Sunteți pe pagina 1din 2

MS5, Curs 7 - partea 1, Rezolvarea numerică a ecuaţiei advecției-dispersiei-reacției

EDP de tip parabolic


ECUAȚIA ADVECȚIEI-DISPERSIEI-REACȚIEI 1D

Ecuația advecției-dispersiei-reacției este utilizată pentru a calcula distribuția concentrației C


de substanță dispersată în fluidul care curge printr-un rezervor (reactor chimic rectangular),
sau printr-o conductă. De exemplu, acestă ecuație descrie transportul de clorină în
conductele unei rețele de distribuție a apei potabile, respectiv descreșterea concentrației
acesteia în timp și spațiu.
În continuare se va considera un reactor chimic rectangular, a cărui lungime pe direcția Ox
este mult mai mare decât dimensiunile sale pe direcțiile Oy și Oz, astfel încât fenomenul
poate fi studiat unidimensional, după direcția Ox (direcția de curgere a fluidului).
Ecuația advecției-dispersiei-reacției unidimensională se scrie sub forma:

în care concentrația C se măsoară în mg/m3, timpul t se măsoară în minute, coeficientul


dispersiei longitudinale are valoarea m2/min, viteza fluidului în direcția x are valoarea
m/min, distanța x de-a lungul axei longitudinale a rezervorului se măsoară în metri, iar
valoarea coeficientului de reacție este min-1. Reactorul are lungimea m pe
direcția x.
La momentul inițial , substanța chimică este injectată în reactor cu concentrația de
valoare constantă mg/m3. Deci, condiția inițială (la ) este:

Condițiile la limită (pe frontierele domeniului de calcul) sunt:


pentru ,
,
pentru ,

Se cere să se studieze evoluția în timp a concentrației, de la momentul inițial, până la


momentul final minute. Se cere să se reprezinte grafic variația concentrației C în
spațiu și timp. Pentru rezolvarea numerică a ecuaţiei se va folosi metoda explicită cu
diferențe finite.
Discretizarea spațială cu pasul , respectiv temporală cu pasul , trebuie să respecte
condiția de stabilitate:

Pentru rezolvare se va folosi următorul program de calcul, scris în GNU Octave sau MATLAB.
Graficul obținut este inserat după programul de calcul.

clear all
clc
% Ecuatia advectiei-dispersiei-reactiei 1D
% discretizare rara
n=31;
m=101;
L=30;
tfinal=20;

1
MS5, Curs 7 - partea 1, Rezolvarea numerică a ecuaţiei advecției-dispersiei-reacției

D=2;
v=1;
k=0.2;
dx=L/(n-1);
dt=tfinal/(m-1);
lambda = D*dt/dx^2 % rezulta lambda = 0.4, deci mai mic ca 0.5
C0=100;

x=0:dx:L;
%t=0:dt:tfinal;
% C.I.
for i=2:n-1
C(i,1)=0;
end
% C.L.
for j=1:m
C(1,j)=C0;
C(n,j)=C(n-1,j);
end

% ecuatia adv-disp-reactiei, metoda explicita


for j=1:m-1
for i=2:n-1
C(i,j+1)=C(i,j)+lambda*(C(i-1,j)-2*C(i,j)+C(i+1,j))-
v*dt/(2*dx)*(C(i+1,j)-C(i-1,j))-k*dt*C(i,j);
end
end
plot(x,C)
title('Ecuatia advectiei-dispersiei-reactiei 1D')

Ecuatia advectiei-dispersiei-reactiei 1D
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25 30

S-ar putea să vă placă și