Sunteți pe pagina 1din 4

ARDEREA COMBUSTIBILILOR

Problema 1.O instalaie de ardere consum debitul C


h
=7200 kg/h pcur cu
urmtoarea analiz elementar: C = 86%, H
2
= 10%; S = 0,2%; O
2
= 1,5%, N
2
= 0,5%; A =
0,2; W = 1,6%. Coeficientul de exces de aer este = 1,2 . Se cer s se determine:
a) Debitul ventilatoarelor de aer dac aerul are presiunea 1 =
a
p bar i temperatura
150 =
a
t
o
C .
b) Debitul ventilatoarelor de gaze de ardere la co dac presiunea gazelor este
765 =
g
p mm Hg iar temperatura 250 =
g
t
o
C .
c) Compoziia gazelor de ardere


Rezolvare:
a) Oxigenul minim necesar arderii unui kg de pcur:
15 , 2
32
5 , 1
32
2
4
10
12
86
100
4 , 22
32 32 4 12 100
4 , 22
0
min 2
=
|
.
|

\
|
+ + =
=
|
.
|

\
|
+ + =
O S H C
V
O
m
3
N
/kg cb
Aerul minim uscat necesar arderii
238 , 10
21 , 0
15 , 2
21 , 0
0
0
min
min 2
= = =
O
a
V
V m
3
N
/kg cb
Aerul necesar arderii:
2856 , 12 238 , 10 2 , 1
0
min
0
= = =
a a
V V m
3
N
/kg cb
Debitul ventilatoarelor de aer la starea normal va fi:
88456 7200 2856 , 12
0 0
= = =
h a a
C V V

m
3
N
/h
iar la starea cu care aerul este introdus n instalaie:
138840
273
423
1
013 , 1
88456
0
0 0
= = =
T
T
p
p
V V
a
a
a a

m
3
/h
b) Volumele pariale de gaze rezultate din ardere sunt:
- volumul parial de CO
2
:
605 , 1
12
86
100
4 , 22
12 100
4 , 22
0
2
= = =
C
V
CO
m
3
N
/kg cb
- volumul parial de H
2
O:
338 , 1
18
6 , 1
2
010
100
4 , 22
18 2 100
4 , 22
0
2
=
|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
+ =
W H
V
O H
m
3
N
/kg cb
- volumul parial de SO
2

0014 , 0
32
2 , 0
100
4 , 22
32 100
4 , 22
2
= = =
S
V
SO
m
3
N
/kg cb
- volumul parial de N
2
:
709 , 9
28
5 , 0
100
4 , 22
238 , 10 2 , 1 79 , 0
28 100
4 , 22
79 , 0
0
min
0
2
= + = + =
N
V V
a N
m
3
N
/kg cb
- volumul parial de O
2
:
( ) ( ) 430 , 0 238 , 10 1 2 , 1 21 , 0 1 21 , 0
0
min
0
2
= = =
a O
V V m
3
N
/kg cb
Rezult volumul total de gaze:

0834 , 13 430 , 0 709 , 9 0014 , 0 338 , 1 605 , 1
0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
= + + + + =
= + + + + =
O N SO O H CO g
V V V V V V
m
3
N
/kg cb
Debitul de gaze de ardere la starea normal este:
94200 7200 0834 , 13
0 0
= = =
h g g
C V V

m
3
N
/h
iar debitul ventilatoarelor de gaze, la starea cu care acestea ies la co:
179284
273
523
765
760
94200
0
0 0
= = =
T
T
p
p
V V
g
g
g g

m
3
/h

3) Compoziia gazelor de ardere este urmtoarea:

( )
( )
( )
( )
( ) % 287 , 3 100
0834 , 13
430 , 0
100
% 208 , 74 100
0834 , 13
709 , 9
100
% 011 , 0 100
0834 , 13
0014 , 0
100
% 227 , 10 100
0834 , 13
338 , 1
3 , 1
100
% 267 , 12 100
0834 , 13
605 , 1
100
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
2
2
2
2
2
= = =
= = =
= = =
= = =
= = =
g
O
g
N
g
SO
g
O H
g
CO
V
V
O
V
V
N
V
V
SO
V
V
O H
V
V
CO


