 3,6 214,285) 1000 3600 1 850 = 1,03 MW

15. Cantitatea de zgur evacuat din focar (Gzg):


Gzg = 4,55 kg/s
16. Cantitatea de praf volant de combustibil antrenat cu gazele de ardere (Gpvc):
Gpvc = 0,44 kg/s
17. Ponderea carbonului n zgur (Czg):
Czg = 3,25 %
18. Ponderea carbonului din combustibil (Cpvc):
Cpvc = 14,77 %
19. Debitul de cldur pierdut de natura mecanic (Qm):

Qm = 38,36 G zg C zg c zg t zg + G pvc C pvc cc1 t c1

Qm = 38,36 (4,55 0,0325 0,86 312 + 0,1477 0,44 1,94 138) = 2,19 MW
Qm = 2,19 MW

20. Debitul termic pierdut prin cldura zgurii extras din cazan (Qzg):
Qzg = G zg c zg t zg

Qzg = 4,55 0,860 312 = 1,22 MW


Qzg = 1,22 MW

44

Indicatorii specifici ai cazanului:


- randamentul termic brut t

t =

Qu Qa + Q p

Qi (Qa + QL + Qc , f )

100 = 79,09 %

t = 79,09 %
- consumul specific de combustibil convenional bcc
bcc =

C1 H i1 + C 2 H i2
4,186 7000 Dab

= 108,17 g c.c./kg abur

bcc = 108,17 g c.c./kg abur

Pentru regimurile care folosesc un singur fel de combustibil se poate calcula i


un consum specific al respectivului combustibil sub forma:
b=

C1
= 0,4638 kg/kg abur pentru regimul a)
Dab

b=

C1
= 0,5611 kg/kg abur pentru regimul b)
Dab

Indicii energetici specifici de funcionare:


Nr.
Denumire
crt.
1. Randamentul termic brut
Consumul specific de
2.
combustibil convenional
Combustibil specific de
3.
combustibil solid

Simbol

U.M.

%
gc.c/kg
abur

bcc
b

g/kg

45

a
85,92

Valoare
b
c
86,46
90,77

100,71 101,16
463,8

561,1

d
79,09

94,4

108,17

46

47

S-ar putea să vă placă și