Problema 2.ntr-un cuptor se utilizeaz gaz natural pentru ardere cu urmtoarea
compoziie: CH
4
= 99%; H
2
= 0,4; O
2
= 0,4% N
2
= 0,2%. Coeficientul de exces de aer
este =1,05 iar aerul pentru ardere este uscat.
S se calculeze:
a) Cantitatea de aer minim necesar i cantitatea minim de gaze rezultat din
ardere.
b) Temperatura gazelor la ieire din focar dac randamentul focarului este
85 , 0 = q
F
puterea calorific inferioar a combustibilului este
4
10 5 , 3 =
i
H kJ/m
3
N
,
temperatura cu care se introduce aerul este 200 =
a
t
o
C, iar temperatura combustibilului
20 =
c
t
o
C.
c) Valoarea coeficientului de exces de aer cu care trebuie efectuat arderea
pentru ca temperatura gazelor la ieire din focar s fie t
g
=1500
o
C.
Se cunosc:
5 , 50
2
=
CO Mp
C kJ/kmolK; 0 , 39
2
=
O H Mp
C kJ/kmolK; 5 , 31
2
=
N Mp
C kJ/kmolK;
0 , 32 =
aer Mp
C kJ/kmolK; 0 , 45 =
gaz Mp
C kJ/kmolK;

Rezolvare
a) Volumul de oxigen minim necesar:

978 , 1 004 , 0 004 , 0 5 , 0 99 , 0 2
100 100
5 , 1
100
5 , 0
100
5 , 0
100 4
2 2 2 0
min
2
= + =
= + + +
|
.
|

\
|
+ =

O S H CO H H C n
m V
n m
O
m
3
N
/ m
3
N
cb
Aerul uscat minim necesar este:
419 , 9
21 , 0
978 , 1
21 , 0
0
min
0
min
2
= = =
O
a
V
V m
3
N
/ m
3
N
cb
Volumele pariale de gaze rezultate din arderea cu =1 sunt:
- volumul parial de CO
2

99 , 0 99 , 0 1
100 100 100
2 0
2
= = + + =

CO CO H C
m V
n m
CO
m
3
N
/ m
3
N
cb
- volumul parial de H
2
O

166 , 2 419 , 9 012 , 0 61 , 1 004 , 0 99 , 0 2
100 100 100 100 2
2 2 2 0
min
2
= + + =
= + + + =

O H S H H H C n
V
n m
O H
m
3
N
/ m
3
N
cb
- volumul parial de SO
2

0
100
2 0
2
= =
S H
V
SO

- volumul parial de N
2
:
443 , 7 002 , 0 419 , 9 79 , 0
100
79 , 0
2 0
min
0
min
2
= + = + =
N
V V
a N
m
3
N
/ m
3
N
cb
Volumul minim de gaze (rezultat din arderea cu =1) este:
599 , 10 443 , 7 0 166 , 2 99 , 0
0
min
0 0
min
0 0
min
2 2 2 2
= + + + = + + + =
N SO O H CO g
V V V V V m
3
N
/ m
3
N
cb

b) Pentru gazele rezultate din arderea cu aerul minim, compoziia este:
; 7022 , 0
599 , 10
443 , 7
; 0
; 2044 , 0
599 , 10
166 , 2
; 0934 , 0
599 , 10
99 , 0
0
min
0
0
min
0
0
min
0
2
2 2
2
2
2
2
= = = =
= = = = = =
g
N
N SO
g
O H
O H
g
CO
CO
V
V
r r
V
V
r
V
V
r

Cldura specific a gazelor rezultate din ardere este:
808 , 34 7022 , 0 5 , 31 2044 , 0 0 , 39 0934 , 0 5 , 50
2 2 2 2 2 2
, min
= + + =
= + + = =
N N Mp O H O H Mp CO CO Mp i i Mp g Mp
r C r C r C r C C
kJ/kmolK
rezultnd:
554 , 1
4 , 22
808 , 34
4 , 22
min
min
= = =
g Mp
g Np
C
C kJ/m
3
N
K
Cldurile specifice volumice pentru gazul natural i aer au valorile:
009 , 2
4 , 22
0 , 45
4 , 22
= = =
gaz Mp
gaz Np
C
C kJ/m
3
N
K; 428 , 1
4 , 22
0 , 32
4 , 22
= = =
aer Mp
aer Np
C
C kJ/m
3
N
K
i din ecuaia de bilan termic a focarului rezult:

( )
C 1916
428 , 1 601 , 9 ) 1 05 , 1 ( 544 , 1 599 , 10
85 , 0 10 5 , 3 200 428 , 1 601 , 9 05 , 1 20 009 , 2
1
0
4
0
min min
0
min
0
min
=
+
+ +
=
=
+
+ +
=
aer Np a g Np g
i i a aer Np a c gaz Np
g
C V C V
H t C V t C
t

q


c) Din ecuaia de bilan termic a focarului rezult:

S-ar putea să vă placă și